HIZLI CEVAP SİSTEMİ
"TESK Hızlı Cevap Sistemi"nde yer alan bilgiler Konfederasyonumuzu bağlayıcı değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır

 Konu : 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa İlişkin Konular

Soru: Meslek odasında genel sekreter olarak görev yapmaktayız .görevim devam ederken çalıştığım odaya kendi adıma esnaflık kaydınızı açtirabilirmyim.acil cevap yazar misiniz tesekkurler    Cevap: Genel Sekreterler ile ilgili düzenleme 5362 sayılı Kanunun “Genel Sekreterler” başlıklı 57 nci maddesinde yapılmıştır. Oda Genel Sekreterlerinin çalıştığı sürede esnaflık faaliyeti göstermesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2016-02-23 21:14:00   Cevap Tarihi:2017-02-16 13:47:00

Soru: sayın yetkili size Uşaktan yazıyorum,burdaki bayan kuaförlerin tatil günüyle ilgili.eşim bayan kuaförü neye dayanarak yapıldı bilmiyorum tatil günü pazar olması gerekirken salı günü yapılması ayrıyeten belediyeden para yatırıp pazar ruhsatı alınması düşüüyorum ve anlam veremiyorum konuyla ilgili burdan bi cevap alamayış olmam bu mesajı atmaya zorladı pazar günleri zaten özel izin alımıstır belediyeden açılması için ama salı günü neden tatilde pazar günü degil pazar isteyen açabilir istemeyen açmaz türkiyeni hiç bir yerinde salı günü tatil degildir bayan kuaförleri pazardır pazarlarıda düğün saçı olanlar açıyor ben uşakta da salı degilde pazar olması istediğim için bu konuyla ilgili bilgi almak istemiştim tşk    Cevap: 6585 sayılı perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 25. maddesi gereği 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu hükümleri esnaf ve sanatkar işletmeleri için uygulanmayacaktır. Dolayısıyla ruhsat için harç ödenmeyecektir. Ayrıca berberlerin/kuaförlerin Salı günü çalışmaması konusunda Oda tarafından Bakanlıktan ön izin alındıktan sonra uyulması zorunlu mesleki karar alınması gerekmektedir. Bakanlık öz izni yoksa karara uyulma zorunluluğu bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2016-05-15 16:44:00   Cevap Tarihi:2016-05-16 13:28:00

Soru: Merhaba; Mevcuttaki büfemizde Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı, belediyeden almış olduğumuz ruhsatımız Gazete ve Tekel büfesi olarak geçmektedir. Büfemizde bunların dışında paketli gıda maddeleri ve alkolsüz içecek satışı yapabilirmiyiz ? ilginize teşekkürler     Cevap: Konfederasyonumuza ulaşan başvurunuzda yer alan hususlar hakkkında aşağıda iletişim bilgileri yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kira İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA Telefon: (0312) 507 25 06  
 Soru Tarihi:2016-04-22 22:18:00   Cevap Tarihi:2016-04-29 14:45:00

Soru: 50 m kare iş yerinde bazlama imal edip ayni yerde satış yapacağım ve toptan satış yapmayı da dusunuyorum fırın ruhsatımı yoksa ünlü mamuller ruhsatımi almam gerekiyor yöresel ürünler ve ünlü mamuller toptan parekende satıs ruhsatı alsam bazlama imal edebilirmiyim Saygilarimla    Cevap: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Yasak İşler başlıklı 24’ üncü maddesinde “Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Yine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “İşyerlerinde aranacak genel şartlar” başlıklı 5’inci maddesinin (b) bendinde de “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması, tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması” hükmüne yer verilmektedir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği’ nde üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleri olarak tanımlanmaktadır. Bazlama üretimi ise C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ başlığı altında 6.10- Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamullerin üretim yerleri,alt bendinde yer almaktadır.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği’ nde yer alan şartların yerine getirilmesi ve daha sonra işyerinizin bağlı bulunduğu belediyeye başvurulması gerekmektedir. Bilindiği üzere ruhsat verme yetkisi belediyelerde bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-03-04 03:43:00   Cevap Tarihi:2016-03-07 15:17:00

Soru: 18/03/2016 Tarihli web sitemizde (tesk) Genel Başkanımız Tekel Süre uzatımlarıyla ilgili beyanatı var.Bakkallar Bayiler Federasyonunun 25. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanımızın açıklaması var. TAPDK ruhsatlarını tekrar alacağız. İşlemler artık yerinde yapılacak diye. Bakkallar Bayiler Federasyonuna bağlı odaların en büyük gelir kaynakları ağırlıklı üyerin Bakkal-Tekel Bayii olmasından dolayı Sigara satan bayilerimizdir. Bunların odalardan ayağını kesip İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderdiğimizde üyeler odalarına uğramıyorlar. TAPDK süre uzatımlarının bir an önce tekrar odalara verilmesini istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma var mı? En kısa ve en makbul olanı yerinde hizmettir.     Cevap: Bilindiği üzere; 4733 sayılı Kanunun Ek Madde 1 hükmü uyarınca; Konfederasyonumuz ile TAPDK arasında “Satış Belgesi İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” 26/12/2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, sözü edilen Protokolün 26/12/2013 tarihi itibariyle feshedilmesi hususu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/10/2013 tarihli ve 7586 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, keyfiyet ilgi yazı ile Konfederasyonumuza bildirilmiştir. Tütün ve Alkol Perakende Satış Belgelerinin düzenlenerek ilgililerine teslimi işlemlerini yerine getiren yetkili teşkilat birimlerimiz (odalar-birlikler), uygulamada hiçbir sorun yaratmadan İdarenin belirlediği esaslar çerçevesinde görevlerini layıkıyla ve başarıyla yapmışlardır. Konfederasyonumuzca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerince satış belgesi vereceği esnaflardan üyesi oldukları meslek odasından “Mesleki Faaliyet Belgesi istemesinin; iş ve işlemlerin belli bir disiplin ve düzen içerisinde yürütülmesi, ülkemiz için önemli bir gelir kaybına yol açan ve aynı zamanda büyük bir sorun olan kayıp ve kaçak ürün satışlarının önlenebilmesi, toplum sağlığının korunması ve toplumla ilişkilerde güven ve dürüstlüğün hakim kılınması yönlerinden önemli ve gerekli görüldüğü hususunda çalışmalarımız ilgili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde devam etmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-03-18 14:00:00   Cevap Tarihi:2016-03-21 10:31:00

Soru: oda başkanının istifası sonucunda, oda seçimi hemen yapılırmı ,yoksa başkan vekili bi daha ki seçime kadar vekaleten devam eder mi, tşk ederim    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Başkan, temsil ve ilzam” başlıklı 54 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre Genel başkan veya başkanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda, yönetim kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarından birisini başkan olarak seçer. Yine adı geçen Kanunun 50 nci maddesine göre boşalan yönetim kurulu üyeliğine en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir. Bilgilerinize rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-03-29 11:40:00   Cevap Tarihi:2016-04-12 18:16:00

Soru: Konya'nın bir ilçesinde beyaz eşya ticaret yapan bir kişi, Konya Esnaf Sicil ve ilgili bir odaya üye. Bu şahıs Ankara İl sınırları içinde bir şube açmak istiyor. Ankara'daki şube için Konya Esnaf Sicil ve İlgili Oda kaydı yeterli mi, yoksa Ankara Esnaf ve ilgili bir odaya kayıt olması gerekir mi? (Ankara'daki yere ruhsat alabilmesi için)    Cevap: Esnaf ve sanatkar, başka bir ilde şube açtığında o ilin esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili odaya kayıt olması gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2016-03-31 10:52:00   Cevap Tarihi:2016-04-06 10:54:00

Soru: Merhaba. Meslek odasi kurulumu için il ticaret Müdürlüğüne basvuru gereklimi. Bildigim kadariyla once 5362 sayili kanun geregi 500 uye imzasi toplandiktan sonra kayit islemleri yapilacak ve ana sozlesme yapilacak. Yani uye islemlerinden oncemi basvurular ve sozlesmeler yapilacak yoksa ilk olarak uyeler toplanacak ve sonrami basvuru sözleşmesi yapilacak. Teşekkürler     Cevap: oda kuruluşuna ilişkin bilgiler web anasayfamızda http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/meslekioda.php adresinde yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2016-04-02 00:13:00   Cevap Tarihi:2016-04-04 15:25:00

Soru: Dört yıl dalmadan seçim gündemi yapmak dörtde birinin imzasını alarak istiyoruz ama listeyi mevcut yönetimden nasıl alırız     Cevap: Liste için mevcut yönetime yazılı olarak başvurunuz.  
 Soru Tarihi:2016-04-03 04:33:00   Cevap Tarihi:2016-04-25 15:43:00

Soru: İyi Günler; 507 sayılı Kanuna tabi olarak çıkarılan ve halen yürürlükte olduğu bildirilen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği ile Birlik Disiplin Kurulunun 5362 sayılı Kanuna göre uygulamaları arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin disiplin kurulu yönetmeliğinde kurul üyelerinin 5 kişiden oluşacağı, 5362 sayılı Kanunda ise kurul üyelerinin 3 kişiden oluşacağı belirtilmektedir. yönetmelikte soruşturma süre 2 ay, 5362 sayılı Kanunda ise bu süre 1 ay olarak belirlenmiştir. Disiplin kurulu oluşumu ve çalışma esaslarının hangisine göre uygulanacağı konusunda tereddüt oluştuğundan işlemlerin 5362 sayılı Kanuna göre mi yoksa disiplin kurulu yönetmeliğine göre mi yapılacağı konusunda bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.    Cevap: Disiplin kurulu yönetmeliğinin 5362 sayılı kanuna aykırı olmayan hükümleri dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. 
 Soru Tarihi:2016-04-08 10:55:00   Cevap Tarihi:2016-04-13 10:44:00

Soru: ESBİS SİSTEMİNDE,AİDAT ÖDEMEYEN ÜYELERİN LİSTESİ BULUNMAKTA VE BU LİSTELERİN EXCELL DÖKÜMLERİ DE ALINABİLMEKTE ANCAK LİSTELERİN DÖKÜMLERİNDE ÜYELERİN TEL NUMARALARI VEYA AÇIK ADRESLERİ BELİRTİLMİYOR. BU ÜYELERİ, TEK TEK ÜYE BİLGİ SİSTEMİNDEN SORGULAYIP BİLGİLERİNİ ALIYORUZ. BUNU DAHA KISA YAPABİLECEĞİM BİR YÖNTEM VAR MIDIR DİREK RAPOR OLARAK DÖKEBİLİR MİYİM. TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR    Cevap: Talebinizin mevcut uygulamada karşılanabilmesi mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2016-04-08 18:30:00   Cevap Tarihi:2016-04-20 18:01:00

Soru: 2016 YILI AİDATIMIN TAMAMINI ÖDEDİM 01/03/2016 TARİHİNDE KAPANIŞIM OLDU İSE 9 AYLIK AİDATI GERİ İSTEME HAKKIM VARMIDIR?    Cevap: 14/02/2008 tarih ve 26787 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf Ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin Yıllık Aidat başlık 6 ncı maddesinin (4) no.lu bendinde(4) Oda kaydını sildiren üyelerin aidatlarının hesaplanmasında, o yıl için üyeden alınması gereken yıllık aidatın on iki aya bölünmesi suretiyle elde edilen aylık tutar, kaydın silindiği ay dâhil olmak üzere tahsil edilir. Yıllık aidat peşin ödenmiş ise, üyelikte geçen aylara ilişkin aidat tutarı mahsup edilerek kalan kısım üyeye iade edilir hükmü yer almaktadır.Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-04-14 17:28:00   Cevap Tarihi:2016-04-18 16:39:00

Soru: ÇAMAŞIR PİJAMA ÇORAP SATAN ESNAF KONYA DA TUHAFİYECİLER ODASINA MI YOKSA TERZİLER ODASINA MI KAYIT YAPTIRMASI GEREKİR     Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Odaya Kayıt” başlıklı 6’ ncı maddesinde Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda faaliyette bulunmak istediğiniz meslek dalı ile ilgili olarak öncelikle odaların bir üst kuruluşu olan ve ilinizde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde kurulu bulunan esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü ile iletişime geçmeniz uygun olacaktır. www.tesk.org.tr/tr/org/iletisim1.php iletişim bilgileri yer almaktadır. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-04-15 13:51:00   Cevap Tarihi:2016-04-18 15:56:00

Soru: AİDAT ÖDEMEYEN AKTİF ÜYELERDEN AİDAT TAHSİLİ İCRA YOLU İLE OLURMU?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri başlıklı 61 inci maddesinin 4 fıkrasında Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir.hükmü yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-04-20 11:58:00   Cevap Tarihi:2016-04-21 15:50:00

Soru: Genelsekreti oldugum şoförler odası 150 üzerinde üyesi bulunmakta odamızı esnaf odasına karma oda olarak aktarmak istiyoruz bunun için nasıl bir yol gösterirsiniz...?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun Odaların Kuruluşu başlıklı 4 üncü maddesinde Oda kuruluşu ile ilgili olarak mülki idare amirliğine verilecek müracaat dilekçesine Bakanlık tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında hazırlanmış örneğine uygun düzenlenen oda kuruluş tutanağı ve oda ana sözleşmesi eklenir. Ayrıca oda kurucu üyelerinin tüm bilgilerinin eksiksiz olarak Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına girişi yapılır. Oda kuruluş tutanağı ve ana sözleşmesi, sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilir. Oda kuruluş işlemlerinin gerçeğe uygun olup olmamasından sicil müdürü sorumludur. Mülki idare amirliği onbeş gün içinde kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık kuruluş talebi hakkında ilgili birliğin görüşünü alır. Bakanlık bir ay içinde kuruluş için izin verip vermediğini bildirmediği takdirde oda kurulmuş sayılır. Kurulan odanın üyeleri arasında olup diğer odalardan ayrılmış olanların eski odalarındaki üyeliği sona erer ve dosyası üyesi olduğu yeni kurulan odaya bir ay içinde devredilir. Hükmü, Fesih, tasviye ve iptal başlıklı 15 inci maddesinde ise fesih sebepleri a) Üye mevcudunun yüzden aşağıya düşmesi. b) Bakanlıkça yapılacak uyarıya rağmen mevzuata aykırı genel kurul kararlarının iki ay içinde düzeltilmemesi. c) Konfederasyonca tespit edilen yıllık zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir sağlayamadığının birlik tarafından tespit edilmesi üzerine yapılacak yazılı uyarıya rağmen odanın mali durumunun bir yıl içinde iyileştirilememesi. d) Odanın faaliyet alanına giren hususlardan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sanatkârların zamanla ayrı oda kurmaları sonucu, kalan üye sayısının ikiyüzden aşağı düşmesi. Odalar yukarıda yazılı sebeplerle Bakanlığın teklifi üzerine yetkili asliye hukuk mahkemesi kararıyla fesih olunur. Yukarıdaki hükümlere göre feshedilen odaların bağlı oldukları birlikçe görevlendirilecek heyet tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblağ ile ayni haklar, heyet tarafından tutanakla birliğe devredilir. Kuruluşu yapılan odanın, daha sonra kuruluşunun usule uygun olmadığının anlaşılması halinde süre kaydı aranmaksızın odanın kuruluşu Bakanlık tarafından iptal edilir. Odanın kuruluş işleminin iptali halinde ise, odanın mal varlığı birliğe devredilir. Fesih olan veya kuruluşu iptal olan odaların üye kayıt defterleri birlik tarafından muhafaza edilir.hükümleri yer almaktadır. Bu doğrultuda mevcut olan meslek odasının üyelerinin başka bir meslek odasına aktarılması gibi herhangi bir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-04-20 15:59:00   Cevap Tarihi:2016-04-21 15:45:00

Soru: Belediye kiracısıyım, bitişiğimdeki belediye dükkanının kiracısı olan şahıs benimle aynı işi yapmaya başladı. Bu doğru mu? Bu konuda bir kanun var mı? Biliyorum ki işletmem zarar edecek. yaradımcı olursanız teşekkür ederim...    Cevap: Aynı meslek dalında faaliyet gösteren işyerlerinin açılmasında mesafe şartı aranması hususunda herhangi bir yönetmelik ve kanun düzenlemesi bulunmamaktadır. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-04-21 20:09:00   Cevap Tarihi:2016-04-22 12:36:00

Soru: büyük şehir merkez ilçeleri dışında oda olmayan ilçede esnaf odası ve şöförler kurmak mümkünmü    Cevap: Büyükşehirlerde tüm ilçeler merkez ilçe sayılmaktadır. kurulamak istenen oda ünvanında büyükşehirde başka oda bulunmaması halinde oda kurulabilir.  
 Soru Tarihi:2016-04-25 16:38:00   Cevap Tarihi:2016-04-26 14:59:00

Soru: odalar kendi nam ve hesaplarına göre kar etmek amacıyla işletmne açabilirlermi.    Cevap: Konu 5362 sayılı Kanunun "Oda genel kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı 10'uncu maddesinin (k) bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; bağlı olunan Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatleine uygun olarak gelişmelerini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek" görev ve yetkisi oda genel kuruluna verilmiştir. 
 Soru Tarihi:2016-04-28 15:04:00   Cevap Tarihi:2016-04-29 14:41:00

Soru: oda üye sayısının 100 altına düşmesi sonucu bakanlık tarafından açılan dava sonucu odanın feshine karar verildikten sonra 5362 sayılı kanunun 15. maddesi gereğince odanın tasfiye işlemlerinde izlenecek yol ve işlemler nelerdir?    Cevap: Konu 5362 sayılı Kanunun "Fesih, tasfiye ve iptal" başlığını taşıyan 15'inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde metninde sorununuzun cevabı mevcuttur. 
 Soru Tarihi:2016-04-28 17:46:00   Cevap Tarihi:2016-04-29 14:44:00

Soru: Merhaba,benim marka değeri olan satış mağazam var.Dükkan yerim satıldı,yeni dükkan sahibinin olması gerektiğinden fazla kira talebinde bulunmasından anlaşamadık boşaltmak zorunda kaldım .. Burada 5 yıldır faaliyet gösteriyorum bilindiği üzere müşterilerimde oturmuş durum da.Bu magazayi zoraki bosaltiyorum bu dükkana benim satış yaptığım ürün tarzıni başka gelen kiracı satabilirmi burada ben madur uyurum yani birileri gelip benim hazır müşterimi alıyor bu konuda benim her hangi bir hakkım varmı..?    Cevap: 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan şartların sağlanarak bağlı bulunulan belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınması vergi kaydının tesis ettirilmesi ve mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile faaliyette bulunulmasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.Bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-04-29 02:20:00   Cevap Tarihi:2016-04-29 14:53:00

Soru: ismi belirtilen derneğin nace kodu    Cevap: söz konusu dernek 5362 sayılı Kanuna göre kurulmadığından konuya ilişkin olarak TÜİK den http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bilgi/BaslaAction.do adresinden bilgi alabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2016-05-07 14:09:00   Cevap Tarihi:2016-05-09 13:53:00

Soru: MALİYESİ TERK EDEN ÜYENİN 2 İNCİ AİDATI GİRMEMİŞSE ÜYEDEN HER İKİ AİDATIDA ALINIR MI?    Cevap: 5362 Sayılı Kanunun 61 Maddesine göre Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Bu nedenle ikinci aidat ödeme dönemi gelmeyen üyeden aidatın yarısı tahsil edilemez.  
 Soru Tarihi:2016-05-16 14:50:00   Cevap Tarihi:2016-05-16 15:23:00

Soru: esnaf ve sanatkarlar üyesi olduğum halde bulunduğum ilde kuaförler derneğine kayıtlı olmam zorunlumudur ve bize verilen fiyat tarifesi altında hizmet vermek suçmudur tarafıma bilgi verilmesini arz ederim teşekkürler    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar faaliyete başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde işyerlerinin bulunduğu ildeki esnaf ve sanatkar siciline ve meslekleri ile ilgili odaya kayıt olmaları gerekmektedir. Fiyat tarifeleri azami hadleri göstermekte olup, altında hizmet vermek mümkündür.  
 Soru Tarihi:2016-05-16 22:48:00   Cevap Tarihi:2016-05-17 16:22:00

Soru: 2010 DA KAPATMIŞ OLDUĞUM KURUYEMİŞ DÜKKANIMI VERGİ DAİRESİ BELEDİYE MÜKELLEFLİĞİ SONA ERDİRİLDİĞİ MUHASEBECİNİN KURUYEMİŞÇİLER ODASINA BİLDİRMEMESİ NEDENİYLE 2016 DA ODA TARAFINDAN BORÇ ÇIKTI NE YAPMALIYIM?    Cevap: Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek kuruluşları Kanunu’ nun 8/1-d maddesinde, vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenin üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verileceği hükmü, 14.02.2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 6/8 maddesinde, “Yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresi beş yıldır. Beş yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidat ve gecikme zamları terkin edilir.” Düzenlemesi yer almaktadır. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2013 tarihli 2595 sayılı genelgesinde, 5362 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre oda yönetim kurulunca üyelik niteliklerini yitiren üyelerin tespit edilmesi ve bunların kayıtlarının silinmesine yönelik karar alınması durumunda bu kişilerin üyelik niteliklerini yitirdikleri tarih itibariyle kendilerine aidat tahakkuk ettirilmesi ve tahsili gerektiği, bildirilmektedir.  
 Soru Tarihi:2016-05-16 23:05:00   Cevap Tarihi:2016-05-23 17:06:00

Soru: Merhabalar, Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Sormak istediğim konu: Şahıs firması olan esnafımız oda üyesiyken, sonra Ticaret odasına kayıt yaptırabilir mi? Bu kaydı yaptırdıktan sonra odalar bu kaydı sicile yönlendirmeden silme işlemini yapabilir mi? 2. sorum: 1. sınıf vergiye tabi olan esnafımız Ticaret odasına kayıt yaptırabilir mi kayıt yaptırabilirse odalara başvurduğu takdirde kayıtlarını komite kararına girmeden silebilir miyim? 3. sorum: Resen kayıt olma durumunda üyelerin yüksek meblağlarda aidat borçları çıkmaktadır. Bu durumda üyelerden ciddi boyutta sıkıntılar çıkmaktadır. Odaların bu durumlarda aidat tahsilat etme ve borç tahakkukunu sonuçlandırma durumu nasıl olmaktadır? Teşekkürler. İyi çalışmalar.     Cevap: Esnaf odası üyeleri 5362 sayılı Kanunun 68. maddesi gereği Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar. Ancak, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtları,silinebilmektedir. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatlar için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. 
 Soru Tarihi:2016-05-18 15:20:00   Cevap Tarihi:2016-05-20 14:41:00

Soru: Merhabalar pazar gunu erkek berberlerinin kapali olmasi karari alindigi halde acan berbere kim tarafindan cezave nekadar ceza yazilir ogrenmek istoyorum .vr kapatmak istemedigimiz durumda kime basvuru yapmamiz gerekiyo.    Cevap: Berberlerin/kuaförlerin Pazar günü çalışmaması konusunda Oda tarafından Bakanlıktan ön izin alındıktan sonra oda genel kurulu tarafından uyulması zorunlu mesleki karar alınması gerekmektedir. Bakanlıktan ön izin alınmamış ise karara uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Karar yasaya uygun ise 5362 sayılı kanunun 24 maddesi gereğince Birlik Disiplin Kurulu tarafından ceza disiplin cezası uygulanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2016-05-18 21:24:00   Cevap Tarihi:2016-05-20 14:36:00

Soru: Merhaba. eşim erkek kuaforu. Berberler ile esnaf ve sanatkarlar odasinda toplanip karar almislar.pazar gunu tatil yapilmasi icin fakat 30 kisi katilip 25 kisisi tatil olsun demis .5 kisisi dememis.bizde tatil yapilmasini istemiyoruz .ardindan esnaf ve sanatkarlar odasindan bize yazi geldi pazarlari kapali olup.acana cezai islem uygulanacaktir diye.bizde kapatmak istemiyoruz bi 3 ay sezonumuz var en guzel islerin oldugu donemde kapattiriyolar.anlamis degiliz .isteyen kapasin isteyen acsin diye dusunuyoruz ama.cezai islem 24.maddeye gore yapilacagini yaziyodu. Gercekten cezasi varmidir.ogrenmek istiyorum iyi calismalar    Cevap: Berberlerin/kuaförlerin Pazar günü çalışmaması konusunda Oda tarafından Bakanlıktan ön izin alındıktan sonra oda genel kurulu tarafından uyulması zorunlu mesleki karar alınması gerekmektedir. Bakanlıktan ön izin alınmamış ise karara uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Karar yasaya uygun ise 5362 sayılı kanunun 24 maddesi gereğince Birlik Disiplin Kurulu tarafından ceza disiplin cezası uygulanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2016-05-19 22:47:00   Cevap Tarihi:2016-05-20 14:37:00

Soru: Merhaba ben daha oncede sormustum berber dukkanlarinin pasar gunu kapatulmasi ile ilgili bakanliktan ön izin alinip alinmadigini nasil ve kimden ogrenebilirim.esnaf sanatkarlar odasindanmi acaba.iyi calismalar     Cevap: Üyesi olduğunuz odadan bilgi alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2016-05-20 14:51:00   Cevap Tarihi:2016-05-20 15:04:00

Soru: Esnaf ve sanatkar siciline ve Esnaf ve sanatkarlar mesleki odasına kayıtlı bulunmaktayım ve her yıl düzenli olarak yıllık aidatımı ödemekteyim bulunduğum ilde bazı kuaförler tarafından dernek kurulmuş ve bizimde kurulan derneye kayıtlı olmamızı mecbur tutuyorlar ve her ay 10.TL ödememiz gerektiğini söylüyorlar bu kurulan derneğe kayıtlı olmak zorunlumudur. Bunun için biz kuaförlerin ne yapması gereklidir. iyi günler dilerim     Cevap: Esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü ile mesleki faaliyetle ilgili esnaf ve sanatkarlar odaslarına kayıt ve yükümlülüklerini yerine getirmek 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun ilgili maddeleri (Madde 6 – madde68) gereğince yasal zorunluluk olurp; derneklere üyelik ise gönüllülük esasına dayanmaktadır. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ nın( Dernekler Dairesi Başkanlığı) https://www.dernekler.gov.tr/ adresinden bilgi almanız mümkündür.Bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-05-23 10:13:00   Cevap Tarihi:2016-05-23 17:29:00

Soru: İki odaya kayıtlı olan esnaf dükkanımız birinden vazgeçmek istiyor.Daha eski olana geçiş yapmak istiyoruz.Diğer odanın alacakları silinirmi.İkinci kayıt bilgizizlikten olduğundan ikinci oda alacak talep edebilirmi.Oda icra gönderebilirmi..    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesine göre esnaf ve sanatkar faaliyeti ile ilgili ihtisas odasına ihtisas odası yoksa karma odaya karma oda da yoksa mesleğine en yakın odaya kayıt olmak zorundadır. Bir üye aynı meslek ve aynı işyerinden iki odaya kayıt olamayacağından üyenin kayıta zorunlu olduğu odadaki kaydının devam etmesi diğer odadaki kaydının ise silinmesi gerekir. Ancak üyenin her iki odanın çalışma bölgesinde iki ayrı faaliyeti varsa her iki odaya kaydının yapılması gerekeceğinden her iki odaya aidat ödeme yükümlülüğü de bulunmaktadır.  
 Soru Tarihi:2016-05-27 12:42:00   Cevap Tarihi:2016-05-31 10:36:00

Soru: 1983 yılında esnaflığa başlayıp 1987 yılında terk eden ve 1991 yılında vefat eden esnaftan,esnaf sanatkarlar odası tarafından geriye dönük aidat istenirmi.    Cevap: Kişinin öldüğü günün mirasçıları tarafından resmi belge ile ispat edilmesi durumunda ölüm tarihinden itibaren yıllık aidat tahsili yapılamaz. 14 Şubat 2008 tarih ve 26787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkarların Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat hakkında Yönetmeliğinin 8.maddesinde; “Yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresi beş yıldır.” hükmü yer almaktadır  
 Soru Tarihi:2016-05-28 13:42:00   Cevap Tarihi:2016-05-31 10:29:00

Soru: Merhaba, temizlik şirketlerinin ticaret odasına kaydı mecburi mi? Bazı forumlardan şartlara göre değiştiğini öğrendim. Temizlik işçisi tedarik eden bir firma olacak. Kayıt mecburi ise sağladığı yararlar neler olacaktır? Teşekkür ederim.    Cevap: Şirketlerin ticaret siciline ve ticaret odasına kayıt olmaları gerektiğinden, konuya ilişkin olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2016-05-30 18:24:00   Cevap Tarihi:2016-05-31 10:24:00

Soru: özürlü bir kişi maliyeye kayıt yaptırdığı zaman esnaf sicile ve esnaf odasına kayıt yaptırıyor. kayıt ücreti ödüyor. esnaf odasına üye aidatı ödermi? Böyle bir kanun var ise bilgilendirirseniz seviniri.iyi çalışmalar.     Cevap: Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, özürlü kişiler de üyesi oldukları Odaya yıllık aidat ödemek zorunda olup, bu konuda bir istisna bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2016-05-31 10:23:00   Cevap Tarihi:2016-05-31 10:26:00

Soru: 2015 eylül ayında esnaf sicil ve oda kaydım yapılmıştır. aidatımı ne zaman ödemem gerekiyor    Cevap: 2016 yılı başından itibaren aidat ödeme yükümlülüğünüz başlamıştır.  
 Soru Tarihi:2016-05-31 16:07:00   Cevap Tarihi:2016-06-02 13:49:00

Soru: Aktar dükkanı açmak istiyorum.Nereden hangi belgeleri alman gerekiyor.Gerekli şartlar nelerdir     Cevap: 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Ruhsatların Düzenlenmesi başlıklı 12 nci maddesnde; sıhhî işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1’de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatı sırasında bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru formundaki beyana göre ruhsat işlemleri sonuçlandırılır.hükümleri yer almaktadır. Öncelikle Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak faaliyette bulunacağınız yerin bağlı olduğu belediyeye başvurmanız ve mesleki faaliyetinizle ilgili bilgi almanız gerekmektedir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Odaya Kayıt başlıklı 6 ncı maddesinde; Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır faaliyette bulunacağınız il Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğüne başvurmanız ve gerekli mali yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmektedir. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde kurulu bulunan Sicil Müdürlüğü iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Adres: Anafartalar Cd. Konya Sk.No:18 Ulus/ANKARA Tel: 310 22 44  
 Soru Tarihi:2016-06-02 20:02:00   Cevap Tarihi:2016-06-08 11:34:00

Soru: yıllardır bu mesleği icra etmeye çalışan bir pideciyim bu gün öğrendiğim üzere ramazan pidesini artık sadece ekmek fırınları çıkarması yönünde kanun çıktığını duydum.konunun doğruluğunu öğrenmek isterim.saygılarımla    Cevap: Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2011 tarih ve B.05.0.MAH.0.00.00.00-250-32255 sayılı Genelgesi aşağıda yer almaktadır. Konu: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bakanlığımıza iletilen bazı bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında faaliyet alanı unlu mamul üretimi olan bazı işyerlerinde ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üretiminin yapılarak satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100.000’i geçen belediye sınırları içinde açılacak fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması yönünde düzenlemede bulunularak bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması yönünde düz enlemede bulunularak yeni açılacak ekmek fırınları için çevre ve insan sağlığı ile kişilerin can ve mal güvenliği ile toplumun hayatını doğrudan ilgilendiren olumsuzlukların giderilmesi noktasında belli bir standart öngörülmüştür. Yine Yönetmeliğin EK-2/B bölümünün 6.15 maddesi ile ikinci sınıf gayri sıhhi müessese olarak, EK-2/C bölümünün 6.19 maddesiyle de üzüncü sınıf gayri sıhhi müessese olarak açılacak fırınlar için faaliyette bulunulacak yere bağıl olarak belli koşullar öngörülmektedir. Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamullerin üretim yerleri ise, Yönetmeliğin üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler listesinin 6.10 maddesi çerçevesinde fırınlar için aranan koşullardan ayrı olarak üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese olarak ruhsatlandırılmaktadır. Yukarıdaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte faaliyet konusu ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri ve hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamul üreten işyerlerinin ruhsatlandırılmasında aranan şartlar farklılık göstermekte olup, unlu mamul ruhsatı bulunan işyerlerinde ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üretiminin yapılması Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Unlu mamul ruhsatı alan işyerlerinde ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üretilmek istenmesi halinde bu işyerlerinin fırınlar için belirlenen şartları taşıyarak fırın ruhsatı almaları gerekmektedir. Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyet gösteren işyerleri için yetkili idarelerce gerekli işlemlerin yapılması hususunda, Bilgi ve gereğini rica ederim. Yavuz Selim KÖŞGER Bakan a.Genel Müdür Bilgilerinize rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-06-06 17:40:00   Cevap Tarihi:2016-06-08 13:55:00

Soru: Buyuk bas hayvan besısı yapmak ıstıyorum koyumuzde buna uygun tek sıkıntı koyun yerleşim yerınde tapu yok sorun olurmu ve basvuru ıcın ne yapmam lazım    Cevap: Konu ile ilgili olarak aşağıda iletişim bilgileri yer alan Sinop İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Adres: Fatih Caddesi No: 13 57000 SİNOP Telefon: 0 (368) 261 32 93 Santral: 0 (368) 261 44 90 Faks: 0 (368) 261 15 08  
 Soru Tarihi:2016-06-11 01:02:00   Cevap Tarihi:2016-06-14 10:42:00

Soru: Sanayi Sitesi bölgesinde faaliyet vermekte olan olan sanayi et lokantasinin rail fiyatları örnek küçük ayran 1.5 tl ilgilenmeniz ricasi ile    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun “Fiyat tarifelerinin tespit şekli” başlıklı 62’ nci maddesine göre bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkarların ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulunca 30 gün içinde onaylanır veya reddedilir. Bu hüküm doğrultusunda başvurunuzda yer alan hususlar için adı geçen lokantanın üyesi olduğu meslek odasına başvurmanız gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-06-11 12:42:00   Cevap Tarihi:2016-06-21 13:51:00

Soru: Merhaba,telefoncu dan taşınabilir şarj aleti aldım fakat aldığım ürünü mal sahibi 3 kere şarj edebileceğini soyledi.aldığım ürün 100\100 bile yapmiyor. Sürekli değiştirmeme ragmen hala aynı sorunu yaşıyorum. Ürünü geri vermek istiyorum fakat mal sahibi bunu yapmiyor nereye basvurmam gerekiyor yardım edebilir misiniz.    Cevap: • Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise, • Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise, • Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise, • Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise, • Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise, • Ön ödemeli olarak satın aldığınız malın zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise, • Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise, • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin yapılamaması veya yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise, • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise, • İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise, • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamında aldığınız mal/hizmete ilişkin 14 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise, uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ikamet ettiğiniz yerdeki veya mal/hizmeti satın aldığınız yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurmanız gerekecektir. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz. Bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-06-12 15:23:00   Cevap Tarihi:2016-06-14 10:20:00

Soru: odaların kapanıp kapanmayacağı kapanırsa hangi odaların kapanacağı birleşen odalar olacak mı bu konular hakkında bilgi verirseniz sevinirim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun Fesih, tasfiye ve iptal başlıklı 15 inci maddesinde odaların fesih sebepleri a) Üye mevcudunun yüzden aşağıya düşmesi. b) Bakanlıkça yapılacak uyarıya rağmen mevzuata aykırı genel kurul kararlarının iki ay içinde düzeltilmemesi. c) Konfederasyonca tespit edilen yıllık zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir sağlayamadığının birlik tarafından tespit edilmesi üzerine yapılacak yazılı uyarıya rağmen odanın mali durumunun bir yıl içinde iyileştirilememesi. d) Odanın faaliyet alanına giren hususlardan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sanatkârların zamanla ayrı oda kurmaları sonucu, kalan üye sayısının ikiyüzden aşağı düşmesi. Şeklinde düzenlenmiştir. Odalar yukarıda yazılı sebeplerle Bakanlığın teklifi üzerine yetkili asliye hukuk mahkemesi kararıyla fesih olunur. Yukarıdaki hükümlere göre feshedilen odaların bağlı oldukları birlikçe görevlendirilecek heyet tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblağ ile ayni haklar, heyet tarafından tutanakla birliğe devredilir. Kuruluşu yapılan odanın, daha sonra kuruluşunun usule uygun olmadığının anlaşılması halinde süre kaydı aranmaksızın odanın kuruluşu Bakanlık tarafından iptal edilir. Odanın kuruluş işleminin iptali halinde ise, odanın mal varlığı birliğe devredilir. Fesih olan veya kuruluşu iptal olan odaların üye kayıt defterleri birlik tarafından muhafaza edilir. Hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda konu ile ilgili başka bir düzenleme bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-06-13 12:14:00   Cevap Tarihi:2016-06-14 10:23:00

Soru: MERHABALAR, ESNAF ARKADAŞIN BAŞINA GELEN BİR SORUNU VAR.UNLU MAMÜLLER ADI ALTINDA İŞYERİ AÇTI.BURADA AYNI ZAMANDA PİDE YAPIP SATIYOR.BELEDİYEDEN GELEN YETKİLİLER AYNI ZAMANDA PİDE YAPAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞLER.PİDE UNLU MAMÜLLERE GİRER Mİ.BELEDİYENİN TUTUMU KEYFİ Mİ.ARKADAŞ BÖYLE DEVAM EDERSE RUHSATINI İPTAL EDEBİLİRLER Mİ.BU DURUMU YASAL OLARAK NASIL GEÇEBİLİRİZ.PİDE İÇİN AYRI BİR RUHSAT ALMAK MI LAZIM.VEYA BELEDİYEYE BAŞVURUP BURADA PİDE ÜRETİP SATILABİLECEĞİNİ İSPATLAMAK MI LAZIM.GENEL OLARAK BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2011 tarih ve B.05.0.MAH.0.00.00.00-250-32255 sayılı Genelgesi aşağıda yer almaktadır. Konu: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bakanlığımıza iletilen bazı bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında faaliyet alanı unlu mamul üretimi olan bazı işyerlerinde ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üretiminin yapılarak satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100.000’i geçen belediye sınırları içinde açılacak fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması yönünde düzenlemede bulunularak bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması yönünde düz enlemede bulunularak yeni açılacak ekmek fırınları için çevre ve insan sağlığı ile kişilerin can ve mal güvenliği ile toplumun hayatını doğrudan ilgilendiren olumsuzlukların giderilmesi noktasında belli bir standart öngörülmüştür. Yine Yönetmeliğin EK-2/B bölümünün 6.15 maddesi ile ikinci sınıf gayri sıhhi müessese olarak, EK-2/C bölümünün 6.19 maddesiyle de üzüncü sınıf gayri sıhhi müessese olarak açılacak fırınlar için faaliyette bulunulacak yere bağıl olarak belli koşullar öngörülmektedir. Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamullerin üretim yerleri ise, Yönetmeliğin üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler listesinin 6.10 maddesi çerçevesinde fırınlar için aranan koşullardan ayrı olarak üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese olarak ruhsatlandırılmaktadır. Yukarıdaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte faaliyet konusu ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri ve hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamul üreten işyerlerinin ruhsatlandırılmasında aranan şartlar farklılık göstermekte olup, unlu mamul ruhsatı bulunan işyerlerinde ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üretiminin yapılması Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Unlu mamul ruhsatı alan işyerlerinde ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üretilmek istenmesi halinde bu işyerlerinin fırınlar için belirlenen şartları taşıyarak fırın ruhsatı almaları gerekmektedir. Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyet gösteren işyerleri için yetkili idarelerce gerekli işlemlerin yapılması hususunda, Bilgi ve gereğini rica ederim. Yavuz Selim KÖŞGERBakan a.Genel Müdür  
 Soru Tarihi:2016-06-14 09:43:00   Cevap Tarihi:2016-06-21 13:53:00

Soru: adana madeni sanatkarlar odası aidat borcu var diye faliyet belgesi vermiyor ne yapmalıyım.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun “Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri” başlıklı 61 inci maddesinin son fıkrasında “Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.” Hükmü yer almaktadır.bu bağlamda kayıtlı olduğunuz meslek odasına olan aidat borunuzu ödemeniz gerekmektedir Bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-06-15 09:29:00   Cevap Tarihi:2016-06-21 13:58:00

Soru: Calısır durumdaki cay ocagımda ızgara usuulu köfte ve sucuk satısı yapmak istiyorum bunun icin hangi islemleri yaptırmamız gerekir bizden ne tür belgeler istenir    Cevap: 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri” başlıklı 10’ uncu maddesinde; Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenleneceği, talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtileceği, aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenleneceği belirtilmektedir. Adı geçen Yönetmeliğin D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENiLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞi PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERi işyerleri maddesinde Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlerin aranacağı belirtilmektedir. d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluacaktır. 2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. Bu hükümler doğrultusund öncelikle faaliyette bulunacağınız yerin bağlı bulunduğu belediyeye başvurulması ve işyerinizin düzenlenmesi ve gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-06-17 02:45:00   Cevap Tarihi:2016-06-28 15:48:00

Soru: Airbag tamiri yapan işyerine aracımın Torpido airbag işini yaptırdım eksik parça takmışlar ve tamir ettikleri Torpido çatladı üstelik iş yapımında 3 gün sonra ücretlerinide ödedim fakat fatura alamadım nereye şikayet edebilirim aracım ticari tazminat isteyebilirmiyim ve zararım karşılanırmı araç ön camı takılamıyor bu nedenden     Cevap: • Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise, • Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise, • Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise, • Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise, • Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise, • Ön ödemeli olarak satın aldığınız malın zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise, • Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise, • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin yapılamaması veya yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise, • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise, • İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise, • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamında aldığınız mal/hizmete ilişkin 14 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise, uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ikamet ettiğiniz yerdeki veya mal/hizmeti satın aldığınız yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurmanız gerekecektir. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2016-06-18 12:58:00   Cevap Tarihi:2016-06-21 14:04:00

Soru: 1996 yılında bakkallık yaptım. SGK dan hizmet birleştirme için oda kayıt belgesi istendi. Bu belge için bakkallar odası 26TL para istedi .Yasal mı?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri başlıklı 61 nci maddesinde düzenlenerek teşkilatımıza genelge ile duyurulmaktadır. Konu ile ilgili ödenecek ücretlere http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/ae5292750022016.pdf adresinden ulaşılabilinmektedir.  
 Soru Tarihi:2016-06-22 16:28:00   Cevap Tarihi:2016-06-27 15:31:00

Soru: Halı yıkama fabrikasına 2 hafta önce halılarımı teslim ettim.Bir hafta da teslim edecekleri halıyı hala teslim etmediler. Hergün bu akşam gelicek diye oyalıyolar.Nereye şikayet edebilirim    Cevap: • Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise, • Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise, • Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise, • Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise, • Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise, • Ön ödemeli olarak satın aldığınız malın zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise, • Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise, • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin yapılamaması veya yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise, • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise, • İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise, • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamında aldığınız mal/hizmete ilişkin 14 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise, uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ikamet ettiğiniz yerdeki veya mal/hizmeti satın aldığınız yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurmanız gerekecektir. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2016-06-23 11:07:00   Cevap Tarihi:2016-06-27 14:42:00

Soru: Bir ilçede esnaf ve sanatkarlar odası ve şoförler odası kurulması için gerekli hususlar nelerdir ?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Odaların Kuruluşu başlıklı 4. Maddesinde; Odalar, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur. Oda unvanında esnaf, sanatkâr veya esnaf ve sanatkâr ibaresi yer alır. Oda kuruluşu ile ilgili olarak mülki idare amirliğine verilecek müracaat dilekçesine Bakanlık tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında hazırlanmış örneğine uygun düzenlenen oda kuruluş tutanağı ve oda ana sözleşmesi eklenir. Ayrıca oda kurucu üyelerinin tüm bilgilerinin eksiksiz olarak Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına girişi yapılır. Oda kuruluş tutanağı ve ana sözleşmesi, sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilir. Oda kuruluş işlemlerinin gerçeğe uygun olup olmamasından sicil müdürü sorumludur. Mülki idare amirliği onbeş gün içinde kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık kuruluş talebi hakkında ilgili birliğin görüşünü alır. Bakanlık bir ay içinde kuruluş için izin verip vermediğini bildirmediği takdirde oda kurulmuş sayılır. hükmü yer almaktadır.Meslek odası kuruluşu bu madde hükmüne göre yapılmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-06-24 13:02:00   Cevap Tarihi:2016-06-27 14:45:00

Soru: Saclarimi boyattim ve kuaför saclarimi yakti.ustelik kabüllenmiyor ne yapabilirim.    Cevap: Şikayetinize konu olan işletmenin esnaf ve sanatkarlar odasına ya da ticaret odasına kayıtlı olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir. Adı geçen işletme esnaf ve sanatkar odasına kayıtlı ise meslek odası ile eğer sonuç alınmas ise bulunduğunuz ildeki odaların bir üst kuruluşu olan esnaf ve sanatkar odaları birliği ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Birliklerin iletişim bilgilerine http://www.tesk.org.tr/tr/org/esobadres.php ulaşmanız mümkün bulunmaktadır. Yine konu ile ilgili olarak • Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise, • Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise, • Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise, • Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise, • Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise, • Ön ödemeli olarak satın aldığınız malın zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise, • Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise, • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin yapılamaması veya yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise, • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise, • İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise, • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamında aldığınız mal/hizmete ilişkin 14 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise, uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ikamet ettiğiniz yerdeki veya mal/hizmeti satın aldığınız yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurmanız gerekecektir. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-06-24 13:22:00   Cevap Tarihi:2016-06-27 15:23:00

Soru: Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren kafem var Ruhsatımda Kafeterya yazıyor. İşyerinde baca yok, Fakat işyerinde bacasız lavlumbaz kullanıyorum. günlük apartman sakinleri koku olmadığı halde belediyeye beni şikayet ediyor. işyerinde yemek üretimi yapmıyorum. fırında yemek yaptırıyorum tava tarzı şeyler bunları işyerime getirip satıyorum. fakat belediye bana ceza kesiyor. bunu burda yapamazsın satamazsın diyor kafelerde olması gereken şeyleri yap diyor. bi çözümünüz varmıdır. kime gidebilirim. kanun maddeleri nelerdir kafede neler yapılır.    Cevap: 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına Ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler Başlıklı Bölümünün A- İşyerlerinde Aranacak Asgarî Ortak şartlarında İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacağı, Adı geçen Yönetmeliğin D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENiLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞi PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERi işyerleri maddesinde Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlerin aranacağı belirtilmektedir. d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluacaktır. 2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.hükümleri, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Yasak İşler başlıklı 24’ üncü maddesinde “Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin Toplanma amaçlı binalar başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendinde Yeme ve içme tesisleri: Beslenme ile ilgili hizmetlerin sunulduğu açık ve kapalı yerleri kapsadığı, Kahvehaneler, çaybahçeleri, pastaneler, lokantalar, lokaller, fırınlar, kafeterya ve benzeri yerler bu sınıfa girdiği belirtimiştir. Bu hükümler doğrultusund öncelikle faaliyette bulunacağınız yerin bağlı bulunduğu belediyeye başvurulması ve işyerinizin düzenlenmesi ve gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-06-28 09:28:00   Cevap Tarihi:2016-06-28 16:44:00

Soru: yeni kurulan emlakçılar odamızda bilerek bazı meslektaşlarımıza kuruluş sözleşmesi imzalatılmadı.kuruluş sözleşmesine imza atmıyan meslektaşlarımızın yapılacak seçimde hazirun listesinde olmayacağı ve oy kullanamıyacağı söyleniyor.sicil kaydı olupta sözleşmeyi imzalamadığından dolayı haziruna giremeyecek olanlar seçimde oy kullanmak için ne yapmalı    Cevap: 5362 sayılı Kanunun Odaların kuruluşu başlıklı 4 üncü maddesinde “Odalar, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur. Oda unvanında esnaf, sanatkâr veya esnaf ve sanatkâr ibaresi yer alır.Oda kuruluşu ile ilgili olarak mülki idare amirliğine verilecek müracaat dilekçesine Bakanlık tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında hazırlanmış örneğine uygun düzenlenen oda kuruluş tutanağı ve oda ana sözleşmesi eklenir. Ayrıca oda kurucu üyelerinin tüm bilgilerinin eksiksiz olarak Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına girişi yapılır. Oda kuruluş tutanağı ve ana sözleşmesi, sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilir. Oda kuruluş işlemlerinin gerçeğe uygun olup olmamasından sicil müdürü sorumludur. Mülki idare amirliği onbeş gün içinde kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık kuruluş talebi hakkında ilgili birliğin görüşünü alır. Bakanlık bir ay içinde kuruluş için izin verip vermediğini bildirmediği takdirde oda kurulmuş sayılır. Kurulan odanın üyeleri arasında olup diğer odalardan ayrılmış olanların eski odalarındaki üyeliği sona erer ve dosyası üyesi olduğu yeni kurulan odaya bir ay içinde devredilir.”hükmü, Aynı Kanunun “Odaya kayıt” başlıklı 6 ncı maddesinde “Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.”hükmü, Odaların organları başlıklı 9 uncu maddesinin (a) bendinde a) Genel kurul: Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşacağı, Yine 5362 sayılı Kanunun Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri başlıklı 49 uncu maddesi ise “Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının organ seçimleri ile yönetim kurulu başkanlarının seçimi tek dereceli olarak, yargı gözetiminde gizli oyla ve açık tasnifle yapılır. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak genel kurul üyelerini belirleyen listeyi ve diğer hususları onaylar, onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak suretiyle, ayrıca Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yedi gün süre ile ilan edilir. Yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşuna gönderilir. Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup görevleri, bu işlemler bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. Bin kişiden fazla üyesi bulunan genel kurullarda her bin kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. İkiyüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, seçim kurulundan sağlanır. Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonra başlar ve saat 17:00'ye kadar, gizli oy açık tasnif esaslarıyla devam eder. Seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar oy verenin kimliğinin resmî bir kuruluşça verilen belge ile kanıtlanmasından ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, asıl ve yedek üyeler belirtilerek her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Adaylar asıl ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar asıl, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır. Genel kurullarda oy verme işlemi alt yapı müsait olduğu takdirde elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar ile elektronik ortamda kullanılan oylar hâkim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak ve ilgili meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr sayfasında yayınlanmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder. Seçim sonuçları üst kuruluşlara ve Bakanlığa bildirilir. Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veyahut seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu en geç iki iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar. İptal kararının kesinleşmesi üzerine hâkim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Bakanlığa bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. Seçimlerin tamamının iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere odalara birlik, birlik ve federasyonlara Konfederasyon, Konfederasyona ise Bakanlık tarafından, genel kurul üyeleri arasından üç kişilik bir kurul atanır. İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ve diğer seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından karşılanır. Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının seçim tarihleri, Bakanlar Kurulu tarafından bir yılı geçmemek üzere ertelenebilir.” Olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda 5362 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan meslke odasına kayıtlı esnaf ve sanatkarlarlardan yukarıdaki şartları taşıyanlar oda genel kurullarına katılabilmektedir.bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-06-29 11:26:00   Cevap Tarihi:2016-07-01 16:27:00

Soru: Kollektif Şirketimizi Limited Şirkete dönüştüreceğiz,isim aynı olacak sadece koll.şti. yerine ltd.şti yazacak. Birçok prosedürü öğrendik lakin bir soruya henüz cevap bulamadık. Kollektif Şirketimize kayıtlı olan araçlarımızın ruhsatlarının,uhdemizde bulunan ihalelerimizin,banka hizmet sözleşmelerimizin devam eden kredilerimizin vs. Limited Şirkete dönüştüğümüzde isimlerinin yine KOLL.ŞTİ. adında devam ederek uhdemizde bulunan tüm hak ve borçların yükümlülüğü yine tarafımızda devam edecek ama isim değişikliği aynı kalarak bundan sonraki yeni sözleşmelerde LTD.ŞTİ. kullanılacağını Ticaret Sicil Gazetesi Ana Sözleşmemizde bir madde olarak belirtsek kabul edilirmi?    Cevap: Konfederasyonumuzca esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Şirketler ticaret siciline ve ticaret odalarına kayıt olmaktadırlar. Bu nedenle konuya ilişkin olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine veya ilinizdeki ticaret siciline müracaat edebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2016-07-03 16:32:00   Cevap Tarihi:2016-07-11 13:34:00

Soru: esnaf ve sanatkarlar odasına kaydı olmayanı nereye şikayet edebilirim    Cevap: İliniz Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine şikayet edebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2016-07-04 17:52:00   Cevap Tarihi:2016-07-11 13:35:00

Soru: Karşıyakada bir terziye elbisemin boy tadilatı için gittim. Terzi kendi kendine benim adıma karar verip ben bu elbiseyi yapmam bu elbisenin boyunda bişey yok diyip resmen beni dükkandan kovaladı kaldı ki bu adam mahalle esnafı saygısızlığı terbiyesizliği hazmedilir gibi değil bunun için nereye şikayet edebilirim.     Cevap: Esnaf ve sanatkarlarımıza ilişkin şikayetler Birlik disiplin kurulunca değerlendirilmektedir. Bu nedenle İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine başvurmanız gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2016-07-04 21:51:00   Cevap Tarihi:2016-07-11 13:37:00

Soru: MERHABA. ODA BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ AYNI ZAMANDA İZİN KULLANDIĞI ZAMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNE EVRAK İMZALAMA YETKİSİ VERİLEBİLİR Mİ.VE HANGİ EVRAKLARI KAPSAR.TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun Başkan, temsil ve ilzam başlıklı 54. maddesine göre, Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını temsil ve ilzama başkan yetkilidir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olan başkan vekili temsil ve ilzam görevini ifa eder. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin müşterek imzaları bağlar. Kanunda Yönetim kuruluna imza yetkisi verileceğine dair düzenleme bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2016-07-11 16:01:00   Cevap Tarihi:2016-07-12 10:58:00

Soru: merhaba ben 1984 yılında mobilyacılar odasına kayıt oldum 1999 - 2010 yılları arasında oda yöneticisi ve başkan vekilliği yaptım 2011 yılında emekli oldum iş yerimi kapatıp oda kaydımı sildim ben kaydımı yaptırmak ve odaya aday olmak istiyorum daha once odaya kaydım olduğundan dolayı iki yıl dolmadan aday olur olunmaz sınırlamasına takılrmıyım bu konuda bilgi rica ediyorum    Cevap: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin son görüşü; söz konusu 2 yılın aralıksız olması yönündedir. Ancak toplam iki yıl üyeliği bulunan kişinin hazirun listesinde yer almaması halinde listeye itiraz edildiğinde son kararı ilçe seçim kurulu hakimi verecektir.  
 Soru Tarihi:2016-07-14 11:17:00   Cevap Tarihi:2016-07-25 17:27:00

Soru: merhaba denetim kurulu başkanının 3 defa toplantıya katılmaması halinde yapılması gereken işlem olarak yedeklerden üye çağırdım bunların arasından mı tekrar denetim kurulu başkanı seçilmesi gerekiyor    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 55. maddesine göre, Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının denetim kurulları kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. hükmü yer almaktadır. Başkanın görevden ayrılması nedeniyle yedek üyenin çağrılmasını müteakip yeni başkan seçilmesi gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2016-07-19 17:19:00   Cevap Tarihi:2016-07-22 14:41:00

Soru: sanayi bölgesinde bir fabrikam var ve ortopediye implant üreten bir fabrika açmak istiyorum ama ne gibi başvurular yapacagım bunu ögrenmek istiyorum konuyla ilgili yardımınızı acil olarak bekliyorum şimdiden teşekkür ederim    Cevap: Esnaf ve sanatkar siciline basit usul ve işletme esasına göre defter tutanlar kayıt olmaktadırlar. Açacağınız işyeri şirket statüsünde olacak ise Ticaret siciline kayıt olmanız gerekecektir. Esnaf niteliğindeki işyerleri için http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/isyeriacmak4.php adresinde işyeri açarken istenen belgeler yer almaktadır.  
 Soru Tarihi:2016-07-22 12:30:00   Cevap Tarihi:2016-07-25 17:22:00

Soru: Araç aldım kısa süre önce yağ basınç değeri az hatası veriyordu.Bu nedenle sanayiye götürmüş benim kardeşim hisar oto diye bir yer adam fiyat verip ona göre yapalım mı yapmayalım mı sorarız demiş. Adamı bir hafta sonra ben aradım adam aracı yapmış yani turboyu yalnız bir parçası eksikmiş onu sonra taktırırsınız dediler.Ödeme yaptık adama sanayi içinde bir kaç yerden yedek parça almış onların ödemeside yaptık ama araçta mazot yok lamba yanıyor ben ustayı uyardım o istasyona gidelim diye yok dedi bu idare eder bizi başka bir yere ödeme yaptık araç çalışmıyor mazot bitti sonra gidip ustanın araçla mazot aldık manuel doldurduk sonra aldım ben aracı isyerine gittim 1km yol bile yapmadım.işyerinde bi abiye verdim aracı ustaya götürcekti kabortadan dolayı aracı neyse abi almış biraz gitmiş sonra stop etmiş araç çalışmıyor diye beni aradı abide manuel mazot doldurmuş ama çalışmamıs bende servisi aradım geldi servis gitmişler 770 tutarında bir ücret çıkardılar bana araça şamandıra takmışlar öyle bir sorunum yoktu benim ayrıca bana tutarı yaptıktan sonra söyledi sonra turboyla alakalı beklediğimiz parça geldi 2 aya falan ben bu süreçte araçı kullanmadım sanayide onların dükkanda kaldı dün aradılar bana aracın enjeksiyonlarını yandığını söylediler araça benzin koyulmuş diye dedim ki araç 2 aydır burda ben benzin falan koymadım o bununla alakalı adama toplamda 2,500 tl ücret ödedim lakinm aracım hala eski vaziyetinde bile değil sanayi odası başkanına gittik arzuhalimizi belirttik oda o hisar otonun sanayi dışında dükkanının olması nedeni pek birşey yapamadım benim burda neler yapman gerekir sonuna kadar şikayetçiyim hisar otodan     Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Odaya Kayıt başlıklı 6 ncı maddesinde; Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler. Hükümleri yer almaktadır. Bu bağlamda; şikayetinize konu olan işletmenin esnaf ve sanatkarlar odasına ya da ticaret odasına kayıtlı olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir. Adı geçen işletme esnaf ve sanatkar odasına kayıtlı ise bulunduğunuz ildeki odaların bir üst kuruluşu olan esnaf ve sanatkar odaları birliği ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Birliklerin iletişim bilgilerine http://www.tesk.org.tr/tr/org/esobadres.php ulaşmanız mümkün bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-07-30 18:50:00   Cevap Tarihi:2016-08-03 15:26:00

Soru: Market kuruyemiş tuhsatına sahibim okul yakınma tost da satmak istiyorum satmamın bir sakıncası vatmı    Cevap: 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri” başlıklı 10’ uncu maddesinde; Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenleneceği, talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtileceği, aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenleneceği belirtilmektedir. Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan, Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Niteliklerden C- BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ Bakkal, market, Şarküteri, kuruyemiŞçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayilerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1- Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m2 den büyük işyerlerinde danışma birimi bulunacaktır. 2- Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır. 3- Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgah bulunacaktır. 4- Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulacaktır. 5- Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa sunulacaktır. 6- Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır. 7- (DeğiŞik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır. 8- Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır. 9- Mutfak uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir. D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri iŞyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır: d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır. 2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak işyerinizin bulunduğu yerin bağlı olduğu belediyeye başvurmanız gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-08-03 16:35:00   Cevap Tarihi:2016-08-09 10:54:00

Soru: Esnaf sicil ankara vergi silindiği icin otomatik olarak sicili kapanmıştır. Vergiyi daha sonra tekrar açtık. Esnaf odasi sicili kapali olan yere esnaf odasi aidat alabilir mi.     Cevap: Sayın Şükrü BOZKURT 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Üyeliğin son bulması başlıklı 8 inci maddesinin (d) bendinde; “Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirme şartını yerine getirmeyen üyelerin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verileceği, Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri başlıklı 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “Kayıt ücretinin kayıt esnasında, yıllık aidatın nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödeneceği, oda kaydını sildiren üyelerin aidatının üye kaydının silindiği ay itibariyle alınacağı, süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararların ilam hükmünde olduğu ve icra dairelerince yerine getirileceği, gecikme zammının, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemeyeceği”, Ayrıca Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin yıllık aidat başlıklı 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında; “Yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zamanaşımı süresinin beş yıl olduğu, bu süre içinde tahsil edilmeyen yıllık aidat ve gecikme zamlarının terkin edileceği”, hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler doğrultusunda; Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyelerin oda kayıtlarının silinmesine yönetim kurulunca karar verilmesi, üyenin odaya bulunan yıllık aidat ve kesinleşmiş gecikme zammı borçlarının vergi kaydının silindiği tarihten itibaren geriye dönük olarak 5 yıl tahsil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak Bakanlık görüşünde; “5362 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince oda yönetim kurulu kararı alınarak üyelik kayıtları silinen üyelerden üyelik niteliklerini yitirdikleri tarih itibarıyla yıllık aidat ve gecikme zammı tahsil edilmesi gerektiği” bildirilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-08-03 21:04:00   Cevap Tarihi:2016-08-09 11:50:00

Soru: ii günler esnaf san.odası başkanlığına aday olabilmek için odaya kaç yıllık üyeliğim olması lazım.sizlerin yönetmeliğinize göre 2 yıl diye okudum fakat benim geçmiş 1 yıllık üyeliğim vardı şu an pasif acaba o bir yıllık üyeliğim kabul olur mu yeniden kayıt yaptırırsam ilginize teşk.    Cevap: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin son görüşü; söz konusu 2 yılın aralıksız olması yönündedir. Ancak toplam iki yıl üyeliği bulunan kişinin hazirun listesinde yer almaması halinde listeye itiraz edildiğinde son kararı ilçe seçim kurulu hakimi verecektir.  
 Soru Tarihi:2016-08-04 10:59:00   Cevap Tarihi:2016-08-08 11:59:00

Soru: okul kantini kirasını ödeyemedim milli emlağa devredildi .Ödeyemediğim için çok fazla faiz geldi .Bu borç faizi affa ugruyor mu ?    Cevap: Sayın Veysel Taçyıldız Bakanlar Kurulu tarafından 27/06/2016 tarihinde kararlaştırılan Türkiye Varlık Fonu Kurulması ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı henüz yasalaşmadığından konuya ilişkin bilgi verilememektedir.Bilginize 
 Soru Tarihi:2016-08-06 21:35:00   Cevap Tarihi:2016-08-10 13:38:00

Soru: Madeni sanatkarlar odasi seçim hakında. Seçme ve seçilme hakkı ile ilgili .başkan adayı olmak için adayın kaç yıllık kayıtlı olması gereklidir .aday olmanın şartı kanunlarda nedir.    Cevap: Konu 5362 sayılı Kanunun seçilme şartları başlığını taşıyan 50 nci maddesinin (b) bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında başkan seçilebilmek için en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2016-08-12 21:46:00   Cevap Tarihi:2016-08-16 14:03:00

Soru: Üye sayısı 500 ün altındaki odalar kapatılacakmı     Cevap: Başvurunuzda yer alan konu ile ilgili olarak 5362 sayılı Kanunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-08-14 12:45:00   Cevap Tarihi:2016-08-16 09:05:00

Soru: ben 2015 yılı kasım ayında esnaf odaları birliğine kayıtlarımı yaptırdım 493 tl ücret ödedim beni sistem samsun madeni sanatkarlar odasına attı odaya gittiğimde benden 150 tl daha ücret aldılar benim bildiğim esnaf odaları birliği kaydı yapılırken oda kayıt ücretide 493 tl nin içinde olabileceğiydi bu hususta beni bilgilendirmenizi rica ederim    Cevap: Esnaf ve sanatkarlık faaliyetine başlayanların sicile ilk kayıt sırasında ödeyeceği kayıt ücreti ve diğer yıllarda odaya ödeyeceği yıllık aidat ile ilgili düzenlemeler aynı5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ,Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri başlıklı 61 nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca kayıtlı olduğunuz meslek odası ile ilgili şikayetiniz ile ilgili olarak faaliyette bulunduğunuz ildeki odaların bir üst kuruluşu olan esnaf ve sanatkar odaları birliği ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Birliklerin iletişim bilgilerine http://www.tesk.org.tr/tr/org/esobadres.php ulaşmanız mümkün bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-08-14 14:52:00   Cevap Tarihi:2016-09-01 09:54:00

Soru: Dükkanı 2012 kapattım borç vardı üyeliğimi silmediler beyanatıydım taksitlendirme kapsıyormuş ilğinize Teşekkürlet    Cevap: Sayın yILMAZ TAŞ Bakanlar Kurulu tarafından 27/06/2016 tarihinde kararlaştırılan Türkiye Varlık Fonu Kurulması ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı henüz yasalaşmadığından konuya ilişkin bilgi verilememektedir.Bilginize 
 Soru Tarihi:2016-08-14 17:23:00   Cevap Tarihi:2016-08-17 16:13:00

Soru: Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlıyım.2013 döneminden borçlarım var.borçlardan dolayı esnaf kayıt belgesi vermiyorlar.Bu durum yasalmıdır öğrenmek istiyprum    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61 inci maddesinin son fıkrasında; "yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez." hükmü yer almaktadır.  
 Soru Tarihi:2016-08-16 17:21:00   Cevap Tarihi:2016-08-17 15:55:00

Soru: Mahalli idareler genel seçimlerinde aday olmak isteyen meslek kuruluşları organlarında üye olanların istifa etmeleri seçildikten sonra görevlerinden ayrılmaları gerekli midir?    Cevap: Yüksek Seçim Kurulu’ nun 12/09/2013 tarih ve 360 sayılı kararında adyalık şartları “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76. maddesinde; Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir. Öte yandan, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun; 17. maddesinde; “Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar.” hükmü mevcuttur. Görüleceği üzere anılan maddede, aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak zorunda olmayan kamu görevlilerinin hangileri olduğu ayrıntılı biçimde düzenlendiği halde, istifaları zorunlu bulunan kamu görevlilerinin kimler olduğu hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının organlarında görev alan yöneticilerin adaylığı konusunda 2972 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile atıf yapılan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18. maddesinin uygulanması gerekmektedir. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun; “Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler” başlıklı 18. maddesi; “Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle; 5362 sayılı Kanuna tabi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan esnaf odaları organlarında görev alan yöneticilerin yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmeleri için 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca istifa etmelerinin zorunlu bulunduğuna, Diğer taraftan seçimlerde adaylık için görevinden istifa eden ve sonrasında seçilemeyen kamu görevlilerinin tekrar görevlerine dönmeleri ise, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek: 7. maddesinde düzenlenmiş olup, konunun kurumlarınca değerlendirilmesi gerektiği ve Kurumumuzu ilgilendiren bir husus olmadığından görüş verilmesine yer olmadığına, karar verilmesi gerekmiştir. S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle; 1- 5362 sayılı Kanuna tabi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan esnaf odaları organlarında görev alan yöneticilerin yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmeleri için 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca istifa etmeleri gerektiğine…” olarak açıklanmıştır.bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-08-22 09:52:00   Cevap Tarihi:2016-08-22 10:22:00

Soru: ben oda bunyesınde çalışan bi genel sekreterim odaların kapatılması ıle ılgılı çalışmalar gerçeği yansıtmakta mıdır.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun Fesih, tasfiye ve iptal başlıklı 15 inci maddesinde odaların fesih sebepleri a) Üye mevcudunun yüzden aşağıya düşmesi. b) Bakanlıkça yapılacak uyarıya rağmen mevzuata aykırı genel kurul kararlarının iki ay içinde düzeltilmemesi. c) Konfederasyonca tespit edilen yıllık zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir sağlayamadığının birlik tarafından tespit edilmesi üzerine yapılacak yazılı uyarıya rağmen odanın mali durumunun bir yıl içinde iyileştirilememesi. d) Odanın faaliyet alanına giren hususlardan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sanatkârların zamanla ayrı oda kurmaları sonucu, kalan üye sayısının ikiyüzden aşağı düşmesi. Şeklinde düzenlenmiştir. Odalar yukarıda yazılı sebeplerle Bakanlığın teklifi üzerine yetkili asliye hukuk mahkemesi kararıyla fesih olunur. Yukarıdaki hükümlere göre feshedilen odaların bağlı oldukları birlikçe görevlendirilecek heyet tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblağ ile ayni haklar, heyet tarafından tutanakla birliğe devredilir. Kuruluşu yapılan odanın, daha sonra kuruluşunun usule uygun olmadığının anlaşılması halinde süre kaydı aranmaksızın odanın kuruluşu Bakanlık tarafından iptal edilir. Odanın kuruluş işleminin iptali halinde ise, odanın mal varlığı birliğe devredilir. Fesih olan veya kuruluşu iptal olan odaların üye kayıt defterleri birlik tarafından muhafaza edilir. Hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda konu ile ilgili başka bir düzenleme bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-08-25 11:33:00   Cevap Tarihi:2016-08-26 12:03:00

Soru: esnaf sicil kaydı yaptırdım bağlı olduğum odaya geldim bağış adı altında 150 tl ücret alındı bu ücret yasalmı     Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Odaya Kayıt başlıklı 6 ncı maddesinde; Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler. Hükümleri yer almaktadır. Adı geçen Kanunun Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri başlıklı 68 inci maddesinde ise; Bu Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir.hükümleri yer almaktadır. Yine esnaf ve sanatkarlık faaliyetine başlayanların sicile ilk kayıt sırasında ödeyeceği kayıt ücreti ve diğer yıllarda odaya ödeyeceği yıllık aidat ile ilgili düzenlemeler aynı Kanunun Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri başlıklı 61 nci maddesinde düzenlenmiştir. Kayıt ücreti, yıllık aidat ve hizmet karşılığı bedelleri ile ilgili olarak www.tesk.org.tr adresinde mevzuat – genelgeler bölümünde kayıt ücreti ve yıllık aidat genelgelerimiz yıllar itibari ile yer almaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğunuz meslek odası ile ilgili şikayetiniz ile ilgili olarak faaliyette bulunduğunuz ildeki odaların bir üst kuruluşu olan esnaf ve sanatkar odaları birliği ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Birliklerin iletişim bilgilerine http://www.tesk.org.tr/tr/org/esobadres.php ulaşmanız mümkün bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-08-25 12:15:00   Cevap Tarihi:2016-08-26 12:06:00

Soru: istanbul matbaacılar odası tarafından 28-05-1991 yılında maliye başvurarak işi terk ettim 2016 yılından geriye dönük 5 yıllık icra takibine uğradım icra takibi yasalara uygunmudur oda yönetimi nitelikli dolandırıcılık sucunu mu işliyor    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları KanunununKayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri başlıklı 61 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. hükmü yer almaktadır.Bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-08-28 13:54:00   Cevap Tarihi:2016-08-29 11:37:00

Soru: Yönetmelikte geçen ayakta yemek yeme yerlerinde kahve satışı gerçekleştirilebilir mi ?    Cevap: Bilindiği üzere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştirYönetmeliğin D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ başlığında yer alan Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri iŞyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır: d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır. 2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak işyerinizin bulunduğu yerin bağlı olduğu belediyeye başvurmanız gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-09-01 16:41:00   Cevap Tarihi:2016-09-02 10:28:00

Soru: Geçmiş yıllara ait borcu bulunan üyelerimize 5362 sayılı kanunumuz gereğince belge verilmemekte, 6736 sayılı kanunla yapılandırma yapan üyelere belge verilecek mi? Verilip verilmeyeceği hakkında bilgi verir misiniz? (Verilebilecekse hangi kanuna göre verilebileceğin belirtilmesi)    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin son fıkrasında” Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.”hükmü yer almaktadır. Ancak 6736 sayılı Kanuna göre yıllık aidat borçlarını yapılandıran ve ilk taksidini ödeyen üyelere belge ve hizmet verilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.Bilgilerinize rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2016-09-02 12:00:00   Cevap Tarihi:2016-09-06 14:40:00

Soru: cafe restaurantım var ve dükkana ait yol kenarına bitişik arsamda ızgara tezgahı kurup dürüm satmak istiyorum,bunun için ayrı bir izine ihtiyacım varmı,yoksa dükkana ait ruhsatla yapabilirmiyim? teşrkkürler.    Cevap: 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri” başlıklı 10’ uncu maddesinde; Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenleneceği, talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtileceği, aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenleneceği belirtilmektedir. Adı geçen Yönetmeliğin D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ başlığında yer alan Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri iŞyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır: d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır. 2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak işyerinizin bulunduğu yerin bağlı olduğu belediyeye başvurmanız gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-09-04 03:05:00   Cevap Tarihi:2016-09-06 11:56:00

Soru: Şoförler odası başkanlığına seçilebilme şartı olarak 2 yıllık süre bulunmaktadır.Oda üyeliğime 2 yıllık ara verdim.Genel kurul yapılacak tarihte bir yılım dolmuş olacak.Diğer bir yılım ara vermeden önceki üyeliğimden karşılanabilir mi ?yoksa bir fiil 2 yıllık üyelik mi isteniyor? Teşekkür ederim.    Cevap: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin son görüşü; söz konusu 2 yılın aralıksız olması yönündedir. Ancak toplam iki yıl üyeliği bulunan kişinin hazirun listesinde yer almaması halinde listeye itiraz edildiğinde son kararı ilçe seçim kurulu hakimi verecektir. Bilgilerinizi rica ederiz 
 Soru Tarihi:2016-09-08 10:39:00   Cevap Tarihi:2016-09-08 13:42:00

Soru: MERHABA henüz açmak üzere olduğum market'de okul bölgesi olduğundan dolayı fast food olarak'da hizmet vermek istiyorum yanlız ikisi bir arada olamıyacağı söyleniliyor o şekilde hizmet veren bazı firma (esnaflar) var bu arada market derken herşeyi satan değil aparetif şeyler satan market mesela çikolata büsküvi sakız dondurma cips içecek gurubu ve sigara dönüş yapmanızı bekliyorum saygılar iyi çalışmalar.    Cevap: 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri” başlıklı 10’ uncu maddesinde; Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenleneceği, talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtileceği, aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenleneceği belirtilmektedir. Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan, Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Niteliklerden C- BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ Bakkal, market, Şarküteri, kuruyemiŞçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayilerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1- Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m2 den büyük işyerlerinde danışma birimi bulunacaktır. 2- Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır. 3- Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgah bulunacaktır. 4- Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulacaktır. 5- Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa sunulacaktır. 6- Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır. 7- (DeğiŞik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır. 8- Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır. 9- Mutfak uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir. D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri iŞyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır: d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır. 2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak işyerinizin bulunduğu yerin bağlı olduğu belediyeye başvurmanız gerekmektedir. Yine, 07/01/2011 tarih ve 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Satış Belgesi Alma Zorunluluğu başlıklı 5’inci maddesinde; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı ile açık alkollü içki satışı faaliyetlerinde bulunacak kişilerin, faaliyet türlerine ilişkin satış belgesi almalarının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Yine aynı Yönetmeliğin Perakende Satış Faaliyetine İlişkin Esaslar başlıklı 8’ inci maddesinin (b) fıkrasında, İşyeri açma ve çalışma ruhsatında faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olanlar ile münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan kişilerin perakende satış belgesi talebinde bulunabileceği ve satış belgesi süre uzatımı işlemi yapabileceği belirtilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-09-19 22:47:00   Cevap Tarihi:2016-09-22 11:08:00

Soru: bisikletçi dükkanı açmak istiyorum gerekli belgeler nelerdir    Cevap: Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde kurulu sicil müdürlüğüne ulaşarak (0.266.2394255-56-57) bilgi almanız ve sicil kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2016-09-27 10:11:00   Cevap Tarihi:2016-09-29 15:32:00

Soru: 1.sorum:erkek berberliği ve bayan kuaförlüğü dalında seyyar oda kaydı diye bir kayıt sistemi varmı? 2.sorum:eğer böyle bir kayıt varsa bu üyelikle oda başkanlığı veya birlik başkanlığı yapılabilirmi?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Odaya Kayıt” başlıklı 6’ ncı maddesinde Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda faaliyette bulunmak istediğiniz meslek dalı ile ilgili olarak öncelikle odaların bir üst kuruluşu olan ve ilinizde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde kurulu bulunan esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü ile iletişime geçmeniz uygun olacaktır. www.tesk.org.tr/tr/org/iletisim1.php iletişim bilgileri yer almaktadır. Yine 5362 sayılı Kanunun Seçilme Şartları Başlıklı 50 inci maddesinin (b) bendinde Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak şartı aranmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-09-30 10:57:00   Cevap Tarihi:2016-10-03 16:25:00

Soru: Benim 2002 ben buyana esnaf sat karlara üyeliğim var giyim mağazam ve seyyar pAzarcılık yapıyorum belediyeler faaliyet belgesi istediğinde ordan alıyordum busene illa paZarcılar odasınada kayıt olmam gerektiğini söylüyorlar ne yapmalıyım bi derneğe üyelik yetmiyormu. Bu konuda yArdımcı olurmusunuz arzederim...    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri başlıklı 68 inci maddesinde ise; Bu Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir.hükümleri yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-10-02 13:19:00   Cevap Tarihi:2016-10-03 16:29:00

Soru: Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Genel Sekreterim Odamızın bünyesinde üyelerimize uygun fiyatlı malzeme temini sağlayacak bir iktisadi işletme kurmak istiyoruz.Nasıl bir bürokratik süreç takip etmemiz gereklidir bilgi verirseniz sevinirim. İlginize şimdiden teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (k) bendinde konuya ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre; öncelikle oda genel kurulunca yönetim kuruluna yetki verilmesi, ayrıca bağlı olunan Birliğinde muvafakati alınması zorunludur. Söz konusu yetki verilmiş ise Birliğinize başvurulması ve istişare edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2016-10-11 14:40:00   Cevap Tarihi:2016-10-12 13:29:00

Soru: 6736 sayılı yapılandırma kanununda esnaf ve sanatkarlarımız aidatlara ait gecikme zammı affın dan faydalanması için kanunun çıktığı tarih ve esnafın faydalanmaya başladığı tarihler hangisidir. iyi çalışmalar     Cevap: Sayın ERKAN; 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; Kanun hükümlerinden fayda sağlayabilmeniz için 31 Ekim 2016 tarihine kadar alacaklı meslek kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2016-10-11 16:05:00   Cevap Tarihi:2016-10-12 13:24:00

Soru: 04 kasım 2016 tarihinde vergi dairesine kayıt yaptırdım. esnaf sicil kaydımıda 10 kasım 2016 tarihinde yaptıracagım. 2018 yılı içerisinde yapılacak olan esnaf sanatkarlar odası genel kurulunda yönetim kurulu üyesi olarak seçimdeki listeye girmemde sakınca olup olmadıgını,oda üyesi olarak en az kaç aylık süre aranmaktadır.şimdiden tşk ederim iyi çalışmalar....     Cevap: 5362 sayılı Kanunun Seçilme Şartları Başlıklı 50 inci maddesinin (b) bendinde Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak şartı aranmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-11-04 21:22:00   Cevap Tarihi:2016-11-07 12:40:00

Soru: selam ben celal bilgeç Şırnak silopide esnaf ve sanatkarlar koperatifi kurmak istiyorum bu kunuda sizden destek almak istiyorum saygılar     Cevap: 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Çalışma konuları ve mevzuat olarak Konfederasyonumuzun çalışma konuları arasında yer almamaktadır. Talep ettiğiniz bilgi ve belgeler için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ ne başvurmanız gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. ADRES : Cinnah caddesi no: 5 Kavaklıdere - Çankaya - ANKARA PK : 06680 Telefon : 312 468 6081 / 468 5387 - 91 Faks : 312 468 6085  
 Soru Tarihi:2016-11-15 14:33:00   Cevap Tarihi:2016-11-15 14:47:00

Soru: Ana faaliyet konusu Servis Taşımacılığı işini yapmaktayım esnaf ve sanatkarlar ile gerekli odaya kaydım var şube açılışı olarak farklı bir yerde çayocağı, kahvehane vb. işletme açtım. Bu bağlamda tekrar sicil ve oda kaydı yaptırmam gerekiyormu.     Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun Odaya Kayıt Başlıklı 6 ncı maddesinde “Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.” Hükmü, Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri 68 inci maddesinde ise “Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir. Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir. Esnaf ve sanatkârlar kayıt beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç otuz gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar.” Hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda öncelikle odaların bir üst kuruluşu olan ve ilinizde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde kurulu bulunan esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü ile iletişime geçmeniz uygun olacaktır. www.tesk.org.tr/tr/org/iletisim1.php iletişim bilgileri yer almaktadır. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-10-22 14:01:00   Cevap Tarihi:2016-10-26 09:11:00

Soru: Çay ocaaklarında belli saatlerde içki satışı yapılabilir mi?    Cevap: 07/01/2011 tarih ve 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 3’ üncü maddesi gereğince, işyeri açma ve çalışma ruhsatında faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olanlar ile münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan kişilerin perakende satış belgesi talebinde bulunabileceği ve satış belgesi süre uzatımı işlemi yapabileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda çay ocaklarında alkollü içki satışı için gerekli ruhsatın ve satış yapımasının imkanı bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-10-27 21:13:00   Cevap Tarihi:2016-10-31 13:38:00

Soru: seyyar satıcılık yapmak istiyorum nerelere başvurmalıyım    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Odaya Kayıt” başlıklı 6’ ncı maddesinde Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda faaliyette bulunmak istediğiniz meslek dalı ile ilgili olarak öncelikle odaların bir üst kuruluşu olan ve ilinizde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde kurulu bulunan esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü ile iletişime geçmeniz uygun olacaktır. www.tesk.org.tr/tr/org/iletisim1.php iletişim bilgileri yer almaktadır. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-10-31 12:05:00   Cevap Tarihi:2016-10-31 13:41:00

Soru: esnaf ve sanatkarlar odasında ve ticaret odasında kaydı bulunan esnafın, esnaf ve sanatkarlar odasından kaydının silinmesi için hangi evraklar gerekli ve gelir giderinin ne kadar olası gerekir    Cevap: Sayın ÇAKIR;5362 sayılı Kanunun 5'inci fıkrasında:"Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkar sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar.Ancak,yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkar sayılma hadlerini aşanların kayıtları, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm doğrultusunda bağlı olduğunuz Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğüne başvurarak irtibata geçmeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2016-10-26 10:03:00   Cevap Tarihi:2016-10-28 09:59:00

Soru: İsyerimi esimle ortak vergi kaydı yaptırarak esımin esnaf odası kaydını yapabilir miyim    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Odaya Kayıt” başlıklı 6’ ncı maddesinde Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır hükmü yer almaktadır. Yine adı geçen Kanunun “Üyelik Şartları” başlıklı 7 nci maddesinde ise Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranacağı hüküm altına alınmıştır. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak. d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak. Bu bağlamda esnaf ve sanatkar olma şartlarını taşımanız nedeniyle vergi kaydı olan ortakların esnaf ve sanatkar sicili ile meslek odasına kayıt olmaları gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2016-10-15 00:26:00   Cevap Tarihi:2016-10-26 09:30:00

Soru: mrb bir ilde kayıtlı taptan ve perakende satıcılık kaydı olan bir kişi başka bir ilde aracıyla birlikte seyyar satıcılık yapabilirmi     Cevap:  
 Soru Tarihi:2016-11-27 15:01:00   Cevap Tarihi:2016-12-13 10:14:00

Soru: VERGİ MÜKELLEFİYETİ DEVAM EDEN AKTİF BİR ÜYEYİ AİDAT BORCU NEDENİYLE ODA KAYDI SİLİNEBİLİRMİ?    Cevap: Konu 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Üyeliğin son bulması" başlıklı 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; üyenin kaydının silinebilmesi için: maddede sayılan durumlardan birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, üyenin aidat borcu bulunduğu gerekçesiyle odadan kaydının silinmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2016-11-28 12:17:00   Cevap Tarihi:2016-11-29 10:41:00

Soru: DENETİM KURULUNDA YEDEK ÜYE KALAMADI.ASIL 3 ÜYEDEN BİRİDE İSTİFA ETTİ.YANİ ŞUANDA DENETİM KURULU 2 KİŞİDEN OLUŞMAKTADIR.NE YAPMAMAMIZ LAZIM.SAYGILAR.    Cevap: Konu 5362 sayılı Kanunun 56'ncı maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre; denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime kadar odalarda birlik tarafından bir denetçi atanacaktır.Dolayısıyla bu hükme çerçevesinde denetim kurulundaki iki üye görevlerini aksatmadan sürdüreceklerdir. 
 Soru Tarihi:2016-11-28 14:37:00   Cevap Tarihi:2016-11-29 10:30:00

Soru: Yönetim ve Denetim Kurulu aylık toplantıları aynı gün ve aynı saatte yapılabilir mi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Yönetim kurulu toplantıları ve kararları" başlığını taşıyan 53 üncü maddesinde; "esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulları en az ayda bir toplanır.(...) Yönetim kurulu toplantılarının çağrısı üyelere yazılı olarak yapılır." hükmüne, aynı Kanunun "Denetim kurulu toplantıları" başlıklı 55 inci maddesinde de "...denetim kurulları ayda bir toplantı yaparlar." hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükümler doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2016-12-05 09:12:00   Cevap Tarihi:2016-12-05 12:24:00

Soru: 1996 yılında esnafodasına kaydoldum dahasonra2012 yılında ticaret odasına kayıtoldum 2012 tarihineesnaf odasıkaydımı sildire bilirmiyim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin beşinci fıkrasında;"Tescili gerektiren olay veya işlemlerin tamamen veya kısmen sona ermesi veya ortadan kalkması halinde sicildeki kayıt ilgilinin talebi üzerine kısmen veya tamamen silinir." denilmiştir. Bu itibarla; geriye dönük olarak veya belirlenen geçmiş bir tarihe göre esnaf ve sanatkar sicil kaydının silinme imkanı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2016-12-06 14:37:00   Cevap Tarihi:2016-12-09 15:25:00

Soru: 06/343935 sicil numarasına kayıtlı olan müşterim 31.10.2016 tarihinde faaliyetine son vermiştir. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ücret mukabili(41,00-TL) kapanış işlemi gerçekleştirilmiş olup Ankara Umum Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar odası kapanış işlemi için evrak ücreti adı altında (30,00-TL) istemiştir. Evrak ücreti teslim edilen evraka müteakip ödenecek bir ücrettir. Evrakı istemeyip sadece kapanış işlemini gerçekleştirmelerini talep etmiş olmama karşın bu ücreti ödemeden kapanış yapamayacaklarını ve vergi mükellefiyeti kapanmış bir iş yerine üye aidatı işletmeye devam edeceklerini tehditkar bir şekilde dile getirmişlerdir.(Oda Sicil no:009903) Firma İflas etmiş ve işlemler muhasebeci tarafından yasal mevzuat gereği şahsa ulaşılmamış olmasına karşın yapılmaya çalışılmaktadır.Konu ile ilgili gereği neyse yapılmasını arz ederim....    Cevap: Aynı ilde kurulan esnaf ve sanatkarlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin etmek ve bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve o ilin esnaf ve sanatkarlarını temsil etmek amacıyla il merkezlerinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri kurulmaktadır. Bu bağlamda; 5362 sayılı Kanunun 22/d maddesi çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine başvurulması yerinde olacaktır. 
 Soru Tarihi:2016-12-07 15:12:00   Cevap Tarihi:2016-12-13 08:18:00

Soru: 1997 yılından beri esnaflık yapmaktayım 2009 yılında yapılan yerl seçimlerde muhtar seçildim halen muhtarlık yapmaktayım 2018 esnaf odası seçimlerinde aday olmak istiyorum aday olup kazanırsan iki görevimi yapmam mümkünmü saygılarımla teşekkür ederim    Cevap: Yüksek Seçim Kurulunun konuya ilişkin 28.11.2013 tarihli ve 527 sayılı Kararı bulunmaktadır. Bu Kararda; 2972 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince, muhtarlık seçimlerinde adaylık usulü olmadığından seçimlere katılabilmek için istifa etmeye gerek bulunmadığına, Muhtar seçildikten sonra ise; muhtarlık ile oda başkanlığı görevinin birlikte yürütülüp yürütülemeyeceği veya hangi görevin yürütülmesi gerektiği hususunda ise, görüş bildirilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Söz konusu karar çerçevesinde; oda başkanlığı ile muhtarlık görevinin birlikte yürütülmesine engel bir durumun olmadığı mütalaa edilmektedir.  
 Soru Tarihi:2016-12-21 21:19:00   Cevap Tarihi:2016-12-22 08:43:00

Soru: ltd .sti fırması olan kısıler esnaf odalarına uye olabılırmı?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Odaya kayıt” başlıklı 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında “Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler.” Hükmü yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2017-01-05 15:53:00   Cevap Tarihi:2017-01-06 10:23:00

Soru: İZMİR MALİ MÜŞAVİRLER ODASINA KAYITLI MÜŞAVİRİM. İZMİR VE TÜRKÜYE GENELİNDE ESNAF SİCİL KAYIT VE ODA KAYIT ÜCRETLERİ STANDART OLUP, İZMİR'DE ESNAF SİCİL 571,10 TL KAYIT VE BAKKALLAR ODASI BELGE ÜCRETİ OLARAK 32.TL ALMAKTA OLUP, BİR BAKKALIN SİCİL KAYIT İŞLEMİ 603.-TL MAL OLMAKTADIR. SAMSUN DA İSE ESNAF SİCİL 550.- KAYIT BAKKALLAR ODASI İSE 190.-TL YILLIK AİDAT ÜCRETİ OLARAK ALMAKTA TOPLAM 740.-TL MAL OLMAKTADIR. İZMİR ODASI İLE SAMSUN ODASI ARASINDA 137.-TL FARK ÜCRET ÇIKMAKTADIR. KURULUŞ İŞLEMLERİNDE İLKYIL ODA AİDATI ALINMAMAKTA OLUP SAMSUN ODANIZ İLK YIL YILLIK AİDAT ÜCRETİ ALMAKTADIR. BU ÇİFTE STANDART NEDEN KAYNAKLANMAKTADIR. BU KONUDA TARAFIMA CEVAP VERİLMESİ KONUSUNDA GEREĞİNİ RİCA EDERİM    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri” başlıklı 61 nci maddesinin ( a) bendinde Üyenin sicile ilk kayıt yapılması sırasında ödeyeceği kayıt ücreti, asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamayacağı, Kayıt ücreti, esnaf ve sanatkârların sicil kaydı esnasında sicil müdürlüğü tarafından tahsil edileceği; kayıt ücretinin yarısı sicil ihtiyacında kullanılmak üzere birlik adına açılacak banka hesabına, diğer yarısı ise ilgili odanın banka hesabına aktarılacağı, (b) bendi ise; Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamayacağı ve kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Yine 14/02/2008 tarih ve 26787 tsayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf Ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin “Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi” başlıklı 7 nci maddesinde ; a) Birinci grup odalar: Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki odalardır. Kayıt ücreti; bu gruptaki illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde yirmibeşi, büyükşehir belediyesine dâhil olmayan ilçelerinde asgari ücretin yüzde onudur. b) İkinci grup odalar: Ankara, İstanbul, İzmir ve kalkınmada öncelikli iller dışında kalan illerdeki odalardır. Kayıt ücreti; bu gruptaki illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde yirmisi, merkez ilçe haricindeki ilçelerinde ve büyükşehir belediyesine dâhil olmayan ilçelerinde asgari ücretin yüzde onudur. c) Üçüncü grup odalar: Kalkınmada öncelikli illerde bulunan odalardır. Kayıt ücreti; bu gruptaki büyükşehir statüsünde bulunan illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde onbeşi, bu illerin diğer ilçelerinde asgari ücretin yüzde onudur. Üçüncü grup odaların bulunduğu diğer illerin merkez ve ilçelerinde asgari ücretin yüzde onudur. Şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca ödenecek kayıt ücreti ve yıllık aidat ile ilgili genelgemize http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/16/genelge_detay.php?id=449 adresinden ulaşılabilinmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2017-01-12 14:25:00   Cevap Tarihi:2017-01-17 12:32:00

Soru: aynı caddeye mantar gibi çiğköfteci açılıyor bu yasal mı ve çok düşük fiyatlara satış yapıyorlar bu uygunmudur ?    Cevap: Aynı mesleki faaliyette bulunan işyerlerinin açılışı ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile diğer mevzuatta herhangi bir kısıtlayıcı düzenleme bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2017-01-16 18:20:00   Cevap Tarihi:2017-02-24 11:10:00

Soru: esnaf odasında genel sekreter olarak çalışmaktayım.yönetim kurulu defterini ne zaman tasdik etmemiz gerekir.Örneğin 2012 tarihinde tasdik yaptırmış olduğumuz yönetim kurulu defteri ocak ayında son yazdığımız kararla bitmiş bulunmakta şimdi yeni defteri tasdik şimdi mi yoksa aralık ayında mı tasdik yaptırmamız gerekiyordu.Geç kalındıysa cezası nedir?    Cevap: Konu Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ciltli olan bu defterin kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2017-01-22 23:00:00   Cevap Tarihi:2017-01-24 13:57:00

Soru: ilgili odadan ihtisas odasına geçiş yapılırmı? nasıl bir yol izlenir?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Odaya Kayıt” başlıklı 6’ ncı maddesinde Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. Bu bağlamda; adı geçen Kanun hükmünde mesleki odalar arasında geçiş ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bilgilerinize rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2017-02-09 10:29:00   Cevap Tarihi:2017-02-16 13:28:00

Soru: Cafe pastane işletiyorum sigara yasağından dolayı çok büyük sıkıntı yaşıyoruz daha önce bize sigara içilen içilmeyen sigara bülümü yaptırdılar şimdi tamamen yasaklandı işimiz yüzde elli düştü bu konuda çalışma yapmanızı rica ediyorum     Cevap: Konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup; talebiniz değerlendirilmek üzere not edilmiştir. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2017-02-14 19:31:00   Cevap Tarihi:2017-02-16 13:33:00

Soru: anaokulu işletiyoruz 50mt karşımıza anaokulu açmak için binada tadilat başlattılar.hukuk açısından mevzuata uygunmu.Mağduriyet yaşamamak için başvurucağımız kurum vamı.teşekkürler iyi çalışmalar    Cevap: Aynı mesleki faaliyette bulunan işyerlerinin açılışı ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik herhangi bir kısıtlayıcı düzenleme bulunmamaktadır. Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü) ile iletişime geçerek ayrıntılı bilgiye ulaşaılabilinmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2017-03-07 11:35:00   Cevap Tarihi:2017-03-14 08:31:00

Soru: Fotografci Dükkani açmak istiyorum fakat belediye ruhsatı çıkarmak için fotoğrafçılar odasına üye olmam gerekiyor bunun sebebi ise sicil numarası imiş ben bu işi derneğe kayıtlı olmadan ve sicil numaranın gizlilik hakkının olduğunu bildiğim için bir derneğe üye olmak istemiyorum bu sebep ile derneğe üye olmadan dükkan açabilir miyim    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Odaya Kayıt başlıklı 6 ncı maddesinde; Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler. Hükümleri yer almaktadır. Adı geçen Kanunun Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri başlıklı 68 inci maddesinde ise; Bu Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir.hükümleri yer almaktadır. Esnaf ve sanatkar sicil numarası ise 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Örnek 1’de 15 no.lu maddesindeki Esnaf sicil numarası ve kayıtlı olduğu esnaf sicili müdürlüğünün adı: (Esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.) hükmü gereği talep edilmektedir. Bu bağlamda ilgi mevzuat gereği vergi kaydınız gerçekleştikten sonra faaliyette bulunmak istediğiniz meslek dalı ile ilgili olarak öncelikle odaların bir üst kuruluşu olan ve ilinizde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde kurulu bulunan esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü ile iletişime geçmeniz ve sicil ve oda kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. Sicil müdürlüklerinin www.tesk.org.tr/tr/org/iletisim1.php adresinde iletişim bilgileri yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2017-03-21 23:21:00   Cevap Tarihi:2017-03-27 13:37:00

Soru: yasa ile ilgili bir kırahathane beni müsteri olarak almadı kanunen almak zorunda mı soru soruyorum    Cevap: ilgide mevzuatta konu ile ilgili herhangi bir yaptırım ve düzenleme bulunmamaktadır. Bilgilerinize rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2017-03-25 23:01:00   Cevap Tarihi:2017-03-27 13:41:00

Soru: Babamın şahıs olan bina altındaki fırınının ruhsatını devir alabilirmiyim    Cevap: 26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürülüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile adı geçen Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (m) bendi yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile madde metninden büyükşehir ve nüfusu 100.000’ i geçen yerlerde ibaresi kaldırılmıştır. Ekmek fırını açılacak yerlerde aranan ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000m2 ve üstü alana sahip hipermarket,süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz) şartı ülke genelinde açılacak olan tüm ekmek fırınlarında aranacaktır. Yine adı geçen Yönetmeliğe eklenen Geçici madde 3 ile; 26/11/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi özel yapı şekline uygun olarak düzenlenen ve bu haliyle tapu kütüğüne tescil edilen yapılarda açılacak fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmayacağı, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan ancak ayrık nizamda müstakil binada bulunmayan ekmek fırınları devredilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bilgilerinizi ve konu ile ilgili olarak faaliyette bulunduğunuz yerin bağlı olduğu belediye başvurmanız gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2017-03-26 23:27:00   Cevap Tarihi:2017-03-27 13:56:00

Soru: Oda başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yıllık aidat ödemelerini aldıkları karar ile ödememe hakkı varmış?Veya yıllık aidattan muaflarımı?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar meslek Kuruluşları Kanunu'na göre bütün üyeler aidatlarını ödemek zorunda olup, başkan ve yönetim kurulu üyelerine muafiyet tanınmadığı gibi yönetim kuruluna da bu yönde bir karar alma yetkisi verilmemiştir. Tam aksine "Oda üyelerinden yıllık aidatları elektronik ortamda tahsil etmek" yönetim kuruluna görev olarak yüklenmiştir. 
 Soru Tarihi:2017-03-27 23:07:00   Cevap Tarihi:2017-03-28 10:34:00

! Sorunuza burada cevap bulamadıysanız lütfen aşağıdaki form aracılığıyla sorunuzu bize iletiniz !
 İlgili Konuyu Seçiniz :
 Adınız Soyadınız :
 Telefon Numaranız :
 E-Posta Adresiniz :
 Adresiniz :
 Sorunuz / İsteğiniz / Mesajınız :

Güvenlik Kodu  

: * Lütfen Yandaki Güvenlik Kodunu Buraya Giriniz.

Bu alan, teşkilatımızın ve esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını kısa sürede çözmek ve en kısa zamanda cevaplanmasını sağlamak için hazırlanmıştır.
           4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu kanun kapsamındaki başvurular için http://www.tesk.org.tr/tr/bilgi/ adresine başvurunuz.

TESK BİM  2008 - 2010