HIZLI CEVAP SİSTEMİ
"TESK Hızlı Cevap Sistemi"nde yer alan bilgiler Konfederasyonumuzu bağlayıcı değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır

 Konu : Hukuki İşlemler

Soru: ilçemizde minibüz ücret tarifelerini belediye belirlamaktaedir. Bu durum yasalmıdır ?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununun 62.maddesine göre esnaf ve sanatkarların ücret tarifelerini kayıtlı bulundukları odaları hazırlamakta ve birliğin onayına müteakiben yürürlüğe girmektedir.Bu konuda Kütahya Minibüscüler,Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Odası tarafından Kütahya Belediye Başkanlığı aleyhine dava açılmış ve sözkonusu dava henüz kesinleşmemiş olmakla beraber oda lehine sonuçlanmıştır. Siz de oda olarak belediyeye karşı idare mahkemesinde fiyat tarifesi verme yetkisinin kendinizde olduğu talebiyle iptal davası açabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-07-24 16:15:11   Cevap Tarihi:2008-07-24 16:28:22

Soru: hukuki konularda birliğim bana yardımcı olmak zorunda degılmı?    Cevap: Bu hukuki sorunun niteliğine göre değişebilecek bir durumdur. 
 Soru Tarihi:2008-07-24 17:48:40   Cevap Tarihi:2008-07-25 10:13:46

Soru: magazalar her zaman indirimli satıiş yapıyor. istedikleri zaman yapabılırlermı    Cevap: AB ülkelerinde indirimli satışlar belirli bir dönemde ve belirli bir sürede yapılmaktadır. Kış indirimi dönemi Ocak başı ile Şubat ortası, yaz indirimi ise, Temmuz başı ile Ağustos ortasıdır. Türkiye?de ise indirimli satışların belirli bir dönem ve süresi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-07-24 17:56:51   Cevap Tarihi:2008-07-25 11:03:08

Soru: 5362 sayılı yasa gereği 2005 yılında güncellemeler yapılırken üyenin ib formu vergi dairesi tarafından vergi kaydı yoktur diye onaylanmış ve buna istinadende yasa gereği kaydı silinmiştir.bugun tarihli gelen ib formunda da üyenin vergi kaydı 99 dan beri faal olarak onaylanmıştır.bu durum nasıl duzeltilir ne yapmam gerek    Cevap: Üyenin daha önce kayıtlı olduğu odanın bağlı bulunduğu Birlik kanalıyla Konfederasyonumuzdan konuya ilişkin belgelerde gönderilerek yazılı görüş istenilmesi uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-07-25 14:27:58   Cevap Tarihi:2008-07-28 13:49:48

Soru: esnaf ve sanatkarlar için son hukumet donemınde neler yapıldı ? ve TESK olarak ne yaptınız ?    Cevap: Yapılan girişimleri www.tesk.org.tr adresinden takip edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-07-25 15:20:27   Cevap Tarihi:2008-07-28 11:10:35

Soru: trabzon esnafım. fıyat tarifemi değiştirmesem ( zam yapamasam)herhangi bier cezası varmıdır. yanı odadan yenı tarıfe almasam olurmu    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa Dayanılarak çıkarılan Esna ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince fiyat tarifelerinin işyerinde tüketicilerin rahatlıkla görebileceği şekilde bulundurulması gerekmektedir.Bu nedenle yeni hazırlanan tarifeyi işyerinize asmanız gerekmektedir. Aksi takdirde Birlik disiplin kurulunca disiplin cesasıyla cezalandırılabilirsiniz.Ancak 5362 sayılı kanunun 62.maddesi gereğince Fiyat tarifelerinde gösterilen hadler azami olduğundan bu haddin altında satış yapma hak ve yetkiniz bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-07-25 23:08:54   Cevap Tarihi:2008-07-28 11:34:53

Soru: Odamıza ait 2 adet bina kira kontratı olmadan, sadece yön.kur. kararıyla kira'ya verildi. Ancak kiracılar bugüne kadar hiç ödeme yapmadılar. Söz konusu kira alacaklarımızı nasıl tahsil edebiliriz?    Cevap: Yazılı Kira sözleşmesi olmadan da Borçlar Kanununun 260.maddesi gereğince ödenmeyen kira borçları nedeniyle temerrüde dayalı tahliye davası açabilirsiniz.Ancak yazılı kira sözleşmesi olmadığından ispat açısından zorluk çekersiniz. 
 Soru Tarihi:2008-07-26 10:30:54   Cevap Tarihi:2008-07-28 13:41:10

Soru: işyerimi 4 sene önce kapattım ama odadaki kaydımı şimdi sildireceğim. en son 2001 senesinde aidat yatırmıştım. oda, beni birkaç defa icraya vermiş.para ödemeden bu işten nasıl kurtulabilirim, hiç olmazsa faiz ödemesem.    Cevap: Oda aidatlarının düzenli ödenmesi üye için yasal bir yükümlülüktür. Aidat borcunuz nedeniyle oda tarafından icra takibine başlandığını belirtiyorsunuz.Odanın alacağı kamu alacağı niteliğinde olduğundan bu alacağından kendi iradesiyle vazgeçme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-07-27 22:44:55   Cevap Tarihi:2008-07-28 11:07:26

Soru: Ticari Faaliyetine Son Vererek Vergi Kaydını Sildiren Esnaf ve Sanatkarın, Esnaf-Sanatkar Niteliği Ortadan Kalkar mı?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince vergi mükellefi olmak veya vergiden muaf bulunmak esnaf ve sanatkarlar meslek odası üyeliği için aranan şartlardandır. Bu anlamda ticari faaliyetine son vererek vergi kaydını sildiren oda üyesi esnaf niteliğini kaybetmektedir. Ancak oda üyeliği kaydı sona ermediğinden aidat ödeme yükümlülüğü de devam etmektedir. Dolayısıyla vergi kaydınızı sildirmenize rağmen oda üyeliğinizi sürdürmeniz halinde aidat ödeme yükümlülüğünüz devam edecektir. 
 Soru Tarihi:2008-07-28 12:47:33   Cevap Tarihi:2008-07-30 09:37:36

Soru: bırlıgımızden net yanıt alamadık.. kurumların mutlaka kadrolu yada sozleşmelı bır avukat tutma zorunlulugu varmı ?    Cevap: Avukatlık Kanununun 35.maddesine göre kişi veya kurumların avukat tutmaksızın kendi davalarını takip etme hak ve yetkileri bulunmaktadır.Ancak TTK'nın 272 maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi olan anonim şirketler ileüye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır. 
 Soru Tarihi:2008-07-29 15:18:58   Cevap Tarihi:2008-07-30 09:26:44

Soru: işyerimi kapattım ama oda kaydımı sildirmedim. oda kaydımı, bilerek sildirmememin bir zararı olurmu. ya da muhasebecim bilmeden sildirmediyse, sorumlululğu muhasebecimin olurmu.borç çıkarsa aidat aslını yatırmak yetermi.teşekkürler.    Cevap: İşyerinizi kapattığınız halde oda kaydınızın devam etmesi halinde bağlı bulunduğunuz odaya aidat ödeme yükümlülüğünüz de devam edecektir. Oda kaydınızı sildirmeniz hususunda muhasebecinize bu konuda yetki verdiğinize ilişkin vekaletnamesinde özel hüküm bulunduğu halde kaydınız muhasebeciniz tarafından sildirilmediği takdirde yine de oda aidatınızı odaya ödemeniz gerekmekle birlikte zararınızın giderilmesini teminen muhasebeciniz aleyhine de rücu davası açabilirsiniz. 5362 sayılı Kanunun 61. maddesi gereğince süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatlar gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 
 Soru Tarihi:2008-07-29 20:17:04   Cevap Tarihi:2008-07-30 09:54:04

Soru: raic belirleme fiyat tarife kartı verme esnaf odalarına ait olmasına rağme denetleme yetkisi hiç bir konuda ne fatura ne raic kontrolünde odalarımızda yok buda çok sıkıntı yaratıyor belediye görevini yapmıyor maliye yapmıyor bizim elimiz kolumuz bağlı    Cevap: 5362 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesine göre esnaf odalarının, üyelerinin fiyat tarifelerine uyup uymadığı bu tarifeleri bulundurup bulundurmadığı hususunda denetim yapma ,uymayanlar hakkında Birlik Disiplin Kurulunca ceza verilmesini talep etme yetkisi bulunmaktadır.Konu hakkında sözkonusu yönetmeliğin 11 ve 12. maddelerinde düzenleme yapılmıştır. 
 Soru Tarihi:2008-07-30 13:36:44   Cevap Tarihi:2008-07-31 14:15:30

Soru: Odaya kayıtlı olmayan birkişiye oda tarafından bir belge verildiği zaman (maliyeye kaydı yok yazısı vb.)o kişiden 7.00 Ytl belge düzenleme ücreti alabilirmiyiz    Cevap: Oda tarafından yapılacak bu nitelikteki bir hizmet için belge düzenleme ücreti alınmasında hukuken bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-01 08:49:04   Cevap Tarihi:2008-08-04 14:59:04

Soru: 5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE SİGOTACILIK MESLEĞİ İLE UYGUNLUK BELGESİ VERİMİNDE TİCARET VE SANAYİ ODALARI YETKİLİ KILIMIŞTI,ESNAF ODALARI VE BİRLİKLERİNE BU HAK TANINMADI OYSA TACİR VE SANAYİCİĞİ BELİRLEME KOMİSYONUNCA SİGORTACILIK MESLEĞİNİ ESNAF SAYMIŞ AYRICA ESNAF VERİ TABANINDA SİCİL KAYITLARI MÜMKÜNDÜ,BU İKİLEM NAKLİYECİ ESNAFLARINA VERİLEN K BELGELERİNDE DE YAŞANMIŞTIR.BU TARZ KONULARDA TİCARET ODALARINDAN ALINABİLİNEN BELGELERİN ESNAF ODALARI VE BİRLİKLERİNCEDE YETKİLİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VARMI?    Cevap: Konu hakkında Hazine Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde Konfederasyonumuzca bulunulmuştur. Sonucundan teşkilatımıza bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-01 17:53:54   Cevap Tarihi:2008-08-04 17:13:13

Soru: kahveciler ve büfeciler oda başkanıyım.siyasi partilerin il yönetim üyesine girebilirmiyim.teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 52.maddesinde odaların kuruluş amaçları dışında faaliyette buunamayacağı düzenlendiğinden oda işlerinizde parti propagandası yapmamak ve bu işleri birbirine karıştırmamak şartıyla kişisel olarak siyasi parti il yönetim üyesi olmanızda sakınca bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-02 08:30:30   Cevap Tarihi:2008-08-04 09:53:55

Soru: ben bir esnafa kooperatiften kredi çekerken kefil oldum. kredi açılırken ilgili esnaftan işyeri ve araç ipoteği alınmıştı. tayin nedeniyle o mahalden ayrıldım 8 ay sonra maaşıma haciz geldi yaptığım araştırmada sözkonusu esnafın satıp savıp kaçtığını öğrendim; soru 1 ipotekli olan işyeri ve aracı nasıl satıyor soru 2 ipotek borç ödenmeden nasıl kalkıyor soru 3 kooperatif başkanının böyle bir insiyetifi varmı. soru 4 yasal olarak nasıl hakkımı arayabilirim    Cevap: Üzerinde ipotek bulunan bir malın borç ödenmedikçe borçlu tarafından satışı söz konusu olamaz.Bu nedenle söz konusu kooperatifle görüşerek konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almalısınız. 
 Soru Tarihi:2008-08-03 18:35:28   Cevap Tarihi:2008-08-04 09:36:11

Soru: oda ve birliklerin genel kurulları 2009 yılında mı yoksa 2010 yılında mı? yapılacak. iyi çalışmalar dilerim    Cevap: Oda ve birliklerin genel kurullarının, 5362 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesine göre 2005 yılında yapılan son genel kurul tarihinden itibaren 4 yıl geçmek kaydıyla 5362 sayılı Kanunun 42. maddesinde belirtilen aylarda yapılması gerekmektedir. Bu düzenleme gereğince oda genel kurulları ocak, şubat ve mart aylarında; birlik genel kurulları ise mayıs ayında yapılacaktır. Buna göre, oda ve birliklerin genel kurullarının yapılacağı yıl 2010'dur. 
 Soru Tarihi:2008-08-04 13:24:15   Cevap Tarihi:2008-08-04 16:42:51

Soru: 5362 salı esnaf ve sanatkarlar odasın da başkan veya yön.kurulu üyelernin birinci derece yakınları olan eşi çocukları genel sekreter sekreter olarak çalışmaları mümkünmüdür verceğiniz cevaba şimdiden teşekür edrim saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Genel Sekreterler" başlıklı 57. maddesinin 3. fıkrasında "Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri genel sekreter olarak atanamaz." denilmektedir. Buna göre; esnaf ve sanatkarlar odasında başkan veya yönetim kurulu üyelerinin eşleri veya çocuklarının genel sekreter olarak çalışmaları hukuken mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-04 16:02:19   Cevap Tarihi:2008-08-05 10:59:03

Soru: iyi günler ben şunu sormak istiyorum:5362 sayılı yasa gereği odalarda çalışan personel veya genel sekreter en az lise mezunu olmak zorunda,fakat bu kanun hükmüne uymayan çok odalar var,bunların denetimlerini kim yapıyor?birde kişi 2002 de genel sekreter olmuş ve devam ediyor bunu oda çalıştırabilirmi?teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı kanun 21 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu kanunun 57. maddesinde oda genel sekreteri ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul olması şart koşulmuştur.Odada çalıştırılacak diğer personel için ise 5362 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan Esnaf ve Sanatkarları Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 6.maddesinde işe almada aranan şartlar sayılmıştır. Buna göre,hizmetli personel için en az ilkokul,memur ve şef için lise,teknik personel için göreviyle ilgili ustalık belgesine sahip olması veya ilgili meslek lisesi yada meslek yüksek okulu,müdür,müdür yardımcısı,uzman,uzman yardımcısı ve daire başkanı olarak atanacak personel için tercihen dört yıllık fakülte veya yüksek okulu yada ön lisans mezunu olmak sayılmıştır.Ancak 5362 sayılı kanundan önce yürürlükte bulunan oda personel yönetmeliğine göre en az ilköğretim mezunu olması yeterliydi.Ancak 5362 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce genel sekreter,genel sekreter yerdımcısı veya personel olarak çalışanlar bu kanunda sayılan nitelikleri taşımasalar bile kazanılmış hakları olduğundan bunların görevlerini sürdürmelerinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Genel sekreter,genel sekreter yerdımcıları açısından bu konuda 5362 sayılı kanunun geçici 10.maddesinde özel düzenleme yapılmıştır. 
 Soru Tarihi:2008-08-04 23:38:55   Cevap Tarihi:2008-08-05 16:47:55

Soru: sorum şudur: odalarda çalışan personeli ankaraya sanayi bakanlığına şikayet etmiş olsam müffetiş gelirmi?    Cevap: Şikayetinizin değerlendirilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-04 23:49:27   Cevap Tarihi:2008-08-05 10:49:54

Soru: esnaf ve sanatkarlar karma odası bünyesinde oluşturlan şoförler ve otomobilciler -nakliyeciler meslek komitesinin, ilçe trafik komisyonuna temsilci gönderip gönderemeyeceğini bilgilerinizi arz ederim.    Cevap: Karayolları Trafik Kanununun 12inci maddesine göre;il trafik komisyonları; Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsil- cisinden, ilçe trafik komisyonları ise; kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilciden oluşmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-05 15:58:25   Cevap Tarihi:2008-08-06 14:53:44

Soru: Meslek Kuruluşlarında görev yapan Genel Sekreter ve Personelin haklarını savunacak birlik ve beraberliği sağlayacak bir kuruluş kurulamazmı. Kanun ve Yönetmeliklerde verilen yetkilere karşı haklar nasıl savunulacak. Teşekkür ederim.    Cevap: Meslek kuruluşlarında görev yapan genel sekreter ve personel işçi statüsünde çalışmaktadırlar ve İş Kanunu ile buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde işçileri koruyan hükümler bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-05 16:52:32   Cevap Tarihi:2008-08-06 13:37:24

Soru: bir oda başkanı birlikte denetim kurulu başkanlığı yapmaktadır,oda yönetim kurulu başkanın usulsüzlüğünü belgelerle ispatlayarak oda başkanlığından düşürebilirmi?nereye müracat etmesi gerekir?ve birde oda başkanlığından yönetiminden düşürüldüğü zaman birlikteki görevindende terfi olurmu?teşekkürler....    Cevap: 5362 sayılı kanunun 50/c bendindeki suçlardan mahkum olan kişinin oda başkanlığı ve birlikteki denetim kurulu üyeliği ğörevleri sona erer.ANCAK BUNUN İÇİN HAKKINDA AÇILMIŞ BİR CEZA DAVASI OLMASI VE BUNUN SONUCUNDA DA MADDEDEKİ SUÇLARDAN MAHKUM OLMASI GEREKİR. 
 Soru Tarihi:2008-08-06 01:50:42   Cevap Tarihi:2008-08-06 14:31:14

Soru: İyi günler. Öncelikle böyle bit hizmeti bizlere sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben Kırşehir Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı Genel Sekreteriyim. Sorunumuz Şudur: Vatandaşın birisi kaza sonrasında aracını tamirci esnafımıza bırakıyor, bu vatandaş aynı zamanda bir kişiye senet veriyor. esnaf vatandaşın aracını tamir ediyor, fakat belli bir süre sonra araca haciz geliyor ve aracı dükkandan götürüyorlar. Esnafımız ilgili şahıstan araç tamiratı için yapmış olduğu işçilik ücretini istiyor fakat alamıyor. Esnafımızın bu durumda ne gibi bir yol izlemesi gerekmektedir. ilginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.    Cevap: Kişiye noter kanalıyla ihtarname göndererek bu ihtarnamede borcunu verilen süre(7gün,10 gün, 3gün gibi istenilen bir süre olabilir) içerisinde ödemesini istemesi ödemediği takdirde icra yoluna başvuracağını belirtmesi gerekir.Kişi ihtarnameyi tebliğ tarihinden itibaren ihtarnamede verilen süre içerisinde borcunu ödemezse ilamsız icra yoluyla istemesi gerekmektedir. Ancak borçlu kişi ilamsız icraya 7 günlük süresi içerisinde itiraz ederse bu sefer dava açarak alacağını talep etme yetkisi bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-06 12:37:29   Cevap Tarihi:2008-08-06 13:31:59

Soru: iyi günler. Biraz önce 260 nolu başvuru numarası ile size bir sorun aktarmıştım. burada müşterinin vermiş olduğu senet 3. bir kişiye ait. senedi esnaf arkadaşımız almış değil. yani elinde alacağına dair hiçbir belge yok. müşterinin aracına gelen haciz üçüncü kişiye vermiş olduğu senetten kaynaklanıyor. Bu nedenle esnafımız neye dayanaraktan müşterisini icraya verecek aceba. bu yönden aydınlatırsanız memnun olurum.    Cevap: Senet kendisine verilmemiş olsa bile biraz önce yazdiğım yolları takip ederek alacağını alabilir.Açılacak davada tanık gösterebilir. 
 Soru Tarihi:2008-08-06 13:44:03   Cevap Tarihi:2008-08-06 14:26:49

Soru: 01.01.2009 tarihinden itibaren plaka bısım işlemleri sadece yeni arabalar için olacak.eski araçların üzerindeki plaka hangi ile ait olursa olsun değişmeyecek.plaka dosyaları kalkması söz konusu eğer yürürlüğe girerse odalırımız ve federasyonunumuzun gelir kaynakları azalmış olacak bu konuda çalışmalarınız varmı bilgilendiriseniz çok iyi olacak.Allah yardımcımız olsun.    Cevap: Yapılan çalışmaları www.tesk.org.tr adresinden takip edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-06 15:04:28   Cevap Tarihi:2008-09-03 10:22:10

Soru: meslek odalarında çalışmakta olan memur ve genel sekreter durumuındaki çalışan personellerein iş giriş ve çıkışlarında özellikle genel sekreter konumundaki görevlilerin başkanın iki dudağının arasın olan çalışma iznine hukuki olarak bu güğne kadar hiç bir girişimde bulunuldumu. hiç bir suç gerekçesi olmadığı halde sırf başkanın onunla çalışmak istememesi nedeniyle binlerce insan bu şekilde görevine son veriliyor hukuki cöümü nedir    Cevap: Meslek kuruluşlarında görev yapan genel sekreter ve personel işçi statüsünde çalışmaktadırlar ve İş Kanunu ile buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde işçileri koruyan hükümler bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-07 12:01:26   Cevap Tarihi:2008-08-07 13:47:26

Soru: ORDU-FATSA İLÇESİNDE TOKİ KONUTLARI İÇİN BELEDİYE İHALE YOLU İLE DOLMUŞ HATTI VE GÜZERGAH BELİRLEYEREK 14 ADET D PLAKASI VERMEKTEDİR. BÖYLE BİR KARAR ALINIRKEN İLÇE TRAFİK KOMİSYONU NEDEN ARANMAMAKTADIR    Cevap: Her ne kadar, 13/10/1983 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "İl ve İlçe Trafik Komisyonları" başlıklı 12. maddesinin (b) bendinin 3 no'lu alt bendinde "Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek" il ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri arasında düzenlenmiş ise de 03/07/2005 tarih ve 5393sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" başlıklı 15.maddesinin (p) bendinde ise, "Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek" belediyelerin yetki ve imtiyazları arasında düzenlenmiştir. 5393 sayılı Kanunun ?Uygulanmayacak Hükümler? başlıklı 84.maddesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda bu 5393 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu 5393 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlandığından dolmuş hattı güzergahlarını ve sayısını belirlemek belediyelerin yetkisindedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-08 09:30:51   Cevap Tarihi:2008-08-08 15:41:26

Soru: Düzce Kaynaşlı Şoförler Odası başkanıyım.5362 Sayılı Kanun gereği Vergi Mükellefi olmayan üyelerimizin kayıtları silinmiş olup Odamızdaki üye sayımızın 194 olduğu bu durumda yasal yükümlülükleri bile zor karşılıyoruz.Konfederasyonumuzun ilgili bakanlıklarla Şoförler Odaları hakkında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacaı konusunda girşimleri varmıdır gelecek bir kaç ay içerisinde yasal yükümlülükleri karşılama konusunda sıkıntı yaşayacağımız ve Kamu Kurum ve kuruluşlara borçlanacağımız açıktır.Odamıza ait Federasyonumuzun ve Konfederasyonumuz katkıları ile mülk almış durumdayız.bugüne kadar hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına borcumuz bulunmamaktadır.Konuyla ilgili bilgi verilmesini arz ederim.    Cevap: Esnaf ve sanatkarlarımız ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızın 5362 sayılı Kanundan ve uygulamasından kaynaklanan sorunlara ve buna bağlı olarak 5362 sayılı Kanunun kısmen ya da tamamen değiştirilmesi konusunda Konfederasyonumuzda başlatılan ve devam eden çalışmalara esas olmak üzere esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızdan görüş ve öneriler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda ?5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar meslek Kuruluşları Kanununun Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı? ile ilgili çalışmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak sürdürülmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-08 14:48:32   Cevap Tarihi:2008-08-17 13:23:32

Soru: şuanki kanunla şoförler odalarında seçimde kimler oy kullanabilecek    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Odaların organları? başlıklı 9?uncu maddesinin (a) bendinde ?Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur.? denilmektedir. Bu düzenlemede yer alan şartları karşılayan oda üyeleri genel kurula katılarak oy kullanabilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-08 17:33:03   Cevap Tarihi:2008-08-17 13:27:26

Soru: zamanında ödenmeyen yıllık aidatlar için odalar üyelerininden tahsiletı avukat aracılığıyla mı yapacaklardır ya da direkt olarak icra dairelerine mi listeleri gönderecektir.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri? başlıklı 61?inci maddesinin 4.fıkrasında ?Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince yıllık aidat borcu bulunan oda üyeleri aleyhine bu aidat borcuna ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilamlı icra takibi başlatmanız hukuken mümkün bulunmaktadır. Bu ilamlı icra takibini icra dairelerinden temin edebileceğiniz örnek ilamlı icra formuna uygun olarak doldurup, yönetim kurulu kararını da bu forma eklemeniz gerekmektedir. İlamlı icra takibinde borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde bu borcu ödemez ise icra takibi kesinleşecek ve borçlunun menkul ve gayrimenkul malvarlıkları üzerine haciz koydurma hakkınız doğacaktır. Odanızın mali durumu müsait ise icra takipleri için avukata vekalet vermeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-11 09:59:06   Cevap Tarihi:2008-08-14 08:55:57

Soru: 5362 SAYILI YASANIN ÇIKTIĞI YIL İTİBARİ İLE YAPILAN SEÇİMLERDE VEYA SEÇİMLERE GİREN ODALARDA YÖNETİME SEÇİLEN BİR ÇOK YÖNETİCİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VEDOP KAYITLARI İNCELENSEYDİ KAYITLARININ HATTA İŞYERLERİNİN OLMADIĞI ANLAŞILACAKTI. GEÇİMİNİ ODA BAŞKANI VEYA ÜYESİ OLARAK SECEN BU KİŞİLER MAALESEF TEFERRUATLI İNCELEME YAPILMADIĞINDAN TESPİT EDİLEMEDİ VE HALA BU ORGANLARDA İŞYERİ OLMADIĞI HALDE GÖREV ALANLARDA VAR SEÇİME BU SEKİLDE GİRİLMESİ VE HALAN BU SEKİLDE DEVAM ETMERSİ DURUMUNDA ODA BAŞKAN VEYA YÖNT.KUR ÜYELERİNE HUKUKİ OLARAK YAPTIRMINIZ NE OLUR VEYA KNUNUN EMREDİCİ HÜKMÜ SİZCE NE OLMALIDIR. ODALARDAN ZİRVE KURULUŞ OLARAK SEÇİMLERDEN SONRA SEÇİLEN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN NEDEN VERGİ KAYITLARI İSTENMEMEKTEDİR.    Cevap: Bilindiği üzere 5362 sayılı Kanunun 7. maddesine göre ?a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak. d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.? Oda üyeliği için aranan şartlardır. Dolayısıyla bir kişinin esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olması için vergi mükellefi olması veya vergiden muaf bulunması da yerine getirmesi gereken şartlardandır. 5362 sayılı Kanunun ?Seçilme şartları? başlıklı 50. maddesinde genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gereken şartlar düzenlenmiş olup, maddenin (b) bendinde en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak seçilme şartları arasında sayılmıştır. Maddenin son fıkrasında ise ?Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir.?denilmektedir. Dolayısıyla bir kişi vergiden muaf olmadığı halde, vergi mükellefiyeti bulunmuyor ise esnaf ve sanatkar sayılamayacağından, bu kişinin oda üyeliği sona ereceği gibi yetkili organlardaki görevi de sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-11 15:05:21   Cevap Tarihi:2008-08-12 13:45:56

Soru: 20/09/1995 tarihinde meslek odasına kaydı yapılan ancak 2003-2004-2005-2006 yıllarına ait ödenmemiş oda aidatlarını ödemeye davet edilen üye, 16/04/2007 tarihindeki dilekçesinde 10/03/2004 tarihinde ticaret odasına kayıt yaptırdığını beyan ederek oda kaydının terkinini istemiştir. 22/02/2007? de geçmiş aidat borçlarına mahsuben 200 yt? lik ödemede bulunarak kalan borçlarını 200 er YT? lik taksitler halinde ödeme yapacağını sözlü olarak taahhütte bulunmuştur. 30/04/2007 tarihindeki yönetim kurulu kararıyla 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanunun 6. maddesinde ?esnaf ve sanatkarlar odasında kayıtlı olanlar ticaret odasına ticaret sanayi odasına deniz ticaret odasına kayıt olamazlar? ibaresine uymadığını 5362 sayılı kanunun 7. maddesindeki üyelik şartlarının devam ettiği ile ilgili tebligat yazısı 03/05/2007 tarihinde kendisine tebliğ olunmuştur. Buna göre üye terkini ne şekilde yapılabilir.    Cevap: Söz konusu kişinin tacir - sanayici sıfatı taşımadığı bu nedenle odanıza kayıtlı olması gerektiği kanaatinde iseniz ilgili ticaret odasından kaydın silinmesini teminen ticaret odasına başvurabilirsiniz. Ancak ticaret odası ile aranızda üye kayıt zorunluluğu bakımından anlaşmazlık çıktığı takdirde 5362 sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince kurulacak mutabakat komitesine başvurarak anlaşmazlığın çözüme kavuşturularak, kişinin hangi odaya kayıt edilmesi gerektiği hususunda mutabakat komitesinin karar almasını sağlayabilirsiniz. Söz konusu kişinin odanız üyesi olma niteliği taşımadığı kanaatindeyseniz; 5362 sayılı Kanun 21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu yürürlükteydi. 507 sayılı Kanunun 119.maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren (30) gün içinde yönetmelikte belirtilen ve sicile geçmesi gereken hususlar ile durumlarında meydana gelen değişiklikleri, aynı süre içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve ilan ettirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Dolayısıyla 10/03/2004 tarihinde ticaret odasına kayıt yaptıran kişinin bu durumunu ilgili sicile (30) gün içinde bildirmesi gerekmekteydi. Durumundaki bu değişikliği bildirmeyen üyenin 5362 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince oda kaydının silinmesine dair verilen yönetim kurulu kararı sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir. Ayrıca 5362 sayılı Kanunun 61. maddesi 4.fıkrası gereğince oda kaydını sildiren üyelerin yıllık aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-11 15:12:19   Cevap Tarihi:2008-08-12 14:52:39

Soru: Oda Genel Sekreteriyim.Geçmiş yıllara ilişkin üye aidatlarını defalarca yapılan ihtarname tebliğine rağmen ödemeyen üyeler hakkında avukat kanalı ile icra takibi başlatmak istiyoruz. Kanun gereği herhangi bir sıkıntı yok gibi.Daha sonrasında herhangi bir sıkıntı doğururmu, nelere dikkat etmem gerekir.Bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum. Hayırlı çalışmalar dileğiyle    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61.maddesi 4.fıkrası son cümlesinde ?Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatlar için öncelikle oda yönetim kurulunca karar alınarak ilamlı icra takibi başlatmanız hukuken mümkün bulunmaktadır. Ancak odanızın mali durumu elverişli ise takipleri yapmak üzere bir avukata vekalet vermeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-11 17:04:22   Cevap Tarihi:2008-08-12 13:27:20

Soru: 1994 yılında ticari taşıt belgesi almak için yalova şöforler odasına mecburen kayıt oldum.sonra kendi ilçemizde 1995 yılında şöforler cemiyeti kuruldu oraya kayıt oldum.1995-2008 yılına kadar bütün aidatlarımı ödedim.işim gereği naklimi yalovaya aldım.yalova şöforlere geçmem lazımdı.ama bana 1994 yılından 2008e borç çıkarıyorlar.benim ilçemdeki şöforlere ödediğim para boşamı gidecek lütfen bana yardımcı olunuz TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Odaya kayıt? başlıklı 6.maddesinde ?Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkarlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir.? denilmektedir. Buna göre öncelikle hangi odaya kayıt olmanız gerektiği hususunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespit sonucunda kayıtlı olmanız gereken odaya aidat ödeme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Eski kaydınız açısından ise; her iki odayla da görüşerek bu işlemin nakil işlemi olduğunu, tek odaya aidat ödemeniz gerektiğini belirtmeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-11 22:00:43   Cevap Tarihi:2008-08-14 10:30:18

Soru: İYİ AKŞAMLAR , ESNAF VE SANATKARLAR İŞ KANUNU?NA TABİ MİDİR? SAYGILARIMLA..    Cevap: 4857 sayılı İş Kanununun 4.maddesinde hangi işlerde ve iş ilişkilerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Buna göre; 5362 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan üç kişinin çalıştığı işyerlerinde İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. 3 kişiden fazla kişinin çalıştığı yerlerde ise İş Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-11 23:39:21   Cevap Tarihi:2008-08-12 13:26:45

Soru: ESNAF KEFALET KOOP. DEN kredi çektim. 25,000 ytl ödemem kaldı. sağlık sebeblerim yüzünden doktorlar 6 ay ömrümün kaldınığı söyledi. bu durumda vefatım söz konusu olursa çektiğim kredim geri ödemesi iptal olurmu yoksa varislerim den tahsil edilirmi.?    Cevap: Öncelikle geçmiş olsun, Allah şifa versin. Kişinin vefatı halinde tüm mal varlığı alacağı ve borçlarıyla mirasçılarına geçer. Bu anlamda mirasçılar 3. kişilere karşı miras bırakan yerine terekenin alacak ve borçları ile ilgili hak ve sorumluluklara sahip olurlar. Ancak borçlarla ilgili yükümlülükleri yerine getiremeyecek durumda olan mirasçılar reddi miras yoluyla bu sorumluluktan kurtulabilirler. Yalnız unutulmamalıdır ki reddi miras bir bütün olarak tüm mirasın kabul edilmemesi anlamına gelir ki bu durumda mirasçıların alacaklarla ilgili hakları da sona erer. Konuyla ilgili olarak kredi çektiğiniz esnaf kefalet kooperatifi ile görüşmeniz de uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-12 11:06:14   Cevap Tarihi:2008-08-12 13:26:16

Soru: İyi günler; istanbul'da esnaflık yapıyordum anacak iş yerimi kapattım ve bir odaya kaydım yok. Emeklilik işlemleri için Bağ-Kur'a başvurduğumda İB formunu işimle ilgili odadan imzalatmam istendi. Size sorum; bu işelm için ilgili oda benden en fazla ne kadar teberrü alabilir? Benim gittiğim oda bir yıllık aidat tutarı kadar talep etti, bu kadar yüksek miktarı talep etme hakları varmı? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.    Cevap: Bu işlem hizmet karşılığı ücrete girmektedir.Bu hizmetin bedeli büyükşehir belediyelerinde ve büyükşehire dahil ilçelerde 16,00YTL, diğer ilçelerde 7,00YTL'dir. Oda aidatlarınızı ödemediyseniz odanın bu alacağını talep hakkı bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-12 11:37:37   Cevap Tarihi:2008-08-13 16:21:00

Soru: benim pide salonum var arkadaşımın yufka jadayıf işlemecisi o faizli kosgeb kredisinden nasıl faydalakanırım    Cevap: 0 faizli KOSGEB Kredisi ile ilgili detaylı bilgilere www.tesk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-12 12:55:19   Cevap Tarihi:2008-08-12 16:36:16

Soru: ESN.SANT.VE SİCİL KAYDIMI VE ESNAF ODA KAYDIMI YAPMADAN ODA TARAFINDAN TARAFIMA FATURA VE PER.SAT.FİŞİ VERİLEBİLİRMİ. SADECE MALİYE KAYDIM VAR. VERECEĞİNİZ BİLGİDEN DOLAYI ŞİMDİDEN TEŞŞEKKÜR EDER İŞLERİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM.    Cevap: Esnaf ve sanatkar iseniz mutlaka ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 12:04:50   Cevap Tarihi:2008-08-13 16:43:57

Soru: ben genelsekreter olarak çalışmaktayım . sizden ricam geçmiş yıllara dönük aidat hesaplama programı yapabilirseniz sevinirim .bütün odalara faydalı olacağını düşünüyorum    Cevap: Hesaplamaya ilşkin www.tesk.org.tr sitemizde tablo bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 15:47:43   Cevap Tarihi:2008-08-13 16:13:06

Soru: 507 sayılı kanun yürürlükte bulunduğu dönemde şoför olarak sicile ve şoförler odasına kayıtlı olanlar şoför esnafımız oda seçimlerinde oy kullana bilecekmi saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Odaların organları? başlıklı 9?uncu maddesinin (a) bendinde ?Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur.? denilmektedir. Bu düzenlemede yer alan şartları karşılayan oda üyeleri genel kurula katılarak oy kullanabilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-14 10:14:54   Cevap Tarihi:2008-08-17 13:29:28

Soru: 5362 sayılı kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir.    Cevap: 21 haziran 2005 tarihinde 25852 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-08-14 13:12:56   Cevap Tarihi:2008-08-14 16:25:43

Soru: İYİGÜNLER. TIR SAHİBİ ÜYEN BİR AY ÖNCE KAZA YAPARAK ARACI KURDAYA AYRILDI YAPILAN TESTLERDE 38,7 ALKOL ÇIKMIŞ KANINDA AMA VATANDAŞ ALKOL-SİGARA DAHİ KULLANMIYAN BİRİ COLA VE ENERJİİÇEÇEKLERİNDEN İÇMİŞ KASKO ŞİRT.KANINDA ALKOL VAR DİYE ARAÇ BEDELİNİ ÖDEMİYOR ÜYEM HAKKINI ARAMAK İÇİN HANGİ YOLA BAŞVURMALIDIR TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Kasko şirketi aleyhine dava açıp bu davada alkol almadığını ispat etmesi gerekmektedir . 
 Soru Tarihi:2008-08-14 16:14:31   Cevap Tarihi:2008-08-14 16:32:17

Soru: vergi mükellefliği , oda kaydı,sicil kaydı devam eden bir üye bağkur değilde ssk dan emekli olabilmek için ssk primi ödüyor.Bu kişiler 2010 da yapılacak genel kurulda oy kullanabilirmi.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Üyelik şartları? başlıklı 7.maddesinde ?a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak, b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak., c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak, d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak? oda üyeliği için aranan şartlarlar arasında sayılmıştır. Kanunun ?Odaların organları? başlıklı 9?uncu maddesinin (a) bendinde ise; ?Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur.? denilmektedir. Her iki hükümde de üyelik için hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olunduğuna ilişkin bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla üyenin hangi sosyal güvenlik kurumuna prim ödediğine bakılmaksızın, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına kayıtlı olan ve Kanunun 9. maddesi (a) bendinde düzenlenen şartları karşılayan oda üyeleri genel kurula katılarak oy kullanabilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-15 09:42:20   Cevap Tarihi:2008-08-17 13:32:37

Soru: esnaf ve sanatkalar odasında ve şoförler odasında şoför olarak eski kaydı var ise oy kullanabilirmi "(eski kayıtlı olan şoförlerin kaydı silindiği takdirde şoför hiç bir faaliyette bulunamaz.bunların kayıtları silinmesi mecburimidir kayıt silinmeye bilinirmi veya silinmesi zorunlumu.saygılarımla.    Cevap: oda kaydı olmayanların hiçbir şekilde oda genel kurulunda oy kullanabilmesi mümkün bulunmamaktadır. 507 sayılı Kanun yürürlükte iken şöförler esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olabilmekte idiler.Ancak 5362 sayılı Kanuna göre oda üyeliği için vergi kaydının olması veya vergiden muaf olması gerektiğinden vergi kaydı olmayan şöförlerin oda kayıtlarının silinmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-15 17:44:37   Cevap Tarihi:2008-08-18 15:30:50

Soru: sicil müdürlerimiz tarafından ,oda yönetim kurullarınca kendilerine bildirilen ve gerçek veya basit usul de vergiye tabi nakliyeci,taksici,kamyoncu v.b olan ve fakat 507 sayılı kanun yürürlükte bulunduğu dönemde şoför olarak sicile kadedilmiş bulunan üyeler,kendilerinden herhangi bir ücret alınmadan aktif konuma getirilecektir.( denilmektedir buna göre sicilde ve şoförler odasında eski kayıtlı şoförler güncellenip oy kullanabilirmi.Detaylı bir açıklama yapılırsa iyi olur saygılarımla.)    Cevap: Vergi kaydı bulunan bir şoförün oda ve sicil kaydı da var ise bu durumda genel kurulda oy kullanabilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-18 15:19:09   Cevap Tarihi:2008-09-10 14:30:45

Soru: genel sekreteri işten çıkardık,usulsüzlükleri yüzünden.ertesi günü noterden ihtarname çektik,6 kişi imzaladı o gün ve birliğe yazı gönderildi işine son verildiğine dair.fakat bir sonraki toplantıda tekrardan 4 kişi sekreteri geri alma kararı alıyorlar bu nasıl olur?sekreter ilkokul mezunu ve belgelerle bunun suçları var elimizde?hukuki açıdan ne olur? suçlardan birisi üyeden sicil kayıt paraı almış kaşelemiş not kağıdını bedelin üzerinde almış, yol parasını söylememiş üyeye ve üye bundan şikayetçi durumu ne olur? yönetim kurulu olarak sekreterden bağış makbuz dökümanlarını istediğimizde 3 adet kesmemiş olduğunu tespit ettik.bu ne olur hukuki açıdan? bir sekreter odada bağkur sigorta takip işleri yapabilirmi para karşılığında kendine ticari kazançla odanın adı altında? bunun hukuki durumlarını lütfen ayrıntılarıyla yazarmısınız..öyle karar defteri ihtarnamesi çekildikten sonra geri dönüşüm nasıl olur veya mahkemeye dgm ye mi başvurmalıyız?nasıl olacak bu işlemler...    Cevap: 5362 sayılı kanun 21 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 57. maddesinde birlik ve federasyon genel sekreter ve yardımcılarının en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmaları, oda genel sekreter ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu olması şart koşulmuştur. Ancak 5362 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce genel sekreter olarak çalışanlar bu kanunda sayılan nitelikleri taşımasalar bile kazanılmış hakları olduğundan bunların görevlerini sürdürmelerinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Genel sekreterin atanması veya görevine son verilmesi ise yine 5362 sayılı kanuna göre ancak usulüne uygun yönetim kurulu kararı ile mümkündür. Ayrıca iddia edilen hususlarla ilgili olarak da cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunulması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-08-19 00:08:39   Cevap Tarihi:2008-08-19 13:15:15

Soru: odaya müffetiş çağırmak istiyorum ne yapmam lazım? birde sekreter değişimi olduğunda hangi prosüdürler izleniyor yazarsanız sevinirim?    Cevap: şikayetlerinizi içeren bir dilekçe ile üst kuruluş olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurmanız mümkündür.Genel sekreterin atanması veya görevine son verilmesi ise 5362 sayılı kanun gereğince ancak usulüne uygun yönetim kurulu kararı ile mümkün olmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-19 00:10:19   Cevap Tarihi:2008-08-19 13:23:20

Soru: oda yönetimi ikiye bölündü sekreter yüzünden,seçime nasıl gideriz? ve birde bir üyenin elinde bir not ksğıdı var,sekreter tarafından onaylanıp sicil kaydı diye fazla para almış üye davacı olacağını söylüyor.sekreter bana yol masrafı aldığını söylemedi demiş ve baya bir yüksek almış parayı...bu sekreterin durumu ne olur?hukuki açıdan ceza alırmı?bu hapismi olur yoksa para cezasımı?    Cevap: 5362 sayılı kanuna göre; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurulları 4 yılda bir yapılmakta ve seçilen yönetim ve denetim kurulları bu süre içerisinde kanunla verilen görev ve yetkilerini kullanmaktadırlar. Karar organları 4 yıllık süre için seçilmekte ve çalışmalarının sonuçlarını 4 yılın tamamlanmasıyla birlikte genel kurulun takdir ve değerlendirmelerine sunmaktadır. Esas olan seçimlerin 4 yılda bir yapılmasıdır. İstisna ise olağanüstü nedenlerin ortaya çıkması halinde ve 5362 sayılı kanunun 44. maddesinde öngörülen çağrı ve çoğunluk koşullarının yerine getirilmesi sureti ile genel kurulun toplanması ve gerektiğinde seçimlerin yenilenmesidir. İddia edilen hususlarla ilgili olarak da cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunulabilir. İddia edilen hususların takdiri ise cumhuriyet savcısınındır. 
 Soru Tarihi:2008-08-19 00:17:22   Cevap Tarihi:2008-08-19 14:23:33

Soru: Odada genel sekreter olarak görev yapmkatayım.Benden önce görev yapan arkadaş 7 yıl boyunca hiç izin kullanmamış ve genel kuruldan yılda enaz 2 enfazla 4 ikramiye ödenir şeklinde karar alınmasına rağmen hiç bir ikramiye ödenmemiş.Görevden ayrılan arkadaşa kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiş.Fakat bu arkadaş odayı dava edip dier haklarınıda talep ediceni sölemektedir.Bu haklarını odadan alabilir mi?    Cevap: 5362 sayılı kanun 21 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna dayanılarak çıkarılan esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri ve federasyonları personel yönetmeliğiile 5362 sayılı kanundan önce yürürlükte olan 507 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan esnaf ve sanatkarlar odaları personel, muhasebe ve muamelat yönetmeliğinde genel sekreterlerin hak ve alacakları düzenlenmiştir.Ayrıca genel sekreter işçi statüsünde çalışmaktadır.Dolayısıyla iş kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere de tabidir. Söz konusu mevzuat hükümlerinin verdiği işçilik alacaklarını çalıştığı dönem içinde alamayan genel sekreterin bu hak ve alacaklarını talep etmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-08-20 10:13:54   Cevap Tarihi:2008-08-21 09:11:51

Soru: 5362 sayılı yasa gereği kaydı silinen şoför üyelerimizin odamıza tekrar kazandırılması için yapılan bir çalışma var mı? ayrıca ticari taşıt kullanım belgesi iptal olduğundan odalar gelir kaybına uğramaktadırlar keza 2009 yılından itibaren ilgili yasa gereği plaka satışlarında ciddi azalmalar olacaktır , ilçelerde yıllık aidat ve belge ücreti düşürülmüştür kısacası odaların gelir kayıplarının engellenmesi için yapılan çalışmalar yada bir iyileştirme olacakmıdır?    Cevap: Yapılan çalışmaları www.tesk.org.tr adresinden takip edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-20 11:17:39   Cevap Tarihi:2008-09-03 10:22:42

Soru: başkanımız istifa etmek istiyor,onun yerine başkan vekilimi göreve geçer ,yoksa yönetim kurulu aralarında tekrar başkanınımı belirler?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54. maddesinin 2. fıkrasında "Genel Başkan veya başkanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda, yönetim kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarından birisini başkan olarak seçer" denilmektedir.Söz konusu Kanun gereğince, başkanın istifa etmesi durumunda yönetim kurulunun kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarından birisini başkan olarak seçmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-21 16:49:51   Cevap Tarihi:2008-08-21 17:28:33

Soru: temsil ettigim odada genel sekreterim odaya borcu olan yandaşlarına üye belgesi verdigini tesbit ettim genel sekretere hanği yoldan ve nasıl bir ceza verebilirim    Cevap: Genel sekreterin hukuki niteliği ve üstlendiği görevleri yeni çıkan esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri ve federasyonları personel yönetmeliğinde belirtilmiştir.Yine genel sekreter işçi statüsünde çalıştığından iş kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere de tabidir. Dolayısıyla,bu hükümlere göre genel sekreter hakkında işlem yapılması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-08-22 15:10:34   Cevap Tarihi:2008-08-26 16:48:00

Soru: İZMİR YEŞİLYURT ESNAF VE SANATKARLAR ODASINDAN BAGKUR BELGEM İÇİN BİLGİ YAZISI ONAYLATTIM BU BEDELİM HEM AİDAT ÖDEYİP HEM TARAFIMIZDAN ALINMASI RESMEN ÜYELERİ ENAYİ YERİNE KOYMAKTIR. HEM YILLIK ÜCRET ALINSIN HİZMET İÇİN HEM KIRK YILDA BİR İŞİMİZ DÜŞÜNCE BELGE ONAYLATMA PARASI BU SORUNA BİRAN ÖNCE ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİR ESNAF ÇOK KOLAY PARA KAZANMIYO Kİ BİDE BİZİ TEMSİL EDEN BİRLİK ufak BİR İŞLEM İÇİN SİZ BU PARALARI ALIYOSUNUZ    Cevap: 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununun "odanın gelirleri" başlıklı 14. maddesinde kayıt ücreti, yıllık aidat, Konfederasyonca belirlenen tarife ücretleri karşılığında düzenlenecek ve onanacak belgeler ile yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretler ve diğerleri odanın gelirleri arasında sayılmıştır. Dolayısıyla, odaca yapılan hizmet karşılığı alınan ücret söz konusu kanundan kaynaklanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-22 15:59:18   Cevap Tarihi:2008-08-26 11:51:31

Soru: Minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçlarının fiyat tarifelerini kim belirler? 5362 Sayılı Kanunun 62 baddesinde Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üratilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri bağlı bulunduğu odalarca hazırlanır ve bağlı bulunduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır ve ya reddedilir... denmektedir. Oysa ki Türkiye genelinde olduğu gibi bizim bölgemizdede minibüs dolmuş halk otobüsü ve servis araçları fiyat tarifeleri belediye meclis kararı ile belirlenmektedir Vitrin dergisinin bu ayki sayısında yer alan Kütahya Minibüsçülerinin hukuk zaferi konu başlıklı yazıda Kütahya Mİnibüsçüler Odasının Eskişehir 2. İdari Mahkemesinde açtığı davayı kazanması bizim gibi oadalara bir örnek teşkil edermi? Oda olarak kanuni hakkımızı elde etmek için davamı açmalıyız?    Cevap: 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununun 62. maddesine göre esnaf ve sanatkarların ücret tarifelerini kayıtlı bulundukları odaları hazırlamakta ve birliğin onayına müteakiben yürürlüğe girmektedir.Kütahya minibüscüler,servis araçları ve halk otobüsleri odası tarafından Kütahya belediye başkanlığı aleyhine açılan dava da oda lehine sonuçlanmıştır. Fakat söz konusu karar sadece tarafları bağladığı için,her ne kadar odanız için emsal teşkil etse de siz de oda olarak belediye aleyhine idare mahkemesinde fiyat tarifesi verme yetkisinin kendinizde olduğu talebiyle iptal davası açabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-26 12:55:02   Cevap Tarihi:2008-08-27 13:17:37

Soru: Odadan kendi İsteği ile ayrılan Genel Sekreter ve Basit Usul Muhasebe Memuru kıdem tazminatı ala- bilirmi?Bu konuda bilgi verirseniz teşekkürler.    Cevap: kendi isteği ile işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmez. 
 Soru Tarihi:2008-08-26 16:27:52   Cevap Tarihi:2008-08-26 16:52:03

Soru: 21.12.1984tarihinde halk bankası istanbul şubesinden verilen hesap numarasına ucretini yatırdık ankara şubesine yatıran ramazan dıgıroglu yatırdıktan sonra sicil kayıtımızı yapmak için istanbul esnaf sicil mudurlugune 16 ocak 1985 tarihinde evraklarımızı eksikiz teslim edildi evraklarımızın teslim alındıgına dahil bir ufak evrak verildi bagkur ra vermek için sicil evraga baş vurdugumuzdan sicilbkayıtımızın olmadıgını söylendi ve gerekli dokontu gösterdigimizden resmi degil dir bunlar herkes bi hesaba para yatıra bilir diendi bu işe ben cok şaşdım oysaki bu evrak neden işlenmemiş mukelefin sucu degil suc kurumun hatası hatayı giderecegine birde mukelefi azarlaması acba ne kadar dogru bir yoldur bende mahkeme ile sorunu cözmek istemedigimi nedeni ise avkat ucretini verecek kadar ekonmik durumumuzun uygun olmadıgını belirtim bu sorun senin sorunun öyle ise bu işi karıştırma ben sana yatırdıgın ucreti vereyim sen bu işin peşini bırak bende rahat edeyim denen bir mudur beyle hizmet yururmu ne kadar topluma hizmet eder burda bir hak var bu hakı kulana bilirsem bagkurada emekli ola biliyorum aksi durumdan emekliligim olmuyor senmahkemeye baş vurusan biz mutlaka senin evragına cevap verecegiz ama yasadaki acıkları sen bilmesin biz biliriz biz ona göre cecap veririz sende havanı alırsın diyen bir kurumdan nasıl hak aranır    Cevap: Gönderdiğiniz mailden sicile neden kayıt olamadığınız anlaşılamamaktadır. Ancak, Sicile kaydınızın yapılmaması müdürün kişisel hatasından kaynaklanıyor ise hukuksal yollara başvurarak hakkınızı aramanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-08-26 19:21:30   Cevap Tarihi:2008-09-10 14:44:08

Soru: iyi günler.1996 yılında bir iş yrei açtım 1997 yılında kapadım.bağlı bulunduğum odaya vergi dairesi kanalı ile kayıt işlemim yapıldı kapatırkende vergi dairesinden kapanışımı verdim.aradan 11 yıl geçtikten sonra bana odadan icra kararı geldi.bu zamana kadar ikamet adresime her hangi bir tebligat veya ihbar mektubu gelmedi.(oda iş adresine gönderdiğini söylüyor.oysa dosyamda ev adresimde mevcut).şimdi öğrenmek istediğim ilgili kanun ve yönetmeliklerde 5 yıl zaman aşımı süresi varken ve ilgili kanunu 8.maddesinde üyelik fesih şartları içinde geçen 6 aylık süre aşılmışken bu yapılan icrai işlem yasalmı    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Üyelik şartları? başlıklı 7. maddesi gereğince vergi mükellefi olmak veya vergiden muaf bulunmak esnaf ve sanatkarlar meslek odası üyeliği için aranan şartlardandır. Bu anlamda ticari faaliyetine son vererek vergi kaydını sildiren oda üyesi esnaf niteliğini kaybetmektedir. Ancak oda üyeliği kaydı sona ermediğinden aidat ödeme yükümlülüğü de devam etmektedir. Dolayısıyla vergi kaydınızı sildirmenize rağmen oda üyeliğinizi sürdürmeniz halinde aidat ödeme yükümlülüğünüz devam edecektir. 5362 sayılı Kanunun ?Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri? başlıklı 61?inci maddesinin 4.fıkrasında ?Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından yıllık aidat borcu bulunan oda üyeleri aleyhine bu aidat borcuna ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilamlı icra takibi başlatılması hukuken mümkündür. Öte yandan icra takibi borçlusu olarak tarafınıza tebliğ edilen ödeme emrine, süresi içerisinde, İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde itiraz etme hak ve yetkiniz bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-28 12:11:39   Cevap Tarihi:2008-09-01 15:46:49

Soru: MERHABA MEMUR PERSONELİM G.SEKRETER SENELİK İZNE ÇIKIŞLARINDA YÖNEYİM KR.İLE İZİN DÖNÜŞÜNE TARİHİNE KADAR EVRAK İMZA YETKİSİ VERİLİYOR AMA G.SEKRETERİN NORMAL MESAİ SAATLERİNDE YERİNDE BULUNMADIĞI ZAMANLAR BEN İMZA ATIYORUM BŞK.VE G.SEKRT İTİRAZ ETTİĞİMDE BENİM İMZA YETKİM YOK SEN İMZALA BİRŞEY YOK ONDA DENİLİYOR 10 SENELİK PERSONELİM 2008 YILI İZNİMİ 10GÜNLÜK VERİLDİ 7.GÜNÜNDE İŞE ÇAĞRILDIM TELEFONLA İZNİM TAM SAYILACAK MIŞ ÇAĞRILDIĞIMA DAİR BİR YAZI BELGE YOK İZİNDE İKEN YETKİM YOKKEN EVRAKLARDA MAKBUZLARDA İMZAM VAR BU KONULARDA BANA YARDIMCI OLUP CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54. m.?de ?Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin müşterek imzaları bağlar.?denilmektedir. 57.m.de ise ?Giderler, başkan veya vekili ile genel sekreterin ortak imzasıyla yapılır. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak, yönetim kurulu kuruluş içi konularda genel sekretere tek başına imza yetkisi verebilir.? denilmektedir.Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin 38. m.nin (a) bendinde "Vekalet; Oda, birlik veya federasyonu imzası ile taahhüt altına sokan veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğunu taşıyan, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu olan görevlerde bulunan personelin; kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle, görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde ya da boş olan bir kadroya kurum içinden bir personel, asli görevi ile ilişiği kesilmeksizin iki ayı aşmayan süreyle sınırlı olmak üzere genel sekreterin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile vekalet görevi verilebilir.? denilmektedir. Yönetmeliğin 35. m.de ?İznini kullanmakta olan personelin hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, ilgili personel birim amirinin teklifi ve genel sekreterin onayı ile göreve çağrılabilir. Yıllık izinden çağrılanlara ve işin bitimini müteakip yıllık izinlerini tamamlamak üzere geldiği yere dönenlere yol giderleri ile birer günlük gidiş-dönüş için harcırah ödenir. İzinden çağrılan personelin tekrar iznine devam etmemesi halinde bu süreye ait izin hakları saklıdır.? denilmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-28 12:31:55   Cevap Tarihi:2008-09-02 13:47:01

Soru: ÜYELERİN GEÇMİŞ YILLAR AİDATLARINA GECİKME ZAMMI İLE ALINIRKEN BAŞKAN VE GENEL SEKRETER BU ÜYEDEN GEÇİKME ZAMMI ALMAYIN DEME YETKİSİ VARMI MAKBUZU KESEN ÇALIŞAN NE YAPMALI    Cevap: Oda aidatlarının düzenli ödenmesi üye için yasal bir yükümlülüktür. Odanın aidat alacağı ve bu alacağın süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle tahakkuk ettirilecek gecikme zammı alacağı kanundan kaynaklanan kamu alacağı niteliğinde olduğundan oda yönetiminin bu alacağından kendi iradesiyle vazgeçme gibi bir hak ve yetkisi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-08-28 12:59:47   Cevap Tarihi:2008-09-11 17:11:54

Soru: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlkikleri ve Fedarasyonları Personel Yönetmeliğinin 3.Maddesi 2.paragrafı ( Maaş artışları ) ve 41.Maddesini 1.paragrafı(İkramiyeler)konularının uygulamasının Yönetmelikmi Yön.Kur.Kararı bağlar.Uygulama da hangisi dikkate alınır.Teşekkür ederim.    Cevap: Sorunuzun ilk bölümünde yer alan Yönetmelik maddesinin sehven 3 yazıldığı anlaşılmaktadır. Sözkonusu düzenleme 37.maddenin 2.fıkrasında yer almakta olup, bu hükme göre ücret artışları yılda en az iki kez ve ocak ile temmuz aylarında yapılmalıdır. Ancak ikiden fazla ücret artışı yapmak yönetim kurulunun takdirindedir. Yine bu düzenleme gereğince ücret artışı Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumunca bir önceki yıl için açıklanan üretici fiyat endeksi oranından aşağı olamaz, ancak bu orandan daha yüksek bir artış oranını belirlemek yine yönetim kurulunun takdirindedir. Yönetmeliğin 41.maddesinin 1.fıkrasında ise "Personele,imkanlar dahilinde, yönetim kurulunun kararı ile yılda iki adedi geçmemek üzere birer aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilebilir" denildiğinden, personele ikramiye verilmesi hususu yönetim kurulunun takdirindedir, ancak yönetim kurulu yılda en fazla iki kez ikramiye verilmesi husunda karar alabilir. 
 Soru Tarihi:2008-08-29 15:14:53   Cevap Tarihi:2008-09-01 16:16:44

Soru: Konfederasyonumuzca çıkarılan yönetmeliklerden sonra ilçe odalarda aidatlar 128 den 64 e düştü. İlçe odalarımızın buna uymaması ve aidatı 128 olarak almasının oda açısından ne gibi sıkıntısı olur.    Cevap: Oda yönetimi ile oda genel sekreterinin mevzuat ile belirlenen aidat miktarlarına uymaması Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-01 09:38:14   Cevap Tarihi:2008-09-10 14:27:34

Soru: Bodrumdan kredi kullandım .fakat 1 adet taksit geçiktirdim bundan dolayı avukata verildim . benim ricam ben buranın yerlisiyim bir takım ticari zorluklarım oldu.bu krediyi acaba taksitlendirebilirmiyim.bana bukonuda yarsanız sevidımcı olursanız sevinirim.    Cevap: kredi veren kurumun avukatı veya yöneticisiyle görüşmeniz halinde,taksitlendirme imkanı olup olmayacağıhususunda bilgi almanız mümkün olabilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-09-04 12:07:48   Cevap Tarihi:2008-09-04 15:03:14

Soru: 2005 yılından itibaren genel sekreterlik yapmaktayım.ortookul mezunuyum genel sekreterlik görevine devam edebilirmiyim    Cevap: 2005 yılının hangi ayında işe başladığınızı bildirmeniz halinde konu ile ilgili tarafınıza bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-09-08 11:12:48   Cevap Tarihi:2008-09-09 09:24:30

Soru: 01.03.2003 yılından beri esnaf ve sanatkar odasında genel sekreter olarak çalışmaktayım ama 1 gün bile olsa sigortam yatırılmadı ne yapmam gerek    Cevap: işçinin sigorta primlerinin işveren tarafından yatırılması yasal bir yükümlülüktür. Dolayısıyla,işverenin hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Konu ile ilgili idari ve adli yollara başvurma hakkınız bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-09-08 12:36:15   Cevap Tarihi:2008-09-09 09:46:02

Soru: Oda üyemize faliyet belgesi verdiğimizden dolayı üyemizin bankadan aldıgı kredide mali yükümlülük altına girermiyiz(kefil olmuş olurmuyuz)teşekkür ederiz.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 13. maddesinin son fıkrasında "kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler,kamu iktisadi teşebbüsleri,esnaf ve sanatkar kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar" denilmektedir.Dolayısıyla, oda üyesi olan bir kişiye, söz konusu kanunda belirtilen sebeplerden dolayı faaliyet belgesi verilmesi, odayı mali yükümlülük altına sokmaz. 
 Soru Tarihi:2008-09-09 12:09:42   Cevap Tarihi:2008-09-09 15:09:34

Soru: odamıza baglı olan üyelerden yıllık aidat tahsilatını yapamıyoruz bunun yasal,kolay,uygun yolu nedır yardımlarınız için teşekkur ederız    Cevap: 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununun 61. maddesinin 4.fıkrasında "Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir." denilmektedir. Dolayısıyla, odanız yönetim kurulunca alınacak karar ile ilamlı icraya başvurarak ilamlı haciz yolu ile yıllık aidatların tahsil edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-09 12:17:00   Cevap Tarihi:2008-09-09 15:41:34

Soru: ilçe sorumluluk sınırları içindeki koperatif üyelerimizin ilmerkezindeki sicilden baglı oldugu ilçe sınırları içindeki oda yerıne il merkezindeki odaya yonlendırme yapılmaktadır bır çok defa konu hakkında bırlık başkanımıza bu konuyu ilettigimiz halde onune gecememekteyız kı bu arada bırlık başkanımız ayrıca il merkez oda başkanı oldugu için tum koop uyelerini kendı odasına yönlendırmektedırbuda bizi magdur etmekdetir ne yapmamız gerekır    Cevap: İl merkezindeki oda ile ilçe menkezindeki odaların isimleri belirtildiği takdirde konu hakkında bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-09-09 12:24:41   Cevap Tarihi:2008-09-09 16:32:27

Soru: İKİ AY ÖNCE YÖNETİM KURULU KARARI İLE VERİLEN ZAM BAŞKANIN KIZMASI SONUCU 2 AY SONRA TEKRAR ZAM VERMİYORUM VERDİĞİM ZAMI TEKRAR ÇEKİYORUM DEME YETKİSİ VAR MI? BU KEYFİYET DEĞİLMİ NE YAPMAMIZ GEREKİYOR    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri ve federasyonları personel yönetmeliğinin 37.maddenin 2.fıkrasına göre ücret artışları yılda en az iki kez ve ocak ile temmuz aylarında yapılır. Yine bu düzenleme gereğince ücret artışı Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumunca bir önceki yıl için açıklanan üretici fiyat endeksi oranından aşağı olamaz.Dolayısıyla söz konusu personel yönetmeliğinde düzenlenen bu hüküm gereğince yönetim kurulu başkanının tek başına keyfi olarak yönetim kurulu tarafından verilen zammı geri alma yetkisi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-09-09 13:21:05   Cevap Tarihi:2008-09-09 16:16:28

Soru: MAAŞLAR KONUSUNDA SORU SORMUŞTUM.BAŞKANIN KAFASINA GÖRE MAAŞI İNDİRME YETKİSİ VAR MI DİYE AMA SORUMA CEVAP ALAMADIM.    Cevap: Dün konu ile ile ilgili olarak ayrıntılı cevap verilmiştir. Başkanın tek başına böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-09-09 16:37:34   Cevap Tarihi:2008-09-10 09:21:53

Soru: Vergi kaydı silinmiş olan fakat oda kaydı ve sicil kaydını sildirmemiş bir üye 2010 yılındaki genel kurulda oy kullanabilecekmi? sicilini sildirmediği için zaten hazirunda çıkacak ne yapılması gerekiyor.    Cevap: 21 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununun 7 maddesine göre, oda üyeliği için vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak gerektiğinden, bu madde kapsamında yapılan güncelleme çalışmalarında vergi kaydı olmayan kişilerin oda kaydı ile sicil kaydının da silinmesi gerekmekteydi. Bu nedenle vergi kaydı olmayan bir kişinin güncelleme çalışmaları sırasında oda kaydı ile sicil kaydının niçin silinmediği hususunda bilgi verilmesi durumunda sorunuza yanıt verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-09-09 16:39:33   Cevap Tarihi:2008-09-09 16:53:08

Soru: 605.başvuru numaralı soruda sormak isteğim şu. güncellemeden sonra vergi kaydının sildirip oda ve sicil kaydı devam edenler için geçerlidir. üye vergikaydını 2008 yılı içinde sildiriyor fakat oda ve sicil kaydı devam ediyor. gelip sildirmiyor.bu konuda ne yapılacak.hazirunda çıkacak sonuçta    Cevap: Eğer bir kişi vergiden muaf esnaf grubunda değil ise vergi kaydının olmaması durumunda üyeliğinin sona erdirilmesi gerekmektedir. Kişi, vergi kaydı olmadığı halde oda ve sicil kaydını sildirmiyor ise odanın bu durumdaki kayıtları yönetim kurulu kararı alarak silmesi ve durumu sicile bildirmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-09 17:04:08   Cevap Tarihi:2008-09-09 17:13:51

Soru: 2006 yılında genel sekreter oldum ortookul mezunuyum herhangi bir sorun olurmu    Cevap: 5362 sayılı Kanun 21/06/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun "Genel sekreterler" başlıklı 57. maddesinin 7.fıkrasında oda genel sekreter ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu olması şartı getirildiğinden, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra göreve getirilecek genel sekreterlerde bu şartın yerine getirilmesi yasal bir zorunluluktur. 
 Soru Tarihi:2008-09-12 09:56:25   Cevap Tarihi:2008-09-12 10:53:26

Soru: Genel Kurul Tahmini bütçe tutanağında personele yılda 4 maaş ikramiye verilmesi kararı bulunuyor. Ben geçen yıla ait 4 maaş ikramiyemi şimdi alabilirmiyim?    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 41.maddesine göre yönetim kurulunun kararı ile yılda iki adeti geçmemek üzere birer aylık net ücret tutarında ikramiye verilmesi yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-17 09:25:58   Cevap Tarihi:2008-09-17 16:21:41

Soru: 1- Odanın genel sekreteriyim.200 yılının mayıs ayında genel sekreter olarak işe başladım halen devam etmekteyim.bugüne kadar hiçbir şekilde izin kullanmadım,kullanamadım.personel yönetmeliğinin 41.ci maddesinde birer aylık net maaş verilebilir, ibaresinde yönetim kurulu yılda verilecek olan iki adet ikramiyeyi net olarak ödemek zorundamı    Cevap: Personele ikramiye ödemek oda yönetim kurulunun takdirindedir.Oda yönetim kurulunun ikramiye ödemek zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-09-17 13:58:14   Cevap Tarihi:2008-09-17 15:03:49

Soru: 2000 yılının mayıs ayında genel sekreter olarak Şoförler odasında işe başladım, görevime devam etmekteyim.Bugüne kadar tek personel olduğum için personel yönetmeliğinin 28,ci maddesine göre izin kullanamadım.bu soruyu daha önce sordum aldığım cevap kullanmadığım iznlerimin ücret karşılığı olmadığı belirtildi.bu durum karşısında genel sekreter olarak ben mağdur oluyorum.kullanmadığım izinlerin ücret karşılığı yok bunu kanun yoluyla alma durumum yada yönetim kurulu kararı ile kullanmadığım izinlerin ücretlerini verebilirler mi?    Cevap: İş Kanununa göre işçinin izinlerinin işveren tarafından kullandırılması esastır.Ancak kullanmadığınız izinlere ilişkin izin ücretinizi işten ayrılırken işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-17 14:22:12   Cevap Tarihi:2008-09-17 15:00:05

Soru: Türkiye Genelinde Meslek Odalarımızda büyük sıkıntılar baş göstermiş kapanma noktasına gelen Odalarımız Kapanan Odalarımız olmuştur.Özellikle aidatlar konusun da İlçelerimiz daha çok mağdur edilmiştir.Aidatlar yarı yarıya düşürülmüş kayıt ücretlerimizin yarısı sicil müdürlüklerimizin hesaplarına aktarılmış ve oda gelirleri ilçelerde çok düşmüştür.Çalışan genel sekreterler olarak bu durum bizim maaşlarımızın düzensiz ödenmesine sebep olmuştur.Bu durum karşısında maaş alamayan yada maaşını gününde değil de parça parça düzensiz alan sekreter arkadaşlarımız işi bırakma durumunda hangi haklardan faydalanır yada faydanalana bilir mi?    Cevap: İş Kanununun 24.maddesinin (e) bendine dayanarak iş aktinizi feshedebilirsiniz. Ancak 26.maddeki sürelere dikkat etmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-17 14:38:51   Cevap Tarihi:2008-09-17 16:46:42

Soru: GENEL KURUL KARARI İLE PERSONELE YILDA 4 MAAŞ İKRAMİYE VERİLMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. BEN GEÇEN YILDAN BUYANA KADAR OLAN İKRAMİYE TUTARINI ALABİLİRMİYİM? İYİ ÇALIŞMALAR    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 41.maddesine göre yönetim kurulunun kararı ile yılda iki adeti geçmemek üzere birer aylık net ücret tutarında ikramiye verilmesi yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-17 15:59:42   Cevap Tarihi:2008-09-17 16:30:11

Soru: GENEL KURULU KARARI İLE GENEL SEKRETER YILDA 4 MAAŞ İKRAMİYE ALABİLİRMİ?    Cevap: Yönetim kurulu da karar veriyorsa tüm personele yılda 4 ikramiye verilebilir. 
 Soru Tarihi:2008-09-17 16:37:54   Cevap Tarihi:2008-09-17 16:59:58

Soru: ODANIN FESHEDİLMESİ DURMUNDA ODA PERSONELİNİN TAZMİNATI ÖDENİYORMU ÖDENİYORSA HANGİ KURULUŞ TARAFINDAN ÖDENİYOR.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 15.maddesinde ''feshedilen odaların bağlı oldukları birlikçe görevlendirilecek heyet tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblağ ile ayni haklar, heyet tarafından tutanakla birliğe devredilir''denilmektedir.Odanın mali gücü bu tazminatı ödeyebilecek durumdaysa tazminatın heyet tarafından ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-18 15:06:50   Cevap Tarihi:2008-09-18 15:58:15

Soru: vergi kaydı yok sicil ve oda kaydı var.oy kulanabilirmi aday olabilirmi. 2 sorum vergi kaydı iş çi olarak var sicil ve oda kaydı varoy kulana bilirmi aday olurmu.aydınlatırsanız sevinirim tşk    Cevap: Vergiden muaf esnaf statüsünde değilse vergi kaydı olmayan birisinin aday olup oy kullanabilmesi mümkün değildir.Vergi kaydının esnaf ve sanatkarlık faaliyetinden olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-09-18 18:18:13   Cevap Tarihi:2008-09-19 17:03:05

Soru: MADDİ İMKANSIZLIKLAR SEBEBİ İLE BİR MESLEK ODASI KAPATILIRSA VE ODANIN SERMAYESİ,DEMİRBAŞI YOK İSE ODA PERSONELİNİN TOPLU PARASI NASIL ÖDENİR,BAŞKA BİR ODADA ÇALIŞMASI TEKLİF EDİLİRMİ,ÇALIŞMA RED EDİLİRSE TOPLU PARASI VERİLİRMİ, ODANIN HİÇBİR MADDİYATI YOKSA BU TOPLU PARA HANGİ MAKAM TAFAINDAN KARŞILANIR    Cevap: Odanın personelin parasını ödeyecek maddi gücü yok ise bu paranın ödenmesinde başka bir kurum veya kuruluş sorumlu değildir.Başka bir odada çalışmanın kabul edilmesi personel açısından yeni bir iş ilişkisidir. 
 Soru Tarihi:2008-09-19 16:22:19   Cevap Tarihi:2008-09-23 15:14:46

Soru: bizler alt teşkilatta calısan personeller olrak , haksız yere işten atılırsak TESK bize bu kanuda yardımcı olabılır mı ? sevgıler..    Cevap: Bu konuda İş Kanunundan kaynaklanan haklarınızı kullanabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-09-19 23:48:46   Cevap Tarihi:2008-09-23 15:17:02

Soru: TESK olarak böyle bir sistem kurmanız çok güzel.Sadece kendimizin bilmedikleri değil meslektaşlarımızın bilmediklerini sizlerden sorarak öğrenmeleri bizlere ayna tutuyor tecrube kazanıyoruz.Fakat benim bilgi almam gereken konu ne bu sorulara nede cevaplamalara derman yeter.Biz Genel Sekreterler bir okul okuyarak, vb. usullerl Genel Sekreter olmadık.Kimimiz 1 aylık, kimimiz 25 senelik Genel Sekrateriz.Demem o ki; Sene oniki ay,Bir Genel sekreter Ocak 1 . günden Aralık 31. gününe kadar günlük,aylık ve yıllık ne gibi belgeler çıkaracağı,basit usul evrak satışlarından oto plakaya, hangi durumlarda ne gibi işlemler yapılacağına dair TESK bir veya birkaç cd ler yapsa,hem sorulan sorular defaleca sorulmaz,hemde sizleri bu kadar meşgul edilmez.Çok sıkıntı olursa yada olağan üstü bir durumda size konu ile ilgili sorulduğunda,mesala 3.nolu cd nin 23 bölümü gibi sizler yardımcı olabilirsiniz.Çünkü zamam zaman meslektaşlarımızla konuştuğumuzda aynı ismi taşıyan aynı işleri yapan Odalar farklı işlemler yapmaktadır.5362 Sayılı Kanun kitabında ayrıntılara girilmemiştir.Saygılarımla....    Cevap: Görüş ve önerileriniz çalışmalarımızda gözönünde bulundurulacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-09-23 14:17:06   Cevap Tarihi:2008-09-23 15:20:17

Soru: Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Başkan vekili olarak yapmış olduğum Yönetim Kurulu Toplantısında; Yönetim kurulunca Oy çokluğu ile Reddedilen kararların, Bir sonraki Yönetim Kurulu Topantısında 2.kez Bşk tarafından Gündeme alınması ve kararları bir önceki toplantıda Oy çokluğu İle reddeden Yönetimin bu kararları Gündemden geçirmesi yasalmıdır.    Cevap: Bu yönetim kurulu kararının konusuna göre değerlendirilebilecek ve görüş bildirilebilecek bir konudur. 
 Soru Tarihi:2008-11-05 13:37:58   Cevap Tarihi:2008-11-05 15:31:14

Soru: 1-belli bir işte ve belli bir odaya kayıtlı olarak çalışmakta iken ,işkolunu değiştirmesi nedeni ile aynı ilde başka bir odaya kaydını yaptıran ancak nakil işlemini eski odasına bildirmeyen üyenin eski odaya aidat borcu devam eder mi? 2-Vergi kaydını kapattığını beyan eden ancak oda kaydını sildirmemiş üyelerin aidat borcunu ödemeden kaydının silinmesi gerekir mi?Oda kaydının silinmesi için aidat borcunun tamamlanması gerekir mi? Teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61.maddesi 4.fıkrası gereğince oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibariyla alınır.Dolayısıyla 1.sorunuzun cevabı: Kişinin eski odasına olan aidat borcu bu odadan silindiği ay itibarıyla alınmalıdır.Ancak vergi kaydının silindiği tarihi esas alarak mahkeme kararı ile geçmişe dönük aidat borucunun silinmesi mümkün olabilir. 2.sorunuzun cevabı: Vergi kaydını sildiren oda üyesinin oda kaydı aidat borcu ödenmese dahi silinir.Ancak odanın üyenin silindiği tarihe kadar tahakkuk etmiş aidat borçlarının tahsili için üyeden ödeme talebinde bulunması, üyenin sözkonusu borcu ödememesi halinde icra takibi başlatması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-11-05 17:48:11   Cevap Tarihi:2008-11-06 09:21:32

Soru: kullanmış oldugum kredinin ilk taksidinin yarısını ödedim yarısını ödeyemedim kooperatif icr işlei baslatacagını söylüyor bunu yapabilirmi    Cevap: Ödenmeyen bir borç için icra takibi yapılır. 
 Soru Tarihi:2008-11-07 14:38:59   Cevap Tarihi:2008-11-07 15:16:44

Soru: Birlik satmış olduğu evraklarda gelir makbuzu fatura perekente satış fişi vb evraklarda bazı birlikler arasında aşırı fiyat farkı var bunların fiyat raiçleri belli bir oran yokmu TESK şu belirlemiş olduğu fiyat tarifesi yokmu    Cevap: Konu ile ilgili detaylı bilgi Konfederasyonumuzun 12.08.2008 tarihli 2008 Yılı 79 Nolu Basılı Evrak Fiyatları Genelgesinde yer almaktadır. söz konusu genelgeye www.tesk.org.tr adresinde yer alan mevzuat kısmının genelgeler bölümünden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-12-03 13:56:31   Cevap Tarihi:2008-12-03 14:15:54

Soru: ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI, BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ İkramiye MADDE 41- (1) Personele, imkanlar dahilinde, yönetim kurulu'nun kararı ile yılda iki adeti geçmemek üzere birer aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilebilir. Bu madde kesinmidir yoksa Yönetim Kurulunun tasarrufundamıdır.Teşekkür ederim.    Cevap: Söz konusu düzenleme gereğince personele yılda iki adeti geçmemek üzere birer aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilmesi, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının imkanları dahilinde yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2008-12-03 14:42:11   Cevap Tarihi:2008-12-05 13:39:07

Soru: YÖNETİM YADA DENETİM KURULULLARINDAN BİR ÜYE TOPLANTIYA YETİŞEMESE İSMİ AÇILIRMI, SONRADAN İMZALASA OLURMU, İMZAYA GELMESE BİLE İMZASIZ İSMİ VE SIFATII AÇILIRMI,TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: 31/12/2007 tarih ve 26743 sayılı 2.mükerrer Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği?nin ?Yönetim kurulu karar defteri? başlıklı 54. maddesinin 2. fıkrasında ?Her kararın başına tarihi, sıra numarası ve toplantıda bulunan üyelerin isimleri yazılmak suretiyle imzalanır.? denilmektedir. Yönetmeliğin ?Denetim kurulu karar defteri? baylıklı 55.maddesinde ise alınan kararların denetim kurulu üyelerince imzalanacağı düzenlenmiştir. Buna göre, kurul toplantılarına katılan üyelerin isimleri deftere yazılacak ve imzalanacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-12-03 17:30:30   Cevap Tarihi:2008-12-04 15:11:17

Soru: Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Yönetmeliği'nin 13.maddesine göre "Sicil müdürü tarafından öldüğü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanatkârların sicil kayıtlarının silinmesi ve bu hususun Sicil Gazetesinde ilânı doğrudan ve ücretsiz olarak yapılır. Bu durumdaki işlemlerden 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen harçlar tahsil edilmez" hükmü yer almaktadır. Varislerin olmadığının tespiti hangi resmi belgeye dayandırılması gerekir.Bu belge hangi kurumdan tedarik edilmelidir?    Cevap: Birlik sicil müdürlüğü tarafından ölen kişinin kayıtlı bulunduğu nüfus sicil müdürlüğüne varislerinin olup-olmadığı hususu yazılı olarak sorulmalı,nüfus müdürlüğünce bu konuda bilgi verilemez şeklinde bir yanıt verilir ise konu hakkında girişimlerde bulunmak üzere nüfus müdürlüğünün yazısını da ekleyerek konuyu yazılı olarak Konfederasyonumuza intikal ettirmeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-12-24 16:55:32   Cevap Tarihi:2009-01-07 15:21:58

Soru: merhabalar 11 ay sigortalı olarak çalışmış bir kişi işten çıkarıldığı zaman tazminat hakkına sahip olabilir mi ?    Cevap: 4857 sayılı İş Kanununun 120.maddesi ile 1475 sayılı İş Kanunun 14.maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre; 1475 sayılı Kanunun "Kıdem Tazminatı" başlıklı 14. maddesi halen yürürlüktedir. Bu düzenlemede yer alan nedenlerle İş Kanununa tabi işçilerin hizmet akitlerinin feshedilmesi ve yine düzenlemede sayılan diğer nedenlerle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.Dolayısıyla 11 ay sigortalı çalıştırılan işçi, işe başladığı tarihten itibaren tam yıl geçmediği için kıdem tazminatı hakkına sahip olamayacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-01-28 11:30:30   Cevap Tarihi:2009-01-28 15:35:47

Soru: Seçim döneminde seçime girecek adayların odadan HAZİRUN CETVELİ istediklerinde,oda bu listeyi vermesinde bir sakınca varmıdır?    Cevap: 5362 Sayılı kanunun 49 .maddesi gereğince hazırun listeleri zaten seçim döneminde asılarak ilan edilmektedir. Bu nedenle ayrıca verilmesine gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-01-28 11:42:18   Cevap Tarihi:2009-01-28 15:33:29

Soru: Esnaf sanatkarlar odasında genel sekreter olarak görev yapmakta olan bir bayan doğum izinine ayrılmış bulunmaktadır. İzini yasa gereği 16 haftadır, yerine vekaleten bakacak yani tedviren görevlendirilecek kişi kaç gün süre ile görevlendirlir ve ücretinde bir değişiklilk olurmu... teşekkkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği'nin 38.maddesi gereğince genel sekreterin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile iki ayı aşmayan süre ile vekaleten görevlendirme yapılabilir. İki ayı aşan durumda yönetim kurulunca belirlenen tutarda vekalet ücreti ödenir. Ancak tedviren görevlendirme 30 güne kadar sınırlandırılmıştır ve tedviren görevlendirmelerde asli görev ücreti dışında ek ücret ödenmez. Bu konuya ilişkin ayrıntılar www.tesk.org.tr adresinde mevzuat bölümündeki Yönetmeliğin 38.maddesinde yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-03-19 11:15:57   Cevap Tarihi:2009-03-19 17:33:42

Soru: Huk1809 nolu web başvurum hk. esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinde sicil memuru olarak çalışmaktayım.haftalık mesaimiz 5 gündür.cumartesi ve pazar günleri tatildir.    Cevap: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18.maddesi uyarınca " Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,.........geçici işgöremezlik ödeneği verilmektedir" Dolayısıyla raporlu olunan günler için işveren ücret ödememektedir.Bu günler için ücret ödemesi Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılmaktadır.(iki günlük rapor hariç) 
 Soru Tarihi:2009-03-20 00:05:40   Cevap Tarihi:2009-03-24 16:14:28

Soru: 9 gün tatil var diyorlar 29 eylül p.tesi ve 03 ekim cuma günü bankalar açıkmış odalarda açık olacak mı    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları kanununa göre oda olarak ayrı bir tüzel kişiliğiniz olduğundan, tatil yapmak konusunda kendiniz karar vermeniz gerekmektedir.Açık olabileceğiniz gibi kapalı da olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-09-25 16:51:36   Cevap Tarihi:2008-09-26 13:53:35

Soru: oda yöneetim kurulumuz berber esnafının zam talabine istinaden,toplantı yapmış ve 7 kişilik yönetim kurlundan 3 kişi kabul etmemiştir,kabul etmeyen yönetim kurulu karar defterinin altına imza atmamıştır.bu şekilde 3 kişinin imzası olmadan bağlı bulunduğumuz birliğe karar fotokopisini göndersek herhangi bir sorun çıkarmı,yada muhakkak imzalamaları gerekirmi, yoksa direkt yollayabilirmiyiz acil olarak cevap veririseniz sevinirim    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 53'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında;"Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir." denilmektedir. Kanunun öngördüğü çoğunluk sağlandığından,yaptığınız işlemde hukuka aykırılık bulunmamakadır. Ancak, Birliğinize yazacağınız yazıda 3 kişinin de toplantıya katıldığının fakat kararı imzalamadıklarının belirtilmesi uygun olacaktır.Ayrıca, kararı imzalayan yönetim kurulu üyelerinizin, kararı imzalamayan yönetim kurulu üyelerinizin toplantıya katıldıklarına dair tutanak düzenlemesi uygun olacaktır. olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-09-25 16:59:35   Cevap Tarihi:2008-09-26 14:28:36

Soru: Sayın yetkililer söylek istdğim şu bana fikir olarak yardımcı olmanız dileğiyle Ben Mustafa Yılmaz,05.09.1958 doğumluyum.Cinsiyetim erkek.02.05.1987 yılında SSK sigortalısı oldum.2000 yılının 6. ayına kadar SSK sigortalısıydım.Bu tarihler arasında 1014 prim ödeme günüm var.2000 yılının 6. ayından 11.04.2008 tarihine kadar Bağ-Kur?dan sigortalı oldum ve bu tarihler arasında 2696 prim ödeme günüm vardır.11.04.2008 tarihinde tekrar SSK sigortalısı oldum ve bu tarihten itibaren 140 prim ödeme günüm vardır.Bulgaristan?dan zorunlu göç ile buraya gelen Türk vatandaşlarındanım.4 yıl daha SSK?ya borçlanırsam yani Bulgaristan?daki çalışma günlerimi satın alırsam SGK?dan veya SSK?dan hemen emekli olabilir miyim?Bilgilerinizi rica eder en kısa zamanda cevabınızı beklerim.    Cevap: Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumundan bilgi almanız uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-09-25 21:35:48   Cevap Tarihi:2008-09-26 13:51:06

Soru: odalar bayramda 9 gün tatil yapacaklarmı yoksa bi sınırlama varmı teşekkürler,hemen cevp verriseniz ii olur    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları kanununa göre oda olarak ayrı bir tüzel kişiliğiniz olduğundan, tatil yapmak konusunda kendiniz karar vermeniz gerekmektedir.Açık olabileceğiniz gibi kapalı da olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-09-26 11:48:16   Cevap Tarihi:2008-09-26 16:24:05

Soru: Esnaf kefalet kooperatifine başkan adayı olmam için ne gibi şartlar aranmaktadır.    Cevap: Bu konuda www.teskomb.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞMESİ'nin 10.ve aşağıda verilen 43. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar yönetim kuruluna seçilebilirler. SEÇİLME ŞARTLARI Madde 43 - Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır: 1- Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, 2- Türk vatandaşı olmak, 3- Başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak, 4- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre mahkum olmamak. 5- Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak, 6- Asaleten ve kefaleten kredi borcu icrai, takip tamamlanarak icra memurluğu yada mahkeme aracılığıyla tahsil edilmiş olmamak. 
 Soru Tarihi:2008-10-01 16:25:11   Cevap Tarihi:2008-10-06 09:53:01

Soru: bir işyerinde geceleri sigoratlı olarak çalışmaktayım. gündüzleri ise boştayım.şimdi seyyar olarak kestane mısır v.b.el arabasında satabileceğim ne vergi memurundan ne zabıtadan nede devletten vergi kaçırmadan düzenli olarak sabit bir yerde( işlek bir köşe başı ) çalışmam için gerekli kanuni prosedür nedir? ilginize şimdiden teşekkür ederim.    Cevap: Bu konu ile ilgili www.tesk.org.tr adresinde detaylı bilgiler mevcut olup, ayrıca bulunduğunuz yerdeki esnaf ve sanatkarlar odası ile görüşerek de bilgi almanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-10-07 04:54:01   Cevap Tarihi:2008-10-08 13:16:45

Soru: Esnaf odaları yüksek maaşla emekli personel özellikle genel sekreter çalıştırabilirmi?Çalıştırabilirse bu kişiler için ssk ödemek zorundamıdır.    Cevap: Oda maddi durumuna uygun şekilde çalıştırdığı personele ücret verebilir. Emekli personel için SSK primi ödenmesi gerekmemektedir ancak bu kişilere ilişkin sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-10-08 09:38:06   Cevap Tarihi:2008-10-08 13:21:20

Soru: mrb..genel sekreter olarak görevi bir başka yönetim yada persoenle devir ederken hazırlanması gereken devir teslim tutanağının bir formatı varmıdır?mailime gönderirmisiniz?ne yazılmalıdır?teşekkürler    Cevap: Özel bir formatı bulunmamaktadır.Bu nitelikte bir tutanağa devrettiğiniz defter, belge ve eşyaları yazıp devrettiğiniz kişiyle birlikte tarihte yazarak imzalamanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-10-08 15:06:00   Cevap Tarihi:2008-10-09 09:57:49

Soru: SORU 2) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkar kuruluşları ana sözleşmesinin 30. maddesi? nin ilgili paragraflarında ?Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için Esnaf ve Sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir.? ve ?Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez? denilmektedir. Bilindiği gibi üyelerden alınacak yıllık aidatlar Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki taksitle tahsil edilmektedir. Bu bağlamda Nisan ve Ekim ayında aidat taksitini ödemeyen üyelere takip eden ay içinde (Mayıs ve Kasım) icra takibi yapılması yasal zorunluluk mudur? Yoksa icra takibatının yapılması yönetim kurullarının takdir yetkisine mi bırakılmıştır?    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar odalarının üyelerinden topladıkları yıllık aidatlar kanundan kaynaklanan bir alacaktır. Kendi iradeleri ile süresi içerisinde yıllık aidatını ödemeyen esnaf ve sanatkarların bu borçlarının tahsili oda yönetim kurulu açısından kanuni bir yükümlülüktür. Süresi içinde aidatlarını ödemeyen üyelere ilişkin icra takibi taksiti takip eden ay başlatılabileceği gibi çok uzun olmamakla birlikte makul bir süre içerisinde de başlatılabilir. 
 Soru Tarihi:2008-10-09 14:25:40   Cevap Tarihi:2008-10-13 17:02:37

Soru: esnaf odaları birliği sicil müdürlüğünde çalışmaktayım 2000 yılından buyana çalışmaktayım durumum sıkışık olduğundan dolayı işe devam edeceğim halde kıdem tazminatımı isteme hakkım varmıdır.    Cevap: Kıdem tazminatı, İş Kanununda belirlenen durumların gerçekleşmesi halinde ödenen bir tazminattır. Ancak belirttiğiniz sebeple iş akdiniz devam ederken bu tazminat ödenmez. 
 Soru Tarihi:2008-10-13 11:15:28   Cevap Tarihi:2008-10-13 16:56:19

Soru: ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HERHANGİ BİR SİYASİ PARTİYE ÜYE OLABİLİRLERMİ.    Cevap: Oda yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin siyasi partiye üye olmalarına ilişkin olarak yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak, 5362 sayılı Kanunun 52.maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar.Buna göre yönetim kurulu başkanı ve üyelerin siyasi partiye üye olmaları halinde siyasi faaliyetlei ile oda faaliyetlerini birbirinden ayrı tutmaları gerekmekte, oda ile ilgili imkanların hiçbir şekilde siyasi parti çalışmasında kullanılmaması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-10-15 15:10:01   Cevap Tarihi:2008-10-16 11:41:42

Soru: 26/08/2006 da işbaşı yaptığım işyerimden bazı sorunlardan dolayı işten ayrılmak istiyorum. Fakat kendi isteğim doğrultusunda ayrılacağım için tazminat hakkımı kaybediyormuyum? Yoksa alabilirmiyim teşk.    Cevap: İşçinin işten kendi isteğiyle ayrılması halinde kural olarak kıdem tazminatı hakkı doğmaz.Ancak 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte bulunan 14. maddesinde bu kuralın istisnası olan haller düzenlenmiş olup, bunlardan birinin gerçekleşmesi halinde işçi kendi isteğiyle işten ayrılmış dahi olsa kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Sorunuzda neden işten ayrılmak istediğiniz hususunda detaylı bilgi verilmediğinden kıdem tazminatı hakkınızı kaybedip etmediğiniz hususunda bilgi verilememektedir. 
 Soru Tarihi:2008-10-16 16:14:46   Cevap Tarihi:2008-10-17 13:02:11

Soru: Halen Odamıza kayıtlı bir üyemiz avukatı aracılığı ile göndermiş olduğu dilekçede mevcut kaydının 1984 yılına geri çekilmesini talep etmiştir. Odaların resen kayıt edebilme maddesine dayanarak,ilk vergi başlangıç tarihi olan 1984 yılından kaydının başlatılması ve aidatlarının hesaplanarak tarafına bildirilmesini istemiştir. Bu konuda nasıl bir işlem yapacağımız hususunda yardımlarınızı bekliyoruz. Üyenin Oda ve Vergi tarihleri aşağıda belirtilmiştir. VERGİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ --------------------------------- 23/01/1984 27/04/1984 11/10/1997 DEVAM ODA BAŞLANGIÇ BİTİŞ ---------------------------------- 29/01/1999 DEVAM EDİYOR    Cevap: Oda kaydının geriye dönük olarak başlatılması için ancak mahkemede bir tespit davası açılması ve mahkeme kararına göre geriye dönük oda kaydının başlatılması gerekmektedir. Odanın tek başına böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-10-17 13:50:42   Cevap Tarihi:2008-10-20 15:28:28

Soru: Soru 1: yıllık mal girişi 350.000.00 ytl.(üçyüz elli bin ytl.)olan bir işletme gerçek kişi adınaysa kişi esnaf sanatkarlar odasınamı yoksa ticaret sanayi odasına kayıt olmalıdır.soru 2:genel kurul seçimlerinde çarşaf listeyle seçime gidilirmi?soru 3:tek dereceli listeyle yedek ykü ligine seçilenler, asil ykü liginde düşen biri veya birkaç kişi olsa asil ykü'ligine yedeklerden seçilme işleyişi nasıl olmalıdır?selam ve saygılarımla.    Cevap: cvp1:21/07/2007 tarih,26589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2007 yılında yıllık alım tutarı 321.000 YTL'nin üstünde gerçekleşenler ticaret, altında gerçekleşenler esnaf odalarına kaydolacaktır.cvp2:5362 sayılı Kanun m.49'a göre esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçimlerinde asıl ve yedek üyeler belirtilerek düzenlenen her türlü oy pusulası kullanılmaktadır.Çarşaf oy listesi esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim sistemine uymamaktadır bu nedenle de seçimlerde kullanılmamaktadır.cvp3:5362 sayılı Kanun m.49'a göre adaylar asıl ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerlerse,tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar asıl,yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olur,liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır.Bu sıraya göre de yedek üye göreve çağrılır. 
 Soru Tarihi:2008-10-21 00:35:42   Cevap Tarihi:2008-10-21 11:26:15

Soru: Merhabalar ben kuaförüm ve işyerimde bir ay süreyle yüzde elli indirim yapmak istiyorum bunun için bağlı bulunduğum odadan yada birlikten izin almak zorundayım.almaz isem oda yada birliğin bana ceza vermesi mümkünmü teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Fiyat Tarifelerinin Tespit Şekli" başlıklı 62. maddesi gereğince, bu kanuna tabi esnaf ve sanatkarların bağlı bulundukları odalarca hazırlanan esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri uygulanacak azami hadleri göstermektedir. Buna göre, odanızca belirlenen fiyat tarifesi en yüksek (azami) hadleri gösterdiğinden belirlenen fiyat tarifesinin altında fiyat belirleyerek hizmet sunmanız mümkün bulunmakta olup, bu miktarın üzerinde fiyat belirlemeniz halinde odanın yaptırım uygulama yetkisi bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-10-21 15:09:41   Cevap Tarihi:2008-10-21 15:24:03

Soru: INTERNET ORTAMINDA ÜYE SAYIMIZ 100'ÜN ALTINDA GÖRÜLMEKTEDİR.BAĞLI OLDUĞUMUZ BİRLİK BAKANLIĞA MÜRACAT ETMEDİĞİ İÇİN KAPANIŞ YAPILMADI. ÖNÜMÜZDEKİ GENEL KURULDA INTERNET ORTAMINDAN LİSTEMİZİ ALABİLİR VEYA SEÇİME GİREBİLİRMİYİZ? ENGEL OLABİLECEK BİR DURUM VARMIDIR? SAYGILARIMIZLA TEŞEKKÜRLER...    Cevap: Odalar Bakanlığın teklifi üzerine yetkili Asliye hukuk mahkemesi kararıyla feshedilmektedirler..Feshedilmediğiniz takdirde genel kurul seçimlerinizi yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-10-22 17:08:12   Cevap Tarihi:2008-10-23 13:45:01

Soru: (M) plakalı dolmuş araçları şirketle sözleşme yapıp Milli Eğitim Taşımalı Okul ihalesi ne girip öğrenci taşıması işinde yasaca herhangi bir engel varmı?    Cevap: 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun Ek 2.maddesine göre araçlarını motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahipleri para cezası ile cezalandırırlar. Ayrıca, araç onbeş gün süre ile trafikten men edilir. 
 Soru Tarihi:2008-10-23 10:32:37   Cevap Tarihi:2008-10-23 14:22:37

Soru: 803 numaralı başvuruya verilen cevapta yıllık alım tutarı 321.000 YTL altında olanların esnaf siciline kaydedilmeleri gerektiği belirtilmiştir. ancak bahse konu Bakanlar Kurulu kararında 213 nolu VUK'nun 177 nci maddesinin 1 ve 3 nolu bentlerindeki limitlerin yarısı olarak belirtilmektedir ve 1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olan limitlerde 107.000 ve 150.000 YTL olarak görülmektedir. 321.000 YTL tutarı neye göre belirlenmiştir.    Cevap: Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması,ancak yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtlarının, esnaf ve sanatkâr sicili marifetiyle ticaret siciline aktarılması öngörüldüğünden bu hadlerin yarısının 6 katı hesaplanmış ve bu tutar belirlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2008-10-24 10:38:15   Cevap Tarihi:2008-10-24 10:53:23

Soru: Belediye meclis kararıyla taksi durağı işgaliye bedeline aylık 2.50 ytl den 120.00 ytl ye çıkardı.Bu aşırı zam haksızlık değilmi.Yeri geliyo sefte yapmadan eve geliyoruz.bizimle kim ilgilencek.şimdiden teşekkür ederim.    Cevap: Kayıtlı bulunduğunuz odaya başvurarak belediye nezdinde girişimlerde bulunulmasını talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-10-24 23:26:14   Cevap Tarihi:2008-10-30 09:17:21

Soru: aldığım kredi ile aracımı rehin gösterdim.ancak aracı satmak istiyorum.borç ödemelerim devam ediyor.rehinli satış yapmam mümkün mü?    Cevap: Aracı satın alan bunu kabul ettiği takdirde rehinli satış yapmanızda hukuki bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-10-30 10:58:16   Cevap Tarihi:2008-10-30 15:47:06

Soru: İyi Günler. öncelikle yapmış olduğunuz bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederim. Bizim Niğde Merkezde Bir ilk Öğretim okulu karşısında Kırtasiye dükkanımız var Tüm Resmi kayıtlarımız mevcuttur okul taşımalı eğitim yapmaktadır. Öğrenci servisi geliş ve gidişlerinde öğrencilerin 30 ar dakika vakitlerinde dükkanımızda alışveriş yapıyolardı. Okul Müdürü Okul Kantinini Çalıştıramadığı için Servisleri okul binasının arka tarafına Yönlendirmiş ve Öğrencileride okula öğretmen ve müdür yardımcısı eşliğinde giriş çıkış yaptırmaya başlamıştır. Bu nedenle şuan dükkanımız iş yapamaz hale gelmiştir. Öğrencilerden Bir kaçı eğer bizim dükkandan alış veriş yaparsa öğrencilere okula geç geldi denerek ceza verilmektedir. bu durum karşısında bize yardımcı olurmusunuz.    Cevap: Kayıtlı bulunduğunuz odaya bu konudaki şikayetinizi ve taleplerinizi ileterek, odanız aracılığıyla okul ve ilgili belediye nezdinde girişimlerde bulunmanız uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-10-30 13:16:46   Cevap Tarihi:2008-10-30 15:50:53

Soru: 01.03.2003 Tarihinden beri esnaf odamızda muhasebe elemanlığı ve genel sekreter yardımcılığı yapmaktayım. Malmüdürlüğü muhasebecilik yaptığımı iddia eden yoklama tutanakları ile re'sen mükellefiyet tesis ettiler.İtirazımdan olumsuz yanıt almakla birlikte Manisa bölge vergi mahkemesine başvurdum.Başka yapmam gereken işlem varmı? Bana yarıdımcı olabilirmisiniz?    Cevap: Yargı kararı sonucunu beklemeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-10-30 14:01:36   Cevap Tarihi:2008-10-30 15:52:04

Soru: birliklerde genel sekreter yardımcısı çalıştırmak zorunlumudur? bilgilerinizi rica ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Genel sekreterler" başlıklı 57. maddesinin 1.fıkrasında "İhtiyaç duyulması halinde onbinden fazla üyesi olan odalar ile birlik ve federasyonlarda bir, Konfederasyonda üç genel sekreter yardımcısı çalıştırılabilir." denilmektedir. Buna göre; birliklerde genel sekreter yardımcısı çalıştırma zorunluluğu bulunmamakta, ancak ihtiyaç halinde bir genel sekreter yardımcısı çalıştırmak mümkün bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-10-30 14:13:14   Cevap Tarihi:2008-10-30 16:40:18

Soru: 2005 yılında işe başladım ama genel sekreter olarak 2007 ocak ayından beri görevdeyim hiç yıllık izin kullanmadım 2008 yılı için yıllık izin ücreti ne kadar alabilirim    Cevap: İş Kanununa göre işçinin izinlerinin işveren tarafından kullandırılması esastır.Ancak kullanmadığınız izinlere ilişkin izin ücretlerinizi alabilmeniz iş akdinizin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda mümkündür. Yıllık ücretli iznin hesaplanmasına ilişkin olarak da İş Kanununun 57. maddesinde düzenleme yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-12-22 09:08:08   Cevap Tarihi:2008-12-25 16:07:59

Soru: ESOB'a ait bir gayrimenkulü satmak için, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş olması yeterli mi? Yoksa TESK'den yetki almak gerekir mi? saygılarımla...    Cevap: 5362 sayılı kanunun birlik genel kurulunun görev ve yetkileri başlıklı 20/h bendi gereğince birlik genel kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. TESK'den yetki alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-01-23 09:48:40   Cevap Tarihi:2009-02-03 15:53:26

Soru: yönetim kurulunun personel maaşına ocak ve temmuz aylarında zam yapmama hakkı varmıdır?    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin "Ücretin Tespiti" başlıklı 37.maddesinin 2.fıkrasında "Personele Ocak ve Temmuz aylarında yılda en az iki defa ücret artışı yapılır. Ücret artışı Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumunca bir önceki yıl için açıklanan üretici fiyat endeksi oranından aşağı olamaz."denilmektedir.Bu düzenleme gereğince personele Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez ücret artışı yapılır. Bundan daha fazla ücret artışı yapmak yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-23 09:50:00   Cevap Tarihi:2009-01-23 14:37:02

Soru: ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI,BİRLİKLERİ,FEDERASYONLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN 45.MADDESİ.KADROLU PERSONELE VERİLMESİ GEREKİYORMU.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin "Doğum Yardımı" başlıklı 45.maddesinde "Çocuğu dünyaya gelen kadrolu personele sanayi kesimi için onaltı yaşından büyüklere uygulanan asgari ücretin brüt tutarının iki katını net ödemek koşuluyla doğum yardımı yapılabilir."denilmektedir. Bu düzenleme gereğince çocuğu dünyaya gelen kadrolu personele doğum yardımı yapılması yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-23 12:13:35   Cevap Tarihi:2009-01-23 14:58:41

Soru: GÜL KARDEŞLER OTOMOTİV İNŞAAT TUR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.(İSTANBUL YOLU 13.KM. OTO SAN.SİT.2.CD.30.SK.NO:9 ŞAŞMAZ /ANKARA ARACIMIN(RENAULT 12 TOROS)4 AD ROTİL VE 1 AD ÖN SAĞ AKS KÖRÜĞÜ DEĞİŞTİRİLDİ. BENDEN İŞÇİLİK OLARAK 430YTL (17.01.2009)ALINDI.ALINAN İŞÇİLİĞİN FAHİŞ OLDUGUNU ÖĞRENDİM.ZABITA KARAKOLUNA MÜRACAATIM (20.01.2009)SONUCUNDA İŞÇİLİĞİN 120 YTL OLABİLECEĞİ BİLGİSİNİ ALDIM.BENDEN SONRA BAŞKALARININ CANININ YANMASINI İSTEMİYORUM.GEREĞİNİN YAPILMASINI ARZ EDERİM.    Cevap: Şirketler ticaret odasına kayıtlıdır.TESK esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumakla görevli 5362 sayılı kanun gereğince kurulmuş kamu tüzelkişiliğidir.Şikayetinizi şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret odasına yapmanız uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-01-24 10:47:52   Cevap Tarihi:2009-01-26 11:26:40

Soru: şoförler odası olarak verdiğimiz yol tarife ücretini gösteren belgesini tüm yolcu taşıyan ticari minibüs sahiplerinemi vermemiz gerekiyor yoksa sadece kooperatiflerinemi vermemiz gerekir bu konuda üyelerimizin itirazları var    Cevap: Odanıza kayıtlı üyelere vermeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-03-24 14:19:09   Cevap Tarihi:2009-03-24 15:38:56

Soru: kaçak işyerlerini nasıl kayıt altına alabiliriz işyeri ruhsatları olanlar var olmayanlar var sadece vergi levhası olup işyeri açanlar var bunları ressen kayıt yapabilirmiyiz birliğe gitmeden nasıl bu kaçak işyerlerini kayıt altına alabiliriz    Cevap: 5362 sayılı kanunun 68.maddesinde" Bu Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur........"denilmektedir.Kaçak çalışan işyerlerini birliğinize bildirip birliğiniz aracılığıyla belediyeye şikayet edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-03-24 14:21:41   Cevap Tarihi:2009-03-24 15:53:30

Soru: tesk olarak gıda usta sorumlu yönetici belgelerini tekrar kullanabilmek için açmış oldugunuz dava yargı aşamasında.bu yargı kararı ne zaman sonuçlanması gerekiyor.bir süresi varmı.yargı aşaması devam ettigine göre MÜHENDİS ALMASAK bir cezası olurmu.teşekkürler.    Cevap: Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında yönetmeliğin 29?uncu maddesinin (c) bendinin iptali için açılan davada Danıştay 8. Dairesince edilmiştir. Söz konusu karar Konfederasyonumuzca temyiz edilmiş olup karar henüz kesinleşmemiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, gıda üreten işyerlerine sorumlu yönetici olarak atanmış ve halen sorumlu yöneticilik görevini yürüten ustaların, iptal kararı gereği gıda üreten işyerlerine sorumlu yönetici olarak atanmaları ve bu işyerlerinde sorumlu yöneticilik görevini sürdürmelerinin mümkün olamayacağına ilişkin olarak tesis etmiş olduğu işlemin iptaline ilişkin 21/11/2008 tarihinde Konfederasyonumuzca Danıştay 8. Dairesinde 2008/10423 Esas sayılı dosya nosu tahtında dava açılmıştır. Söz konusu yargılama da halen devam etmektedir. Tahminen 3 ay gibi bir sürede davanın sonuçlanması beklenmektedir. Ancak mahkeme kararlarının uygulanması anayasal bir yükümlülük olduğundan söz konusu karar gereğince sorumlu yönetici olarak atanmış ve halen sorumlu yöneticilik görevini yürüten ustaların gıda üreten işyerlerinde sorumlu yönetici olarak atanmaları ve bu işyerlerinde sorumlu yöneticilik görevini sürdürmeleri mümkün bulunmamaktadır.Buna uygun davranılmaması ceza kanunu bakımından suç teşkil edecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-24 15:18:44   Cevap Tarihi:2009-03-25 15:47:20

Soru: birlikce belediyelere bildirilen kaçak işyerleri hakkında belediye hangi kanun ve ne gibi bir uygulama yapar.    Cevap: Esnaf ve sanatkar sicil kaydı olmayan işyerlerinin faaliyetini durdurma yetkisi bulunmaktadır.(5362 sayılı kanun mad 68) 
 Soru Tarihi:2009-03-25 10:12:32   Cevap Tarihi:2009-03-25 14:30:23

Soru: 2005 yılın ıkıncı aıdat taksıdınden ıtbaren aıdat taksıtlerımı yatıramamaktayım.aıdat taksıtlerımı yatıramadıgım ıcın baglı bulundugum oda bana fatura ve parakende fısı vermemektedır.yasaya gore herhangı bır matbayada bastıramıyorum.ne yapa bılırım.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek kuruluşları Kanununun "Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri" başlıklı 61'inci maddesinin son fıkrasında;yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgelerin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla ilgili odaca aidat borcu olan üyelere,hizmet ve belge verilmemesi Kanundan kaynaklanan bir yetkidir. Üye aidat borçlarını ödemekle yükümlü olmakla birlikte, 5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/02/2009 tarihinden itibaren 6 ay içinde(28/08/2009 tarihine kadar) müracaat eden ve yıllık aidat borçlarını ödeyen oda üyelerinin bu borçlarına ilişkin gecikme zammı silinecektir. 
 Soru Tarihi:2009-04-08 19:10:03   Cevap Tarihi:2009-04-09 10:52:10

Soru: slm 1999 da 2500 tl ye kefil oldum borcu ödüyemedim.Borcumun miktarı ne olmuştur? Bu dosya kapanırmı?Beni bilgilendirirmisiniz. teşekkürler.    Cevap: Normalda kefilin sorumluluğu müştereken ve müteselsilen sorumluluktur. Yani asıl borçlu gibi sorumludur.Dolayısıyla, Bu konuda yanıt verebilmemiz için kefil olduğunuz borç için hakkınızda icra takibi başlatılıp başlatılmadığı hakkında bilgi vermeniz ve kefil olduğunuz sözleşmede kefaletinizin niteliği konusunda bilgi vermeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-10 18:39:00   Cevap Tarihi:2009-04-13 09:40:58

Soru: 1991 yılında bu güne kadar esnaf odasında genel sekreter olarak çalışmaktayım. çalışmakta iken Kıdem tazminatının yönetim kurulu kararı alınarak 1/2 veya bir kısmı kıdem tazminatına mahsuben ödeme yapılabilirmi.    Cevap: Kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte bulunan 14.maddesinde belirlenen durumların gerçekleşmesi halinde ödenen bir tazminattır. Ancak belirttiğiniz şekilde iş akdiniz devam ederken bu tazminat ödenmez. 
 Soru Tarihi:2008-11-10 13:30:25   Cevap Tarihi:2008-11-10 15:22:53

Soru: 01.02.1999 Yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda çalışmaya başladım. Bu güne kadar hiç izin kullanmadım. 15 Kasım itibarı ile izine ayrılmak istiyorum. Bu güne kadar kaç gün izin hakettim. Bilgi verirseniz memnun olurum. Çünkü ona göre izin isteyeceğim.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Personel, Muhasebe ve Muamelat Yönetmeliği?nin ?Yıllık Ücretli İzin? başlıklı 47.maddesinin 1.fıkrasında ?Oda personeline İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin verilir.?denilmektedir. 5362 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan ve bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran 15/01/2008 tarihli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin ?Yıllık Ücretli İzin? başlıklı 29. maddesinin 1.fıkrasına göre ?Personele, görevden ayrılmalarında mahsur görülmeyen zamanlarda kullanılmak üzere 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin verilir.? denilmektedir. Sözleşmenizde ayrı bir düzenleme yok ise, 1999-2003 yılları arasındaki çalışmanıza ilişkin olarak 1475 sayılı İş Kanunu, 2003 yılından sonrası için ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin haklarınız hesaplanacaktır. Buna göre; bugüne kadar geçmişe dönük olarak hak etmiş olduğunuz izinlerin tamamının veya bir kısmının ne zaman kullandırılacağı işverenin takdirinde olup, bu izinleri kullanmamanız halinde iş akdiniz sona erdiğinde tarafınıza hak etmiş olduğunuz yıllık ücretli izinlerin karşılığı ücretinizin ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu Kanunlara www.adalet.gov.tr adresindeki mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-11-11 16:03:49   Cevap Tarihi:2008-11-14 11:24:55

Soru: İYİ ÇALIŞMALAR,BEN ODAMIZDA 13 YILDIR ÇALIŞIYORUM ANCAK GENEL SEKRETER OLALI 5 AY OLDU.13 YILDA TOPLAM 3 AY İZNİM YOK.GERİYE DÖNÜK KAÇ YILLIK İZİN KULLANABİLİRİM VEYA NE KADAR İZİN SÜRESİNE NE KADAR ÜCRETİNİ ALABİLİRİM.AYRICA 5362 SAYILI YASAYA İSTİNADEN ODAMIZIN PERSONELİNE TÜM SOSYAL HAKLARINI VERMESİ ODA YÖNETİM KURULUNUN İSTEĞİNE GÖREMİ YOKSA 5362 SAYILI YASAYA GÖRE ODANIN MADDİ GÜCÜ OLMASA BİLE PERSONEL ALACAKLANDIRILIRMI.TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM...    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Personel, Muhasebe ve Muamelat Yönetmeliği?nin 47.maddesinin 1.fıkrasında ?Oda personeline İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin verilir.?denilmektedir. 5362 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan ve bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran 15/01/2008 tarihli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin 29. maddesinin 1.fıkrasına göre ?Personele, görevden ayrılmalarında mahsur görülmeyen zamanlarda kullanılmak üzere 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin verilir.? denilmektedir. Sözleşmenizde ayrı bir düzenleme yok ise, 2003 yılından önceki çalışmanıza ilişkin olarak 1475 sayılı İş Kanunu, 2003 yılından sonrası için ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin haklarınız hesaplanacaktır. Buna göre bugüne kadar geçmişe dönük olarak hak etmiş olduğunuz izinlerin tamamının tarafınızca kullanılmak istenilmesi halinde işvereninizce de uygun görülecek bir zaman diliminde izin kullanmanız mümkün olup, bu izinleri kullanmamanız halinde iş akdiniz sona erdiğinde tarafınıza hak etmiş olduğunuz yıllık ücretli izinlerin karşılığı ücretinizin ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu Kanunlara www.adalet.gov.tr adresindeki mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz. Sosyal haklara ilişkin ödemelerin hangilerinin zorunlu hangilerinin yönetim kurulunun takdirinde olduğuna ilişkin detaylı düzenlemeler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin ?Mali Hükümler? başlıklı 6.bölümünde yer almaktadır. Söz konusu Yönetmeliğe www.tesk.org.tr adresindeki mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-11-11 16:44:30   Cevap Tarihi:2008-11-14 11:33:00

Soru: ivedi bir açıklama,selam ve s aygılarımla soru 1-5362 kanunun 50 nci maddesine göre genel kurul üyeleri arasında Denetim ve Disiplin Kurulu üyeliğine seçilenlerin enaz lise menzunu olması gerekiyor.Açık maddesine rağmen genel kurul üyeleri arasında lise menzunları olduğu halde ilköğretim ve ilkokul menzunları seçiliyorsa yasal başvuruyu hangi kuruma yapalım? NOT:Disiplin ve Denetim Kurulu üyeliğine aday olanlarda tahsil durumunu belirleyecek belgeyi istemenin yasal hakkı varmıdır? varsa açıklanması. SORU :2-21 nci madde ye göre Birlik başkanlar kurulu,iştişare toplantısı olup,heryıl eylül ayında kendiliğinde toplanır.Kendiliğinde nasıl toplanır?Açıklanması:Kurul üyelerinin çoğunluğu ile dediğinde genel kurul delegelerinin çoğunluğunumu yoksa oda başkanlarının çoğunluğuyla yılda bir iştişare toplantısı yapılır.açıklanması:    Cevap: 1- Denetim ve disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için öncelikle genel kurulda bu kurullarda görev almak için aday olmak gerekmektedir. Seçim esnasında seçilme şartlarına karşı yapılacak itirazların, 5362 sayılı Kanunun "organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri" başlıklı 49. maddesine göre, ilçe seçim kuruluna yapılması gerekmektedir.2- 5362 sayılı Kanunun "birlik başkanlar kurulu" başlıklı 21. maddesinin 3. fıkrasında kurulun, üyelerinin çoğunluğu ile yılda bir defa eylül ayında kendiliğinden toplanacağı belirtilmiştir. Ancak bu kurulun toplanabilmesi için başkan ve kurul üyeleri tarafından eylül ayı içerisinde bir gün belirlenmesi gerekmektedir. Yine, birlik başkanlar kurulu, birliğe üye olan odaların başkanlarının çoğunluğu ile toplanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-11-12 21:50:04   Cevap Tarihi:2008-11-14 14:18:41

Soru: esnaf sanatkarlar odasında çalışan bir personelim.5362 sayılı kan. 37 maddsi Personele Ocak ve Temmuz aylarında en az yılda iki defa ücret artışı yapılır. Ücret artışı Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumunca bir önceki yıl için açıklanan üretici fiyat endeksi oranından aşağı olamaz. denmektedir yönetim bu maddeye uygun olarak artış yapmak zorunda değilmi yada 2 yılda yada 3 yılda maaşlara artış yapması yasalmıdır bütçe uygun olmasa dahil her yıl düzenli maaş artışı verip paralar ödenmese dahil mahsup ettirmesi gerekmiyormu maaş artışları yönetimin insiyatifindemidir.    Cevap: 15/01/2008 tarihli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin ?Ücretin Tespiti? başlıklı 37.maddesinin 2.fıkrasında ?Personele Ocak ve Temmuz aylarında en az yılda iki defa ücret artışı yapılır. Ücret artışı Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumunca bir önceki yıl açıklanan üretici fiyat endeksi oranından aşağı olamaz.?denilmektedir. Bu düzenlemeye göre, Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak ücret artışı yönetim kurulunun takdirinde olmayıp, yukarıda belirtilen orandan aşağıda yapılmaması zorunludur. Ancak bu oranın üzerinde ücret artışı yapılması veya yılda iki defadan fazla ücret artışı yapılması odanın mali durumu da gözetilerek yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2008-11-13 15:08:12   Cevap Tarihi:2008-11-14 11:34:11

Soru: odamızda çalışan personele 4857 sayılı iş kanunu gereği BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ yapacakmıyız.eğer yapılacaksa yapmamız gerekenler nelerdir.    Cevap: 4857 sayılı İş Kanununun 9. maddesinde ?Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmi süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.? denilmektedir. Buna göre odanız ile çalışan personel arasında belirli süreli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmanız mümkündür. 4857 sayılı İş Kanununun ?İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi? başlıklı 2.bölümünde (8. ve devamı maddeler) iş sözleşmelerinin taşıması gereken nitelikler düzenlenmiştir. Söz konusu Kanuna www.adalet.gov.tr adresindeki mevzuat bölümünden ulaşmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-11-14 15:09:49   Cevap Tarihi:2008-11-14 16:27:35

Soru: ODA GENEL SEKRETERİNİN BAŞA BİR İŞTE ÇALIŞMA YETKİSİ VARMI ÖRNEĞİN 5000 NUFUSLU BİR BELDEDE GENEL SEKRETERLİK YAPAN VE 5 ADET MUHTARI OLAN BU BELDEDE MUHTAR ADAYI OLUP MUHTARLIK YAPABİLİRMİ SAYGILAR....    Cevap: Genel sekreter oda personeli statüsünde olup, 15/01/2008 tarihli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin ?Devam zorunluluğu? başlıklı 25.maddesine göre personel, çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder.Yönetmeliğin?Oda, birlik ve federasyon dışında çalışma? başlıklı 22.maddesine göre ise personel, yönetim kurulunun izni olmaksızın oda, birlik ve federasyon dışında ücret karşılığı veya ücretsiz görev kabul edemez. Dolayısıyla söz konusu hükümler çerçevesinde oda genel sekreterinin, yönetim kurulunun izni olmaksızın başka bir görevde çalışması mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-11-14 15:14:07   Cevap Tarihi:2008-11-14 16:36:27

Soru: vefat eden oda üyesinin oda kaydının mirascıları tarafından geç muraçatları halinde ölümünden sonraki doğmuş olan oda aidatı tahsil edilirmi    Cevap: Kişinin öldüğü günün mirasçıları tarafından resmi belge ile ispat edilmesi durumunda ölüm tarihinden itibaren aidat tahakkuku yapılamaz. 
 Soru Tarihi:2008-11-22 10:15:47   Cevap Tarihi:2008-11-24 11:31:21

Soru: 2007 yılında denizlide seyyar manav olarak faaliyetime başladım.esnaf sicil kaydımı yaptırdım fakatdenizli seyyar satıcılar ve manavcılar odası oda kaydımı yapmıyorlar.oda kayıtları kapalı veya başka bahanelerle beni kayıt yapmama hakları varmıyasal olarak ne yapabilirim.bütün evraklarım tam    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesinin birinci fıkrasında ''Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır''denilmektedir. Söz konusu düzenleme gereğince sicil tarafından kaydı yapılan üyelerin oda kayıtları elektronik ortamda ilgili odaya gönderilmektedir.Odaya yazılı olarak başvurup oda kaydınızı yapmamanızın gerekçesini öğrenmelisiniz. Bunu öğrendikten sonra tekrar hızlı cevap sitemize başvuruda bulunursanız yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-11-24 10:21:25   Cevap Tarihi:2008-11-24 11:26:50

Soru: denetleme kurulunda asil üye olan kişi muhtarlık için aday olabilir mi?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 2972 sayılıMahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'da buna ilişkin bir engel bulunmadığından aday olması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-11-25 16:23:28   Cevap Tarihi:2008-11-26 09:06:40

Soru: 10 KİŞİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE ÜCRET ÖDEMELERİNİN BANKADNA YAPILMA ZORUNLULUĞU YOK ANCAK TEŞKİLATIMIZDA BAŞKAN, BAŞKAN VEKİLİ ÜCRETLERİ, YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI ÖDEMELERİ DE ÜCRET ÖDEMESİ OLARAK MÜTALAA EDİLİP EDİLMEYECEĞİ VE BUNLARIN SAYILARININ 10 KİŞİ SINIRINI ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİ HUSUSUNDA BİLGİ VERİLMESİNİ RİCA EDERİM.    Cevap: 18/11/2008 tarih, 27058 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girecek Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik?in ?Kapsam? başlıklı 2. maddesinde ?Bu Yönetmelik, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını kapsar.? denilmektedir. Buna göre; işçi sayısının hesaplanmasında bu Kanunlar kapsamında çalıştırılanlar esas alınacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-11-28 12:30:41   Cevap Tarihi:2008-12-01 10:54:14

Soru: denetleme kurulunda görevli asil üyenin vergi mükellefiyetini sona erince yapılacak işlemler nelerdir?yedek üye olmadığı için denetleme kurulu 2 kişi kaldı. denetleme genel kurula kadar böyle devam edebilirmi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesinin (d) bendinde vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyen üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verileceği, durumun sicile bildirilerek kaydın silinmesinin temin edileceği ve kaydı silinen üyeye oda tarafından 10 gün içinde üyenin odaya bildirdiği işyeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirileceği düzenlenmiştir. Kanunun 55.maddesinin son fıkrasında ise ?Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime kadar odalarda birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık tarafından bir denetçi atanır.? denilmektedir. Buna göre; asıl ve yedek üyelerin tamamının görevden ayrılması ve yedeklerinin de kalmaması halinde odalarda birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık tarafından bir denetçi atanması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-12-04 15:50:46   Cevap Tarihi:2008-12-15 10:18:02

Soru: personel maaşları yılda iki kere asgari ücrete göremi ayarlanır resmi olarak yönetim kurulumu karar verir.bildiğim kadar tefe tüfe oranına göre hesaplanır daha aşağı olmaz .Bu oranlarla birlikte resmi olan nedir.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 37.maddesine göre, ''Personel ücretleri; görev unvanı, eğitim durumu, oda, birlik veya federasyonda geçen fiili hizmet süresi göz önünde bulundurularak, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilir. ( Personele Ocak ve Temmuz aylarında en az yılda iki defa ücret artışı yapılır. Ücret artışı Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumunca bir önceki yıl için açıklanan üretici fiyat endeksi oranından aşağı olamaz. 
 Soru Tarihi:2008-12-05 11:04:41   Cevap Tarihi:2008-12-15 10:05:08

Soru: karayolları trafik kanun tasarısı hangi aşamada ve bizleri ilgilendiren maddeler tasarıdan çıkartıdımı yanıt verirseniz seviniriz    Cevap: Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı Taslağı hakkındaki Konfederasyonumuz görüşleri 09/10/2008 tarih ve 6258 sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Konu ile ilgili son günlerde basında yer alan haberlere ilişkin olarak TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi PALANDÖKEN'in açıklamalarına www.tesk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-12-17 23:08:03   Cevap Tarihi:2008-12-18 11:16:11

Soru: türkiye Esnaf ve sanatkarlar konfedarasyonuna bağlı sivil toplum kuruluşunda çalışmaktayız yönetmeliğimize göre hatfada 5 gün çalışma 2 gün tatilimz toplamda 40 saat çalışma saatimiz vardır. yıllık iznlerimiz hesaplanırken calışmadığımız cumartesi günleri de yılılizinden sayıırmı? ve cumartesi günleri normal çalışma saatleri içindemidir.şimdiden çok teşekkür ederim .    Cevap: İş Kanununa göre,yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.Esnaf ve Sanatkarları Odaları,Birlikleri ve Fedarasyonları Personel Yönetmeliğinin 11.maddesinde çalışma süresi haftada 5 gün çalışma iki gün tatil esasına göre düzenlenmiştir. Örneğin bir kişi çalışmış olduğu oda da haftada iki gün hafta tatili kullanıyorsa (cumartesi- pazar gibi) işçinin kıdemi de 5 yıldan az ise işçinin 14 işgünü yıllık izni hesaplanırken çalıştığı günler esas alınacak,hafta tatili yaptığı günler bu hesaba katılmayacaktır.Yani kişi bu durumda hafta tatillerininde eklenmesi ile daha uzun bir izin süresi kullanmış olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-12-23 13:54:51   Cevap Tarihi:2008-12-25 17:08:40

Soru: ESNAF SİCİLE KAYDI OLAN VE VEFAT EDEN BİR ÜYENİN MİRASÇISI KİŞİNİN KAYDININ SİLİNMESİ İÇİN ESNAF SİCİLE GELDİĞİ ZAMAN GEÇMİŞ VİZELERİ KAYDIN SİLİNME TARİHİNE GÖRE Mİ TAHSİL EDİLECEK YOKSA KİŞİNİN ÖLÜM TARİHİNE GÖRE Mİ TAHSİL EDİLECEK    Cevap: Ölüm tarihi esas alınarak tahsil edilecektir.Yalnız kişinin ölüm tarihini gösteren belgelerin eksiksiz olması gerkmektedir.Bu durumda mirasçılardan vukuatlı ölüm belgesinin aslını veya onaylatılmış suretini istemek uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-12-23 14:52:18   Cevap Tarihi:2009-01-05 15:02:06

Soru: odalar işkur a üye olması gerekiyor mu?yeni yıla girildiğinde alınacak karar sayısı 1 den mi başlamalı? kişi esnaftan yaptığı işten dolayı şikayetçi olduğunda kime müracaat etmeli?    Cevap: Odaların İŞKUR'a üye olması mümkün bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu genel kurul yapılıncaya varolan sıra numarasını devam ettirerek karar defterini numaralandıracaktır.Karar sayısı belirlenirken takvim yılı değil genel kurul tarihi esas alınacaktır. Bir sonraki genel kurula kadar numaralar sırayla verilecektir.Yaptığı işten dolayı esnaf ile ilgili şikayet esnafın kayıtlı bulunduğu esnaf ve sanatkarlar odasına yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2008-12-23 16:21:54   Cevap Tarihi:2008-12-23 16:53:36

Soru: vergi kaydını yaptırdıktan sonra sicil ve oda kaydını yaptırmadan okullarda kantin işletmeciliği yapan kişilere bir kaç sefer ikazda bulunmamıza rağmen kayıt altına alamıyoruz.hukuki olarak ivedi bir şekilde ne yapabiliriz.teşekküreler    Cevap: Sicil memuru tarafından Ticaret Kanununun 35.maddesi hükümleri uyarınca kaydını yapmaya davet edilmesi, buna rağmen kayıt yaptırmayan kimse hakkında sözkonusu maddede belirtildiği şekilde asliye hukuk mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-12-23 17:03:44   Cevap Tarihi:2008-12-24 09:22:59

Soru: Mesleğe yeni başlayan vatanlardan bazıları sicile gidip kayıtını yaptırdıktan sonra defalarca uyarmamıza rağmen odamıza gelerek oda kayıtlarını tamamlamamaktadırlar bu gibi kişiler hakkında hukuki ne gibi işlemler yaparak kayıtlarını tamamlatmamız gerekir teşekkür ederim...    Cevap: 5362 sayılı kanunun 13.maddesinde,''............ Belediyeler; ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.''denilmektedir.Bu maddede sayılan kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek oda kaydını yaptırmayan kişilerin kaydını yaptrmasını sağlayabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-12-25 16:17:56   Cevap Tarihi:2008-12-26 08:55:09

Soru: Herhangi bir oda başkanının veya yönetim kurulu üyesinin bir siyasi partiye üye olarak yerel seçimlerde İl Genel Meclisi Üyeliği için aday olmasında kanunen bir sakınca var mıdır?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 2972 sayılıMahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'da buna ilişkin bir engel bulunmadığından aday olması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-12-25 16:30:54   Cevap Tarihi:2008-12-30 09:48:25

Soru: Yeni çıkan yasaya göre çalışan personelin maaşları 01.01.2009 tarihinden itibaren bankaya yatırma mecburiyeti çıkmıştır bu olay Başkan maaşları içinde geçerlimidir...    Cevap: Söz konusu yasal düzenleme İş Kanununa tabi çalışanlar için geçerlidir.Meslek kuruluşlarımız organlarında görev yapanlar İş kanunu kapsamında çalışan olmadığından ücret ve huzur haklarının bankalar aracılığıyla ödenmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-12-26 09:43:10   Cevap Tarihi:2008-12-29 17:06:15

Soru: Zong.Bak.ve Tek.Bay.Es.odasında başkan vekili olarak görev yapmaktayım.Birinci sorum,yönetim kurulu üyeliğine yedekten yazı ile çağrılan bir üyemiz Yön.Kurulu toplantılarına 2006 dan buyana katılmamıştır.Karar defterinde isminin alt kısmı "katılmadı" şeklinde yazılmıştır.İki yıl sonra bu yedek üye yönetim kuruluna katılabilirmi?Yönetim kurulunun bu yönde bir insiyatifi varmı?Yönetim kurulunun insiyatifi olması durumunda katılmasını isteyen üye sayısı 3 istemeyen üye sayısı 3 tür.Olası böyle bir durumda ne yapmamız gerekir.Bir sonraki yedeğimi çağırmamız gerekir?Yoksa bu üye ilemi çalışmamız gerekir? İkinci sorum üç kişilik denetim kurulu üyelerinde salt çoğunluk ile kast edilen üye sayısı 2 midir?Yoksa 3 müdür? Üçüncü sorum Yedi kişilik yönetim kurulunda yedi kişinin oyu ile seçilmiş Başkan vekili daha sonraki zamanlarda dört kişinin oyu ile değiştirilebilirmi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 53.maddesinde ''..........yönetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla yönetim kuruluna getirilir ve yeni üye ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır. Yeni üyenin iştiraki sağlanmadan yönetim kurulu toplantısı yapılamaz. Bu üyenin toplantıya icabet etmemesi halinde sonraki üye çağrılarak yönetim kurulu üye sayısı tamamlandıktan sonra toplantı yapılır.....'' denilmektedir.Yazılı olarak çağrılmasına rağmen yedek üye toplantıya iştirak etmemiş ise bir sonraki yedek üyenin yazılı olarak çağrılması gerekmektedir.Yönetim kurulunun buna uygun hareket etmesi gerekmektedir.Salt çoğunluk ile kastedilen 2'dir.5362 sayılı kanunun 53.maddesine göre yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Buna göre yönetim kurulunun 4 kişi ile karar alması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2008-12-27 11:09:34   Cevap Tarihi:2008-12-30 10:09:35

Soru: 01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN 10 VE DAHA ÜZERİ PERSONEL ÇALIŞTIRANLAR MAAŞ VE ÜCRET ÖDEMELERİNİ BANKA ARACILIĞI İLE YAPMAK ZORUNDADIR.YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILAN AYLIK ÖDEMELERİ BU KAPSAMDA MI? DEĞERLENDİRECEĞİZ.    Cevap: Söz konusu yasal düzenleme İş Kanununa tabi çalışanlar için geçerlidir.Meslek kuruluşlarımız organlarında görev yapanlar İş kanunu kapsamında çalışan olmadığından ücret ve huzur haklarının bankalar aracılığıyla ödenmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. . 
 Soru Tarihi:2009-01-02 14:28:59   Cevap Tarihi:2009-01-05 12:07:46

Soru: 5362 sayılı kanun gereği üyesi 500 geçen odalarda başkan asgari ücretin 2 katı maaş alır denmekte bu durumda yönetim kurulu başkanın bir asgari ücret maaş alması için karar alırsa başkanın maaşı düşermi yoksa kanun geregi asgari ücretin 2 maaş tutarı ücret almaya devam edermi    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 56.maddesinde'' Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez dışından genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, aşağıda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir. ...'' denilmektedir. Dolayısıyla aylık ücret ve huzur hakları 56.maddede belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla genel kurullarca belirlenir. 
 Soru Tarihi:2009-01-05 13:46:13   Cevap Tarihi:2009-01-06 10:13:14

Soru: Oda Genel Sekreteriyim. Aidatlarını ödemeyen üyelerden senet alabilmemiz mümkün müdür? Teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61.maddesinde ''...Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez....'' denilmektedir.Süresi içinde ödenmeyen aidatların nasıl tahsil edileceği kanunda düzenlendiğinden aidatların buna göre tahsil edilmesi gerekmektedir.Üyeden senet alınması durumunda aidat yine ödenmez ise borcun tahsili için senet icraya konulacaktır.Oysa kanun doğrudan süresi içinde ödenmeyen aidatlar için ilamlı icra yolunu öngördüğünden senet alınması kanuna uygun olmayacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-01-05 14:38:54   Cevap Tarihi:2009-01-05 14:54:21

Soru: bir esnaf ve sanatkarlar oda başkanı sağlık sebeplerinden dolayı yaklaşık 5 aydır odaya gelmemekte ve odanın hiç bir işi ilede ilgilenmemektedir.yerine vekaleten başkan vekili tüm işlerle ilgilenmektedir.öyle görülüyorki bu saatten itibaren oda başkanının sağlık sebeplerinden dolayı odanın işleri ile ilgilenmesi mümkün diildir.esnaf odası işlerinin düzenli yürümesi açısından oda başkanı hangi hususlara dayanılarak ve hangi yasal işlemler yapıldıktan sonra oda başkanlığı görevinden düşürülebilir. ayrıca yönetim kurulu kendi aralarında oda başkanını sağlık sebeplerini gerekçe göstererek başkanlık görevinden düşürebilirmi?,ayrıca odadan'da kaydını silebilirmi    Cevap: 5362 sayılı kanunun 53 .maddesinde mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyelerin yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılacağı düzenlenmektedir. Oda başkanı sağlık sebepleri ile toplantılara gelemediğini raporu ile belgelerse başkanlık görevinden toplantılara gelmemesi gerekçesi ile dişürülemez. 
 Soru Tarihi:2009-01-06 11:23:17   Cevap Tarihi:2009-01-09 10:58:17

Soru: Denetim Yönergesi internette bulunuyordu.Ama şmdi yok.Mailime gönderirmisiniz veya siteye yükleyebilirmisiniz.    Cevap: www.tesk.org.tr adresimizde ana sayfada ''denetim yönergesi güncellendi'' başlığı altında yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-01-06 20:23:21   Cevap Tarihi:2009-01-07 10:12:56

Soru: Odamızın personel sayısı 2 bir genel sekreter bir de muhasebeci olarak çalışmaktalar.Başkanımız bir üçüncü kişiyi işe almak istemektedir.Bütçemiz müsait olmadığından ve okuduğum personel yönetmeliğine göre yeni kadro açılabilmesi için Genel kurul Kararı gerekmektedir, yönetim kurulundan üç arkadaş yeni eleman alımına karşı çıktık.Ancak başkan benim dediğim olur diyerekten yeni personelin işe girişini s.s.k.dan yaptırdı.Biz işlemin yönetmeliğe aykırı olduğu için karara şer düşerek durumu yazı ile denetim kuruluna bildirdik.Denetim kurulu da ilgili yasa gereği işlemin düzeltilerek yasal mevzuata uyulması için yönetim kuruluna yazı yazdı.Ancak Başkan Denetim Kurulunun yazdığı yazıyıda dikkate alacağa benzemiyor.Böyle bir durumda ne yapmalıyız?    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ,Birlikleri,Federasyonları Personel Yönetmrliğinin 4.maddesinde ''Odalar, birlikler ve federasyonlarda, hizmetlerin gerektirdiği bütün görevler için kadrolar; görev, unvan ve adedi belirtilmek suretiyle bütçe imkanları göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından onaylanır ve onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Kesinleşen kadrolara, yönetim kurulunca atama yapılır. '' denilmektedir.Yine sözkonusu yönetmeliğin 5.maddesinde Odara, birliklere ve federasyonlara, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile 4 üncü maddeye göre personel alınır. Yönetim kurulunca gerek görülmesi halinde belirli kadrolar veya tüm kadrolara yapılacak atamalar için sınav yapılabilir. Bu sınavın usul ve esasları yönetim kurulunca belirlenir. Sınav sonucuna göre atamalar gerçekleştirilir. Sözleşmeli ve geçici personel dışında kadrosuz personel çalıştırılamaz.''denilmektedir.Personel alımlarının bu hükümlere uygun yapılması gerekmektedir.Başkan maddede belirtilen yetkisini yıne maddede belirtilen esas ve usullere uygun olarak yönetim kurulu ile birlikte kullanabilir ,tek başına kullanamaz. Ayrıca kadrolar; görev, unvan ve adedi belirtilmek suretiyle bütçe imkanları göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından onaylanır ve onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 
 Soru Tarihi:2009-01-07 09:35:45   Cevap Tarihi:2009-01-08 11:45:08

Soru: 2008 yılı içerisinde hiç yıllık aidat ödemeyen birinden ne kadar geçikme zammı alınabilir.her oda farklı bir hesaplama yöntemi kullanmaktadır.doğrusu nasıl olmalıdır.(12 ay üzerinden mi hesaplamak gerekli 1 ve 2 dönem geçikme zamlarını toplamak mı)    Cevap: Bu konuda www.tesk.org.tr adresimizdeki sayfada hesaplama tablomuz bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-01-08 15:22:45   Cevap Tarihi:2009-01-09 10:51:51

Soru: Merhabalar.Ben Afyonkarahisar ili Çay ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 01.02.1999 yılında beri çalışmaktayım.29 Mart 2009 da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde mahallemden muhtar adayı olmak istiyorum.Adaylığım ve şayet seçilmem durumunda görevi ifa durumunda 5362 sayılı kanuna göre bir sakınca varmıdır.Saygılar.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 2972 sayılıMahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'da buna ilişkin bir engel bulunmadığından aday olmanız mümkündür.Seçildiğiniz takdirde ise oda da siyasi prapaganda yapmamak, oda amaçları dışında faaliyet göstermemek ve 5362 sayılı kanuna uygun davranmanız şartıyla iki görevi birlikte sürdürmenizde hukuken bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-01-10 13:32:15   Cevap Tarihi:2009-01-12 15:55:43

Soru: yanlızca son aidat borcum var ve bana faliyet belgesi verilmiyor ..doğru gelmiyor bana bu    Cevap: Bu 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61.maddesinin son fıkrasından kaynaklanan bu nedenle de kanun hükümleri doğrultusunda yapılan bir uygulamadır. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 11:17:35   Cevap Tarihi:2009-01-13 12:12:18

Soru: Şehirlerarası nakliyecilik işiyle uğraşıyorum.bir firmadan gıda maddesi yükledim,nakliyesini yapmak amacıyla ,benden sevkiyat formu adı altında açık senet aldılar ,bunun senet olduunu sonradan farkettim.ben sevk irsaliyesi imzalıyorum sandım ,çünkü a4 kağıdın altında küçücük yazılarla yazılmış bir formdu.iki nüzha idi bir nushası bende, malı teslim ettikten sora nakliyemi havale ettiler bankayla,seneti istediimde nerde bulalım şimdi onu dediler.ne gibi bir yaptırım uygulayabliriz ş ne gibi haklarım vardır.    Cevap: Senedin geçersiz olduğuna ilşkin dava açabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 11:34:10   Cevap Tarihi:2009-01-27 17:52:09

Soru: 01 TEMMUZ 1993 İTİBAREN ÇALIŞIYORUM 5130 PRİM GÜNÜM VAR İŞDEN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILIRSAM 15 YILI TAMAMLADIĞIMDAN DOLAYI VE ASKERLİK BORÇLANSAM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRMİYİM    Cevap: İşçi iş kanunundan kaynaklanan haklı bir sebebi olmaksızın kendi isteği ile işten ayrılırsa kıdem tazminatı alamaz. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 13:38:49   Cevap Tarihi:2009-01-13 17:22:23

Soru: kaydını yapmaya gelmeyen bir esnaf veya ticari araç sahibini nasıl ne şekilde kayıt altına alabiliriz.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 67 maddesinin son fıkrasında Türk Ticaret Kanununun ticaret siciline ilişkin 26-40 ıncı maddelerinin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin esnaf ve sanatkar sicili hakkında da uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu nedenle sicil kaydını yaptırmayan kişiler için sicil müdürü Türk Ticaret Kanununun 35.maddesi hükümleri gereğince sicile tescil için davet edip bu madde hükümleri gereğince mahkemeye başvurabilir. 
 Soru Tarihi:2009-01-14 12:34:55   Cevap Tarihi:2009-01-14 15:15:57

Soru: 5362 SAYILI KANUNUN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDEKİ 45.MADDENİN AÇILIMINI YAPABİLİRMİSİNİ SAYGILARIMLA.    Cevap: Maddede açıklanmasını istediğiniz konuyu açıkça yazarsanız bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-01-15 13:11:32   Cevap Tarihi:2009-01-15 16:04:47

Soru: geçen odalara yazı gönderilmişti yanlız 10 işçi sayısı tabiri vardı kanunda odada çalışan bi genel sekreter tek var maaşı yine banka hesabı açılarakmı maaş ödemesi yapılacak yoksa bu konu da yardımcı olursanız sevinirim tşkler    Cevap: Odada çalışan sayısının 10 veya üzerinde olması durumunda banka aracılığıyla ödemeye ilişkin zorunluluk bulunmaktadır. Bu konuda 2008/109 sayılı genelgemizde ayrıntılı açıklama yapılmıştır. 
 Soru Tarihi:2009-01-15 14:55:39   Cevap Tarihi:2009-01-15 16:16:17

Soru: yönetim kuruluna seçilecek olan oda üyesinin seçilme şartları hk bilgi alabilirmiyim    Cevap: Herşeyden önce genel kurula katılabilmek için genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kayıt olmak gerekmektedir.Seçilme şartları 5362 sayılıKanunun 50. maddesinde düzenlenmiştir. -Yönetim kurulu üyeliği için en az ilkokul mezunu olmak. -Yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-20 09:03:50   Cevap Tarihi:2009-01-20 10:00:56

Soru: şahıs şirketi kurma düşüncesinde olan bir kadın girişimciyim. ESOB üyelik vs işlemleri vergi dairesindeki kuruluş işlemleri bittikten sonra mı yapılır? Süresi var mı? TESK Haziran ayında aldığı "eğitimlerimizi bitirip sertifikalarını alanlar kayıt ücreti, sicil ilan vs ödemez" şartlarını taşımak üzereyim. Kısaca: şirket kurulduktan nekadar süre sonra ESOb a başvurmam gerekir? Saygılarımla.    Cevap: Şirket olarak kurulacaksanız ticaret odasına kaydolmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-21 15:27:56   Cevap Tarihi:2009-01-21 16:40:26

Soru: mrb..askere gidecek personelim var.tazminat hakkı doğar mı? asker dönüşü tekrar başvursa alınması şart mı? alınabilir mi?teşekkürler    Cevap: Muvazzaf askerlik dolayısıyla işten ayrılan işçiler iş sözleşmelerini feshetmeleri halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bu durum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri,Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 69.maddesinde de düzenlenmiştir. Askerden dönen işçiyi tekrar işe başlatıp başlatmamak işverenin takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-01-22 14:02:49   Cevap Tarihi:2009-01-23 10:15:38

Soru: odamıza belediye tarafından dükkan kira tespiti için yazı geliyor.oda olarak dükkan kira tespiti nasıl yapabiliriz?bu yazılara cevap vermemiz gerekiyor mu?eğer odayı bağlayan bir durum değilse karşı tarafı buna nasıl ikna edebiliriz. neye dayanarak kanunu açıdan bizi bağlamaz diyebiliriz...    Cevap: Konuyu daha açıklayıcı yazarsanız yardımcı olunacaktır. Belediye esnafların oturduğu dükkanlar için sizden rayiç kira bedeli mi soruyor? 
 Soru Tarihi:2009-01-22 14:28:36   Cevap Tarihi:2009-01-23 09:48:13

Soru: HUZUR HAKLARI HAKKINDA;YÖNETİM KURULU KARARI İLE HUZUR HAKLARI ALINMAYACAKTIR DİYE KARAR ALINABİLİRMİ YADA HUZUR HAKLARINDAN SADECE YÖNETİM KURULUNUN AİDATLARI KARŞILANACAK KALAN KISIM ALINMAYACAK DİYE BİR KARAR ALINABİLİRMİAYRICA HUZUR HAKKI HER YÖNETİM KURULU KARAR SAYISI İÇİN ÖDENMEK ZORUNDAMI AYDA 2 DEFA TOPLANDIĞI ZAMANDA. GENEL KURULDA GEÇEN HERSENE %10 ARTIRILARAK DENSEDE YÖNETİM KURLU KARARINCA EN AZAMİ ÖDENEN MİKTARDAN ÖDENMEYE DEVAM EDİLEBİLİRMİ HUZUR HAKALRI HAKKINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERİ AÇIKLARSANIZ MEMNUN OLURUM    Cevap: Yönetim kurulu kendi isteği ile huzur hakkı alacağından feragat edebilir.5362 sayılı kanunun 62 maddesinde esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organlarında görevlilere ödenecek aylık ücret ve huzur haklarının nasıl ödeneceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yapılacak ödemeler bu maddeye aykırı olamaz. Madde de düzenlenen hadleri aşamaz. 
 Soru Tarihi:2009-01-27 13:12:29   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:09:59

Soru: gecen günlerden Faruk Çelik bakanımız icralık olan yada icra belgeleri avukatlarda olan esnaflar ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu bununla ilgili bilgi alabilir miyim?    Cevap: 14 ocak 2009 tarih 27110 sayılı Resmi Gazete de 5510 sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 yılı aşan süreye ilşkin prim borcu bulunanlar için yapılacak işlemler hakkında tebliğ yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ www.tesk.org.tr adresimizde yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-02-02 16:22:18   Cevap Tarihi:2009-02-03 17:31:03

Soru: ilçemizde 90 tane hat var şehirler arası çalışan firmaları şehrmerkezini kapı kapı dolaşarak yolcu toparlıyor bu sebpten dolayı yanlızca 40tane hatımızı çalıştıra biliyoruz sanayi odası bizden 90 hatımızı çalıştırmamızı istiyor aksitaktirde çalışmayan hatımızı iptal edeceyini söyliyor bize bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim    Cevap: Hangi odaya kayıtlı olduğunuzu belirtirseniz bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-02-05 19:16:47   Cevap Tarihi:2009-02-06 13:53:00

Soru: 2008 YILININ TEMMUZ AYINDA TURİSTİK İLÇE İBARESİ YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE YAZILMAMIŞ VE O DÖNEMKİ 122 OLAN AİDATLAR 64 YTL YE DÜŞMÜŞTÜR.BU DURUMDA TEMMUZ AYINDAN ÖNCE AİDATINI TAM OLARAK(122 YTL)YATIRAN ÜYELER MAĞDUR DURUMA DÜŞMÜŞLERDİR.BU DURUMDA İZLEYECEĞİMİZ YOL NASIL OLMALIDIR.DOĞAL OLARAK ÜYELER BU DURUMA BİR CEVAP BEKLEMEKTEDİRLER.    Cevap: 5362 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik 14 şubat 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikte 21/03/2008 tarihli 26823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.(Bu yönetmeliğin 14/02/2008 tarihinden itibaren geçerli olacağına ilişkin olarak özel düzenleme bulunmaktadır.)5362 sayılı kanundan önce yürürlükte bulunan 507 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan Odaların Kayıt Ücreti,Yıllık Aidat ,Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alınacak Ücretler Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yıllık aidat tahsil edilmekteydi.Turistik ilçe ibaresi bu yönetmelik te yer aldığından aidatların tahsilinde turistik ilçede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar daha fazla aidat ödemekteydi. Ancak bu yönetmelik yukarıda belirtilen 5362 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerle yürürlükten kaldırıldığından ve özel düzenleme olmadığı sürece her olaya yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacağından 14/02/2008 tarihinden önce turistik ilçe de faaliyet gösteren ve ozaman yürürlükte bulunan mevzuat gereğince turistik ilçe olarak aidat ödemiş olanlar açısından bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-02-06 15:07:49   Cevap Tarihi:2009-02-16 17:50:30

Soru: oda ve birlikte çalışan personelin işten çıkartılmadan kıdem tazminatı verilebilirmi işe devam edecek    Cevap: 4857 sayılı İş Kanununun 120.maddesi ile 1475 sayılı İş Kanunun 14.maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre; 1475 sayılı Kanunun "Kıdem Tazminatı" başlıklı 14. maddesi halen yürürlüktedir. Bu düzenlemede yer alan nedenlerle İş Kanununa tabi işçilerin hizmet akitlerinin feshedilmesi ve yine düzenlemede sayılan diğer nedenlerle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.Buna göre işçinin iş akdinin devamı halinde kıdem tazminatı ödemesi yapılamaz. 
 Soru Tarihi:2009-02-06 15:24:27   Cevap Tarihi:2009-02-06 16:21:17

Soru: 2003 yılında iş yerini kapatmış fakat esnaf ve sanatkarlar oadsına kapanışı bildirmemiş bulunmaktayım.Bu yüzden hala odada kaydımın bulunduğunu öğrendim. bundan sonra ne yapmam gerekmektedir.    Cevap: Odanızdan ve esnaf ve sanatkar sicilinden kaydınızı sildirmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-02-06 17:11:56   Cevap Tarihi:2009-02-06 17:28:35

Soru: odamız üyesi bir iş kazası geçirdi.oda olarak ona maddi yardımda bulunmak istiyoruz.oda olarak yardım yaparken izlenmesi gereken yol nedir?karar almak gibi yardımın muhasebeleştirilmesi gibi..    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Oda genel kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı 10.maddesinin (ı) bendinde "İmkanları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgli branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayrisafi gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar vermek" oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Bu şartları taşıyan oda üyelerine ancak genel kurul kararıyla yardım yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2009-02-09 17:44:51   Cevap Tarihi:2009-02-10 15:26:43

Soru: Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü Yeni işe başlayan esnafın İşletme adını (Ünvanını) Sicile kayıt esnasında tescil etmiş olur mu? Tescil etmiş olursa bir ünvanı birden fazla kişiye vermemesi gerekir doğru mu? Esnaf için Eğer işletme adı (Ünvanı) Sicile kayıt anında tescil olmuyorsa tescil işlemini nerede yaptırabilir.    Cevap: Sicil Müdürlüğü işletme adını tescil etmiş olur.Aynı sicil müdürlüğünde daha önce tescil edilmiş aynıişletme adı var ise sonra tescil edilen işletme adında ilk işletmeden ayıracak ilavelerin yapılması gerekmektedir.Aynı işletme adıyla iki tescilin olması durumunda ilk tescil ettiren haksız rekabete dayalı dava açarak diğer işletma adını sicilden sildirebilir.Bu korumayı Ticaret Sicili Tüzüğüne ilişkin TÜRK TİCARET KANUNUNUN 28.MADDESİNE ATIFTA BULUNAN 5362 SAYILI Kanununun 67 maddesi sağlamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-02-12 09:01:53   Cevap Tarihi:2009-02-12 13:55:18

Soru: Öncelikle bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim. 1583 nolu başvurumdaki Sorumu örnek ile devam ettireyim Ufuk DAĞ (Dağ Market) olarak sicil kaydı yaptırdım. Aynı il sınırları içersinde Başka bir esnaf Dağ Market olarak bir sicil kaydı yaptırabilir mi? Örneğin Ersin YILMAZ adlı şahıs ünvan olarak (Dağ Market) ünvanı ile sicil kaydı yaptırabilirmi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 67.maddesinin son fıkrası gereğince Türk Ticaret Kanununun Ticaret Sicil Tüzüğüne atıfta bulunan 26.maddesine göre Dağ Market işletme adıdır.Aynı sicil dairesinde aynı adla iki işletme adının tescil edilmesi durumunda ilk tescil ettiren diğerine karşı haksız rekabete dayalı dava açarak bunun silinmesini isteyebilir.Sicil memurunun aynı işletme adına ait daha önce yapılmış kayıt var ise diğerini ilkinden ayıracak ilavelerin yapılması gerektiğini hatırlatması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-02-12 14:14:22   Cevap Tarihi:2009-02-16 10:00:45

Soru: ben malatyada bakkallık yapan bir esnaf olarak kayıt altına alındığım tarihiden itibaren bakkallar odasında yapılan seçimlerden haberimizin olmadan kendi odadakilerin çaışanların arasında sandıkmı kurup nasıl bir seçim yapıyorsa hiç başkan değişmeden götürüyorlar bu şekilde bir başkanı emekli edip ayırdılar şimdi ise habirmiz olmadan seçmiş oldukları bir kişiyi. Seçmişler ne bir yerel baında duyduk nede bizlere bir haber edilmeden kendi kafalarından seçimle başkan seçmişlerdir.Malatya Bakkallar Odasına bir uyarı verilerek seçimin iptal edilmesini yeniden duyurularak seçim yapılmasını bir tarih verilerek başkan adayların başvurulmasını duyurulmasını ve odamısa faydalı bir başkanı kendimizin seçmemizi istiyoruz bu konuda bizlere yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim.Levent ERGÜL 0533 718 77 23    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 42-52.maddeleri arasında oda genel kurullarının yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.Söz konusu kanuna www.tesk.org.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-02-13 19:57:25   Cevap Tarihi:2009-02-16 09:21:18

Soru: Soru 1)-Odamızın Tutmakla zorunlu olduğu defterler Yönetmeliğin 48 maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre tutulacak defterlerden Yönetim Kurulu ve denetim kurulu karar defterleri Noter tasdikine tabi defterimiz bitmediyse ocak ayında Yönetim ve denetim kurulu defterleri ara tastik zorunluluğu varmı? Soru 2- Esnaf yönetmeliği 82 md. ye göre bitmeyen muasebe defterleri ara tastike zorunludur. Doğrumu. Sizin ilgili Yönetmeliğe göre konu hakkında Odaların Tastike ve ara tastike zorunlu olan defterleri yasaya göer önermenizi arz ederim.    Cevap: CEVAP 1: 31/12/2007 tarih, 26743 sayılı 2.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği'nin "Yönetim kurulu karar defteri" başlıklı 54.maddesinin 1.fıkrasında "Bu defter yönetim kurulu kararlarının yazılmasına mahsustur. Ciltli olup kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilir." denilmektedir. Bu düzenlemeye göre yönetim kurulu karar defterinin kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.Ancak defterin bitmemesi ve kullanılmaya devam edilmesi halinde ara tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır.Söz konusu Yönetmeliğin "Denetim kurulu karar defteri" başlıklı 55.maddesinde noter tasdikine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. CEVAP 2: 31/12/2007 tarih, 26743 sayılı 2.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği'nin "Tasdik zamanı" başlıklı 83. maddesinde "Bu Yönetmelikte belirtilen defterleri kullanacak olanlar, bu defterleri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (aralık ayında), tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadırlar. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler kullanacakları yılın ocak ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar." denilmektedir. Dolayısıyla bu yönetmelikte belirtilen defterlerin ertesi yılda kullanılmaya devam edilmesi halinde ocak ayı içerisinde notere tasdiklerinin yeniletilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-02-18 11:42:09   Cevap Tarihi:2009-02-20 15:11:26

Soru: ESNAF SİCİLE TESCİLİNİ YAPTIRAN BAZI ESNAFLARIN ÜNVANLARI BİRBİRİNİN AYNI OLUYOR VEYA SONRADAN BÜ ÜNVANLARI DEĞİŞTİRİYORLAR.BUDA ÜYELER ARASINDA ANLAŞMAZLIKLARA SEBEBİYET VERİYOR.BÖLE DURUMLARDA ÜNVAN TESCİLİ YAPILABİLİR Mİ VEYA NASIL BİR YOL İZLENEBİLİR?ÖRN:(MAHALLENİN BİRİNDE ARDA ELEKTRİK ÜNVANLI BİR İŞYERİ VAR VE DİĞER BİR MAHALLEDE DE AYNI ÜNVANLI BAŞKA BİR ŞAHSIN İŞ YERİ VAR)    Cevap: Aynı unvanlı iki işyeri arasında, bu nedenle haksız rekabet durumu oluşmuş ise, bu unvanı ilk tescil ettiren kişi, daha sonra aynı unvanı tescil ettiren aleyhine haksız rekabet davası açabilir. 
 Soru Tarihi:2009-02-19 14:30:40   Cevap Tarihi:2009-02-19 16:34:21

Soru: önümüzde ki yıl yapılacak olan oda genelkurul toplantıları için genelkuruldan önce ve sonra oda tarafından yapılması gereken işlemleri anlatan bir klavuz kitapcık hazırlanmasını istiyoruz. Bölye bir çalışma yapılırsa odalarda çalışan arkadaşlarımızın yanlış bir işlem yapmadan bu kurullara hazırlanmamız daha kolay olacaktır.    Cevap: Bu öneriniz değerlendirilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-02-20 13:23:14   Cevap Tarihi:2009-02-20 13:43:20

Soru: esnaf ve sanatkarlar odası başkan adayı olmak için ne tür belgeler gerekli ve bir sorum daha olucak esnaf ve sanatkarlar odası çatısı altında turizim amaçlı çalışmalar yapabilirmi ilçe esnafının kalkınması için    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.m.'de genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Buna göre; esnaf ve sanatkarlar odalarında başkan olarak seçilebilme şartları; genel kurul üyesi olmak (5362 sayılı Kanunun 9.m. gereğince; genel kurul, toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur.),en az ilkokul mezunu olmak, yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak, Kanunda belirtilen suçlardan hapis cezasına mahkum olmamaktır. Kanunun 52.m.de esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçları dışında herhangi bir faaliyette bulunamayacakları düzenlenmiştir. Kanunun 10.m.nin (k) bendinde ise ?Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek? oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde turizm amaçlı olarak odanızca ne tarz çalışmalar yapılmasının planlandığı hususunun açıklanması halinde, tarafınıza bilgi verilmesi mümkün olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-02-20 21:20:28   Cevap Tarihi:2009-02-26 10:36:04

Soru: ben 10 yıllık esnafım ilçede oturuyorum odaya hiçbir borcum yok lise mezunuyum esnaf ve sanatkarlar oda başkan lığına aday olmak istiyorum.genel kurul üyeliğini anlıyamadım nasıl genel kurul üyeliği olunuyor.ben zaten odaya üyeyim oy kullana biliyorum başkan adayı olabilirmiyim ne yapmam gerekiyor bir de ilçemizde 2 tane oda var esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet koperatifi var burayada üye olmam gerekiyormu başkan adayı olmak için neler gerekiyor bilgilerinize arz ederim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.m. gereğince; genel kurul üyesi olabilmek için, toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıt olmak gerekmektedir. Söz konusu madde gereğince genel kurul, bu şartı taşıyan ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur. 5362 sayılı Kanunun 50.m.'de genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Buna göre; esnaf ve sanatkarlar odalarında başkan olarak seçilebilme şartları; genel kurul üyesi olmak,en az ilkokul mezunu olmak, yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak, Kanunda belirtilen suçlardan hapis cezasına mahkum olmamaktır. Oda başkanlığına aday olabilmek için bu şartları taşımanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-02-24 07:46:54   Cevap Tarihi:2009-02-26 10:35:19

Soru: hazırun listesin de adım var.sizce ben esnaf ve sanatkarlar odasın da genel kurul üyesimiyim.bunun yanın da oy da kullanabiliyorum ve 7 yıllık esnaf ve sanatkarlar odasına üyeyim hiç bir borcum yok başkan adayı olabilirmiyim teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.m. gereğince; genel kurul üyesi olabilmek için, toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıt olmak gerekmektedir. Söz konusu madde gereğince genel kurul, bu şartı taşıyan ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine (hazirun listesi) dahil olan üyelerden oluşur. 5362 sayılı Kanunun 50.m.'de genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Buna göre; esnaf ve sanatkarlar odalarında başkan olarak seçilebilme şartları; genel kurul üyesi olmak,en az ilkokul mezunu olmak, yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak, Kanunda belirtilen suçlardan hapis cezasına mahkum olmamaktır. Oda başkanlığına aday olabilmek için bu şartları taşımanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-02-24 12:17:16   Cevap Tarihi:2009-02-26 10:34:48

Soru: ben lise mezunu 10 yıl dan itibaren odaya kayıtlıyım hazirun listesin de adım var hiç ara vermeden mesleğimi devam ediyorum odayada hiçbir borcum yok ve oda başkanlığı seçimlerinde oy da kullanıyorum önümüzdeki seçimler de oda başkanlığına adaylığımı koya bilirmiyim teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.m. gereğince; genel kurul üyesi olabilmek için, toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıt olmak gerekmektedir. Söz konusu madde gereğince genel kurul, bu şartı taşıyan ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine (hazirun listesi) dahil olan üyelerden oluşur. 5362 sayılı Kanunun 50.m.'de genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Buna göre; esnaf ve sanatkarlar odalarında başkan olarak seçilebilme şartları; genel kurul üyesi olmak,en az ilkokul mezunu olmak, yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak, Kanunda belirtilen suçlardan hapis cezasına mahkum olmamaktır. Oda başkanlığına aday olabilmek için bu şartları taşımanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-02-24 13:07:04   Cevap Tarihi:2009-02-26 10:34:15

Soru: ben genel kurul üyesi değilim normal üyeyim 6 yıllık üyeyim esnaf odasına başkan adayı olabilirmiyim    Cevap: Odaya kayıtlı üyeler genel kurul üyelerini oluşturmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-02-24 15:12:03   Cevap Tarihi:2009-02-24 17:00:57

Soru: 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek kuruluşları kanunu gereği Oda başkanı olorak secile bilmesi için Esnaf sicil ve Bağlı bulunduğu odaya kayıt olma süresi nekadardır.kununda 2 yıl faal olarak bağlı bulunduğu birlik ve odaya kayıt zorunluluğu vardır deniyo peki bu şartı taşımadığı halde secilen oda başkanının durumu ne olur bu durumdakiler secimlere katıla bilirlermi tşk.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.m. gereğince; genel kurul üyesi olabilmek için, toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıt olmak gerekmektedir. Söz konusu madde gereğince genel kurul, bu şartı taşıyan ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine (hazirun listesi) dahil olan üyelerden oluşur. 5362 sayılı Kanunun 50.m.'de genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Buna göre; esnaf ve sanatkarlar odalarında başkan olarak seçilebilme şartları; genel kurul üyesi olmak,en az ilkokul mezunu olmak, yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak, Kanunda belirtilen suçlardan hapis cezasına mahkum olmamaktır. Genel kurul üyesinin Oda başkanlığına aday olabilmesi için bu şartları taşıması gerekmektedir.50.m.'nin son fıkrasında seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-02-25 11:31:26   Cevap Tarihi:2009-02-26 10:33:39

Soru: Sayın Yetkili; Aynı İl sınırları içinde kalmak şartıyla İşyerini başka bir ilçeye taşıyan esnafın ;Bağlı olduğu odada değişecektir.Yeni odaya Bir Ücret Ödemesi Zorunlumudur? Satgılarımla..    Cevap: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.12.2005 tarih ve 3287 sayılı görüş yazısında "Aynı sicil bölgesinde adres değişikliği sebebiyle yapılan oda değişikliği tadil işlemi sayıldığından ve tadil işleminde de kayıt ücreti bulunmadığından kayıt ücreti alınmayacaktır."denilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-02-25 13:24:20   Cevap Tarihi:2009-02-25 14:51:51

Soru: bakkallar ve bayiler odasına yeni kayıt oldum seçimlere girme hakkına sahipmiyim yeni oda seçimlerine girebilirmiyim teşekkürler...    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.m. gereğince; genel kurul üyesi olabilmek için, toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıt olmak gerekmektedir. Söz konusu madde gereğince genel kurul, bu şartı taşıyan ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine (hazirun listesi) dahil olan üyelerden oluşur. Bu düzenleme gereğince odaya en az 6 ay önce kayıt olmuş iseniz, genel kurul üyesi olabilir ve seçimlerde oy kullanabilirsiniz. 5362 sayılı Kanunun 50.m.'de ise genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Bu düzenlemede seçilme şartları arasında yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak sayılmıştır. Bu düzenleme gereğince odanız yeni kurulmuş bir oda değil ise, odaya en az 2 yıldır kayıtlı olmanız ve Kanunda seçilmek için aranan diğer şartları da taşımanız halinde genel kurulda, aday olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-02-26 07:09:00   Cevap Tarihi:2009-03-02 14:43:10

Soru: Odamız Başkanı Mahalle Muhtarlığına,Başkan Yardımcımız ise bir Siyasi Partiden İl Encümeni 1.sıra adayıdır.Bu kişilerin Adaylıklarının Yönetim Kurulu Kararında belirtilmesi gereklimidir.Yada yapılması gereken bir işlem varmıdır.İyi çalışmalar dileriz.Saygılarımızla,    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'da buna ilişkin bir engel bulunmadığından aday olmaları mümkündür.Yönetim kurulunun bu adaylıklarla ilgili olarak bilgilendirilmesi amacıyla kararda adaylıklarından bahsedilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-02-26 11:44:51   Cevap Tarihi:2009-02-26 14:57:38

Soru: size sorum şu esnaf ve sanatkarlar koperatifi ve esnaf ve sanatkarlar odası bu kuruluşlar ayrı ayrı kuruluşlarmıdır.ben esnaf ve sanatkarlar odasına başkan adayı olmak istiyorum odaya 4 yıllık kayıtlı üyeyim.esnaf ve sanatkarlar kredi koperatifine de üye olmam gerekiyormu başkan adaylığı için bilgilerinize arz ederim    Cevap: İkisi ayrı kuruluşlardır.Esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına aday olabilmeniz için esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifine üye olmak zorunluluğunuz bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-02-26 21:00:31   Cevap Tarihi:2009-02-27 09:44:58

Soru: Sayın yetkili; bir yakıım trikotajcılar odasına işyeri yapı kooperatife üyelik şartı nedeniyle üye oldu ve koperatif bitmeden ve mesleğe hiç başlamadan kooperatif hissesini devretti ancak oda kaydını sildiremedi.Çünkü borcu var ve ödeme durumu yok.Her sildirmeye gidince borç varken işlem yapılmaz demeleri nedeniyle çaresiz geri dönmekte ve sürekli borcunu arttığı söylenmekte.Bu kişi triko işiyle hiç iştigal etmemiş olup taşımacılık ile ilgili vergi kaydı mevcut iken 2002 yılında bu işide bırakarak vergi kaydını sildirmiştir. 1. yaptığım araştırmalara göre üyelik şartlarından birisi vergi kaydı olup vergi kaydı silinince 6 ay içinde tekrar kayıt vergi kaydı olmaz ise silinmez mi? 2. Borcunu ödeyemeyen kişi hayatı boyunca kaydını sildiremiyor mu sürekli yapmadığı iş için borcu mu birikecek ? Bu işlem hukuki mi? verginin silindiği 2002 yılı sonrası borç taahhuk eder mi? 3.Aidat ve faiz borcu yüksek miktarda olup ödemesi mümküm değil. yine araştırmalarıma göre son 5 yıldan öncesi siliniyor diye anladım fakat ilgili oda 2-3 milyar borç çıkarmakta (haziran 2008 itibari ile) oda kaydı 1993 yılında başlatımıştı. 4.gazete ilanında 18/02/2009 ve 5838 sayılı değişiklikle 6 ay içereisinde müracact edenlerin aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde geçikme zammı silinecektir denmekte ancak sanırım 2000 yılında böyle bir kanun çıkınca sözlü müracatımıza rağmen üyelerin değil odaların borcuna ait faiz af olacak diye bilgi verildi. Şu anda durum nasıl eğer yine aynı bilgi ile karşılaşırsak ne yapmamız gerekir. Konu hakkında detaylı bilgilerinizi acilen arz ederim.Saygılarımla    Cevap: 1.Üyelik niteliğini kaybeden kişinin buna ilişkin olarak odaya bildirimde bulunması gerekmektedir.2.Üyenin oda kaydı talebi halinde silinir, üye aidat borçlarını ödemekle yükümlü olup, bunların geriye dönük olarak silinmesi ancak tespit davası açması ve mahkemenin bu hususta karar vermesi ile mümkündür.3.Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesi gereğince 5 yıllık zamanaşımı itirazını ileri sürmeniz mümkündür.4.5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/02/2009 tarihinden itibaren 6 ay içinde(28/08/2009 tarihine kadar) müracaat eden ve yıllık aidat borçlarını ödeyen oda üyelerinin bu borçlarına ilişkin gecikme zammı silinecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-04 12:32:33   Cevap Tarihi:2009-03-04 13:19:32

Soru: ben bir siyasi partinin yönetim kurulundayım.esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına başkan adaylığımı koya bilirmiyim.bilgilerinize arz ederim    Cevap: Mevzuatta, siyasi partinin yönetim kurulunda görev yapmanız dolayısıyla, esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına aday olmanıza dair bir engel bulunmamaktadır.Ancak 5362 sayılı Kanunun 52. maddesinde esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçları dışında herhangi bir faaliyette bulunamayacakları düzenlendiğinden,oda imkanlarını siyasi parti için kullanamayacağınız gibi, odada siyasi parti faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yapmanız kanuna aykırılık teşkil edecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-05 12:40:23   Cevap Tarihi:2009-03-05 14:45:28

Soru: Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazın, yine aynı taşınmaz üzerinde bulunan ve bugüne kadar tapularını alamayan hak sahiplerine, tapularının verilebilmesi için ilk adım olan, Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlarla takas edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi kararı alındı.Ancak Vakıflar Genel müdürlüğü Milli Emlağın Kendisine Olan Borcundan Ötürü Hak Sahiplerine Tapularını vermemektedir. Bununla İlgili nasıl bir Çözüm Önerebilirsiniz Yardımcı olursanız sevinirim Saygılarımla..    Cevap: Hızlı cevap sistemi esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Esnaf/sanatkar iseniz bildirmeniz halinde yardımcı olunmaya çalışılacaktır.  
 Soru Tarihi:2016-02-24 13:39:00   Cevap Tarihi:2016-02-29 12:36:00

Soru: özel idare ruhsat verebilmek için (işyerlerine) maliye kaydına göremi yoksa esnaf odasından sicilkaydına göremi ruhsat veriyor    Cevap: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ?İşyeri açılması? başlıklı 6?ncı maddesinin 3.fıkrasında ?İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2'de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.?denilmektedir. Düzenlemede adı geçen Örnek 1 formu sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusuna, örnek 2 formu ise gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusuna ilişkindir. Her iki formda başvuran kişinin kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası istenilmekle birlikte, Örnek 1 formunun 14.maddesinde başvuran kişi esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ve oda kayıt belgesinin de isteneceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu Yönetmelikte sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı her iki kayıt da dikkate alınarak verileceği düzenlenmişken, gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatında vergi kaydı esas alınmaktadır. Ancak 5362 sayılı Kanunun 13?üncü maddesinin 3. ve son fıkralarında ?Belediyeler; ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.?denilmektedir. Buna göre; belediyeler ve il özel idareleri ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya mesleki faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkarlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar. 
 Soru Tarihi:2009-03-06 10:36:23   Cevap Tarihi:2009-03-06 15:14:29

Soru: 5838 sayılı yasada aidatların tamamını 6 ay içerisinde ödeyen üyelerimizden gecikme zammı alınmıyacağı söylenmektedir.Örneğin 2007 yılı 140,00tl aidat 30 tl de g.faizi,2008 yılı 144,00tl aidat 25 tl de g.faizi olan bir üyemiz of dan faydalanmak istemektedir.odamıza 6 ay içinde 140,00 tl ödeme yapmıştır.diğer geriye kalan borçlarını 6 ay içerisinde ödeyememiştir.bu üyemiz af dan faydalanabilirmi.yokda eski borçdan faizi tekrar alınabilirmi.teşekkürler.    Cevap: 5838 sayılı Kanun?un geçici 5.maddesi gereğince Kanunun yürürlüğe girdiği 28/02/2009 tarihinden itibaren 6 ay içinde (28/08/2009 tarihine kadar) müracaat ederek, yıllık aidat borçlarının tamamını ödeyen oda üyelerinin bu borçlarına ilişkin gecikme zammı silinecektir. Bu düzenlemeye göre kısmi ödemeler halinde dahi olsa 28/08/2009 tarihine kadar yıllık aidat borçlarının tamamını ödeyen oda üyelerinin bu borçlarına ilişkin gecikme zammı silinecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-06 13:10:39   Cevap Tarihi:2009-03-06 15:05:53

Soru: 5838 sayılı Kanun?un geçici 5.maddesi gereğince Kanunun yürürlüğe girdiği 28/02/2009 tarihinden itibaren 6 ay içinde (28/08/2009 tarihine kadar) müracaat ederek, yıllık aidat borçlarının tamamını ödeyen oda üyelerinin bu borçlarına ilişkin gecikme zammı silinecektir denilmektedir.Kanunun Yürürlülük Tarihinden Önce İcra takibine Takibine Başlanan Üyeler ile ilğili Nasıl Bir Uygulama Yapılacaktır.    Cevap: İcra takibine başlanmış ise de aidat borcunun tamamının 28/08/2009 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme zammına uluşkun kısmı da af kapsamına girmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-03-11 09:50:28   Cevap Tarihi:2009-03-11 13:25:45

Soru: esnaf ve sanatkarlar odasının denetim kurulunda görevli üyemiz hiç bir topantıya katılmıyor.bu üyemizi denetim kurulu üyelikten nasl atabiliriz.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 55?inci maddesinin 2?nci fıkrasında ?Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler denetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.? denilmektedir. Buna göre; geçerli bir mazereti olmaksızın ve mazereti belgelendirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmadığı toplantı tutanaklarından anlaşılan denetim kurulu üyesi üyelikten çekilmiş sayılacağından, denetim kurulu durumu tespit eden bir kararla yedek üyelerden genel kuruldaki seçimle en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla yazılı olarak denetim kurulunun takip eden toplantısına çağırması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-03-12 14:54:56   Cevap Tarihi:2009-03-13 13:58:34

Soru: ADIMI AÇIKLAMAK İSTEMİYORUM.HERHANGİ BİR ESNAF ODASINDA GENEL SEKRETER OLARAK GÖREV YAPMAKTAYIM.BAŞLANLAR ODARIN GİDERLERİNİ YAPIYORLAR,FAKAT GENELSEKRETERLERDE GİDERLERDEN SORUMLU OLUYOR.NEREYE NE VERİLDİĞİNİ BİLMEYEN GENELSEKRETERLER BAŞKANA BAŞKANIM BUKADAR PARAYI NEREYE VERDİNİZ DİYE SORDUĞUMDA SENİ İLĞİLENDİRMEZ SANAMI SÖYLEYECEM.BİLMEDİĞİMİZ BİR KONUDA NASIL SORUMLU OLURUZ.BUNUN İÇİN NE YAPILABİLİNİR.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57?nci maddesi gereğince genel sekreterler esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının işlemlerini, mevzuat, ana sözleşmeleri ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütmekle görevlidir. Söz konusu maddenin 2?nci fıkrasında ?Giderler, başkan veya vekili ile genel sekreterin ortak imzasıyla yapılır. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır.? denilmektedir. Buna göre; genel sekreter olarak odanız iş ve işlemlerinde sizin de sorumluluğunuz bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-03-12 15:53:54   Cevap Tarihi:2009-03-13 13:54:10

Soru: DAHA ÖNCEDEN ODAMIZA KAYITLI SONRADA ŞİTKET SAHİBİ OLARAK VERGİ MÜKELLEFİ OLAN BİRİSİ YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALABİLİRMİ YOKSA ŞAHSİ VERGİ KAYDIMI ŞART ŞİTKETTEN DOLAYI VERGİ KAYDI OLSA KURULA SEÇİLEMEZMİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7?nci maddesinin (c) bendinde ?vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak? oda üyeliği için aranan şartlar arasında sayılmıştır. Kanunun 6?ncı maddesi son cümlesinde ise ?Sermaye şirketleri ortakları başkaca esnaf ve sanatkarlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkarlar odalarına üye kaydedilemezler.? denilmektedir. Kanunun 50?nci maddesinin son fıkrasında seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süresi içinde kaybedenlerin üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiştir. Her üç düzenleme bir arada değerlendirildiğinde bu kişinin başkaca esnaf ve sanatkarlık faaliyeti bulunmuyorsa, dolayısıyla da bu faaliyeti ile ilgili olarak vergi kaydı da yoksa veya vergiden muaf değilse, sadece şirket ortaklığı sebebiyle odanız üyesi olması ve oda organlarında görev alması yukarıda yer verilen Kanun hükümlerine aykırıdır. 
 Soru Tarihi:2009-03-13 13:34:48   Cevap Tarihi:2009-03-13 14:12:15

Soru: Babam işyerini 15 yıl önce kapatmış olmasına rağmen mevzuatı bilmediğinden oda kaydını kapatmamıştır. Şaun babamın emeklilik işlemleri ile uğraşmaktayım. Bağ-Kur formunu odaya tasdik etmek için götürdüğümde 1994 yılından bu yana oda kaydının devam ettiği ve 15 yılın aidatlarını almaları gerektiğini belirttiler. Oda yasal olarak 15 yıllık aidat alabilirmi. En çok son beşyılık aidatı alması gerekmiyormu. Saygılar sunarım.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarların Ödeyeceği Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesinde aidatların tahsilinde 5 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür.Bu itirazı ileri sürme hakkınız vardır.Ayrıca 28 şubat 2009 tarihli resmi gazete de yayımlanan 5838 sayılı kanun gereğince 28 ağustos 2009 tarihine kadar aidat borcunuzu öderseniz gecikme zammına ilişkin borcunuz silinecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-16 10:09:24   Cevap Tarihi:2009-03-16 12:28:46

Soru: AİDATLARDA YAPILAN GECİKME ZAMMI AFFI İLE İLGİLİ YAPILAN UYGULAMA TAKSİTLER HALİNDE 6 AY İÇİNDE ÖDENEBİLİRMİ, YOKSA TAMAMI TEK SEFERDE Mİ ÖDENMEK ZORUNDA.    Cevap: Borcun tamamının 28 ağustos 2009 tarihine kadar kapatılması kaydıyla taksitler halinde ödeme yapılması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-03-16 10:20:28   Cevap Tarihi:2009-03-16 12:12:30

Soru: vergi kaydıyok oda üyeliği devam ediyor sigottalı çalışıyor. kişi seçimlerde oy kulanabilir mi ve aday olabilirmi tşk .    Cevap: Kişinin esnaf ve sanatkarlık faaliyeti var mı?Bu konuda bilgi verirseniz cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-16 11:15:30   Cevap Tarihi:2009-03-16 12:14:13

Soru: Mesleki odaların Ticaret sicil gazetesi var mıdır? Varsa Ticaret sicil Gazetesini nasıl bulabilirim. Ankara Hallaçlar ve Yorgancılar odasındayım,Kimlik Paylaşım sistemi için bizden Ticaret sicil gazetesi istediler. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar..    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre il sınırları içerisinde çalışmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri bünyesinde ayrı bir birim olarak Esnaf veSanatkar Sicil Mmüdürlükleri bulunmaktadır.(MAD 67)5362 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi yönetmeliğine göre sicile kayıt ve ilanı gereken hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetimi altında TESK tarafından Bakanlık e esnaf ve sanatkar veri tabanı kullanılarak eloktronik ortamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayımlanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-03-17 10:54:36   Cevap Tarihi:2009-03-17 12:28:43

Soru: 1990 yıllarında oda kaydı yaptırmış daha sonraki yıllarda vergi kaydını kapatıp oda kaydını kapatmayan ve esnaf sicili olmayan üyeler bugün itibariyle bir dilekçe verip oda aidatı ödemeden kapanışlarının yapılmasını istemektedir.Aidat alınmadan kapanış yapılabilirmi...    Cevap: 5362 sayılı kanunun 61.maddesinde "Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez."denilmektedir. Aidat borcunun alınmasına ilişkin esaslar ve zamanaşımına ilişkin www.tesk.org.tr adresimizde mevzuat bölümündeyer alan Esnaf ve Sanatkarların Ödeyacekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Yönetmeliğinde ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır.Bu kişilerin halen sicil kayıtları yok mu? Bu konuda bilgi verirseniz daha ayrıntılı bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-17 21:58:02   Cevap Tarihi:2009-03-18 12:03:47

Soru: MERHABA benin sorum oda kurmak istiyorum ve bunun için yasal olarak yapmam gereken şartları öğrenmek istiyorum    Cevap: 5362 sayılı kanunun 4.maddesinde odaların kuruluşuna ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu kanuna www.tesk.org.tr adresimizde mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-03-18 03:39:06   Cevap Tarihi:2009-03-18 10:22:15

Soru: kaçak işyerlerini kayıt altına almada ressen işlem yapılabilirmi birliğe kayıt yapmadan odaya kaçak işyerlerini nasıl kayıt altına alabiliriz    Cevap: Kaçak işyerlerinden odaya kayıtlı olmayanlar yanında işyeri ruhsatı olmayanlarında kastedilip edilmediği hakkında bilgi verirseniz yerdımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-03-18 11:24:50   Cevap Tarihi:2009-03-18 12:11:42

Soru: 2006 yılında vergisini kapatıp sicil ve oda kaydını kapaltmayıp oda kaydı faal görünen üyeden, vergiyi kapalttığı tarihden sonraki üye aidatları alınmayabilir mi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61.maddesi gereğince oda kaydını sildiren üyeden kaydının silindiği tarihe kadar olan borçlarının alınması gerekmektedir. Üyeden bu borcun alınmaması ancak geçmişe yönelik tespit davası açarak, vergi kaydını sildirdiği ve bu nedenle hakkında aidat borcu tahakkuk ettirilemeyeceğinin tespitine dair mahkeme kararı getirmesi halinde mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-03-18 15:29:05   Cevap Tarihi:2009-03-18 15:44:36

Soru: Sayın yetkili; bir yakınım 2002 yılında vergi kaydı sildirmiş olup oda kaydını sildirdiğini zannetmekte ancak odada silinmemiş görülmekte ve birikmiş borcu olması nedeniyle kaydını borç varken herhangi birşey yapılmaz diye silmemektedirler.Eğer üye borcu varsa ve bu iş ile bir alakası kalmamış ise borcunu ödeme durumu yosa ömür boyu üye olarak kalacak mı? Ne yapılmalı nereye resmi olarak dilekçe ile başvurmalı mıdır? saygılarımla acil cevaplarınız için şimdiden teşekkürler    Cevap: Üyelik niteliğini kaybeden kişinin buna ilişkin olarak odaya bildirimde bulunması gerekmektedir.Üyenin oda kaydı talebi halinde silinir, üye aidat borçlarını ödemekle yükümlü olup, bunların geriye dönük olarak silinmesi ancak tespit davası açması ve mahkemenin bu hususta karar vermesi ile mümkündür.Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesi gereğince 5 yıllık zamanaşımı itirazını ileri sürmeniz mümkündür.5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/02/2009 tarihinden itibaren 6 ay içinde(28/08/2009 tarihine kadar) müracaat eden ve yıllık aidat borçlarını ödeyen oda üyelerinin bu borçlarına ilişkin gecikme zammı silinecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-23 09:43:25   Cevap Tarihi:2009-03-23 16:06:01

Soru: BENODA GENEL SEKRETERİYİM.BİR KAÇ AY SONRA EMEKLİ OLACAĞIM GÖREVDEN AYRILIRKEN VEYA GÖREVİ DEVREDERKEN NE GİBİ İŞLEM YAPMAM GEREKİR, KENDİMİ SAĞLAMA ALMAK İÇİN DAHA DOĞRUSU ODANIN TÜM MUHASEBE KASA İŞLERİDE BENDE OLDUĞU İÇİN SORUYORUM BENİ BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ    Cevap: 5362 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönrtmeliğinin "istifa" başlıklı 68.maddesinde" Oda, birlik ve federasyondan istifaen ayrılmak isteyen personel istifa talebini bir dilekçe ile genel sekreterliğe sunulmak üzere birim amirine bildirir. (2) Personelin istifası yönetim kurulu kararını müteakiben yürürlüğe girer. (3) İstifanın kabul edildiği, bir ay içinde kendisine tebliğ edilmediği takdirde ilgili bu bildirimi beklemeden görevinden ayrılabilir. (4) Bu maddeye göre işten ayrılan personel uhdesinde bulunan demirbaş, ayniyat, para, kıymetli evrak veya sair kıymetleri ile oda, birlik ve federasyona ait vesikaları ve yapmakta oldukları işleri amirlerince gösterilecek kimselere, böyle bir kimse gösterilmemiş ise bizzat amirlerine kurallara uygun olarak devir ve teslim etmek zorundadır. Gerekli devir ve teslimi yapmayanlar, doğacak zararlardan sorumludur. Bir aylık bekleme süresinin bitiminden önce işten ayrılanlarla, gerekli ihbarı yapmadan işi terk eden personelden ilgili oda, birlik ve federasyonca İş Kanununda öngörülen süreler için ihbar tazminatı tahsil edilir."denilmektedir.Siz genel sekreter olduğunuzdan dilekçenizi doğrudan yönetim kuruluna vermeniz gerekmektedir.Ancak bu konuda İş Kanunun 17. maddesindeki sürelere dikkat etmeniz gerekmektedir.Aksi halde tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-03-31 15:42:59   Cevap Tarihi:2009-04-01 14:59:42

Soru: yapılacak olan seçimlerde oda başkanlığına aday olmak istiyorum aranan şartları öğrenmek istiyorum teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun" Seçilme şartları" başlıklı 50.maddesinde" Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar şunlardır: a) Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak; Konfederasyon denetim kurulu üyeliğine dışarıdan seçilecekler için dört yıllık yüksek okul mezunu ve denetim formasyonunu haiz olmak; disiplin kurulu üyeliği için en az lise mezunu olmak; yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak. b) Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. c) (Değişik 23/01/2008 - 5728/573 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak "seçilme şartları arasında düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-04-01 02:56:58   Cevap Tarihi:2009-04-01 14:31:57

Soru: Merhaba,Toplu İşyeri yapı kooperatifi yöneticilerinin mal bildiriminde bulunma zorunluluğu varmıdır?Var ise hangi kuruma mal bildiriminde bulunacağız?Teşekkür eder,İyi Çalışmalar Dilerim.    Cevap: 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun 2/f maddesine göre kooperatiflerin ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.Yine aynı kanunun 8/k maddesine göre bu mal bildirimi kooperatifin denetimini yapan kuruluşa verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-04-01 12:21:04   Cevap Tarihi:2009-04-01 18:07:11

Soru: iyi çalışmalar, ben oda genel sekreteriyim. 2 aya kadar emekli olacağım işten ayrılırken oda işlemlerinin tamamını yaptığımdan görevi teslim ederken herhangi bir tutanak veya bir belge imzalamam veya imzalatmam gerekirmi bu soruma en kısa sürede cevap alabilirsem sevinirim teşekkürler    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 68. maddesinde "Oda, birlik ve federasyondan istifaen ayrılmak isteyen personel istifa talebini bir dilekçe ile genel sekreterliğe sunulmak üzere birim amirine bildirir. (2) Personelin istifası yönetim kurulu kararını müteakiben yürürlüğe girer. (3) İstifanın kabul edildiği, bir ay içinde kendisine tebliğ edilmediği takdirde ilgili bu bildirimi beklemeden görevinden ayrılabilir. (4) Bu maddeye göre işten ayrılan personel uhdesinde bulunan demirbaş, ayniyat, para, kıymetli evrak veya sair kıymetleri ile oda, birlik ve federasyona ait vesikaları ve yapmakta oldukları işleri amirlerince gösterilecek kimselere, böyle bir kimse gösterilmemiş ise bizzat amirlerine kurallara uygun olarak devir ve teslim etmek zorundadır. Gerekli devir ve teslimi yapmayanlar, doğacak zararlardan sorumludur. Bir aylık bekleme süresinin bitiminden önce işten ayrılanlarla, gerekli ihbarı yapmadan işi terk eden personelden ilgili oda, birlik ve federasyonca İş Kanununda öngörülen süreler için ihbar tazminatı tahsil edilir."denilmektedir.İşten ayrılırken maddede belirtilen para ve belgeleri imzalayacağınız tutanakla yönetim kuruluna teslim etmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-01 13:52:06   Cevap Tarihi:2009-04-02 15:13:36

Soru: 5362 sayılı Kanununun 50. maddesine oda organlarına seçilme şartlarından biri genel kurul esnasında halen çalışıyor olmaktır. Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer, hükmüne göre; oda organlarında görevli üyelerin genel kurul tarihinde vergi kaydı bulunmadığının tespit edilmesi halinde yetkili organ üyelikleri de kendiliğinden sona erecektir. bu konumdaki oda yönetim kurulundaki üyenin işlemini oda yapmamıştır bunu nereye müracat ederek gereginin yapılmasını saglarız ilginize şimdiden tşk ederim    Cevap: 5362 sayılı kanunun 22/d bendi hükümlerine göre "odaların çalışmalarını mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda ,işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak"birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. Bu nedenle odanızın bağlı bulunduğu birliğe konu hakkındaki şikayetinizi yazılı olarak bildirerek inceleme yapılmasını talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-04-03 03:01:43   Cevap Tarihi:2009-04-08 10:07:54

Soru: hafta içi taksi ile eve geliyordum ama fiş yani belge istedim taksi kaşeli bir evrak verdi ama imza ve ücret ile ilgili hiçbir şey yazmam biye itiraz etti ve tartıştık 34 ten 92 nolu taksi gerekli şikayet etmek istiyorum arkadaşı gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum iyi çalışmalar.    Cevap: Bulunduğunuz yerdeki taksinin kayıtlı olduğu odaya veya il nezdindeki Esnaf ve Sanatkarlar Birliğine şikayetinizi iletmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-06 12:48:01   Cevap Tarihi:2009-04-06 14:08:59

Soru: sinopun durağan ilcesınde mustafa doğan adındakı esnafa esnaf kefaretten cektıği 8000 tl kredısıne kefıl oldum benımle beraber osman gebes ömer çelık ısmlı esnaflarda kefıl oldu bu sahıs bu borcu ödemedı 1.5 yılda esnaf kefaretekı izzet memışin insiyatını kullanarak hıc bır ıslem yapılmamıs 1.5yılsurecınde hıc bır sey teblığ edılmmemesıne ragmen dırekt benım maasıma ıcra yapılmıstır borcluya ve diğer kefıllere hıc bır ıslem yapılmamıştır benim suan masımdan kesılen bu paranın faızını karsıladıgı avukat tarafından bıldırılmıstır esnaf kefarettekı izzet memıse madurıyetım gıderılmesı icin gıttıgımde bız alacagımızı kımden kolay alabıleceksek ondan tahsıl ederız dıyor tartımızda gıt hakkıkını bıldığn yerde ara dedı benımde sıkıntılarım var bu yasal olarak hakkımı nasıl ararım SAYGILARIMLA ESNAF AVK 3684161766-5378418939 ESNAF KEFARET 3684161070 İCRA MUDURLUĞU 3684161063    Cevap: Bu konuda bilgi verebilmemiz bakımından kefil olduğunuz sözleşmeye bakmamız gerekmektedir.Ancak türk hukuk sisteminde kefilin sorululuğu genel olarak asıl borçlu ile müteselsil sorumluluktur.Yani asıl borçlu gibi sorumluluktur.Bu durumda sözleşmeyi bulmaya çalışmanız uygun olacaktır. Sözleşmenin kapsamı hakkında daha detaylı bilgi verirseniz yine yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-04-07 10:43:33   Cevap Tarihi:2009-04-08 10:19:43

Soru: ilçe esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığında aday olmak istiyorum ve yönetimde aranan özellikler nelerdir ve eğitim durumunun ne olması gerekir teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.m. gereğince; genel kurul üyesi olabilmek için, toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıt olmak gerekmektedir. Söz konusu madde gereğince genel kurul, bu şartı taşıyan ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur. 5362 sayılı Kanunun 50.m.'de genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Buna göre; esnaf ve sanatkarlar odalarında başkan olarak seçilebilme şartları; genel kurul üyesi olmak,en az ilkokul mezunu olmak, yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak, Kanunda belirtilen suçlardan hapis cezasına mahkum olmamaktır. Oda başkanlığına aday olabilmek için bu şartları taşımanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-07 19:58:44   Cevap Tarihi:2009-04-08 09:56:29

Soru: ilcemiz retziler odasında yönetim kurlu üyesiydim odamiz tönetimi tarafından hileli bir sekilde yönetüm kurulu üyeliğim düşürülmüş gerekce 3toplantıya üst üste katılmadgım gösterilmiş toplatı kararımızda her ayın ilk salı günü icin karar almıştı ancak beni düşürmek icin bu karar haricinde beni düsürmek icin eskiye dönük 3 karar ve hemen o karlarları gerekce yapıp beni düsürmürler ne yapam lazım (gerekce gösterilen karalar oda yönetim kurulu toplatı kararının harıncınd olan tarıhlar harıcınde alınmıs ve düsülmem bana bana teliğde edilmedi )    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Yönetim kurulu toplantıları ve kararları" başlıklı 53'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında;Yönetim kurulu toplantılarının çağrısı üyelere yazılı olarak yapılır, yine 3'üncü fıkrasında da; mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır denilmektedir. Ancak tüm yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu toplantıda yönetim kurulu toplantısı için tarih belirlenmiş ise, bu durumda üyelere tebliğ yapılmış sayılır. Bu anlamda gerekçesiz olarak yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyeler,yukarıdaki mevzuat hükmü gereğince yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılacaktır.Fakat bu karara karşı yargı yoluna başvurma hakkınız da bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-04-10 23:59:36   Cevap Tarihi:2009-04-13 10:01:24

Soru: elektrik teknisyenleri odasına kayıtlı iken 2006nın ikinci ayın da terk yaptım 2oo4.2005.2006. ayidat borcum kalmış yaklaşık üç yıldır işsizim ve bu aidatı af olmasına rağmen ödeyemiyorum elektrik arıza ve malzeme satışı yapıyordum yarım aidat ödemem yada hiç ödememem gibi bir kolaylık varmı halende işsizim ama bir yerlerde çoluğuma çocuğuma borcum kalsın istemiyorum saygılarımla arz ederim    Cevap: Oda aidatlarının düzenli ödenmesi üye için yasal bir yükümlülüktür. Odanın aidat alacağı ve bu alacağın süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle tahakkuk ettirilecek gecikme zammı alacağı kanundan kaynaklanan kamu alacağı niteliğinde olduğundan oda yönetiminin bu alacağından kendi iradesiyle vazgeçme gibi bir hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Üye aidat borçlarını ödemekle yükümlü olmakla birlikte, 5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/02/2009 tarihinden itibaren 6 ay içinde(28/08/2009 tarihine kadar) müracaat eden ve yıllık aidat borçlarını ödeyen oda üyelerinin bu borçlarına ilişkin gecikme zammı silinecektir. 
 Soru Tarihi:2009-04-13 13:35:07   Cevap Tarihi:2009-04-13 15:06:28

Soru: markaetler yassı ne zaman çıkacak? şu an ülkemizde mantar gibi her sokak arasına giren bu marketlere kim dur diyecek? hiç bir rekabet gücü olmayan bakkalara kim sahip çıkacak? yasalar çerçevesinde bunlara dur demenin bir yolu yokmu? bunları nasıl mahallemizden atarız lütfen yardımcı olun.    Cevap: Bu konuda Konfederasyonumuzca yasal girişimlerde bulunulmaktadır.Bu konu her platformda genel başkanımız Bendevi PALANDÖKEN tarafından da dile getirilerek yasalaşması yönünde hükümete baskı yapılmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-04-14 23:57:44   Cevap Tarihi:2009-04-28 11:23:11

Soru: tütün tütün mamullerinin zararları kanunu umuma açık ve eylence yerlerinde 19 temmusta başlıyor bu konu üzerinde konfedarosyanumuzun herhagi bir çalışması varmı budurum bizleri endişelendirmekte tedirgin etmekte bizi aydınlatırsanız idareci olarak bizler ve üyelerimizin rahat nefes alacağını düşünmekteyiz vereceğiniz bilgiye şimdiden teşekür ederim saygılarımla.    Cevap: Konu Konfederasyonumuz tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,İçişleri Bakanlığına intikal ettirilerek yasanın ayrı bir yer tesis edilerek uygulanmasının bu alanda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik menfaatleri açısından önem arz ettiği belirtilmiş ancak tüketicilerin sağlıkları açısından söz konusu yerlerde 19/07/2009 tarihinden itibaren yasanın uygulanacağı belirtilmiştir.Konu hakkında Konfederasyonumuzca girişimlerde bulunulmakla birlikte olumlu bir gelişme olmadığı takdirde 19/07/2009 tarihinden itibaren özel hukuk kişilerine ait bulunan lokanta,kahvehane, kafeterya,birahane gibi eğlence hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri tüketilmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2009-04-15 15:45:14   Cevap Tarihi:2009-04-20 17:34:16

Soru: 5362 SAYILI KANUNUN 50/b MADDESİNDE AÇIKÇA SEÇİLME ŞARTLARI BELİRTİLMİŞTİR.KÜTAHYA AYAKKABICILAR ODASI 2008 YILI HAZİRAN AYINDA FESH OLMUŞ,ÜYELERİ TERZİLER ODASINA AKTARILMIŞTIR. 30.04.2009 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA BU ÜYELER ODA ORGANLARINDA İLGİLİ MADDE DOĞRULTUSUNDA GÖREV ALABİLİRLERMİ?    Cevap: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 15/04/2009 tarih 928 sayılı yazılarında fesih edilen odalardaki esnaf ve sanatkarların aktarıldıkları oda genel kurullarında seçme ve seçilme yeterliliklerinin tespitinde kazanılmış hak ilkesi doğrultusunda fesih edilmiş odalardaki kayıtlı üyelik sürelerinin esas alınması gerektiği belirtilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-16 17:37:10   Cevap Tarihi:2009-04-20 17:04:49

Soru: BEN SAMSUN ANAHTARCILAR ve HIRDAVATCILAR ODASI ESKİ BAŞKANIYIM 2002 YILI SEÇİMLERİNİ KAYBETTİM BENİMLE SEÇİME GİREN ŞİMDİKİ BAŞKAN BİR MÜDDET SONRA VERGİ MÜKELLEFİYETİNİ KAPATTI O ŞEKİLDE BAŞKANLIĞA DEVAM ETMİŞ 2005 SEÇİMLERİNE GİRMEDEN TEKRAR MÜKELLEF OLMUŞ AMA MÜKELLEFİYETİN TEKRAR TESİSİ EN AZ 6 AY OLMALI DİYOR 5362 SAYILI ESNAF KANUNUNDA BU ARKADAŞIMIZIN SEÇİME GİRMEDEN ÖNCE KAYIT'ı 3 AYLIK BU NU BİZ YENİ FARKETTİK GERİYE DÖNÜK BU SEÇİMİN İPTALİ MÜMKÜNMÜ?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 21 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanundan önce yürürlükte bulunan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun "Organ seçimleri" başlıklı EK 4.'üncü maddesi ile yine,halen yürürlükte bulunan 5362 sayılı Kanunun "Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri" başlıklı 49'uncu maddesinde genel kurul seçimlerinin usul ve esasları belirtilmiş olup,seçimlerin iptali ancak yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırılık hallerinde ve yargı kararları ile mümkündür.Ayrıca, 5362 sayılı Kanunun "seçilme şartları" başlıklı 50'nci maddesinde de; genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim,denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilme şartları belirtilmiş olup,bu şartları taşımayanların yetkilerinin de sona ereceği madde de düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-04-16 20:46:08   Cevap Tarihi:2009-04-20 11:20:37

Soru: ESNAF ODALARINDA OLDUĞU GİBİ.,ESNAF KEFALET KOOPERATİFLERİNDE,DE SON 6 AY ŞARTI ARANIYORMU ? (KOOPERATİF GENEL KURULLARINDA OY KULLANMA HALLERİ?)2010 OCAK VEYA ŞUBAT, DA YAPILACAK GENEL KURULDA GERİYE DÖNÜK 6 AY ŞARTI.., HAZURUNA GİRİP OY KULLANABİLMEK İÇİN NE ZAMAN MÜRACAT EDEBİLİRİM...    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Ana Sözleşmesinin "Oy hakkı ve temsil" başlıklı 24'üncü maddesinde;"toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir..." denilmektedir.Söz konusu düzenleme gereğince,en az 3 ay evvel kefalet kooperatifine üye olmak kaydıyla, genel kurula katılma hakkınız bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-04-20 11:36:38   Cevap Tarihi:2009-04-20 12:09:25

Soru: 20/4/2009TARHLİ 1981 NUMARALI SORUMUN DEVAMI..,BU DURUMDA YÖNETİME ADAY OLABİLİRİM Mİ?TEŞEKKÜRLER    Cevap: Bu konuda www.teskomb.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞMESİ'nin 10.ve aşağıda verilen 43. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar yönetim kuruluna seçilebilirler. SEÇİLME ŞARTLARI Madde 43 - Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır: 1- Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, 2- Türk vatandaşı olmak, 3- Başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak, 4- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre mahkum olmamak. 5- Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak, 6- Asaleten ve kefaleten kredi borcu icrai, takip tamamlanarak icra memurluğu yada mahkeme aracılığıyla tahsil edilmiş olmamak. 
 Soru Tarihi:2009-04-20 13:46:31   Cevap Tarihi:2009-04-20 14:05:15

Soru: Oda üyemiz 24.07.2007 tarihinde kendi vergi mükellefiyetini sona erdirerek şirket ortağı olarak ticaret odasına kayıt olmuş, fakat bu tarihe kadar odamıza gelip bildirmemiş, bugün gelerek kaydının sildirmek için müracaatta bulunmuştur, üyenin geçmiş 2 yıllık aidat borcu bulunmaktadır. Ticaret odasına kayıt olduğu tarihten itibarenki aidat borcları kendisinden talep edilirmi.şimdiden teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında;Oda kaydını sildiren üyelerin aidatının üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınacağı hüküm altına alınmıştır.Üyelik niteliğini kaybeden kişinin buna ilişkin olarak odaya bildirimde bulunması gerekmektedir.Üyenin oda kaydı talebi halinde silinir, üye aidat borçlarını ödemekle yükümlü olup, bunların geriye dönük olarak silinmesi ancak tespit davası açması ve mahkemenin bu hususta karar vermesi ile mümkündür.Ancak,5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/02/2009 tarihinden itibaren 6 ay içinde(28/08/2009 tarihine kadar) müracaat eden ve yıllık aidat borçlarını ödeyen oda üyelerinin bu borçlarına ilişkin gecikme zammı silinecektir. 
 Soru Tarihi:2009-04-21 14:32:23   Cevap Tarihi:2009-04-22 12:08:45

Soru: İyi çalışmalar,ben Oda genel sekreteriyim.2 aya kadar emekli olacağım.Ancak görevime aynı yetki ve statüde devam etmek istiyorum /edebilirmiyim.Yapılması gereken işlemler konusunda beni bilgilendirirmisiniz.    Cevap: Emekli olduktan sonra aynı yerde çalışmaya devam etmeniz oda yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-22 13:06:17   Cevap Tarihi:2009-04-22 15:21:03

Soru: GENEL KURULDA BELİRTİLMEMİŞSE YÖNETİM KURULUNDAN KAÇ KİŞİNİN ÜCRET ALMASI GEREKİR VE GENEL KURULDA BİR KARAR YOKSA BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISININ YADA DİĞER YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİR. BU RAKAMLAR NASIL OLMALIDIR...    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 56. maddesinin 1.fıkrasında "Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez dışından genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, aşağıda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir." denilmektedir. Bu düzenleme gereğince, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organ üyelerinin aylık ücret veya huzur hakkı alması hususunda genel kurul kararı alnımış olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-23 20:15:38   Cevap Tarihi:2009-04-24 09:15:30

Soru: Merhaba. İnternet cafe işletmekteyim. Aynı muhitte 5. yılım. Başbakanlığın istemiş olduğu yasak (filtre)programını ilk tebligatla birlikte lisanslı bir şekilde kullanıcısıyım. Cafemde hiç bir aleni durum olmamaktadır. Yanlız denetime gelen memurlar sadece 1 tek makinamda programın aktifken pasif durumunu görünce 750 tl ceza kestiler. hakkımı nasıl savunurum    Cevap: Söz konusu cezaya karşı cezanın tebliğ veya tefhiminden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza mahkemesine başvurarak itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.Bu süre içerisinde itiraz etmezseniz ceza kesinleşecektir.Cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-04-24 13:02:32   Cevap Tarihi:2009-04-24 17:11:30

Soru: 21.12.2001 Tarihinde 29 yıllığına Milli Emlak Müdürlüğünden kiralanmış arsanın taahhüt edilen inşaatın yapılamaması nedeniyle ittifak hakkının tapudan rıza en ter yapılması gerekmektedir.Tapu devrinin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyeleri görevlendirildi tapu da işlem yapa bilmemiz için yetki yazısını nereden alaçağımız konusunda yardımlarınızı bekliyoruz.    Cevap: Yanıt verebilmemiz için oda mı yoksa birlik için mi sorduğunuz konusunda bilgi vermeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-04-24 17:17:43   Cevap Tarihi:2009-04-27 09:05:46

Soru: 2003 NOLU SORUNUDA YETKİ ALMAK İSTEYEN KURUM BİRLİK    Cevap: 5362 sayılı kanunun 20/h maddesine göre gayrimenkul alım ve satımı konusunda birlik genel kurulu yetkilidir.Birlik genel kurulunun kararı var ise bu nitelikte bir işlem yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2009-04-27 14:22:38   Cevap Tarihi:2009-04-28 09:31:52

Soru: 2010 ODA SEÇİMLERİNDE ODA BAŞKANLIKLARINA ADAY OLAN BAŞKAN ADAYI ÜYELERİMİZ ODAMIZA ÜYELERİN BİLGİLERİNİN YER ALDIĞILİSTELERİNİ İSTEMEKTEDİRLER.ŞU AN ODA YÖNETİMİNDE BULUNAN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BU LİSTENİN VERİLMESİNİ İSTEMEMEKDİR. VERDİRMEMEKTEDİR. BÖYLE BİR YASAL HAKLARI BULUNUYOR MU? GENEL SEKRETERİN BU KONUDA YAPMASI GEREKEN NEDİR? LİSTEYİ ALMALARI İÇİN NE GİBİ YASAL YOL TAKİP ETMELİDİRLER.    Cevap: Oda üyelerince Bilgi Edinme Hakkında Kanun hükümlerine uygun yapılan bir başvuru var ise bu durumda bu kişilerin bu listeleri inceleme hak ve yetkileri bulunmaktadır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda bu konuya ilişkin ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-04-27 16:45:04   Cevap Tarihi:2009-04-28 09:48:04

Soru: Toplu İşyeri Yapı Kooperatiflerinde ortaklık payı devir edildiği zaman,Payı devir alan kişiye yeni ortaklık numarası verilmesi gerekiyormu?Yoksa devir eden kişinin ortaklık numarası ile,devam edilmesi gerekiyor.    Cevap: Ortaklık payının devri işlemlerinin tapuda bu mümkün değilse noter aracılığı ile yapılması, hakkın ileri sürülmesi açısından avantaj sağlamaktadır. Yeni veya eskiortaklık numarası verilmesinden ziyade önemli olan devir işleminin uygun yapılmasıdır. 
 Soru Tarihi:2009-04-28 13:35:04   Cevap Tarihi:2009-04-28 14:28:54

Soru: SLM;ŞİRKETİN BİRİSİNE İRSALİYE VE FATURALI MALZEME VERDİM ve KARŞILIĞINDA ŞİRKET ÇEKİ VERDİ ÇEKLER ÖDENMEDİ ŞİRKET SAHİBİ BENİ ARAYARAK ÇEKLERİ ÖDEYEMEYECEĞİNİ VE KRİZDEN DOLAYI MÜMKÜN OLMADIĞINI BELİRTTİ.SONRA BİR KULLANMADIĞI TOYOTA MARKA ARACINI ÇEKLERİ ALARAK VERECEĞİNİ BELİRTTİ.BİZDE İYİ NİYETLİ DÜŞÜNCESİYLE ÇEKLERİ VEREREK ARACINI ALDIK.ARACI ONBEŞ VEYA YİRMİGÜN SONRA TRAFİK BİZİM ELİMİZDEN BORCU DOLAYISIYLA ALDI.BİZİM ELİMİZDE Kİ ÇEKLERİ VERMİŞ OLDUK,ARAÇ DA GİTMİŞ OLDU.2007 EKİMDEN BU GÜNE PİSİKOLOJİM BOZULDU.ÇÜNKÜ ELİMDE SADECE İRSALİYE VE FATURASI VAR.KİME GİTTİYSEM BİZ BUNUNLA İŞLEM YAPAMAYIZ DİYOR.NE YAPMALIYIM.SAYGILARIMLA ÜMİT CAN CAN İNŞ.TAH.ve YAPIMALZEMELERİ TİC    Cevap: Şirketler ticaret odasına üye olmaktadırlar.TESK esnafların üst örgütlenmesidir.Bu nedenle konu hakkındaki şikayetinizi ticaret odasına yapmanız uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-04-30 15:41:05   Cevap Tarihi:2009-04-30 16:34:48

Soru: 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 28 ŞUBAT 2009 TARİH VE 27155 SAYILI MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA GEREĞİ; ÜYELERİN ODALARA AİDAT BORÇLARININ ASILLARINI 28 AĞUSTOS 2009 TARİHİNE KADAR ÖDEMELERİ HALİNDE GECİKME ZAMMI BORCU SİLİNECEK DENİLMEKTEDİR. BUNA GÖRE; 2009 YILI AİDAT TAKSİTLERİNİ ÖDEME SÜRESİ 30 NİSAN 2009 TARİHİNDE SONA ERDİĞİNE GÖRE MAYIS 2009 VEYA MÜTEAKİP AYLARDA AİDAT TAKSİDİNİ ÖDEMEYE GELEN ÜYELERDEN 2009 YILI İÇİN GECİKME ZAMMI ALINACAKMADIR. YOKSA AF KAPSAMINDAKİ KANUNA GÖRE 28 AĞUSTOS 2009 TARİHİNE ÖDENECEK 2009 YILI AİDATLARI İÇİN GECİKME ZAMMI UYGULANMAYACAKMI. TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: Konu Konfederasyonumuzca yeniden değerlendirilmiş ve 5838 sayılı kanunun uygulanmasında 28/02/2009 tarihinde tahakkuk etmiş aidat borçlarının 28/08/2009 tarihine kadar ödenmesi kaydıyla gecikme zamlarının affedileceği, 2009 nisan aidatlarının zamanında ödenmemesi halinde buna işleyecek gecikme zamları af kapsamında değerlendirilmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2009-05-04 15:19:49   Cevap Tarihi:2009-05-12 17:22:11

Soru: ESNAFLAR ODASI SEÇİMLERİNDE ÜYELERİN OY KULLANMASINI HANGİ SEBEBLER ENGELLER    Cevap: 5362 sayılı kanunun 9.maddesinin a) bendinde "Genel kurul: Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur." denilmektedir.Bu nitelikleri taşıyanlar ancak genel kurulda oy kullanabilir. 
 Soru Tarihi:2009-05-04 19:08:42   Cevap Tarihi:2009-05-05 12:05:06

Soru: üyemiz 2010 aidatını ödemek istiyor.alabilirmiyiz?    Cevap: 5362 sayılı kanunun 61.maddesine göre yıllık aidat asgari ücrete göre belirlendiğinden ve asgari ücrette her yıl değiştiğinden bir sonraki yılın aidatının tahsil edilmesi uygun değildir. 
 Soru Tarihi:2009-05-05 14:03:52   Cevap Tarihi:2009-05-05 15:18:28

Soru: LİSEDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN HALK OYUNLARI KIYAFETLERİNİN ALIMIYLA İLGİLİ ODAMIZDAN YARDIM TALEBİNDE BULUNULDU.BU YARDIM KARŞILIĞINDA MAKBUZ VE FATURA ALAMAZSAK GİDERE KARAR FOTOKOPİSİ VE BANKA DEKONTU KOYABİLİRMİYİZ?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 10.maddesi (ı) bendinde "İmkânları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar vermek" oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir.Lisede okuyan öğrencilerin halk oyunları kıyafetlerinin alımına yönelik okula yapılacak bir yardımın söz konusu madde kapsamında yer almadığı değerlendirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-06 10:56:31   Cevap Tarihi:2009-05-06 15:44:13

Soru: 5174 TİCARET VE SANAYİ ODALARI KANUNDA, ÜYE KAYITLARINDA VE AÇMA RUHSATLARINDA, 3308 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN USTALIK BELGESİ İSTENMEMEKTEDİR. 5362 ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI KANUNDA ÜYE KAYITLARINDA VE AÇMA RUHSATLARINDA USTALIK BELGESİ İSTENMEKTEDİR .BU YÜZDEN BİR ÇOK ÜYEMİZ ZOR DURUMDA KALMAKTADIR. DOLAYISIYLA ÜYEMİZ ODADAN YARDIM İSTEMEKTE ODAMIZDA BU KONUDA ZOR DURUMDA KALMAKTADIR. ÖRNEĞİN MEVCUT ÜYEMİZ İŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPSA YENİDEN ÜYE OLAMIYOR VE AÇMA RUHSATI ALAMIYOR DOLAYISIYLA TİCARET VE SANAYİ ODALARINA GİTMEKTEDİRLER. HER GEÇEN GÜN ODALARIMIZ BİRAZ DAHA KÜÇÜLMEKTEDİR. ÜYELERİNE KARŞIDA YARDIMCI OLAMAMAKTADIR.ZOR DURUMA DÜŞMEKTEDİR.ÖRNEK: AYNI İŞİ YAPAN İKİ KİŞİ USTALIK BELGESİ YOK, BUTİK İŞLETMECİSİ , TİCARET ODASI GİDERSE USTALIK BELGESİ İSTENMEMEKTE AMA ESNAF ODASINA GİDERSE USTALIK BELGESİ İSTENMEKTEDİR. BU ZORLUK NİYE BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YAŞIYORSAK BU İKİLEM NİYE YA TİCARET ODASIDA İSTESİN YADA ESNAF ODALARINDAN DA İSTENMESİN. ESNAF ODALARI NİYE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ ÇEKMEKTEDİR. BU AYRICALIĞIN KALDIRMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLER. TARAFIMA DA BU KONUDA BİLGİ VERİLİRSE ÇOK MEMNUN OLURUM. SAYGILARIMLA    Cevap: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30 uncu maddesi ile 5362 sayılı Kanunun 68 inci maddesi hükmü paralellik arz ederken, 5174 sayılı TOBB Kanununun 102. maddesi ile getirilen düzenleme ile ticaret siciline kayıt olanlardan 3308 sayılı Kanunun gerektirdiği ustalık belgesinin aranmaması uygulamada pek çok soruna neden olmuştur. 5174 sayılı Kanunun 102 nci maddesi ile bir yandan mesleki eğitim sistemimiz zarar görürken, diğer yandan aynı alanda faaliyet gösteren esnaf-sanatkarlar ile tacir ve sanayiciler ve onların bağlı oldukları meslek odaları arasında ciddi bir haksız rekabet oluşturulmuştur. TOBB Kanununun TBMM?den geçtiği günden bu yana Konfederasyonumuz, bu yanlış uygulamayı durdurmak amacıyla, konunun doğrudan tarafı olan Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde bir takım girişimlerde bulunmuştur. Son bir yılda bu haksız uygulama Başbakanlık da dahil olmak üzere bir çok kurum ve makam nezdinde gündeme getirilmiş ve haklılığımız bu kurumlarca kabul görmüştür. Ancak bu süreç içinde yine de kaydadeğer bir gelişme sağlanamamıştır. Son olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinesinde ilgili taraflarla bir dizi toplantı yapılmış olup, odalarımızın üye kaybetmesini engelleyecek bir çözüm üzerinde çalışılmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-05-06 11:02:12   Cevap Tarihi:2009-05-07 15:17:03

Soru: ODA PERSONELLERİ VEYA GN SEKRETERLER BİR PARTİ YÖNETİMİNDE GÖREV ALABİLİRMİ HERHANGİ BİR MAHSURU VARMI    Cevap: Siyasi Partiler Kanununda işçi niteliğinde çalışanlar açısından yasaklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.Ancak,Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin " Oda, birlik ve federasyon dışında çalışma" başlıklı 22.maddesinde" Personel, yönetim kurulunun izni olmaksızın oda, birlik ve federasyon dışında ücret karşılığı veya ücretsiz görev kabul edemez." denilmektedir. Yönetim kurulunuzun izni dışında bu nitelikte bir görev almanız söz konusu yönetmeliğe aykırılık teşkil edecektir. 
 Soru Tarihi:2009-05-07 11:07:50   Cevap Tarihi:2009-05-07 13:26:18

Soru: iyi çalışmalar ; bildiğiniz üzere aidatların gecikme zammı affı dolayısıyla şu anda odalarımız bir yoğunluk yaşamakta, sorum şu kişi 2004 veya 2006 yılında vergi kaydını kapatmış ama oda üyeliği akti. biz bu üyenin aidatını almadan silebilirmiyiz. teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı kanunun 61.maddesinde yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca verilecek hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez denilmektedir.Dolayısıyla aidatını ödeyinceye kadar kaydını silmeme hakkınız bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-05-07 11:41:45   Cevap Tarihi:2009-05-07 11:52:44

Soru: 1997 yılın da kendi adıma sahıs firması kurdum 1998 yılında vergi borçlarımı ödeyerek kapanış verdim herhangi bir borcum varmı varsa nasıl öderim acaba.    Cevap: Ticaret odasına mı esnaf odasına mı kayıtlı olduğunuz hususunda bilgi verilmesi durumunda yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-05-07 18:18:57   Cevap Tarihi:2009-05-08 09:46:12

Soru: Sorumlu yönetici belgemi ne zaman kullanacağım dava daha sonuçlanmadımı ben daha dayanamıyorum mühendisimi iptal edeceğim sonu ne olacak bilemiyorum bana bir çıkış gösterin.    Cevap: Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında yönetmeliğin 29?uncu maddesinin (c) bendinin iptali için açılan davada Danıştay 8. Dairesince iptal kararı verilmiştir.Söz konusu karar Konfederasyonumuzca temyiz edilmiş olup karar henüz kesinleşmemiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, gıda üreten işyerlerine sorumlu yönetici olarak atanmış ve halen sorumlu yöneticilik görevini yürüten ustaların, iptal kararı gereği gıda üreten işyerlerine sorumlu yönetici olarak atanmaları ve bu işyerlerinde sorumlu yöneticilik görevini sürdürmelerinin mümkün olamayacağına ilişkin olarak tesis etmiş olduğu işlemin iptaline ilişkin 21/11/2008 tarihinde Konfederasyonumuzca Danıştay 8. Dairesinde 2008/10423 Esas sayılı dosya nosu tahtında dava açılmıştır. Söz konusu yargılamada yürütmeyi durdurma talebimiz 03/03/2009 tarihinde reddedilmiştir.Yargılama halen devam etmektedir.Ancak mahkeme kararlarının uygulanması anayasal bir yükümlülük olduğundan söz konusu karar gereğince sorumlu yönetici olarak atanmış ve halen sorumlu yöneticilik görevini yürüten ustaların gıda üreten işyerlerinde sorumlu yönetici olarak atanmaları ve bu işyerlerinde sorumlu yöneticilik görevini sürdürmeleri mümkün bulunmamaktadır.Buna uygun davranılmaması ceza kanunu bakımından suç teşkil edecektir. 
 Soru Tarihi:2009-05-08 00:18:07   Cevap Tarihi:2009-05-11 14:23:21

Soru: ESNAFLAR ODASI SEÇİMLERİ BİR YIL ERTELENECEK DENİYOR. ACABA SÖYLENTİMİ.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri" başlıklı 49'uncu maddesinin 16'ncı fıkrasında; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim tarihlerinin, Bakanlar Kurulu tarafından bir yılı geçmemek üzere ertelenebileceği düzenlenmiştir.Kanundaki düzenleme gereğince, esnaf odası seçimleri ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıl ertelenebilir.Ancak şu anda bu nitelikte bir karar bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-05-09 10:57:40   Cevap Tarihi:2009-05-11 14:01:54

Soru: ESNAFLAR ODASI SEÇİMLERİNDE VEKALETLE OY KULLANABİLİRMİYİZ    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi? başlıklı 46?ncı maddesinin 2?nci fıkrasında,Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmalarının gerekli olduğu ve vekaletin kabul edilemeyeceği düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-05-09 13:22:49   Cevap Tarihi:2009-05-11 14:52:31

Soru: 2042 nolu başvuru ile sorulan soruya verilen cevap bende biraz karmaşa yaptı.Bildiğim kadarı ile çıkan kanun ve yasalar özellikle af yasaları her zaman için geriye dönüktür ve hiç bir zaman tahakkuk etmemiş ödemeleri af kapsamına almaz. Öyle olsa idi devlet her zaman af yasası çıkarmaz ve eski yasayı yorumlar ve af ömür boyu devam ederdi.5838 sayılı yasa 28 şubat tarihine kadar tahakkuk eden borçları bağlamakta 2009 yılı Nisan ayında tahakkuk edecek olan borcu bağlamaz kanısındayım. Eğer önceki soruya verilen cevap doğru ise bu durumu ileride çalışanların mağdur olmaması için teşkilata bir genelge ile duyurmanızı arz ederim. Saygılarımla.    Cevap: Konu Konfederasyonumuzca yeniden değerlendirilmiş ve 5838 sayılı kanunun uygulanmasında 28/02/2009 tarihinde tahakkuk etmiş aidat borçlarının 28/08/2009 tarihine kadar ödenmesi kaydıyla gecikme zamlarının affedileceği, 2009 nisan aidatı kanun çıktığı zaman tahakkuk etmiş olmadığından zamanında ödenmemesi halinde buna işleyecek gecikme zamları af kapsamında değerlendirilmeyecektir 
 Soru Tarihi:2009-05-11 10:36:34   Cevap Tarihi:2009-05-12 17:34:39

Soru: 2004 yılından beri odaya aidat ödemiyorum. aidatlarda zaman aşımı varmı diye soracaktım tşk.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin "Yıllık aidat" başlıklı 6'ncı maddesinin (8)'inci fıkrasında,yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresinin beş yıl olduğu düzenlenmiştir.Ancak,5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/02/2009 tarihinden itibaren 6 ay içinde(28/08/2009 tarihine kadar) müracaat eden ve yıllık aidat borçlarını ödeyen oda üyelerinin bu borçlarına ilişkin gecikme zammı silinecektir. 
 Soru Tarihi:2009-05-12 10:24:33   Cevap Tarihi:2009-05-12 13:35:44

Soru: İyi günler.Odamız tarafından düzenlenen raiç,ticari taksi ve minibüs,otobüs yolcu taşıma üçretleri düzenlenmekte ve Birliğimize onay için gönderilmektedir.Lakin düzenlediğimiz üçret tarifesi ne olursa olsun;1-)Kasaba Belediyeleri belediyelerine ait araçları yolcu taşıma ücretlerini aşağı yapmakta ve minibüscü esnafımızda Odanın değil belediyenin tarifesine uymak zorunda kalmaktadır.Belediye araçlarının çalışması nasıl engellenir,Ücretlere müdahalesi nasıl engellenir.2-)Belirlenmiş olan ücretler bağlı olunan maliye tarafından dikkate alınmamakta Malmüdürlükleri kendileri isteğine göre memurlara ödeme yapmaktadır.Ozaman Odamızın bu çalışmasının hiçbir anlamı kalmamaktadır.Ayrıca diğer konu olarak Kaçak,korsan taşımacılığın cezası nedir nasıl engellenilebilir.Saygılarımı sunuyorum, Teşekkür eder,Çalışmalarınızda başarılar dilerim....    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununun 62.maddesine göre esnaf ve sanatkarların ücret tarifelerini kayıtlı bulundukları odaları hazırlamakta ve birliğin onayına müteakiben yürürlüğe girmektedir.Bu konuda Kütahya Minibüscüler,Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Odası tarafından Kütahya Belediye Başkanlığı aleyhine dava açılmış ve sözkonusu dava oda lehine sonuçlanmıştır. Siz de oda olarak belediyeye karşı idare mahkemesinde fiyat tarifesi verme yetkisinin kendinizde olduğu talebiyle iptal davası açabilirsiniz. Ayrıca kaçak taşıma yapanlar hakkındaki şikayetlerinizi belediyeye ve emniyete yapabilirsiniz. Bu durumda olan kişilerin araçlarına belli süre el konulmakta ve para cezası verilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-14 11:46:44   Cevap Tarihi:2009-05-14 15:09:38

Soru: Bağlı bulunduğumuz Odamızda görevli yönetim kurulu üyelerimizden aldığımız bilgilere göre aylık oturumlar yapılmadan kararlar alınıyor,zaman içerisinde gelen yönetim üyelerin imzalamasıyla geçiştiriliyormuş alınan kararlardan hiç bir yönetim kurulu üyesinin haberi yok.ayrıca 9 yönetim kurulu üyesinden 3 tanasi istifa etti bu durumdan dolayı. Yine aycıca 2 yönetici üyede vergi kaydını kapattırmış bu üyelerin Yönetim kurulu üyelikleri düşürülmedi. imzaya devam ediliyor. bu durumda nasıl hareket edilmesi gerekiyor.biz normal üyeler olarak ne yapmamız gerekiyor?    Cevap: 5362 sayılı kanunun 22/d maddesinde birlik yönetim kuruluna oda işlemlerini inceleme ve alınması gereken tedbirler komusunda odaya bildirimde bulunma yetkisi verilmiştir.Bu nedenle konu hakkındaki şikayetinizi birliğinize intikal ettirmeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-05-14 13:35:32   Cevap Tarihi:2009-05-18 17:47:57

Soru: denedim kurulu lise mezunu olacak diyor yasa ben yazdım fakat rakip yazmadı seçimi rakip kazandı ne olacak. bana göre seçim iptal olmalı çünkü yasaya uymamış .    Cevap: 5362 sayılı kanunun 50 maddesinde denetim kurulu üyeliği için en az lise ,bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak şartı düzenlenmiş ve bu şartı taşımayanların üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği de aynı maddenin son fıkrasında düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-05-14 19:01:37   Cevap Tarihi:2009-05-15 17:25:45

Soru: vergi kaydı var.sicilkaydı yok oy kulanabilirmi. yada sicil kaydı var ama odaya gitmiyor oy kullana bilirmi.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9 maddesinde "Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur."denilmektedir.Ancak e-esnaf ve sanatkar veri tabanında kayıtlı bulunanlar oy kullanacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-05-14 19:25:23   Cevap Tarihi:2009-05-15 17:21:02

Soru: yılardır kayıtlı esnaf son7 yıdır kaydı yok şimdi ise kayılarını tam olarak yapıldı oy kullanabilir mi veya aday olabilir mi tşk.    Cevap: Herşeyden önce genel kurula katılabilmek için genel kurul tarihinden en az altı ay önce odaya kayıt olmak gerekmektedir.Seçilme şartları 5362 sayılıKanunun 50. maddesinde düzenlenmiştir. -Yönetim kurulu üyeliği için en az ilkokul mezunu olmak. -Yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak gerekmektedir. Geçmiş dönemde iki yıl oda kaydı var ise aday olabileceği yönünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-05-18 13:01:23   Cevap Tarihi:2009-05-18 17:35:50

Soru: üyelerin arasın da lise mezunu var ben listeme aldım ama rakip almadı ve seçimi rakip kazan dı daha sonra bakanlık bunları görevden aldı ama arkadaşın bşk devam edecek burada benim günağım ne bu haksızlık değil mi .    Cevap: Sorunuzda denetim kurulu üyelerini mi kastediyorsunuz? Açıklarsanız yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-05-18 13:15:32   Cevap Tarihi:2009-05-18 17:40:21

Soru: Odamızın mülkiyetinde bürolar İşhan'ındadır.İş Hanında ticari dükkanlar ve musluk montajcısı,ayakkabı satıcısı,berber vs.vardır.Odamızın tapuları kat irtifaklıdır.İskanı yoktur.Emlak vergilerini vermekteyiz.634 sayılı kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde Kasım 2009'dan sonra Oda'ya ceza uygulanır mı?Zahmetiniz için teşekkürler.Saygılarımla.    Cevap: 28 kasım 2007 tarihli 26174 sayılı resmi gazete de yayımlanan Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 23.maddesinde yapı kullanma belgesi almış bulunan gayrimenkullerin kat irtifaklı tapularının 28 kasım 2009 tarihine kadar değiştirilmemesi halinda para cezası düzenlenmektedir.Yapı kullanma belgesi (iskanı) olmayanlar madde kapsamına girmemektedir.Ancak yinede iskanın çıkartılması için girişimlerde bulunmanız uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-05-20 16:11:23   Cevap Tarihi:2009-05-21 15:07:53

Soru: 2121nolu sorum denedim kurulunu sormuştum    Cevap: 5362 sayılı kanunun 50.maddesinim a) bendinde denetim kurulu üyeliği için en az lise , bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak şartı sayılmıştır. Denetim kurulunun bu şartı taşımaması halinde üyeliği sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2009-05-21 10:57:53   Cevap Tarihi:2009-05-21 14:44:44

Soru: 2121 nolu srm budeğilgöevden alınacaklarını biliyorum.bşk adayı bilerek asil ve yedek leri ilkokul mezunu alırsa neolacak .aslında yasaya aykırı liste yapmış oluyor denedimi alınmış olması bşk kanın işine gelecek çünkü oda denedim dim siz olacak buşekilde 2005 seçimleri oldu. bende diyorum ki.seçil miş olsa dahi o liste iptal olmalı dahsa sonra en çok oy alan liste kazanmalı.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 55.maddesinin son fıkrasında"Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime kadar odalarda birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık tarafından bir denetçi atanır"denilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-21 19:12:50   Cevap Tarihi:2009-05-22 14:22:47

Soru: 14/05/2009 TARİHİNDE 2103 BAŞVURU NO İLE SORDUĞUM SORUMUN CEVABINI AYNI GÜN ALMIŞ BULUNMAKTAYIM.İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.FAKAT ÖRNEĞİN ODAMIZIN 2.00.-TL RAİÇ BELİRLEDİĞİ YERLEŞİM BİRİMİNE ,BELEDİYE BEN 1.50.-TL YE TAŞIRIM DEYİP MİNİBÜSCÜ ESNAFINA SİZ KAÇA TAŞIRSANIZ TAŞIYIN DEDİĞİNDE MALUM MENFAAT VE KÜÇÜK YERLER OLMASI SEBEBİYLE HALK BELEDİYE ARAÇLARINI TERCİH EDECEĞİNDEN VE HAKSIZ,ORANTISIZ GÜÇ OLMASINDAN DOLAYI ODAMIZ ÜYELERİMİZİN MENFAATİ DOĞRULTUSUNDA YAPACAĞI VE BU RAİÇ LİSTESİNİN GERÇEKLERİ YANSITMASI AMACI İLE NE YAPABİLİRİZ.TEŞEKKÜR EDERİM,SAYGILARIMI SUNUYORUM.    Cevap: Belediye kendi taşımacılık yaptığı yerler için kendi tarifesini verir.Ancak esnaf ve sanatkarların ücret tarifeleri 5362 sayılı kanunun 62.maddesi gereğince kayıtlı bulundukları odalarca hazırlanır ve birlik tarafından onaylanır. 
 Soru Tarihi:2009-05-22 00:43:47   Cevap Tarihi:2009-05-22 14:26:38

Soru: 2142 nolu soru evet hepsi ilkokul mezunu    Cevap: Denetim kurulunun hepsinin ilkokul mezunu olması sebebiyle seçim sonuçlarına itiraz edilmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verilmesi yargı organlarının kararıyla mümkün olabilecek bir konudur. 
 Soru Tarihi:2009-05-23 09:43:20   Cevap Tarihi:2009-05-23 20:13:45

Soru: berberler odasına kayıtlıdaha sonra şube olarak bayan kuaförsalonu açtıbukişi kuaförler odasına da kayıt olması gerekiyormu yoksa berberlerde kayıtvardı zaten yeterlimi yada aynı dükkanın için de bu işi yapıyor    Cevap: Kuaför salonu ve berber salonu aynı yerde mi?Bu konuda bilgi verirseniz yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-05-23 11:44:27   Cevap Tarihi:2009-05-23 20:10:01

Soru: İşletmiş olduğum Bakkal dükkanını devrettiğimde senetli ve sözleşmeyle aldığım kullanmakta olduğum firmaların buz dolaplarını nasıl bir işlem yaparak devretmeliyim. Saygılar    Cevap: Bu konuda bilgi verebilmemiz için sözleşmenin içeriği hakkında da bilgi vermeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-23 12:52:59   Cevap Tarihi:2009-05-23 20:07:33

Soru: ODA ADINA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLAR İÇİN BELEDİYEYE VERİLMESİ GEREKEN EMLAK VERGİSİNDEN MUAFMIYIZ.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 65.maddesi gereğince oda adına kayıtlı taşınmazlar emlak vergisinden muaf değildir. 
 Soru Tarihi:2009-05-25 11:30:12   Cevap Tarihi:2009-05-25 12:02:40

Soru: MADDİ DURUMU ÇOK KÖTÜ OLAN ODA FAAL ÜYEMİZİN AİDAT BORCUNU YÖNETİM KURULU KARARI İLE ALINMAYA BİLİNİRMİ.ALINACAK OLSA VERGİ DAİRESİ TERK TARİHİNE KADAR OLAN BORCUMU ALINIR.ALINMASSA İSTENİLEN EVRAK VARMIDIR.TEŞEKKĞR EDERİM SAYGILAR SUNARIM.    Cevap: Oda aidatlarının düzenli ödenmesi üye için yasal bir yükümlülüktür. Odanın aidat alacağı ve bu alacağın süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle tahakkuk ettirilecek gecikme zammı alacağı kanundan kaynaklanan kamu alacağı niteliğinde olduğundan oda yönetiminin bu alacağından kendi iradesiyle vazgeçme gibi bir hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Ancak 5838 sayılı kanun gereğince geçmiş yıllar aidat borçlarının tamamının 28ağustos 2009 tarihine kadar ödenmesi kaydıyla bu borçların gecikme zamları silinecektir. Üyenin borcu olduğı yıllara ilişkin daha ayrıntılı bilgi verilirse daha detaylı bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-05-25 15:56:14   Cevap Tarihi:2009-05-25 17:39:27

Soru: bir oda başkanı 31/12/2006 tarih itibariyle vergi mükellefiyetini sildirip başkanlığa devam ediyordu verdiğim dilekce üzerine 8. madde deki şartları taşımadığından başkanlık görevinden yönetim kurulunca düşürülmüş ve oda ve sicil kayıtları pasife alınmıştır. şimdi ise bahsi geçen şahıs vergi mükellefiyetini ve sicil, oda kayıtlarını tekrar yaptırmıştır bu şahıs 2010 seçimlerine girebiliyormu yoksa kesintisiz mükellefiyeti ihlal ettiğinden yeni kayıt tarihinden itibaren 2 yıl geçmesimi lazım bu konuda bizi aydınlatmanızı rica eder cevabınızı beklerim. saygılarımla    Cevap: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu konudaki görüşü geçmişte oda kaydının olduğu dönem 2 yıl ise seçimlerde aday olabileceği yönündedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-26 08:29:31   Cevap Tarihi:2009-05-31 11:31:43

Soru: esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı olunduğunu gösteren resmi belgeyi işyeri sahibinin 1. dereceden akrabası işyeri sahibinin bunu onayladığını teyit eden bir dilekçeyle alabilir mi?    Cevap: Vekaletname verilirse bir başkası da alabilir. 
 Soru Tarihi:2009-05-26 18:53:13   Cevap Tarihi:2009-05-31 11:27:27

Soru: imza sirkülerini odanızdan temin edebiliyor muyuz? edemiyorsak bunun için yönlerdirme ve bilgilendirmede bulunabilir misiniz?    Cevap: 5362 sayılı kanunun 13.maddesi gereğince odaların üyeleri için tatbik imzalarının onayını verme yetkisi bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-05-26 19:05:17   Cevap Tarihi:2009-05-31 13:19:11

Soru: HERHANGİ BİR ODADA KAYITLI İKEN BU MESLEĞİ TERK EDİP VERGİ DAİRESİNDEN DE İŞ DEĞİŞİKLİĞİYAPAN BİRİ YENİ KAYIT YAPTIRDIĞI ODA DABAŞKAN ADAYI OLABİLİRMİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Seçilme şartları? başlıklı 50?nci maddesinde, genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına başkan, yönetim,denetim ve disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir.Söz konusu maddenin 1.fıkrasının (b) bendinde;"...yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak" seçilme şartları arasında sayılmaktadır. Yine aynı Kanunun "Odanın organları? başlıklı 9?uncu maddesinin (a) bendinde ise; ?Genel kurul, toplantı tarihinden itibaren en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur.? denilmektedir.Bu düzenlemeler gereğince, oda başkanlığına aday olabilmek için öncelikle oda genel kurulu üyesi olmak ve 50'nci maddede düzenlenen seçilme şartlarını taşımak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-27 10:23:58   Cevap Tarihi:2009-05-28 14:34:16

Soru: BİRBORCTAN İÇRAYA DİŞTÜM VE AVUKATIN DEDİĞİ PARYI VERDİM ARADAN 6 YIL GECTİ BANKA HUKUK BÜROSUNDAN TELEFON GELDİ 3.000 TL BORCUNUZ VAR 800 TL ÖDEYİN BORÇ BİTSİN DİYEREK 6 YILDIR ARAYAN SORAN OLMADIDA 6 YIL SONRA NEDEN OLDU NE YAPMAM LAZIM    Cevap: Bu konuda net bilgi verebilmemiz açısından icra dosyanızı incelememiz gerekmektedir.Bu borç nereden kaynaklanan bir borçtu?Mahkeme kararından kaynaklanıyorsa 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır. 
 Soru Tarihi:2009-05-27 16:00:03   Cevap Tarihi:2009-05-30 23:46:02

Soru: 20 YIL ESNAF SİCİLİNE KAYITLI OLAN FAKAT ODA ORGANLARINDA GÖREV ALMAMIŞ OLAN BİR ESNAF BİRLİK BAŞKANLĞINA ADAY OLABİLİRMİ. TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 19.maddesi (a) bendinde birlik genel kurulunun, genel kurul tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birliğin görevde bulunan başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluştuğu düzenlenmiştir. Kanunun 50. maddesinde ise genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler gereğince birlik başkanlığına aday olabilmek için öncelikle birlik genel kurulu üyesi olmak ve Kanunun 50.maddesinde sayılan diğer şartları taşımak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-05-27 16:34:45   Cevap Tarihi:2009-05-28 14:27:31

Soru: merabalar emriye cakır ben sanatkarlardan aldığım krediyi ödiyemedim asıl borcum olan 2500lırayaı ödeyemeyınce faız işlemelırınden dolayı hacze gıttı ıcra kagıdı geldı avukata gıttım 2500 ödiyemedim bunu ödiyemem taksitlendirme yapalım diye rica ettim evim ipotekte olduğundan dolayı seni bekleyemeyız taksıtte 2009 da icaraya düşenlere yapılmıyo dedi adliyedeki başka bir avukata sordum bana avukatınız 4 taksıt yapması lazım bu vardır dedı ve bende koparatıflere danıştım onlarda 2009 aralık ayına kadar ödemenızı yapa bılırsınız dedi bu habıre faiz işliyo ne yapmam lazım lutfen yardımcı olun teşekkürler    Cevap: Borçlu, İcra Müdürlüğünden borcunu dört taksitte ödemeyi isteyebilir. Ama bu istek, icra takibini durdurmaz. Haciz yapılır. Ve sonra taksitlerin ödenmesi beklenir. Hacizli mallar satılmadan beklenir. Dört taksit ödendikten sonra hacizli mallar borçluya geri verilir.Bu koşullarla dört taksit istemek yasal hakkınızdır; hakkınızı İcra Müdürlüğünden istemelisiniz. 
 Soru Tarihi:2009-06-03 03:55:03   Cevap Tarihi:2009-06-03 09:21:21

Soru: Şirket ortağı olan yada sahibi olan kişiler esnaf odalarında yönetici olabilirmi yönetici iseler aldıkları huzur hakkı kendilerinden tahsil edilebilirmi ve hala yönetici olmaya devam ediyorlar ise oda başkanı ve diğer yöneticiler suç işlemiş sayılırmı yine yönetici seçilmiş kişiler meslek odalarına uygun işler değilde daha farklı alanlarda iş yeri çalıştırıyo iseler bu kişlerin yöneticiliği devam edermi    Cevap: Şirket ortaklığı olan bir kişinin ayrıca esnaflık faaliyeti bulunmakta ise bu kişinin şirket ortaklığı sebebiyle ticaret siciline, esnaflık faaliyeti ile ilgili olarak da esnaf siciline kaydolmasında hukuken bir engel bulunmamaktadır. 5362 sayılı Kanunun 50'nci maddesindeki şartları taşıyan oda genel kurul üyeleri organ üyeliklerinde görev alabilirler. Kişilerin mesleki faaliyetleri ile ilgili odaya kayıt olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-06-03 10:57:13   Cevap Tarihi:2009-06-03 11:09:15

Soru: oda kurmak için 500 esnafın faaliyetde bulunması gerekiyor demişiniz yani bu 500 adeti kesin ve netmi 100 veya 150 esnaf olsa oda kurulamıyormu veya sektöre yakın başka faaliyet alanındakileri oda dahil edip oda kurabilirmiyiz    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Odaların kuruluşu" başlıklı 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 1'inci cümlesinde "Odalar, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur." denilmektedir. Bu düzenleme gereğince oda kuruluş yeter sayısı 500'dür. 
 Soru Tarihi:2009-06-03 14:26:39   Cevap Tarihi:2009-06-03 14:31:35

Soru: Müdürlüğümüzde Demir Doğrama mesleğinden dolayı kayıtlı bulunan Sadık ÖZKAN, 31.12.2000 tarihinde vergi kaydını sildirmiş olup sicil müdürlüğümüze 01.06.2006 tarihinde başvurarak sicil kaydını sildirmiştir.İlgili İş Mahkemesine başvurarak sicil kaydının 31.12.2000 tarihi itibariyle silinmesi gerektiği yönünde dava açmış olup, İş mahkemesinin asliye hukuk mahkemesine sevk ettiği dava, sicil kaydının 31.12.2000 tarihi itibariyle silinmesi yönünde kesinleşmiştir.Mahkeme kararı elimize ulaştığında sicil esas defterinden, dosyasından ve internet ortamında e-esnaf veri tabanından silinme tarihi düzeltilerek bundan sonraki sicil müdürlüğümüzde görülecek işlemlerde mahkeme tarafından kesinleşen 31.12.2000 tarihi dikkate alınmaktadır. Ancak, ilgili müdürlüğümüze başvurarak 2000 yılından 2006 yılına kadar ödemiş olduğu oda aidatlarını ve buna benzer diğer ücretleri ve terk sırasında ödediği vize ve terk ücretlerinin geriye ödenmesini talep etmektedir. Bu gibi durumlarda nasıl bir yol izleneceği hususunda görüşlerinize ihtiyaç duyulmuştur.    Cevap: Sözkonusu kişinin açtığı davada sicil kaydının geriye doğru silinmesinin yanı sıra, bundan kaynaklanan alacaklarının da iadesi talep edilmiş ve Mahkeme kararında buna hükmedilerek, karar kesinleşmiş ise, sözkonusu alacaklarının iade edilmesi gerekmektedir. Ancak mahkeme kararı sadece kaydın geriye doğru silinmesine ilişkin ise, kişinin alacaklarının iadesi için, geçmişe dönük olarak ödemiş olduğu oda aidatlarını ve buna benzer diğer ücretlerin tahsili için ayrıca dava açması ve talebinin Mahkemece kabul edilerek buna ilişkin kararın kesinleşmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-06-03 15:55:28   Cevap Tarihi:2009-06-08 09:33:23

Soru: ODAMIZDA ÇALIŞAN ÜÇ PERSONELDEN BİRİ İCRALIK BİR DURUMU VAR MAAŞININ 3/1 EL KONULDU DÜZENLİ DÜZENSİZ ÖDEMELER YAPILMAKDA BU SEBEBDEN ODA HESABINA BÜLOKE KONULURMU AYRICA HANGİ DURUMLARDA ODA HESABINA KİMLER EL KOYABİLİR TEŞEKKÜRLER    Cevap: 4857 Sayılı İş Kanununun 35'inci maddesine göre, işçinin almakla olduğu ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. İcra ödemelerini düzenli yapmanız gerekir.Aksi takdirde hukuki ve cezai sorumluluğunuz doğabilir. 
 Soru Tarihi:2009-06-03 16:27:06   Cevap Tarihi:2009-06-03 16:39:54

Soru: BEN ODANIN GENEL SEKRETERİYİM. DAHA ÖNCEKİ YÖNETİM KURULU BANA VE DİĞER PERSONELE 3 AYDA BİR İKRAMİYE VERİLMESİ DİYE KARAR ALMIŞLARDI. ŞUANKİ YÖNETİM BU KARARI YENİLEMEDİ VE DEĞİŞTİRMEDİ YANLIZ KANUNA GÖRE 4 AYDA BİR ALINIYOR SİZDE 4 AYDA BİR ALABİLRSİNİZ DEDİ. FAKAT HERHANGİ BİR KARAR YOK. BU İKRAMİYELERİ ALMAMIZDA SAKINCA VARMI. ALIRSAK SONRA BİR SORUN OLURMU. TEŞEKKÜRLER    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği'nin 41.maddesi 1. ve 2. fıkralarında "Personele, imkanlar dahilinde, yönetim kurulu'nun kararı ile yılda iki adeti geçmemek üzere birer aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilebilir. Yönetim kurulu bütçe durumuna göre ikramiye sayısını artırabilir" denilmektedir. Bu düzenleme gereğince kural olarak oda personeline verilecek ikramiye sayısı ikiyi geçemez. Ancak bütçe durumuna göre bu sayının artırılması yönetim kurulunun takdirindedir. Öte yandan Kanunda 4 ayda bir ikramiye verileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.Yönetmelik hükmü gereğince oda personeline verilecek ikramiyeler konusunda takdir yönetim kuruluna aittir. 
 Soru Tarihi:2009-06-05 11:05:18   Cevap Tarihi:2009-06-05 17:18:22

Soru: Huk2229 NOLU SORU HAK. Söz konusu gayrimenkulün tapusunun adi ortaklık adına tescil edilmesini istemektedirler.    Cevap: Adi ortaklıkların tüzel kişiliğe sahip olmamaları nedeniyle, gayrimenkul tapusunun adi ortaklık adına tescili mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu gayri menkul tapuda adi ortaklığın ortakları adına tescil edilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-06-05 17:18:38   Cevap Tarihi:2009-06-08 09:21:40

Soru: kurumlar arası devamlılılk esas olduğundan personel ikramiyeleri ile ilgili eski yönetim kurulu kararı ile ikramiye verilmektedir.Bunu için tekrardan yeni yönetim kurulu karar alması gerekiyormu.teşekkürler    Cevap: Bu konuda yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak eski yönetim kurulu kararı iptal edilmediyse, eski uygulamanın aynen devam etmesi idari işlemlerin sürekliliği prensibine de uygun düştüğünden önceki yönetim kurulu kararının uygulanmaya devam etmesi uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-06-08 10:52:43   Cevap Tarihi:2009-06-10 10:02:53

Soru: kayseride esnaf dışarı mal çıkaramıyor. görüntü kirliliği kaldırım işgali gibi sebebler ileri sürülerek ceza yazılıyor herkes kuzu gibi dükkanlarımız açıkmı kapalımı belli değil seçim ortamında biraz serbest bıraktılar şimdi aynen devam hakkımızı arayacağız bir merci yokmu .ne yapar bizim derneklerimiz    Cevap: Bu konudaki şikayetlerinizi kayıtlı bulunduğunuz oda ile odanızın bağlı olduğu birliğe bildirme hak ve yetkiniz bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-06-09 07:39:24   Cevap Tarihi:2009-06-10 09:56:00

Soru: Bir yönetim kurulu üyemiz yerel mahkemede yapılan yargılama sonucu hakkında 3 yıllık hapis cezası almıştır. Bu üye hakkında işlem yapmamız için hemen 5362 sayılı kanunun 51. maddesine göre mi işlem yapacağız. yoksa Yargıtay sürecini mi bekleyeceğiz?Saygılar.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Seçilme şartları" başlıklı 50'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) bendinde,"Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak" denildiğinden söz konusu şartları taşıyan bir ceza alınması ve bu cezanın kesinleşmesi halinde ancak yönetim kurulu üyeliği sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2009-06-09 11:53:30   Cevap Tarihi:2009-06-10 10:12:29

Soru: BAZEN BANKALARDAN ARAYARAK BU ŞAHIS SİZİN ÜYENİZMİ DİYE SORU SORMAKTALAR.BU ŞEKİLDE ARANDIĞI ZAMAN BANKALARA VEYA BAŞKA KURUMLARA BİLGİ VERMELİMİYİZ YOKSA YAZI İLE BAŞVURUNMU DEMELİYİZ.    Cevap: Kişinin şahsi bilgilerini vermemek kaydıyla odanız üyesi olup olmadığı hususunda bilgi vermenizde sakınca bulunmamaktadır. Ancak kişi hakkında daha detaylı bilgi istendiği takdirde yazılı başvuru yapılmasını istemeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-06-10 14:17:37   Cevap Tarihi:2009-06-10 14:53:54

Soru: yapılacak oda seçimlerinde aidat borcu olan üyeler oy kullanma hakkına sahip tobb a bağlı odalarda olduğu gibi aidat borcu olan üyeler oy kullanamamalrı konusunda bir girişim olabilir mi odalar aidat konusunda 5 yılda bir sıkıntıya düşmemişl olur.    Cevap: Bu 5362 sayılı kanununda değişiklik yapılması çalışmalarında değerlendirilebilecek bir konudur. 
 Soru Tarihi:2009-06-10 17:06:04   Cevap Tarihi:2009-06-10 17:30:05

Soru: Yaklaşık otuz yıldır faaliyet gösteren esnaf odamızı yönetim kurulu biz bu görevimizi yürütemiyoruz diye odolar birliğine devretmiştir.Hiç bir esnafın görüşü alınmadan ve Genel Kurul yapılmadan esnaf odamızı tasfiye veya iptal edebilirlermi.Ordu Odalar Birliği Esnaf Odamızın İptal edildiğini söylemektedir.Oda üye sayımız iki yüz üyenin üzerindedir.teşekkürler.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Fesih,tasfiye ve iptal" başlıklı 15'inci maddesinde odaların fesih sebepleri belirtilmiştir. Dolayısıyla odalar ancak Kanunda yazılı sebeplerle Bakanlığın teklifi üzerine yetkili asliye hukuk mahkemesi kararıyla fesih olunur. Ayrıca yine aynı maddede kuruluşu yapılan odanın, daha sonra kuruluşunun usule uygun olmadığının anlaşılması halinde süre kaydı aranmaksızın odanın kuruluşunun Bakanlık tarafından iptal edileceği de düzenlenmiştir. Sorunuzda tasfiyenin nasıl yapıldığı hususu açık olmadığından, daha ayrıntılı bilgi vermeniz halinde daha detaylı cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-06-12 12:08:34   Cevap Tarihi:2009-06-15 10:21:27

Soru: yönetim kurulu üyemiz oda üyeliğinden kaydını sildirdi.onun yerine yedek üyemizi yönetim kuruluna alacağız.kararı alırken yasa gereğimi yoksa yönetim kurulu kararıyla mı diye bu değişikliği belirteceğiz    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Yönetim kurulu toplantıları ve kararları" başlıklı 53'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında, yönetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu taktirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla yönetim kuruluna getirilir ve yeni üye ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır. Yeni üyenin iştiraki sağlanmadan yönetim kurulu toplantısı yapılamaz.Bu üyenin toplantıya icabet etmemesi halinde sonraki üye çağrılarak yönetim kurulu üye sayısı tamamlandıktan sonra toplantı yapılır denilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu Kanunda yer verilen düzenlemelere göre, Yönetim kurulu karar almalıdır. 
 Soru Tarihi:2009-06-12 14:51:20   Cevap Tarihi:2009-06-15 10:56:24

Soru: 2008 yılı temmuz ayında vergi kaydını terk eden odamız üyesinin 2007-2008-2009 yıllarına ait aidat borcu bulunmaktadır.odamızda bulunan üyelik kaydını sildirmek için bugün müracaat etti.2009 yılına ait olan aidatını tahsil etmemiz gerekir mi?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri" başlıklı 61'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında, oda kaydını sildiren üyelerin aidatının üye kaydının silindiği ay itibarı ile alınacağı düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-06-12 17:15:24   Cevap Tarihi:2009-06-15 11:49:03

Soru: EĞER ODA YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARIRSA DENETİM KURULU BUNA İTİRAZ EDEBİLİR Mİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 11.maddesi (k) bendinde "Genel Sekreter ve diğer personelin atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son verilmesine karar vermek" oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. Kanunun 12.maddesi (b) bendinde ise "oda işlemlerinin mevzuat ve oda ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini incelemek" oda denetim kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler gereğince personelin görevine son vermek yönetim kurulunun yetkisindedir.Ancak Kanunun 12.maddesi (b) bendi gereğince denetim kurulunun oda işlemlerini inceleme hak ve yetkisi bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-06-26 14:03:26   Cevap Tarihi:2009-06-29 13:18:26

Soru: Erteleme genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulu üye sayısının beş katı olan sayı ile toplantıyı actık ancak toplantının atıyorum 8 madesinde söz konusu yeterlicogunlugun kalmadıgı görüldü ve toplantıyı terk eden üyelerde hazırun cetvelıne toplantıyı 8.maddede terk ettiği şerhi koyarak toplantıyı terk etmişlerse toplantı devam edermi Bu şekilde secim yapılırsa secim gecerli olurmu (Temsilci Tutanaga cogunluk olmadıgınışerh kodugu halde)    Cevap: 5362 sayılı kanunun 45.maddesinde genel kurulun yapılmasına ilişkin çoğunluk sayısı ayrıntılı düzenlenmiştir.Seçim buna uygun yapılmaz ise buna ilişkin yapılacak itirazları inceleme mercii ilçe seçim,il seçim ve en son yüksek seçim kuruludur. 
 Soru Tarihi:2009-12-29 23:14:13   Cevap Tarihi:2009-12-30 12:26:38

Soru: oda sekreterlerinin işten çıkarılması oda yönetim kurulu kararı ilemi oluyor.birlik başkanlığı kararı ilemi oluyo.gereğini arz ederim.    Cevap: Oda genel sekreterinin işten çıkartılması oda yönetim kurulu kararı ile yapılmaktadır.Ancak Oda genel sekreteri dışındaki diğer personelin işten çıkartılması oda genel sekreterinin teklifi üzerine yönetim kurulunca yapılmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-30 13:30:30   Cevap Tarihi:2009-12-30 15:35:33

Soru: ESNAF VE SANATKAR ODASI SEÇİMLERİNDEN BAŞKAN ADAYI VE DİĞER ADAYLA İLGİLİ İTİRAZLAR NEREYE YAPILACAKTIR.SANDIK KURULUNAMI, KONGREYİ YÖNETEN DİVANAMI, HÜKÜMET KOMSERİNE Mİ, SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA MI, BİRDE GÜNDEMDEKİ KONULARIN KONUŞMASI UZUN SÜRERSE ÖRNEĞİN 16,00'YA BULURSA , BU DURUMDA SEÇİMLERE NE ZAMAN GEÇİLECEK VE OY KULLANANLANMA SÜRESİ NE KADAR OLACAKTIR..    Cevap: Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar ilçe seçim kurulu hâkimi tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonra başlar ve 17.oo'ye kadar devam eder. 
 Soru Tarihi:2009-12-30 18:56:40   Cevap Tarihi:2010-01-03 17:13:17

Soru: MERHABA SN YETKİLİ Ben bır odada denetim kurulu üyesi olarak gorev yapmaktayım,odamız yonetım kurulu uyelerımızden bır tanesı 2006 yılında tıcaret odasınada aynı adres ve aynı vergı numarası ıle kayıt olmus daha sonra hakkında tıcaret odası uyelıgı var uyelık sartlarına uymuyor duser dıye sıkayet oluncada mayıs 2009 da gıdıp tıcaret odası uyelıgını sıldırmıs.Bu olay oda yonetım kuruluna gelıncede uyelıgın son bulması ıle alakalı 6 ya 5 oyla yonetım kurulu ve oda uyelıgınde kalması hakkında karar verıldı. Dıger dusmesı gerekır dıyen kurul uyelerı karara serh koydu ve dava acacaklarını belırttıler. Bu konu hakkında denetım kurulumuzada bır dılekceyle muracat edıldı.5362 sayılı kanunun 7 maddesı uyelık sartlarında tıcaret odası uyesı olmamak sartlar ıcerısınde gozukmekte ve aynı kanunun 8 maddesınde uyelıgın son bulması ıle alakalı 7, maddedekı sartların bırını kaybedenler veya keybettıgı sonradan anlasılanların uyelıgı kendılıgınden duser ıbaresı mevcuttur. Özetle; Bu şahsın yönetim kurulu üyeligi düşermi, Bu şahsın üyeligide düşermi, Uyelıgının devam etmesi ile alakalı karar veren yönetim kurulu uyeleri sorumluluk taşırmı, Denetim kurulunun bu konuda yetkisi nesekilde ve sorumluluk taşırmı,    Cevap: Bir kişi aynı işletmede yürüttüğü mesleki faaliyetinden dolayı hem esnaf ve sanatkar hem de ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olamaz ancak şirket olarak ayrı faaliyeti varsa ticaret odasına da kayıtlı olabilir. 
 Soru Tarihi:2009-06-15 22:10:08   Cevap Tarihi:2009-06-16 17:38:25

Soru: Ben sicile 24.09.1984 yılında pastacılıktan dolayı kayıt oldum aynı zamanda esnaf odasına da kayıtlıyım 20.04.2005 tarihinde sicil ve oda kaydımı sildirdim. Daha sonra 16.06.2009 tarihinde sicile müracaat ederek tekrar aynı odaya kayıt yaptırdım. Bu sebeple oda başkanlığına aday olmak istiyorum fakat bu durumda en az 2 yıl odaya kayıtlı olmam gerekiyor. Fakat eski bir üye olmam nedeniyle 2005 yılında kaydımı sildirmem bu duruma engel mi yoksa seçilebilme hakkım var mıdır?    Cevap: Geçmiş dönemde üyelik kaydı sürenizin toplam iki yıl olması yeterli olup bu sürenin kesintisiz olması gerekmemektedir. 
 Soru Tarihi:2009-06-16 17:43:11   Cevap Tarihi:2009-06-17 08:40:08

Soru: odadan çalışan genel sekreter genel kurula kendi maaşını olamaya sunabilirmi teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Aylık ücretler ve huzur hakları? başlıklı 56. maddesinin son fıkrasında ?Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları personelinin işe alınmalarına ve ücretlerinin belirlenmesine yönetim kurulu karar verir.? denilmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin ?Ücretin tespiti? başlıklı 37. maddesinin 1. fıkrasında ?Personel ücretleri; görev unvanı, eğitim durumu, oda, birlik veya federasyonda geçen fiili hizmet süresi göz önünde bulundurularak, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilir.? denilmektedir. Buna göre genel sekreterin aylık ücreti ile ilgili karar alma yetkisi yönetim kurulundadır. 
 Soru Tarihi:2009-06-23 14:34:42   Cevap Tarihi:2009-06-23 17:20:36

Soru: 2005 yılında yapılan genel kurulda personele yılda 2 ikramiye verilmesi kararı geçti.ancak 01.11.2008 tarihinde 1 personel alımı oldu bu kişi de bundan faydalanabilirmi yoksa belirli bir sürenin geçmesi mi gerekiyor    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin ?İkramiye? başlıklı 41.maddesinin 3.fıkrasında ?Hizmet süresi üç ayı doldurmayan personele ikramiye verilmesi yönetim kurulunun yetkisindedir.?denilmektedir. Sorunuz konusu personelin çalışma süresi 3 ayı geçtiğinden bu kişi de ikramiye ödemesine hak kazanmıştır. 
 Soru Tarihi:2009-06-24 10:36:19   Cevap Tarihi:2009-06-24 11:52:02

Soru: oda personelinde kıdem tazminatı oda personelinin belli bir sayısı varmı bir personel olursa kıdem tazminatı hak etmemesi söz konusu olurmu    Cevap: Kıdem tazminatına hak kazanılması işyerinde çalışan sayısı ile bağlantılı bir konu değildir. İş Kanununda belirlenen hallerde iş akdinin feshi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-06-24 12:05:54   Cevap Tarihi:2009-06-24 14:03:52

Soru: 17.05.2009 TARİH VE 27231 SAYILI YÖNETMELİĞE GÖRE, İLÇEMİZ 3. SINIF STATÜSÜNDEYKEN 1. SINIFA YÜKSELTİLEREK AİDAT MİKTARLARI 67,00 TL' DEN 173,00 TL' YE ÇIKARILMIŞTIR. ÜYELERİMİZDEN HERHANGİ BİRİ 67/2=33,50 TL' Yİ NİSAN AYINDA YATIRMIŞTIR. HAZİRAN AYINDAN SONRA İLGİLİ ÜYE 173/2=86,50 TL' Mİ YATIRACAK YOKSA AİDAT MİKTARI OLAN 173,00 TL' Yİ TAMAMLAMAK İÇİN 139,50 TL İLAVE BİR ÖDEME Mİ YAPACAKTIR.    Cevap: Yönetmelik 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden yükseltilen aidat miktarı için üyeler ,ilave ödeme yapacaklardır. 
 Soru Tarihi:2009-07-02 16:44:05   Cevap Tarihi:2009-07-07 09:23:43

Soru: 5362 sayılı yasaya baglı olarak çalışan meslek odasiyiz. Üyelerimizin yüzde yetmişi pazar günleri iş yerlerini kapatmak ve dinlenmek istiyorlar Ançak belediyeler idari yasasinda olmasina rağmen bu yasa uygulanmiyor.Biz karar alsak kapatsak açmak isteyen diger meslek dallarini ornek gösterip üye mahemeye gidiyor.Bu konuda bilere ne önerirsiniz.sayğılarimla    Cevap: 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 4.maddesinde sayılan işyerleri dışındaki işyerlerinin, Kanunun 8.maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmaları şartı ile pazar günü de açılıp çalıştırılması mümkündür.Buna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü bulunmaktadır. Esnaf ve sanatkarlar odalarınca işyerlerinin pazar günü çalıştırılamayacağına dair zorunlu mesleki karar alması sözkonusu yasa hükmüne aykırılık taşıyacağından, geçerliliği bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-07-04 17:10:03   Cevap Tarihi:2009-07-08 11:04:36

Soru: İlçemizde odada 3 sınıfa göre aidat tahsilatı yapıyorduk.01.07.2009 tarihinden itibaren 1 sınıfa göre aidat almamız gerektiği birliğimiz genelgesi ile bildirilmiştir.Aidat ocak ayında 67.00 iken aidatın yarısını nisan ayına kadar yatıran üyelerden 2.taksiti şimdi ki olan aidatın 139.00TL nin yarısı şeklinde almamız gerektiği söylenmiştir. Üyelerimiz tarafından buna tepkiler olmaktadır. Bize ozaman söyleseydiniz tamamını yatırırız şeklinde. BU konuda üyelerimize nasıl yardımcı olabiliriz. Daha önce yarım aidatı ödedikleri için yasal bir hakları var mı? yoksa 2.taksitlerini69.50 TL olark mı tahsil ediceğiz?iyi günler    Cevap: 17/05/2009 tarih ve 27231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden yükseltilen aidat miktarı için üyeler ,ilave ödeme yapacaklardır 
 Soru Tarihi:2009-07-08 09:04:39   Cevap Tarihi:2009-07-08 11:11:52

Soru: ben esnaf sanatkarlar odasında 10 yıldır hizmetli olarak çalışmaktayım şuanki genel sekreter de emekliliği doldu emekli olduktan sonra ben genel sekreter ola bilirmiyim.fakat ilkokul mezunu olduğum için sakıncası varmı 10 yıldır çalıştığım için öncelik hakkı olurmu yoksa yönetim kurulunun insafiyetindemi yardımcı olursanız sevinirim.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Genel Sekreterler" başlıklı 57.maddesinin son fıkrası gereğince oda genel sekreter ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca aynı maddenin 6.fıkrası gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-07-13 15:59:35   Cevap Tarihi:2009-07-15 13:03:54

Soru: bal üretimi ve ambalajlama üzerine iş yeri acmak istiyorum bu konuyla ilgili hangi belgelere sahip olmam gerekiyor şimdiden teşekurler    Cevap: 13/06/2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu'nun 1 no'lu kararının İmalat ve Tamiratla İlgili Meslek Kolları Başlıklı A bendinin 11 no'lu alt bendinde bal ve bal ürünleri imal ve satıcılığı esnaf ve sanatkarlar meslek kolları arasında düzenlenmiştir. Esnaf ve sanatkarların iş yeri açmasında aranacak belgeler hakkında bilgiye www.tesk.org.tr ana sayfasından ulaşmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-07-14 16:42:36   Cevap Tarihi:2009-07-27 11:18:59

Soru: Babam 45 yıllık esnaftı mayıs ayında vefat etti.(intahar)esnaf kefalet koop.den kredi kullanmaktaydı.şu anda ben babamın yaptığı işi devam ettirmek için iş yerinin başına geçtim.yalnız bu süre zarfında babamın borçları gecikti ve avukat a verileceği söylendi.benim öğrenmek istediğim bankalar da olduğu gibi babamın borcunun benim üzerimden tekrardan yapılandırılıp,yapılandırılamıyacağı.icra işlemin den başka hiç bir yolunun olmadığı söylen di bunun doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorum.babamın borcunu icra yoluyla değil.tekrar dan taksitlere bölüp ödemem mümkün değilmidir.    Cevap: Öncelikle başınız sağolsun. Böyle bir taksitlendirme imkanı için babanızın kredi kullandığı esnaf kefalet kooperatifi ile görüşmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-07-20 12:09:19   Cevap Tarihi:2009-07-20 17:27:29

Soru: 19 TEMMUZ 2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5727 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİNDE "İKAMETE MAHSUS KONUTLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, KAHVEHANE, KAFETERYA, BİRAHANE, NARGİLE İÇİLEN MEKANLAR .................. GİBİ YERLERDE TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETİLMESİ YASAKTIR" DENİLMEKTEDİR. KANUNUN BU MADDESİNE GÖRE DİĞER İŞYERLERİ(OTO TAMİR, OTO KAPORTACI, MARANGOZ, TV TAMİRİ VB.) KAPSAM DIŞINDA MI BIRAKILMIŞTIR.    Cevap: Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun?un ?Tütün Ürünlerinin Yasaklanması? başlıklı 2.maddesinin (b) bendinde tütün ürünlerinin koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tüketilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereğince ticari işletmeler de söz konusu yasak kapsamında yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-07-20 15:41:37   Cevap Tarihi:2009-07-20 17:27:46

Soru: 2010 YILINDA YAPILACAK GENEL KURULDA ODA KAYDI FAAL OLUPHAZURAN LİSTESİNDE İSMİ ÇIKAN ÜYENİN VERGİ KAYDI KAPALI İSE OY KULLANMASINDA SAKINCA VAR MI? BÖYLE ÜYELER İÇİN GENEL KURUL LİSTESİNE İTİRAZLAR OLUR MU ? GENEL KURULUN İPTALINE SEBEP OLUŞTURUR MU? TŞK.    Cevap: Kişiler hazirun listesinde görünüyor ise genel kurulda oy kullanma hakları vardır. Ancak listelerin ilan edildiği süre içinde listelere yapılan itirazlar hakkında hakim karar vereceğinden, bu şekilde yapılan itirazlar da hakim tarafından değerlendirilecektir.Genel kurulun iptali de yine yargı kararıyla mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-07-22 11:16:38   Cevap Tarihi:2009-07-22 13:22:59

Soru: 2005 YILINDA YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTILARI ÖNCESİNDE ÇIKAN YASA GEREĞİ 2 DÖNEM BAŞKANLIK YAPANLAR 1 DÖNEM GEÇMEYİNCE TEKRAR BAŞKAN ADAYI OLAMAZ DENİYORDU. 2005 GENEL KURUL SEÇİMLERİ DÖNEMİ BU YASA EK GENELGEYLE AŞILDI. 2010 YILI GENEL KURULUNDA BU YASA UYGULANACAK MI YOKSA 3 DÖNEM BAŞKANLIK YAPANLAR 2010 DA ADAY OLABİLECEKMİ?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54.maddesinin 1.fıkrasının son cümlesinde yer alan ?Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe tekrar seçilemezler.? Şeklindeki düzenleme Anayasa Mahkemesinin 30/09/2005 tarih, Esas:2005/78, K.2005/59 sayılı kararı ile iptal edildiğinden 5362 sayılı Kanunda böyle bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-07-23 10:56:22   Cevap Tarihi:2009-07-23 14:28:57

Soru: 1-ESNAF SANATKARLAR KEFALET KOOPARETİFLERİ ,ESNAF SANATKARLAR ODALARI GİBİ MESLEK KURULUŞU SAYILIR MI? 2-SAYILIRSA HEM KOOPARETİFTA HEM ODADA YÖNRTİM KURULUNDA BAŞKAN OLABİLİRMİ.    Cevap: Cevap 1: Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları gibi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu değildirler. Cevap 2: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında yönetim kurulu başkanı olanların, esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinde yönetim kurulu başkanlığı yapmasını engelleyecek bir düzenleme 5362 sayılı Yasada bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-07-23 11:39:24   Cevap Tarihi:2009-07-23 15:11:25

Soru: BİRLİK BAŞKALIĞINA ADAY OLACAK KİŞİ ESNAF ODALARINDA YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYESİ OLMA ZORUNLUĞU VAR MI YOKSA ODA ÜYELİĞİ YETERLİ Mİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 19.maddesi gereğince birlik genel kurulu genel kurul tarihinden en az altı ay önce kurulmuş olan odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birliğin görevde bulunan başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. 5362 sayılı Kanunun 50.maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için öncelikle genel kurul üyesi olmaları gerekmektedir. Bu düzenlemeler gereğince sadece oda üyesi olmak birlik başkanlığı adaylığı için yeterli olmayıp, birlik başkanlığına aday olmak için birlik genel kurul üyesi olmak ve 50.maddede sayılan diğer şartları taşımak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-07-23 13:25:30   Cevap Tarihi:2009-07-23 14:33:36

Soru: 2010 YILI İÇİN DEFTER TASDİĞİ VE RUHSAT VERME İŞLEMLERİNİN ODALARCA YAPILACAĞINA DAİR HAZIRLANMIŞ BİR TASLAK VARMI?VARSA SONUCU HAKKINDA BİLGİ ALABİLİRMİYİZ?TEŞEKKÜR EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ.    Cevap: Esnaf ve sanatkarların defter tasdiklerinin bağlı bulunduğu odalarca yapılmasına dair Türk Ticaret Kanunu Tasarısı?na ilişkin önerilerimiz ilgili Bakanlıklara ve TBMM?nin ilgili komisyonuna sunulmuştur. 
 Soru Tarihi:2009-07-23 13:50:33   Cevap Tarihi:2009-07-23 14:29:22

Soru: ODA GENEL SEKRETERİ TEK BAŞINA YILLIK İZİNE ÇIKTIĞI ZAMAN YERİNE KİM BAKACAK.İZİNDEN DÖNDÜĞÜ ZAMAN MUHASEBE FİŞLERİNİ İMZA ATABİLİRMİ.TEŞEKKÜRLER    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin ?Vekalet ve tedvir? başlıklı 38.maddesinin 2.fıkrasında ?Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, hukuk müşaviri ile birim müdürlerinin izin, istirahat ve geçici görevli olmaları halinde; birimlerinde kendilerinden sonra gelen görev unvanlarında çalışan personelden biri otuz güne kadar tedviren görevlendirilebilir. Biriminde bu nitelikleri haiz personel yoksa tedviren görevlendirme, nitelikleri asilde aranan şartlara uygun olan personel arasından yapılır.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince yıllık izninizi kullandığınız dönem için kendinizden sonra gelen görev unvanında bulunan personelden birini böyle bir personel bulunmuyor ise genel sekreter olma niteliğine haiz bir personeli tedviren görevlendirmeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-07-28 17:01:02   Cevap Tarihi:2009-07-30 17:21:31

Soru: SAYIN MÜDÜRÜM 11 YILDAN BER AZİZİYE ESNAF VE SANATKARLAR OPDASININ GENEL SEKRETERİYİM YILLIK İZNİMİ KULLANMAK İSTİYORUM 2009 YILI İÇİN 1 YILLIK İZİN HAKKIM KAÇ GÜNDÜR ONU ÖĞRENMEK İSTİYORUM ARZ EDERİM    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin ?Yıllık ücretli izin? başlıklı 29?uncu maddesinin 1.fıkrasında ?Personele, görevden ayrılmalarında mahzur görülmeyen zamanlarda kullanılmak üzere 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin verilir.? denilmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun ?Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri? başlıklı 53.maddesinin 4.fıkrasında ise ?İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,az olamaz.? Denilmektedir. Buna göre; hizmet sözleşmenizde farklı bir düzenleme bulunmadığı takdirde 20 iş günü yıllık ücretli izin hakkınız bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-07-29 11:45:27   Cevap Tarihi:2009-07-30 17:21:49

Soru: tütün mamülleri yasa uygulaması büyü sıkıntı yarattı balıkesir kahveciler odası başkanlığı olarak ana yasa mahkemesinin dışında işletmeye kesilen cezalar itiraz davası açabileceğimiz adli yargı hangi mahkemedir. cevabınıza şimdiden teşekkür ederim oda başkanı recep çelik.    Cevap: Bu idari para cezasına karşı ;kararın tebliği tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. 
 Soru Tarihi:2009-07-29 13:10:52   Cevap Tarihi:2009-07-30 17:43:18

Soru: 2010 yılında aday olan odamız üyesi odamıza kayıtlı üye listesini istemekte. ne yapmam lazım    Cevap: Oda üyelerince Bilgi Edinme Hakkında Kanun hükümlerine uygun yapılan bir başvuru var ise üyelerin şahsi bilgileri verilmemek kaydıyla bu kişilerin bu listeleri inceleme hak ve yetkileri bulunmaktadır.4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda bu konuya ilişkin ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-08-02 13:50:17   Cevap Tarihi:2009-08-03 10:12:40

Soru: sizden ricam ben esnaf odasında çalışıyom yönetim kurulu kararlarını bilgisayar ortamında hazırlayıp a4 kağıdına yazdırıp karar defterine yapıştırsam olurmu.Yardımcı olursanız sevinirim.Kolay gelsin    Cevap: Yönetim kurulu kararının her sayfasında yönetim kurulu üyelerinin imzalarının olması kaydıyla bilgisayar ortamında hazırlanıp yazdırarak karar defterine yapıştırmak mümkümdür. 
 Soru Tarihi:2009-08-07 08:44:22   Cevap Tarihi:2009-08-07 09:10:15

Soru: oda kanununda;yönetim kurulu üyesi 3 ay toplantıya gelmesse yönetim kurulu üyeliğinden düşer denilmekte.Buna bşk dahilmi ayrıca bşk 3 aylık maaşı imza atmamasına rağmen ödenirmi.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Yönetim kurulu toplantıları ve kararları" başlıklı 53'üncü maddesinde;"Kanunda mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır." denilmektedir. Başkan da yönetim kurulu üyesi olduğundan madde kapsamında yer almaktadır.Ancak başkan görevden düşürülmediği sürece özlük hakları devam eder. 
 Soru Tarihi:2009-08-07 10:07:31   Cevap Tarihi:2009-08-07 10:32:44

Soru: esnaf ve kefaret ile halkbankasından kredi çeken kişi trafik kazasında vefat etmiştir.şimdi bu borcu kefiller mi ödemek zorundadır yoksa... banka mı..bankanın bddk mevzuatına göre hayat sigortası yapması zorunlu diilmidir.. eğer banka hayat sigortası yapmamışsa ne yapılmalıdır.. tarafıma bilgi vermenizi rice ederim.. saygılarımla...    Cevap: Miras hukukuna göre mirasçılar miras bırakanın ölümünden itibaren 3 aylık süre içerisinde mirası reddedebilirler. Miras reddedilmez ise, borç ve alacaklar mirasçılara geçer.Bu durumda asıl sorumlu mirasçılardır. Ancak borcun mirasçılardan alınamaması durumunda kefillerin sorumluluğu doğar. Genel olarak kefiller müştereken ve müteselsilen asıl borçlu gibi sorumlu olurlar. Ancak konu ile ilgili daha açıklayıcı bilgi verebilmemiz için sözleşmenizin içeriği hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-11 14:33:46   Cevap Tarihi:2009-08-12 15:32:55

Soru: SLMLAR..BEN TİCARET ODASINA KAYITLI LTD ŞİRKETİN ORTAĞI VE İMZA YETKİSİ OLAN BİRİYİM.ESNAF ODASINA DA KAYIT YAPTIRA BİLİRMİYİM.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Odaya kayıt" başlıklı 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasında "Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olanlar,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise enaf ve sanatkarlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlrinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkarlık faaliyeti olmadıkça, sadece sermaye şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkarlar odalarına üye kaydedilemezler." denilmektedir. Bu düzenleme gereğince, şirket ortaklığı dışında esnaf ve sanatkarlık faaliyetiniz bulunuyor ise bu faaliyetinizden dolayı esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-12 09:34:37   Cevap Tarihi:2009-08-12 11:36:17

Soru: 2005 Yılında Yapılan Olağan Genel kurulda Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim.Geçen zaman içerisinde Oda başkanlığına adyaım dediğimde Oda başkanı daha önceden yazmış olduğu karar ile Yönetim Kurulu üyeliğimi düşürmüş.5362 sayılı yasanın 50 nci maddesinde seçilme şartları ve bunların kaybedilme durumu açık olarak belirtilmiş olup;Yönetim kurulunun kendilerine muhalif olan seçilmiş bir üyeyi yönetim kurulu üyeliğinden düşürüleceği gibi bir durum bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyeliğimin Benim bir istifa dilekçesi yada seçilme şartlarından birisini kaybetmeme durumun hasıl olmadan.Y.K.Üyeliğinden düşürme yetkilerinin bulunup,bulunmadığının bildirilmesi hususunu arz ederim.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 50.maddesinde seçilme şartları ve bu şartların kaybedilmesi halinde üyeliğin sona ermesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir.Yine aynı Kanunun 53.maddesinde yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmeyen üyelerin üyeliğinin sona ermesine ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.Bu esas ve usullere uygun olarak yönetim kurulu üyelerinin üyeliğine son verilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-08-12 12:03:53   Cevap Tarihi:2009-08-19 12:25:53

Soru: Bir odada yönetim kurulu üyelerinin tamamının istifa etmesi ve sadece başkanın kalması halinde yönetim kurulu yedek üyelerine çağrı şekli nasıl olmalıdır.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 53.maddesinde "....Yönetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla yönetim kuruluna getirilir ve yeni üye ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır. Yeni üyenin iştiraki sağlanmadan yönetim kurulu toplantısı yapılamaz. Bu üyenin toplantıya icabet etmemesi halinde sonraki üye çağrılarak yönetim kurulu üye sayısı tamamlandıktan sonra toplantı yapılır....."denilmektedir.Başkan tarafından yedek yönetim kurulu üyelerine yazılı çağrı yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-20 12:24:14   Cevap Tarihi:2009-08-25 18:01:31

Soru: ESNAF ODALARI RESMİ KURUM NİTELİĞİNDEMİDİR. ODA YÖNETİCİLERİNİN MESAİ SAATİ DIŞINDA VE HAFTASONU TATİLİ DAHİL TATİL GÜNLERİNDE ODADA BULUNUP ODA İMKANLARINI KULLANMALARI DOĞRUMUDUR    Cevap: Esnaf odaları Anayasanın 135. maddesi ile 5362 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olup, kamu hukuku tüzel kişisidir.Dolayısıyla, resmi kurum değildir. Oda yöneticilerinin 5362 sayılı Kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirmek için Kanuna uygun olarak mesai saatleri dışında da çalışmalarında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-08-26 09:00:51   Cevap Tarihi:2009-08-26 09:50:29

Soru: bir üyemiz işyerini 30.04.2007 tarihinde kapatmış kapanış evrakını yeni getirdi. 2008- 2009 yılları aidatını alacakmıyız.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61'inci maddesi 4'üncü fıkrası 2'nci cümlesinde oda kaydını sildiren üyelerin aidatının üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınacağı düzenlenmiştir. Söz konusu üyenizin oda kaydının silindiği tarih itibarıyla tahakkuk etmiş aidatlarının tahsilinin yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-27 11:03:29   Cevap Tarihi:2009-08-27 13:42:54

Soru: Bir üyemiz vergi kaydını 30.04.2007 tarihinde kapatmış.Kapanış evrakını yeni getirdi.2008-2009 aidatlarını tahsil edecekmiyiz    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61'inci maddesi 4'üncü fıkrası 2'nci cümlesinde oda kaydını sildiren üyelerin aidatının üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınacağı düzenlenmiştir. Söz konusu üyenizin oda kaydının silindiği tarih itibarıyla tahakkuk etmiş aidatlarının tahsilinin yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-27 11:52:33   Cevap Tarihi:2009-08-27 13:43:07

Soru: 1- Bir oda başkanı,5362 sayılı kanunun 50/c maddesinde yer alan vergi kaçakçılığı suçundan 2007 yılında hüküm giymiş ancak hapis yatmamış ve oda başkanlığı görevine devam etmiş halende etmektedir.Bu kişinin başkanlığı devam eder mi etmez mi? 2- Yine bir oda başkan vekili tekrar açtırmak suretiyle 2008 yılı içerisinde 9 ay vergi mükellefiyetliğini kapattırmış ancak bu durumundan odasına bilgi vermediği gibi organ üyeliği görevine devam etmiştir.Üyelik durumunu kendiliğinden kesintiye uğratan bu fiil karşısında yönetim kurulu ne yapmalıdır?    Cevap: 1-Bu kişinin hakkında verilen cezanın kesinleşip kesinleşmediği hakkında bilgi vermeniz halinde yardımcı olunacaktır. 2-5362 sayılı kanunun 8/d bendi gereğince vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenlerin oda üyeliği sona ereceğinden yetkili organ üyeliği de sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2009-09-02 09:32:17   Cevap Tarihi:2009-09-03 11:03:07

Soru: Öğrenmek istediğim soru odalara kayıt olan esnaftan belediye açma ruhsatı verirken ustalık belgesi istemekte,fakat ticaret odasına kayıt olandan ruhsat işleri için ustalık belgesi istenmemektedir.Çok ilginçtirki iki kuruluş arasında rekabet ortamı oluşmaktadır yanyana iki aynı işyerinde iki ayrı fiat tarifesi bulunmakta böyle bir durumun tüketiciye ne kadar kötü ve işletmeciye de ne kadar acı olduğu ortada bu kanun düzeltilse ya odalardanda ustalık belgesi istenmese yada ticaret odası üyesindende ustalık belgesi istense daha doğru olmazmı.esnalık yapacak kişiler bu belgeden dolayı ticaret odasına gitmekte böylece odalar üye kaybına uğruyor her halde kısa bir zaman sonra odaların durumunu siz tahmin edin.Konfederasyon bu konuyla ilgili çalıma yapıyormu.Saygılarımla    Cevap: Bu konuda Konfederasyonumuzca girişimlerde bulunulmaktadır.Bu konu her platformda Genel Başkanımız Bendevi PALANDÖKEN tarafından da dile getirilerek sorunun çözülmesi yönünde hükümet nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-09-04 11:53:35   Cevap Tarihi:2009-09-07 08:52:05

Soru: İş mahkemelerinde avukatlık üzretlerini kim ve nasıl ödenir kazanılmış mişe iyade davalarında avukatın davacıdan alması gereken ücret nedir davacının verdiği dava açmak için ücretler geri ödenmesi gerekmezmi avukata tahsilat için vekalet vermediğim halde davada kazanmış olduğum kazancı karşı taraftan icra yoluylan alabilirmi avukat Davaya girmemişse davacı ne tür bir yaptırım yapa bilir.    Cevap: Vekalet ücreti avukat ile müvekkili arasındaki anlaşma ile belirlenir. Mahkeme hükmünde yer alan vekalet ücreti ise bundan ayrı olup ilamdan kaynaklanan bir ücret olması nedeniyle avukata aittir. Dava açılması için yapılan masraflara ilişkin olarak ise yine avukat ile müvekkil arasındaki anlaşma esas alınır.Vekaletnamede avukata ahzu kabz yetkisi tanınmış ise avukatın ilamdan kaynaklanan alacakları icra yoluyla takip etme hak ve yetkisi bulunmaktadır.Mazeret bildirmek ve bu mazereti de mahkemece kabul edilmek suretiyle avukatın duruşmaya girmemesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-09-13 09:23:10   Cevap Tarihi:2009-09-14 16:08:15

Soru: Ben 2007 yılından bu yana esnaf odasında genel sekreter olarak görev yapmaktayım. Bu yıldan önce görev yapmış olan genel sekreterimiz düzenli olarak yılda iki ikramiye ve yılda bir kere yakacak yardımı almaktaydı. Ancak ben genel sekreterlik görevine başladıktan sonra yönetim kurulu tarafından eski genel sekreter? e verilen ikramiye ve yakacak yardımı gibi haklar tarafıma verilmemeye başlanmıştır. Ayrıca diğer odaların genel sekreterleri ile görüşmelerimde onların bu haklardan yararlandıklarını ve herhangi bir sorunun olmadığını öğrendim. Bu mağduriyetimin giderilmesi için ne yapmam gerekmektedir.    Cevap: Wsnaf ve Sanatkarlar Odaları Personel Yönetmeliğinin 41.maddesinde "Personele, imkanlar dahilinde, yönetim kurulu'nun kararı ile yılda iki adeti geçmemek üzere birer aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilebilir. Yönetim kurulu bütçe durumuna göre ikramiye sayısını artırabilir...."denilmektedir.Yine aynı yönetmeliğin 48.maddesinde personele sosyal yardım yapılmasının genel sekreterin teklfi ve yönetim kurulunun onayı ile yapılabileceği düzenlenmiştir.Personele ikramiye verilmesi ve sosyal yardım yapılması yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-15 16:37:31   Cevap Tarihi:2009-09-17 11:21:43

Soru: İyi Günler Dliyorum...... Sorum Şu ; Bir kaç Mesleki Odalarımızın Genel Sekrterleri Odalarının maddi durumu iyi olmadığı için SSK Primlerini ve Vergilerini yatırmıyorlar. Bu Odalar Fesih edildiği zaman borçları Birlik mi öder? Bu konu hakkında bilgi verirseniz çok menmun olurum Tşk.ler. İyi çalışmalar.    Cevap: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının fesh edilmiş odaların borçlarından birliğin sorumlu olmayacağına ilişkin yazısı bulunmaktadır.Bu borçlardan ihmali ve kusuru bulunan kişiler var ise bunların sorumluluğu yoluna gidilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-09-17 11:18:21   Cevap Tarihi:2009-09-17 11:27:12

Soru: 25/12/2007 tarihinde sicil ve oda kaydımı yaptırdım. Oda yönetimi üye kayıt defterine kaydımı işlemiş ancak seçimlere katılacağımdan kendilerine muhalif olur düşüncesi ile oda yönetiminin üyelik kararını almadığını, üyeliğimi karar defterine işlemediğini oda çalışanlarından yeni öğrendim. Konuyla ilgili olarak yönetimine dilekçe ile başvuruda bulundum ancak yönetim kurulu karar defterine adımı eklettiremedim.Sonuç olarak 2007 yılından bugüne kadar sicile kayıtlı bir esnafım. Oda yönetiminin keyfi davranmasından dolayı üyelik kararım alınmamış,sadece üye kayıt defterine işlenilmiş.Bu durumda seçimlere girebilirmiyim.Hakkımı nasıl aramalıyım.    Cevap: 5362 sayılı kanu nun 49.maddesinin 4.fıkrası gereğince genel kurul listesinde adınız yer almaz ise 7 gün içerisinde ilçe seçim kurulu hakimine itiraz edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-09-17 23:21:51   Cevap Tarihi:2009-09-18 08:43:11

Soru: Merhabalar ; Mesleki Odanın belirlediği ve Birliğin onayladığı fiyat tarifeleri basıldıktan sonra Odalarımız tarafından üyelerine verilmek isteniyor.Fakat Üyeler Fiyat tarifelerini almıyorlar.Nedenini araştırdığımızda İlçe Belediyeler tarafından ne denetleniyor ne de inceleniyor. Belediyeler kanununda bu konu hakkında yasal tutnağa bulamadım. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Tşk.ler İyi çalışmalar diliyorum.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarların fiyat tarifelerine ilişkindüzenleme, 5362 sayılı Kanunun 62.maddesinde yer almaktadır.Bu düzenleme gereğince belirlenen fiyat tarifelerini esnaf ve sanatkarların uyma zorunluluğu bulunmaktadır.Bu düzenlemeye aykırı hareket edenlerle ilgili olarak birlik disiplin kurulunun ise ceza verme yetkisi bulunmaktadır. Belediyelerin,bu konuda Belediye Kanunundan kaynaklanan kamu düzenine ilişkin genel yetkileri bulunmaktadır.Bu konuda özel yetki 5362 sayılı Kanunla oda ve birliklere verilmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-09-23 14:41:56   Cevap Tarihi:2009-09-24 09:09:13

Soru: MERHABA ÖRNEĞİN : BEN ODAYA 01.01.2000 YILINDA KAYIT OLDUM VE 01.06.2000 TARİHİNDE MALİYEDEN TERKİMİ GÖTÜREREK KAYDIMI SİLDİRDİM. ŞİMDİ ODA SEÇİMİ OCAK 30.01. 2010 DA YAPILACAĞINI DUYDUM. VE ODA BAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLMEK İÇİN 24.09.2009 TARİHİNDE KAYIT YAPTIRDIM . SORU:1)DAHA ÖNCE 2000 YILINDAN 6 AYLIK BİR SÜRE KAYDIM VAR . KANUNDA EN AZ 2 YILDIR KAYITLI OLMAK VE ÇALIŞIYOR OLMAK VAR. BU 2 YIL SÜRE KAYITLI OLDUĞUM SÜREMİ 'DİR YANİ BENİM 2000 YILINDA ODAYA KAYIT SÜREMİN 6 AY YERİNE KESİNTİSİZ 2 YIL OLMASI MI GEREKİR. YOKSA 2008 YILINA KADAR ARALIKLARLA 6AY ÇALIŞTIM ODAYA KAYIT YAPTIRDIM KAPATTIM ONDAN SONRA 6 AY DAHA ÇALIŞTIM ODAYA KAYIT YAPTIM KAPATTIM. ONDAN SONRA 12 AYDAHA ÇALIŞTIM ODAYA KAYIT YAPTIRDIM KAPATTIM.24.09.09 TARİHİNDE ODA KAYDIMI TEKRAR AÇTIM . SEÇİMLER 30.01.2010 DA BU ŞEKİLDE BAŞKAN ADAYI OLABİLRMİYİM. SORU.2 bU 2 YILLIK SÜREYİ SAĞLAYARAK ODA BAŞKANLIĞINA HAK KAZANDIĞM ANCAK GENEL KURULA 4 AY KALDI BEN YENİ KAYIT OLDUM . GENEL KURULDA BU GEÇMİŞTEKİ 2 YILDAN DOLAYI OY KULLANABİLİRMİYİM. OY KULLANAMASAM BİLE BAŞKANLIĞA ADAY OLABİLİRMİYİM.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesi (a) bendi gereğince genel kurul, toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak,genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşmaktadır.5362 sayılı Kanunun 50.maddesinin 1.fıkrasına göre genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan,başkan ve yönetim,denetim,disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri mümkündür. Her iki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde genel kurul tarihinden en az 6 ay önce oda kaydı bulunmayanların genel kurula katılma hakları bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-09-24 11:55:58   Cevap Tarihi:2009-09-24 13:55:03

Soru: BARTIN İLİNDE LOKANTALARDA UYGULANMASI GEREKLİ OLAN FİAT LİSTELERİNİN TARAFIMA E-POSTA İLE GÖNDRİLMESİNİ RİCA EDYORUM.SAYGILARIMLA (TAM LİSTE OLURSA İYİ OLUR)    Cevap: Bu konudaki talebinizi kayıtlı bulunduğunuz odaya bildirerek odadan talep etmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-01 23:19:53   Cevap Tarihi:2009-10-02 10:09:42

Soru: odaların genel kurulları hangi tarihta yapılacağı ve 2 dönem başkanlık yapanlar bu dönem başkan olabileceklermi saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Genel kurul toplantıları ve çağrı" başlıklı 42. maddesinde; Oda genel kurullarının ocak, şubat ve mart aylarında kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde yapılacağı düzenlenmiştir. Yine, aynı Kanunun "Başkan, temsil ve ilzam" başlıklı 54. maddesinin 1. fıkrasında "Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe tekrar başkan seçilemezler." düzenlemesi Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiğinden, 2 dönem başkanlık yapanlar tekrar başkan adayı olabileceklerdir. 
 Soru Tarihi:2009-10-02 10:36:01   Cevap Tarihi:2009-10-02 10:59:29

Soru: vergi kaydımı 2005 yılında sildirdim oda kaydım devam ediyor.vergi kaydımı açtırmadan oda başkanlığına aday olabilirmiyim.    Cevap: seçimlerde aday olabilmek için halen çalışıyor bulunmak gerekmektedir.Mesleki faaliyetinizi yapmıyor iseniz seçimlerde aday olamazsınız.Hatta oda üyeliğinizide sildirmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-08 08:51:43   Cevap Tarihi:2009-10-08 11:29:10

Soru: İYİ GÜNLER 11 SENEDİR ODA PERSONELİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM GEÇEN SENE İŞE BAŞLAYAN ASGARİ ÜCRETLİ BİR PERSONELİN MAAŞI 11 SENELİK PERSONELİN ÜSTÜNDE MAAŞ ALABİLİRMİ.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 37. maddesine göre personel ücretlerinin; görev unvanı, eğitim durumu, oda, birlik veya federasyonda geçen fiili hizmet süresi göz önünde bulundurularak, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-08 15:22:41   Cevap Tarihi:2009-10-08 17:28:43

Soru: 7 YILLIK GENEL SEKRETERİM.YEDİ YILDAN BERİ TEK PERSONEL OLDUĞUM İÇİN İZİN KULLANMADIM.YILLIK İZİN PARAMI VE TAZMİNATIMI HESAP EDEBİLİRMİSİNİZ. ŞU ANKİ MAAŞIM BRÜT 800 TL DİR. AYRICA KASA TAZMİNATI ÖDEMESİ YÖNETİM KURULU İNSİFİYATİNDEMİDİR.TEŞEKKÜR EDERİM    Cevap: 4857 sayılı İş Kanununun 59'uncu maddesinde "İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir." denilmektedir.1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte bulunan 14.maddesinde ise kanunda yazılı sebeplerle iş akdinin sona ermesi hallerinde "...işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem taizminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır."denilmektedir.Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 40.maddesinde "Personelin görev unvanı, yaptığı iş veya görevin niteliğine göre yönetim kurulunca belirlenecek miktarda ücretine ek olarak ayrıca tazminat ödenebilir."denilmektedir.Bu düzenleme gereğince personele görev unvanı, yaptığı iş veya görevin niteliğine göre ödenecek tazminatlar yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-13 11:53:02   Cevap Tarihi:2009-10-14 14:52:13

Soru: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri" başlıklı 61'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında, oda kaydını sildiren üyelerin aidatının üye kaydının silindiği ay itibarı ile alınacağı 5362 Sayılı kanunun 8.maddesi d bendinde belirtilen vergi mükellefiyetini sildiren altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler. Bu iki maddeyi yorumlayıp açıklarmısınız teşekkürler.    Cevap: Üye aidatları 5362 sayılı Kanun gereği üye kaydının silindiği ay itibarı ile alınacağından üyenin vergi mükellefiyeti daha önce sonra erse dahi oda kaydının silindiği tarihe kadar olan aidatları alınacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-10-13 14:25:36   Cevap Tarihi:2009-10-14 14:34:47

Soru: usta sorumlu yönetici belgelerinin TEKRAR GEÇERLİ HALE gelmesi için TESK olarak başlatmış oldugunuz yargı süreci 1 YIL OLDU hala sonuçlanmadı. neden bu kadar uzun zaman alıyor.davayı TESK kazanırsa bizlerin 1 yıllık zararını devlet karşılayacakmı.DAVA AÇMAK gerekirmi.1 yıldan beri mühendise yapılan harcama yaklaşık 5 milyar. sadece 1 işyeri için.BU DA BİZİM KRİZE GİRMEMİZE YARDIMCI OLDU.    Cevap: Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında yönetmeliğin 29?uncu maddesinin (c) bendinin iptali için açılan davada Danıştay 8. Dairesince iptal edilmiştir. Söz konusu karar Konfederasyonumuzca temyiz edilmiş olup karar henüz kesinleşmemiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, gıda üreten işyerlerine sorumlu yönetici olarak atanmış ve halen sorumlu yöneticilik görevini yürüten ustaların, iptal kararı gereği gıda üreten işyerlerine sorumlu yönetici olarak atanmaları ve bu işyerlerinde sorumlu yöneticilik görevini sürdürmelerinin mümkün olamayacağına ilişkin olarak tesis etmiş olduğu işlemin iptaline ilişkin 21/11/2008 tarihinde Konfederasyonumuzca Danıştay 8. Dairesinde 2008/10423 Esas sayılı dosya nosu tahtında dava açılmıştır. Söz konusu yargılama da halen devam etmektedir. Ancak mahkeme kararlarının uygulanması anayasal bir yükümlülük olduğundan söz konusu karar gereğince sorumlu yönetici olarak atanmış ve halen sorumlu yöneticilik görevini yürüten ustaların gıda üreten işyerlerinde sorumlu yönetici olarak atanmaları ve bu işyerlerinde sorumlu yöneticilik görevini sürdürmeleri mümkün bulunmamaktadır.Buna uygun davranılmaması ceza kanunu bakımından suç teşkil edecektir.Davalar yargının işyükü nedeniyle sonuçlanmaları uzun zaman almaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-10-13 14:51:31   Cevap Tarihi:2009-10-14 12:30:28

Soru: 2010 yılında gerçekleşicek genel kurulda odamızın ismini değiştirmek ve yeni bir meslek dalı ilave ettirmek istiyoruz.Bu konuda nerelere nasıl müracaat etmeliyiz ve neler yapmalıyız?Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.İyi çalışmalar.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Oda genel kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı10. maddesinin (f) bendinde, "Bakanlıkça düzenlenen oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında yönetim kurulunca Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak karar vermek" yine, aynı Kanunun 11. maddesinin (j) bendinde de "Bakanlıktan ön izni alınmış oda ana sözleşmesi değişikliklerini genel kurula teklif etmek" denilmektedir. Bu düzenlemeler gereğince, Bakanlıktan alınacak ön izne müteakiben yönetim kurulu kararı alarak bu kararı genel kurulun onayına sunmak gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-14 14:06:55   Cevap Tarihi:2009-10-14 14:53:41

Soru: yönetim kurulu üye sayısı 3 kişiye düştüğünden dolayı birlik tarafından atanan kayyum 3ay süre geçtiği halde seçim yapmıyor nereye müracaat edeceğiz saygılarımla    Cevap: Yapılmamasına ilişkin bir gerekçe var mı? Bilgi verildiği takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-10-15 16:56:59   Cevap Tarihi:2009-10-19 10:03:58

Soru: 1 ocak 31 mart 2010 tarıhlerı arasında yabılacak esnaf odalar secımınde kullanılacak oy pusulalarının ebatı ve renk secımı nasıl olacaktır? Aynı oy pusulası uzerınde baskan adayı yonetım ve denetım olacak mı? oncekı secımlerde oldugu gıbı bılgılerınız ıcın teskler...    Cevap: Oylar başkan ayrı,yönetim,denetim ve birliklerde ayrıca disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini ayrı belirten her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır.Oy pusulalarının rengi ve ebatı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır.Her türlü şekilde olabilir. 
 Soru Tarihi:2009-10-15 20:09:49   Cevap Tarihi:2009-10-19 10:17:35

Soru: oda yönetiminden üç kişinin istifası durumunda ne olur    Cevap: Yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısını bildirdiğiniz takdirde bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-10-17 23:15:29   Cevap Tarihi:2009-10-19 09:49:52

Soru: bocumdan dolayı avukata verildim bu en dogal hakınız 2dosyam var toplam iki milyar arası ben sekiz milyar ödedim ve halada ödüyorum avukata verdiniz zaman avukat tolam masrafların icinde olmuyormu ayriyeten avukat ücürtinmi oluyor bana hic bir yöneetici uyarmadı sekiz milyar ödemiş oldugum para ama avukata 900 tl çok zoruma giti men kendime soruyorum acaba bu kefalet    Cevap: Sorunuz çok net değildir.Ancak sorduğunuz konu avukatlık ücretinin ayrı bir ücret olup olmadığı ise ayrı bir ücrettir. 
 Soru Tarihi:2009-10-21 15:37:19   Cevap Tarihi:2009-10-21 17:19:28

Soru: Aşçılar neden İş Kanunu kapsamı dışındadır?    Cevap: 5362 sayılı yasanın 3.maddesinde belirtilen esnaf ve sanatkar faaliyeti kapsamında kalan işyerlerinde İş Kanununun 4/ı bendi uyarınca, üç kişinin çalışması halinde bu işyeri iş kanununun kapsamı dışında kalmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-10-21 18:13:57   Cevap Tarihi:2009-10-22 08:42:06

Soru: iyi günler. iş bulamadığım için evlere günlük yufka satmak istiyorum. üreticiden alıp tüketiciye ulaştırıcam. bu işin yasal olması için ne yapmam gerekir. teşekkürler    Cevap: Konu ile ilgili detaylı bilgiye www.tesk.org.tr ana sayfasında yer alan işyeri açarken istenen belgeler ve esnaf olma şartları başlıklı bölümlerden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-10-22 11:18:37   Cevap Tarihi:2009-10-22 15:11:54

Soru: Odayı temsil etme yetki belgesi için yönetim kurulu karar defterine yazılan kararlarda noterde sıkıntı yaşıyoruz.Bazıları genel sekreteri yetkiye dahil ediyor, bazıları daha değişik işlem yapıyor.Yeni seçim olduğunda veya başkan vekili değişikliğinde genelde böyle karar yazmada sıkıntı yaşıyoruz.Karar defterine ne gibi bir karar almalıyız?teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Başkan, temsil ve ilzam? başlıklı 54.maddesinin son fıkrasında ?Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını temsil ve ilzama başkan yetkilidir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olan başkan vekili temsil ve ilzam görevini ifa eder. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin müşterek imzaları bağlar.? Ve ?Genel sekreterler? başlıklı 57.maddesinin 2.fıkrasında ?Giderler, başkan veya vekili ile genel sekreterin ortak imzasıyla yapılır. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır.? denilmektedir. Buna göre noterde çıkartılacak imza sirkülerinde başkan, başkanvekili ve genel sekreterin imzasının bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-22 13:57:21   Cevap Tarihi:2009-10-22 17:25:48

Soru: ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAK İÇİN ODA KAYDINA 6 AYLIK SÜRE YETERLİMi hala faaliyete devam ediyorum.    Cevap: Oda başkanlığına aday olabilmek için genel kurul üyesi olmanın yanısıra 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde aranan seçilme şartlarını da taşımak gerekmektedir. 50. maddenin (b) bendinde yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak da seçilme şartları arasında sayılmıştır. 
 Soru Tarihi:2009-10-23 16:07:59   Cevap Tarihi:2009-10-23 17:36:37

Soru: seçime götürülmesi için atanan kayyum odamız üyesi esnaftır başkan adayı olarak seçimlere girebilirmi saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı kanunun 50.maddesindeki seçilme şartlarını taşıyor ise girebilir. 
 Soru Tarihi:2009-10-26 16:47:27   Cevap Tarihi:2009-10-27 09:13:28

Soru: Oda Başkanlığına adaylıkta aranan 2 yıllık üyelik kaydı şartı, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilmek içinde gereklimidir.?    Cevap: Evet gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-26 17:02:52   Cevap Tarihi:2009-10-27 09:12:12

Soru: Daha önceden şahış sirketi iken tesk üyesiydim.2006 da ltd.sirket olduk.kapanış ve açılışımızı 2006 3.ayda yaptık.Ticaret odasına kaydımız geçti.Fakat tesk den de kaydımız silinmediği için aidatlarımız işlemiş.Bildirme yapmalıydınız diyorlar.Geçmiş borçlarınız faiziyle ödiyceksiniz diyorlar.Benbunlardan sorunmuyum bu zamana kadar hiç arayıp sormadılar.şimdi bu borcu öde diyorlar.kapama işlemini yapptılar ama borç ödenecek diyorlar.bundan sorumlumuyum.    Cevap: Hangi yıllarda esnaf odası kaydınız vardı?Bilgi verdiğiniz takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-10-26 18:45:57   Cevap Tarihi:2009-10-27 09:15:43

Soru: İYİ GÜNLER 2005-2006 ARASI EESNEF ODASI KAYITLIYIM.2006 NIN 3. AYINDA TİCARET ODASINA GEÇTİM LTD.ŞİRKET OLDUGUM İÇİN.BU TARİHTEN İHTİBAREN ESNAF ODASINDANDA KAYDIM SİLİNMEDİĞİ İÇİN ÜYELİK AİDATLARIM İŞLEMİŞ.07-10-2009 DA ÜYELİĞİMİN SİLİNMESİ İÇİN BELGE GÖNDERDİLER.BURDA KAPATMAYI BENİM BİLDİRMEM GERKİYOR DEDİLER .BİLDİRMEDİĞİM SÜRECE BORCU İŞLERMİŞ.FAKAT BU ZAMANA KADAR NEDEN ONLAR BİLDİRMEDİLER İRTİBATA GEÇMEDİLER.KAPATMA İŞLEMİNİ 31.20 TL VEREREK BANKADAN YAPTIM AMA BORCUNUZ KAMU BORCU DUR ENİNDE SONUN DA ÖDİYCEKSİNİZ DİYORLAR.VERGİ DAİRESİYLE DAHA YENİ ONLİNE SİSTEME GEÇTİK DEDİLER.ANCAK ŞİMDİ TİCARET ODASINA KAYIT OLDUĞUMU ANLAMIŞLAR KAPATMA YAPTIĞIMI.1 AY İÇİNDE KANUN GEREĞİ BUNU BENİM BİLDİRMEM GEREKİYORMUŞ BUNDAN KAÇ KİŞİNİN HABERİ VARDIR BİLMİYORUM.ESAS OLAN BENİM VERGİ DAİRESİNDEN KAPATMA YAPMAM DEĞİLMİ.2005-2006 ARASI AİDATLARIMI ÖDEMİŞİM .25-03-2006 DAN BERİ TİCARET ODASINADA DÜZENLİ OLARAK AİDATLARIMI ÖDÜYORUM.BU ESNAF ODASINDA GÖRÜLEN PARA KAMU BORCU OLARAK HEP FAİZ YİYEREK ARTIP BİGÜN KARSIMA ÇIKARMI BENİ BU BORCU ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLUP OLMADIĞIM KONUSUNDA BİLGİLENDİRMENİZİ RİCA EDİYORUM.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri" başlıklı 61. maddesinin 4. fıkrasında; oda kaydını sildiren üyelerin aidatının üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınacağı düzenlenmiştir.Bu düzenleme gereğince, üye aidat borçlarını ödemekle yükümlü olup, bunların geriye dönük olarak silinmesi ise ancak tespit davası açması ve mahkemenin bu hususta karar vermesi ile mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-10-27 11:16:17   Cevap Tarihi:2009-10-27 11:53:37

Soru: YEDEK YÖNETİMİMDEN İSTİFA EDEN KİŞİLERİN YENİDEN KARAR ALINARAK GÖREVE DÖNMELERİ MÜMKÜNMÜDÜR.DÖNMEK İSTEYEN KİŞİ NE YAPMASI GEREKMEKTEDİR.    Cevap: İstifa tek taraflı bir irade beyanı olup, karşı tarafa ulaştığı anda hüküm ve sonuçlarını doğurur. Yönetim kurulu yedek üyesinin istifasına ilişkin beyanın yönetim kuruluna ulaşmasından sonra, istifa eden üyenin bu beyanından geri dönerek, yeniden yedek üye olarak görev yapmak hukuken mümkün değildir.  
 Soru Tarihi:2010-07-13 09:04:00   Cevap Tarihi:2010-07-13 11:03:00

Soru: oda aıdat borcumdan dolayı baglı bulundugum oda bana fatura kocanı vermıyor.bast usulde calısan esnafım.fatura kocanını oda bana vermemekle suc ıslemıyormu.sahsınızda.kutahya elektırık elektronıkcıler odasını sıkayet edıyorum.    Cevap: Üyelerin, odalarına aidat borçları bulunsa dahi kendilerine basit usul belgelerinin ve hizmetlerinin verilmesinin zorunlu olduğuna dair açıklama 2006/48 sayılı genelgede açıkça belirtilmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-11-02 13:48:51   Cevap Tarihi:2009-11-03 10:05:53

Soru: merak ettiğim bir konu var.Acaba neden bünyenizde yönetim kurulunda kadın yok?yani kadınların mı bu konuda isteksizliği var yada neye göre buna karar veriyorsunuz?teşekkür ederim...    Cevap: Esnaf olma şartları, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 7.maddesinde sayılmış olup, bu şartlar arasında kadın ve erkek ayrımına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Kanunun 50.maddesinde ise esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının organlarına seçilme şartları düzenlenmiştir. Bu şartlar arasında da kadın-erkek ayrımı söz konusu değildir. Esnaf olma niteliğini ve kanunda sayılan şartları taşıyan her kadın da erkekler gibi organ seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 
 Soru Tarihi:2009-11-04 15:36:57   Cevap Tarihi:2009-11-05 12:06:13

Soru: Yönetim Kurulumuzdan iki yönetici. vergi kayıtlarını kapattıklarından ve 6 ay içerisinde kayıtlarını tekrar tesis ettirmediklerinden dolayı pasife atılmışlardır. Yönetim Kurulu üye sayımız 7'den 5' düşmüştür. Yerine atanacak yedek üyemiz de bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuz 5 kişi ile görevine devam edebilir mi? İzlenecek yolu anlatmanızı rica ederim.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 53.maddesinde yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak gödevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde; üç ay içinde yapılacak seçimlere kadar odaların bağlı oldukları birlik tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yönetileceği düzenlenmiştir. Odanız yönetim kurulu üye sayısı yarıdan aşağıya düşmediğinden söz konusu hüküm odanıza uygulanamayacaktır. Yönetim kurulu toplantılarını olağan akışı içinde gerçekleştirecektir. 
 Soru Tarihi:2009-11-06 16:32:05   Cevap Tarihi:2009-11-06 17:13:47

Soru: odalarımızın resmi günlerde çelenk koyma zorunluluğu bulunmaktamıdır.    Cevap: Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik gereğince Esnaf ve sanatkarlar odalarının resmi bayramlar ve anma günlerinde anıtlara çelenk koyma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-09 14:56:39   Cevap Tarihi:2009-11-11 10:01:15

Soru: DİLEKÇE YAZARSAK BİLGİ EDİNME KANUNU GEREĞİ BAĞLI BULUNDUĞUMUZ ODA HAZİRUN LİSTESİNİ BİZE VERMEK ZORUNDAMI.YOKSA BŞK KEYFİYETİNEMİ BAĞLI...    Cevap: Odada Genel Kurul üyesi olup olmadığınız hususnda bilgi verdiğiniz takdirde yanıt verilmesi mümkün olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-11-10 14:40:06   Cevap Tarihi:2009-11-11 09:30:55

Soru: tesk ve alt teşkilatlarında çalışan personelin devlet kurumlarına geçiş imkanı varmıdır? tesk ve bsğlı kurumlarda tayin hakkı doğabilirmi? saygılarımla    Cevap: TESK ve alt teşkilatlarında çalışan personel 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi statüsünde çalışmaktadır.Devlet kurumlarında çalışanlar ise 657 sayılı Kanuna tabidirler.Bu nedenle devlet memurlarında olduğu gibi eş durumu veya başka gerekçelerle devlet kurumlarına veya TESK'in alt teşkilatlarına nakil zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-10 19:53:18   Cevap Tarihi:2009-11-11 09:55:20

Soru: 4230 SIRALI SORU EVET ÜYEYİM    Cevap: 5362 sayılı Kanun gereğince hazirun listeleri genel kurul tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak listelerdir. Genel kurul toplantıları ile ilgili tüm bilgiler ve hazirun listeleri toplantı tarihinden 20 gün önce o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun mührü ile mühürlenmiş olarak verilir. Oda hazirun listesini değil ancak üye kayıt defterini genel kurul üyesi olarak odada inceleme yetkiniz bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-11 11:29:34   Cevap Tarihi:2009-11-17 09:09:01

Soru: 2010 yılında yapılacak seçimlerden sonra oda da çalışan genel sekreter ve diğer çalışan personelin hizmet akdi sözleşmelerinin yeni yönetim gelince yenilenmesi gerekiyor mu? daha önce yapılan sözleşmeler süresi belirsiz sözleşmelerdi.tşkler.    Cevap: Genel kurul toplantıları sonucunda yeni yönetimin göreve gelmesi veya eski yönetimin göreve devam etmesi halinde personelin hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi gerekmemektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-11 15:17:21   Cevap Tarihi:2009-11-17 08:59:17

Soru: cınarcık esnaf odası başkanlıgına aday olmak ıstıyorum gereklı şartları ögrenmek ıstıyorum    Cevap: 5362 sayılı Kanunu 9.m.(a)bendi gereğince genel kurul,toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından,ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak,genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşmaktadır.5362 sayılı Kanunu 50.m.1.fıkrasına göre;söz konusu maddede sayılan şartları taşıyan genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına genel başkan,başkan ve yönetim,denetim,disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri mümkündür.5362 sayılı Kanuna www.tesk.org.tr adresinde yer alan mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-12 12:33:32   Cevap Tarihi:2009-11-12 13:18:19

Soru: genel kurul için yönetim kurulu karar aldığında aynı kararda harcama yetkisini de genel sekretere devretmek zorunda mı? genel sekretere harcama yetkisi ne zaman devredilir? yönetim kurulu genel kurul kararı aldıktan sonra yine toplantı yapabilir mi? yapabilirse alacağı kararlarda bir farklılık var mıdır? Saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54. maddesi son fıkrasında ?Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarını, başkan veya başkanvekili ile genel sekreterin müşterek imzası bağlar.? ve 57.maddesi 2. fıkrasında ?Giderler, başkan veya vekili ile genel sekreterin ortak imzasıyla yapılır. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak yönetim kurulu kuruluş içi konularda genel sekretere tek başına imza yetkisi verebilir.? denilmektedir. Bu düzenlemeler gereğince genel sekretere tek başına harcama yetkisinin devredilmesi yasal olarak mümkün bulunmamaktadır. Yönetim kurulu genel kurul kararı alınmasını müteakip 5362 sayılı Kanunun 53. maddesi 1.fıkrasında yer alan ?Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulları en az ayda bir toplanır.? hükmü gereğince genel kurul toplantı tarihine kadar olağan toplantılarını yapmaya devam edecektir. 
 Soru Tarihi:2009-11-12 14:42:46   Cevap Tarihi:2009-11-17 08:58:37

Soru: Bir daire kiralayip Yoga Studyosu acmak ve ayni zamanda orada yasamak istiyorum. Nereden izin almam , hangi belgelerii hazirlamam gerekiyor? Tesekkurler.    Cevap: Konu hakkında detaylı bilgiye www.tesk.org.tr adresinde yer alan ?İşyeri Açarken İstenen Belgeler? bölümünden uluşmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-11-13 03:48:28   Cevap Tarihi:2009-11-17 08:57:56

Soru: esnaf odası seçimlerinde aidat borcu ve sicil yenilemeyen oy kullanabilecekmi    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar odası seçimlerinde oy kullanabilmek için genel kurul üyesi olmak gerekmektedir. Genel kurul üyesi olmak için 5362 sayılı Kanunun 9,maddesi gereğince genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden olmak gerekmektedir. Aidat borcu bulunması kişinin seçimlerde oy kullanmasını engellememektedir. Ancak kişinin sicil kaydının bulunmaması halinde genel kurul toplantısına katılacaklar listesinde adının çıkmaması halinde oy kullanması mümkün olmayacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-11-14 09:24:41   Cevap Tarihi:2009-11-17 08:59:43

Soru: ben yerel seçimde belediye encümanı seçildim şimdi belediye meclis üyesiyim ben esnaf sanatkarlar oda başkan seçimine girmek istiyorum belediye meclinde istifama etmem gerekiyormu ikisini bir arada yapabilirmiyim    Cevap: Belediye encümenliğine seçilenlerin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organlarında görev almasında hukuken bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-16 09:15:18   Cevap Tarihi:2009-11-17 09:00:13

Soru: Esnaf ve sanatkarlar odası binasının içerisinde mevcut boş salonumuzu anlaşacağımız bir banka şubesine mini şube olarak kiralayabilirmiyiz? Elde edeceğimiz aylık gelir odamıza katkı sağlayacak ve ayrıca ilçemizin merkezinde banka şubesi bulunmadığı için esnafımızın vesait ve zaman harcayarak bankaya gitme sorunu ortadan kalkacaktır. Bunu gerçekleştirmemizde sizce sakıncalı görünen bir durum varmıdır? Varsa ne yapmamız gerekir? ilginize şimdiden çok teşekkür ediyor çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.    Cevap: Bir kira sözleşmesi yaparak ve odanın hak ve menfaatlerine zarar vermemek kaydıyla kiraya vermenizde bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-18 10:55:59   Cevap Tarihi:2009-11-19 14:49:20

Soru: UYE OLMAYAN HERHANGİ BİR ŞAHISDAN HİZMET KAEŞILIGI ALINIRMI    Cevap: Odalar üyelerine hizmet vermek amacıyla kurulmuş kuruluşlardır.Oda üyesi olmayan bir kişiye verilmiş bir hizmet var mı?Daha detaylı bilgi verirseniz bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-11-18 13:01:05   Cevap Tarihi:2009-11-19 14:59:02

Soru: GENEL KURUL GÜNDEMİNDE ODA ÜYELERİNDEN MUHTAÇ DURUMDA OLANLARA ODA BÜTÇESİNDEN YARDIM YAPILMASI VE EĞİTİM BÜTÇESİNDEN DE MUHTAÇ DURUMDAKİ ÖĞRENCİLERE BURS VERMEK İÇİN GENEL KURULA SUNULMASI YÖNETİM TARAFINDAN İSTENMEKTEDİR. GENEL KURUL KABUL EDERSE BU MADDELERİ YASAL OLARAK SAKINCASI VAR MI?ODA YARDIM YAPABİLİR Mİ?    Cevap: 5362 sayılı kanunun 10.maddesinin ı)bendinde ''İmkânları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar vermek.'' oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. Bu maddedeki esaslar çerçevesinde muhtaç durumda olan oda üyelerine yardım edilebilir. Ancak eğitim bütçesinden burs vermeye ilişkin bir düzenleme mevzuatımızda bulunmadığından eğtim bütçesinden burs verilemez. 
 Soru Tarihi:2009-11-18 13:39:13   Cevap Tarihi:2009-11-20 14:37:46

Soru: ÜYE OLMAYAN TARIM KESİMİNDEKİ BAGKURLU VEYA SİGORTALI ŞAHISLARIN KAYDI VARDIR VEYA YOKTUR DİYE TASTİKLEDİGİMİZ BELGELER İCİN HİZMET KARŞILIGI ALINIRMI    Cevap: Bağlı bulunduğunuz birlik kanalıyla konunun Konfederasyonumuza yazılıintikali halinde görüş bildirilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 16:14:33   Cevap Tarihi:2009-11-20 11:37:50

Soru: sayin yetkili yapılcak olan oda secimlerinde aday olmak isteyen üye ne gibi islemler yapasi lazim sadece secim günü listesii hazirlayip secim kurluna sunması yeterlimi bu konuda detaylı bir acıklama yaparsanız sanrım bir cok kişiyi adınlatmış olacaksınız saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 50.maddesinde seçilme şartları düzenlenmiş bulunmaktadır.Seçim anına kadar aday olmanız mümkün bulunmaktadır.Bu konuda 5362 sayılı kanunun42-50 maddeleri arası genel kurulları düzenlemektedir. Bu kanuna www.tesk.org.tr adresimizin mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 20:29:03   Cevap Tarihi:2009-11-20 14:22:31

Soru: Oda Genel Sekreteriyim.2006 Yılından bu yana maaşımı asgari ücret olarak almaktayım.Maaşımda artış yapılması hususunda ne gibi işlemler yapmalıyım.Bugüne kadar herhangi bir artış olmadı.Teşekkürler    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin ?Ücretin tespiti? başlıklı 37.maddesinde ?Personel ücretleri; görev unvanı, eğitim durumu, oda, birlik veya federasyonda geçen fiili hizmet süresi göz önünde bulundurularak, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilir. Personele Ocak ve Temmuz aylarında en az yılda iki defa ücret artışı yapılır. Ücret artışı Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumunca bir önceki yıl için açıklanan üretici fiyat endeksi oranından aşağı olamaz.?denilmektedir. Buna göre; ücret artışı için yönetim kurulu tarafından karar alınması ve Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde arıtışın belirlenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-20 14:32:29   Cevap Tarihi:2009-11-23 13:58:49

Soru: mesleki faliyet belgesi üçreti almasak olurmu veya odanın onamış olduğu belgelerden üçret almasak olurmu teşekkürler.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Odaların gelirleri? başlıklı 14.maddesinde düzenlenen ücret ve aidatlar Kanundan kaynaklanan ve kamu alacağı niteliği taşıyan ücretler ve aidatlar olup, odanın bu ücretleri ve aidatları almaması yasal olarak mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-20 18:41:53   Cevap Tarihi:2009-11-23 13:59:07

Soru: 5 yıl önce oda yönetiminde bşk. vekiiği görevinde bulundum. muhalefet adaylar tarafından haksız yere karlanmaya maruz kaldık.O dönem aynı zamanda eğitim biriminin başkanlık görevinideydim. Ben olmadan toplantı yapılamayacağı gibi karar defterindeki toplntıyla ilgili alınan karar da yazılamaz.tolantıda yapılamaz.Bize idda ettikleri ve suçlamada bulunan şimaiki yönetimin söylemi toplantı yapılmış gibi gösterilmiş iddaları zaten doğru değildir kabul etmiyorum ama imza atmayı uuttuğum zamanlar olmuştur bu doğru olabilr.bununla ilgili 2 taraf açısından bir dava görüürse sonucu bizim açımızdan ne olablir.Çünkü böyle bir dava açıırsa bizde ona karşı dava açma durumundayız.İlgileriniz için teşekkür ederim kolay gelsin    Cevap: Sorunuzdan hangi konuda bilgi talep ettiğiniz anlaşılamamaktadır. Daha açık bilgi verildiği takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-11-23 15:29:35   Cevap Tarihi:2009-12-01 09:01:19

Soru: Yaptığım incelemede yeterli bir bilgi edinemedim.507 sayılı kanunun yürürlükte olduğu dönemde kayıt için başvuran üyelerden imza alınması zorunlumuydu.35.maddede geçen beyannamede üyenin imzasının bulunması zorunluluğu varmıydı?    Cevap: 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun ?Durum ve Değişikliği Bildirme Zorunluluğu? başlıklı 35.maddesinde ?Esnaf ve küçük sanat sahibi ile yanlarında çalışanlar, kayıt beyannamelerinde bulunan hususlarda meydana gelecek değişiklikleri en geç 30 gün içinde bağlı olduğu odaya bildirmekle zorunludurlar.? denilmektedir.Söz konusu maddede adı geçen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Bağlı Kuruluşlarında, Matbua ve Defterler ile Muhasebeye Ait Defter ve Makbuzların Ne Şekilde Tutulacağı, Düzenleneceği ve Kullanılacağına Dair Yönetmeliğin 3.maddesi (D) bendinde esnaf ve sanatkarın kayıt işlemlerinde kullanılan belge ve defterler arasında sayılan üye kayıt beyannamesi oda tarafından doldurulmakta olup, beyannamede üyenin imzasına ilişkin bir bölüm bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-23 16:08:29   Cevap Tarihi:2009-11-24 10:39:00

Soru: Vergi levhamızda ticaret ünvanında yazan KANTİN VE ÇAYOCAĞI İŞL.İçin iki oda sicil kaydımı gerekiyor.. Not: KANTİN VE ÇAYOCAĞI İŞL.Ayni catı altında ve aynı işyeri bünyesınde calıştırıyoruz. Okul Aile birliği sözleşmenin 6.Maddesinde Kantin ve çayocağı olarak kiralıyoruz. Sicil memuru sicil kayıtını yaptıdıgı zaman sicil tasdiknamesınde meslek dalında Vergi levhasında yazılan ticaret unvanını yazmakla yükümlü değimli. Bu konu ile ilgili bizi bilgilendirilmenizi arz ederim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesi 3.fıkrasında ?Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.? denilmektedir. Kanunun 68.maddesinde ise, ?Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir.? denilmektedir. Her iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, sicile her bir meslek için ayrı ayrı kaydınızın yapılması gerekmekte ise de, oda kaydınız esas faaliyetiniz ile ilgili odaya yapılacaktır. İsteğiniz halinde ve yükümlülüklerinizi de yerine getirmeniz kaydıyla diğer faaliyetiniz ile ilgili odaya kayıt olmanız da mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-11-25 00:37:21   Cevap Tarihi:2009-11-25 13:38:13

Soru: Peki sicil tastiknamesinin meslek dalına vergi levhamın ticaret unvanında ne yazıyorsa o sekil yazması gerekmıyormu.    Cevap: Vergi levhasında yazılı olan meslekle sicil tastiknamesinde yazılı mesleğin birbirine uygun oması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-25 17:34:15   Cevap Tarihi:2009-12-01 09:03:26

Soru: Sicil Kaytı:Vergi levhamda KANTİN VE ÇAYOCAĞI İŞL. Yazıyor ve aynı çatı altında aynı işi yapıyıyorum kiralamayıda o şekil yapıyorum KANTİN VE ÇAYOCAĞI İŞL. olarak Sicil tastiknamesinde yer alan Meslek dalına KANTİN VE ÇAYOCAĞI İŞL. Yaza bilmesi için ne gerekiyoru Sicil memuru bende iki sicil ve iki oda kaytı istiyor. Not: Benim ilimde ESNAF VE SANATKARLAR ESNAF ODASI VE KAHVECİLER KIRATHANECİLER ESNAF ODASI Bulunuyor ben hangi odaya kaytımı yaptıra bilirim yada hangi odaya zorunluyum.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesi 3.fıkrasında ?Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.? denilmektedir. Kanunun 68.maddesinde ise, ?Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir.? denilmektedir. Her iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, sicile her bir meslek için ayrı ayrı kaydınızın yapılması gerekmekte ise de, oda kaydınız esas faaliyetiniz ile ilgili odaya yapılacaktır. İsteğiniz halinde ve yükümlülüklerinizi de yerine getirmeniz kaydıyla diğer faaliyetiniz ile ilgili odaya kayıt olmanız da mümkündür.Konunun bağlı bulunduğunuz birliğiniz aracılığıyla yazılı olarak Konfederasyonumuza iletilmesi halinde daha ayrıntılı bilgi de verilebilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-11-25 23:53:21   Cevap Tarihi:2009-12-01 08:58:06

Soru: İki veya daha fazla dönem oda başkanı olarak görev yapmış üyeler tekrar oda seçiminde aday olabilirler mi?Böyle bir kısıtlama varmı?    Cevap: Aday olabilir.Bu nitelikte bir kısıtlama 5362 sayılı kanunda var idi.Ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-11-28 00:03:28   Cevap Tarihi:2009-12-01 08:45:31

Soru: Yıllık aidatlarda gecikme zammımın alt limiti varmıdır? Varsa bu ne kadardır?    Cevap: Yıllık aidatlara uygulanacak gecikme zammı oranlarına www.tesk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 5362 sayılı Kanunun 61.maddesi gereğince gecikme zammı, yıllık aidatın bir mislini geçemez. Bu düzenleme değerlendirildiğinde gecikme zammı için üst limit olarak yıllık aidatın bir misli olduğu Kanunla belirlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-12-01 14:53:56   Cevap Tarihi:2009-12-01 16:02:15

Soru: yönetim kurulu kararlarını yazıcı çıktısı alındıktan sonra karar defterine yapıştırırsak hukuki olarak bir sakıncası var mı?    Cevap: Yönetim kurulu toplantı tutanağının bilgisayarda tutalarak, yazıcı çıktısının alındıktan sonra karar defterine yapıştırılmasında hukuken bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak kararın tüm sayfalarının toplantıya katılanlarca imzalanmasının sağlanması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-02 11:10:04   Cevap Tarihi:2009-12-02 13:16:12

Soru: Bir iş yerinin esnaf ve sanatkarlar odasına kaydolması ve ticaret odasına kaydolması arasındaki fark neye göre belirleniyor ? Aynı iş yerinin her ikisinede kaydolması gereken durumlar var mı ?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3.maddesi (a) bendinde esnaf ve sanatkâr; ister gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda sayılan nitelikteki gerçek kişiler esnaf ve sanatkar odalarına kaydolurlar. Bunların dışında kalan gerçek kişiler ile şirketler TOBB bünyesindeki odalara kaydolacaklardır. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 12:49:08   Cevap Tarihi:2009-12-04 23:13:06

Soru: oda yönetim kurulumuz 6 aydır toplanmıyor.toplanması için nasıl bir yöntem izlemeliyim.üyeliğim düşmüşmüdür    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 53.maddesi 1.fıkrasında esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yönetim kurullarının en az ayda bir toplanacağı düzenlenmiştir. Kanunun 22.maddesi (d) bendinde ?Odaların çalışmalarının mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak? ve (n) bendinde ?Odalardan gelen esnaf ve sanatkarlara ait şikayetleri incelemek ve neticelendirmek ya da gerek görülmesi halinde Konfederasyona intikal ettirmek? birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler gereğince bağlı bulunduğunuz birliğe şikayetinizi iletmenizin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 15:53:20   Cevap Tarihi:2009-12-04 22:46:00

Soru: iyi günler ben esnaf odasının personeliyim 2005 yılında oda başkanlığını kaybeden üye kaydını sildirdi şimdi 2009 yılı kasım ayında yeniden kayıt oldu 2010 yılında yapılacak seçimi şubat ayında yapacağız yeniden kayıt olan üye başkan adayı ve yönetim kuruluna seçilebilirmi hazirun listesinde ismi çıkarmı bunun yönetime ve başkan olamaması için ilçe seçim kuruluna ne zaman itiraz edebilir şuanki mevcut başkan nasıl itiraz ede bilir.aslında 5362 sayılı yasa gereği sicile ve odaya kayıdı en az 6 ay kayıtlı olması gerek desede tam tatmin olmadı şimdiki başkan bize tam cevap verirseniz seviniriz.iyi çalışmalar    Cevap: 5362 sayılı Kanun gereğince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının vesayet makamı olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin görüşü üyenin geçmiş kaydının da dikkate alınarak seçme ve seçilme şartlarının değerlendirilmesi gerektiği yönündedir. Ancak söz konusu kişinin kaydını yenilediği tarih dikkate alındığında esnaf ve sanatkar veri tabanı sistemi gereği 4 aylık üye olarak gözükeceğinden bu kişi hazirun listesinde yer alamayacak, dolayısıyla genel kurul üyesi olmadığından aday da olamayacaktır. Bu kişinin hazirun listesine yapacağı itirazda karar verecek olan ilçe seçim kurulu hakimidir. 
 Soru Tarihi:2009-12-04 09:34:59   Cevap Tarihi:2009-12-04 22:38:52

Soru: maliye kaydını sildiren ancak oda kaydını sildirmeyen esnaf ve sanatkar 2010 yılında yapılacak seçimlerde oy kullanma hakkına sahipmidir.    Cevap: Maliye kaydını sildirdiği halde oda kaydını sildirmeyen üyeler de hazirun listesinde çıkacak ve genel kurul üyesi olarak seçimlere katılabileceklerdir. Ancak; 5362 sayılı Kanunun 7.maddesi (c) bendinde vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak oda üyeliği için aranan şartlar arasında düzenlenmiş olup, 8.maddenin (d) bendinde ise vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenlerin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verileceği, durumun sicile bildirilerek kaydın silinmesinin temin edileceği ve durumun ilgili üyeye on gün içinde bildirileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereğince maliye kaydını sildirdiği halde altı ay içinde yeniden tesis ettirmeyen üye hakkında gerekli işlemlerin yapılması halinde üye pasif konuma geçecek ve hazirun listesinde çıkmayacaktır. Yine hazirun listesine üyenin üyelik niteliğini taşımadığı nedeniyle de itiraz edilmesi mümkündür. Bu konuda karar vermek ilçe seçim kurulu hakiminin takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 11:11:22   Cevap Tarihi:2009-12-09 15:02:41

Soru: fırınlarda işciler genelde işlerine sadık degillerdir.bazen işe gece gelmezler, yerine 1 günlügüne boşta olan bir vatandaşı çalıştırsak,bu şahısı ssk lı yapmak gerekiyormu.bu nasıl olacak.aynı gün giriş yapılmayacagına göre,birgün önce giriş yapılacagına göre,o işçide yarın gelmeyecegine göre ne yapmak gerekiyor.kaçak işçi çalıştırıyor durumuna düşermiyim.    Cevap: İşverenler açısından işçilerin sigortalı çalıştırılması bir zorunluluktur. Buna aykırı davranılması işverenler açısından suç teşkil etmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 14:21:56   Cevap Tarihi:2009-12-08 09:20:19

Soru: Oda seçimlerinde vekaletle oy kulanabilirmiyim...?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi? başlıklı 46.maddesinin 2.fıkrasında ?Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup, vekalet kabul edilmez.?denilmektedir. Kanunun bu amir hükmü gereğince oda seçimlerinde vekaletle oy kullanmanız mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-08 15:24:56   Cevap Tarihi:2009-12-09 09:21:23

Soru: AYNI TARİHTE YÖNETİM KURUL KARARLARI İKİ AYRI KARAR NUMARASI İLE ALINIRMI?    Cevap: Aynı tarihte iki ayrı karar numarası ile karar alınmasına ihtiyaç duyulmasını gerektiren sebepler konusunda bilgi verdiğiniz takdirde bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-12-08 15:36:28   Cevap Tarihi:2009-12-12 19:27:52

Soru: Genel kurul için üyelere davetiye göndermek gerekirmi gerekmez mi yoksa sadece belediye hoperlerinde ilan veya gazetede ilan verilmesi yeterlimi.üyelere kanunda davetiye gönderin diye bir yazı okumadım ama yinede emin olmak için soruyom.acele cevap verirseniz sevinirim.kolay gelsin    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Genel kurul toplantıları ve çağrı? başlıklı 42.maddesinin 3.fıkrasında ?Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanındaki sayfasından yayınlanır.Ayrıca oda ve birlikler ve mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre ilan olunur. Federasyon ve Konfederasyon genel kurul toplantıları Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan olunur.?denilmektedir. Kanunda yer alan bu düzenlemeye uygun olarak yapılacak toplantı çağrısı ilan için yeterli olup, üyelere ayrıca davet gönderilmesi gibi bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-09 08:23:40   Cevap Tarihi:2009-12-09 09:21:49

Soru: genel kurul toplantısı ocak/şubat/mart/aylarında yapılacaktır İLAN VE YAZIŞMALAR YAPILDIKTAN SONRA OCAK 15İNDEN ÖNCEDE YAPILABİLİRMİ    Cevap: Bilanço ve kesin hesapların yıl sonu itibarıyla kapatılabilmesi için genel kurul tarihinin 15 inden sonra belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-09 14:18:56   Cevap Tarihi:2009-12-10 14:05:52

Soru: İYİÇALIŞMALAR VERGİ KAYDI PASİF OLUP TERKİNDEN 6 AYDAN FAZLA GEÇMİŞ ÜYELERİMİZ BULUNMAKTADIR.BU ÜYELERİMİZİN GENEL KURUL LİSTESİNDE İSİMLERİ ÇIKARMI ÇIKARSA OY KULLANMA HAKKINA SAHİP Mİ AYRICA ÖLÜ OLAN ÜYELERİMİZİN SİCİLDEN KAYITLARINI ÜÇRETSİZ OLARAK SİLİNME İMKANI VARMI TŞK EDERİM.    Cevap: Vergi kaydı pasif olmasına rağmen oda üyeliği sona erdirilmeyenler, hazirun listesinde yer almaktadır. Bu kişilerin oda kayıtlarının silinmesi için vergi kayıtlarının sona ermesinin üzerinden altı ay geçmiş olması gerekmektedir. Bu durumda olan ve hazirun listesinde isimleri yer alanların, hazirun listesi askıda iken, üyelik niteliğini kaybettiğine dair gerekçe ile ilçe seçim kuruluna itiraz edilmesi mümkündür. Ölü olan üyelerin sicil kayıtlarının ücretsiz olarak silinebilmesi için varislerinin tespit edilememesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-12-09 16:59:50   Cevap Tarihi:2009-12-10 12:05:51

Soru: odamıza ait doblo aracımızı bulunduğumuz beldeye ünversite gelmesi için kuracağımız vakfa bağışlayabiirmiyiz    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 10.maddesinin (j) bendinde "Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek" oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Söz konusu maddede odaların sahip oldukları malların bağışlanmasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden, Odanıza ait bulunan taşıtın bağışlanması hukuken mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-09 23:48:20   Cevap Tarihi:2009-12-15 15:14:24

Soru: 2010 yılında yapılacak genel kurul toplantısı şubat yada mart ayında olursa 2010 ocak ayından seçim oluncaya kadar başkana verilen maaş ve yönetim denetim hakkı huzurları2009 yılında ödenen ücretten mi devam edecek ayrıca çalışan personel ve genel sekreterin maaşları nasıl olacak ocak ayında yönetim zam kararı alabilir mi? ocak ayında personel ikramiyeleri alınıyor bide bunu personel alabilir mi? yoksa seçim oluncaya kadar 2009 yılına ait maaştan mı alacak personelde bilgileriniz için tşkler.    Cevap: Organ üyelerine verilecek aylık ücretler ve huzur haklarının belirlenmesi yetkisi genel kurula ait olduğundan yeni genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar daha önceki genel kurulda belirlenen karara göre organ üyelerine ödeme yapılacaktır.Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği gereğince personelin aylık ücretleri ve ikramiye ödemelerinin belirlenmesi hususunda yetki yönetim kurulundadır.Yönetmeliğin 37.maddesinin 2.fıkrasında "Personele Ocak ve Temmuz aylarında en az yılda iki defa ücret artışı yapılır." denilmektedir. Buna göre yönetim kurulunun yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde personel ücretlerini artırması gerekmektedir.Ancak Yönetmeliğin 41.maddesi 1.fıkrasında "Personele, imkanlar dahilinde, yönetim kurulu'nun kararı ile yılda iki adeti geçmemek üzere birer aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilebilir."denildiğinden ikramiye ödemesine ilişkin karar yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 09:29:35   Cevap Tarihi:2009-12-11 10:56:31

Soru: iyi günler 2100 mükellefi bulunan esnaf odasının yaklaşık 500 civarında vergi kaydı terk olan üyeler bulunmaktadır.Bu üyelerin terkleri 6 ay'ı aşmış bulunmaktadır.Bu üyeler genel kurul hazırun listesinde oy kullanma hakkına sahipmidir.Ayrıca yönetim kurulu üyelerini kaç kişi olarak belirlemek için hazirun listesindeki kayıtlara göremi belirlenecek yoksa odada kayıtlı aktif üye sayısına göremi belirlenecek tşk ederiz.    Cevap: Vergi kaydı pasif olmasına rağmen oda üyeliği sona erdirilmeyenler, hazirun listesinde yer almaktadır. Bu kişilerin oda kayıtlarının silinmesi için vergi kayıtlarının sona ermesinin üzerinden altı ay geçmiş olması gerekmektedir. Bu durumda olan ve hazirun listesinde isimleri yer alanların, hazirun listesi askıda iken, üyelik niteliğini kaybettiğine dair gerekçe ile ilçe seçim kuruluna itiraz edilmesi mümkündür. Yönetim kurulu sayısının belirlenmesinde Bakanlık e-esnaf veri tabanında yer alan aktif üye sayısı esas alınacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 11:34:25   Cevap Tarihi:2009-12-10 12:18:08

Soru: iyi günler ben iki hafta önce 25m2lik bir market devraldım şu anda ne sigorta ne bağkur var yıl sonu üzerime alacağım hangi evrakları almam gerekiyor birde esnaf odası ile ticaret odasının farkı nedir istediğime kayıt olabilir miyim    Cevap: 5362 sayılı Kanununun 3.maddesi (a) bendinde İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler esnaf ve sanatkar olarak tanımlanmıştır. Bu tanım kapsamında ticari faaliyette bulunan kişiler esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olmak zorundadırlar. İşyeri açmada istenen belgeler, esnaf olma koşulları konularında daha detaylı bilgilere www.tesk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 13:44:10   Cevap Tarihi:2009-12-11 10:17:58

Soru: ESNAF VE SANATKARLAR ODASININ TANIMI CEVAPLARSANIZ ÇOK SEVİNİRİMM    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3.maddesinin (d) bendinde esnaf ve sanatkarlar odaları, esnaf ve sanatkarların kuracakları ihtisas ve karma esnaf ve sanatkarlar odaları olarak tanımlanmıştır.Sözkonusu maddenin (e)bendinde "İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş oldukları esnaf ve sanatkârlar odaları",(f)bendinde "Karma oda: İhtisas odası kurabilecek sayıya ulaşamayan değişik mesleklerdeki esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek kuracakları odaları" olarak tanımlanmıştır. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 16:00:01   Cevap Tarihi:2009-12-11 09:41:01

Soru: esnaf hem ticaret odası üyesi hem esnaf odası üyesiyse eğer esnaf odası seçimleride oy kullanması yasal mı?oy geçerli sayılmalı mı...teşekkür ederim    Cevap: Kişinin aynı işyerinde aynı faaliyetten dolayı ticaret odası ile esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olması hukuken mümkün değildir. Ancak böyle bir kaydın mevcut olması halinde bu kişi hazirun listesinde çıkacaktır.Bu durumda listeye itiraz edilmesi mümkündür. Bu konuda karar verme yetkisi ilçe seçim kurulu hakimindedir.Ancak kişinin tacir niteliğinde olmasını gerektirecek başka bir faaliyetinden dolayı ticaret odası kaydının bulunmasıhalinde kişinin esnaf odası seçimlerinde oy kullanmasında hukuken bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 20:31:38   Cevap Tarihi:2009-12-11 09:55:23

Soru: esnaf odaları ellerindeki parasal kaynağı esnaflarına ucuz kredi olarak verebilir mi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler gereğince; esnaf ve sanatkarlar odalarının üyelerine kredi verme konusunda bir yetkileri bulunmamaktadır. Ancak Kanunun 10.maddesi (ı) bendinde "İmkânları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar vermek." oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 20:35:49   Cevap Tarihi:2009-12-11 10:03:31

Soru: esnafodamızda 2kardeşyönetim kurulunda görev yapayor kardeş aynı yönetimde görev ala bilirmi 3yıldır 2 kardeş asil üyü yönetim kurulu suç işlemişolmuyormu bu konuile ilgili nereye başvurmalıyız    Cevap: İki kardeşin yönetim kurulunda yer alması 5362 sayılı kanunun 51.maddesindeki yasaklara girmediğinden hukuken bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-13 12:37:17   Cevap Tarihi:2009-12-15 15:16:02

Soru: İlçe Seçim Kurulu tarafından Hazirun listeleri onaylandıktan sonra genel kurul tarihine kadar olan sürede üye kaydını sildirirse listede ismi olduğundan oy kullanması doğrumudur.İyi Çalışmalar.Teşekkürler.    Cevap: Üye genel kurul tarihine kadar oda üyeliğini sildirirse oy kullanmaması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-13 14:29:16   Cevap Tarihi:2009-12-13 20:14:38

Soru: esnaf sanatkarlar odalarının genek kurullarında divan kurulu kaç kişiyle teşekkül eder. odaların üye satısına göre mi belirlenir.saygılarımla.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 48.maddesine göre başkanlık divanı" Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantıyı açma iznini vermesini müteakip genel kurul üyeleri tarafından, genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilciler arasından genel kurulu, belirlenen ve oylanacak gündeme göre sevk ve idare ile görevli bir başkan, bir başkan vekili ve üç kâtip üye açık oyla, ya da toplantıya katılan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir. "Dolayısıyla başkanlık divanıbir başkan, bir başkan vekili ve üç kâtip üyeden oluşacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-13 18:28:48   Cevap Tarihi:2009-12-13 20:23:42

Soru: İLÇELERDE FAİLYET GÖSTEREN ODALAR GENEL KURULLARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİ SANAYİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Mİ YOKSA İLÇE MÜLKİ AMİRLİĞİNDEN Mİ TALEP EDER.    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri, federasyonları ve Konfederasyonu?nun genel kurul toplantılarında, temsilci görevlendirme yetkisi Bakanlık, valilik veya kaymakamlığa aittir. a) Ankara Büyükşehir il merkezi sınırları içinde kurulu bulunan esnaf ve sanatkarlar oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun genel kurul toplantılarında bulundurulacak temsilciler için Genel Müdürlük, Ankara Büyükşehir il merkezi sınırları dışında kalan ilçelerde yapılacak genel kurul toplantılarında bulundurulacak temsilciler için ise Valilik, b) Diğer il ve ilçelerdeki oda ve birliklerin genel kurul toplantılarında bulundurulacak temsilciler için il merkezlerinde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık, tarafından görevlendirme yapılır. 
 Soru Tarihi:2009-12-13 18:31:48   Cevap Tarihi:2009-12-13 20:27:51

Soru: ben oda secimlerinde başkan adayı olarak haziron listelerini defalarca istemem ragmen bana vermediler.bu listeleri nasıl elde ede bilirim ve ayrıca odaya aidat borcu olanlar oy kullana bilirmi    Cevap: Genel kurul üyelerinin genel kurul üyelerini gösteren listeyi istemeleri halinde üyelerin özel bilgileri hariç bu listelere ilişkin bilgilerin verilmesine ilişkin 2009/74 sayılı genelgemizle teşkilatımıza bilgi verilmiştir.Sözkonusu genelgeye sitemizin mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.Aidat borcu olanlarda oy kullanacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-13 20:48:52   Cevap Tarihi:2009-12-13 21:14:49

Soru: 2009/74 nolu genelgeye istinaden genel kurul üye listesini bağlı bulunduğumuz birlik sicil müdürlügünden yoksa üyesi olduğumuz oda sekreterliginden talep edelim.not:muhatabımız olan kurum genel kurul üye listesini vermeme durumunda nasıl bir yol izliyelim.büylesi şefaf bir sitte uluşturduğunuz için teşekkür ederim.    Cevap: Söz konusu listeyi üyesi bulunduğunuz odadan almanız mümkündür. Detaylı bilgi 2009/74 sayılı genelge ve ekinde yer alan Bakanlık görüşünde mevcuttur. 
 Soru Tarihi:2009-12-14 03:14:43   Cevap Tarihi:2009-12-15 15:24:52

Soru: Genel Kurulun aılması için yarıdan bir fazla üyenin katılması gerekmektedir. gündem gereği seçimlere geçiliyor ve saat 5 te oy verme işi bitiyor salaonda kimse kalmamış 300 kişili hazirun listesinde ve 151 kişiyle genel kurul başlamış sayarsak.oy kulananların da 151 olması gerekir mi yoksa örneğin 75 kişi oy kullanmış diğerleri kullanmamış sa seçim geçerli olur mu saygılarımla    Cevap: Yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi genel kurul toplantısının açılabilmasi için şarttır. Karar alınabilmesi için toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu yeterlidir. Yani toplantı 151 kişiyle açılmış ancak daha sonra bazı üyeler toplantıdan ayrılmış ise kalan üyelerin çoğunluğu ile karar alınacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-14 09:05:17   Cevap Tarihi:2009-12-16 11:00:37

Soru: -Bir Oda Başkanı Başkanlıktan İstifa edip Yönetim Kurul Üyeliğine Devam edebilirmi? - Bir Odanın Yönetim Kurul Üyesi Başka Bir Odaya Başkan Olabilir mi? cevaplarınız için Teşekkür ederim İyi çalışmalar.    Cevap: Oda başkanının başkanlıktan istifa etmesi halinde yönetim kurulu üyeliği de sona erer. 5362 sayılı Kanunun 51.maddesi 2.fıkrasında "Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kişiler, odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği görevi alamazlar."denilmektedir. Bu düzenleme gereğince odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği görevi alınamayacağından, bir odada yönetim kurulu üyesi olan üyenin diğer odada başkanlığa seçilmesi halinde bu iki görevden birisini tercih etmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-14 10:41:29   Cevap Tarihi:2009-12-15 15:21:28

Soru: 5362sayılı kanunun 10 md sinin I-J-K-BENTLERİ HAKKINDA gündeme konularak genel kurulca YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLİRMİ    Cevap: Genel kurulun söz konusu bentlerde yer alan görev ve yetkileriyle ilgili olarak genel kurulca açıkça karar alınması halinde sadece bu işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-12-15 13:49:51   Cevap Tarihi:2009-12-15 15:03:08

Soru: iyi günler bitmemiş yönetim kurulu denetim kurulu karar defterleri ara tastik döneminde tastik ettirilmesi gerekiyor mu? yoksa defter bitinceye kadar ilk tastiklemi kullanılır. tşk.    Cevap: 31/12/2007 tarih, 26743 sayılı 2.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği'nin "Yönetim kurulu karar defteri" başlıklı 54.maddesinin 1.fıkrasında "Bu defter yönetim kurulu kararlarının yazılmasına mahsustur. Ciltli olup kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilir." denilmektedir. Bu düzenlemeye göre yönetim kurulu karar defterinin kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.Ancak defterin bitmemesi ve kullanılmaya devam edilmesi halinde ara tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır.Söz konusu Yönetmeliğin "Denetim kurulu karar defteri" başlıklı 55.maddesinde noter tasdikine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 15:11:47   Cevap Tarihi:2009-12-16 16:13:36

Soru: oda secimlerinde seçim tarihindeki üye sayısana göre yönetim sayısı belirlenır yoksa hazır ona göremı sayı belırlenır? teskler...    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesi (b)bendinde "Başkan dahil olmak üzere, üye sayısı 1000'den az olan odalarda yedi, üye sayısı 1000-2000 olanlarda dokuz, 2000'den fazla olan odalarda onbir kişiden oluşur ve genel kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir."denilmektedir.Bu düzenleme gereğince yönetim kurulu üye sayısı, odanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı esnaf ve sanatkar veri tabanında yer alan aktif üye sayısına göre belirlenecektir. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 21:46:16   Cevap Tarihi:2009-12-17 09:26:38

Soru: GENEL KURUL İLANI İÇİN VALİLİKTEN İZİN ALINACAK ZAMAN RESMİ İLANA GİRİYORMUŞ FAİATI 300 TL GECİYORMUŞ BÖYLE BİR DURUM VARMI    Cevap: 195 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun ?Tarif? başlıklı 29.maddesinin (a) bendinde Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (Özel dernekler hariç) Reklam mahiyetini taşımıyan ilanlar, resmi ilan sayılır?; ?Resmi İlanların Yayınlanması? başlıklı 31.maddesinin 1. ve 2. fıkralarında ?Resmi ilanlar, Basın-İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır.?,?Kurumun şubesi bulunmıyan yerlerde, resmi ilanların yayınlanmasına valilikler aracı olurlar.? ve ?Resmi İlan Tarifesi? başlıklı 39. maddesinde ?Resmi ilanların fiyat tarifesi, Basın - İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit edilir ve Resmi Gazete'de yayınlanır.? denilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-17 11:55:11   Cevap Tarihi:2009-12-18 16:11:12

Soru: İyi Günler. Yapılacak genel Kurullarımız için İlçe seçim kuruluna yatıracağımız ücretler bellimidir? 1.haftası ertelenen ve 2.'sinde yapılan genel kurullar için ayrı ayrı iki ücret mi ödememiz gerekli. Birde hükümet komiserine ödeyeceğimiz ücret asgari ücretin 1/10' u şeklinde mi olacak. teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri? başlıklı 49. maddesinin 14.fıkrasında ?İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir.?denilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Konfederasyonumuzca Yüksek Seçim Kuruluna yazı yazılmış, ancak Kurulca henüz cevap verilmemiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek bilgi teşkilatımıza duyurulacaktır. Bakanlık temsilcisi ve hükümet komiseri ücretleri ile ilgili bilgiye www.tesk.org.tr adresinde yer alan mevzuat ana başlığı altında 2009 yılı 090 no?lu genelgeden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-17 13:02:36   Cevap Tarihi:2010-01-06 14:30:48

Soru: İyi Günler. Yapılacak genel Kurullarımız için İlçe seçim kuruluna yatıracağımız ücretler bellimidir? 1.haftası ertelenen ve 2.'sinde yapılan genel kurullar için ayrı ayrı iki ücret mi ödememiz gerekli. Birde hükümet komiserine ödeyeceğimiz ücret asgari ücretin 1/10' u şeklinde mi olacak. teşekkür ederim.    Cevap: İlçe seçim kurullarına ödenecek ücretler konusunda Konfederasyonumuzca Yüksek Seçim Kuruluna yazı yazılmıştır. Gelen yanıt teşkilatımıza genelge ile duyurulacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-17 13:03:10   Cevap Tarihi:2009-12-17 15:44:18

Soru: mrb..üst üste iki dönem başkanlık yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe seçilemezler hükmü iptal edildiğine dair kararı nasıl bulabilirz?    Cevap: Anayasa Mahkemesinin E.2005/78, K.2005/59 sayılı sözkonusu kararı 21.07.2006 tarih ve 26235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karara http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz gibi, www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K2006/K2005-59.htm adresinden de ulaşmanıs mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-12-18 12:20:55   Cevap Tarihi:2009-12-18 13:15:57

Soru: genel kurulda ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ve başkan aynı kongrede yeniden aday olabilirler mi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde aranan şartları taşıyan her genel kurul üyesi esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organlarında görev almak üzere aday olabilir.Ancak adaylıkları ile ilgili itiraz olması halinde, karar alma yetkisi ilçe seçim kurulu hakimindedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-18 16:24:44   Cevap Tarihi:2009-12-21 11:45:41

Soru: iyi günler, Benim samsung marka bir fotoğraf makinem vardı pil sürekli zayıf gösterdiği için teknik servise verdim 05.10.2009 tarihinde almış olduğum faturaya göre 18.10.2009 tarihinde garanti süresi bitiyordu ben 1 hafta öncesinde verdim ama.vermiş olduğum tarihten itibareten 48 iş günü geçtikten sonra makinemi aldım (değiştirme formu 2 ay gibi bi süreç olduğu için ve hemen yapacaklarını söyledikleri için değiştirme formumu iptal ettirdim)makinemi aldıktan sonra renk ayarları tamamen bozulmuştu ve ben inegölde oturduğum için servise vermem biraz zaman aldı.garanti süresinin içinde gösterildi,teknik servis 1 gün içinde yapmış renk ayarını ancak makine elime geçtiğinde bu sefer piller eskisindende az süre içerisinde bittiyordu.yani makinem eskisindende kötü oldu.beni 2 ay boş yere beklettiler artı yok yere renk sorunu çıkarıp bursaya gitmeme neden oldular ki bu benim için maddi manevi hoş olmadı.samsung çağrı merkezini aradığımda ordaki bayan garanti süremin artık bittiğini ve bu yüzden bana hiçbir şekilde yardımcı olamayacaklarını söylediler. benim merak ettiğim durum ben samsung teknik servisini tüketici mahkemesine versem davamı kazanırmıyım?şuan makinem elimde.garanti sürem bitti ama bu servis garanti süresi içerisinde zaten varolan sorunumu çözmedi.lütfen yardımcı olurmusunuz?    Cevap: Makine daha öncede arıza yaptımı? Daha ayrıntılı bilgi verdiğiniz takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-19 13:29:42   Cevap Tarihi:2009-12-20 23:20:13

Soru: Oda üyeliği yönetim Kurulu kararı ile silinmiş ve bu karara karşı idare mahkemesinde açılan davada da yürütmenin durdurulması kararı verilmemiş bir üyenin hazurun listesinde çıkması durumun da ne yapılabilir?    Cevap: Hazirun listelerinin ilan edildiğinde süresi içerisinde (7 gün) ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. 
 Soru Tarihi:2009-12-19 14:49:57   Cevap Tarihi:2009-12-22 08:45:55

Soru: Oda üyeliği yönetim Kurulu kararı ile silinmiş ve bu karara karşı idare mahkemesinde açılan davada da yürütmenin durdurulması kararı verilmemiş bir üyenin hazurun listesinde çıkması durumun da ne yapılabilir?    Cevap: Hazirun listelerinin askıda olduğu zaman süresi içerinde(7gün) ilçe seçim kuruluna itirazda bulunulabilir. 
 Soru Tarihi:2009-12-19 14:51:15   Cevap Tarihi:2009-12-20 21:24:16

Soru: 19 Aralık 2009 tarih ve 27437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Esnaf ve Sanatkarları Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fırkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Esnaf ve Sanatkarlat Meslek kuruluşlarında denetim ve disiplin kuruluğu üyeliği bulunanlar, aynı kuruluşların yönetim kurullarında görev alamazlar." denilmektedir. Buna göre Odaların Yönetim Kurullarında Başkan ve Yönetici olarak görev alanlar Birliğin Denetim ve Disiplin Kurullarında görev alamayacaklar anlamı mı taşımaktadır. Maddeyi yorumlamanızı rica ederim. teşekkürler.    Cevap: Söz konusu maddede organlarda görev alma yasağı aynı mesleki kuruluşlar için geçerli olup, farklı meslek kuruluşlarının organlarında görev almak bu yasak kapsamına girmemektedir. Ancak 5362 sayılı Kanunun 51.maddesinin son fıkrasında "Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarından herhangi birisinde yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim veya disiplin kurullarının en fazla ikisinde daha üye olarak yer alabilirler. Bu kişiler uhdelerinde üç görevden ziyade üyelik bulunduramazlar. Aynı kişi birlik ve federasyon başkanı olamaz." denilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-21 09:49:57   Cevap Tarihi:2009-12-21 11:42:49

Soru: 20.01.2008 TARİHİNDE KENDİ İSTEĞİ İLE EMEKLİ EDİLEN BİR KİŞİYE, KIDEM TAZMİNATI ÖDENMİŞTİR. ANCAK KİŞİ DERKİ BANA İHBAR TAHMİNATI ÖDEYECEKTİNİZ DER. BU KİŞİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR Mİ ÖDENMEZMİ ? BU KODUDA MAHKEME KARARLARI VARSA DAHA İYİ OLUR. TEŞEKKÜR EDERİZ.    Cevap: Yargıtayın, bir kararında hizmet akdinin emeklilik nedeniyle son bulması halinde ihbar tazminatı verilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir. Örnek Yargıtay kararı aşağıdadır. TC Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2004/678, K. 2004/11556, T. 11.5.2004 * İhbar tazminatı * Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi Özet: Hizmet akdi emeklilik nedeni ile son bulduğundan ihbar tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi olanağı yoktur. 
 Soru Tarihi:2009-12-21 10:45:14   Cevap Tarihi:2009-12-22 09:06:08

Soru: genel kurulda oda başkanı ayrı yönetim kurulu ayrı ibra edilebilir mi?    Cevap: Oda başkanının yönetim kurulu kararlarında imzası yokmu?Daha ayrıntılı bilgi verirseniz yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-21 13:08:55   Cevap Tarihi:2009-12-23 16:23:32

Soru: gelen ve giden evrak defterlerini notere tasdiki şartmıdır.    Cevap: Gdelen giden evrak defterinin noter tasdikli olması gerekmemektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-21 14:47:44   Cevap Tarihi:2009-12-22 09:18:36

Soru: ÜYELERİMİZDEN 1 TANESİ ODAMIZA MOBİLYA SAT.MESLEĞİNDE KAYIT OLMUŞTUR.ANCAK DAHA SONRA VERGİ MÜKELLEFİYETİNİ NAKLİYECİ OLARAK DEĞİŞTİRMİŞTİR.BU KİŞİ ODAMIZA BAŞKAN ADAYI OLABİLİRMİ.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde aranan şartları taşıyan her genel kurul üyesi esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organlarında görev almak üzere aday olabilir.Ancak adaylıkları ile ilgili itiraz olması halinde, karar alma yetkisi ilçe seçim kurulu hakimindedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 10:35:42   Cevap Tarihi:2009-12-22 11:18:18

Soru: slm ben mesleki oda mızın bir üyesiyim üyemizin hakkında şikayetlerim var nereye başvurmalıyım saygılarımla    Cevap: Üyenin kayıtlı bulunduğu odaya başvurma hak ve yetkiniz bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 16:15:45   Cevap Tarihi:2009-12-22 16:58:18

Soru: seçimlerde başkan adayıyım.beni destekleyen üyelerin içinde lise mezunu esnaf çok az.denetleme kurulunu lise mezunu olmayanlardan kurarark aday olabilir miyim.(en azından denetleme kurulundaki yedek üyeler lise mezunu olmayabilirmi)teşekkürler......    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Seçilme şartları? başlıklı 50. maddesinin (a) bendinde ?Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak? denetim kurulu üyeliği için aranan şartlar arasında sayılmıştır. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 19:58:19   Cevap Tarihi:2009-12-23 09:43:57

Soru: slm oda üyesi olarak secimlerde başkan ve yönetim kurulu secimleri kazanmış secimden sonra başkanın üyeliğine ve secilmesine itiraz olursa başkanın başkanlığı düşmesi halinde yeni başkan nasıl secilir secimler tekrar yenilenirmi yoksa yönetim kurulu arasındanmı secilir ayrıca başkanın adli sicili hakkında kanıt ve karar var ise mahkeme sonucu başkanlığı düşerrmi tşk    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Başkan, temsil ve ilzam? başlıklı 54. maddesinin 2.fıkrasında ?Genel başkan veya başkanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda, yönetim kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarından birisini başkan olarak seçer.? denilmektedir. 5362 sayılı Kanunun ?Seçilme şartları? başlıklı 50. maddesinin (c) bendinde ?Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak? seçilme şartları arasında sayılmıştır. Bu maddenin son fıkrasında ise ?Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir.?denilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 21:33:38   Cevap Tarihi:2009-12-23 09:42:28

Soru: slm oda üyeleri secimde yönetimin raporunu onaylamazsa mevcut başkan adaylığını nasıl etkiler adaylığı ret edilirmi ayrıca raporların ibra edilmemesi ne şakil suc teşkil eder tşk    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde aranan seçilme şartlarını taşıyan her genel kurul üyesi esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organları seçimlerinde aday olabilir. Yönetim kurulunun ibra edilmemesi ile seçimlerde aday olma şartları birbirinden ayrı hususlardır. Yönetim kurulunun genel kurulda ibra edilmeme gerekçesi yönetim kurulunun suç teşkil eden fiillerine dayanıyor ise, haklarında yapılacak ceza kovuşturması sonucunda 5362 sayılı Kanunun 50.maddesi (c) bendinde sayılan suçlardan mahkum olmaları halinde bu maddenin son bendinde ?Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir.?denildiğinden organ üyelikleri sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 21:36:17   Cevap Tarihi:2009-12-23 13:06:42

Soru: Bİr Köy Muhtarı Bulunduğu Köyün İlçesinde Gıda Yapanlar ve Satanlar Odasına Kayıtlı ise Muhtarlık Görevi var iken. Odaya Başkan adayı olabilirmi? Teşekkürler    Cevap: 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarında buna engel bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 23:10:00   Cevap Tarihi:2009-12-23 09:41:43

Soru: slm elktrikçiler odamızın üyesiyim oda yönetiminin gelir gideri denetlenmesi için ne yapmalıyım nereye başvurmalıyım saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Oda denetim kurulunun görev ve yetkileri? başlıklı 12.maddesinin(b) bendinde ?Oda işlemlerinin mevzuat ve oda ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini incelemek.? Oda denetim kurlunun, ?Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri? başlıklı 22.maddesinin (d) bendinde ?Odaların çalışmalarının mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak.? Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.Bu düzenlemeler gereğince şikayetinizi üyesi olduğunuz oda denetim kuruluna ve odanın bağlı bulunduğu birliğe iletmeniz mümkün bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-23 07:35:53   Cevap Tarihi:2009-12-23 09:39:50

Soru: slm ben oda üyesiyim önceki yazıma cevap odaya şikayet hakkınız var demişsiniz yanlız ben oda yönetimini şikayet edecem nasıl olur adamlar kabul edermi şikayetimi saygılarımla    Cevap: Konu hakkındaki şikayetinizi odanın bağlı bulunduğu Birliğede intikal ettirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-23 09:33:19   Cevap Tarihi:2009-12-23 13:04:04

Soru: ODAMIZA 22.11.1972 YILINDA KAYIT OLDU ODA KAYDI HALEN DEVAM ETMEKTEDİR.YANLIZ VERGİ DAİRESİNDE KAYITLARI BULUNAMAMAKTADIR KAYITLI OLDUĞUNA DAİR EVRAK İSTENDİĞİ ZAMAN MALİYE KAYDI YOKTUR DİYE EVRAK TANZİM EDİLİYOR ODADAKİ KAYDINI GERİYE DÖNÜK MASIL SİLEBİLİRİM    Cevap: 21 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5362 sayılı Kanunun 7. maddesine göre, oda üyeliği için vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak gerektiğinden, bu madde kapsamında yapılan güncelleme çalışmalarında vergi kaydı olmayan kişilerin 15/08/2005 tarihine kadar yapılan güncelleştirme çalışmalarında oda ve sicil kayıtlarının silinmesi gerekiyordu. Zamanında güncelleme çalışması yapılmamış ise, bugün itibariyle üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulunun karar vermesi ve durumun sicile bildirilmesi gerekmektedir. Oda yönetim kurulunun geriye dönük resen karar alma yetkisi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-23 16:22:10   Cevap Tarihi:2009-12-24 13:42:12

Soru: ben odaya 8 ay oldu kaydım 9 ocak 2010 da odaseçimlerimiz var yönetim kurulunda yer alabilirmiyim ne gibi şartlar gerekiyor teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Seçilme şartları? başlıklı 50.maddesinin (b) bendinde ?Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak? genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organlarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar arasında düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereğince ve sorunuzdan odaya ancak 8 aydır kayıtlı olduğunuz anlaşıldığından oda yönetim kurulunda görev almanız hukuken mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-23 19:12:54   Cevap Tarihi:2009-12-24 13:51:11

Soru: 21/07/2007 tarih 26589 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2007/12362 sayı bakanlar kurulu kararı geregince 2007 yılında yıllıkalım tutarı 321.000 tl. üstünde gerçekleşenler ticaret altında gerçekleşenler esnaf odalarına kayıt olacaktır.maddesinde degişiklık varmı varsa son şeklini açıklayınız.böylesi durumda genel kurulda aday olan esnafı nereye şikayet edelim.tacir yahut esnaf tespitinin 321.000 tl altı yahut üstü yazılı belgeyi vergi dairesinde talep etsem alma hakına sahipmiyiz.teşekkürler...    Cevap: 20/12/2008 tarihli ve 27086 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 388 Seri No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1.1.2009 tarihinden itibaren yılı için defter tutma hadleri;1) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların, yıllık alımları tutarı 119.000- TL./2=59.500.-x6 =357.000.-TL,yıllık satışları tutarı 168 .000- TL./2=84.000.-X6=504.000.-TL;2)Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 67.000-YTL x 6 = 402.000.-TL; 3)1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 KATI ile yıllık satış tutarının toplamı = 119.000- TL/2=59.500.-x6=357.000.-TL olarak belirlenmiştir. Buna göre; 1 ve 3 numaralı bentlerde yazılı nakdi limitlerin YARISINI, iki numaralı bentte yazılı nakdi limitin TAMAMINI aşmayanlar esnaf ve sanatkar, aşanlar ise tacir ve sanayici olarak değerlendirilmektedir. 2010 yılında birinci sınıf tüccar sayılacak ve bilanço esasına göre defter tutacaklardır. Genel kurul üyeliğine ilişkin itirazları inceleme yetkisi ilçe seçim kurulu hakimindedir. Buna ilişkin bilgi ve belgeleri isteme yetkisi de bu anlamda seçim kurulundadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-24 00:16:52   Cevap Tarihi:2009-12-24 14:01:18

Soru: 2010 hazirun listesinde adım çıkmamış,seçim kuruluna itirazda bulundum vergi dairesinde kaydımın devam etiğine dair yazı aldım ancak bağlı bulunduğum oda, odaya borcumdan ötürü oda falyet belyesini vermiyor.not:odaya borcumdan ötürü oy kulanmama hakkımı elimden alabilirmi yasal olarak ne yapabilirim.    Cevap: Aidat borcunuz olsa dahi genel kurul listesinde adınız var ise seçimlere katılabilirsiniz.İlçe seçim kuruluna itiraz etme hakkınız var.Bu yoluda kullanmışsınız. 
 Soru Tarihi:2009-12-26 23:10:49   Cevap Tarihi:2009-12-28 11:48:50

Soru: antalya-mersin-adana sahilyolu üzerindeki görevliler yüksek tonajlı arabaların geçişlerine izin veriyorlar.gereğinin yapılmasını arz ederim    Cevap: Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi verdiğiniz takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-27 15:23:32   Cevap Tarihi:2009-12-29 10:01:17

Soru: mrb okul kantin ihalelerine girmek istiyorum kantin için mesleki yeterlilik belgesi isteniyor. bunun için nereye başvurmalıyım. bu işlem ne kadar suruyor. birde ben engelli yakınıyım bunun beneim için bir faydası olabilir mi?    Cevap: Kantin işletmeciliği meslek dalında eğitim sınav ve belgelendirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim merkezlerince yürütülmektedir.Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için bulunduğunuz ildeki mesleki eğitim merkezine ve MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne ( 0-312-2126880 / e-mail: cygm@meb.gov.tr ) başvura bilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 09:12:07   Cevap Tarihi:2010-01-06 17:01:17

Soru: seçim sürecinde 7 günlük ilan süresi ne zaman başlıyor.acaba seçime 7 gün kalamı başlıyor.itirazlar bu süre içerisindemi yapılıyor.teşekkür ederim.    Cevap: Hakim tarafından listelerin onaylanmasından sonra listeler seçim kurulunda, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde ve e-esnaf ve sanatkar veri tabanınıda 7 gün süre ile ilan edilir. 7 günlük süre listelerin asıldığı tarihte başlar.İtirazlarda bu süre içerisinde yapılır. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 10:57:44   Cevap Tarihi:2009-12-28 11:42:40

Soru: iyi günler ilçemizde bulunan ikitane esnaf odası var birisi şoförler odası biriside esnaf odası ayın 9 da seçimimiz var esnaf odası yönetim kurulunda bir tane arkadaşımız var hem şoförler odasına kayıtlı hemde esnaflar odasına kayıtlı bir sorun çıkar mı    Cevap: Farklı meslekten dolayı iki odaya birden kayıt olmasında hukuki bir engel bulunmamaktadır.Ancak,farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kişiler, odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği görevi alamazlar. 
 Soru Tarihi:2009-12-31 15:44:34   Cevap Tarihi:2010-01-03 16:35:52

Soru: kayıtlı oldugum oda seçimlerinde başkan adayı olmak istiyorum. genel kurul yapılırken Başkan Adaylığı için genel kurula yazılı dilekçe verilmesi gerekirmi.? gerekirse örnek metin varmıdır?    Cevap: 5362 sayılı kanunun 48.maddesine göre esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının başkanları tek dereceli olarak seçilmektedir.Oylar, asıl ve yedek üyeler belirtilerek her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Adaylar asıl ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar asıl, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır. Oy pusulanızın olması gerekir.Bu da her türlü şekilde düzenlenebilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-01 10:11:06   Cevap Tarihi:2010-01-03 17:01:42

Soru: yargı aşamasında bulunan hizmette para geçirme davasından yargılanan oda başkanı tekrar oda seçimlerinde başkanlığa aday olabilirmi teşekkürler...    Cevap: 5362 Kanunun 50.maddesinde "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak"denilmektedir.Oda başkanlığına aday olamaması için davanın kesinleşmesi ve mahkum olması gerekir.Dava kesinleşmemiş ve yargılaması devam ediyor ise aday olabilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-01 20:30:39   Cevap Tarihi:2010-01-03 16:52:07

Soru: 3 ay boyunca tutklu bulunan ve 3 ten fazla oda toplantısına katılmayan başkanın başkanlıgı ve yöneticiği düşermi    Cevap: Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Ancak tutukluluk hali mazeret sayılır.Bu durumda başkanlık görevini sürdürebilir.Ancak tutuklu bulunduğu suç 5362 sayılı kanunun 50/c maddesinde belirtilen suçlara giriyor ise ve bu suçtan mahkum olduğu takdirde başkanlık görevi kendiliğinden sona erer. 
 Soru Tarihi:2010-01-02 22:53:31   Cevap Tarihi:2010-01-03 17:19:47

Soru: iyi günler esnaf odası kayıtlı bir üye yönetim kurulu üyesi seçilen ve daha sonra terk eden kişinin yerine oda ve sicil kaydı iki yıllını doldurmayan üye yedeklerden geçe bilirmi tşk    Cevap: Oda organlarında görev alabilmek için toplam iki yıl oda kaydının bulunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-03 13:11:54   Cevap Tarihi:2010-01-03 16:45:00

Soru: İyi çalışmalar.Bu sorum Başakanımızın isteği üzerinedir.Genel Kurul da Denetim Kurulu asil ve yedek listesi hazırlanırken.Yüksek okul mezunu varken lise yada orta okul mezunu yazılabilirmi.Tüm yüksek okul mezunlarına çağrı yapmak zorundamıyız ve Yüksek okul mezunu kurula girmek istemezse ondan başka mezunda yok ise başka alt mezunlardan yazılabilirmi.Teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Seçilme şartları? başlıklı 50.maddesinin (a) bendinde ?Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak? denetim kurulu üyeliğine seçilmek için aranan şartlar arasında sayılmıştır. Bu düzenleme gereğince lise mezunu olmak, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2010-01-04 18:34:34   Cevap Tarihi:2010-01-05 12:32:15

Soru: esnaf odası yönetim kurulu üyesi üyeliği devam ederken. Esnaf Sicik kayıdını ve oda kayıdı silinmeden .Tivaret odası na kayır oluyor ve ticaret odasında denetleme kurulunada görev yapıyor. Üyenin bu durumu yapılacak genel kurulda başkan adaylığı için enegel teşkil edermi.saygılarımla    Cevap: Bilindiği üzere 5362 sayılı Kanunun 6. maddesinde ? Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler.?denilmektedir ve 7.maddesinin (d)bendinde ?Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak? üyelik şartları arasında sayılmıştır. Bu düzenlemeler gereğince kişinin aynı faaliyetinden dolayı esnaf ve sanatkarlar odası yanında TOBB bünyesindeki odalarda kaydının bulunmaması gerekmektedir. 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde aranan seçilme şartlarını taşıyan her genel kurul üyesi esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organları seçimlerinde aday olabilir. Ancak adaylıkları ile ilgili itiraz olması halinde, karar alma yetkisi ilçe seçim kurulu hakimindedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-05 08:19:24   Cevap Tarihi:2010-01-05 12:23:33

Soru: 3 dönem 5 dönem başkanlık yapan bir oda başkanının tekrar aday olma ihtimali varmi ve kaç kez başkanlık yapabilir yardımcı olurmuısunuz tşkr ler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54.maddesinin 1.fıkrasının son cümlesinde yer alan ?Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe tekrar seçilemezler.? Şeklindeki düzenleme Anayasa Mahkemesinin 30/09/2005 tarih, Esas:2005/78, K.2005/59 sayılı kararı ile iptal edildiğinden 5362 sayılı Kanunda böyle bir engel bulunmamaktadır. 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde aranan seçilme şartlarını taşıyan her genel kurul üyesi esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organları seçimlerinde aday olabilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-05 11:23:09   Cevap Tarihi:2010-01-05 12:23:04

Soru: Genel kurul ilanı dışında üyelere posta vb. yollarla davetiye göndermek gerekirmi? Misafirlere ve üyelere davetiye gönderilir iken genel kurulun 2. toplantıda yapılacağının belirtilmesinde hukuken bir sakınca varmıdır?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Genel kurul toplantıları ve çağrı? başlıklı 42.maddesinin 3.fıkrasında ?Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasında yayınlanır. Ayrıca, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre ilan olunur. Federasyon ve Konfederasyon genel kurul toplantıları Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan olunur.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince yapılacak ilan yeterli olup, üyelere ayrıca posta yoluyla tebligat yapılması gerekmemektedir. Kanunun ?Genel kurul toplantıları ve çoğunluk? başlıklı 45.maddesinin 3.fıkrasında ise ?İlk toplantı ilanında ikinci toplantının yeri, tarih ve saati belirtilmiş ise yeniden ilan yapılmaz.? denilmektedir. Buna göre; ilk toplantı ilanında ikinci toplantıya ilişkin ilan yapılmamış ise 42.maddenin 3.fıkrasına göre ilan yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-05 14:20:49   Cevap Tarihi:2010-01-06 15:08:46

Soru: Seçim kurulu ücretleri neye göre belirleniyor. 1200 ile 1500 TL arasında bir rakam istedikleri söyleniyor. Bu rakam çok değilmi? TESK bu konuda bir girişimde bulunamazmı?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri? başlıklı 49. maddesinin 14.fıkrasında ?İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir.?denilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Konfederasyonumuzca Yüksek Seçim Kuruluna yazı yazılmış, ancak Kurulca henüz cevap verilmemiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek bilgi teşkilatımıza duyurulacaktır. Bakanlık temsilcisi ve hükümet komiseri ücretleri ile ilgili bilgiye www.tesk.org.tr adresinde yer alan mevzuat ana başlığı altında 2009 yılı 090 no?lu genelgeden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-05 14:31:44   Cevap Tarihi:2010-01-06 14:32:40

Soru: Fırıncılar odasına veya ticaret odasına kayıtlı bir fırıncının araçla dolaşarak ekmek satması yasal olarak mümkünmüdür. Yaptırım olarak ne yapılabilir. Nereye şikayet etmek gerekir.    Cevap: Konu hakkındaki şikayetinizi üyenin bağlı bulunduğu odaya ileterek, inceleme yapılmasını talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-05 14:40:17   Cevap Tarihi:2010-01-06 15:11:03

Soru: İYİ GÜNLER 2005 SENESİNDE VERGİSİNİ AÇMIŞ OLAN FAKAT HENÜZ 1 AYLIK SİCİL YANİ ODA KAYDI OLAN BİR ŞAHIS ODA SEÇİMLERİNDE BAŞKANLIĞA ADAY OLABİLİRMİ TŞK EDERİM    Cevap: 5362 sayılı Kanuna göre oda genel kurullarında oy kullanabilmek için genel kurul tarihinden önce en az 6 aydır odaya kayıtlı olmak; organlarda görev almak için ise odaya en az 2 yıldır kayıtlı olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan üyeler ancak genel kurula katılıp aday olabilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-05 15:13:00   Cevap Tarihi:2010-01-06 15:01:25

Soru: ÜYE OLDUKTAN SONRA 6 AY GEÇMEYİNCE OY KULLANAZMI YOKSA KULANIRMI?    Cevap: 5362 sayılı Kanuna göre genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında alınacak genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan oda üyeleri genel kurula katılma hakkına sahiptirler. 
 Soru Tarihi:2010-01-05 17:50:58   Cevap Tarihi:2010-01-06 15:04:41

Soru: slm mesleki oda üyesiyim ve başkan adayıyım odamızdan gelir gider tablosunu istedim vermediler odaya bağlı birlige söyledim vermediler ne yapmalıyım saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Genel kurul toplantıları ve çağrı? başlıklı 42.maddesinin 3.fıkrasında ?Genel kurula sunulacak raporlar toplantıdan onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bilgilerine sunulur ve kuruluşun merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince genel kurul toplantısından onbeş gün önce genel kurula sunulacak raporları odanız merkezinde inceleme hakkınız bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-06 07:08:40   Cevap Tarihi:2010-01-06 15:15:57

Soru: hazirun listesine itiraz ilçe seçim kuruluna yapılmaktadır.peki ilçe seçim kurulu üyenin bilğilerini kime sormalı odaya sorarsa hukuksal olarak hata yapmış olmazmı.üyenin bilgileri seçim kurulunca kime sorulmalı.    Cevap: İlçe seçim kurulu üye bilgilerini odadan veya birlikten sorabilir.Bu ilçe seçim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-06 15:16:21   Cevap Tarihi:2010-01-06 17:51:25

Soru: slm mesleki oda üyesinin sicili süresi geçmiş olursa oy kullanırmı ve seçimde yönetime girermi saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanuna göre genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında alınacak genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan oda üyeleri genel kurula katılma hakkına sahiptirler. Organlarda görev almak için ise odaya en az toplam 2 yıl kayıtlı olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan üyeler ancak genel kurula katılıp aday olabilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-07 08:02:15   Cevap Tarihi:2010-01-07 17:10:40

Soru: oda yönetim kuruluna aday olan başkan adayları yönetim kurulu listelerini veri tabanındaki üye oranına göre hazırlamadan noksan sayıda yönetim listesi hazırlayarak (9 yerine 7 kişiolarak)seçime gelirse seçim kurulunun yaptırımı ne olur    Cevap: Seçimin devamı sırasında yapılan işlemlerle, seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, tutanakların düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde ilçe seçim kurulu hakimine yapılması gerekmektedir. Bu konuda karar verme yetkisi ilçe seçim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-07 15:43:42   Cevap Tarihi:2010-01-07 17:15:41

Soru: 2010 yılından sonraki genel kurul seçimleri hangi yıl olacak.    Cevap: 2014 yılında yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-07 15:44:36   Cevap Tarihi:2010-01-07 17:12:53

Soru: slm mesleki odanın gelir gider blançosunu odadan vermiyorlar ancak e esnaf sitesinden nasıl ögrenebilirim bunun için ne yapmalıyım saygılarımla    Cevap: 0 312 418 32 69 no'lu telefondan Hukuk Müşavirliğini bağlattığınız takdirde daha detaylı bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2010-01-07 18:36:24   Cevap Tarihi:2010-01-08 09:09:35

Soru: 2010 DA YAPILACAK OLAN ODA SEÇİMLERİ 5362 SAYILI KANUNA GÖRE Mİ YAPILIYO BUNDAN 4 SENE ÖNCE 507 SAYILI KANUNA GÖREMİ YAPILDI SEÇİMLER    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel kurulları 5362 sayılı Kanun hükümleri gereğince yapılmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-08 15:30:29   Cevap Tarihi:2010-01-08 15:40:30

Soru: genel kurul saat kaçta başlar kaçta biter.saat 11.00 da genel kurul başlaması yasaya uygunmudur.yoksa suçmu işlenmektedir.bu seçimlerin iptalini gerektirirmi.nereye itiraz etmeliyiz.    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurulları yönetim kurulu kararı ile belirlenen yer,tarih ve saatte yapılır. Genel kurulun başlangıç saatine ilişkin yasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonra başlar ve saat 17.00?ye kadar devam eder. 
 Soru Tarihi:2010-01-09 15:28:37   Cevap Tarihi:2010-01-11 13:39:04

Soru: oda yonetım kuruluna secılmek ıcın kac ay veya yıl once oda uyesı olmak gerekır yenı kayıt yapanlar yonetım veya denetım kuruluna secılebılırlermı    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 50.maddesinde sayılan seçilme şartlarını taşıyan genel kurul üyeleri esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları seçimlerinde aday olabilirler. Bu düzenleme gereğince; üyenin oda organlarında görev almak üzere aday olabilmesi için en az toplam 2 yıl oda üyesi olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-10 03:33:43   Cevap Tarihi:2010-01-11 13:39:37

Soru: esnaf birliğinde ve odalarda başkan veya yönetim kurulu üyelerinin birinci derecede yakınının çalışmasının şu anki yasaya göre ve eski 507 sayılı yasaya göre hukuki bir sakıncası varmıdır?teşekkür ederim    Cevap: Kişinin hangi unvanla çalıştığı hakkında bilgi verilmesi halinde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 09:01:21   Cevap Tarihi:2010-01-11 13:28:16

Soru: iyi günler 17.01.2010 da genel kurulumuz olacak seçimde 5 başkan adayımız var adaylar odamızdan 4 yıllık gelir gider hesapları ve faaliyet raporunu incelemek üzere istemektedirler. gelir gider hesaplarımızın adaylara verilip verilmeyeceği konusunda acilen bir cevap alabilirmiyim. Şimdiden teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun ?Genel kurul toplantıları ve çağrı? başlıklı 42.maddesinin 3.fıkrasında ?Genel kurula sunulacak raporlar toplantıdan onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bilgilerine sunulur ve kuruluşun merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince genel kurul toplantısından onbeş gün önce genel kurula sunulacak raporları odanız merkezinde incelemeye açık tutmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 09:15:34   Cevap Tarihi:2010-01-11 13:26:57

Soru: Genel Kurul seçimlerinden sonra mazbatayı alıyoruz sonraki resmi olarak devir işlemleri nelerdir?odayı nasıl teslim alacağız eskilerden yapmamız gereken ve tutmamız gereken tutanaklar nelerdir ve nasıl olmalıdır ?Teşekkürler.    Cevap: Seçimlere ilişkin sonuçlar, seçimlerden 3 gün sonra ilçe seçim kurulundan alınır. İlçe seçim kurulu, sonuçlara ilişkin tutanak düzenler. İlçe seçim kurulu tutanağının alınması ?mazbatanın alınması? olarak da ifade edilir. Seçimlerden sonra toplanan ilk yönetim kurulunda, üyeler arasında görev taksimi yapılarak, başkan vekili veya vekilleri belirlenir. İmza sirküleri hazırlanarak notere tasdik ettirilir. Genel kurul evrakı; genel kurul toplantı tutanağı, bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri raporu, ilçe seçim kurulu başkanlığı tutanağı (mazbata), görev taksimini içeren yönetim kurulu karar örneği ve genel kurula ilişkin diğer evrak ve yazışmalar tam takım olarak üst kuruluşlara ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bir üst yazı ile gönderilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 12:35:53   Cevap Tarihi:2010-01-11 16:59:39

Soru: slm ücretli şoför olarak vergi mükellefi olanlar esnaf sicil kaydı da varsa genel kurula katılabilirmi    Cevap: Ücretli şoför olarak nasıl vergi kaydı aldığınız, ticari herhangi bir aracınız olup olmadığı hususlarında bilgi vermeniz halinde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 17:48:55   Cevap Tarihi:2010-01-12 09:00:38

Soru: iyi günler.Odamızdan terk dilekçesi ile ayrılan üyemizin maliyeden terk olmadığını öğrendim.henüz yönetim kurulu kararı almadığımız için üyenin terkine karar verilmedi.Bu durumda dilekçeye göre üyenin düşürülmesine karar vermelimiyiz, yoksa maliye kaydı devam ettiğ için üyelik devam eder mi?    Cevap: Maliye kaydının neden devam ettiği hususunun sicil müdürlüğü ve oda tarafından araştırılarak sonucuna göre işlem yapılması uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-12 11:05:57   Cevap Tarihi:2010-01-14 17:01:07

Soru: Başvuru No'su 5132 sayılı sorum yanlış anlaşıldı sanırım öğrenmek istediğim yeni seçilen yönetim kurulumuz eski yönetimden kasa hesaplarını,demirbaşları,tutulan defterleri,makbuzları vs. gibi işlemleri nasıl devir almaları gerekiyor?Tutanak düzenlememiz şart mı düzenlenicekse nasıl bir tutanak düzenlememiz gerekiyor?Teşekkürler.    Cevap: 0/312/4183269 nolu telefondan hukuk müşavirliğini ararsanız yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-12 15:34:15   Cevap Tarihi:2010-01-14 15:23:37

Soru: birlik başkanının birinci dereceden yakını 5362 sayılı ve eski 507 sayılı yasaya göre esnaf birliğinde düz işçi veya memur olarak çalışmasında hukuki bir sakınca varmıdır?varsa hangi maddeye göre?teşekkür ederim iyi çalışmalar.    Cevap: Genel sekreterler açısından 5362 sayılı kanunda yasaklayıcı düzenleme bulunmaktadır.Diğer personel açısından 5362 sayılı kanunda ve 507 sayılı kanunda yasaklayıcı düzenleme yoktur. 
 Soru Tarihi:2010-01-13 14:27:18   Cevap Tarihi:2010-01-13 17:21:00

Soru: SEÇME HAKKI İÇİN 6 AYINI DOLDURMA HÜKMÜ;DİLEKÇE TARİHİNE GÖREMİ YKK TARİHİNE GÖREMİ YANİ 20 ŞUBATTA YAPILACAK OLAN SEÇİMDE 10 AĞUSTOS DİLEKÇE KAYIT TARİHİ 28 AĞUSTOS YKK TARİHİ VAR. BU ÜYE OY KULLANABİLİRMİ.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Odaların organları? başlıklı 9?uncu maddesinin (a) bendinde ?Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur.? denilmektedir. Bu düzenlemede yer alan şartları karşılayan oda üyeleri genel kurula katılarak oy kullanabilecektir.Yönetim kurulu kararı ile üyelik tesis olur. 
 Soru Tarihi:2010-01-14 08:26:05   Cevap Tarihi:2010-01-14 15:20:41

Soru: İYİ GÜNLER...ODAMIZIN GENEL KURUL SEÇİMLERİNDE; 1-)OY KULLANMAK İÇİN ELDEN YAZILI VEKALETLE OY KULLANILABİLİRMİ, 2-)OY KULLANMAK İÇİN NOTER VEKALETNAMESİ Mİ GEÇERLİDİR. 3-)ODA İŞLEVLERİNDE NOTER YADA ELDEN VEKALETNAME İLE 2.KİŞİ ÜYE ADINA İŞLEMLERİ YAPTIRABİLİRMİ.TEŞEKKÜR EDERİM....    Cevap: 1-2)5362 sayılı kanunun 46.maddesine göre genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup vekalet kabul edilmez.3- Normal oda işlemlerinde üyenin noter onaylı vekaletname ile oda işlemlerini yaptırması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-14 10:38:00   Cevap Tarihi:2010-01-14 16:59:14

Soru: yaklasan genek kurulumuzda hazirunda bulunan esnaf arkadasın odaya himet bedeli ve ya yıllık aidat borcu varsa oy kulanabilirmi    Cevap: Odaya borcu olması oy kullanmasını engellemez.Oy kullanma hakkına sahiptir. 
 Soru Tarihi:2010-01-14 17:19:43   Cevap Tarihi:2010-01-15 08:24:54

Soru: 2010 Yılı Ocak Ayı içerisinde yapılacak olan odamız seçiminde başkan adayıyım. Aynı zamanda mevcut yönetimde de üyeyim. Askı süresi içerisinde hazirun listesinde ismi olmayanlar için bana verilen dilekçeleri mevcut yönetim üyesi olarak toplu bir şekilde ilçe seçim kuruluna verme yetkim varmı    Cevap: Genel kurul üyelerinin hazirun listelerine karşı itirazlarını şahsen yapmaları gerekmektedir. Ancak avukata vekalet verilmesi halinde, avukat tarafından müvekkileri adına toplu olarak listelere itiraz edilebilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-14 23:04:55   Cevap Tarihi:2010-01-15 15:08:07

Soru: odamızın üye sayısı 6600 odamızın ismin değiştirmek istiyoruz.genel kurulda kaç kişi oy kullanırsa ismimizi değiştirebiliriz.yasal prosedürü nedir.teşekkür ederiz.    Cevap: Oda unvanının değiştirilmesi, oda ana sözleşmesindeki değişikliklerdendir. 5362 sayılı Kanunun 10. maddesi (f) bendi gereğince; Bakanlıkça düzenlenen oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında yönetim kurulunca Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak karar vermek genel kurulun görev ve yetkileri arasındadır. Ancak, Kanunun 43. maddesi son fıkrasında da ana sözleşme değişikliği hususunun, ilan edilen gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi görüşülemeyeceği düzenlenmiştir. Kanunun 45. maddesi hükmü gereğince oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının bu yönde karar alması zorunludur. 
 Soru Tarihi:2010-01-15 11:11:28   Cevap Tarihi:2010-01-15 12:00:04

Soru: Genel kurulumuza tam 20 gün kaldı.İlçe seçim kuruluna listemizi rasmi dairelere yazışmalarımızı yaptık.Bunlardan önce gazeteye ilan verdik.Şimdi bu genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan bir üyemiz seçim yerine itiraz ediyor.Bu durumda seçim yeri değişirmi?Bizim oda olarak ne yapmamız gerekiyor?    Cevap: Seçim yerine ilişkin itirazı inceleyerek karar alma yetkisi ilçe seçim kurulu hakimliği ile mahkemelerin yetkisindedir. Buna ilişkin karar da her itirazın niteliğine göre değişebilecek bir konu olup, mahkemelerin takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-15 12:29:20   Cevap Tarihi:2010-01-15 15:04:11

Soru: İyi günler genel kurulda başkan seçildikten sonra 2 yıl sonra yönetim kurulu üyesiyle değişip sırayla başkanlıp yapılabilirmi.yönetim kurulundaki üyeler sırayla başkanlık yaparmı yaparsa nasıl yol izlemeliyiz.    Cevap: Yönetim kurulu başkanının görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde yönetim kurulu üyeleri kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarından birisini başkan olarak seçer. 5362 sayılı Kanunda yönetim kurulu üyelerinin sırayla başkanlık yapabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-15 15:15:52   Cevap Tarihi:2010-01-15 15:33:54

Soru: Odamız genel kurul toplantısı 8 martta yapılacaktır.Seçim kurulundan şifayen gün alındı. seçim kararını şubatın başında yazacağız hazirun listesini kotrol etmek amaçlı olarak sanayi bakanlığı sitesinden listeyi rapor al kısmından yönetim kurulu kararını yazmadan alabilirimiyim kontrol ettikten sonra ve karar yazdıktan sonra ücretini yatırdıktan sonra asıl listeyi çıkaracağım karar defterini yazmayı beklemelimiyim ktrol amaçlı liste alabilirmiyim    Cevap: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının internet sitesinden hazirun listelerine ulaşmanız mümkündür. Ancak Sanayi Bakanlığının http://esnaf.sanayi.gov.tr/?menuSec=234 sayfasından ulaşabileceğiniz hazirun listeleri toplantıdan 20 gün önce yayınlanmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-15 21:16:26   Cevap Tarihi:2010-01-18 11:41:44

Soru: vergi kaydında oto tamircisi oda kaydında ise oto galericisi olarak kayıtlı olan bir esnafın aynı zamanda oda yönetim kurulu başkanlığına aday olmasında bir sakınca varmı.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun"Seçilme şartları" başlıklı 50'nci maddesinde;" Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Dolayısıyla, seçilme şartları arasında ilgili meslek kuruluşunda genel kurul üyesi olmak gerekmektedir.Aynı Kanunun "Odaların organları" başlıklı 9'uncu maddesinde ise; Genel kurulun,Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşacağı düzenlenmiştir.Bu düzenlemelere göre,Oda genel kuruluna katılabilmek için genel kurul tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıtlı olmak ve Bakanlık e- esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olmak gerekmektedir. Geçmişe yönelik 2 yıl toplam oda kaydı bulunan ve 50.maddede ki şartları taşıyan genel kurul üyesi aday olabilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-16 00:49:26   Cevap Tarihi:2010-01-17 23:41:19

Soru: mrb..genel kurulda divan görüşmeleri sırasında adaylardan birinin oy pusulası yanlış ise itiraz hakime mi yoksa divan başkanına mı yapılır örneğin yedek üyeler eksikse yada 2 yılı doldurmamış yön kurulu üyesi varsa yahutbiribirne akraba varsa bu tür durumda divana dilekçemi verilir?ayrıca 18 yaşından küçük üye askıdan inmiş hazirunda var ise oy kullanırmı?    Cevap: Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar tutanakların düzenlenmesinden sonra iki gün içinde ilçe seçim kuruluna yapılacaktır.5362 sayılı kanunun"Odaların organları" başlıklı 9'uncu maddesinde ise; Genel kurulun,Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşacağı düzenlenmiştir.Bu düzenlemelere göre,Oda genel kuruluna katılabilmek için genel kurul tarihinden en az 6 ay önce odaya kayıtlı olmak ve Bakanlık e- esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olmak gerekmektedir. Hazirun listesine itirazında askı süresi içerisinde ilçe seçim kuruluna yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-17 15:08:54   Cevap Tarihi:2010-01-17 23:46:59

Soru: ODADA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ 3 Ü PERSONEL İKİSİDE DIŞARI ELEMANI OLARAK ÇALIŞIYOR YASALMIDIR YASAL DEYİLSE CÖZÜM BULUNSUN BU ODA KÜÇÜKÇEKMECE ŞOFÖRLER ODASIDIR AİLE ODASI OLMUŞTUR GEREĞİNİN YAPILMASI    Cevap: Bu kişilerin yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle akraba olup olmadığı ve hangi unvanla çalıştıkları hakkında bilgi verilmesi halinde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-17 23:17:37   Cevap Tarihi:2010-01-18 11:40:08

Soru: odamızın olağan genel kurulunda yönetime seçilen üyemizin odamız ile ilgili mesleki faaliyetini terk etmiş fakat oda üyeliği devam ediyor üyenin kaydını ve yönetim kurulu üyeliğinin durumu hakkında bilgi almak istiyorum.teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 9?uncu maddesinin (a) bendinde yer alan şartları karşılayan oda üyeleri genel kurula katılarak oy kullanabilecektir. 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde aranan seçilme şartlarını taşıyan her genel kurul üyesi esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organları seçimlerinde aday olabilir. 5362 sayılı Kanunun 50.maddesi gereğince seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 11:11:21   Cevap Tarihi:2010-01-18 11:47:38

Soru: 5247 NOLU BAŞVURUNUN DEVAMI ODA BAŞKANI GENEL SEKRETER MUHASEBECİ VE İKİ KİŞİDE DURAK GÖREVLİSİ BU 5 KİŞİDE BEKİROĞLU SOYADINI TAŞIYOR HİCMİ YABANCI İŞ ARAYAN YOK BİNLERCE AMA BURASI BİR KURUM DEĞİL AİLE ODASI OLMUŞTUR GEREĞİNİN YAPILMASI    Cevap: Akrabalık derecesini daha açıkça yazarsanız bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 12:59:48   Cevap Tarihi:2010-01-18 16:54:21

Soru: GENEL KURULDAN SALI GÜNÜ KAPATMA KARI ÇIKTI BU KARARA UYMAK ZORUNLULUĞU VARMI    Cevap: Hangi odaya kayıtlı olduğunuz hususunda bilgi verildiği takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 17:16:09   Cevap Tarihi:2010-01-19 10:07:07

Soru: 5247 Nolu konu devamı abi;durak görevlisi, yeğeni;durak görevlisi, yeğeni; muhasebeci, yeğeninin hanımı;genel sekreter    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği gereğince odalara, birliklere ve federasyonlara, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile personel alınır. Bu personelde aranan şartlar Yönetmeliğin 6.maddesinde düzenlenmiş olup, personelin akraba olmasına ilişkin bir engel bulunmamaktadır. Ancak 5362 sayılı Kanun gereğince yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri genel sekreter olarak atanamaz. Bu anlamda esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında akrabalık derecesi de belirlenmek suretiyle ve sadece genel sekreterle ilgili olarak bir sınırlama getirilmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 18:06:26   Cevap Tarihi:2010-01-19 10:56:21

Soru: iş yerimi 2004 ylında kapatım kapnışla ilgili işlemleri ilgili vergi dairesinden gercekleştirdim fakat odaya kapnışı bildirmedim 4 yıl sonra faliyet göstermediğim yıllar için benden aidat paarlarını ödenmesini istiyolar.BU durumda ne yapmam gerekiyor    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince vergi mükellefi olmak veya vergiden muaf bulunmak esnaf ve sanatkarlar meslek odası üyeliği için aranan şartlardandır. Bu anlamda ticari faaliyetine son vererek vergi kaydını sildiren oda üyesi esnaf niteliğini kaybetmektedir. Ancak oda üyeliği kaydı sona ermediğinden aidat ödeme yükümlülüğü de devam etmektedir. Dolayısıyla vergi kaydınızı sildirmenize rağmen oda üyeliğinizi sürdürmeniz halinde aidat ödeme yükümlülüğünüz devam edecektir. 5362 sayılı Kanunun 61. maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından yıllık aidat borcu bulunan oda üyeleri aleyhine bu aidat borcuna ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilamlı icra takibi başlatılması hukuken mümkündür. Öte yandan icra takibi borçlusu olarak tarafınıza tebliğ edilen ödeme emrine, süresi içerisinde, İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde itiraz etme hak ve yetkiniz bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 20:06:06   Cevap Tarihi:2010-01-19 11:06:10

Soru: yeni secilen oda yönetin ve denetim kurulu üyeleri taşıma silah ruhsatı alabilirmi eğer alırsa nasıl alır saygılarımla tşk    Cevap: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi (t) bendi gereğince kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri silah taşıma ruhsatı alabilmektedirler. Ancak oda yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin böyle bir hakkı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 23:37:53   Cevap Tarihi:2010-01-19 11:08:44

Soru: BERBERLER ODASINDA KAYITLI ÜYEYİM GENEL KURULDA SALI GÜNÜ BAYAN KUAFÖRLER İÇİN KAPATMA KARARI ÇIKTI UYMA ZORUNLULUĞUM VARMI    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 10.maddesinin (l) bendinde yönetim kurulu tarafından teklif edilen uyulması zorunlu meslekî kararları kabul ya da reddetmek, oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Ancak, genel kurul bu görev ve yetkisini yerine getirirken kanuna aykırı uyulması zorunlu mesleki karar alamaz. 
 Soru Tarihi:2010-01-19 12:26:31   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:03:55

Soru: bir ilde 2 ci bir karma odası kurulabilir mi veya esnaf sayısı oda kurmaya yetmeyen ilçeler merkezde kendi aralarında 500 sayısını bulacaksa oda kurabilir mi    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 5.maddesi gereğince aynı çalışma bölgesinde, faaliyet konusu aynı olan birden fazla oda kurulamaz. Bu nedenle aynı çalışma bölgesi içerisinde birden fazla oda kurulması Kanuna aykırılık taşımaktadır. 5362 sayılı Kanunun 5.maddesi gereğince odalar, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur.Ancak 6.maddenin 2.fıkrası gereğince oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-19 15:14:26   Cevap Tarihi:2010-01-19 17:09:25

Soru: Bir oda 2009 yılı altıncı ayından önce kuruluş genel kurulunu yapması gerekirken yapmayıp 2010 yılı içerisinde yaparsa (ocak- şubat-mart 2010 da ) oda kurulmuş olur mu, aynı zamanda olağan kurul toplantısı yerine geçer mi? Diye sormuştum ek olarak 2009 yılı altıncı ay itibariyle kuruluş genel kurulunu işte 2010 yılında nede olsa genel kurul toplantıları yapılacak o yüzden 2010 mart ayı sonuna kadar genel kurul yapılsın ve ikinci bir masrafa ne gerek var diye kuruluş genel kurulu yapılmıyor. bu durumda oda kurulmamışmı sayılıyor. esnaf ve sanatkarlar kanununda kuruluş genel kurulunu 90 gün için de yapmayan oda kurulmamış sayılır denilmektedir. ikinci bir masraf olmasın diye kuruluş genel kurulunu normal seçim döneminin yakın olması bahane ederek kuruluş genel kurulunu bir yıl erteleyen odanın durumu nedir. 2010 da yapacağı kuruluş genel kurulu kabul olurmu.bilgilendirirseniz memnun olurum. şimdiden teşekkürler.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 42.maddesinin son fıkrası gereğince esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, kuruluş genel kurullarını kuruluş tarihinden sonraki doksan gün içinde yapmaları gerekmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ana Sözleşmesinin 7.maddesi gereğince ise; oda, kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren tüzel kişilik kazanır. Ancak, odanın fiilen faaliyete geçebilmesi için, kurucular kurulunun oda kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren, odaya daha sonra kayıtları yapılan üyelerde dahil doksan gün içinde oda kuruluş genel kurulunu yapması ve oda organlarını teşekkül ettirerek Bakanlığa bilgi vermesi zorunludur. Kuruluş genel kurulunu yapamayan odanın kuruluşu yok sayılır. Kuruluş genel kurulunu yapan oda, ana sözleşmede belirtilen tarihte olağan genel kurulunu da yapmak zorundadır. Bu düzenlemeler gereğince, süresi içinde kuruluş genel kurulunu yapmayan odalar kurulmamış sayılacaklarından olağan genel kurulunu yapmalarının hukuken hiçbir geçerliliği olmayacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-19 20:50:15   Cevap Tarihi:2010-01-21 16:23:35

Soru: berberler odasına aidat borcu olan üye odaya başkan adayı olabilirmi saygılar    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde aranan şartları taşıyan her genel kurul üyesi oda başkanlığına aday olabilir. Aidat borcunun bulunması adaylığa engel nedenler değildir. 
 Soru Tarihi:2010-01-20 00:05:22   Cevap Tarihi:2010-01-20 09:02:20

Soru: odamız çoğunlukla üyelerimizin maliye terki var fakat maliye kaydını terkini sildirdi diyerek yıllık aidatlarını ödemekten kaçınıyor icra marifetiyle yıllık aidatları alabilirmiyiz maliye terki olsa dahi sicil ve oda kaydı devam ediyorsa teşekkürler.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince vergi mükellefi olmak veya vergiden muaf bulunmak esnaf ve sanatkarlar meslek odası üyeliği için aranan şartlardandır. Bu anlamda ticari faaliyetine son vererek vergi kaydını sildiren oda üyesi esnaf niteliğini kaybetmektedir. Ancak oda üyeliği kaydı sona ermediğinden aidat ödeme yükümlülüğü de devam etmektedir. Dolayısıyla vergi kaydını sildirmesine rağmen oda üyeliğni sürdürmesi halinde aidat ödeme yükümlülüğü devam edecektir. 
 Soru Tarihi:2010-01-20 09:13:34   Cevap Tarihi:2010-01-20 17:10:24

Soru: iyi günler genel kurula girecek olan üye sayısı 2020 ilk toplantıda seçimin geçerli olabilmesi için kaç kişinin oy kullanması gerekir    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 45.maddesin gereğince; esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının açılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak, fesih konusunda karar alınabilmesi için genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, ana sözleşme değişikliği için ise genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının kararı zorunludur. 
 Soru Tarihi:2010-01-20 10:28:21   Cevap Tarihi:2010-01-21 15:35:29

Soru: bir odanın hazirun listesi 46 olarak çıkmıştır.Bir oda 100 üyenin altına inerse 5362 sayılı yasaya göre göre kapatılır yazıyor.Bu oda genel kurul için başvuralarını yaptı hazirun listesi 46 olarak yayınlandı. Bu oda seçiminde bakanlık temsilcileri 24 sayısını bulunca toplantıyı başlatabilir mi?    Cevap: Oda feshedilmediği sürece genel kurulunu 5362 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince yapacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-20 13:26:27   Cevap Tarihi:2010-01-22 15:31:38

Soru: 5362 sayılı kanunun 48.maddesine göre başkanlık divanı" Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantıyı açma iznini vermesini müteakip genel kurul üyeleri tarafından, genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilciler arasından genel kurulu, belirlenen ve oylanacak gündeme göre sevk ve idare ile görevli bir başkan, bir başkan vekili ve üç kâtip üye açık oyla, ya da toplantıya katılan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir. "Dolayısıyla başkanlık divanıbir başkan, bir başkan vekili ve üç kâtip üyeden oluşacaktır. 1.divan teşekkülüde divan üyelerinde biri veya bir kaçı üst kuruluş veya genel kurul üyelerinden değil ise ne yapılması gerekir 2.seçim sonuçlanmış ise ne yapmamız gerekir.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 48.maddesinde divanın genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilciler arasından seçileceği düzenlenmiştir. Divanın bu düzenlemeye uygun olarak oluşturulması gerekmektedir. Kanunun 49.maddesi gereğince seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazları inceleme yetkisi ilçe seçim kurulu hakimliğindedir.Divanın bu düzenleme gereğince oluşmadığına dair itirazlarınızı ilçe seçim kurulu hakimliğine iletmeniz mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-21 02:11:42   Cevap Tarihi:2010-01-27 10:34:42

Soru: asker kaçağı olan bir esnafın oda başkanlığı için aday olabilirmi    Cevap: 5362 sayılı kanunun 9.ve 50.maddesindeki şartları haiz olan genel kurul üyeleri aday olabilir.Ancak asker kacağı olmak bir suçtur. 
 Soru Tarihi:2010-01-21 13:49:02   Cevap Tarihi:2010-01-21 15:59:58

Soru: VERGİ KAYDI SİLİNELİ 6 AYI GEÇMİŞ FAKAT ODA KAYDI DEVAM EDİYOR, BU KİŞİ YÖNETİM VE DENETİM KURULUNA SEÇİLEBİLİR Mİ? EĞER SEÇİLEMEZ İSE 5362 SAYILI YASANIN HANGİ MADDESİNE GÖRE SEÇİLEMEZ? BİLGİ VERİLMESİNİ ARZ VE TALEP EDİRİM.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 50.maddesine göre organlarda görev alabilmek için en az toplam 2 yıl oda kaydının olması ve halen çalışıyor olması gerekmektedir.Bu şartları taşımayanlar seçilemiyecekleri gibi seçilenlerin görevleri de kendiliğinden sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2010-01-21 15:48:30   Cevap Tarihi:2010-01-21 16:07:01

Soru: slm ben nizip elektrik elektronik ve benzerleri odasının üyesiyim odamızın geçen pazar seçimi oldu genel kurulda gaziantep esnaf odası başkanı geldi divan başkanı oldu ve eski başkandan yana tavır koydu ben 30000.tl parayı nereye verdiniz diye sormama karşılık ne varki 20- 30 milyar elin adamı trilyonları götürüyor diyerek taraflı konuştu ben bu başkanı ve odamızı şikayet etmek istiyorum ne yapmalıyım saygılarımla    Cevap: Aynı konuda 5326 sayılı başvunuza cevap verilmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-01-21 16:54:55   Cevap Tarihi:2010-01-22 14:02:42

Soru: slm ben nizip elektrik elektronik ve benzerleri odasının üyesiyim oda hakkında şüphelerim var odamızın denetlenmesini istiyorum odamızın bağlı olduğu gaziantep esnaf odasına baş vurdum ilgilenmedilerhiç hak arayamayacakmıyız en az 20 imza bile toplarım usulsüzlük var diye biz ne yapmalıyız saygılarımla    Cevap: Aynı konuda 5326 sayılı başvunuza cevap verilmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-01-21 16:59:04   Cevap Tarihi:2010-01-22 14:02:54

Soru: slm mesleki odanın üyesiyim odamızda yıllarca aidat borcu ödemeyenler var oda yönetimi taraflı davranıyor ne yapmalıyım saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Kanun ile; odaların çalışmalarının mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, işlemlerini inceleme ve alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak üzere bağlı bulunduğu birlik ve varsa federasyon yetkili kılınmıştır. Buna göre odanızın bağlı bulunduğu birlik ve federasyona şikayetinizi iletmeniz mümkün bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-21 17:02:37   Cevap Tarihi:2010-01-22 14:01:29

Soru: İyi çalışmalar.Yoğun hava mualefiyeti,yada kaza v.s gibi nedenlerden dolayı 2. Genle kurul toplantına Birlik,kaymakamlık yada hiçbi üye gelemezse ne olur.Teşekkür ederim...    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 47.maddesi gereğince usulüne uygun olarak yapılan müracaat üzerine görevlendirme yapıldığı halde, Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri toplantıya katılmaz ise mülki idare amirine durum bildirilir. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra toplantıya başlanır. Genel kurul toplantısının açılabilmesi için 1.toplantıda genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır. 2. toplantı için ise toplantıya katılanların sayısı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının beş katından az olamaz. 
 Soru Tarihi:2010-01-22 14:53:40   Cevap Tarihi:2010-01-22 16:33:08

Soru: Genel kurul toplantıları ve çoğunluk MADDE 45. ? Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının açılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantısı bir ayı geçmemek üzere ertelenir. İki toplantı arasındaki süre odalarda beş, diğerlerinde iki günden az olamaz. Bu durum iki genel kurul üyesi ve Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur. İlk toplantı ilanında ikinci toplantının yeri, tarih ve saati belirtilmiş ise yeniden ilan yapılmaz. İkinci toplantıya katılanların sayısı odalarda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının beş katından az olamaz. Diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak, fesih konusunda karar alınabilmesi için genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, ana sözleşme değişikliği için ise genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının kararı zorunludur.denmektedir yönetim ve denetim kurulunun 7+3 asilden oluştuğunu varsayarsak en az 51 kişinin gnel kurula katılması gerekmektemidir.eğer bu sayının altına düşerse oda feshmi olur.odanın hukiki durumu hakkında bilgi verebilirmisiniz    Cevap: Odanın üye sayısı kaçtır?Bilgi verdiğiniz takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-22 16:10:45   Cevap Tarihi:2010-01-22 16:47:09

Soru: CHPnin sigara yasağına ilişkin verdiği önerge mecliste hangi aşamadadır.Değişme olasılığı varmıdır.Ona göre iş değişikliği yapmayı düşünen binlerce esnaf var.Bilgi verilirse sevinirim.Saygılarımla...    Cevap: CHP?li 33 milletvekili tarafından TBMM Başkanlığına 06/01/2010 tarihinde sunulan 5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasa Teklifi 15/01/2010 tarihinde esas komisyon sıfatıyla Adalet Komisyonuna, tali komisyon sıfatıyla da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna gönderilmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-01-23 16:19:56   Cevap Tarihi:2010-01-25 13:58:19

Soru: istanbuldaki bir odanın genel sekreterliği için eğitim ve sicil gibi özel şartları nelerdir.slm    Cevap: Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının işlemlerini, mevzuat, ana sözleşmeleri ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütmekle görevlendirilecek genel sekreterin atanmasına ilişkin şartlar 5362 sayılı Kanunun 57. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye www.tesk.org.tr ana sayfasında yer alan mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-23 23:01:44   Cevap Tarihi:2010-01-25 13:57:52

Soru: 5 yıl ilçe belediye başkanlığı,20 yılda 657 ye tabi memurluk yaptım ve emekliyim.ortaokul mezunuyum bu bilgi birikimimle genelsekreter olarak esnaf odasında görev alabilirmiyim.tşk    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57. maddesi gereğince oda genel sekreter ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-24 01:45:04   Cevap Tarihi:2010-01-25 13:59:13

Soru: SEÇİM SONUÇLARINI NERELERE DOSYA HALİNDE BİLDİRECEĞİZ.SANAYİ BAKANLIĞINAMI YOKSA SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNEMİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince kesinleşen seçim sonuçları üst kuruluşlara ve bakanlığa bildirilir. 5362 sayılı Kanunun 11.maddesi (r) bendi gereğince genel kurul evrakını genel kurulu takip eden 10 gün içinde bağlı bulunduğu birliğe ve varsa federasyona göndermek oda yönetim kurulunun görev ve yetkiler arasında yer almaktadır. Bu düzenlemeler gereğince, genel kurul evrakı; genel kurul toplantı tutanağı, bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri raporu, ilçe seçim kurulu başkanlığı tutanağı (mazbata) görev taksimini içeren yönetim kurulu karar örneği ve genel kurula ilişkin diğer evrak ve yazışmalar tam takım olarak üst kuruluşlara ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü kanalıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bir üst yazı ile gönderilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-25 09:35:27   Cevap Tarihi:2010-01-25 14:04:05

Soru: İyi günler genel kurul seçimlerinde askerden izinli gelen üye genel kurulda oy kullana bilirmi.kullandırıldığında şikayet olduğunda seçim iptal olurmu.bilgi verirseniz sevinirim.çok acele    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 9?uncu maddesinin (a) bendinde yer alan şartları karşılayan oda üyeleri genel kurula katılarak oy kullanabilecektir. Ancak buna ilişkin itiraz olması halinde, karar alma yetkisi ilçe seçim kurulu hakimindedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-26 08:37:14   Cevap Tarihi:2010-01-26 14:36:42

Soru: İYİ GÜNLER İFLAS ETMİŞ 1 ÜYEMİZ VAR BU ÜYENİN 2006 YILINDAN İTİBAREN YILLIK AİDATINI ÖDEMEMİŞ.BU KİŞİDEN AİDAT ALMADAN TERK EDEBİLİRMİYİZ.BİZE BİR HUKUK, SORUMLULUK DOGAR MI GECİKME ZAMMI ALMADAN AİDATIN ASLINI ALABİLİRMİYİZ.    Cevap: Oda aidatlarının düzenli ödenmesi üye için yasal bir yükümlülüktür. Odanın aidat alacağı ve bu alacağın süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle tahakkuk ettirilecek gecikme zammı alacağı kanundan kaynaklanan kamu alacağı niteliğinde olduğundan oda yönetiminin bu alacağından kendi iradesiyle vazgeçme gibi bir hak ve yetkisi bulunmamaktadır. 5362 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince kişinin üyelik niteliklerini kaybetmesi halinde oda kaydının silinmesi mümkündür. Ancak, üyenin süresi içinde ödenmemiş aidat borçlarının ve var ise bunların gecikme zamlarının tahsili için Kanunun 61.maddesi gereğince takip yapılarak bu borçların tahsil edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-27 11:46:51   Cevap Tarihi:2010-01-27 15:24:30

Soru: genel kurul da geçen başkan maaşı yönetim denetim hakkı huzur ücretleri seçimden sonra yönetim kurulu tarafından karar alınarak geçen miktardan düşük yada ücretleri hiç almamagibi bir karar alma yetkileri var mı?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 62 maddesinde esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organlarında görevli olanlara ödenecek aylık ücret ve huzur haklarının nasıl ödeneceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.Buna göre aylık ücretler ile huzur haklarını belirleme yetkisi genel kuruldadır ancak buna ilişkin miktarlar madde de düzenlenen hadleri aşamaz. Belirlenen aylık ücretler ve huzur haklarından seçilen üyelerin şahsen feragat etme (bu alacaklarından vazgeçme) hak ve yetkileri bulunmaktadır, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri genel kuruldan sonra yapacakları ilk toplantıda buna ilişkin yazılı dilekçelerini kurula sunmalıdır. Ayrıca feragatnamenin noterde düzenlenmesi halinde geçmişe dönük olarak bu alacaklar talep edilemeyecektir. 
 Soru Tarihi:2010-01-27 12:59:08   Cevap Tarihi:2010-01-27 13:19:28

Soru: geçmiş yıllara ait aidatları icra yoluyla alabilirmiyiz alabilirsek avukatsız halledebilirmiyiz oda olarak    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri? başlıklı 61?inci maddesinin 4.fıkrasında ?Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince yıllık aidat borcu bulunan oda üyeleri aleyhine bu aidat borcuna ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilamlı icra takibi başlatmanız hukuken mümkün bulunmaktadır. Bu ilamlı icra takibini icra dairelerinden temin edebileceğiniz örnek ilamlı icra formuna uygun olarak doldurup, yönetim kurulu kararını da bu forma eklemeniz gerekmektedir. İlamlı icra takibinde borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde bu borcu ödemez ise icra takibi kesinleşecek ve borçlunun menkul ve gayrimenkul malvarlıkları üzerine haciz koydurma hakkınız doğacaktır. Avukat tutmak mecburiyetiniz bulunmamakla birlikte, odanızın mali durumu müsait ise icra takipleri için avukata vekalet vermeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-28 11:56:37   Cevap Tarihi:2010-01-28 15:25:49

Soru: esnaf sanatkarlar odası başkan adayıyım ancak daha öncesinde tacir olarak hem esnaf odasına hemde ticaret odasına kayıtlıydım şimdi ticaret odasına kaydımı sildirmişim başkan olmama engel varmıdır    Cevap: 5362 sayılı Kanunun "Seçilme şartları" başlıklı 50. maddesinde, organlara seçilme şartları maddeler halinde sayılmıştır. Söz konusu şartları taşımanız halinde seçimlere katılmanızda bir engel bulunmamaktadır.Söz konusu Kanuna www.tesk.org.tr sitesinde yer alan mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-29 15:08:11   Cevap Tarihi:2010-01-29 16:52:20

Soru: esnaf ve sanatkarlar sayılma hadlerinin işletme ve bilanço miktarlarının bildirilmesini rica ederim    Cevap: Esnaf sanatkar-tacir ayrımına ilişkin hadler hakkında detaylı bilgiye www.tesk.org.tr adresinde yer alan mevzuat ana başlığı altında 2009 yılı 88?no?lu genelgeden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-29 15:29:07   Cevap Tarihi:2010-01-29 17:10:28

Soru: esnaf ve sanatkarlar odası yönetiminde olanlar silah ruhsatı alabilirmi    Cevap: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi (t) bendi gereğince kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri silah taşıma ruhsatı alabilmektedirler. Ancak oda yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin böyle bir hakkı bulunmamaktadır 
 Soru Tarihi:2010-01-30 15:55:05   Cevap Tarihi:2010-01-31 23:22:55

Soru: AVM YA DA BÜYÜK MARKETLER YASA TASARISIYLA İLGİLİ OLARAK TARAFLARCA AÇIKLAMALAR YAPILMAKTA ANCAK BİZLER ESNAF KESİMİ OLARAK SANKİ DAHA BAŞTAN HİÇBİR GÜCÜMÜZ YOKMUŞ GİBİ ÖNÜMÜZE NE KONURSA KABULLENİLMİŞ BİR ORTAM SÖZKONUSU. ONLARIN SERMAYE GÜCÜ VARSA BİZİMDE HÜKÜMETLER KARŞISINDA SAYISAL GÜCÜMÜZ VAR. BENİM SORUM TESK TARAFINDAN NEDEN BU YASAYLA İLGİLİ AVRUPADAKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ NEYSE BİZDEDE ONLARIN BAZ ALINMADIĞI.YANİ İKTİDARLARIN KARŞISINA ÇIKTIĞIMIZDA BUYRUN AVRUPADAKİ UYGULAMAYI BURAYA TAŞIYALIM NEDEN DENMİYOR?DÜNYANIN NERESİNDE BİNLERCE ESNAFIN ORTASINA GELİP AVM KURMAK VAR-PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMAK VAR-SINIRSIZ BÜYÜKLÜKTE MAĞAZA AÇMAK VAR-KISACASI KURALSIZLIĞA DAİR NE ARARSAN VAR. BİNA ALTINA EKMEK FIRININI AÇTIRMAYI NORMAL VATANDAŞA ZORLAŞTIRAN KANUN NASIL OLUYORDA AVM'LERE SÜPERMARKETLERE FIRIN AÇMA RUHSATINI BUNLARA KOLAYCA VEREBİLİYOR.BİR YANGIN ANINDA ONBİNLERCE KİŞİNİN AVM'LERDE BULUNACAĞI BİR ORTAM BİNA ALTLARINA GÖRE NASIL DAHA TEHLİKESİZ OLABİLİYOR.KİM ÇIKARIYOR BU YASALARI KİME HİZMET EDİYOR KİMLERİ ZENGİN ETMEYE ÇALIŞIYORUZ.KISACASI HEPİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR    Cevap: Esnaf ve sanatkarlarımızı yakından ilgilendiren söz konusu tasarı ile ilgili çalışmalara Konfederasyonumuz tarafından katılım sağlanmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımızın en önemli sorunlarından birini oluşturan perakende sektöründeki haksız rekabetin önlenmesine yönelik görüş ve önerilerimiz Tasarıyı hazırlayan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına iletilmiştir.Aynı zamanda TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi PALANDÖKEN tarafından yazılı ve görsel basında da Tasarı ile ilgili Konfederasyonumuzun görüş ve önerileri dile getirilmektedir. Bu beyanlara www.tesk.org.tr sitesinden ulaşmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-01-31 13:38:33   Cevap Tarihi:2010-02-01 15:03:47

Soru: oda başkanlığına adayım ancak engellemek için seçim haziron listesinde ismim bulunmamaktadır nasıl ekletmeliyim ve hangi yasal yolları takip etmeliyim    Cevap: Süresi içerisinde ilçe seçim kuruluna itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-31 22:57:52   Cevap Tarihi:2010-01-31 23:24:15

Soru: Esnaf ve Sanatkarlar Odasına aday olmak için herhangibi bir siyasi parti üyesi olmak oda başkanlığına aday olabilirmi yoksa başkan aday engelmi olur.Şimdiden teşekkürler    Cevap: Esnaf ve sanatkarların siyasi parti yönetiminde görev alamayacaklarına ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda ve Siyasi Partiler Kanununda yasaklayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına aday olacak bir kişinin siyasi parti yönetiminde bulunmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Kanunun 50.maddesinde sayılan şartları taşıması kaydıyla her genel kurul üyesi aday olabilir. Ancak, 5362 sayılı Kanunun "Amaç dışı faaliyet yasağı" başlıklı 52. maddesinde, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının kuruluş amaçları dışında herhangi bir faaliyette bulunamayacakları düzenlendiğinden,esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına seçilen bir kişinin oda işlemlerinde asli görevlerini ihmal etmemesi ve meslek kuruluşunun amacı dışında herhangi bir faaliyette bulunmaması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 13:37:35   Cevap Tarihi:2010-02-01 15:04:14

Soru: odamız genel kurula 492 üyeyle seçime girdi oda başkanı aylığı 1 asgari ücret alması gerekiyor seçimden sonra üye adedi 500 ü geçerse başkan aylığıda artarmı yoksa genel kuruldaki aded sayısına göremi aylık 1 asgari ücret devam eder iyi çalışmalar dileğiyle saygılar    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 56.maddesi gereğince esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez dışından genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 17:54:04   Cevap Tarihi:2010-02-02 14:55:12

Soru: Basit usulde olan üyelerimizin basit uusl defterlerini odamız olarak muhasebe bürosunda tutmaktayız. BU üyelere vermiş olduğumuz hizmet karşılığı 2010 yılı içinde aylık nekadar alacağımız ücretin bir genelgeyle odalara gönderilmesini istiyoruz. Çünkü aynı ilçede odalar arasına farklı ücretler alınıyor buda üyeler arasında sorun yaratıyor. Basit usul defter tutan odalar üyelerden kaç TL hizmet karşılığı alacaksa genelge ile yayınlanırsa sorun ortadan kalkar.tşkederiz.    Cevap: Konu ile ilgili Konfederasyonumuzca Genelge yapılmış olup, 31/12/2009 tarihinde teşkilatımıza duyurulmuştur. Konuya ilişkin bilgiye www.tesk.org.tr ana sayfasında yer alan mevzuat ana başlığının 2009 yılı Genelgeler alt başlığında bulunan 87 no?lu genelgeden ulaşmanız mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 21:29:58   Cevap Tarihi:2010-02-02 14:49:43

Soru: Hazirun listesi çıktıktan sonra vergi kaydı kapalı olup oda kaydı aktif olan üyeler oy kullanırsa seçim sonuçlanınca itiraz nedeni olabilir mi? vergi kaydını kapattığı halde altı ayı geçmediyse oda kaydı da silinmediyse oy kullanabilir mi? VErgi siliniş kaydı altı ayı geçtiği halde oda kaydı silinmediyse ve listede ismi çıkarsa oy kullanması nasıl engellenir?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9.maddesi gereğince genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyeler genel kurulda oy kullanabilirler. Ancak söz konusu listelere yapılacak itirazlarda karar verme yetkisi ilçe seçim kurulu hakimindedir. 5362 sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar ilçe seçim kurulu hâkimi tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 
 Soru Tarihi:2010-02-01 21:34:20   Cevap Tarihi:2010-02-02 14:49:18

Soru: Bir odada genel sekreterlik görevinde bulunan kişi bu görevinin yanı sıra odanın yönetim kurulu veya denetim kurulunda asil veya yedek olarak görev alabilirmi?    Cevap: Kişinin genel sekreterlik yaptığı odada aynı zamanda organ üyeliği görevinde bulunması hukuken mümkün değildir. 
 Soru Tarihi:2010-02-03 14:00:39   Cevap Tarihi:2010-02-03 15:42:39

Soru: KAPATILAN ODANIN SSK-VERGİ BORÇLARI VE GENEL SEKRETERİN TAZMİNATI KİM TARAFINDAN ÖDENİR.MAL VARLIĞI BİRLİĞE KALIYOR MU? BORÇLARI BİRLİK TÜM BUNLARI ÖDER Mİ TEŞEKKÜRLER    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 15.maddesi son fıkrasında "...feshedilen odaların bağlı oldukları birlikçe görevlendirilecek heyet tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblağ ile ayni haklar, heyet tarafından tutanakla birliğe devredilir. Kuruluşu yapılan odanın, daha sonra kuruluşunun usule uygun olmadığının anlaşılması halinde süre kaydı aranmaksızın odanın kuruluşu Bakanlık tarafından iptal edilir. Odanın kuruluş işleminin iptali halinde ise, odanın mal varlığı birliğe devredilir. Fesih olan veya kuruluşu iptal olan odaların üye kayıt defterleri birlik tarafından muhafaza edilir."denilmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-04 23:29:44   Cevap Tarihi:2010-02-07 01:13:43

Soru: servisçiler ve münübüscüler odasını kurmak için 220 üyeyle kurabilirmiyiz iyi çalışmalar dileğiyle    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Odaların kuruluşu" başlıklı 4.maddesi gereğince; Odalar, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur. 
 Soru Tarihi:2010-02-05 19:19:47   Cevap Tarihi:2010-02-07 01:08:38

Soru: Odaya aidat borcu bulunan üye oy kullana bilirmi?    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar odası seçimlerinde oy kullanabilmek için genel kurul üyesi olmak gerekmektedir. Genel kurul üyesi olmak için 5362 sayılı Kanunun 9,maddesi gereğince genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden olmak gerekmektedir. Aidat borcu bulunması kişinin seçimlerde oy kullanmasını engellememektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-05 19:28:37   Cevap Tarihi:2010-02-07 01:06:26

Soru: selamlar.aktar dükkanı açmak istiyorum .dükkan kiralayacağım.ne gibi işlemler beni bekliyor ilk defa dükkan kiralayacağım bana yardımcı olursanız sevinirim.    Cevap: Dükkanı yazılı bir kira sözleşmesi ile kiralamanız ileride çıkacak uyuşmazlıklarda ispat gücü sağlayacaktır. Öte yandan işyeri açma ile ilgili detaylı bilgiye www.tesk.org.tr ana sayfasında yer alan işyeri açarken istenen belgeler ve esnaf olma şartları başlıklı bölümlerden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-02-07 09:26:28   Cevap Tarihi:2010-02-08 15:24:25

Soru: Ekonomik kriz nedeniyle işyerimi kapatmak zorunda kaldım.Şimdi işsizim.Hukuki olarak yapabileceğim birşey varmı? Esnaf odası borçlu olduğum için kaydımı silmiyor. Fili olarak ve Vergi açısından kapalı gözüküyor.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Üyelik şartları? başlıklı 7. maddesi gereğince vergi mükellefi olmak veya vergiden muaf bulunmak esnaf ve sanatkarlar meslek odası üyeliği için aranan şartlardandır. Bu anlamda ticari faaliyetine son vererek vergi kaydını sildiren oda üyesi esnaf niteliğini kaybetmektedir. Üyelik niteliğini kaybeden kişinin buna ilişkin olarak odaya bildirimde bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla vergi kaydınızı sildirmenize rağmen oda üyeliğinizi sürdürmeniz halinde aidat ödeme yükümlülüğünüz devam edecektir. 5362 sayılı Kanunun ?Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri? başlıklı 61?inci maddesinin 4.fıkrasında ?Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından yıllık aidat borcu bulunan oda üyeleri aleyhine bu aidat borcuna ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilamlı icra takibi başlatılması hukuken mümkündür. Öte yandan icra takibi borçlusu olarak tarafınıza tebliğ edilen ödeme emrine, süresi içerisinde, İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde itiraz etme hak ve yetkiniz bulunmaktadır. Ancak ilamlı icra takibinde itiraz icrayı durdurmaz. 
 Soru Tarihi:2010-02-07 16:36:50   Cevap Tarihi:2010-02-08 15:27:28

Soru: slm şirket olduğum için ticaret odasına kayıt oldum proje çizimi için oda onayı lazım ticaret odası bu onayı yaparmı yoksa elektrikçiler odasınamı yaptırmak lazım saygılarımla    Cevap: Kayıtlı bulunduğunuz odadan hizmet almanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-08 09:49:02   Cevap Tarihi:2010-02-12 09:16:44

Soru: 31.01.2010 tarihinde yapılan haymana şoförler odasınn seçimlerinde 115 oy alarak başkan seçildim 17 oy alan arkadaş itiraz etti tck 53/1 den 3 yıl 1 ay 15 gün ceca almıştım cezamı yatıp çıktım ama infazım varmış haymana seçim kurulu seçimleri iptal etti itirazım kabul edilmezse yeni yapılacak seçimler ne zaman ne şekilde yapılır yedek üye olarak listede ismim bulunmasında ne ğibi bir sakınca olur teşekkürler    Cevap: Sorunuzdan ilçe seçim kurulu kararına itiraz ettiğiniz anlaşılmaktadır. 5362 sayılı Kanunun 49.maddesinde il seçim kurulunun en geç 2 gün içinde itirazı inceleyerek kesin olarak karara bağlayacağı, bu kararın kesinleşmesiyle hakim tarafından bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirileceği, seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere odalara birlik tarafından genel kurul üyeleri arasından üç kişilik bir kurulun atanacağı düzenlenmiştir. Hangi suçtan dolayı mahkum olduğunuzu bildirdiğiniz takdirde aday olup olamayacağınız hususunda bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2010-02-08 15:55:20   Cevap Tarihi:2010-02-10 09:17:14

Soru: Seçilen oda başkanının ticaret odasında kaydı var ise başkanlığı düşermi eğer esnaf odası kaydı önce yapılmışsa başkanlık yapmasında sorun olurmu    Cevap: Bir kişi aynı işletmede yürüttüğü mesleki faaliyetinden dolayı hem esnaf ve sanatkar hem de ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olamaz ancak şirket olarak ayrı faaliyeti varsa ticaret odasına da kayıtlı olabilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-09 08:36:57   Cevap Tarihi:2010-02-10 09:07:02

Soru: -bir kişi şirket ortağı olması dolayısi ile ticaret odasına kayıtlı.(firma olarak kayıtlı) -aynı kişinin başka bir adreste kendine ait bir işyeri daha var ayrı vergi levhası ile - bu kişi esnaf odası seçimleri öncesi şikayet dilekçesi ile ticaret odası üyeliği mazeret gösterilerek seçme ve seçilme hakkı hakim kararı ile kaldırılmıştır. (hazirun listesinden silinmiştir.) yapılan iş doğrumudur.doğru değilse ne yapmamız gerekir.    Cevap: Bir kişi aynı işletmede yürüttüğü mesleki faaliyetinden dolayı hem esnaf ve sanatkar hem de ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olamaz ancak şirket olarak ayrı faaliyeti varsa ticaret odasına da kayıtlı olabilir. Hazirun listelerine yapılan itirazları inceleme hak ve yetkisi ilçe seçim kurulu hakimliğinde olup, hakimin kararına süresi içerisinde bir üst merci olan il seçim kurulu nezdinde itiraz edilmesi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-02-09 12:31:23   Cevap Tarihi:2010-02-10 09:05:55

Soru: oda seçimlerinde oy pusulasını matbada bastırabilirmiyiz bastıra bilirsek yönetim kurulu ve yedekleri denetleme kurulu ve yedekleri aynı kagıt üzerine bastırabilirmiyiz o zaman oy pusulası geçerli olurmu yoksa nasıl olacaksa cevaplarsanız sevinirim saygılar    Cevap: 5362 sayılı Kanun m.49'a göre esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçimlerinde asıl ve yedek üyeler belirtilerek düzenlenen her türlü oy pusulası kullanılmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-09 13:34:34   Cevap Tarihi:2010-02-10 09:05:25

Soru: selam kongere esnasınde secim kurulu seçilen organların sabıkaları olıp olmadığına dair nıye ısemıyorlar bu sakıncalı deylım cevap saygılar    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50,maddesinin son fıkrasında ?Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince 5362 sayılı Kanunun 50.maddesi (c) bendinde yazılı suçlardan hapis cezasına mahkum olanların organ üyelikleri de bu düzenleme gereğince sona erecektir. 
 Soru Tarihi:2010-02-09 23:24:11   Cevap Tarihi:2010-02-10 16:55:58

Soru: ESNAF ODASI GENEL SEKRETERSİZ İŞLEMLERİ YÜRÜTEBİLİRMİ ODA,DA PERSONELSİZ İŞLEMLER YÜRÜTÜLEBİLİRMİ    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57.maddesi 1.fıkrasında ?Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının işlemlerini, mevzuat, ana sözleşmeleri ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütmekle görevli bir genel sekreter bulunur.?, 2.fıkrasında ?Giderler, başkan veya vekili ile genel sekreterin ortak imzasıyla yapılır. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak, yönetim kurulu kuruluş içi konularda genel sekretere tek başına imza yetkisi verebilir. Konfederasyon genel sekreteri, yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil, görev ve yetkilerinden bir bölümünü her yıl başında yeniden tespit edilmek kaydıyla yardımcılarına devredebilir.? ve 54.maddesi son fıkrasında ?Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin müşterek imzaları bağlar.?denilmektedir. Bu düzenlemeler gereğince esnaf ve sanatkarlar meslek odalarında genel sekreter görevlendirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-10 10:23:03   Cevap Tarihi:2010-02-10 16:53:48

Soru: Soru :oda çalışanıyım yönetim değiştiği zaman personel maaşını düşürme yetekisi varmı yeni yönetim peresoneli hemen işten çıkarabilirmi    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince personel ücretleri; görev unvanı, eğitim durumu, oda, birlik veya federasyonda geçen fiili hizmet süresi göz önünde bulundurularak, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilir. 4857 sayılı İş Kanununun 22.maddesinin 1.fıkrasında ?İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.?;2.fıkrasında ise ?Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.? denilmektedir. Dolayısıyla çalışma koşullarında esaslı değişiklik ancak personelin rızasının alınması ve işveren açısından haklı bir sebep oluşması halinde mümkündür. Personelin işten çıkartılması konusundaki yetki oda yönetim kuruluna ait olup, bu yetki kullanılırken Yönetmeliğe ve İş Kanununa uygun hareket edilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-10 11:44:43   Cevap Tarihi:2010-02-10 16:53:17

Soru: 507 sayıl kanun geçerliiken şöfor olarak adaya kayıtlıyım.vergi kaydım yok seçimlerde oy kullana bilirmiyim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7.maddesinde belirtilen şartları taşıyan, e-esnaf ve sanatkar veri tabanında aktif üye olarak görünen ve genel kurula katılacaklar listesinde adı bulunan genel kurul üyelerinin oy kullanma hak ve yetkileri bulunmaktadır. 7.maddenin (b) bendinde vergi kaydı olmak veya vergiden muaf olmak esnaf ve sanatkar sayılmak için aranan şartlar arasında sayılmıştır. Ancak vergi kaydı olmamasına ve vergiden muaf bulunmamasına rağmen e-esnaf ve sanatkar veri tabanında aktif üye olarak görünen ve bu nedenle genel kurula katılacaklar listesinde bulunan kişilerin üyeliğine ilişkin itirazlarda, karar verecek olan ilçe seçim kurulu hakimleridir 
 Soru Tarihi:2010-02-10 12:31:07   Cevap Tarihi:2010-02-11 09:40:37

Soru: kişi sigortalı bir işte çalırken aynı zamanda vergi kaydı açtırıp odaya üye olabilirmi?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunun 6.maddesinde odaya kayıt işlemleri ve 7. maddesinde oda üyeliği için aranan şartlar sayılmış olup, sigortalı işçi eğer esnaf ve sanatkarlık faaliyeti ile uğraşıyor ise bu hükümler gereğince ilgili odaya kaydolması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-10 12:37:58   Cevap Tarihi:2010-02-10 16:52:52

Soru: kasabamızda bulunan odamız yönetim kurulu seçim gününü hafta sonu degilde hafta içi alabilirmi şu anki yönetim hafta içine aldı 18 mart perşembe buna itaraz yapılabilirmi hafta sonuna alınabilmesi için itirazı kim yapar kime yazılı başvurması gerekiyor tşk    Cevap: 5362 sayılı Kanun gereğince oda olağan genel kurulları ocak, şubat ve mart aylarında yönetim kurulunun belirleyeceği yer, tarih, saat ve gündem ile toplanır. Toplantı tarihinin hafta içi bir gün olarak belirlenmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-13 11:14:16   Cevap Tarihi:2010-02-15 14:19:10

Soru: oda seçiminin yapıldıgı gün divan başkanına vermem gereken bir dilekçe olacakmı başkan adayıyımda birde genel kurula konuşma yapmak için seçime başlamadan önce divan başkanına vermem gereken dilekçe oluyormu tşk    Cevap: Genel kurul esnasında gündem maddeleri görüşülürken kural olarak gündemin dilek ve temenniler bölümünde divan başkanı söz almak isteyen olup olmadığını genel kurul üyelerine soracaktır. Bu sırada söz alma isteğinizi belirtmeniz halinde divan kurulu konuşma yapmanıza izin verebilecektir. Oda seçimlerinde aday olmanız halinde aday listenizi genel kurula sunmanız gerekmektedir. Oy pusulasında başkanın ayrı yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin ayrı belirtilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-13 11:36:49   Cevap Tarihi:2010-02-15 16:53:12

Soru: 2010 yılında esnaf sanatkar seçimlerinde başkan adayı olmak istiyorum ancak 2009 yılı içinde dönem içinde satın alınan emtia alış 1,100,000 (bir trilyon yüz milyar)dönem içinde elde edilen hasılat satış 1,300,000 (bir trilyon üçyüzmilyar) dır esnaf sanatkar sayılma hadlerini aşıyormuyum başkan adayı olabilirmiyim sicilimin silinmesi gerekirmi ticaret odasına mı kayıtlı olmam lazım    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9. maddesi (a) bendi gereğince genel kurul üyesi olan ve Kanunun 50. maddesinde sayılan şartları taşıyan her genel kurul üyesi aday olabilir. Kanunun 68.maddesinin 4.fıkrasında ?Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar. Ancak, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtları, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır.?denilmektedir. 1.1.2009 yılı için defter tutma hadlerine göre esnaf ve sanatkar hadleri; 1) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların, Yıllık alımları tutarı 120.000- TL./2=60.000.-x6 =360.000.-TL Yıllık satışları tutarı 170 .000-TL./2=85.000.-x6= 510.000.-TL 2) Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 68.000-YTL x 6 = 408.000.-TL 3) 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 KATI ile yıllık satış tutarının toplamı = 120.000- YTL/2=60.000.-TL olarak belirlenmiştir.Buna göre; yıllık alım ve satış tutarları yukarıda yer alan limitleri aşmayan mükelleflerin esnaf ve sanatkar, bu limitleri aşanların ise, tacir ve sanayici olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-13 20:15:16   Cevap Tarihi:2010-02-15 16:52:50

Soru: esnaf odasında sekreter olarak çalışmak için lise mezunu mu yoksa üniversite mezunu mu olmak gerekiyor. teşekkürler.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57.maddesi hükmü gereğince oda genel sekreter ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca yine sözkonusu maddede sayılan diğer şartları da taşımaları gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-13 21:04:28   Cevap Tarihi:2010-02-15 11:35:37

Soru: Ben Oda Başkanıyım.2009 yerel Seçimlerin Mahalle muhtar oldum.Halen iki görevim'de devam ediyor.2010 yılı Oda Seçimine yine Başkan adayı olmak istiyorum.Muhtar olmamın Oda Başkan adayı olmama engeli varmı.Hem Muhtarlığı hemde Oda Başkanlığı yapabilirmiyim.Bilgi seniz menmun olurum.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'da buna ilişkin bir engel bulunmadığından 5362 sayılı Kanunun 50.maddesinde sayılan şartları taşımanız halinde aday olmanızda bir engel bulunmamaktadır. Seçilmeniz halinde de her iki görevin bir arada yürütülmesi mümkündür. Ancak bu iki görevin gereklerini de aksatmadan yerine getirmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-15 11:32:31   Cevap Tarihi:2010-02-15 14:17:54

Soru: Şoförler ve otomobilciler odasının mevcut yönetiminde denetçi olarak görev yapan, lise mezunu olmayan bir insan yapılan kongrede divan kurulunda yer alabilir mi ? kongrenin iptali mümkün olur mu ?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 50.maddesi gereğince; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunda denetim kurulu üyesi olan bir kişinin bu üyelik için aranan seçilme şartını taşımaması halinde denetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona ermektedir. Ancak bu kişi Kanunun 9.maddesi (a) bendinde düzenlenen şartı taşıyor ise genel kurul üyeliği devam edecektir. Bir kişinin divanda yer alabilmesi için genel kurul üyesi veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilcisi olması gerekmektedir. Buna göre Kanunun 9.maddesi (a) bendinde aranan şartları taşıyan her genel kurul üyesi divanda görev alabilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-15 17:36:44   Cevap Tarihi:2010-02-16 10:26:15

Soru: odanın denetçisi genel kurulda divana seçile bilirmi?    Cevap: Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantıyı açma iznini vermesini müteakip genel kurul üyeleri tarafından, genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilciler arasından genel kurul toplantısını sevk ve idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve üç katip üye, açık oyla ya da toplantıya katılan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi halinde, gizli oy açık tasnifle seçilerek başkanlık divanı oluşturulur. Buna göre bir kişinin divanda yer alabilmesi için genel kurul üyesi veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilcisi olması gerekmektedir. Buna göre Kanunun 9.maddesi (a) bendinde aranan şartları taşıyan her genel kurul üyesi divanda görev alabilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-15 17:41:50   Cevap Tarihi:2010-02-16 10:20:52

Soru: TÜRKİYE TİCARET ODASINA KAYDI OLAN AYNI ZAMANDA ŞÖFÖRLER ODASINA KAYDI OLAN BİR KİŞİ ŞÖFÖRLER ODASINA BAŞKAN ADAYI OLABİLİRMİ 10 YILDIR ŞÖFÖRLER ODASINDA KAYDI VAR    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesi 4.fıkrasında ?Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler.? denilmektedir. Kişinin aynı işyerinde aynı faaliyetten dolayı ticaret odası ile esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olması hukuken mümkün değildir. Ancak böyle bir kaydın mevcut olması halinde bu kişi hazirun listesinde çıkacaktır. Bu durumda listeye itiraz edilmesi mümkündür. Bu konuda karar verme yetkisi ilçe seçim kurulu hakimindedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 08:49:28   Cevap Tarihi:2010-02-16 10:20:08

Soru: İyi günler ben esnaf odasında genel sekreterim berberlere ücret tarifesi dağıttık.fakat bazı berberler almadı bunlara nasıl bir uygulama yaparız.belediyeye zabıtaya söyledim zabıtada oda kendisi ilgilenecek diyor.biz oda olarak ne yapa biliriz.ücret tarifesi almayan sanatkarlara yardımcı olursanız sevinirim.oda olarak iş yeri denetimi yapacak olursak nasıl bir dutanak hazırlayacağız.şimdiden tşk ederim.    Cevap: Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik?in 11. maddesinde ?Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının bendi gereğince tarifelerin bulundurulup, bulundurulmadığı ve tarifelere uyulup uyulmadığı, o esnaf ve sanatkârın kayıtlı olduğu odaca denetlenir. Oda veya birlik bünyesinde denetimle ilgili olarak gerektiğinde geçici veya sürekli uzman personel istihdam edilebilir.Yapılan denetim sonucunda, herhangi bir şekilde mevzuata aykırılık tespit edildiği takdirde İşyeri Denetim Tutanağı (Ek-1) üç nüsha olarak düzenlenir.Düzenlenen İşyeri Denetim Tutanağının bir nüshası ilgiliye, bir nüshası ilgilinin mensubu olduğu odaya, bir nüshası da birlik disiplin kurulunca ilgili hakkında gerekli işlem yapılmak üzere ilgili birliğe intikal ettirilir.Genel hükümler doğrultusunda yapılacak denetimler saklıdır.? ve 12. maddesinde ?Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlara uymayanlar hakkında Kanunun 24 üncü maddesi hükümleri gereğince işlem yapılır. İlgililerin genel hükümler çerçevesinde sorumlulukları saklıdır.? denilmektedir. İşyeri Denetim Tutanağının örneği söz konusu yönetmeliğin ekinde yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 16:11:50   Cevap Tarihi:2010-02-16 17:28:06

Soru: Yeni oda kurabilmek için 500 kişilik sayının sağlanması gerekmektedir. Fakat 500 kişinin esnaf sicil kayıtlarının olması gereklimidir. Sicil kaydı olmayan üyelerle 500 kişilik sayı tamamlanabilir mi ?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 4.maddesi gereğince oda kurulması için o yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Yine Kanunun 6.maddesinde esnaf ve sanatkarların sicile kayıtları yapılmadıkça hiçbir şekilde odaya kayıtlarının yapılmayacağı düzenlendiğinden, oda kuruluşu için sicil kaydı bulunan 500 kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 17:37:03   Cevap Tarihi:2010-02-17 10:39:30

Soru: şuan iskenderun bakkallar ve bayiler odası başkanıyım kendime ait büfeyi kapatarak seyyar milli piyango bayiliği alarak oda başkanlığıma devam etmek istiyorum. oda başkanlım konusunda böyle bir iş değişikliği sorun olurmu. saygılarımla.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, ihtisas odası bulunmayanlar ise karma odaya kayıt olurlar. Mesleki faaliyetinizi değiştirmeniz halinde ve bakkallar ve bayiiler ile ilgili hiçbir faaliyetiniz kalmaz sadece milli piyango ile ilgili faaliyette bulunacak iseniz çalışma bölgeniz içinde varsa milli piyango ile ilgili ihtisas odasına, ihtisas odası yok ise karma odaya kayıt yaptırmanız gerekecektir. Bu durumda da mevcut oda başkanlığı göreviniz sona erecektir. Konu hakkında daha detaylı bilgi verilebilmesi için Hukuk Müşavirliğimizi 0 312 418 32 69 no?lu telefondan arayabilisiniz. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 19:28:58   Cevap Tarihi:2010-02-17 10:36:58

Soru: soru 1 - eski 507 veya 5362 sk.6 maddesi gereğince ihtisas odasına kayıt olan bir üye daha sonra kurulacak olan yeni bir KARMA odaya 500 kişilik kurucu üye listesine girebilirmi. soru 2 - yeni kurulacak olan odanın kurucu 500 üyesinin tümünün sicil kayıtları olması gereklimidir?(ODALARIN KURULUŞU) MADDE 4. ? Oda kuruluşu ile ilgili olarak mülki idare amirliğine verilecek müracaat dilekçesine Bakanlık tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında hazırlanmış örneğine uygun düzenlenen oda kuruluş tutanağı ve oda ana sözleşmesi eklenir. AYRICA ODA KURUCU ÜYELERİNİN TÜM BİLGİLERİNİN EKSİKSİZ OLARAK BAKANLIK E-ESNAF VE SANATKARLAR VERİ TABANINA GİRİŞİ YAPILIR. Oda kuruluş işlemlerinin gerçeğe uygun olup olmamasından SİCİL MÜDÜRÜ sorumludur. DENİLMEKTEDİR. bu ibaredende anlaşılacağı üzere bir kişinin sicil numarası olmamasıda bir eksiklik değilmidir.eğer eksiklik olarak nitelendirilirse bu kurucu üyeliği geçersiz sayılıp sicil müdürünün ne gibi bir yol izlemesi gerektiği konusunda bilgi almak istiyorum.saygılarımla.    Cevap: Bir kişinin işyerinin bulunduğu yerde mesleği ile ilgili ihtisas odası bulunması halinde kişi mesleği ile ilgili ihtisas odasına kaydolmak zorundadır. Bu nedenle mesleği ile ilgili ihtisas odasından ayrılıp karma odaya kayıt yaptıramaz.5362 sayılı Kanunun 4.maddesi gereğince oda kurulması için o yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Yine Kanunun 6.maddesinde esnaf ve sanatkarların sicile kayıtları yapılmadıkça hiçbir şekilde odaya kayıtlarının yapılmayacağı düzenlendiğinden, oda kuruluşu için sicil kaydı bulunan 500 kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu şart yerine getirilmediği takdirde odanın kuruluşuna ilişkin işlemler tamamlanamayacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-17 10:22:03   Cevap Tarihi:2010-02-17 16:34:09

Soru: Kanunumuzun 54. maddesine göre odamızca 1 başkan vekili seçilmektedir. Başkan ve Başkan vekilinin dışında üyelerimizin işlemlerinin aksamaması için yönetim kurulundan bir üyeye daha yetki verilebilir mi? ( Gelir-giderler hariç olmak üzere sadece üyelere ait evraklar için)    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54. maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar odalarında sadece bir başkan vekili seçilebilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-17 19:53:51   Cevap Tarihi:2010-02-18 14:46:25

Soru: süre 6 ay olsa yada olmasa mükellefiyetini sildirenler esnaf odası yönetim kurulu üyesi, esnaf kredi kefalet yönetim kurulu üyesi olabilirmi? bir süre sonra tekrar mükellefiyete dönerse görevlerinin durumu ne olur? yönetim kurulu üyeliği devam ederemi? teşekkürler    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde yönetim kurulu üyesi seçilmek için aranan şartlar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Ana Sözleşmesinin 43.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre öncelikle kooperatif üyesi olmak gerekmektedir. Yine aynı maddede yazılı şartları taşımadıkları halde seçilenler ve sonradan bu şartları kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verileceği düzenlenmiştir. Kooperatif üyesi olmak için aranan şartlar ise Ana Sözleşmenin 10.maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ortaklık için aranan şartlar arasında 5362 sayılı Kanunun 3. ve 7.maddelerinde tanımlanan özellikleri taşıyan esnaf ve sanatkar olmak ve esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmak sayılmıştır. 5362 sayılı Kanunun 7.maddesinde vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf bulunmak esnaf odası üyeliği için aranan şartlardandır. Ancak 5362 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olanlardan vergi kaydı sildiren ve 6 ay içinde vergi mükellefiyetini tekrar tesis ettirmeyerek oda kaydı ve sicil kaydı silinenlerin yönetim kurulu üyeliği de sona erer. Vergi mükellefiyetini bu süre geçtikten sonra tekrar tesis ettirse dahi yönetim kurulu üyeliği devam etmez. İlgili mevzuat hükümlerine www.tesk.org.tr ve www.teskomb.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-02-17 22:49:46   Cevap Tarihi:2010-02-18 14:58:33

Soru: slm esnaf odası seçimlerinde hazurun listesi 2000 olan bir esnaf odasında yönetimi 9 mu olacak yoksa 11 üye den mi oluşacak (esnaf veri tabanın da üye sayısı 2100 kişi kayıtlı) yönetim kurulu üyelerinin 11 kişi olması e esnaf veri tabanına göremi yoksa hazirun listesine göreme oluşacak bilgileriniz için tşk    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 9. maddesi (b) bendi gereğince: oda yönetim kurulu üye sayısı, başkan dahil olmak üzere, üye sayısı 1000'den az olan odalarda yedi, üye sayısı 1000-2000 olanlarda dokuz, 2000'den fazla olan odalarda onbir olarak belirlenmiştir. Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Konfederasyonumuza muhatap yazısında hazirun listesinin esas alınacağı belirtilmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-18 20:54:01   Cevap Tarihi:2010-02-19 11:53:07

Soru: Müracaat tarihi 23.02.2006 olan ve doğum tarihi 18.07.1987 olan bir kişinin Odamız bünyesinde yönetim kurulu üyesi olması mümkün müdür?Yaş nedeniyle tereddütümüz vardır.İyi çalışmalar.    Cevap: Sorunuzdan kişinin reşit olduğu anlaşılmaktadır. 5362 sayılı Kanunun 9.maddesi (a) bendi gereğince genel kurul üyesi olan ve 50.maddede sayılan seçilme şartlarını taşıyan her genel kurul üyesi oda seçimlerinde aday olabilir. 
 Soru Tarihi:2010-02-19 09:20:24   Cevap Tarihi:2010-02-19 11:47:37

Soru: İYİ GÜNLER ODA YÖNETİM KURULUNA GİRECEK BİR KİŞİNİN ODA KAYIT TARİHİMİ YOKSA YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİMİ BAZ ALINIYOR TŞK    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 6.maddesi gereğince kişinin oda üyesi olduğu tarih yönetim kurulunun karar tarihidir. 
 Soru Tarihi:2010-02-19 14:55:41   Cevap Tarihi:2010-02-22 17:03:24

Soru: esnaf odası seçimlerinde maliye kaydı olmayan üyeler oy kullanabilirmi maliye kaydı bir öncesinden silinenler teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7.maddesinde belirtilen şartları taşıyan, e-esnaf ve sanatkar veri tabanında aktif üye olarak görünen ve genel kurula katılacaklar listesinde adı bulunan genel kurul üyelerinin oy kullanma hak ve yetkileri bulunmaktadır. 7.maddenin (b) bendinde vergi kaydı olmak veya vergiden muaf olmak esnaf ve sanatkar sayılmak için aranan şartlar arasında sayılmıştır. 
 Soru Tarihi:2010-02-20 19:38:26   Cevap Tarihi:2010-02-22 13:14:50

Soru: 02/03/1998 tarihinden beri esnaf odasında genel sekreter olarak görev yapmaktayım yapılan genel kurulda yönetim değişikliği oldu yeni gelen yönetimin tavırları bizimle çalışamayacakları yönünde istifa dilekçemi verirsem tazminat hak edebilirmiyim teşekürler...    Cevap: Söylediğiniz sebeple ayrıldığınız takdirde kendi isteğiniz ile işten ayrılmış sayılacağınızdan kıdem tazminatı hakkınız doğmayacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-26 08:26:41   Cevap Tarihi:2010-02-26 09:00:58

Soru: iyi günler. 5362 sayılı Yasada olağanüstü genel kurul toplantısı için genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, alınacak kararla yönetim kurulu tarafından yapılır denilmektedir.Bu maddede anlaşılan genel kurul üyelerinin imza örneklerinin noterce tasdik edilmesi ve sonrasında tutanak düzenlenmesimi? yoksa tutanağın altına bu sayıdaki üyenin imzasının alınarak notere tasdik ettirilmesimidir? Yani kısacası bu maddeyi yorumlayamadım. biraz açıklayabilirmisiniz?    Cevap: Söz konusu düzenleme gereğince olağanüstü genel kurulun toplanabilmesi için oda genel kurul üyelerinin 1/4?ünün bir araya gelerek; düzenledikleri tutanak ve belirledikleri gündemle notere başvurmaları ve bu imzaların noter tarafından onaylanması ve yine başvurunun da noter kanalıyla oda yönetim kuruluna yapılmasını sağlamaları gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-02-26 14:30:54   Cevap Tarihi:2010-02-26 16:59:39

Soru: ODA ÜYESİ ÇİFTE VATANDAŞLARIN ODALARIN SEÇİMLERİNDE SEÇME VE SEÇİLME HAKLARI İLE YÖNETİM KURULLARINDA GÖREV ALIP ALAMAYACAKLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİNİ RİCA EDERİM    Cevap: 5362 sayılı kanunun 7,9/a maddesi ve 50.maddesindeki şartları taşıyan herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir.Çifte vatandaşlık bu maddelerdeki şartlar yerine getirilmişse seçme ve seçilme hakkının önünde engel teşkil etmez. 
 Soru Tarihi:2010-02-28 10:36:52   Cevap Tarihi:2010-03-02 17:32:31

Soru: bütün mahkeme tarihlerim görmek nistiyorum    Cevap: Sorunuz açık değil.Açıkladığınız takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-03-01 23:37:31   Cevap Tarihi:2010-03-02 08:41:35

Soru: slm ben nizip elektrik elektronik mesleki odasına kayıtlıyım daha önce kendi işyerim vardı şimdi ise ailemin kurduğu şirkette çalışıyorum sigortalı olarak şirket yetklisi benim resmen şirketin proje ve tedaş için dosyaları imzalatmak istiyorum oda sorun çıkarıyor benim hakkım yokmu proje imzalamak için eger imzalamamaya devam ederse nereye başvurarım    Cevap: Şirketiniz ile ilgili işlemler nedeniyle şirketinizin kayıtlı bulunduğu odadan hizmet almanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-02 10:45:17   Cevap Tarihi:2010-03-02 14:25:16

Soru: Teskin belirlemiş olduğu illerde ve ilçelerde aidat miktarları var 76.00 tl olarak belirtiliyo ama diğer ama biz oda yönetim kurulu karar alınarak bu aidatı normal aidat miktarı kadar 146.00 tl olarak yönetim kurulu kararı ile normal aidat mikraına çevirebilirmiyiz.odamızın gelir ve gider dengesi açısından    Cevap: Oda yönetim kurulunun, TESK tarafından 5362 sayılı Kanunun 61.maddesi ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince belirlenen aidat miktarlarını değiştirme gibi bir hak ve yetkisi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-03-02 11:59:47   Cevap Tarihi:2010-03-03 16:45:14

Soru: ben 1998 yılından beri nakliyeci esnafıyım ve kredi kulanmaktayım durum malum ekonamik krızden dolayı çekmiş oldugum krediyi ödeyemedim başkan bana telofon açıp hakaret etti ve şuanda icra takibi başlattı kredi ile ilgili taksitlendirme varmı ne yapmam gerekiyo bir başkanın hakaret etme yetkisi varmı bana bilgi verirseniz teşekür ederim saygılarımla    Cevap: İcra takibi ve borca ilişkin ödeme planı ile ilgili olarak kredi çektiğiniz esnaf kefalet kooperatifi veya icra takibini yapan avukat ile görüşmeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-03-02 21:01:32   Cevap Tarihi:2010-03-03 16:29:13

Soru: Doğum Raporu kullandığım süre içinde maaş dışında aldığım ücretleri alma hakkım var mı? ikramiye kasa tazmiatı gibi. ücretleri raporluken alabilirmiyim.Rapor bitince toplumu alabilirim    Cevap: Ücretli doğum izninde işçiye ücreti ödenmeye devam edilir. Ancak kasa tazminatı akçalı işlerle uğraşanlara bu görevleri dolayısıyla verilir ve bu işlerle uğraşan personele yönetim kurulu kararı ile kasa tazminatı ödenebilir. Doğum izni sırasında akçalı işlerle ilgili bir sorumluluğunuz bulunmadığından bu tazminata hak kazanamazsınız. 
 Soru Tarihi:2010-03-03 08:39:12   Cevap Tarihi:2010-03-03 16:30:07

Soru: Esnaf odası seçimi yapıldıktan sonra mazbatayı alıp hemen genel sekreter göreve başlatılabilirmi mevcut genel sekreter varken gerekçe göstermeden yerine yeni bir emekli memur başlatılabilirmi oda hakkında hiçbir bilgisi yokken yeni yönetim göreve başladığı gün genel sekreteri göreve başlatması yasalmı    Cevap: 5362 sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği gereğince; personelin işe alınması ve işten çıkartılması konusundaki yetki oda yönetim kuruluna aittir. 
 Soru Tarihi:2010-03-03 12:48:01   Cevap Tarihi:2010-03-03 16:37:42

Soru: 1982 yılında odaya kayıt yaptırıp 1992 de oda kaıyıtını sildirip ticaret odasına kayıt yaptırıp tekrar 1999 da odaya kayıt yaptırmış birisi odaya başkan adayı olmaya hak kazanırmı şimdiden tşk.    Cevap: Sorunuzdan kişinin ticaret odası kaydının halen devam edip etmediği, devam ediyor ise her iki oda kaydının aynı faaliyetle ilgili olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Ancak; 5362 sayılı Kanunun 7., 9 (a) ve 50.maddelerinde sayılan şartları taşıyan esnaf ve sanatkar odası üyelerinin esnaf ve sanatkarlar odaları organlarında görev almak üzere aday olma hakları bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-03-03 18:48:39   Cevap Tarihi:2010-03-04 10:03:04

Soru: yeni memurum yazışmalara nasıl cevap vereceğimi bilmiyorm bana yardımcı olursanız sevinirim    Cevap: 02/12/2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik? resmî yazışma kurallarını belirlemiştir. Ayrıca çalıştığınız yerdeki kıdemli memurlardan ve amirlerinizden bu konuda yardım istemeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-03-04 09:10:20   Cevap Tarihi:2010-03-04 09:39:55

Soru: Merhaba,başka bir yerleşim yerinde Meslek Odasına kayıtlı üye,Bozkır Şof. ve Nak. Es.Odasına kaydını aktarabilirmi.Maliye kaydınıda aktarması şart mı?Ne gibi prodüsürler uygulamak lazım ve ne kadar ücret gider.Teşekkür Ederim...    Cevap: 5362 sayılı kanunun 6.maddesi gereğince ''Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. ''denilmektedir.Mesleğiniz şöförlük mü?Şöförlükse mesleki faaliyetinizi nerede sürdürüyorsunuz?Daha ayrıntılı bilgi verdiğiniz takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-03-04 17:18:50   Cevap Tarihi:2010-03-05 10:18:18

Soru: Berberlik yapacak birisinin, oda kaydı olarak direk ticaret odasına kaydını yaptırması mümkünmüdür.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 3.maddesine göre;esnaf ve sanatkar;ister gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler olarak tanımlanmıştır.Berberlik (erkek kuaförlüğü)13/06/2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı'nın (B) bendinde Hizmetle İlgili Meslek Kolları arasında sayılmıştır. Dolayısıyla Kanunda yazılı bu nitelikleri taşıyan ve berberlik faaliyeti ile uğraşan kişiler esnaf ve sanatkar odalarına kaydolmalıdır. 
 Soru Tarihi:2010-03-05 12:21:02   Cevap Tarihi:2010-03-05 15:20:46

Soru: Halen berberlik yapmakta olan birisi, berberler odasındaki üyeliğinin, ticaret odasına kaydının yapılması için, hangi limiti aşması icap eder.    Cevap: Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu kararın(a)bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla TOBB bünyesindeki odalara kaydedilmeleri kararlaştırılmıştır.Bakanlar Kurulu Kararına esas olacak 393 Seri No?lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği 29/12/2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Tebliğe göre; 1.1.2009 yılı için defter tutma hadlerine göre esnaf ve sanatkar hadleri;1)Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların, Yıllık alımları tutarı 120.000-TL./2=60.000.-x6=360.000.-TL Yıllık satışları tutarı170.000-TL./2=85.000.-x6=510.000.-TL2)Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı68.000-YTLx6=408.000.-TL3)1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 KATI ile yıllık satış tutarının toplamı=120.000- YTL/2=60.000.-TL olarak belirlenmiştir.Buna göre;yıllık alım ve satış tutarları yukarıda yer alan limitleri aşmayan mükelleflerin esnaf ve sanatkar, bu limitleri aşanların ise, tacir ve sanayici olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 5362 sayılı Kanunun 68.m'ye göre,esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan esnaf ve sanatkar;daha sonra esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşarak bilanço hesabına göre defter tutma mecburiyetinde kalsalar dahi kendileri istemedikçe ticaret siciline kayda zorlanamayacaklardır.Esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtları,sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-05 12:23:55   Cevap Tarihi:2010-03-05 14:49:13

Soru: İstanbulda kozmetik işi yapıyorum, esnaf odasına üyeyim, 2009 yılı gelirim 120 milyar, 2009 yılı giderim 139 milyar. Şimdi ticaret odasına üye olmak istiyorum. Limitler nedir, ne tür işlem yapmama gerekir?    Cevap: Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu kararın(a)bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla TOBB bünyesindeki odalara kaydedilmeleri kararlaştırılmıştır.Bakanlar Kurulu Kararına esas olacak 393 Seri No?lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği 29/12/2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Tebliğe göre; 1.1.2009 yılı için defter tutma hadlerine göre esnaf ve sanatkar hadleri;1)Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların, Yıllık alımları tutarı 120.000-TL./2=60.000.-x6=360.000.-TL Yıllık satışları tutarı170.000-TL./2=85.000.-x6=510.000.-TL2)Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı68.000-YTLx6=408.000.-TL3)1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 KATI ile yıllık satış tutarının toplamı=120.000- YTL/2=60.000.-TL olarak belirlenmiştir.Buna göre;yıllık alım ve satış tutarları yukarıda yer alan limitleri aşmayan mükelleflerin esnaf ve sanatkar, bu limitleri aşanların ise, tacir ve sanayici olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 5362 sayılı Kanunun 68.m'ye göre,esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan esnaf ve sanatkar;daha sonra esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşarak bilanço hesabına göre defter tutma mecburiyetinde kalsalar dahi kendileri istemedikçe ticaret siciline kayda zorlanamayacaklardır.Esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtları,sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-05 12:27:12   Cevap Tarihi:2010-03-05 15:22:41

Soru: Oda Denetim Kurulu Başkanı taşıma ruhsatlı silah sahibi olabilirmi?    Cevap: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi (t) bendi gereğince kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri silah taşıma ruhsatı alabilmektedirler. Ancak oda yönetim kurulubaşkan ve üyeleri ile denetim kurulu başkan ve üyelerinin böyle bir hakkı bulunmamaktadır 
 Soru Tarihi:2010-03-07 02:29:04   Cevap Tarihi:2010-03-08 08:37:04

Soru: ticaret odasına kayıtlı olan bir üye esnaf odasındada üye aynı faliyetten dolayı esnaf odası seçminde oy kullanabilirmi    Cevap: Aynı faaliyetten dolayı her iki odaya kayıt kanuna aykırıdır.Bu durumda odaya kayıt olmasından dolayı hazirunda ismi çıkacaktır.Ancak ilçe seçim kuruluna itiraz olması durumunda bu konuda karar verme yetkisi ilçe seçim kurulundadır.Ancak bu nitelikteki kayıtlar 5362 sayılı kanuna açıkça aykırıdır.Hangi odaya kayıtlı olması gerekiyor ise ona kayıtlı olması gerekmektedir.Bu konuda bir ihtilaf çıkar ise 5362 sayılı kanunun 64.maddesindeki mutabakat komitelerine gidilerek sorun çözüme kavuşturulabilir. 
 Soru Tarihi:2010-03-07 15:41:31   Cevap Tarihi:2010-03-08 08:55:44

Soru: oda aidatını ödemeyen üyelerden icra yoluyla nasıl tahsilat yapılır?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri? başlıklı 61?inci maddesinin 4.fıkrasında ?Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince yıllık aidat borcu bulunan oda üyeleri aleyhine bu aidat borcuna ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilamlı icra takibi başlatmanız hukuken mümkün bulunmaktadır. Bu ilamlı icra takibini icra dairelerinden temin edebileceğiniz örnek ilamlı icra formuna uygun olarak doldurup, yönetim kurulu kararını da bu forma eklemeniz gerekmektedir. İlamlı icra takibinde borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde bu borcu ödemez ise icra takibi kesinleşecek ve borçlunun menkul ve gayrimenkul malvarlıkları üzerine haciz koydurma hakkınız doğacaktır. Odanızın mali durumu müsait ise icra takipleri için avukata vekalet vermeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-03-08 14:07:55   Cevap Tarihi:2010-03-08 14:53:00

Soru: Esnaf odası çalışanıyım biz istemedikçe yönetimin senelik izinine çıkarma hakkı varmı    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin 29.maddesinde personele, görevden ayrılmalarında mahzur görülmeyen zamanlarda kullanılmak üzere 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde yıllık ücretli izin verileceği ve yıllık ücretli iznin, izne hak kazanılan takvim yılını takip eden yılın sonuna kadar kullanılmasının esas olduğu düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunun 53.maddesinde ise yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-03-10 08:12:32   Cevap Tarihi:2010-03-11 17:24:45

Soru: 2005-2006-2007-2008-2009 yıllarında bir odada denetim kurulunda görevli olarak ismi yazılı olan lakin bu zaman sürecinde odada denetleme konusunda hiç bir görevini yerine getiripte denetleme yapmamış olan 2008 yılındada vergisni kapatıp pasif duruma düşen bir üyemiz olağan genel kurul toplantısında imzaları gereken yerlere imza atmamıştır.bu durumda ne yapmalıyız seçime gidiyoruz fakat ortada bir denetim kurulu yok nasıl bir yol izlemeliyim    Cevap: Diğer denetim kurulu üyeleri var mı?Var ise bunlarda mı görevlerini yapıp hiç toplanmamışlar?Daha ayrıntılı bilgi verdiğiniz takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-03-10 21:26:26   Cevap Tarihi:2010-03-12 17:37:13

Soru: odamızın genel kurulu 40 gün önce yapıldı başkan ve yönetim seçildi .ama 15 gün oldu başkanımız dükkanını kapatıp kaçtı biz ne şekilde alağan genel kurul yaparız. zamanı ve süresi varmı ne yapmalıyız teşekürler.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54.maddesi 2.fıkrasında ?Genel başkan veya başkanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda, yönetim kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarından birisini başkan olarak seçer.? ve 53.maddesi 3.fıkrasında ?!Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla yönetim kuruluna getirilir ve yeni üye ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır.? denilmektedir. Sorunuzdan olağan genel kurulunuzun yapıldığı anlaşılmaktadır. 5362 sayılı Kanun gereğince olağan genel kurullar 4 yılda bir toplanır. Ancak Kanunun 44.maddesinde sayılan hallerde esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının olağanüstü genel kurullarının her zaman toplanması mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-03-10 23:04:11   Cevap Tarihi:2010-03-11 10:13:25

Soru: Oda Çalışanıyız Yılda 4 defa maaş tutarında ikramiye almaktayız 2 yıldır maaşımıza zam yapılmamıştır. Yönetim Kurulu İkramiyemizi kaldırırsa yasal yönden hakkımızı arayabilirmiyiz    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre ücret artışları yılda en az iki kez ve ocak ile temmuz aylarında yapılmalıdır. Ancak ikiden fazla ücret artışı yapmak yönetim kurulunun takdirindedir. Yine bu düzenleme gereğince ücret artışı Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumunca bir önceki yıl için açıklanan üretici fiyat endeksi oranından aşağı olamaz, ancak bu orandan daha yüksek bir artış oranını belirlemek yine yönetim kurulunun takdirindedir. Yönetmeliğin 41.maddesinin 1.fıkrasında ise "Personele,imkanlar dahilinde, yönetim kurulunun kararı ile yılda iki adedi geçmemek üzere birer aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilebilir" denildiğinden, personele ikramiye verilmesi hususu yönetim kurulunun takdirindedir, ancak yönetim kurulu yılda en fazla iki kez ikramiye verilmesi hususunda karar alabilir. 
 Soru Tarihi:2010-03-12 10:47:26   Cevap Tarihi:2010-03-12 17:22:58

Soru: İzmir de bir esnaf odasının Genel Sekreteriyim. Göreve yeni başlamam sebebiyle bilmediğim bazı hususlar ver. Yönetim kurulu toplantısına sebebpsiz yere katılmayan bir yönetim kurulu üyesinin üyeliğinin düştüğünü biliyorum ama bunun için nasıl bir tutanank tutmalıyım, bunu ispat için yönetim kurulu karar defterleri yeterli mi, katılmamama sebebini yazılı bir şekilde mi vermeli ?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 53.maddesi gereğince yönetim kurulu toplantılarının çağrısı üyelere yazılı olarak yapılmalıdır. Bu düzenlemeye uygun yapılan çağrıya rağmen mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Bu durum yönetim kurulu toplantısında alınacak karar ile tespit edilebilir. Toplantıya katılmama nedenini yazılı olarak bildiren üyelerin geçerli bir mazereti bulunması halinde üyelikleri düşmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2010-03-12 10:53:01   Cevap Tarihi:2010-03-12 17:23:20

Soru: esnaf odasına kayıtlı iken yem bayiliği alıp Ticaret Odasına kaydoldum fakat işlerim bozulunca yem bayiliğini kapattım halen ekmek fabrikasını işletmekteyim hem ticaret odasına hemde esnaf odasına kayıtlıyım. esnaf odası başkanlığına aday olabilirmiyim itirazla başkanlığım düşermi    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Odaya kayıt? başlıklı 6.maddesi son fıkrasında ?Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince kişinin aynı mesleki faaliyetinden dolayı her iki odaya kayıtlı olması hukuken mümkün değildir. Ancak bir kişinin farklı mesleki faaliyetlerinden dolayı hem esnaf ve sanatkar hem de ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. 5362 sayılı Kanunun 9.maddesi (a) bendi gereğince esnaf ve sanatkarlar genel kurul toplantısına katılacaklar listesinde adı bulunan ve 50.maddesinde sayılan şartları taşıyan her genel kurul üyesi oda organ seçimlerinde aday olabilirler. Bunların adaylıkları ilgili itirazları inceleme ve karar alma yetkisi ilçe seçim kurulu hakiminin takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-12 11:05:22   Cevap Tarihi:2010-03-12 17:23:45

Soru: 5-6 yıldır odamıza aidat ödemeyen üyeler mevcut vergi kayıtlarını kontrol ettiğimizde 2-3 yılönce vergi kayıtlarını kapattıkları görünüyor.Oda yönetim kurulu bu kayıtları RESEN SİLEBİLİR Mİ? oda kaydını sildikten sonra icra takibi yapıla bilirmi? teşekkürler.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 8.maddesinde belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir. Ancak bu üyelerin sicil kaydının silinmesi için ilgilinin talebi gerekmektedir. Bu oda üyelerinin odaya aidat borçları bulunuyor ise 5362 sayılı Kanunun 61. maddesi gereğince oda kaydının silinmesine ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı tarih itibariyle aidat borçlarının ilamlı icra yoluyla takibi mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-03-12 11:20:25   Cevap Tarihi:2010-03-12 17:24:06

Soru: Başka bir esnaf tarafından, tescilli markam olan markam ve logom kullanılmaktadır.Bunu engellemek için ne yapmalıyım.    Cevap: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun hükmünde kararname ile Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümleri çerçevesinde markanıza yapılan haksız rekabetin önlenmesi davası açabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-03-12 11:59:33   Cevap Tarihi:2010-03-12 17:24:32

Soru: 5362 s.k.göre 15.08.2005 tarihinde üye kaydı silinen bir kişinin bu gün müracaat ettiğinde silindiği tarihe kadar olan aidat borçlarının tarafımızca tahsil edilmesi uygunmudur.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61.maddesi gereğince kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. 
 Soru Tarihi:2010-03-12 15:07:26   Cevap Tarihi:2010-03-12 17:24:51

Soru: genel kurul sonuçlandıktan sonra gönderilmesi gereken evraklar hangileri ve nerelere gönderilecektir.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince kesinleşen seçim sonuçları üst kuruluşlara ve bakanlığa bildirilir. 5362 sayılı Kanunun 11.maddesi (r) bendi gereğince genel kurul evrakını genel kurulu takip eden 10 gün içinde bağlı bulunduğu birliğe ve varsa federasyona göndermek oda yönetim kurulunun görev ve yetkiler arasında yer almaktadır. Bu düzenlemeler gereğince, genel kurul evrakı; genel kurul toplantı tutanağı, bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri raporu, ilçe seçim kurulu başkanlığı tutanağı (mazbata) görev taksimini içeren yönetim kurulu karar örneği ve genel kurula ilişkin diğer evrak ve yazışmalar tam takım olarak üst kuruluşlara ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü kanalıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bir üst yazı ile gönderilir. 
 Soru Tarihi:2010-03-12 15:22:39   Cevap Tarihi:2010-03-12 17:26:46

Soru: işçime 700 tl veriyorum.begenmiyor.aynı işi yapan başka işyerlerine karşı kendini kıyaslıyor.MAKSADI 6 SENELİK KIDEM TAZMİNATINI ALIP KAÇMAK.BUNLAR 5 SENE ÇALIŞ,İŞVERENLE TARTIŞ KIDEM TAZMİNATINI 7000 TL Yİ AL İŞVEREN NEDERSE ETSİN MANTIGI VAR.BENİM KÖTÜ LAF SÖYLEMEM İÇİN ELİNDEN GELENİ ÇAKTIRMADAN YAPIYOR.MAKSAT İŞVEREN KÖTÜ SÖZ SÖYLEDİ DEYİP KIDEM TAZMİNATI ALMAK.BU TÜR İŞÇİLERE NE YAPMAK LAZIM BÖYLE İŞÇİLER İNSANI HERGÜN GÜNAHA SOKAR.BENİ HERHANGİ BİR KURUMA ŞİKAYET EYSE CEZA FALAN ALIRMIYIM.    Cevap: 4857 sayılı İş Kanununun 120.maddesi ile 1475 sayılı İş Kanunun 14.maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre; 1475 sayılı Kanunun "Kıdem Tazminatı" başlıklı 14. maddesi halen yürürlüktedir. Bu düzenlemede yer alan nedenlerle İş Kanununa tabi işçilerin hizmet akitlerinin feshedilmesi ve yine düzenlemede sayılan diğer nedenlerle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Sorunuzda yer alan şikayetleriniz soyut olaylara dayanmaktadır. Ancak iş akdinin feshinde işçiye kıdem tazminatı ödenmemesi için haklı ve geçerli sebepleriniz olması gerekmektedir. Aksi takdirde işçinin dava yoluyla kıdem tazminatı ve İş Kanunundan kaynaklanan diğer hak ve alacaklarını talep etmesi mümkün olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-03-12 15:29:54   Cevap Tarihi:2010-03-18 17:03:24

Soru: Başkanımız şu anda odamıza ait aracı değiştirmek istemektedir fakat odanın bütçesi el vermediği için bankadan kredi kullanmayı istemektedir Genel kurulda Odayı borçlandırmak adına hiç bir yetki alınmamamıştır Bu kredi çekmeye yönetim kurulu yetkilimidir kullanmasında her hangi bir sakınca varmıdır....    Cevap: 5362 sayılı kanunun 10/j maddesinde''Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek.''oda genel kurulunun yetkileri arasında düzenlenmiştir.Oda genel kurulu kararı yoksa borç alınamaz. 
 Soru Tarihi:2010-03-15 10:32:21   Cevap Tarihi:2010-03-15 16:27:41

Soru: esnaf kefalet koop. kullanılan kredilerin icralık dosyalarında ödeme kolaylığı, taksitendirme imkanı, yeniden yapılandırma varmı?varsa en fazla kaç taksit olabilir?icralık 2 dosyam var.    Cevap: Bu konuda alacaklınız olan esnaf kredi kefalet kooperatifi ile veya varsa vekili ile görüşerek ödeme planını belirlemeniz mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-03-16 17:43:01   Cevap Tarihi:2010-03-17 09:04:03

Soru: Oda yönetim kurulu yıllık aidat alacağı olmasına rağmen ekonomik sıkıntı denedi ile iş akdini fes edebilirmi.Teşekkürler    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 67.maddesinde işten çıkarma işlemlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.Yönetmeliğin 5.maddesinde ise genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile personel alınacağı düzenlenmiştir.Buna göre işten çıkarma hususunda da yönetim kurulunun karar alması gerekmektedir. İşçinin haklı neden olmaksızın iş akdinin feshedilmesi halinde İş Kanunundan kaynaklanan hak ve alacaklarını talep etme hakkı doğacaktır. Ekonomik sıkıntı nedeniyle iş akdinin feshedilmesi konusunda feshin geçerli sebeple yapılıp yapılmadığı hususunda takdir yetkisi mahkemededir. Ancak iş mahkemeleri çoğunlukla işçi lehine yorum yapmaktadırlar. Öte yandan kendi iradeleri ile süresi içerisinde yıllık aidatını ödemeyen esnaf ve sanatkarların bu borçlarının tahsili oda yönetim kurulu açısından kanuni bir yükümlülüktür. 
 Soru Tarihi:2010-03-18 11:42:21   Cevap Tarihi:2010-03-18 17:14:09

Soru: adamız bazı üyelerine borcu oldukları gerekcesiyle fiş ve fatura vermiyor bir oda borcnedeniyle vergi evrakı olan fiş ve faturayı mermeyebilirmi vermek zorundaysa ne yapması gerek saygılarımla    Cevap: Üyelerin, odalarına aidat borçları bulunsa dahi kendilerine basit usul belgelerinin ve hizmetlerinin verilmesinin zorunlu olduğuna dair açıklama 2006/48 sayılı genelgede açıkça belirtilmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-03-18 19:17:48   Cevap Tarihi:2010-03-19 11:36:18

Soru: Birliklerde personel alımında kadro cetveli olması zorunlumudur.her personel için ayrı ayrı cetvel oluşturulup genel kurul onayından geçirilmesimi gerekmektedir.yönetim kurulu kararı yeterli değilmidir.kadro cetveli olmadan işe alınan personelin çalıştığı dönemde aldığı maaşlar daha sonra tekrar istenebilirmi.veya başkan ve yönetim kurulundan.işe müracat tarihi:01.07.2004 yönetim kurulu karar tarihi:13.07.2004 işe başlama tarihi:15.07.2004 işten ayrılma tarihi:kasım 2005 bu şekilde alınan bir personelin işten ayrılmasından sonra yeni yönetim bu ücreti eski yönetimden talep edebilirmi.isterse yönetmeliğin hangi maddesine göre isteyebilir.ayrıca şu an hangi yönetmelik geçerlidir.o tarihteki mi şimdiki yönetmelikmi geçerlidir.yardımlarınız için teşekkür ederim.    Cevap: Sorunuzda geçen tarihlerde 507 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine Ait Personel Muhasebe ve Muamelat Yönetmeliği yürürlükteydi. Bu Yönetmeliğin ?Kadroların Tespit Şekli? başlıklı 21.maddesinde ?Birliklerde hizmetin gerektirdiği bütün görevler için görevi, unvanı, adet ve niteliği belirtilmek suretiyle kadrolar bir cetvel halinde tespit edilir.?;?Kadroların Hazırlanması ve Kabulü? başlıklı 22. maddesinde ?Hizmetin gerektirdiği kadrolar bütçe imkanları göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca tespit edilir ve genel kurulca onaylanarak uygulamaya konur.? Ve ?Atama işlemi? başlıklı 25.maddesinde ?Yukarıdaki maddelerde belirtilen şekil ve şartlar içinde durumu başkanlıkça uygun bulunan isteklilerin bütçede tespit edilen kadroya atanması yönetim kurulunca yapılır.? denilmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-19 11:18:39   Cevap Tarihi:2010-03-19 11:56:59

Soru: Esnaf Odaları Birliğinden Başkanlar Meclisi Toplantısı Hangi şarlarla talep edilir. acil teşekkür ederim.    Cevap: Birlik başkanlar kurulu; istişare organı olup, birlik çalışma bölgesindeki esnaf ve sanatkâr ile odalara ilişkin meseleler hakkında birlik yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur. Birlik yönetim kurulu başkanı, başkanlar kurulunun da başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya yetki verilen birlik yönetim kurulu başkan vekili başkanlık eder.Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile yılda bir defa eylül ayında kendiliğinden toplanır ve gerektiğinde birlik başkanının veya başkanlar kurulunun çoğunluğunun yazılı çağrısı ile her zaman toplanabilir. 
 Soru Tarihi:2010-03-19 14:43:13   Cevap Tarihi:2010-03-19 16:43:13

Soru: Esnaf odası çalışanıyım yönetimin ücretsiz izne çıkarma yetkisi varmı    Cevap: Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri Ve Federasyonları Personel Yönetmeliği?nin ?Ücretsiz izin? başlıklı 33. maddesinde ?Personelden, üç hizmet yılını tamamlamış olanlara ve istekleri halinde görev süreleri boyunca ve bir defada altı aya kadar yönetim kurulu kararı ile ücretsiz izin verilebilir. Altı ayı aşan talepler ayrıca değerlendirilir.Yurt içinde veya yurt dışında sadece master veya doktora eğitimine bağlı ücretsiz izin taleplerinde, resmi eğitim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, birim amirinin teklifi, genel sekreterin uygun görüşü ve yönetim kurulu kararı ile ücretsiz izin verilebilir. Personelin ücretsiz izinli bulunduğu süre içerisinde, ilgili oda, birlik veya federasyon dışında herhangi bir işverene bağlı olarak ücret karşılığı çalıştığının tespit edilmesi halinde hakkında disiplin hükümleri uygulanır.? denilmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-22 16:34:55   Cevap Tarihi:2010-03-22 17:26:30

Soru: Oda genel sekreteri iken başkanlığa aday olup kazanan kişinin oda sekreterliğinden ayrılmasında kıdem tazminatı ödenecekmidir? Neye göre?    Cevap: 4857 sayılı İş Kanununun 120.maddesi ile 1475 sayılı İş Kanunun 14.maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre; 1475 sayılı Kanunun "Kıdem Tazminatı" başlıklı 14. maddesi halen yürürlüktedir. Bu düzenlemede yer alan nedenlerle İş Kanununa tabi işçilerin hizmet akitlerinin feshedilmesi ve yine düzenlemede sayılan diğer nedenlerle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Ancak işçinin işten kendi isteğiyle ayrılması halinde kural olarak kıdem tazminatı hakkı doğmaz. 
 Soru Tarihi:2010-03-22 16:37:34   Cevap Tarihi:2010-03-22 17:26:48

Soru: seçimlerden sonra odamızda demirbaş listesini bulamadık böle bi defter olmalımı eger olmalıysa ne yapmamız lazım odamızdaki eşyaların faturaları var    Cevap: 31 Aralık 2007 tarih, 26743 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği’nin “Kullanılacak beyanname, defter, makbuz ve evrak” başlıklı 63.maddesinde söz konusu Yönetmeliğin 2. no’lu ekinde örnek numaraları ve isimleri belirtilen beyanname, defter, makbuz ve evrakların esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında kullanılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 2.no’lu ekinin 11.bendinde Örnek No: 060 Demirbaş Eşya Defteri de esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında kullanılacak defterler arasında sayılmıştır. İlgili Yönetmeliğe www.tesk.org.tr adresinde yer alan mevzuat ana başlığının yönetmelikler bölümünden ulaşmanız mümkündür. Söz konusu demirbaş eşya defterine odanıza ait demirbaşların kaydedilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-23 00:38:13   Cevap Tarihi:2010-03-23 15:41:00

Soru: slm benim baykal plan proje elektrik diye şirketim var şirketimin proje yapması için teknisyeni var şirket olarak ticaret odası kaytı var ama proje onayı için teknişsyeni elektrikçiler odasına kayıt ettirdim ama elektrikçiler odası projelerimi onay yapmıyor ticaret odası yapsın diyor ama birde tadaş ticaret odasının onayını istemem elektrikçiler odası kayıt ettirmeniz lazım diyor buı durumda ben ne yapmalıyım şuan mağdur durumdayım eger bir şirket varsa neden proje yapmasın zaten şirketin klurluşu plan proje elektrik mühen disbile çalıştırması lazım degilmi bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 13.maddesinin 1. fıkrasında “Resmî ve özel kuruluşlarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26ncı maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir ve verilir.” denilmektedir. Bu düzenleme gereğince esnaf ve sanatkarlar odaları ancak kendi üyelerine hizmet verebilmektedirler. Şirketinizin işlerinden dolayı esnaf ve sanatkarlar odasının size hizmet vermesi mümkün bulunmamaktadır. Konu daha ayrıntılı bilgi almayı gerektirdiğinden Hukuk Müşavirliğimize 0 312 418 32 69 no'lu telefondan ulaşmanız halinde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-03-23 07:52:35   Cevap Tarihi:2010-03-23 15:19:00

Soru: yapmış oldugumuz seçim sonucunda yönetim kurulu kendi aralarında 1 başkan vekili belirledi .ancak yuönetim kurulu kendi aralarında 6 şar aylık dönemlerde dönüşümlü olarak başkan vekilliği yapabilirmi?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 54.maddesi 3.fıkrası gereğince esnaf ve sanatkarlar odalarında yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan vekili seçmektedir. Yasada başkan vekilliğinin dönüşümlü yapılacağına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Anayasanın 135.maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Bu nedenle yönetim kurullarının kararları idari işlem niteliği taşımaktadır. İdare hukukunun genel prensipleri gereği idari işlemler aynı usullerle ve haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde ilgili idare tarafından geri alınabilir. Buna göre; odanız yönetim kurulu başkan vekilinin kendi isteğiyle bu görevinden ayrılması halinde yerine yeni bir başkan vekili seçilebilecektir. Ancak başkan vekilinin bu yönde bir irade beyanı olmadığı takdirde görevden alınması ancak hukuken haklı ve geçerli bir sebebin olması ve yönetim kurulu tarafından karar alınması halinde mümkündür.  
 Soru Tarihi:2010-03-27 21:06:00   Cevap Tarihi:2010-03-29 09:43:00

Soru: SAYIN YETKİLİ BEN K.MARAŞ ATTARLAR OASININ YENİ BAŞKANIYIM ODAMIZ BÜNYESİNDE ÇOK FARKLI ESNAF GRUBU BULUNDURDUĞUNDAN ADININ DEĞİŞTİRMEK İSTESEK YAPMAMIZ GEREKEN KONUSUNDA YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM SAYGILARIMLA.ATTARLAR ODASI BAŞKANI CUMA GÜLER    Cevap: oda isim değişikliği statü değişikliğine girer.Bu nedenle Bakanlıktan alınacak ön izin ile birlikte genel kurul kararı gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-03-31 11:00:00   Cevap Tarihi:2010-03-31 15:08:00

Soru: odamızın olağan genel kurulu yapıldı genel kurulda başkan başkan vekili yönetim denetim kurulu ücretleri düzenlenmiş olup bu ücret leri 5362 sayılı yasanın 56 maddasi ne göre yönetim kurulu kararı artırıla bilirmi yapılacak ilk olağan veya olağan üstü genel kurulda onaylatılmasında bir sakınca varmı yönetim kurulu kararı ile başkan başkan vekili yönetim denetim huzur hakkı ücretliri artırılıp uygulana bilirmi     Cevap: 5362 sayılı Kanunun 56.maddesinde aylık ücretler ve huzur haklarını Kanunda belirlenen hadleri aşmamak kaydıyla belirleme yetkisi genel kurula verilmiştir. Genel kurulda belirlenen ücretleri yönetim kurulunun değiştirme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-03-31 15:43:00   Cevap Tarihi:2010-04-01 10:08:00

Soru: bir cafeteryam var bu mekanın içerisine internet salonu da açmak istiyorum internet cafe ruhsatı ayrı mı olması gerekiyor yoksa mevcut cafeterya ruhsatıma ekletebilirmiyim bunun herhangiş bir sakkıncası varmı?    Cevap: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesinde adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenleneceği talî faaliyet konularının ruhsatta ayrıca belirtileceği ve aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenleneceği belirtilmektedir. Esnaf ve sanatkarlar siciline her bir meslek için ayrı kayıt olunması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-04-16 11:47:00   Cevap Tarihi:2010-04-16 16:52:00

Soru: yeni kayıt olan üyelerden yıllık aiadat alınırmı    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61.maddesi (b)bendi gereğince kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. 
 Soru Tarihi:2010-04-01 14:35:00   Cevap Tarihi:2010-04-01 15:16:00

Soru: Teşkilatımız seçimlerinin tarihlerini belirleme yetkisi kimdedir? Haftaiçi seçim yapılabilirmi? Seçim kurulunun haftaiçi olarak belirlenen tarihte seçim yapılmasını kabul edip etmeme gibi bir yetkisi varmı?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 42.maddesinin 1. fıkrası gereğince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul toplantılarının tarihleri yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Kanunda genel kurul tarihlerinin hafta içi veya hafta sonu olarak belirlenmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından her iki dönemde de tarih belirlenmesi mümkündür. Kanunun 49. maddesinin 2. fıkrasında “Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir.” ve 3. fıkrasında “Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak genel kurul üyelerini belirleyen listeyi ve diğer hususları onaylar, onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak suretiyle, ayrıca Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yedi gün süre ile ilan edilir.” denilmektedir. Bu düzenlemeler gereğince yönetim kurulunca belirlenen genel kurul tarihinin de diğer hususlarla birlikte ilçe seçim kurulu hakimi tarafından onaylanması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-04-02 12:35:00   Cevap Tarihi:2010-04-02 17:00:00

Soru: Seçimde "Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası." maddesinde yönetim ve denetim kurulu ibra edilmesse seçim yinede yapılır mı ? Teşekkürler.     Cevap: 5362 sayılı Kanunun 43.maddesi gereğince Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurulu, her kuruluşun ana sözleşmesine uygun olarak düzenlenecek söz konusu madde ile belirlenen ve gerek görülmesi halinde ilave edilecek diğer gündem maddeleriyle toplanır. Söz konusu maddenin (ı) bendinde “Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası” ve (m) bendinde “Seçimler” ayrı ayrı gündem maddeleri olarak düzenlenmiştir. Buna göre; gündemin her maddesi ayrı ayrı görüşüleceğinden, yönetim ve denetim kurulu ibra edilmediği takdirde dahi gündemin diğer maddeleri de görüşülecek ve seçim maddesi gereğince de seçimler gerçekleştirilecektir. 
 Soru Tarihi:2010-04-02 17:32:00   Cevap Tarihi:2010-04-05 11:21:00

Soru: İyi günler sizden bi sorum olacak ben 01.02.1999 tarihinde esnaf odasında hizmetli olarak çalışmaya başladım 01.07.2009 tarihinde de oda genel sekreteri emekli oldu odanın gelirleri düşük olduğunda dolayı yönetim kuruluda beni genel sekreter olarak görevlendirdi ben fakat ilk okul mezunuyum.fakat eskiden beri çalıştığım için işleri biliyorum diye başkada eleman almak istemedi yönetim kurulu birileri gelipte ilk okul mezunu genel sekreter derse her hangi bir sıkıntı olurmu yönetim kuruluna bilgi verirseniz sevinirim.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 57.maddesine göre oda genel sekreterlerinin en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekmektedir.B u nedenle genel sekreterlik görevini yapmanız kanuna aykırıdır.Bu göreve bu niteliğe uygun bir kişinin yönetim kurulunca görevlendirilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-04-02 14:44:00   Cevap Tarihi:2010-04-02 17:15:00

Soru: İyi günler odalarda çalışan personel sözleşme yapması gereklimi sözleşme yapması gerekse nasıl bir sözleşme yapar örneği varsa gönderebilirmisiniz.    Cevap: 4857 sayılı İş Kanununun 8.maddesi gereğince iş sözleşmesi özel bir şekle tabi değildir. Ancak süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işverenin işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. 
 Soru Tarihi:2010-04-08 09:30:00   Cevap Tarihi:2010-04-09 15:21:00

Soru: bir işyerinde sigortalı olarak çalışan kişi kendi üzerine Basit Usül olarak mükellefiyet kaydını yaptırmıştır.Yalnız bu kişi odaya kayıt olmamıştır,belediyeden de ruhsat alınmamıştır.Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olma zorunluluğu varmıdır.Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 3.maddesi (a) bendindeki esnaf ve sanatkar tanımına uygun olarak ticari faaliyet gösteren kişilerin esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olma zorunlulukları bulunmaktadır.  
 Soru Tarihi:2010-04-15 19:06:00   Cevap Tarihi:2010-04-16 16:42:00

Soru: Malatya Mobilyacılar Odası Genel Sekreteriyim. İlimize bağlı Özsan San.Sitesinde bulunan mobilyacılar odamıza kayıt yaptırmak istiyorlar. Fakat yer olarak idari bakımdan ilçeye bağlı oldukları için, vergi kayıtlarının ilçe maliyesine kayıtlı oldukları için odamıza kayıtlarını yapamıyoruz. İlçede ise mobilyacılar odası olmamakla beraber karma oda var. Bu mobilyacıların odamıza kayıtları mümkünmüdür.     Cevap: Odaların çalışma bölgesi bulundukları ilçenin idari sınırlarıdır. Esnaf ve sanatkarlar da işyerlerinin bulundukları yerdeki odaya kayıt olmak zorundadırlar. Bu nedenle söz konusu üyelerin kayıtlarının ilçedeki karma odada olması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-04-14 15:45:00   Cevap Tarihi:2010-04-14 16:13:00

Soru: Malatya Mobilyacılar Odası Genel Sekreteriyim. Geçmiş yıllara ilişkin aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında yasal işlemler başlatmak istiyoruz. Fakat Başkan Avukata vekalet vermekten çekiniyor. Ben oda genel sekreteri olarak avukata vekalet verebilirmiyim. Yasal işlemlerin yapılmasına başkan da karşı değil ama gelip vekalet vermekten kaçınıyor. İlginize teşekkür eder acilen cevabınızı bekliyorum    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Başkan, temsil ve ilzam” başlıklı 54.maddesinin son cümlesinde “Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin müşterek imzaları bağlar.” Denilmektedir. Bu düzenleme gereğince Odanız adına vekalet verilmesine ilişkin olarak başkan ve genel sekreterin ortak imzası gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-04-14 15:29:00   Cevap Tarihi:2010-04-14 15:47:00

Soru: esnafların noter defter tastiki sırasında,noterin esnaf ve santkarlar sicil tastiknamesi isteme zorunluluğu hk.bilgi ve kanun maddesi ve genelge örneği talebi..    Cevap: Bu konuda eskiden zorunluluk vardı.Ancak Ticaret kanununda yapılan değişiklik ile sicil tasdiknamesi isteme zorunluluğu kaldırılmıştır.Bu konuda ayrıntılı bilgiye www.tesk.org.tr adresimizin mevzuat bölümünde yer alan genelgeler kısmından ulaşabilirsiniz.(2003/98 ve 2003/114 c sayılı genelgeler) 
 Soru Tarihi:2010-04-12 13:06:00   Cevap Tarihi:2010-04-14 09:47:00

Soru: İYİ GÜNLER GENEL KURULU BİTMİŞ BİR ODADA ÇOK SAYIDA VERGİ KAYITLARI TERK OLDUĞU HALDE ODA VE SİCİL KAYITLARI DEVAM ETMEKTE OLAN ÜYELERİN OY KULLANDIĞI TESBİT EDİLMESİ HALİNDE VE SEÇİME İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE YENİDEN SEÇİM YAPILABİLİRMİ YANİ VERGİ TERKİ OLAN ESNAFLAR ESNAFLIK VASFINI KAYBETMİYORLARMI CEVABINIZI BEKLİYORUM TŞK EDERİM.    Cevap: Hazirun listesine ilişkin itirazın yedi günlük askı süresi içerisinde yapılması gerekirdi. Bu süre hak düşürücü süredir. 
 Soru Tarihi:2010-04-12 16:28:00   Cevap Tarihi:2010-04-13 18:25:00

Soru: G.sekreterimiz emekli oluyor yerine gelecek kişiye nasıl devretmesi gerekir, yeni sekreter yönetim kurulu ne yapmalı teşekkürler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 57.maddesi gereğince genel sekreterin atanması, terfi, cezalandırılması ve görevine son verilmesi yönetim kurulu kararı ile yapılır. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği’nin 68.maddesinde kendi isteğiyle işten ayrılan personelin uhdesinde bulunan demirbaş, ayniyat, para, kıymetli evrak veya sair kıymetleri ile oda, birlik ve federasyona ait vesikaları ve yapmakta oldukları işleri amirlerince gösterilecek kimselere, böyle bir kimse gösterilmemiş ise bizzat amirlerine kurallara uygun olarak devir ve teslim etmek zorunda oldukları düzenlenmiştir.  
 Soru Tarihi:2010-04-15 11:18:00   Cevap Tarihi:2010-04-15 11:36:00

Soru: ESNAF ODASIYIZ İKDİSADİ İŞLETMEMİZDE ÇALIŞAN İKİ ARKADAŞIMIZDA ODA PERSONELİ SAYILIRMI İYİGÜNLER    Cevap: Esnaf odası ile esnaf odasının kuruluş amaçları çerçevesinde iştirak ettiği şirket ayrı tüzel kişilik olup, bu şirkette çalışan kişiler oda personeli sayılmaz. 
 Soru Tarihi:2010-04-15 10:57:00   Cevap Tarihi:2010-04-15 11:11:00

Soru: Yönetim kurulu üyesinin, Yönetim kurulu üyeliğinden istifa mektubu örneği yazarmısınız?    Cevap: İstifa dilekçesinin özel bir şekli bulunmamaktadır.Ancak dilekçenizin başına üyesi olduğunuz kuruluşun adının yer alması gerekmektedir.Ayrıca dilekçede istifa etme isteğiniz, ad soyad, tarih ve imzanın olması gerekir.  
 Soru Tarihi:2010-04-13 10:24:00   Cevap Tarihi:2010-04-13 17:56:00

Soru: Birlik bütçsinden spor kluplerine yardım yapılmasının hukuki bir sakıncası varmı?    Cevap: Birlik genel kurulunun görev ve yetkileri arasında bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek şartıyla kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapmak düzenlenmiştir. Ancak spor kulüpleri bu kapsama girmdiğinden ve birliğin amaçları kapsamında bir faaliyet olmadığından yardım yapılamaz. 
 Soru Tarihi:2010-04-13 10:40:00   Cevap Tarihi:2010-04-14 09:05:00

Soru: Birlik bütçsinden spor kluplerine yardım yapılmasının hukuki bir sakıncası varmı?    Cevap: 5362 sayılı kanunun 20/g bendinde birlik genel kuruluna bende de sayılan şartlarla kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapma yetkisi verilmiştir.  
 Soru Tarihi:2010-04-13 10:41:00   Cevap Tarihi:2011-01-28 12:06:00

Soru: İyi günler esnaf sanatkarlar odası olarak sanayi sitesi yaptırmak amacı ile kooperatif kurabilirmi kurabilirse nasıl bir yol izlemek gerek oda olarak.tşk    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 10. maddesine göre, Odalar bağlı bulunduğu Birliğin muvafakatini almak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarının karşılamak,mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak kooperatiflere iştirak etmek oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-04-20 10:23:00   Cevap Tarihi:2010-04-20 11:58:00

Soru: Odamız adına üyelerimize verilmek üzere vergi levhalarına benzeyen esnafın odamızın üyesi olduğunu gösteren belge bastırmayı düşünüyoruz. Bu belgede odanın amblemi ile beraber birliğimizin ve Konfederasyonumuzunda amblemini koysak yasal açıdan veya herhangi bi mahsuru olurmu.    Cevap: 31/12/2007 tarih ve 26743 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliğinin 63.maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları tarafından kullanılacak defter, makbuz, beyanname fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmî kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir. 
 Soru Tarihi:2010-04-21 09:05:00   Cevap Tarihi:2010-04-21 14:57:00

Soru: g.o.p. dükkanım var oda kaydı yapılmadı oda kaydı yaptıracam ama aksaraya gitmem gerekiyomus ben en yakın olan bayranpasa esnaf ve sanatkarlara kayıt yaptırabilirmiyim?    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 6.maddesinde “Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.”denilmektedir. Bu hüküm gereğince işyerinizin bulunduğu yerdeki esnaf ve sanatkar odasına kayıt olabilmeniz için öncelikle bağlı olduğunuz ilin esnaf ve sanatkarlar siciline kayıt olmanız gerekmektedir. İlçenizde oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulmamış ise kaydınız bağlı olduğunuz il birliğince tutulacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-04-21 11:48:00   Cevap Tarihi:2010-04-21 14:56:00

Soru: esnaf ve sanatkarlar odası denetim kurulu üyeleri iki aydır toplanmıyor üyenin biri noterden istifa etmiş ama toplanıp karara bağlamıyorlar bu bir suc değilmidir    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 55.maddesinde “Denetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla denetim kurulunca yazılı olarak denetim kuruluna çağrılır.” denilmektedir. İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Denetim kurulunun 55. madde gereğince toplanarak yeni üyenin katılımını sağlaması gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-04-21 17:50:00   Cevap Tarihi:2010-04-26 14:22:00

Soru: vefatından sonra reddi misas davası açılan ve karara bağlanan bir üyenin sicil işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. aynı durum oda aidatı içinde geçerlimidir. saygılarımla.    Cevap: Reddi miras davası sonucunda alınan mahkeme kararı kesinleşmiş ise, bu davayı açan mirasçılar murisin tüm alacakları ve borçlarını reddetmiş olacaklardır, eğer kesinleşmiş mahkeme kararı var ise bu murisin bütün borçlarını kapsayacaktır.  
 Soru Tarihi:2010-04-22 10:50:00   Cevap Tarihi:2010-04-26 14:28:00

Soru: Üyenin nisan ayında üyelikten terk etmesiyle 2010 yılı aidatı olan 73.00TL tamamınınmı tahsil edilmesi gerekir.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61.maddesinde "Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır." denilmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-04-22 14:35:00   Cevap Tarihi:2010-04-24 21:04:00

Soru: 394 sayılı Kanunun 4.maddesinde ise istisnalardan olan lokantalar haricinde içkili lokantalardan hafta sonu çalışma ruhsatı harcı alınmakta olup bu işlem doğrumudur.Teşekkür ederim hamit levent gürer oda başkanı     Cevap: Bu konuda Konfederasyonumuzca açılan dava lehe sonuçlanmış ve bazı meslek kolları açısından(bu meslek kollarına lokantalar da dahildir.)hafta tatili ruhsatı kaldırılmıştır.Konunun İçişleri Bakanlığınca belediyelere duyurulmasına ilişkin olarak Konfederasyonumuzca Bakanlığa yazı da yazılmıştır. Belediyeler nezdinde uygulamada birliğin sağlanmasını teminen İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-07-12 12:22:00   Cevap Tarihi:2010-07-12 13:49:00

Soru: ben hediyelık eşya işi yapıyorum ilk dukkan açışım. oda kaydını 28.12.2009 tarıhınde yaptım. senelık aidatları oldugunu söylemedıler bende bılmedıgım için dogal olarak sormadım. 3 gun için benden 1 senelık ucretını istedıler. ben vermek istemedım ve vermedım onuda açıklayım 18.11.2009 da dukkanımı açtım malıye ye 2 aylık vergı vedım odaya da 3 gunluk ucretı ne ıse onu vermem gereklı degılmı ne yapmalıyım acaba.    Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61.maddesinin (b) bendinde “Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.” denilmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-04-26 17:44:00   Cevap Tarihi:2010-04-27 17:14:00

Soru: icraya verdiğim senetim 2,5 yıldır icrada zaman aşım süresi 3 yıla az kaldı avukatım her yıl yazışmayla takib eddiğini iletti,3 yıl bitiminde,tekrar avukata verib devam edmem gerekirmi yoksa takibi avukatımınmı yapması gerekiyor.tekrar icra açmak için ücret ödemem gerekiyormu yoksa avukatım anlaştığımız %20oranındaki ücretlemi devam edecek.    Cevap: Borçlunuz aleyhine başlatmış olduğunuz icra zamanaşımı süresini kesmiştir. Avukatınıza ödeyeceğiniz vekalet ücretinin miktarının belirlenmesi konusunda avukatınız ile mutabakat sağlamanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-04-27 05:07:00   Cevap Tarihi:2010-04-27 17:15:00

Soru: İyi Günler; Kastamonu İlinde esnaflık yapmaktayım. Aynı Mahallede 3 cadde üzerimde apartman altında kırtasiyecilik yapan bir kişiye kiraya verdiğim bir dükkanım daha bulunmaktadır. Dükkanı kırtasiyeciye verirken 1 yıllık kontrat yaptım, ilave olarak 1000 TL’lik teminat senedi aldım. Ancak aradan 4 ay geçmesine rağmen bu güne kadar kiracıdan kira alamadım. Bugün yarın diyerek sürekli beni atlatıp durdu. Geçen gün kira için tekrar gittiğimde kişinin dükkanın kepenklerini kapatıp şehir dışına kaçtığını bir daha da gelme ihtimalinin olmadığını, ayrıca apartman yönetimine de 4 aylık aidat borcu bulunduğunu öğrendim. Dükkanın yedek anahtarı bende mevcuttur. Sizden öğrenmek istediğim dükkanı herhangi bir merciye bildirmeden kendim açıp, içerisindeki mallara el koyabilir miyim veya kendisinin gelmesini beklemeden tekrar kiraya verebilir miyim. Çok zor durumda kaldım dükkanı kendim açıp mallara el koyup tekrar kiraya versem şikayet edilirsem suçlu olur muyum. Lütfen bana yardımcı olun. Bu konuda ne yapmam gerekiyor. Teşekkür ederim.     Cevap: Borçlar Kanunu hükümleri gereğince kiralayan olarak, kira borcunu ödemeyen kiracının kiralananın içindeki eşyalarına el koyma hak ve yetkiniz bulunmaktadır. Ancak bunun için sulh hukuk mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Aynı zamanda borcunu ödemeyen ve kiralananı terk eden kiracı aleyhine savcılığa suç duyurusunda bulunmanız da mümkündür. 
 Soru Tarihi:2010-07-14 00:00:00   Cevap Tarihi:2010-07-15 09:27:00

Soru: bakkallar odası başkanı olarak bakkallar tütün satanlar olarak görülüp hafta tatil ruhsat vergisi ödemeyebilirlermi?bunu çoğu meslek 1924 anayasasına bakılıp ödemiyor.bende üyelerimin bu parayı ödememesini istiyorum ne yapabilirim lütfen yardımcı olun    Cevap: 394 sayılı Kanunda sayılan işyerleri açısından ruhsat vergisi ödemeden pazar günleriişyerlerini açılabilmesine ilişkin olarak Konfederasyonumuzca İçişleri Bakanlığı aleyhine açılmış davamız vardır.Ancak davanın yargılaması devam etmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-04-27 18:26:00   Cevap Tarihi:2010-04-28 09:10:00

Soru: YEDEK YÖNETİM VE ASIL YÖNETİM İSTİFA EDERSE BAŞKANIN DURUMU NE OLUR YÖNETİM KURULUNA SEÇİLEN BİR KİŞİNİN ODAYA KAÇ YILLIK ÜYE OLMASI GEREKMEKTEDİR.2 YILDAN AZ OLAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇİLDİKTEN SONRA NASIL DÜŞÜRÜLÜR ODAMIZIN 2500 ÜYESİ BULUNMAKTADIR GENEL SEKRETERİN MAAŞI NE OLMASI GEREKMEKTEDİR.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 53.maddesinin 4.fıkrasında “Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde; üç ay içinde yapılacak seçimlere kadar, odalar birlik tarafından, birlikler ve federasyonlar Konfederasyon tarafından, Konfederasyon ise Bakanlık tarafından yönetilir.” denilmektedir. Bu düzenleme gereğince asıl ve yedek yönetim kurulu üyelerinin istifası halinde, oda üç ay içinde yapılacak genel kurula kadar birlik tarafından yönetilecektir. Kanunun 50.maddesinin (b) bendinde yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak genel kurul üyelerinin oda organlarına üye olarak seçilebilmeleri için aranan şartlar arasında sayılmıştır. Bu maddenin son fıkrasında ise; “Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir.”denilmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği’nin 37.maddesinin 1. fıkrasında “Personel ücretleri; görev unvanı, eğitim durumu, oda, birlik veya federasyonda geçen fiili hizmet süresi göz önünde bulundurularak, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilir.”denilmektedir. Bu düzenleme gereğince genel sekreterin ücretini belirleme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Personel ücreti belirlenirken oda üye sayısı esas alınmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-07-13 11:51:00   Cevap Tarihi:2010-07-14 10:20:00

Soru: Kendime ait stor perde üzerine yani perde üzerine iş yeri açmak istiyorum.Yapılması gereken ödemeler ve işlemler hakkında tarafınızdan bilgi arz ediyorum. Saygılarımla.    Cevap: www.tesk.org.tr adresimizde işyeri açarken istenilen belgeler yer almaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-07-07 19:01:00   Cevap Tarihi:2010-07-08 15:01:00

Soru: FIRIN CALIŞTIRIYORUM PAZAR RUHSATI İÇİN HARC YOK DENDİ FAKAT BELEDİYE ALIYOR VARMI YOKMU    Cevap: Bu konuda Konfederasyonumuzca açılan dava lehe sonuçlanmış ve bazı meslek kolları açısından(fırınlar da vardır)hafta tatili ruhsatı kaldırılmıştır.Konunun İçişleri Bakanlığınca belediyelere duyurulmasına ilişkin olarak Konfederasyonumuzca Bakanlığa yazı da yazılmıştır.Yaşanan kargaşa kısa sürede ortadan kalkacaktır.  
 Soru Tarihi:2010-07-07 16:06:00   Cevap Tarihi:2010-07-08 15:11:00

Soru: 5362 sayılı kanun cercevesınde uyelerimizde aidatlar hukukı yollardan nasıl toplarız hangi maddelere dayanarak nasıl bı yazı göndermemiz gerekir yardımcı olursanız     Cevap: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ?Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri? başlıklı 61?inci maddesinin 4.fıkrasında ?Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.? denilmektedir. Bu düzenleme gereğince yıllık aidat borcu bulunan oda üyeleri aleyhine bu aidat borcuna ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilamlı icra takibi başlatmanız hukuken mümkün bulunmaktadır. Bu ilamlı icra takibini icra dairelerinden temin edebileceğiniz örnek ilamlı icra formuna uygun olarak doldurup, yönetim kurulu kararını da bu forma eklemeniz gerekmektedir. İlamlı icra takibinde borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde bu borcu ödemez ise icra takibi kesinleşecek ve borçlunun menkul ve gayrimenkul malvarlıkları üzerine haciz koydurma hakkınız doğacaktır. Odanızın mali durumu müsait ise icra takipleri için avukata vekalet vermeniz uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-04-29 10:00:00   Cevap Tarihi:2010-04-29 13:23:00

Soru: odanın baglı bulundugu sınırlar içersinde herhangi bir faaliyeti ve çalışır durumda işyeri olmayan fakat vergi kaydı ollan kişi yönnetim kuruluna veya başkanlığa aday ola bilirmi saygılarımla    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında organ üyeliğine aday olabilmek için öncelikle genel kurul üyesi olmak yani toplantıya katılacaklar listesinde yer almak ve Kanunun 50.maddesinde aranan seçilme şartlarını taşımak gerekmektedir. Bu kişilerin adaylıkları ile ilgili süresi içinde yapılan itirazları inceleme ve karara bağlama yetkisi ilçe seçim kurulu hakimine aittir. 
 Soru Tarihi:2010-04-29 11:16:00   Cevap Tarihi:2010-04-29 13:22:00

Soru: Esnaf odası yönetim kurulu asil görevinde bulunan bir kişi istifa etmek istediğinde hangi yola başvurmalı? Yani noter kanalı ilemi bunu yönetim kuruluna duyurmalı, yoksa istifasını direkt yönetim kurulunamı sunmalı.Teşekkür ederim.İyi çalışmalar..    Cevap: Yönetim kuruluna sunulacak istifa dilekçesinin yazılı, istifa beyanının açıkça ifade edilmiş ve kişinin imzasını taşıyor olması yeterlidir. İstifa dilekçesinin noter kanalıyla gönderilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-07-12 10:50:00   Cevap Tarihi:2010-07-12 10:56:00

Soru: fırın yaptık.ama içine fırın kurup makina alacak para kalmadı.sorum, acaba devlet böyle işyeri kuranlara para veriyormu.hibe vb.     Cevap: Sayın; Mehmet UYSAL KOSGEB tarafından girişimcilik destek programı kapsamında çeşitli destekler verilmektedir. Detaylı bilgilere www.kosgeb.gov.tr adresinden ve 0.312.595 28 00 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.Bilgilerinize sunarım 
 Soru Tarihi:2010-04-30 16:50:00   Cevap Tarihi:2010-07-05 16:04:00

Soru: 7ay oldu esnafım esnaf koperatıfıne üyemıyım dır 2inci sorum kredı çekebılırmıyım teşekkurler    Cevap: Koperatif derken esnaf odasını mı kastediyorsunuz?Ayrıntılı bilgi verdiğiniz takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-05-01 15:02:00   Cevap Tarihi:2010-05-03 09:53:00

Soru: yöneticilerin vergi mükellefliyetlerinin son bulması durumda ne yapılmalıdır..saygılar..    Cevap: Vergi mükellefiyetini sildirenlerden 6 ay içinde tekrar tesis ettirmeyenlerin oda üyeliği ve organlardaki görevi sona erer.  
 Soru Tarihi:2010-07-07 11:57:00   Cevap Tarihi:2010-07-08 14:49:00

Soru: ben dernekte denetim kurul üyesiyim dernek basaknın verdiği cekten dolayı bana bir sorumluluk varmıdır     Cevap: Dernek adına açılmış bulunan çek hesabında çek keşide etme yetkiniz bulunup bulunmadığı hususunda bilgi verdiğiniz taktirde cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2010-07-20 16:30:00   Cevap Tarihi:2010-07-21 06:25:00

Soru: esnaf odasına alınan resmi plakalı arabanın hangi şartlarda kullanılacagı ve güvenlik acısından sivil plaka da kullanılabilinirmi ne dair bir acıklama yapmanızı rica ederim     Cevap: Konu ile ilgili detaylı bilgi Konfederasyonumuzun 1997/72 sayılı genelgesinde yer almaktadır. Söz konusu Genelgeye www.tesk.org.tr adresinde yer alan mevzuat kısmının Genelgeler bölümünden ulaşabirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-07-20 19:21:00   Cevap Tarihi:2010-07-22 03:24:00

Soru: YÖNETİM KURULU ÜYEMİZE MADDİ YARDIM YAPABİLİRMİYİZ.ASİL YÖNETİM KURULU KARAR ALARAK    Cevap: Yönetim kurulunun bu nitelikte bir görev ve yetkisi bulu nmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-07-29 06:31:00   Cevap Tarihi:2010-08-03 06:51:00

Soru: iyi günler benım sorum. ben bayburt da yasıyorum ama burada ekmek fiyatları her bakkalda farklı fiyatlarda bunların sabit fiyat olması gerekmiyormu hergun ekmek fiyatını farklı alıyoruz çok garip bi durum cevap verebilirseniz sevinirim    Cevap: 5362 sayılı kanuna göre esnafların fiyat tarifeleri azami hadleri gösterir.Bu hadlerin altında satış yapabilirler ancak üstünde yapamazlar.Ücret tarifesini görmek istediğinizi belirterek tarifedeki miktarı öğrenebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-07-29 08:49:00   Cevap Tarihi:2010-08-03 06:55:00

Soru: 5362 sayılı kanundan önce ajanlığa kayıtlı olan ve herhangi bir odaya aktarımı yapılmayan ve maliye terk tarihi 2007 olan bu zamana kadar kaydını sicilden sildirmeyen kişiden aidat alınır mı? Aidat alınırsa lınacak aidat hangi yıllara ait olacak    Cevap: 5 yıllık zamanaşımı itirazında bulunursa ancak 5 yıllık aidatını alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-08-05 06:32:00   Cevap Tarihi:2010-08-05 08:09:00

Soru: Odamız üyelerinden yolcu taşıma işi ile uğraşan minibüscü esnaflarımız yolcu taşıma tarifesi talep etmektedirler. Ancak tarife taleplerinde okulların tatil olduğu yaz döneminde öğrenci indiriminin geçersiz olmasını, tarifede araçlarına yaz tatilinde binen öğrencilerden tam ücret alınacağına dair not eklenmesini talep etmektedirler. Kanunen tarifenin altına “Öğrenci İndirimi Yalnızca Okul Döneminde Geçerlidir” diye bir not ekleyerek, bağlı bulunduğumuz Birlikten bu şekilde tarife onayı isteyebilirmiyiz.     Cevap: Bu nitelikte bir ibare eklenemez çünkü öğrenci indirimi öğrenci kartı süresi boyunca geçerlidir. 
 Soru Tarihi:2010-08-05 07:26:00   Cevap Tarihi:2010-08-05 08:06:00

Soru: 2 aylık askerim esnaf sanatkarlara olan borcumun vadesi geldi borcumu dondurma gibi kanuni bir hakkım olsaydı    Cevap: Sorunuz yeterince açık değildir. Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifine mi borçlusunuz? Esnaf ve sanatkarlar odasına mı yıllık aidat borcunuz bulunmaktadır? Bilgi verdiğiniz takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-08-09 20:36:00   Cevap Tarihi:2010-08-10 08:31:00

Soru: 2001 yılında izmirde 7 aylık bir lokanta faaliyetım oldu. İşimi terk ettım. Muhaseebcım vergi dairesi kaydını kapatmıs ama esnaf ve lokantacılar odasını kapatmamıs. 2010 yılına kadar meslek odası aidat tahakkuk ettırmıs ve bu alacagın tahsılı için icra dairesine basvurarak alacagın takıbıne baslamıs. BEn 7 aylık faaliyetımden sonra izmirden ayrıldım. 5362 sayılı yasanın 8. maddesine göre üyeliğin sona ermesi koşullarını taşıyorum. TEk ihmalimiz bilgi vermemek. 7 aylık faaliyetım için 10 yıllık aidat+ gecikme zammı ödemem normalmidir. İtiraz hakkım varmıdır?    Cevap: Üyelik kaydınızın silindiği tarihe kadar olan aidatlarınızı ödemeniz gerekmektedir.Ancak 5 yıllık zamanaşımı itirazı ileri sürebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-08-11 10:09:00   Cevap Tarihi:2010-08-12 14:47:00

Soru: şöförler ve otomobilciler odasında şöför olarak kaydı bulunanların çıkarılan kanunla silinmeleri gerekmektedir.üzerlerinde ticari araç olmadığı,mal sahibi olmadıkları için.Örneğin bir üye 1999 yılında kaydolmuş 2000 yılına kadar aidatlarını ödemiş fakat 2000-2005 yılları arası aidat borçlarını ödememiştir.Bu üyenin 2005 yılına kadar ödemediği borçları alıp silmemiz gerekmektedir.Üyenin aidatlarının zaman aşımına uğraması alınmaması gibi bir durum söz konusu mudur?teşekkür ederim iyi çalışmalar iyi günler....    Cevap: Zamanaşımı süresi 5 yıldır. 
 Soru Tarihi:2010-08-12 11:58:00   Cevap Tarihi:2010-08-12 14:38:00

Soru: ramazan ayı münasebtiyle üyelerimize iftar yemeği ,ramazan paketi gibi yardımlar yapabilir miyiz? veya bu hizmetleri veren yardım kuruluşlarına,derneklere ,vakıflara belgelendirmek suretiyle bağış yapılabilir mi ?şimdiden teşekkür ederim    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 10.maddesinin ı)bendinde'' İmkânları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar vermek.''oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir.  
 Soru Tarihi:2010-08-12 12:20:00   Cevap Tarihi:2010-08-17 17:13:00

Soru: Merhaba Ben bir odada genel sekreter olarak çalışmaktayım. İlçemizde Ziraat odası bulunmadığı için ziraat odası kurmak istiyoruz. Ben bu kuracağımız ziraat odası yönetim kurulu üyeliğine girebilirmiyim.Ziraat odası başkanı olabilirmiyim.Teşekkürler    Cevap: Oda personeli yönetim kurulunun izni olmaksızın ücretli veya ücretsiz başka bir yerde çalışamaz. Ayrıca bu konu ziraat odalarının mevzuatı açısından da incelenmesi gereken bir konudur. 
 Soru Tarihi:2010-08-20 09:45:00   Cevap Tarihi:2010-08-25 09:15:00

Soru: slmlar. ben ilçede oda genel sekreteriyim.bizim odanın 2 bin civarı faal üyesi var. buna bağlı olarak maaşımın en az ne kadar olması gerekir. genel sekreter maaş hesaplamasıyla ilgili bir yöntem var mı ?    Cevap: Genel sekreterin maaşı yönetim kurulu tarafından belirlenir.Bu konuda ayrıntılı bir düzenleme 5362 sayılı kanunda bulunmamaktadır.Ancak personel yönetmeliğinin 37.maddesinde düzenleme bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-08-20 11:25:00   Cevap Tarihi:2010-08-25 09:30:00

Soru: slm. üyelerin odalara ödemek zorunda olduğu yıllık aidatların. odalar tarafından üyelere tebliğ edilmesi zorunlu mudur? mesela 6-7 yıldır aidatını ödemeyen ve aidatlardan haberdar olmadıklarını söyleyen bir çok üyeyle karşılaşıyoruz, ve şunu sölüyorlar; madem aidat ödeme durumumuz var onca zaman neden bizim haberimiz olmadı diye yakınanlar oluyor. biz oda çalışanları olarak bahse konu olan üyelere ulaşma imkanımız da olmuyor ya telefonunu değiştirmiş ya adresten taşınmış, yani iletişim,ulaşım imkanımız olmuyor(biraz uzun oldu ama bizi aydınlatırsanız iyi olur çünkü bu sorunla sık sık karşılaşıyoruz teşekkürler...)    Cevap: 5362 sayılı kanunun 61.maddesinde aidatlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.Aidatların zamanında ödenmesi öncelikle üyenin sorumluluğundadır ve üyenin bunu kendiliğinden bilmesi gerekir.Aidatını zamanında ödemeyen üyeye oda tarafından icrai takibat yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2010-08-20 13:52:00   Cevap Tarihi:2010-08-25 09:41:00

Soru: Oda veya Birlik adına bir futbol takımı kurarak,Amatör ligde mücadele vermek istiyoruz. Aceba yasal olarak buna iznimiz var mı? Takımın kurulması ve sezon boyunca yapılacak olan harcamaları ödeyebilirmiyiz? teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar.    Cevap: Odalar 5362 sayılı kanuna göre kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler. 
 Soru Tarihi:2010-08-20 14:39:00   Cevap Tarihi:2010-08-25 09:22:00

Soru: İyi günler.. Ben esnaf ve sanatkarlar odasında genel sekreterim. Yöremizdeki ziraat odasına çiftçi olarak kayıt yaptırmamda, ziraat odası yönetim kuruluna girerek yönetim kurulu başkanı olmam da 5362 sayılı kanuna göre bir sakınca ve yasak varmıdır.     Cevap: 5362 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılanYönetmelik hükümlerine göre personel yönetim kurulunun izni olmaksızın ücretli veya ücretsiz görev kabul edemez. 
 Soru Tarihi:2010-08-25 14:39:00   Cevap Tarihi:2010-08-26 15:04:00

Soru: bizde çalışan işçi var.bu işçi çalışırken başka işyerlerinde iş başvuru formu düzenlemiş,başka işe başlamak için.bu işçi bir gün ben başka iş buldum yarın işe gelmeyecegim derse ne yapmalıyız.işi aniden bırakabilirmi. çünkü bizim işde önemli.izin tazminat maaş ihbarname...vb.ne olacak. işçiyi mahkemeye versek bizim işi aniden bıraktı müşteri kaybettik diye, agır ceza alırmı.    Cevap: Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi tazminat talep edemez. 
 Soru Tarihi:2010-09-03 08:10:00   Cevap Tarihi:2010-09-14 14:06:00

Soru: 01.01.1995 TARİHİNDE ODAMIZIN KARAR DEFTERİ NOTERDEN TASDİKLENİP KULLANMAYA BAŞLANILMIŞ 31.08.2010 TARİHİNDE DEFTERDE YER KALMADIĞI İÇİN YENİDEN KARAR DEFTERİ TASDİKLETECEKTİM.06.06.2001 TARİHİNDE NOTERDEN TASDİKLENMİŞ KARAR DEFTERİ VAR HİÇ KULLANILMAMIŞ BUNU KULLANMAMIZDA BİR SAKINCA VARMI YOKSA YENİDEN DEFTERMİ TASDİKLETMMEİZ GEREKİR     Cevap: Bu konuda yasal bir engel bulunmamakla birlikte, noterden tasdikli ve kullanılmakta olan bir defter mevcut olduğu halde tekrar aynı konuda bir defterin daha noterden tasdik ettirilmesi teamüllere uygun bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-09-14 09:50:00   Cevap Tarihi:2010-09-20 14:39:00

Soru: ESNAF ODALARI BİRLİĞİNDE DENETİM KURULU TOPLANTILARI KAÇ AYDA BİR YAPILMASI GEREKİR. DENETİM KURULU TOPLANTILARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YAPILMA ZORUNLULUĞU VARMIDIR? YOKSA DENETİM KENDİ ARASINDA AYRIMI TOPLANMASI GEREKİR.    Cevap: Denetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar, 5362 sayılı Kanunun 55.maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereğince denetim kurulları ayda bir toplantı yaparlar.Denetim kurulları yaptıkları denetimlerin sonucunu üç ayda bir yönetim kurullarına, dönem sonunda da genel kurula rapor halinde sunarlar. Denetim kurulu toplantılarına denetim kurulu üyeleri katılır. 
 Soru Tarihi:2010-09-14 17:48:00   Cevap Tarihi:2010-09-15 17:03:00

Soru: 394 sayılı hafta tatili yasasına göre pazar günü berber ve kuaförlerın kapılmasını nasıl uygularız.bu konuda acıklamanızı beylıyoruz.    Cevap: 394 sayılı hafta tatili kanununa göre berber ve kuaförler belediyeye harç ödeyerek pazar günü işyerlerini açabilirler. 
 Soru Tarihi:2010-09-21 19:32:00   Cevap Tarihi:2010-09-22 12:16:00

Soru: 15.08.2005 tarihinde kanun gereği silinen üyelerin aidat borçlarını icra yolu ile tahsil edebilirmiyiz. Yoksa bu aidat borçları zamanaşımına uğramış mıdır? (Örneğin:2000 - 2005 yılları arası aidat borcu bulunan üyeler)    Cevap: 5 yıllık zamanaşımı bulunmaktadır. Ancak zamanaşımı itirazı boçlunun ileri sürmesi gereken bir itiraz olup kendiliğinden dikkate alınmaz. 
 Soru Tarihi:2010-09-22 14:47:00   Cevap Tarihi:2010-09-24 10:16:00

Soru: iyi günler maddi yönden sıkıntı çeken üyelerimize sıkıntılı günlerinde yardımcı olmak amacı ile odamız tarafından bir yardım sandığı kurmak istersek bu mümkünmüdür.prosedürü nedir.teşekkür ederim.    Cevap: 5362 sayılı kanunun 10/ı bendinde belge ve diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar vermek oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-09-28 12:46:00   Cevap Tarihi:2010-09-29 15:05:00

Soru: değerli başkanlarım ve sevgili yöneticiler benim tek bir sorum var. belediyelerin 394sayılı hafta tatili kanununda yer alıyormu? İzmir de berberler odası yöneticisiyim izmir 11 merkez ilçeden oluşmaktadır Bu 11 belediye farklı uygulama yapmaktadır bazı belediye 394 sayılı kanunda BERBER ESNAFI hafta tatili ÇALIŞMA ruhsatı ALAMAZ diyor Bazı belediyeler 394yasaya göre alabilir diyor SİZDEN BU KANUNDA BERBER ESNAFI TATİL RUHSATI ALABİLİRMİ! ALAMAZ MI??    Cevap: Belediyeden ruhsat alıp harcını ödeyerek tatil ruhsatı alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-10-07 22:27:00   Cevap Tarihi:2010-10-08 16:22:00

Soru: Üç Yönetim Kurulu Toplantısına mazeretsiz gelmeyen Yönetim Kurulu Üyesine Yönetim Kurulu üyeliğinden düştüğünü tebliğ edilmesi gerekirmi..    Cevap: Düşürülmesine ilişkin karar alındı ise tebliğ edilmesi uygun olacaktır.  
 Soru Tarihi:2010-10-08 16:01:00   Cevap Tarihi:2010-10-08 16:24:00

Soru: Üye aidatı yüzünden icraya düşümüş bir üyenin sonradan vefat ettiği öğreniliyor..Aidat ve avukat konusunda ne uygulama yapabiliriz?    Cevap: Mirasçıları borçtan sorumlu olur. 
 Soru Tarihi:2010-10-12 11:53:00   Cevap Tarihi:2010-10-12 15:07:00

Soru: Y . KURULU KARAR DEFTERİNDE BOŞ SATIR BIRAKILARAK İMZAATILIRMI VEHUKUKİ SAKINCASI VARMIDIR YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANIN ISRARI BÖYLE     Cevap: Yönetim kurulu karar defterinde sonradan ekleme yapılacak şekilde boşluk bırakılarak kayıt tutulamaz. Aksi şekilde yapılacak işlem ceza hukuku yönünden suç teşkil etmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-10-15 12:52:00   Cevap Tarihi:2010-10-20 17:19:00

Soru: Esnaf kefalet odasına kredi borcu olanın, ölmesi durumunda bu borç varislerinden ne şekilde alınır?. Eğer varislerin reddi-miras yapması durumunda bu borç nasıl alınır, yoksa borç silinebilir mi?    Cevap: Kişinin vefatı halinde tüm mal varlığı alacağı ve borçlarıyla mirasçılarına geçer. Bu anlamda mirasçılar 3. kişilere karşı miras bırakan yerine terekenin alacak ve borçları ile ilgili hak ve sorumluluklara sahip olurlar. Ancak borçlarla ilgili yükümlülükleri yerine getiremeyecek durumda olan mirasçılar reddi miras yoluyla bu sorumluluktan kurtulabilirler. Yalnız unutulmamalıdır ki reddi miras bir bütün olarak tüm mirasın kabul edilmemesi anlamına gelir ki bu durumda mirasçıların alacaklarla ilgili hakları da sona erer. Konuyla ilgili olarak kredi çektiğiniz esnaf kefalet kooperatifi ile görüşmeniz de uygun olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-10-15 22:09:00   Cevap Tarihi:2010-10-20 11:33:00

Soru: vergi terk tarihi itibarı ile odalarımızın aidat talepleri sona erermi? örneğin üye 2008 yılında vergi kaydını sildirmiş, 2010 yılında da oda ve sicil kaydını sildirmek için müracaat ettiğinde oda 2009 ve 2010 yılı yıllık aidatlarını talep edebilirmi ? açıklık getirirseniz sevinirim.kolay gelsin.    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince vergi mükellefi olmak veya vergiden muaf bulunmak esnaf ve sanatkarlar meslek odası üyeliği için aranan şartlardandır. Bu anlamda ticari faaliyetine son vererek vergi kaydını sildiren oda üyesi esnaf niteliğini kaybetmektedir. Ancak 5362 sayılı Kanunun 61.maddesi 4.fıkrası gereğince oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibariyla alınır. Dolayısıyla oda üyeliği kaydı sona ermediğinden aidat ödeme yükümlülüğü de devam etmektedir. Dolayısıyla vergi kaydının silinmesine rağmen oda üyeliğinin sürdürmesi halinde aidat ödeme yükümlülüğü devam edecektir.  
 Soru Tarihi:2010-10-18 17:24:00   Cevap Tarihi:2010-10-20 11:44:00

Soru: mesleki oda üyelik aidatında kişi öleli 7 sene olduysa bu alacak tasil edilebilir mi yoksa zamanaşımına uğrar mı    Cevap: Kişinin vefatı halinde tüm mal varlığı alacağı ve borçlarıyla mirasçılarına geçer. Bu anlamda mirasçılar 3. kişilere karşı miras bırakan yerine terekenin alacak ve borçları ile ilgili hak ve sorumluluklara sahip olurlar. Ancak borçlarla ilgili yükümlülükleri yerine getiremeyecek durumda olan mirasçılar reddi miras yoluyla bu sorumluluktan kurtulabilirler. Yalnız unutulmamalıdır ki reddi miras bir bütün olarak tüm mirasın kabul edilmemesi anlamına gelir ki bu durumda mirasçıların alacaklarla ilgili hakları da sona erer. Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince zamanaşımı süresi 5 yıldır. Buna göre, mirasçılar eğer mirası reddetmemişler ise geriye dönük olarak 5 yıllık aidat borçalarının ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-10-19 10:54:00   Cevap Tarihi:2010-10-20 12:00:00

Soru: esnaf odasına 2006 kasımda üye oldum sonra dünkanı 2007 haziranda devrettim ama kaydım silinmedi 8 ay aidatmı öderim yoksa bu güne kadar olanların hepsini ödemem gerekir    Cevap: 5362 sayılı Kanunun 61.maddesi 4.fıkrası gereğince oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibariyla alınır. Dolayısıyla oda üyeliği kaydı sona ermediğinden aidat ödeme yükümlülüğünüz de devam etmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-10-19 19:43:00   Cevap Tarihi:2010-10-20 11:48:00

Soru: merhaba bir kadin ic giyim dukkani acmak istiyorum. bunun icin yapilmasi gerekli olan resmi islemler nelerdir. ayrica bu dukkan icerisinde taki, bakir ve gumus esyalar satmak istesem uygun olurmu yoksa onlar icin baska bir islem yapilmasi gerekiyormu? cevaplandirirsaniz mutesekkir olurum. iyi calismalar    Cevap: İşyeri açarken yapılması gerekenler www.tesk.org.tr adresimizde yer almaktadır.Ayrıca 5362 sayılı kanunun 6.maddesine göreaynı işyerinde birden fazla konuda faaliyet gösterenler esas faaliyeti ileilgili odaya kayıt olur ayrıca isterse diğer faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar.Sicilede her meslek için ayrı kayıt yaptırmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-11-01 17:03:00   Cevap Tarihi:2010-11-05 14:41:00

Soru: 2008 yılının temmuz ayında odaya kayıt oldum esnaf sicile gittim ücretimi yatırdım şimdi esnaf odalar mevzuatında ilk yıl oda aidatı ödenmez diyor şimdi esnaf odası bana diyorki sadece 2008 yılı için geçerli diyor normalde 2009 un temmuzuna kadar aidat olmaması gerek bilgi verirseniz sevnirim     Cevap: 2009 yılını ödemeniz gerekir.2008 yılı aidatından ise muafsınız. 
 Soru Tarihi:2010-11-04 14:58:00   Cevap Tarihi:2010-11-08 14:47:00

Soru: yeni çıkacak yasa ile çerezci ve market işleten her yer sigara satamayacakmış bu konusa bilgi alabilirmiyim    Cevap: Bakkal,market,süpermarket,hipermarket,kuruyemişçi,büfe olanlar ile münhasıran tütün mamulü ve / veya alkollü içki satışı yapan kişiler satabilecektir.Bu konudaki ayrıntılı açıklamalar 7 ocak 2011 tarihli resmi gazete de yayımlanan yönetmelikte düzenlenmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-11-08 18:14:00   Cevap Tarihi:2011-01-10 15:30:00

Soru: odamıza ait gayrimenkul bulunmaktadır. bu gayrimenkuller nasıl satabiliriz? yenilerini alabilirmiyiz? odamız fesh olduğu zaman bu gayrimenkullerin durumu nasıl olacak? Bu gayrimenkulleri vakıflar genel müdürlüğüne devir edebilirmiyiz? teş ederim iyi çalışmalar dilerim?    Cevap: 5362 sayılı kanunda Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek. oda genel kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. Odanın feshinde odanın borçları heyet tarafından kendi varlığından karşılandıktan sonra bir şey kalırsa birliğe devredilir.(5362 sayılı kanun 15.madde)  
 Soru Tarihi:2010-11-09 09:25:00   Cevap Tarihi:2010-11-12 10:36:00

Soru: Mesleki faaliyet belgelerini kişinin kendisinden başkası alabilirmi yada kişi kendisi alacağına dair ilgili kanun maddesi varmı?    Cevap: Mesleki faaliyet belgesinden hangi belgeyi kastettiğinizi belirttiğiniz takdirde yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-11-09 13:59:00   Cevap Tarihi:2010-11-12 10:29:00

Soru: meslek odası üyesi olmayan birine imza beyanı ( örneği ) verebilir mi?    Cevap: Üyesi olmayan birine hizmet veremez. 
 Soru Tarihi:2010-11-11 16:18:00   Cevap Tarihi:2010-11-12 09:30:00

Soru: 95-98 yılınları arasında esnaflık yaptım.şimdı gecmışe dayalı aıdat borcu geldı gelen evragı bn imzalamadım postacı bırakıp gıtmiş.bu borc zaman aşımına ugramadımı.bugune kadar nıye haber vermedınız.bayram dolayısı ıle işlem yapamıyorum.verılen sure bayrama denk geldıgı ıcın,umarım cezayı işleme maruz kalmam.22 kasımda işlemlere başlamak istıyorum.elımde vergı levham yok ıstenılen dıger evraklar mevcut bu sorun olurmu?şimdiden szlere kolaylıklar dılerım.    Cevap: Oda aidatlarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. 
 Soru Tarihi:2010-11-14 00:16:00   Cevap Tarihi:2010-11-22 08:49:00

Soru: il berber ve kuaforler odası baskanlıgına aday olmak icin ne evraklar olamsı gerekıyor tskler    Cevap: 5362 sayılı Kanunun" Seçilme şartları" başlıklı 50.maddesinde genel kurul üyelerinin (5362 sayılı Kanunun 9.m. gereğince; genel kurul, toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur.), esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Bu düzenlemede "a) Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak; Konfederasyon denetim kurulu üyeliğine dışarıdan seçilecekler için dört yıllık yüksek okul mezunu ve denetim formasyonunu haiz olmak; disiplin kurulu üyeliği için en az lise mezunu olmak; yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak. b) Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. c) (Değişik 23/01/2008 - 5728/573 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakç