HIZLI CEVAP SİSTEMİ
"TESK Hızlı Cevap Sistemi"nde yer alan bilgiler Konfederasyonumuzu bağlayıcı değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır

 Konu : 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa İlişkin Konular

Soru: soforler odasında olaganustu genel kurul ıcın kac ımza gerekıyor    Cevap: Olağanüstü genel kurul toplantısının yapılabilmesi için; a) Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu tarafından, b) Genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, alınacak kararla yönetim kurulu tarafından, c) Denetim kurulu tarafından, toplantıya çağırılır. 
 Soru Tarihi:2008-07-24 17:13:34   Cevap Tarihi:2008-07-28 16:54:51

Soru: Birliklerin Kanun gereği temmuz ve aralık aylarında yapması zorunlu olan eğitim ve değerlendirme toplantısına katılmayan oda genel sekreterlerine yapılacak işlem nedir?    Cevap: Birlik genel sekreteri tarafından bağlı odaların genel sekreterleri ile temmuz ve aralık aylarında yapılan eğitim ve değerlendirme toplantısına; Birliğin yazılı olarak bildirmesi ve Oda tarafından da görevlendirilmesine rağmen mazeretsiz ve kasten katılmayan oda genel sekreterleri hakkında; Odası tarafından ?Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin? 51inci maddesine göre uygun olan disiplin cezası verilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-07-24 18:04:05   Cevap Tarihi:2008-07-29 14:05:37

Soru: personel taşıma işi yapıyorum üye kaydım var faaliyet belgesi alabilmem için nereye başvurmam gerekir    Cevap: Bağlı bulunduğunuz odaya başvurmanız halinde mesleki faaliyet belgeniz düzenlenerek tarafınıza verilmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-07-24 20:56:28   Cevap Tarihi:2008-07-30 08:55:08

Soru: Prim borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun gereği Üyelerimiz Odamızdan Üye Kayıt defteri fotokopisi ve Yönetim Kurulu karar fotokopisi istemektedir.Bu evraklarının kişiye özel olarak verilmesi uygunmudur ?    Cevap: Söz konusu evrakların fotokopilerinin verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-07-25 11:05:16   Cevap Tarihi:2008-07-30 08:44:37

Soru: odalar kasasında nekadar para tutabilir    Cevap: Odaların kasasında bulunduracağı azami para miktarı, içinde bulunulan hesap yılının tahmini bütcesinin %5 idir. Ancak yönetim kurulu bunun altında bir oran veya tutara karar verebilir. 
 Soru Tarihi:2008-07-25 20:02:17   Cevap Tarihi:2008-07-28 12:10:13

Soru: 07.06.2005 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 5362 SAYILI ESNAF VE MESLEK KURULUŞLARI KANUNUN 60.MADDESİNİN E BENDİNDE GECİKME ZAMMI AİDATIN VE KATILMA PAYININ BİR MİSLİNİ GEÇEMEZ DENMEKTEDİR AYRICA 14.02.2008 26787 RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİĞİN 6. MADDESİNDEDE AYNISI YAZMAKTADIR ÜYEMİZİN 2000-2005 YILLARI ARASI AİDATLARI HİÇ ÖDENMEMİŞ VE 150.00 AİDAT BORCU VARSA 150.00 YTL DE GECİKME ZAMMI BİLGİSAYAR KAYITLARIMIZDA GÖZÜKMEKTEDİR 09.05.1991 TARİH VE 3741 SAYILI KANUNLA GECİKME ZAMMI AİDATIN BİR MİSLİNİ GEÇEMEZ HÜKMÜ KALDIRILMIŞ VE 07.06.2005 TARİHİNDE TEKRAR YÜRÜLÜĞE GİRMİŞTİR BENİM ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM 5362 SAYILI KANUN ÇIKTIĞI TARİHDEN ÖNCEKİ 2005 YILINA KADAR BORCU OLAN ÜYELERİMİZDEN AİDAT VE GECİKME ZAMLARI 150 AİDAT 150 GECİKME ZAMMI TOPLAM 300.00 YTL OLARAKMI ALINACAK YOKSA 5362 SAYILI KANUNUN 60. MADDESİ (e) BENDİNDEKİ HÜKÜMLERMİ UYGULANAK BU KONUDA BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM KONYA-KARAPINAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GENEL SEKRETERİ NEVZAT SORAN    Cevap: Mülga 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 37. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanmakta idi ve 507 sayılı Kanunda değişiklik yapan 9.5.1991 tarih ve 3741 sayılı Kanunla gecikme zammı aidatın bir mislini geçemez hükmü kaldırılmıştı. Bu nedenle, 2005 yılının Ekim ayına kadar ödenmesi gereken yıllık aidatlara ilişkin gecikme zammı, aidatın bir mislini geçebilmektedir. Ancak, 21 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5362 sayılı Kanuna göre; Kanunun yürülüğe girdiği tarihten itibaren ödenmesi gereken yıllık aidatlara ilişkin gecikme zammı , yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçememektedir. Konuya ilişkin olarak hazırlanan tablo http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/aidat/ adresinde il gruplarına ve ilçelere göre yer yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-07-29 14:46:22   Cevap Tarihi:2008-07-29 21:09:13

Soru: karma odaya kayıtlı şoför nakliyecilere ustalık belgesi verilebilirmi?    Cevap: Talepleri halinde yönetmelikteki kriterleri taşıyan şoför esnafına esnaflık belgesi verilebilir. 
 Soru Tarihi:2008-07-29 15:01:43   Cevap Tarihi:2008-07-30 08:41:48

Soru: ORDU ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİMİZ 5362 SAYILI YASANIN 61.MADDESİNİN e)BENDİNDE YER ALAN ''Esnaf ve Sanatkarlar meslek kuruluşları tarafından tahsil edilen her türlü gelir, tahsilatı yapan ilgili meslek kuruluşunun banka hesabına yatırılır.'' ibaresine istinaden odalar tarafından gelir makbuzu düzenlenerek elden para alınamayacağını ve üyelekin ödeyecekleri bütün paraların direk olarak odananın banka hesabına yatırılması gerektiğini genel sekreterler toplantılarında söylemektedirler. İl merkezindeki odalarda bu uygulamayı devam ettiriyorlar. Biz oda olarak 5362 sayılı yasanın 60.maddesi o)bendi gereği TESK tarafından bastırılan ve birlik tarafından satılan örnek 0025B nolu gelir makbuzu ile aidat ve diğer ücretleri almaya, kasa fazlasını banka hesabına yatırmaya devam etmekteyiz. Doğru uygulamayı bizmi yapıyoruz, Birlikmi yapıyor. Kimin yaptığı işlem yanlış.    Cevap: Her ikiside doğru. 
 Soru Tarihi:2008-07-30 09:43:29   Cevap Tarihi:2008-07-30 11:11:54

Soru: İLİMİZDEN DİĞER İLLER ARASI TAKSİ,MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ VERİLEBİLİR Mİ?TEŞEKKÜRLER    Cevap: Odanın şehirler arası taksi minibüs ücret tarifesi verebilmesi Kanunen mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2008-07-31 10:04:35   Cevap Tarihi:2008-08-15 10:30:10

Soru: odamızda mesleki faaliyetini devam ettirmeyen ve yıllardır odamıza uğramayan 60 a yakın üyemiz bulunmaktadır. vergi dairesindan yaptığımız çalışmalar sonucunda çoğunun vergisinin kapalı olduğu öğrendik. odadan çıkışlarını yapmak için ne gibi bir yol izlememiz gerekiyor. tşk eder iyi çalışmalar dilerim...    Cevap: Vergi kaydı bulunmayan üyelerin oda yönetim kurulu kararı alınarak kayıtlarının silinmesi ve sicil müdürlüğüne listenin bildirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-07-31 14:59:04   Cevap Tarihi:2008-08-04 15:36:05

Soru: Daha önce iki yıldan fazla ilgili oda üyelik kaydı bulun kişiler üyeliklerini ilgili odadan sildirip mesleğine bir süre ara verdikten sonra (örneğin iki yıl) yeniden oda kayıtlarını yaptırdıklarında Oda başkanı seçilme hakları var mıdır.    Cevap: 5362 sayılı kanunun "seçilme şartları" başlıklı 50. maddesine göre; Oda başkanı seçilebilmek için; yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır (aralıksız) odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak." şartı aranmaktadır. Geçmişteki üyelik süreleri bu iki yıl için dikkate alınmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-01 11:53:03   Cevap Tarihi:2008-08-04 10:41:37

Soru: Odalara Kayıt yaptırmayan Esnafla ilgili nasıl işlem yapılır? Nasıl bir cezai işleme maruz kalırlar? (Bazı muhasebeciler maliyeye kayıt olduktan sonra kendeilere gelen esnafa kredi çekmiycekseniz odaya kaydolmaya gerek yok kayıt olmayın diyorlarmış)    Cevap: Oda ve sicil kaydı olmadan faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarın, ruhsat vermekle yükümlü kurum ve kuruluşlara bildirilerek, sicil kaydı yapılıncaya kadar faaliyetinin durudurulması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-08-01 12:09:30   Cevap Tarihi:2008-08-04 16:36:54

Soru: zamanında alınmayan aidatların tahsili nasıl yapılır en son aidat üzerinden tahsil yapılabilirmi.tek tasitte alınabilirmi    Cevap: Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatın tahsili son aidat üzerinden hesaplanamaz. 21 Haziran 2005 tarih ve 5362 sayılı Kanuna göre; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri? başlıklı 61 inci maddesinde; ?Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.? hükmü yer almaktadır. Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve gecikme zamları borçlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu konudaki görüşü dikkate alınarak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre kanuni faiz uygulanmaktadır. Ancak, tahsil edilecek gecikme zammının yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçememektedir. Ancak, mülga 507 sayılı Kanunda sınırlayıcı bir hüküm olmadığından; 21 Haziran 2005 tarihinden önceki yıllık aidatlara uygulanacak gecikme zammı aidatın, bir mislini geçebilmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde hesaplanan yıllık aidat ve gecikme zamları web sayfamızda http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/aidat/ adresinde yer almaktadır. Buna göre hesaplanan yıllık aidat ve gecikme zammı borcunun; İcra ve İflas Kanunun 111. maddesi çerçevesinde taksitle ödenmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-08-01 15:34:43   Cevap Tarihi:2008-08-04 15:18:51

Soru: oda ve birlik genel kurulları 2009 yılında mı yoksa 2010 yılında mı yapılacaktır    Cevap: Oda ve birlik genel kurulları 2010 yılında yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-04 13:47:07   Cevap Tarihi:2008-08-04 16:24:15

Soru: 2918 karayolları kanun gereği ilçe trafik komisyonunda belediye içersindeki araç sayılarırın artırıması ve araç duraklarının açılabilmesinde meslek odası temsilcisi neden aranmıyor    Cevap: Karayolları Trafik yönetmeliğinin 17inci maddesine göre; İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşan il trafik komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı ilçe trafik komisyonu kurulmaktadır. Görüleceği üzere TŞOF?a bağlı odaların dışındaki Oda temsilcilerinin komisyona katılması Valinin uygun görüşü ile olmaktadır. Odanızca bu konuda Valilik nezdinde girişimde bulunabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-05 15:54:29   Cevap Tarihi:2008-08-07 17:08:40

Soru: esnaf odaları olanğan genel kurulları kaç yılda bir yapılır 2005 yılında yapılan bir olağan genel kurul hangi yılda bir sonraki kurul yapılacak    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Olağan genel kurulları 4 yılda bir Ocak Şubat Mart aylarında yapılmaktadır. Genel kurullar 2010 yılında yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-06 16:15:51   Cevap Tarihi:2008-08-06 17:21:07

Soru: 20.11.2005 yılında yapılmış olan olağan genel kurul birsonraki olağan kurul hangi yılda olacak    Cevap: Meslek kuruluşlarımızın bir sonraki olağan genel kurulları 2010 yılında; Odaların Ocak, Şubat ve Mart aylarında, Birlik genel kurulları Mayıs ayında, Federasyon genel kurulları Haziran ayında yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-08 09:41:34   Cevap Tarihi:2008-08-08 10:24:16

Soru: Sorula genellikle baktığım zaman çoğunluğu Aidatlar ile ilgili. Gecikme zammı alacak mıyız, kaç para alacağız, hiçbir odanın şu ekonomik çıkmazda esnaftan gecikme zammı aldığına da inanmıyorum. Biz ana parasını zor alıyoruz. e-esnafın tam anlamıyla çalışmaması sebebiyle, TESK' tarafından bütün odalara gelişmiş bir oda takip programı göndermesi gerekiyor. Çünkü makbuz kesmek için başka program aç, basılı evrak için başka bir program aç, gelen-giden evrak için başka bir program kullan- maaş bordrosu için başka bir program kullan vs?. vs? gibi dağınık kullanılan programlar tek çatı altında toplanırsa daha kullanışlı ve işlerin daha hızlı yapılmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Saygılarımla.    Cevap: Odanın alacağı kamu alacağı niteliğinde olduğundan bu alacağından oda yönetim kurulunun kendi iradesiyle vazgeçme hakkı bulunmamaktadır. Mülga 507 sayılı Kanun ve yürürlükteki 5362 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinden Konfederasyonumuzca hesaplanan yıllık aidat ve gecikme zamlarına ilişkin tablo web sayfamızda http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/aidat/ adresinde yer almaktadır. Odalarca kullanılan programların tek bir program altında toplanması öneriniz ise değerlendirmek üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne iletilmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-08-08 15:23:53   Cevap Tarihi:2008-08-15 15:24:36

Soru: odalarda kimler oy kulanabilir.sadece vergi mükellefleri,sigortalı çalışanlar ve vergi levhası olmayan üyeler oy kullanabilecekmi. adına araba kayıtlı olanlar oy kulanabilirmi güncellene bilirmi    Cevap: Oda genel kurullarında ou kullanabilmek için yalnızca vergi mükellefi olmak yeterli olmamaktadır. İl esnaf ve sanatkarlar siciline ve odaya seçim tarihinden itibaren geriye dönük 6 aydan beri kayıtlı olmak gerekmektedir. SSK lı çalışanlar esnaf ve sanatkar sayılmadığı için oy kulanamazlar. 
 Soru Tarihi:2008-08-08 17:38:16   Cevap Tarihi:2008-08-13 16:12:43

Soru: Ben kaynarcada digital baskı ve fotoğrafçılık üzerine 2007 de yer açtım. Kredi kullanmak istiyorum fakat 2003 senesinde ve 2007 senesinde kredilerimle ilgili problem yaşadım normelde diğer bankalar bana kredi vermiyorlar.şu andadaki mevcut 35bin-50bin arasaı verilen kredilerden ben istifade edebilirmiyim yoksa değişen bir şey yokmu. İlginiz için tşlker    Cevap:  
 Soru Tarihi:2008-08-10 12:02:39   Cevap Tarihi:2008-08-13 15:39:56

Soru: üye güncelleme merkezdemi yapılacak yoksa ildeki esnaf sanatkarlar odasındamı güncellenecek.şoför esnafımızın adına herhangi bir araba kayıtlı ise odada oy kullanabilecekmi,sigortalı şoför güncellenecekmi listelere    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesine göre; üyelik niteliği kaybettiği tesbit edilen üyelerin kayıtlarının silinmesine oda yönetim kurulu tarafından karar verilir ve kaydın silinmesi için durum il esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğüne bildirilir. Diğer taraftan, Şoför esnafının adına araç kayıtlı ise (yeni kurulan odalar hariç) odada en az 6 aydan beri kayıtlı üye olmaları halinde genel kurulda oy kullanabileceklerdir. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 11:03:00   Cevap Tarihi:2008-08-13 15:59:27

Soru: odamıza kayıtlı olup kaydı faal vergi dairesi kayıtları terk olan üyelerimiz bulunmaktadır.vergi terk tarihleri 5362 sayılı kanunun kabulünden sonra ya rastlamaktadır.2006-2007-2008 yıllarında vergi terki olan üyelerimizi yönetim kurulu kararı alarak resen silebilirmiyiz bu üyelerin aidat tahsilatlarını nasıl yapabiliriz icraya vermek istiyoruz silmeden önce mi icraya vericez yoksa sildikten sonrada icraya verme şansımız var mı? siliniş tarihine kadar tahsil edilecekler doğrumu?tşkler.    Cevap: Vergi kayıtlarının sona erme tarihleri 5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra olan esnaf ve sanatkarların aidat ödeme yükümlülükleri kaydın silindiği aya kadar devam etmektedir. 2006-2007-2008 yıllarında üyelik niteliği kaybettiği tesbit edilen üyelerin kayıtlarının silinmesine oda yönetim kurulu tarafından karar verilir ve kaydın silinmesi için durum il esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğüne bildirilir. Üye kaydının silinmesinden sonra da üyenin yıllık aidatlarının tahsili için icraya vermek mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 15:31:20   Cevap Tarihi:2008-08-13 16:20:22

Soru: Antalya Semt Pazarcıları Odası'nın başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinin ve seçimle işbaşına gelen diğer organlarının seçim tarihi ne zamandır?    Cevap: oda ve birlik genel kurulları seçimleri 2010 yılında yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 18:43:03   Cevap Tarihi:2008-08-14 11:04:07

Soru: Birliğimize Bağlı Odamız Müracaat ederekten Rayiç istemişlerdir.Birlik olarak Bu odalarımızdan ücret talep edebirmiyiz.Şayet edersek en fazla ne kadar edebiliriz.Teşekürler    Cevap: Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti Ve Katılma Payları İle Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler İle Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik te yer alan; ?Kanunun 62 nci maddesi gereğince hazırlanan fiyat tarifelerinin birliklerce onaylanması sırasında, asgari ücretin yüzde biri oranında onay ücreti alınır? hükmüne istinaden, Konfederasyonumuzca bu oran Temmuz- Aralık 2008 tarihleri arasında 6 YTL olarak belirlenmiştir. Onay ücretinin dışında tahsil edilmesi gereken tarife satış fiyatları ise il gruplarına göre değişmekte olup, 2003/4 sayılı genelgemizde yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-14 10:37:41   Cevap Tarihi:2008-08-15 15:48:22

Soru: 1986 dan 2008 yılına kadar yıllak aidat n kadar tutar .birde aidat hesaplama proğramı yaparsanız bütün odalara yardımcı olacağınız kanısındayım    Cevap: İlgili mevzuat hükümleri dikkate alınanarak, Konfederasyonumuzca hazırlanan yıllık aidat ve gecikme zamları tablosu web sayfamızda http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/aidat/ adresinde yer almaktadır. Program öneriniz, Bilgi İşlem Müdürlüğüne iletilmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-08-14 13:55:48   Cevap Tarihi:2008-08-15 15:58:34

Soru: ticaret odasında kayıtlı bulunanlar şoförler odasında kayıt yapıp oykullanabilirmi ve oda yönetimine girebilirmi(şoförler odasında eski kaydı varsa odadansilinirmi ve oy kullanabilirmi)saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6. maddesine göre ticaret odalarına kayıt olanlar aynı faaliyetten dolayı esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olmamaktadırlar. Ancak üyenin farklı bir işyeri varsa ve bu faaliyetin niteliği esnaf ve sanatkarlık ölçülerinde ise aynı zamanda esnaf ve sanatkar odasına da kayıt olabilmesi mümkündür. Şoförler odasına eski kaydı bulunan üyenin, bu mesleğini, üyeliğini ve sicil kaydını aktif olarak devam ettirmesi halinde genel kurulda oy kullanması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-08-15 14:41:40   Cevap Tarihi:2008-08-15 15:55:20

Soru: ODAMIZA KAYITLI BULUNAN ÜYELERİMİZDEN VERGİ DAİRESİ KAYITLARI KAPALI OLAN ÜYELERİMİZ ODA VE SİCİL KAYITLARINI SİLDİRMEYE ODA AİDAT BORÇLARI OLDUĞU İÇİN GELMİYORLAR. BU ÜYELERİN KAYITLARINI VERGİLERİ KAPALI OLDUĞU İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN DÜŞÜRÜLMELERİ KANUNUNA GÖRE GEREKLİ Mİ? YOKSA ODAYA ÜYENİN GELİP SİLDİRMESİ İÇİN BEKLENMELİ Mİ? SİLİNMEDİKLERİ SÜRECE AİDAT BORÇLARIDA KATLANIYOR.BUNUN İÇİN SİLELİM Mİ KAYITLARINI SİLMEYELİM Mİ ÜYE ANCAK EMEKLİ OLURKEN GELİP BU KAYITLARI İSTİYOR    Cevap: 5362 sayılı Kanunun Geçici 3.maddesine göre; 15/08/2005 tarihine kadar tüm üyelerin esnaf ve sanatkar sicili ve oda kayıtlarının güncellenmesi odalar için yasal bir sorumluluktu. 5362/8inci maddedeki belirtilen durumlarda üyelik niteliğini kaybeden üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir. Ancak sicil müdürlüğü ölen ve kanuni mirasçılarına ulaşılamayan üyelerin dışındaki üyeleri resen silemediği için bu kayıtlar aktif olarak kalmaktadır. Bu nedenle gerek oda gerekse sicil tarafından üyeye tebligatta bulunarak borçlarının ödenmesini ve kaydının silinmesini temin edebilir. 5362/68inci maddeye göre ise; Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ticari faaliyetine son vererek vergi kaydını sildiren üyenin yıllık aidatı, üye kaydının silindiği aya göre tahsil edilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-19 11:38:55   Cevap Tarihi:2008-08-27 15:25:42

Soru: Bilindiği gibi 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte sanayi bakanlığı nezdinde bir veri tabanı oluşturularak esnaf ve sanatkarlar sicile kayıtlı ve kaydolacak üyeler buraya kaydedilmektedir. bu veri tabanının tam anlamıyla çalışamamasından sıkıntışarımız vardır. veri tabanında yer alan aidat tahsil etme bölümü yeterli düzeyede değildir. bu bölümün her ay yıllık aidata gelecek faizin otomotik olarak güncellenerek kullanışlı hale getirilmesi maddi imkansızlıklar ile boğuşan odalara güzel bir imkan sağlayacaktır. ayrıca esnaf ve sanatkarlar için düzenlenecek belgelerin sadece internet veri tabanından çıkarılması ve kullanılan diğer oda kayıt programların teşkilat içerisinde yasaklanması yerinde bir karar olacaktır. internet veri tabanında yer alan aidat tahsilat sayfasıyla ilgili bir düzenleme çalışmanız varmıdır.    Cevap: Konfederasyonumuz web sayfasında yıllık aidat ve gecikme zamları http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/aidat/ adresinde yer almaktadır. e-esnaf ve sanatkar veri tabanında aidatların gecikme zammının otomatik olarak hesaplanmasına ilişkin olarak şu an için bir çalışma bulunmamaktadır. e-esnaf ve sanatkar veri tabanındaki teknik düzenlemeler Bakanlık tarfından yapılmaktadır. Önerileriniz Bakanlığa iletilmek üzere not edilmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-08-19 13:54:20   Cevap Tarihi:2008-09-04 17:27:52

Soru: esnaf ve sanatkarlar odasında eski kaydı var fakat vergi mükellefi değildir.seçime bir buçuk yılkalmış bu şahıs vergi mükelefiyetini yeni başlatırsa oda başkanlığı için aday olabilirmi bu konuyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde; ?Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur.? hükmü gereğince genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kayıt yaptırmanız ve hazirun listesinde yer almanız gerekmektedir. Ayrıca, anılan Kanunun? başlıklı 50 inci maddesinde yer alan seçilme şartlarını yerine getirilmesi ile mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-08-19 17:11:08   Cevap Tarihi:2008-08-21 11:52:41

Soru: 5362 yeni yasa ile tüm Odalar birlikler vb.tüm teşkilat sanayi bakanlığının hazırladığı e-esnaf sistemindeki aidatları yılında ve taksitlerinde mükemmel takip edip zamanında yüklediğine göre bu sistemde de.zammı otamatik olarak hesaplansa tüm ülke genelindeki odalardaki bu sorun çözülecektir.(Kimi g.zammı alır kimi almaz.)Ama TESK in önce oda personellerine sistemin nasıl çalıştığını nasıl aidat tahsil edileceğini belgelerin(faaliyet,imza sirküsü vb.) ne kadar basit alındığını uygulamalı olarak seminerlerle anlatması lazım ki belirli bir kalite ve standardı yaklayalım derim bence mümkünmü bu? Teşekkürler.    Cevap: Konfederasyonumuz web sayfasında yıllık aidat ve gecikme zamları http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/aidat/ adresinde yer almaktadır. e-esnaf ve sanatkar veri tabanında aidatların gecikme zammının otomatik olarak hesaplanmasına ilişkin olarak şu an için bir çalışma bulunmamaktadır. e-esnaf ve sanatkar veri tabanındaki teknik düzenlemeler Bakanlık tarafından yapılmaktadır. Önerileriniz Bakanlığa iletilmek üzere not edilmiştir. Konfederasyonumuzca eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenleyen ve TESK'ten uzman isteyen birliklerin seminerlerine katılım sağlanmakta ve uygulamaya ilişkin gerekli bilgiler verilmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-21 23:16:53   Cevap Tarihi:2008-09-04 17:43:09

Soru: odaların bu tarihten sonraki ilk genel kurulu hangi tarihte yapılacak    Cevap: Odalarımızın önümüzdeki ilk olağan genel kurulları 2010 yılında; Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-23 11:26:48   Cevap Tarihi:2008-08-26 10:59:23

Soru: bir bakkal işletmecisinin hangi usulsüzlüğü yapması durumunda hangi cezaları alabileceğini öğrenebilirmiyim.. ya da bunları öğrenebileceğim bi adres verebilirmisiniz?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24üncü maddesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu tarafından verilecek disiplin cezaları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-25 21:24:12   Cevap Tarihi:2008-08-26 11:41:28

Soru: Odalarda en büyük sorun yıllık aidatların nasıl alınacağı g.zammı alacakmıyız ya bu halen 5362 yasa ile mecburi kullanmakta olduğumuz bir e-esnaf sistemi var burada aidatları tahsil edilse g.zammını otomatik alındığı gün ile hesaplasa ne gerek var tekrar odalar proğram yaptırmaya TESK olarak Sanayi bak. bu iletiyi gönderin yeter.Teşekkürler.    Cevap: 21 Haziran 2005 tarih ve 5362 sayılı Kanuna göre; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri? başlıklı 61 inci maddesinde; ?Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.? hükmü yer almaktadır. Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve gecikme zamları borçlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu konudaki görüşü dikkate alınarak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre kanuni faiz uygulanmaktadır. Tahsil edilecek gecikme zammı yıllık aidatın bir mislini geçememektedir. Ancak, mülga 507 sayılı Kanunda sınırlayıcı bir hüküm olmadığından; 21 Haziran 2005 tarihinden önceki yıllık aidatlara uygulanacak gecikme zammı aidatın, bir mislini geçebilmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde hesaplanan yıllık aidat ve gecikme zamları web sayfamızda http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/aidat/ adresinde yer almaktadır. e-esnaf ve sanatkar veri tabanında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar wweb sayfamızdaki tablodan yaralanmanızı öneririz. 
 Soru Tarihi:2008-08-26 16:51:37   Cevap Tarihi:2008-08-27 15:36:51

Soru: ESNAF ODALARI BANKALARDAN FAİZLİ KREDİ ÇEKEBİLİRMİ?    Cevap: Tüzel kişilerin işlem ehliyeti amaçları ile sınırlı bulunmaktadır. Esnaf ve sanatkar odaları, Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve esnaf ve sanatkarlara sunulacak hizmetler ile sınırlı kalmak kaydıyla ve oda genel kurul kararı ve bağlı bulunduğu birliğin muvafakatını almak şartıyla borç para alabilmektedirler. 
 Soru Tarihi:2008-08-28 12:44:42   Cevap Tarihi:2008-09-03 09:46:11

Soru: 1979 yılında demir doğramacılık mesleğinden dolayı odamıza kayıt olan bir üyemiz,2008 yılında plastik doğramacılık işine başlamış ve esnaf siciline diğer mesleğinide ekletmiştir.Meslek odası olarak bu üyemize yeni mesleğinden dolayı yeni oda sicil numarasımı vermemiz gerekir? yoksa eski oda sicil numarasında nmeslek ilavesi ederek mi devam eder? Saygılarımla    Cevap: Oda kaydı bulunan ve bu kayıt devam ederken ikinci bir mesleğini sicile tescil ettiren ve odaya başvuran üyelere yeni oda sicil numarası verilmeyecektir. Eski oda sicil kaydı üzerinden işlem yapılacaktır 
 Soru Tarihi:2008-08-29 09:05:07   Cevap Tarihi:2008-09-16 16:14:48

Soru: Öncelikle dile getirmek istediğim TESK ve TESK çalışanlarına bu denli olumlu bir çalışma yaptıkları için teşekkürlerİmi sunarım.Üyelerimizden ait 2006 yılından itibaren yıllık aidat tutarlarını Esnaf online veri kayıtlarına işlemekteyim aynı zamanda kayıt defterlerine de işliyorum ama sorun şuki aidat defterinde aidatları işlenecek yer sorunu bulunduğundan bundan sonra defterleri kullanmasak yani aidat yönünden herhangi bir sorun olurmu.    Cevap: Aidat defteri "Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği"nin ekli listesinde yer aldığından kullanılması gerekmektedir. Ancak defterdeki yer sorununun ne olduğu hakkında daha açık bilgi verirseniz defterlerin basımı aşamasında öneriniz değerlendirilebilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-29 10:18:54   Cevap Tarihi:2008-09-11 17:02:20

Soru: 5362 sayılı yasamızda Oda yön.kurulunun görev ve yetkiler kısmının madde 11 -e bendinde "bakanlık e-esnaf veri tabanında üyeler tarafından talep edilen belgeler bilgisayar ortamında düzenlemek"der.Tüm Odalar halen kafasına göre,kimi esgimtaş ın ,kimi atılımın ,kimide word de hazırladığı sistemden alıyor bu çarpıklığı bir genelge ile düzeltilemezmi Tek düzenliği sağlamak amacıyla hemde e-esnaf veri tabanındaki odanın eksikleri böylece giderilmiş olur. TEŞEKKÜRLER    Cevap: : Bilindiği üzere; 5362 sayılı Kanuna tabi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmî kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir. Bu belgelerden Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından elektronik ortamda düzenlenenlerinin bedeli, bunu düzenleyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunca Konfederasyona ödenmesi gerekmektedir. Defter, beyanname, makbuz, fiş ve diğer belgeleri yetkisiz olarak basan, bastıran, dağıtan, değişik yollardan çoğaltan ve kullananlar bu fiillerinden dolayı Konfederasyonun ilgili Cumhuriyet savcılıklarına başvurusu üzerine, genel hükümler çerçevesinde sorumlu olmaktadırlar. Konfederasyonumuzca da konu takip edilmektedir. İlginiz ve öneriniz için teşekkür ediriz. 
 Soru Tarihi:2008-08-29 17:11:32   Cevap Tarihi:2008-09-16 17:16:07

Soru: Oda başkanım vergi kaydını sildirmek istiyor. Bu durumda başkanlık görevine devam edebilir mi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesine göre esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona ermekte ve bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmemektedir. Bu nedenle oda başkanının bu görevini sürdürebilmesi için vergi mükellefiyetini devam ettirmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-29 17:26:55   Cevap Tarihi:2008-09-05 17:31:20

Soru: SON ZAMANLARDA ÜYE SAYISI 300'ÜN ALTINDA OLAN ODALAR KAPANACAK DİYE SÖYLENTİLER VAR.BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VARMIDIR.    Cevap: Konfederasyonumuzca 300'ün altında üyesi olan odaların feshi konusunda herhangi bir resmi çalışma yapılmamıştır ve yapılmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-30 00:34:25   Cevap Tarihi:2008-09-03 09:42:19

Soru: merhaba..başka ilçede esnaf odası bulunmayan esnaf en yakın ilçeye kaydını yaptırabılırmı?yoksa hizmetlerini o ilçenin belediyesimi yerine getirir.tarife gibi hizmetlerini..    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar yalnızca çalışma bölgesi içinde kurulu bulunan odaya kayıt olmak zorundadırlar. 5362 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince esnaf ve sanatkar odası bulunmayan ilçelerdeki esnaf ve sanatkarların kayıtları ve hizmetler İl Esnaf ve sanatkarlar Odaları Birlikleri tarafından yapılmakta olup, belediyelerce söz konusu hizmetlerin yerine getrilmesi mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2008-09-01 09:49:37   Cevap Tarihi:2008-09-02 12:09:46

Soru: Karayolları Trafik Kanununun 12. maddesine göre İl ve İlçe Trafik komisyonlarında üyelerini ve mesleki sorunlarını temsilen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler federasyonuna bağlı ilgili odanın temsicileri katılır der. Fakat yeni 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu gereği birçok ilçede Ticari Araç işletmeciliği yapan esnafın kayıtlı olduğu Şoförler e Otomobilciler odaları kapanmış e üyeleri da en yakın Karma Esnaf ve Sanatkarlar odalarına kayıtları yapılmış durumda. 507 sayılı Kanuna göre trafik komisyonunda temsil edilir iken 5362 sayılu kanuna göre mezuat gereği trafik komisyonlarında temsil edilememektedir. Karma odaların bünyesindeki kayıtları bulunan minibüs, taksici kamyoncu, servis aracı işletmecisş , öğrenci taşımacılığı v.s meslek gruplarının sorun ve çözümlerinin görüşüldüğü Trafik Komisyonuna üyelerini temsilen karma odaların katılabilmesi hususunda konfederasyon olarak mevzuat değişikliği ile ilgili bir çalışma varmıdır? Teşekkürler    Cevap: İçişleri bakanlığınca hazırlanan Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun tasarısı Konfederasyonumuza da iletilmiştir. Teşkilatımızın talepleri bu aşamada değerlendirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-04 14:37:04   Cevap Tarihi:2008-09-11 17:08:07

Soru: gelen evrak,giden evrak ve demirbaş eşya defterlerinin noter tasdiği gerekirmi?eski yıllara ait demirbaş eşya defteri bitmeden yenisine başlasam ve oradaki bilgileri yeni deftere aktarmamda bir sakınca var mı?    Cevap: Gelen evrak, giden evrak ve demirbaş defteri noter tasdikine tabi değildir. Eski demirbaş defterini muhafaza etmek koşuluyla, demirbaş defteri bitmeden yenisine başlayabilir ve oradaki bilgileri yeni demirbaş defterine aktarabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-09-05 08:44:36   Cevap Tarihi:2008-09-05 14:07:24

Soru: Esnaf odası genel sekreteriyim.Ramazan sonrası doğum iznine ayrılmam gerekiyor.Benim yerime imza yetkisi verilecek kişi için odamızda nasıl bir işlem yapmam gerekiyor.nasıl bir karar almam gerekiyor.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin 38. maddesine göre; Oda, birlik veya federasyonu imzası ile taahhüt altına sokan veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğunu taşıyan, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu olan görevlerde bulunan personelin; kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle, görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde ya da boş olan bir kadroya kurum içinden bir personel, asli görevi ile ilişiği kesilmeksizin iki ayı aşmayan süreyle sınırlı olmak üzere genel sekreterin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile vekalet görevi verilebilir. Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, hukuk müşaviri ile birim müdürlerinin izin, istirahat ve geçici görevli olmaları halinde; birimlerinde kendilerinden sonra gelen görev unvanlarında çalışan personelden biri otuz güne kadar tedviren görevlendirilebilir. Biriminde bu nitelikleri haiz personel yoksa tedviren görevlendirme, nitelikleri asilde aranan şartlara uygun olan personel arasından yapılır. Vekalet verilen personele durum bildirilir. 
 Soru Tarihi:2008-09-05 10:45:53   Cevap Tarihi:2008-09-05 15:11:45

Soru: Bilindiği üzere 5362 Sayılı Kanunun 3.maddesinde esnaf ve sanatkarın tanımı yapılmış ve şoförler bu tanımdan çıkarılmıştı. Konfederasyonumuzun 14.06.2007 tarih 2007/29 sayılı genelgesinde meslek kollarının yenilendiği ve bu listede B - HİZMETLE İLGİLİ MESLEK KOLLARI 2.ULAŞTIRMA HİZMETLERİ bölümünde 21.sırada şoförlük mesleği var.Şoför olarak kayıt olmak isteyen var.Vatandaşın vergi karnesi ile vergi girişi yapılmış ve gib.gov.tr adresinde faal gözüküyor.Mal müdürlüğü kayıtlı olduğuna dair yazı veriyor diye birlikten bilgi almak için aradım.Ama kayıt yapamayacağımız söylendi.Şoförleri kayıt yapabilirmiyiz?Yapılıyorsa nasıl yapabiliriz?    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 64üncü maddesine göre; taksici minibüscü vb. mesleklerde olan ve YALNIZCA basit usulde vergilendirilenlerin yanlarında çalışan ücretli durumundaki şoförler, Kanuna göre diğer ücretli sayılmakta ve vergi karnesi doldurmak suretiyle mükellefiyet tesis ettirmekte ve vergilerini kendileri ödemektedirler. Kendi adına aracı olan taksici, minibüscü, kamyoncu v.b. mesleklerin dışında kalan ve GVK 64üncü maddesinde sayılan bu üyeler ?şoför? üye olarak sicile kaydedilebilmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-12 14:18:18   Cevap Tarihi:2008-09-16 17:04:31

Soru: 2008-2009 ankara öğrenci servis ücretleri    Cevap: ÖĞrenci servis ücretleri hakkında Ankara Servis Aracıİşletmecileri Odasından bilgi alabiirsiniz. Oda Tel: 0312/ 384 25 68 / 384 25 69 
 Soru Tarihi:2008-09-12 17:10:28   Cevap Tarihi:2008-09-16 09:41:28

Soru: merhaba benım merak ettıgım konu herkosebasi korsan taksı kaynıyor ambulanslar bile korsan yapıyor siz bunları gormuyorsunuz.hergun gazetelerde onlarca arabasıyla calısacak sofor ilanı var bunların korsan duraklar oldugunu anlamak ıcın cokmu akıllı olmak lazım siz neden bu konularda bir calısma yapmıyorsunuz.yada yapıyorsunuzda bızmı goremıyoruz.krallık sıstemı gıbı oturup kalmayın orda calısacak bırılerı gelsın bıseyler yapsın yazık degilmi bunca taksiciye calısıyoruz demeyin ben 13 yıl taksi soforlugu yaptım sızın hıc bir karınızı gormedım aidat odemekten baska zamanında herkes taksıcı olamıyacak egıtecegız dedınız sertıfıka cıkarttınız ama ınanın kursa gıden olmadı parayı veren aldı amac taksıcıden para toplamakmıydı nıye bu kadar ınsandan bu ve bu sekılde para topluyorsunuz kıme ne faydanız var acıklarsanız sevınırım    Cevap: Ülkemizde ticari alanda kayıtdışılık maalesef ciddi bir sorun olarak karşımızda çıkmaktadır. Konfederasyonumuzca bu konuda ilgili Bakanlıklar nezdinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Korsan ticari faaliyet, il ve ilçelerde kurulan meslek kuruluşlarımız, siz kayıtlı üyelerimiz ve ilgili bakanlıklarla birlikte yapılacak mücadele ile çözümlenebilecektir. Bu nedenle sizlerin de bizzat tespit ettiğiniz korsan taksicileri iliniz ve/veya ilçenizdeki Şoförler Odasına bildirmeniz, düzenli aidat ödeyen kayıt altında çalışan değerli üyelerimiz açısından da önemli olacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. 
 Soru Tarihi:2008-09-12 22:24:05   Cevap Tarihi:2008-09-19 16:48:02

Soru: ben sungurlu madeni sanatkarlar odasında genel sekreterlik yapmaktayım. odamıza kapatılan marangozlar odasının üyeleri dahil oldu. bu üyelerin geçmiş yıllara ait aidat borçları ile ilgili nasıl bir düzenleme yapmam gerekir. ayrıca kapatılan odanın geçmiş yıllara ait muhasebe borcu olduğu beyan edilmektedir, bu borcu oda olarak biz mi? yoksa bir üst kuruluş olan birlik mi ödemesi gerekmektedir.kapatılan odanın maddi varlıkları resmi olarak kime devredilmesi gerekmektedir. NOT: kapatılan odanın faal olan 65 üyesinden 51 tanesi odamıza aktarılmıştır.    Cevap: 5362/15 maddeye göre; feshedilen odaların bağlı bulundukları Birlik tarafından görevlendirilecek HEYET tarafından; borçları odanın kendi varlıklarından ödenip, alacaklarının da tahsil edilmesi gerekmektedir. Odanın kapatılması üyelerin aidat borçlarının tahsil edilmemesi anlamına gelmemektedir. Odanın mal varlığı heyet tarafından tutanakla Birliğe devredilir. Eski alacakların takibi ve tahsili heyetin görevidir. Üyeleri devralan odalar yalnızca üyenin kayıt olduğu tarihten sonraki yıllık aidatları tahsil edebilirler. 
 Soru Tarihi:2008-09-13 15:45:13   Cevap Tarihi:2008-09-16 10:11:17

Soru: bu olay istanbuda gerçekleşti. cuma günü haznedar ilçesindeki medicana hastanesinin önünde bakırköy esenler hattı üzerinde çalışan bir 34 m 0997 plakalı hikmet abdulkaya adlı şöförün kullandığı dolmuşa bindim ve haznedar ilçesinden esenler üçyüzlüye gelecektim.y9olo parasını sordum 1.8 ytl olduğunu söyledi bende ücret bu değil 1.4 ytl olduğunu söyleyince yalancu durumuna düştüm ve haznedarı bakırköy olarak aldığını söyledi. o ara o kişiye de söyledim sizede 2 kuruş beni de onuda zengin etmez ama hakkı neyse o olsun ve günde kaç yüz işiyi taşıyor bu imsan neden haksızlığa uğrayalım eminim bir çözüm oluşturursunuz en kısa zaman da cevap bekliyorum teşekküğrlwer.......    Cevap: Minibüs ücret tarifeleri ilgili esnaf odasınca hazırlanmakta ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince onaylanmaktadır. Bu nedenle şikayetinizi İSTANBUL Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine veya üyenin hangi odaya kayıtlı olduğuna dair Birlikten bilgi aldıktan sonra Odaya iletmeniz gerekmektedir. İSTANBUL ESOB: Tel: 0121 660 60 20 e-posta: istesob@istesob.org 
 Soru Tarihi:2008-09-15 00:37:01   Cevap Tarihi:2008-09-16 16:23:22

Soru: Öncelikle böyle bir çalışmadan dolayı teşekkür eder,başarılar dilerim.sorum şu yapılacak olan genel kurul için hazurun listesi görmemiz mümkün mü?denedim ama 2005 yılı hazurun listesi çıkıyor,bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.    Cevap: Yeni kurulan odalar hariç olmak üzere hazirun listesine, esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte oda kaydı bulunan ve genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş olan üyeler dahil olacağından; genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, Bakanlıkça belirlenen ücret yatırıldıktan ve dekontu Bakanlığa gönderildikten sonra yalnızca ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşu tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından temin edilmektedir. Bu nedenle şu an için 2010 da yapılacak genel kurula katılacaklar listesini temin etmek mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-09-17 09:38:23   Cevap Tarihi:2008-09-17 15:01:49

Soru: Odamıza balı aynı durakta çalışan şoför esnafı aralarındaki anlaşmazlıktan ötürü odanın vermiş olduğu ücret tarifesine belirtilen azami en yüksek haddi olan 2,00.ytl. ücret almakta diğeri rekabet yapıyorum diye 1,00,ytl. yolcu ücreti almakta. 1,00.ytl alan dolmuşçunun rekabet yapmaya hakkı varmı. Oda rekabete engel olabilirmi. Birlik disiplin kuruluna 1,00.ytl. alan şahıs sevk edilebilinirmi.    Cevap: Mevzuatımıza göre; esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlere uygulanacak ücret tarifeleri AZAMİ HADLERİ gösterdiğinden, bu tarifelerin altında hizmet sunulması mümkün bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-09-18 15:05:47   Cevap Tarihi:2008-09-19 15:34:26

Soru: 5632 sayılı kanun ve yayınladığınız genelgelere göre İstanbul il sınırları içersinde Pazarcı Odasına kayıt olmak istiyorum. Esnaf Sicil Md ne ödeyeceğim Aidat ve diğer masrafları AYRINTILI olarak yazarsanız sevinirim..İyi çalışmalar dilerim    Cevap: PAZARCI ESNAFI İÇİN 1.GRUP İLLERDE TESCİL ÜCRETİ 1)Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi İlan Ücreti : (85.-YTL) 2)Tescil Harç Bedeli : (51,35- YTL) 3)Tasdikname Harcı : (8,55- YTL.) 4)Evrak Bedeli : (14,55- YTL.) 5)Birlik Kayıt Ücreti : (32.-TL.) 6)Oda Kayıt Ücreti : (32.- YTL.)?dir. 
 Soru Tarihi:2008-09-22 22:13:57   Cevap Tarihi:2008-09-24 16:56:19

Soru: yönetim kurulu karar örneği gönderebilirmisiniz    Cevap: Hangi konuda yönetim kurulu kararına ihtiyaç duyduğunuzu belirtmeniz halinde nasıl karar alınacağına ilişkin yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-09-23 10:31:05   Cevap Tarihi:2008-09-23 19:03:19

Soru: merhabalar benim sorum odamıza hizmet aracı aldığımız da aracı ne şartlarda kullnacağım görev kağıdı izin belgesi vs mecburiyeti varmı diğer resmi araçlar gibi bununla ilgili genelge varmı teşekkürler    Cevap: Konuya ilişkin olarak 2001/52 sayılı genelgemiz ekindeki Sanayi ve Ticaret bakanlığının görüşünde 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabi olmadığımız belitilmekle baraber son olarak Maliye Bakanlığından gelen görüşte; oda birlik ve federasyonlarımızın kullandıkları resmi plakalı araçların 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabi olduğu yönündedir. 
 Soru Tarihi:2008-11-04 22:34:56   Cevap Tarihi:2008-11-10 14:06:41

Soru: İLÇELERDE ÜYELERİN 2008 YILI İÇİN ÖDEMESİ GEREKEN AİDAT OLARAK 61 YTL TAHSİL EDİLMİŞTİR.ANCAK TESK AİDAT ÇİZELGEMİZDE KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER VE BÜYÜKŞEHİRLER HARİÇ OLAN 2. GRUPTA BULUNAN DÜZCE İLİMİZE BAĞLI İLÇELERİMİZDE 2008 YILI AİDATLARI NE ŞEKİLDE TAHSİL EDİLECEKTİR.2008 YILI NİSAN DÖNEMİNDE 61 YTL ÖDEYEN ÜYELERİMİZDEN 2008 YILI İÇİN TEKRAR AİDAT TAHSİL EDİLECEK Mİ?    Cevap: Yıllık aidat asgari ücrette yapılan artıştan sonra Konfederasyonumuzca yönetmelikte belirtilen gruplara göre tesbit edilmekte ve genelge ile duyurulmaktadır. İlçelerde 2008 yılının ilk 6 ayı için belirlenen yıllık aidat 61.-YTL temmuz 2008 tarihinden itibaren ise 64.YTL'dir. 2008 Nisan dönemimde yıllık aidatın tamamı olan 61 YTL tahsil peşin edilmiş ise 2008 yılı için ayrıca yıllık aidat tahsil edilmez. Yıllık aidatlara ilişkin yönetmelik web sayfamızda mevzuatın altında yer almaktadır. Konuya ilişkin yürülükteki genelge 2008/63 no.lu genelgedir. 
 Soru Tarihi:2008-11-05 12:08:45   Cevap Tarihi:2008-11-09 22:46:31

Soru: Odamız karma esnaf odasıdır. İlçemizde bazı mesleklerde odalar açıldı.sicil tarafından bu meslekteki üyeler online olarak bu yeni kurulan odalara aktarıldı. Ancak bu mesleklerde faaliyetini sürdüren bazı esnaflar ısrarla o odalara kayıt olmak istemediklerini ve odamızda kayıtlarının devam ettirmek istediklerini söylemektedirler.Üyelerimiz yıllardır bize aidatlarını ödüyorlar ve gitmek istemiyorlar. Eski üyelerimizi muhafaza edebilirmiyiz.Saygılarımızla    Cevap: Karma odaya kayıtlı üyelerin çalışma bölgesi içinde meslekleri ile ilgili ihtisas odası kurulduğunda nakillerin ihtisas odasına yapılması gerekmektedir. Üyelerin bu konuda tercih hakkı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-11-06 16:25:08   Cevap Tarihi:2008-11-09 22:33:32

Soru: Oda başkanımız 2002 yılındaki seçimlerde göreve başladı 2005 yılında ikinci kez seçimleri kazanarak görevini sürdürüyor 2010 yılındaki yapılacak olan seçimlere katılacakmıdır yeni kanuna göre görüş nasıldır bilgilendirirseniz sevinirim    Cevap: Anayasa Mahkemesinin 30/09/2005 tarihli ve E:2005/78 ve K:2005/59 sayılı kararı ile; 5362 sayılı Kanunun 54?üncü maddesinin birinci fıkrasının 2?nci cümlesi iptal edilmiş ve iki veya daha fazla dönem üst üste başkanlık yapan mensuplarımız için getirilen yasak kaldırılmıştır. Bu nedenle; Oda başkanınınız 2010 yılında yapılacak seçimlere katılmasında bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-12-04 12:02:14   Cevap Tarihi:2008-12-04 12:22:38

Soru: 8 yıldır gözlükcüde sgortalı olarak çalışıyorum gözlük tamirciliği ustalık belgesi alabilirmiyim vergi kaydım hiç yok ne belgeler isteniyor nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla mehmet ibakorkmaz    Cevap: Optisyenlik hakkında kanuna göre; optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim veren yüksek okul mezunu olmak gerekir. 22/06/2004 tarihli bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, en az lise mezunu olup asgari dört yıl süreyle Bakanlıkça ruhsatlı optisyenlik müessesesinde optisyenlik mesleğiyle ilgili olarak çalıştığını, sosyal güvenlik kuruluşlarından alacakları prim dökümleriyle belgelendirenlerden, açılacak altı aylık kurs ve bu kursun sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara gözlükçülük ruhsatnamesi verilmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-01-28 14:43:11   Cevap Tarihi:2009-02-04 10:31:09

Soru: ŞAHISLAR YAZILI DİLEKÇE İLE ODAMIZA OKUL KANTİN İHALESİNE KATILMAK İÇİN OKUL KANTİN İHALELERİNDEN MEN YASAĞI OLMADIĞINA VE ADINA KANTİN OLMADIĞINA DAİR YAZI İSTEMEKTELER .ŞAHISLAR MÜRACAATLARININ HEMEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR.ARAŞTIRMA YAPTIĞIMIZDAN DOLAYI BİR KİŞİNİN İŞLEMİ 45 DK SÜRÜYOR.BU MÜRACAATLARA KANUNİ OLARAK NE KADAR SÜREDE CEVAP VERMEMİZ MÜMKÜN    Cevap: Bilgi edinme kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında yönetmeliğe göre; Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin 15 iş günü içinde sağlaması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-28 14:54:27   Cevap Tarihi:2009-01-29 15:50:26

Soru: 5362 SAYILI YASADA ODADAN AYRILAN ÜYE AİDATINI AYRILDIĞI AY İTİBARI İLE ÖDER İFADESİNDEN KASIT OCAK AYINDA AYRILAN ÜYE 2009 AİDATINI ÖDEMESİ GEREKİRİ Mİ İFADE EDER TEŞEKKÜRLER    Cevap: Oda kaydını sildiren üyelerin aidatlarının hesaplanmasında, o yıl için üyeden alınması gereken yıllık aidatın on iki aya bölünmesi suretiyle elde edilen aylık tutar, kaydın silindiği ay dâhil olmak üzere tahsil edilir. Yıllık aidat peşin ödenmiş ise, üyelikte geçen aylara ilişkin aidat tutarı mahsup edilerek kalan kısım üyeye iade edilir. yani üye Ocak ayında ayrılmış ise yıllık aidatın 1/12 si hesaplanarak, yalnızca bir aylık kısmı tahsil edilecektir. (kayıt ücreti ve yıllık aidat yönetmeliği 6.madde) 
 Soru Tarihi:2009-01-29 10:37:33   Cevap Tarihi:2009-01-29 16:50:36

Soru: 1995 yılından beridir aidat ödemeyen bir üyeden , 1995 yılından itibaren mi aidat borcunu tahsil etmeliyiz? yardımcı olursanız sevinirim.birde 1995 yılından 2009 yılına kadar üyenin aidatı ne kadar tutar?    Cevap: Esnaf ve Sanatkarların Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat hakkında Yönetmeliğinin 8.maddesinde ?Yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresi beş yıldır.? hükmü yer almaktadır. 2003 /2009 arası hesaplanan yıllık aidat ve gecikme zammı tablosu web sayfamızda yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-01-29 15:47:50   Cevap Tarihi:2009-01-29 17:01:57

Soru: 2007 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gelen kontrolör tarafından oda ve sicil kaydı devam eden, ancak vergi kaydını sildirmiş üyeler için odalar tarafından karar aldırılarak kanunun 8.maddesinin (d) bendine göre oda kayıtları sildirildi. ancak bu kişilerin sicil kayıtları açık kaldı. bu durumda olan kişiler için ne gibi bir işlem yapılabilir. yani kişi maliye kaydını tekrar açtırdığı zaman maliye ve sicil kaydı aktif gözükecek ama oda kaydı olmayacak, veya tam tersi sicil kaydı devam ederken maliye ve oda kaydı olmayacak.teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında üyelik kaydı, oda yönetim kurulu tarafından alınacak bir kararla silinmekle beraber, bu işlemin geçerli sonuçlar doğurabilmesi için üyelik kaydının Esnaf ve Sanatkar Sicilinden de terkin edilmesi ve bu terkin işleminin Internet ortamında yayınlanan Sicil Gazetesinde de yayınlanması gerekli bulunmaktadır. Vergi dairesi kaydı ve oda kaydı silinmiş üyelere tebligatta bulunularak sicil kayıtlarının silinmesi sağlanmaladır. 
 Soru Tarihi:2009-05-28 09:30:46   Cevap Tarihi:2009-05-28 15:15:48

Soru: 2005 yılında yapılan oda kaydının bağkur için bir faydası varmıdır.    Cevap: 2005 yılında yapılan oda kaydı yapılan ve gerçek usulde vergiye tabi olan kişi zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmaktadır. Eğer kişi vergiden muaf esnaf ise yalnızca oda kaydından dolayı yine zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmaktadır ve prim ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak her iki durumda da kişinin oda kaydı ile birlikte sicil kaydının da bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-28 15:20:11   Cevap Tarihi:2009-05-29 13:26:08

Soru: TESK in üyeleri üzerinde, onların sattığı malların fiyatı üzerinde bir etkisi var mı? malların kalitesi üzerinde bir denetim yetkisi var mı? piyasadaki üreticilerin sayısı üzerinde bir denetim yetkisi var mı? odalara üye olmak zorunlu mu? ruhsatı belediyeler veriyor sizin de böyle bir yetkiniz var mı? ( bu sorular tez çalışması için sordum bilgi verirseniz sevinirim. teşekkürler. iyi çalışmalar.)     Cevap: TESK üyelerine doğrudan fiyat tarifesi vermemektedir. Üyelerin üyesi olduğu meslek odası tarife belirler ve odanın üst kuruluşu Birlik tarifeyi onaylar. (5362 sayılı kanun 62 md) web sayfamızda mevzuat başlığı altındaki yönetmeliklerden, Esnaf Ve Sanatkârlarca Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliği inceleyebilirsiniz. Piyasadaki üretici sayısı üzerinde bir denetim yetkimiz bulunmamaktadır. Konfederasyonumuzca ruhsat verilmemektedir. Üye vergi mükellefi olduktan sonra İşyeri ruhsatına başvurulmadan önce sicil ve oda kaydı yapılmaktadır.  
 Soru Tarihi:2016-02-26 00:58:00   Cevap Tarihi:2016-03-04 10:22:00

Soru: iyi günler esnaf ve sanatkar odaları kamu kuruluşumu yoksa özel hangi nitelik de sınıflandırmamız gerekir. iyi çalışmalar     Cevap: 5362 sayılı Kanunun 1. maddesinde " esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının (oda, birlik, federasyon, Konfederasyon) tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları oldukları tanımlanmıştır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Anayasanın 135. Maddesinde ayrıca tanımlanmıştır. Madde 135 – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu hukuku tüzelkişilikleridir. Doğrudan kamu kurumu olarak tanımlanamamaktadır.  
 Soru Tarihi:2016-02-26 10:00:00   Cevap Tarihi:2016-02-29 12:45:00

Soru: AKSARAY KASAPLAR BESİCİLER VE HAYVAN ALIM SATIM ODASI GENELSEKRETERİYİM ,BENİM SORUNUM AİDATLAR HAKKINDA , İLGİLİ KİŞİLERDEN İSTEĞİM AİDAT HESAPLAMA PROĞRAMI HAZIRLAYIP TESK İN SİTESİNDE YAYINLARLARSA SEVİNİRİM .DİĞER BÜTÜN ODALARADA YARDIMCI OLACAĞI KANISINDAYIM.BİLGİLERİNİZE ARZ OLUNUR. SAYGILARIMLA YAŞAR ALPER    Cevap: Konfederasyonumuzca il/ilçe/meslek gruplarına göre ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak hesaplanan yıllık aidat ve gecikme zamları web sayfamızda http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/aidat/ adresinde yer almaktadır. Ayrı bir program yapılması öneriniz değerlendirilmek üzere not edilmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-10-08 09:47:35   Cevap Tarihi:2008-10-08 10:07:31

Soru: 2005'i müteakip yapılacak ilk Oda genel kurulları 2009 yılında mı yoksa 2010'da mı yapılacak? TESK'in 07.10.05 tarihli ve 6036 sayılı yazısına/77 sayılı genelgesine göre ilk genel kurullar 2010 yılındadır şeklindeki yazısını biliyoruz ama 2009 yaklaşırken tereddüt oluştu.İlgileriniz için teşekkürler.Selamlar!    Cevap: Odaların olağan genel kurulları 2010 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında, yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-10-10 16:49:29   Cevap Tarihi:2008-10-13 10:41:02

Soru: İsmim Tahir BERK Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanlığında Genel Sekreter olarak çalışmaktayım. Odamız adına kaşe yaptıracağım, yaptıracağım kaşede sadece odanın resmi ünvanının bulunması yeterli mi? yoksa adres vergi gibi diğer bilgilerinde bulunması mecburi midir? saygılarımla    Cevap: Bilindiği üzere odalarımız resmi mühür kullanabilmektedir ve resmi mühür Konfederasyonumuz aracılığıyla darphaneye yaptırılmaktadır. Bunun dışında odaya kaşe yaptırmak isterseniz; odanın kaşesinde yer alacak bilgiler hakkında mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, odanın resmi unvanı ile birlikte tercihe bağlı olarak adresinin bulunması yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2008-10-13 12:13:56   Cevap Tarihi:2008-10-22 13:21:00

Soru: 3 yıldır sungurlu madeni sanatkarlar odasında genel sekreter olarak asgari ücret ile çalışmaktayım. Odamıza kayıtlı üyeleri aidatlarını düzenli ödemedikleri için hem maaş hem sigorta hem de odamıza ait giderler konusunda sıkıntılar yaşamaktayız. Artık TESK den aidatlar konusunda ciddi adımlar bekliyoruz. 5362 sayılı kanunun 61 . maddesinde borcu olana evrak verilmeyecek denmiş ama uyan kim. Bizler ilçe teşlikatları olarak var olmalıyız ki Federasyonlar ve TESK varlık gösterebilsin. İnşallah en kısa zamanda aidatlar konusunda ciddi bir çalışma yapılır. Borç içinde yaşamaktan bıktım artık    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61.maddesine gore süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatların tahsili oda yönetim kurullarının görevlerindendir ve icra yolu ile tahsil edilmesi her zaman mümkündür. Mevcut Kanun hükümlerinin uygulanması halinde bu konuda ayrıca bir düzenlemeye gerek kalmayacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-10-15 10:21:49   Cevap Tarihi:2008-10-22 13:34:57

Soru: örneğin bir web sitesi aracılığıyla tüm esnafların sadece kartizitleri yayınlasak amaç kişi istediği esnafı il içe ve isim aracılığıyla hemen ulaşsın diye böyle bir iş için herhangi bir yerden izin alma durumu varmı? ve hukuki açısından bir sakıncası varmı? şimdiden teşekürler...    Cevap: Talebinizde yer bilgiler güncel haliyle il esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlükleri ile esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlı oldukları meslek odalarında yer aldığından bu teknik olarak bu bilgileri yayınlamamız mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2008-10-20 17:35:15   Cevap Tarihi:2008-10-22 13:46:54

Soru: ÖNERİ:Oda seçimleri sırasında oy kullanacak üyelerin belli süre(2 yada 3 yıl) aidatlarını ödemeyen kişilerin oda seçimlerinde oy kullanamamaları konusunda girişimde bulunulabilinir.    Cevap: Öneriniz mevzuat değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edilmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-10-23 15:44:03   Cevap Tarihi:2008-10-23 16:14:17

Soru: Odamız karma oda olup Berber esnaflarımız ile ilgiliyeterli sayımızolmadığından mesleki Komitemiz bulunmamaktadır. Berber esnaflarımızın talebi üzerine pazar günleri topluca dükkanlaranı açmamak istemektedirler.içlerinden bir veya iki kişi uymak istememektedir.odamız olarak yönetim kurulu kararı alıp yaptırım uygulayabilirmiyiz.    Cevap: Berberlerin poazar günü çalışmaması için yönetim kurulu tarafından oda genel kuruluna teklifte bulunulması, genel kuruldan geçen bu kararın ise Birlik ve Konfederasyon kanalıyla Bakanlığa iletmesi ve Bakanlık tarafından da bu kararın onaylanması gerekmektedir. Aksi halde sadece oda yönetim kurulu haftanın belli bir günü çalışılmaması konusunda uyulması zorunlu mesleki karar alamamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-10-24 10:23:32   Cevap Tarihi:2008-10-27 14:55:15

Soru: Konuya deginmeden sözlerimi Hz.Ali'nin bir cümlesiyle başlamak istiyorum.Bana bir harf ögretenin bin yıl kölesi olurum.sizlere ve bizlere böylesi bir imkan sağlayan TSEK Başkanına teşekkür ederim.soru 1:2007/12362 sayılı kanuna göre yılık alım tutarı 321.000 ytl üstünde olupta kaydı esnaf odalarında olanlar veya 321.000 ytl altında olupta ticaret odasında olanlara yasa olarak hukuki incelenmenin başlamasi için nereye başvurulmalıdır?soru2:Odalar birliği bünyesinde her yılın eylül ayında toplanması gereken iştişare toplantısı toplatılmıyor yasal başvuruyu nereye ve nasıl yapalım.soru3:5362 sayılı Kanun m.49'a göre yargı gözetiminde gizli oyla ve açık tasnif ne demek oluyor lütfen açıklayınız.soru4:mesleki odalar 101 üyenin altına düşmemek için ayakta kalma mücadelesi verirken,tüm mesleki odalar için korku saçan karma oda üye sayısı onbin üzeri olması yasalmı?son baharın bulutlu ve soğuk havasına inat,sıcak selamlar, aydınlık ve huzur dolu günler.    Cevap: Öncelikle teşekkür ve temennileriniz için biz de teşekkür ederiz. Cevap 1) 5362 sayılı Kanunun 68.maddesinde; 2008 yılında yıllık alım tutarı 321.000, satış tutarı ise 450.000 YTL yi aşan üyelerin kayıtlarının sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılacağı hükmü yer almaktadır. Bunun için öncelikle üyenin esnaf sicil müdürlüğü tarafından terkine davet edilmesi ve esnaf sicilinden terkinin yapılması gerekmektedir. 2)Birlik Başkanlar kurulu toplantısı eylül ayının dışında başka bir tarihte de toplanmadı ise, öncelikle Birliğinize Oda olarak müracaat edip toplantının yapılmasını talep edebilirsiniz , bunun sonucunda da herhangi bir nedene bağlı olmaksızın toplantı yapılmaz ise konunun, Konfederasyonumuza intikal ettirilmesi uygun olacaktır. 3)Oy kullanımının gizli, oyların sayımının ise açık bir şekilde yapılmıyor olması anlamına gelmektedir. 4) Mevzuata göre; üyeler öncelikle ihtisas odasına, ihtisas odası yoksa karma odalara kayıt edilmektedir. Genellikle her meslekte ihtisas odası bulunmadığından karma odalara üye kaydı yapılması ve bu odaların üye sayısının fazla olması kaçınılmaz olmaktadır. Yani odanın üye sayısını korumak amacıyla üye kaydı yapılması mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2008-10-24 23:58:42   Cevap Tarihi:2008-10-31 15:52:44

Soru: Merhaba Mahalle bakkalımız kendi ticarethanesinde alkol alarak cevreyi ve insanları rahatsız etmektedir.Bu konuda şikayetimi nereye bildirebilirim. yardımcı olursanız sevinirim. iyi calışmalar    Cevap: Şikayetinizi İSTANBUL Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ve/veya üyenin kayıtlı olduğu Bakkallar Odasına iletmeniz gerekmektedir.Oda adresini Birlikten öğrenebilirsiniz. İstanbul ESOB: Kartaltepe Mah. Alpay İzer Sok. No:12 İncirli Balırköy-İstanbul Tel: 0212 660 60 20 
 Soru Tarihi:2008-10-25 00:08:47   Cevap Tarihi:2008-10-27 14:46:33

Soru: AYDIN DA EMLAKÇILAR ODASI KURULMASI HUSUN DA ÖN KİKRİMİZ VAR.ODA KURULMASI İLE İLĞİLİ OLARAK AYRINTILI BİLĞİYE İHTİYACIMIZ VAR ÖR.BAŞLANGIÇTA ÜYE SAYIYSI MÜRACATIN MERCİ VE BU KONUYA AİAT DÖKÜMAN VE BİLĞİLER TŞKLER    Cevap: Oda; oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan aynı sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az 500 kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur. Yeni kurulacak odalar için, oda üyesi olacak kişiler arasından 9 kişilik kurucular kurulu oluşturulur. Kurucular kurulu tarafından, oda kurucu üyelerinin tüm bilgileri, Bakanlıktan alınacak yetkiden sonra (şifre alınır)Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanına girişi, kurucular kurulu tarafından eksiksiz olarak yapılır. Oda kuruluşu ile ilgili olarak Mülki İdare Amirliğine verilecek müracaat dilekçesine, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış 5 adet oda kuruluş tutanağı ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış beş adet oda ana sözleşmesi eklenir. Mülkî idare amirliği 15 gün içinde kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık bir ay içinde kuruluş izni verip vermediğini bildirmediği takdirde oda kurulmuş sayılır. 
 Soru Tarihi:2008-10-31 16:43:37   Cevap Tarihi:2008-11-01 18:49:13

Soru: İlçemizde çok sayıda "TEKEL SATIŞ BELGESİ" olmaksızın tekel maddesi satan esnaf mevcuttur. Durum Tekel Başmüdürlüğüne bildirilmesi karşısında başmüdürlük "kendilerinin denetim yetkileri olmadığını" beyan etmektedirler. Konu hangi makama bildirilecek. Kayıtlı esnafımız olaydan çok muzdarip durumdadır.    Cevap: Tekel Satış Belgeleri "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu "tarafından verilmekte olup, şikayetinizi bu Kuruma yapabilirsiniz. Kurumun adresi: Sögütözü Cad. No:31 06560 Sögütözü /Ankara 
 Soru Tarihi:2008-11-01 13:19:20   Cevap Tarihi:2008-11-03 18:25:56

Soru: İhtisas odası olmamız ve 5362 sy. K. ilgili hükümleri gereğince Gebze va Darıca Birleşik Esnaf Odalarında kayıtlı esnaflarımızın üyelikleri Kocaeli Esnaf Sicil Müd.tarafından one line yoluyla odamıza devredilmişti. Ancak devirleri yapılan bu esnaflarımızın emeklilik müracaatı sırasında Bağkur tarafından kendilerinden eski odadan onay talep edilmektedir. Bu onay'ı almak üzere ilgili odaya müracaat eden esnaflarımızdan geçmişe dönük aidat talep ve tahsil edilmektedir. Bu durum ise odamızın hükmi şahsiyetine prestij kaybettirmektedir. İlgili odaların bu konuda uyarılması ve vaki gayri yasal uygulamanın önlenmesinin temini hk. bilgi ve işlem talebimizdir. Saygılarımızla 03/11/2008    Cevap: Daha önce farklı odalarda kayıtları olan üyelerin kayıtlarının ihtisas odalarına devredilmesi, bu üyelerin önceki odalara kayıtlı oldukları dönemdeki aidat borçlarının tahsil edilmeyeceği anlamına gelmediğinden, üyeler geçmişteki aidat yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludurlar. 
 Soru Tarihi:2008-11-02 14:20:36   Cevap Tarihi:2008-11-03 11:40:02

Soru: TESK İN İLLER BAZINDA ODA PERSONELLERİNE E-ESNAF ONLİNE SİSTEMİNİN NASIL ÇALIŞTIĞINI SİSTEMDEN BELGELERİN (FAALİYET-İMZA SİRKÜSÜ VBV.)EVRAKLARIN NASIL ALINDIĞINI AİDATLARIN E-ESNAF SİSTEMİNE NASIL İŞLENDİĞİNİ VE BÖYLELİKLE SİSTEMDEKİ EKSİKLERİN GİDERİLECEĞİ NOKSANLIKLARIN TAMAMLANACAĞI VE 5362 SAYILI YASADA BELİRLENEN KANUNDA BU SİSTEMDE ÇALIŞILACAĞI HÜKÜMLERİ YER ALDIĞINDAN BU SİSTEME TESK NE ZAMAN KATILIMI SAĞLAYACAĞINI MERAK ETMEKTEYİZ.TEŞEKKÜRLER..    Cevap: Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanı Bakanlık bünyesinde yürütülen bir program olmakla birlikte, odalar, birlikler, federasyonlar, sicil müdürlükleri ve TESK tarafından kullanılmaktadır. Sorunuzda yer alan "sisteme TESK'in ne zaman katılım sağlayacağı" ifadesi tam olarak anlaşılmamıştır. 
 Soru Tarihi:2008-11-03 21:02:16   Cevap Tarihi:2008-11-14 17:26:26

Soru: 2006/10302 sayılı BKK Göre ; 21/04/2006 tarihinden itibaren Her ay İçin . %2,5 olan aidat gecikme zamları TESK/1. GRUP İLLER İÇİN yıllık aidat ve gecikme zammı hesaplanan çizelgede % 1,5 olarak yayınlanıyor.biz de buna göre gecikme zammı aldığımıza göre herhangi bir sıkıntı olur mu    Cevap: 2006/10302 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile 6183 sayılı Amma Alacakları Tahsili Usulü Hakkında kanuna göre alınması gereken gecikme zammı oranı açıklanmıştır. 5362 sayılı Kanuna göre alınması gereken yıllık aidatlara uygulanan gecikme zammı oranı 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre hesaplanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-12-22 15:20:25   Cevap Tarihi:2009-01-05 13:39:10

Soru: ODALAR E ESNAF SİSTEMİNDEN YARARLANARAK ÜYELERİMİZE VERİLEN FAALİYET BELGESİ,İMZA SİRKİSÜ VB. EVRAKLARI E-ESNAFDAN ALIYOR VE HER ODAYA TAVSİYE EDERİM.BURADAN VERİLEN BELGELER ACROBAT OLARAK AÇTIĞINDAN BU BELGELERİN ALTINA TİCARET ODALARININ VERDİĞİ FAALİYET BELGELERİ GİBİ (FOTOKOBİ İLE ÇOĞALTMAK VE BELGE VERİLİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN GEÇERLİ)İBARESİ YAZILAMAZ MI?    Cevap: Öneriniz değerlendirilmek üzere not edilmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-01-24 21:18:40   Cevap Tarihi:2009-01-26 16:39:23

Soru: MADDE 8. ? Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir. a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar. b) 7 nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar. c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler. d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler. Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez. DENİLMEKTEDİR 2002 YILINDA VERGİ KAYDI SİLİNEN BİR KİŞİNİN 2009 YILI İTİBARİ İLE ODA KAYDI SİLİNMEMİŞTİR.BU MADDEYE GÖRE 2002 DEN SONRA 6 AY İÇİNDE OTOMATİK OLARAK ODA KAYDININ SİLİNMİŞ OLMASI GEREKMEZMİ. ODA DİLEKÇE ALMIYOR NEREYE BAŞVURMAM LAZIM TALEP DİLEKÇESİ İLE DURUM DÜZELMEZ Mİ ? NE YAPABİLİRİZ SAYGILARIMLA    Cevap: 5362 sayılı Kanunun geçici 3.maddesine göre; vergi kaydı bulunmayan esnaf ve sanatkarların oda ve sicil kaydının 15/08/2005 tarihine kadar oda tarafından resen silinmesi gerektiğinden, üyenin bu tarihten sonraki yıllık aidat ve gecikme zamlarını ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-03-24 10:22:32   Cevap Tarihi:2009-03-27 17:21:51

Soru: üye mesleki faliyetini maliyeden sildirmiş 2 yıl olmuş yalnız sicil ve oda kaydı durmakta oda olarak maliyeden silindiğine dair yazı alıyoruz sicile müracat ediyoruz 5362 sayılı yasanın8. maddesinin d. bendi ne göre silinmesini ist iyoruz sicil harç almadan silmem diyor ne yapacağız    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 68.maddesine göre yalnızca, öldüğü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanatkârların sicil kayıtlarının silinmesi ve bu hususun Sicil Gazetesinde ilanı doğrudan ve ücretsiz olarak yapılır. Bu durumdaki işlemlerden 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen harçlar tahsil edilmez. Bunun dışındaki işlemlerde üyenin, kaydını sildirmek için bizzat sicile başvuruda bulunması ve mali yükümlülüklerin yerine getirmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-03-25 13:33:00   Cevap Tarihi:2009-03-29 00:49:25

Soru: Sanayi Bakanlığının Esnaf ve Sanatkarlar veri tabanında Birliğimize ait sayfamızda Bilgileri hatalı oda raporu kısmında geliri gideri karşılamayan odalar bulunmaktadır. Bu odalara Birliğimiz tarafından geliri gideri karşılamadığına dair uyarı yazısı yazılmamaktadır. Odalara yazılmayan bu durum yazıları ile ilgili ileride bir sorun çıkar mı? Geliri gideri karşılamayan odaların TESK tarafından uyarılması daha yerinde olmaz mı? Çünkü küçük illerde herkes birbirini tanıyor ve oda kapattırma gibi durumlara karışmak istemiyor.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 15/c maddesine göre odaların yıllık zorunlu gideri karşılayacak miktarda gelir sağlayamadığının birlik tarafından tespit edilmesi ve birlik tarafından yazılı olarak uyarılması gerekmektedir. bu görev kanunla Birliğe verilmiş olduğundan Konfederasyonumuzca yapılması da Kanun değişikliğini gerektirmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-09 09:53:21   Cevap Tarihi:2009-04-13 16:04:38

Soru: Odada kayıtlı bulunan faal üye sayısının 200 den aşağıya düşmesi kapanma sebebimidir. açıklayıcı bilgi verirseniz memnun olurum.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 15.maddesine göre oda üye sayısının 100'ün altına düşmesi sonucunda oda fesih olmaktadır. Ancak oda üyelerinin aynı faaliyet konusunda başka bir oda kurarak, odadan ayrılmaları ve bu durumda oda üye sayısının da 200'den aşağı düşmesi halinde de oda fesih olmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-04-09 10:49:10   Cevap Tarihi:2009-04-09 11:01:52

Soru: 2009 yılından uygulanması gereken basit usul Büro Hizmet Karşılığı ücretlerinin azami ve asgari nelerdir.yada buna ilişkin bir genelge mevcutmudur.saygılarımla    Cevap: Basit usul muhasebeci ücretleri için alınacak ücretler, oda ve birlik grubuna göre 29/12/2008 tarih ve 121 sayılı genelgemizde yer alan hizmet karşılıkları olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-04-09 16:07:43   Cevap Tarihi:2009-04-13 16:00:33

Soru: benim sizden ricam sitenize geçmiş yıllara ait aidatları hesaplayabileceğimiz bir proğram kurmanızı istiyorum .diğer tüm odalarada yardımcı olacağından eminim. saygılarımla yaşar alper.aksaray kasaplar besiciler odası başkanlığı genelsekreteri.    Cevap: Üyelerin geçmiş dönem aidat borçları ve bunlara ilişkin gecikme zamları http://www.tesk.org.tr/tr/guncel/aidat/ adresinde yer almaktadır. Ayrı bir program hazırlanmasına ilişkin öneriniz değerlendirilmek üzere not edilmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-11-10 10:28:18   Cevap Tarihi:2008-11-10 10:55:05

Soru: nakil işlemi ticaret sicile işlenmiş ancak önceki odaya bildirilmemişse önceki odanın aidat alacak durumu ne olur?    Cevap: Bilindiği üzere e-esnaf ve sanatkar veri tabanında yapılan sicil işlemlerinde üyenin silinmesi ve/veya kaydına ilişkin bilgiler odanın sayfasında da görünmektedir. Diğer taraftan mevzuata uygun olarak nakli gereçekleştiren üyeden nakil tarihinden sonra önceki oda tarafından yıllık aidat talep edilemez. 
 Soru Tarihi:2008-11-10 18:28:54   Cevap Tarihi:2008-11-11 14:25:58

Soru: TESK olarak bütün Birliklerimizin yararlanabilmesi için "Kimlik Paylaşım Sistemi" ve "Adres Kayıt Sistemi" ile ilgili çalışmanız var mıdır? yoksa bu işlemler için Birlikler kendileri mi müracaat edecekler. Bu sisteme müracaat edilerek TESK'in kendi sitesinden şifre ile kullanıma açılması güzel bir çalışma olacaktır.    Cevap: Adres Paylaşım Sitemi ile Kimlik paylaşım sistemlerine e- esnaf ve sanatkar veri tabanından erişimin sağlanmasına yönelik çalışmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü) yürütülmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-11-13 09:04:55   Cevap Tarihi:2008-11-13 11:38:22

Soru: SLM. 828 başvuru noda sorulan sorunun cevabı en az iki yılını dolduran üyelermi genel kurulda oy kullanabilecek yoksa genel kuruldan en az 6 ay öncesi kaydolanlarmı oy kullamabilecek açıklarmısınız.    Cevap: 5362/5 md: Oda organ üyeliğine seçilebilmek için (yeni kurulan odalar hariç) en az iki yıldan beri oda üyesi ve halen çalışıyor olmak şartı, 5362/9 md: Oda genel kurulunda oy kullanabilmek için ise en az altı ay önce odaya kayıt olmak şartı aranmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-11-13 10:51:39   Cevap Tarihi:2008-11-14 11:05:32

Soru: ÖNERİ:5362 sayılı kanuna göre esnaf sicile ve meslek odasına kayıt olmadan sadece vergi kayıtları ile esnaflık yapan kişiler mevcuttur ve bu Türkiyenin kanayan sorunlarından biridir.Bu kişiler vergi kayıtlarını kapatırken ilgili odaya fiş fatura iptali yada İB formlarını onaylatmak için gelmektedirler.Yıllarca kayıtsız çalışan ve haksız rekabet yaratan bu kişiler için onay bedellerinin en az esnaf sicil kayıt ücreti kadar cezalandırılması sistemi olması gerekir diye düşünüyorum    Cevap: Esnaf ve sanatkar sicili ve oda kaydı bulunmayan kişilerin vergi kayıtlarını kapatırken fiş fatura iptali yada İB formlarını onaylatmak için odaya müracaatlarında farklı veya fazla onay bedeli alınması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, esnaf ve sanatkar siciline kayıt olmadan faaliyet gösteren kişilerin tesbit edilerek, ruhsat vermekle yetkili kurumlara bildirilmesi halinde bu kişilerin faaliyetleri durdurulmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-11-13 13:44:17   Cevap Tarihi:2008-11-14 16:11:47

Soru: ODAYA AİT ARACI SATMAK İSTERKEN NE TÜR İŞLEMLER YAPMAMIZ GEREKİR.    Cevap: Konuya ilişkin olarak 2001/52 sayılı genelgemiz ve ekinde yer alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşünde gerekli açıklamalar mevcut olmakla birlikte, Maliye Bakanlığı teşkilatımızın kullandığı resmi plakalı araçlarının Taşıt Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Uygulama ise, yerel düzeyde farklılıklar göstermektedir 
 Soru Tarihi:2008-11-17 17:03:08   Cevap Tarihi:2008-11-18 15:14:45

Soru: 5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 21 Haziran 2005 tarihinden önce vergi mükellefiyeti sona ermiş kişilerin üyeliğide Kanun gereği sona ermiş olacağından aidat tahakkuku söz konusu olamıyacağıan dair 19.10.2007 tarih ve 3076 sayı ile bakanlık göruşu Birliğimiz kanalıyla odalarımıza genelde edilmiştir.5362 sayılı yasanın yürülüğe girmesinden önce vergi kaydını sildiren üyelerimizden aidat alıp alamıyacağımız hususunda bilgilendirseniz sevinirim.    Cevap: Sorunuzda da belirtildiği gibi Bakanlığın, 21 haziran 2005 tarihinden önce vergi kaydı sona eren ve güncelleme kapsamında kaydı silinenlerden aidat tahsil edilenmeyeceğine ilişkin görüşü mevcuttur. Ancak Kanunda bu durumdaki üyelerin aidatlarının tahsil edilmeyeeğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-11-18 10:39:25   Cevap Tarihi:2008-11-18 15:07:40

Soru: bağlı olduğum odadan tarafıma ödenmemiş aidat borçlarım olduğuna ilişkin bir yazı aldım ancak ben faaliyet alanımı değiştirdiğim için başka bir odaya kaydoldum,durumu da sicile bildirdim.ancak eski odaya yazılı bir bildirim yapmadım.Bu durumda eski odaya aidat borcum olur mu?    Cevap: 5362 sayılı Kanunda yıllık aidatın, Oda kaydının silindiği aya göre tahsil edileceğine dair hüküm bulunduğundan eski odanıza kaydınızın silinmesi için yazılı olarak başvurmanız yerinde olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-11-18 15:52:46   Cevap Tarihi:2008-11-18 16:23:37

Soru: ÖNERİ: TESK tarafından basılan ve birlikler aracılığı ile odaların talepleri üzerine gönderilen ücret tarifeleri fırıncı,berber vb.olduğu gibi nasıl üst bölümünde adı soyadı vb. kısımlar varsa, minibüs ücret tarifelerine de konulamazmı özellikle (plaka no) bölümü çok önemli çünkü esnaf (özellikle minibüscü esnafı) fotokopi cekip diğer minibüscülere dağıtmaması ve her minibüsüne ayrı ayrı alması gerektiğinden bu sorunun anca plaka no ve isim koymakla önüne geçilebir. Teşekkürler...    Cevap: Taşımacılıkla ilgili ücret tarifelerinde plaka no. bulunmasına iişkin Öneriniz yerinde bulunmuş olup, değerlendirilmek üzere not edilmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-11-18 22:01:57   Cevap Tarihi:2008-11-19 13:18:12

Soru: otomobilciler odasına bir kısım esnafın aidat borcu olması fiat tarifesi almamıza engel oluşturur mu oluşturmszsa esnaf olarak ne yapmalıyız. odamıza verdiğimiz tarife istek dilekçesinin odamız tarafından en geç ne zaman işleme koymak zorundadır.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesine göre; yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmemektedir. 
 Soru Tarihi:2008-11-20 11:19:05   Cevap Tarihi:2008-11-20 17:03:19

Soru: otomobilciler odasına halen kayıtlı olup olmadığımı esnaf olarak gösterilmeyip hazuron listesinde adımız çıkmasın diye silinp silinmediğimizi kontrol edebileceğimiz bir internet veri tabanı varmı    Cevap: Üyelerimizin internet ortamında oda kaydını sorgulama imkanı bulunmamaktadır. Ancak, bağlı bulunduğunuz İl esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğüne veya odanıza başvurmanız halinde oda kaydınızın devam edip etmediğini öğrenmeniz her zaman mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-11-20 11:26:42   Cevap Tarihi:2008-11-20 13:28:21

Soru: İYİ ÇALIŞMALAR,1-) İLÇEMİZ MALMÜDÜRLÜĞÜNDE KAYITLI MOTORLU TAŞITLAR SAHİBİ MÜKELLEFLERDEN ODAMIZA KAYITLARI OLMAYANLAR BULUNMAKTADIR,TESBİT EDİLİP BİRLİĞE BİLDİRİLİP RESEN KAYIT YAPTIRABİLİNİRMİ? YADA RESEN OLMAZSA KANUNU CEZAİ UYGULAMASI MÜMKÜNMÜDÜR.MALMÜDÜRLÜĞÜNDEKİ MEMURLARDAN YARDIM İSTEDİĞİMİZDE KANUNU ZORUNLULUK YOKTUR CEVABI İLE KARŞILAŞIYORUZ BU DURUMDA ODAMIZA KAYITLI ÜYELERLE PROPLEMLER VE HAKSIZ REKABET OLUŞMAKTADIR.2-)OCAK 2009 TARİHİ İTİBARİ İLE ARAÇLAR İÇİN NOTERDEN ALIM SATIM OLMAYACAĞINA VE EK-9 EVRAĞI KALKACAĞINDAN PLAKA BASIMLARININ NERDEYSE YOK DENİLEBİLECEK KADAR DÜŞECEĞİNDEN ODALARIMIZIN GELİRLERİNİN AZALACAĞI DURUMU İLE KARŞI KARŞIYA KALINMASINDAN DOLAYI FEDERASYONUMUZ'UN HERHANGİ BİR YAPTIRIMI OLACAKMIDIR.TEŞEKKÜR EDERİM,SAYGILARIMI SUNARIM...    Cevap: 1) 5362 sayılı Kanunun 68.maddesinde; esnaf ve sanatkarların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde sicile kayıt olmaları, bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenlerin ise Birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi halinde faaliyetlerinin durdurulacağı hükmü yer almaktadır. Bu durumdaki üyelerin, Trafik Tescil Şube Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. 2) 2008/76 sayılı genelgemiz ile araç satış ve devirlerine ilişkini açıklamalar yapılmıştır. Diğer taraftan, 2918 sayılı Yasa Tasarı Konfederasyonumuzca incelenmiş olup, teşkilatımızın ve üyelerimizin hak menfaatlerine korunmasına yönelik olarak görüşlerimiz bildirilmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-11-20 17:04:20   Cevap Tarihi:2008-11-25 11:54:29

Soru: Odamızın ünvanını değiştirmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. İşlemlere Nezaman başlamamız gerekiyor.    Cevap: Oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında öncelikle oda yönetim kurulunca Bakanlıktan ön izin alınması ve Bakanlıkça izin verilmesi halinde bu iznin genel kurulda görüşülmesi gerekmektedir. Bunun için genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının kararı zorunludur. 
 Soru Tarihi:2008-11-24 09:42:54   Cevap Tarihi:2008-11-24 09:55:45

Soru: odamızda aktif olan bir üyemiz sicil müdürlüğündeki işlemleri esnasında vergi kaydı ilçe mal müdürlüğünde ve adreside yine ilçede bulunduğundan dolayı odamızdan kaydının silinerek ilçe birlik şubesine kayıt edilmesi gerektiği söylenmiştir. ancak odamızda halen aktif olan bu üyemizin ilçede meslek dalıyla ilgili bir oda bulunmamakla beraber ilçede karma odada bulunmamaktadır. birlik şubesinin bulunduğu bu ilçeye üyemin odamızdan kaydının silinerek şubeye kayıt edilmesi zorunlumudur. bu konuyla ilgili olarak 5362 sayılı yasa çerçevesinde net olarak ne denmektedir. ivedilkle cevabınızı bekliyorum. teşekkürler. not: üye odamızdan kaydının silinmesini istememektedir..    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesine göre; Oda kuruluşu mümkün olmayan yerlerde (oda olmayan yerlerde) Birlik şubesi kurulmaktadır. Odanızın çalışma bölgesi, ihtisas alanı ile üyenin mesleği ve çalışma bölgesi açıkça belirtilirse daha ayrıntılı cevap verilebilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-11-24 13:20:26   Cevap Tarihi:2008-11-24 15:19:55

Soru: düzce marangozlar v mobilyacılar esnaf ve sanatkarlar odasında 1997 yılından bu yana kayıtdı bulunan bir üyemiz Düzce Esnaf ve Sanatkarları Sicil Müdürlüğindeki işlemleri sırasında odamızdan terkinin verilerek Çilimli Birlük Şubesine kaydının yapılması zorunlu tutulmuştur. gerekçe olarakta söz konusu üyemizin işyeri adresinin Çilimli ve vergi kaydının Çilimli Mal Müdürlüğünde aktif olması öne sürülmüştür. ancak Çilimli İlçesinde üyemizin mobilya meslek dalıyla ilgili herhangi bir esnaf odasın bulunmamakla beraber harhangi bir esnaf odasıda bulunmamaktadır. 5362 sayılı yasanın Odaya kayıt başlıklı 6. maddesinin ikinci paragrafında odaya yeni kayıt esnasındaki işlemi ile ilgili netlik vardır ancak adı geçen üye odamızda aktif kayıtlı üyedir. Buna göre böyle bir terkin işlemi zorunlumudur.    Cevap: İşyeri ve vergi kaydı Çilimlide olan bir esnafın, Çilimli Birlik şubesine kaydının yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-11-24 16:01:15   Cevap Tarihi:2008-11-24 16:12:24

Soru: il merkezimizde 2005 yılında kurulan karma odada çalışıyorum.terziler odası içinde ayakkabıcılık, çiçekçilik,fotoğrafçılık gibi meslekleri icra eden üyeler var.birlik sicil müdürlüğümüzden bu esnaflar bizim odamıza intikal ettirildi.ancak bizim odamıza gelmek istemiyorlar veya işlemlerini halen eski odalarından yaptırıyorlar.ne yapmamız gerekir veya neler yapılabilir.    Cevap: İl merkezinde ayakkabıcılık, çiçekçilik, fotoğrafçılık mesleklerine ilişkin ihtisas odası bulunmadığından bu mesleği icra eden üyelerin karma odaya kayıt olması gerekmektedir ve bu durumda üyenin tercih hakkı söz konusu değildir. Üye aynı meslekten aynı anda iki odaya kayıt olamayacağından, Birlik tarafından, yazılı olarak bu kişilerin kayıtlarının silinmesi yönünde eski Odaya yazılı uyarıda bulunması gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-11-26 09:17:06   Cevap Tarihi:2008-11-27 10:21:10

Soru: 5362 SAYILI KANUNA ODA KAYITI PASİF DURUMA DÜŞMÜŞ OLAN ŞAHSA ESKİ ODA KAYIT NUMARASINI VEREBİLİRMİYİM?    Cevap: Odadan kaydı silindikten sonra tekar odaya kayıt olmak isteyen üyelere YENİ oda kayıt numarası verilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-11-26 11:12:39   Cevap Tarihi:2008-11-26 12:10:36

Soru: ikitelli m.akif mahallesi-sefköy ve ikitelli m.akif mahallesi-topkapı minübüs hattındaki minübüs şoförleri son yapılan yol ücretleri zam kararının iptal edilmesine rağmen bugünde hala zamlı tarife üzerinden yolcu taşıyorlar..itiraz edildiğinde inebileceğimzi söylüyolar.. lütfen bu haksızlığa yetkililer bir el atsın..lütfen biz vatandaş olarak sadece itiraz edebilyoruz ama nafile..    Cevap: İstanbul ESOB ile yapılan görüşmede; Minibüs ücret tarifelerine yapılan zammın halen yürürlükte olduğu ve iptal edilmediği bilgisi alınmıştır. 
 Soru Tarihi:2008-11-26 12:48:33   Cevap Tarihi:2008-11-26 16:27:09

Soru: 5362 sayılı kanuna göre pasif duruma düşen üyenin kayıtlardan direkt silinmesi gerek yoksa kararlamı silinmesi gerek veya bu üye sicil kayıtı yaptırıp vergi kaydı varsa eski üye numarasıyla kayıt olurmu?    Cevap: Pasif durumda görünen üyenin vergi kaydının olup olmadığının araştırılması, vergi kaydı yoksa MUTLAKA yönetim kurulu kararı alınarak kaydın silinmesinin temini için durumun sicile bildirilmesi gerekmektedir. Oda kaydı silinen üyenin tekrar odaya kayıt olması durumunda yeni kayıt numarası verilecektir 
 Soru Tarihi:2008-11-26 14:43:51   Cevap Tarihi:2008-11-26 16:50:20

Soru: ölen bir üyenin aidat borcu alınabilirmi?    Cevap: Kişinin öldüğü günün mirasçıları tarafından resmi belge ile ispat edilmesi durumunda ölüm tarihinden itibaren aidat tahakkuku yapılamaz. 
 Soru Tarihi:2008-11-27 10:04:57   Cevap Tarihi:2008-11-27 10:15:26

Soru: 7 kişilik oda yönetim kurulu,İstifa nedeniyle 6 kişiye düşerse ve Yedek listede görev alacak hiçkimse bulunmuyorsa,Ne gibi bir durum ortaya çıkar,Cevabınız için Teşekkür ederim.İyi çalışmalar    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 53. maddesi gereğince; yönetim kurulu üyelerinden eksilme olduğu ve tüm yedeklere de sırasıyla yazılı çağrı yapılmasına rağmen hiçbir yedek üyenin bu görevi kabul etmemesi durumunda; Yönetim kurulu asıl üye sayısı yarıdan aşağı düşene kadar, Oda faaliyetini kalan asil üyeler ile sürdürür. Ancak bu üye sayısında da azalma olursa 3 ay içinde oda olağanüstü genel kurulu gider ve Oda bu sürede Birlik tarafından görevlendirilecek 3 kişilik kurul tarafından yönetilir. 
 Soru Tarihi:2008-11-27 10:21:04   Cevap Tarihi:2008-11-27 10:34:28

Soru: 26.11.2008 Tarih ve 1013 Başvuru Numaralı sorumuza ilave olarak:Birlik Sicil Müdürlüğü'müzden bu meslekteki (ayakkabı, çiçekçilik,fotoğrafçılık)üyeler bize (Terziler Odasından)intikal ettirildi,sizlerin cevabi görüşü doğrultusunda bizim odada (Karma Oda) olması gerekli olan bu üyelerle ilgili Mutabakat Komitesine gidilmesine gerek var mı?Sicil Müdürlüğü'nden odaya (Terziler Odasına)yapılan uyarı yazısı ve geçiş yeterlimidir?İyi Çalışmalar    Cevap: Söz konusu üyeler, sicil tarafından odanıza nakledildiği için öncelikle Birlik tarafından yazılı uyarının yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu uyarıya rağmen Terziler Odası bu üyelerin kayıtlarını silmeyeceğini bildirir ise sorunun çözümü için mutabakat komitesine gidilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-11-27 16:45:46   Cevap Tarihi:2008-11-28 22:47:31

Soru: 5362 sayılı yasa yürürlüğe girdiğinden beri e-esnaf veri tabaninda mümkün olduğu kadar üyelerden almış olduğumuz aidatların tahsilatlarını takibini bu sistem üzerinden yapmaktayım.Fakat e-esnaf sisteminden üyelerin hangileri ödemiş hangileri ödenmemiş olduğunu özlük sayfasına girince görmekteyim.Bu sistemden aidatını ödemeyenlerin tahakkukunu liste halinde bu sistemden aldığımızda dört dörtlük proğram her odanın bu sistemi kullanmasını tavsiye eder.Liste sorununu nasıl çözebiliriz.Teşekkürler...    Cevap: Aidatını ödemeyenlerin liste halinde görünmesi için e-esnaf ve sanatkar veri tabanında teknik bir düzenleme gerekiyor. Öneriniz, değerlendirilmek üzere not edilmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-11-30 21:42:40   Cevap Tarihi:2008-12-03 11:10:29

Soru: tesk nasıl üye olabilirim bu sorunun cevbını bilmek istiyorum ve ne kadar zamanlık bir süreçtir bu ? Saygılarımla    Cevap: Sayın, Şener CİHAN Basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimselerin yanlarında çalışanlar hariç,işyerinin bulunduğu yerdeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğünce kayıtları yapılmaktadır. Sermaye şirketlerinin ortakları, (adi ortaklık dışında)başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler. Not:istanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği irtibat telefonu: 0 212 6606020 
 Soru Tarihi:2008-12-01 07:28:00   Cevap Tarihi:2008-12-02 14:49:26

Soru: tesk nasıl üye olabilirim bu sorunun cevbını bilmek istiyorum ve ne kadar zamanlık bir süreçtir bu ? Saygılarımla    Cevap: Sayın, Şener CİHAN Basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimselerin yanlarında çalışanlar hariç,işyerinin bulunduğu yerdeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğünce kayıtları yapılmaktadır. Sermaye şirketlerinin ortakları, (adi ortaklık dışında)başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler. Not:istanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği irtibat telefonu: 0 212 6606020 
 Soru Tarihi:2008-12-01 07:28:17   Cevap Tarihi:2008-12-02 14:53:41

Soru: Önümüzdeki 2010 yılında Genel Kurul Seçimi yapılacağından gazeteye verileceği tarih o yıl içinde mi olacaktır?Genel Kurul tarihi 20 gün önceden ilan edileceği için örneğin;2010 yılının 10.gününde yapılacak bir Genel Kurulun ilan tarihi 2009 Aralık'ta olabilir mi? İyi Çalışmalar.    Cevap: Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az YİRMİ gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun mührü ile mühürlenmiş olarak verilir. Yine, Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az ONBEŞ gün önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasında yayınlanır. Ayrıca, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre ilan olunur. Federasyon ve Konfederasyon genel kurul toplantıları Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan olunur. Genel kurula sunulacak raporlar toplantıdan onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bilgilerine sunulur ve kuruluşun merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur. Genel kurul toplantısından, bir üst kuruluş yazılı olarak onbeş gün önce haberdar edilir. Hükümlerinde önemli olan kaç gün önce hangi işlemin yapılacağıdır. Yani ilan tarihinin 2009 yılının sonuna rastlamasında bir sorun bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-12-01 16:21:53   Cevap Tarihi:2008-12-02 17:33:26

Soru: Odamıza bağlı erkek ve bayan kuaförlerinin bazıları tarife almıyorlar, aidat ödemiyorlar veya odaya olan yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar.2 defa iş yeri denetim tutanağı ile iş yerlerinde tutanakta tutulmasına rağmen hiçbir ilerleme katedemedik.Acele olarak bu iş yerlerine nasıl bir ceza veya yaptırım uygulatabiliriz.iyi çalışmalar    Cevap: Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinin uygulanması ve 5362 sayılı Kanunun 24.maddesi gereğince bu üyelere disiplin cezası verilmesi mümkün olduğundan konunun Birliğe intikal ettirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-12-01 16:52:22   Cevap Tarihi:2008-12-02 17:14:46

Soru: kayıtlı olduğum dernek ismini nasıl bulabilirim?    Cevap: Kayıtlı olduğunuz oda ismini eğer faaliyetinizi İstanbulda yürüttüyseniz İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. İST ESOB Tel: 0212 660 60 20 
 Soru Tarihi:2008-12-08 19:27:26   Cevap Tarihi:2008-12-15 09:40:33

Soru: iyi günler.batmanda bayramın 2. günü saçımı kestirtmek ve fön çektirtmek için kuaföre gittim.ne kadara fön çektirdiklerini sordum.bana normalde 5 ytl,arife günü ve bayramlardaysa 10 ytl fön çektiklerini söyledi.kesim normalde 7 ogünlerdeyse 14 ytl .yani arife ve bayram günlerinde fiyatları iki katına yükseltiyorlar.emin olmak için birkaç yere daha sordum cevap aynı oldu.böyle bir saçmalık olabilirmi.ozaman nöbetçi eczanelerde ilaç fiyatlarını iki katı yapsın.ben ankarada yasıyorum orda böyle bir uygulama görmedim.kuaförlerin adı kardelen ve cemre.    Cevap: Mevzuatımıza göre odaların uyguladıkları fiyat tarifeleri azami hadleri göstermektedir. Adı geçen kuaförlerin uyguladıkları fiyatlar, ilgili Birlik tarafından incelenmiştir. Buna göre fön 10 YTL,kesimin ise 7 YTL olup, normal günlerde indirimli uyguladıkları, bayram günü ise tarifenin aslını uyguladıkları anlaşılmıştır. Adı geçen kuaförler 14 YTL den saç kesimi yapmadıklarını beyan etmişlerdir. 
 Soru Tarihi:2008-12-10 18:20:11   Cevap Tarihi:2008-12-29 17:57:10

Soru: oda yönetminde olan bir kişi ayrıyeten ticaret borsası yönetiminede girebilirmi?    Cevap: 5174 sayılı Kanuna göre; esnaf ve sanatkar odaları yönetiminde görev alan bir kişi ayrıca borsa yönetiminde görev alamamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-12-15 10:22:38   Cevap Tarihi:2008-12-16 16:41:05

Soru: nusaybin esnaf odalarında kayıtlı bulunmaktayım kocaelide iş yeri açtım oda kaydımı nakil yapabilrmiyim eğer oda kıytlarında nakil olursa 2010 daki seçimlerde aday olabilirmiyim    Cevap: Başka bir ilde işyeri açtığınızda nakil yapılamamaktadır. Kocaelinde de sicile ve odaya yeni kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Yeni kayıt olduğunuz odada en az iki yıllık üyeliğinizin bulunması gerekeceğinden ve oda seçimleri 2010 yılının Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılacağından aday olmanız mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-12-15 13:02:02   Cevap Tarihi:2008-12-16 09:28:34

Soru: izmit pazarcılar odası üyesiyim 11-10-2005 yılında yapılan oda seçimlerinin 2009 yılının hangi aylarında yapılacağı konusunda bilgi verilmesini arz ederim.    Cevap: Oda seçimleri, 2010 YILININ Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-12-15 19:47:36   Cevap Tarihi:2008-12-16 09:20:13

Soru: YÖN.KUR. VEYA DEN KUR.ÜYELERİNİN MALİYE KAYDINI SİLDİRDİĞİ ZAMAN BU GÖREVDENDE DÜŞERMİ.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine göre; Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer, hükmüne göre; oda organlarında görevli üyelerin vergi kayıtlarının sona ermesi halinde yetkili organ üyelikleri de sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2008-12-16 08:59:47   Cevap Tarihi:2008-12-16 09:49:06

Soru: BEN KAYSERİDE BİR ESNAFTIM 2006 YILI 31/12DE İŞYERİMİ KAPATTIM KAYSERİ ARGINCIK ESNAF ODASI VERGİ MÜKELLEFİYETİM SONA ERDİĞİ HALDE BENDEN 2007/2008 YILININ AİDATINI İSTİYOR VERGİ KAPATMA TUTANAĞINI GÖTÜRDÜĞÜM HALDE BENDEN TUTANAĞI ALMIYOR BORCUN TAMAMINI YANİ 2005/2006/2007/2008 İSTERİM DİYOR BENDEN DÜKKANI KAPATTIKTAN SONRAKİ YILLARIN AİDATINI ALABİLİRLERMİ BANA BİR YOL GÖSTERİN KANUN MADDESİNİ SÖYLERSENİZ BURDAKİ ARKADAŞA SÖYLEYECEĞİM LÜTFEN MAĞDUR DURUMDAYIM EN KISA SÜREDE MAİLİNİZİ BEKLİYORUM    Cevap: 5362 sayılı kanunun 61. maddesine göre Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı, üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınmaktadır. Vergi mükellefiyetini sona erdirdiğiniz tarihte odaya da başvurmanız gerekmekte idi. Bu nedenle Odanın yaptığı uygulamada herhangi bir yanlışlık bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-12-16 17:14:11   Cevap Tarihi:2008-12-17 13:02:58

Soru: odamıza bağlı içkili yer çalıştıran üyelerimizin içki sigara ruhsatı her yıl almaları gerekiyor idi tekelin özelleşmesinden sonra ruhsat işleri devam edecekmi veya ne gibi bir uygulama yapmamamız gerekmekte vereceğiniz bilgiye şimdiden teşekkür edrim.saygılarımla    Cevap: Esnaf ve sanatkarlarımızın Tekel ruhsat işlemleri (satış belgesi) odalarca veya o ildeki Birlikler tarafından verilecektir. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, teşkilatımıza ayrıntılı bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-12-17 10:53:03   Cevap Tarihi:2008-12-17 13:08:35

Soru: İSTANBUL MOBİLYACI DÖŞEMECİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI na üyeyim. İlgili yasa ve kurumuzun genelgelerine göre MESLEK GRUPLARI da dikkate alınarak, 2006 ve 2007 yıllık aidatımı gecikme farklarıyla ödemek istiyorum. İlgili odaya yatırmam gereken iki yıllık borcumu rakam olarak hesaplayıp bilgi verirseniz sevinirim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diler teşekürlerimi sunarım..    Cevap: Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesinin (ç) bendine göre: Kayıt ücreti ve yıllık aidat; terzi, kunduracı, mobilyacı, mobilya döşemecisi, demirci, sobacı v.b mesleklerin YALNIZCA TAMİRCİLERİNDE, ülke genelinde, asgari ücretin yüzde onudur. Ayrıca illere ve yıllara göre gecikme zammı hesabı web sayfamızda yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-12-19 17:08:28   Cevap Tarihi:2008-12-24 11:55:24

Soru: FESİH OLAN BİR ESNAF ODASININ ÜYELERİ DİĞER BİR ODAYA AKTARILIYOR. BU ÜYELERİNİN FESİH OLAN ODAYA AİDAT BORÇLARI VARSA NE OLACAK? YENİ ODALARINA AKTARILDIĞI ZAMAN KAYIT ÜCRETİ VE AİDAT YATIRACAKLARMI? FESİH OLAH BİR ESNAF ODASININ AİDAT BORCU OLAN ÜYELERDEN AİDATLARINI BİRLİK TAHSİL EDEBİLİRMİ? BU KONU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM.TEŞEKKÜR EDER SAYGILAR SUNARIM.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 15. maddesine göre; fesih olan odanın alacakları, Birlikçe görevlendirilen heyet tarafından tahsil edilir ve Birliğe gelir kaydedilir. Kayıtları başka odalara aktarılan üyelerden kayıt ücreti alınmaz.. Ancak bu tarihten sonra tahakkuk edecek olan aidatların, kayıtlarının nakledildiği odaya ödenmesi gerekmektedir 
 Soru Tarihi:2008-12-25 16:05:57   Cevap Tarihi:2009-01-07 15:33:59

Soru: DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİ ŞOFÖRLER ODASI GENEL SEKRETERİYİM. 15.02.2008 TARİHLİ VE 21.03.2008 TARİHLİ, EKLENEN ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK ' TE BELİRTİLEN MADDE 7 DEKİ İLÇE ŞOFÖRLER ODASINDA ALINMASI GEREKEN YILLIK AİDAT TAHSİLATINDA ODAMIZIN ALMASI GEREKEN AİDAT 67,00 TL.Mİ YOKSA 134,00 TL. Mİ OLACAKTIR. ODA KAYDINDA KAYIT ÜCRETİ OLARAK YILLIK AİDATIN YARISI ODANIN HESABINA YARISIDA SİCİL HESABINA YATMAKTADIR. BU YÖNETMEKLİKTEN ÖNCEDE DE İLÇEMİZDE BULUNAN ESNAF ODALARINDA YILLIK AİDAT 67,00 TL. İSE BUNUN YARISI OLAN 33,50 TL. SİCİLE 33,50 TL. ODANIN HESABINA TOPLAM 67,00 TL. YATMAKTADIR. FAKAT BİZİM İLÇE ŞOFÖRLER ODASINDA 67,00 TL. SİCİLE 67,00 TL. ODANIN HESABINA TOMLAM 134,00 TL. YATMAKTADIR. BU DURUMDA İLÇE ŞOFÖRLER ODALARIMIZ ODAYA KAYIT SIRASINDA ODA HESABI VE SİCİLE YATACAK KAYIT ÜCRETİ NASIL OLACAKTIR. BİLGİLERİNİZE ARZ EDER, ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM.    Cevap: İlçelerde alınması gereken yıllık aidat 67.TL.dr ve yalnızca odalar tarafından tahsil edilir. Kayıt ücreti ise bu ücretin yarısı yani 33,50 birlik kayıt ücreti, 33,50 TL ise oda kayıt ücreti olarak tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu büyükşehir belediyesine dahil olmayan ilçelerdeki tüm odalar için geçerli bir uygulamadır. konuya ilişkin ayrıntılı genelge sayısı 2008/121 dir. 
 Soru Tarihi:2009-01-02 10:41:40   Cevap Tarihi:2009-01-05 17:41:09

Soru: mevcut bir oda başkanı vergi mükellefiyeti yok ise başkanlıkdan düşmüş sayılırmı cevaplarsanız çok memnun olurum.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine göre üyelik niteliğini kaybeden (vergi mükellefiyeti bulunmayan) yöneticilerin bu görevleri de kendiliğnden sona ermektedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-02 17:33:53   Cevap Tarihi:2009-01-05 13:34:10

Soru: oda bayan üyelerimizin evlenme boşanma v.s gibi nedenlerden dolayı soyisimlerinde değişiklik söz konusudur.esnaf online programında da bu değişiklikleri oda kullanıcı sayfamızdan yapamıyoruz sicil yetkili olduğu için .bu soyisim değişiklikleri için yönetim kurulu kararı alıp esnaf sicile resmi yazı ile bildirimmi yapmamız lazım.bu konuda izleyeceğim adım nedir öğrnebilirmiyim    Cevap: Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca isim ve soyisim değişikliği tadil işlemine tabidir. bu durumdaki üyelerin kayıtlı bulundukları esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğüne başvurarak soyisim tadillerini yaptırmaları gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-01-05 14:07:09   Cevap Tarihi:2009-01-07 14:08:54

Soru: Meslek kuruluşlarında genel sekreterlik yapmakta olan bir bayan hamilelik döneminde yasal izini olan doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 haftalık izin süresini kullacaktır. Bu süre zarfında genel sekreter yerine yazışma vb. evraklarda imza yükümlülüğü kime geçer. Başkan ve Başkan vekili müşterek imza atmaları uygunmudur. Yoksa farklı bir boyut varsa nedir? Teşekkürler    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin 38. maddesine göre; Oda, birlik veya federasyonu imzası ile taahhüt altına sokan veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğunu taşıyan, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu olan görevlerde bulunan personelin; kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle, görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde ya da boş olan bir kadroya kurum içinden bir personel, asli görevi ile ilişiği kesilmeksizin iki ayı aşmayan süreyle sınırlı olmak üzere genel sekreterin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile vekalet görevi verilebilir. Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, hukuk müşaviri ile birim müdürlerinin izin, istirahat ve geçici görevli olmaları halinde; birimlerinde kendilerinden sonra gelen görev unvanlarında çalışan personelden biri otuz güne kadar tedviren görevlendirilebilir. Biriminde bu nitelikleri haiz personel yoksa tedviren görevlendirme, nitelikleri asilde aranan şartlara uygun olan personel arasından yapılır. Vekalet verilen personele durum bildirilir. 
 Soru Tarihi:2009-01-06 14:50:21   Cevap Tarihi:2009-01-07 15:39:00

Soru: ÇALIŞMA GÜCÜNÜ %44 KAYBETMİŞ ÖZÜRLÜ BİR KİŞİ ODA AİDATINDAN VE VERGİDEN MUAF MIDIR?    Cevap: Çalışma gücünün %44ünü kaybeden kişi oda aidatından muaf değildir. Bu kişiler 3.derece sakat sayılmaktadır ve yalnızca ücretliler ve basit usule tabi olanlardan indirim yapılmaktadır. 2009 yılında basit usule tabi olanların matrahından ayda 160 TL indirim yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-01-08 14:47:10   Cevap Tarihi:2009-01-09 11:00:37

Soru: odamıza kayıtlı üyelerimize düzenlediğimiz mesleki faaliyet belgelerini birliğimizden alıp elde doldurarak üyelerimize veriyoruz.işlerin yoğun olduğu şu dönemde ruhsat işlemlerinde A4 kağıdı olarak TESKin evrağı var mı varsa bilgisayar ortamından mesleki faaliyet verme imkanız var mı?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 60.maddesine göre Konfederasyonumuzca bastırılarak teşkilata dağıtımı yapılan basılı evrakın değişik yollardan çoğaltan ve kullananlar genel hükümler çerçevesinde sorumlu olurlar. Bu nedenle mesleki faaliyet belgesi bilgisayar ortamında doldurularak kullanılamaz. 
 Soru Tarihi:2009-01-09 13:37:57   Cevap Tarihi:2009-01-09 16:41:17

Soru: tuncelideki kuyumcular elimizdeki altını bozdurmaya gittiğimizde param yok istersen normalinden daha düşük fiyata alırım gibi biz tüketicileri mağdur durumda bırakıyorlar onlarda biliyorlarki en yakın yer elazığ orayada gidip gelmemiz olanaksız bunu koz olarak kullanıp tüketiciyi mağdur etmek istiyorlar bununla ilgili ne yapabiliriz    Cevap: Tunceli'de kuyumcu esnafının çoğunluğu Ticaret odasına kayıtlı bulunmaktadır. Şikayet konusu kuyumcunun ad ve soyadı verilir ise üyemiz olup olmadığı araştırılarak gerekli işlem yapılacaktır. Şikayet geneli ilgilendiriyorsa ise başvurunuzu Tunceli sanayi ve ticaret odasına yapmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-09 18:16:12   Cevap Tarihi:2009-01-29 17:21:58

Soru: ÜYE SİCİLE 2 MESLEK DALI İLE KAYIT OLMUŞ.DOLAYISI İLE AYNI ODAYADA 2KERE FARKLI MESLEKLERDE KAYITLI.ÖRNEK MESLEĞİN BİRİ BAKKAL DİĞERİ MARANGOZ KARMA ODADA KAYITLI.HER BİR MESLEK İÇİN AYRI AİDATMI ALINACAK YOKSA SADECE 1 AİDATMI.    Cevap: Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre; Birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan esnaf ve sanatkârların, karma odaya her bir meslek için ayrı ayrı kayıtları yapılır ve sadece yıllık aidat tutarı daha yüksek olan mesleğin aidatı tahsil edilir.Bakkallık ve marangozluğun aidatı aynı olduğundan yalnızca bir yıllık aidat alınır. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 09:17:09   Cevap Tarihi:2010-01-18 11:50:58

Soru: ODALARDA UYGULANACAK FİYAT TARİFESİ ÜCRETİ NE KADAR OLABİLİR.BİRLİKLERE GÖNDERMİŞ OLDUĞUNUZ 121 SAYILI GENELGEYLE ONLARINDA ODALARA GÖNDERDİĞİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT KONULU GENELGENİN EKLERİNİN EN ALTINDA BELİRTİLEN NİSPİ OLANLARDA BELGEDE GEÇEN DEĞERİN BİNDE ONUDUR.ANCAK BU MİKTAR BELGE SAHİBİ ESNAF VE SANATKARLARDAN ALINAN YILLIK AİDAT MİKTARINI AŞAMAZ DİYE BELİRTİLİYOR.YANİ FİYAT TARİFESİ ÜCRETİ AİDATI AŞMAYACAK BİR MİKTAR YÖNETİM KURULU KARARINCA ALINABİLİR Mİ?    Cevap: Fiyat tarifesi onay ücreti belge satış fiyatına ilaveten 8.TL'dir. Bu ücret yönetim kurulu kararı ile değiştirilemez. Nisbi olanlarda ise düzenlenen ve onaylanan belge için alınacak onay ücreti (örneğin kapasite raporu onayı) belgede geçen değerin binde onudur.Ancak, İliniz merkezde 146.TL ilçelerde ise 73 TL'den fazla olamaz. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 10:43:15   Cevap Tarihi:2010-01-18 18:07:42

Soru: ESNAF ODALARI BİRLİĞİMİZE BAĞLI BULUNAN MESLEK ODAMIZ 2002 YILINDA YAPILAN GENEL KURULDA GAYRİ MENKUL ALIMI SATIMI MADDESİ EKLEMESİNE RAMEN 2005 YILI GENEL KURULUNDA GÜNDEM MADDESİ OLARAK GAYRİ MENKUL ALIMI VE SATIMI ALAK GÜNDEM MADDESİ KONMAMIŞ MESLEK ODAMIZ GAYRİ MENKUL ALIMI VE GAYRİ MENKUL SATIMI İÇİN BİRLİĞİMİZDEN YETKİ İSTEMEKTEDİR BU DURUMDA BİZ 2002 YILI YILI GENEL KURUL MADDESİNE GÖRE YETKİ VERE BİLİRMİYİZ    Cevap: Gayrimenkul alım satımı konusunda en son yapılan genel kuruldan yetki alınması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 13:14:10   Cevap Tarihi:2009-01-15 09:30:44

Soru: E-Bilgilendirme projesiyle ilgili olarak Sanayi Bakanlığı tarafından Odaların Üyelere bilgi edinme hakkı tanımasıyla odalara gazete, dergi veya Web sayfası oluşturma zorunluluğu getirilmiş midir?    Cevap: Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinde; Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri iki ay içinde elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini oluşturarak, internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunacakları, belirtilmektedir. Konuya ilişkin olarak 2004/18, 2004/45, 2004/53 sayılı genelgelerimizde ayrıntılı bilgi mevcuttur. 
 Soru Tarihi:2009-01-14 11:08:41   Cevap Tarihi:2009-01-23 18:08:34

Soru: ODALARIN ÜYELERE VERDİĞİ FİYAT TARİFESİ HAKKINDA BİRLİKLERE GÖNDERMİŞ OLDUĞUNUZ 121 SAYILI GENELGE İLE ODALARA DAĞITILAN VE ODALARIMIZIN UYGULAYACAĞI AİDAT VE KAYIT ÜCRETİ HK. GENELGE DİPNOTUNDA BELGELER İÇİN NİSPİ OLANLARDA BELGEDE GEÇEN DEĞERİN BİNDE ONUDUR. ANCAK BU MİKTAR MİKTAR BELGE SAHİBİ ESNAF VE SANATKARLARDAN ALINAN YILLIK AİDATI AŞAMAZ DİYE BİR NOT VAR. YÖNETİM KURULU AİDATI AŞMAYACAK ŞEKİLDE BİR FİYAT TARİFESİ MİKTARI BELİRLEYEBİLİRMİ? YADA NEKADAR ALMAMIZ GEREKİR MİKTARLARLADA BELİRTİRSENİZ VE ACİL OLARAK CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM    Cevap: Odalar fiyat tarifesi onay ücreti olarak tarifenin (belgenin) satış bedeline ilaveten bulundukları il veya ilçe grubuna göre belirlenen ve son olarak 121 sayılı genelgede duyurulan hizmet karşılığı olan ücreti alacaklardır. Örneğin 3.grup illerde 7 TL, 2. grup illerde 13 TL. Ücret tarifelerinde, maktu ücretler uygulanmakta olup, yönetim kurulu bu konuda ayrıca onay ücreti belirleyemez. 
 Soru Tarihi:2009-01-14 11:29:25   Cevap Tarihi:2009-01-20 15:01:14

Soru: SORU 1: 2010 da yapılacak seçimlerde oda organlarına seçilebilmesi için bir esnafın ne zaman vergi mükellefiyetine girmesi gerekir ocak ayı itibari ile vergi mükellefi ve oda kaydı açtıran bir kişi 2010 da yapılacak seçimlerde oda organlarına (başkanlık dahil) seçilebilir mi? SORU 2: Oda Genel Sekreterlerinin oda başkanı olmasını engelleyici bir hüküm var mı? Halen görevi devam eden bir oda genel sekreterinin oda başkanlığına aday olabilmesi için yapması gerekenler nelerdir?    Cevap: 2010 da yapılacak seçimlerde organlara seçilebilmek için (yeni kurulan odalar hariç) seçimlerden en az 6 ay önce oda odaya kayıt olmak ve toplam olarak da söz konusu odada 2 yıl üyeliği bulunmak şartı aranacaktır. Cevap 2- halen görevi devam eden oda genel sekreterinin oda başkanı olması için, o odada toplam 2 yıl üyeliğinin bulunması ve genel kuruldan en az altı ay önce esnaf ve sanatkarlık faaliyetine başlaması (vergi mükellefi olması) gerekmektedir. Oda genel sekreteri aynı anda oda organlarında görev alamaz. 
 Soru Tarihi:2009-01-19 16:48:22   Cevap Tarihi:2009-01-23 16:04:36

Soru: KİŞİ AYNI İŞ YERİNDE İKİ FARKLI MESLEK İCRA ETMEKTE.BU KİŞİDEN ÇİFT ODA AİDATI MI YOKSA TEK AİDAT MI ALMAMIZ GEREKİYOR.TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğinin 6.maddesine göre birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan esnaf ve sanatkârların, karma odaya her bir meslek için ayrı ayrı kayıtları yapılır ve sadece yıllık aidat tutarı daha yüksek olan mesleğin aidatı tahsil edilir.Kişi farklı odalarda üye ise her bir odaya ayrı ayrı aidat ödemek zorundadır. 
 Soru Tarihi:2009-01-20 13:37:46   Cevap Tarihi:2009-01-20 15:03:13

Soru: KİŞİ İŞTİGAL ETTİĞİ MESLEĞİNDEN DOLAYI ESNAF ODAMIZA (KARMA ODA)KAYIT OLUYOR VE YİNE AYNI KİŞİ AYNI MESLEKTEN BAŞKA BİR MAHALLEYE ŞUBE İŞ YERİ AÇIYOR.BU DURUMDA ODA AİDATININ BİRİMİ YOKSA İKİSİMİ ALINMALIDIR?TEŞEKKÜRLER    Cevap: Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğinin 6.maddesine göre birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan esnaf ve sanatkârların, karma odaya her bir meslek için ayrı ayrı kayıtları yapılır ve SADECE yıllık aidat tutarı daha yüksek olan mesleğin aidatı tahsil edilir. mesleklerin ikisininde aidatı aynıysa yalnızca biri tahsil edilir. 
 Soru Tarihi:2009-01-21 10:39:40   Cevap Tarihi:2009-01-21 17:55:44

Soru: aylık gecikme zammı tablosu her ay yayınlanıyordu 2009 ocak ayındagecikme zammı yayınlanmamış biz gecikme zammını yayınladığınız tablodan takip ediyoruz acaba ne zaman değişecek oranlar    Cevap: Gecikme zammı tablosu ocak 2009 ayı için güncellenmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-01-21 13:56:11   Cevap Tarihi:2009-01-21 17:53:06

Soru: Odamız bünyesinde çeşitli konularda 1-20 kadar olan dosya tutuyoruz.1 Üye dosyası, 2 Yönetim Kurulu Dosyası, 3 Hakem Heyeti Dosyası v.b devam ediyor.Sorum bunları tutmamız gerektiğini gösteren Herhangi bir kanun maddesi yada yayınlanmış bir tebliğ varmı ? 5362 sayılı yasaya ve eski 507 baktım ama yok defterler ile ilgili olanı var. Teşekür ediyorum.    Cevap: Dosyalamaya ilişkin işlemler web sayfamızda mevzuat başlığı altında yer alan ?Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliğinde? yer almaktadır 
 Soru Tarihi:2009-01-22 13:09:25   Cevap Tarihi:2009-02-04 11:33:05

Soru: önümüzde ki seçim takvimleri 2010 yılında mı başlıyor yoksa 2009-10,11. aylarda mı başlıyor    Cevap: Odaların olağan genel kurulları 2010 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında, yapılacaktır 
 Soru Tarihi:2009-01-26 10:49:57   Cevap Tarihi:2009-01-26 14:57:02

Soru: 08 01 2009 tarihinde kurumunuza vermiş olduğum dilekçenin sonucunu alamadım söz konusu 2 . derece basamak tan ödediğim bağkurlu yum fakat sonradan cıkan yasadan yararlana madım bağkurumun ödemesini düzenlenmesini arz ederim    Cevap: Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu İl müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-27 15:55:26   Cevap Tarihi:2009-01-28 15:18:47

Soru: ODALAR E ESNAF SİSTEMİNDEN YARARLANARAK ÜYELERİMİZE VERİLEN FAALİYET BELGESİ,İMZA SİRKİSÜ VB. EVRAKLARI E-ESNAFDAN ALIYOR VE HER ODAYA TAVSİYE EDERİM.BURADAN VERİLEN BELGELER ACROBAT OLARAK AÇTIĞINDAN BU BELGELERİN ALTINA TİCARET ODALARININ VERDİĞİ FAALİYET BELGELERİ GİBİ (FOTOKOBİ İLE ÇOĞALTMAK VE BELGE VERİLİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN GEÇERLİ)İBARESİ YAZILAMAZ MI? DİYE BİR YAZI OKUDUM FAALİYET BELGESİ E-ESNAFIN HANGİ BÖLÜMÜNDE TARİF EDERMİSİNİZ.    Cevap: Odaların verdiği faaliyet belgesi e-esnaf ve sanatkar veri tabanının, odalarca kullanılan bölümünde yer aldığından Konfederasyonumuzca görülemektedir. Sorunuzu, sicil müdürlüğüne veya başka bir odaya sormanız halinde siz yardımcı olacakları düşünülmektedir. Ayrıca belgeye ilişkin öneriniz değerlendirilmek üzere not edilmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-01-29 15:56:38   Cevap Tarihi:2009-04-13 13:36:56

Soru: Ağda salonu açmak istiyorum.Gerekli belgeler nelerdir?Bilgilendirirseniz çok memnun olurum    Cevap: İşyeri açmak için istenen belgeler web sayfamızda yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için KOCAELİ Esnaf ve sanatkarlar Odaları Birliğini arayabilirsiniz. TEL: 0262 321 15 90 
 Soru Tarihi:2009-01-31 00:19:28   Cevap Tarihi:2009-02-04 10:11:10

Soru: 3 yıl önce oda kaydını ve sicilini sildirmiş olan bi üyemizin odamızda bundan sonra ki dönemde son bir yıl içinde odaya kayıt yaparak yönetim kuruluna girebilirmi.    Cevap: Oda genel kurulundan en az 6 ay önce vergi ve oda kaydı bulunan ve geriye dönük toplam 2 yıl oda üyeliği bulunan kişilerin oda organlarına seçilme hakkı bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-02-02 13:08:53   Cevap Tarihi:2009-02-02 17:06:03

Soru: ticari faaliyetine son veren üye esnaf sicil kaydını sildiriyor,oda kaydını sildirmek üzere odamıza müracaat etmiyor.Üyenin adresine birikmiş aidat borcunuda belirterek kaydını sildirmesi için tebligat göndermemize rağmen müracaat etmiyor. Bu durumda nasıl işlem yapmalıyım. teşekkürler    Cevap: Üyenin sicil kaydı silinmiş olsa dahi; 5362 sayılı Kanunun 61.maddesine gore süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatların icra yolu ile tahsil edilmesi her zaman mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-02-04 13:15:32   Cevap Tarihi:2009-02-05 16:33:56

Soru: yönetim kurulu kararı ile huzur hakkı alınmayacağı yazılabilir denmişti aynı şekilde kararla yönetim kurulu huzur hakkı almadığı için yönetim kurulunun yıllık aidatlarıda alınmayacaktır diye bir karar yazılabilirmi    Cevap: Oda yönetim kurulu, huzur hakkı almayan yönetim kurulu üyelerinden aidat alınmaması yönünde bir karar alamaz. 
 Soru Tarihi:2009-02-04 16:13:07   Cevap Tarihi:2009-02-05 13:11:42

Soru: ölmüş bir üyenin aidat borçlarını ,varislerinden tahsil edebilirmiyiz?    Cevap: Üyenin ölümü halinde, mirasçılardan üyenin ölüm tarihine kadar olan yıllık aidat ve gecikme zamları tahsil edilir. 
 Soru Tarihi:2009-02-05 15:13:59   Cevap Tarihi:2009-02-05 16:31:05

Soru: ODA SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?    Cevap: Odalarımızın olağan genel kurulları 2010 yılında; Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-02-06 09:15:00   Cevap Tarihi:2009-02-06 09:43:35

Soru: ahşap işleri yapan bir işyerini devraldım.gerekli tüm devir işlemlerini yaptık.vergi numaramı bildirdim.peki otamatik olarak esnaf bağkuru işlemlerim başlarmı?    Cevap: Vergi mükellefi olan gerçek ve basit usule tabi esnaf ve sanatkarların sigortalılığının başlangıcı vergi dairelerince sosyal güvenlik kurumuna bildirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-02-07 14:03:14   Cevap Tarihi:2009-02-09 14:58:24

Soru: Yönetim Kurulumuz oy birliği ile Mülkiyeti Odamızın olan arsalara rehin şerri koydurarak kredi kullanmak ve taşınmazların İntifa hakkını vermek istiyor. Bu sebeple Oda üyeleri ile Olağanüstü Genel Kurul Kararı alındı. Genel Kuruldan bu yetkiyi karara bağlamak maksadı ile yapılacak toplantıda Genel Kurul üyelerinin Seçim teklifinde bulunmaları Olağan Genel Kurul 2010 yılı ocak ve mart ayına kadar Yönetmelikte mümkün görünmüyor. Doğrumudur?    Cevap: 5362/44 maddesinde; Olağanüstü toplantı, çağrısında belirlenen gündemle yapılır. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz."hükmü yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu genel kurulda seçime ilişkin gündem maddesi yok ise seçimler yapılamaz. Önümüzdeki olağan genel kurullar 2010 yılının Ocak, Şubat mart aylarında yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-02-09 15:51:08   Cevap Tarihi:2009-02-09 17:14:42

Soru: ÜYELERDEN ALINACAK AİDAT BİR MİSLİNİ GEÇEMEZ DENİLDİĞİ HALDE,TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDERASYONU SAYFASINDA YAYINLANA AİDAT MİKTARLARI BİR MİSLİNİN ÜSTÜNDE HESAPLANIYOR.HANGİSİ DOĞRU.TEŞEKKÜRLER    Cevap: 5362/44 maddesinde; Olağanüstü toplantı, çağrısında belirlenen gündemle yapılır. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz."hükmü yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu olağanüstü genel kurulda seçime ilişkin gündem maddesi yok ise seçimler yapılamaz. Önümüzdeki olağan genel kurullar 2010 yılının Ocak, Şubat mart aylarında yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-02-09 17:00:00   Cevap Tarihi:2009-02-09 17:15:46

Soru: BİZ BURSA MATBACILAR VE KIRTASİYECİLER ODASINA BAĞLIYIZ. KIRTASİYECİLER OLARAK KENDİ ODAMIZI KURMAK İSTİYORUZ. BUNUN İÇİN NE YAPMALIYIZ. TESEKKÜR EDERİM.SAYGILARIMLA    Cevap: Oda kuruluşu 5362 sayılı Kanunun 4 üncü meddesinde belirtilmiştir. Buna göre Oda; oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan aynı sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az 500 kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur. Yeni kurulacak odalar için, oda üyesi olacak kişiler arasından 9 kişilik kurucular kurulu oluşturulur. Kurucular kurulu tarafından oda kurucu üyelerinin tüm bilgileri, Bakanlıktan alınacak yetkiden sonra (şifre alınır)Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanına eksiksiz olarak girilir. Oda kuruluşu ile ilgili olarak Mülki İdare Amirliğine verilecek müracaat dilekçesine, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış 5 adet oda kuruluş tutanağı ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış beş adet oda ana sözleşmesi eklenir. Mülkî idare amirliği 15 gün içinde kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık bir ay içinde kuruluş izni verip vermediğini bildirmediği takdirde oda kurulmuş sayılır. 
 Soru Tarihi:2009-02-11 19:28:30   Cevap Tarihi:2009-02-13 17:14:12

Soru: TAPDK güvenevler mah güneş sokak no 11 06690 kavaklıdere çankaya ankara isim ve adresli kurum süre uzatım işlemlerinde tüm üyelerinden aynı zamanda bizim üyelerimizden oda kayıt belgelerini ve dilekçelerini taahhütlü mektupla herkesden tek tek göndermesini istedi bilen var bilmeyen var oda olarak topluca gönderme imkanı tanımadılar önümzdeki dönem için bir iyileştirme yapılabilir mi kaba bir hesabla tüm türkiyede 30000 adet taahhütlü mektup bu iş için kullanıldı 1000 adet oda postası ile belki halledilebilir di teşekkürler    Cevap: TAPDK yetkilisi ile yapılan görüşmede; söz konusu evrakların ilgili odalar tarafından da toplu halde TAPDK'ya gönderilebileceği tarafımıza iletilmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-02-12 10:39:18   Cevap Tarihi:2009-02-16 14:52:24

Soru: 5362 sayılı kanunda oda ynetim kulu oda başkanını birinci derecede yakınları genel sekreter olarak çalışamaz denilmekte kanun çıkmadan evvel çalışanar için de geçerlimi vereceğiniz bilgiye şimdiden teşekkür ederi.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57 maddesinde, Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ve bunların eşlerinin, çocuklarının ve çocuklarının eşlerinin genel sekreter olarak atanamayacakları belirtilmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan 12/07/2005 tarih ve 1155 sayılı yazıda, Kanunun söz konusu hükmünün Kanun yürürlüğe girmeden önce bu göreve atananlar için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-02-15 17:16:32   Cevap Tarihi:2009-02-17 16:27:36

Soru: Okurlarınızın size yöneltilen bir sorusu üzerine size yazıyorum.Denetim Kurulu'nun ayda bir toplandığı ve üç ayda karar aldığı yazılmaktadır sizin cevabınız.Yani Odamız Denetim Kurulu'muz Odada üç ayda bir toplanıyor ve ayda toplanmıyor.Yanlış bir uygulama içerisindemiyiz.Bir de yıl sonunda Bakanlık Sitesinde faaliyetlerinin yayınlanması gerektiği söyleniyor fakat sitede bu tür bir yer bulamadık.Sonuç itibariyle Denetim Kurulu hakkında tam bilgi almak istiyoruz.İyi çalışmalar.Saygılarımızla,    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca; esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının denetim kurulları ayda bir toplanırlar, yaptıkları denetimlerin sonuçlarını üç ayda bir yönetim kurullarına, dönem sonunda da genel kurula rapor halinde sunarlar. Faaliyetler ise, odanın e- esnaf ve sanatkar veri tabanındaki sayfasında "Genel kurul bilgilerini görüntülemek için tıklayın" linkinden "yeni kayıt" bölümü seçilerek veri tabanına yüklenir. 
 Soru Tarihi:2009-02-26 11:53:16   Cevap Tarihi:2009-02-27 15:55:43

Soru: aidat borcu olan üyelerin çıkan yeni kanuna göre gecikme zam borçları silinecek.2005 yılından aidat borcu olan üyenin gecikme zam sız aidat borcu ne kadar olur?nasıl hesaplanır?    Cevap: Yıllık aidat il ve ilçelere göre değişmektedir. Konuya ilişkin tablo Konfederasyonumuz web sayfasında yıllık aidat ve gecikme zammı başlığında yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-03-03 10:25:29   Cevap Tarihi:2009-03-03 13:20:46

Soru: yeni denetim yönergesi denetim kurulumu tarafından mı doldurulacak hangi sıklıkla doldurulacak    Cevap: İlgili oda nezdinde Oda, Birlik veya Konfederasyon denetim yapabileceğinden denetim yönergesi, denetim yapanlar tarafından dolduracaktır. Denetim yapılması için bir zaman aralığı bulunmamaktadır. İhtiyaç duyulduğunda yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-03-04 11:22:50   Cevap Tarihi:2009-03-04 16:03:33

Soru: 5838 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 5. MADDESİNE GÖRE " .......ÜYELERİN ODALARA OLAN AİDAT BORÇLARININ TAMAMININ ÖDENMESİ HALİNDE BU BORÇLARA İLİŞKİN GECİKME ZAMLARI SİLİNİR" DENİLMEKTEDİR. EĞER BİR ÜYE 28 AĞUSTOS 2009 TARİHİNE KADAR 2005-2006-2007 AİDATLARINI ODAYA YATIRIR VE 2008 YILI AİDATINI İSE BU TARİHTEN SONRA ÖDERSE DURUM NE OLACAKTIR. YATIRMIŞ OLDUĞU 2005-2006-2007 AİDAT ANAPARALARI İÇİN TEKRAR GECİKME ZAMMI HESAPLANIP ÜYEDEN ALINMA YOLUNA MI GİDİLECEKTİR.    Cevap: Üyenin borçlu olduğu tüm yıllara ait aidat asıllarının 6 ay içinde ödenmesi halinde gecikme zamları silinecektir. Üye, 2005-2006-2007'nin aidat aslını öder, 2008'yılının aidat aslını ödemezse; ödediği yılların da gecikme zamları silinmeyecektir 
 Soru Tarihi:2009-03-04 11:43:26   Cevap Tarihi:2009-03-04 16:02:21

Soru: merkezde esnaf ve sanatkarlar derneği var ilçedede berberler derneği açılabilirmi bunun için ne gibi şartlar vardır ne yapmamız gerekmektedir.tşkler.    Cevap: İlçede berberler esnaf odası kurabilmek için o ilçede faaliyet gösteren 500 berber esnafının bulunması gerekmektedir. Mesleki oda kuruluşuna ait bilgiler web sayfamızda "mesleki oda kuruluşu" başlığı altında yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-03-05 18:57:55   Cevap Tarihi:2009-03-06 14:24:13

Soru: ODALARDA YÖNETİME SEÇİLME ŞARRTLARI    Cevap: Genel kurul; genel kurul toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. Genel kurulda başkan veya organ üyeliğine seçilebilmek son 6 ay kesintisiz olmak şartı ile toplam iki yıl oda üyesi olmak ve halen çalışıyor bulunmak şartı aranmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-03-06 12:22:42   Cevap Tarihi:2009-03-06 14:34:44

Soru: GENEL KURULDA YÖNETİME SEÇİLME ŞARTLARI..,GENEL KURUL TARİHİNDEN GERİYE DÖNÜK ARALIKSIZ İLGİLİ ODAYA 2 YIL KAYIT ŞARTI VE 6 AY VERGİ ŞARTI ARANIYORMU..,VEYA ARAKLIKLI 2 YIL MI AARANIYOR. 2. Cİ SORU YAPILACAK GENEL KURULDAN 6 AY ÖNCE VERGİ VE ODA KAYDI OLANLAR SEÇİLME HAKLARI VARMI [BAŞKAN -YÖNETİM KURULU ]    Cevap: Genel kurul; genel kurul toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. Bu nedenle; genel kurulda başkan veya organ üyeliğine seçilebilmek son 6 ay kesintisiz olmak şartı ile toplam iki yıl üyeliği olmak ve halen çalışıyor bulunmak şartı aranmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-03-06 14:00:01   Cevap Tarihi:2009-03-06 14:33:47

Soru: 5362 SAYILI KANUN GEREĞİ ŞOFÖR ESNAFI 15/08/2005 TARİHİNDE ŞOF.ODASI KAYDI SİLDİ 2005 YILI AİDATINI ÖDEMEDİM ŞİMDİ ÖDESEM GEÇİKME AFFINDAN BENDE YARARLANABİLİRMİYİM TEŞEKKÜRLER.    Cevap: 2005 yılı öncesi aidat borcunuzun olup olmadığını belirtirseniz sorunuz ona göre değerlendirilecektir.Aftan aidat borcu olan herkes yararlanabilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-10 16:51:09   Cevap Tarihi:2009-03-11 11:42:46

Soru: İyi çalışmalar.Üyelerden alınan geçmiş yıl aidatlarına gecikme faizi uygulamak yasal zorunlulukmudur.Sadece ana para alınabilirmi.Teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 61. maddesine göre, süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirileceği ve gecikme zammının, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Oda yönetim kurulunun Kanundan kaynaklanan alacağa ilişkin gecikme zammından vazgeçme yetkisi bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2016-02-24 12:22:00   Cevap Tarihi:2016-02-24 16:10:00

Soru: odaya kayıtlı olup. işletme hesabı defter tutarken birinci sınıf deftere geçenler, ticaret odasına kayıt olmak zorundamı. esnaf oda üyelikleri şikayet olursa düşermi. ticaret odaları bunları üyeliğe zorluyor böyle bir hakları varmı. tşk.    Cevap: İşletme hesabına göre defter tutan esnaf ve sanatkar bilanço esasına göre defter tutmaya başlasa dahi; 2008 yılı için: yıllık alımları tutarı 321.000.-TL.yi, yıllık satışları tutarı 450.000.-TL?yi, geçmedikçe ticaret odasına geçmeye zorlanamaz.Bu tutarlar her yıl için yeniden belirlenmektedir. (5362 sayılı Kanun 68/4 madde) 
 Soru Tarihi:2009-03-12 16:09:49   Cevap Tarihi:2009-03-19 13:43:35

Soru: emlak işiyle uğraşıyorum lakin emlAKCILAR ODASINA KAYIT OLMAK İSTEMİYORUM ESNAF Sanatkarlar odasına kayıt olsam yeterli olabilirmi.saygılarımla.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesine göre Esnaf ve sanatkarın işyerinin bulunduğu yerde ihtisas odası varsa (emlakçılar odası gibi) başka odaya kayıt olması mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-03-13 13:56:47   Cevap Tarihi:2009-03-13 15:22:13

Soru: bulundugum ilçede yaklasık 100 adet cep telefonu saısı ve tamiri yapan işyeri vardır.bunları örğütleneceği bir oda kurmak ıstıyoruz.hem esnafın hakkını savunacagı bir oda hemde muhasebe ışlerini yönetecegi bir oda olmasını isityoruz bunun ıcın ne yapmamız gerekiyor    Cevap: Bulunduğunuz ilçede cep telefonu satışı ve tamircileri odası kurabilmek için bu meslek dalında en az 500 esnafın faaliyette bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-03-16 19:21:37   Cevap Tarihi:2009-03-19 12:23:25

Soru: TİCARET VE SANAYİ ODASINDA KENDİ ADINA VE ŞİRKET OLARAK KAYITLI OLANLAR AYNI ZAMANDA ESNAF ODALARINDA KAYITLI.ÖNCE VE SONRA ÜYE OLMUŞLAR.HATTA BU KİŞİLERİN BİR KISMI TİC. VE SAN. ODASINDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ, MECLİS ÜYESİ, MESLEK KOMİTLERİNDE GÖREVLİ OLANLAR VAR. BUNLARIN TESPİTİ YAPILARAK(TİC. SAN. ODASINA YAZI YAZILARAK BU KİŞİLERİN LİSTESİ ALINARAK )YÖNETİM KURULU KARARI İLE ESNAF ODASINDAN VE ESNAF SİCİLİNDEN ÜYELİKLERİ DÜŞÜRÜLÜRMÜ... AYRICA TİC SAN.ODASINDA ÜYE OLANLAR ESNAF ODASINA ÜYE OLAMAZ VE YAPILAMAZ DENMEKTEDİR. ESNAF SİCİL ÜYE YAPINCA MECBUREN ESNAF ODASIDA KAYIT YAPIYOR.İLGİLİ ODADAN (TİC. ODASI )RESMİ YAZI İSTENSE OLMAZMI ?    Cevap: Şirket statüsündeki işyerleri esnaf ve sanatkar siciline kaydedilemez. Ancak kişinin şirket dışında başka bir işyeri varsa ve bu işyeri esnaf ve sanatkar meslek kolları listesine dahil ise bu meslekten dolayı esnaf ve sanatkar siciline de kaydedilebilir. Esnaf sicil kaydı sırasında üyeden ticaret odasına kaydı bulunmamaktadır yazısı istenmesi zorunluluğu yoktur. Ancak sorun yaşanmaması için kayıt esnasında üyeden bu konuda beyan alınabilir..Üyenin tacir niteliğinde olduğunun tespiti yapılırsa üyenin kaydının ticaret siciline yönlendirilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-03-17 08:58:47   Cevap Tarihi:2009-03-19 13:53:01

Soru: VEFAT EDEN ODAYA KAYITLI ÜYELERİ NÜFUS ,DAN YAZI ALINARAK DÜŞÜREBİLİRİZMİ ?    Cevap: Esnaf ve sanatkar sicil memurluğu veya ilgili oda tarafından yapılan araştırma sonucu öldüğü anlaşılan esnaf ve sanatkarın sicil terk işlemi için; ölüm belgesi, veraset ilamı veya ilgili nüfus idaresinin yazısı alınır. Vukuatlı nüfus kaydın göre de mirasçılara tebligatta bulunulur. Tebligata rağmen mirasçısının bulunmaması halinde oda ve sicil kaydı ücretsiz olarak silinir. Söz konusu belgeler üyenin dosyasında muhafaza edilir. 
 Soru Tarihi:2009-03-17 09:54:13   Cevap Tarihi:2009-03-19 12:24:29

Soru: BİR VE DAHA FAZLA YILDIR VERGİ TERKİ YAPAN ESNAFLIK YAPMAYAN ODA ÜYELERİNİ VERG DAİRESİ VEYA İNTERNETTEN VERGİ DURUMU ÇIKTISI ALINIRSA ODADAN KYDI SİLİNŞRMİ.NOT.., VERGİ DAİRESİ DİREKT YAZI VERMİYOR.    Cevap: Vergi, dairesinden alınan görüntüleme ile de işlem yapılması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-03-17 10:31:33   Cevap Tarihi:2009-03-19 14:16:11

Soru: 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28 Şubat 2009 tarihli ve 27155 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 5362 sayılı kanunun geçici 5. maddesi gereği aidat asıllarıı altı ay içerisinde ödeyen üyelerden gecikme cezaları kaldırılır denilmekte dir fakat burda geçici 5. madde de (2004 yılına ait yıllık aidat, katılım payı ve eğitim payları asıllarının üç ay içinde ödenmesi kaydıyla terkin olunur. )İBARESİ YER ALMAKTADIR 2004 den önce borcu olan üyelerin aidat asılları alınacakmıdır alınmayacakmıdır ilgi genelgede açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır bu madde ayrıca 3 ay içerisinde denilmektedir çelişki ortaya çıkıyorsa ne yapılmalıdır bilginize teşekkür ederim.    Cevap: 5838 sayılı Kanunda bahsi geçen Geçici 5. madde 5362 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesi değildir. Aidatların gecikme zammının terkinine ilişkin düzenleme de 5838 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesinde düzenlenmiştir. 2009yılı Ağustos ayı sonuna kadar olan tüm aidat borçlarının asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin gecikme zamları terkin edilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-17 14:24:50   Cevap Tarihi:2009-03-19 09:44:49

Soru: 2007 yılında vefat eden üyemizin 2006-2007-2008-2009 yıllarına ait yıllık aidatları bulunmaktadır.mirasçıları odamızda bulunan üyelik kaydını sildirmek için yeni müracaat ettiler ne yapmamız gerekir.    Cevap: Kişinin öldüğü günün, mirasçıları tarafından resmi belge ile ispat edilmesi durumunda,mirasçılarından ölüm tarihinden itibaren aidat tahakkuku yapılamaz 
 Soru Tarihi:2009-03-18 09:17:14   Cevap Tarihi:2009-03-19 12:21:36

Soru: 5362 SAYILI KANUNUN 8.MADDESİNDE ÜYELİĞİN SON BULMA ŞARTLARI BELİRTİLMİŞ OLUP VERGİ KAYDINI SİLDİRİP 6 AY İÇERİSİNDE TEKRAR AÇTIRMAYANLAR ODA KAYDINDAN SİLİNİYOR FAKAT SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT ETTİĞİMİZDE BİZ ŞAHIS KENDİSİ GELMEDEN KAYDI SİLEMEYİZ ÇÜNKÜ YATIRILMASI GEREKEN HARÇLARI VAR DENİLİYOR.HALBUKİ MADDENİN GİRİŞ BÖLÜMÜNDE BU ŞEKİLDE BİR AÇIKLAMA YOK.BU KONUDA NASIL İŞLEM YAPACAĞIZ.    Cevap: Esnaf ve sanatkar sicil işlemlerinin yerine getirilmesi için üyenin veya ölümü halinde varsa mirasçılarının bizzat başvurusu gerekmektedir. Yalnızca, ölen ve varisleri tespit edilemeyen üyeler için sicil işlemleri resen yapılabilmektedir 
 Soru Tarihi:2009-03-19 09:05:51   Cevap Tarihi:2009-03-19 14:15:17

Soru: esnaf ve sanatkarlar odasının görevleri nedir?    Cevap: 53622 sayılı Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları Kanununun 11.maddesinde odaların görevleri sayılmaktadır. Söz konusu Kanuna web sayfamızdan mevzuat başlığı altından ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-03-25 20:06:04   Cevap Tarihi:2009-03-27 17:30:20

Soru: oda aidatı borcu olan üyelerin itirazı halinde son beş yılın tahsilini hangi yazıya göre ve nasıl yapmalıyız. lütfen bilgilendiriniz. teşekkürler    Cevap: Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin altıncı maddesinin sekizinci fıkrasında; Yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresi beş yıldır, hükmü yer almaktadır. Buna göre 2004 yılı dahil bu güne kadar olan aidat borçları tahsil edilebilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-30 13:24:17   Cevap Tarihi:2009-03-30 14:22:54

Soru: oda seçim tarihinde maliyede vergi kaydı olmayıp fakat oda ve sicil kaydını sildirmemiş olan oda üyesi seçimden 10 ay sonra vergi kaydını yaptırdıysa oda yönetim kurulunda görev yapabilirmi    Cevap: 5362 sayılı Kanununun 50. maddesine oda yönetim kuruluna seçilme şartlarından birisi de seçim esnasında halen çalışıyor olmaktır. Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer, hükmüne göre; oda organlarında görevli üyelerin vergi kayıtlarının sona ermesi halinde yetkili organ üyelikleri de sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2009-04-01 00:02:14   Cevap Tarihi:2009-04-01 10:01:55

Soru: üYELERİMİZDEN BİRİ 2003 YILINDA ODAYA KAYIT OLUP 2006 YILINDA ODA KAYDINI SİLDİRMİŞTİR.AYNI ÜYEMİZ YENİDEN İŞE BAŞLAYARAK 2009 YILINDA ODAKAYDINI AÇTIRMIŞTIR 2010 YILINDA YAPILACAK OLAN GENEL KURULDA YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALABİLİRMİ 5362 SAYILI KANUNUN 50 MADDESİNİN B FIKRASINDA EN AZ 2 YIL ODA KAYIT İSTEDİĞİ FAKAT BU SON İKİ YIL İCİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KONUSUNUN ACIKLIĞA KAVUŞTURULMASINI TŞK.    Cevap: Oda organ üyeliğine seçilebilmek için üyenin, son 6 ay kesintisiz olmak şartı ile toplam iki yıl oda üyeliğinin bulunması ve genel kurul tarihinde halen çalışıyor olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-01 13:46:05   Cevap Tarihi:2009-04-01 17:08:06

Soru: 2003 yılında vergi kaydının silinmiş oldugunu tesbit ettigimiz üye oda kaydını sildirmemiş 2006 yılında tekrar vergi kaydını yaptırmış şimdi bu üye oda yönetim kuruluna yedek listeden girdi bu üyenin yönetimden düşmesi gerekir mi? gerekmez mi? gerekirse nereye baş vurmamız gerekir?    Cevap: 5362 sayılı Kanununun 50. maddesine oda organlarına seçilme şartlarından biri genel kurul esnasında halen çalışıyor olmaktır. Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer, hükmüne göre; oda organlarında görevli üyelerin genel kurul tarihinde vergi kaydı bulunmadığının tespit edilmesi halinde yetkili organ üyelikleri de kendiliğinden sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2009-04-02 00:19:29   Cevap Tarihi:2009-04-02 11:13:32

Soru: 2009 mart ayında vefat eden üyemizin 2007-2008-2009 yıllarına ait aidat ve muhasebe ücretleri bulunmaktadır. Kayıt kapanışı yapılacağından mirasçılarından mart ayı 2009 tarihine kadarki borçlar tahsil edilecekmidir?    Cevap: Miras Hukukunun genel ilkeleri gereğince; Tereke, bütün hak ve borçlarıyla birlikte ölenin mirasçılarına intikal edeceğinden, ölen kişinin odaya olan yıllık aidat borcunun mirasçılarına intikal etmesi de ilgili Yasaların amir hükümleri gereğidir. Bu nedenle, Yasalarda düzenlenmiş konuların kişi ve kurumların tasarruflarıyla ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi mümkün olmadığından vefat eden oda üyelerinin birikmiş aidat borçlarının ölüm tarihleri dikkate alınarak mirasçılarından tahsil edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-02 15:34:18   Cevap Tarihi:2009-04-07 16:28:58

Soru: resen kayıt olan üye seçimde oy kullanabilirmi    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7.maddesindeki üyelik şartlarını taşıyan, esnaf ve sanatkar sicili kanalıyla odaya kaydı gönderilen ve oda yönetim kurulu kararı ile kaydı yapılan kişinin, seçimden 6 ay önce kaydı yapılmış olması şartıyla oy kullanabilir. Sicile kayıtta bizzat başvuru gerekmekte olup, resen kayıt yapılmamaktadır 
 Soru Tarihi:2009-04-15 09:34:06   Cevap Tarihi:2009-04-15 10:34:02

Soru: üye sicile müracaat ederek kayıt yaptırmış fakat odaya gelip kayıt yaptırmamıştır oda yetkilileride karar alarak resen kayıt yapmıştır bu üye oda seçimlerinde oy kullanabilirmi    Cevap: Evet, bu durumda üye 2010 yılında yapılacak seçimlere kadar en az 6 aylık üye olma koşulunu da tamamlayacağından seçimlerde oy kullanabilir. 
 Soru Tarihi:2009-04-15 15:31:04   Cevap Tarihi:2009-04-15 16:22:01

Soru: ODA YÖNETİM VEYA DENETİM KURULU ÜYESİNİN YAKINI(OĞLU ) ESNAF ODASINDA ÇALIŞABİLİRMİ?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57.maddesine göre; yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri yalnızca genel sekreter olarak atanamaz.Diğer görevlerde çalışabilirler. 
 Soru Tarihi:2009-04-16 14:45:03   Cevap Tarihi:2009-04-20 14:35:22

Soru: oda yönetimene aday olmak isteyen oda yönetim kurulu üyesi aday olmak icin belli bir süre önce oda yönetim kurulundan istifa etmesi gereklimi    Cevap: Hayır, mevzuatımızda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-04-17 22:18:54   Cevap Tarihi:2009-04-20 14:36:22

Soru: ekmek fiyatlarında rekabet var.belediyeden meclis üyesi encümenden biri ekmek fiyatını 75 kuruştan aşagıya satana belediye olarak tepkimizi koyacagız.cezai işlem uygulayacagız diyor.böyle bir yetkisi varmıdır.bizleri tehdit ediyor kimse kimsenin bakkalına ekmek vermeyecek diye.acaba bu şahsa dur demek için nereye şikayette bulunabiliriz.kendini polat alemdar sanıyor.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 62. maddesine göre oda tarafından hazırlanan ve Birlik tarafından onaylanarak yürürlüğe giren fiyat tarifeleri azami hadleri göstermekte olup, belirlenen tarifenin altında satış yapılması mümkündür. Belediyeler veya o yerin en büyük mülki idare amiri, onaylanarak yürürlüğe giren tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, ilgili oda veya birlikle anlaşma sağlayamazlarsa, tarifenin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde komisyona itiraz edebilirler. İtiraz, onaylanan tarifelerin uygulanmasını durdurmaz. Komisyon kararına karşı da mahkeme nezdinde itirazda bulunulabilir ve mahkeme kararı kesindir. Belediyenin yetkisi itiraz ile sınırlıdır. Tarifenin altında satış yapılıp yapılmadığını denetleme ve itiraz hakkı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-04-18 14:19:16   Cevap Tarihi:2009-04-28 14:39:09

Soru: Odamızın adından anlaşılacağı üzere Odamıza kayıtlı Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar ( İş yeri kendisine ait olanlarda var) bulunmaktadır. TESK Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğü'nün TŞKL:KUYA.44.08/307 sayı Kayıt ücreti ve Yıllık Aidatla ilgili genelgelerine göre Muğla İlimiz 2. grup Odalar Statüsünde olup, Meslek gruplarına göre mi aidat tahakkuk işlemi gerçekleşitirilecek yoksa 2. grup odalar statüsü doğrultusunda aidat tahakkuku gerçeleştirilecektir. Konu ile ilgili bilginin tarafımıza ulaştırılmasını arz ederiz.    Cevap: Söz konusu genelgede meslek gruplarına göre farklı tarife belirlenmesindeki amaç bazı mesleklerin tamircileri ile seyyar satıcı ve pazarcı olan esnaftan düşük yıllık aidat alınmasıdır. Buna göre odanızda kayıtlı pazarcılardan 67.-TL sabit işyeri olanlardan ise (manav gibi) 133 TL alınması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-20 09:27:42   Cevap Tarihi:2009-04-20 15:55:46

Soru: ESNAF ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN OĞLU/KIZI,YAKINI ODYA MEMUR OLARAK ALINIRMI? TEŞEKKÜRLER    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57.maddesine göre; yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri genel sekreter olarak atanamaz.Diğer görevlerde çalışabilirler. 
 Soru Tarihi:2009-04-20 13:49:50   Cevap Tarihi:2009-04-20 14:35:40

Soru: fiyat tarifesi hangi meslek dallarına veriliyor bunu öğrenmek istiyorum. ilçemizde berberler,çay ocakları-kahvehaneler, fırınlar, kasaplar meslek dallarına fiyat tarifesi verdik, ama pastaneler, cafeler, lokantalar, hamam işletmeleri, oteller gibi yerlere fiyat tarifesi verebilir miyiz. fiyat tarifesi almak için de esnaf işl. bize bir talep de yok doğal olarak. Fiyat tar. vermek için yasal prosedür nedir. pastaneler için çok şikayet geliyor, fiyat tarifeleri yok farklı fiyat üzerinden çay veriyorlar en kısa zamanda fiyat tarifesi verin diye belediyeden yazı geldi. araştırdık ilimizde bile pastanelere fiyat tarifesi verilmemiş, sorduğumuzda serbest piyasa fiyatlarını kendileri belirliyorlar... bazı meslek dallarına biz fiyat tarifesi veriyoruz bazılarına veremiyor muyuz ben anlamadım bu sistemi kanunda bir başıboşluk mu var? biz oda olarak bu işi düzene sokmak istiyoruz yasal sınırlarımızı öğrenmek istiyoruz. işin içinden çıkamadım yardımcı olur musunuz?    Cevap: Esnaf ve sanatkârlarca üretilen her türlü mal ve hizmet için fiyat tarifesi verilmesi mümkündür. Fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, web sayfamızda Mevzuat başlığı altında yer alan yönetmeliklerden ?Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik? te bulunmaktadır. Pastaneler, lokantacılar, oteller gibi işyerlerinde de, işyerinin belediyelerce yapılan sınıflandırması dikkate alınarak tarife verilmesi mümkündür. Ancak verilen fiyat tarifesi azami sınırı göstereceğinden, tarifenin altında fiyat uygulanabilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-21 10:57:48   Cevap Tarihi:2009-04-21 15:51:19

Soru: Seçimlerimizi yapacağımız Odalarımızın genel Kurullarının Ocak,Şubat,Mart 2010 yılında yapılacağını bilmekteyiz.Odamızın 1.toplantı gününde çoğunluk sağlanamıyor.Genelde 2.ilan gününde çoğunluk sağlanmaktadır.Bu nedenle 27 Aralık 2009 1.Toplantıda Çoğunluk sağlanamadığında 2.Toplantı 03.01.2010 günü(örnek olarak)Genel Kurulumuz yapılacaktır diye gazeteye ilan verilebilir mi yoksa 1.ve 2. toplantı günlerinin 2010 yılına sarkması gerekecek mi?    Cevap: Odaların olağan genel kurullarının 2010 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılması gerekeceğinden, fiilen ilk toplantıda çoğunluk sağlanamasa bile birinci toplantı tarihinin de Ocak ayında belirlenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-27 10:08:09   Cevap Tarihi:2009-04-27 10:47:24

Soru: BAYAN KUAFÖRLER HAFTANIN 1 GÜNÜ TATİL OLMASINI VE KAPATMAYAN KUAFÖR OLURSA ODANIN YAPTIRIM UYGULAMASINI İSTİYORLAR.ODANIN BÖYLE BİR YETKİSİ OLABİLİR Mİ?    Cevap: Oda olarak böyle bir yetkiyi kulanabilmek için kararın öncelikle oda genel kuruluna sunulması ve "uyulması zorunlu mesleki karar" konusunda karar alınması gerekmektedir. Ancak, söz konusu kararın Bakanlık tarafından da onaylanması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-27 10:33:27   Cevap Tarihi:2009-04-27 11:08:41

Soru: İLÇEMİZDE FIRINCI BİR ESNAFIMIZ YOL KENARINDAKİ EKMEK İMAL ETTİĞİ YERDE EKMEĞİ BİRLİKTEN ALINAN FİYATA UYGUN OLARAK SATMAKTADIR.ANCAK İLÇENİN MERKEZİNDE DÜŞÜK FİYATA SATMAKTADIR VE BU DURUM İSE DİĞER FIRINCILAR TARAFINDAN ŞİKAYET KONUSU OLMAKTADIR.BÖYLE BİR DURUM KARŞISINDA NE YAPILABİLİR?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 62. maddesine göre oda tarafından hazırlanan ve Birlik tarafından onaylanarak yürürlüğe giren fiyat tarifeleri, azami hadleri göstermekte olup, belirlenen tarifenin altında satış yapılması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-04-27 11:10:13   Cevap Tarihi:2009-04-30 16:46:29

Soru: 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 9.maddesinde belirlenen Oda Yönetim Kurulu adetleri aktif üye sayısına göre mi yoksa Hazirun Listesine göre mi belirlenecektir?Teşekkürler.    Cevap: Oda yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesinde; odaların internet ortamındaki Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında yer alan AKTİF üye sayısının dikkate alınması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-29 16:43:34   Cevap Tarihi:2009-04-30 13:54:17

Soru: ÇAYIROVA İLÇESİ YENİ OLUŞAN BİR İLÇE DAHA ÖNCE GEBZEYE BAĞLI İDİK ŞİMDİ BÜYÜKŞEHİRE UZAKLIĞI 50 KM.OLAN BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI İÇERSİNDE BİR İLÇEYİZ BİZ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMAK İSTİYORUZ HANGİ YOLLARI İZLEMELİYİZ BİZE YARDIMCI OLURMUSUNUZ. TEŞEKKÜRLER....    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 5.maddesine göre; büyükşehir il merkezlerinde kurulan odaların çalışma bölgesi büyükşehire dahil ilçelerin ilçelerin idari sınırlarıdır. Bu nedenle eğer oda kurmak istediğiniz meslek kolunda veya karma oda (esnaf ve sanatkarlar odası) olarak Büyükşehir sınırları içinde bir oda var ise aynı meslek dalında yeni bir oda kurulması mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-04-29 19:37:02   Cevap Tarihi:2009-04-30 12:03:32

Soru: odamızın denetim kurulu üyesi vergi kaydını terk edip sigortalı olarak bir şirkette çalışmaya başlamıştır.bu durumda denetim kurulu ne yapmalı ya da yönetim kurulu ne yapmalı?.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine göre; Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer, hükmüne göre; oda organlarında görevli üyelerin vergi kayıtlarının sona ermesi halinde yetkili organ üyelikleri de sona erecektir. Bu durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir. 
 Soru Tarihi:2009-05-05 08:35:12   Cevap Tarihi:2009-05-05 09:36:44

Soru: iyi çalışmalar ; odamız da şu anda halen 3 resmi plakalı, 3 normal plakalı olarak 6 araç bulunmaktadır, eğitim fonundan yeni bir araç alacağız. bu aracın plakası resmi veya normal plakamı takılacak . teşekkür ederiz    Cevap: 1997/72 sayılı genelgemizde; Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu?nca; teşkilat birimlerimizin çalışma ve hizmet alanlarının genişliği ve hizmetlerimizin çeşitliliği dikkate alınarak, sahip oldukları birden fazla araçlarının bazılarını resmi, bazılarını ise özel plakalarla kullanmaları, tek araç sahibi kuruluşlarımızın ise bu araçlarına resmi plaka taktırmaları uygun görüldüğü belirtilmektedir. Odanızda 3 adet resmi plakalı araç bulunduğundan, alacağınız yeni aracın resmi plakalı olup olmayacağı yönetim kurulunuzun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-05 11:10:06   Cevap Tarihi:2009-05-05 11:29:40

Soru: Odası yokken bize kayıt olan Oto tamircileri üyelerimiz,odası açıldıktan sonra kendi odalarına aktarmak için hangi işlemler yapılmalıdır?Tesk güncelleme yapabilirmi? İyi günler dileğiyle.    Cevap: Aynı çalışma bölgesi içinde meslekleriyle ilgili yeni bir ihtisas odası kurulan üyelerin kayıtları, yeni kurulan ihtisas odasına devredilir. Bu üyeler, devredildikleri ihtisas odasına kayıt ücreti ödemezler.Nakil işlem sicil müdürlüğü tarafından yapılır. 
 Soru Tarihi:2009-05-06 10:11:17   Cevap Tarihi:2009-05-07 10:01:22

Soru: YÖN. VE DENT. KURULU ÜYELERİNİN YAKINLARI [EŞ -ÇOÇUK } GENEL SEKRETER OLARAK ÇALIŞAMAZ FAKATDİĞER GÖREVLERDE ÇALIŞABİLİR DENMEKTE..BUNDAN KASIT MEMUR- HİZMETLİ ŞÖFER- ÇAYÇI -TEMİZLİKÇİ GİBİ VS OLARAK KADROLU YOKSA SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞABİLİRMİ    Cevap: Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında denetim ve disiplin kurulu üyeliği bulunanların, aynı kuruluşun yönetim kurulunda görev almaları yasak olduğu gibi, bu kişilerin eşleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da aynı dönemde, bu kuruluşun yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almaları yasaktır. Yine; Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri genel sekreter olarak atanamaz. Bunun dışındaki görevlerde kadrolu veya sözleşmeli çalışılması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-05-07 12:00:30   Cevap Tarihi:2009-05-07 17:32:00

Soru: ODAMIZDA ESKİDEN MUHASEBECİ MESLEK DALINDA KYITLI ÜYELER VAR.AYNI ZAMANDA S.MUHASEBECİLER VE MÜŞAVİRLER ODASINA DA KAYITLILAR. İLGİLİ ODADAN YAZI ALINARAK ESNAF ODASINDAN Y.K.K İLE KYITLARINI SİLEREK SİCİLE BİLGİLENDİRSEK OLURMU    Cevap: Muasebecilik esnaf ve sanatkar meslek kolu sayılmadığından; yönetim kurulu kararı alınarak, kayıtlarının silinmesinin temini için durumun sicile bildirilmesi ve oda olarak 10 gün içinde üyeye tebligatta bulunulması gerekmektedir. Sicil kaydının silinmesi için üyenin bizzat sicil müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-07 12:06:34   Cevap Tarihi:2009-05-08 13:54:03

Soru: odamıza kayıtlı bulunan üyelerimizin yıllık aidatlarını kredi kartı ile tahsil edebilirmiyiz.    Cevap: Yıllık aidatların, kredi kartı ile tahsili mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-05-08 16:32:19   Cevap Tarihi:2009-05-11 14:52:30

Soru: ODA BAŞKANI OLABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR.BAŞKANLIK KAÇ YIL SÜRER.MAAŞ SİSTEMİ NEDİR.İYİ GÜNLER.    Cevap: Seçilme şartları 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde açıklanmaktadır. Aylık ücretler odanın üye sayısına göre değişmekte olup, Kanunun 56. maddesinde yer almaktadır. Başkanlık birden fazla dönem için mümkün olup, herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-05-11 14:17:59   Cevap Tarihi:2009-05-14 11:08:40

Soru: 1953 yılında kurulu bulunan odaların 2010 yılında hazurun kaç kişi olmalıdır seçime gitmesi için şimdiden teşekürler iyi çalışmalar    Cevap: Odaların hazirun listelerinde toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuş, vergi kaydı, esnaf ve sanatkar sicil kaydı ve oda kaydı olan aktif üyelerden oluşmaktadır. Odanın en az 100 üyesi bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-11 16:18:57   Cevap Tarihi:2009-05-14 11:04:04

Soru: ESNAF ODALARINA KAYIT YAPTIRMAYAN BİR ÜYEYİ ODAYA KAYIT YAPABİLİRMİYİZ YAPARSAK EĞER YASALOLURMU    Cevap: Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıt yaptırmadan ilgili esnaf odasına kayıt yaptırmak Kanunen mümkün olmadığı gibi, kayıt işleminin yapıldığı e- esnaf ve sanatkar veri tabanında da bu şekilde bir işlem yapılması teknik olarak mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-05-12 08:55:57   Cevap Tarihi:2009-05-13 15:13:00

Soru: 2010 yılında odaların yapacağı seçimler 1 yıl uzatılacak deniliyor bu konuda bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmalar    Cevap: Seçimler, 2010 yılında yapılacak olup, şu anda seçim tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-05-14 12:34:39   Cevap Tarihi:2009-05-15 12:06:16

Soru: Federasyonda bastırılıp,odadalar tarafından satışa sunulan belgeler,örneğin;sürücü kurslarına verilen evrakları Oda tarafından satmak zorunluluğumuz varmı?    Cevap: Bilindiği üzere; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; Trafik şube veya bürolarında ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılma izni verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu basılı kağıtlar ile plakalar, Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonunca bastırılmakta ve il merkezlerinde veya kuruluşu bulunan ilçelerde, adı geçen Federasyonca dağıtılmaktadır. Bu nedenle söz konusu belgelerin, ilgili Federasyondan alınması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-14 13:04:41   Cevap Tarihi:2009-05-22 15:54:23

Soru: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu gereği birçok yerde Ticari araç işletmeciliği yapan esnafın kayıtlı olduğu Şoförler ve Otomobilciler Odaları kapanmıştır. Eski 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa göre üyeler ilçe Trafik Komisyonlarında temsil edilirken yeni 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu gereği Birleşik karma oda üyesi Ticari araç işletmecisi üyelerimiz temsil edilememektedir. Sebebide Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna kayıtlı, Şoförler ve Otomobilciler odası dayatması devam etmektedir. Oysa karma odalarımızdan her türlü kamusal yapılandırmada komisyon üyesi istenmekte , kayıtlı ticari araç işletmecisi meslek gruplarının sorunlarının görüşüldüğü Trafik komisyonlarına temsilci çağrılmamaktadır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu çerçevesinde mesleki sorunun çözümüde sağlıklı olmamaktadır. Konfederasyonumuzun girişimleri ile bu hususun çözümlenebileceğini ümit etmekteyiz. Saygılarımızla.    Cevap: Konfederasyonumuzca; İçişleri Bakanlığı nezdinde girimde bulunularak; ilçe trafik komisyonlarında karma oda başkanlarının da yer almasına ilişkin talebimiz iletilmiştir. Bakanlık; konuya ilişkin yapılacak yasal düzenlemelerde, talebimizin göz önünde bulundurulacağını belirtmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-05-14 16:40:36   Cevap Tarihi:2009-05-18 14:21:02

Soru: 5838 sayılı yasa gereği aidat gecikme zamları,aidatlarını ağustos 2009'a kadar ödeyenlerden alınmayacak.O halde TESK sitesinde aylık gecikme zamları hala neden yayınlanıyor.Aidatını ödeyenden gecikme zammı almıyoruz.Teşekkür ederim.    Cevap: 5838 sayılı Kanun ile getirilen af bu konuda başvuranlar için geçerlidir. Aidat tablosunda aidatın aslıda yer almaktadır. Yasa kapsamından yararlanmak isteyenler için tablodan yalnızca aidat asıllarını hesaplamanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-05-20 16:02:58   Cevap Tarihi:2009-05-22 10:28:51

Soru: Denetim kurulundan bir üye,yönetim kurulu toplantılarına bende katılmak istiyorum,neden beni çağırmıyorsunuz?neden bana toplantı tarihlerini bildirmiyosunuz?deme hakkı yazılı ve sözlü varmı?teşekkürler    Cevap: Yönetim kurulunun, denetim kurulu üyesini yönetim kurulu toplantılarına çağırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-05-21 09:08:35   Cevap Tarihi:2009-05-22 10:25:48

Soru: ESNAF ODASINDA KAYDI DEVAM EDEN ÜYE e-esnaf VERİ TABANINDA PASİF GÖRÜKÜYOR.YÖNETİM KURULU KARARI İLE ESNAF ODASINDAN KAYDINI SİLEBİLİRMİYİZ.AYRICA SİCİLE BİLGİ VERİLCEKMİ. TEŞEKKÜRLER    Cevap: 5362 sayılı kanunun 8.maddesine göre üyelik niteliğini kaybeden üyenin, oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir. Buna göre faaliyetine son veren üyenin kaydının sinmesi için durumun sicile bildirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-21 15:11:44   Cevap Tarihi:2009-05-22 10:21:35

Soru: ESNAF ODASINDA KAYITLI VE YILLARCA ODAYA UĞRAMAYAN.,e-esnaf VERİ TABANINDA PASİF GÖRÜNEN ÜYELER YAPILACAK ODA SEÇİMLERİNDE OY KULLANIRMI YADA SEÇİMLERDE HAZURUN LİSTESİNE GİRERMİ ? HAZURUNA GİRMEMESİ İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİYOR    Cevap: Odanın hazirun listesi vergi, sicil ve oda kaydı olan ve son 6 aydan önce odaya kayıt olan aktif üyelerden oluşmaktadır. Vergi kaydı sona ermesine rağmen aradan 6 ay geçen üyelerin kaydının siinmesi için oda yönetim kurulu kararı alınır ve durum sicile bildirilerek üyenin kaydının silinmesi temin edilir. 
 Soru Tarihi:2009-05-22 12:16:30   Cevap Tarihi:2009-05-22 14:01:30

Soru: Odamıza kayıtlı üyelerimizden bazıları 2003 yılından buyana odamıza uğramıyorlar. 5362 sayılı yasa gereği bu üyelerin vergi kayıtları araştırılıp vergi kaydı olmayanların yasa gereği oda kayıtları silindi ve sicil memurluğua bildirildi. Ancak bu kişiler emeklilik işlemleri için odamıza uğradıklarında 2003 ile 2005 arası aidat borçları göründüğünden tahsil etmek için istiyoruz bu arada üyelerde 5 yıllık zaman aşımından dolayı ödemek istemiyorlar nasıl bir işlem yapmalıyız? cevabınız için şimdiden tşk.ederim.    Cevap: 14 şubat 2007 tarih ve 26787 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ?Esnaf Ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti Yıllık Aidatlar Hakkındaki Yönetmelikte? ifade edilen zaman aşımı ?borçlunun itirazı? halinde uygulanmaktadır ve borcun takip ettiği yılın başından itibaren 5 yıldır. Örneğin 2004 yılının borcuna ilişkin zaman aşımı; 1.1.2005 yılında başlamakta ve 31.12.2009 yılında sona ermektedir. (toplam 5 yıl) Buna göre üyenin 2004 yılı borcunun tamamı ile 2005 yılı borcunun nisan taksidini ödemesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-22 14:45:57   Cevap Tarihi:2009-05-22 15:27:29

Soru: ÜYE KAYDINI VERGİ DAİRESİ TERK TARİHİ İTİBARIYLE SİLİNEBİLMİYİZ    Cevap: 21/06/2005 tarihinden itibaren üyenin kaydı, başvuru tarihi itibariyle silinmektedir veya üyenin başvurusu bulunmaması halinde vergi kaydını sildiren üyelerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenlerin kaydının silinmesine oda yönetim kurulu tarafından karar verilmekte ve durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-25 13:53:02   Cevap Tarihi:2009-05-25 15:27:42

Soru: 2010 yılında yapılacak seçimler için hangi belgeleri hazırlamamız lazım yardımcı olursanız sevinirim.    Cevap: Olağan genel kurul hazırlıklarına ilişkin bilgiler 5362 sayılı Kanunun 42,42,45.maddeler ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde açıklanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-06-01 13:55:44   Cevap Tarihi:2009-06-01 16:39:18

Soru: Daha önce hiç Gen.Kurul geçirmedim;bu nedenle ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğini bilmiyorum.Bununla ilgili yazılı bir bilgiye de ulaşamadım.Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz sevirim.    Cevap: Olağan genel kurul hazırlıklarına ilişkin bilgiler 5362 sayılı Kanunun 42,42,45.maddeler ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde açıklanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-06-01 14:30:51   Cevap Tarihi:2009-06-02 14:47:10

Soru: 17 MAYIS 2009 TARİH VE 27231 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİĞE GÖRE, ESNAF VE SANATKARLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 7. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI "İLÇELERİN GELİŞMİŞLİK DURUMUNA GÖRE, KANUNDA BELİRTİLEN ÜCRET SINIRLARI DAHİLİNDE KALMAK ŞARTIYLA, GEREK GÖRÜLECEK İLÇELERDE FARKLI TARİFE UYGULAMAYA KONFEDERASYON YETKİLİDİR" ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. BU YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE METROPOL DIŞINDA KALAN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE YILLIK AİDAT RAKAMLARI KONFEDERASYON TARAFINDAN MI BELİRLENECEKTİR? YENİ TARİFELERİN BELİRLENME TARİHİ NE ZAMAN OLACAKTIR?    Cevap: Gelişmiş ilçelerin tespitini müteakip yıllık aidat miktarları, Konfederasyonumuzca tespit edilecektir. Uygulamaya 1 Temmuzdan 2009 tarihinden itibaren başlanılması düşünülmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-06-02 14:19:42   Cevap Tarihi:2009-06-03 13:41:42

Soru: Gecikme zammı affıyla ilgili üyelere yazılı tebligat göndereceğim. Tebligat gönderilecek her üyeye yazılan yazıya sayı numarası ayrı ayrı mi verilecek, yoksa her üyeye gönderilen tebligat sayı numarası aynı olabilirmi ? İyi çalışmalar...    Cevap: Göndereceğiniz tebligat yazısının ekinde tebligat yapılanların bir listesinin bulunması kaydıyla tek bir sayıyla tebligat yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2009-06-05 11:29:40   Cevap Tarihi:2009-06-09 15:19:19

Soru: e-esnaf veri tabanında pasif gözüken esnaf odasında kaydı devam eden üyeler yapılacak genel kurul hazurun listtesine girermi    Cevap: e-esnaf ve sanatkar veri tabanında pasif görünen üyeler, hazirun listesinde yer alamayacaklardır. 
 Soru Tarihi:2009-06-10 10:42:12   Cevap Tarihi:2009-06-18 12:07:52

Soru: Oda baskani oldukten sonra yonetim kurulu tarindan secilen baskani tekrar yonetim kurulu oy cokluguyla gorevden alabilirmi    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Yönetim kurulu başkanının görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde yönetim kurulu üyeleri kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarından birisini başkan olarak seçer. Buna göre yeni seçilen başkanın 50 nci maddede sayılan şartlardan birini kaybetmediği sürece, yönetim kurulunca kalan süreyi tamamlamak üzere Başkan seçilen üyenin Genel Kurula kadar görev yapması gerektiği mütalaa edilmektedir.  
 Soru Tarihi:2016-02-23 23:07:00   Cevap Tarihi:2016-02-24 16:05:00

Soru: BİLİYORSUNUZ ODALAR ARTIK TESK VERGİ KAYIT SİSTEMİNDEN ÜYENİN VERGİ KAYITLARINI GÖREBİLİYOR. ÜYE BORCUNDAN DOLAYI MALİYEDEN TERK ETTİĞİ HALDE TERK BELGESİ ALIP ODAYA KAPANIŞINI GETİREMİYOR. BİZ BU TESK VERGİ KAYIT SİSTEMİNDEN ÜYENİN MALİYE TERKİNİ YAZDIRIP RESMİ BELGE OLARAK KULLANARAK ÜYENİN ÇIKIŞINI YAPABİLİRMİYİZ İYİ ÇALIŞMALAR. İZMİR ELEKTRONİKÇİLER ODASI GENEL SEKRETERİ ENGİN TURBAY    Cevap: Maliye Bakanlığı ile Konfederasyonumuz arasında imzalanan protokolün amacı, esnaf ve sanatkarlar odalarındaki üyelerin vergi mükellefiyet kayıtlarının başlangıç ve bitiş tarihlerinin bilinmesi ve gerektiğinde durumun ilgili üyelere bildirilmesidir. Vergi Kayıt bilgi sistemindeki bilgiler; ilgili üye hakkında hukuki bir işlem yapılması konumunda yeterli ve kesin bir delil niteliği taşımamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-06-11 14:22:23   Cevap Tarihi:2009-06-12 15:16:01

Soru: görev süresi içinde vergi kaydını sildirmiş bir oda başkanı 3 ay içinde tekrar vergi kaydını açtırmış ise bu oda başkanının görev durumu ne olur.8. maddede belirtilen 6 aylık süre geçerlimidir yoksa yine 8. maddede geçen Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.hükmüne göre başkanlık vasfı sona ermişmidir.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesi ve 50.maddesine göre; Görev süresi içnde vergi kaydını sildiren yönetim kurulu başkanı için 6 aylık süre beklenmez. bu kişinin görevi sona erer. 
 Soru Tarihi:2009-06-15 17:18:45   Cevap Tarihi:2009-06-28 21:28:05

Soru: mrb lar öncelikle cevap için şimdiden teşekkürler ben su an ilçemizde bulunan güzelyurt esnaf sanatkarlar odası baskanlık secimi ve baskanlık için kimlerin aday olup olamayacağı ve adaylardan istenen kriterleri yazarsanız sevinirim beytullah ANDIÇ    Cevap: Oda başkanlığına aday olabilmek için genel kurul tarihinden en az 6 ay önce oda kayıtlı olmak ve geçmişe dönük 6 ay dahil toplam iki yıl oda üyeliği bulunmak şartını aranmaktadır. Diğer şartlar 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde açıklanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-06-25 01:47:11   Cevap Tarihi:2009-07-02 10:07:46

Soru: efendim öcelikle iyi çalışmalar dilerim. genel sekreter hem başkan vekili hemde genel sekreter ola biliyormu cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.    Cevap: Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşlarında genel sekreter olarak atanamaz. 
 Soru Tarihi:2009-06-26 14:22:49   Cevap Tarihi:2009-06-30 14:03:56

Soru: Oda başkanları kaç dönem seçime girebilir? 2 dönem başkanlık yapan başkan 3. kez seçimde aday olabilir mi?    Cevap: Oda başkanlarının genel kurulda tekrar aday olabilmesi ve seçilmesi yönünde herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmamaktadır. Kanunda yer alan bu konudaki kısıtlama Anayasa Mahkemesi kararıyla kaldırılmıştır. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 12:53:49   Cevap Tarihi:2009-12-28 15:25:14

Soru: ortaokul 2 terk esnaf odası başkan adayı olabilirmi    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar odalarına başkan olabilmek için en az ilkokul mezunu olmak yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 12:59:38   Cevap Tarihi:2009-12-28 15:26:14

Soru: BİRLİĞİMİZE BAĞLI ODAMIZIN BİRİNDE BİR ÜYENİN VERGİ MÜKELLEFİYETLİK TARİHİ 31.12.2007, SİCİL VE ODA KAYIT TARİHİ İSE 05.05.2008'DİR.(BU ODAMIZDA MEVCUT BAŞKANA KARŞI ADAY VAR, ODA SEÇİMİDE BÜYÜK İHTİMALLE ŞUBAT AYINDA YAPILACAK)BU KİŞİYİ ADAYLARDAN BİR TANESİ YÖNETİME YAZMAK İSTİYOR.ŞAYET ODA KAYDI 2 YIL OLMADIĞINDAN ŞİKAYET OLURSA LİSTE ASKIDAN İNERKEN Mİ OLUR?(YÖNETİM LİSTESİ BİLİNMEDİĞİ İÇİN)YOKSA SEÇİM SÜRECİNDEMİ SEÇİM KURULUNA İTİRAZ OLUNUR?BU KONUDA BİLGİLENDİRİLİRSEK SEVİNİRİZ.SAYGILARIMIZLA.    Cevap: Bilindiği üzere, seçilme şartına haiz olunabilmesi için oda kaydının toplam en az iki yıl olması gerekmektedir.Odanızın yapacağı 2010 genel kurulunda bu şahsın iki yıllık süresi tamamlanmamış olacağından seçilme şartını yerine getiremeyecektir. 5362 sayılı Kanunun 50 inci maddesinde yer alan;"Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer." hükmü gereğince seçilse dahi dahi itiraz olduğu ve seçilme şartlarını taşımadığı anlaşıldığı anda ilgili şahsın organ üyeliği kendiliğinden sona erer. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 13:28:58   Cevap Tarihi:2009-12-30 13:39:04

Soru: 2010 YILINDA YAPILACAK SEÇİMLERDE DENETİM KURULU BAŞKANIMIZ BAŞKA BİR LİSTEDEN ADAY OLDUĞUNDAN İSTİFA ETTİ AYRICA BAŞKAN VEKİLİMİZDE KENDİ BAŞKAN ADAYI OLDUĞUNDAN ODA İSTİFA ETTİ OCAK AYINDA GENEL KURUL TARİHİ ALINACAKTIR BU İSTİFA EDEN KİŞİLERİN YERİNE YEDEK LİSTEDEN BİRİLERİNİ ÇAĞRACAKMIYIZ BU KONUDA ACİL GÖRÜŞÜNÜZE İHTİYACIMIZ VAR    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Denetim kurulu toplantıları ? başlıklı 55.maddesinde; denetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla denetim kurulunca yazılı olarak denetim kuruluna çağrılacağı, hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan Kanunun 12.maddesine göre; denetim kurulunun genel kurula sunacağı raporu salt çoğunlukla vermesi gerekeceğinden, yedeklerden en fazla oy alanların sırasıyla denetim kurulu üyeliğine yazılı olarak çağrılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 14:52:30   Cevap Tarihi:2009-12-28 16:07:43

Soru: oda yöneticisi isem birlik başkanı adayı olabilirmiyim    Cevap: Oda yöneticileri aynı zamanda birlik başkanı olabilmektedir. 5362 sayılı Kanunun 51. maddesine göre; Aynı kişi birlik ve federasyon başkanı olamaz. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 15:10:56   Cevap Tarihi:2009-12-29 17:40:32

Soru: iyi çalışmalar 2010 esnaf ve sanatkarlar odasının genel kurul seçimlerinde mart ayında yapılacak olan bir odanın seçiminde 11.09.2008 tarihinde kayıtlı olan kişi genel kurul seçiminde esnaf odası yönetim kurulu üyesi olabilirmi Ayrıca yönetim kurulu seçilecek olan üye kaç yıl kayıtlı olması gerekiyor tşk ederim .    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine göre; genel kurul ; genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. Aynı Kanunun 50.maddesine göre ise, oda organlarına seçilebilmek için aday olunacak odada toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 19:25:37   Cevap Tarihi:2009-12-30 10:07:23

Soru: 2010 YILI ESNAF ODALARI SEÇİMLERİNDE SEÇME VE SEÇİLME HAKKINI KULLANABİLMEK İÇİN ODALARA TAHSİL DURUMU BELGESİ VERİLMESİ ŞARTMI? EĞER ŞART SA HANGİ KANUN VE KARARA GÖRE OLDUGU HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİNİ ARZ EDERİM    Cevap: Seçme hakkının kullanılması için herhangi bir tahsil şartı bulunmamakta olup,seçilme hakkının elde edilebilmesi için, denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak; disiplin kurulu üyeliği için en az lise, yönetim kurulu üyeliği için en az ilkokul mezunu olmak ve tahsil durumunuzun belgelendirilmesi gerekmektedir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Seçilme şartları" başlıklı 50. maddesinde söz konusu hükümler belirtilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 19:49:11   Cevap Tarihi:2009-12-30 11:35:39

Soru: oda üyemizin hem odamıza hemde ticaret odasına kaydı olduğunu tespit ettik kişi aynı işyeriyle hem odamıza hem ticaret odasına kayıt yaptırmış olup seçimlere üç ay kala ticaret odasından kaydını sildirmiş bu mümkünmü işyerini kapatmadan kaydını ticaret odasından sildirebilirmi ayrıca bu kişinin oy kullanmaması için seçim kuruluna itiraz hakkımız varmı    Cevap: 5362 sayılı kanun gereği aynı meslekten dolayı aynı anda hem ticaret hem de esnaf odasına kayıt yapılması mümkün olmamakla beraber; Oda genel kurul tarihinden en az altı ay önce esnaf odası ve sicil kaydının olması halinde hazirun listesinde yer alacak ve seçme hakkını kullanacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 20:47:08   Cevap Tarihi:2009-12-30 14:25:06

Soru: İyi günler odaya 06/04/1990 tarihinde kaydımı yaptırdım fakat sicil kaydımı yaptırmadım vergi kaydım devam etmekte olup ticaret sicil kaydımı 2009'un mart ayında yaptırdım oda yönetim kurulunda görev alabilirmiyim tşk ederim.    Cevap: Seçilme hakkına haiz olabilmeniz için 2010 yılında yapılacak genel kurul tarihinde toplam en az iki yıllık oda ve sicil kaydınızın olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-29 08:43:45   Cevap Tarihi:2009-12-30 14:15:35

Soru: ODAMIZA KAYITLI BERBER ESNAFLARIMIZ PAZAR GÜN İŞ YERLERİNİN KAPATILMASI İÇİN TALEPLERİ VARDIR 10.01.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN SEÇİMDE KABUL EDİLMESİ İÇİN HANGİ YOLU İZLEYECEZ ACİL BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM İYİ ÇALIŞMALAR    Cevap: İş yeri sahibi eğer hafta sonu ve tatil günlerinde iş yerini çalıştıracaksa tatil günlerinde çalışma ruhsatı almalıdır. Bu belge 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 58. maddesine göre "Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı" na tabidir. Müracaat İşlemleri:iş iş yerinin bulunduğu ilçe belediyesinin İktisat ve Küşat Müdürlüğünden alacağı Beyanname ile müracaatta bulunur. Beyannamesine aşağıdaki belgeleri de eklemek durumundadır. İlk defa müracaatta bulunuyorsa: - İşyeri açma ruhsatının fotokopisi - 1 adet fotoğraf - Damga pulu. Daha önce izin belgesi varsa: Eski belge sahiplerinin her yıl Ocak ayında müracaatta bulunması gerekir. Bunun için de daha önceki belgenin aslı, fotokopisi ve damga vergisi ödeme makbuzu ile müracaatta bulunur. Eğer bunu yapmassa cezalı duruma düşecektir Diğer taraftan, oda genel kurulunda bu konunun gündeme alınarak zorunlu meslek kararı haline getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-29 10:43:59   Cevap Tarihi:2009-12-30 14:43:24

Soru: esnaf odası seçimlerinde yönetim kurulu üyesi olmam için odaya kaydımın kaç yıllık olması gerekiyor tşk.    Cevap: Oda organlarına seçilebilmek için ilgili odada toplam en az iki yıllık üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-29 13:38:32   Cevap Tarihi:2009-12-29 17:41:40

Soru: ben nakliyecilik yapmaktayım pilakam 34 pilakadır şöförler cemyetine kayıt yapmak istemiyorum esnaf odasına kayıt yapmak istiyorum bir sakıncası varmı yardımcı olursanız memnun olurum    Cevap: 5362 sayılı Kanun gereğince öncelikle ilgili ihtisas odasına yoksa karma odaya kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-29 14:07:00   Cevap Tarihi:2009-12-30 13:46:55

Soru: 2010 yılı genel gurul ve seçiminde 1.toplantıda çoğunluk şartı ve üyelerin imzaları gerekiyor. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı için çoğunluk şartı aranıyormu ve seçim yerinde girişte üyelerin kimlik kontrolü yapılarak imza alınması gerekli mi?    Cevap: Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının açılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde İkinci toplantıya katılanların sayısı odalarda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının beş katından az olamaz. Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup, vekâlet kabul edilmeyeceğinden, üyenin kimlik ibrazı gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-29 16:23:18   Cevap Tarihi:2009-12-29 17:44:31

Soru: iLÇE MERKEZİNDE PARTİ İLÇE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPAN BİRİ ESNAF ODASI BAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİRMİ ACİL CEVAP RİCA EDERİM    Cevap: Parti ilçe başkanlığı görevinde bulunulması esnaf ve sanatkar odası başkanlığına aday olunması hususunda herhangi bir engel teşkil etmemektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-31 13:17:56   Cevap Tarihi:2009-12-31 15:21:31

Soru: İSTANBUL SERVİS ARACI İŞLETMECİLERİ ODASINA BAŞKAN ADAYIYIZ. HALA HAZİRUN LİSTESİNE ULAŞAMADIK. BU HAZİRUN LİSTESİNİ NEREDEN ALABİLİRİM.SANAYİ BAKANLIĞI SİTESİNDE VERİLDİ DENİYOR. FAKAT BİZ BULAMIYORUZ. LÜTFEN ACİL YARDIMCI OLUR MUSUNUZ? SAYGILAR.    Cevap: Konuya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile irtibat kurabilirsiniz. (Tel: 0-312-219 65 00/2908-2909-2920) 
 Soru Tarihi:2009-12-31 13:48:52   Cevap Tarihi:2009-12-31 14:21:47

Soru: TİCARET ODASINADA KAYITLIYIM BAŞKANIN BENİM ÜYELİĞİMİ PASİF DURUMA DÜŞÜRME HAKKI VARMIDIR    Cevap: 5362 sayılı Kanun gereğince; aynı meslekten dolayı hem ticaret odasına hem da esnaf odasına kayıt yaptırmanız mümkün değildir.Ancak Esnaf ve sanatkarlık niteliğine haiz olmanız ve işletme usulu defter tutmanız halinde esnaf odasına kayıtlı olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-31 14:45:05   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:00:25

Soru: MERHABA Benim 2 adet ısyerım bulunmaktadır bır tanesi sultangazı ılcesınde nalburıye olarak bu ıs dalımdanda IST nalburlar odasına uyeyım ve yonetıcıyım,dıger ısyerim plastık hammadde tıcaretı uzerıne gazıosmanpasada bu ısyerımden dolayıda bırlesık esnaf odasına uyeyım sıcılımdede ıkı ayrı uyelıgım gozukmektedır ıkı yerde ayrı meslek dallarından uye olmam 5362 ye gore uygunmudur.Bırlesık esnaf odası ıkı yerde uyelıgımden dolayı kaydımı sılebılırmı bu konu hakkında bılgı verırsenız sevınırım. SAYGILARIMLA    Cevap: 5362 sayılı Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkarlar icra ettikleri meslekler itibari ile hem esnaf ve sanatkar siciline hemde ilgili odalara ayrı ayrı kayıt olmak zorundadırlar. Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkarlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. Bu durumdaki kişiler, odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği görevi alamazlar. 
 Soru Tarihi:2009-06-15 19:03:34   Cevap Tarihi:2009-06-17 15:12:15

Soru: ODAMIZA KAYIT OLMAYAN BASİT USUL MÜKELLEFLERİNE FATURA FİŞ TESLİMİ YAPABİLİYORMUYUZ? BİRDE VERGİ DAİRESİ AÇILIŞII YAPAN MÜKELLEF NE KADAR SÜRE İÇİNDE OA KAYDINI YAPTIRMAK ZORUNDA? ODA KAYDI YAPTIRMAMAK İSTEĞE Mİ BAĞLI? TEŞEKKER EDERİM.    Cevap: Basit usule tabi çalışanlar esnaf ve sanatkar sayıldığından öncelikle bu üyelerin esnaf siciline ve odaya kaydının yapılması gerekmektedir. Ayrıca vergi mükellefiyeti başlayan esnaf ve sanatkarın 30 gün içinde esnaf ve sanatkar siciline ve odaya kaydolması zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. 
 Soru Tarihi:2009-06-19 10:50:27   Cevap Tarihi:2009-07-02 09:58:27

Soru: İyi günler. Sorum yönetim kurulu hakkında. Mevcut yönetim kurulu üyesi vergisini kapatıyor; 1. 6 ay içinde tekrar vergi mükellefi olursa yönetim kurulunda devam edebilir mi?(yönetim kurulu ve oda üyeliğinin sonlandırılmadığını varsayarsak) 2. Seçimlerde yönetim kurulu üyesi adayı olabilirmi ? Teşekkür ederim    Cevap: Bu konuda Bakanlıktan alınan görüşe göre; Mevcut yönetim kurulu başkanı vergi kaydını sildirdikten sonra altı ay içinde yeniden vergi kaydı açtırırsa yönetim kurulu başkanlığı görevi sona ermeyecektir. Genel kurulda organ üyeliğine aday olabilmek için, genel kurul tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıt yaptırılması ve odada altı ay dahil toplam iki yıl üyeliğinin bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-06-22 13:13:23   Cevap Tarihi:2009-07-02 16:58:35

Soru: Ben İzmir Çamdibi Esnaf ve snt.odası gn.sekreteriyim.Sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri aynı iş kolunda olup 2 farklı odada kaydı bulunan üyelerin yıllık aidatları nasıl tahsil edilecek yani her iki odada tam aidat mı alacak yoksa her iki oda yarı yarıyamı aidat alacak.Örneğin x kişi 1980 yılında dökümcüler odasına kaydını yaptırmış orada kaydı devam ederken 1982 yılında da çamdibi esnaf odasına kaydını yaptırmış ve halen her iki odadada kayıtları açık kalmış 2006 yılında da vergi kaydını sildirmiş.dolayısıyle her iki oda da aidatları birikmiş.bu kişiden aidat tahsilatı neye göre yapılacak    Cevap: Kayıt ücreti ve yıllık aidat Yönetmeliğine göre; Birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan esnaf ve sanatkârların, ilgili ihtisas odalarına ayrı ayrı kayıtları yapılır ve kayıt ücreti de her bir meslek için ayrı ayrı tahsil edilir. Ayrıca, 2006 yılında vergi kaydını sildiren üyenin yıllık aidatları sicil ve oda kaydını sildirdiği tarih itibariyle tahsil edilir. 
 Soru Tarihi:2009-06-24 14:01:00   Cevap Tarihi:2009-07-02 16:50:25

Soru: bir üyemiz 1980 yılında güzellik salonu olarak odamıza kaydını yaptırmış.2006 yılında da emlak komisyoncusu olarak ihtisas odasına kaydını yaptırmış.Bu üyemiz iş kolları farklı olduğundan her iki odada kaydı devam ediyor.Yıllık aidatını her iki odaya da tam mı ödeyecek yoksa bu yılın aidat tutarı olan 167 tl her iki oda tarafından yarı yarıya ma alıcak?    Cevap: ilgili, icra ettiği meslek dallarından dolayı ayrı ayrı odalara kayıtlı olduğundan, yıllık aidatlarını da her bir odaya ayrı ayrı tam olarak ödemek zorundadır. 
 Soru Tarihi:2009-06-24 14:05:15   Cevap Tarihi:2009-06-25 13:12:07

Soru: Teş2296 numaralı soru yanlış anlaşıldı galiba. Üyelerden alınacak bağış miktarı değil odaların başka kurum kuruluş veya üyelere yapabileceği bağış miktarı ne kadardır. iyi çalışmalar    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 10.maddesine göre Odanın yıllık gayri safi gelirinin yüzde 10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belgelere dayandırılmak şartıyla muhtaç durumdaki üyelerine yardımda bulunulabilir. 
 Soru Tarihi:2009-07-02 09:12:15   Cevap Tarihi:2009-07-02 10:02:46

Soru: Dökümcülük işi ile iştigal eden bir şahıs 1970 yılında dökümcüler odasına kaydını yaptırmış.1973 yılındada ordaki kaydı devam ederken aynı ildeki bir karma odaya kaydını yaptırmış.vergi kaydınıda 2008 yılında kapatmış her iki odada kaydı gözükmekte yıllık aidat açısından her iki odada aidat tahsilatlarını yapmak istiyor kaydını sildirmek için ben karma oda olarak aidat açısından nasıl işlem yapacağım.son 5 yılımı tahsil edeceğim yoksa her iki oda yarı yarıyamı tahsilat yapacak?????    Cevap: Üyenin aynı işyerinden dolayı her iki odaya kayıt yaptırması mevzuatımıza göre yanlıştır. Üye dökümcülüğün yanısıra farklı bir meslekten dolayı karma odaya kayıt olmuşsa her iki odaya da aidat ödemek durumundadır. Diğer taraftan ilgili yönetmeliğe göre zaman aşımı 5 yıldır Buna göre 2004 yılından oda kaydının silindiği tarihe kadar olan aidat borcu tahsil edilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-07-02 15:02:16   Cevap Tarihi:2009-07-06 16:47:27

Soru: yeni aidatlar yönetmeliğinin değişmesi ile e-onlayda aidatların hemen yüklenerek takip edebilmemiz açısından faydalı olacağını, diğer yandan kimler 69 Tl- Kimler 104 Tl alacağımızı karıştırmaması açısından hangi meslekler ve 69 TL. hangi meslekler 104 TL. olduğunu ayırabilmemiz için açık meslek dalları açıklaması konusunda yardımcı olursanız sevenirim. Saygılarımla...    Cevap: İlçenizde aidatlar 01.01.2010 tarihinden itibaren 109.TL olarak belirlenmiştir. Ancak, terzi, kunduracı, mobilyacı, mobilya döşemecisi, demirci, sobacı ve benzerlerinin tamirciliğini yapanlar ile milli piyango seyyar bayi, seyyar satıcı, pazarcı gibi mesleklerde 73,00.-TL alınacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-07-16 10:12:59   Cevap Tarihi:2010-01-08 17:31:44

Soru: 01.03.2009 tarihinde esnaf sicil ve esnaf odasına kayıt oldum.2010 yılında yapılacak olan oda başkanlık seçimlerinde aday olabilirmiyim.Bu konuda açıklayıcı bilgi istiyorum.şimdiden teşekkür ederim.iyi çalışmalar....    Cevap: Oda genel kurullarında aday olabilmek için; aday olacağınız Odada, son altı ayı kesintisiz toplam 2 yıl üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-07-16 10:26:52   Cevap Tarihi:2009-07-16 11:15:52

Soru: ESNAF SANATKARLAR ODALAR SEÇİMİNDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAM İÇİN KAÇ YIL ODADA KAYITLI OLMAM LAZIM    Cevap: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu konudaki görüşüne göre; Odanın olağan genel kurul tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıt olan ve ilgili odada toplam iki yıl üyeliği bulunan üyeler seçimlerde aday olabileceklerdir. 
 Soru Tarihi:2009-07-16 13:04:09   Cevap Tarihi:2009-07-16 13:55:35

Soru: mrb.2010 yılının ocAK-ŞUBAT -MART AYLARINDA YAPILACAK OLAN GENEL KURULLARLA İLGİLİ OLARAK OCAK AYINDA YAPILACAK OLAN GENEL KURUL KARARININ 2009 ARALIK AYINDAMI ALINMASI GEREKİR ?    Cevap: Oda genel kurul kararının genel kurulun yapılacağı tarihten önceki (Aralık ayında yapılan) yönetim kurulu kararında alınması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-07-17 09:14:03   Cevap Tarihi:2009-07-17 11:04:22

Soru: 2010 seçimlerinde aday olmak istiyorum.yanlız 01.02.2009 yılında odaya kayıt oldum.eğer aday olup yönetim kuruluna seçilirsem yönetimden düşermiyim bunu sanayi ticaretmi fes eder yoksa mahkeme kararıylamı olur.teşekkür ederim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine göre oda seçimlerinde aday olabilmek için ilgili odada toplam 2 yıl üyeliğinizin bulunması gerekeceğinden eğer 01.02.2009 tarihinden önce oda üyeliğiniz bulunmuyorsa aday olmanız mümkün değildir. Seçilseniz dahi bu şartı taşımadığınız anlaşıldığı tarihte yönetim kurulu başkanlığınız veya üyeliğiniz kendiliğinden sona erer. 
 Soru Tarihi:2009-07-17 10:04:51   Cevap Tarihi:2009-07-17 10:57:32

Soru: kırtasiyecilerin esnaf sahresi varmıdır: varsa ne zaman hangi tarihlerde...    Cevap: Türkiye genelinde kırtasiyecilere dönük bir esnaf sahresi yoktur. Ancak iliniz nezdinde böyle bir etkinlik olup olmadığını iliniz Esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-07-17 14:22:33   Cevap Tarihi:2009-07-17 14:45:49

Soru: MRB..2010 GENEL KURULU SEÇİMLERİNDE BAKANLIK TEMSİLCİLERİNE ÖDENECEK ÜCRET BORDROLAŞTIRILIRMI?ÜCRELERİN BANKA YOLU İLE Mİ YATIRILMASI GEREKİR_?BORDRO YAPILACAKSA İMZALATIP BANKA HESABINA MI GEÇİRECEĞİZ_?_    Cevap: Toplantılar için temsilcilere ödenen ücret tutarları adı ve soyadı, ödeme tarihi, yeri ve günlük tutarı belirtilmek suretiyle toplantıyı yapan kuruluş tarafından bordroda gösterilir. Net ödemelerin kanuni kesintileri mevzuat dahilindeki süre içerisindeki ilgili vergi dairesine genel kurulu yapan kuruluş tarafından yatırılır. Ödenecek ücretin banka hesabına yatırılmasına gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-07-17 14:50:31   Cevap Tarihi:2009-07-20 11:58:18

Soru: 2010 seçimlerinde yönetim kurulunda görev alabilirmiyim başkanlık için 2 yıl şartı var bu şart yönetimde görev almak içinde geçerlimi teşekür ederim saygılar    Cevap: Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmek için gerekli şartlar 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde sayılmıştır. Bu şartlar ile birlikte görev alacağınız odada genel kurul tarihinden önceki son altı ayı kesintisiz toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-07-20 11:33:29   Cevap Tarihi:2009-07-20 11:56:09

Soru: mrb..genel kurullarda elektronik oy verme işlemi nasıl yapılabilir?    Cevap: Genel kurullarda oy verme işlemi salonda alt yapı müsait olduğu takdirde elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.Alt yapı müsait değilse manuel olarak oy verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-07-21 10:53:57   Cevap Tarihi:2009-07-21 11:04:18

Soru: 5362sı kanun 46.madde 2.bendinde "genel kurul üyelerinden birden fazla temsil hakkı olanların her temsil hakları için ayrı oy hakkı vardır "denilmektedir.sizce bu ne anlama gelmektedir?yani bir kişi birden fazla mesleği olup oda kaydı tek ise ve şube şeklinde ise her şubeye bir oy hakkı doğarmı?teşekkürler    Cevap: Bu maddede anlatılmak istenen; Üye hem Birlikteki organ üyeliğinden hem de oda başkanı sıfatıyla genel kurul üyesi olarak birden fazla oy kullanabileceği anlamına gelmektedir. Başka örnekler de söz konusudur. Örneğin; bir kişi aynı zamanda hem Konfederasyon yönetim kurulu üyesi hem de federasyon başkanı ise Konfederasyon genel kurulunda iki oy hakkı olduğu anlamına gelir. Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabileceğinden bu kişilerin birlik genel kurulunda da tek oy hakkı bulunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-07-21 10:58:55   Cevap Tarihi:2009-07-21 11:18:41

Soru: ELEKTRONİK OY VERME İŞLEMİ İÇİN ALT YAPI NASIL HAZIRLANABİLİR?TEŞEKKÜRLER    Cevap: Elektronik oylama yapılması için bu konuda teknik hizmet veren firmalardan yardım alınması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-07-21 11:07:58   Cevap Tarihi:2009-07-22 14:55:33

Soru: 2412 sayılı soru cevabımı aldım teşekkürler ancak sorum şu listedeki adayın üstü çizilirse hakim yedek üyelerden mi seçer?kaç kişiye kadar mümkündür?yedektede atayacak kişi kalmazsa diğer listedeki asil adaylaramı geçilir?teşekkürler    Cevap: Yedek üyeler listede seçim sonuçları ne olrsa olsun yedek üye olarak kalmaktadır. Bu üyeler ancak liste kesinleştikten sonra asil üyelerde boşalma olursa yönetim kurulu tarafından sırasıyla boşalan üyeliğin yerine çağrılmaktadırlar.Bunun dışındaki bir çok ihtimal seçim sonucuna göre değerlendirileceğinden şu an için farklı yorumlar yapılamamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-07-21 16:38:02   Cevap Tarihi:2009-07-22 14:53:49

Soru: 30.12.2007 TARİHİNDE ODAMIZA MÜRACAT EDEN ÜYEMİZİ 02.01.2008 TARİHİNDE YÖNETİM KURULU KARAR İLE KAYIT YAPILDI ŞİMDİ BU ÜYEDEN 2008 YILI AİDATI ALANIRMI ALINMAZMI BUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM. TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesine göre; oda yönetim kurulu sicil tarafından kaydı yapılanlar ile ilgili üyelik kararlarını ilk yönetim kurulu toplantısında karar alırlar. Buna göre bahse konu üyenin kayıt tarihi oda yönetim kurulu kararının alındığı tarih olacaktır. Dolayısıyla 2008 yılı aidatı tahsil edilmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2009-07-22 14:01:35   Cevap Tarihi:2009-07-22 14:37:45

Soru: Ticaret odasına kayıtlı olan bir kahveci esnafına, kahveciler odası olarak fiyat tarifesi verilebilirmi. verilirse izlenecek yol nedir. verilemezse nasıl bir cevap verilmelidir.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 62.maddesine göre; bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı oldukları odalarca hazırlanmaktadır. Dolayısıyla Esnaf ve Sanatkar Odaları yalnızca üyelerine tarife verebilmektedir. Ticaret odalarına kayıtlı üyelere ise 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 12.maddesine göre ticaret odalarınca tarife verilmektedir. Ancak, 5174 sayılı Kanunda tarife verilmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-07-22 14:13:20   Cevap Tarihi:2009-07-22 14:50:40

Soru: 31.07.2005 TARİHİNDE 5362 KANUNA GÖRE SİLİNEN ÜYEMİZİN 140.00 TL BORCU BULUNMAKTADIR BAĞKUR BELGESİ İMZALATMAYA GELDİĞİ ZAMAN 140.00 TL ALMADAN İŞLEM YAPABİLİRMİYİM KANUNEN ALMAK ZORUNDAMIYIM    Cevap: Üyenin oda kaydının silinmesi, aidat borcunun tahsil edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle söz konusu alacağın tahsil edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-07-23 09:55:09   Cevap Tarihi:2009-07-23 10:45:11

Soru: BEN ESNAF ODASINDA GENEL SEKRETERLİK YAPIYORUM.ÜYEMİZ 26.01.2006 TARİHİNDE VERGİSİNİ TERK ETMİŞ AMA ODAMIZA TERK MÜRACAATI 2009 YILI6.AYINDA BİZE GELDİ VE AİDAT BORCU 425 TL.AİDAT BORCUNU ALACAĞIMIZI ÖYLE TERK YAPACAĞIMIZI SÖYLEDİK.İTİRAZ ETTİ.BİZDEN HABERSİZ ODA YÖNETİM KURULU TARİHİ OLMADAN ESNAF SİCİL SİLMİŞ.BU DURUMDA BİZİM YAPACAĞIMIZ İŞLEM NEDİR.BİZİ AYDINLATIRSANIZ SENİNİRİM.TEŞEKKÜRLER    Cevap: 5362 s.Kanunun 61.maddesine göre; Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınmaktadır. Bu nedenle üyenin odanıza müracaat tarihi olan 06/2009 tarihine kadar aidatın alınması gerekmektedir. Oda kaydı oda yönetim kurulu kararı ile silineceğinden sicilden kaydın terk edilmiş olması, oda kaydının da doğrudan silineceği anlamına gelmemektedir. 
 Soru Tarihi:2009-07-24 10:24:57   Cevap Tarihi:2009-07-24 13:17:18

Soru: selam orta okul mezunu genel sekreter olabilirmi tşk ederim    Cevap: 5362/56 maddeye göre; Birlik ve federasyon genel sekreter ve yardımcılarının en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmaları, oda genel sekreter ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekmektedir. Ancak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (21/06/2005)genel sekreter olarak çalışanlarda bu şart aranmaz. 
 Soru Tarihi:2009-07-29 09:51:43   Cevap Tarihi:2009-07-29 11:11:57

Soru: slm mükelef vergi kayıdını sildikten sonra oda kayıdını silmiyor ama bağkurunu durduruyor oda ve sicilide silmesi gerekmiyormu tşk ederim    Cevap: Bağ-Kur kayıtları vergi kaydının başlangıç ve bitişine göre yapılmaktadır. Vergi kaydını sildiren mükellefin, oda ve sicil kaydını da sildirmesi gerekmektedir. Vergi kaydını sona erdiren üyenin bu işlem tarihinden itibaren 6 ay geçmişse oda yönetim kurulu, üye kaydının silinmesi için karar alır ve durumu sicile bildirir. Ancak sicil kaytıları bizzat ilgilinin başvurusu üzerine silinebildiğinden resen terk edilememektedir. Bu nedenle oda ve/veya sicil tarafından üyeye tebligatta bulunulması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-07-30 10:47:49   Cevap Tarihi:2009-07-30 13:47:36

Soru: ben bulundugum ilçede esbaf ve sanatkarlar odasına gittim benden istenen fiyat listemi almaya ama benden 30 tl ücret istendi bu ne kdar yasaldır ve benbim için bu gune kadar hiç bişe yapmamış odamın bana bir fiyat listesinden o kadar para istemesi normalmidir sanki çok iş yapıyoruzda ..    Cevap: Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları İle Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler İle Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelikte yer alan; ?Kanunun 62 nci maddesi gereğince hazırlanan fiyat tarifelerinin birliklerce onaylanması sırasında, asgari ücretin yüzde biri oranında onay ücreti alınır? hükmüne istinaden, Konfederasyonumuzca bu oran Temmuz- Aralık 2009 tarihleri arasında 7.-TL olarak belirlenmiştir. Odalarca tahsil edilecek ücretler ise il / ilçe gruplarına göre 7 ila 17 TL arasında değişmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-07-30 14:16:25   Cevap Tarihi:2009-08-17 16:11:21

Soru: merhabalar ATO kaydımızı yaptırarak kuaför salonu açabilirmiyiz ustalık belgem yok ama eleman çalıştırmak istiyorum yani sadece işletmeci olarak çalışmak için meslek odasınada kayıt yaptırmalımıyım teşekkurler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde; Esnaf ve sanatkârlar meslek kollarına dahil olup, kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, olarak tanımlanmıştır. Çıraklık Eğitim Merkezine başvurarak Ustalık belgesi almanız gerekmekte olup; daha sonra ilgili meslek odasına kayıt yaptırmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-08-01 10:36:53   Cevap Tarihi:2009-08-06 10:28:39

Soru: ilk kaydı odamızda bulunan sonradan ticaret odasına kayıt yaptırmış faal üyelere nasıl bir tebliğ ve işlem yapmalıyız kaydını silmemiz için örnek tebliğ yazısı sunarsanız memnun olurum.şimdiden teşekürler..kolay gelsin    Cevap: Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, ticaret odasına, ticaret odasına, kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Diğer taraftan; Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar. Ancak, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtları, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır. Bu nedenle; Herhangi bir komite kararı veya üye esnaf ve sanatkar hadlerini aşmadığı sürece ticaret odasına gönderilmez. 
 Soru Tarihi:2009-08-03 13:40:19   Cevap Tarihi:2009-08-06 10:47:09

Soru: 1995 YILINDA ESNAF ODASINA KAYIT YAPTIRMIŞ BİR ÜYE, 2007 YILINDA VEFAT ETMİŞTİR. VEFAT ETTİĞİ 2009 YILINDA ODAYA BİLDİRİLMİŞTİR. ODA KAPANIŞI DA 2009 YILI İTİBARİYLE YAPILACAKTIR. SON 5 YILLIK AİDAT ÖLÜM TARİHİ OLAN 2007 Mİ? YOKSA ODA KAPANIŞ TARİHİ Mİ BAZ ALINARAK TAHSİL EDİLECEKTİR?.TEŞEKKÜRLER. İYİ ÇALIŞMALAR.    Cevap: Vefat eden üyenin kaydı, mirasçılarının başvuru tarihi itibariyle silinir. Ancak yönetim kurulu kararında ölüm tarihi belgelere dayandırılmak suretiyle belirtilir. Mirasçılarından ölüm tarihinden itibaren aidat tahakkuku yapılamaz. 
 Soru Tarihi:2009-08-05 12:16:56   Cevap Tarihi:2009-08-06 11:28:28

Soru: kasaplarla ilgili et fiatları belirlenirken oda et fiatlarını serbest bırakmak süreti ile isteyen istediği gibi satsın diye bir karar alabilirmi yoksa fiatları belirlemesi zorunlumudur tşk    Cevap: Bilindiği üzere 5362 sayılı Kanunun ?Fiyat tarifelerinin tespit şekli ? başlıklı 62 inci maddesinde; ?Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer?..? hükmü gereğince; et fiyatlarının serbest bırakılmasına ilişkin ilgili odaca bir karar alınması mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-08-05 16:25:16   Cevap Tarihi:2009-08-06 11:34:29

Soru: ÖNCELİKLE İYİ ÇALIŞMALAR. ODADA BEN GENEL SEKRETER OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM ODAMIZ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KURACAK BEN BURDA AYRICA MÜDÜR OLABİLİRMİYİM    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 22. maddesinde; Personel, yönetim kurulunun izni olmaksızın oda, birlik ve federasyon dışında ücret karşılığı veya ücretsiz görev kabul edemez.? Hükmü yer almaktadır. Buna göre; oda dışında çalışmanız, oda yönetim kurulunun izni ile mümkün olabilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-08-06 12:08:46   Cevap Tarihi:2009-08-10 15:02:39

Soru: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15.07.2009 TARİH VE 1781 SAYILI YAZISI GEREĞİ ODALAR TARAFINDAN E-ESNAF VERİ TABANINDAKİ EKSİK BİLGİLERİN 30.08.2009 TARİHİNE KADAR TAMAMLANMASI İSTENMEKTEDİR. ANCAK E-ESNAF VERİ TABANINDA BAZI BİLGİLERİN; ÖRNEĞİN EĞİTİM DURUMLARI ODALAR TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEMEMEKTEDİR. BU KONUDA KONFEDERASYONUMUZUN GENEL MÜDÜRLÜKLE GÖRÜŞEREK ANILAN TARİHE KADAR BU İŞLEMLERİN ( ÖRN: EĞİTİM DURUMLARI V.B ) ODALARIN ARACILIĞIYLA YAPILMASININ SAĞLANMASI; GEREKSİZ YAZIŞMALARI ENGELLEYİP İŞLEMLERİN SÜRATLE YAPILMASINI SAĞLAYACAKTIR. İYİ ÇALIŞMALAR DİLEĞİYLE....    Cevap: Oda tarafından değiştirilebilen bilgiler tarafınızca güncellenebilmektedir. Oda tarafından değiştirilemeyen bilgiler (bu bilgiler sicil tarafından değiştirilebilmektedir) için sicil müdürlükleri ile irtibat kurulması gerekmektedir. Ancak, tarafınızca değiştirilebilecek bilgiler hususunda veri tabanında bir problem yaşanıyorsa, konuyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 0 (312) 219 67 55-219 65 00 nolu telefonlardan iletişim kurabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-08-07 09:07:57   Cevap Tarihi:2009-08-14 09:50:55

Soru: mrb..üyelerin güncellemesi çalışmaları yani vergi kaydı olmayan üyelerin pasif e alınması hakkında genelgeniz olacakmı?oda olarak bu güncelleme yapılması mecburimidir?ayrıca ilçe seçim kuruluna verilecek hazirun listelerinin 20 gün önce verilmesi şartı vardır.hafta sonları sayılırmı?yine şayet 2010 3 ocak ta yapılacağı varsayılan genel kurul a ait hazirun listesinin bakanlığa yatacak ücreti ne zaman belirlenir ve hazirun u verecek aralık ta sizce hazır hale gelirmi teşekkürler    Cevap: Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Üyeliğin son bulması" başlıklı 8 inci maddesi (d) bendinde vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyetini tesis ettirmeyenlerin oda kaydının silinmesine yönetim kurulunca karar verilerek, durumun sicile bildirileceği ve kaydın silinmesinin temin edilerek, üyenin bu durumdan yazılı olarak haberdar edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Buna göre; vergi kaydı olmayan üyeler için söz konusu prosedürün uygulanması gerekmektedir. Öte yandan; seçim yapılacak genel kurul toplantısından enaz yirmi gün önce genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun mührü ile mühürlenmiş olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Kanunda bildirilen yirmi günlük zaman dilimi işgünü olarak belirtilmemiştir. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarına katılacak üyeleri belirleyen ve seçim kuruluna verilecek olan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, Bakanlıkça belirlenen ücret karşılığında ilgili esnaf ve sanatkar meslek kuruluşu tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından temin edilir. 
 Soru Tarihi:2009-08-09 21:48:11   Cevap Tarihi:2009-08-14 11:41:07

Soru: iyi günler bağkurlu olan biri bağkurunu durdurmadan başka bir yerde sigortalı olarak çalışabilirmi    Cevap: İlgili mevzuata göre; Bağ-Kurlu olan bir sigortalı vergi kaydına son vermediği sürece başka bir işte sigortalı olarak çalışsa dahi Bağ-Kurluluğu sona ermemektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-11 09:23:49   Cevap Tarihi:2009-08-17 13:51:57

Soru: meslek odası genel kurulunda oy kullanmak için odaya en az kaç aylık üye olmak gerekmektedir    Cevap: Meslek odası genel kurulunda oy kullanmak için genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş olmak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-12 16:33:37   Cevap Tarihi:2009-08-13 14:10:38

Soru: Odaya 2000 yılından buyana üye olan bir kişinin aidat borcu son 5 yılınkimi alınır?Yoksa 2004 önceside tahsil edilebilirmi?Teskin aidatlarla ilgili sayfasında son 5 yılın hesabı içermektedir?Eğer son 5 yıl alınıyorsa kanunun hangi madde ve bendinde son 5 yıl diye geçiyor?Öğrenmek istiyorum ve tesk neden son 5 yıllı baz alıyor teşekkürler!    Cevap: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Tahsil zamanaşımı" başlıklı 102 inci maddesi hükmü uyarınca amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.Kanunun söz konusu hükmü gereği geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunan üyenin borçları son 5 yıllık zaman dilimi esas alınarak tahsil edilir. 
 Soru Tarihi:2009-08-12 17:28:50   Cevap Tarihi:2009-08-13 15:57:47

Soru: 02.1999-04.2002 yıllarında meslek odası kaydım vardı(vergi kaydım devam etmekte) şimdi 08.2009 tarihinde tekrar kayıt yaptırdım 01.2010 oda genel kurulunda başkan adayı veya yönetim kurulu adayı olabilirmiyim.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ilgili hükmü uyarınca, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olabilmek için genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş olmak gerekmektedir. Sizin durumunuzda, (eğer oda genel kurulu belirttiğiniz gibi 01/2010 tarihinde ifa edilirse)bu süre 5 aylık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Ayrıca; 5362 sayılı Kanunun seçilme şartları hükmü gereğince en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-13 15:04:36   Cevap Tarihi:2009-08-13 16:21:06

Soru: MRB..öncelikle sorduğum her soruya hızlı cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.oda genel kurulunda oy kullanmak için en az altı aydır oda kaydı şart.vergi kaydını genel kuruldan 5 ay önce sildirmiş üye genel kurulda oy kullanabilirmi?yada şöyle sorayım,kanunun 8.madde üyeliğin son bulması son maddesinde "vergi kaydını 6 ay içinde güncellememiş olmak"diyor buna göre oda olarak 8.ayda vergi kaydı olamayanları sicil tarafından pasife aldırdık.ocak 2010 da yapılacağı varsayılan genel kurulda 9.ayda vergi kaydını sildiren üyeyi demi pasife almamız mı gerekir,yoksa şubat 2010 a kadar vergi açabileceği göz önüne alınarak beklenmesimi gerkir?biliyoruzki kanun bu şekilde.en son güncellemenin genel kuruldan ne kadar önce yapılması sağlıklı olur?özellikle son sorumun cevabını bekliyorum.teşekkürler    Cevap: Vergi kaydını sildirmesine rağmen aradan altı ay geçmeyen üyenin kaydı; üyenin isteği olmadan resen silinemeyeceğinden bu durumdaki üyeler genel kurulda oy kullanabilirler. 
 Soru Tarihi:2009-08-16 22:39:54   Cevap Tarihi:2009-08-19 11:20:45

Soru: Oda ana sözleşmesinin onaylı bir nushasını odamıza gönderilmesini istiyorum nereye başvurmam gerekli biz gönderdikten sonra tekrar odamıza gönderiilmemiş.    Cevap: Oda ana sözleşmeleri Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra bir adedi Bakanlıkta alıkonulmakta, diğerlerinin birer adedi konfederasyona, valiliğe, birliğe ve odaya gönderilmektedir. Bu nedenle öncelikle Bakanlığa başvurarak sözleşmenin odanıza gönderilmesi talep edilmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-08-17 17:13:13   Cevap Tarihi:2009-08-18 12:06:02

Soru: yönetim kurulu üyemiz vergisini,sicilini ve oda kaydını kapattı.buna göre kapanış kararını alırken kendisininde ayrıyetten yönetim kurulundan düştüğünü belirtir bir karar almamız gereklimi? başka hangi aşamalar yapılacaktır.bilgilendirirseniz sevinirim..kdz.ereğli    Cevap: Vergi, oda ve sicil kaydını sildiren üyenin yönetim kurulu üyeliğide kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyeliğin davetine ilişkin karar ve işlemlerin yönetim kurulunca yerine getirilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-08-18 15:45:46   Cevap Tarihi:2009-08-19 14:31:00

Soru: ODAMIZA AİT 36 ADET ÜYEMİZİN VERGİ KAYITLARI MALİYEDE PASİF GÖZÜKMEKTEDİR.VERGİ DAİRESİNDEN BU ÜYELERİMİZİN TERK OLDUĞUNA DAİR RESMİ YAZI ALARAK KAYITLARINI SİLEBİLİRMİYİZ. SİLERSEK ODA YÖNETİM KURULUNUN BAŞI İLERDE HUKUKİ YÖNLERDEN DERDE GİRER Mİ? CEVAP İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİZ.    Cevap: Yapılan inceleme ve vergi dairesinden alınan belgeye dayanılarak; üyenin vergi mükellefiyetine son vermesinin üzerinden 6 ay geçtiğinin tespit edilmesi üzerine; üyenin kaydının terkininin yapılması için oda yönetim kurulunca karar alındıktan sonra durumun esnaf ve sanatkar siciline bildirilmesi gerekmektedir. Eğer üye, kaydının terkini için sicile başvurmazsa sicil tarafından pasife alınır. (Bu durumda üye hazirunda yer almaz) Ancak pasife alınan üyenin sicil kaydının terk edildiği anlamına gelmemektedir. Kayıt terk tarihi üyenin bizzat başvurarak, terkin işlemini gerçekleştirdiği tarih olur. 
 Soru Tarihi:2009-08-18 16:43:19   Cevap Tarihi:2009-08-19 15:29:26

Soru: ODA ÜYEMİZİN 1999 YILINDAN İTİBAREN AİDAT BORCU VARDIR.1999 YILINDAN İTİBAREN Mİ TAHSİL EDİLECEK. SON 5 YIL TAHSİL EDİLECEK OLURSA YÖNETİM KURULU KARARINA YAZMAK GEREKİRMİ TEŞEKKÜRLER    Cevap: Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 6ıncı maddesinin 8inci fıkrasında; Yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresi beş yıl olarak düzenlenmiştir. Yönetim kurulu kararında; zaman aşımı süresinin kullanıldığının belirtilmesi uygun olacaktaır. 
 Soru Tarihi:2009-08-20 15:40:32   Cevap Tarihi:2009-08-25 16:38:43

Soru: 2002 yılında şoförlük mesleğindeki vergi mükellefiyetimi sona erdirdim ve mesleğimi bıraktım. Sigortalı olarak başka bir işyerinde çalışmaya başladım. 2005 yılında başka bir meslek dalında tekrar sicile ve başka bir odaya kaydoldum. 2009 yılında bu işimi de kapattım. Sicil kaydımı sildirmek için sicile gittiğimde şoförlükle ilgili oda kaydımın silinmediğini söyleyerek oda kaydım silinmeden sicil kaydımın silinmeyeceğini belirttiler. Oda ise 7 yıl önce bıraktığım meslek dalında geriye dönük aidat ödemem gerektiğini bildirmektedir. 7 yıl önce vergi mükellefiyeti sona ermiş olan esnaflığımla ilgili olarak aidat ödemek yükümlülüğüm nedir?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince, 15/08/2005 tarihine kadar vergi kaydı sona eren üyelerin kayıtlarının güncellenmesi gerekmekte idi. Bu tarihe kadar tamamlanması gereken sicil ve oda kayıtlarının güncellenmesi işleminin oda olarak yapılmaması nedeniyle, yalnızca bu tarihe kadar olan yıllık aidatlarının ilgili Yönetmelikte yer alan zamanaşımı süresi de (5 yıl) dikkate alınarak ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca; 5838 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alındığında 2004 yılı aidat aslı ile 2005 yılı Nisan ayı aidat aslının ödenmesi yeterli bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-08-25 09:54:36   Cevap Tarihi:2009-08-25 17:29:58

Soru: Aidatlara gelen g.zammı affı 28.Ağustos günü son buluyor. Bu tarihten sonra 2009 yılı aidat ödemesi kalanlardan g.zammını nisan sonu itibarıyla mı hesaplayım alıcaz.iyi günler.    Cevap: 28 Ağustos 2009 tarihinden sonra başvuran üyelerden süresi içinde ödenmeyen 2009 yılı aidatı için gecikme zammı 1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren hesaplanır ve tahsil edilir. 
 Soru Tarihi:2009-08-26 08:59:35   Cevap Tarihi:2009-08-26 09:51:41

Soru: İyi günler, dün de aynı soruyu sormuştum ama cevabı gelmedi. Odalardan kaydı pasife alınması için yönetim kurulu kararı alınarak gönderilen formlarda. üyelerin 6 ay öncesinden vergi dairesini kapatmış olmasına mı dikkat edeceğiz? Bu süre 6 ay değil de 3 veya 4 ay öncesinden kapatmış ise üyenin vergi dairesi kaydını pasife atmamız yanlış mı olur? Birde Sicil Müdürlüğümüz üyeyi bilgilendirmek amacıyla göndereceği yazıyı, pasife atmadan evvel mi? yoksa pasife attıktan sonra gönderebiliyor mu? Son olarak bütün odalarımızın bu güncellemeyi yapması şart mı? Çünkü güncelleme yapmak istemeyen oda başkanlarımız var. Acil cevap bekliyorum. teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesine göre vergi kaydı sona eren üyelerin altı ay içinde tekrara vergi kaydı açmamaları halinde üyeliği sona ermektedir. Buna göre oda yönetim kurulu tarafından vergi mükellefiyeti sona eren üyelerin 6 ay geçmeden kaydın silinmesi için karar alınması mümkün değildir. Üyenin bizzat başvurusunda bu süre aranmaz. Üye kaydının pasife alınması sicil kaydının silineceği anlamına gelmemektedir. Sicil müdürlüğü oda yönetim kurulu kararı ile kendilerine bildirilen bu durumdaki üyelerin kaydını pasife aldıktan sonra ODA tarafından üyeye yazılı olarak durumun bildirilmesi gerekmektedir. Kanunun 8.maddesine göre güncellemenin yapılması oda yönetim kurulunun görevleri arasındadır. 
 Soru Tarihi:2009-08-26 09:07:59   Cevap Tarihi:2009-08-26 09:48:37

Soru: mrb...5362 sy kn 8.madde üyeliğin son bulması a bendi gereği daimi çalışma bölgesi dışına çıkmak deniliyor.buna göre bu bölge odanın faaliyet alanı dışında kalan başka bir odaya üye naklini gerektir mi?15-8-2005 tarihinde bu gncellemeler ücretsiz yapılmıştı.şimdi ise 2005 tarihinden sonra vergi kayıtlarında değişiklik yaptıran üyeye oda olarak bizimmi başka odaya git dememiz lazım yoksa esnaf sicilin mi demesi lazım ?teşekkürler eğer biz yani oda olarak diyeceksek üye gelip ücrete mukabil ilgili odaya kaydını aldırmazsa pasife alınması için esnaf sicile yazmamız gerekir mi?teşekkürler    Cevap: Çalışma bölgesi odanın faaliyet alanını belirler.Üyenin çalışma bölgesi dışında faaliyete başlaması halinde,üyenin kayıtlı bulunduğu oda kaydını sildirip;işyerinin bulunduğu yerdeki ilgili odaya kayıt yaptırması gerekmektedir. Diğer taraftan vergi dairesi ile koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda; odaya kayıtlı üyelerinizin vergi kayıtlarında yapılan değişiklikleri bir liste halinde Birlik sicile bildirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-26 19:10:03   Cevap Tarihi:2009-09-07 14:14:15

Soru: iyi çalışmalar ; üyemiz şu anda esnaf odasın ve esnaf sicilde aktif vergisi gelir vergisi mükellefi (şahıs) olarak devam etmekte . Bu kişi aynı zamanda ticaret sicile de kayıtlı . bu durum normalmidir. Yoksa üyenin her iki sicilden birinden istifa etmek zorundamıdır.    Cevap: Üyenin esnaf ve sanatkarlık faaliyetinin dışında ayrı bir işyerinden veya faaliyetinden dolayı ticaret siciline de kayıtlı olması mümkündür. Ancak tek bir faaliyetten her iki sicile de kayıtlı ise bu durumda esnaf mı tacir mi olduğuna ilişkin tespitinin yapılması ve buna göre sicil kayıtlarınından birinin silinmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-27 12:24:52   Cevap Tarihi:2009-08-27 14:54:12

Soru: esnaaf odalarının esnafa ne gibi faydaları vardır,neden böyle bir kuruluş var ve zorunlu kayıt yaptırılıyor,ödene aidat karşılığında ne gibi hizmetler veriyor    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6 ve 68.maddesi gereği esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren otuz gün içinde ilgili esnaf ve sanatkar odasına ve esnaf ve sanatkar siciline kayıt olmak zorundadırlar. Bu Kanunun amir hükmü gereğidir. Meslek kuruluşumuz kamu kurumu niteliği taşıyan bir kuruluş olup, görevleri adı geçen kanunda sayılmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-08-27 14:34:23   Cevap Tarihi:2009-08-27 14:57:07

Soru: 28,08,2009 tarihinde 139,00 lira olan aidatımı yatırdım.sitenize baktığımda ilçelerin aidatları 69,00 lira,geçen sene 64,00 lira ödemiştim bu sene %100 den fazla zam niye bunda bir yanlışlık var.    Cevap: 17/05/2009 tarih ve 27231 sayılı resmi gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile; İlçelerin gelişmişlik durumuna göre, Kanunda belirtilen ücret sınırları dâhilinde kalmak şartıyla, gerek görülecek ilçelerde farklı tarife uygulamaya Konfederasyon yetkili kılınmış olup, bu yetki çerçevesinde SOMA ilçesi için belirlenen yıllık aidat 139,TL?dir. 
 Soru Tarihi:2009-08-28 14:19:24   Cevap Tarihi:2009-09-08 15:41:38

Soru: Nakliyecilik üzerine Şoförler ve Otomobilciler Odasına, Lastik satışı üzerine Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 15 yıllık üyeliğim var ve halen devam etmektedir. Aynı zamanda sigorta acenteliği yapıyorum ve ticaret odası üyesiyim. Ticaret odası üyesi olmam 2010 oda seçimlerine girmeme engel olurmu.saygılar.    Cevap: Farklı mesleklerden dolayı aynı zamanda hem ticaret odasına hem de esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmanız ve 2010'daki seçimlere girmeniz mümkündür. Ancak 5174 sayılı Kanuna göre; aynı zamanda Türkiye odalar ve Borsalar bünyesindeki odalar ile 5362 sayılı Kanuna göre kurulu bulunan odalardan yalnızca birinde görev alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-08-28 14:43:08   Cevap Tarihi:2009-08-31 12:53:25

Soru: mrb..genel kurul tarihinden 6 ay önce odaya kayıt olmuş kişi oy kullanabiliyor.peki öreneğin şubat 2010 daki genel kurulda kasım 2009 da odaya kayıt olmuş ancak 2006 yılında da esnaf siciline kayıt olmuş ve terk etmiş üyeye eski sicil no ile kayıt olduğuna göre hazirun listesinde ismi çıkması ihtimali varmı? oy kullanbilrmi?    Cevap: Oda genel kurul hazirun listesinde esnaf ve sicil kaydı bulunan ancak yalnızca oda üyeliği 6 ayı dolduran üye seçme hakkına sahip olacağından geçmiş sicil kayıtlarındaki süreler dikkate alınarak hazirun listesinde yer alamayacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-08-30 18:55:56   Cevap Tarihi:2009-08-31 16:47:09

Soru: MERABA BEN GEÇEN HAFTADA AYNI SORUYU SORMUŞTUM FAKAT CEVABINI ALAMADIM.ODAMIZDA KAYITLI BAKKALİŞ DEĞİŞTİREREK BAŞKA BİR MESLEK DALINDA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR BU ÜYEMİZİN ODA KAYDINI BİZDEMİ YOKSA FAALİYETTE BULUNDUĞU MESLEK ODASINAMI AKTARILACAKTIR AYRICA BU KİŞİ ŞEÇİMLERDE ADAY OLABİLİRMİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesine göre esnaf ve sanatkar faaliyeti ile ilgili ihtisas odasına ihtisas odası yoksa karma odaya karma oda da yoksa mesleğine en yakın odaya kayıt olmak zorundadır. Bu nedenle iş değiştiren esnaf ve sanatkarından sicilde gerekli değişiklikleri yaptırarak ilgili yeni mesleği ile ilgili meslek odasına kaydını yaptırması gerekmektedir. Bu durumda bu üyenin önceki odada seçimlere girmesi mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-08-31 09:19:56   Cevap Tarihi:2009-08-31 12:58:39

Soru: 2616 sayılı soruma ek olarak ; yani esnaf sicil ve odada toplam 6 ayı doldurması önemli değil sadece oda kaydı için6 ay önce kayıtlı olmak şartımı var çünkü şundan soruyorum bir üye 2004 ile 2008 arası oda kaydı var 2009-ağustosta tekrar oda kaydı olacak ise esnaf sicil eski numarayı aktife alacağına göre geçmiş yıllardaki oda kaydına göre ocak 2010 da yapılacağı varsayılan genel kurulda oy kullanabiliyormu?    Cevap: Üyenin genel kurulda oy kullanabilmesinin en önemli şartı odada SON ALTI AYDA kayıtlı olmaktır. Önceki oda kayıtları ile ilgili süre, seçimlerde organ üyeliğine seçilebilmek için aranan sürelerdir. 
 Soru Tarihi:2009-08-31 17:35:49   Cevap Tarihi:2009-09-01 16:03:42

Soru: odamıza kayıtlı bir üyemiz vergi kaydını 31.12.2006 tarihinde sildirmiş. Bizim düzenli olarak adi posta ile her yıl gönderdiğimiz aidat bildirimleri postadan bize geri dönmemiş. Vergi kaydını sildirdiği ancak üyemizin müracatı ile ağustos-2009 ayında tespit olmuştur. bu üyemizin 2007-2008-2009 yıllarına ait aidatları tarafımızdan tahsil edilecekmidir ?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61.madesi gereğince (bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kaydı silinenler için) oda kaydını sildiren üyenin yıllık aidatı üye kaydının silindiği ay itibariyle alınmaktadır. Buna göre 2007/2008 yıllık aidatının tamamı 2009 yılı aidatının ise sekiz aylık kısmının tahsil edimesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-01 18:27:11   Cevap Tarihi:2009-09-03 15:50:52

Soru: ELEK.ELEK.TEKS.FEDERASYONU VE KONFEDERASYON tarafından basımı ve dağıtımı yapılan Elektrikle ilgili fen adamlarının tedaş da abone işlemlerinde kullanmaları için bastırılan iş başlama iş bitim evraklarının kullanımı yasal olarak zorunlumudur.    Cevap: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 11 ve 15. maddeleri gereğince işe başlama ve iş bitirme evrakının kullanılması zorunludur. 
 Soru Tarihi:2009-09-01 19:29:08   Cevap Tarihi:2009-09-03 15:47:40

Soru: Vergi kaydı silinen üyelerin Odaya uğramamaları halinde Oda yönetim Kurulu Esnaf oda kayıtlarını ne zaman silebilir.Silinen üyeyi silindiği tarihte Pasif olarak göstermemiz mümkünmü?Ve 2009 Aralık ayına kadar silinen üyeler 2010 yılında genel kurulda oy kullanabilirmi?Başarılar..    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesine göre vergi kaydı sona eren üyelerin altı ay içinde tekrar vergi kaydı açmamaları halinde üyeliği sona ermektedir. Buna göre oda yönetim kurulu tarafından vergi mükellefiyeti sona eren üyelerin 6 ay geçmeden kaydın silinmesi için karar alınması mümkün değildir. Üyenin bizzat başvurusunda bu süre aranmaz. Üye kaydının pasife alınması sicil kaydının silineceği anlamına gelmemektedir. Sicil müdürlüğü oda yönetim kurulu kararı ile kendilerine bildirilen bu durumdaki üyelerin kaydını pasife aldıktan sonra ODA tarafından üyeye yazılı olarak durumun bildirilmesi gerekmektedir. 2009 Aralık ayında kaydı silinen üyeler hazirun listesinde yer alamayacaklardır. 
 Soru Tarihi:2009-09-03 12:02:08   Cevap Tarihi:2009-09-03 16:01:08

Soru: 2629 sayılı soruma ek olrak ; peki bulunduğu yerde pazarcılar odası var ama kişi seyyar maav işi yapıyorsa yani pazara çıkmıyorsa karma odaya da isteği halinde kayıt yaptırabilirmi?    Cevap: Mesleki fasaliyeti seyyar manav da olsa pazarcılar odası ilgilinin ihtisas odası olarak değerlendirileceğinden; karma odaya kayıt olması uygun görülmemektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-03 18:14:16   Cevap Tarihi:2009-09-14 15:02:53

Soru: 5362 sayılı Kanunun 54.md.ikinci fıkrası "Genel başkan veya başkanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda, yönetim kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarından birisini başkan olarak seçer." Demektedir.Hüküm her ne kadar "kalan süreyi tamamlamak üzere" şeklinde şart getirse de,bu şekilde seçilen bir başkanı tekrar değişrtirmek mümkünmüdür?Mümkün ise gerekçe ve hukuki dayanak ne olmalıdır?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54.md.ikinci fıkrası gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen başkanın, seçilme şartlarını koruduğu sürece, kalan süreyi tamamlaması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-08 14:06:07   Cevap Tarihi:2009-09-08 17:13:08

Soru: mrb..aralık 2009 da olduğumuzu varsayalım şubat 2010 da yapılacak olan genel kurul olacağı varsayılırsa vergi terklerine göre pasife alınacak işlemleri hangisıklıkla yapmalıyız?yada şöyle sorayım aralık 2009 da üye geriye dönük 2009 ocak ayına terkin verirse bizde güncelleme yapmamışsak ne olur?(aralık a kadar muntazam aralıklarla yapılan sorgulamalarda aktif çıkıyorsa )    Cevap: Vergi kaydı sona eren ve kaydın silinmesi için müracaat etmeyen üye eğer oda tarafından tespit edilmemiş ise genel kurulda delege olarak görünecektir. Bu nedenle güncellemenin her ay yapılması yararlı olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-09-09 09:33:51   Cevap Tarihi:2009-09-10 10:54:18

Soru: ana sözleşmeler ne zaman yenilenmektedir bilgilendirirseniz sevinirim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 75/j maddesi gereğince Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip 6 içinde ana sözleşmeler yenilenmiştir. Bunun dışında, oda faaliyet kolunda dğişiklik olması durumunda Bakanlıktan alınacak öz izinden ve genel kurul kararından sonra ana sözleşme değişikliği yapılabilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-09 11:44:05   Cevap Tarihi:2009-09-09 11:53:48

Soru: mrb..iki adet yabancı uyruklu ancak vergiye kayıtlı olduğundan oda ve sicil kaydı yapılmış üyemiz var ancak tc noları olmadığından sıfır geçiyor ve hazirun listesinde görünemeyecek bunun için yapmamız gereken nedir?listenin en sonuna eklenecekmi?veya bunu kim yapacak?teşekkürler    Cevap: "TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" hükümleri çerçevesinde; Türkiye?de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların kimlik bilgileri ve beyan edecekleri nüfus olayları yabancılar kütüğünde tutulur. Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişilerin kaydına ulaşmak, nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kamu kuruluşlarında yabancılarla ilgili olarak tutulan kayıtları ilişkilendirmek ve kimlik numaralarının zorunlu tutulduğu diğer işlemlerde karşılaşabilecekleri sıkıntıları gidermek amacıyla yabancılar kimlik numarası verilir. Yabancılar kimlik numarası, kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır. Bu çerçevede, odanıza kayıtlı ve en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan üyelerinizin yerleşim yerlerindeki nüfus müdürlüklerine başvurarak kimlik numaralarını almaları mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-09-09 21:07:04   Cevap Tarihi:2009-09-14 14:32:27

Soru: ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN TİC.ODASINDA KAYDI OLAN ÜYE KENDİ ADINADA VERGİ MÜKELLEFİYETİNDEN DOLAYIDA ODA DA KAYDI VAR BU NORMALMİDİR İKİ TARAFDA KAYDININ OLMASI    Cevap: Üynin FARKLI mesleklerden dolayı aynı zamanda hem ticaret odasına hem de esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olması mümkündür. Üye aynı faaliyeti nedeniyle hem ticaret odasına hem de esnaf odasına kayıt olamamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-09-10 09:35:46   Cevap Tarihi:2009-09-10 10:41:39

Soru: BİR ÜYEMİZ 12.12.1980 TARİHİNDE ODAMIZA KAYIT OLMUŞ, 5362 SAYILI YASININ GEÇİCİ 3 NCÜ MADDESİ GEREĞİNCE KAYDI 01.08.2005 TADRİHİNDE ODADAN SİLİNMİŞTİR. BU ÜYE 27.05.2009 TARAHİNDE ODAYA TEKRAR KAYIT OLMUŞTUR. ŞİMDİ BU ÜYE 2010 YILINDA YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURULDA ORGANLARA(BAŞKAN,Yönetim kurulu, denetim kurulu üyeliği gibi)SEÇİLEBİLİR Mİ? BU SORUMUN CEVABINI YAZILI OLARAK VERİRSENİZ ÇOM MEMNUN OLURUM. Mustafa ULUDAĞ Çankırı Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Sekreteri    Cevap: Genel kurul; genel kurul toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. Bu nedenle; genel kurulda başkan veya organ üyeliğine seçilebilmek son 6 ay kesintisiz olmak şartı ile Kanunun 50.maddesine göre odada toplam iki yıl üyeliği olmak ve halen çalışıyor bulunmak şartı aranmaktadır.Buna göre söz konusu üyenin seçilme hakkı bulunmaktadır. Ancak; 5362 sayılı Kanunun ?Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri? başlıklı 49?uncu maddesi hükmü gereği, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçimleri bağımsız yargı gözetimi ve denetiminde yapıldığından, genel kurul üyelerini belirleyen listenin ve diğer hususların onay yetkisi ilçe seçim kurulu başkanlığının uhdesi ve takdirinde bulunmaktadır. Sorunuzun cevabının yazılı olarak verilebilmesi için yazılı müracaatınız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-10 10:53:49   Cevap Tarihi:2009-09-10 11:29:06

Soru: e-esnaf veri tabanında aidat bilgilerini sisteme nasıl girebilirim.    Cevap: Konuya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile irtibat kurmanız gerekmektedir. (Tel: 0-312-219 65 00) 
 Soru Tarihi:2009-09-14 14:37:48   Cevap Tarihi:2009-12-31 14:01:22

Soru: 1994 Şoförler ve Otomobilciler Odasına şoför mesleki faaliyeti üzerine kayıt oldum. Ancak sicil kaydımı taksi işletmecisi olarak 2009 yılının Temmuz ayında yaptırdım.2010 yılında oda seçimlerine gireceğim. 1994 yılından 2009 yılına kadar odada şoför kaydım devam etmiştir. Bu durum oda seçimlerine girmemi engeller mi?    Cevap: 2010 yılında odanızın olağan genel kuruluna katılabilmeniz için genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce sicil ve oda kaydınızın yapılmış olması gerekmektedir. Buna göre; odanın genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olmanız için, sicil kaydınızı Temmuz 2009 tarihinde yaptırdığınızdan, oda genel kurulunun yapılacağı tarih itibarıyla, en az altı aylık süreyi doldurmuş olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-17 23:00:04   Cevap Tarihi:2009-09-18 10:38:01

Soru: 5362 sayılı yasaya göre kayıtlı olan üyenin,daha sonra 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunua göre şahıs olarak Ticaret Odasına kayıt olabilirmi,kayıt olabilmesi için birinci sınıf tüccarın 6 katı kadar yıllık alış satış tutarı haddi getirilmiştir,bu sınırlama hangi kanuna istinaden konulmuştur.Bilgi ve gereğini rica ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanun kapsamında bir mesleki faaliyeti icra eden ve bu vesile ile esnaf ve sanatkar sicili ile ilgili esnaf ve sanatkar odasına kayıt olan kişi, aynı mesleki faaliyetten ötürü ticaret odasına kayıt olamaz. 5362 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca "Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar. Ancak, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtları, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır." 
 Soru Tarihi:2009-09-18 11:48:56   Cevap Tarihi:2009-09-18 13:31:45

Soru: Öncelikle Yeni sosyal güvenlik sistemine göre hazırlanmış olan ve Odalarımıza gönderilen "ESNAF VE SANATKARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ" kitabından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederiz. Böyle bir çalışmanın yaklaşan seçimlerin daha sağlıklı geçmesi için seçimle alakalı bir kitap çalışmasınında yararlı olacağı kanısındayız. Böyle bir çalışmanız var mıdır?    Cevap: Konfederasyonumuzca hazırlanan genel kurul rehberi niteliğindeki seçim kitapçığı önümüzdeki günlerde Birlikler vasıtasıyla Odalara intikal ettirilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-09-24 15:35:22   Cevap Tarihi:2009-09-25 10:57:16

Soru: BİR ÜYEMİZ 06.10.1997 DEN BERİ ODALAR BİRLİĞİNE KAYDI VARMİŞMİŞ FAKAT HİÇ BİR ODAYA KAYDI YOKMUŞ 10.07.2009 TARİHİNDE BİRLİK TARAFINDAN AKTARILDI FAKAT O ÜYEMİZİN MALİYE KAYDI KAPALIYMIŞ ÜYE 04.09.2009 TARİHİNDE MALİYE KAYIT OLMUŞ BU ÜYEMİZİN ÜYELİK DURUMU NORMAL MİDİR ŞUAN İÇİN    Cevap: 5362 sayılı Kanuna göre 15/08/2005 tarihine kadar, sicil kaydı bulunan ancak oda kaydı bulunmayan üyelerin kayıtlarının güncellenmesi veya vergi kaydı olmayan üyelerin kayıtlarının silinmesi gerekmekte idi. 21 Haziran 2005'ten itibaren üye kayıtlarında vergi kaydı şartı aranmaktadır. Bu nedenle bahse konu üyenin odanızdaki üyeliği vergi kaydı başladığı andan itibaren geçerlidir. 
 Soru Tarihi:2009-09-25 14:02:50   Cevap Tarihi:2009-09-29 15:41:48

Soru: 0101 2000 de esnaf ve sanatkarlar odasında işe başladım orta okul mzunuyum g sekreter 2006 da emekli oldu ben ise şuanda resmi olarak g sekreter olarak görünmüyorum ama odanın bütün imzalarını atıyorum acaba 2010 da yapılacak genel kurulda G sekreter olabilirmiyim tşk    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57. maddesi gereğince bu kanunun yürülüğe girdiği tarihten sonra (21 Haziran 2005) oda genel sekreter ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu olması, gerekmektedir. Bu nedenle 2010 da yapılacak genel kurulda genel sekreter olarak atanmanız mümkün bulunmamamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-09-29 10:54:38   Cevap Tarihi:2009-09-29 15:22:32

Soru: Yeni 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu ile birlikte bir çok yerde Şoförler ve Otomobilciler odaları da dahil Odalarımız kapanarak, Ticari araç işletmeciliği yapan ve belirli bir kitleyi oluşturan Kamyoncu, Otobüsçü, Minibüsçü, Taksici, Öğrenci servisçiliği,Fabrika servisçiliği, Kamyonetçi meslek grupları odalarımızdan hizmet görmekte, başkanlarını ve yöneticilerini seçmekte doğal olarakta kamu kurum ve kuruluşlarında sorunlarının görüşüldüğü Trafik komisyomlarında odanın ünvanı Şoförler ve Otomobilciler Odası olmadığı gerekçesi ile diğer mesleklerin temsillerinde sorun yaşanmazken ticari araç işletmecisi üyelerimizi temsil edememekteyiz. Karma odalarımızın yaşadığı bu sorunun kesin olarak giderilmesini istiyoruz.Bu sebepledirki; a-) Üyesi olmadığımızdan Trafik Tescil İşlemleri ile ilgili basılı evrak, plaka basımı Şoförler federasyonunda alınamamakta ve işlemler ağır, aksak devam etmekte, vatandaşlarımızın şikayetine sebep olmaktadır. b-) Karma odalarımızın bu sorununun kesin çözülebilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar ünvanının yanına Şoförler ve Otomobilciler ünvanı tescil işlemi yapılıp, temsil de istenilen Şoförler ve Otomobilciler federasyonuna kayıt yapılarak sorun çözülebilirmi? c-) Mesleki sorunların görüşüldüğü trafik komisyonlarına 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununu ile seçilmiş başkanlar olarak, ticari araç işletmecisi, nakliyeci, üyelerimiz temsil edilemediğinden üyelerimize sorunlarının çözümü ve sonucu hakkında cevap verilmemektedir. Trafik Komisyonu oluşumunda mevcut üyelere ilaveten vakıf, üniversite, kamuya yararlı kurum ve kuruluşlardan üye alınabilir maddesine istinaden odamız kamu kurumu Üyelerimizin sorunlarının görüşüldüğü komisyona davet genelgesi çıkarabilirmi. Mesleki yönden sağlıksız verilmiş kararlar çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu hususların saygıdeğer Konfederasyon başkanlığımızdan çözümleneceği güvencesiyle saygılarımızla arz ederiz.    Cevap: Karayolları Trafik Kanununun 12.maddesinin değiştirilerek, şoförler odalarının yanı sıra karma oda ve birlik temsilcilerinin de il/ilçe trafik komisyonlarında yer alması hususu İçişleri Bakanlığına iletilmiş olup, Bakanlıkça, bu konuda yapılacak yasal düzenlemelerde talebimizin göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir. Karma odalarının unvanlarına şoförler ibaresinin eklenmesi hususu Bakanlıktan alınacak uygun olduğuna dair ön izne müteakip oda genel kurul kararıyla mümkün olabilir. Ayrıca, Oda olarak Valiliğe müracaat etmeniz ve valilikçe de uygun bulunması halinde karma oda olarak görüş alınmak üzere komisyona davet edilmeniz mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-09-29 16:04:06   Cevap Tarihi:2009-10-05 13:38:36

Soru: Vergi kaydını sildirmiş fakat odamıza kapanış için gelmeyen üyelerimiz var. Yaptığımız incelemede bu üyelerimizin geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunmaktadır. bu tür üyelerimizin kapanışlarını nasıl yapmalıyız.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 8. maddesine göre vergi kaydını sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenlerin kayıtlarının silinmesi için oda yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir. Oda kaydının silinmesi aidatın tahsil edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat için yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-29 16:35:30   Cevap Tarihi:2009-10-05 11:47:39

Soru: mrb..1-bazı üyelerin vergi dairesine kayıt tarihi e-esnaf sisteminde yok sisteme yükleme yapabilirmiyiz?    Cevap: e-esnaf ve sanatkar veri tabanında söz konusu bilgileri girebileceğiniz kısım var ise yüklenmesinde de bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak oda kaydı eski olan üyelerin daha önceki vergi mükellefiyet durumlarının da geçerli olabilmesi çin varsa önceki vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihlerinin de yazılması üyenin hak kaybının önlenmesi açısından önemli görülmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-30 16:32:24   Cevap Tarihi:2009-10-05 11:49:51

Soru: 1994 yılında oda kaydım açlıdı. 2007 yılında oda kaydım ticaret odasına kayıtolduğum için silindi. şu an odaya tekrar kayıt olduğum taktirde aday olabilirmiyim    Cevap: Odalarımız yönetim kurulu başkanlığına için aday olabilmek için bahse konu odada toplam 2 yıl olmak üzere seçimlerden önceki son altı ayda da kesintisiz üye olunması gerekmektedir. Diğer taraftan; Farklı mesleklerden dolayı aynı zamanda hem ticaret odasına hem de esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmanız halinde 5174 sayılı Kanuna göre; aynı zamanda Türkiye odalar ve Borsalar bünyesindeki odalar ile 5362 sayılı Kanuna göre kurulu bulunan odalardan yalnızca birinde görev alabilirsiniz 
 Soru Tarihi:2009-10-04 18:28:26   Cevap Tarihi:2009-10-05 11:52:54

Soru: ÖDEMİŞ İLÇESİNDE EMLAKÇILAR ODASI BULUNMADIĞINDAN DOLAYI EMLAKÇI ÜYELERİMİZ DİĞER ODALARA KAYIT OLMAKTADIRLAR. BU ÜYELERİMİZİN İL MERKEZİNDE BULUNAN EMLAKÇILAR ODASINA KAYIT ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? SADECE İLÇEMİZDEKİ ODALARA KAYIT OLMALARI YETERLİ MİDİR? HEM İL MERKEZİNDEKİ EMLAKÇILAR ODASINA HEM DE BİZİM ODAYA KAYITLI OLAN ÜYELERİMİZ BİZE GELDİKLERİNDE İLLERDEKİ ODALARDAN HERHANGİ BİR BELGE ALMAK İÇİN 150 KM YOL GİTMEK İSTEMEDİKLERİNİ VE BUNUN KENDİLERİNE MADDİ YÖNDEN AYRICA BİR KÜLFET GETİRDİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAKTADIRLAR. İLÇEMİZDEKİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ÜYELERİMİZDEN İL MERKEZİNDEKİ ODAYA DA KAYITLI OLMALARINI İSTEMEKTEDİR. BU DURUMDAKİ ÜYELERİMİZ İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİYOR. EĞER İLE MERKEZİNDEKİ EMLAKÇILAR ODASINA KAYIT ZORUNLULUĞU YOK İSE ORAYA KAYITLI OLAN ÜYELERİMİZİN KAYITLARINI SİLDİRMELERİ İÇİN NE YAPILMALIDIR.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesine göre, esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanlar ise karma odaya kayıt olabilirler. Odaların çalışma bölgesi bulundukları ilçenin idari sınırlarıdır. Birden fazla ilçe bulunan büyükşehir il merkezlerinde kurulu bulunan odaların çalışma bölgesi ise büyükşehire dahil ilçelerin idari sınırlarıdır. Ödemiş ilçesi İzmir büyükşehire bağlı ilçe olduğundan; Ödemiş ilçesindeki emlakçıların; ihtisas odası olan İzmir Emlakçılar odasına kayıt olması gerekmektedir. Üyenin aynı meslek ve tek bir işyerinden dolayı iki odaya birden kayıt olması mevzuata aykırıdır. 
 Soru Tarihi:2009-10-05 10:25:29   Cevap Tarihi:2009-10-05 12:23:45

Soru: ÖDEMİŞ İLÇESİ METROPOL DIŞI BİR İLÇE OLDUĞUNDAN DOLAYI 2764 NUMARALI SORUMUZA VERMİŞ OLDUĞUNUZ CEVAPTA BELİRTİLEN EMLAKÇI ÜYELERİMİZ İZMİR EMLAKÇILAR ODASINA KAYIT OLMAK ZORUNDAMIDIRLAR?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesine göre üyeler; işyerlerinin bulunduğu yerdeki meslek sanatları ile ilgili ihtisas odasına, meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası yoksa karma odaya, karma oda da yoksa mesleklerine en yakın odaya kayıt olmak zorundadırlar. ÖDEMİŞ ilçesi büyükşehire bağlı ilçe değilse bu ilçede faaliyet gösteren emlakçıların İZMİR Emlakçılar odasına kayıt olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-10-06 17:14:37   Cevap Tarihi:2009-10-07 14:39:48

Soru: Ben manisa ili turgutlu ilçesi demirciler odasının 20 yıllık üyesiydim. 2007 senesinde işyerimi Salihli ye taşındım. Kaydımı Turgutlu demirciler odasından sildirip Salihli demirciler odasına kaydettirdim. Orada 6 aylık üyelik yaptıktan sonra Tekrar Turgutluya dönüp kaydımı yeniden salihliye yaptırdım. 2010 yılında seçimler yapılacak. Seçimlerin yapıldığı tarihte ben salili demirciler odasına tekrar kayıt yaptırdığımın 22 ayı olacak. Ben seçimlerde Yönetim veya başkanlığa aday olmak istiyorum. Seçimi kazanırsam süre nedeni ile sorun yaşarmıyım.    Cevap: Üyenin seçme hakkını kullanabilmesi için genel kurul tarihinden en az 6 ay önce oda ve sicil kaydını yaptırması gerekmektedir. Seçilebilmek (aday olabilmek) için ise son 6 ay kesintisiz odada toplam iki yıl üyeliği bulunması gerekmektedir. Buna göre Salihli Demirciler odasında toplam 24 ay üyeliğiniz bulunmayacağından aday olabilmeniz mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-10-07 13:02:42   Cevap Tarihi:2009-10-07 14:34:06

Soru: - 2005 yılında yapılmış olan genel kurul neticesinde belirlenmiş olan yönetim kurulu üyeleri istifalar nedeni ile yedekleri ile değişmiştir. 2010 yılında yapılacak olan genel kurula sunulacak 2005-2006-2007-2008-2009 raporlarında genel kurul tarihindeki yönetim kurulu üyelerin mi imzası bulunacak yoksa her dönemin sonunda o dönem mevcut olan yönetim kurulu üyelerinin mi? **saygılarımla    Cevap: 2010 yılında yapılacak olan genel kurula sunulacak 2005-2006-2007-2008-2009 raporlarında genel kurul tarihindeki yönetim kurulu üyelerin imzası bulunacaktır. Ancak geçmiş dönemdeki uygulamalar hakkında bir sorun yaşandığında sorumluluk dönemin yönetim kurulu üyelerine ait olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-10-08 16:10:24   Cevap Tarihi:2009-10-12 13:49:41

Soru: MRB..GENEL KURULDAN GEÇİRİLMEK ÜZERE HAZIRLANACAK OLAN TAHMİNİ BÜTÇELERDE YÖN KURULU BAŞKAN VE PERSONELİN AYLIK ÜCRET VEYA HUZUR HAKLARI NASIL HAZIRLANACAKTIR.?5362 SAYILI KANUNDA ÜYE TAM SAYISI VE YÜRÜLÜKTEKİ ASGARİ ÜCRETE GÖRE HAZIRLANIR DENMEKTEDİR.2010-2011-2013-2012 YILLARINDA BU ORAN ŞİMDİDEN BELLİ OLMADIĞINA GÖRE NASIL HESAPLANDIRACAĞIZ?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 56. maddesinde belirlenen aylık ücretler ve huzur hakları üst sınırdır. Oda genel kurulu bu sınırı geçmemek üzere (altında belirlenebilir) aylık ücret ve huzur haklarını belirler. Genel kurulun yapıldığı yıldan sonraki yıllar için ise bir artış oranı belirlenir. Bu artış oranı ise asgari ücretteki artış oranını geçmeyecek şekilde yine genel kurulda belirlenmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-10-09 12:37:05   Cevap Tarihi:2009-10-12 14:02:43

Soru: kolay gelsin 2005 yılında olağan genel kurulunu süresi içinde yapan bi oda 2008 yılında olağanüstü genel kurul yaparak başkanı ve yönetimi değişmiştir.bu odanın 2010 yılında tekrar genel kurul yapması zorunlumudur.    Cevap: Olağanüstü genel kurul yapan odaların da 2010 yılında olağan genel kurullarını yapmaları gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-12 18:58:00   Cevap Tarihi:2009-10-13 09:44:49

Soru: BİRLİĞE BAĞLI ODAMIZIN BİR TANESİNİN ÜYE SAYISI 100'ÜN ALTINDA VE MAHKEMECEDE FESİH KARARININ VERİLMESİNE RAĞMEN TEMYİZE GİDİLMESİYLE ODANIN TÜZEL KİŞİLİĞİ DEVAM ETMEKTEDİR.GENEL KURUL SEÇİMLERİNDE 5362 SAYILI YASANIN 45.MADDESİNİN 3.PARAGRAFINDA YER ALAN YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ TPLAMI (7+3=10*5=50)OLAN 50 DEN AZ TOPLANIRSA SEÇİM YASALMIDIR VEYA NELE YAPILABİLİR?TEŞEKKÜRLER    Cevap: Çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul toplantısını zamanında yapamayan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul işlemleri; odalarda bağlı olduğu birlik tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapılır. 
 Soru Tarihi:2009-10-13 09:09:53   Cevap Tarihi:2009-10-13 09:47:53

Soru: MRB..ÜYELERİMİZİN VERGİ KONTROLLERİNİ TESK VERGİ BİLGİ SİSTEMİNİ KULLANARAK BİTİRDİK.PASİFE ALINACAKLARI ALDIK.YİNEDE SİSTEMDE DOĞABİLECEK AKSAKLILAR İÇİN ÜYELERİMİZİN BİR LİSTESİ İLE BERABER VERGİ DAİRESİNE RESMİ YAZI YAZARAK SORALIMMI?VERİLEN CEVAP NE KADARLIK SÜRE İÇİN GEÇERLİ OLUR?    Cevap: TESK vergi sistemi bilgilendirme amaçlı olup, pasife aldığınız üyelerin vergi mükellefiyet durumlarını vergi dairesinden belgelendirmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-13 09:45:52   Cevap Tarihi:2009-10-13 09:55:48

Soru: 3340 NOLU SORUMU TAM SORAMADIM SANIRIM .PASİFE ALDIRILAN ÜYELERİN PASİFE ALMADAN ÖNCE VERGİ DAİRESİNE SORDUK.BELGELERİNİ ALDIK.ŞİMDİ DİYORUM BÜTÜN ÜYELERİ TEKRAR BELGELİ OLSUN DİYE AKTİF OLAN ÜYELERİ VERGİ DAİRESİNE SORALIMMI?CEVABI GELİNCE NEKADARLIK SÜREYİ KAPSAR?    Cevap: Aktif üyelerin vergi dairesinden sorgulanmasına gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-10-13 10:25:46   Cevap Tarihi:2009-10-15 13:19:34

Soru: ihtisas odası bulunan bir üyenin ihtisas odasına kaydını aktarmak için kanunun hangi maddesi esas alınmalıdır?Saygılarımızla...    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 4.maddesinin 4.fıkrası ile Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğinin 5.maddesinin 3.fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır. 
 Soru Tarihi:2009-10-13 10:53:48   Cevap Tarihi:2009-10-13 15:42:56

Soru: Ben dört yıldır diyarbakır esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı üyeyim züccaciyeciler odasına kayıtlıyım züccaciyeciler oda başkanlığı seçimleri ne zaman yapılıyor ve başkanlığa aday olmak için gerekli belgeler nelerdir onları öğrenmek istiyorum saygılarımla...    Cevap: Oda seçimleri 2010 yılının Ocak, Şubat Mart aylarından birinde oda yönetim kurulunun uygun gördüğü bir tarihte yapılacaktır.Başkanlığa aday olabilmek için züccaciyeciler odasına en an iki yıl üyeliğiniz bulunması, züccaciyelik meslek dalında vergi kaydınız ve sicil kaydınız bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-13 12:24:00   Cevap Tarihi:2009-10-14 13:59:02

Soru: karma oda kurulması için 500 üye istenmektedir.Bu 500 üye gezilerek karma oda kurulması için üyenin kendisinden İMZA mı alınması gerekiyor.teşekkürler    Cevap: Oda kuruluşu ile ilgili olarak Mülki İdare Amirliğine verilecek müracaat dilekçesine, Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanına girişi yapılan ve en az 500 kişilik kurucu üyelere sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilen Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış beş adet oda kuruluş tutanağı ve kurucular kurulunun hazır bulunmasıyla sicil müdürünün huzurunda düzenlenen Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış beş adet oda ana sözleşmesi eklenmektedir. Buna göre oda kuruluş tutanağında 500kişinin imzasının bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-13 17:18:21   Cevap Tarihi:2009-10-15 13:25:05

Soru: taksiciler odası kac uye olunca kuruluyor bizim burda 400. taksı var 201 kişi olunca kurulur denıyor dogrusu nedir lutfen cevaplarsanız sevınırım    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 4.maddesine göre; Oda kuruluşu için oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan aynı mesleği icra eden 500 esnafın bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-15 12:07:23   Cevap Tarihi:2009-10-15 12:20:39

Soru: 1992 den beri esnaf sicile kayıtlıyım 2004 yılında vergi kaydımı kapattım. Halen mesleğimde faalim. Odamızın 2010 daki seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına sahipmiyim.    Cevap: Vergi kaydı olmayan kişinin esnaf ve sanatkarlık niteliği de vergi kaydının sona ermesini müteakip en geç 6 ay sonra sona ermesi gerektiğinden seçme ve seçilme hakkını kullanmanız mümkün değilir. 
 Soru Tarihi:2009-10-16 17:51:50   Cevap Tarihi:2009-10-19 14:39:39

Soru: küçük esnaf ve sanaatkar oda başkanı olmak için ilk okul mezunu olmak yeterlimidir.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine göre; Oda başkanı ve yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak yeterli bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-10-17 22:17:03   Cevap Tarihi:2009-10-19 13:46:52

Soru: SAYIN YETKİLİ ESNAF SANATKAR ODASI BAŞKANI OLABİLMEK İÇİN İLK OKUL MEZUNU OLMAK YETERLİMİDİR? YETERLİ DEGİL İSE ADAY OLMAK İÇİN EN AZ NE MEZUNU OLMAK GEREKLİDİR? SAYGILARIMLA....    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine göre; Oda başkanı ve yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak yeterli bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-10-19 00:10:05   Cevap Tarihi:2009-10-19 13:46:24

Soru: Yaklaşan Genel Kurul Toplatıları nedeniyle TESK hızlı cevap sistemine GENEL KURUL TOPLANTI larına esas konu başlığı eklenip soru - cevapları buradan yapılabilirmi. iyi çalışmlar    Cevap: Konfederasyonumuzun 2009/61 no.lu genelgesi ekinde genel kurul rehberi bulunmaktadır. Rehberde yapılacak iş işlemler ile sık sorulan soruların cevapları yer almaktadır. Öneriniz değerlendirmek üzere not edilmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-10-19 13:02:39   Cevap Tarihi:2009-10-19 13:42:23

Soru: Genel kurullarımızın yaklaşması nedeni ile birliğimize bağlı; a)Sebzeciler kasapçılar ve balıkçılar odası yeni yapılacak genel kurullarında "ünvan"değişikliğine gidileceğini belirtmektedirler.Ünvanının "tüm pazarcılar kasapçılar ve balıkçılar odası"şeklinde değiştireceklerini düşünüyorlar.Böyle bir düşünce gerçekleşebilirmi? b)Böyle bir düşünce gündememi yazılır veya teklif sunularakmı gerçekleşebilir?Birlik olarak bizlerin atadığı divanı yönetecek yönetim kurulu üyelerimiz ne yapabilir? c)Bu odamıza kayıtta vergi dairesince yazılan seyyar cümlesi çok geçmektedir ve pazarcının içeri (seyyar sebzecimi,seyyar züccaciye,tuhafiye veya hırdavatçımı?)belirtilmemektedir.Meslek kodlamalarında seyyar ibaresi bulunmadığından üyeye nasıl bir kolaylık yapılabilir veya nasıl bir işlem yapılmalıdır? Teşekkürler    Cevap: Unvan değişikliği için genel kuruldan önce Bakanlıktan öz izin alınması gerekir. Daha sonra oda genel kurul gündemine konulması ve genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının onayı ile mümkündür.Pazarcının içeriği pazarda sattığı malın cinsine göre değişkiklik göstereceğinden ve meslek kollarında seyyar ifadesi yer almadığından faaliyetine göre kayıt edilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-10-19 16:12:05   Cevap Tarihi:2009-10-26 13:54:23

Soru: kişi ilk vergi dairesi kaydını yaptırdığında sicil kaydınıda yaptırıyor.Ancak 5 yıl içinde 3-4 defa vergi dairesine giriş çıkış yaptığı halde sicile gelmiyor,en sonunda bir belge için geldiğinde ise yeni vergi kaydı görülüyor.Bu üyeye ne gibi bir işlem yapılmalıdır?teşekkürler.    Cevap: Vergi mükellefiyetini sildiren üyeler altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi halinde üyenin oda ve sicil kaydında bir işlem yapılmayacaktır. Ancak üye bu süre sonunda geldiğinde meslek değişikliği yapılmış ise yeni meslek durumuna göre sicil ve oda kaydının yeniden düzenlenmesi yani önceki mesleğin terkin edilerek yeni mesleğin tescil edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-20 12:19:07   Cevap Tarihi:2009-10-20 14:04:38

Soru: 5362 sayılı kanunla vergi kayıtları bulunmayan şoför üyelerimizin oda kayıtları silinmiştir. Vergi kaydı olmayan ve geçmişte 5 yıllık şoför kaydı bulunan ve 2009/Şubat ayında ticari araç alıp odamıza tekrar kayıt yaptıran üyemiz yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir mi? Organ seçimlerinde 2 yıllık oda kaydı şartında vergi kaydıda şart mıdır?    Cevap: Üyelerin geçmişteki üyelik süreleri seçme ve seçilme haklarının belirlenmesinde kabul edileceğinden söz konusu üyenin oda kaydına göre seçilme hakkı bulunmaktadır. Ancak adayların aktif olarak çalışıyor olmaları şart olup, bunun içinde vergi kaydı olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-21 16:07:31   Cevap Tarihi:2009-10-26 16:25:45

Soru: malatya bakkallar ve bayiler odası seçimi nezaman hangi tarihde olacak isim listesini nereden alabilirim seçim üye sistemiylemi delege sistemiylemi olacak ve tarih yerel mahalli gazetelere verilmeyecekmidir verilmediği takdirde yasal suç sayılacakmıkimler oy kullanabilir kimler kullanmza    Cevap: Oda genel kurul tarihleri; 2010 yılının Ocak, Şubat Mart aylarından birinde yapılmak üzere oda yönetim kurulunca belirlenmektedir. Genel kurul ilanı toplantıdan en az 15 gün önce mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre (belediye ilanı gibi) ilan edilecektir. ilanın verilmemesi genel kurul işlemlerinin eksik yapılacağı anlamına geleceğinden genel kurulun iptaline sebep olabilir. Üye listesi, seçimden onbeş gün önce oda merkezinde, seçimin yapılacağı yerde, ilçe seçim kurulunda ilan edileceğinden bu süre listeyi incelemeniz mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-10-21 16:24:36   Cevap Tarihi:2009-10-27 12:08:06

Soru: kuaförlerde ve berberlerde yapılan işlemlerin (kaş bıyık aldırma saç kesim fön gibi) şlemlerin konfederasyon tarafından belirlenen fiyat listesi nedir?    Cevap: Esnaf ve sanatkarların fiyat tarifeleri bağlı olduğu odalarca belirlenmekte ve il Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği tarafından onaylanmaktadır. Tarifeler, il ve ilçelere göre ise farklılık göstermektedir. Buna göre tarifeyi uygulayan kuaförün kayıtlı olduğu odadan söz konusu ücretleri öğrenmeniz mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-10-21 16:35:50   Cevap Tarihi:2009-10-22 17:25:47

Soru: 1995 yılında büro açtım ve iki ay sonra askerlikten dolayı kapattım hem maliye hemde bağkur kapamamı yapttım kısa dönem askerlikten sonra 10 yıl ssk lı çalıştım 3 yıl önce yine kendi işimi kurdum ve tekrar kapattığım bağkurumu aktif ettirdim.1995 yılında askerlik nedeniyle kapatmama rağmen SSK'lı olmadığım günleri bağkur göstererek 10 yıllık faiziyle parasını istemekteler sebep olarakda EMO üyeliğimi göstermektedirler.Ben bu üyeliğin ömür boyu devam edeceğimi belirtmeme rağmen ilgili kanun böyle diyor denmektedir.Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum. saygılarımla    Cevap: 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 24 üncü maddesinde sırasıyla, 19.4.1979 tarih ve 2229 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle, 14.4.1982 tarih ve 2654 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ve 14.03.1985 tarih ve 3165 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesiyle değişiklikler yapılmış olup; Bağ-Kur sigortalılığının başlangıç ve bitiş tarihinin hesaplanmasında, 1971-1979 tarihleri arasında esnaf ve sanatkar sicil kaydı, oda kaydı, dikkate alınmakta, 1979-1982 tarihleri arasında ise esnaf ve sanatkar sicil kaydı, oda kaydı ve vergi kayıtları, 1982-1985 tarihleri arasında sadece vergi kayıtları, 1985-2000 tarihleri arasında da sicil kaydı, oda kaydı ve vergi kayıtlarından herhangi biri dikkate alınarak sigortalılık başlatılmaktaydı 04.10.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 619 sayılı KHK ile; 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları ise esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt olmak şartıyla talep tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılmaktır. Buna göre, 1982-1985 tarihleri arasında ve 2000 yılından bugüne kadar olan sürelerde sadece vergi kaydı geçerli olup bu tarihlerde vergi kaydınızın olması halinde borçlandırılabilirsiniz.Diğer taraftan hukuki yollara başvurma hakkınız saklıdır. 
 Soru Tarihi:2009-10-22 10:57:45   Cevap Tarihi:2009-10-27 15:59:29

Soru: ODA GENEL SEKRETERİYİM.ODA BAŞKANIMIZ BAŞKAN VEKİLİMİZ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HERGÜN ODA ÜYELERİMİZİN SORUNLARI İLE İLGİLİ İLÇE İLÇE GEZMEKTE VE ODA MERKEZİNDE BEN VE MEMURLARIMIZ BULUNMAKTADIR. HEM ODA BAŞKANI HEMDE KENDİ YERİME İMZA ATABİLİRMİYİM YOKSA MEMURLARDAN BİRİNE GENEL SEKRETER YERİNE İMZA ATTIRIP BEN BAŞKAN YERİNE İMZA ATABİLİRMİYİM KANUNLARA UYGUN OLANI NEDİR?    Cevap: Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 54'üncü maddesinde, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarını temsil ve ilzama başkanın yetkili olduğu, başkanın bulunmadığı zamanlarda, yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olan başkan vekilinin temsil ve ilzam görevini ifa edeceği ve esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin müşterek imzalarının bağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bakımdan; başkanın olmadığı zamanlarda, başkan vekilinin ve genel sekreter olarak sizin müşterek imzanız odanızı bağlar. Bunun dışında bir uygulama kanunen söz konusu değildir. 
 Soru Tarihi:2009-10-22 11:39:22   Cevap Tarihi:2009-10-26 15:52:46

Soru: ODA ÜYEMİZİN İSTANBUL TİCARET ODASINA KAYITLI OLDUĞUNU TESPİT ETTİK KANUNDA TİCARET ODASINA KAYIT OLAN ESNAF ODASINA KAYIT OLAMAZ MADDESİ YER ALIYOR.BU ÜYEMİZİ BU SEBEPTEN DOLAYI ÜYELİKTEN DÜŞÜRMEMİZ MÜMKÜNMÜDÜR    Cevap: Üye aynı meslekten dolayı hem ticret odasına hem de esnaf ve sanatkar odasına kayıtlı ise, faaliyetin niteliğine ve gelir düzeyine göre esnaf mı tacir mi olduğunun tesbitinin yapılması ve sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-22 11:41:04   Cevap Tarihi:2009-10-22 13:54:40

Soru: esnaf odası seçimleri için genel kurulda oy kullanacak kişi 2010 yılı seçimi için kayıt tarihi en son hangi ay olmalı oy kullana bilmesi için" saygılarımla    Cevap: Kanunun 9.maddesine göre; genel kurul; genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının seçme ve seçilme şartlarına ilişkin görüşüne göre; eğer daha önce aynı odada üyeliğiniz mevcutsa bu durumda Kanunun 8. maddesine göre kazanılmış hakların aynen devam edeceğinden; genel kurul tarihinden önce toplamda altı ay üyeliğin bulunması yeterli sayılacaktır. Bu durumda bulunan üyelerin isimlerinin hazirun listesinde yer almaması halinde; listenin askıda bulunduğu sürede itiraz edilmesi ve kararın ilçe şeçim kurulunca verilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-22 11:47:02   Cevap Tarihi:2009-10-22 15:54:42

Soru: bizler besnide 33.tane berber esnafıyız 30 tanesi pazar günleri işyerlerini açmak istemiyor 3 taneside acmak istiyor. belediyenin bunlara pazar ruhsatiyesi vermeye kanunen yetkisi varmıdır.    Cevap: hafta sonu çalışma ruhsatı verme yetkisi belediyeye aittir.394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre, ruhsat alması gereken işyerlerine Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı belediyelerce verilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-22 17:01:10   Cevap Tarihi:2009-10-26 17:15:20

Soru: merhaba..5362 sy kanun 42.maddesinde odanın genel kurul ayları ocak-şubat-mart denilmiş,ayrıca genel kurul tarihinden en az 15 gün önce genel kurula sunulacak raporlar odanın merkezi ile bakanlık veri tabanında yayınlanır denilmiştir.buna göre bu raporlar hangileridir?buna göre 10 ocak 2010 da yapılması planlanan genel kurul için ; yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları 20 aralık 2009 da bakanlık veri tabanına işlenebilir,ancak 31.12.2009 itibari ile kesin bilanço ve gelirgider tabloları yaınlanamaz.en erken 4.1.2010 da yayınlanabilir.yani toplantı tarihinden en az 15 gün önce yayınlanacak raporlar derken sadece gündem,yön kur ile den kurulu raporları mı kastedilmeltedir?yani mali bütçe yılı düşünülmektemidir?ayrıca kesin hesap cetvelleri genel kurula sunulacak olduğuna göre ocakta yapılacak genel kurul tarihi ocak ın hangi gününden başlamalıdır?bu sorum alınacak karar ve listelerin 20 gün öncesinden alınacağı için önemlidir..teşekkürler..    Cevap: Kanunun 42.maddesi gereği Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında yayınlanacak raporlar; yönetim kurulu raporu, denetim kulu raporları, yönetim kurulu teklifleri, bütçeyi gösterir tablolar ve gelecek dönem tahmini bütçesidir. Söz konusu bilgiler zorunlu olarak yayınlanacağı gün itibariyle hazırlanacaktır. Genel kurul tarihi Ocak ayının ilk gününden itibaren belirlenebilir. 
 Soru Tarihi:2009-10-22 21:28:10   Cevap Tarihi:2009-10-28 12:38:52

Soru: bir esnaf 20o6 yılında toplamda 6 yıl 3 ay olan oda ve sicil kaydını sildirmiş 21.10.2009 da tekrar oda ve sicil kaydını açtırdı.(eski sicil nosu ile) 2010 ocak genel kurul tarihinde oy kullanabilrimi?kazanılmış hakkıdoğarmı?bakanlık veri tabanı bu şekilde eski sicil nolu üyeleri haziruna katabiliyormu?    Cevap: 2006 yılında 6 yıl 3 ay üyeliğini kapatan ve 21/10/2009 da tekrar vergi kaydı açan üyenin seçme ve seçilme hakkını kazanılmış hak olarak kullanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığınının görüşüne göre mümkündür. Bakanlığın bu durumda olan üyeleri teknik imkanlar doğrultusunda hazirun listesine alıp almayacağı konusunda bilgi sahibi olmadığımızdan bu üyenin adının hazırun listesinde çıkmaması halinde listenin askıda olduğu sürede itiraz etmesi ve itiraz sonucunda hakimin vereceği karara göre işlem yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-22 21:36:12   Cevap Tarihi:2009-10-23 10:45:03

Soru: ESNAF SANATKARLAR KEFALET KOOPERATİFİNDE YÖNETİM ÜYESİ OLAN BİR KİŞİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YÖNETİMİNDEDE GÖREV ALABİLİRMİ TŞK EDERİM    Cevap: Alabilir.Bu konuda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. 
 Soru Tarihi:2009-10-26 09:49:15   Cevap Tarihi:2009-10-26 16:10:43

Soru: iyi günler oda ve sicil kaydı olup vergi dairesinde terk olanlar esnaf ve sanatkarlar genel kurulunda oy kullanabilirmi tşk    Cevap: Oda ve sicil kaydı olan ve devam eden üyenin vergi kaydı bulunması da kanunen bir zorunluluktur. Ancak vergi kaydını sildirmesine rağmen bu işlemin üzerinden 6 ay geçmeyen üyelerin kayıtları üyenin isteği olmadıkça siinememekte ve bu üyeler seçme hakkını kullanabilmektedir. Eğer 6 aydan fazla süre geçmiş ise bu durumdaki üyelerin seçme hakkı da bulunmayacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-10-27 10:09:18   Cevap Tarihi:2009-10-27 14:56:08

Soru: YAPILACAK OLAN GENEL KURUL SEÇİMLERİNDE OY PUSULALARI HAZIRLANIRKEN BAŞKAN ADAYLARI İÇİN AYRI, YÖNETİM VE DENETİM KURULU ADAYLARI İÇİN AYRI PUSULA MI HAZIRLANACAKTIR? YOKSA HEPSİ İÇİN TEK PUSULA MI OLACAKTIR?    Cevap: Mevzuatımızda pusulanın nasıl hazırlanacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığından, başkan ve yönetim kurulu üyeleri için ayrı ayrı pusula hazırlanabileceği gibi tek bir pusula düzenlenmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-10-27 11:10:32   Cevap Tarihi:2009-10-27 13:41:41

Soru: odamızın 1985 yılında kayıtlı üyesiyim 1992 yılında esnaf sicile kayıt oldum 2004 yılında vergi kayıtımı kapattım şu an halen oda kayıdım ve esnaf sicil kaydım açık durumda mesleki faaliyetimi de sürdürmekteyim odamızın 2010 yılındaki seçimlerrinde seçme ve seçilme hakkına sahipmiyim.iyi çalışmalar hayırlı günler    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca, oda genel kurulunda seçilme hakkına haiz olabilmek için en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak gerekmektedir. Oda organ üyeliğine seçilmek için aday olunan odada aranan iki yıllık üyelik süresi, toplam süreyi kapsamakta olup, geçmiş yıllar da gözönüne alınır. Öte yandan; genel kurul toplantısına katılacaklar listesinde yer alabilmek için genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolunması gerekmektedir. Ancak, seçme hakkına haiz olabilme hususunda aranan altı aylık süre de geçmiş yılları kapsamaktadır. Bu bakımdan; toplam altı aylık üyelik süresinin bulunması ve hazirun listesinde adınızın çıkmaması durumunda, itiraz süresi içerisinde ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edilmesi gerekmektedir. Ancak; 5362 sayılı Kanun hükmü gereği, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçimleri bağımsız yargı gözetimi ve denetiminde yapıldığından, genel kurul üyelerini belirleyen listenin ve diğer hususların onay yetkisi ilçe seçim kurulu başkanlığının uhdesi ve takdirinde bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-10-27 12:25:32   Cevap Tarihi:2009-10-27 16:22:47

Soru: 1996 yılında Kadıköy vergi dairesine vergi numarası almak için müracaat ettim.Bana bir esnaf odasına üye olmam ve buradan faliyet belgesi getirmem gerektiği söylendi, bu nedenle mecburen İstanbul sıvacı,boyacı ve inşaatcılar esnaf odasına 07.02.1996 tarihinde 1055 oda kayıt no su ve 34-325187 esnaf sicil no su ile kayıt oldum;ilk yılın üyelik aidatını peşin ödedim,bu sırada bana her yıl aidat ödemem gerektiği ya da aidatımı yatırmazsan icraya verileceğim belirtilmedi,1996 yılında imzaladığın üyelik sözleşmesinde böyle bir ibare görmedim.hiç bir yıl odada seçimlerde oy kullanmadım tarafıma bu yönde bir bilgi gelmedi, 1996 yılında aldığım faliyet belgesi dışında odadan hiçbir belge ,hizmet almadım. 30 kasım 1997 yılında Kadıköy vergi dairesine verdiğim terki ticaretim kabul oldu.ama esnaf odasından üyeliğimi sildirmeyi unuttum. 05.02.2007 tarihinde esnaf odası 2005 yılında yapılan 5362 sayılı yasaya göre aidat borçlarımı ödememi yoksa icra takibi yoluyla tahsilata gideceklerini belirten bir ihbarname yolladı. Ben kendilerine 22 Aralık 1997 tarihli 61557 sayılı Kadıköy Vergi Dairesinden aldığım, 30 Kasım 1997 tarihi itibarıyla ticareti terk ettiğimi gösteren belgeyi yolladım ve üyeliğimin iptal edilmesini istedim bana geçmiş dönem borcum olduğunu ve bu borcu ödemediğim sürece üyeliğimi iptal etmeyeceklerini ,üyelik aidatlarınıda icra yoluyla tahsil edeceklerini söylediler ve daha sonra da avukat kanalıyla tarafımı icraya verdiler; eğer üyelğimi iptal etmesem her yıl yeni üyelik aidatı alacaklardı bu yüzden bu yanlışa dur demek için mecburen 07.08.2009 tarihinde makbuzla 1102(binyüziki)T.L. miktarı yatırıp üyeliğimi iptal ettim. 20.10.2009 tarihinde İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğuna başvurup esnaflık kaydımı sildirdim ve bu işlem için 70 T.L. ödedim ama esnaf odası için bu miktarın 15 katını ödemek zorunda bırakıldım. İstanbul sıvacı boyacı ve inşaatcılar odasının benim 1996 yılında kayıt yaptırmama rağmen 07.06.2005 tarih ve 5362 sayılı yasaya göre geçmişe dönük tahsilat yaptığını bunun benim durumunda olan herkesi mağdur ettiğini ,yapılan bu haksızlığın giderilmesi ve esnaflığımın 1997 yılında bittiği halde hizmet almadan ödediğim 1102(binyüziki)T.L. geri almamın mümkün olup olmadığının bildirilmesini rica ederim.    Cevap: Esnaf ve Sanatkar siciline ve odalarına kayıtlı olan üyelerin, vergi kayıtlarını sildirmelerine müteakiben oda ve sicil kayıtlarını da sildirmeleri gerekmektedir. Mevzuatımız gereği, oda kaydının geçmiş yıllara ilişkin aidat borçları ödenmeden silinmesi mümkün olmamakta olup, bu hususta 5 yıllık zaman aşımı süresi uygulanarak, geriye dönük olarak 5 yıllık aidat borcu ve yasal gecikme zammı tahsil edilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-28 11:23:31   Cevap Tarihi:2009-11-10 15:26:39

Soru: madeni işler odasına başkan veya yönetime aday olabilmem için gerekli evraklar nelerdir    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9 uncu ve 50 inci maddeleri uyarınca;oy kullanabilmek için; Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş, seçilmek için ise; en az iki yıldır odaya kayıtlı olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-29 18:52:53   Cevap Tarihi:2009-10-30 10:45:34

Soru: oda ünvanının değiştirilmesi için izlenmesi gereken yol nedir? esnaf odaları birliği olumlu görüş bildirmezse yani ret cevabı verirse oda olarak kanuni yönden neler yapılabilir? bu konuda konfederasyonumuz veya federasyonumuz bize yol gösterirmi?teş ederim iyi çalışmalar    Cevap: Oda unvanının değiştirilmesi için genel kuruldan önce oda yönetim kurulunca karar alınması ve Birliğiniz aracılığıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yazılı olarak ön izin alınması, Bakanlıktan uygun görüş alındıktan sonra unvan değişikliğinin genel kurul gündeminde yer alması ve genel kurul üyelerin yarısından fazlasının kararı gerekmektedir. Birliğin görüşü tavsiye niteliğinde olup, bu konudaki karar Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-07-13 09:42:00   Cevap Tarihi:2010-07-14 11:26:00

Soru: yönetim kuruluna girmak için kayı yılı:2001de kayıt oldum 2008 in sonunda terk verdim.2009 un 10.ayında tekrar kayıtoldum.2010 daki seçimlerde yönetim kuruluna gire bilir miyim? saygılar!    Cevap: Seçilme hakkını elde etmek için aday olunacak odada toplam 2 yıl üyeliğin bulunması gerekmektedir. Bakanlıkça hazırlanacak Hazirun listesi ise son 6 ayda kayıt olan üyeleri kapsayacaktır. Bu nedenle isminizin hazirun listesinde yer almaması halinde listenin askıda bulunduğu sürede itiraz etmeniz ve itirazın ilçe seçim kurulunca değerlendirilmesi gerekecektir. 
 Soru Tarihi:2009-10-30 23:11:55   Cevap Tarihi:2009-11-03 10:20:59

Soru: 2010 yılının ilk aylarında yapılacak olan oda seçimlerinde adaylar adaylığını nereye başvuru yapıp adaylık şüreci başlatabilir başkan adayı ilçe seçim kurulunamı yoksa esnaf odasına başvuru yapar    Cevap: Genel kurullarda gerekli seçilme şartlarını taşıyan tüm oda üyelerinin aday olması mümkündür. Bunun için genel kurul öncesi herhangi bir merciye yazılı bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Genel kurulun başlamasını müteakip Başkanlık divanına adaylığın ve hazırlanan listenin (başkan yönetim kurulu asil ve yedek üyelerini gösteren liste) sunulması veya genel kurul üyelerine sözlü olarak açıklanması yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2009-11-02 21:32:36   Cevap Tarihi:2009-11-03 12:30:37

Soru: 2000 üyeli esnaf ve sanatkarlar odasının genel sekreterlik görevini yapmaktayım.yanımda şu anda bir kiş çalışıyor.ileride tekrar bir kişi daha ilave edilbilir.Şu anda yanımda çalışan kişiye ünvan olarak ne verilebilir?teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57.maddesine göre İhtiyaç duyulması halinde onbinden fazla üyesi olan odalar ile birlik ve federasyonlarda bir genel sekreter yardımcısı çalıştırılabilmektedir. Odanızın üye sayısı 10.000'in altında olduğundan yanınızda çalışana genel sekreter yardımcısı unvanı verilemez. Bu çalışanlara oda genel kurulundan geçen ve kadro cetvelinde yer alan unvanlardan uygun olanı verilmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-11-03 10:18:31   Cevap Tarihi:2009-11-03 11:43:34

Soru: Muhtar olarak görev yapmaktayım.Yapılacak olan Esnaf Odası seçimlerinde başkanlığa aday olabilirmiyim? Teşekkürler.    Cevap: Esnaf ve sanatkar odası seçimlerinde aday olabilmek için esnaf ve sanatkar niteliğinde bir faaliyetinizin olması ve vergi mükellefi olmanız, esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte ilgili odada en az iki yıl üyeliğinizin olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-03 13:54:07   Cevap Tarihi:2009-11-04 09:16:10

Soru: iyi çalışmalar... esnaf ve sanatkarlar birliğine bağlı bir odada üyeyim.seçme ve seçilme hakkına sahibim.benim bilmek istediğim 2010 yılında yapılacak olan oda genelkurul haziron cetvelini oda ve seçimkurulu haricinde bende şahıs olarak satınalabilrimiyim ve bunu hangi süre içinde yapabilirim.teşekkürderim...    Cevap: Hazirun cetvelini sadece ilgili oda satın alabilecektir. Ancak hazirun listeleri seçimlerden 15 gün önce ilçe seçim kurulunda, genel kurulun yapılacağı adreste, odanın merkezinde ilan edilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-11-03 14:27:11   Cevap Tarihi:2009-11-04 09:11:41

Soru: ODAN ALDIĞIMIZ FALİYET BELGESİ YAZIM HATALI OLUYOR BİLĞİSAYARDAN NEDEN VERİLMİYOR ADA ELLE YAZILMASI LAZIM DİYOR    Cevap: Mesleki faaliyet belgesinin elle ya da daktilo/bigisayar ile yazılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-03 15:11:36   Cevap Tarihi:2009-11-04 16:10:51

Soru: iyi çalışmalar... bulunduğum ilde mevcut başkan ve yönetimi,görevi kötüye kullanma,zimmete para geçirme,yolsuzluk ile mahkemelik olmuş başkan ve genelsekreter tutuklu yönetimi tutuksuz olarak yargılanmaktadır.mahkeme halen devametmektedir.bilmek istediğim başkan ve yönetim kurulu 2010 yılı genelkuruluna katılma hakkına sahipmidir.teşekkürederim...    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine göre; Oda başkan ve yönetim kurulu üyeliği için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak. gerekmektedir. Sözü edilen kişiler hakkında mahkeme devam ettiğinden ve henüz bu kişiler hapis cezasına mahkum olmadığından seçimlere katılabileceklerdir. 
 Soru Tarihi:2009-11-04 09:51:50   Cevap Tarihi:2009-11-05 12:28:24

Soru: 5362 SAYILI KANUNA GÖRE ODA KAYIT BİR BİR KİŞİNİN OY KULLANMASI İÇİN KAYIT TARİHİ İTİBARİYLE KAÇ SÜRE GEÇMESİ LAZIM TŞKL.    Cevap: Odada kayıtlı üyenin oda genel kurullarında oy kullanabilmesi için genel kurul tarihinden en az 6 ay önceden odaya kayıt oması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-05 13:42:16   Cevap Tarihi:2009-11-09 14:11:50

Soru: 1-esnaf sicil memurluğunda vizesi bitmiş üyeler oy kullanabirmi? 2-aidat borcu olan esnaf oda seçimlerinde oy kullanabilirmi?    Cevap: Aidat borcu bulunan ve/veya sicil vizesini yaptırmamış olan üyeler de oy kullanabilmektedirler. 
 Soru Tarihi:2009-11-06 02:10:30   Cevap Tarihi:2009-11-09 14:13:29

Soru: genel kurul yapacak olan esnaf sanatkar odalarının bakanlıktan hazirun listesini alırken ödenecek ücret ne kadardır. bu ücret belirlenirken hangi kıstaslar göz önüne alınmaktadır. saygılarımla.    Cevap: Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılacak üyeleri belirleyen ve seçim kuruluna verilecek olan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, Maliye Bakanlığı ile Konfederasyonun görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkça belirlenmektedir. Bu ücret henüz belirlenmemiştir. Ücret belirlendiğinde Konfederasyonumuzca bir genelge ile duyurulacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-11-06 18:41:10   Cevap Tarihi:2009-11-09 15:44:04

Soru: Yaklaşık 3 yıl önce emekli olmak için Ticaret ve Sanayi Odasından, Esnaf Odasından, Esnaf sicilinden ve maliyeden tüm kayıtlarımın terkini verdim. Şimdi esnafların isteği üzerine Esnaf Odası yönetimine seçilmek istiyorum. Şuanda esnaf odasına bağlı bir projede eğitici ustalık görevini yürütmekteyim. Oda seçimlerine katılabilir miyim...?    Cevap: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan görüşe göre; aday olunacak odada geçmişe dönük toplam "iki yıl" üyeliği bulunanların aday olması mümkün bulunmaktadır. Buna göre halen vergi mükellefi olmanız ve odada aktif üye olarak kaydınızın bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-07 16:56:41   Cevap Tarihi:2009-11-09 16:00:56

Soru: internetten bir form doldurmam gerektiğin denesnaf sicil numaramın bildirilmesini talep ediyorum.    Cevap: Esnaf ve sanatkar sicil numaranızı işyerinizin bulunduğu il esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. SAKARYA Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü tel: 0264 282 37 50 - 53 
 Soru Tarihi:2009-11-08 12:06:07   Cevap Tarihi:2009-11-09 15:45:35

Soru: Bir Oda Başkanı hem başkanlık hem genel sekreterlik yapabilirmi?Saygılarımla..    Cevap: Yönetim veya denetim kurulu üyesi olarak görev yapan asil üyelerin kendi odalarında atanan olarak görev yapması mümkün bulunmamaktadır. Ancak yedek üye veya farklı bir oda olması halinde olabilir. 
 Soru Tarihi:2009-11-09 09:24:56   Cevap Tarihi:2009-11-09 16:29:32

Soru: Yapılacak olan Genelkurul seçimlerinde oy pusulalarında başkan ve başkan vekili belirtilecekmidir?Belirtilmesi durumunda yasal mahsuru varmıdır?    Cevap: 5362 sayılı Kanuna göre genel kurullarda başkan ve yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı seçilmektedir. Bu nedenle oy pusulasında sadece başkan ve yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir. Başkan vekilleri genel kuruldan sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirileceklerdir. 
 Soru Tarihi:2009-11-09 09:38:18   Cevap Tarihi:2009-11-09 15:55:05

Soru: ben şu kriz ortamında bir esnaf olarak cebimden daha az para çıksın isterim..dolayısıyle esnaf odaları aidatları,fiş,fatura bedellerini düşürebilir mi?bu bedeller kanunlara göre mi belirlenmiştir.    Cevap: Kayıt ücreti ve yıllık aidat, Oda, Birlik ve Federasyonlarımızın düzenledikleri ve onayladıkları belgeler ile yaptıkları hizmet karşılığında alınacak ücretler; 14 Şubat 2008 tarih ve 26787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik? ile ?Esnaf ve Sanatkarların Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları İle Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Konfederasyonumuzca hesaplanmakta olup; söz konusu ücretlerde değişiklik yapılması ancak ilgili Kanun ve Yönetmelik değişikliği ile mümkündür. Diğer taraftan basılı evrak maliyet unsuru dikkate alınarak fiyatlandırılmakta ve minumum düzeyde kar ile teşkilatımıza dağıtılmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-09 14:06:39   Cevap Tarihi:2009-11-11 11:13:50

Soru: ben şu kriz ortamında bir esnaf olarak cebimden daha az para çıksın isterim..dolayısıyle esnaf odaları aidatları,fiş,fatura bedellerini düşürebilir mi?bu bedeller kanunlara göre mi belirlenmiştir.    Cevap: Kayıt ücreti ve yıllık aidat, Oda, Birlik ve Federasyonlarımızın düzenledikleri ve onayladıkları belgeler ile yaptıkları hizmet karşılığında alınacak ücretler; 14 Şubat 2008 tarih ve 26787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik? ile ?Esnaf ve Sanatkarların Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları İle Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Konfederasyonumuzca hesaplanmakta olup; söz konusu ücretlerde değişiklik yapılması ancak ilgili Kanun ve Yönetmelik değişikliği ile mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-11-09 14:10:00   Cevap Tarihi:2009-11-09 17:29:52

Soru: aynı ilde ve aynı meslek grubunda olup birden fazla odada kaydı olan üyeler her oda için ayrı ayrı oy kullanabilirmi kullanmaması nasıl engellenir    Cevap: aynı il ve aynı meslek grubu dahilinde, farklı çalışma bölgelerindeki odalara kaydı bulunan üyeler, kayıtlı oldukları odaların genel kurullarında oy kullanabilirler. 
 Soru Tarihi:2009-11-10 17:33:56   Cevap Tarihi:2009-11-11 11:13:44

Soru: 5362 sayılı yasa nın 7. maddesinde üyelik şartlar yazmakta 8. maddesinde ise son bulması bahsedilmekte.odaya kaydı bulunan ve sonradan ticaret ve sanayi odasına kaydı tespit edilen bir üyenin kaydı silinebilirmi.şirket ortağı yada hissesi olan fakat aynı zamanda bireysel olarakta vergi kaydı bulunursa kayıt yinede silinebilirmi oda tarafından.. teşekkürler.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6. maddesine göre ticaret odalarına kayıt olanlar aynı faaliyetten dolayı esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olmamaktadırlar. Ancak üyenin FARKLI bir işyeri varsa ve bu faaliyetin esnaf ve sanatkar niteliğinde ise aynı zamanda esnaf ve sanatkar odasına da kayıt olabilmesi mümkündür. Buna gore; Şirket ortağı ya da hissesi olan fakat aynı zamanda bireysel olarakta vergi kaydı bulunan kişinin her iki oadaya da kayıt olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-11 11:58:23   Cevap Tarihi:2009-11-11 15:43:23

Soru: 2010 da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı hazirun listesini toplantı tarihinden kaç gün önce almamız lazım ve nereye başvurup nasıl satın alabiliriz    Cevap: Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun mührü ile mühürlenmiş olarak verileceğinden; listenin bu tarihten önce Bakanlıkça hazırlanmış olması ve ücretinin bu tarihten önce genelge ile teşkilatımıza duyurulacak hesaba yatırılarak Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından alınmış olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-11 12:19:06   Cevap Tarihi:2009-11-11 15:08:59

Soru: ocak ayı içinde yapılacak olan genel kurul için engeç nezaman y.k.k almalıyız ve gündem 5362 sayılı kanunda belirtilen şeklindemi olacaktır. yönetim kurulu ayrıca bir gündem maddesi ekleyebilir mi    Cevap: Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına verileceğinden; yönetim kurulu kararının bu yirmi günlük süre dikkate alınarak alınması gerekmektedir. Yönetim kurulunun kanunda belirtilen gündem maddeleri dışında ihtiyaç duyulan başka gündem maddelerini eklemesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-11-11 15:31:45   Cevap Tarihi:2009-11-11 15:40:08

Soru: Merhabalar oda seçimlerinde başkan adayı olabilmek için maliye kaydının da en az iki yıllık olması şartı aranır mı. Emekli olmamdan dolayı vergi kaydımı sildirmiştim fakat Oda kaydım, sicil kaydım devam etmekte vergi kaydımı ise beş ay önce yaptırdım Başakan adayı olabilirmiyim.    Cevap: Oda başkanlığına aday olabilmek için geriye dönük toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması ve halen vergi kaydınızın olması yeterlidir. Hazirun listesinde yer alabilmek için ise oda genel kurul tarihinden en az altı ay önce oda kaydınızın bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-11 20:47:21   Cevap Tarihi:2009-11-12 11:15:34

Soru: vergi kaydım ve sicil kaydım vardır.e- esnafta oda kaydım da var yönetim kurulu kararım sahven unutulmuş ama şimdi karşı tarafta seçime giriyorum oda beni seçimlere sokmaya bilir mi yön kur karaı yok diye    Cevap: Seçimlere sunulacak hazirun listelerinde sicil kaydı, oda kaydı, T.C.kimlik numarası ve vergi kaydı, baba adı, doğum yeri tarihine ilişkin bilgiler yer almakta olup, yönetim kurulu karar no.suna gerek bulunmamaktadır. Eğer odanın aktif üyesi olarak görünüyorsanız ve seçimlerden en az altı ay önce oda kaydınız yapılmış ise oda hazirun listesinde yer almanız gerekmektedir. Ancak listelerin askıda olduğu süre içinde itiraz söz konusu olursa hakimin vereceği karar geçerli olacaktır. Bu arada odanın üyeliğinizin kabul edilmemesine ilişkin herhangi itirazı yoksa yapılacak ilk yönetim kurulunda karar alması ve sehven eksik yapılan işlemin tamamlanması uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-11-12 10:51:28   Cevap Tarihi:2009-11-12 11:10:19

Soru: ilçe secim kurulunca onaylanan liste ve faliyet raporu bakanlık veri tabanında 7 gün ilan edilir der bunu odalarımız nasıl yapacak    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 49'uncu maddesi gereği, onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde asılamak suretiyle, ayrıca Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında yedi süre ile ilan edilir. Bakanlık veri tabanında ilanın yapılış şekline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile irtibat kurabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-12 13:17:05   Cevap Tarihi:2009-11-13 10:29:44

Soru: Oda yönetim kurulu genel kurul kararı aldıktan sonra yönetim kurulu toplantısı yapabilir mi? Saygılarımla    Cevap: Kanuna göre oda yönetim kurulu en az ayda bir kere toplanmaktadır. Bu nedenle Oda yönetim kurulu; genelkurul kararı aldıktan sonra, genel kurula kadar olan süre içerisindeki aylık toplantılarını da yapması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-12 14:04:15   Cevap Tarihi:2009-11-12 17:20:13

Soru: Berberler ve Kuaförler odasında üyemizin vergi kaydı, sicil kaydı, e-esnafta oda kaydı bulunmaktadır.Yalnız bu üyemiz Bujiteri işletmeciliği yapmaktadır.Berber ve Kuaför hizmeti işiyle iştigal etmemektedir. Oda başkanlığına aday olabilirmi...?    Cevap: Üye, kayıtlı olduğu odada, geçmiş yıllar da dahil olmak üzere, toplam iki yıl odaya kayıt niteliğine haiz ve halen çalışıyor ise, genel kurulda aday olabilir. 
 Soru Tarihi:2009-11-13 08:34:17   Cevap Tarihi:2009-11-13 11:20:30

Soru: Sizden bi sorum olacak daha önce oda başkanlığı yapan şahıs 2005 seçimlerinde başkanlığı kaybetti kayıdını sildirdi.şimdi tekrar kayıt oldu 2010 yılında yapılacak genel kurulda başkan adayı olması için esnaf sicile kaç aylık kayıtlı olması gerek şimdi yani kasım ayında kayıt oldu kayıtlı olan esnaf şubat ayında yapılacak genel kurula başkan adayı olabilirmi.başkan adayı olmak isterse oda olarak müdahale edebilirmiyiz.bilgi verirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar    Cevap: Bilindiği üzere; 5362 sayılı Kanun, genel kurul toplantısına katılacaklar listesinin genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşacağını hüküm altına almıştır. Bu bakımdan; hazirun listesi sicil ve oda kaydı en az altı ay önce yapılmış üyelerden teşekkül eder. Öte yandan, seçilme hakkının elde edilebilmesi için toplam olarak en az iki yıllık oda üyeliği ve halen çalışıyor bulunmak niteliğine haiz olmak gerekmektedir. Ancak; yedi günlük askı süresi içinde listeye yapılacak itirazlar İlçe seçim kurulu başkanlığınca değerlendirilir ve kesinleşen listelerin ve toplantıya ilişkin diğer hususların onaylanması hakimin yetkisi ve uhdesindedir. Bu bakımdan, süresi içinde hazirun listesine yapılan itirazlarda listede yer almak için gerekli altı aylık sürenin saptanmasında, geçmiş yılların gözönüne alınıp alınmayacağı hakimce değerlendirilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-11-13 09:04:34   Cevap Tarihi:2009-11-13 15:46:37

Soru: Oda ve sicil kaydım yıllardır devam etmekte ancak vergi kaydım yok.adıma 6 ay süreli bir araç kiralayıp vergi kaydımı açtırırsam ocak 2010 yılında yapılacak genel kurulda oy kullanabilirmiyim.saygılar    Cevap: 5362 sayılı Kanun oda üyeliği için vergi mükellefiyeti şartını aramaktadır. Bu bakımdan, vergi mükellefi olmayan ya da bu niteliğini yitirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyetini tesis ettirmeyenlerin oda ve sicil kayıtlarının silinmiş olması gerekmektedir. Ancak, aksi takdirde, oda ve sicil kaydınız silinmemiş ve isminiz hazirun listesinde çıksa dahi, yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazların hakim tarafından incelenmesi sonucunda seçme hakkınız onaylanmayabilir. 
 Soru Tarihi:2009-11-13 09:41:50   Cevap Tarihi:2009-11-16 16:01:48

Soru: oda ve sicil kaydım devam etmektedir ancak vergi kaydım yok,araç kiralama usulü ile 12(aralık)2009 tarihinde vergi kaydımı yaptırırsam 2010 yılının ocak veya şubat ayında yapılacak genel kurulda oy kullanabilecekmiyim.İyi çalışmalar    Cevap: 5362 sayılı Kanun oda üyeliği için vergi mükellefiyeti şartını aramaktadır. Bu bakımdan, vergi mükellefi olmayan ya da bu niteliğini yitirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyetini tesis ettirmeyenlerin oda ve sicil kayıtlarının silinmiş olması gerekmektedir. Ancak, aksi takdirde, oda ve sicil kaydınız silinmemiş ve isminiz hazirun listesinde çıksa dahi, yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazların hakim tarafından incelenmesi sonucunda seçme hakkınız onaylanmayabilir. 
 Soru Tarihi:2009-11-13 19:59:35   Cevap Tarihi:2009-11-16 16:07:36

Soru: Oda seçimlerine katılabilmem için maliye kayıtının olması şartı var.Ancak ,ben şu anda seçilmek istediğim odanın eğitim porojesinde ,eğitici ustalık belgemden dolay makine ekipman ve eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktayım seçimlere katılabilmem için maliye kayıtı yaptırmasam olurmu çünkü ben odannın porojesinde emekli olarak gözüküyorm    Cevap: 5362 sayılı Kanun oda üyeliği için vergi mükellefiyeti şartını aramaktadır. Yine, vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyetini tesis ettirmeyenlerin de üyeliğinin son bulacağını hüküm altına almaktadır. Bu bakımdan; vergi kaydı oda üyeliği için kanuni zorunluluktur. 
 Soru Tarihi:2009-11-15 12:18:47   Cevap Tarihi:2009-11-16 16:42:51

Soru: Oda denetim kurulunda görev alan asil ve yedek üyelerimizin hepsi üyelik şartlarını yitirmiş bulunmaktadır. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarları Meslek Kuruluşları Kanunumuzda denetim kurulunda görev yapacak üye kalmaması durumunda odalarda birlik tarafından seçim yapılıncaya kadar yetkili olacak bir üye atanır denilmektedir. Birlik tarafından atanacak üye ilgili odadan bir üye mi olacak? yoksa kayıtlı olan herhangi birisi atanabilir mi?    Cevap: Mevzuatımızda, odaya Birlik tarafından atanacak denetçiye ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle oda üyesi dışında bir kimsenin de denetçi olarak atanması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-11-16 10:02:38   Cevap Tarihi:2009-11-18 14:17:33

Soru: 2000 yılında vergi dairesi kayıtlarını sildiren bir üyemiz yapılan güncelleme çalışmaları sonucunda e-esnaf veri tabanında vergi dairesi pasife atılmıştır. Bu üyenin oda kayıtları halen aktiftir. Bu üye seçim öncesinde vergi dairesi kayıtlarını başlatarak başkanlığa aday olabilir mi? yoksa vergi dairesi kayıtlarınında da seçimden önce 6 ay kayıt şartı aranır mı? iyi çalışmalar dilerim.    Cevap: Başkanlığa aday olunabilmesi için üyenin geçmiş yıllardaki üyeliği de dahil toplam olarak iki yıl oda üyeliği bulunması gerekmektedir. Bu üye seçimden önceki 6 ay içinde kaydını yaptırmışsa oda başkanlığına aday olabilir. Eğer son 6 ay içinde vergi kaydı başlatılmamışsa hazirun listesinde yer alamayacaktır. Ama üye itiraz eder ve toplam iki yıl üyeliğini ispat ederse; bu durumda hakimin kararı geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-11-16 10:06:58   Cevap Tarihi:2009-11-17 16:55:48

Soru: aynı ilde aynı bölgede ayn meslek gubunda aynı vergi ve sicil numarasıyla kayıt yapılıp heroda için oy kullanabilirmi hazirundan düşürmek için yasanın hangi maddesine dayanılarak itiraz edilr    Cevap: aynı il ve aynı meslek grubu dahilinde, farklı çalışma bölgelerindeki odalara kaydı bulunan üyeler, kayıtlı oldukları odaların genel kurullarında oy kullanabilirler. Ancak, aynı il, aynı çalışma bölgesi ve aynı meslek grubunda birden fazla oda kaydı olan üyenin kaydının, asıl faaliyet alanını kapsayan odada devam etmesi ve diğer odadaki kaydının silinmesine ilgili oda yönetim kurulunca karar verilmesi ve durumun sicile bildirilerek kaydın silinmesinin temin edilmesi, on gün içinde üyenin adresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Eğer, bu durum devam ederse,5362 sayılı Kanunun 49'uncu maddesi hükmü gereğince, yedi günlük ilan süresi içinde hazirun listesine itiraz edilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-11-16 11:52:23   Cevap Tarihi:2009-11-16 15:35:52

Soru: herhangi bir odaya ilkokul mezunu aday olabilirmi    Cevap: Yönetim kurulu başkanı ve üyeliğine aday olmak için ilkokul mezunu olmak yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2009-11-16 19:30:48   Cevap Tarihi:2009-11-17 16:40:00

Soru: Hazirun listelerine esnaf ve sanatkar veri tabanındaki rapor al sayfasından baktığımızda odamıza ve sicile tayıtlı oldukları halde birçok üyemizin yer almadıkları görülmektedir.Bu liste geçerli bir liste midir, dikkate almalı mıyız? Geçerli ise neden kaynaklanır, ne yapabiliriz?    Cevap: Hazirun listeleri henüz son şeklini almamıştır. Bakanlıkça hazirun listesinin ücreti belirlendikten ve yatırıldıktan sonra oda genel kurul tarihinin veri tabanına girilmesini müteakip liste son şeklini alacaktır. Şu anki listeler test aşamasındadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-17 10:39:36   Cevap Tarihi:2009-11-17 17:04:25

Soru: İYİ GÜNLER 2004 YILINDA ODA KAYDI OLUP SİCİL KAYDI 12/11/2009 DA YAPILDI 2010 ODA SEÇİMLERİNDE OY KULLANABİLİRMİ TEŞ EDERİM    Cevap: 5362 sayılı Kanun önce sicil,sonra oda kaydını esas almaktadır. Hazirun listeleri odaya, genel kurul tarihinden en az altı ay önce kaydolmuş üyelerden teşekkül edecektir. Ancak, sicil kaydı oda genel kurul tarihinde altı aylık süreyi doldurmamış olacağından hazirun listesinde isminiz çıkmayacak ve bu durumda oy kullanmanız mümkün olmayacaktır. Bu durumda, Kanunen listelerin ilan edildiği ve askıya çıkarıldığı yedi günlük süre zarfında ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz hakkınız bulunmaktadır. Hazirun listelerinin onaylanması, ilçe seçim kurulu başkanı hakimin yetkisi ve uhdesindedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-17 14:09:03   Cevap Tarihi:2009-11-24 14:29:38

Soru: Sorumu dün de sordum fakat halen cevap alamadım. ilgilenirseniz memnun olurum. Yapılan güncelleme çalışmalarında üyemizin 2000 yılında vergi dairesi kayıtlarını sildirmiş olduğunu tespit ettik. Yönetim kurulu kararı alınarak üyenin pasife alınmasını sağladık. Bu üyemiz hazırun listesi askıya asıldıktan sonra yapacağı itirazla listeye adını eklettirip, başkan adayı olabilir mi? Hazıruna girebilmesi için oda kaydında aranan 6 ay şartı vergi kayıtları için de geçerlimidir?    Cevap: Vergi kaydı sona eren üyenin; vergi kaydı sona erdiği tarihten itibaren 6 ay geçmiş ise bu durumdaki üyelerin yönetim kurulu kararı alınarak sicile bildirilmesi ve sicilden pasife alınması işlemi sonucunda; üyenin hazirun listesinde yer almaması gerekir. Ancak, bu üyenin itirazı halinde hazirun listesinde yer alıp almayacağı konusunda hakim karar verecektir. 
 Soru Tarihi:2009-11-17 15:15:23   Cevap Tarihi:2009-11-17 16:51:13

Soru: 2010 Yılında yapılacak olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Seçiminin net tarihini nasıl öğrenebilirim?    Cevap: Odalar 2010 yılının Ocak, Şubat mart aylarından birinde genel kurul yapacaklardır. Toplantı ilanı; Bakanlık sayfasında, toplantıdan en az 15 gün önce mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise geleneklere göre (belediyeden anaons v.s.) ilan edilecektir. Bu nedenle, söz konusu ilanı takip etmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-17 20:14:27   Cevap Tarihi:2009-11-18 14:28:32

Soru: ÜYE ESNAFLAR İÇİN YAPTIRILMIŞ OLAN FİYAT TARİFELERİNİ ÜYELERE DAĞITIRKEN HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAMASI YASALMIDIR? FİYAT TARİFESİNİN SATIŞINDA TAVAN FİYAT NEDİR?    Cevap: Oda fiyat tarifelerini üyelere satarken onay ücretini (7.-TL) almak zorundadır.Ücret tarifeleri evrak bedeli fiyatları ebatlarına göre değişmekte olup; 1.20.-TL ile 4.80.-TL arasında değişmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-18 08:32:38   Cevap Tarihi:2009-11-25 14:15:52

Soru: esnaf odasının genel sekreteriyim esnaf sicilden pasife aldıracağımız üyelerimizin vergi terkinin üzerinden 6 ay geçmesi nedeniyle 5362 sayılı yasanın 8.maddesi hükmünce yönetim kurulunca bu üyelerimizi odadan resen silebilirmiyiz    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesine göre vergi kaydının silinmesinden itibaren 6 ay geçen üyelerin kayıtlarının silinmesi için oda yönetim kurulunca karar alınır ve durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir. Oda yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen üyeye oda tarafından 10 gün içinde üyenin odaya bildirdiği işyeri veya ikamet adresine durum bildirilir. Bu durumdaki üyeler sicil tarafından pasife alınır. 
 Soru Tarihi:2009-11-18 11:39:53   Cevap Tarihi:2009-11-18 14:12:45

Soru: HER SENE OCAK AYINDA GENEL KURUL YAPILIRDI BU SENE NİSAN AYINDA YAPILACAK OCAK AYINDAN SONRA YÖNETİN KURULUNUN ALDIĞI KARAR GEÇERLİMİDİR İYİ ÇALIŞMALAR    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 42.maddesine göre; Odalar 2010 yılın Ocak, Şubat Mart aylarından birinde genel kurul yapacaklardır. Geçen genel kurulda göreve gelen yönetim kurullarının yetkileri 2010 yılında yapılacak genel kurula kadar geçerli olacaktır. Odalar genel kurul tarihlerini isteğine göe Nisan ayında belirleyemezler. 
 Soru Tarihi:2009-11-18 14:17:04   Cevap Tarihi:2009-11-18 17:12:41

Soru: 1 - 12.05.1989 doğumlu üyemiz 18 yaşını doldurmadığı için oda yönetim kurulu kararı ile 17.08.2005 tarihinde aday üye kayıt defterinin 1.sırasına kaydı yapılmıştır. bu üyemizin kayıt numarası ne olmalıdır? 2- bu üyemiz 18 yaşını doldurduğu tarih itibariyle mi asıl üye kayıt defterine kaydedilir.yoksa daha sonra kayıt edilse olur mu ? tesekkürler.. iyi çalışmalar..    Cevap: Aday üye kayıt defteri mülga 507 sayılı Kanununda yer almakta olup;5362 sayılı Kanun ile uygulamadan kaldırılmıştır. Esnaf ve Sanatkar siciline ancak vasi tayin ederek kayıt yaptırabilir.Üye kayıt defterine mütekip sıra numarası ile kaydedilir.18 yaşını doldurmamış kişinin medeni haklarını kullanma yetkisi bulunmadığından seçme ve seçilme hakkı yoktur. 
 Soru Tarihi:2009-11-18 14:26:05   Cevap Tarihi:2009-11-25 10:24:08

Soru: VERGİ TERK TARİHİ 6 AYI GEÇTİĞİ TESBİT EDİLEN ODA ÜYELERİNİ ODADAN RESEN SİLMEYEN YÖNETİM KURULU SUÇLUMUDUR, YÖNETİM KURULU KARAR ALARAK RESEN SİLEBİLİRMİ.    Cevap: Bilindiği üzere, 5362 sayılı Kanunun 8. maddesi, vergi mükellefiyetini sildirenlerden, altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyetini tesis ettirmeyenlerin, üyeliğinin son bulacağını hüküm altına almıştır. Bu durumda, Kanunun aynı maddesi hükümleri çerçevesinde, üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulunca karar verilerek, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 10:06:51   Cevap Tarihi:2009-11-24 16:19:04

Soru: ODA ÜYELERİMİZİN VERGİ KAYITLARININ GÜNCELLENMESİNDE(pasif duruma getirmek için) VERGİ KAYIT SİSTEMİNDEN ALMIŞ OLDUĞUMUZ BİLGİLERİ KULLANBİLİRMİYİZ..? tskler    Cevap: Bu bilgiler; üye hakkinda hukuki ve idari bir işlem yapilabilmesi bakimindan yeterli ve kesin bir kanit niteliği taşimamaktadır. Bu nedenle üyenin bilgilerinin vergi dairelerinden belgelenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 11:11:46   Cevap Tarihi:2009-11-19 12:19:16

Soru: Ticaret odasına kayıtlı üyenin oda kayıtları silinmesi gereklimi silenmesi gerekli ise üye kendisi gelmeden kaydını silebilirmiyiz.ne gibi işlemler yapmalıyız.    Cevap: Bilindiği üzere; 5362 sayılı Kanunun 7. maddesi oda üyeliği için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak şartını getirmektedir. Bu bakımdan, eğer üyenin yılık alış ve satış tutarları ya da gayrisafi iş hasılatı esnaf ve sanatkar sayılma hadlerini aşıyorsa kişinin isteği dahilinde ticaret odasına kaydı yapılır. Eğer söz konusu tutarlar esnaf ve sanatkar sayılma hadlerinin 6 katını aşıyorsa sicil tarafından ticaret siciline aktarım yapılır. Buna göre; oda kaydı silinmeden kişinin kazancının tacir niteliği kazandırıp kazandırmadığı değerlendirilmelidir. Sonrasında, üye kaydının silinmesi 5362 sayılı Kanunun 8. maddesi hükümlerine istinaden yapılır. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 15:46:56   Cevap Tarihi:2009-11-24 15:55:43

Soru: MRB..GÜNDEM MADDELERİ İÇİNE DURUMU İYİ OLMAYAN ÜYELERE YARDIM EDİLMESİNE DİYE BİR GÜNDEM MADDESİ KONABİLİRMİ?ZATEN YÖNETMELİKTE YARDIM VE BAĞIŞLAR VAR.BİRDE GÜNDEME EKLENMESİNE GEREK VARMI?BİRDE PERSONEL KADROSU YADA KADRODA ARTIŞ İSTENİRSE CETVELİ ARTIŞI GÜNDEM MADDESİNE Mİ YOKSA TAHMİNİ BÜTÇEYEMİ KONUR?    Cevap: Yönetim kurulunca, oda üyelerine yardımda bulunulması, burs verilmesi ve istihdam edilmesi düşünülen personele ilişkin kadro ihdas edilmesi gündeme eklenmelidir. Konfederasyonumuzca yayımlanan "Olağan Genel Kurul Toplantılarında Yapılacak İş ve İşlemler Rehberi"nde, yönetim kurulunca, ihtiyaç duyulması halinde gündeme eklenecek maddeler hususunda bilgi verilmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 18:44:14   Cevap Tarihi:2009-11-24 17:42:52

Soru: MRB..HAZİRUN İÇİN ÜCRETLER NE ZAMAN BELLİ OLUR?    Cevap: Bu konuda, Konfederasyonumuz genelgesi hazırlanarak teşkilatımız bilgilendirilecektir. Konuya ilişkin olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile de irtibat kurabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 18:45:13   Cevap Tarihi:2009-11-24 16:36:16

Soru: GENEL KURUL DİVANINDA GÖREV ALACAK OLAN HER KİŞİYE ,BAŞKAN KATİP,ÜYE VS..AYRI AYRI DOSYA MI HAZIRLAMANMALIDIR?TEK NÜSHA DOSYA YETERLİMİDİR?    Cevap: ayrı ayrı dosya verilmesi uygundur 
 Soru Tarihi:2009-11-19 18:48:48   Cevap Tarihi:2009-11-25 10:58:01

Soru: MRB..GÜNDEM MADDELERİ İÇİNDE YER ALAN SEÇİMLER BAŞLIĞININ ALTINDA ÜYE SAYISI 3000 İN ÜSTÜNDE ODA İÇİN YARGI GÖZETİMİNDE 1 BAŞKAN 10 ASİL YÖN KURULU ÜYESİMİ DENMELİDİR YOKSA 1 BAŞKAN 11 YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİLİP BAŞKANDA YÖN KURULU ÜUYESİ OLACAĞINDAN YÖN KUR İÇİNDEDE İSMİ YER ALMALIDIR?TEŞEKKÜRLER    Cevap: Bilindiği üzere; 5362 sayılı Kanun esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının organ seçimleri ile yönetim kurulu başkanlarının seçiminin tek dereceli olarak, yargı gözetiminde gizli oy ve açık tasnifle yapılacağını hüküm altına almıştır.Yani, yönetim kurulu başkanı ayrı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı olarak seçilir. 3000'den fazla üye sayısı olan odanın yönetim kurulu onbir kişiden teşekkül eder. Yönetim kurulu başkanı ayrı, yönetim kurulu üyeleri ayrı seçildiğinden, aday oy pusulasında, başkan adayı ayrı, 10 asıl yönetim kurulu aday listesi ayrı olarak yer alır. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 18:51:14   Cevap Tarihi:2009-11-24 18:02:04

Soru: odaların seçilebilme şartların nelerdir.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine seçilme şartı 2 yıl oda üyesi olunması ve vergi ve sicil kaydının bulunması gerekmektedir. Kanunun 9.maddesine göre ise; seçme hakkını kullanabilmek için toplam 6 ay oda üyesi olmak şartı aranmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 20:21:18   Cevap Tarihi:2009-11-25 11:56:45

Soru: ODA SEÇİMLERİNDE YÖNETİM KURULU SAYISI (7-9 )BELİRLENMSİİÇİN HAZURUNDAKİ ÜYE SYISI MI YOKSA MEVCUT ODA ÜYE SAYISI MI GEÇERLİ    Cevap: Oda yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesinde; odaların internet ortamındaki Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında yer alan AKTİF üye sayısının dikkate alınması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-20 12:53:01   Cevap Tarihi:2009-11-24 16:36:35

Soru: ESNAF ODASINDA ÜYE FAAL.SİCİLE VE e-veri TABANINDA ÜYE PASİF GÖRKÜYOR.BU ÜYELER HAZURUNA GİRERMİ , SEÇİMLERDE OY KULLANACAKMI    Cevap: Sicil kayıtlarında ve e-esnaf ve sanatkar veri tabanında pasif görünen kişi hazirun listesinde yer alamayacağından seçimlerde oy kullanamaz. Eğer üyenin vergi kaydı devam ediyor ve aktif olarak çalışıyor ise kaydını aktif olarak düzelttirmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-20 12:56:46   Cevap Tarihi:2009-11-25 13:32:58

Soru: MUHTARLARIN ODA SEÇİMLERİNDE BAŞKAN ADAYI OLABİLİRMİ    Cevap: Gerçek veya basit usulde vergiye tabi olarak çalışıyorsanız Esnaf ve sanatkarlar siciline ve ilgili esnaf odasına kayıt yaptırmanız gerekmektedir.Odalar Olagan Genel Kurullarını 2010 yılının Ocak- Şubat-Mart aylarında yapacaklardır.Genel Kurulda oy kullanabilmeniz için; en az 6 ay önceden odaya kayıt olmanız gerekmektedir Başkan adaylığı için ise; 5362 sayılı Kanunun 50 inci maddesi gereğince ilkokul mezunu olmanız ve en az 2 yıldır odaya kayıtlı olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-20 14:57:25   Cevap Tarihi:2009-11-25 11:40:44

Soru: ODANIN UZUNYILLAR ÜYESİYİM VE DEVAM EDİYOR VERĞİ KAYDIMI ŞİRKET KAYDI YAPTIRDIM ODAYA BAŞKAN ADAYI OLABİLİRMİYİM    Cevap: Şirket ortakları; esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili odaya kayıt olamamaktadırlar. Bu nedenle, şirket ortaklığınız dışında ayrıca bir esnaflık faaliyetiniz bulunmuyorsa oda ve sicil kaydınızı sildirmeniz gerekmektedir. Kaydınızı sildirmediğiniz ve odaya durumunuzu bildirmediğiniz takdirde hazirun listesinde yer almanız ve seçilmeniz mümkündür. Ancak seçildikten sonra gerekli şartları taşımadığınız anlaşıldığında bu görev kendiliğinden sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2009-11-20 15:07:21   Cevap Tarihi:2009-11-25 13:41:13

Soru: Sayın yetkili, 2010 yılında yapılacak olan odamızın genel kurulunda Odanın şu anda kullanmış olduğu ismini değiştirmek istiyoruz.Bu konuda izleyeceğimiz yol hakkında bilgi verirmisiniz. Teşekkür ederi.Kolay gelsin    Cevap: Oda ünvanının değiştirlmesi için genel kuruldan önce Birliğiniz aracılığıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yazılı olarak ön izin alınması, . Bakanlıktan uygun görüş alındıktan sonra ünvan değişikliğinin genel kurul gündeminde yer alması ve genel kurul üyelerin yarısından fazlasının kararı gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-23 10:28:40   Cevap Tarihi:2009-11-25 13:55:13

Soru: izmir berberler odasına aday olmak istiyorum adaylık için herhangi bir yerlere müracat etmem gerekiyormu    Cevap: Adaylık şartlarını taşımanız durumunda; adaylığınızı açıklamanız herhangi bir şekil şartına bağlı olmadığı gibi adaylık için önceden herhangi bir yere başvuru gerekmemektedir. Olağan genel kurulda adaylığınızı açıklamanız ve oy pusulasını hazır bulundurmanız yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2009-11-23 14:19:23   Cevap Tarihi:2009-11-25 15:17:56

Soru: federasyonumuzun odalara yolladığı genel kurul rehberinde bahsedildiği üzere odalarda seçilme şartlarında açıklanan şıklar arasında türkiye odalar ve borsalar birliği bünyesindeki odalara kayıtlı bulunmamak ifadesi yer almıştır.buna göre seçimlerde aday olupta ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olduğunu tespit edilen kişi hakkında nasıl davranmalıyız .ayrıca 2 yıldır odaya kaydı olmayıpta ben adayım diye ortaya çıkan kişiler için seçim kuruluna usule uygun nasıl itirazda bulunabiliriz.teşekkürler    Cevap: Bilindiği üzere; ilçe seçim kuruluna genel kurul toplantısına katılacaklar listesi verildikten sonra, hakim gerektiğinde, ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle, varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak genel kurul üyelerini belirleyen listeyi ve diğer hususları onaylar ve liste Kanunda belirtildiği üzere yedi gün süre ile ilan edilir. (Askı süresi)Yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenerek, en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu bakımdan, belirtilen süreler dahilinde hazirun listesine itirazda bulunulabilir. Öte yandan, hazirun listeleri en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden teşekkül eder ve seçilme niteliğine haiz olunabilmesi için odaya toplam, geçmiş yıllar da dahil olmak üzere, iki yıllık üyelik şartı aranır. 
 Soru Tarihi:2009-11-24 12:56:55   Cevap Tarihi:2009-11-25 15:11:13

Soru: Daha önce sormuştum ama cevap alamadım. ; Odaya Bir taksit aidat borcu olan üye; Ücreti mukabilinde, Oda kayıt belgesi alabilirmi? yoksa önce aidat borcunu mu ödemesi gerekmektedir.? Yine odaya borcu olan bir üye odadan üye listesini talep etmesi durumunda bağlı olduğu odasından üye listesini alabilirmi oda bunu verirmi ?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61. maddesi gereği, odaya aidat borcu olan üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. Bu bakımdan; aidat borcunuz olduğu sürece, odanızdan belge ve üye listesi almanız mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-11-24 16:09:32   Cevap Tarihi:2009-11-25 14:15:47

Soru: 24-11-2009 günü sormuş olduğum soruma cevap henüz alamadım mail adresimi yalnış vermiş olma ihtimaline karşı tekrar sormak istiyorum federasyonumuzun bize yollamış olduğu genel kurul rehberinde ifadede yer alan seçilme şartlarından birinde aday olacak kişinin türkiye odalar ve borsalar birliğine kaydı olmamalı diyor kaydı tespit edilen adaya itiraz yapılabilirmi nasıl.. teşekkürler iyi çalışmalar    Cevap: Aday olacak kişinin; FARKLI işyerlerinden dolayı aynı zamanda hem ticaret odasına hem de esnaf ve sanatkar odalarına kayıt olması mümkündür. Burada dikkat edilecek husus, aynı faaliyetten iki yere birden kayıt olunmamasıdır. Bu durumu tespit edilen kişinin 5362 sayılı Kanunun 64. maddesine göre esnaf mı tacir mi olduğunun tespitinin yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-25 13:05:17   Cevap Tarihi:2009-12-03 15:33:41

Soru: ticaret ve sanayi odasına kaydı bulunduğu tespit edilen bir üyenin oda üyeliği düşürülmüş ise ferdi mükellefiyetinin olduğunu ispat ederse oda ne şekilde hareket etmelidir.tekrar üyelik vasfını geri verilebilirmi.?teşekkürler    Cevap: Şirker üyeliği dışında kaendine ait bir işyeri varsa; oda üyeliği tekrar tesis ettirilmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-11-25 13:16:01   Cevap Tarihi:2009-11-25 16:58:20

Soru: halen mahalle muhtarlığı yapmaktayıım.aynı zamanda esnafım.esnaf odasına ve sicile kaydım devam etmektedir..etik açısından veya yasalzorunluluğu varmı, esnaf odasına başkan adayı olabilirmiyim.. ayrıca yönetim kurulunada girebilirmiyim..    Cevap: Esnaf ve sanatkar odası seçimlerinde aday olabilmek için esnaf ve sanatkar niteliğinde bir faaliyetinizin olması ve vergi mükellefi olmanız, esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte ilgili odada geçmiş yıllar da dahil toplam en az iki yıl üyeliğinizin olması gerekmektedir. Muhtarlık yapmanız oda seçimlerinde aday olabilmeniz hususunda engel teşkil etmemektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-26 09:51:28   Cevap Tarihi:2009-11-26 12:33:22

Soru: mrb..üyemiz meslekten men ve seçme ve seçilme hakkından men cezasını mahkeme kararı ile almıştır.hazirunda çıkmaması için nasıl bir yol izlenşr    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ( c) bendi gereğince üyelik niteliği son bulacağı için sicil ve oda kaydının silinmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-26 18:43:44   Cevap Tarihi:2009-12-01 11:19:37

Soru: İYİ ÇALIŞMALAR... BAĞLI BULUNDUĞUM ŞÖF VE OTOM ESNAF ODASI GEÇTİĞİMİZ GENEL KURULDA ODA AKTİF ÜYE SAYISI 1000 İN ÜSTÜNDEYKEN YÖNETİM KURULU SAYISI 9 İDİ.ŞUAN ODA AKTİF ÜYE 2500 CIVARINDA.BENİM ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM AKTİF ÜYE SAYISI KAÇ OLMALI Kİ YÖNETİM KURULU SAYISI 12 OLSUN..TŞK EDERİM    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (b ) bendi gereğince; Yönetim kurulu: Başkan dahil olmak üzere, üye sayısı 1000'den az olan odalarda yedi, üye sayısı 1000-2000 olanlarda dokuz, 2000'den fazla olan odalarda onbir kişiden oluşur ve genel kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 
 Soru Tarihi:2009-12-01 08:40:51   Cevap Tarihi:2009-12-01 14:26:24

Soru: 2010 yılında yapılacak genel kurullarda odalarda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1. toplantı ile 2. toplantı arası 5 gün olmalıdır, denilmektedir. Toplantı yapılacak günde sayılacakmıdır. Yani 1. toplantı 04.01.2009, 2. toplantı 09.01.2009 tarihinde olabilirmi?    Cevap: Bilindiği üzere; 5362 sayılı Kanunun 45. maddesinde, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantısının bir ayı geçmemek üzere erteleneceği ve iki toplantı arasındaki sürenin odalarda beş günden az olamayacağı, hüküm altına alınmıştır. Buna göre,ilk toplantıda çoğunluk temin edilememesi halinde, arada beş gün bırakılarak, takip eden gün ikinci toplantının düzenlenmesi uygundur. 
 Soru Tarihi:2009-12-01 16:43:24   Cevap Tarihi:2009-12-02 17:04:24

Soru: SEÇİM ÖNCESİ MEVCUT PERSONEL İLE ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN KADRO İHTİSAS EDİLMESİ İÇİN GÜNDEME İLAVE ETMEYE GEREK VARMIDIR YOKSA GENEL KURULDA İLİŞİK EKTE SUNULABİLİRMİ? YİNE SORUMUZA İLAVETEN:ODALAR TARAFINDAN UYULMASI ZORUNLU MESLEKİ KARARLAR ALINMASI GÜNDEME EKLENECEKMİDİR?ÖRNEĞİN;BERBER MESLEĞİNİ İCRA EDEN ESNAFLAR HAFTA SONU PAZAR GÜNLERİ DÜKKANLARINI KAPATIYORLAR. BUDURUM DA NE YAPILAMSI GEREKMEKTEDİR?TEŞEKKÜRELER    Cevap: Kadro ihdasının yeni dönem tekliflerinde ekte yer alması da mümkündür. Uyulması zorunlu mesleki kararların genel kurul gündeminde yer alması yararlı olacaktır. Gündemde yer almaz ise toplantıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre gündeme ilave edilebilir. Ancak genel kurul tarafından alınan uyulması zorunlu mesleki kararın Bakanlıkça onaylandıktan sonra uygulanması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-02 13:22:35   Cevap Tarihi:2009-12-02 16:34:23

Soru: SEÇİM ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMESİ,ODA ÜYEELERİNE YARDIMDA BULUNULMASI GİBİ İŞLEMLERDE GÜNDEME TAŞINMALIMI YOKSA GENEL KURULDA SUNULABİLİRMİ?    Cevap: Maddi yardım ve burs verilmesi hususu gündemde doğrudan yer alabileceği gibi genel kurulda hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama ile de gündeme ilave edilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-12-02 13:28:43   Cevap Tarihi:2009-12-02 16:24:22

Soru: halen...... ili esnaf ve san. odalar birliğinde yönetim kurulu üyesi ve başkanıyım. 2010 ,da yapılacak oda seçimlerinde yönetime seçilemezsemde odaların seçimlerinden sonra yapılacak olan birlik seçimlerinde mevcut birliğin hazun listesinden birlik ,e başkan adayı ve yönetime tekrar aday olabilirmiyim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 19. maddesine göre; Birliğin genel kurulu üyeleri; Genel kurul tarihinden en az altı ay önce kurulmuş olan odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile BİRLİĞİN GÖREVDE BULUNAN BAŞKANI, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşur. Buna gore; 2010 yılı olağan genel kurulunda oda seçimlerinde seçilemez iseniz, Birliğin yönetim kurulu başkanı olarak tekrar Birlik seçimleri hazirun listesine girmeniz ve aday olmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-12-02 15:13:13   Cevap Tarihi:2009-12-03 16:06:33

Soru: oda başkanlığına aday olmak için aranan şartlar    Cevap: Oda başkanlığına aday olabilmek için genel kurul tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıtlı olmak ve geçmişe dönük 6 ay dahil toplam iki yıl oda üyeliği bulunmak şartı aranmaktadır. Diğer şartlar 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde açıklanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 03:14:59   Cevap Tarihi:2009-12-23 15:04:44

Soru: 5362 sayılı kanunun 45. maddesinde belirtilen ikinci toplantıya katılanların sayısı odalarda,yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının beş katından az olamaz denilmektedir. bu sayıya yönetim ve denetim kurulu üyelerinin asil,yedek üye sayısı ilemi yoksa sadece asil üyelerin sayısımı hesaplanacaktır. teşekkürler    Cevap: İkinci toplanı için aranan "yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının beş katı" sadece asil üyeler dikkate alınarak belirlenecektir. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 11:09:56   Cevap Tarihi:2009-12-03 16:24:54

Soru: ben kilis şöfolar odası yönetim kurulundayım aynı zamanda'da tiçaret odasında kaydım var. şöforlar odasına başkan adayı olmak istiyorum tiçaret odasındaki kaydım aday olmama engel olurmu.vereceyiniz bilgi için şimdiden teşekür ederim.    Cevap: Araç sahibi olarak Kilis Şoförler odasındaki kaydınızın yanısıra bu ticari faaliyetiniz dışında şirket ortaklığı veya başka bir ticari faaliyetinizden dolayı ticaret odası kaydınız bulunuyorsa, aday olmanıza engel bulunmamaktadır. Ancak aynı vergi kaydı ve faaliyetten dolayı her iki odaya da kaydınız bulunuyorsa bu durumda esnaf mı tacir mi olduğunuzun tesbitinin yapılması gerekmektedir. Sonucuna göre her iki kayıttan birinin silinmesi gerekecektir. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 15:13:55   Cevap Tarihi:2009-12-03 16:18:12

Soru: ODA SEÇİMLERİNDE OY PUSULASI NASIL OLACAK.ÖRNEK,BŞK- YÖNETİM ASIL VE YEDEK- DENETM ASIL VE YEDEK AYNI LİSTEDE YAZILI MI OLACAK    Cevap: 5362 sayılı Kanuna göre genel kurullarda başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin asıl ve yedekleri ayrı ayrı seçilmektedir. Bu nedenle oy pusulasında başkan, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin tek oy pusulasında ayrı ayrı düzenlenmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 15:32:27   Cevap Tarihi:2009-12-03 15:56:24

Soru: bir üyemizin ticaret ve sanayi odasına yapmış olduğumuz sorgulama sonrası servis sektöründe şirket ortağı görülmekte vergi dairesindede yine servis aracı işletmeciliği diye vergi kaydı bulunmaktadır.bu kişinin esnaf odasındaki kaydı silinebilirmi.. ayrcıa odaya aday olabilirmi..?    Cevap: Bu kişinin şirket ortağı olarak ticaret odası kaydı, servis aracı işletmecisi olarak ta esnaf odasındaki kaydının devam etmesi mümkün olup, bu kişinin esnaf odası kaydının silinmesini gerektiren bir şart oluşmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 15:39:48   Cevap Tarihi:2009-12-03 16:40:05

Soru: vergi kaydı kapalı olduğundan odanın talebiyle sicil tarafından pasif hale getirilen kişi askıdan sonra vergiye kaydolsa oy kullanabilirmi.    Cevap: sicil kaydı olmayan şahsın genel kurula katılması mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 16:56:31   Cevap Tarihi:2009-12-07 16:36:25

Soru: üyelerimizden bir kişinin ayrı mesleklerdeki vergi dairesi kayıtlarından ötürü hem kahveciler odasında hem de bakkallar odasında kaydı bulunmaktadır. yapılan güncelleme çalışmalarında üyenin kahvecilik mesleğini 2002 yılında sonlandırdığı görülmüş, üyenin kahveciler odası kayıtları sicil müdürlüğü marifeti ile vergi dairesi pasife alınmıştır. Bu üyemizin kayıtları büfeci olan kayıtları halen devam etmekte ve ilimizde büfeciler bakkallar odasında kayıtlı bulunmaktadır. Bu üyenin kahveciler odası kayıtlarını pasife almamız doğru işlem olmuşmudur. Bu üyemiz vergi dairesinde kahvecilik kayıtlarını bugünkü tarih itibari ile tekrar tesis ettirir ise ve durumunu gösterir belgeyi sicil müdürlüğüne ibraz ederse kayıtları tekrar aktife alınarak seçime girebilir mi? acil olarak cevap verirseniz sevinirim. teşekkür ederim.    Cevap: Üyenin 2002 den beri kahvecilik mesleğini yapmadığı gerekçesi ile kaydın pasife alınması doğru bir işlemdir.Ancak bunun için öncelikle oda yönetim kurulu kararı alınması ve vergi mükellefiyetinin sona erdiğini gösterir belge ile durumun sicile bildirlmesi gerekir. Bu üyenin kahvecilik mesleğine yeniden başlaması halinde önceki kaydının terkin edilmesi ve yeni tescil yapılması gerekmektedir.Bu üyenin kahveciler odasında geçmişteki üyelikleri dahil toplam iki yıl üyeliği bulunuyorsa seçilme hakkını, toplam altı ay üyeliği varsa seçme hakkını kullanabilir. Ancak bu duruma bir itiraz olması halinde son kararı ilçe seçim kurulu verecektir. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 17:11:11   Cevap Tarihi:2009-12-07 22:27:23

Soru: hazirun listesine vergi levhası olanlarmı yazılıyor.veya neden hazirun listesini tesk vergi levhasını ortak bir sistem üzerinden hazırlamıyor,gereksiz üye yazılması seçimde haksızlığa neden oluyur.saygılarımla    Cevap: Esnaf ve sanatkar veri tabanında şu an itibarıyle böyle bir sistem bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 20:01:06   Cevap Tarihi:2009-12-07 16:44:32

Soru: başkan adayıyım hazirun listesini hangi kanun maddesiyle ilgili oda veya kurumdan alabilirim.oda başkanı hazirun listesine oda kaydı olan fakat vergisini silmiş şu an farklı iş yapan kişiler var oda başkanı onları seçimde kullanıyor bunun önüne nasıl geçilebilir saygılarımla    Cevap: Başkan adayı olarak 4982 sayılı bilgi edinme kanunu kapsamında oda üye listesini isim ve adres olarak ilgili odadan temin etmeniz mümkündür. (TESK genelge 2009/74)Vergi kaydı silinen üyelerin, kayıtlarının silinmesi için talepleri yok ise mükellefiyetin sona ermesini müteakip altı ay daha oda üyesi olarak üyeliği devam edebilmektedir. Vergi kaydının silinmesinin üzerinden 6 ay geçmiş üyeler var ise hazirun listesi askıda iken itiraz edilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 20:26:40   Cevap Tarihi:2009-12-07 21:29:04

Soru: 2010 YILINDA YAPILACAK OLAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÜNDEM MADDELERİNDE BLANÇO,gELİR VE GİDER HESAPLARININ OKUNMASI VE MÜZAKERESİ YAZMAKTADIR. BU MADDE YILLAR YAZMAK GEREKİYORMU 2005-2006-2007-2008-2009 YILI GİBİ AYRICA GÜNDEM KARARINDA ODALARIMIZ KAÇINCI TOPLANTISI SORUSU ODA KURULDUĞU TARİHTEN İTİBAREN Mİ YOKSA 5362 SAYILI KANUNDAN SONRA KAÇINCI GENEL KURUL TOPLANTISI OLDUĞUMU YAZILACAKTIR.    Cevap: Gündem maddesinde yılların yazılması şekil şartı olarak bir zorunluluk olmamakla birlikte yazılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Odanın kaçıncı genel kurul olduğu; kuruluş, olağanüstü genel kurullar hariç olağan gene kurul kurul sayısı belirlenerek yazılacaktır. Bu sayı; 5362 sayılı Kanndan önce ve sonra toplamı olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 23:12:27   Cevap Tarihi:2009-12-07 17:08:47

Soru: BENİM SORUM YAPILACAK ODA SEÇİMLERİNDE YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ASİL VE YEDEKLERİNDEN OLUŞUR DENİLMEKTE BİZ YÖNETİM DENETİM VE AYRICA DİSİPLİN KURULU OLUŞTURUP SEÇİM PUSULAMIZDA SEÇİMLERE ÖYLE GİRMEK İSTİYORUZ BU MÜMKÜNMÜDÜR MÜMKÜNSE DİSİPLİN KURULUMUZU KAÇ KİŞİDEN OLUŞTURA BİLİRİZ. SİZDEN RİCAM BUNUN CEVABINI SADECE ADRESİME GÖNDERİRSENİZ SEVİNİRİM.    Cevap: Disiplin Kurulu; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin organları içerisinde yer almaktadır ancak Esnaf ve sanatkar odaların organlarında yer almamaktadır.Disiplin kurulu oluşturulması mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-12-04 01:25:02   Cevap Tarihi:2009-12-07 16:59:37

Soru: VERGİ KAYDI PASİF YALNIZ ODADA KAYDI OLANLAR OY KULLANABİLECEKLERMİ HAZİRUNDA BU KİŞİLER VARSA NE YAPABİLİRİZ    Cevap: vergi kaydı pasif olmasına rağmen oda üyeliği sona erdirilmeyenler, hazirun listesinde yer almaktadır. Bu kişilerin oda kayıtlarının silinmesi için vergi kayıtlarının sona ermesinin üzerinden altı ay geçmiş olması gerekmektedir. Bu durumda olan ve hazirun listesinde isimleri yer alanların, hazirun listesi askıda iken, üyelik niteliğini kaybettiğine dair gerekçe ile ilçe seçim kuruluna itiraz edilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-12-04 08:42:13   Cevap Tarihi:2009-12-07 22:13:26

Soru: iyi günler diliyorum.vergi kaydı terk olup oda ve esnaf sicil kaydı devam eden üyeler genel kurul hazırun listesinde yer alırmı.teşekkür ederim    Cevap: Vergi kaydı olmayan üyelerden; kaydının silinmesinin üzerinden 6 ay geçmemiş olan üyeler oy kullanabilir. Ancak vergi kaydının silinmesinden itibaren 6 ay geçmiş ise bu kişiler oy kullanamamaktadır. Bu kişilerin; oda yönetim kurulu kararı alınarak kayıtlarının silinmesi için sicile bildirilmesi gerekmektedir.. Bu işlem yapılmaz ise bu üyeler hazirunda yer alacaktır. Bu nedenle bu durumdaki üyelerin kayıtlarının silinmesi için oda yönetim kurulu kararı alınması, vergi durumunu gösterir belge ile sicile bildirilmesi ve sicil tarafından kaydın pasife alınması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-04 14:36:52   Cevap Tarihi:2009-12-07 10:50:00

Soru: Oda seçim'lerinde yönetim ve denetim kuruluna aday olacaklarda aranan öğrenim durumu ne olmalıdır teşekkürler    Cevap: Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak;şartı aranmaktadır. Yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak gereklidir. 
 Soru Tarihi:2009-12-04 19:42:56   Cevap Tarihi:2009-12-23 16:44:55

Soru: Üye telefon ve iletişim mesleğinden esnaf odasına kayıtlı, yapılaak olan bu genel kurulda başkan adayı bu üyeyi yönetim kurulu üyeliğine yazmak istiyor. Aynı üye kahveci mesleğinden de kahveciler odasına kayıtlı ve oradada başkan adayının bu üyeyi yönetim kuruluna alamak istediği duyumlarımız arasında.Bu üye her iki odanın yönetim kurulu üyeliğinde yer alabilir mi?    Cevap: Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kişiler, odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği görevi alamazlar. 
 Soru Tarihi:2009-12-05 12:48:41   Cevap Tarihi:2009-12-07 22:55:51

Soru: mrh bir ilçenin şoforler odasına başkan adayım ilkokul menzunuyum başkan adayı olabilirmiyim birde şu sorum var odamızın 450 üyesi var yönetime kaç kişi seçilir ve vergi kayıdı olmayıp oda kayıdı olan üyeler oy kulanırmı saygılar    Cevap: Yönetim kurulu üyeliği için ilkokul mezunu olmak yeterlidir. 450 aktif üyesi olan odalarda yedi kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilmektedir. Vergi kaydı olmayan üyelerden; kaydının silinmesinin üzerinden 6 ay geçmemiş olan üyeler oy kullanabilir. Ancak vergi kaydının silinmesinden itibaren 6 ay geçmiş ise bu kişiler oy kullanamamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-06 22:43:41   Cevap Tarihi:2009-12-07 10:43:21

Soru: 5362 sayılı yasanın seçilme şartlarında belirtilitdiği üzere;Genel başkanlık ve başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar için bir seçim dönemi geçmiş olmak,gereklidir deniliyor bu yasanın değiştiğ doğrumudur bu konuda bilgi almamk istiyorum. ilginize şimdiden teşekürederim    Cevap: Anayasa Mahkemesinin 30/9/2005 Esas No 2005/78, Karar No 2005/59 sayılı kararı ile ?Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe tekrar başkan seçilemezler? hükmü kaldırılmıştır 
 Soru Tarihi:2009-12-07 09:24:51   Cevap Tarihi:2009-12-07 11:06:04

Soru: İstek / Soru : iyi günler oda ve sicil kaydı olup vergi dairesinde terk olanlar esnaf ve sanatkarlar genel kurulunda oy kullanabilirmi tşk Verilen cevap : Oda ve sicil kaydı olan ve devam eden üyenin vergi kaydı bulunması da kanunen bir zorunluluktur. Ancak vergi kaydını sildirmesine rağmen bu işlemin üzerinden 6 ay geçmeyen üyelerin kayıtları üyenin isteği olmadıkça siinememekte ve bu üyeler seçme hakkını kullanabilmektedir. Eğer 6 aydan fazla süre geçmiş ise bu durumdaki üyelerin seçme hakkı da bulunmayacaktır. BU cevabı daha önce sizlerden almıştım fakat kafama takılan soru şu altı aylık terki olan kişinin vergi kaydı terk oda ve sicil kaydı faal olan genel kurul listesinde yer alırmı veya oy kullana bilirmi kullanırsa bu kişinin oyu geçerli olurmu Birde genel kurul listesi vergi kaydı faal olan esnafların listesini almazmı bilgilendirirseniz memnun olurum iyi günler    Cevap: Vergi kaydı terk olan kişinin oda ve sicil kaydı devam ettiği sürece hazirun listesinde yer alır. Bu kişinin üyelik niteliğini taşımadığına dair itiraz bulunmadığı sürece seçme ve seçilme hakkını kullanır. Ancak organ üyeliğine seçilirse seçilme şartını taşımadığı için organ üyeliği düşer. İkinci sorunuz tam olarak anlaşılamamıştır. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 11:40:11   Cevap Tarihi:2009-12-07 23:20:56

Soru: farzedelim oda seçimi 2010/ocak ayının 2.haftasında yapılacak karar alınmış olsa en son 31/7/2009 tarihinde odaya kayıt olanlar mı oy kullanacak yada daha evvel odaya üye olanlarmı oy kullanacak.şöyleki 2010/ ocak ayı tam 1 ay sayılıyormu., sayılıyorsa 8-9-10-11-12 ve 1. aylar toplam 6 ay oluyor. veya 2010/ ocak ayı hiç sayılmıyorsa 2009/6. ay son mu oluyor ozaman 7-8-9-10-11-12. aylar rın toplamı 6 ay oluyor.    Cevap: Odaya ilk defa kayıt olan üyelerde altı ay hesabı yapılırken üyenin kayıt olduğu tarihten itibaren altı ay ilave edilmelidir. Örneğin 15/07/2009 da kayıt olan kişi için altı aylık süre, 15/01/2010 da dolmaktadır. 08/10/2009 da kayıt olan kişi için altı ay 08/04/2010 tarihinde tamamlanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 11:51:09   Cevap Tarihi:2009-12-08 10:25:43

Soru: bu aylarda[10-11-12.aylarda odadan üyeliğini sildirenler hazurunda gözükürmü    Cevap: Hazirun listesinin ücreti yatırıldıktan sonra bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından alınmasından önce oda ve sicil kaydı silinen üyeler hazirun listesinde yer almazlar. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 11:54:07   Cevap Tarihi:2009-12-07 22:38:20

Soru: Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Öğrencilere burs verilmesi, taşıt ve gayrimenkul alımı gibi konular Oda Genel Kurulu standart gündem maddesi içerisinde yer alan "Yeni Dönem Çaşıma Raporu" nda yer alması ve kabul edilmesi karar niteliği taşıması bakımından yeterlimidir? Yoksa muhakkak ayrı bir gündem maddesinde mi görüşülmesi gerekir. Teşekkürler.    Cevap: Taşıt, gayri menkul alım-satımı, burs verilmesi gibi konulara genel kurul karar vereceinden bu konuların gündemde yer alması önemli görülmektedir. Ancak, bu konuların gündemde yer almaması halinde tekliflerde yer alması ve genel kurul karar tutanağında da bu hususların açıkça ifade edilmesi gerekmektedir. Gündemde yer almayan konular, toplantıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre, Bakanlık tarafından görüşülmesi istenen hususlar ise doğrudan gündeme alınır. Ana sözleşme değişikliği ve fesih hususu, ilan edilen gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi görüşülemez. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 14:32:28   Cevap Tarihi:2009-12-07 23:00:35

Soru: sanayi ve ticaret bakanlığı oda sayfamda ana sözleşme henüz oluşturulmamıştır uyarısı vermektedir.verilen telefonu arıyorum ama açan yok ne yapmalıyım    Cevap: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü)telefonlarında bir arıza söz konusu olduğundan 0-312/2196500/2909-2920 numaralardan tekrar deneyiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 15:49:47   Cevap Tarihi:2009-12-07 16:23:13

Soru: olağan genel kurul hazirun listesinde yer alan 18 yaşından küçük üyelerin oy kullanmaları yasalmıdır. bunların itiraz yoluyla askıdan çıkarılması gerekiyormu gerekiyorsa hangi yasa maddesine göre çıkartılmalıdır teşekkürler .    Cevap: Anayasanın 67. maddesine göre; 18 yaşını doldurmamış kişinin seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 15:56:08   Cevap Tarihi:2009-12-08 12:06:03

Soru: Odamız seçimleri 2010 yılının başında yapılacağından yönetim kurulu kararı en az kaç gün önceden almamız gerekli? ikinci bir sorum ise odamzı üyesi omayan fakat hertürlü(güvelki vs gibi)hizmetleri odamzıdan alan esnaflardan genel kurul kararı ile bağış alabilirmiyiz.    Cevap: Genel kurula ilişkin yönetim kurulu kararının alıması için kanunda bir süre belirtilmemiştir.Ancak uygun olan, aralık ayında yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu kararın alınmasıdır. Kanunun 14. maddesinde odanın gelirleri arasında bağış ve yardımlar yer almakta olup gönüllü olarak bağış yapanlardan, bağış alınamasında bir sakınca bulunmamaktadır. Genel kurulda böyle bir karar alınması ise gerekmemektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 16:28:03   Cevap Tarihi:2009-12-07 22:43:23

Soru: aynı ilde aynı meslek grubundan iki farklı oda kurulabilirmi?Örneğin istanbul avrupa yakasında bulunan bir oda tüm istanbula hizmet verirken aynı meslek grubundan esnaflar anadolu yakasında ikinci bir oda kurabilirlermi? Teşekkürler...    Cevap: Oda kuruluşunda ve odanın faaliyet alanında çalışma bölgesi esastır. istanul büyükşehir belediyesi sınırları içinde aynı meslek dalından ikinci bir oda kurulması mevzuatımız gereği mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 16:57:52   Cevap Tarihi:2009-12-07 22:27:07

Soru: Bilindiği üzere derneklerde gönüllülük esastır. dernek başkanlığı ve oda başkanlığının bir arada yürütülmesinin kanuni bir sakıncası varmı.saygılarımla    Cevap: Aynı zamanda hem dernek başkanlığı hem de oda başkanlığının yürütülmesinde kanuni bir sakınca bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 18:27:14   Cevap Tarihi:2009-12-07 22:36:51

Soru: odamızın üyesi olmayan aynı mesleği yapan esnaflar üyemiz olan esnafların işlerini bozmaya çalışıyorlar oda olarak bunlara karşı yaptırım gücümüz varmıgenel kurulda bu konu hakkında bir kara alına bilirmi?ikinci sorum odamzın adı kuyumcular ve saatçiler odası kyumcular derneği adı altında kurulan derneğe üye olan esnafımız olursa genel kurul kararı ile kayıtlarını sile bilirmiyiz bu konuyu genel kurul kararı alabilirmiyiz.    Cevap: Odanız üyesi olmayan ancak aynı mesleği yapan ticaret odasına kayıtlı olup olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Derneğe kayıtlı olmak kuyumcular odasına kayıt olma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu kişiler zorunlu olarak, odaya da kayıt olmak zoruundadırlar. Bu üyelerin vergi kayıtları devam ettiği sürece üyeliklerinin silinmesi mümkün değildir. Bu konuda genel kurulu kararı alınması mevzuata aykırı olacaktır. Dernek üyeliği gönüllülük esasına dayanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-08 11:05:09   Cevap Tarihi:2009-12-08 14:27:40

Soru: 2010,2011,2012,2013 YILLARINA AİT TAHMİNİ BÜTÇELER HAZIRLANIRKEN,BAZ ALINMASI GEREKEN ORANLAR HANGİLERİDİR? TEFE,TÜFE ORANLARI MI ESAS ALINACAKTIR YOKSA BELİRLENEN BAŞKA BİR ORAN VAR MIDIR? TEŞEKKÜRLER    Cevap: Gelecek yıl tahmini bütçeleri hazırlanırken ÜFE (üretici fiyat endeksi) TÜFE (tüketici fiyatları endeksi)den birisi veya her ikisinin ortalamasının alınması en uygun artış oranlarıdır. 
 Soru Tarihi:2009-12-08 12:45:02   Cevap Tarihi:2009-12-08 13:50:18

Soru: esnaf odalarında oda başkanın akrabası oda genel sekreteri olabilirmi ? örn: halsının kızı    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57.maddesine göre; Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri genel sekreter olarak atanamaz. Bunların dışındaki akrabalar genelsekreter olarak atanabilir. 
 Soru Tarihi:2009-12-08 16:43:11   Cevap Tarihi:2009-12-08 17:18:16

Soru: oda başkanlığı için vede yönetim kuruluna seçilebilmek için odaya en az ne kadar oda kaydı gerekmektedir    Cevap: Oda organlarına seçilebilmek için en az 2 yıl oda üyeliğinin bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-08 21:18:14   Cevap Tarihi:2009-12-09 09:26:19

Soru: bir odaya genel sekreter olmak istiyorum. bunun için gerekli olan kriter ve mevzuat nedir, hangi şartlara sahip olmam gerekiyor? saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57. maddesine göre; Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı olarak atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekli olup; diğer şartlar anılan maddede yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-09 11:20:17   Cevap Tarihi:2009-12-09 11:44:30

Soru: iyi çalışmalar odalar birliği başkanı veya başkan adayı olabilmek için herhangibir odanın başkanı veya yönetim kurul üyesi olma mecburiyeti varmıdır...tşk ederim    Cevap: Birliğin genel kurul üyeleri; Genel kurul tarihinden en az altı ay önce kurulmuş olan odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birliğin görevde bulunan başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Eğer birlik yönetim ve denetim kurulu üyeliğiniz bulunmuyorsa mutlaka bir odanın başkanı veya yönetim kurulu üyesi olunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-09 15:44:22   Cevap Tarihi:2009-12-10 16:02:40

Soru: 2010 ilk aylarında yapılacak olan oda seçimlerinde adayların yönetimde olanların bağkur borcu verği borcu olması.oda organlarında görev almasına engel olurmu    Cevap: Bağ-Kur, vergi borçları; oda organ üyeliğine seçilebilmek için engel değildir. 
 Soru Tarihi:2009-12-09 15:51:50   Cevap Tarihi:2009-12-10 17:44:57

Soru: seyyar pazarcılar odası seçimlerinde denetim kuruluna seçilecek adayların öğrenim durumu hangi okul olmalıdır/TEŞEKÜRLER    Cevap: Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak;şartı aranmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-09 17:29:15   Cevap Tarihi:2009-12-10 14:49:21

Soru: 2010 yılında yapılacak olan seçimlere başkan , yönetim ve denetim kurulu üyeliğine seçile bilmesi için Odaya ne kadar süre kayıtlı olması gerekir.    Cevap: Oda organ üyeliğine seçilebilmek için en az iki yıl oda üyeliğnin bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-09 18:17:52   Cevap Tarihi:2009-12-10 21:35:52

Soru: denetleme kurulunda olabilmek içinde iki yılı doldurmuş olmak gerekiyor mu acaba?    Cevap: Denetim kurulu da odanın organları arasında sayılmaktadır. 5362 sayılı kanunun 50.maddesine göre; Oda organ üyeliğine seçilebilmek için ise en az iki yıl oda üyeliğinin bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 00:15:58   Cevap Tarihi:2009-12-10 14:48:15

Soru: o1 o1 2009 tarihinde esnaf odasına kaydımı yaptırdım .şimdi oda seçimleri olacak ve aday olacak başkan adaylarından bir tanesi bana yönetime girme teklifi yaptı ben bu şartlarda yönetime aday olabilirmiyim ivedilikle cevap verirseniz memnun olurum çalışmalarınızda başarılar diler saygılar sunarım kolay gelsin    Cevap: Yeni kurulan odalar hariç, daha önce kurulu bulunan odalarda en az 2 yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak şartıyla organ üyeliğine aday olunabilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 00:41:57   Cevap Tarihi:2009-12-10 15:56:16

Soru: Ocak ayında yapacağımız genel kurulun kaçıncı genel kurul olduğunu bilemiyoruz. Genel Kurulun sayısı yerine 2010-2011-2012-2013 yıllarına ait olağan genel kurul desek birşey olurmu? teşekkür ederim.    Cevap: Genel kurul sayısının bilinmemesi durumunda 2005'te yaptığınız son genel kurul tarihinden itibaren 31/12/2005'e kadar olan süre de dahil edileceğinden 2005/2006/2007/2008/2009 yılları olagan genel kurulu ifadesini kullanabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 08:46:08   Cevap Tarihi:2009-12-10 15:45:24

Soru: ODA GENEL SEKRETERLİĞİNE YÖNETİM KURULUNDAKİLERİN BİRİNCİDERECE AKRABALARI GETİRİLEMEZ DENİLİYOR ODA BAŞKANIN ÜVEY OĞLU DA BİRİİNCİ DERECE AKRABA SINIFINA GİRERMİ?    Cevap: Kanunun 57.maddesine göre; Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri genel sekreter olarak atanamaz. Başkanın eşinden olan çocuğu eğer başkan tarafından evlat edinilmemiş ise genel sekreter olarak atanması mümkün olmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 09:59:58   Cevap Tarihi:2009-12-10 15:54:28

Soru: ESOB seçiminde vekaleten oy kulanma olasılıgı nasıl oluyor bunu oda yönetimi mi belirliyor tarihi ve yeri belli olması gerekiyor mu odaya kayıtlı bir şahısın vekaleti verdigi kişinin oy kullanma hakkı varmıdır ?    Cevap: Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 11:14:21   Cevap Tarihi:2009-12-10 14:40:24

Soru: HAZIRLANACAK DOSYALARDA BULUNMASI GEREKEN EVRAK LİSTESİNİ SIRAYLA YAZARMISINIZ ÖRNEĞİN:GAZETE DİLEKÇE YILLIK TESK GELİR GİDER TABLOSUMU, BİLANÇOM MİZANMI HANGİ EVRAKLAR YER ALACAK AÇIKLARSANIZ MEMNUN OLURUM    Cevap: Seçimlerde yapılacak işlemlere ilişkin olarak hazırlanan genel kurul rehberi 2009/61 sayılı genelgemizde yer almakta olup, talep ettiğiniz bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 16:38:28   Cevap Tarihi:2009-12-10 16:53:43

Soru: Ben istanbul umum servis aracları odasına05-06-2009 tarihinde üye oldum 17-01-20010yapılacak secimde yönetm kuruluna gimek istiyorum kanünen girme hakkım varmı teşekkürler.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine göre; Oda organ üyeliğine seçilebilmek için en az iki yıl oda üyeliğinin bulunması ve halen çalışıyor olmak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 16:58:09   Cevap Tarihi:2009-12-10 21:42:30

Soru: orta okul iki den terk olan bir kişi denetim kuruluna şeçilemezmi önceki tarihlerde 8 yıllık eğitim yoktu seçilirse ne gibi bir süreç izlemek gerekir/TEŞEKÜRLER    Cevap: Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak;şartı gerekmektedir. Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer 
 Soru Tarihi:2009-12-10 17:10:21   Cevap Tarihi:2009-12-10 21:44:26

Soru: Oda GEnbel Kurulu Başkanlığına adayım. Kendimin başkan olmasında 5362 sayılı yasa gereğince herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak Denetim Kurulumuzun yapacağı denetimlerinin daha düzgün ve nizami olması açısından Denetim Kuruluna Odamıza üye olmayan 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Mezunu bir arkdaş düşünmekteyim. Kendisi de hali hazırda babasının üzerinden muhasebecilik yapmakta ve Açık Öğretim son sınıf (4. sınıf) öğrencisidir. Dışarıdan oda üyeliği olmayan birini denetim kurulumuza yazabilirmiyiz.    Cevap: Oda Denetim kurulu üyelerinin; odaya en az iki yıl kaydı bulunan genel kurul üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir. Yalnızca Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan 2 üye seçilebilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 17:55:12   Cevap Tarihi:2009-12-10 21:51:49

Soru: 2010 yılında yapılacak oda seçimlerinde başkan adayının dışında seçilecek üyelerin de iki yıl oda kaydı zorunluluğu varmı?(asil ve yedek üyeler)    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine göre; oda seçimlerde aday olacak asil ve yedek üyelerin en az 2 yıl oda üyeliği bulunması ve halen çalışıyor olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-11 10:27:48   Cevap Tarihi:2009-12-14 20:21:01

Soru: İYİ GÜNLER ODA GENEL KURULLARINDA OY KULLANILABİLMESİ İÇİN KAÇ AY ÖNCEDEN KAYIT OLMASI GEREKİR VE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE GİREBİLMESİ İÇİN 3 AYLIK ESNAF OLMASI YETERLİMİ?    Cevap: Oda genel kurullarında seçme hakkının (oy kullanma) kullanılabilmesi için en az altı ay oda üyeliğinin bulunması; Yönetim kurulu başkanı veya üyeliği için ise toplam iki yıl oda üyeliğinin bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-11 11:37:09   Cevap Tarihi:2009-12-14 20:29:46

Soru: Başkan, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Oturum ücretleri Genel Kurulda rakam olarak belirlendikten sonra, daha sonraki tarihlerde bütçe durumuna göre Genel Kurulda belirlenen rakamların altına düşürmek için Yönetim Kurulu kararı alına bilir mi? Yoksa, Genel Kurulda alınan karar mı geçerlidir.?    Cevap: Genel kurulda belirlenen aylık ücret ve huzur haklarının artış oranının genel kurulca belirlenmesi gerekmekte olup, yönetim kuruluunun bu konuda takdir ve yetkisi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-11 14:46:57   Cevap Tarihi:2009-12-14 20:24:17

Soru: Bakanlık Komiseri veya Hükümet Komiserinin görevlendirme talep yazısı valiliğe mi yoksa sanyi ve ticaret il müdürlüğüne mi yazılacaktır. teşekkür ederim.    Cevap: Ankara ili hariç diğer il ve ilçelerdeki oda ve birliklerin genel kurul toplantılarında bulundurulacak temsilciler için il merkezlerinde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık, tarafından görevlendirme yapılır. 
 Soru Tarihi:2009-12-12 14:53:20   Cevap Tarihi:2009-12-14 15:03:43

Soru: sadece odaya kaydı olan ancak 2 yıl önce işini bırakan vergi terkini veren üye hazirun listesinde çıkarsa bu kişinin yönetim kurulu listesine alınması hususu;Yönetime talip olan listede yer alırsa ve bu şahsa itiraz süresinde itiraz edilmezse kanuni bir sıkıntı olurmu? Saygılarımla    Cevap: Hazirun listesinde yer alınabilmesi için, üyenin, genel kurul toplantı tarihinin en az altı ay öncesinden oda ve sicil kaydının bulunması gerekmektedir. Öte yandan 5362 sayılı Kanun esnaf ve sanatkar niteliğine haiz olunabilmesi için vergi mükellefiyeti şartını getirmekte ve vergi mükellefiyetinin sildirilmesinin ve altı ay içinde tekrar tesis ettirilmemesinin üyeliğin sona ermesine sebebiyet vereceğini belirmektedir. Bilindiği üzere, 7 günlük askı dönemi içerisinde hazirun listelerine itiraz edilmesi mümkündür. Ayrıca; 5362 sayılı Kanunun "seçilme şartları" başlıklı 50'nci maddesinde, seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği hüküm altına alınmıştır. 
 Soru Tarihi:2009-12-13 11:03:29   Cevap Tarihi:2009-12-17 11:15:23

Soru: ÜYE SAYISI 2000'İN ÜSTÜNDE OLDUĞU İÇİN YÖNETİM KURULU SAYISI DA 11 OLACAK.BAŞKAN VEKİLİ 1 Mİ YOKSA 2 TANE Mİ OLACAK?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54.madesine göre odalarda üye sayısına bakılmaksızın yalnızca bir başkan vekili görevlendirilebilmektedir. Başkan vekili sayısı yalnızca birliklrde oda sayısına göre değişmektdir. 
 Soru Tarihi:2009-12-13 16:41:09   Cevap Tarihi:2009-12-14 20:28:00

Soru: odamıza kayıtlı üyelerden oda kaydı silinip yönetim kurulu kararı numarası olup kararı alınmamış eski kayıtların yönetim kurulu kararını alarak kayda geçmek için ne yapmamız gerekli yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar...    Cevap: Bakanlık görüşüne göre, üyelik işlemlerinin yapıldığı ancak bu üyelere ait yönetim kurulu karar tarihi ve sayısı alınmadığı durumlarda, oda yönetim kurulları yapacağı ilk toplantıda, bu kişilerin üyelikleri ile ilgili karar almaları gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2015-09-11 16:26:00   Cevap Tarihi:2015-09-17 09:48:00

Soru: GENEL KURULA SUNULACAK RAPORLAR E- ESNAF SAYFASINA NASIL EKLENECEK VE GÖRÜLECEK.TEŞEKKÜRLER    Cevap: Konuya ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile irtibat kurabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-14 11:52:38   Cevap Tarihi:2009-12-17 11:20:38

Soru: yapılacak oda seçimler de aynı yer aynı tarihte 2 farklı odanın (biri 11.00, diğeri 14.00,de ) seçimleri ypılırmı.gazete ilanı verilmiş..seçim günü saat 17.00,ye kadar beklenmezmi. saat 5,e kadar bekleme yapılması kanunimidir    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 49.maddesine göre Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonra başlayacağı ve saat 17:00'ye kadar devam edeceği hüküm altına alınmış olup, saat 17'den önce de seçimlere geçilmesi mümkündür. Buna göre saat 11'de başlayacak genel kurulun saat 14'e kadar bitmesi halinde aynı gün ikinci genel kurulun yapılması mümkündür. Ancak genel kurulu görüşmelerinin uzaması halinde ikinci genel kurul görüşmelerinin saat 17'ye kadar bitip bitmeyeceğini öngörmemiz mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-12-14 11:59:54   Cevap Tarihi:2009-12-14 20:36:32

Soru: seçimsiz genel kurul toplantısı olurmu olursa nasıl oluyor.    Cevap: 2010 yılında yapılacak olan genel kurulların seçimli olması gerekmektedir. Ancak olağan genel kurullar dışında yapılacak olağanüstü genel kurulların yalnızca gündem maddesine göre yapılması gerekmekte olup, olağanüstü genel kurulun yapılma nedenine göre seçimsiz olması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-12-14 15:13:44   Cevap Tarihi:2009-12-14 20:22:40

Soru: 93 YILINDAN BERİ ODA ÜYESİ FAKAT SİCİL KAYDI OLMAYAN BİR ÜYE SİCİL KAYDINI ŞİMDİ YAPTIRSA OY KULLANABİLİRMİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince; Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolması ve hazirun listesinde yer alması halinde genel kurula katılabilirsiniz.Ancak hazirun listelerinin askıya çıktığı yedi günlük sürede itiraz hakkınız bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-14 16:02:16   Cevap Tarihi:2009-12-17 16:48:44

Soru: 4688 Başvuru Numaralı sorumuzda öğrenmek istediğimiz Yönetim Kurulu kararı ile bu ücretlerin artış oranı değil.Genel Kurulda belirlenen huzur haklarının ilerleyen aylarda yönetim kurulu kararı ile düşürülmesi mümkünmüdür.?    Cevap: Aylık ücret ve huzur hakları belirleme yetkisi genel kurula ait olduğundan ve genel kurul tarfaından belirlendiğinden, yönetim kurulu kararı ile bu ücretlerin düşürülmesi mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2009-12-15 14:00:30   Cevap Tarihi:2009-12-17 15:28:31

Soru: Elektrik proje çizimi işi ile iştigal ediyorum. Serbest meslek erbabı olarak serbest meslek makbuzu kesiyorum.Oda başkanlığına aday olabilir miyim? Başkan seçilirsem başkanlığım düşer mi?    Cevap: Oda başkanlığına aday olabilmek için gerçek veya basit usulde vergi mükellefi olmak gerekmektedir. Diğer taraftan esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte ilgili ihtisas odasına en az iki yıllık üyeliğin bulunması ve halen çalışıyor olmak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-15 19:11:48   Cevap Tarihi:2009-12-17 15:32:46

Soru: sicil gazetesinde meslek değişikliği yapılmamış gözükmesine rağmen sicil belgesi ne meslek değişikliği yapılmış ise bu işlem resmiyet kazanmışmıdır?saygılar    Cevap: Meslek değişikliği işleminin Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde ilanı yayımlanmadıkça resmiyet kazanması hukuken mümkün görülmemektedir 
 Soru Tarihi:2009-12-15 20:19:22   Cevap Tarihi:2009-12-18 10:26:55

Soru: genel kurulda gündem maddelerinden bir tanesi onaylanmasada diğer maddelere ve seçime gidilebilirmi?saygılar    Cevap: Genel kurulda gündem maddelerinden herhangi biri onaylanmadan diğer maddelerin görüşülmesi ve seçimlerin yapılması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-12-15 20:22:20   Cevap Tarihi:2009-12-16 11:41:22

Soru: bütün odaların hazirun listesi çıktı mı, ilgili odalara gönderildi mi? hazirun listesini hemen isteyebilir miyiz?    Cevap: Odalar Oda genel Kurul tarihlerine göre hazirun listeleri esnaf veri tabanından temin etmektedirler.Konu ile ilgili olarak baglı bulunduğunuz odaya başvurmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 10:46:16   Cevap Tarihi:2009-12-17 10:26:09

Soru: YAPILACAK OLAN GENEL KURULDA;GAYRİMENKUL,TAŞIT ALIM VE SATIM FİYAT MİKTARLARININ GÜNDEME YAZILMASIMI UYGUNDUR? YOKSA GÜNDEM MADDELERİNE GEÇİLDİĞİNDE TEKLİF VEREİLEREK BU RAKAMLARIN (MEBLAĞ)YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ Mİ DAHA UYGUNDUR?    Cevap: Genel Kurullarda; Kanunun 43 üncü maddesinde belirtilen gündem maddelerinin dışında gayrimenkul veya taşıt alım satımı için yönetim kuruluna genel bir yetkinin verilebilmesi mümkün olduğu gibi özel bir yetkininde verilmesi mümkündür.Ancak özel bir yetki verilmesi (bu alımların belirli bir miktar ile sınırlandırılması) yönetim kurulunun bu yetkisini kullanabilmesini sınırlandirır. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 12:04:30   Cevap Tarihi:2009-12-17 17:03:31

Soru: iyi çalışmalar.... bulunduğum ilde bir odanın başkan adayıyım..denetim kurulu başkan ve denetim kurul üyeleri en az lise mezunu olmak mecburiyeti varmıdır    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50 inci maddesi gereğince; denetim kurulu başkan ve üyelerinin en az lise mezunu olması yoksa sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 13:10:14   Cevap Tarihi:2009-12-17 16:29:29

Soru: merhaba...bulunduğum ilde bir odanın başkan adayıyım...2009/74 nolu genelgenizde 2010 yılında yapılacak olan genel kurulun hazirun cetvelinin bağlı bulunduğumuz odadan temin edebileceğimizi tamim etmişsiniz.fakat odamız bize bunun olamayacağını söylüyor ve bu isteğimizi geri çeviriyo.bu konuda yardımcı olurmuusnuz..iyi çalışmalar    Cevap: Odadan temin edebilirsiniz aksi taktirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 13:14:42   Cevap Tarihi:2009-12-22 15:41:14

Soru: ticari taksimi satalı 15 gün oldu askıya çıkan hazirun listesinden ismimi silmişler oy kullanmam için ne yapmam gerekiyor ?    Cevap: taksinizi satmanızdan dolayı ve vergi mükellefiyetinizi de sonlandırdıysanız,esnaf ve sanatkar niteliğini kaybetmenizden dolayı hazirun listesinden silinmişsinizdir.İlçe seçim kurulu başkanlığına itiraz süresi içerisinde durumunuzla ilgili itirazda bulunabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 13:14:59   Cevap Tarihi:2009-12-17 10:37:14

Soru: türkiyede kayıtlı toplam ne kadar marangoz atelye ve ahşap kapı firması faliyet göstermektedır.bu konu hakkında bılgıyı tam olarak nereden alabılırım.çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerım.    Cevap: Konuya ilişkin olarak; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğün) bilgi alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 14:16:04   Cevap Tarihi:2009-12-17 16:31:25

Soru: BİR ESNAF ODASININ 2010 YILINDA YAPACAĞI GENEL KURUL BİLGİLERİNİ, HAZİRUN LİSTESİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN HER GENEL KURUL ÜYESİ GÖREBİLECEK Mİ? YOKSA BU BİLGİLERİ ODADAN MI ALMAMIZ GEREKİYOR? TEŞEKKÜRLER    Cevap: Hazirun listeleri; Genel kurul tarihinden 15 gün önceden esnaf veri tabanında yayınlanarak üyelerin bilgilerine sunulur.Ulaşılamamssı halinde odadn alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 14:27:57   Cevap Tarihi:2009-12-17 16:36:42

Soru: Vergi kaydı olmayan üyelerden; kaydının silinmesinin üzerinden 6 ay geçmemiş olan üyeler oy kullanabilir. Ancak vergi kaydının silinmesinden itibaren 6 ay geçmiş ise bu kişiler oy kullanamamaktadır. Bu kişilerin; oda yönetim kurulu kararı alınarak kayıtlarının silinmesi için sicile bildirilmesi gerekmektedir.. Bu işlem yapılmaz ise bu üyeler hazirunda yer alacaktır. Bu nedenle bu durumdaki üyelerin kayıtlarının silinmesi için oda yönetim kurulu kararı alınması, vergi durumunu gösterir belge ile sicile bildirilmesi ve sicil tarafından kaydın pasife alınması gerekmektedir. odamız hazrun listesinde üste belirtilen6 aydan daha önce vergi kaydını sildirmiş üyelere secim kuruluna itiraz etmek daha cabukk ve dogru karar verilmesi icin hangi madde yada genelyeyi dayanak göstememiz lazım saygılarımla    Cevap: Bu kapsamdaki üyelere ilişkin ilçe seçim kurulu başkanlığına hazirun listesi sunulurken veya 7 günlük askı süresi içerisinde itirazda bulunulabilir. İlçe seçim kurulu başkanlığına gerekçesi ile (5362 sayılı Kanunun 7. ve 8. maddeleri gerekçe gösterilerek, Kanunun esnaf ve sanatkar niteliğine ve oda üyeliğine haiz olunabilmesi için vergi mükellefiyeti şartını aradığı ifadesi ile) itiraz edilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 20:53:17   Cevap Tarihi:2009-12-17 17:30:50

Soru: aydın ili umurlu beldesindeki UMURLU ESNAF ODASININ esnaftan aldığı yıllık aidat ne olmalıdır.bunun alt ve üst sınır olarak yazarsanız sevinirim....teşekkürlerrrrrrrrrrrrr.    Cevap: Umurlu ilçesi için 2009/Ocak-Temmuz arası yıllık 67 TL, 2009 Temmuz-Aralık arası uygulanan yıllık aidat ise 69,00.-TL olup, bu rakam sabittir ve alt ve üst sınırı buulunmamaktadr. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 23:42:20   Cevap Tarihi:2009-12-21 15:25:31

Soru: denetim kurulu listesi için oda üyelerimizde yüksek okul mezunu varsa bunlardanmı almalı yoksa lise mezunu olanlardanmı almamız gerekiyor saygılarla    Cevap: 5362 sayılı Kanun, denetim kurulu üyeliği için EN AZ lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak şartını hüküm altına almıştır. 
 Soru Tarihi:2009-12-18 12:13:45   Cevap Tarihi:2009-12-18 14:58:55

Soru: bir odaya genel sekreter olabilmek için odaya kayıtlı üye olma zorunluluğu var mı?    Cevap: Genel sekreterin atanması ve görevine son verilmesi yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu konuda belirttiğiniz şekilde bir kısıtlama bulunmamakta olup, 5362 sayılı Kanun hükümlerine uygun olmak kaydıyla karar yetkisi yönetim kurulunun uhdesindedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-18 12:22:11   Cevap Tarihi:2009-12-18 15:38:19

Soru: esnaf odası başkanlığına aday olacağımdan üye kayıt listesini nereden alacağım    Cevap: Oda üye listesinin isim ve adres bilgilerini, 4982 sayılı Bilgi Edinme kanunu kapsamında ilgili odaya başvurarak temin edebilirsiniz. TESK 2009/74 sayılı genelgede ilgili açıklamalar mevcuttur. 
 Soru Tarihi:2009-12-18 19:11:13   Cevap Tarihi:2009-12-21 10:24:37

Soru: SORU:Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Organ Seçimlerinde: Haziron listesine itirazlar kişilerce doğrudan İlçe Seçim Kuruluna yapılır.İtirazcı itirazını belgelemek ve ispatlamak zorundadır.Denildiğinden, adaylar Haziron Listesine başkaları adına toplu itiraz edebilirler mi? Teşekkürler.    Cevap: İtirazlar konusunda istenecek bilgi ve belgelerin neler olacağı ve kişilerin toplu veya bireysel olarak itiraz edip edemeyeceği ilçe seçim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-19 00:21:56   Cevap Tarihi:2009-12-21 16:14:29

Soru: izmir satış temsilcileri diye oda kurmak istiyorum 500 den fazla üye yapabileceğimi tahmin ediyorum bu mümkünmü bide yönetim kurulu ve denetleme kurulu bu duruma göre aylık maaşları ne olur teşekkür ederim    Cevap: Oda kurabilmek için web ayfamızda "yenilen meslek kolları" başlığı altındaki meslek dallarında yer alan mesleklerden en az 500 kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. "Satış temsilciliği" esnaf ve sanatkar meslek kolları arasında yer almamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-19 01:15:29   Cevap Tarihi:2009-12-21 16:09:59

Soru: İKİ SEFER ŞÖFÖRLER ODASI BAŞKANI YAPAN ÜÇÜNÇÜYE ADAY OLABİLİYORMU    Cevap: 5362 sayılı kanuna göre başkan oda organlarına seçilmek için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-19 18:31:14   Cevap Tarihi:2009-12-21 10:21:20

Soru: İLGİLİ ODACA ALINACAK FİYATLAR İÇİN SÜRE MEFTUNU VARMI.ÜÇ AY İÇERİSİNDE İKİNCİ BİR FİYAT AYARLAMASI YAPILABİLİRMİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 62. maddesi gereğince belirlenen Fiyat tarifelerinde herhangi bir süre söz konusu değildir. Üç ay içerisinde geçerli bir sebep varsa girdi, hammade, işçilik maliyeti v.s. gibi tekrar talep edilebilir ancak tarifeyi onaylamak veya reddetmek Birliğin yetkisindedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-21 11:26:20   Cevap Tarihi:2009-12-21 15:35:09

Soru: Üye sayıları 100ün altına düştüğü için odaları kapatılan ve bizim odamıza yönlendirilen 40 kadar üyemiz mevcut. Ancak hazirun listelerinde isimleri yok. Bu konuda seçim kuruluna başvuracağız, sözlü itiraz da geçerli midir, yazılı itiraz edersek örnek dilekçeyi nerden bulabiliriz?    Cevap: Kesin hazirun listesini aldıysanız, bu üyeler için gerekçeli olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına yazılı başvurmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-21 19:40:08   Cevap Tarihi:2009-12-22 15:46:32

Soru: bulunduğum ilçenin oda esnafıyım odamızın gelir giderlerin dökümanlarını nerden alabilirim saygılarımla    Cevap: Bağlı bulunduğunuz odanız veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından öğrenebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 07:31:00   Cevap Tarihi:2009-12-22 16:33:22

Soru: uyulması zorunlu mesleki kararlar kapsamına neler girmektedir?buna paralel olarak odamıza bağlı erkek ve bayan kuaförlerimiz kendilerinin belirlediği günde iş yerlerini açmamak için %85 civarında imza toplamışlardır.Bununla ilgili odamız ne yapabilir?    Cevap: Kuaför ve berberler için haftanın belli bir gününde işyeri açılmaması; uyulması zorunlu mesleki karar niteliğindedir. Ancak bu kararın uygulanabilmesi için odanız tarafınan Bakanlıktan ön izin alınması ve ön izin alındıkan sonra oda genel kurulunca kararın kabul edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 09:41:07   Cevap Tarihi:2009-12-24 12:06:43

Soru: 2010 yılında genel kurulumuzu martta yapmayı düşünüyoruz.yönetim kurulu 2010 ocak ve şubat maaş ve oturum ücretlerini 2009 daki gibimi vermemiz lazım yoksa artırma yapabilirmiyiz.    Cevap: Odanın 2005 yılında yapmış olduğu Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar 2010 yılında yapılacak genel kurul tarihine kadar geçerlidir. 2005 yılında yapılan genel kurulda maaş ve huzur haklarının "asgari ücret ifadesi" ile belirlenmesi halinde artış miktarı asgari üzretlerdeki artış oranında güncellenir 
 Soru Tarihi:2009-12-22 13:42:01   Cevap Tarihi:2009-12-22 16:25:21

Soru: ilçede bulunan şoförler odası aidatı 5362 sayılı kanuna göre 67 olarak tahsil edilecek denilmektedir. fakat birliğimiz bizden kayıt ücreti olarak kendi hesabına 64,86 bizim odamız hesabına 64,86 yatırmaktadır. bu konuyla ilgili birliklere genelge gönderilmesini talep ediyoruz. ilçede bulunan şoför odaları üyeleri de aynı esnaf odası üyeleri gibi 37 kayıt ücreti 37 aidat ücreti ödemesini istiyoruz.    Cevap: Odalarca tahsil edilmesi gereken kayıt ücreti ve yıllık aidatlara ilişkin olarak 2009/40 no.lu genelge teşkilatımıza gönderilmiştir. Ancak kayıt ücreti ve yıllık aidat yönetmeliğinin 7.maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişiklik sonucunda bazı ilçelerde kayıt ücreti ve yıllık aidatlarda artış yapılmıştır. İlçenizin bilinmesi halinde tahsil edilmesi gereken aidat tarafınıza bildirilecektir 
 Soru Tarihi:2009-12-22 14:47:18   Cevap Tarihi:2009-12-23 17:20:13

Soru: 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlerı kanunun 48 ci maddesi divan teşekkülü oda üyelerinden veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş üyelerden oluşur denmekte. üst kuruluşlar yönetim denetim kurulu üyelerinin haricinde ayni meslekten diyer bir oda başkanını görevlendire bilirlermi cevabınıza şimdiden teşekkür ederi saygılarımla.    Cevap: Üst kuruluş temsilcileri ilgili kuruluşun organ üyelerinden görevlendirilir. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 15:09:47   Cevap Tarihi:2009-12-22 16:30:52

Soru: iyi günler 2010 esnaf odası genel kurul seçimlerini ocak şubat mart ayı olarak yapılacağından mevcut başkan mart derse denetim kurulu üyeleri erkene alma yetkisi varmıdır.seçimi erkene almak için nasıl bir yol izleyebilir tşk    Cevap: Olağan Genel Kurul tarihini belirleme yetkisi mevcut Yönetim Kurulunun uhdesinde olup; denetim kurulunun buna müdahale yetkisi yoktur 
 Soru Tarihi:2009-12-22 15:09:58   Cevap Tarihi:2009-12-22 16:07:00

Soru: Başkan adayıyım Odamızın Üye listesini istedim veremeyeceklerini söylediler. Seçime 15 gün kala seçim kurulundan alabileceğime söylediler seçime 3 ay kala almazmıyım.teşekkürler    Cevap: Konfederasyonumuzca konuya ilişkin olarak 2009/74 sayılı genelge yapılmıştır. Buna göre 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çeçevesinde talep edilen üye listesinin odalar tarafından talep eden kişilere verilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 23:28:45   Cevap Tarihi:2009-12-23 17:28:22

Soru: 5362 sayılı kanunun 46.maddesinde "Genel Kurul üyelerinden birden fazla temsil hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı oy hakları vardır." denmektedir. Oda seçimlerinde de bu madde hükmü uygulanabilirmi? Yani odaların mevcut yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri kendi oda seçimlerinde iki oy kullanabilirlermi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine göre oda genel kurulu; yalnızca oda üyelerinden oluşmaktadır. Yani odanın görevde bulunan organ üyeleri doğal delege olarak genel kurulda ayrıca ikinci bir oy kullanamaktadırlar. 
 Soru Tarihi:2009-12-23 14:17:22   Cevap Tarihi:2009-12-24 12:11:14

Soru: SAYGILAR!2010 yılında yapılacak oda seçimlerinde başkan adayı olmak istiyorum.2 yıl oda kaydım mevcut olup 6 ay önce vergi kaydımı açtırdım ve hala devam etmektedir,aday olmamda bir sakıncanın olup olmadığı konusunda bilgi almak istiyorum.Saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesine göre oda üyeliği süreleriniz yönünden oda genel kurulunda aday olmanıza herhangi bir engel bulunmamaktadır. Seçilme şartlarına ilişkin diğer hususlar 5362/50 maddede açıklanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-23 14:36:58   Cevap Tarihi:2009-12-23 17:26:00

Soru: ODA YÖNETİM KURULU KARARIYLA ESNAF SİCİL TARAFINDAN VERGİSİNİN KAPALI OLMASI,MESLEK UYUŞMAZLIGI VE ÇALIŞMA BÖLGESİ DIŞINA ÇIKMASINDAN DOLAYI SİCİL TARAFINDAN PASİF HALE GETİRİLEN ÜYELER ASKI SÜRESİNDE İTİRAZ ETMELERİ HALİNDE OY KULLANABİLECEKLERMİ.AYRICA HAZİRUNDA OLUPDA VERGİSİNİN KAPALI OLDUĞU ÇALIŞMA BÖLGESİNİN DIŞINA ÇIKTIGI VE MESLEK UYUŞMAZLIGI ODA TARAFINDAN TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ ODA İTİRAZDA BULUNABİLİRMİ.    Cevap: Vergi kaydı bulunmayan, meslek değişikliği veya çalışma bölgesi dışına çıkması nedeniyle kaydı silinmesi gereken üyelerin, hazirunda bulunması halinde;hazirunlistesinin ilçe seçim kuruluna onaylanmasını teminen sunulması esnasında veya 7 günlük askı süresinin içerisinde odanın buna itiraz etmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-23 17:49:32   Cevap Tarihi:2009-12-24 14:46:28

Soru: 31-03-2006 tarihinden beri oda ve sicil kaydı olan fakat vergi kaydını 23-12-2009 tarihi itibariyle halen açtırmayan bir üye;2010 mart ayında yapılacak olan oda seçimlerinde başkan adayı olabilirmi?cevabınız için şimdiden teşekkürler,iyi çalışmalar....    Cevap: Başkan adayı olabilmek için oda ve sicil kaydı bulunmasının dışında halen çalışıyor bulunmak şartı aranmaktadır. Fiilen esnaflık yapabilmenin ve üyeliğin ön şartlarından birisi ise vergi mükellefi olmaktır. Bu nedenle vergi kaydı bulumayan kişinin oda başkan adayı olması mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-23 22:16:23   Cevap Tarihi:2009-12-24 13:31:25

Soru: 17.04.2008 tarihinde esnaf odasına kayıtlı bir üye 2010 genel kurul seçimlerinde oda denetim kurulu üyesi olabilirmi tşk    Cevap: 5362 sayılı kanunun 50.maddesi gereğince bağlı bulunduğunuz odada en az 2yıl kayıtlı olmanız ve lise mezunu olmanız halinde seçilme şartlarını yerine getirmiş olursunuz. 
 Soru Tarihi:2009-12-24 08:39:13   Cevap Tarihi:2009-12-24 11:01:52

Soru: Halfetide esnaf sanatkarlar oda başkanlıgı var.ayrı yeten bakkal lar odası aça bilmemiz için ne gibi şartlar gerekli.saygılar.(neler gerekli)    Cevap: İlçenizde ikinci bir oda açabilmek için ilçede faaliyette bulunan sicile kayıtlı bakkal ve bayilik mesleği ile iştigal eden toplam 500 üyenin bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.tesk.org.tr adresindeki web sayfamızda mevzuat başlığı altındaki sözleşmelerin altında yer alan "oda ana sözleşmesi"nden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-24 10:03:14   Cevap Tarihi:2009-12-24 12:15:24

Soru: ODAMIZIN İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ BUNUN İÇİN NE YAPILMASI LAZIM    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri? başlıklı 10.maddesinde "Bakanlıkça düzenlenen oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında yönetim kurulunca Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak karar vermek? hükmü yer almaktadır. Bunun için öncelikle yazılı olarak, Bakanlığa başvuruda bulunulması, Bakanlıktan alınan ön izinden sonra oda genel kurulunun gündemine ana sözleşme değişikliğinin konulması ve genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının kararının alınması zorunludur. 
 Soru Tarihi:2009-12-24 15:45:27   Cevap Tarihi:2009-12-24 16:06:22

Soru: odaya 2005 senesi ve öncesinde kayıt olanlar başka bir odaya kayıtlı olsalarda oy kullanabilirlermi? teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesne göre genel kurulda oy kullanabilmek için oy kullanılacak üyenin odası olması gerekmektedir. Farklı odada kayıtlı olan kişi daha önceki oda kaydına istinaden oy kullanması mümkün değidir. 
 Soru Tarihi:2009-12-25 09:44:02   Cevap Tarihi:2009-12-25 11:16:47

Soru: 2010 yılında yapılacak meslek odaları kongrelerinde çıkacak olan hazirun listelerinde şayet üyenin odaya kayıt yönetim kurulu sisteme girilmediyse haziruna çıkarmı.?    Cevap: Hazirun listelerinde üyenin yer alabilmesi için oda yönetim kurulu kararın sisteme girilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-25 16:24:31   Cevap Tarihi:2009-12-25 17:06:22

Soru: odamızın 2010 yılı seçiminde seçme ve seçilme hakkımın olması için ve hazirun listesinde görünmem için esnaf sicil vizemin tarihi geçtiğinden vize yapılmaması ayrıca odamıza aidat borcumun olması seçme ve seçilme hakkımı engellermi. iyi çalışmalar hayırlı günler dilerim..    Cevap: Sicil vizesinin yaptırılmaması veya odaya yıllık aidat borcunun bulunması Oda genel kurulunda seçme ve seçilme hakkını engellememektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-25 17:54:31   Cevap Tarihi:2009-12-28 15:35:20

Soru: Pazarcılar Odası seçimlerinde açıklanan tarih 12 Ocak 2010 ancak genel kurul toplantısı 6 Ocak 2010. Bu doğru bir bilgimidir.    Cevap: Genel kurul toplantıları için alınan yönetim kurulu kararında; birinci toplantı için tarih belirlendikten sonra bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı için de tarih belirlenmesi gerekmektedir. Odaların toplantı tarihlerini www.sanayi.gov.tr adresindeki "esnaf işlemleri" linkinden görmek mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-12-26 16:49:34   Cevap Tarihi:2009-12-28 15:32:36

Soru: VERGİ GÖRÜNTÜLEME BELGELERİ BAZ ALINARAK ODA YÖNETİM KURULU KARARIYLA ESNAF SİCİL TARAFINDAN, VERGİSİNİN KAPALI OLMASI,MESLEK UYUŞMAZLIGI VE ÇALIŞMA BÖLGESİ DIŞINA ÇIKMASINDAN DOLAYI SİCİL TARAFINDAN PASİF HALE GETİRİLEN ÜYELER ASKI SÜRESİNDE İTİRAZ ETMELERİ HALİNDE OY KULLANABİLECEKLERMİ.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 49.maddesine göre; Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeler getritip incelemek suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak genel kurua katılacak genel kurul üyeleri listesini onaylamaktadır. Bu nedenle; bu durumdaki üyelerin itirazı halinde karar verecek yetkili mercii ilçe seçim kurulu başkanlığıdır. 
 Soru Tarihi:2009-12-26 17:47:02   Cevap Tarihi:2009-12-28 15:41:36

Soru: aday listesi hazırlama şablonumuz varmıdır ve ya alttaki şablon kanunimidir başkan yönetim asil yönetimyedek denetimsail denetim yedek    Cevap: Aday listesi hazırlama için bir şablon bulunmamaktadır. Burada dikkat edilecek husus başkanın ayrı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin asil ve yedek olarak ayrı ayrı belirtilmesidir. 
 Soru Tarihi:2009-12-26 22:15:00   Cevap Tarihi:2009-12-28 10:58:22

Soru: izmir berberler odasının 2010 yılındaki genel kurulu ne zaman ve hazirun listesini nasıl görebilirim    Cevap: Odaların seçim tarihlerini ve hazirun listelerini seçimlerden en az 15 gün önce www.sanayi.gov.tr adresinden "esnaf işlemleri" linkinden görmeniz mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-12-27 00:32:22   Cevap Tarihi:2009-12-28 15:28:59

Soru: GENEL KURULDA 'GÖREVLİ' KOLLUĞU TAŞIYAN KİŞİ ÜYE OLMASI ŞARTMIDIR?    Cevap: Genel kurulda görevli kişlerin üye olması şartı yoktur. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 09:03:38   Cevap Tarihi:2009-12-30 13:21:58

Soru: TİCARET ODASINDADA KAYIDIM VAR BAŞKAN SEÇİLEBİLİRMİYİM YÖNETİM KURULUNDA BULUNABİLİRMİYİM    Cevap: FARKLI işyerlerinden dolayı aynı zamanda hem ticaret odasına hem de esnaf ve sanatkar odalarına kayıt olması mümkündür. Burada dikkat edilecek husus, aynı faaliyetten iki yere birden kayıt olunmamasıdır. 5362 sayılı Kanunun 64. maddesine göre esnaf mı tacir mi olduğunun tespitinin yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-31 15:01:40   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:07:22

Soru: odamızın üye sayısı 155 yalnız şimdiki yönetim aidatları ve muhasebe paralarını toplıyamıyor ve oda zarar gözüküyor bu odanın kapanmasına sebepmidir    Cevap: 5362sayılı Kanunun15/c maddesine göre, odaların feshi için Konfederasyonumuzca tespit edilen yıllık zorunlu gelir odaca üyeden tahsil edilmesi gereken aidatın 100 katıdır. Örneğin 2009 yılı aidatı odanız için 139 TL ise 139x100=13.900TL en az gelir elde edilmesi gerekmektedir. Bu gelirin elde edilmemesi durumunda Birlik tarafından yapılacak yazılı uyarıya rağmen 1 yıl içinde mali durumun iyileştirilememesi durumunda oda feshedilir. 
 Soru Tarihi:2009-12-31 15:59:45   Cevap Tarihi:2010-01-05 14:28:22

Soru: SELAMLAR BENİM SORUM 1990 SENESİNDE BİR İŞ YERİ AÇIP 1995 TE BU İŞ YERİ KAPATILDI BU ARADA MALİYE DE KAPATILDI.2009 SENESİNDE TEKRAR BİR İŞ YERİ AÇILDI VE 8 AYDIR BU İŞ YERİ ÇALIŞMAKTADIR. 2010 YILININ OCAK AYINDA YAPILICAK OLAN ESNAF SANATKARLAR SEÇİMLERİNE BAŞKAN ADAYI OLMAK İSTİYORUM KRATERLERİMDE HER HANGİ BİR PROBLEM DOGARMI YARDIMINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TŞK EDERİM.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7. maddesindeki üyelik nitelikleri (vergi mükellefi olmanız) ve 50.maddesindeki üyelik süreniz açısından oda genel kurulunda başkan adayı olmanız mümkün bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-02 04:46:51   Cevap Tarihi:2010-01-06 13:38:23

Soru: BEN ŞÖF OTO ESNAF ODASINA TRAFİK İŞLERİNDEN KAYDIM MEVCUT YASAL ŞART OLAN 2 YILIMI TAMAMLADIM ŞU ANDA ODA BŞK ADAYIYIM ADAYLIĞIMI ENGEL BAŞKA KONUI VARMIDIR SAYGILARIMLA.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7.maddesindeki üyelik niteliklerini taşımak ve 50. maddesindeki diğer şartların yanında en az iki yıl oda üyeliğinizin bulunması halinde, oda genel kurulunda aday olabilmeniz mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-02 11:20:44   Cevap Tarihi:2010-01-05 16:29:18

Soru: berber esnaflarımız imza toplayarak seçim günü divan başkanına pazar günleri iş yerlerinin kapanması için gündeme aldırabilirlermi genel kurul kararından geçirilebilirmi 5362 sayılı kanunun 43 maddesine göre derki gündemde yer almayan konular toplantıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre der berberlerin pazar günleri kapanması için genel kurul kararı bağlayıcımıdır. teşekkür ederim    Cevap: Berber esnafının pazar günleri çalışmaması konusunda oda genel kurulunca uyulması zorunlu mesleki karar alınmalıdır. Bunun için oda yönetim kurulunun Uyulması zorunlu meslekî kararları almak hususunda, bağlı bulunduğu birliğe iletilmek üzere genel kurula teklifte bulunması gerekmektedir. Gündemde yer almayan konular, toplantıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre, gündeme konulabilmektedir. Genel kurulda konuya ilişkin karar alınması tek başına bağlayıcı değildir. Bunun için kararın, Bakanlıkça onaylanması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-02 12:44:00   Cevap Tarihi:2010-01-07 14:45:18

Soru: iyi günler.genel kurul seçimlerinde aynı iş yerinde ortak olan kişiler ayrı ayrı oy kullanabilirmi?    Cevap: Genel kurul tarihinden en az 6 ay önce ilgili oda ve sicil kaydının olması halinde kişinin oy kullanmasında herhangi bir engel yoktur. 
 Soru Tarihi:2010-01-02 15:09:57   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:10:36

Soru: Esnaf ve Sanatkarlar Odası Seçimlerinde 5362 sayılı yasanın 49 maddesi gereği hazırlanan blok liste olarak hazırlanan oy pusulasında tek dereceli aday olan yönetim kurulu başkanının seçilme yeterliği bulunmadığında, ve yapılan seçimde bu blok listesinin kazanması durumunda, İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonucunda bu başkanın yönetim kurulunda iptal edildiğinde tüm blok listemi iptal olur. Yoksa diğer yönetim kurullarındaki aldıkları oylara göre kazandıkları devam edermi.    Cevap: 5362 sayılı yasanın 49. maddesi gereği yapılan esnaf ve sanatkarlar odaları seçimlerinde blok liste olarak hazırlanan oy pusulasında, tek dereceli aday olan yönetim kurulu başkanının seçilme yeterliği bulunmadığında ve yapılan seçimde bu blok listesinin kazanması durumunda, İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonucunda; yalnızca başkanın adaylığı iptal edilir. Diğer yönetim kurullarındaki üyelerin aldıkları oy sonuçlarına göre üyelikleri geçerli olur. 
 Soru Tarihi:2010-01-03 11:59:46   Cevap Tarihi:2010-01-08 12:24:03

Soru: 5362 Sayılı Kanun'un 50. Maddesinin B bendinde yazılı olan metne göre Oda başkanlığına aday olabilmek için aranan süre ne kadardır? "Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak" Bu metinlerde Oda Başkanlığı veya yönetim kurulu başkanlığı belirtilmiyor, ayrıca Konfederasyon Denetim Kurulu olarak anlatılıyor.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 50.maddesine göre Oda genel kurulunda aday olabilmek için en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak ve yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak, yeterli bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-03 20:33:24   Cevap Tarihi:2010-01-06 13:53:52

Soru: ben esnafım sigara zammından evel sigara satamadım müşterilerime mahçup oldum gereğinin yapılmasını arz ederim    Cevap: Konfederasyonumuzca konuya ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-04 10:06:47   Cevap Tarihi:2010-01-05 16:34:04

Soru: YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ 04.08.2009 TARİHİNDE MALİYEDEN TERK ETMİŞTİR. YÖNETİMDEN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ALTI YA BEKLENMELİMİDİR?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince 6 ay beklenmelidir. 
 Soru Tarihi:2010-01-04 11:47:45   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:21:12

Soru: yönetim kurulu üyemiz 04.08.2009 tarihinde maliyeden terk etmiş. yönetimden düşürülmesi için 6 ay beklenmesi gerekmektemidir. Not: ilk yazdığım soruda E-posta adresim yanlış yazdığımdan ikinci kez yazma zorunda kaldım.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesinin (d) bendine göre; üyenin müracatı bulunmuyorsa, oda kaydının silinmesine karar alınması ve durumun sicile bildirilmesi için vergi terk tarihinden itibaren altı ay beklenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-04 12:05:16   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:26:18

Soru: FIRINCI VE SİMİTCİLER ESNAF ODASI İSMİNİ FIRINCI SİMİTCİ PİDECİLER ESNAF ODASI OLARAK NASIL DEĞİŞRİRİRİZ    Cevap: Oda ana sözleşmesinde yer alan unvanın değiştirilmesi için öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yazılı olarak ön izin alınması, Bakanlıktan izin alındıkta sonra oda genel kurul gündemine ana sözleşme değişikliğinin konulması ve genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının bu konuda kararının bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-04 14:47:53   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:29:57

Soru: 5362 sayılı yasanın 46. maddesi Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. ibaresi yer almaktadır. Genel Kurula başka üye üzerinden vekalet verip, vekelet yöntemi ile oy kullandırılabilir mi?    Cevap: Sorunuzda da açıkça yazdığınız gibi;5362 sayılı Kanunun 46.maddesine göre; genel kurula bizzat katılmak gerekli olup, vekalet kabul edilmemektedir. Kişinin vekalet yöntemi ile oy kullandırması mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-01-04 16:13:06   Cevap Tarihi:2010-01-05 16:33:26

Soru: esnaf odalarının görevleri nelerdir.ne işe yarar.ne gibi hakları vardır.    Cevap: Kamu kurumu niteliğinde kurulan Odaların görevleri ve yetkileri 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 10 ve 11. maddelerinde açıklanmaktadır. Meslek kuruluşlarının başlıca görevleri arasında; üyelerinin sicillerini tutmak, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korumak, geliştirmek, üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlarına ve sağlık koşullarına uygun şekilde üretilip üretilmediğini denetlemek v.b. gibi birçok konuda hizmet sunmaktadırlar. 
 Soru Tarihi:2010-01-06 16:36:28   Cevap Tarihi:2010-01-07 15:01:21

Soru: şöförlerv odası yönetim ve denetim kurulu şartları ve seçim şekli nelerdir    Cevap: Yönetim ve denetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için; en az 2 yıldır vergi mükellefi olunması, oda kaydı ve sicil kaydı bulunması başlıca şartlardandır. Bunun dışında yönetim kurulu için ilkokul, denetim kurulu için lise mezunu olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak, gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-06 17:22:31   Cevap Tarihi:2010-01-07 15:04:40

Soru: esnaf sanatkarlar odası başkan adayı hem esnaf sanatkarlar odasına üye hemde ticaret odasına üye olabilir mi?    Cevap: Üyenin, Esnaf ve snatkarlık faaliyeti nedeniyle esnaf ve sanatkarlar odasına, şirket ortaklığı veya farklı bir ticari faaliyetinden dolayı ticaret odasına kayıt olunması mümkündür. Burada dikkat edilecek husus aynı faaliyetten dolayı hem esnaf ve sanatkarlar odasına hem de ticaret odasına kayıt olunamayacağıdır. 
 Soru Tarihi:2010-01-06 23:42:50   Cevap Tarihi:2010-01-07 14:52:05

Soru: ODAMIZIN HAZİRUN LİSTESİNİ KONTROL ETTİĞİMİZDE 1 TANE ÜYENİN LİSTEYE GİRMEDİĞİNİ TESPİT ETTİK.SİCİL VE ODA KAYITLARINDA BİR SORUN BULUNMAMAKTA AMA LİSTEDE YER ALMIYOR. NE YAPABİLİRİZ? TEŞEKKÜRLER    Cevap: Üyenin vergi, sicil ve oda kaydı bulunmasına rağmen listede yer almamasının bir nedeni de son altı ay içinde kayıt olup olmadığıdır. Eğer bu konuda da sorun yoksa, üyenin yönetim kurulu karar tarihi, ulaşım sektöründe ise araç bilgileri ve üye detayında yer alan bazı bilgilerin eksik girilmesi de sebepler arasındadır. Bu bilgiler tekrar gözden geçirilmeli, yine listede yer almaz ise liste askıda iken üyeye ait bilgi ve belgeler ile birlikte ilçe seçim kuruluna müracaat edilerek, üyenin listeye eklenmesi talep edilmelidir. 
 Soru Tarihi:2010-01-07 09:03:41   Cevap Tarihi:2010-01-07 14:37:23

Soru: İLİMİZDE 15.08.2005 TARİHİNDE YENİ YASANIN YÜRÜRLÜĞÜĞE GİRMESİYLE BİRLİKTE GERÇEK ESNAFIN BELİRLENMESİ İÇİN E-ESNAF VERİ TABANINA GİRİLMESİNE PARALEL OLARAK ÜYE SAYISI 100'ÜN ALTINDA OLDUĞU ANLAŞILAN VE 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU 15.MADDESİ(a)BENDİ GEREĞİNCE BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI FESİH EDİLMİŞTİ.YASANIN GEÇİCİ 6.MADDESİNE GÖREDE MAHKEME KARARINA GEREK KALMAKSIZIN BAKANLIKÇA FESİH EDİLMİŞTİ.ÜYELERİDE O DÖNEMDE BİRLİK ESNAF SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ MARİFETİYLE BİZİM ODAMIZA YANİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA(KARMA ODA)İNTİKAL ETTİRİLMİŞTİ.BU FESİH OLAN ODANIN BAŞKANI ÜYELERİNİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ OLANLAR 107 ÜYEYİ BULUYOR İYİ ÇALIŞAMADIĞIMIZDAN VERİ TABANINA GİREMEDİK ONUN İÇİN ODAMIZIN KAPANMAMAMSI GEREKİRDİ DİYE MAHKEMEYE BAŞVURDU.MAHKEME BİLİRKİŞİ HAVELE ETTİ.BİLİRKİŞİ RAPORU,SİCİLDEN EVRAK İSTEME(SİCİLSİZ OLANLAR 100'DEN AŞAĞI OLDUĞU BELGELENMİŞTİ) TEKRAR BİLİRKİŞİ RAPORU DERKEN 5 YILA YAKINDIR MAHKEME SONUÇLANMADI.ŞİMDİ BU ÜYELER BİZİM ODAMIZDA VE ODAMIZINDA GENEL KURULUNU 11 OCAKTA YAPICAZ.BU GENEL KURULDA BU ÜYELERLE İLGİLİ BAĞLAYICI BİR KARAR ALABİLİRMİYİZ.ASLINDA BERBER VE KUAFÖR OLAN BU ÜYELERİMİZ ODAMIZDANDA MEMNUNLAR VE KONUNUNDA UZAMASINI İSTEMİYORLAR.BU GENEL KURULUMUZDA BİZDEKİ BERBER VE KUAFÖRLERİN DURUMUNU AYDINLATACAK BİR İŞLEM YAPABİLİRMİYİZ.ÖRNEĞİN GÜNDEME YAZILI TEKLİFLE BU ÜYELER HAKKINDA KARAR ALABİLİRMİYİZ VEYA ÇOK ACELE OLACAK ŞEKİLDE BU KONU HAKKINDA SİZLERİN GÖRÜŞLERİNE İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.SAYGILARIMIZLA    Cevap: Bilindiği üzere¸15.8.2005 tarihine kadar, yapılacak güncelleme çalışmaları sonucunda aktif üye sayıları 100'den az olan odalar, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında Bakanlıkça tespit edilir ve bu odalar mahkeme kararına gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olmuş sayılmışlardır. Bakanlıkça yapılan bu işleme karşı açılan dava sonuçlanıncaya kadar, aktarılan üyeler odanızın üyeleri sayılmaya devam edeceklerdir. Eğer mahkeme sonuçlanır ve odanın fesih işlemi iptal olursa üyelerin tekrar ihtisas odalarına nakli gerekecektir. Burada önemli olan mahkeme kararıdır. Genel kurulda ne tür bağlayıcı bir karar almayı düşündüğünüz tam olarak anlaşılamamakla birlikte, söz konusu üyelerle ilgili genel kurulda bağlayıcı özel nitelikli bir karar (Örneğin üyeliğin devamı gibi.)alınması mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-01-07 09:23:03   Cevap Tarihi:2010-01-07 17:11:52

Soru: üyenin odada oy kullanabilmesi için odaya en az 6 ay önce kayıt olmuş olması gerekmektedir. Bu, 5362 sayılı yasanın hangi maddesinde geçmektedir.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesinde; genel kurul; Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur." hükmü yer almakradır. 
 Soru Tarihi:2010-01-08 13:27:40   Cevap Tarihi:2010-01-08 17:24:47

Soru: 2001 yılında odaya kayıt oldum 2007 yılında şirket olup odadan silindim ticaret odasına kayıt oldum 2009 da şirketi fes ettik odamıza 2009un 2.ayında yeniden kayıt oldum şimdi ben oda başkanlığına aday ola bilirmiyim veya yönetim kurullarına seçilebilirmiyim saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine göre; oda genel kurulu; genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. Aynı Kanunun 50.maddesine göre ise, oda organlarına seçilebilmek için toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Bu şartları taşıdığınızdan oda genel kurulunda oda başkanlığına aday olmanız mümkün bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-10 10:27:43   Cevap Tarihi:2010-01-11 17:24:28

Soru: BAŞKAN BİR SÜRE BAŞKANLIK YAPTIKTAN SONRA İSTİFA YAPMAK İSTERSE İSTİFA DİLEKÇESİNİ NEREYE SUNMALI YERİNE BAŞKANLIK İÇİN SEÇİM LİSTESİNDEKİ 2, SIRADAKİ YÖNETİM KURULUMU GEÇMELİ YOKSA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNCE SEÇİLEREKMİ GELİR. TEŞEKKÜRLER    Cevap: Başkanın istifa dilekçesini yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Yeni başkan oda yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-10 20:32:35   Cevap Tarihi:2010-01-11 15:09:04

Soru: Bir oda başkanı Hem oda Başkanlığı hemde Esnaf kefalet kredi kooperatifi başkanlığı yapabilirmi?    Cevap: 53262 sayılı Kanuna göre kurulu bulunan oda başkanlarının, esnaf ve kefalet kredi başkanlığı yapmasında bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-10 22:50:03   Cevap Tarihi:2010-01-11 15:06:59

Soru: 5362 sayılı yasa gereği vergi dairesinde terkini yaptırmış ama oda ve sicil kayıtlarını sildirmeyen üyelerimiz için, vergi dairesinden görüntülemelerini alıp yönetim kurulu kararı ile esnaf sicilden pasife aldırdık. bu kişiler için 2010 yılı aidatlarını ödeme yükümlülüğü varmıdır. bu kişilere 2010 yılı aidatlarını ekleyelimli ve bu kişilerin son durumu ne olacak teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8. maddesine hükümleri dikkate alınarak; oda yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinen ve sicilden kayıtları pasife alınan üyelerden; oda yönetim kurulu karar tarihi esas alınarak yıllık aidat ve gecikme zammı tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu kişilerden 2010 yılı aidatları tahsil edilemez. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 12:22:57   Cevap Tarihi:2010-01-12 14:58:37

Soru: Oda kaydı olupta Genel Kurul hazirun listesinde adı geçmeyen üyelerin ne yapması gerekli ve nasıl itirazda bulunması gerek. Daha sonra odanın ne yapması gerekli    Cevap: Oda kaydı ve seçme hakkı bulunan hazirun listesinde yer almayan üyelerin; listenin askıda olduğu 7 günlük süre içinde ilçe seçim kurulu başkanlığına, üyeliğini ispat eden gerekli belgeler ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 12:53:59   Cevap Tarihi:2010-01-11 15:11:59

Soru: Kasap ile et market satıcısı arasında ne kadarlık bir fiyat farkı olması gerekir. örnek : kasapta kemiksiz 17 tl ise et market yada süper marketleri eti en fazla kaçliraya satması gerekir.    Cevap: 5362 sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra onaylanır Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir. Odalar, çalışma bölgeleri içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak, farklı tarifeler de hazırlayabilmektedirler. Burada ki fark kasap veya market değil bölgenin ekonomik ve sosyal göstergeleridir. Diğer bir hususta eğer market ticaret odasına kayıtlı ise kasaplara verilen tariflerin aynısı uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. Tacirler için fiyat tarifesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ticaret odaları uygun görürlerse esnaf için belirlenmiş olan tarifeyi uygulayabilirler. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 16:17:24   Cevap Tarihi:2010-01-12 14:41:24

Soru: esnaf odası seçiminde başkan adayı olmak istiyorum şuan muhtarlık yapmaktayım ve 12 yıllık esnafım ortaokul mezunuyum yaşım 40 aday olamamda herhangi bir sorun olurmu yardımcı olursanız sevinirim tşk    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine göre; oda genel kurulu; genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. Aynı Kanunun 50.maddesine göre ise, oda yönetim kurulu başkanlığına ve üyeliğine seçilebilmek için toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Ayrıca kanunun 50.maddesinde sayılan " Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak" şartlarını da taşımanız halinde oda genel kurulunda aday olmanız mümkün bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 21:51:12   Cevap Tarihi:2010-01-12 14:34:06

Soru: vergi mükellefiyetinden terkini verip de oda da kaydı olan kişi oda seçiminde oy kullanabilir mi    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesine göre; Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirenlerin oda genel kurullarında oy kullanma hakkı bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 23:50:03   Cevap Tarihi:2010-01-12 14:27:09

Soru: ODA GENEK KURULUNDAN ÖNCE ÜYELİKTEN İSTİFA EDEN ÜYELER OY KULLANABİLİR Mİ? OY KULLANMAK İÇİN 6 AY ÖNCE KAYIT OLMA ŞARTI İSTİFA EDEN ÜYELER İÇİNDE GEÇERLİ Mİ? SEÇİMDEN 2 AY ÖNCE İSTİFA EDEN OY KULLANABİLİR Mİ?    Cevap: Mevzuatımıza göre oda üyeliğinden istifa etmek ifadesi yerine üyelikten kaydın silinmesi kullanılmaktadır. Oda kydını kendi isteği ile veya vergi mükellefinin sona ermesini müteakip altı ay sonra oda yönetim kurulu kararı ile sildiren üyenin hazirunda yer almaması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-12 09:36:22   Cevap Tarihi:2010-01-12 10:36:41

Soru: odamızda genel sekreter çalıştırma mecburiyeti varmıdır yönetimde bulunan bir arkadaşımız isterse bu görevi yapabilirmi tşk    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57.maddesine göre; odaların genel sekreter çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Oda yönetim kurulu üyesinin aynı zamanda başka bir odada genel sekreter olarak çalışması mümkün olmakla birlikte istihdam edenle istihdam edilen kişinin aynı şahısta birleşmesi mümkün olamayacağından; odalarda yönetim veya denetim kurulu üyesi olarak görev yapanların kendi odalarında genel sekreter olarak çalışma imkanı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-12 10:36:25   Cevap Tarihi:2010-01-12 16:05:31

Soru: odaya aydat borçları olanların oda seçimlerinde oy kullanlanmaları engellenebilirmi yönetim kurulunca böyle bir yetkisi varmı yönetim kurulunun    Cevap: Oda Yönetim Kurulu kararı ile yıllık aidat borcu olan üyenin, hazirun listesine girmesinin ve seçme hakkının önlenmesi mevzuatımıza göre mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-01-12 16:52:26   Cevap Tarihi:2010-01-13 14:21:07

Soru: esnaf odası seçiminde başkan adayı olmak istiyorum şuan muhtarlık yapmaktayım ve 12 yıllık esnafım ortaokul mezunuyum yaşım 40 aday olamamda herhangi bir sorun olurmu yardımcı olursanız sevinirim tşk muhtar olmam adaylıgıma engel teşkil edermi    Cevap: Eğer vergi kaydınız ve oda üyeliğiniz halen devam ediyorsa, oda yönetim kurulu başkanlığına aday olmanız mümkündür. Muhtar olmanız aday olmanıza engel teşkil etmemektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-12 16:54:55   Cevap Tarihi:2010-01-13 14:41:40

Soru: odamızda çalışan genel sekreter 4 yıldır odada görev yapmaktadır ve askeri ücret ve sigortası yatmaktadır odamız üyelerden aydat ücretlerini temin edemediginden odamız gelirleri sadece genel sekreterin giderlerini karşılıyor bu arkadaşımızın işine son verirsek odamıza bunun külfeti ne olur yardımcı olursanız sevinirim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57.maddesine göre; odaların genel sekreter çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Kanunun 54.maddesinde ise; Esnaf ve sanakarlar meslek kuruluşlarını başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin müşterek imzasının bağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle odanın gelirlerini artıracak çözüm, üyelerden aidatların tahsilini sağlamaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-12 20:48:43   Cevap Tarihi:2010-01-13 14:25:31

Soru: bir buçuk ay sonra oda seçimi yapılacak yönetim kurulu aydatlarını veye odaya borcu olan esnaflarını oda seçiminde oy kullandırlmaması yönünde karar alabilirmi böyle bir karar alırsa kanunlara uygunmu böyle bir yaptırım yaptıabilirmi üyelerine    Cevap: Oda Yönetim Kurulunun; yıllık aidat borcu olan üyelerin , hazirun listesine girmesini ve seçme hakkının önleyecek karar alması mevzuatımıza göre mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-01-12 20:51:47   Cevap Tarihi:2010-01-13 14:26:43

Soru: Bazı üyelerimizden 2010 yılı aidatlarını almaya başladığımız hal-de e-esnaf sisteminde 2010 yılı ai-datları açılmadı.nezaman açılır,ne zaman 2010 aidatlarını sisteme girmeye başlarız.teşekkürler.iyi çalışmalar dilerim.    Cevap: 2010 yılı aidatları Bakanlığa iletilmiştir. Ancak teknik nedenlerden sisteme giriş yapılmamıştır. Sisteme aidatların girişi yapılmamış olsa dahi Odanızca 01/01/2010 tarihinden itibaren 2010 yılı aidatlarını almanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-12 21:24:46   Cevap Tarihi:2010-01-13 13:38:23

Soru: Türkiye genelinde şimdiye kadar yapılan şoförler ve otomobilciler odası gennel kurullarında gördüğümüz kadarı ile çoğu il normal oda kaydı bulunup vergi mükellefi olmayan şoförler oy kullanmamış ancak bizim odamızın şubat ayında yapılacak genel kurul listesinde yaklaşık 550 kişi normal şoför olarak listede bulunmakta,bu kişilerin oy kullanması yasalmıdır?    Cevap: 5362 sayılı Kanuna göre; üyelik nitelikleri arasında vergi mükellefi olmak şartı aranmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun 64üncü maddesine göre; taksici minibüscü vb. mesleklerde olan ve YALNIZCA basit usulde vergilendirilenlerin yanlarında çalışan ücretli durumundaki şoförler, Kanuna göre diğer ücretli sayılmakta ve vergi karnesi doldurmak suretiyle mükellefiyet tesis ettirmekte ve vergilerini kendileri ödemektedirler. Kendi adına aracı olan taksici, minibüscü, kamyoncu v.b. mesleklerin dışında kalan ve GVK 64üncü maddesinde sayılan üyeler de ?şoför? üye olarak kaydedilebilmekte ve üyelik haklarını kullanabilmektedirler. 
 Soru Tarihi:2010-01-13 10:39:30   Cevap Tarihi:2010-01-13 13:35:15

Soru: esnaf odasında başkanın öz yegeniz yani kızkardeşinin oglu genel sekreter olarak çalışıyor bu kanunlara uygunmu tşk    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57. maddesine göre; yönetim ve denetim kurulunun eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri genel sekreter olarak çalıştırılamamaktadır. Buna göre; başkanın kızkardeşinin oğlunun genel sekreter olarak çalşmasında bir sakınca bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-13 13:47:58   Cevap Tarihi:2010-01-13 14:35:18

Soru: şubat ayında yapılacak şoförler ve otomobilciler odası genel kurul hazirun listelerinde adı bulunan bir kaç şahsın isimleri 10 gün sonra yapılacak aynı il'in bir ilçe şoförler ve otomobilciler odası genel kurul hazirun listesinde çıkması yasalmıdır?yani bir kişi hem il hem ilçe hazirun listesinde görülüp her iki odada oy kullanabilrmi?saygılar    Cevap: Aynı kişi hem il hem de ilçede faaliyette bulunuyorsa, bu kişinin iki odada kaydı olması ve her iki odada da oy kullanması mümkündür. Ancak kişinin adına kayıtlı tek bir ticari aracı varsa ve yalnıca ilde veya ilçede faaliyette bulunuyorsa her iki odaya kayıtlı olması mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-01-13 15:10:38   Cevap Tarihi:2010-01-13 15:25:16

Soru: 1999 yılından beri odamızda çalışmakta olupgenel sekreterimiz emekli olunca yerine genel sekretre olarak atandım.2007 yılından beri görevi üstlenmekteyim. 2010 da yapılacak seçimlerde odamıza başkan adayı olan bir üyemiz diğer üyelere seçilirse genel sekreteri ve diğer çalışanları çıkaracağını ve yeni g.sekrter olarak eşinin kardeşini yapacağını söylüyormuş böyle bir durumla karşılaşırsak hakkımız nasıl aramamız gerekir.    Cevap: Meslek kuruluşlarında görev yapan genel sekreter ve personel işçi statüsünde çalışmaktadırlar ve İş Kanunu ile buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde işçileri koruyan hükümler bulunmaktadır. Yasal haklarınızı İş Kanunu çerçevesinde aramanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-13 20:09:50   Cevap Tarihi:2010-01-14 11:14:41

Soru: oda başkanı olmak için tahsil durumu nedir acaba kimler başkan adayı olabilir    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Seçilme şartları" başlıklı 50.maddesine göre; Oda başkanı ve yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak yeterli bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-13 20:33:35   Cevap Tarihi:2010-01-14 11:01:29

Soru: 7 aylık emlak odası üyesiyim.disiplin,yönetim,denetim üyelik hakkım var mıdır başkan secilmek için aranan şartlar    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Seçilme şartları" başlıklı 50.maddesine göre; Oda başkanı ve yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu, denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve en az iki yıl oda üyeliğinin bulunması gerekmektedir. Odalarda disiplin kurulu bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-13 20:55:38   Cevap Tarihi:2010-01-14 11:06:47

Soru: yönetim kurulu oda genel kuruluna katılmaz, görevlerini yerine getirmezse, oda seçimi yapılırmı?    Cevap: Olağan Genel Kurul toplantıları zamanında yapılmadığı yada herhangi bir sebeple yapılamadığı takdirde olağan genel kurul toplantısının esnaf ve sanatkar meslek kuruluşunun yasal organları tarafından yapılabilmesi olanağı ortadan kalkar. 5362 sayılı Kanunun 42 inci maddesi gereğince; Genel kurul toplantısını zamanında yapmayan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul işlemleri; odalarda bağlı olduğu birlik tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapılır. 
 Soru Tarihi:2010-01-15 09:33:08   Cevap Tarihi:2010-01-15 14:41:02

Soru: iki farklı oy pusulasında aynı isim bulunabilirmi , eğer ki bulunabilirse bunların oy sayımı nasıl hesaplanır    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 49/9 maddesine göre; Adaylar asıl ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar asıl, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır. hükmü yer almaktadır. Buna göre seçimler liste usulüne göre yapıldığından, birden fazla listede ismi bulunan kişinin oylarının birleştirilmesi uygun değildir. 
 Soru Tarihi:2010-01-15 15:56:30   Cevap Tarihi:2010-01-21 10:17:10

Soru: yönetim kurulunda üye olmak için aranan şartlar ve nekar süre odada kayıtlı olması lazım    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Seçilme şartları" başlıklı 50.maddesine göre; Oda başkanı ve yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu mezunu olmak ve en az iki yıl oda üyeliğinin bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-15 18:05:32   Cevap Tarihi:2010-01-18 11:53:08

Soru: BENİM ŞAHIS FİRMAM ODAYA AYNI ZAMANDA %70 ORTAK OLDUGUM ŞİRKETTE TİC ODASINA KAYITLI BEN MEVCUT SAHIS FİRMA BAGLI OLDUGU MAR ve MOB ODASI YÖN KURULU ÜYESİYİM 2010 SEÇİMLERİNE ADAY OLDUM TİC ODASI ÜYELİGİMİN BİR SAKINACSI OLURMU YÜNETİM KURULU ve DENETİM KURULU LİSTEMİ İLKOKUL MEZUNLARINDAN YAPABİLİRMİYİM OLABİLİRMİ .BİRDE ODA YÖNETMELİGİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÖKÜMAN NEDEN TEMİN EDEBİLİRMİYİM BİRDE BAGLI BULUNDUGUM ODANIN EVRAKLARINI İNCELEMEK İSTİYORUM HALEN YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİYİM TEŞEKKÜR EDERİM BÖYLE BİR SİSTEM KURDUGUNUZ İÇİN    Cevap: Ticaret odalarına kayıt olanlar aynı faaliyetten dolayı esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olmamaktadırlar. Ancak üyenin farklı bir işyeri varsa ve bu faaliyetin niteliği esnaf ve sanatkarlık ölçülerinde ise aynı zamanda esnaf ve sanatkar odasına da kayıt olabilmesi mümkündür. 5362 sayılı Kanunun "Seçilme şartları" başlıklı 50.maddesine göre; Oda başkanı ve yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu, denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve en az iki yıl oda üyeliğinin bulunması gerekmektedir. Odalara ilişkin yönetmeliklere web sayfamızın ?mevzuat? başlığı altından ulaşabilirsiniz. Oda evraklarını yönetim kurulu olarak incelemeniz mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-15 19:52:00   Cevap Tarihi:2010-01-18 18:00:20

Soru: ŞUBAT AYI İÇİNDE YAPILACAK ODA SEÇİMLERİNDE ODA KAYDI OLUP VERGİ DAİRESİ KAYDI OLMAYANLAR HAZİRUM LİSTESİNDE ADLARI ÇIKARSA OY KULLANMALARI GEÇERLİ OLURMU .AYNI KİŞİLER BAŞKAN YADA YÖN KURULU ADAYI OLABİLİRMİ BİRDE ODA YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIN TOPLANMA ZAMANI VARMI BAŞKANIN İSTEDİGİ ZAMANLARDAMI OLMALI SON BİRŞEYDAHA SORMAK İSTİYORUM HAZİRUM LİSTELERİNE İTİRAZ EDEBİLİYORMUYUZ NEREYE .KURMUŞ OLDUGUNUZ SİSTEMDEN DOLYIDA TEŞEKKÜR EDERİM    Cevap: Üyenin vergi kaydının silinmesinden itibaren altı ay geçmemiş ise hazirun listesinde yer alması ve oy kullanması mümkündür. Ancak bu üyelerin vergi kaydının silinmesinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmişse üyelik niteliklerini kaybederler. Bu durumdaki kişiler seçilseler dahi; seçilme şartını taşımadığı için görevleri kendiliğinden sona erer. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulları en az ayda bir toplanır. Yönetim kurulu, gerek görülmesi halinde başkanın veya üyelerinin çoğunluğunun ya da denetim kurulu çoğunluğunun çağrısıyla her zaman toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarının çağrısı üyelere yazılı olarak yapılır. Hazirun listesi askıda iken ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edilmesi mümkündür. Yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır. 
 Soru Tarihi:2010-01-16 18:28:05   Cevap Tarihi:2010-01-21 15:38:45

Soru: 01.01.2009 yılında odaya kayıt oldum 31 ocakta yapılacak genel kurulunda oda yönetimine asıl veya yedek organlarına seçilebilirmiyim seçilirsem negibi sorunla karşılaşırım saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Seçilme şartları" başlıklı 50.maddesine göre; aday olacak kişinin ilgili odada en az iki yıl oda üyeliğinin bulunması gerekmektedir. Eğer geçmiş dönemlerde oda üyeliğiniz bulunmuyorsa, odada toplam onüç aylık üyeliğiniz olduğundan aday olmanız mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-17 07:50:12   Cevap Tarihi:2010-01-18 11:55:13

Soru: vergi kaydımı daha önce sildirmiştim 31.ocakta yapılacak genel kurul hazuron listesinde ismim çıktı herhangi bir listeye girip oda yönetimine seçile bilirmiyim seçilirsem ne gibi sorun olur    Cevap: Oda yönetime seçilebilmenin şartlarından birisi de halen çalışıyor olmaktır. Eğer vergi kaydınızı sildirmenizin üzerinden altı ay geçmemişse hazirunda yer alabilirsiniz. Vergi mükellefiyetinizi sildirdiğiniz tarihten itibaren altı ay içinde yeniden mükellefiyet tesis ettirmeniz halinde oda üyeliğiniz sona ermeyecektir. Bu şartlarla birlikte toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması halinde aday olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-17 08:01:44   Cevap Tarihi:2010-01-18 18:01:11

Soru: oda başkanlığına adayım suanki yönetim hazuron listesine yaklaşık 70 kişiyi koymamış bu kişilerin oda kaydı sicil kaydı vegi mükellifi var odayada en az 2 yıldan fazla kayıtlı şimdi ben nasıl bir yol izleyip bu kişilerin oy kullanma ve seçme seçilme haklarını kazandırabilirim saygılarımla.    Cevap: Seçme ve seçilme şartlarını taşıdığı halde hazirun listesinde yer almayan üyelerin, listeye ilave edilmesi için hazirun listesi askıda iken ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edilmesi mümkündür. Yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır. 
 Soru Tarihi:2010-01-17 08:18:20   Cevap Tarihi:2010-01-20 09:03:04

Soru: 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞU KANUNUNUN 50. MADDESİNİN B BENDİNDE SEÇİLME ŞARTLARINDA BOŞLUK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM."Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak" BURDA SADECE KONFEDERASYON DENETİM KURULUNA SEÇİLECEKLER İÇİN ŞARTLAR BELİRTİLMİŞTİR.ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI İÇİN DEĞİL.EĞER 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNUNDA BAŞKA SEÇİLME ŞARTLARINI BELİRTEN MADDELER VARSA BUNLARIDA BİLMEK İSTERİM.    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organlarına seçilme şartları Kanunun 50.maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre; Oda ve birlik denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak, yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak, gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-17 10:25:35   Cevap Tarihi:2010-01-21 15:49:27

Soru: 2010 ODA SEÇİMLERİNDE ADAY OLMAK İSTİYORUM.ODAMIZA KAYITLI ÜYE LİSTESİNİ MEVCUT YÖNETİMDEN YADA ODA GENEL SEKRETYERİNDEN ALABİLİRMİYİM.BU LİSTENİN TEMİNİ İÇİN ASKIYA ÇIKACAK YASAL SÜRENİN BEKLENMESİ MECBURİMİDİR.SAYGILAR    Cevap: Aday olacağınız odaya kayıtlı üyelerin ad soyad ve adreslerini içeren listeyi 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında ilgili odadan talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-17 22:23:50   Cevap Tarihi:2010-01-18 12:03:05

Soru: 2010 yılı esnaf odası başkanlığına aday olmak istiyorum oda kayıt listesini esnaf odasından hangi kanuna dayanarak yazılı talep edebilirim    Cevap: Oda üye listesini, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 09:20:52   Cevap Tarihi:2010-01-18 12:00:53

Soru: ilimizde şubat ayında hem şoförler ve otomobilciler odası hem de esnaf odası genel kurulları yapılacaktır.Ancak hazirun listelerine baktığımızda çok sayıda bakkal,züccaciyeci,fırıncı,lokantacı v.s esnaf şoförler ve otomobilciler odası hazirun listesinde yer almaktadır.bu esnafların normal olarak esnaf odasında kayıtlı olmaları gerekmiyormu?teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesine göre; Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların kayıtlarının ise karma odaya yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 10:01:14   Cevap Tarihi:2010-01-18 17:29:44

Soru: mrb ben ankarada bir güzellik merkezinde ıpl lazer epilasyon yaptırmak istedim ablam ve ben aynı güzellik merkezine epilasona başladık...kampanyalı fiyat oldugunu 6 seans ücretinin 1500 tl oldugunu söyledi..ablamın yaptıracağı işlem 1500 tl benim yaptıracağım işlem 2250 tl olarak belirlendi..2 seans yaptırdıktan sonra bir arkadaşım aynı işlemi başka bir yerde 1400 tl ye yaptıracağını söyledi..kuaföre artık gelmeyeceğimi söyledik ve ablamla ben 1500 tl ödedik..şimdi kuaför proğramı bozdugumuz için daha fazla fiyat alacağını seans ücreti ödememiz gerektiğini söyleyip bizi sürekli rahatsız ediyor...yaptırdığımız işlemin normal fiyatının ne oldugunu ve istediğim taktirde vazgeçme hakkım olup olmadıgını nerden öğrenebilirim ve ne yapabilirim..    Cevap: Esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanmakta ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kurulu tarafından onaylanmaktadır. Tarifeler il, ilçe, bölgeye göre farklılık göstermektedir. Ayrıca, fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir. Bu nedenle yaptırdığınız işlemin fiyatı konusunda ilgili odadan bilgi edinmeniz mümkündür. Diğer taraftan güzellik salonuna yaptırdığınız işlemin ne kadar ücret tutacağını ve vazgeçme hakkınız olup olmadığı konusunda üyenin kayıtlı olduğu oda ile görüşmeniz faydalı olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 10:43:37   Cevap Tarihi:2010-01-21 16:53:01

Soru: bakanlık sayfasında üyelerin aidat kısmını kullanmıyorum. çünkü tahakku edilen aidatlar bizim aidatlara göre çok yüksek. aidatları yıllardır başka bir proğramda takip ediyorum. bunun bir sakıncası varmı. çünkü aidatlar il ve ilçe olarak değişmektedir. sanırım bakanlık sayfasında hepsi aynı.    Cevap: Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında yıllık aidat ve kayıt ücretleri ile hizmet karşılıkları güncellenmemiştir. Bu nedenle son olarak Konfederasyonumuzun 2009/87 sayılı genelgesinde yer alan ücetleri dikkate almanız gerekmektedir. Programda çıkan aidatları manuel (el ile) olarak düzeltmeniz mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 13:24:54   Cevap Tarihi:2010-01-18 15:43:31

Soru: odamızda üyelerimizin basit usul muhasebe defterlerini tutmaktayız. Bu hizmet için hizmet karşılığı olarak 87 sayılı genelgede geçen 15 TLyi mi alıcaz? Yönetim olarak 15 TLden daha az almak için karar alsak kanunen uygunolur mu?    Cevap: 87 sayılı genelgemiz ile belirtildiği üzere; hizmet karşılığı olarak I.Grup Odalarda 18.-TL II. Grup Odalarda 15.-TL Kalkınmada öncelikli İllerde ise 11.00.-TL olarak tahsil edilmesi gerekmektedir.Bu fiyatların altında bir tahsilat yapılması kanunen mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 13:29:12   Cevap Tarihi:2010-01-22 16:28:33

Soru: genel kuruldan sonraki ilk toplantıda görev dağılımı yaparken yönetim kurulundaki bir kişinin imza atmaması sonraki toplantıların yapılmasına ve imza sirkülerin çıkmasına engel olurmu. bu kişi istifa etmeyip toplantılarada katılmasa, genel kuruldan sonrada hiç imza atmadığı için durumu ne olur ve ne gibi karar almam gerekir. teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 53. maddesine göre; Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla yönetim kuruluna getirilir ve yeni üye ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır. Yeni üyenin iştiraki sağlanmadan yönetim kurulu toplantısı yapılamaz. Bu üyenin toplantıya icabet etmemesi halinde sonraki üye çağrılarak yönetim kurulu üye sayısı tamamlandıktan sonra toplantı yapılır. Buna göre eğer yönetim kurulu üyelerin yarısından fazlası toplantıya katılmış ise hazır bulunan kişilerin karar çoğunluğu yeterli sayılacak ve bir kişinin imza atmaması kararı değiştirmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 13:31:41   Cevap Tarihi:2010-01-20 09:13:45

Soru: İLİMİZDE 15 10 2000 TARİHİNDE BERBERLER KUAFÖRLER ODASI SEÇİMLERİ İÇİN YAPILAN GENEL KURULDA 110 KAYITLI KUAFÖRDEN SADECE 30 KUAFÖR İŞTİRAK ETMİŞKEN SALI GÜNLERİNİN KUAFÖRLER İÇİN TATİL OLMASINA OYLAMAYLA KARAR ÇIKARTILMIŞTIR. DAHA SONRA MESAJLA BİZDEN BUNA UYMAMIZ GEREKTİĞİ UYMAYANLARIN ESNAF ODALAR BİRLİĞİNİN DİSİPLİN KURULUNA VERİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR. SORUM GENEL KURULDA ÇIKAN BU KARARIN BİZE YAPTIRIMI, BAĞLAYICILIĞI NEDİR. BİZ DÜKKANLARIMIZI KAPATMAK İSTEMİYORUZ. BİZE CEZA YAZABİLİRLERMİ YAZARLARSA NEYAPABİLİRİZ.TEŞEKKÜR EDERİZ.    Cevap: Oda genel kurul kararı ile alınan uyulması zorunlu mesleki kararın, Bakanlıkça da onaylanması gerekmektedir. Onaylanan bu karara uymayanlar hakkında 5362 sayılı Kanunun 24.maddesinin (b) ve (c) bendi gereğince Birlik disiplin kurulunca para cezası verilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 20:55:36   Cevap Tarihi:2010-01-25 10:24:09

Soru: oda secımlerıme ıhtıraz suresı kac gundur    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 49.maddesine göre; Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 21:08:20   Cevap Tarihi:2010-01-20 09:09:01

Soru: oda denetim kurulu asil ve yedek üyeleri lise mezunu şartı varmıdır.varsa kanun maddesi hangi maddedir,saygılar sunarım    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre; Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak, şartı yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 23:09:30   Cevap Tarihi:2010-01-20 09:26:34

Soru: 10 aylık oda üyesiyim yönetime yazıldım seçildikden sonra düşermiyim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Seçilme şartları" başlıklı 50.maddesine göre; aday olacak kişinin halen çalışıyor olması ve ilgili odada en az iki yıl oda üyeliğinin bulunması gerekmektedir. Seçilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan üyelerin, üyelikleri kendiliğinden sona ereceği, hükmü aynı maddede düznlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-01-19 10:24:36   Cevap Tarihi:2010-01-20 09:00:16

Soru: bakkallar ve büfeler oda başkanlı seçim adaylı ve gerekli evraklar ve prosüdürü    Cevap: Genel kurullarda yapılacak iş ve işlemler ile konuya ilişkin ayrıntılı bilgiyi 2009/61 sayılı genelgemiz ekinde yer alan genel kurul rehberinde bulmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-19 16:22:04   Cevap Tarihi:2010-01-21 16:36:21

Soru: 200 ÜYELİ BİR ODADA BİRDEN FAZLA BAŞKAN VEKİLİ OLURMU    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54.maddesine göre; odalarda oda üye sayısına bakılmaksızın yalnızca bir başkan vekili görevlendirilebilmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-19 16:40:04   Cevap Tarihi:2010-01-20 09:06:16

Soru: 26 yıl esnaf 18yıldırda tic odası kaydım var 5362-8göre oda kaydım silinmiş tüm veciberine getirdiğim halde yasal mıdır.hakkımı nasıl arayabilirim. teşekküer ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6. maddesine göre; Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, AYNI FAALİYETTEN ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler. Eğer ticaret odasına kayıtlı olduğunuz faaliyetinizin dışında ayrıca esnaflık faaliyetiniz varsa ve bu faaliyetiniz 5362 sayılı Kanunun 68/4 maddesindeki alış satış tutarları arasında kalıyorsa sicil müdürlüğüne gerekli belgeler ile başvurmanız ve yapılan işlemi düzeltmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-19 21:08:21   Cevap Tarihi:2010-01-20 09:34:28

Soru: YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI HAZURUN LİSTESİNDEKİ ÜYE SAYISINA GÖREMİ YOKSA ODAYA KAYITLI ÜYE SAYISINA GÖREMİ BELİRLENİR. HAZURUN ÜYE SAYIM 977 KİŞİ KAYITLI ÜYE SAYISI 1019 KİŞİ.    Cevap: Yönetim kurulu üye sayısının odaya kayıtlı aktif üye sayısına göre belirlenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-20 14:19:50   Cevap Tarihi:2010-01-21 15:45:10

Soru: 5362 sayılı kanuna göre 2 dönem üst üste seçilen başkan bir dönem ara vermesi gereklimidir.    Cevap: Başkanlıkta iki dönem üst üste göev yapanların seçilemeyeceğine ilişkin hüküm Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-20 15:51:47   Cevap Tarihi:2010-01-21 13:30:35

Soru: İLİMİZDE 15.01.2010 TARİHİNDE YAPILAN BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI GENEL KURULUNDA BAYAN KUAFÖRLERİNİN SALI ĞÜNÜ TATİL EDİLMESİ KARARI ALINMIŞTIR. DAHA SONRA BİZE MESAJLA KARAR ĞÖNDERİLMİŞ KARARA UYMAYANLARIN ESNAF ODALAR BİRLİĞİNİN DİSİPLİN KURULUNA VERİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR. GENEL KURULA ODAMIZIN 110 KAYITLI KUAFÖRÜNDEN 30 KADARI KATILMIŞTIR. BİZ DÜKKANLARIMIZI KAPATMAK İSTEMİYORUZ. MESLEKTAŞLARIM ADINA BENİM SİZE SORUM BU KARARIN BİZİ BAĞLAYICILIĞI NEDİR. BU KARARLA DÜKKANLARIMIZI SALI ĞÜNÜ KAPATMASSAK BİZİ DİSİPLİN KURULUNA VEREBİLİRLERMİ VERİRLERSE NE ĞİBİ BİR CEZA ALIRIZ. BU CEZALARI NEYAPABİLİRİZ. SORUMU CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM. DAHA ÖNCEDE YAZDIM CEVAP ALAMADIM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Oda genel kurul kararı ile alınan uyulması zorunlu mesleki kararın, Bakanlıkça da onaylanması gerekmektedir. Onaylanan bu karara uymayanlar hakkında 5362 sayılı Kanunun 24.maddesinin (b) ve (c) bendi gereğince Birlik disiplin kurulunca para cezası verilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-20 22:44:52   Cevap Tarihi:2010-01-25 10:24:27

Soru: ilçelerde yönetim ve denetim kurulu kaç kişiden oluşur    Cevap: Odalarda Yönetim kurulu: Başkan dahil olmak üzere, üye sayısı 1000'den az olan odalarda yedi, üye sayısı 1000-2000 olanlarda dokuz, 2000'den fazla olan odalarda onbir kişiden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı belirlenmesinde odanın aktif üye sayısı esas alınır. 
 Soru Tarihi:2010-01-21 00:08:20   Cevap Tarihi:2010-01-21 13:27:38

Soru: başkan adayında arana özellikler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde seçilme şartları açıklanmaktadır. Buna göre; Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak, yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak, gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-21 13:29:54   Cevap Tarihi:2010-01-21 15:47:34

Soru: DAHA ÖNCE YAZMIŞTIM YİNE KAFAMA TAKILDI TEKRAR SORUYORUM 2002 YILINDA FERHAT ŞENGÜLOĞLU ADINA ŞAHIS FİRMAM MOBİLYA DEKORASYON İMALATI ADI ALTINDA MARANGOZLARve MOBİLYACILAR ODASINA KAYITLI AYNI ZAMANDA ESNAF ODASINA KAYITLI FAAL HALEN 2004 YILINDA YENİ KURDUGUM MOBİLYA DEKORASYON ORMAN ÜRÜNLERİ VE DİGER SEKTÖRLERLE İLGİLİ LTD ŞTİ M DE ODA TİC ODASINA KAYITLI VE BU ŞİRKETİNDE %70 HALEN ORTAGIYIM AYNI ZAMANDA TİC ODASI SADECE ÜYEYİM HERHANGİ BİR YÖNETİM VEYA MECLİSİNDE VE SEKTÖR KOMİSYONU GÖREVİMDE YOK BEN HALEN MARANGOZLAR ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİYİM ŞUBAT AYI İÇİNDE YAPILACAK ODA SEÇİMLERİNEDE BAŞKAN ADAYI OLDUM YAZMIŞ OLDUGUM SORULAR BENİM SEÇİLMEME ENGEL TEŞKİL EDERMİ BİRDE ODA DENETİM KURULU LİSTEMDEKİ KİŞİLERDEN İLKOKUL MEZUNU OLUŞURSA SAKINDASI OLURMU TEŞEKKÜRLER    Cevap: Ticaret odalarına kayıt olanlar aynı faaliyetten dolayı esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olamamaktadırlar. Ancak üyenin farklı bir işyeri varsa ve bu faaliyetin niteliği esnaf ve sanatkarlık ölçülerinde ise aynı zamanda esnaf ve sanatkar odasına da kayıt olabilmesi mümkündür. Bu bakımdan; ayrı bir faaliyetten esnaf ve sanatkar odasına kayıtlı olmanız ve oda seçimlerinde aday olmanızda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Öte yandan; bilindiği üzere, 5362 sayılı Kanunun 50. maddesinde, denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak şartı hüküm altına alınmıştır. 
 Soru Tarihi:2010-01-21 18:35:53   Cevap Tarihi:2010-01-22 15:10:06

Soru: hen çanakkale ticaret sicile hemde çan esnaf odasına kaydım var. esnaf odası seçimlerinde yönetim kuruluna aday olabilirmiyim.    Cevap: Ticaret odalarına kayıt olanlar aynı faaliyetten dolayı esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olamamaktadırlar. Ancak üyenin farklı bir işyeri varsa ve bu faaliyetin niteliği esnaf ve sanatkarlık ölçülerinde ise aynı zamanda esnaf ve sanatkar odasına da kayıt olabilmesi mümkündür. Bu bakımdan, esnaf ve sanatkar odasında üyeliğiniz ve ilgili odada adaylığınız için, ticaret odasına kayıtlı olduğunuz faaliyetten farklı bir faaliyetten esnaf ve sanatkar odası kaydınızın bulunması ve 5362 sayılı Kanunun 50. maddesinde belirtilen seçilme şartlarına haiz olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-21 19:31:58   Cevap Tarihi:2010-01-22 16:02:40

Soru: şahsıma ait kursum var,gelir vergisine tabiyim,odanıza kayıt yaptırabiliyor muyum?eğitim hizmetleri oda kayıtlarında yok,üniversitenin işletme bölümünden mezun oldum aynı zamanda kursumda ders veriyorum,bana yardımcı olursanız çok sevinirim.    Cevap: 13 Haziran 2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan esnaf ve sanatkar meslek kolları listesinde; kurs işletmesi, etüd merkezi, dershane işletmeciliği vb. meslek kolları yer almamaktadır. Bu nedenle kurs işletmeciliğinden dolayı esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmanız mümkün görülmemektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-24 00:13:42   Cevap Tarihi:2010-01-26 15:26:07

Soru: 15.02 2010 tarihinde yapılacak olan şöforler ve otomobilçiler derneğine başkan adayı olmak istiyorum adaylıgımı önceden bildirmeme gerek varmı aynı gün olabilirmibirde yönetim kurulu listemde yer alan arkadaş 3 ay önce odaay kaydoldu yönetim kurulu üyesi olabilirmi terşşekürler    Cevap: Oda başkanlığınıza adaylığınızı daha önceden bildirmenize gerek bulunmamaktadır. Yönetim listenizde yer alan ve 3 ay önce odaya kayıt olan kişi, "en az iki yıldır oda üyesi olmak" şartını taşımamaktadır. Bu kişi hakkında herhangi bir itiraz olmadan seçilse dahi bu görevi 5362 sayılı Kanunun 50.maddesi gereği kendiliğinden sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2010-01-24 20:19:35   Cevap Tarihi:2010-01-26 15:49:26

Soru: oda seçimlerinde listede yer almayan kişi adına başka bir kişinin oy kullanması itiraz nedeni olur mu ve eğer mümkünse hangi mahkemenin hakimine itiraz etmemiz gerekir?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 49.maddesine göre; Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar oy verenin kimliğinin resmî bir kuruluşça verilen belge ile kanıtlanmasından ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. İlçe seçim kurulu başkanı Seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu en geç iki iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar. 
 Soru Tarihi:2010-01-24 22:28:15   Cevap Tarihi:2010-01-26 12:07:59

Soru: odaya kayıtlı bulunan bir kişi ticari taksisini satmasına ve üyeliği sona ermesine rağmen seçimlerde oy kullanabilir mi? buna karşı itirazı hangi hakime karşı kaç gün içerisinde bulunmamız gerekir?    Cevap: Üyenin vergi kaydının silinmesinden itibaren altı ay geçmemiş ise hazirun listesinde yer alması ve oy kullanması mümkündür. Ancak bu üyelerin vergi kaydının silinmesinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmişse üyelik niteliklerini ve seçme haklarını kaybederler. Seçimlerden sonra iki gün içinde seçim sonuçlarına ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edilebilir. Yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 
 Soru Tarihi:2010-01-24 22:46:16   Cevap Tarihi:2010-01-26 15:32:57

Soru: odaya kaydım var, vergi kaydımı 4 yıl aradan sonra tekrar yaptırdım. yönetim kurulu üyesi seçildiğimde, yapılan itiraz sonucu yönetim kurulu üyeliğim düşer mi, bu durum seçimin iptalini gerektirir mi?    Cevap: Oda Yönetim Kurulu başkan ve üyeliği için seçilme şartları 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde açıklanmıştır. Buna göre geçmiş yıllardaki üyeliğinizde dahil en az iki yıl oda üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Kanunun 9.maddesine göre ise seçim tarihinden altı ay önce odaya kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu koşulları taşımanız halinde aday olmanız mümkündür. Yönetim kurulu üyesi seçildikten sonra iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder. Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veyahut seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde İL SEÇİM KURULUNA itiraz edebilirler. İl seçim kurulu en geç iki iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar. 
 Soru Tarihi:2010-01-25 10:23:39   Cevap Tarihi:2010-01-26 14:44:51

Soru: esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı bulunan bir odaya başkan olarak seçildim.Yönetim kurulu listemde ben dahil 8 üye olmak üzere oy pusulası üzerinden seçime katıldık. fakat yönetim kurul listesinde ben dahil 7 kişi bulunması gerekiyormuş. Bu durumda başkanlığımın düşmesi gibi bir durum söz konusu olurmu? yada listede bulunan yönetim kurulu üyelerinden birinin kendi isteğiyle listeden çıkmak istemesi ile bu durum ortadan kalkmış olurmu? Hangi birimlere bu konuyla ilgili başvurmam gerekir?    Cevap: Oda genel kurulunda adaylara ilişkin listelerin 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine ve 49.maddesine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.Listenin hatalı hazırlanmış olmasının dair değerlendirmeyi yapmak ilçe seçim kurulu hakiminin takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-25 11:49:11   Cevap Tarihi:2010-01-26 16:21:49

Soru: Eceabat Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 1392 üye numarası ile 16/09/2000-11/12/2006 yıları arasında esnaf olarak faaliyet Yaptım. Ailevi sebeplerden dolayı ara vererek 16/09/2008 tarihinde tekrar 1890 sicil numarası ile faaliyete başladım.Oda genel kurulunda Yönetim Kuruluna ve Oda Başkanlığına aday olabilirmiyim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Seçilme şartları" başlıklı 50.maddesine göre; oda yönetim kurulu başkanı ve üyeliğine seçilebilmek için en az ilkokul mezunu olan ve iki yıl oda üyeliği bulunan, vergi kaydı olan, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamış kişilerin aday olması mümkündür. Üyelik süresi yönünden geçmiş yıllardaki üyeliğinizde dikkate alındığında başkan olmanıza bir engel bulunmamaktadır. Ancak, son iki yıldan beri oda üyesi olmadığınız yönünde itiraz söz konusu olursa bu konuda ilçe seçim kurulu başkanının vereceği karar geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-25 12:25:23   Cevap Tarihi:2010-01-26 15:45:41

Soru: asker kaçağı olan bir esnaf başkan adayı olabilirmi    Cevap: 5362 sayılı kanunun 9.ve 50.maddesindeki şartları haiz olan genel kurul üyeleri aday olabilir.Buna göre; 5362 sayılı Kanunun 50.maddede yer alan suçlardan mahkum olmamanız ve en az 2 yıllık oda üyeliğinizin bulunması halinde aday olmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-25 13:34:09   Cevap Tarihi:2010-01-26 11:54:34

Soru: genel kuruldan sonra sanayi ve ticaret bakanlığı ile birlik ve federasyona yollayacağımız genel kurul evrakları ve yazışmalar nelerdir.genel kurul dosyasında hangi evrakların olması gerekiyor    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 11.maddesine göre;Odalar, genel kurula sunulan genel kurul evrakının tamamının bir örneğinin genel kurulu takip eden on gün içinde bağlı bulunduğu birliğe ve federasyona gönderilmesi, Kanunun 49.maddesine göre ise; Seçim sonuçlarının üst kuruluşlara (birlik varsa federasyon, konfederasyon) ve Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-25 14:48:43   Cevap Tarihi:2010-01-26 14:26:58

Soru: Mersin pazarcılar esnaf odasına borcum yok 2016 yıllık aidatınıda ödedim buna ragmen faaliyet belgesini2 yıldır vermiyorlar gerekçe pazarımızda bekçi çalışıyormuş onun maaşından dolayı ayrıyeten borcum varmış fakat pazar genelinen 13000 tl istiyorlar çalışan bir bekçi faaliyet belgesi vermemeleri yasalmı    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61 maddesinin son fıkrasına göre, yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmemektedir. Bunun dışında bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2016-02-22 00:50:00   Cevap Tarihi:2016-02-22 11:31:00

Soru: ODA GENEL KURULUMUZ YAPILDI İLÇEMİZDE ÜYE SAYISI 160 LARDA OLAN BİR BAŞKA ODANIN GENEL KURULU YAPILACAK.MEVCUT ODA BAŞKANININ GENEL KURULDA KENDİ ÜYELERİNİN BİZİM ODAMIZA AKTIRLMASI İLE İLGİLİ TALEPLERİNİN OLACAĞI SÖYLEDİ.EĞER KABUL EDİLİRSE BİZİM ODAMIZIN TEKRAR GENEL KURUL(SEÇİM) YAPMA ZORUNLULUĞU OLURMU?    Cevap: Üyelerin hangi odaya kayıt olacağı hususu 5362 sayılı Kanunun 6. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. Bunun dışında keyfi olarak üye aktarımı yapmak yönetim kurullarının iradesi dışındadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-26 11:53:46   Cevap Tarihi:2010-01-26 16:24:37

Soru: BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI DENETİM KURULUNDAKİ BİR ŞAHIS ESNAF ODALARI BİRLİĞİ DENETİM KURULUNDA VEYA ESNAF KEAFALET KOOP. DENETİMİNDE GÖREV ALABİLİRMİ    Cevap: Berberler ve kuaförler odası denetim kurulundaki bir üyenin, esnaf odaları birliği denetim kurulunda veya esnaf kefalet kooperatifinin denetiminde görev alması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-26 13:57:53   Cevap Tarihi:2010-01-26 14:29:56

Soru: Yapılan oda kongresinde vergi kaydı kapalı ve şirket ortagı olan bircok üye oy kulandı kongre iptal edilirmi bu konuda hangi mercilere müracatetmek gerekir.    Cevap: Üyenin vergi kaydının silinmesinden itibaren altı ay geçmemiş ise hazirun listesinde yer alması ve oy kullanması mümkündür. Ancak bu üyelerin vergi kaydının silinmesinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmişse üyelik niteliklerini ve seçme haklarını kaybederler. Seçimlerden sonra iki gün içinde seçim sonuçlarına ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edilebilir. Yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Diğer taratan farklı bir ticari faaliyetinden dolayı şirket ortağı olan kişiler aynı zamanda esnaf ve sanatkarlık faaliyetinde bulunmaları da mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-26 22:28:09   Cevap Tarihi:2010-01-27 15:23:26

Soru: YİRMİ YILDIR BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI ÜYESİYİM. DÜKKANIM FAAL DURUMDAYKEN BERBERLER KUAFÖRLER ODASINDAN KAYDIMI SİLDİREBİLİRMİYİM. BAŞKA BİR ODAYA KAYDIMI YAPTIRABİLİRMİYİM. HİÇ BİR ODAYA KAYDIM OLMADAN SADECE ESNAF ODALAR BİRLİĞİNE KAYITLI ESNAFLIĞIMI DEVAM ETTİREBİLİRMİYİM. CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.ŞİDİDEN TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Berber ve kuaförlük mesleğiniz devam ettiği sürece yani vergi kaydınız ve işyeriniz faal iken oda kaydınızı sildirmeniz mümkün değildir. Üyenin faaliyet konusu ile ilgili ihtisas odasına kayıt olması gerektiğinden kendi isteğiniz ile farklı bir odaya kayıt yaptırmanız da 5362 sayılı Kanunun 6. maddesine aykırıdır. Sadece sicil kaydı ile faaliyetinize devam etmeniz ise mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-01-26 23:23:02   Cevap Tarihi:2010-01-27 15:26:52

Soru: YÖNETİM KURULUMUZDAN BİR ÜYE 31,12,2009 TARİHİNDE İŞ YERİNİ KAPATARAK ŞİRKET AÇTİ VE SANAYİ ODASINA KAYIT OLDU ÜYEYİ UYARMAMA RAĞMEN ÜYELİĞİNİ HALA SİLDİRMEDİ YÖNETİM KURULU ŞEÇİM KARARI ALIRKEN BU ÜYENİN İMZA ATMASI NORMAL MİDİR YOKSA YÖNETİM KURULU BU ÜYEYİ KARARLA YÖNETİMDEN DÜŞÜREBİLİRMİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8. maddesindeki üyeliğe ilişkin kazanılmış hakların devamı bakımından; Yönetim kurulu üyenizin 30/06/2010 tarihine kadar yeniden esnaflık faaliyetine başlaması ve vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi halinde organ üyeliği de devam eder. Ancak bu tarihe kadar tekrar esnaf ve sanatkar olarak vergi mükellefiyeti tesis ettirmez ise yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. 
 Soru Tarihi:2010-01-27 16:44:09   Cevap Tarihi:2010-01-29 14:11:23

Soru: esnaf odası başkanlık seçiminde adaylarda aranan yeterlilik durumu ve şartlar (eğitim öğretim vs) nelerdir ilginize arz ederim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Seçilme şartları" başlıklı 50.maddesine göre; oda denetim kurulu için en az lise (bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim ve orta okul mezunu)olan, yönetim kurulu başkanı ve üyeliğine seçilebilmek için en az ilkokul mezunu olan ve iki yıllık oda üyeliği bulunan, vergi mükellefiyeti olan, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamış kişilerin aday olması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-27 18:34:01   Cevap Tarihi:2010-01-29 10:42:17

Soru: başka ılde ıkamet eden mukeleflerın bır başka ılde oy kulanmaları yasalmıdır    Cevap: Başka ilde ikamet eden mükellefin oy kullandığı ilde de bir işyeri varsa, bu il esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili odaya üye olarak kayıtlı ise oy kullanması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-27 21:30:55   Cevap Tarihi:2010-01-29 11:42:14

Soru: üye sayımız toplam 1645 aktif e-esnaf veri tabanındaki üye sayım 587 buna göre başkana bir asgari ücret tutarımı yoksa iki asgari ücret ödemem gerekiyor.    Cevap: Oda organ üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesinde odanın aktif üye sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Odanızın 587 aktif üyesi olduğundan oda başkanına asgari ücretin iki katı ücret ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-28 15:41:38   Cevap Tarihi:2010-01-29 11:07:06

Soru: Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Odalarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanı üzerinden Hazirun Listelerini alabilmesi için ne kadar para havale edilmesi gerekir ve hangi hesaba    Cevap: Odaların, 2010 yılı olağan genel kurulları için Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından alacakları hazirun ücretleri; 50 TL olup, Halkbankası-Ankara Bakanlıklar Şubesi 05000006 no.lu hesaba yatırılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-28 18:42:49   Cevap Tarihi:2010-01-29 11:03:49

Soru: ıkı donem baskanlık yapan oda baskanı ucuncu kes aday olabılırmı    Cevap: Anayasa Mahkemesinin 30/9/2005 Esas No 2005/78, Karar No 2005/59 sayılı kararı ile ?Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe tekrar başkan seçilemezler? hükmü kaldırıldığından, ikiden fazla dönemde başkanlık yapılması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-28 23:05:16   Cevap Tarihi:2010-01-29 10:45:40

Soru: olağan genel kurul evraklarına (yönetim kurulu faaliyet raporu tahmini bütçe gibi)divan başkanı ve divan katiplerine imzalatılması gerekiyormu    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 47. maddesine göre; Bakanlık temsilcisinin veya Hükümet komiserlerinin imzasını taşımayan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi ile tutanaklar ve dolayısıyla toplantı belgeleri hüküm ifade etmeyeceğinden söz konusu belgelerin imzalanması gerekmektedir. Ayrıca toplantı tutanağı ve toplantıya katılanlar listesini başkanlık divanının da imzalaması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-29 15:01:05   Cevap Tarihi:2010-02-04 10:03:14

Soru: genel kurulu yapılan herhangi bir esnaf odasının; oda meclisinin kurulması söz konusumu? eğer söz konusu meclis oluşabiliyorsa kimlerden oluşur.saygılarımla    Cevap: Meslek komitelerinin oluşturulmasına ilişkin hükümler ?Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik? ile düzenlenmiş olup, adı geçen yönetmeliğe web sayfamızda ?mevzuat? başlığı altından ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-30 12:00:35   Cevap Tarihi:2010-02-03 11:59:18

Soru: genel kurulu yaoılan esnaf odasının yönetim kurulu herhangi bir üyesine görev ve yetki verebilirmi?.    Cevap: Genel kurulunu yapan esnaf odasının yönetim kurulu yapacakları il yönetim kurulunda yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını temsil ve ilzama başkan yetkilidir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olan başkan vekili temsil ve ilzam görevini ifa eder. 
 Soru Tarihi:2010-01-30 12:06:27   Cevap Tarihi:2010-02-01 11:04:11

Soru: başkan adayıyım 28 şubatta odamızın kongresi var. yönetim kurulu listemi nereye verecegim? ayrıca seçimden kaç gün önce vermeliyim teşekkürler    Cevap: Oda başkan adaylarınca hazırlanan oda yönetim ve denetim kurulu aday listesinin daha önceden herhangi bir mercie bildirilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel kurul görüşmeleri esnasında yalnızca adaylığınızı açıklamanız yeterli bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-31 17:11:55   Cevap Tarihi:2010-02-04 10:12:19

Soru: şahsım 1974 yılından bu yana kesintisiz olarak simav şöforlar odası üyesiyim daha önceki yıllarda iki dönem oda başkanlığı yaptım.31.12.2005 tarihinde vergi kaydım sona erdi tekrar 15.12.2009 tarihinde başladı ve halen devam etmektedir.oda kaydımda 1974 yılından itibaren halen(1974-2010) devam etmektedir.Oda başkanı veya yönetim kurulu üyesi olabilirmiyim.teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine göre; genel kurul ; genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. 50.maddeye göre ise, oda organlarına seçilebilmek için toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının seçme ve seçilme şartlarına ilişkin görüşüne göre; eğer daha önce aynı odada üyeliğiniz mevcutsa bu durumda Kanunun 8. maddesine göre kazanılmış hakların aynen devam edeceğinden; seçilebilmek için geçmiş süreler dahil toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması yeterli sayılacaktır. Diğer taraftan son altı ay içinde kayıt olanlar hazirun listesinde yer almayacağından; listenin askıda bulunduğu sürede ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edilmesi mümkün olup, bu konuda hakimin vereceği karar geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-31 17:39:24   Cevap Tarihi:2010-02-04 16:33:05

Soru: istanbul da özel halk orobüscülüğü yapmaktayız .otobus odası olan bir oda adına halk otobüsü ibaresini ekledi ama halan servis uzunyol otobüsü de içinde var. bizler üye sayımız yeterli.bizler işlerimizin daha ii yürümesi için yanlız özel halk otobüsü odası kurmak istiyoruz ne yapmalıyız tşk.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 5. maddesine göre aynı çalışma bölgesinde faaliyet konusu aynı olan birden fazla oda kurulamamaktadır. Ancak oda ünvanında yer alan mesleklerden birinde aynı mesleği icra eden en az 500 kişinin isteği ve Bakanlığın da izin vermesi halinde yeni bir oda kurulması mümkündür. Oda kuruluşuna ilişkin ayrıntılı bilgi web sayfamızda "mevzuat" başlığı altındaki "oda ana sözleşmesinde" yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-31 23:07:06   Cevap Tarihi:2010-02-04 11:36:01

Soru: genel kurul üyeleri başkana 56 maddenin k bendi sınırlarında asgari ücret onayladı tahmini bütçede 500 tl onaylandı yönetim kurulu odanın butcesi olmadığından 150 tl ye indirmek istiyo genel kurul kararının altına inebilirmi yönetim kurulu genel kurul kararının ustune çıkılmadığını biliyoruz    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 56. maddesinde esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organlarında görevli olanlara ödenecek aylık ücret ve huzur haklarının nasıl ödeneceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.Buna göre aylık ücretler ile huzur haklarını belirleme yetkisi genel kuruldadır ve ücretler ve huzur hakları madde de düzenlenen hadleri aşamaz. Belirlenen aylık ücretler ve huzur haklarından seçilen üyelerin şahsen feragat etme veya bu alacaklarından indirime gidilmesini isteme hak ve yetkileri bulunmaktadır, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri genel kuruldan sonra yapacakları ilk toplantıda buna ilişkin yazılı dilekçelerini, yönetim kurula sunmalıdır. Ayrıca feragatnamenin noterde düzenlenmesi halinde geçmişe dönük olarak bu alacaklar talep edilemeyecektir. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 08:58:07   Cevap Tarihi:2010-02-01 11:50:17

Soru: Hem Ticaret odası Hem Esnaf sanatkarlar odası üyesi olan biri >Esnaf odası başkanalığına aday olabilirmi    Cevap: Oda başkanlığına aday olacak kişinin; FARKLI işyerlerinden dolayı aynı zamanda hem ticaret odasına hem de esnaf ve sanatkar odalarına kayıt olması mümkündür. Burada dikkat edilecek husus, aynı faaliyetten iki yere birden kayıt olunmamasıdır. Eğer tacir niteliğini gerektiren faaliyetinizin dışında esnaf niteliğinde farklı bir vergi mükellefiyetiniz bulunuyorsa esnaf odası başkanlığına aday olmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 10:45:20   Cevap Tarihi:2010-02-01 11:14:50

Soru: Birden fazla aday olan esnaf odası kongresinde seçilen adayın başkanlığı iptal olursa seçim iptal olup yeniden seçimemi gidilir yoksa en çok oy alan adaymı başkanlığa geçer    Cevap: Seçimin sonuçlanmasını müteakip başkanın seçilme şartını taşımadığının anlaşılması üzerine yalnızca başkanın görevi kendiliğinden sona erer ve yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Ancak seçim sonucu kesin olarak açıklanmadan (mazbata alınmadan) başkanın adaylığının iptali halinde daha sonra yapılacak işlemler hakkında hakimin vereceği karar geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 11:33:41   Cevap Tarihi:2010-02-04 17:08:53

Soru: esnaf odası kongresinde seçmen listelerinde vergi kaydı kapalı olan üyelerin oy kullanmış olması seçimi iptal ettirirmi    Cevap: İlçe seçim kurulu başkanlığına sunulan hazirun listeleri, hakim tarafından, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra onaylanmaktadır. Onaylanan liste seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak suretiyle, ayrıca Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yedi gün süre ile ilan edilmektedir. Bu yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenmekte ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanmaktadır. Vergi kaydı olmayan üyelerin listede yer aldığına itirazın bu süre içerisinde yapılması gerekmekte idi. Ancak, daha sonra seçimin devamı sırasında yapılan işlemlere , tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına itirazlar edilebilmekte ve itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenerek, kesin olarak karara bağlanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 11:42:49   Cevap Tarihi:2010-02-04 14:26:18

Soru: genel kurululda bütçe notu olması şartmı    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 43.maddesine göre; Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresİ veYeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, gündem maddeleri arasında yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 14:04:57   Cevap Tarihi:2010-02-03 22:47:13

Soru: Esnaf odası kongresinde seçmen listesinde vergi kaydı kapalı üyeler oy kullanmışsa seçim iptal edilebilirmi    Cevap: İlçe seçim kurulu başkanlığına sunulan hazirun listeleri, hakim tarafından, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra onaylanmaktadır. Onaylanan liste seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak suretiyle, ayrıca Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yedi gün süre ile ilan edilmektedir. Bu yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenmekte ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanmaktadır. Vergi kaydı olmayan üyelerin listede yer aldığına itirazın bu süre içerisinde yapılması gerekmekte idi. Ancak, daha sonra seçimin devamı sırasında yapılan işlemlere , tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına itirazlar edilebilmekte ve itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenerek, kesin olarak karara bağlanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 14:27:11   Cevap Tarihi:2010-02-04 16:50:18

Soru: sorum esnaf odasında kayıtlı üyelerimizin odamıza olan 3 veya 4 yıl aydat borçları bulunmaktadır bunlara gecikme zammı ugulanıyormu uygulanıyorsa yönetim bu üyelerin borçlarında ne gibi bir kolaylık yapma yetkisi olabilir bir üye kaç yıl aydat ödemezse oda üyeliginden düşürülür teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61.maddesine göre; süresi içinde ödenmeyen aidat borçlarına gecikme zammı uygulanmaktadır. Gecikme zammı hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve gecikme zammı tutarları web sayfamızda "yıllık aidat ve gecikme zammı" tablosunda yer almaktadır. Yönetim kurullarının bu konuda herhangi bir kolaylık yapma yetkisi bulunmamaktadır. Üyenin aidat borcu bulunması üyeliğinin sona ermesini gerektiren nedenlerden değildir. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 21:32:29   Cevap Tarihi:2010-02-03 22:58:58

Soru: esnaf odası seçiminde başkan adayı ve yönetim kurulu listesi seçim divan başkanına verilmesi gereken evrak başvuru veya dilekçe varmı baştan sona ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz teşekkürler    Cevap: web sayfamızda "mevzuat" başlığı altında yer alan genelgelerden 2009/61 sayılı genelge ekinde bulunan genel kurul rehberinde; genel kurullarda yapılacak tüm iş ve işlemler ile belge ve yazışma örnekleri yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 21:57:02   Cevap Tarihi:2010-02-03 23:20:31

Soru: 200 seyyar pazarcı 200 bakkal ve 150 büfe olarak gıda maddeleri odası kurmak istiyoruz.neler yapabiliriz.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 5.maddesine göre; aynı mesleği icra eden en az 500 kişinin isteği ve Bakanlığın da izin vermesi halinde yeni bir oda kurulması mümkündür. Oda kuruluşuna ilişkin ayrıntılı bilgi web sayfamızda "mevzuat" başlığı altındaki "oda ana sözleşmesinde" yer almaktadır. Kurmayı düşündüğünüz meslek gruplarından bakkal ve büfeciler aynı meslek kolunda sayılmakla birlikte pazarcılar farklı bir mesleği temsil etmektedir. Bu nedenle bu üç meslek grubunun tek bir oda olarak kurulup, kurulamayacağına Bakanlık izin verecektir. 
 Soru Tarihi:2010-02-02 01:03:00   Cevap Tarihi:2010-02-04 14:30:10

Soru: merhaba şöförler odası üye sayısı eskiden üye sayısı belli bir sayını altına düştümü kapatılıyordu o kanun devam ediyormu ediyorsa bu satı kac olmalıdır veya neye göre degerlendirilir teşekürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 15.maddesine göre Odalar; aktif üye sayısı 100'ün altına düşmesi veya Odanın faaliyet alanına giren hususlardan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sanatkârların zamanla ayrı oda kurmaları sonucu, kalan üye sayısının ikiyüzden aşağı düşmesi.sonucu fesih olmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-02 02:31:36   Cevap Tarihi:2010-02-03 23:08:52

Soru: merhaba ben bakkallar odası üyesiyim, aynı zamanda ticaret odasına kayıtlı şirketim var ve %99 hissem var.bu sebeple oda başkan adayı olabilirmiyim .saygılar    Cevap: Oda başkanlığına aday olacak kişinin; FARKLI işyerlerinden dolayı aynı zamanda hem ticaret odasına hem de esnaf ve sanatkar odalarına kayıt olması mümkündür. Burada dikkat edilecek husus, aynı faaliyetten iki yere birden kayıt olunmamasıdır. Şirket ortağı olmanız sebebiyle ticaret odasına kayıtlı olmanız aynı zamanda bakkallık faaliyetinden dolayı bakkallar odasına üye olmanıza engel olmayacağından, oda başkanlığına aday olmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-02 20:24:10   Cevap Tarihi:2010-02-03 12:02:12

Soru: Esnaf ve Sanatkarlar odası (karma) genel kurulu için hazırlanacak belge örnekleri ve kurumlara yazılacak yazı örneklerini nasıl elde edebilirim.teşekkür ederim.    Cevap: web sayfamızda mevzuat başlığı altında bulunan 2009/61 sayılı genelge ekinde bulunan genel kurul rehberinde; genel kurullarda yapılacak iş ve işlemler ile belge ve yazı örnekleri yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-03 09:56:32   Cevap Tarihi:2010-02-03 23:03:10

Soru: 31.12.2009 tarihinde terk dilekçemi verdim ancak oda üyeliğim devam etmekte.geçen dönemde yönetimde yer almıştım.bu dönemki seçimlerde tekrar yönetime yazılmamda bir sakınca varmıdır.    Cevap: Üyenin vergi kaydının silinmesinden itibaren altı ay geçmemiş ise hazirun listesinde yer alması ve seçilmesi mümkündür. Ancak vergi kaydının silinmesinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçtikten sonra üyelik niteliklerini kaybedeceklerinden eğer seçilmiş iseler bu görevleri de kendiliğinden sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2010-02-03 10:42:10   Cevap Tarihi:2010-02-03 11:53:13

Soru: 1986 yılında odaya kaydımı yaptırdım ancak memuriyet sebebiyle oda kaydımıkapatıp memurluga gittim ancak 31 07 2009 tarihinde yeniden aynı odaya kayıt yaptırdım hazurun listesinde varım yönetime seçilmemde bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine göre; genel kurul ; genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. 50.maddeye göre ise, oda organlarına seçilebilmek için toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının seçme ve seçilme şartlarına ilişkin görüşüne göre; eğer daha önce aynı odada üyeliğiniz mevcutsa bu durumda Kanunun 8. maddesine göre kazanılmış hakların aynen devam edeceğinden; seçilebilmek için geçmiş süreler dahil toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması yeterli sayılacaktır. Ancak konuya ilişkin itiraz olması halinde hakimin vereceği karar geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-03 11:49:15   Cevap Tarihi:2010-02-04 16:49:37

Soru: 2010 YILI SEÇİMİNDE İKİ BAŞKAN ADAYIMIZ VAR YALNIZ BAŞKAN ADAYININ LİSTESİNE KOYDUĞU YÖNETİM ASİL ÜYESİNİN HAZİRUNDA OY KULLANAMIYOR FAKAT ODA KAYDI BULUNMAKTADIR YÖNETİM LİSTESİNE GİREBİLİRMİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine göre; genel kurul ; genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır ve bu üyeler hazirun listesinde yer almaktadır. 50.maddeye göre ise, oda organlarına seçilebilmek için toplam iki yıl oda üyeliğinin bulunması gerekmektedir. Aday listesinde ismi bulunan üyenin yukarıdaki şartları taşımasına rağmen hazirun listesinde adı görünmüyorsa liste askıda iken ilçe seçim kuruluna itiraz etmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-03 16:01:39   Cevap Tarihi:2010-02-04 14:09:02

Soru: meslek odaları seçiminde vergi mükellefi olmayanlar vergi mükellefi sonlandırılınca ne kadar süre geçmessi lazımki oy kullanamaz olsun    Cevap: Vergi mükellefi sona eren üyenin altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi halinde üyeliği devam etmektedir. Ancak bu durumdaki üye, altı ayın sonunda tekrar vergi mükellefi olmaz ise seçme hakkınıda kullanamayacktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-03 16:35:08   Cevap Tarihi:2010-02-03 22:51:14

Soru: pideci veya yufkacı olarak dahaönce lokantacılar odasına kayıtlı olan üyeler daha sonra üyelere haber verilmeden fırncılar odasına devredilebilirmi bunun için oda başkanları ve esnaf odaları birlik başkanlığının onayı gereklimidir    Cevap: Lokantacılar odasına kayıtlı pideci ve yufkacı üyelerin hangi odaya kayıt olacağı konusunda bir anlaşmazlık varsa ve bu anlaşmazlık sonucu komite toplanarak üyelerin hangi odaya kayıt olacağı tespit edilmiş ise bu durumda; sicil marifetiyle oda kayıtlarında gerekli düzeltme yapılabilir. Ancak üyeye kayıtlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.Bunun için Birlik başkanının onayına ayrıca gerek bulunmamaktadır. Komite kararı dışında üyenin ihtisas odasına nakli de mümkündür. Bu durumda ise; önceki oda yönetim kurulu kaydın silinmesine karar verdikten sonra durumu sicile bildirilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-03 16:55:49   Cevap Tarihi:2010-02-11 16:55:35

Soru: Odalar üyelerine karşılıksız bağış nakdi yada ayni yardım yapabilirmi    Cevap: Oda genel kurul kararı ile odanın bir evvelki yıl gayrisafi gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydıyla yalnızca muhtaç durumdaki üyelere, bu durumlarını belge ve diğer kanıtlarla ispat etmeleri halinde maddi yardım yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-04 12:03:52   Cevap Tarihi:2010-02-04 14:35:29

Soru: ihaleye katılmak için istenen oda kaydım yok yaptığım bir iş de yok sadece üzerime otomobilim var ticaret veya şöförler odasına kayıt olmam lazım en basit yol ne nasıl yapabilirim teşekkürler.    Cevap: 5362 sayılı Kanuna göre esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili meslek odasına kayıt olabilmek için; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak, b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak,gerekmektedir. Bu şatları taşımayanların oda kaydının yapılması mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-04 13:18:41   Cevap Tarihi:2010-02-05 11:50:51

Soru: Mükellefim 14/03/1990 tarihinde vergi dairesine tescil yaptırmış31/12/1998 tarihinde terk etmiş.Lakin manavlar odasına Üyeliğini Sildirmemiş 31/05/2008 tarihinde vefat etmiş.Şu an oda 657,94 TL.2004 ten buyana aidat istiyor.Manisa Esnaf sicil Memurluğuna ve farklı İki odaya sorduğumda 2005 yılında çıkan yasa ile Kayıtların (Terk olduğu için) terkin edilip Bu aidatların alınmaması gerekir deniyor.Fakat Oda Uygulama Yapmıyor.Neden ? Bu uygulama Doğrumu? Saygılarımla.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun Geçici 3.maddesine göre; 15/08/2005 tarihine kadar tüm üyelerin esnaf ve sanatkar sicili ve oda kayıtlarının güncellenmesi oda yönetim kurulları açısından yasal bir sorumluluktu. Bu tarihten (15/08/2005) önce olmak üzere; vergi kaydını sildirerek ticari faaliyetine son verenlerin üyesi bulundukları odalara ödeyecekleri yıllık aidatlarının, 15/08/2005 tarihi dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir. Kanunda üyelerin kayıtlarının oda yönetim kurulunca resen silinmesi durumunda yalnızca sicil terkin ücretlerinin alınmayacağına dair hüküm bulunmakta olup, oda aidatların tahsil edilmeyeceğine dair bir düzenleme yapılmamıştır. İlgili yönetmeliğe göre; Aidatlarda zaman aşımı süresi 5 yıldır. 
 Soru Tarihi:2010-02-04 15:27:18   Cevap Tarihi:2010-02-04 17:34:31

Soru: ben bir ilçede yöönetim kurulunda yer almak istiyorum fakat orta okul mezunuyum açık ögretim lisesinde okumaktayım bu durum benim yönetim kurulunda yer almama engelmidir ögrenmek istiyorum yrdımcı olurmusunuz    Cevap: Oda yönetim kurullarının seçilebilmek 5362 sayılı kanunun 50.maddesinde aranan diğer seçilme şartlarına ilaveten "en az ilkokul mezunu" olmak yeterlidir. Oda denetim kurulu için ise lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-04 21:46:12   Cevap Tarihi:2010-02-05 10:43:16

Soru: ODA VE SİCİL KAYDIM 2003 TEN HALA DEVAM EDİYOR VERGİ KAYDIMI 2006 DA KAPATTIM 01/01/2010 OLARAK TEKRAR VERGİ KAYDIMI AÇTIRDIM BAŞKAN VEYA YÖNETİM KURULUNA SEÇİLEBİLİRMİYİM DUYUMLARIMA GÖRE EN AZ 6 AY ÖNCEDEN VERGİ KAYDIMIN OLMASI GEREKİYORMUŞ İTİRAZ OLABİLİRMİ TEŞEKKÜRLER    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine göre; genel kurul ; genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. 50.maddeye göre ise, oda organlarına seçilebilmek için toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının seçme ve seçilme şartlarına ilişkin görüşüne göre; eğer daha önce aynı odada üyeliğiniz mevcutsa bu durumda Kanunun 8. maddesine göre kazanılmış hakların aynen devam edeceğinden; seçilebilmek için geçmiş süreler dahil toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması yeterli sayılacaktır. Ancak konuya ilişkin itiraz olması halinde hakimin vereceği karar geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-05 11:37:28   Cevap Tarihi:2010-02-05 11:51:41

Soru: ben kocaeli seyyar esnaf ve pazarcılar odası üyesiyim seçim zamanı geldi şu anda başka bir ilçede oda başkanı olan arkadaşımız kanunen izmit seyyar esnaf ve pazarcılar odası başkan adayı olarak seçimlere katılabilirmi?    Cevap: Başka ilçede oda başkanı olan kişinin merkezde de ticari faaliyetinin olması ve bu odaya da kayıtlı üye olması durumunda aday olması mümkündür. Ancak her iki oda başkanlığını aynı anda yapamayacaından seçimlerden sonra bu görevlerinden birinden istifa etmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-05 14:23:58   Cevap Tarihi:2010-02-05 16:36:57

Soru: 2010 yılı üye aidatları genelgeyle 3 sınıf ilerde 73,00 Tl fakat sanayi ve ticaret bakanlığı e esnaf veri tabanında mahsuplar 74,50 tl olarak yapılmıştır tahsilatları ne şekilde yapmamız gerekir    Cevap: Konfederasyonumuz genelgesi ile teşkilatımıza duyurulan yıllık aidat ve kayıt ücretlerinin, Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında aynen yer alması için tutarlara ilişkin tablo Bakanlığa da gönderilmektedir. Ancak bakanlık sayfasında bu tutarlar teknik sıkıntılar nedeniyle düzeltilememektedir. Bu durumda bakanlık sayfasında yer alan kayıt ücreti ve aidat tutarları manuel olarak (el le) düzeltikten sonra genelgemize göre kayıt ücreti ve yıllık aidat alınması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-05 16:27:20   Cevap Tarihi:2010-02-05 16:42:07

Soru: ODANIN KAPATILMASI HALİNDE GENEL SEKRETERİN KIDEM TAZMİNATI BAĞLI OLUNAN BİRLİK TARAFINDAN ÖDENMESİ Mİ GEREKİR.AYRICA BİRİRKEN SSK VE VERGİ BORÇLARI KİM TARAFINDAN ÖDENİR.TEŞEKKÜRLER    Cevap: Sayın TÜRKAY; Sorunuza ilişkin düzenleme 5362 sayılı Kanunun fesih, tasfiye ve iptal başlıklı 15 inci maddesinde yer almaktadır. Anılan madde de yazılı sebeplerin oluşması üzerine oda yetkili asliye hukuk mahkemesi kararıyla feshedilecek, buna göre odanın bağlı olduğu Birlikçe görevlendirilecek heyet tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten sonra ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblağ ile ayni haklar, heyet tarafından tutanakla Birliğe devredilecektir.  
 Soru Tarihi:2010-02-06 19:06:04   Cevap Tarihi:2011-01-19 13:14:00

Soru: esnaf odası seçimlerinde oy pusularının ebat ölçüleri aynı olması gerekirmi veya standart ölçüleri varmı(oy pusulasının)    Cevap: Olağan genel kurullarda kullanılacak ve aday yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerini gösterecek oy pusulalarında herhangi bir standart ölçü, şekil, renk v.b. bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-06 20:05:03   Cevap Tarihi:2010-02-08 13:16:55

Soru: oda üyelerinin geçmiş yıllardan kalan yıllık aidatları affedilebilir mi? bunun kanunen bir sakıncası var mı?    Cevap: Oda yönetim kurulların yıllık aidatları affetme veya tahsil etmeme v.b. yetkisi bulunmamaktadır.Yıllık aidatların affı yalnızca Kanunla yapılacak değişiklikte mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-08 11:44:19   Cevap Tarihi:2010-02-08 13:13:55

Soru: esnaf ve sanatkarlar seçimine cok az bir süre kalmıştır benim sorum şirket sahibi olan bir kişi hem ticaret odasında görünüyor hemde esnaf ve sanatkarlar odasında görünüyor ama esnaf sanatkarlar odasındaki kayıtında bakkal lık yazıyor ve bu kişinin bakkallıkla alakası yok cünkü büyük şirketi var şimdi bu kişinin hazırun listesine girme şansı varmıdır cünkü ne bir bakkalı var nede bakkallıkla ugraşıyor ?önceden bakkallıkla ugraşmış ola bilir ama şu anda bu işi yapmıyor cünkü kendisi büyük şirket ortagı görünüyor.teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanun gereğince,kayıtlı bulunduğu odaya genel kurul tarihinden en az 6 ay önceden kayıt olmuşsa; kişi, hazirun listesinde yer alır.Ancak hazirun listesinin askıya çıkarıldığı 7 günlük itiraz süresi içerisinde yapılacak itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı hakim tarafından değerlendirilir.Seçim sürecinde listelerin ve diğer hususların onay yetkisi ilçe seçim kurulu başkanı hakimin uhdesinde bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-08 15:58:10   Cevap Tarihi:2010-02-11 11:14:55

Soru: odaya üye olduguna dair alınan kalkınmada öncelikli ilçelerde 8 TL hizmet bedeli yönetim kurulu kararıyla 2 TL ye indirile bilir mi? yoksa genel kurul kararımı gerekir?    Cevap: Konfederayonumuzca 5362 sayılı Kanunun 61. maddesi ve ilgili yönetmelikte belirlenen oranlar dikkate alınarak hesaplanan ve bir genelge ile teşkilatımıza duyurulan hizmet bedelelerinin, Oda genel kurulu veya yönetim kurullarınca indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-08 20:53:35   Cevap Tarihi:2010-02-11 09:49:32

Soru: oda genel kurul toplantımız için hazirun listemizi aldık.ilçe seçime gönderdik bu arda oda kaydını dilekçe vererek sildirenler olmaya devam ediyor bu üyelerin listeden düşürülmesi gerekiyor mu nasıl yapılacak bu üyelerin oy kullanmasında sakınca olur mu?    Cevap: Hazirun listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinden sonra dilekçe vererek oda kaydını sildiren üyelerin genel kurula iştirak etmesi ve oy kullanmaması gerektiğinden; bu durumdaki üyelerin listesinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilerek, listeden çıkarılması talep edilebilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-09 22:31:58   Cevap Tarihi:2010-02-10 17:09:24

Soru: Oda başkanı seçilen birinin esnaf odası kaydından sonra ticaret odasınada kaydı var ise oda başkanlığı düşermi    Cevap: Aynı mesleki faaliyetten dolayı kişinin hem ticaret odasına hem de esnaf odasına kaydı olamaz.Ancak farklı mesleki faaliyetlerden dolayı her iki odaya kaydı olması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-10 08:15:29   Cevap Tarihi:2010-02-11 10:37:34

Soru: 1997 yılında vergş ve esnaf sicilimi açtırdım ve otobüsçü olarak mesleğe başladım fakat özel nedenlerden dolayı 22.06.2007 tarihinde vergi kaydımı kapattım.16.12.2009 da tekrar vergi kaydı açtırdım.belediyeden izin belgesi almam gerektiğinden odamdan oda kayıt belgesi istediğimde sistem bana oda kaydımı vermedi.esnaf sicile gittiğimdee bana yeniden sicil yaptırmam ve 440.00 tl. ödemem gerektiğini söyledi.sicilimin şuana kadar kapanmamış olduğunu varsayarsak bu parayı vermek zorundamıyım.saygılar.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi gereğince, yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilemeyeceğinden,odaya başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıllık aidat ve gecikme zammı borcunuzu ödemekle yükümlü bulunmaktasınız. 
 Soru Tarihi:2010-02-10 16:11:31   Cevap Tarihi:2010-02-11 11:05:30

Soru: Oda seçimleriyle ilgili askıya çıkan üye listelerindeki kayıtlı olan üyelere diğer üyeler itiraz edebilir mi, yoksa bir üye sadece kendisiyle ilgili itiraz hakkına mı sahiptir?"    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 49.maddesinde hazirun listesine kimlerin itiraz edeceği açıkça belirtilmemekle birlikte üyenin dışındakilerin de itiraz etmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-11 14:07:37   Cevap Tarihi:2010-02-15 16:50:45

Soru: merhaba esnaf ve sanatkarlar odası seçimi başkanı yönetimiyle toplanıp mart taki seçim için karar almışlar esnaf odasına kayıtlı olup maliye kaydı olmayanları veya kapattıranların hepsine oy kullanma hakkı verecez diyorlar peki şu anki başkan ve yönetimi bu kararı ala bilme yetkileri varmıdır. kanunen yasak değilmi bu şekilde yapılırsa ve seçim günü tespit edilirse 7 günlük itiraz süresinde itiraz edip o kişileri iptal edilirmi.teşekkürler    Cevap: Oda genel kurulu: Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşmaktadır. Üyelik nitelikleri ise Kanunun 7.maddesinde sayılmaktadır. Ancak Kanunun 8.maddesine göre Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirenlerin üyeliği korunmaktadır. Bunun dışındaki üyelerin oda yönetim kurulu kararı ile hazirun listesine ilave edilmesi halinde itiraz süresi içinde ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-11 14:49:06   Cevap Tarihi:2010-02-12 13:47:45

Soru: iyi günler ben serbest olarak ticaretle uğraşıyorum vergi levham işyerim işimi kanıtlayabileceğim bir belgem yok ticaret odasına kayıt olamazmıyım teşekkür ederim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7. maddesine göre; Esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili meslek odalarına kayıt olabilmek için vergi mükellefi olmak veya vergiden muaf belgesine sahip olmak gereklidir. 
 Soru Tarihi:2010-02-11 18:21:22   Cevap Tarihi:2010-02-12 11:54:06

Soru: vergi kaydı silinen üyenin üyeliği kendiliğinden sona erermi yoksa odaya dilekçe vermesi gerekirmi    Cevap: Üyeliğin son bulması ve esnaf ve sanatkar sicil kaydı ile birlikte kayıtlı olduğunuz meslek odası kaydınızın silinmesi için faaliyette bulunduğunuz il esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğüne bizzat yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-12 11:07:06   Cevap Tarihi:2010-02-12 11:55:39

Soru: oda üyeligim iki yılı doldurmadı oda yönetim kuruluna aday olabilirmiyim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine göre; genel kurul ; genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş üyelerden oluşmaktadır. 50.maddeye göre ise, oda organlarına seçilebilmek için toplam iki yıl üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının seçme ve seçilme haklarının korunmasına ilişkin görüşüne göre; eğer daha önce aynı odada üyeliğiniz mevcutsa ve bu süreler dahil toplam iki yıl üyeliğiniz oluyorsa bu durumda Kanunun 8. maddesine göre kazanılmış hakların aynen devam edeceğinden; genel kurul tarihinden önce toplamda altı ay üyeliğin bulunması yeterli sayılacaktır. Bu durumda isminizin hazirun listesinde yer almaması halinde; listenin askıda bulunduğu sürede itiraz edilmesi ve kararın ilçe seçim kurulunca verilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-12 12:10:54   Cevap Tarihi:2010-02-12 13:34:43

Soru: vergi kaydı silinen üyeleri oda resen üyelikten düşürebilirmi    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesine göre vergi kaydı sona eren üyelerin altı ay içinde tekrar vergi mükellefi olmamaları halinde, üyenin, oda kaydının silinmesine oda yönetim kurulu tarafından karar verilir ve durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir. Ayrıca durum on gün içinde üyeye yazılı olarak bildirlir. Ancak sicil kaydının terkini için üyenin bizzat sicile başvurması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-12 13:03:14   Cevap Tarihi:2010-02-12 13:40:55

Soru: Esnaf olup bağlısı olduğu oda yada bir başka il/ilçedeki odada Genel Sekreterlik görevinde bulunabilirmi ?    Cevap: Genel sekreterin, oda ile aksine bir sözleşmesi yoksa; aynı zamanda esnaf ve sanatkarlık faaliyetinde bulunması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-14 19:44:34   Cevap Tarihi:2010-02-15 15:50:09

Soru: iyi günler; 1)20.12.2009 tarihinde Vergi kaydını kapatmış fakat oda kaydı ve esnaf sicili faal olan bir kişi Başkan adayı olabilir mi? 2)5362 sayılı kanunun 8.mad.(d)bendi görevi devam eden yöneticiler için gecerli değil mi ? 3)Seçim Kuruluna itiraz edilse 5362 sayılı yasanın 7.mad.(c)bendine göre hazirundan çıkartılabilir mi? seçin kuruluna itirazda hangi kanun maddelerini kullana biliriz.?Teşekkürler.    Cevap: Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenlerin üyelik nitelikleri sona ermektedir. Bu durum oda başkanı ve yönetim kurulu üyeleri için de geçerlidir. 20/12/2009 tarihinde vergi kaydı sona eren üyenin 29/06/2010 tarihine kadar kendileri istemedikçe üyelik kaydı silinememektedir ve dolayısıyla odanın olağan genel kurulunda başkan adayı olabilecektir. Bu durumdaki kişinin altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi halinde seçme ve seçilmeye ilişkin kazanmış oldukları haklar da aynen devam edecektir. 
 Soru Tarihi:2010-02-15 16:41:47   Cevap Tarihi:2010-02-17 15:54:03

Soru: 2000 yılından beri fotografcılık yapıyorum halende yapmaktayım ama ustalık belgem yok kalfalık belgem var vergiye ve fotografcılık odasınada kayıtlıyım fotografcılar odasına başkan adayı olabılırmıyım. sımdıden tesekkurler    Cevap: Oda yönetim kuruluna seçilme şartları Kanunun 50. maddesinde sayılmış olup bu şartlar arasında ustalık belgesi aranması sayılmamaktadır. Ustalık belgesi üyelik kaydında aranan belgelerdendir. Oda genel kurulunda oda başkanlığınıza aday olmanız ve bu konuda itiraz edilmesi halinde ilçe seçim kurulu başkanının vereceği karar geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-15 19:47:02   Cevap Tarihi:2010-02-17 14:57:00

Soru: Genel Kurulda, yönetim kurulu üye sayısı belirlenirken, hazirun listesindeki üye sayısınınmı, yoksa odaya kayıtlı toplam üye sayısının mı dikkate alınması gerekir. Örneğin; hazirun da yer alan oy kullanacak üye sayısı 962, odaya kayıtlı toplam üye sayısı 1002.bu sayılara göre yönetim kurulu üye sayısı kaç olması gerekir. Teşekkür ederim.    Cevap: Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının farklı iki görüşü bulunmaktadır. İlk görüşe göre aktif üye sayısının, Birliklerimize doğrudan gönderilen yazılı görüşlerine göre ise hazirun listesindeki üye sayısının dikkate alınması gerektiğidir. Konuya açıklık getirilmesi konusunda Bakanlık görüşü tekrar sorulmuş ancak henüz cevap alınamamıştır. Uygulamanın Birliğinizden temin edilecek son görüşe göre yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 11:52:10   Cevap Tarihi:2010-02-17 13:23:39

Soru: merhaba.oy pusulalarının seçim sabahı seçim başlamadan önce seçmene dışarda verilmesinde herhangi bir sakınca varmıdır.varsa ilgili kanun maddesini bildirmenizi saygılarımla rica ederim.    Cevap: Mevzuatımıza göre; her türlü şekilde düzenlenebilen oy pusulalarının seçmene ne zaman verileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Burada dikkat edilecek husus; düzenlenen oy pusulalarının üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen zarflara konulmasıdır. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 14:02:48   Cevap Tarihi:2010-02-17 13:19:19

Soru: oda üyesi olmayıp denetim kuruluna dışarıdan atama yapılabilir mi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesine göre; Oda denetim kurulu; oda genel kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Yalnızca Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan denetim kurulu üyesi ataması yapılabilmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 18:35:06   Cevap Tarihi:2010-02-17 11:53:50

Soru: oda seçimlerinde oy pusulası üzerine başkan adayıda asil yönetimin başına yazılmış bunun karşısına kalemle her birine başkan diye yazılmış oylar geçerli olurmu    Cevap: Mevzuatımıza göre; oy pusulaları her türlü şekilde düzenlenebilmektedir. Burada dikkat edilecek husus başkanın ayrı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı belirtilmesidir. Oy pusulaları üzerine başkan adayı el ile yazılmak suretiyle belirtilmiş olsa dahi oy pusulası geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 19:03:27   Cevap Tarihi:2010-02-17 13:15:51

Soru: oda seçimlerindekarşı tarafın oy pusulsında başkan adayı asil yönetimin başına yazılmış seçim günü kalemle her pusulaya ayrı ayrı yazılarla başkan diye yazdılar oyları geçerli olurmu    Cevap: Mevzuattımıza göre; oy pusulaları her türlü şekilde düzenlenebilmektedir. Burada dikkat edilecek husus başkanın ayrı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı belirtilmesidir. Oy pusulaları üzerine başkan adayı el ile yazılmak suretiyle belirtilmiş olsa dahi oy pusulası geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 19:12:21   Cevap Tarihi:2010-02-17 13:14:54

Soru: Esnaf ve Sanatkarlar odası seçimlerinde seçme şartı olarak 6 aylık süre var madır.?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "odanın organları" başlıklı 9.maddesine göre, oda genel kurulu; Yeni kurulan odalar hariç olmak üzere esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte oda kaydı bulunan ve genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş olan üyelerden oluşmaktadır. Ancak Kanunun 8.maddesindeki; üye kaydı silinenlerden üyelik niteliğini tekrar kazananların daha önce kazanmış oldukları haklar aynen devam edeceğine ilişkin hükme göre üyenin daha önce oda üyeliği mevcut ise toplam altı ay üyeliği bulunanlarında seçme haklarının olacağına dair sanayi ve Ticaret Bakanlığı görüşü bulunmaktadır. Mevzuatın bu hükümlerine göre; ilçe seçim kurulu başkanının vereceği karar geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-17 10:53:37   Cevap Tarihi:2010-02-17 11:50:38

Soru: merhaba iyi çalışmalar vergisi kapalı olupta hala odada kaydı devam eden kişileri silmek için dışarıdan herhangi bir kişinin dilekçesi ile üyeler silinebilir mi    Cevap: Vergi mükellefiyeti olmayan ancak oda kaydı devam eden kişilerin oda kaydı; üye dışında herhangi bir kişinin başvurusu üzerine silinemez. Ancak bu durumdaki kişinin vergi kaydının sona ermesinin üzerinden altı ay geçtiğinin tespit edilmesi üzerine oda yönetim kurulu kararı ile üyenin kaydının silinmesine ilişkin karar alınması ve durumun sicil müdürlüğüne bildirilerek kaydın silinmesinin temin edilmesi mümkündür. Sicil kaydı üyenin bizzat başvurusu üzerine silinebilmektedir. Oda kaydı yönetim kurulu kararı ile silinen kişiye oda tarafından yazılı olarak durumun bildirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-17 13:39:30   Cevap Tarihi:2010-02-17 14:19:17

Soru: ben bu soru hakkında sizden kesin bilği vermenizi rica ediyorum şimdi yapılacak esnaf ve sanatkarlar seçiminde oda kaydı durup ama herhangibi bir esnaf işleriyle ugraşmamış veya dükkanı kapatmış yada köy deki kişilerin hayvancılıkla ugraşıp sonrada maliye kayıtları da kapalı oldukları hal de seçim günü oy kullanacaklar mı kullanmıyacaklarmı? teşekkür ederim    Cevap: Vergi mükellefiyetine son verenlerin altı ay içinde tekrar vergi kaydı açtırmamış olanların oda kaydının silinmesi gerekir. Ancak bu durumda bulunan ve oda ve sicl kaydı devam edenler hazirun listesinde yer alacağından; hazirun listesi askıda iken ilçe seçim kurulu başkanına itiraz edilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-17 13:49:08   Cevap Tarihi:2010-02-17 14:22:53

Soru: üyelerimize ücret tarifesi çıkartmak istiyoruz. hazırlamak için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Geçen yıl çıkartılan tarifelerin oranlarını artırsan ne kadar arttırabilirim. En fazla % kaç artırabilirim. Bunun bir sınırı varmı?    Cevap: 5362 sayılı Kanununun 62 inci maddesinde; Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin odalarca hazırlanacağı ve birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanacağı veya reddedileceği hüküm altına alınmıştır. Birim maliyet ve piyasa koşulları da dikkate alınarak makul ölçülerde belirlenecek olan fiyat tarifelerinin belli bir sınırı yoktur. 
 Soru Tarihi:2010-02-17 16:20:13   Cevap Tarihi:2010-02-23 14:58:01

Soru: merhaba seçim günü genel kurulda odaya kayıtlı üyelere başkan adaylarından herhangi bir adayın mevcut seçmen üyelerinden birine yada bir kaçına plaket vermesi kanunca uygunluğu nedir. ilgili kanun maddesi varmıdır. saygılarımla    Cevap: Konuya ilişkin olarak 5362 sayılı Kanunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-17 18:17:32   Cevap Tarihi:2010-02-23 15:02:00

Soru: iyi günler esnaf odası siçimlerinde ilk toplantıda yarıdan fazla üyenin toplanmasıgerekiyor başlama saati ve bitiş saati arasında mı olacak yok sa örnegin saat 09:00 da hazırmı bulunması gerekiyor tşk    Cevap: Hükümet komiseri veya Bakanlık Temsilcisi tarafından belirli bir süre beklendikten sonra yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanamadığı tespit edilir, toplantı yeter sayısı sağlanmışsa toplantının açılışına izin verilir, aksi takdirde iki genel kurul üyesi ve bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından düzenlenecek bir tehir tutanağı ile durum tespit edilerek, genel kurul toplantısı bir ayı geçmemek üzere ertelenir. 
 Soru Tarihi:2010-02-18 09:23:59   Cevap Tarihi:2010-02-23 09:43:54

Soru: slm esnaf odasına başkan adayı olan kişi başkanlık adaylığını nereye bildirmesi gerekiyor ve nezam süre içerisinde tşk    Cevap: Toplantıda, divan başkanlığınca belirli bir süreye kadar listelerin divana verilmesi hususu duyurulur. Buna istinaden, teslim edilen listeler, divan başkanlığı tarafından okunarak, ilan edilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-18 09:27:39   Cevap Tarihi:2010-02-23 10:21:01

Soru: Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları kanun: 5362 Kabul tarihi: 07.06.2005 Madde:54 BAŞKAN, TEMSİL VE İLZAM buna göre; iki dönem üst üste esnaf ve sanatkarlar oda başkanlığı görevini yapan kişi, üçüncü dönem seçilme hakkı var mı?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ilgili hükmü, Anayasa Mahkemesinin 30/09/2005 tarih ve E.:2005/78,K.:2005/59 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmış olup;bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-18 11:55:05   Cevap Tarihi:2010-02-23 15:10:57

Soru: DAHA ÖNCE SORULAN BENZER SORULARA GENEL SEKRETERİN YETKİ DEVRİNDE BULUNABİLECEĞİ CEVABINI VERMİŞSİNİZ. ANCAK ARKADAŞLARIN SORULARINDA KENDİLERİNİN HEM GENEL SEKRETER HEM DE ÇALIŞAN TEK PERSONEL OLDUKLARI İBARESİ VAR. BENİM SORUM DA BU YÖNLÜ GENEL SEKRETER VE TEK ÇALIŞAN PERSONEL (YETKİ DEVRİ YAPACAĞI PERSONEL YOKSA) RAPOR ALMAK ZORUNDA KALDIĞINDA NE OLACAK? YÖNETİM VEYA DENETİM KURULUNDAN BİRİ BU GÖREVİ GEÇİCİ OLARAK YAPABİLİR Mİ? YADA GEÇİCİ ELEMAN ALINABİLİR Mİ RAPOR SÜRECİNDE? DAHA ÖNCEKİ CEVAPLARDAN GENEL SEKRETER EĞER TEK ÇALIŞANSA HASTALANMAYA BİLE HAKKI OLMADIĞI GİBİ BİR SONUÇ ÇIKIYOR? BU KONUDA BİR DÜZENLEME VAR MI? TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin 29. maddesinde "Personele, görevden ayrılmalarında mahzur görülmeyen zamanlarda kullanılmak üzere 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin verilir.Genel sekreterin izni, ilgili oda, birlik ve federasyon başkanlığınca, genel sekreter yardımcılarının izinleri genel sekreterin olumlu görüşü ile oda, birlik ve federasyon başkanlığınca, diğer personelin izinleri ise amirlerinin teklifi üzerine genel sekreterce verilir."denilmektedir.Buna göre yıllık izninizi odanız başkanlığınca uygun görülmesi halinde ve uygun görüldüğü zamanda kullanabilirsiniz.Yönetmeliğin 38.maddesinin 2.fıkrasında ise; Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, hukuk müşaviri ile birim müdürlerinin izin, istirahat ve geçici görevli olmaları halinde; birimlerinde kendilerinden sonra gelen görev unvanlarında çalışan personelden birinin otuz güne kadar tedviren görevlendirilebileceği düzenlenmiştir. Bu nitelikte bir personel bulunmuyor ise tedviren görevlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-18 21:31:38   Cevap Tarihi:2010-02-24 09:39:19

Soru: İYİ GÜNLER BEN NAKLİYECİLİKLE UGRAŞMAKTAYDIM EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KAMYONUMU SATTIM.MALİYE KAYDIMI SİLDİRDİM.BU DURUMDA ŞÖFORLER VE OTAMOBİLCİLER ODASINDANDA KAYDIM SİLİNDİ.BİR BUCUK YIL SONRA TEKRAR KAMYON ALDIM VE ŞEHİRLER ARASI NAKLİYECİLİGE BAŞLADIM TEKRAR MALİYEYE GİRDİM VE YENİDEN ŞÖFÖRLER ODASINA KAYDOLMAM ŞARTMI KAYDOLMASAM OLURMU.CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER    Cevap: 5362 sayılı Kanun hükümleri gereğince, esnaf siciline ve faaliyetinizle ilgili meslek odasına kaydolmanız zorunludur. 
 Soru Tarihi:2010-02-21 01:43:00   Cevap Tarihi:2010-02-22 17:41:03

Soru: odo kaydm takibi    Cevap: Bağlı bulunduğunuz odanızla irtibat kurmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-21 18:46:33   Cevap Tarihi:2010-02-22 16:54:29

Soru: sayın yetkili, ilçemizde oda seçimlerinde başkan adayı idim. yönetim ve denetim listesi bastıtırken matbaadaki yetkili basılacak listenin belirli bir ebatının olduğunu söyledi, bu ebatlarda olmaz ise seçimin itiraz halinde kaybedilebileceğini belirttiğinden onun dediği gibi bastırdık. fakat diğer adaylarn hiçbirinin liste oy pusulası ebatı benim ölçülerime tutmuyordu. bu konuda itiraz hakkım varmıdır. seçim mevzuatında liste abetı açıkça belirtilmişmidir, bu konuda detaylı bilgi istiyorum. teşekkür ederim saygılar...    Cevap: Olağan genel kurullarda kullanılacak ve aday yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerini gösterecek oy pusulalarında herhangi bir standart ölçü, şekil, renk v.b. bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-21 19:37:46   Cevap Tarihi:2010-02-23 10:43:24

Soru: secime girecegiz secım günü 2 yılımın dolmasına 26 gun kalıyor 6 ay yeterlimi yoksa 2 yıl şartı gereklımı deneti kurulu üteligi için mevzuatta yeterli açklama yok.iyi çalişmalar    Cevap: 5362 sayılı Kanun hükmü gereğince, seçilme şartına haiz olunabilmesi için 2 yıllık kayıt süresinin dolması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-22 02:11:50   Cevap Tarihi:2010-02-22 17:37:25

Soru: genel kurul sonrası üst kuruluşlara gönderilecek evraklar arasında bulunan esnaf ve sanatkarlar bilgi formunu nereden bulabilirim    Cevap: Matbu bilgi formu artık kullanılmamakta olup; genel kurul evraklarının dosya halinde üst kuruluşlara gönderilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-22 13:05:59   Cevap Tarihi:2010-02-23 15:30:52

Soru: ben esnaf odası yönetimindeyim ,ve 7 kişilik yönetim kurulumuzdan 4 kişi başkanı istemiyoruz odada karar defteri ile kendi aramızda başkanı değiştirmek mümkünmü    Cevap: Oda genel kurullarında başkan ayrı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı seçilmektedir. Bu nedenle oda yönetim kurulunun oda başkanını yönetim kurulu kararı ile değiştirmeleri mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-02-22 17:53:46   Cevap Tarihi:2010-02-23 14:22:21

Soru: maliye kaydı olmayan genel kurulda oy kulanabilirmi    Cevap: Vergi kaydı olmayan üyeler hazirun listesinde yer almaktadırlar. Ancak; 5362 sayılı Kanun, esnaf niteliğine haiz olunması için vergi mükellefiyeti şartını getirdiğinden, bu kapsamdaki üyelere hazirun listesinin askıya çıktığı 7 günlük süre içerisinde ilçe seçim kurulu başkanlığı nezdinde itiraz edilebilir. Son karar ve takdir yetkisi ilçe seçim kurulu başkanı hakimin uhdesindedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-22 19:40:56   Cevap Tarihi:2010-02-23 10:12:32

Soru: 24-12-2009 tarihinde seçim kararı alındı ve seçim 21-02-2010 tarihinde yapıldı 2 yıllık seçilme hakkı süresini 01-01-2008 tarihinde odaya kayıt olan bir esnafımız kullanabilirmi.yönetimin asil veya yedek kadrosunda yer alabilirmi.bu seçimin kazanılması durumunda 2 yılı doldurmamış olduğu düşünülen esnaften ötürü seçim iptali hakkı varmıdır.saygılar sunarım.önemle acil cevap vermenizi rica ediyorum.    Cevap: Seçilme hakkına haiz olunabilmesi için, genel kurulun yapıldığı tarih itibarıyla, en az 2 yıllık oda ve sicil kaydı süresinin dolmuş olması gerekmektedir. 21/02/2010 tarihinde icra edilen genel kurulda, 01/01/2008 tarihinde kaydolan üyenin iki yıllık süresi dolmaktadır. Öte yandan; 2 yılı dolmamış üyenin seçim kazanan listede yer alması halinde, mazbata verilmeden önceki iki günlük itiraz süresi dahilinde itiraz olması halinde, konu ilçe seçim kurulu başkanı hakim tarafından incelenerek, karara bağlanır. Yine, 5362 sayılı Kanun, seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği, hükmünü getirmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-22 22:10:46   Cevap Tarihi:2010-02-23 10:39:20

Soru: ben filyos esnaf odası seçimlerinde denetim kurulu asil üyeliğine seçildim ortaokul mezunuyum.açık liseyi okuyorum.ortaokul mezunu olmam kurul üyesi olmama engel olurmu.teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanun, denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde, sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak hususunu hüküm altına almıştır. 
 Soru Tarihi:2010-02-23 12:55:41   Cevap Tarihi:2010-02-23 13:22:10

Soru: 5362 kanunun 8 d ve9 /1_a maddesine daynarak kesin hakim karaı ile hazundan cıkartıldım . başkan adayı olabilirmiyim oldugum taktirde durumum ne olur halen odaya kayıtlı ve 3 aylık verki mükellefiyetiyim tşk eder saygılarımı sunarım en kısa sürede cvb verirseniz sevinirim    Cevap: Hazirun Listelerinde kesin karar yetkisi ilçe seçim kurulu başkanı hakimin uhdesinde bulunmmaktadır.Hazirun Listelerinde yer almayan kişi genel kurula katılamaz ve seçme ve seçilme hakkına haiz değildir. 
 Soru Tarihi:2010-02-23 15:14:42   Cevap Tarihi:2010-02-23 15:28:10

Soru: oda seçimlerinde vekaletile oy kullanılabilirmi. şartları nelerdir.    Cevap: Genel Kurula bizzat katılım esas olup, vekaletle oy kullanılması kanunen mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-02-24 12:44:24   Cevap Tarihi:2010-02-24 13:18:12

Soru: BEN KALICI DÖVME İŞİYLE UĞRAŞIYORUM.ODANIZA KAYIT OLMAM MÜMKÜN MÜ?EĞER MÜMKÜNSE NE GİBİ ŞARTLAR VAR.?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER    Cevap: Kalıcı dövmecili esnaf ve sanatkar meslek kollarından sayıldığından oda ve esnaf ve sanatkar sicil kaydı yaptırmanız mümkündür. Bunun için bulunduğunuz il esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü tel: 0312 310 22 44 İşyeri açmak için istenen belgeler web sayfamızda yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-24 15:32:24   Cevap Tarihi:2010-02-25 12:27:06

Soru: Birlik Seçimlerinde Birlik Denetim Kurulu oy kullanıyor mu? İyi çalışmalar.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 19.maddesinde, birlik denetim kurulu genel kurul üyeleri arasında sayılmakta olduğundan birlik denetim kurulunun genel kurulda oy kullanma hakları bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-24 16:06:02   Cevap Tarihi:2010-02-26 10:57:38

Soru: iyi çalışmalar odamıza kayıtlı üyelerin vergileri kapalı olduğu halde odada hala faal görünüyor fakat oda yönetimi silmek istemiyor üyeleri silinmesi gerekiyor ne yapmam lazım    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, üyenin oda kaydının silinmesi yönetim kurulunun kararı ile mümkündür.Üyelik niteliğini kaybeden üyelerin durumlarının oda tarafından (yönetim kurulu kararının) sicile bildirilerek kaydının silinmesinin temin edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-24 16:53:45   Cevap Tarihi:2010-02-26 15:15:03

Soru: Fiyat Listelerinde sorunlar yaşıyoruz. Çoğu esnafımız liste fiyatlarına uymuyor. Liste fiyatını geçerse cezai işlem uygulama yetkimiz var. Üyelerimizden gelen şikayetler neticesinde; Fiyat listesinden aşağı satamıyalım diyenlerde oluyor. Bu konuda Nasıl bir çalışma yapabiliriz. Liste ücretinin ne altına inebilsinler, nede üstüne çıkabilsinler.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 62 inci maddesi geregince; fiyat tarifeleri azami hadleri göstermekte olup, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde satış yapılması mümkün bulunmamaktadır.Ancak fiyat tarifesinin altında satış yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-25 16:08:37   Cevap Tarihi:2010-02-26 15:07:23

Soru: Ben 1984 yılından buyana Esnaf Odası Genel Sekreteriyim. Ayrıca Minibüsçülük faaliyetinden dolayı Basit usule tabi gelir vergisi mükellefiyim. Bundan dolayı Şoförler Odasının kayıtlı üyesi olup, genel kurul tarihinden önce son 6 aylık aylık ve daha önceleri 2 yıllık oda kaydım mevcut bulunmaktadır. Hazirun listesinde ismim yer almıştır. Esnaf odası genel sekreterlik görevini yürütürken Şoförler odasında yönetim kuruluna aday olmamda her hangi bir sakınca varmıdır.    Cevap: Seçime katılmanızda herhangi bir mahsur bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-25 17:18:19   Cevap Tarihi:2010-02-26 15:18:44

Soru: 63500 sicil numaralı 04.07.1994 girişli haziron listesindeki şahıs MUSTAFA SEZGİN şuan ssk lı olup odamıza başkan adayıdır bu şahıs odamıza aday olabilirmi? bağkur kayıtı bulunmayan bir başka yerde ssk lı gözükmektedir    Cevap: Üyelik niteliğinde aranan şartlar arasında vergi mükellefi olmak bulunmaktadır. Üyenin SSK'lı olarak göründüğü işinin dışında ayrıca vergi mükellefi olması halinde üyeliğinin devam etmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-25 22:22:11   Cevap Tarihi:2010-02-26 11:00:04

Soru: 1) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA 1. TOPLANTI VE 2. TOPLANTI İÇİN YETERLİ ÇOĞUNLUK NEDİR? 2) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YETERLİ ÇOĞUNLUK NEDİR.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurullarında çoğunluğun tespiti hususunda olağan ve olağanüstü genel kurul ayrımı bulunmamakta olup; 1. toplantı için genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır.2. toplantı için ise, genel kurula katılanların sayısı odalarda, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sayısının toplamının 5 katından az olamaz . 
 Soru Tarihi:2010-02-26 09:31:13   Cevap Tarihi:2010-02-26 15:36:18

Soru: HEM ESNAF ODASI ÜYESİ HEMDE ŞÖFÖRLER ODASINA KAYITLI OLAN ÜYE.AYNI ANDA 2 ODAYA DA BAŞKANLIK ADAYLIĞI KOYABİLİRMİ.    Cevap: Aynı anda iki odaya kayıtlı olan üye; 2 odaya da başkanlık için aday olabilir. Ancak iki odada da başkan olarak seçilmesi halinde bu görevlerden birinden istifa etmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-27 13:19:26   Cevap Tarihi:2010-03-01 10:38:20

Soru: odamızda görev dağılımı yapılmış olup yönetim kurulu üyesi ve 2.başkan olan üyenin yönetim kurulu üyeliğinden düşürülmesi(diğer yönetim kurulu üyelerinin alacağı kararla)mümkünmüdür.teşekkürler.    Cevap: Oda yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişilerin; oda üyelik niteliğini ve seçilme şartlarını taşıdığı sürece yönetim kurulu üyeliğinden, oda yönetim kurulu kararıyla düşürülmesi mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-03-01 19:36:23   Cevap Tarihi:2010-03-02 15:31:13

Soru: oda seçiminden sonra oy kullanmış üyelerin aslında kaydının bu kanuna göre siilinmiş olması gerektiği nedeniyle oda seçiminin iptali istenebilir mi    Cevap: Oda genel kurulu hazirun listelerinin askıda bulunduğu sürede hazirun listesinde bulunan kişilere veya seçimden sonra iki gün içinde seçim sonuçlarına itiraz edilebilir. Bu konuda ilçe seçim kurulu başkanlığının verdiği karar geçerli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-03-01 23:12:55   Cevap Tarihi:2010-03-03 16:33:13

Soru: esnaf odaları seçimine aday olmak için başvurumuza nereden başlamamız gerekiyor.birde başvuru yaparken yönetim,denetim,asiller ve yedeklerin tam listesiylemi başvurmamız gerekiyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50. maddesinde Seçilme şartları açıklanmıştır. Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar şunlardır Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak, Disiplin kurulu üyeliği için en az lise mezunu olmak. Yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak. Yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak Seçimlerde başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedekleri listede ayrı ayrı tam liste olarak belirtilmelidir.  
 Soru Tarihi:2016-02-19 17:56:00   Cevap Tarihi:2016-02-24 16:13:00

Soru: Esnaf odasına kayıt olmuş bir esnaftan kayıt olduğu ilk yıl oda aidatı alınırmı alınmazmış? Eğer aidat alınmaması kanunlarda varken aidat parası tahsil edilirse esnaf Hakkı'nı Nasıl aramalı? Tahsilatı yapan oda Hakkı'nda Nasıl bir işlem yapılır?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61/b bendine göre kaydın yapıldığı yıl için yıllık aidat alınmaz. Örneğin kaydınız 2015 yılında yapıldı ise 2015 yılı için yıllık aidat alınmaz. Tarafınızdan kaydın yapıldığı takvim yılı için yıllık aidat alındı ise ve buna ilişkin elinizde belge varsa bir dilekçe ile başvurup iadesini talep edebilirsiniz. . 
 Soru Tarihi:2016-02-19 18:20:00   Cevap Tarihi:2016-02-22 11:25:00

Soru: Odamızda kayıtlı olan üye aynı zamanda odada genel sekreter olarak çalışabilir mi? İyi çalışmalar    Cevap: Oda genel sekreterinin aynı odaya üye olmasında bir sakınca bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-03-02 15:53:19   Cevap Tarihi:2010-03-02 16:23:57

Soru: 2000 yılından beri esnaf odasına kayıtlıyım 2006 yılında diğer ilçeye nakil yaptırdım 09-12-2009 da da geri aday olacağim ilçeye geldim hazirun cetvelinde ismim çıkmadı ve ilçe seçim kurulu başk müracat ettim aday olan için geçmişe ait 2 yıllık sürenin dolması yeterli denmişdi bana şimdi hazirunda ismimde yok ve ilçe seçim hakimi de 6 aylık süreni doldurmamışsın açıklaması çıkarsa veya hazirunda olmamam aday olamamam anlamına gelirse ne yapmam gerekir hakimin karari olumsuz cevaplanırsa ...    Cevap: Odaya seçilme şartlarında ilgili odada 2 yıl, seçme şartyında ise altı ay oda üyeliğinin bulunması gerekmektedir. Hazirun listesinde yer almanız ve adaylığınız konusunda ilçe seçim kurulu başkanlığının vereceği karar geçerlidir. 
 Soru Tarihi:2010-03-03 11:28:30   Cevap Tarihi:2010-03-03 16:35:27

Soru: esnaf odaları genel kurul toplantısını yapmak için bildirdikleri tarihi değiştirebilirler mi. eğer değiştirebilirlerse bunun bir şartı var mıdır? bu şart da bir süre var mıdır    Cevap: Hazirun listesi seçim kurulu başkanlığına verilmiş ise bu konuda karar hakimin takdirindedir. Ancak listeler ilçe seçim kuruluna henüz verilmemiş ise Oda tarafından belirlenen tarihin değiştirilmek istenmesi halinde 31 Mart 2010 tarihini geçmeyecek şekilde yeni bir tarih belirlenmesi ve gerekli ilan tarihi ve ilçe seçim kurulu başkanlığına yapılacak müracaat sürelerini yeniden yerine getirmek suretiyle genel kurul tarihinin değiştirilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-03-03 12:59:46   Cevap Tarihi:2010-03-03 17:22:17

Soru: odada geçmişe dönük 11 yıllık şoför kaydım var. bu kaydım 5362 sayılı kanuna göre 2005 yılında silindi. sicile ve odaya şimdi kayıt yaptırırsam odaya başkan adayı olabilirmiyim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9 ve 50. maddelerine göre; Oda genel kurulundan en az 6 ay önce oda ve vergi kaydı bulunan ve geriye dönük toplam 2 yıl oda üyeliği bulunan kişilerin oda organlarına seçilme hakkı bulunmaktadır. Ancak seçimlerden önceki son altı ay içinde odaya kayıt yaptıran üyelerin hazirun listesine kabul edilip edilmeyeceği hususunda ilçe seçim kurulu başkanının vereceği karar geçerli olmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-03-04 08:58:27   Cevap Tarihi:2010-03-04 09:26:10

Soru: merabala. 18 /02/2010 da başkan adayını tiçaret odasına kaydı soruldu gelen yanıt her hangi bir kaydının bulunmadıgı cvb geldi ve bu başkan adaıyı hzuruna listesinde yer aldı ve secimi kazandı . secimden sonra 02/03/2010 da tekrat itiraz hakkımı kullanarak ticaret odasına tekrar kaydının olup olmadıgı dilikcemi verdim ve gelen ticaret odasından gelen yanıt şirket ortaklıgı kaydının oldugunu söyledi bu nasıl iştir. hakimde bu yönde şirket ortaklıgının odalara secilmesine bir engel yoktur kararını verdi yani dlekceme ret cvb aldım. NOT ilk sorguda ticaret odasına her hangi bir kaydının olmadıgı söylendi ikinici itiraz dilekçemde şirket oraklı var denildi. benim ne yapmam gerekir benim başka yasal haklarım varmıdır. ben 6 aylık gergi mükelefiyetlimi doldurmadıgım için kanunen hazurunda cıkartıldım.atrı secilmiş bir başkan adayı daha var oda ticaret odasına kaydı oldugu için düşürüldü.teş eder saygılarımı sunarım iyi çalıçmalar en kısa zamanda cvb verirseniz sevirim    Cevap: Şirket statüsündeki işyerleri esnaf ve sanatkar siciline kaydedilemez. Ancak kişinin şirket dışında başka bir işyeri varsa ve bu işyeri esnaf ve sanatkar meslek kolları listesine dahil ise bu meslekten dolayı esnaf ve sanatkar siciline de kaydedilebilir. Üyenin esnaf ve sanatkarlık faaliyeti dışında şirket ortağı olması o üyenin esnaf ve sanatkar siciline ve dolayısıyla ilgili odaya kayıt olmasına engel teşkil etmemektedir. Eğer üye tek bir faaliyetten hem ticaret siciline hem de esnaf siciline kayıtlı ise bu durumda yıllık alış ve satış tutarlarına göre esnaf/tacir olup olmadığının tespiti yapılır ve kayıtlarından biri silinir. 
 Soru Tarihi:2010-03-04 11:12:43   Cevap Tarihi:2010-03-04 11:50:38

Soru: peki ticaret odası ilk sorguda neden hiç bir kaydının olmadıgımı söyledi. ve ikinci sorguda şirkey ortaklıgı var dedi. bu şirket üç dört meslek dalından oluşma bi şirket teş ederim    Cevap: Ticaret odasının ilk sorguda neden üyenin kaydının olmadığının söylendiğine dair bilgiyi ticaret odasından öğrenebilirisiniz. 
 Soru Tarihi:2010-03-04 12:03:01   Cevap Tarihi:2010-03-04 13:41:31

Soru: GENEL KURUL TOPLANTISINDA YENİDEN BELİRLENEN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE AŞAĞIYA DÜŞÜRÜLERBİLİRMİ    Cevap: Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin alacağı maaş ve huzur haklarını belirleme yetkisi genel kurulun uhdesinde bulunup; bu yetki yönetim kuruluna devredilemez ve yönetim kurulunun maaş ve huzur haklarını yeniden belirleme yetkisi yoktur. 
 Soru Tarihi:2010-03-04 15:11:28   Cevap Tarihi:2010-03-04 16:05:15

Soru: iyi günler 01.06.2009 tarihinde gaziantep demirciler odasına başkan adayı olduğumu esnafa bildirdim ve yazılı taahhütlerimi icraatlarımı dağıttım.1998 işe başlamamda demirciler odasına kayıt oldum.daha sonra ticaret odasına kaydoldum 2002 de.07.03.2010 oda seçimlerimiz var itiraz sonucu benim seçme ve seçilme hakkım elimden alındı.son gün ama yardımcı olursanız sevinirim itiraz hakkım varmı itiraz etsem kesin olumlu cevap alırmıyım    Cevap: 5362 sayılı kanunun 3 ve 6. maddelerine göre; ticaret odasına kayıtlı olan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile şirketler, esnaf ve sanatkar odalarına kayıt olamamaktadırlar Ancak kişinin şirket dışında başka bir işyeri varsa ve bu işyeri esnaf ve sanatkar meslek kolları listesine dahil ise bu meslekten dolayı esnaf ve sanatkar siciline de kaydedilebilir. Tek bir meslekten dolayı ise aynı zamanda hem ticaret odasına hem de esnaf odasına kayııt yapılamamaktadır. Gerek hazirun listesine gerekse seçim sonuçlarına yapılacak itirazlara karar verecek olan mercii ise ilçe seçim kurulu başkanlığıdır. 
 Soru Tarihi:2010-03-05 07:58:12   Cevap Tarihi:2010-03-05 14:14:34

Soru: BİR ASGARİ ÜCRET (729 TL.) OLAN BAŞKAN MAAŞI ÖDENİRKEN VERGİLER DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALAN MI ÖDENECEK YOKSA VERGİLER ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNE EKLENİP BRÜT ASGARİ ÜCRET NET OLARAK MI ÖDENCEK    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 56.maddesine göre oda yönetim kurulu başkanlarına ödenecek ücretler; brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir. 
 Soru Tarihi:2010-03-05 14:07:17   Cevap Tarihi:2010-03-05 14:17:08

Soru: 5362 sayılı kanunun 56 maddesinin e bendininde geçen yurt içi harcırah ödemeleri net veya brüt olarakmı her gün için mi ödenektir    Cevap: Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi harcırahları, asgari ücretin 1/5'inden, yurt dışı harcırahları ise en yüksek Devlet memuruna ödenen günlük harcırahtan fazla olamaz. Söz konusu ücretler net olarak, hergün için ödenecektir. 
 Soru Tarihi:2010-03-05 14:57:41   Cevap Tarihi:2010-03-05 15:12:00

Soru: türkiye de, kendi odsın da seçim kazanamayıp birlik başkanılığı yapan ve bu dönem de oda seçimini kaybedip birlik başkanlığına tekrar adaylığını koyan zonguldaktan bşka bir şehir varmı acaba.    Cevap: Birlik genel kurulunun üyeleri; birliğe bağlı odaların başkanları ile Birliğin görevde bulunan başkan, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Bu nedenle yapılan uygulamada mevzuta aykırılık bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-03-05 20:23:17   Cevap Tarihi:2010-03-08 11:24:15

Soru: Emeklilerin bilgisi dışında maaşlarından aidat kesildiğini duydum benim maaşımdanda kesinti yapılıyormu, yapılıyorsa iptal etmek için ne yapmalıyım    Cevap: Konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Edinme Birimi?ne yazıyla veya www.sgk.gov.tr web sayfası üzerindeki ?Bilgi Edinme? bölümünden başvurarak emekli aylığınızdan dernek aidatı olarak kesinti yapılıp yapılmadığını, yapılmışsa kaç para olduğunu sorabilirsiniz. Eğer kesinti yapılmışsa önce dernek üyeliğinizin iptali için ilgili derneğe yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca, SGK?ya başvurarak yapılan kesintilerin tarafınıza iadesini isteyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-03-06 16:14:13   Cevap Tarihi:2010-03-08 14:21:09

Soru: hazirun listesinde bir üyenin bulunabilmesi için hangi şartları taşıması gerekir.    Cevap: Hazirun listesinde, odaya son altı aydan önce kayıtlı olan vergi ve esnaf ve sanatkar sicili kaydı ile T.C.Kimlik numarası bulunan üyeler yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-03-08 19:25:32   Cevap Tarihi:2010-03-09 14:56:08

Soru: hem ticaret odasına hemde esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olunabiliyormu    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6. maddesine göre ticaret odalarına kayıt olanlar aynı faaliyetten dolayı esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olmamaktadırlar. Ancak üyenin FARKLI bir işyeri varsa ve bu faaliyeti esnaf ve sanatkar niteliğinde ise aynı zamanda esnaf ve sanatkar odasına da kayıt olabilmesi mümkündür. Buna gore; örmeğin şirket ortağı olan fakat aynı zamanda bireysel olarakta vergi kaydı bulunan kişinin her iki odaya da kayıt olması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-03-09 14:38:32   Cevap Tarihi:2010-03-09 14:57:35

Soru: Odamızın 2010 yılında yapılan genel kurulunda oy kullanan bazı kişilerin oda kaydının olmadığı,bazılarının ise oda kaydı olduğu halde genel kurul hazırun listesinde isimlerinin çıkmadığı görülmüştür. Odadan kaydı silinen bu kişilerin bir daha ki genel kurulda isimlerinin çıkmaması ve oda kaydı faal olanların da genel kurulda isimlerinin çıkması için yapılacak işlem nedir.Bu konuda neler yapmamız gerekiyor yardımlarınızı bekliyoruz.     Cevap: Oda kaydı silinen kişilerin hazirun listesinde adının yer almaması için; durumun sicile bildirilmesi ve sicilden bu üyelerin pasife alınması gerekmektedir. Oda kaydı faal olanların ise kayıtlarındaki eksikliğin tespit edilmesi sicil numarası, vergi numarası, yönetim kurulu karar tarihi, TC kimlik numarası vb bilgilerin eksik olması halinde bunun tamamlanması gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-01-20 11:01:00   Cevap Tarihi:2011-02-03 08:17:00

Soru: 1-seçim takvimi ilan edildikten sonra odanın başka bir adrese taşınması yasalmıdır. 2-seçim takvimi başladıktan sonra yönetim kurulu kararı ile odadan kayıt silmek yasalmıdır.cevabınız için şimdiden teşekkür ederim    Cevap: 1-Odanın seçim takvimi başlamasından sonra başka bir adrese taşınmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. 2-Mesleki faaliyetine son veren ve sicil kaydı silinen üyelerin oda kayıtlarının silinmesi oda yönetim kurulunun görevi olduğundan seçim takvimi aşamasında dahi olsa bu görevin yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-10 14:56:40   Cevap Tarihi:2010-03-11 11:06:21

Soru: BEN KISACA SORUMU İLETEYİM YÖNETİM KURULU GENEL KURULDAN ÇIKAN BAŞKANLIK,BAŞKAN VEKİLİ VE HUZUR HAKKI ÜCRETLERİNİ DÜŞÜRME YETKİSİ VAR MI YOK MU BUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 43.maddesinin (k) bendine göre; Aylık ücret ve huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretlerini belirleme yetkisi genel kurulun yetkileri arasında olup, bu ücretlerin yönetim kurulu kararı ile değiştirilmesi mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-03-11 09:13:12   Cevap Tarihi:2010-03-11 11:28:02

Soru: esnaf odaları birliklerinin başkan ve yönetim kurulu organlarına seçilme şartlarının detaylarını öğrenmek istiyoruz    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde seçilme şartları açıklanmaktadır. Ayrıca Kanunun 19.maddesinde Birlik genel kurulunun ; genel kurul tarihinden en az altı ay önce kurulmuş odaların başkan ve yönetim kurulu nüyeleri ile birliğin görevde bulunan başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşacağı, hükmü yer almaktadır. Kanunun "Organlarda görev alma yasağı" başlıklı 51. maddesinde ise; Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında denetim ve disiplin kurulu üyeliği bulunanların, aynı kuruluşun yönetim kurulunda görev almaları yasak olduğu gibi, bu kişilerin eşleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da aynı dönemde, bu kuruluşun yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almaları yasak olduğu belirtilmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-11 11:03:07   Cevap Tarihi:2010-03-11 11:13:26

Soru: esnaf odalarında başkan ve yönetim kurulu üyeleri üst üste kaç dönem görev alabilirler acaba?    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar odalarında başkan ve yönetim kurulu üyelerinin şeçilmelerine ilişkin herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu konudaki kısıtlama Anyasa Mahkemesi kararı ile kaldırılmıştır. 
 Soru Tarihi:2010-03-11 16:10:22   Cevap Tarihi:2010-03-11 17:05:13

Soru: Başkan ve Denetim Kurulu Ücretlerini, Yönetim Kurulu Huzur Haklarını hesaplarken Asgari Ücretin Brütüne mi yoksa Netine mi göre hesaplıyoruz. İyi Çalışmalar.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı 3. maddesinde; asgari ücret; onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücreti" olarak tanımlanmıştır. Buna göre aylık ücret ve huzur hakları BRÜT asgari ücrete göre hesaplanacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-03-12 11:08:26   Cevap Tarihi:2010-03-12 15:04:09

Soru: aslında bir sorum birde şikayetim var hızlı cevap sistemin adı ama 2 gün oldu bir soru gönderdim daha cevap alamadım. esnaf odaları birliklerinin başkanlık seçilme şartlarını daha detaylısı başkan adayı olmak için hergangi bir oda başkanı olma zorunluluğu varmı yokmu bunu öğrenmek istiyorum ilginiz için teşekkür ederim.    Cevap: Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına seçilme şartları 5362 sayılı Kanunun 50. maddesinde sayılmaktadır. Birlik başkanı adayı olmak için Birliğe bağlı odaların başkanı ve yönetim kurulu üyesi olmak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-12 15:00:32   Cevap Tarihi:2010-03-15 13:42:06

Soru: Oda Genel Kurulunda denetim kuruluna seçilen deneticilerden birisi 8 aylık diğerinin ise 16 aylık oda kaydı bulunmakta olup 2 yıllık oda kaydı süresi dolmadan oda denetim kuruluna seçilmişlerdir.Bu 2 yıllık oda kaydı süresi dolmayan bu denetim kurulu üyeleri göreve başlayıp,maaş alırlarsa yönetim kurulu seçilme şartı eksik olduğundan dolayı suç işlemiş olur mu,herhangi bir sorumluluğu olur mu ve yine bu deneticiler göreve başlayıp 2 yıllık süreyi tamamlar ise seçilme şartı oluşmuş olur mu    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50 inci maddesinde yer alan hüküm gereğince; seçilme şartlarına haiz olunabilmesi için 2 yıllık sürenin mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir.Aksi takdirde seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. 
 Soru Tarihi:2010-03-13 11:24:51   Cevap Tarihi:2010-03-18 16:54:25

Soru: Yönetim Kurulu oluştururken; başka bir odada ilk kaydı 2005 olan sonra meslek dalını değiştirerek seçimlerden 1 sene önce kayıtlı bulunduğu odaya yeni yönetim kurulunda başkan vekili olabilir mi?Başka bir deyişle uzun süre esnaf olan üyenin başkan vekili olması için 2 yıllık süresi bulunduğu odaya mı bağlıdır.Yoksa 5 senelik esnaflık ibaresimi gözönüne alınır?    Cevap: İlgili kişi meslek değişikliği yaptığından, meslek dalını ihtiva eden yeni odasında seçilme şartına haiz olabilmesi için; iki yıllık oda kaydını doldurması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-14 17:55:43   Cevap Tarihi:2010-03-18 16:57:40

Soru: 1100 üyesi olan odalarda başkan vekili kaç tane olmalıdır.    Cevap: Odalarda 5362 sayılı Kanunun 54. maddesine göre; odalarda yalnızca bir başkanvekili seçilebilmekte olup, oda üye sayısına göre başkanvekili sayısı değişmemektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-14 20:04:07   Cevap Tarihi:2010-03-15 13:45:42

Soru: esnaf odası seçimlerinde oda sayısı 250 yönetim kurulu başkan dahil 7 yedek yönetim 6 denetim asıl 3 yedek 3 mü oluyor tşk    Cevap: Odalarda üye sayısı 250 ise; yönetim kurulu BAŞKAN DAHİL 7 asil 7 yedek, denetim kurulu ise 3 asil 3 yedek üyeden oluşmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-03-14 20:22:50   Cevap Tarihi:2010-03-15 13:51:06

Soru: Birlik Genel Kurulu seçimlerinde Birliğe bağlı odaların Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanında, Birliğin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri de oy kullanır. denilmektedir. Peki Birliğin organlarında görevli kişiler aynı zamanda odaların yönetiminde ise, çift oy mu kullanacaklar? Teşekkür ederim.  &nbs