HIZLI CEVAP SİSTEMİ
"TESK Hızlı Cevap Sistemi"nde yer alan bilgiler Konfederasyonumuzu bağlayıcı değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır

 Konu : Muhasebe Uygulamaları

Soru: 01.11.1985 yılında Gölcük Esnaf odasında Genel Sekreter olarak çalışmaktayım .03.11.2008 yılında emeklilik müracaatı yapacağımdan dolayı TAZMİNAT Bedelim ne kadar olacaktır.Birde aynı yerde yeniden sözleşmeli olarak başlayacağımdan dolayı Personel Sözleşme metni ni sizlerden e mail ime yollamanızı rica ediyorum. Saygılarımla    Cevap: Hizmet süreniz: 23 yıl 3 gün Brüt kıdem tazmanı :50.200,92 Damga vergisi kesintisi : 301,21 Net tutar :49.899,71 
 Soru Tarihi:2008-07-27 14:06:23   Cevap Tarihi:2008-07-28 12:16:41

Soru: odada aylık olarak Mizan çıkarmak zorundamıyım ?    Cevap: Hesapların durumlarını görebilmen ve yönetim ve denetim kurullarına finansal raporları verebilmen için aylık mizan almak zorundasın. 
 Soru Tarihi:2008-07-28 12:33:28   Cevap Tarihi:2008-07-28 12:43:49

Soru: nakdi ödenen 2.ikramilerde ssk kesintisi yapılırmı?    Cevap: İkramiyelerden ssk kesintisi yapaılması gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-07-29 11:13:01   Cevap Tarihi:2008-07-29 11:16:56

Soru: aylık net 575 ve 110 yemek yardımı ödemesi yapılmakta olup ssk ve brüt matrahları yazabilirmisiniz tşk.    Cevap: Brüt tutar :950,82 SSK muafiyet tutarı :29,44 
 Soru Tarihi:2008-07-29 11:24:22   Cevap Tarihi:2008-07-29 15:00:12

Soru: 15 yıldır odada calısıyorum. oda tarafından butun odemler yapıldı.ama key odemlerım bekledıgımdnen az cıktı nereye basvurmalıyım    Cevap: Ne kadar aldığını bilmiyorum ama SSK ya müracaat edebilirsin.Eğer buradan sonuç alamassan yasal yollara başvurabilirsin. 
 Soru Tarihi:2008-07-29 15:07:02   Cevap Tarihi:2008-07-29 15:22:16

Soru: Geçen yıl başladığımız Tesk tek düzen muhasebe programı ile Odamıza ait olan binaların yaklaşık maliyetini hesap ederek 252 kodlu binalar hesabına 90,000 ytl olarak kaydettik.Amortisman hesaplamasını nasıl yapacağız hangi tarihte yapmamız ve kodları nasıl olacak yani hangi kodlarla mahsup yapacağız.    Cevap: a-) Direkt Yöntem Bu yöntemde her dönemin ayrılan amortismanı o dönem sonunda doğrudan iktisadi kıymetin değerinden düşülür.Amortisman süresi içinde iktisadi kıymet yok edilir. Örnek 770.GEN.YÖN.GİDERLERİ 10.000,00 770.01 Bina Amortismanları 252 BİNALAR 10.000,00 252.01 2004 yılı bina amort. b-) Endirekt Yöntem Bu yöntemde ayrılan amortismanlar pasifte karşılık hesabında tutulur.Uygulamada bu karşılık hesabına ? Birikmiş Amortisman Hesabı? adı verilmektedir.Bu yöntemde iktisadi kıymet bedelleri azaltılmamakta her yılın amortismanı pasifte karşılık hesabında toplanmaktadır. Örnek 770.GEN.YÖN.GİDERLERİ 10.000,00 770 01 Bina Amortismanları 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 10.000,00 257 01 Bir.bina Amortismanı Normal amortisman: Bu yöntemde iktisadi kıymetin değeri üzerinden,her yıl o iktisadi kıymet için tebliğlerde belirlenen oranda amortisman ayrılmakta ve son yıl iktisadi kıymetin değerinin tamamı yok edilmiş olmaktadır. Azalan bakiyeler: Bu yöntemde %40?ı (31.12.2003 tarihinden sonra %50) geçmemek üzere her yıl bakiye değer üzerinden normal amortisman oranının iki katı amortisman ayrılmasıdır.Bu sınırlama sadece oranın tavanı içindir.Her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak değer önceden ayrılan amortismanlar toplamının kayıtlı değerden çıkarılması ile bulunur. Bu değere bakiye değer denir. 
 Soru Tarihi:2008-07-30 13:53:23   Cevap Tarihi:2008-07-30 18:55:40

Soru: odalardaki üst kurula ödenen federasyon katılım payı peşin ödenen katılım payı kısacası tüm üst kurullara ödenen katılım paylarrının muhasebe kayıtları nasıl yapılır,    Cevap: Üyenin sicile kaydı sırasında peşin alınan üst kuruluş katılma payının aktifleştirilmesi gerekir. Örnek: Kayıt ücreti 60,00-YTL olan bir bölgede; Oda payı : 30,00-YTL Birlik K/P : 0,90-YTL Federasyon K/P : 0,90-YTL Odaya aktarılan: 28,20-YTL Muhasebe kaydı: 102-BANKALAR 28,20 102.01 H/B 1111 hesap 198-DİĞ. ÇEŞ. DÖN.VAR. 1,80 198.01 Peş.öd.Birl.k/p 198.02 PEŞ. ÖD. FED. K/P 600-YURTİÇİ SATIŞ. 30,00 600.01 KAYDİYE GELİRLERİ Yıl sonlarında katılım payı hesaplanırken peşin ödenen katılım payı ödenecek katılım payından mahsup mahsup edilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-07-30 16:19:04   Cevap Tarihi:2008-07-30 18:40:24

Soru: esob tan üye kayıt gelirinin muhasebeleştirilmesi ve ödendiginde yani odanın banka hesabına geçtigindeki muhasebe kaydı ve 983 ytl alan bir işçinin oda içerisine çalışıyor ücret bodrosu maaş ödemesi ve asgari geçim indirimidahil hesaplamaları    Cevap: Üyenin sicile kaydı sırasında peşin alınan üst kuruluş katılma payının aktifleştirilmesi gerekir. Örnek: Kayıt ücreti 60,00-YTL olan bir bölgede; Oda payı : 30,00-YTL Birlik K/P : 0,90-YTL Federasyon K/P : 0,90-YTL Odaya aktarılan: 28,20-YTL Muhasebe kaydı: 102-BANKALAR 28,20 102.01 H/B 1111 hesap 198-DİĞ. ÇEŞ. DÖN.VAR. 1,80 198.01 Peş.öd.Birl.k/p 198.02 PEŞ. ÖD. FED. K/P 600-YURTİÇİ SATIŞ. 30,00 600.01 KAYDİYE GELİRLERİ Yıl sonlarında katılım payı hesaplanırken peşin ödenen katılım payı ödenecek katılım payından mahsup mahsup edilecektir. 983,00 YTL nin netmi brütmü, çalışanın eş ve çocuk durumlarını bidirirseniz hesaplamalar yapılabilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-07-30 16:30:08   Cevap Tarihi:2008-07-30 18:47:02

Soru: 983 brüt ücret çalışanın sadece kendisi ücret hesaplamaları nasıldır ve odaların üst kurullara yapmış oldukları katılım payları ne şekilde muhasebeleştirilir odaların ödedigi katılım payları gider hesabına yansıtılırmı    Cevap: Brüt: 983,00 SSK işçi hissesi: 137,62 İşsizlik sigortası işçi hissesi:9,83 Gelir vergisi matrahı:835,97 Gelir vergisi:125,40 Damga vergisi:5,90 Asgari geçim indirimi:45,63 Kesintiler toplamı:278,75 Net tutar:983,00-278,75=704,25 Net ödenecek tutar:704,25+45,63=749,88 Odaların üst kuruluşlara ödeyecekleri katılım payları için yıl sonlarında karşılık ayrılarak muhasebeleştirilmesi gerekir. Örnek: 691 ?DÖN.KR.YAS.YÜK.KARŞ. XXX 370-DÖN.KAR.YAS.YÜK.KARŞ. XXX 
 Soru Tarihi:2008-08-01 10:23:34   Cevap Tarihi:2008-08-01 11:11:12

Soru: ÜCRETSİZ İZİNE AYRILMAK İSTEYEN PERSONEL İÇİN SSK ANLAMINDA EK 8 FORMU DOLDURULACAĞINI BİLİYORUM.BELGENİN VERME SÜRESİ NE KADARDIR.EKİNDE NELER VERMEM GEREKİR?TEŞEKKÜRLER    Cevap: İlgili ayın sigorta bildirgesini verme süresi içerisinde vermeniz gerekir. Ekinde ise ispat edici belge olarak ilgilinin ücretsiz izin isteğini belirtir dilekce ile yetkili makamın kararını eklemelisiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-05 14:49:25   Cevap Tarihi:2008-08-08 11:38:43

Soru: Odamız 2005 yılında yaptığı genel kurulunda bir sonraki seçimin 2009-veya 2010 yılındamı yapılacağı kesin bilinmediğinden 2005 yılındaki genel kurul evrakları hazırlanırken 2009 yılına ait tahmini bütçe yapılmadı.Ve 2005 yılında yapılan genel kuruluna sunulmadı.Oda Genel kurullarının 2010 yılında yapılacağı kesinleşince , Oda yönetim kurulu olarak yapılmayan 2009 yılı tahmini bütçesi için bir karar aldık.( Karar: 2009 yılı tahmini bütçesinin yapılmasına ve 2010 yılındaki yapılacak olan genel kurula sunulmasına diye ) yaptığımız bu uygulama doğrumudur.    Cevap: Yaptığınız doğru. 
 Soru Tarihi:2008-08-05 16:07:04   Cevap Tarihi:2008-08-08 11:41:21

Soru: muasebe ücreti olarak alınan paraların fiyat tarifesi varmı varsa en yüksek ve en alt tutarı öğrenebilrimiyim    Cevap: Kastedilen basit usul muhasebe ücreti ise konfederasyonun genelgeleri ile duyuruluyor. Yok eğer serbest muhasebecilik mali müşavirlik kanununa tabi meslek mensupları söz konusu ise onlarında ücret tarifesi var. 
 Soru Tarihi:2008-08-06 16:15:33   Cevap Tarihi:2008-08-08 11:46:14

Soru: maaşımızn yanında ek olarak muhasebe tutum üzreti ve kasa tazminatı altında tutanak yolu ile para alsak bunu ssk ya bildirmek zorunlumudur.teşekkürler....    Cevap: Kasa tazminatından ssk primi kesilmez. Ancak bu paranın tutanakla ödenmemesi, bordroda gösterilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-08-06 16:46:00   Cevap Tarihi:2008-08-08 11:48:15

Soru: BASİT USUL ÜYELERİMİZİN 2007 YILI ÖNCESİ VERGİLENDİRME DÖNEMİNE AİT YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİ VERGİ DAİRESİNE İNTERNET ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLİRMİ,GÖNDERİLMESE ELLE DOLDURULURSA CEZAİ İŞLEMİ VARMIDIR.    Cevap: Kanuni verilme süresi geçmiş bulunan beyannameler ile düzeltme ve pişmanlık talebi içeren beyannameler de elektronik ortamda gönderilebilmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-07 10:11:58   Cevap Tarihi:2008-08-08 11:53:11

Soru: Soru :23 YILI AŞKIN süredir Esnaf Odalarından görev yapıyorum.Bazı odalarımızdaki arkadaşlarımız az veya çok aldığını beyan etmekteler biz ise hiç alamadık.(10 kişiden az çalışanların olmasınamı endeksli)Bu konuda ne yapmamız gerekli.Kolaylıklar diliyorum.    Cevap: Evet 10 kişiden az işçi çalıştırılan iş yerlerinde key kesintisi zorunlu değildi. 
 Soru Tarihi:2008-08-11 00:57:58   Cevap Tarihi:2008-08-11 08:31:25

Soru: TESK muhasebe programını kullanan kasa defteri tutması zorunlumudur    Cevap: Hangi proğram kullanılırsa kullanılsın kasa defteri tutulması zorunludur. 
 Soru Tarihi:2008-08-11 15:34:03   Cevap Tarihi:2008-08-11 18:30:46

Soru: 1990-1995 YILLARI KEY KESİNTİM OLDUĞU ANCAK ÖDEME TUTARIM 185 YTL DİR TUTARI ALIP DAHA SONRA EKSİK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM TUTAR İÇİN İTİRAZ EDEBİLİRMİYİM.    Cevap: Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğunun ve ödeme miktarının doğru olmadığının ileri sürülmesi halinde, söz konusu kişilerin üç ay içinde, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (çalışmış oldukları kurumlar), bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik kurumlarına müracaat etmeleri gerekiyor. 
 Soru Tarihi:2008-08-12 09:55:11   Cevap Tarihi:2008-08-12 11:36:35

Soru: Birliğimize bağlı odamızda 01.09.1987 yılından bu yana çalışmakta olan Genel Sekreter çalışmaya başladığı yıl itibari ile yıllık iznini kullanmadığından izin ücreti ödenecek olup Muhasebe Müdürlüğümüzce hesaplanması yapılabilirmi hesaplanma ile ilgili işlemde talep edilecek evraklar nelerdir    Cevap: İş kanununa göre yıllık ücretli izinin kullanılması esastır. Çeşitli nedenlerle kullanılamayan izin ücretleri ancak iş akdinin sona ermesi halinde ödenebilir. İş akdinin devam ettiği durumlarda izin ücreti ödenemez. İlgili kişi izinini hiç kullanmamış ise 12/Ağustos/2008 tarihi itibari ile ücretli izin günü 374 gündür. izin ücreti ödemesi ise son aldığı ücret üzerinden yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-12 11:57:05   Cevap Tarihi:2008-08-12 12:29:54

Soru: Merhabalar.1,5 yıldır odamızın genel sekreterliğini yapıyorum.Yanlız kasa tazminatından yararlanamıyorum.Aylık ne kadar kasa tazminatı almalıyım.Yasal hakkım nedir?Yardımcı olursanız sevinirim.Çalışmalarınızda başarılar dilerim.    Cevap: Ne kadar kasa tazminatı almanız gerektiğine yönetim kurulunuz karar verecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-12 12:18:02   Cevap Tarihi:2008-08-12 14:29:50

Soru: esnaf odamıza ait 1996'dan 2007 yılına kadar olan gelir makbuzları, giderler, gelen ve giden evraklarımız var. 5 yıllık zaman aşımına uğrayanları iptal etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor. Her hangi bir Tutanak veya belge düzenlememem gerekirmi. Yada direk imha edebilirmiyiz.    Cevap: Arşivlenen malzemeden yazışma evrakı 5 yıl süreyle, muhasebe evrakı 10 yıl süreyle saklanır. Özelliği olan (karar defteri, sicil kayıtları, muhasebe defterleri, personel dosyaları ve benzeri) kayıt ve dokümanlar sürekli saklanır. İmha için öncelikle bir yönetim kurulu kararı almanız ve komisyon oluşturmanız, imha işleminin bu komisyon huzurunda yapılması ve imha tutanağına bağlanması doğru olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-12 16:44:17   Cevap Tarihi:2008-08-12 17:41:44

Soru: 14.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK OLAN ZAMLI FİŞ FATURA TARİFE ÜCRETLERİNİ TAM OLARAK ÖĞRENMEK İSTİYORUM.TEŞEKKÜRLER    Cevap: Konfederasyonumuzun 12/08/2008 tarih ve 79 sayılı genelge ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımıza duyurulmuştur. ilgili genelgeye TESK'in web sitesinden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 10:10:21   Cevap Tarihi:2008-08-13 11:06:42

Soru: 14.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK OLAN ZAMLI FİŞ FATURA TARİFE ÜCRETLERİNİ TAM OLARAK ÖĞRENMEK İSTİYORUM.TEŞEKKÜRLER    Cevap: Konfederasyonumuzun 12/08/2008 tarih ve 79 sayılı genelge ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımıza duyurulmuştur. ilgili genelgeye TESK'in web sitesinden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 10:13:10   Cevap Tarihi:2008-08-13 11:07:21

Soru: Oda Başkanı,Başkan Vek.,yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine taleplerinde AVANS verilebilir mi? Verilebilirse Nekadar? Geri dönüşümü nasıl olmalıdır? Teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim.    Cevap: Kurul üyelerine avans verilemez. Ançak hizmet sözleşmesi ile çalışanlara verilebilir. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 13:06:03   Cevap Tarihi:2008-08-13 13:37:02

Soru: Odamız kayıtlı olan ve teşvik kanunundan faydalanan kerestecilik yapota olan bir üyemiz işyerine yeni alacağı işçiler için sigortalarının 1.yıl için %100,2.yıl için %80 teşvik kanunundan faydalanabilirmi?    Cevap: 5763 sayılı kanun'un 20. maddesiyle düzenlenen destek unsurundan, diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 13:57:35   Cevap Tarihi:2008-08-13 14:17:14

Soru: Odamız kurul veya personellerinden herhangi biri TESK veya il dışında resmi bir iş için görevlendirilmesi işlemleri nasıl yapılacak ve ne kadar harç ödenecek bunlardan dolayı vergi ödenmesi gerekirmi    Cevap: Öncelikle görevlendirilecek kişi için yetkili makam onayı almanız, görevden döndükten sonrada görevlendirilen kişiden beyan almanız yerinde olacaktır. Ödenecek harcırah miktarına ise kurul üyeleri için Genel kurul, personel için ise yönetim kurulu veya genel kurul karar vermeli. 
 Soru Tarihi:2008-08-13 14:07:48   Cevap Tarihi:2008-08-13 14:46:51

Soru: odaların ayırmış oldukları egitim bütçesi ile ilgili fon hesabının muhasebe hesabı kullanılana kadar banka hesabında kalacak    Cevap: Sorunuzu daha açık sorarsanız en kısa sürede cevaplandırılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-14 12:09:54   Cevap Tarihi:2008-08-14 13:23:12

Soru: TESK muhasabe programı kullanıcısıyım.sorum,2008 yılı açılış bilançosu yapılmadan 2008 yılına ait gelir ve giderleri işleyebilirmiyim.    Cevap: Proğram buna imkan veriyor ancak hem hesaplarınız tutmaz hemde yasal sürelere uymamış olursunuz. 
 Soru Tarihi:2008-08-14 13:40:03   Cevap Tarihi:2008-08-14 14:24:36

Soru: basılı evraklara gelen yeni zamma göre alış fiyatının üstüne yüzde ellikoyunca fatura 5.62,fiş3.37,zarflar0,33 yapıyor. küsüratların düz olması için faturayı 5.50fişi 3.25 zarfıda 0.30 satış yapabilirmiyiz.    Cevap: Belirttiğiniz fiyatlardan satış yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-18 09:07:58   Cevap Tarihi:2008-08-18 11:51:02

Soru: Üye Aidatını,1 Ay vadeli Çek ile tahsil ettim,Çek'e mahsuben makbuz kestik,Tesk muhasebe proramına nasıl işleyeceğim.Ayrıca çek'i bankadan tahsil ettikten sonra nasıl işleyeceğiz?Teşekkür eder,İyi çalışmalar dilerim.    Cevap: Çeki aldığınızda: Alınan Çekler xxx Aidat Gelirleri xxx Çeki bankadan tahsil ettiğinizde: Bankalar veya Kasa hesabı xxx Alınan çekler xxx 
 Soru Tarihi:2008-08-18 11:14:06   Cevap Tarihi:2008-08-18 11:54:36

Soru: Üye Aidatını 1 ay vadeli çek ile tahsil ettim,Çek'e istinaden gelir makbuzu kestim,Tesk muhasebe programına nasıl işleyeceğim.Ayrıca çek'i bankadan tahsil ettikten sonra muhasebe proramına nasıl işleyeceğim.Teşekkür eder,İyi çalışmalar dilerim.    Cevap: Çeki aldığınızda: Alınan Çekler hesabına borç, Aidat Gelirleri hesabına alacak, Çeki bankadan tahsil ettiğinizde: Bankalar veya Kasa hesabına borç, Alınan çekler hesabına alacak yazılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-08-18 11:22:09   Cevap Tarihi:2008-08-18 11:57:06

Soru: esnaf odasında genel sekreter olarak çalışıyorum.eşimden ayrıldım iki çocuğum var benim üzerimdeler çocuklarıma asgari geçim indirimi ne kadar almam gerekir teşekkür ederim iyi çalış malar.    Cevap: Çocuklarınız 18 yaşını veya eğitimlerine devam ediyorlarsa 25 yaşını doldurmamışsa %15 oranında AGİ'den faydalanırlar. 
 Soru Tarihi:2008-08-19 18:22:05   Cevap Tarihi:2008-08-21 10:23:09

Soru: esnaf ve sanatkarlar odasında staj dosyası hazırlama işlemleri nasıl yapılıyor??(muhasebe )    Cevap: Ne stajı olduğunu açıklarsanız en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-19 18:26:59   Cevap Tarihi:2008-08-21 10:25:08

Soru: 4 yıldır oda genel sekretirliği görevini yapmaktayım kasa tazminatı nedir bilgi alabilirmiyim    Cevap: Kasa tazminatı akçalı işlerle uğraşanlara verilir. Eğer bu işlerle uğraşıyorsanız Yönetim kurulu kararı ile alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-20 11:26:05   Cevap Tarihi:2008-08-21 10:41:37

Soru: oda genel sekreteriyim bağ-kur ve ssk pirim borçları afı 28/07/2008 tarihinde son bulması nedeniyle 26-27/07/2008 tarihlerine gelen cumartesi ve pazar günleri calıştık.Fazla mesaii ücreti alacakmıyız eğer alacaksak bunu neye göre hesaplamamız gerekmektedir. çalışmalarınızda başarılar diler teşekkur ederim    Cevap: 4857 sayılı iş kanunu uyarınca fazla mesai ücreti alabilirsiniz. Fazla çalışma ücreti haftalık 45 saati aşan çalışmalar için ödenir. Hesaplanmasında ise normal saat ücretiniz %50 artırılır. Eğer normal haftalık çalışmanız 45 saatin altında ise, bu süreden 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmadır bununda hesabında yine saat ücretiniz. %25 artırılır. Hafta tatilinde çalışmış iseniz hem o günkü ücretinizi hemde fazla mesai ücretini alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-20 16:31:21   Cevap Tarihi:2008-08-21 10:52:02

Soru: GELİR KAYNAĞI YILLIK AİDAT GELİRİ VE KAYIT GELİRİNDEN İBARET OLAN BİR ESNAF ODASININ TESK MUHASEBE PROGRAMINDA KULLANMASI GEREKEN BASILI EVRAKLAR HANGİLERİDİR? STOKLARIMIZDA BULUNAN ESKİ TAHSİL VE TEDİYE FİŞLERİNİ, GELİR VE GİDER MAKBUZLARINI BİTENE KADAR KULLANMAK ZORUNDAMIYIZ? YOKSA BİLGİSAYARLI GELİR MAKBUZLARINA MI GEÇMELİYİZ? TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Eski evraklarınızı bitene kadar kullanabilirsiniz. İlk sorunuzu daha ayrıntılı sorabilirseniz en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-21 09:11:39   Cevap Tarihi:2008-08-21 10:19:15

Soru: Birde tek düzene geçtik aidatlarda 5 yıl zaman aşımı süresi var bunlar 120.01 Geçmiş yıllar aidat alacaklarında gözüküyor. bunları düşmemiz gerekiyormu 120 hesabından nasıl bir yol izleriz .    Cevap: Aidatları 120 hesap yerine 181 hesapta izlemeniz daha doğru olacaktır. Bu alacakların zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunu açarsanız daha ayrıntılı bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-08-21 10:42:55   Cevap Tarihi:2008-08-21 10:55:24

Soru: üye aidat borcunu odanın bankadaki hesabına yatırdığında kendisine gelir makbuzu kesmem gerekirmi    Cevap: hayır gelir makbuzu kesmenize gerek yok. Üye için banaka dekontu ispat edici belge. 
 Soru Tarihi:2008-08-21 10:50:07   Cevap Tarihi:2008-08-21 10:56:31

Soru: zaman aşımı derken 2000 yılından 2008 yılına kadar aidat borcu var mesleğine devam ediyor. 2003 yılından önceki aidat borçlarını alacakmıyoz yoksa zaman aşımına uğruyormu.    Cevap: Zamanaşımına uğrayan borç/alacak ortadan kalkmış olmaz sadece alacaklının talep ve dava hakkını sona erdirir. Borçlu alacaklının ifa talebine karşı zamanaşımı def?i?ni ileri sürebilir. Zamanaşımına uğramış borç eksik borçtur. Borçlu dilerse ödeyebilir. Bunun için kayıtlarda durmasında fayda var. 
 Soru Tarihi:2008-08-21 11:06:38   Cevap Tarihi:2008-08-21 11:52:13

Soru: genel sekreter ve muhasebe memuru kasa tazminatı alabilirmi yönetim kurulu kararıyla bunda bir sakınca varmı yönetmelik ne diyor    Cevap: Yönetmelikte bu konuda herhangi bir hüküm yok. Yönetim kurulu kararı ile alabilirler. 
 Soru Tarihi:2008-08-22 13:39:28   Cevap Tarihi:2008-08-22 13:54:44

Soru: ben 350 ytl ikramiye alacağım bunun için bordro hazırlayacağım sadece brüt matrahı bulup gelir ve damga vergisini hesaplayıp net rakamı mı bulacağım yoksa ssk kesintileride olcak mı??    Cevap: İkramiyelerden ssk kesintisi yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-22 13:57:11   Cevap Tarihi:2008-08-22 14:52:58

Soru: odaların bir önceki yıl gelir giderlerini esnaf online sitemine girerken devirlimi devirsizmi girmesi lazım. teşekkür ederim.    Cevap: İlgili yıl gelirleri ile giderleri girilmeli, geçmiş yıl gelir veya gider farkları girilmemeli. 
 Soru Tarihi:2008-08-22 16:43:35   Cevap Tarihi:2008-08-25 08:08:15

Soru: 1992 yılında odamıza çalışmak üzere alındım.Bazı sebeplerden ötürü 1995 yılının 8.ayında çıktım ve 1996 yılının ocak acında tekrar aynı odada göreve başladım.Emekli olurken alacağım tazminat ilk girişim olan 1992 yılındanmı yoksa ikinci girişim olan 1996 yılından itibarenmi hesaplacaktır.Bilgiler için şimdiden teşekkürler...    Cevap: Tazminatınızın 1996 yılından itibaren hesaplanması gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-08-26 15:02:34   Cevap Tarihi:2008-08-27 15:06:10

Soru: 1.01.2008 tarihinde Oda aidatı 61,00 YTL .30.04.2008 tarihine kadar ilk taksit 30,50.YTL ödendi.507 sayılı kanunda ilk taksidini ödediği zaman ikinci taksidine zam gelmeden aynı miktarı ödüyordu.e esnaf sisteminde ilk taksidi zamanında ödediği halde ikinci taksidi 32,00 olarak gösteriyor.hiç ödemeyen için 64,00 olması gerekmiyor mu.Teşekkür ederim zaman    Cevap: e esnaf veri tabanı proğramı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-08-26 18:07:17   Cevap Tarihi:2008-08-27 10:53:10

Soru: iyi günler Anadolu Üniversitesi İşletme mezunuyum Oda genel Sekreterliği yapmaktayım. Odamız SMMM ile anlaşmalı.mali müşavir olamk için staj yapmak istiyorum işime devam ederken odamızda anlaşmalı mali müşavir gözetimnide staj yapamazmıyım tşk ederim    Cevap: Mesleki kuruluşların vergi muafiyeti bulunduğu için, mali müşavir gözetiminde de olsa staj yapamazsınız. Ancak bu konuda TESMER'den görüş alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-08-27 15:16:41   Cevap Tarihi:2008-08-28 14:48:33

Soru: 1992 yılında odamıza çalışmak üzere alındım.Bazı sebeplerden ötürü 1995 yılının 8.ayında çıktım ve 1996 yılının ocak acında tekrar aynı odada göreve başladım.Emekli olurken alacağım tazminat ilk girişim olan 1992 yılındanmı yoksa ikinci girişim olan 1996 yılından itibarenmi hesaplacaktır.95 yılında çıkarken süresiz izin istemiştim.ancak ben çıktıktan sonra çıkışımı vermişler.hiç bir hak talep etmedim.tazminatım yine 96 yılındanmı hesaplanacak    Cevap: İşyerinden kendinizmi ayrıldınız? Yoksa işverenmi çıkardı? bu önemli. Yazılanlara göre ayrıldım diyorsunuz. Eğer siz iş akdini bitirdi iseniz tazminat alamassınız.(Zaten kıdem tazminatı alacağınız zaman aşımına uğramış durumda) İzinde olanın iş akdi, ancak izin bittikten sonra sonlandırılabilir. Görünüşe göre tazminatınızın 1996 yılından hesaplanması gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-08-27 15:37:02   Cevap Tarihi:2008-08-27 17:41:11

Soru: esnaf odasında çalışmaktayım izin ücreti nasıl hesaplanır bir aylık 30 amı bölünür yoksa çalışmış oldğumuz 20 günemi bölünür    Cevap: İzin ücreti hesaplanırken aylık ücretiniz 30'a bölünür. Çıkan sonuç izin günü ile çarpılır. Aylık Ücret/30*izin günü 
 Soru Tarihi:2008-08-27 16:30:04   Cevap Tarihi:2008-08-28 14:51:12

Soru: izin ücreti hesaplanırken 30 gün üzerindenmi yoksa çalışma günümüz olan 20 gün üzerindenmi hesaplanır    Cevap: İzin ücreti hesaplanırken aylık ücretiniz 30'a bölünür. Çıkan sonuç izin günü ile çarpılır. Aylık Ücret/30*izin günü 
 Soru Tarihi:2008-08-28 14:01:02   Cevap Tarihi:2008-08-28 14:51:26

Soru: ssk'lı olarak bir işyerinde çalırken bu işyerinden emekli olduktan sonra yine aynı işyerinde sosyal güvenlik destekleme primi yatan kişi işten ayrılması veya çıkartılması durumunda kıdem tazminatı hak edermi kıdem tazminatı verilmesi gerekirmi?    Cevap: Emeklilik sonrası çalışmanızdan da tazminat almaya hak kazandıran bir sebeple işinize son verildiği takdirde kıdem+ihbar tazminatı hakkınız doğmuş olur. 
 Soru Tarihi:2008-09-01 09:34:32   Cevap Tarihi:2008-09-02 13:45:13

Soru: yönetim kurulu başkan,başkan vekili ve denetim kurulu maaşları ay sonunda mı yoksa takip eden ay başında mı ödenir?    Cevap: Çalışılan ayın son günü ödenebilir. 
 Soru Tarihi:2008-09-01 10:42:36   Cevap Tarihi:2008-09-01 11:30:01

Soru: acaba elinizde hazır bir bordro programı varmı acaba yada excell çalışması tşk    Cevap: Şu anda elimizde bordro proğramı yok, ancak ileriki günlerde TESK muhasebe proğramına ekletilmesi söz konusu. 
 Soru Tarihi:2008-09-02 10:31:39   Cevap Tarihi:2008-09-02 12:04:41

Soru: Meslek Kuruluşları Başkanlarının 5362 sayılı yasa gereği almış olduğu aylık ücretler prim kesintisine tabimidir?    Cevap: Başkanlar ve kurul üyelerinin almış oldukları ücret veya huzur hakları prime tabi değildir. 
 Soru Tarihi:2008-09-05 00:45:15   Cevap Tarihi:2008-09-05 12:00:15

Soru: SSK Gen.Müd.'nün 1995/4 sayılı iç emrinden huzur haklarının SSk prim kesintisine tabi olduğu anlaşılmaktadır. bu bağlamda teşkilat başkan ve yöneticilerine ödenen huzur hakkı ve aylık ücretlerden; ticari ve/veya emekli maaşı elde ediyor ve ticari gelirinden dolayı emekli maaşından kesilen SGDP ödeniyor olsa bile kurumdan alınan huzur hakkı ve aylık ücretleri SSK prim kesintisine tabimidir?    Cevap: 506 sayılı kanun Sigortalı sayılanlar Madde 2- (Değişik: 11.05.1976 - 1992/1 md.) Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. Yukarıdaki hüküm doğrultusunda emekli olup olmamasının bir önemi yok. Hiç bir koşulda prim ödenmemesi gerekir. Söz konusu iç emirdeki huzur hakkı hizmet akdi ile çalışanlar için söz konusudur. 
 Soru Tarihi:2008-09-05 01:03:31   Cevap Tarihi:2008-09-05 12:29:17

Soru: MARDİN KIZILTEPE/ESNAF ODASI GENEL SEKRETERİYİM BENİM SORUM TESK MAKBUZ PROGRAMI İLE İLGİLİ YETERİNCE PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILMADIĞI İÇİN SIKINTI ÇEKİYORUZ BEN AZ ÖNCE 10 DAKİ OLDU ONAR BETONUNDAN BÜTÜN DOSYALARI ONARDIM OLAN OLAR OLDU 01 / 01 / 2008 DEN KESTİĞİM BÜTÜN MAKBUZ İÇERİKLERİ SİLİNDİ NE PARA MİKTARLARI NEDE MAKBUZUN NE İÇİN KESİLDİĞİNİ YAZILARI SILINMİŞ SADECE İSİM KALMIŞ NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM    Cevap: Yedekten geri yükleme yapmalısınız. 
 Soru Tarihi:2008-09-05 15:28:11   Cevap Tarihi:2008-09-05 17:35:31

Soru: esnaf odaları işsizlik sigortası öderken neden ziraat odaları işsizlik sigortasından muaftır.teşekürler.    Cevap: Ziraat Odaları Birliğinin SSK'dan 2000 yılında almış olduğu bir özelge ile işsizlik sigortası primi ödemiyorlar. İlgili özelgeye ulaşıldığında ayrıntılı bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-09-08 12:39:08   Cevap Tarihi:2008-09-09 16:38:01

Soru: odamızda stajer öğrenci(lise)çalıştırabilirmiyiz?stajer öğrenciye kanunen asgari ücretin 3/1 ni ödemek zorundamıyız.verilecek ücret asgari ücretin brütünden mi hesaplanacak.ücret vermeden çalıştırılsa kanunen sakıncası varmıdır?    Cevap: Yönetim kurulu kararı ile çalıştırabilirsiniz. Stajyer öğrenciye yaşına uygun asgari ücretin en az %30' unun verilmesi yasal zorunluluktur. Bu ücret Brüt asagari ücret üzerinden hesaplanır. 
 Soru Tarihi:2008-09-08 13:56:23   Cevap Tarihi:2008-09-09 16:40:31

Soru: izin ücreti hesaplanırken bürütmü net ücret üzerindenmi hesaplanır    Cevap: İzin ücreti Brüt ücret üzerinden hesaplanır. 
 Soru Tarihi:2008-09-08 14:48:28   Cevap Tarihi:2008-09-09 16:41:30

Soru: 5362 sayılı yasayı okudum ama genel sekreterlerin maaşları nasıl ödenir banka aracılığı ile alabilirlermi veya niye böyle bir imkan ve zorunluluk getirilmiyor    Cevap: 18/04/2008 tarih ve 5754 sayılı yasa ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesi değiştirilmiş ve ?.......Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. İşçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.? ifadesini hüküm altına almıştır. Fakat söz konusu yönetmelik çıkmadığından henüz uygulanmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2008-09-08 16:03:41   Cevap Tarihi:2008-09-09 17:19:43

Soru: oda personelıyım.. tesk ve alt teşkilatında calısan personele ucretsiz otobus kartı uygulaması varmı.. cunku bızde boyle bır uygulama yapmak ıstıyoruz. tesekkurler.    Cevap: Genel kurul ve/veya yönetim kurulu kararı ile böyle bir uygulama yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-09-08 17:29:36   Cevap Tarihi:2008-09-09 17:21:25

Soru: Muhasebe Belgelerinden Defter-i Kebir'in Dökümünü alırken yazıcıdan kaynaklanan hata nedeniyle birkaç sayfa hatalı çıktı.Defterin noter tasdikli olmasından dolayı sayfaları ayırmadım. Tekrar kaldığı yerden devam ettim. Hatalı çıkan sayfaların üzerine iptal diye belirttim. Herhangi bir eksiklik ve yanlışlık yok. Bu durumda denetim yönünden herhangi sıkıntıyla karşılaşırmıyız. İyi çalışmalar dileğiyle    Cevap: Yaptığınız işlem doğru. Herhangi bir sıkıntı olmaz. 
 Soru Tarihi:2008-09-10 11:04:51   Cevap Tarihi:2008-09-11 11:59:37

Soru: Kasa tazminatının nasıl muhasebeleştirildiğini öğrenmek istiyorum?    Cevap: 770.01.007 personel ücret.ve tazm xx 335.03 PERS. BORÇLAR XX 
 Soru Tarihi:2008-09-11 11:14:24   Cevap Tarihi:2008-09-11 11:58:44

Soru: Odamızda pos makinası vardır birikmiş borcu olan üyelerimiz borçlarını taksitli olarak ödemek istiyorlar bu borçları kredi kartına taksit yaparak tahsil edebilirmiyiz.teşekkür ederim.    Cevap: Bakanlık görüşü; Süresi içerisinde ilgili odanın kayıtlarına geçebilecek şekilde kredi kartlarından aidat tahsilinin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır şeklindedir. Bu görüş doğrultusunda geriye yönelik borçların taksitlendirilmesi durumunda taksit tarhine kadar gecikme faizi alınması gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-09-11 14:42:26   Cevap Tarihi:2008-09-11 15:52:27

Soru: iyi günler Oda seçimleri 2005 yılı başında yapılması gerekirken 2005 yılı sonuna doğru yapıldı.Odamızın genel kurulu ise 2005 yılı 10.ayda yapıldığı için 2005 yılına ait Oda gelir va gideri bu yapılan genel kurula sunulmadı. bu 2005 yılı gelir ve giderlerinin 2010 yılında yapılacak olan genel kurula sunmamız gerekirmi .iyi çalışmalar    Cevap: Düşünceniz doğru 2010 genel kuruluna sunmanız gerekir. 06/09/2005 tarih ve 2005/67 sayılı genelgede ayrıtılı bilgi bulabilirsiniz 
 Soru Tarihi:2008-09-12 09:52:05   Cevap Tarihi:2008-09-12 14:06:27

Soru: ODAYA AİT BİR İŞYERİNİN KİRAYA VERİLMESİ MÜNASEBETİYLE GEREK KİRAYA TUTAN GEREKSE ODA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE STOPAJ VERGİSİ ÖDEMEK ZORUNDAMI?    Cevap: Kiralayanın kaynakta stopaj yapması gerekir. Ancak bu konuda vergi dairesinden görüş almanız doğru olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-09-12 15:28:09   Cevap Tarihi:2008-09-12 17:59:51

Soru: TESK muhasebe programı kullanıyorum. Kasa defterini ellemi yoksa program içindeki bölünden mi döküm almalıyım.Kasa defteri aylık çıkartılabilirmi. Birde sene sonlarında noterden onay yaptırma zorunluluğu varmıdır.    Cevap: Proğramdan döküm almanız daha pratik olacaktır. Kasa defterini günlük almalısınız. Yıl sonlarında notere tasdik ettirmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-09-15 16:55:20   Cevap Tarihi:2008-09-16 09:43:43

Soru: ODALARIN ÜST KURULUŞLARA ÖDEYECEĞİ KATILIM PAYI HESAPLAMALARINDA ELDE EDİLEN BASİT USUL MUHASEBE GELİRİNDE MUHASEBECİYE ÖDENEN ÜCRET KATILIM PAYINDAN DÜŞERMİ?    Cevap: Basit usul muhasebe bürosunda çelıştırılan meslek mensubuna ödenen ücret katılım payı matrahından düşülür. 
 Soru Tarihi:2008-09-16 14:13:31   Cevap Tarihi:2008-09-16 16:56:04

Soru: MUHASEBE BELGELERİNİ NOKTA VURUŞLU YAZICI YERİNE NORMAL YAZICIDAN ÇIKARTSAK OLABİLİRMİ    Cevap: Konfederasyon tarafından bastırılarak teşkilata dağıtılan muhasebe belgeleri nokta vuruşlu yazıcı dışındaki diğer yazıcılar için uygun değil. 
 Soru Tarihi:2008-09-16 15:44:08   Cevap Tarihi:2008-09-16 15:46:35

Soru: DENETİM KURULUNA ÖDENEN HUZUR HAKLARI VE YÖNETİM KURULUNA ÖDENEN TOPLANTI ÜCRETLERİ İÇİN STOPAJ VERGİSİ ÖDENİRMİ? TEŞEKKÜRLER    Cevap: Öncelikle belirtelimki Denetim Kuruluna Huzur Hakkı değil aylık maaş ödenir. Adı ne olursa olsun kurullara ödenen ücretlerden gelir ve damga vergisi stopajı yapılmalı ve süresi içerisinde ilgili vergi dairesine ödenmelidir. 
 Soru Tarihi:2008-09-17 16:17:03   Cevap Tarihi:2008-09-18 08:51:28

Soru: Eğitim Bütçesinin muhasebeleştirilmesini öğrenmek istiyorum?    Cevap: Sorunuzu daha açık sorabilirseniz en kısa sürede cevaplandırılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-09-18 10:00:24   Cevap Tarihi:2008-09-18 14:53:23

Soru: merhabalar genelsekreterimiz doğum iznine ayrıldı doğum öncesi ve doğum sonrası odada çalışmadığı günlerde sigortası yattı doğrumudur.    Cevap: Normal olarak doğum izininde olan personele ücret tahakkuk ettirilmez ve sosyal güvenlik primleri ile vergileri ödenmez. Ancak uygulamada, çalışanın sosyal güvenlik kurumlarından aldığı geçici işgörememezlik ödeneğini işverenine verdiği ve işvereninde çalışanın ücretini tam olarak tahakkuk ettirerek hem çalışana hemde sosyal güvenlik kurumuna ödemede bulunduğu durumlarda mevcuttur. Bu durumda yönetim kurulunca alınmış bir kararınız yoksa ödediğiniz sosyal güvenlik primlerini ilgili kişiden talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-09-19 13:12:12   Cevap Tarihi:2008-09-23 18:48:26

Soru: Oda adına yapılan harcamalarda bazen fatura alma imkanımız bulunmuyor. Oda tarafından kullanılan Gider Makbuzunun kullanılmayacağı birlik tarafından belirtildi. Bu durumda gider makbuzu kullanılmayacak mı, ne yapmamız gerekir?    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliğinin, Fiş ve makbuzlar başlıklı 87. maddesinin ç)bendinde; "Gider makbuzu: Fatura ve belge ibraz edemeyen 3 üncü şahıslara verilen para karşılığında imzalattırılan bir belgedir. Yetkili imzaları taşıması mecburidir. Gider Makbuzunda vergi tahakkuku yapılır" şeklinde tanımlanmıştır. Bu hüküm çecevesinde gider makbuzu kullanabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-09-20 14:31:39   Cevap Tarihi:2008-09-22 09:06:59

Soru: Ben bir odanın genel sekreteriyim. odamızın %60 ına ortak olduğu bir şirketimiz vardı. bu şirket tasfiye kararı aldı ve ortaklardan bir tasviye kurulu oluşturuldu.Tasviye kurulunun başkanı odanın başkanı ve bir üyeside yönetim kurulu üyesiydi. Aynı zamanda başkan ve yönetim kurulu üyesinin %10 ortaklığı vardı. Şirketin tasviyeye başlamadan önce 150.000 YTL si vardı. Tasviye kurulu bu paradan %10 ortaklığı olan dört ortağa 15.000 YTL avans ödemesi yaptı odamıza gelince % 60 karşılık 90.000 YTL ödemesi gerekirken 40.000 YTL ödeme yaptı 50.000 YTL. yi şirket kasasında koydu. Bu durumu sorduğumda hakim ortağın parası içerde kalır cevabını aldım. Benim sormak istediğim hakim ortağın parası içerde kalırmı? Yoksa avans olsa bile herkeze hissesi oranda pay dağıtılmak zorunda olup olmadığı. Bunun bir suç teşkil edip etmediği hakkında en kısa zamanda bilgi verirseniz memnun olurum.    Cevap: Öncelikle şirketin anasözleşmesine bakmalısınız. Böyle bir hüküm yoksa dağıtım pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler ve paylara göre olur. 
 Soru Tarihi:2008-09-20 17:07:39   Cevap Tarihi:2008-09-22 10:56:47

Soru: YENİ KAYIT GELİRLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞLEMİNDE 198 HESABINI KULLANMAKSIZIN DİREK BANKAYA YATAN NET MİKTAR ÜZERİNDEN 102 BANKALAR VE 600 01 KAYIT GELİRLERİ HESAPLARINI KULLANMAK HATALIMIDIR? TEŞEKKÜRLER    Cevap: Gelir tablosu ilkeleri gereği, gelirler gayrisafi tutarları üzerinden muhasebeleştirilirler. 
 Soru Tarihi:2008-09-21 18:59:01   Cevap Tarihi:2008-09-22 10:58:53

Soru: Odalar bilindiği gibi 2005- yılı başında yapması gereken genel kurullarını 2005- yılı 10-11-12 aylarda yaptılar. Bu nedenle 2005 yılı gelir ve giderleri bu yapılan 2005- genel kurulana sunulamadı.2005- yılına ait gelir ve giderleri 2010 yılında yapılacak olan genel kurula sunacakmıyız. iyi çalışmalar    Cevap: 2005 yılına ait kesin hesaplarınızı 2010 yılında yapılacak genel kurula sunmalısınız. 
 Soru Tarihi:2008-09-22 08:54:52   Cevap Tarihi:2008-09-22 10:59:44

Soru: 5362 SAYILI KANUNU 56.MADDESİNDE BELİRTİLEN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU OTURUM ÜÇRETLERİ BÜĞÜN UYGULANAN ASGARİ ÜÇRET ÜZERİNDEN HESAPLANARAKMI ÖDENİR,YOKSA GENEL KURUL KARARIYLA ALINMIŞ OLAN FASILLAR ARASI AKTARMA YETKİSİNCE HERSENE %10 ARTIRILARAKMI ÖDENİR ŞU ANDA ÖDENMESİ GEREKEN DOGRU HANGİŞSİDİR TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: 56.Madde hükmü gereği, genel kurulda yasadaki sınırın altında bir ücret belirlenebilecek üzerinde ise belirlenemeyecektir. Sorunuza gelince; genel kurulca belirlenen bu ücret izleyen yıllarda genel kurul tarafından verilen yetki çeçevesinde artırıldığında yasada belirtilen hadler aşılırsa yasadaki hadler üzerinden, bu hadlerin altında kalırsa artırılmış tutar üzerinden ödenmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-09-22 14:07:14   Cevap Tarihi:2008-11-17 15:55:06

Soru: YÖNETİM VE DENETİM KURULLARIMIZ ODAMIZ BÜTÇESİNİN İYİ OLMAMASI SEBEBİ VE ODAMIZIN YAŞAMASI SEBEBİ İLE HİÇBİR ÜCRET GÖNÜLLÜ OLARAK KARARADA BAĞLAYARAK ALMAMAKTADIRLAR.BU DURUMUN BİR SAKINCASI VARMI.SONRADAN HAK İDDA EDEBİLİRLERMİ.SAYGILARIMLA...    Cevap: Yönetim kurulu açısından bir sorun yok.Ancak Denetim kurulundan yazılı belege almanız iyi olur. 
 Soru Tarihi:2008-09-23 11:16:32   Cevap Tarihi:2008-09-23 18:50:19

Soru: aylık olağan yönetim kurulu toplantısında: örneğim 2008 yılı eylül ayına ait gelir ve gideri hk nasıl bir karar almalıyım.    Cevap: İlgili dönem gelir ve giderleri ile muhasebe raporlarının uygunluğuna ve onanmasına diye karar alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-09-24 10:29:32   Cevap Tarihi:2008-09-24 17:43:52

Soru: Tesk Muhasebe Programında Peşin veya Banka hesabı yoluyla ödenen Üst Katılım Payları hangi hesapta takip edilir.Saygılarımla.    Cevap: Sorunuzda kasteddiğiniz üyenin kaydı sırasında ödenen üst kuruluş aidatımı? yoksa bir önceki yıl gayrisafi gelirleriniz üzerinden tahakkuk eden nisan ve ekim ayında iki eşit taksitte ödenen üst kuruluş aidatımı? belli değil sorunuzu daha ayrıntılı sorarsanız en kısa sürede cevap verilecektir. Ancak bu konu ile ilgili olarak TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ'nde de bilgi bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-09-24 11:23:43   Cevap Tarihi:2008-09-24 17:50:53

Soru: Yıl sonunda birlik federasyon ve TESK ödenecek olan üst katılım payının muhasebeleştirilmesi ve banka yolu ile ödenmesinin muhasebeleştirilmesinin hangi hesaplar yolu ile yapıldığını öğrenmek istiyorum.    Cevap: Öncelikle katılım payı matrahına ulaşabilmek için gayri safi gelirden düşülmesi gereken kalemler tespit edilmeli ve bunlar gayri safi gelirden düşülmeli. Daha sonraki aşamada hesaplanan üst kuruluşlar katılım payları tahakkuk ettirilmeli. 691 hesap xxxxx 370 hesap xxxxx Daha sonraki aşamada 370 hesap 371 ve 198 nolu hesaplar ile kapatılmalı ve bakiyesi 369 nolu hesaba atılmalı. Ödemeler ise 369 nolu hesaptan yapılmalı. 369 nolu hesap xxxxx 102 nolu hesap xxxxx 
 Soru Tarihi:2008-09-25 11:13:39   Cevap Tarihi:2008-09-25 13:53:15

Soru: ben bir esnaf odası genel sekreteriyim. yeni çıkan sosyal güvenlik yasasında işçiler için verilen aylık prim ve hizmet bildirgesi kamu çalışanları işverenlerince ayın 7.nci gününe kadar özel sektör işverenlerince ayın 23.ncü gününe kadar verileceğini okudum.biz hangi güne kadar aylık prim ve hizmet bildirgesini sgk'na göndereceğiz.    Cevap: Ait olduğu ayı izleyen ayın 23'üne kadar vermeniz gerekli. 
 Soru Tarihi:2008-11-04 14:04:55   Cevap Tarihi:2008-11-05 14:42:47

Soru: denetleme kurulu heray toplanacak mı?Heray denetleme karar defteri yazılacak mı?heray huzur hakkı verilecek mi?denetleme kurulu 3 ayda bir yönetim kuruluna bilgi verir denmekte nasıl?heray düzenlenen aylık mizan denetleme ve yönetim kuruluna imzalatılacak mı?    Cevap: Denetleme kurulu her ay toplanır ve denetim kurulu karar defterini imzalar. Denetim Kuruluna huzur hakkı değil aylık ücret ödenir. Denetim kurulu yapmış olduğu denetimlere ilişkin üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir. Mizanlar değil bu raporlar imzalanır. 
 Soru Tarihi:2008-11-06 13:33:31   Cevap Tarihi:2008-11-10 19:16:25

Soru: ssk hizmetleri aylık bildirim sürelrinde bir değişiklik varmı? eskiden ayın sonununa kadar veriliyordu yeni kanununa göre bir değişiklik varmı tşk    Cevap: Sosyal güvenlik aylık prim ve hizmet belegesi ilgili ayı izleyen ayın 23.gününe kadar verilir ve prim tutarı ay sonuna kadar ödenir. İşten ayrılışlar 10 gün içinde bildirilir. Bu husus ayrıca aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilir. 
 Soru Tarihi:2008-12-04 15:12:58   Cevap Tarihi:2008-12-04 17:38:29

Soru: 2006 ve 2007 yıllarında basit usul beyannamelerini internetten şifre kullanarak veriyorduk bağlı bulunduğumuz vergi daire yetkimizin olmadığını söyleyerek internetten beyanname verebilmemiz için smmm sigortalı olarak çalıştırmamız gerektiğini veyahut bir serbest muhasebeci ile anlaşarak gönderebileceğimizi söyleyip şifrelerimiz iptal olmuştur odamızın s muhasebeci çalıştıracak kadar maddi anlamda gücü yoktur ve bizim durumuzda bir çok oda bulunmaktadır bu konuda tesk her hangi bir çalışma yapmaktamıdır..    Cevap: Bu konudaki yasa hükmü çok açık. Basit usul muhasebe bürolarında bu konuda yetki almış meslek mensubu çalıştırılması zorunludur. Aksi takdirde cezaya muhatab olabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-12-24 13:27:48   Cevap Tarihi:2008-12-25 14:52:04

Soru: 2 adet sorum olcak 1-)01.09.1985 yılında giriş olan personelin 31.12.2008 tarihinde emeklilik primi olarak ne kadar tazminat alma hakkı kazanmıştır.tavan ücretten 2-)28.02.1989 yılında giriş olan personelin 31.12.2008 tarihinde emeklilik primi olarak ne kadar tazminat alma hakkı kazanmıştır.tavan ücretten.teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim    Cevap: Her ikiside tavandan ise, 1985 yılında işe başlayanın kıdem tazminatı=50.708,00-YTL, 1989 yılında işe başlayanın kıdem tazmitı=43.125,95-YTL'dir. Yukarıdaki rakamlardan %06 damga vergisi kesintisi yapmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-12-24 17:00:26   Cevap Tarihi:2008-12-25 15:00:10

Soru: 2009 yılı başından itibaren ssk bildirgesi internet üzerinden gönderilmesi mecburi mi? tşkr    Cevap: 1 sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerinin bilgisayar alt yapılarını oluşturuncaya kadar cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini ikinci bir duyuruya kadar, kağıt ortamında kuruma verebilirler. Aylık prim ve hizmet belgeleri; - 1 sigortalı çalıştıran işverenler için isteğe bağlı olarak, - 2 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler için zorunlu olarak, e-Sigorta kanalıyla gönderilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-12-25 09:53:23   Cevap Tarihi:2008-12-30 11:17:36

Soru: Eğitim Bütçesi Hesaplanırken Üst kuruluşlardan aldığımız basılı evrakları düşüyoruz. Eğitim Bütçesinin faizini de düşüyormuyuz yoksa düşmüyormuyuz. Katılım payı hesaplarken düşmedik. Sizden gelen cevab göre işlem yapacağız.    Cevap: Kastetdiğiniz eğitim bütçesi banka hesabına tahakkuk eden faiz ise matrahtan düşülmez. 
 Soru Tarihi:2009-01-28 14:39:38   Cevap Tarihi:2009-01-28 14:43:21

Soru: iyi günler.14/03/2009 tarihinde ameliyat oldum. doktor tarafından 16/03/2009 tarihinden itibaren 20 gün rapor verdi. 14/03/2009 tarihine vizite kağıdı düzenlendi. ancak raporum 16/03/2009 tarihinden itibaren başlamaktadır. 14/03/2009 ile 16/03/2009 tarihleri arasında kalan 2 gün işyerinde çalışmış gibi mi gözükeceğim. yoksa bu 2 günün ücretini sigorta kurumumu ödeyecektir. saygılarımla.    Cevap: Sosyal güvenlik kurumu, hastalık halinde her rapor almada, raporun ilk 2 gününü size ödemez, ödenmeyen ilk 2 günün ücretini bağlı olduğunuz işyerinden alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-03-19 14:56:06   Cevap Tarihi:2009-06-02 19:42:54

Soru: ODAMIZA AİT GAYRİMENKÜLLER KİRAYA VERİLMİŞTİR.BU ELDE EDİLEN GELİRLERDEN DOLAYI ODAMIZ VEYA KİRACIMIZ KİRA STOPAJI VERMEK ZORUNDAMIDIR.    Cevap: Kiracı tarafından stopaj yapılmalı ve yasal süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirilerek ödenmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-05-29 14:46:44   Cevap Tarihi:2009-06-03 11:18:25

Soru: Yıl sonunda tahakkuk eden eğitim bütçesinin birlik,federasyon ve TESK e ödenecek olan eğitim paylarının muhasebeleştirilmesinin hangi hesaplar yolu ile yapılması gerekmektedir?    Cevap: Öncelikle katılım payı matrahına ulaşabilmek için gayri safi gelirden düşülmesi gereken kalemler tespit edilmeli ve bunlar gayri safi gelirden düşülmeli. Daha sonraki aşamada hesaplanan üst kuruluşlar katılım payları tahakkuk ettirilmeli. 691 hesap xxxxx 370 hesap xxxxx Daha sonraki aşamada 370 hesap 371 ve 198 nolu hesaplar ile kapatılmalı ve bakiyesi 369 nolu hesaba atılmalı. Ödemeler ise 369 nolu hesaptan yapılmalı. 369 nolu hesap xxxxx 102 nolu hesap xxxxx 
 Soru Tarihi:2008-09-25 14:20:39   Cevap Tarihi:2008-09-26 11:16:51

Soru: KOLAY GELSİN DAHA ÖNCEE YAZDIM AMA YANITLAMADINIZ ACİLİYETİ GERÇEKTEN ÇOK ÜST DÜZEYDE.ODA YÖNETİ KURULU BERBER ESNAIMIZIN ZAM TALEBİ ÜZERİNE ÇELİŞKİYE DÜŞTÜLER,7 KİŞİLİK YÖNETİM KURULUNDA ZAMMI 3 ÜYE KABUL ETMEDİ VE KARAR DEFTERİNİ BİZLER İMZALAMAYIZ DEDİLER BU GİBİ DURUM KARŞISINDA KAA DEFTERİNDE 3 ÜYENİM İMZASI OLMADAN DA KARA FOTOKOPİSİ BİR ÜST BİRLİĞE GÖNDERİRLİP ZAM TALEBİNDWE BULUNULABİLİRMİ,YADA MUHAHKKAK HERKEZİN İMZASI OLMASI GEREKLİ Mİ SAYGILAR    Cevap: Karar defterini imzalamamak diye bir şey olamaz. Eğer karara muhalifse muhalefet şerhi koyarak imzalamalı. Diğer dört üye imzalamışsa karar geçerlidir. 
 Soru Tarihi:2008-09-26 10:27:46   Cevap Tarihi:2008-10-16 14:29:30

Soru: 7 kişilik bir yönetim kurulunda bir zam talebinin kabulü ve b kabulün bir üst birliğe onay için gönderilmesi için,5 kişin kabul etmesi gerektiğini beirmiştiniz ,ancak bu muhalifkişiler imzalarının yanına muhalif şerhi diye belirttikten sonra bukarar imzalarını atacaklardırhaliyle herkez imzalamış olacak bu karar kabul olcak mı , muhalif şerhi koyan üyelerimiz imzaları olacak ama imzaları kararın kabulü için gereken imza olmaz özelliğini yitirecek mi bunu öğrenmek isityorum ben.....    Cevap: 7 kişilik kurulda karar alınması için 4 kişinin olumlu imzası yeterlidir. 
 Soru Tarihi:2008-09-26 14:38:31   Cevap Tarihi:2008-10-16 14:32:09

Soru: 5362 sayılı kanun gereği denetim kurulu yönetim kurulu toplantılrına girip oy kullanacaklar ve 3 ayda bir toplanıp karar alacaklar,vede yönetim kurulu karar defterinin altına imza atacaklar bu uygulama doğrumudur    Cevap: Yanlıştır. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ancak oy kullanamazlar. Denetim üç ayda bir değil her ay toplanır ve yaptığı denetimleri üç ayda bir yönetim kuruluna rapor halinde sunar. Denetim Kurulunun Yönetim Kurulu Karar defterini imzalamaları diye bir şey söz konusu değildir. 
 Soru Tarihi:2008-09-26 14:42:17   Cevap Tarihi:2008-09-26 14:52:56

Soru: Odamızın ortak olduğu 110/48 oranında payımızın olduğu gayrimenkulümüz bulunmaktadır.Gayrimenküle ortak olan ve 3/110 hisse oranında payı bulunan dernek fesih edilmiş olup bu hissesini odamıza bedelsiz olarak devretmiş olup odamız hisse oranı 110/51 olmuştur.Bu durumu hangi hesaplarda ve nasıl göstereceğiz?Teşeekür ederim    Cevap: Gayrimenkul bina ise 252-binalar hesabında, arsa ise 250 arazi ve arsalar hesabında göstermelisiniz. Karşılığında ise 679- Diğer olağanüstü gelir ve karlar hesabını alacaklandırmalısınız. 
 Soru Tarihi:2008-10-05 12:09:09   Cevap Tarihi:2008-10-06 15:31:30

Soru: MUHASEBE PROGRAMINA 2007 YILINDAN ÖNCEKİ YANİ TESK TEKDÜZEN MUHASEBE PROGRAMINI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ DEMİRBAŞLARI HESAPLAYARAK 255 DEMİRBAŞLAR HES. KAYDETTİM.ANCAK BAZI DEMİRBAŞLARI YÖNETİM KURULU KARARI VE BİR TUTANAKLA DEMİRBAŞTAN DÜŞTÜK.MUHASEBE KAYITLARINDA İSE ÖRNEK DÜŞMEDEN ÖNCE 20.000 YTL İSE TOPLAM BUNLARIN MALİYETLERİ 800 YTL İSE NASIL DÜŞMEMİZ LAZIM HANGİ HESAPLARI KULLANARAK.    Cevap: 770-GNL. YÖNT. GİD. 800,00 Müteferrik gid. 255-DEMİRBAŞLAR HES. 800,00 Demirbaşların kayıtlı değerini, Maliyet Hesaplarına borç, İlgili demirbaş hesabına alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2008-10-07 09:40:35   Cevap Tarihi:2008-10-07 15:50:02

Soru: b.usul'de vergiye kayıt olmuş mükellefe odadan b.usul belgeleri verebilirmiyiz. odamıza kayıtlı değil    Cevap: ? Basit usule tabi mükelleflerin kullandıkları belgeler ve zarflar sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından bastırılmaktadır. ? Bu mükelleflerin kayıtları ister odalar bünyesinde oluşturulan muhasebe bürolarında tutulsun, ister kendileri tutsun, belgelerini bağlı oldukları oda veya birlikten temin edeceklerdir. ? Mükelleflerin bulunduğu yerde bağlı oldukları oda veya birlik yoksa veya bulunduğu yerde bağlı olacağı oda veya birlik kurulmamış ise; en yakın oda veya birliğe veya karma odaya kayıt yaptıracaktır. Belgelerini de kayıt yaptırdığı bu odadan temin edeceklerdir. ? Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunup, meslek odalarına üye kayıtları yapılamayan, traktörle nakliyecilik yapanlar, hususi oto ile ticari faaliyette bulunanlar, biçer döver işletmecileri ile inşaat ustaları gibi mükellefler, kullanacakları belgeleri ikinci sınıf tüccarların tabi oldukları esaslar çerçevesinde (anlaşmalı matbaalara bastırmak veya noterlere tasdik ettirmek suretiyle) temin edebilmektedirler. Anılan mükellefler, diledikleri takdirde kullanacakları belgeleri faaliyette bulundukları yerdeki herhangi bir oda veya birlikten de temin edebilmektedirler. 
 Soru Tarihi:2008-10-08 11:21:22   Cevap Tarihi:2008-10-10 12:03:59

Soru: Bu yıl içinde ödeyeceğimiz Üst Katılım paylarını tahakkuk ettirmemiz gerekiyormu,gerekiyorsa hangi hesaplar ve ne şekilde olduğu ve ayrıca ödemesini banka yolu ile yaptığımızı düşünürsek ilgili hangi hesaplara işlem yapmamız gerekiyor.Saygılarımla.    Cevap: Üst kuruluş katılma paylarının tahakkuk ettirilmesi gerekir. Bunun için ilk yapacağınız kayıt 691 hesaba borç 370 hesaba alacak yazılacak. Peşin ödenen katılma paylarını aktifleştiriyor iseniz 198 hesabın bakiyesini 371 hesaba aktaracaksınız. Daha sonraki aşamada ise 370 hesapla 371 hesabı karşılaştırarak 370 hesapta kalan bakiyeyi 369 hesaba aktaracaksınız. Peşin ödenen katılma paylarını aktifleştirmiyorsanız 370 hesaptaki bakiyeyi direkt 369 hesaba aktarmalısınız. Ödemesinde ise 369 hesaba borç ilgili banka hesabına alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2008-10-08 13:39:23   Cevap Tarihi:2008-10-10 12:11:12

Soru: kasa tazminatından vergi kesilir mi? kasa tazminatında bir üst tavan var mı?    Cevap: Kasa tazminatından vergi kesilir. Kasa tazminatında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak sosyal güvenlik primlerinden kaçınmak için afaki rakamlar konmamalıdır. 
 Soru Tarihi:2008-10-08 14:03:27   Cevap Tarihi:2008-10-10 12:12:52

Soru: yeni SGK yasasına göre kurum olarak yüzde beşlik çaışanlar için ssk indiriminden nasıl faydalanacağız_?muhasebe kayıtları nasıl tutulacak ?teşekkürler    Cevap: Nasıl bir indirim olduğunu daha açık yazarsanız (%5 lik indirimin) sorunuza en kısa sürede yanıt verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-10-08 14:56:58   Cevap Tarihi:2008-10-10 12:14:41

Soru: mrb..tesk muhasebe programı 2009 ytl-tl uygulaması olacak mı ?ne zaman teşekkürler    Cevap: Elbette paradan yeni ifadesinin kaldırılma tarihinden önce, Proğramda da gerekli değişiklikler yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-10-08 15:01:16   Cevap Tarihi:2008-10-10 12:19:19

Soru: KASA TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLİRMİ?    Cevap: Kasa tazminatından vergi kesilir. 
 Soru Tarihi:2008-10-09 08:39:11   Cevap Tarihi:2008-10-10 12:19:55

Soru: ACİL....32 haftalık hamileyim. doğum öncesi 3 haftalık iznimi kullanıp doğum sonrasına 5 haftayı aktarmak istiyorum.izinli olduğum süre zarfında istirat ücretini ssk mı ödeyecek? bu süre içinde ssk yapılacakmı? ssk yapılmayacaksa işe tekrar geri döndüğümde tekrar ssk yamı başvuracaz?    Cevap: Hamile kadın doğumdan önceki 3 haftaya kadar doktorunun onayı ile çalışabilir.Bu taktirde çalıştığı süre doğum sonrasına eklenir. Doğum iznine ayrıldığınız dönemde istirahat ücretini sgk dan alırsınız. İşe başladığınızda sgk ya tekrar başvuru yapmanıza gerek yoktur. 
 Soru Tarihi:2008-10-09 11:30:23   Cevap Tarihi:2008-10-10 12:25:59

Soru: muhasebe evraklarını kaç yıl saklama zorunluluğu vardır. (kasa defteri gelir gider fiş fatura irsaliye gelir makbuzu vb.)    Cevap: Arşivlenen malzemeden yazışma evrakı 5 yıl süreyle, muhasebe evrakı 10 yıl süreyle saklanır. Özelliği olan (karar defteri, sicil kayıtları, muhasebe defterleri, personel dosyaları ve benzeri) kayıt ve dokümanlar sürekli saklanır. 
 Soru Tarihi:2008-10-09 12:07:52   Cevap Tarihi:2008-10-10 13:15:29

Soru: yıllık ücretli izinlerin iş gününden hesaplandığını ve bayram tatillerinin ücretli izne dahil olmadığını biliyoruz ama hükümetimizin bayramlar zamanın da vermiş olduğu bayram tatillerine dahil olan iş günlerinin tatilleri ücretli izinden sayılırmı...teşekürler    Cevap: 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 55. maddesi gereğince, işveren tarafından verilen bu tür izinler yıllık ücretli izin bakımından çalışılmış gibi hesaba katılır. 
 Soru Tarihi:2008-10-10 10:22:36   Cevap Tarihi:2008-10-10 16:22:01

Soru: merhaba. üniversite öğrencilerine burs verip vermediğinizi öğrenebilirmiyim. teşekkürler...    Cevap: Üniversite öğrencilerine kurumumuzca burs verilmektedir. Ancak öncelik esnaf ve sanatkar çocuklarındadır. 
 Soru Tarihi:2008-10-14 00:04:53   Cevap Tarihi:2008-10-14 12:17:29

Soru: ssk ve muhtasar beyannemesi ödenmeyen odalara ne tür cezai işlem uygulanır    Cevap: SSK bildirgesi ve muhtasar beyanname süresi içerisinde verilmemiş ise idari para cezası ile usulsüzlük cezası kesilir ve gecikilen günler icin gecikme zammı alınır. Eğer bildirge ve muhtasar beyanname süresi içerisinde verilmiş ancak ödemesi yapılmamış ise gecikme zammı alınır. 
 Soru Tarihi:2008-10-14 16:22:34   Cevap Tarihi:2008-10-16 09:03:28

Soru: odalarda tek düzen muhasebe programı kullanılmak zorundamıdır zorunda ise hiç programı kullanmayan bir oda bilgileri bugünden itibarenmi yoksa eski bilgileride işlemek zorundamıdır    Cevap: Yıl içinde muhasebe usulü değiştirilemez,2009 yılından itibaren kullanmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-10-14 16:40:42   Cevap Tarihi:2008-10-14 17:39:49

Soru: 11 kişilik yönt.kur.toplantısında 6 üye(Başkanın ödeyiniz-imzalı)harcama kalemine muhalif şerhi koyup kararı imzalarsa hukuki prosedür nedir?Teşekkürler    Cevap: Bu harcama yapılamaz. Yapılmış ise bunun hukuki sonucundan imza atanlar sorumludur. 
 Soru Tarihi:2008-10-15 11:18:25   Cevap Tarihi:2008-10-16 10:53:56

Soru: yönetim kurullarına her ay maaş mı ödenir yoksa huzur hakkımı    Cevap: Yönetim Kurullarına huzur hakkı ödenir. 
 Soru Tarihi:2008-10-16 11:02:19   Cevap Tarihi:2008-10-16 11:11:16

Soru: her ay maaş ödenirse sorun olurmu? zaten kanun gereği her ay yönetim kurulu toplantısı yapılmalı    Cevap: Yönetim kurulu toplantısına katılmaz veya katılamassa sorun olur. Bu durumda ödeme yapılmaması gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-10-16 11:20:26   Cevap Tarihi:2008-10-16 11:29:39

Soru: slm. oda genel sekreteriyim. ayda bi sefer olmak üzere genel temizlik yaptırmak için temizlikçi bir kadınla anlaştım. vergisi olmadığı için, ödeme yaparken serbest makbuzumu kullanmam gerekir. bilgilendirirseniz sevinirim.    Cevap: Bu tür ödemeler için gider makbuzu kullanılırt. Ödenecek bedelden %10 gelir vergisi tevkifatı yapmanız ve bağlı olduğunuz vergi dairesine ödemeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-10-17 10:21:08   Cevap Tarihi:2008-10-21 12:07:24

Soru: YENİ YASAYA GÖRE İŞÇİ ÜCRETLERİNİN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ İLE İLGİLİ KONUDA BİZ ODA ÇALIŞANLARI OALRAK GENEL SEKRETER VE BAŞKAN MAAŞLARINI KASADAN DİREKT BORDRO İMZALAYARAK ALIYORUZ. YENİ YASAYA GÖRE MAAŞ ÖDEMELERİMİZİ BANKA HESABI AÇARAK MI TAKİP ETMEMİZ GEREKMEKTEDİR. VE BU UYGULAMA TESK ÇATISI ALTINDA ÇALIŞANLARIDA KAPSAYACAKSA NE ZAMAN UYGULAMAYA GEÇİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİLERİNİZİ RİCA EDİYORUM.    Cevap: Bu konuda henüz bir düzenleme yapılmadı. 2009 yılında başlanacağı söyleniyor. 
 Soru Tarihi:2008-10-17 16:11:37   Cevap Tarihi:2008-11-04 19:18:53

Soru: TESK MEDB üyelerinin 7,5 km başına 1 litre olrak hesaplanan yol giderini vergi mevzuatı ve sigorta primleri açılarından değerlendirmenizi rica ederim.    Cevap: Belgeye dayanan fiili yol giderleri üzerinden vergi ve sigorta primi kesilmez. 
 Soru Tarihi:2008-10-21 10:29:55   Cevap Tarihi:2008-10-21 12:09:02

Soru: 1 EKİMDE YÜRÜRLÜĞE GİREN SOSYAL GÜVENLİK YASASINDA SSK PRİMLERİNDE 5 PUANLIK İNDİRİME GİDİLDİ.BU İNDİRİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK.BUNUN İÇİN SGK İL MÜDÜRLÜKLERİNE DİLEKCE İLE BAŞ VURMAK LAZIMMI.    Cevap: Bu indirimin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenek, şimdiye kadar herhangi bir düzenleme yapılmadı. 
 Soru Tarihi:2008-10-23 10:31:09   Cevap Tarihi:2008-10-23 17:14:26

Soru: yıllık izin bodroda nasıl gösterilir. ssk matrahı açısandan nasıl işlem yapılır tşk    Cevap: Yıllık izinde olan personelin normal ücret tahakkuku yapılır, sadece iş kazaları ile meslek hastalığı primi kesilmez. 
 Soru Tarihi:2008-10-23 15:14:05   Cevap Tarihi:2008-10-23 17:19:40

Soru: tesk muhasebe programına bordo ekletilmesi mümkün mü acaba    Cevap: Bordro proğramı eklenmesi düşünülüyor. 
 Soru Tarihi:2008-10-23 15:16:36   Cevap Tarihi:2008-10-23 17:20:12

Soru: yevmiye ve büyük defterin sene sonunda toplu dökülmesi sorun olurmu    Cevap: On günlük sürelerde dökülmesi daha doğru olur. 
 Soru Tarihi:2008-10-23 15:27:36   Cevap Tarihi:2008-10-23 17:21:18

Soru: Basit usul vergi uygulaması sona erdiğinde basit usul muhasebe personelinin durumu ne olucak? Bu durumda belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi olan çalışanlar işten çıkarıldıklarında Tesk yönetmeliğine göre tazminatı hak edebiliyorlar mı? 03.1999 yılında işe başladığımıza göre suan 602ytl maaş aldığımız varsayılarak ne kadar tazminata hak ediyoruz? Bu bürolarda çalışan personeller için TESK ne düşünüyor?    Cevap: İş akdiniz işveren tarafından feshedildiğinde elbette tazminatlarınızı alırsınız. Kıdem tazminatınız son aldığınız ücret üzerinden hesaplanır. Buna kanundan veya sözleşmeden doğan menfaatlerizde eklenir. Çalıştığınız her yıl için bir aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatı alırsınız. 
 Soru Tarihi:2008-10-24 10:48:25   Cevap Tarihi:2008-10-24 14:10:35

Soru: Muhasebe programına girmek için şifre almam gerekiyor fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz    Cevap: Tesk muhasabe servisini aramanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-10-27 14:51:21   Cevap Tarihi:2008-10-27 15:18:26

Soru: TESK MUHASEBE PROGRAMI YERİNE BAŞKA LİSANSLI MUHASEBE PROGRAMI KULLANABİLİRMİYİZ?    Cevap: Proğram çıktıları aynı olmak ve Tesk tarafından dağıtımı yapılan basılı evraklara dökümünü almak koşuluyla kullanılabilir. 
 Soru Tarihi:2008-10-30 13:55:40   Cevap Tarihi:2008-10-31 16:40:26

Soru: başkan ve personele ödenen yolluklardan vergi kesilirmi? birde ödenen yolluğa karşı fatura temin edilmesi gerekiyormu? tşk    Cevap: Başkan veya personele ödenen yolluk, emsali seviyesindeki devlet memurlarına ödenen yolluklardan fazla ise aradaki fark vergiye tutulur. Hem yolluk verilir hemde fiili yeme ve yatma giderleri karşılınır ise verilen yolluğun tamamı vergiye tabi tutulur. 
 Soru Tarihi:2008-10-31 09:40:12   Cevap Tarihi:2008-10-31 16:45:04

Soru: Nakit ödenen giyim ve bayram yardımları vergi ve ssk matrahlarına dahilmi?    Cevap: Nakit ödenen bu tür yardımlardan ssk ve vergi kesintisi yapılır. 
 Soru Tarihi:2008-10-31 10:52:46   Cevap Tarihi:2008-10-31 16:46:35

Soru: %4 prim tahsilatı iskontosu sadece borçlanma yapan işverenlerlemi ilgili yoksa şuanda SSK primi ödeyen işverenler içinde aynı durum geçerlimi nasıl olacak bu %4 indirim    Cevap: %4 lük indirimden ticari kazanç, serbest meslek kazançı sahipleri, muhtar gibi 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin b bendinde sayılanlar faydalanır. Aynı kanunun 4. maddesinin a bendinde sayılanlar faydalanamaz. 
 Soru Tarihi:2008-11-03 12:00:23   Cevap Tarihi:2008-11-04 11:54:36

Soru: genel sekreterler seminerine katılan sekreterler için harcırah ne kadar olmalı ve nasıl oda giderinde gösterilir(seyahat ve yolluk bordrosu hazırlanması gerekir mi??    Cevap: Çalışanlara verilecek harcırahlar yetkili kurullarca belirlenir. Harcırah bordrosu düzenlenmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-11-03 13:48:58   Cevap Tarihi:2008-11-04 11:56:06

Soru: tek düzen muhasebede herhangi bir hesapta yanlış olduğunda düzeltme kaydı nasıl yapılıyor?    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları muhasebe yönetmeliğinde bu konuda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-12-22 09:40:57   Cevap Tarihi:2008-12-22 15:53:45

Soru: 5510 sayılı yasa gereğince bağ-kur üyeleri günlük kazancını minimum 22,50 YTL olarak beyan etmek zorunda bırakılmışlardır. Bu kazancı beyan eden üyenin prim borcu ise 210,00 YTL olarak çıkmakta. Ancak bu şekilde beyanda bulunan bağ-kur üyesinin yıllık beyanı ise 22,50x30x12=8.100,00 YTL' ye tekabul etmektedir. Bu durumda Şubat ayında Basit Usul Gelir vergisi beyannamesini vergi dairesi beyan edecek olan mükellefin vergi matrahı 8.100,00 YTL(MİNİMUM)olarak mı beyan edilecektir.    Cevap: Vergi açısından böyle bir zorunluluk yok. 
 Soru Tarihi:2008-12-22 13:56:00   Cevap Tarihi:2008-12-22 15:00:52

Soru: 5362 nolu yasada başkanların ne kadar maaş alacakları üye sayılarına göre belirtilmiştir bizim odanın üye sayısı 214 dür buna göre başkan maaşını asgari ücretin bürütündenmi ödememiz gerekir yoksa bürüt ücretten kesintiler düşüldükten sonra kalan miktarı ödememiz gerekir    Cevap: Bu konuda TESK hızlı cevap sisteminde bilgi bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-23 13:36:06   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:12:34

Soru: 2008 YILI EĞİTİM FONU BİRLİK VE KONF.HESAPLARINI ÖDEDİM. MUHASEBE KAYDINI NASIL YAPMAM GERKİYOR. TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Karşılık ayırdınız ise, ödediğiniz tutar kadar karşılık ayırdığınız hesaba borç, ödeme yaptığınız hesaba alacak yazmalısınız. Karşılık ayırmadınız ise, ödenecek aidatlar ve katılma payları hesabına borç ödeme yaptığınız hesaba alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-03-24 10:36:05   Cevap Tarihi:2009-06-02 19:54:11

Soru: tekel satış belgesi işlemlerinin yürütülebilmesi konusunda tesk ile aramızda yapılan anlaşmnın 10. maddesi gereği avans niteliğinde banka hesabımıza yatırılan 2.000 tlnin için nasıl bir işlem yapılacağı konusunda .    Cevap: TAPDK dan gelen pu parayı hizmet karşılığı gelirlerinde izleyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-03-25 11:52:47   Cevap Tarihi:2009-06-03 13:59:11

Soru: 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLECEK PERSONELİMİZİN 102 GÜNLÜK KUULANMAMIŞ OLDUĞU İZİN GÜNLERİ İÇİN İZİN ÜCRET BORDROSUNDA %1'LİK KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. BRÜT ÜZERİNDEN YAPILAN BU KESİNTİ SSK' YA HANGİ YOLLA BİLDİRİLECEKTİR.(ELDEN VEYA E-BİLDİRGE YOLUYLA) İŞ KANUNUNDA "İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYECEK, DİĞER SİGORTA KOLLARINA AİT PRİMLER KESİLECEKTİR" DENİLMEKTEDİR. BİZİM YAPMIŞ OLDUĞUMUZ %1 LİK KESİNTİ DOĞRU MUDUR?    Cevap: Sosyal güvenlik kurumu son yönetmelikler ile kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmesini öngörmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-03-25 16:03:44   Cevap Tarihi:2009-06-02 19:57:25

Soru: 10 yıl öncesinde kullandığım gelir makbuzları,gider faturaları,tahsil,tediye fişleri arşivde bulunmaktadır.bunları artık saklamıza gerek varmıdır.    Cevap: Miadını doldurmuş olan bu evrakları saklamanıza gerek yok. 
 Soru Tarihi:2008-11-07 15:51:58   Cevap Tarihi:2008-11-10 19:17:57

Soru: odaların kiracılarının ödemediği kira stopajlarından oda yöneticileri sorumlumudur. Sorumluysa hangi kanun maddesinde yazmaktadır. Teşekkürler    Cevap: Kira alacaklarından yöneticiler sorumludur diye bir yerde yazmaz. Elbette idareden sorumlu olanlar, idareyi hak ve yükümlülük altına sokanlar borç ve alacaklardan sorumlu olurlar. 
 Soru Tarihi:2008-11-10 09:52:03   Cevap Tarihi:2008-11-10 19:21:08

Soru: Esnaf ve sanatkarlar Odası genel sekreteriyim. Odamızın %60 ına ortak olduğu bir şirketimiz vardı ve bu şirket dokuzuncu ayda fesh oldu ve odamıza şirketten para aktardılar. 1-Bu aktarılan paranın muhasebe kaydını nasıl yapacağım. 2-Şirketten odamızın hissesine düşen parayı gösteren bir evrak(mizan-bilanço vs.)isteyecekmiyim. Bilgi verirseniz memnun olurum.    Cevap: Öncelikle fesh olan şirketteki hissenizin değeri ile kıyaslama yapmalısınız. Gelen para şirketteki hissenizden fazla ise aradaki farkı gelire, eğer az ise gidere atmalısınız. 
 Soru Tarihi:2008-11-11 16:11:07   Cevap Tarihi:2008-11-12 16:02:44

Soru: daha önce sorduğum soru tam olarak anlaşılmamıştır. esnaf odalarına ait gayrimenkul vergi mükellefi bir kişiye işyeri olarak kira verilmiştir. Kiracı vergi dairesine kira ile ilgili kira stopaj beyanını vermemiş vede kira stopaj vergisini ödememiştir. Kiracının ödemesi gerekipte ödemediği stopaj vergisinden dolayı esnaf odası ve yöneticileri herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük altına girmektemedir. Kiracının ödemediği stopajı oda yöneticilerinin ödeme zorunluluğu varmıdır. varsa hangi kanun maddesinde yer almaktadır.    Cevap: Kiracının ödemek zorunda olduğu stopaj'dan oda yönetim kurulu sorumlu tutulamaz. 
 Soru Tarihi:2008-11-11 17:27:29   Cevap Tarihi:2008-11-12 15:59:00

Soru: ben gaziantep elektrikçiler odası genel sekreteriyim Odamıza eski bilgisayarımızın arızasından dolayı yenisini aldık yanlız yeni aldığımız bilgisayarda LPT Portu bulunmamasından dolayı muhasebe proğramından herhangi bir çıktı alamıyorum USB portundan çıktı vermiyormuş TESK bilgi işlemdeki görüştüğüm kişiler böyle cevap verdi peki size soruyorum son çıkan bilgisayarların hangisinin ana kartında LPT Portu var bu proğramı yapan yazılımcı arkadaşlar neden bununda bir çaresine bakmıyorlar araştırdığıma göre bu konuyla ilgili tek sorunu olan bir çok oda bulunmaktaymış hep telefonla iletmişler ama bize resmi yazı gönderen yok denildi ben 11/11/2008 tarihinde istenen resmi yazıyı hem fax yoluyla hende APS yoluyla sizlere iletmeye çalıştım . biz neden teknolojiyi her zaman 25 yıl geriden takip ediyoruz? neden yazılımı hazırlayan arkadaşlar bunları düşünmediler? peki o kadar şikayet telefonlarına istinaden neden hala bir çözüm üretilmemiş? neden üyelerimize karşı mağdur duruma düşelim ? bu sorularımın cevabını verirseniz ve sorunlarımızı telefon yoluylada olsa çözmeye çalışırsanız biz oda genel sekreterleri sizlere minnettar olacağız ben bu kanaatteyim.    Cevap: USB LPT çevirici kablo ile deneyiniz. 
 Soru Tarihi:2008-11-12 09:41:41   Cevap Tarihi:2008-11-12 16:11:27

Soru: oda tarafından faturası olmayan kişilere yaptırılan işler için nasıl bir yol izlenmesi gerekir?odalar karafından gider makbuzu kullanılır mı?kullanılırsa nasıl muhasebeleştirilir?    Cevap: Fatura alınamayan işler için gider makbuzu tanzim edilir ve işin türüne göre vergi tevkifatı yapılır. 
 Soru Tarihi:2008-11-12 15:57:43   Cevap Tarihi:2008-11-12 16:05:59

Soru: Yıl sonunda kapanışta veya açılış fişlerinde EĞİTİM BÜTÇESİ'nin muhasebeleştirilmesi hangi hesaplardan yapılır ve ödemesi hangi hesaplar üzerinden muhasebeleştirilir?    Cevap: 691 nolu hesap ile 370, 371, 369 nolu hesaplar çalıştırılır. 
 Soru Tarihi:2008-11-13 11:09:14   Cevap Tarihi:2008-11-13 12:30:42

Soru: Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 12 yıllık elemanımızı işten çıkarmak zorunda kalıyoruz,ihbar tazminatı ödememek için kendisine belli bir süre iş arama zamanı ve o süre zarfında da ücretinin belli bir kısmının ödenmesi durumu var,kısacası ihbar tazminatını ödemeden işten çıkarma ve presüdür nasıl işliyor,ilgilerinize sunarım.    Cevap: İşten çıkardığınız elemanınız için 8 haftalık ihbar önelinde bulunmanız ve bu 8 hafta boyunca günde en az 2 saat iş arama izini vermeniz gerekir. Bu durumda ayrıca ihbar tazminatı ödemessiniz. 
 Soru Tarihi:2008-11-13 11:37:52   Cevap Tarihi:2008-11-17 13:50:20

Soru: 923 Başvuru numaralı sorumda aşağıdaki ikici soruyu cevaplamadınız cevaplarsanız memnun olurum 2-Şirketin muhasebecisinden odamızın hissesine düşen parayı gösteren bir evrak(mizan-bilanço vs.)isteyecekmiyim.    Cevap: Tasfiye bilançosu ve gelir tablosunu isteyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-11-13 15:24:00   Cevap Tarihi:2008-11-17 13:42:39

Soru: 5362 Sayılı kanunun Yönetim kurulunun görevleri bölümünün 11 maddesinin g) bendinde ''Oda üyelerinden yıllık aidatları elektronik ortamda tahsil etmek'' denmektedir. Üç yıl geçmesine rağmen aidatları eski düzen keserek almaktayız. Bu maddeye ilişkin ilişkin sanayi bakanlığının sitesindeki esnaf işlemleri bölümünde bir çalışma varmıdır    Cevap: Şu an için böyle bir çalışma sözkonusu değil. Sistem tam olarak oturduğunda bu çalışma yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-11-13 15:52:07   Cevap Tarihi:2008-11-17 14:15:55

Soru: 933 nolu sorumda EĞİTİM BÜTÇESİ'nin hangi hesaplar üzerinden olduğunu sormuştum.Bu hesapların açılış ve kapanışta muhasebe sisteminde borç alacak karşılıklarını öğrenmek istiyorum?    Cevap: Sene sonu karşılık ayrıldığında, 691 hesap borçlu xxx 370 hesap alacaklı xxx Peşin alınan katılım payları aktifleştirilmiş ise; 371 hesap borçlu xxx 370 hesap alacaklı xxx Bundan sonra ise;(371 hesabın bakiyesi 370 hesabın bakiyesinden fazla olamayaçağı için) 370 hesap borçlu xxx 369 hesap alacaklı xxx Açılış kaydında herhangi bir işlem yapılmaz. Ödemeler yapıldığında ise, 369 hesap borçlu xxx ilgili hesap alacaklı xxx (Kasa, bankalar, verilen çekler v.b) 
 Soru Tarihi:2008-11-17 08:43:55   Cevap Tarihi:2008-11-17 14:26:56

Soru: bu yenı cıkan esnafa sıfır faizli 25 bı ytl kadar kredi varılıyormuş nasıl bılgı alına bılınır    Cevap: Bu konuda gerekli çalışmalar Konfederasyonumuz tarafından yapılmaktadır. Sonuç alındığında bu husus genelge ile teşkilata duyurulacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-11-17 12:29:08   Cevap Tarihi:2008-11-17 13:46:11

Soru: DEMİRBAŞLARLA İLGİLİ SORUNLAR YAŞIYORUZ.KAÇ YTL YE KADAR DEMİRBAŞA GİRER,BELİRLENEN YTL NİN ALTINDA OLSA BİLE ODANIN TEMEL KULLANIMLARINDAN BİR MADDE OLSA DEMİRBAŞA GİRERMİ.30 YILLIK DEMİRBAŞ LİSTESİNDE OLANLAR VAR FAKAT ŞU ANKİ HALİ KULLANILAMAZ YADA YOK DURUMDA.DEMİRBAŞA GİRMEYENLER FAKAT ODAMIZDA KULLANILMAKTA OLAN (PANO,ASKI,TELZIMBA MAK. BANTLIK, ODA PROĞRAMLARI V.S.) EŞYALARIN VARLIĞINI NASIL TAKİP ETMELİYİZ.AMARTİSMAN NASIL DÜŞÜLÜR, TEK DÜZENE NASIL KAYIT EDEBİLİRİZ.YÖNETİM KARARI NASIL ALINIR, GENEL KURUL KARARINADA ALINMASI ŞARTMIDIR.BU SORUNLAR ÇOK RAHATSIZ ETMEKTEDİR,GEÇMİŞTE BAZI DEMİRBAŞLAR ALINMIŞ FAKAT ZARURİ MASRAF GÖSTERİLMİŞ FATURASI SADECE O META İÇİN YOKTUR,BU PROPLEMLERİ NASIL GİDEREBİLİRİZ,TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM, SAYGILARIMLA....    Cevap: Demirbaşlar:Kurumların ve işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmede bir yıldan daha fazla süre kullandıkları, aşınmaya, yıpranmaya, tükenmeye ve değer kaybına tabi kıymetlere duran varlıklardır. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları mevzuatında bu varlıkların demirbaş kaydına alınması için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak vergi usul kanunu'ndaki sınır 2008 yılı için 600,00-ytl'dir. Bu sınırın altında olanlar direkt gider yazılabilmektedir. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında bu sınırın altında da olsa, ömrü bir yıdan fazla ise demirbaş kaydına alınmasında fayda vardır. Demirbaş listesinde olan fakat elinizde olmayan yada kullanılamaz olan demirbaşları yönetim kurulu kararı ile demirbaş kayıtlarından düşürmelisiniz. Fiili olarak elinizde bulunan ancak demirbaş kayıtlarında olmayan demirbaşları ile kayıt altına almalısınız. (Bu konuda TESK'in 28.02.2008 tarih ve 1039 sayılı genelgesine bakabilirsiniz). Bu konuda yönetim kurulu kararı yeterlidir. Yine bizim mevzuatımızda amortisman ayrılması zorunlu değildir. Ancak duran varlıkların faydalı ömürlerine göre amortisman ayrılarak tüketilmesi en doğrusudur. Amortisman ayrılması konusunda ise direkt veya endirekt yöntemlerden birisini seçebilirsiniz. Bu yöntemler hakkında TESK hızlı cevap sisteminde bilgi bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-11-18 10:32:44   Cevap Tarihi:2008-11-18 17:05:45

Soru: ben gaziantep elektrikçiler odası genel sekreteriyim Odamıza eski bilgisayarımızın arızasından dolayı yenisini aldık yanlız yeni aldığımız bilgisayarda LPT Portu bulunmamasından dolayı muhasebe proğramından herhangi bir çıktı alamıyorum USB portundan çıktı vermiyormuş TESK bilgi işlemdeki görüştüğüm kişiler böyle cevap verdi peki size soruyorum son çıkan bilgisayarların hangisinin ana kartında LPT Portu var bu proğramı yapan yazılımcı arkadaşlar neden bununda bir çaresine bakmıyorlar araştırdığıma göre bu konuyla ilgili tek sorunu olan bir çok oda bulunmaktaymış hep telefonla iletmişler ama bize resmi yazı gönderen yok denildi ben 11/11/2008 tarihinde istenen resmi yazıyı hem fax yoluyla hende APS yoluyla sizlere iletmeye çalıştım . biz neden teknolojiyi her zaman 25 yıl geriden takip ediyoruz? neden yazılımı hazırlayan arkadaşlar bunları düşünmediler? peki o kadar şikayet telefonlarına istinaden neden hala bir çözüm üretilmemiş? neden üyelerimize karşı mağdur duruma düşelim ? bu sorularımın cevabını verirseniz ve sorunlarımızı telefon yoluylada olsa çözmeye çalışırsanız biz oda genel sekreterleri sizlere minnettar olacağız ben bu kanaatteyim. sorum ve sorunum buydu aldığım cevap ise : Cevap :USB LPT çevirici kablo ile deneyiniz. bu oldu fakat onuda denedim bir netice alamadım tahminime göre bu yazılımsal bir sorun . yazılımı yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum çünkü ; her zaman teknolojiye 25 yıl geriden baktığımız için bunu gayet normal karşılıyorum ve hala bir çaba gösterilmediğini düşünüyorum , şayet çaba gösterilmiş olsaydı şimdiye kadar sorunumuzun çözülmesi lazımdı. bu çabayı göstermek çokmu zor? madem zordu neden bu proğramın alt yapısı tam olarak yapılmadan türkiye genelinde bütün odalara ve birliklere dağıtımı yapıldı? neden hala beklemedeyiz buna bir türlü anlam veremiyorum. sizden istediğimiz küçük bir proğram yaması bunuda yazılımı hazırlayan arkadaşlar yapamıyorlarsa bu mesleği bırakmalarını tavsiye ederim.    Cevap: Muhasebe proğramı ile ilgili olarak bir takım değişiklikler ve eklemeler yapılması konusu Konfederasyonumuzca düşünülmektedir. Port sorunuda bu çerçevede çözülecektir. 
 Soru Tarihi:2008-11-18 12:13:45   Cevap Tarihi:2008-11-18 17:12:49

Soru: Harcırah bordrosunda damga vergisi kesilirmi?    Cevap: Harcırahlarda damga vergisi kesilir ve ilgili aya ait muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenir. 
 Soru Tarihi:2008-11-19 11:25:52   Cevap Tarihi:2008-11-19 12:56:37

Soru: 2007 YILI TEK DÜZEN MUHASEBE EVRAKLARINI(defteri kebir; kasa;yevmiye) NOTERE ONAYLATTIK AMA GEÇİŞ NEDENİ İLE KULLANAMADIK.BU DEFTERLERİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE 2009 YILI İÇİN KULLANABİLİRMİYİZ.2007 YILI MUHASEBE EVRAKLARIMIZ ÖNCEKİ NOTER ONAYLI DEFTERLERDE KAYITLI.    Cevap: 2007 yılı için tasdik ettirdiğiniz defterleri 2009 yılı için kullanamassınız. 2009 yılında kullanacağınız defterleri 2008 yılının aralık ayı içerinde tasdik ettirmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2008-11-20 15:41:33   Cevap Tarihi:2008-11-21 08:47:00

Soru: 2007 YILI TEK DÜZEN MUHASEBE EVRAKLARINI(defteri kebir; kasa;yevmiye) NOTERE ONAYLATTIK AMA GEÇİŞ NEDENİ İLE KULLANAMADIK.BU DEFTERLERİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE 2009 YILI İÇİN KULLANABİLİRMİYİZ.2007 YILI MUHASEBE EVRAKLARIMIZ ÖNCEKİ NOTER ONAYLI DEFTERLERDE KAYITLI.    Cevap: 2007 yılı için tasdik ettirdiğiniz defterleri 2009 yılı için kullanamassınız. 2009 yılında kullanacağınız defterleri 2008 yılının aralık ayı içerinde tasdik ettirmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2008-11-20 15:43:19   Cevap Tarihi:2008-11-21 08:48:28

Soru: İYİ ÇALIŞMALAR, ODA PROĞRAMIMIZ VE TESK PROĞRAMI KAYITLARINDA OLDUĞÜ HALDE, ÜYE AİDATLARINI, ÜYE AİDAT DEFTERLERİNE,SENELİK MİZANI, GELİR-GİDER DEFTERLERİNE VEDE DİĞER HANGİ BELGELER OLURSA OLSUN ODA PROĞRAMLARI,TESK MUHASEBE PROĞRAMLARI,DİSK,HARİCİ HARDİSKE ALSAK BİLE DEFTERLERE İŞLEMEMİZE GEREK VARMIDIR, TEŞEKKÜR EDER,SAYGILARIMI SUNARIM...    Cevap: Muhasebe proğramlarına yaptığınız kayıtları yasal defterlere dökmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-11-20 16:55:30   Cevap Tarihi:2008-11-21 08:50:09

Soru: GEÇEN GÜN DE SORMUŞTUM ANLAYAMADIĞINIZI YAZMIŞSINIZ. EMEKLİ OLDUĞU İÇİN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ YATIRLARAK ÇALIŞTIRILAN BİR KİŞİ RAHATSIZLANIP DOKTORDAN 1 AY İSTİRAHAT ALDIĞINDA ;AYLIK ÜCRETİ ODA DANMI YOKSA EMEKLİ OLDUĞU SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN MI ÖDENİR.    Cevap: Rahatsızlığınız iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ise sosyal güvenlik kurumundan geçici iş göremezlik ödeneği alabilirsiniz. Normal hastalık halinde ise bir ödeme yapılmaz. 
 Soru Tarihi:2008-11-24 10:50:20   Cevap Tarihi:2008-11-25 10:45:45

Soru: Birliğimize bağlı Oda Üyelerinden Yıl Sonunda Noterden Defter tasdiki İçin Sicil Belgesi istenecek mi? Bununla İlgili çalışmalar var mı?İyi çalışmalar    Cevap: Mevcut durumda noterler defter tasdiki için sicil belgesi aramıyor. 
 Soru Tarihi:2008-11-24 17:21:11   Cevap Tarihi:2008-11-25 10:47:44

Soru: BİR ÇALIŞANIMIZ EMEKLİ OLMUŞTUR.KIDEM TAZMİNATINI HESAPLAMAK İSTİYORUZ.NASIL HESAPLAMAMIZ GEREKİYOR.TEŞEKKÜRLER    Cevap: işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem Tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Bu ücrete kanun'dan sözleşmeden doğan haklarıda ilave edilir. Ancak kıdem tazminatı tavanı geçilemez. 2008 yılının ikinci yarısı için bu tavan 2.173,20-YTL'dir. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. 
 Soru Tarihi:2008-11-25 15:50:02   Cevap Tarihi:2008-11-26 08:50:17

Soru: 1AY İÇİNDE BİRDEN FAZLA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILIP HUZUR HAKKI ÖDENDİĞİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR? SADECE 1 DEFAMI KESİNTİ YAILIR? YOKSA HER ÖDENEN HUZUR HAKKI İÇİN HESAPLANAN ASGARİ GEÇİM İNİDİRMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENİR.    Cevap: Ödediğiniz her huzur hakkı için AGİ hesaplamanız gerekir. Ancak yasal sınırı geçemezsiniz. Örnek: A şahsının aylık AGİ tutarı 60,00-YTL olsun, ilgili aydaki huzur haklarından kesilen vergi 65,00-YTL olsun, bu durumda A şahsının alacağı AGİ tutarı 60,00-YTL olacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-11-26 11:47:08   Cevap Tarihi:2008-11-27 15:32:15

Soru: birlikler ve odalar ssk primlerini kestirirken 5510 say.kanunda yer alan %5 indirmden faydalanabileceklermi.    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları bu indirimden faydalanabilir. 
 Soru Tarihi:2008-11-26 11:49:42   Cevap Tarihi:2008-11-26 13:37:21

Soru: Birliğimizden aldığımız basit usul evrak ve basılı evrakların ücretleri banka havalesi yoluyla ödenmiştir.Baılı evrak ve basit usul evrak ödemesinin muhasebeleştirilmesi hangi hesaplarda ve nasıl yapılacaktır?    Cevap: Evrak aldığınızda; 153- Hesap boçlu xxx 320-Satıcılar alacaklı xxx Banka havalesi ile ödeme yapıldığında, 320 hesap borçlu XXX 102-Bankalar alacaklı XXX 
 Soru Tarihi:2008-11-27 15:10:09   Cevap Tarihi:2008-11-27 15:35:24

Soru: 5510 sayılı kanundaki %5 sigorta primi indişrimden odalarımızın faydalanması için ne gibi işlemler yapması gerekmektedir?    Cevap: Sizin bir işlem yapmanız gerekmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunuzun olmaması yeterli. e bildirgeye girdiğinizde 5510 sayılı kanun türünü seçmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2008-11-27 15:12:10   Cevap Tarihi:2008-11-27 15:38:14

Soru: hizmet dökümü    Cevap: Sorunuz tam olarak anlaşılmıyor. 
 Soru Tarihi:2008-11-30 19:00:28   Cevap Tarihi:2008-12-03 11:15:08

Soru: Yönetim ve Denetim Kurulu huzur hakkalarına gelir vergisi ödenirmi,ödenirse Başkan ,Yönetim ve Denetim Kurulu huzur haklarına asgari geçim indirimi uygulanırmı,uygulanırsa bunlar Başkan ve Yönetim Kurulu huzur haklarınamı eklenir yoksa oda kasasındamı kalır.    Cevap: Yönetim ve denetim kurullarına ödenen huzur haklarından vergi kesilir ve AGİ uygulanır. Hesaplanan AGİ ilgili kişilere ödenir. 
 Soru Tarihi:2008-12-01 11:38:18   Cevap Tarihi:2008-12-03 11:17:31

Soru: 5510 sayılı kanundaki %5 sigorta primi indirimini muhasebe fişine işlerken bordro muhsubuna işleyecekmiyiz.yoksa hangi hesap kodlarını kullanıp nasıl işleyeceğiz.şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.Ümit..    Cevap: Sigorta Primlerinden yapılan %5?lik işveren hissesi indiriminin muhasebeleştirilmesinde, öncelikle indirim hiç göz önüne alınmadan muhasebeleştirilmeli, tahakkuk belgesi alındığında ise indirim tutarı, ters bir kayıtla kapatılmalıdır. Örnek: Sigorta matrahı =100,00-YTL İndirimsiz Sigorta Tutarı = 33,50-YTL İndirimli Sigorta Tutarı = 28,50-YTL Teşvik Tutarı = 5,00-YTL Bordro kaydı: 770-GNL. YÖNT. GİD XXX sigorta işveren hissesi 19,50 sigorta işçi hissesi 14,00 361-ÖDN. SOS. GÜV. KES. XXX sigorta primleri 33,50 Tahakkuk belgesi alındığında: 361-ÖDN. SOS. GÜV. KES. 5,00 Sigorta primleri 5,00 770-GNL. YÖNT. GİD 5,00 sigorta işveren hissesi 5,00 -------------------------------------- 
 Soru Tarihi:2008-12-15 12:13:10   Cevap Tarihi:2008-12-16 18:01:10

Soru: personele aylık 125.00 ytl net yolluk harcırah veriyoruz ssk vergi kesilecekmi.teşekkürler    Cevap: Sorunuz çok açık değil. Bahsettiğiniz Yolluk servis ulaşım bedeli ve bunu nakit olarak veriyorsanız, verdiğiniz bu tutardan hem sigorta primi hemde vergi kesintisi yapmalısınız. Servis ulaşım bedeli değilde çalışma bölgesi dışında bir iş için görevlendirilmişse aylık değil görev süresi ile sınırlı olarak gündelik verilir. Verilen bu gündelikler sigorta primine tabi değildir. Ancak belirli bir tutarı gelir vergisinden muaftır. 
 Soru Tarihi:2008-12-15 12:24:03   Cevap Tarihi:2008-12-16 18:08:11

Soru: 2005 ten buyana bi esnaf odasında çalışıyorum ancak 2007 yılından buyana genel sekreter olarak çalışmaktayım yıllık izin kullanmadım hiç bu yılki yıllık izin ücretim nekadar olur hesaplayıp gönderirmisiniz teşekkürler    Cevap: Yıllık izin açısından kadronuzun bir önemi bulunmamaktadır. 2005 yılın aralık ayından önce işe başladı iseniz şimdiye kadarki yıllık izin hakkınız 42 gündür. Yıllık izin ücretinizi ancak iş akdiniz sona erdiğinde alabilirsiniz. İş akdi devam ederken yıllık izin ücreti alamazsınız. 
 Soru Tarihi:2008-12-15 13:25:34   Cevap Tarihi:2008-12-16 18:12:36

Soru: Merhabalar.Ödemiş olduğumuz aylık ssk primi yeni çıkan 5510 sayılı kanundan doğan %5'lik indirimi bizler nasıl muhasebeleştireceğiz.Hangi hesapta göstermemiz gerekir.Yardımcı olursanız sevinirim.İyi çalışmalar.Teşekkürler..    Cevap: Sigorta Primlerinden yapılan %5?lik işveren hissesi indiriminin muhasebeleştirilmesinde, öncelikle indirim hiç göz önüne alınmadan muhasebeleştirilmeli, tahakkuk belgesi alındığında ise indirim tutarı, ters bir kayıtla kapatılmalıdır. Örnek: Sigorta matrahı =100,00-YTL İndirimsiz Sigorta Tutarı = 33,50-YTL İndirimli Sigorta Tutarı = 28,50-YTL Teşvik Tutarı = 5,00-YTL Bordro kaydı: 770-GNL. YÖNT. GİD XXX sigorta işveren hissesi 19,50 sigorta işçi hissesi 14,00 361-ÖDN. SOS. GÜV. KES. XXX sigorta primleri 33,50 Tahakkuk belgesi alındığında: 361-ÖDN. SOS. GÜV. KES. 5,00 Sigorta primleri 5,00 770-GNL.YÖNT.GİD 5,00 sigorta işveren hissesi 5,00 ---------------------------------------------------- 
 Soru Tarihi:2008-12-15 16:47:11   Cevap Tarihi:2008-12-16 18:14:51

Soru: 1-)A ŞİRKETİNE ARAÇ ALIMI İÇİN BANKA HAVALESİ İLE AVANS PARA GÖNDERDİK. 2-)ARAÇ TESLİMİNDE GERİ KALAN PARAYI DA BANKADAN HAVALE ETTİK. BUNLARIN MUHASEBE KAYITLARINI NASIL YAPILACAK. TEŞEKÜR EDERİM    Cevap: Avans olarak gönderilen para iş avansları hesabına borç yazılır ve banka hesabı alacaklandırılır. Araç teslimi ve kalan tutarın gönderilmesinde ise Fatura tutarı kadar Taşıtlar hesabı borçlandırılır satıcılar hesabı alacaklandırılır. Kalan tutarın gönderilmesinde satıcılar hesabı borçlandırılır banka hesabı alaçaklandırılır. Satıcılar hesabının kalan bakiyesi ise iş avansları hesabı ile karşılıklı kapatılır. 
 Soru Tarihi:2008-12-16 09:25:27   Cevap Tarihi:2008-12-16 18:25:37

Soru: tesk muhasebe programına bordro ekletilmesi söz konususumu? yılbaşına yetiştrilitrse çok iyi olur tşk    Cevap: Bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-12-16 10:53:28   Cevap Tarihi:2008-12-16 18:34:06

Soru: borcu olmayan odalar yüzde 5 lik ssk indiriminden yararlanabiliyormu?    Cevap: Evet borcu olmayan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları %5'lik sigorta primi işveren hissesi indiriminden faydalanabilirler. 
 Soru Tarihi:2008-12-17 16:34:57   Cevap Tarihi:2008-12-18 13:38:02

Soru: 2007 YILINDA NOTER TASDİKLİ KASA YEVMİYE VE DEFTER KEBİRLERİN KALAN SAYFALARINI 2008 YILI SONUNDA KULLANABİLİRMİYİZ YOKSA YENİDENMİ TASDİK ETTİRMEMİZ GEREKİR. 2- 2007 YILI KATILIM PAYINI FEDERASYONA ÖDEYEMEDİK VE BU BORÇUMUZ 2009 YILINA DEVREDECEK OLUP 2009 HESAPLARINDA GÖRÜLMESİ İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİR.    Cevap: 2008 yılında kullanılacak defterleri 2007 yılı aralık ayı içerisinde tasdik ettirilmesi gerekir. Ödeyemediğiniz üst kuruluş paylarını Tahakkuk ettirmeniz gerekir. 570 geçmiş yıllar karları hesabına borç 369 hesaba alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2008-12-18 16:48:56   Cevap Tarihi:2008-12-22 15:05:17

Soru: TESK Hızlı cevap sisteminizde Yönetmelikler bölümü diye bir bölümün açılması uygun olacağı düşüncesindeyim: ESNAF ve SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 82. maddesinde kullanılacak defterler ve kayıt düzeni bölümünün 1.bendinin c bölümünde belirtilen KASA"defteri nin noterlerce tastiki istenmektedir. Bu defterin noterlerce tastiki odaya bir külfet getirmektedir.    Cevap: Soruda kastedilen yönetmeliklere ulaşmak ise, TESK web sitesinde yönetmelikler (Mevzuat kısmında) bölümü var. Bilindiği gibi Defterlerin tasdik makamı (bazı özel düzenlemelerin dışında) noterlerdir ve bununda doğal olarak bir maliyeti var. 
 Soru Tarihi:2008-12-19 08:56:54   Cevap Tarihi:2008-12-22 15:13:09

Soru: Birinci sınıf tutan bir tüccar veya esnaf Kasa defteri tutmak mecburiyetinde değildir. Yönetmelikteki bu bendin yeniden düzenlenerek kasa defterinin Birlik veya Oda tarafından tastiki mümkun olsun talebindeyim saygılarımla    Cevap: Vergi usul kanunua göre birinci ve ikinci sınıf defter tutan ticaret erbabı Kasa defteri tutmak zorunda değil. Ancak esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yasal olarak kasa defteri tutmak zorundadır. 
 Soru Tarihi:2008-12-19 09:02:32   Cevap Tarihi:2008-12-22 15:18:55

Soru: Bankalar yıl sonunda odaların banka hesaplarından dolayı BANKA İŞLETİM ÜCRETİ adı altında odalardan kesinti yapabilirmi?Yapılamaz ise bunun kanuni maddesini nedir?    Cevap: Bankaların aldığı bu ücretler için tüketici mahkemelerine başvurabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-12-19 10:29:13   Cevap Tarihi:2008-12-22 15:33:26

Soru: tek düzen muhasebe programında fiş ve yevmiye nosu aynı degil bir numara geriden takip ediyor ama muhasebe kayıtlarımız ve mizanımız tutuyor defterleri dökerken bi sakıncası olurmu veya bunu nasıl düzeltebiliriz.    Cevap: TESK muhasebe paket programının içinde yevmiye defteri kısmına girdiğinizde, alt sağda madde no kısmına giriniz, buradan sıralatmak istediğiniz tarih, fiş no, yevmiye nosunu girip sırala butonuna basınız. Tekrar fiş kısmından kontrolünü yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-12-23 11:31:39   Cevap Tarihi:2008-12-23 14:02:48

Soru: yönetim,denetim ve disiplin kurulu üyelerinin aylık oturum ücretleri neye göre artış yapılacaktır..iyi çalışmalar    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında,Genel kurulun toplanmadığı yıllarda, genel kurulda alınan karar doğrultusunda tahmini bütçeler oransal olarak artırılacaktır. Ancak bu durumda da alınacak huzur hakları ile aylık ücretler uygulandığı yıl itibariyle yasal sınırın üzerine çıkamayacaktır. Bir başka anlatımla genel kurul kararı ile artırılmış tutar, yasal sınırın üzerine çıkıyorsa yasal sınırdan, altında kalıyor ise bu miktar üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-12-23 13:53:57   Cevap Tarihi:2008-12-23 14:21:53

Soru: STOKLARIMIZDA BULUNAN ESKİ EĞİTİM BELGELERİNİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE STOKLARDAN DÜŞÜRDÜK.BU BELGELER MUHASEBEDE 153 TİCARİ MALLAR HESABINDA YER ALIYORDU.BU BELGELERİN TİCARİ MALLAR HESABINAN DÜŞÜRMEK İÇİN HANGİ HESAPLAR KULLANILACAK.VERECEĞİNİZ BİLGİLER İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: Stoklardan düşürdüğünüz bu belegeler için, maliyet bedeli ile; 654-Karşılık giderleri hesabını borçlandırmalı, 158-Stok değer düşüklüğü hesabını alacaklandırmalısınız. 
 Soru Tarihi:2008-12-23 16:22:24   Cevap Tarihi:2008-12-24 10:29:35

Soru: MUHASEBE PROGRAMI NE ZAMAN GÜNCELLENECEK ÇÜNKÜ YILBAŞINDA TL DÖNÜLECEK.AYRICA DEĞİŞİKLİLKLERDE VARMI ÜCRET BORDROSU GİBİ    Cevap: Bu konuda ki çalışmalar sürdürülmektedir. 
 Soru Tarihi:2008-12-24 11:40:30   Cevap Tarihi:2008-12-25 14:49:26

Soru: ssk da %5 lik indirim yaptık indirimsiz ssk pirimimiz 607,81ytl idi indirim miktarı 90,72ykr muhasebe kaydını nasıl yapacağız    Cevap: Önce normal(indirimsiz)bordro tahakkukunu yapmalısınız. Daha sonra aylık prim ve hizmet belgesini vererek aldığınız tahakkuk belgesine istinaden(Tahakkuk belgesinde indirim tutarınız görünecektir)indirim tutarı kadar 361 hesaba borç, 770 ssk işveren hissesi tutarına alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2008-12-25 10:56:19   Cevap Tarihi:2008-12-25 15:03:40

Soru: 01.09.1985 tarihinde işe başlamış birliğimiz personelinin 31.12.2008 tarihinde emekli olacağından kıdem tazminatının hesaplanarak acilen tarafımıza bildirilmesini.not : tavan ücreti 2.173,18 dir.    Cevap: İlgili kişinin brüt kıdem tazminatı tutarı=50.708,00-YTL'dir. Bu tutardan %06 damga vergisi kesintisi yapmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-12-25 11:00:36   Cevap Tarihi:2008-12-25 15:06:29

Soru: Tesk muhasebe programından Yevmiye defterini yazdırırken yazılar iki sayfa arasında kalıyor.Yani her sayfa bir yaprağa sığmıyor ne yapabilirim.    Cevap: Yazıcı ayarlarını ayarlamanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2008-12-25 15:47:52   Cevap Tarihi:2008-12-30 11:19:20

Soru: %5 lik ssk indiriminden kimler faydalanıyor    Cevap: %5 lik indirimden 5510 sayılı kanun'un a)bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler faydalanır. 
 Soru Tarihi:2008-12-26 13:47:04   Cevap Tarihi:2008-12-30 11:47:22

Soru: 755 ytl net maaş alan emekli olarak odamızda çalışan bir personelimizin iş yerinden çıkışını vermke istiyoruz. girirş tarihi : 01 07 2001 çıkış 31 12 2008 tazminatı ne kadar olacağının tarafımıza bilidirilmesini saygı ile arz ederim.    Cevap: Çalışanın son brüt maaşını ile yasa ve yönetmelikten kaynaklanan sosyal yardımlarını bildirirseniz hesaplama yapılabilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-12-26 13:54:10   Cevap Tarihi:2008-12-30 11:49:53

Soru: bu yıl gelirimiz üzerinden federasyona, konfedarasyona ve odalar birliğine katılma ve eğitime katkı payı olarak yüzda kaç karşılık ayırmalıyız? tşk.    Cevap: Katılma payı olarak; bağlı olduğunuz birlik ve federasyona %3'er ayırmalısınız. Eğitim payı olarak ise %5 ayıracak bu yüzde beşin 1/5 ini birliğe,1/5 ini federasyona, 1/5 ini konfederasyona ödemelisiniz. 
 Soru Tarihi:2008-12-26 14:05:07   Cevap Tarihi:2008-12-30 11:52:38

Soru: SATILAN MALIN MALİYETİNİ(621) ÖRNEKLE ANLATIRMISINIZ.HESAPLAMASINI VE MUHASEBE KAYDINI.ŞİMDİDEN TŞK.    Cevap: 1-Yıl sonun da elinizde bulunan basılı evrakı sayın ve değerlemesini yapın. 2-Basılı evrak yardımcı defterindeki kaydi stok durumunu çıkarın. 3-Aradaki farkı 621 hesaba borç, 153 hesaba alacak yazın. Örnek: Alış fiyatı 10_YTL olan ve elinde 10 tane fatura bulunan bir oda bunları değerlediğinde fiili stok durumu tutarı 100,00-YTL olacaktır. Yardımcı defterde bunun kayıtlı değeri 130,00-YTL ise aradaki 30,00_ytl fark için yukarıdaki kayıt yapılacaktır. 
 Soru Tarihi:2008-12-26 15:46:35   Cevap Tarihi:2008-12-30 13:42:24

Soru: Çalışanların aylık prim ve hizmet belgesi verme zamanı 5510 sayılı yasaya göre değiştirildi. Fakat tesk tarafından hala bu konu alt teşkilatlara bildirilmesi kasım ayı itibariyle tüm teşkilat cezayi müeyideyle karşı karşıya bıraktı. aylık prim ve hizmet belgelerinin, muhtasarın verme ve ödeme günlerinin alt teşkilatlara ivedilikle bildirilmesini,bu konuyla ilgili hızlı cevap sistemindeki sosyal güvenlik bölümündeki 836 başvuru nolu sorunun cevabının düzeltilmesini,    Cevap: Aylık prim ve hizmet belgesi, ait olduğu ayı izleyen ayın 23. günü sonuna kadar sosyal güvenlik kurumuna verilir ve buna ait prim tutarı ise yine bu ayın sonuna kadar ödenir. Muhtasar beyanname ise ait olduğu ayı izleyen ayın 23. günü sonuna kadar ilgili vergi dairesine verilir ve buna ait vergi tutarı ise yine bu ayın 26.günü sonuna kadar ödenir. Üç ayda bir beyanname verenlerde ise; Ocak, şubat, mart dönemine ilişkin beyanname bu dönemi izleyen nisan ayının; nisan, mayıs, haziran dönemine ilişkin beyanname temmuz ayının; temmuz, ağustos,eylül dönemine ilişkin beyanname ekim ayının; ekim, kasım, aralık dönemine ilişkin beyanname izleyen yılın ocak ayının 23. günü sonuna kadar verilir ve vergileride bu ayların 26. günü sonuna kadar ödenir. 
 Soru Tarihi:2008-12-28 17:23:43   Cevap Tarihi:2008-12-30 13:52:27

Soru: ÖNCELİKLE İYİ ÇALIŞMALAR. TESK MUHASEBENIN YEDENI ALMAM İÇİ NERDEN VE NASIL İŞLEMLER YAPMALIYIM.    Cevap: TESK muhasebe proğramının içerisinde genel kısmına girin, buradaki yedekleme kısmından yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2008-12-29 11:54:38   Cevap Tarihi:2008-12-30 11:54:53

Soru: Demirbaş amortismanında amırtısman hesablanması ve muhasebeleştirmesi nasıl olacak    Cevap: Amortisman konusunda Tesk hızlı cevap sisteminde gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Bu hususta özel bir durum söz konusu ise bu durumu bize bildirirseniz en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2008-12-29 13:17:10   Cevap Tarihi:2008-12-30 14:30:53

Soru: TESK 'in vermiş olduğu muhasebe programında çalışma yılını nasıl 2008 olarak değiştirebilim.fiş kaydı yapamıyorum kanuni yevmiye tarihi dönem dışı olarak uyarı veriyor.    Cevap: Tesk muhasebe proğramının içindeki işyeri tanımlarına girin, daha sonra altta bulunan değiştir butonuna tıklayın gelen ekranda çalışacağınız muhasebe yılını girin.(muhasebe çalışma yılı kısmına) 
 Soru Tarihi:2008-12-29 13:18:52   Cevap Tarihi:2008-12-30 11:57:41

Soru: Keçiborlu Esnaf ve Sanatkarlar ve Şoförler Odası olarak notere onaylattığımız defter ve belgelerde harçtan muafmıyız değilmiyiz?    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında böyle bir muafiyet söz konusu değil. 
 Soru Tarihi:2008-12-29 15:10:57   Cevap Tarihi:2008-12-30 13:34:12

Soru: 2009 ilk altı ay asgari geçimli indirimli net hesabı    Cevap: 2009 yılı için; evli ve eşi çalışmayan tek çocuklu birisi için agi tutarı 67,43-YTL'DİR. asgari üçretle çalışanın agi dahil eline geçecek olan: 544,61-YTL2 dir. 
 Soru Tarihi:2008-12-30 10:34:55   Cevap Tarihi:2008-12-30 13:27:26

Soru: Odamızda çalışan personellin maaşları 01.01.2009 tarihi itibariye bankaya mı yatacak    Cevap: 10 ve üzeri personel çalıştıran işyerleri 01.01.2009 dan itibaren personele yapacakları her türlü istihkakı banka aracılığı ile yapmak zorunda. 
 Soru Tarihi:2008-12-30 14:17:21   Cevap Tarihi:2008-12-30 14:27:28

Soru: 2005 YILINDA YAPILAN GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR DOĞRULTUSUN 2006 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ YAPILMIŞ VE BU BÜTÇEYE İSTİNADEN 2007-2008-2009 YILLARI %20 ARTIRIMLI OLARAK TAHMİNİ BÜTÇE YAPILACAK KARARI ALINMIŞ BENİM ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM TAHMİNİ BÜTÇE YAPMAM DOĞRUMU EĞER TAHMİNİ BÜTÇE YAPILMA ŞARTI YOKSA FASILLAR ARASI AKTARMAYI NEYE GÖRE YAPACAM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER YENİ YILINIZI KUTLARIM    Cevap: TAHMİNİ BÜTÇE YAPILMASI GEREKİR.ŞARTI YOKSA KONUSUNU BİRAZ DAHA AÇARSANIZ DAHA AYRINTILI CEVAP VERİLECEKTİR. 
 Soru Tarihi:2008-12-31 11:08:42   Cevap Tarihi:2008-12-31 12:29:14

Soru: Güncellenen tesk muhasebe programında bordro menüsü ekletildimi tşk    Cevap: Tesk muhasebe proğramına bordro menüsü ekletmek istiyorsanız atılım bilgisayar ile irtibata geçmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-01-02 10:49:14   Cevap Tarihi:2009-01-05 15:59:39

Soru: %5 lik ssk indiriminden birliklerde yararlınırmı yaralanıyorsa ücretlara nasıl yansıtılacak bu konuda bir genelge yayınlanırsa iyi olur tşk    Cevap: %5 lik prim indiriminden esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yararlanır. Bu indirim işveren hissesinden olduğu için ücretlere yansıması diye bir şey söz konusu değil. 
 Soru Tarihi:2009-01-02 10:58:17   Cevap Tarihi:2009-01-05 16:02:17

Soru: ODA HESABI İLE EĞİTİM BÜTÇESİ MUHASEBE KAYITLARINI AYNI DEFTERDEMİ TUTACAĞIZ YOKSA EĞİTİM BÜTÇESİ İÇİN AYRI BİR DEFTERMİ TASDİK ETTİRECEPĞİZ.    Cevap: Aynı defterde de izleyebilirsiniz, ayrı bir defterde de takip edebilirsiniz. Ayrı defterde takip ederseniz, hesap dönemleri sonunda hesapları birleştirmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-01-02 11:58:14   Cevap Tarihi:2009-01-05 16:05:12

Soru: ÜYE AİDATLARININ YIL BAŞINDAKİ TAHAKKUK KAYDI İLE YIL İÇERSİNDEKİ ÜYE AİDAT TAHSİLATLARININ MUHASEBE KAYDINI VE BU İŞLEMİN YIL SONU KAPANIŞ KAYDININ NASIL YAPILACAĞINI ÖRNEK İLE GÖSTERİRMİSİNİZ.    Cevap: Tahakkuk kaydı: 181 hesap borçlu xxx 600 aidat gelirleri alacaklı xxx Tahsilat yapıldığında: 100 kasa hesabı xxx 181 hesap alacaklı xxx 181 hesapta bakiye kalmışsa, bu bakiye bir sonraki hesap dönemine devreder. 
 Soru Tarihi:2009-01-02 21:34:42   Cevap Tarihi:2009-01-05 16:10:12

Soru: 2007 yılından elimizde kalan Basit Usul Muhasebe Evrakları 2008 yılının kapanış fişinde 2007 tarihinde alınan fiyatlardan mı hesaplanacak? Yoksa 2008 yılındaki BASİT USUL EVRAK fiyatları üzerinden mi hesaplanacak?    Cevap: Elinizdeki evrakları alış fiyatı ile değerlemeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-01-05 10:10:43   Cevap Tarihi:2009-01-05 16:12:28

Soru: yıl sonu kapanış işlemleri için mahsup fişlerinin sıralaması nasıl olmalı.hangi mahsuplardan sonra Tesk Gelir Tablosu,Gelir Tablosu,Mizan ve Bilanço dökümleri almalıyız.şimdiden teşekkürler..    Cevap: 1.Aşama: Gerekli envanter çalışmalarından ve muafiyetler düşüldükten sonra 691 hesaba borç 370 hesaba alacak yazılmak suretiyle üst kuruluş katılım ve eğitim payları ayrılır.( Tesk gelir gelir tablosu bu işlemden sonra alınır.) 2.632 hesaba borç 771 hesaba alacak yazarak 770 hesap gelir tablosu hesaplarına yansıtılır. 3.771 hesaba borç 770 hesaba alacak yazmak suretiyle maliyet hesapları boşaltılır.(Tek tip gelir tablosu bu işlemden sonra alınır.) 4.600?lü hesaplar ters kayıtla 692 nolu hesaba aktarılır. 5.691 ve 692 no lu hesap bakiyelerinin durumuna göre ters kayıtla aradaki fark 690 hesaba aktarılır. 6.690 hesap borç bakiye vermişse 591 hesaba borç, alacak bakiye vermişse 590 hesaba alacak yazılmak suretiyle 690 hesap kapatılır.(Bilanço bu işlemden sonra alınır.) 7.Kapanış işlemi yapılır. 
 Soru Tarihi:2009-01-06 09:06:15   Cevap Tarihi:2009-01-06 16:20:23

Soru: 30.09.1994 yılında işe giren bir personelin 31.12.2008 tarihi itibariyle çıkışını vermek istiyoruz tazminatı ne kadar olur brüt maaşı 1839 tl 2 adet tam maaş ikramiye iki ton odun ücreti 440 ytl ödenmektedir    Cevap: İlgilinin kıdem süresi 14 yıl 3 ay 2 gün. Brüt kıdem tazminatı : 30.980,17 Damga vergisi kesintisi: 185,88 ---------- Ödenecek net kıdem tazm: 30.794,29 İhbar öneli : 56 gün Brüt ihbar tazminatı : 4.073,38 Bu tutardan damga vergisi ve ilgili dilime karşılık gelen gelir vergisi kesildikten sonra kalan tutar ilgiliye ödenecektir. 
 Soru Tarihi:2009-01-06 11:41:03   Cevap Tarihi:2009-01-06 17:10:40

Soru: Yıl içerisinde birliklerden aldığımız Muhasebe fişi ve Gelir Makbuzlarını hangi hesaplarda göstereceğiz.Bunun muhasebeleştirilmesini örnekleyebilirmisiniz??Bunları yıl sonunda kapanışta nasıl göstereceğiz?    Cevap: Kendi kullandığınız bu fiş ve makbuzları isterseniz stok hesabına alarak kullanıldıkca gider yazabilirsiniz, İsterseniz aldığınızda direkt gider yazabilirsiniz.(Uygunu 1. yöntem) Stok hesabına alırsanız hesap dönemi sonunda stok tutarı ile bir sonraki döneme devreder. 
 Soru Tarihi:2009-01-06 14:25:53   Cevap Tarihi:2009-01-06 17:00:10

Soru: 1252 BAŞVURU NO su ile sormuş olduğum sorunun Muhasebeleştirilmesini ve hesaplarını örneklersenz çok sevinirim?Saygılarımla...(Gelir Makbuzu, Muhasebe Fişi,defterler)Direk gider gösterilmesi yada stok hesabında gösterilip kullandıkça gider yazılması)    Cevap: Direkt gider yöntemi: 770-kırtasiye giderleri xxxx 320-satıcılar xxxx Stoka alınması: 153-ticari mallar xxxx 320-satıcılar xxxx Stoktan kullanıma çıkması: 770-kırtasiye giderleri xxxx 153- ticari mallar xxxx 
 Soru Tarihi:2009-01-06 17:35:44   Cevap Tarihi:2009-01-06 17:55:22

Soru: % 3lük birlik katkı payı hesaplanmasında ve birlik ve konfederasyon eğitim bütçesi hesaplanmasında gayri safi gelirden hangi ödemeler muaf tutulacak    Cevap: Katılım payı ve eğitim bütçesi hesaplanırken gayrisafi gelirden 5362 sayılı kanun'un 61. maddesinin d)bendinde sayılan; üst kuruluşlardan satın alınan evrakın maliyet bedeli ile 5362 sayılı kanun dışındaki, diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri düşülür. 
 Soru Tarihi:2009-01-06 21:05:24   Cevap Tarihi:2009-01-07 12:57:23

Soru: % 3lük birlik katkı payı hesaplanmasında ve birlik ve konfederasyon eğitim bütçesi hesaplanmasında gayri safi gelirden Birliklerin üye kaydı sırasında odamız hesabına yatırılan KAYIT ÜCRETİ hesapalrdan düşülecekmi?    Cevap: Üyenin sicile kaydı sırasında, odaya ödenecek olan kayıt üçreti üzerinden %3 lük üst kuruluş katılım payı peşin alındığından, kayıt gelirleri üzerinden üst kuruluş katılım payı hesaplanmaz. Ancak kayıt üçreti üzerinden mesleki eğitim payı alınmadığı için kayıt üçretlerinin mesleki eğitim matrahına dahil edilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-01-07 17:07:24   Cevap Tarihi:2009-01-08 17:38:03

Soru: 1- muhasebe programını çalıştırırkenprogramda donma oluyor ve kayıt yapılmadan başa dönüyor 2-mahsup fişi tutarken gelirlerimizi alacak kısmına giderlerimizide borç kısmınamı yazıyoruz    Cevap: 1-Proğramı Tesk web sayfasından güncelleyiniz. 2-Genel olarak doğru. Ancak bunun istisnaları vardır. 
 Soru Tarihi:2009-01-07 19:07:19   Cevap Tarihi:2009-01-08 17:42:09

Soru: 1- muhasebe programını çalıştırırkenprogramda donma oluyor ve kayıt yapılmadan başa dönüyor 2-mahsup fişi tutarken gelirlerimizi alacak kısmına giderlerimizide borç kısmınamı yazıyoruz    Cevap: Sorunuza daha önce cevap verilmiştir. Tesk hızlı cevap sisteminden bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-07 19:07:22   Cevap Tarihi:2009-01-08 17:44:08

Soru: PERSONEL ÜCRETLERİNİN ARTIŞINDA ÜFE VE TÜFE RAKAMLARINI KULLANIYORUZ.2008 YILI YILLIK ÜFE TÜFE ORANLARI HAKKINDA BİLGİ VERİMİSİNİZ KAÇTAN HESAPLAYACAĞIZ    Cevap: Aralık 2008 ayı sonu itibari ile; Tüfe:%10,06 Üfe :% 8,11 olarak gerçekleşmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-01-07 22:56:32   Cevap Tarihi:2009-01-08 17:52:13

Soru: %5 ssk indiriminden birliklerde yararlanıyor ama nasıl? TESKin bu konuda genelge yayınlaması gerekmiyormu ? sadece bu konu değil vergi ve SSK daki yeni düzenlemeler açıklayıcı bir şekilde neden alt kuruluşlara bildirilmiyor yada geç bildiriliyor    Cevap: Telefonunuzu ve e-posta adresinizi verirseniz en kısa sürede bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-01-08 09:14:20   Cevap Tarihi:2009-01-08 17:53:47

Soru: üst kuruluş katılım payı ve eğitim bütçesi üst kuruluş paylarını ayardım, eğitim bütçesinin odaya kalan % 2"lik kısmı hangi hesapta ne zaman ve nasıl göstercem şimdiden teşekkürler    Cevap: Odaya kalan eğitim bütçesini herhangi bir hesapta göstermenize gerek yok. Bunu harcamalar üzerinden takip edebilirsiniz. Ancak buna ait bir banka hesabı açtırmanızda fayda var. 
 Soru Tarihi:2009-01-08 10:10:45   Cevap Tarihi:2009-01-08 17:57:01

Soru: %5 lik ssk indirimi konusunda bilgi istemiştim tşk    Cevap: %5 lik indirimden meslek kuruluşlarıda prim borcu bulunmması halinde yararlanabilecektir. Bunun için herhangi bir yere herhangi bir başvuruda bulunmanız gerekmiyor. 
 Soru Tarihi:2009-01-09 11:12:07   Cevap Tarihi:2009-01-14 10:48:27

Soru: dönem başında aidatların tahakkuknu yapmadan aidatları tahsil ettikçe 600 aidat geliri 679 gec.zam.gel. karşılık hes.100 veya 102 kullanmamda bir sakınca varmı.Yoksa dönem başında tahakkuk yapmak zorunlumu?    Cevap: Bunun en doğrusu tahsil dönemi geldiğinde aidatların tahakkukunun yapılmasıdır. 
 Soru Tarihi:2009-01-09 14:03:51   Cevap Tarihi:2009-01-14 10:50:04

Soru: MERHABA: ODAMIZDA MUHASEBE KAYITLARINDA KULLANMIŞ OLDUĞUMUZ BASILI EVRAKLAR A4 KAĞIDI GİBİ DEĞİL,BİRAZ DAHA KÜÇÜK BUNLARI EBATLARINI A4 KAĞILARINA GÖRE AYARLAYAMAZMISINIZ. BİRDE YILSONU HESAPLARINI (DEFTER BAĞLAMA İŞLEMİNİ)OTOMATİK OLARAK SİZ SİSTEME DAHİL EDİP BAĞLANAMAZMI. BU ŞEKİLDE ÇOĞU ODALARIN İŞLERİ DAHA HIZLI GERÇEKLEŞECEK.SİSTEME BAKILDIĞINDA EN AZINDAN YANILMA PAYI OLMAYACAK.SENENİN SONUNDA BİR İKİ TUŞLA İŞLEM TAMAMLANMIŞ OLACAK. BİRDE BU MUHASEBE İŞLEMLERİNİ KONFEDERASYONUN SİTESİNDE GÖRÜNTÜLÜ UYGULANARAK VERİLEMEZMİ.ODALAR O ZAMAN BU KISMA BAKARAK İŞLEMLERİNİ TAKİP EDEBİLİR.SAYGILARIMLA.    Cevap: Bu konuda atılım bilgisayar ile iletişime geçmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-01-09 16:00:57   Cevap Tarihi:2009-01-14 10:51:54

Soru: gelir tablosunu excele aktarıyorum fakat exceli açtığımda dosyada hata algılandı diyor ve dosyayı aktarmıyor nasıl düzeltebilirim    Cevap: Tesk web sitesinden güncelleme yapın, sorun çözülmüyor ise atılım bilgisayar ile irtibata geçin. 
 Soru Tarihi:2009-01-09 16:10:45   Cevap Tarihi:2009-01-14 10:53:14

Soru: tesk gelir gider tablosunu alırken bazı eksiklikler veriyor.bunun sebebi Mali tablo tanımlarında,hesap kodu ekleme yapmamız mı lazım yoksa;Mali Tablo tanımları penceresinde.STANDART adlı bir buton var onu tuşladığımızda,standart tanımı yüklenecek onaylamak istiyormusunuz.diyor evet dememiz gerekirmi yoksa bir faydası yokmu.şimdiden teşekürler..ümit    Cevap: Yeni gelir ve gider hesapları açtınız ise, bunları gelir tablosu tanımlarında tanımlamanız gerekir. Aksi takdirde bunları gelir tablosunda göremezsiniz. Standart tanımı ilgili mali tabloyu ilk haline getirmek için kullanılır. 
 Soru Tarihi:2009-01-10 15:25:01   Cevap Tarihi:2009-01-14 10:56:31

Soru: 1-2007 yılı g.s.gelirden oluşan üst kuruluş katılım payı ve eğ.payı 2008 yılı açılış fişinde gösterilmedi yıl içinde mahsup yaptım ama artı bakiye ile 2009 a devir ederken o kadarlık rakam ile eksi bakiyeye düşüyor.ben onu göstermesem 2009 yılı içinde ödediğimde tediye ile çıkış yapsam olur mu? 2-bir çocuk eş çalışmıyor as.geç.indirimi ne kadar?    Cevap: Nasıl bir tahakkuk yaptınız onu bilmek gerekiyor. 2008 Yılı içinde 2007 yılı üst kuruluş katılma ve eğitim payı ayrılmasınsa 570 hesaba borç, 369 hesaba alacak yazmalısınız. İlgili kişinin aylık asgari geçim indirimi 67,43-TL'dir. 
 Soru Tarihi:2009-01-12 16:13:29   Cevap Tarihi:2009-01-14 11:01:09

Soru: KASA TAZMİNATI OLARAKTAN NE KADAR MİKTAR ALABİLİRİZ VE SSK VE VERGİYE GİRMEYEN BAŞKA NE VAR MİKTARI NE KADAR ALABİLİRİZ TŞK LER    Cevap: Kasa tazminatında yasal bir sınır yoktur. Ancak afaki bir rakam koymamak lazım. Maaşın belli bir yüzdesi şeklinde belirlenebilir. Kasa tazminatından gelir vergisi kesilmesi gerekir. Ölüm, doğum, evlenme gibi yardımlardan vergi ve sigorta kesilmez. 
 Soru Tarihi:2009-01-12 17:24:48   Cevap Tarihi:2009-01-14 11:05:08

Soru: Demirbaşa kayıtlı eşyanın ekimesi ve demirbaştan düşülmesi işleminin muhasebeleştirlmesinda satılması halinde nasıl kayıt yapılır? Satılması mümkün olmayan eşyanın imhasında nasıl kayıt yapılır?    Cevap: Demirbaşların HEK'e ayrılması 654- karşılık giderleri hesabı aracılığı ile yapılır. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 11:58:25   Cevap Tarihi:2009-01-14 11:10:23

Soru: Hibe olarak edinilen demirbaş eşya muhasebe kayıtlarında gösterilir mi? Gösterilirse değeri nasıl tespit edilir ve muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?    Cevap: Hibe olarak edinilen demirbaşlar kayıtlara rayiç değerleri ile alınarak, muhasebe kayıtlarında gösterilir. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 12:00:47   Cevap Tarihi:2009-01-14 11:12:35

Soru: İYİ GÜNLER ÖNCELİKLE BU PLATFORMU DÜZENLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. TESK MUHASEBE PROGRAMINDAKİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ.    Cevap: Dönem sonlarında gerekli envanter kayıtları yapılıp, karşılıklar ayrıldıktan ve dönem kar veya zararı bilanço hesaplarına aktarıldıktan sonra, Proğramın onarım kısmında bulunan devir aracılığı ile, hesaplar bir sonraki hesap yılına devredilir. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 15:32:55   Cevap Tarihi:2009-01-14 11:16:39

Soru: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOSYA NUMARASI ALINMAZ İSE VE EK-1 EK-2 İŞÇİ GRİŞ VE ÇIKIŞLAR KURUMA YOLANMAZ İSE NE KADAR CEZA UYGULANI ŞİMDİ KURUMA BİLDİRMEDİĞİM TAKTİRDE İLERDE SORUN YARATIR MI?    Cevap: Tabiki sorun yaratabilir. Bildirilmeyen her işci için 100,00-TL para cezası vardır. 
 Soru Tarihi:2009-01-13 17:12:05   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:14:35

Soru: ODAYA BAĞIŞ YAPILAN BİR EŞYA DİYELİM 10 TL DEMİRBAŞ KAYDI NASIL OLACAK 255 VE 679 BAĞIŞ HESABINI KARŞILAŞTIRINCA GELİRLER KISMINA GİRİYOR AMA BEDEL OLARAK BİZ GELİR ELDE ETMİYORUZ VE BU YÜZDEN GELİRİMİZ ARTTIĞI GİBİ KATILIM PAYIDA ARTIYOR.BU İŞLEM NASIL OLMALI    Cevap: Yapılan demirbaş bağışları kayıtlara belirtmiş olduğunuz şekilde alınmalı. Geliri sadece para olarak düşünmemeli. Önemli olan ekonomik bir değer olması ve parayla ifade edilebilmesidir. 
 Soru Tarihi:2009-01-14 11:17:05   Cevap Tarihi:2009-01-14 11:22:11

Soru: Oda da görev yapan genel sekreter sakat olduğundan ücret bordrosunda sakatlık indirimi hesaplanıyor.Eğer yanlış öğrenmediysem 2009 yılı için 3.derece sakatlık indirimi 160,00 TL.doğrumudur.Ve ikinci sorum muhasebe kaydını nasıl yapmamız gerekli.Teşekkür eder saygılar sunarım.    Cevap: 2009 yılı ve üçüncü derece sakatlar için doğrudur. Muhasebe kaydının ise indirimsiz tahakkuklardan bir farkı yok, 160,00-TL'lik vergi indirimden kaynaklanan fark ilgili çalışanın hesabına alacak yazılmalı. 
 Soru Tarihi:2009-01-15 09:57:03   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:18:44

Soru: Üst kuruluş Katılım payı hesaplanırken Eğitim Fonu Hesabına işleyen faiz katılacak mı? katılmayacak mı? teşekkürler    Cevap: Üst kuruluş katılma payı hesaplamasında, Eğitim hesabına işleyen faiz matraha dahil edilir. 
 Soru Tarihi:2009-01-15 10:35:44   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:20:42

Soru: ben birliğinize bağlı odada çalışan personelim. eşim 3 ay sonra doğum yapacak esnaf sanatkarlar odaları birlikleripersonel yönetmeliğine göre madde 45 göre doğum yardımı alabilirmiyim çalıtığım odadan .saygılarımla mehmet duran    Cevap: Yönetim kurulu kararı ile ilgili maddedeki hadleri aşmamak koşolu ile yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2009-01-15 12:45:12   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:24:02

Soru: 5362 yasaya göre oda başkanlarının maaşları belirtilmiştir 214 üyesi bulunan bir oda Başkanı net ne kadar maaş alması gerekir başkanın maaşını asgari ücretin bürütündenmi yoksa netindenmi ödememiz gerekir...    Cevap: 214 üyeli bir oda için, 5362 sayılı yasadaki üst sınır bir asgari ücrettir. Ancak genel kurul bunun altında bir tutara karar vermişse bu tutar ödenmelidir. Yasadaki üst sınır asgari ücretin brüt tutarıdır. Bu tutar net olarak ödenmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-01-15 13:19:21   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:27:23

Soru: benim sizlerden ricam değişen işyeri bildirgesini pdf olarak hazırlamışsınız eğer mümkünse aynısının word yada excel ortamında hazırlayıp bizlere sunarmısınız. çalışmalarınızın devamını dilerim.    Cevap: PDF formatından word veya exel formatına çevirebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-15 17:57:33   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:29:19

Soru: ODALARIN ÜYELERE VERDİKLERİFİYAT TARİFESİ ÜCRETLERİ HAKKINDA. TESKİN BİRLİKLERE GÖNDERMİŞ OLDUĞU 121 SAYILI GENELGEDE KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDATLARLA İLGİLİ GENELGE VE BİRLİKLERİNDE ODALARA GÖNDERDİĞİ BU GENELGE DİP NOTUNDA YAZAN "NİSPİ OLANLARDA BELGEDE GEÇEN DEĞERİN BİNDE ONUDUR. ANCAK BU MİKTAR BELGE SAHİBİ ESNAF VE SANATKARDAN ALINAN YILLIK AİDAT MİKTARINI AŞAMAZ." İBARESİ VARDIR. YANİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE AİDATI GEÇMEYECEK BİR MİKTAR BELİRLENİP TARİFE ÜCRETİ ALINABİLİRMİ ALINAMAZSA NEKADAR ALINMASI GEREKİR.    Cevap: Bu konuda yönetim kuruluna seçimlik bir hak verilmemiştir. aslolan belgede ki tutarın binde onudur. Ancak belgedeki tutarın binde onu belge sahibi esnaf ve sanatkardan alınan yıllık aidatın binde onunu aşıyorsa aidat tutarı kadar bir tutar tahsil edilmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-01-16 10:10:48   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:38:03

Soru: Bölgemizde kaydiye 167 TL dir. Bunun yarısı olan 83,50 TL brüt olarak sicil tarafından tahsil edilip % 3 birlik katılım % 3 te federasyon katılım olarak kesilmektedir. Sanayi Bakanlığı sitesinden tahsilat makbuzu döktüğümüz zaman Sicilden aktarılan oda kayıt ücreti 78.49 TL Birlik katılım payı 2.43 Federasyon katılım payıda 2.43 TL dir. 600 ve 198 Nolu hesaba matrah zerinden kaydımızı yaparken 15 Krş fark meydana gelmektedir. Dolayısıyla brüt rakama ulaşamamaktayız. Tahakkuk şekli nasıl olmalıdır?    Cevap: Mevcut duruma göre kayıt yapmalısınız. 198 hesap 4,86-TL 102 hesap 78,49-TL 600 hesap 83,35-TL 
 Soru Tarihi:2009-01-16 11:31:04   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:42:03

Soru: ODAMIZ TAHSİLATLARINDA KREDİ KARTLI TAHSLATLARIMIZDA VAR. KREDİ KARTLI TAHSİLATLARIMIZI GÜN SONUNDA İLGİLİ HESAPLARA KAYIT YAPMAKTAYIZ, ANCAK TAHSİLAT ANINDA ÜYEYE YANLIZCA POS MAKİNASINDA ÇIKAN BELGENİN 2. NÜSHASI VERİLMEKTE. BU TAHSİLATLARDA BAŞKA BİR MAKBUZ YERİNE GEÇECEK AÇIKLAYICI BİR BELGE VEREBİLİRMİYİZ. İYİ ÇALIŞMALAR.    Cevap: Üzerine kartı ile ödendiğine dair şerh düşerek ve pos makinasından çıkan belgenin bir suretini ekleyerek gelir makbuzu verebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-16 13:43:13   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:43:57

Soru: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOSYA NURASI VE EK1-E2 İŞÇİ ÇIKIŞLARINIDA YOLAMAMIŞ İSEM BUNUN CEZASİ NE KADARDIR EĞER BİLDİRMEZ İSEM İLERDE ÇIKAR MI?    Cevap: Sorun çıkabilir. Bunun cezası bildirilmeyen her işci için 100;00-TL dir. 
 Soru Tarihi:2009-01-16 16:51:15   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:45:03

Soru: 2008 yılında yatırmam gereken birlik katılım payım 2008 açılışta 950,00 tl iken 946,01 tl yatırmışım şimdi nasıl düzeltebilirim    Cevap: Eksik yatırdığınız aradaki fark kadar ödeme yaparsanız düzelir. 
 Soru Tarihi:2009-01-19 16:16:13   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:46:18

Soru: TESK MUHASEBE PROĞRAMINI 100.00 YTL ÖDEYEREK PRORAMI SATIN ALDIK.2008 İŞLEMLERİMİZİ TAMAMLAYIP 2009 DEVRİNİ YAPTIRDIKTAN SONRA MAKBUZ İŞLEMLERİNE GİRDİĞİMİZDE PROGRAM HATA VERDİ.ATILIMI ARAYIP GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE 2008 YILINA AİT MUHASEBEMİZİN SİLİNDİĞİNİ SÖYLEDİLER.2007 YILINDAN BERİ BU PROĞRAMLA İLGİLİ BİR SÜRÜ SORUNUMUZ VAR BU KONUDA NE YAPMAMIZ GEREKİYOR.?YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİZ.    Cevap: 2008 kayıtlarınıza bir bakıknız gerçekten silinmişmi? Silindi ise yedekten tekrar yükleyebilirsiniz. Eğer yedek almamış iseniz yapacak birşey yok bu kayıtları tekrar girmeniz gerkir. 
 Soru Tarihi:2009-01-19 17:03:06   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:48:45

Soru: 2008 YILINDA AÇILIŞ FİŞİNDE BİRLİK KATILIM PAYIM 950,00TL İKEN BİRLİK TARAFINDAN BANA 946,01 TL OLARAK ÖDEME YAPTIRILDI.ŞİMDİ KAPATMA İŞLEMLERİMDE HATA VERİYO.BUNU NASIL DÜZELTE BİLİRİM.BANA EN KISA ZAMANDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Nasıl bir hata olduğu anlaşılmıyor. Ödemeniz gereken rakam 950,00-TL ise aradaki farkı ödeyiniz. Eğer 946,01 ise aradaki farkı geçmiş yıllar gelir farkına alınız. 
 Soru Tarihi:2009-01-20 11:12:54   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:51:09

Soru: Birliklerden aldığımız Basit usul evrakları ve odada kullandığımız gelir makbuzu ve diğer evrakları nasıl muhasebeleştirmemiz gerekir ,aldığımızda ( borç-alacak ) sattığımızda ( borç alacak ) hangi ifadeyi kullanacağız    Cevap: Satmak üzere aldığınız evrakları 153-ticari mallar hesabına borç, birlik hesabına alacak yazmalısınız. Kullanmak üzere satın aldıklarınızı ise isterseniz direkt gider yazabilir, isterseniz diğer stoklara alıp kullandıkça gider yazabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-20 11:13:30   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:53:24

Soru: 2008 yılı hesap kapatışları yapıldıktan sonra 2009 itibarı ile YTL den TL ye geçtik ,ama ben henüz 2009 yılı için TESK muhasebe programına herhengi bir giriş yapmadım,yapmış olduğumuzu varsayarsak TL güncellemesi yapıldığında girmiş olduğumuz bilgilere bir şey olurmu ?aslında bu soruyu atılım firmasına soracaktım ama telefonları bir türlü düşüraemediğim için size sormayı tercih ettim ,    Cevap: Hayır güncellemede bilgilere bir şey olmaz. Ancak güncellemeyi yapmadan önce bir yedek alırsanız daha iyi olur. 
 Soru Tarihi:2009-01-20 11:21:19   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:54:56

Soru: Basılı evrakın içeride transferinde muhasebe kaydı 621 i borçmu alacakmı,153 ü borç mu alacakmı yazacağız,ayrıca Basılı evrakı odada kullanırsak ( İçeride transfer) 770 i ve 153 ü ne yazacağız ( borç-alacak ) olarak    Cevap: Odada kullanmak üzere transfer edilen evrak 770 hesaba borç 153 hesaba alacak yazılmalı. 
 Soru Tarihi:2009-01-20 11:38:13   Cevap Tarihi:2009-01-27 18:56:35

Soru: Aylık Sicil kayıt ücretinin Birlik tarafından odanın basılı evrak borcuna mahsuh edilmesinde 320 ve 120 yi borç -alacak olarak nasıl yazacağız,aynı şekilde Birlik ,federasyon ve TESK eğitim fon payını borç alacak ifadeleri açısından nasıl ifede edeceğiz ,ayrıca aylık sicil kayıt işlemlerine ait olarak ay sonunda birlik tarafından düzenlenip odaya ait sicil kaşıt listesindeki % 3 lük katılım payını 120 hesap,198 hesap ve 600 hesaplarda borç alacak ifadeleriniden hangisi ile göstereceğiz    Cevap: Basılı evrakı satın aldığınızda, 153 hesaba borç, 320 hesaba alacak yazıyor iseniz, birlikce yapılan sicil kayıt ücretinin mahsubunda; mahsub edilen tutar kadar 320 hesaba borç, 600 hesaba alaçak yazmalısınız. Peşin ödenen ve bir sonraki yıl ödenen üst kuruluşlar payları için TESK hızlı cevap sisteminde ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-20 11:44:25   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:00:42

Soru: % 5 lik ssk indirimnden doğan farkı hangi hesapda kullanlamılyız. Teşekkürler.    Cevap: Bordro tahakkuku aşamasında indirimsiz olarak tahakkukunu yapar daha sonraki tahakkuk belgesini aldığınızda indirim tutarını 770 ssk işveren payı hesabına alacak yazarsanız sorun çıkmaz. 
 Soru Tarihi:2009-01-20 14:55:45   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:02:55

Soru: 03/11/2006 genel sekreter olarak kızıltepe esnaf sanatkarlar odasında işe beşledım 01/02/2009 da işten ayrılacağım bundan dolayı tazminat hakkım varmı yokmu varsa ne kadar olur    Cevap: İşten kendiniz ayrıldığınız takdirde kıdem tazminatına hak kazanamassınız. 
 Soru Tarihi:2009-01-20 16:59:06   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:03:41

Soru: tek düzen muhasebe programında defter dökerken yazıcıdan cıkan yazılar ve sayılar üst üste yazdırılıyor bunu nasıl cözebiliriz. hiç bir şey okunmuyor yazıcı ayarları herşey dogru başka yazıcıdada aynı sorun yaşanıyor.    Cevap: Varsayılan yazıcınızı IBM grafik olarak belirleyin sorun çözülecektir. Bu konuda atılım bilgisayar ilede irtibata geçebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-21 09:33:30   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:05:30

Soru: tek düzen muhasebe programında defter dökerken yazıcıdan cıkan yazılar ve sayılar üst üste yazdırılıyor bunu nasıl cözebiliriz. hiç bir şey okunmuyor yazıcı ayarları herşey dogru başka yazıcıdada aynı sorun yaşanıyor.    Cevap: Varsayılan yazıcı ayarlarınızı IBM grafik olarak belirleyin. 
 Soru Tarihi:2009-01-21 09:37:08   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:06:22

Soru: mrb.hamile personelimiz var.doğumdan önce 8 ve sonarsında 8 haftalık izni rapor halinde getirince sgk ya nasıl bildireceğim?maaş taahhuk edermi?döğum önü 5 haftaya kadar çalışabilir raporu getirecekmiş nasıl göstereceğim doğum zamanlarında maaşını tam mı işletceğim?sgk dan ne parası alacak?sigortasını tammı yatıracağım?teşekkürler    Cevap: Bu konuda sosyal güvenlik kurumuna herhanbir bildirimde bulunmayacaksınız. Raporlu olacağı bu süre için maaş tahakkuk etmez. doktorun onayı ile doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir ve bu süre doğumdan sonraki süreye eklenir. Daha önce belirtildiği gibi raporlu olunan sürede ücret ve sosyal güvenlik primi ödenmesi zorunlu değildir. Geçici iş görememezlik ödeneği daha önce bildirilen prim matrahları üzerinden hesaplanır. 
 Soru Tarihi:2009-01-22 14:17:59   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:11:49

Soru: TESK Katılım Payı ve Eğitim Bütçesi Nasıl Muhasebeleştirlir Bir örnekle Açıkyayabilirmisniz. Tşk.    Cevap: TESK hızlı cevap sisteminde, Üst kuruluşlara ödenecek eğitim ve katılma payının muhasebeleştirilmesi hususunda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-26 15:56:31   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:14:35

Soru: mrb....%5 lik sgk indiriminden oda olarak faydalanıyoruz.ödenmeyen tevkifat için,muhasebe kayıtlarını nasıl yapılacağı hakkında bilgi verirseniz sevinirim.    Cevap: Ay sonlarında indirimsiz bordro tahakkukunu yapılır. Sosyal güvenlik kurumundan ilgili aya ait tahakkuk belgesi alındıktan sonra, belgedeki indirim tutarı 361 hesaba borç 770 ssk işveren hissesi hesabına alacak yazılarak muhasebeleştirilir. 
 Soru Tarihi:2009-01-26 16:49:44   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:17:40

Soru: yeni çıkan 5510 sayılı kanuna göre ssk'ya borcu olmayan işyeri için; 1) %5 lik indirim var ben internet ortamından ssk hizmet bordrosunu gönderiyorum ve bu %5 paydan yararlanıyorum ancak bunu tesk muhasebede nasıl işlem yapacağım. yani eskiye göre 367,80 ödemem gerekiyor ancak %5 düşünce 320 tl ödüyorum aradaki farkı nasıl işlem yapacağım. 2)ben ikramiye alıyorum ramazan ve kurban bayramlarında 2005 yılında yapılan genel kurulda ikramiye kararı alındı ve ilk yönetim kurulu tolantısında da ikramiye kararı alındı bunun için ben aldığım her ikramiyede karar almam gerekir mi yoksa üsteki alınan kararlar yeterlimidir. saygılarımla;    Cevap: 1)%5 lik indirim hiç dikkate almadan tahakkukunuzu yapın. Sosyal güvenlik kurumuna aylık prim ve hizmet belgesini verdikten sonra alacağınız tahakkuk belgesine istinaden 361 hesaba borç, 770 ssk işveren payı hesabına alaçak yazın. 
 Soru Tarihi:2009-01-27 10:21:41   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:20:29

Soru: TESK'DEN VE YA İLGİLİ FEDERASYONDAN GERİ ÖDEME KOŞULU İLE ALINAN NAKİTLERİN MUHASEBE KAYDI NASIL YAPILMALI.    Cevap: Bu tür belgesiz alınan borçlar için para alındığında paranın girdiği hesaba borç bunun karşılığında pasifteki ilgili hesaba alacak yazılmalı. Bu borç ödendiğinde ise pasifteki hesaba borç paranın çıktığı hesaba alacak yazılmalı. 
 Soru Tarihi:2009-01-27 10:30:18   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:23:09

Soru: İYİ GÜNLER TEK DÜZEN MUHASEBE PROGRAMINDA KASA HESABINDA SON BAKİYE GÖSTERİYOR NORMALDE BANKAM KASAM HERŞEYİM TUTUYOR YAZICIDAN DÖKÜM ALDIGIMDA HERŞEY NORMAL HESAPLARIM NORMAL BUNUN SEBEBİ NEDİR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.    Cevap: Her şey tutuyorsa ve normalse kendinizi tebrik etmekten başka bir şey yapmamanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-01-27 10:47:29   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:25:46

Soru: DEMİRBAŞ VE BİNALAR İÇİN HER SENE DEĞERLEME YAPILMASI GEREKİRMİ? DEMİBAŞ VE BİNALARIN YIL SONU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR TŞK    Cevap: Bu tür duran varlıklar için, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında değerleme yapılması zorunlu değil. Ancak varlıkların gerçek durumlarını görmek için değerleme yapılması ve amortisman ayrılması daha yerinde olur. 
 Soru Tarihi:2009-01-27 11:08:05   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:28:20

Soru: Oda tarafından faturası olmayan kişilere yaptırılan işler için kullanılan gider makbuzundan gelir vergisi veya damga vergisi kesintisi yapılıyormu yapılıyorsa vergi oranlaları ne kadar dır. teşekkür ederim    Cevap: Gider makbuzu ile yapılan ödemelerde gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerekir. Genel olarak tevkifat oranı mal alımlarında %5, hizmet alımlarında ise %10 dur. Daha ayrıntılı bilgi için gelir vergisi kanunu nun 94. maddesine bakabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-27 13:19:16   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:31:05

Soru: Oda tarafından faturası olmayan kişilere yaptırılan işler için kullanılan gider makbuzundan gelir vergisi ve damga vergisi olarak hangi kesinti yapılıyor ve bu kesintilerdeki vergi oranları ne kadardır teşekkür ederim    Cevap: Gider makbuzu ile yapılan ödemelerde gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerekir. Genel olarak tevkifat oranı mal alımlarında %5, hizmet alımlarında ise %10 dur. Daha ayrıntılı bilgi için gelir vergisi kanunu nun 94. maddesine bakabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-01-27 13:34:46   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:32:00

Soru: Birlikten almış bulunduğumuz basılı evrakları 153 ticari mallar 320 satıcılar olarak mahsup işlemi yapıyoruz.Bunu üyelere sattığımızda ters işlem mi yapıyoruz? şimdiden teşekkürler..İyi çalışmalar..    Cevap: Alım işleminiz doğru. Bunu sattığınızda ise 120 alıcılar hesabına borç 600 basılı evrak hesabına alacak yazmalısınız. Evrak bedelini tahsil ettiğinizde ise kasa veya banka gibi ilgili hesaba borç 120 alıcılar hesabına alacak yazmalısınız. Hesap dönemi sonlarında ise 153 hesabın bakiyesi ile stoklarınızda bulunan evrak tutarı arasındaki farkı 621 hesaba borç 153 hesaba alacak yazarak kapatmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-01-27 14:58:14   Cevap Tarihi:2009-01-27 19:35:28

Soru: öncelikle iyi çalışmalar dilerim. oda genel sekreteriyim . odamızın kasası ve anahtarı bende durmaktadır. bunu başkana devretmek istiyorum . devir edebilirmiyim ve ne gibi yol izlemem gerekiyor. teşekkür ederim.    Cevap: Sorunuz çok anlaşılır değil.Odanın kasasını başkana niçin devretmek istiyorsunuz? 
 Soru Tarihi:2009-01-30 15:14:45   Cevap Tarihi:2009-02-04 11:13:29

Soru: Soru :sözleşmeli personele ikramiye vb yardımlar yapılabilirmi Başvuru No :1207 Soru Tarihi :30.12.2008 08:56:59 daha once personele kısmına sordum ama cevap verılmedı. tesekkurler..    Cevap: Sözleşmesinde, ilgili yasa ve yönetmelikte varsa elbette yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2009-02-02 17:29:42   Cevap Tarihi:2009-02-04 11:14:44

Soru: Soru :sözleşmeli personele ikramiye vb yardımlar yapılabilirmi Başvuru No :1207 Soru Tarihi :30.12.2008 08:56:59 daha once personele kısmına sordum ama cevap verılmedı. tesekkurler..    Cevap: Sözleşmede, ilgili yasa ve yönetmelikte var ise elbette yapılabilir. 
 Soru Tarihi:2009-02-02 17:29:57   Cevap Tarihi:2009-02-04 11:17:12

Soru: yönetim kurulu huzur hakları vergi oranı ne kadardır? tşk.    Cevap: Yönetim kurulu da iş kanununa göre çalışanların vergi oranına tabidir. 
 Soru Tarihi:2009-02-03 09:50:48   Cevap Tarihi:2009-02-04 11:19:59

Soru: yönetim kurulu huzur hakları vergi oranı ne kadardır? tşk    Cevap: Yönetim kurulu da iş kanununa göre çalışanların vergi oranına tabidir. 
 Soru Tarihi:2009-02-03 09:51:50   Cevap Tarihi:2009-02-04 11:20:14

Soru: İYİ GÜNLER BEN 2008 YILI HESAPLARINI KAPATACAĞIM FAKAR TESK GELİR TABLOSUNDA GİDER KISMINDA NE O SENE İÇİNDE ALDIĞIM DEMİRBAŞLAR NEDE GEREK BİRLİK EĞİTİM VE KATILIM PAYI ÜCRETLERİ GEREKSE KONFEDERASYONA ÖDEDİĞİMİZ EĞİTİM BÜTÇESİ ÜCRETLERİ GÖZÜKMÜYOR BUNLARIN BU GELİR GİDER TABLOSUNDA GÖZÜKMESİ GEREKMİYORMU BU KONU HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ.TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA    Cevap: Demirbaşlar gelir tablosunda görünmez. Yıl sonlarında üst kuruluş katılma ve eğitim paylarının tahakkukunu yaparak ödediniz ise bunlarda gelir tablosunda görünmez. gelir tablosunda 6 ve 7'inci grup hesaplar görülür. 
 Soru Tarihi:2009-02-04 10:33:03   Cevap Tarihi:2009-02-04 11:23:16

Soru: yönetim kurullarına ödenen huzur haklarında gelir vergisi % kaçtır? tşk    Cevap: 8.700 TL'ye kadar % 15 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlası % 27 50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlası % 35 
 Soru Tarihi:2009-02-05 09:35:00   Cevap Tarihi:2009-02-05 11:31:57

Soru: tahsil, tediye,mahsup fişlerini esnaf odalarından kimler imzalayacaktır. duyduğuma göre bankadan para çekme yetkisi olan iki kişi imzalayacaktır. bazı odalar denetimden birinede imzalattırıyorlarmış. şimdiden cevabınıza teşekkür ederim.    Cevap: Genel sekreter ile başkan veya başkan vekili imzalayacaklar. 
 Soru Tarihi:2009-02-05 09:48:18   Cevap Tarihi:2009-02-05 11:32:59

Soru: iyi günler tekrar rahatsız ediyom sizi bir sorum daha var bilgi verirseniz memnun olurum.basit usulle büfe açtık babamın üstüne babam emekli ssk dan her ay maaşından kesinti olurmu ne kadar keserler acaba.babam beni büfede işci olarak gösterebilirmi ssk mı ödemek istiyorum.    Cevap: Babanızın emekli maaşının şu an için %12'si kesilir. Büfede işci olarak gösterilebilir ve sosyal güvenlik primini ödeyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-02-05 13:55:31   Cevap Tarihi:2009-02-05 16:01:52

Soru: İYİ GÜNLER TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN SEHVEN GELİR VERGİSİ MATRAHINI NOKSAN BİLDİRDİĞİMDEN DOLAYI MALİYEYE DÜZELTME BEYANNAMESİ VERECEĞİM BUNU MUHASEBE KAYITLARINI NASIL GÖSTERECEĞİM TEŞEKKÜR EDERİM    Cevap: 2008 yılı heasp dönemini kapatmadınız ise; düzeltme beyannamelerinin tahakkukunu aldıktan sonra ödeyeceğiniz vergi fazla çıkıyor ise 770 hesaba borç, 360 hesaba alacak yazmalısınız. Ödeyeceğiniz vergi daha az olursa yukarıdaki kaydın tersini yazmalısınız. 2008 yılı hesap dönemini kapattınız ise; yine düzeltme beyannamelerinin tahakkukunu aldıktan sonra ödeyeceğiniz vergi fazla çıkıyor ise 570 hesaba borç, 360 hesaba alacak yazmalısınız. Ödeyeceğiniz vergi daha az olursa yukarıdaki kaydın tersini yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-02-06 11:03:23   Cevap Tarihi:2009-02-06 16:18:32

Soru: ODAYA AİT HERTÜRLÜ EVRAKLARDA:BASİT USUL FATURA FİŞ İPTALLERİ,BASİT USUL MUHASEBE DOSYALARI ,GELEN YAZI ,GİDEN YAZI.ODA MUHASEBE KAYITLARI BU GİBİ EVRAKLAR KAÇ YILDA ARŞİVDEN İMHA EDİLİYOR    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında yazışma evrakı 5 yıl süreyle, muhasebe evrakı 10 yıl süreyle saklanır. Özelliği olan (karar defteri, sicil kayıtları, muhasebe defterleri, personel dosyaları ve benzeri) kayıt ve dokümanlar sürekli saklanır. Basit usul Muhasebe evraklarından kasıt üyelerinize ait muhasebe kayıtları ise 5 yıl, basit usul evrakın odaya giriş çıkış kayıtları ise 10 yıl süreyle saklanır. 
 Soru Tarihi:2009-02-06 11:49:08   Cevap Tarihi:2009-02-06 16:25:27

Soru: basit usulde kdv ye tabi mükellefler defter tastiklettirip defter tutmak zorundamıdırlar? teşekkür ederim .    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerde KDV mükellfiyeti ve defter tutma zorunluluğu yoktur. 
 Soru Tarihi:2009-02-10 10:16:12   Cevap Tarihi:2009-02-10 10:41:58

Soru: meslek eğitim birimi hesabından odamıza aktarmış olduğumuz paranın odamız tarafından nasıl muhasebeleştirileceğini yazarmısınız    Cevap: Bunun muhasebe kaydı, ayrı bir mesleki eğitim bütçesi defteri tutuyorsanız, Oda kaydı için; 102-Bankalar borçlu xxx 336-Mesleki eğitim hes alacaklı xxx Mesleki eğitim kaydı; 136-Diğer çeşitli alacaklar borçlu xxx 102-Bankalar alacaklı xxx 
 Soru Tarihi:2009-02-10 18:00:48   Cevap Tarihi:2009-03-09 18:53:34

Soru: 2008 YILINDA ODA BAŞKANINA VE PERSONELE ODA BORÇLUYDU BAŞKANA BİR MİKTAR ÖDEME YAPTIM MUHASEBE KAYITLARINA NASIL GEÇİRECEM YARDIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER    Cevap: Başkana olan borç hangi hesapta izleniyor ise o hesaptan çıkış yapmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-02-11 14:08:14   Cevap Tarihi:2009-03-09 18:55:56

Soru: fırıncıyım un alıyorum.bayilere irsaliye kesiyorum ekmek olarak.ama bayiler ekmek adedini bana az kes diye tehdit ediyor.yoksa ekmek almam diyor bende mecburen az kesiyorum.ay sonundada stok çıkıyor.yazar kasadan un çuval oarak çıkış yapabilirmiyim. stok azaltmak için.    Cevap: Böyle bir şey yapmanız doğru olmaz. Cezaya muhatap olabilirsiniz. Yaptığınız satış neyse onun irsaliyesini ve faturasını kesmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2009-02-11 17:24:56   Cevap Tarihi:2009-03-09 18:58:54

Soru: İYİ GÜNLER BEN TEK DÜZEN MUHASEBE KAYITLARINDA 2007'DEN 2008 YILINA DEVREDERKEN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİNİ NOKSAN DEVRETMİŞİM ÖDEDİĞİM VERGİ VE DAMGA VERGİSİ DAHA FAZLA BUDA BENİM HESAPLARIMDA FARKLILIK YAPIYOR ŞİMDİ BU ARADAKİ NOKSANLIĞIN MUHASEBE KAYDI NASIL OLUR YARDIMCI OLURMUSUNUZ TEŞEKKÜR EDERİM    Cevap: Vergileri eksik devrettiğinize göre 2007 yılına ait eksik tahakkuk var demektir. Bunun için aradaki fark kadar geçmiş yıllar karlarını borçlandırın, 360 Ödencek vergi ve fonlar hesabını alacaklandırın 
 Soru Tarihi:2009-02-12 10:18:06   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:01:26

Soru: 2008 yılına ait faiz gelirleri,iştiraklerden kar payları,usulsüz harcamalardan geri yapılan tahsilatlar,üst kuruluş hisseleri matrahına dahil edilecekmi?    Cevap: Faiz gelirleri ile iştiraklerden elde edilen temettüler katılım payı matrahına dahil edilecek. Ancak usulsüz harcamalardan ne kasteddiğiniz anlaşılmıyor. 
 Soru Tarihi:2009-02-13 19:17:47   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:03:25

Soru: İYİ GÜNLER 2008 YILI HESAPLARIN KAPATIRKEN 2009 YILINDA ÖDEYECEĞİMİZ 2008 YILI EĞİTİM VE KATILIM PAYLARINI İŞLEYECEKMİYİZ TEŞEKKÜR EDERİM    Cevap: 2008 yılı hesaplarını kapatırken bir sonraki yıl içinde ödeyecedğiniz eğitim ve katılma paylarının tahakkuku yapılarak muhasebe kayıtlarında gösterilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-02-16 20:50:11   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:07:56

Soru: açacağım bakkal dukkanı için tutmam gereken defterler ve düzenlemem gereken beyannameler nelerdir,bunları kendim veya muhasebeci olmayan fakat bu işlemleri bilen birine tutturabilirmiyim bilgilendirmenizi rica ederim.    Cevap: Tutacağın defterler ile düzenlemen gereken beyannameler vergi mükellefiyet durumuna bağlı olarak değişmektedir.Konu ile ilgili olarak kayıt olacağın odadan bilgi alabilirsin. Muhasebeci olmayan birisine kayıt tutturamassın. 
 Soru Tarihi:2009-02-17 05:10:19   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:11:35

Soru: ben TESK Muhasebe programı hakkında bir kaç soru sormak istiyroum 1 demirbaşlarla ilgili neden amortisman hesaplma bölümü yok 2 bordro programı yok 3 muhtasar beyanname ve doğal olarak beyannameyi internetten verme menüsü yok bu gibi eksiklikler ne zaman giderilecek sene başında 100.00TL versiyon değişikliği için ödedik ama pekte bir değişiklik yok tşk    Cevap: Bu isteklerinizi ilgili proğram firması ile görüşebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-02-18 09:27:21   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:12:50

Soru: Odamız Tekdüzen muhasebe tutmakta. Her hesap dönemi için Yevmiye,Kebir ve Kasa defteri tastik ettirmekteyiz, ayrıca elde tutulan Kasa defteri tastik ettirme zorunluluğu varmı? Bilgilerinize arz ederim.    Cevap: Hayır böyle bir zorunluluğunuz yok. 
 Soru Tarihi:2009-02-18 11:47:04   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:13:32

Soru: mrb.2 personel için kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarmısınız?acildir....teşekküğrler 1.personel işe giriş 01,08,2007 -çıkış 23,02,2009-son bir yıl içinde aldığı brüt ek kazanç 1540,27 tl son aldığı toplam brüt kazanç 666.00 tl dir.kıdem ve ihbar tzm hesaplarmısınız ? 2.personel askere gidecek giriş tarihi.01,11,2007-çıkış tarihi 23,02,2009-son aldığı brtü kaan 666.00 tl son bir yıl için de ek ödenek brüt 1540.27 tl dir askerklik için sadece kıdem ödeniyor hesaplarmısınız?teşekkürler    Cevap: 1. personelin kıdem tazminatı 1.191,54-tl ihbar tazminatı 1.112,16-tl 2. personelin kıdem tazminatı 1.043,70-tl Yukarıdaki rakamlar brüt tutarlardır, bu tutarlardan, Kıdem tazminatları için %06 damga vergisi, İhbar tazminatından ise hem gelir hemde damga vergisi kesmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-02-20 10:44:31   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:23:33

Soru: sanayi bakanlığı sayfasında e-sayfada belirtilen bilanço bilgilerine gelir gider olarak kapanış sırasında aldığımız tesk gelir tablosunda gelir-gider miktarlarınımı yazacağız karşılıkların falan ayrılarak aldığımız tesk gelir tablosundaki miktarlarmı yazılacak açıklarsanız sevinirim    Cevap: Karşılıklar ayrıldıktan sonra aldığınız gelir gider rakamlarını yazacaksınız. 
 Soru Tarihi:2009-02-20 10:49:06   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:24:58

Soru: ESNAF SİCİL MEMURLUĞUNDA YAPILAN İŞLEMLERİMİZ BAKANLIK SAYFASINDAN YAPILMAKTADIR.SİCİLDE YAPILAN İŞLEMLERDE ANINDA KATILMA PAYI KESİLİP HESABINIZA YATMAKTADIR. SİZE YATIRACAĞIMIZ KATILMA PAYI VE EĞİTİM BÜTÇESİ HESABIMIZ NASIL YAPILACAKTIR.    Cevap: Sicile ilk kayıt sırasında alınması gereken ücreti brüt tutarları ile gelir yazıyor ve kesilen üst kuruluş katılma paylarını aktife alıyor iseniz bu payların hesaplanan katılma payından düşülmesi gerekir. Eğer sadece banka hesabına giren tutarı gelir yazıyor iseniz sicile ilk kayıt gelirlerini katılma payı matrahından düşmeniz gerekir. Eğitim payları için bir kesinti olmadığından bunlar için hesaplama yaparken sicile ilk kayıt gelirlerini düşmek mümkün bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-02-23 11:19:29   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:32:05

Soru: bodro hazızlanmasında günlük ücretin bulunabilmesi için 22 iş günümü? yoksa 30 işgünümü? baz alınır tşk    Cevap: 30 iş günü olarak almanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-02-24 09:48:25   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:34:30

Soru: İYİ GÜNLER BENİM SORUM MUHASEBE PROGRAMI İLE İLGİLİ OLACAK.NOTERDEN ARA TASDİK YAKTIKTAN SONRA YEVMİYE DEFTERİNİ KANUNİ OLARAK LİSTELEMEK İSTEDİĞİM DE KANUNİ YEVMİYE BİTİŞ TARİHİ ONAY TARİHİNDEN BÜYÜK OLAMAZ DİYOR.NE YAPMAK GEREKİYOR.TEŞEKKÜRLER    Cevap: Onay tarihini kaldırmanız gerekir. Ancak bunu yaparken TESK muhasebe servisini aramanız daha iyi olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-02-25 14:23:51   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:36:17

Soru: İyi Günler.Oda Denetim Kurulu üyemiz işyerini 20.02.2009 tarihinde terk ederek vergi kaydını kapattı.Sicil Kaydını 26.2.2009 tarihinde sildirdi.Oda Yönetim Kurulu olarak 27.02.2009 tarihli karar ile istifasını kabul edeceğiz.2009 şubat ayı Denetim Kurulu ücretini vergi terk tarihine göre mi ödeme yapacağız.teşekkürler.    Cevap: İlgili denetim kurulu üyesinin ücreti yönetim kurulu karar tarihi itibari ile hesaplanmalı. 
 Soru Tarihi:2009-02-26 14:00:21   Cevap Tarihi:2009-03-11 15:49:21

Soru: Personele verilen avansların muhabeleştirilmesi hakkında bilgi verirmisiniz.İyi çalışmalar    Cevap: Personele verilen maaş avansı için, 196 personel avanslarını, personele verilen iş avansları için ise, 195 iş avansları hesabını borçlandırarak kasa veya banka hesabını alacaklandırmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-02-27 11:51:52   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:39:26

Soru: elinizde hazır bordro programı varmı tşk    Cevap: Hayır maalesef yok. 
 Soru Tarihi:2009-02-27 13:26:58   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:39:47

Soru: 2500 üyesi bulunan bir meslek odasının yönetim kurulu başkanına net olarak ne kadar ücret veilmelidir. Bunun bir kriteri varmıdır.    Cevap: 2500 üyesi bulunan bir odada genel kurul kararı ile başkana en fazla, 2008 yılı için yasal üst sınır olan 1.998,00-TL net ücret verilebilir. Ançak genel kurul bunun altında bir oran belirlemişse belirlenen bu tutarın verilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-02-27 14:30:57   Cevap Tarihi:2009-03-09 19:43:30

Soru: 28.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren sicil affının bizim bünyemizdeki esnaf ve sanatkarların aidat geçikme zammı ile ilgilimidir?aidatlarının tamamını yani zamsız olan bölümünü 6 ay içinde yatırması halinde g.mazmmı alınmaması gerekecekmi bu sivil affı oda aidatlarınıda içeriyormu içeriyorsa nasıl bir çalışma yapılması gerekiyor?teşekkürler!    Cevap: İlgili yasa hükmü üyelerin odaya ödeyecekleri yıllık aidat ile odaların bağlı oldukları birliklere ödeyecekleri katılma payları ile ilgilidir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçmişe yönelik bu aidat veya katılma paylarının asıllarının tamamı ödenir ise bunlara ait geçikme zammı alınmayacaktır. ödenmez ise alınacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-03-02 11:48:12   Cevap Tarihi:2009-03-11 15:27:30

Soru: 5510 sayılı kanunundaki 31,94 lük oran tesk muhasebe programında kaydı nasıl girilir.2008 ocak bordrosu sigorta ödemesi 1 ay geriden geldiği için nasıl düzenlenmesi gerekir.teşekkürler.    Cevap: Kasteddiğiniz %5 lik işveren prim teşviki ise bu tutar asgari ücretle çelışan birisi için 33,30-TL dir. Bunun muhasebe kaydı ise, ay sonunda öncelikle normal(indirimsiz) bordro tahakkuku yapılır. Bildirge sosyal güvenlik kurumuna verilerek tahakkuk fişi alındıktan sonra ters kayıtla bu indirim kapatılır. (indirim tutarı kadar 361 hesaba borç 770 ssk işveren payları hesabına alacak yazılır.) 
 Soru Tarihi:2009-03-02 13:32:08   Cevap Tarihi:2009-03-11 15:32:48

Soru: 2008 YILI SONU KAPANIŞ KAYITLARINI ,YAPDIKTAN SONRA BİLANÇO BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEMİYORUM.BİR ÖNCE YILIN BİLANÇO BİLFİLERİ GÖRÜNÜYOR NASIL DÜZELTEBİLİRİM.TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Kursor İlgili firmanın üzerinde iken değiştir butonuyla firmanın bilgilerine girmeniz ve buradan muhasebe çalışma yılını 2009 olarak değiştirmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-03-04 11:13:56   Cevap Tarihi:2009-03-11 15:34:47

Soru: esnaf sanatkarlar odasında çalısıyorum oda genel sekreterimiz doğum iznine ayrıldı 4 ay ayrıldığı tarih itibarıyle 4 ay boyunca sigortası yattı acaba yaptığımız işlem doğrumudur.4 ay çalışmadığı için sigortası çalışmamasımı lazımdı bilgilendirirmisiniz sonra nasıl işlem yapmamız lazım    Cevap: İlgili personelin sgk dan almış olduğu geçici iş göremezlik ödeneğini ilgili personelden tahsil edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-03-05 09:59:51   Cevap Tarihi:2009-03-11 15:38:49

Soru: ÜST KURULUŞUMUZ TARAFINDAN ODAYA VERİLEN BORÇ PARANIN MUHASEBE KAYDI NASIL YAPILMALI YADA PARA BAĞIŞ HİBE OLARAK VERİLİRSE NASIL KAYIT YAPILMALI TEŞEKKÜR EDERİM    Cevap: Borç olarak alınan paralarda kasa ve banka hesabı borçlandırılır, diğer çeşitli borçlar hesabı alacaklandırılır. Para eğer hibe şeklinde alınmış ise yine kasa veya banka hesabı borçlandırılır, 679- Diğer olağanüstü gelir ve karlar hesabı alacaklandırılır. 
 Soru Tarihi:2009-03-05 10:42:54   Cevap Tarihi:2009-03-11 15:41:43

Soru: 20.03.1985 TARİHİNDE İŞE GİREN GENEL SEKRETERİMİZ 31.05.2008 TARİHİNDE EMEKLİ OLARAK İŞTEN AYRILMIŞTIR.2007 YILI SONUNA KADAR YILDA 2 İKRAMİYE ALMIŞTIR.2008 NİSAN AYINDA BİR İKRAMİYE ALARAK 31.05.2008 TARİHİNDE DİLEKÇE VEREREK EMEKLİ OLMUŞTUR.2008 YILINDA 3 İKRAMİYE OLARAK ODA OLARAK KARAR ALINDI. KIDEM TAZMİNATI 23 YIL 2 AY 10 GÜN ÜZERİNDE MAYIS-2008 AYI SON BRÜT AYLIK ÜCRETİ 1.744.00.-TL DEN 46.909.75.-TL NET ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATI OLARAK HESAP EDİLMİŞTİR.2008 YILINI TAMAMLAMAMIŞ OLMASINDAN DOLAYI 2 İKMARİYE OLARAK HESAP EDİLDİ.ACABA DOĞRU MU? 2 İKRAMİYE Mİ? 3 İKRAMİYE Mİ? ÜZERİNDEN TAZMİNAT HESAPLANACAK. HESAPLANAN KIDEM TAZMİNAT'ININ 10.000,00.-TL SİNİ 25,06,2008 TARİHİNDE, 15.000,00.-TL-SİNİ 04,07,2008 TARİHİNDE, 11,909,75.-TL-SİNİ 27,02,2009 TARİHİNDE ÖDEDİK.GERİYE BİZİM HESABIMIZA GÖRE 10.000,00.-TL ALACAĞI KALMIŞTIR.DİLEKÇE VERDİKTEN SONRA KIDEM TAZMİNA-ININ YASAL OLARAK ÖDEME SÜRESİ NE ZAMANDIR. GERİYE KALAN MİKTARLAR İÇİN GECİKME FAİZİ ÖDEYECEKMİYİZ. ÖDEYECEKSEK AYLIK YÜZDE KAÇ-TAN ÖDEYECEĞİZ. BU KONU HAKKINDA BİZE AÇIKLAYICI YAZILI OLARAK BİLGİ VERMENİZİ ARZ EDERİZ. NOT:(EMEKLİ OLAN GENEL SEKRETERİMİZ İKRAMİYE-Yİ 3 ADET ÜZERİNDEN VE KALAN MİKTARLAR İÇİN GECİKME FAİZİ İSTİYOR.)    Cevap: Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yapılan iş sözleşmesinde 3 ikramiye ödeneceği gibi bir hüküm yoksa ilgilinin kıdem tazminatının 2 ikramiye üzerinden hesaplanması gerekir. Kıdem tazminatının iş akdinin bitmesini mütakip ödenmesi gerekir. İlgili şahıs zamanında ödenmeyen kıdem tazminatı için dava açarsa mahkeme en yüksek banka faizine hükmeder. 
 Soru Tarihi:2009-03-06 16:53:51   Cevap Tarihi:2009-03-09 18:45:22

Soru: iyi günler.tesk muhasebe işlemini akşam kayıt yapdığım zaman borç ve alacak tutmuyor dior kayıt yapamıorum,bunun nedeni ne olabilir,yanlış işlemmi yapıorum yoksa eksikmi yazıorum,nasıl düzeltebilirim,teşekkürler,iyi çalışmalar..    Cevap: Yapmış olduğunuz işlem fişinde özel durumlar hariç borç ve alacak tutarlarının eşit olması gerekir. Aksi takdirde kayıt yapmaz. Borç ve alacak tutarlarını kontrol edin. 
 Soru Tarihi:2009-03-09 15:00:31   Cevap Tarihi:2009-03-09 18:47:34

Soru: 20,02,2009-TARİHLİ MUH 1631 NUMARALI SORUM VE 09,03,2009 TARİHLİ CEVABINIZ GEREĞİ 1.PERSONELİN KIDEM TAZMİNATINDA GÜN DİKKATE ALINACAKMI TEŞEKKÜRLER    Cevap: evet 23 gününde dikkate alınması gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-03-10 09:50:57   Cevap Tarihi:2009-03-11 15:19:16

Soru: Bazı alışverişlerimizde fatura kesmiyorlar Perakende satış fişi verebiliriz diyorlar. Oda muhasebe sisteminde (Tek Düzen) perakende satış fişlerini gider olarak gösterebiliyormuz.    Cevap: İstemeniz durumunda fatura vermek zorundalar. 
 Soru Tarihi:2009-03-11 11:36:19   Cevap Tarihi:2009-03-11 15:45:13

Soru: Yıllık Aidatını Ödemeyen Esnaflar seçim gününde oy kullanamaz die bir yasa var sanırım Biraz bilgi Alabilirmiyim hangi madde ile karar aktına alınacak ? iyi günler    Cevap: Hayır böyle bir yasa yok. Oy kullanabilirler. 
 Soru Tarihi:2009-03-11 11:48:52   Cevap Tarihi:2009-03-11 15:22:10

Soru: 2008 yılına ait 6 kişilik yönetim kurulunda 3 kişiye huzur hukkı ücreti verilmiştir. Verilmeyen diğer üç kişinin huzur hakkı ücreti 2009 yılı içersinde toplu olarak kendilerine verilebilir mi?    Cevap: Ödenebilir. 
 Soru Tarihi:2009-03-12 11:22:45   Cevap Tarihi:2009-03-12 15:14:40

Soru: 5362 SAYILI KANUNUN 56.MADDESİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ ALACAĞI ÜCRETLERİN ÜST LİMİTLERİ BELİRLENMİŞ.gENEL KURULDAN BU LİMİTLERİ GEÇİRDİKTEN SONRA YÖNETİM KURULU İSTERSE BU MİKTARLARDAN AŞAĞI ALABİLİRMİ KENDİ İSTEKLERİYLE YOKSA İLLAKİ GENEL KURUL KARARINA UYMAK ZORUNDAMI    Cevap: Yönetim kurulu, istemesi halinde genel kurulca belirlenen tutarın altında ücret alabilir. 
 Soru Tarihi:2009-03-12 11:34:43   Cevap Tarihi:2009-03-23 12:36:01

Soru: 5838 sayılıo gecikme cezalarını affı 5362 sayılı yasanın geçici 5 maddesinde ki sekli ile 28.02.2009 tarihli mükererer resmi gazetede yayımlanarak altı ay yürürlükte kalam şartı ile çıkmıştır. 5362 sayılı yasanın geçici 5. maddesi B BENDİ ALT PARAGRAFI DERKİ(2004 yılına ait yıllık aidat, katılım payı ve eğitim payları asıllarının üç ay içinde ödenmesi kaydıyla terkin olunur. )BURDAN ŞU ANLAŞILMAKTADIR 2004 yılından önce borcu olanların borçu terkin edilmiştir. 2004 dahil 2009 yılı aidatları tatamı yatırılınca gecikme cezaları affa uğrayacaktır. Anlaşılmaktadır çalışmalarınızda başarılar dilerim    Cevap: Sorunuzu daha açık sorarsanız cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-18 10:08:16   Cevap Tarihi:2009-03-23 12:41:25

Soru: TAPDK tarafından odamız hesabına yatırılan pay nasıl muhasebeleştirilir tşk    Cevap: TAPDK tarafından odanıza ne amaçla para aktarılıyor. Sorunuzu daha açık sorarsanız bilgi verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-03-23 10:03:14   Cevap Tarihi:2009-03-23 12:39:49

Soru: odamıza ait vadeli hesap açtırdık tahakkuk eden faizin muhasebe kaydını nasıl yapacaz ?    Cevap: 102 bankalar hesabı boçlu xxxx 642 faiz gelirleri alacaklı xxxx 
 Soru Tarihi:2009-03-23 10:05:26   Cevap Tarihi:2009-03-23 12:40:49

Soru: alınan demirbaşlar kayıda nasıl geçilir ve yıl sınunda amortisman ayrılması gerekirmi    Cevap: Alınan demirbaşlar 255-Demirbaşlar hesabında izlenir. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları mevzuatında amortisman ayrılması zorunlu değildir. Ancak amortisman ayırmakta fayda var. 
 Soru Tarihi:2009-03-23 10:10:02   Cevap Tarihi:2009-06-02 19:45:03

Soru: vadeli hesaba işleyen faizden kesilen gelir vergisi muhasebe kaydı nasıl yapılır    Cevap: Kesilen stopaj kadar 659- Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına boç xxxxx 102 Bankalar hesabına alacak yazılır. 
 Soru Tarihi:2009-03-23 13:52:01   Cevap Tarihi:2009-03-23 14:56:33

Soru: Başvuru No :1820 sorumda sorduğum şuydu tekel işlemleri gereği hesabımıza yatırlan payı sormuştum.    Cevap: Tekelle nasıl bir işlem yapıyorsunuz, tekel neden size pay aktarıyor. Bunları sormuştum. 
 Soru Tarihi:2009-03-23 13:55:49   Cevap Tarihi:2009-03-23 14:57:51

Soru: basit usül büfe açtı babam büfemiz ilk okul karşısında olduğu için tost makinası aldık öğrenciler alıyor ama sonra zabıta yasak dededi kaldırdık zabıta polis tarım köy işleri geldi aynı anda bastı tutanak tuttu.ruhsat çıkmak üzere.tost satışı için büfenin isminini mi değiştirmeliyiz tost büfe olarak açsak tekrar fast food satabilirmiyiz.    Cevap: Sorununuzu ilgili belediye ile çözebilirsiniz. Büfenin ismini değiştirmekle olmaz. Sorun işyeri ruhsatında gibi görünüyor. 
 Soru Tarihi:2009-03-26 20:02:27   Cevap Tarihi:2009-06-03 14:01:07

Soru: ODA GENEL SEKRETERİNİN EMEKLİYE AYRILACAĞI ZAMAN ODA İLE İLGİLİTESLİMATIN NELER OLDUĞU VE NE ŞEKİLDE GÖREVİ TESLİM ETMESİ GEREKİR    Cevap: Zimmetinde olan ne varsa bunları bir tutanakla görevi devralacak kişiye devretmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-03-27 10:12:07   Cevap Tarihi:2009-06-02 19:59:12

Soru: ODA BAŞKANLARIN MAAŞLARI ÜYE SAYILARAINA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN KATLARI OLARAK VERİLİR DENİLMEKTEDİR.ASGARİ BÜRÜT MÜ YOKSA ASGARİ ÜCRETİN NET KATLARIMI.TEŞEKKRÜLER...    Cevap: Kasdedilen asgari ücretin brüt tutarıdır. Bir başka anlatımla kendilerine asgari ücretin brüt tutarı kadar net ücret ödenecek buna isabet eden vergi ayrıca ilgili vergi dairesine ödenecektir. 
 Soru Tarihi:2009-04-01 15:11:00   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:01:29

Soru: SSK emekli olup 11 yıldır şofor odası çalışmak olup tazmınatımı alıp işten ayrılabilirmiyim. tşkler    Cevap: İşten siz ayrılırsanız tazminat alamassınız. ancak işveren sizi çıkarırsa tazminat alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-04-01 16:48:58   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:02:30

Soru: 1854 nolu sorumun devamı... basit usül büfe açtı babam büfemiz ilk okul karşısında olduğu için tost makinası aldık öğrenciler alıyor ama sonra kaldırdık zabıta polis tarım köy işleri geldi aynı anda bastı tutanak tuttu.ruhsat çıkmak üzere. tarım köy işleri ruhsat çıksa da büfede tost makinası yasak dedi ne yapmamız gerekiyor oda kaydına tost veya ruhsata fast food mu ekletmeliyiz pois tutanak tuttu 750tl ceza gelecek dedi size 2.de1500tl 3.kapatırız dedi 5yıl hapis 20000tl para ödersin dedi karar sizin ne yapmalıyım.    Cevap: Bu konuda ayrıntılı bilgiyi büfe nin bulunduğu bölgedeki belediyeden alabilirsiniz. Sanırım büfelerde paketlenmiş yiyecekler dışında açık yiyecek satmak yasak. 
 Soru Tarihi:2009-04-03 09:38:29   Cevap Tarihi:2009-06-03 14:04:38

Soru: yönetim kurulu huzur hakkı olarak 3 oturum ücret olarak 666 /5 : 133,20 x 3 : 399,60 tl brüt ücret ve 59,94 tl vergi ile 2,40 tl dv tahakkuk ettirip evli ve eşi çalışmayan üyeler için 59,94 tl asgari geçim indirimi hesaplandığında net huzur hakkı olarak 397,20 tl ödeme yapılmnasında herhangibir hata varmıdır ? teşekkür ederim    Cevap: Verdiğiniz 399,60-TL brüt ise bunun neti 337,26-TL huzur hakkıdır.Asgari geçim indirimi net huzur hakkına eklenmez. Bunu ödenecek vergilerden düşerek ilgiliye ödemeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-04-03 13:04:38   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:07:59

Soru: ÖNCEKİ TARİHLERDE "PERSONEL İŞLEMLERİ" BÖLÜMÜNDEN, İŞTEN ÇIKARILACAK PERSONELİMİZİN 102 GÜNLÜK KULLANMAMIŞ OLDUĞU İZİN GÜNLERİNE İLİŞKİN DÜZENLENECEK OLAN BORDRODA %1 LİK SSK PRİM KESİNTİSİNİN HANGİ YOLLA SSK' YA BİLDİRİLECEĞİNİ(E-BİLDİRGE VEYA ELDEN) VE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BU KESİNTİNİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINI SORMUŞTUM. ANCAK HALA CEVAP GÖNDERİLMEDİ. İLGİLENİRSENİZ SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR.    Cevap: Keseceğiniz kısa vadeli sigorta kolları priminide aylık prim ve hizmet belgesini hangi ortamda veriyorsanız aynı şekilde vermelisiniz. 
 Soru Tarihi:2009-04-06 15:25:58   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:09:40

Soru: 2008 yılından personele borcumuz bulunmaktadır. 335.03 kodunda durmaktadır. bu personel işten ayrılmıştır. bunun maaşını kısımı kısım ödemekteyiz. ödeme yaptığmız zaman hem 335 kodda hemde 770 kodda nasıl gösterebiliriz. teşekkür ederim.    Cevap: personele olan borç 335 kodlu hesaba atıldığına göre tahakkuku yapılmış yani gider kaydedilmiş demektir. Bunu tekrar 770 hesaba atmak mükerrer gider kaydı demek olur. Ödeme yaptıkca 335 hesaba borç ödeme yaptığınız hesaba alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-04-07 10:10:46   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:12:31

Soru: demirbaşların kayıttan düşülmesinde izlenen yolu ayrıntılı bir şekilde sırayla yazarmısınız?    Cevap: Eğer amortisman ayırmıyorsanız, 654 Karşılık giderleri hesabına borç, ilgili demirbaş hesabına alacak yazabilirsiniz.Eğer amortisman ayırıyor iseniz 654 hesaba borç 257 birikmiş amortismanlar hesabına alacak yazmalısınız. Bu demirbaşların çeşitli nedenlerle elden çıkarılması durumunda 257 hesaba borç demirbaşlar hesabına alacak yazılır. 
 Soru Tarihi:2009-04-08 09:31:20   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:21:26

Soru: basit usül büfe açtık tost satışımız vardı tarım köy işleri tost makinasını kaldırrtı büfede olmaz dedi o zaman lokantaya giriyomuş doğrumu    Cevap: Sorununuz için bağlı olduğunuz belediye ve esnaf odası ile görüşmenizde fayda olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-04-10 22:32:21   Cevap Tarihi:2009-06-03 14:06:45

Soru: eğitim bütçesi hesaplaması hakkında    Cevap: Odalar için eğitim bütçesi bir önceki yıl gelirlerinin %5 dir. Bu %5 in %1 i bağlı olduğu birliğe, %1 i varsa bağlı olduğu federasyona, %1 i ise konfederasyona mart ayı sonuna kadar ödenir. Kalan %2 yi ise kendisi mesleki eğitim amaçlı kullanır. 
 Soru Tarihi:2009-04-13 16:08:41   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:24:51

Soru: Yönetim Kurulu karar defterine yapılan giderler fatura tarihleriyle birlikte yazılmalımı yoksa toplantıda faturaların arkasına imza atmaları yeterli olurmu.Teşekkürler.    Cevap: Mevzuatta bu konuda herhangi bir uygulama söz konusu değil, nasıl daha şeffaf olacaksa o şekilde yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-04-15 10:47:07   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:27:05

Soru: Odamız çalışanlarının maaş alacakları, ?Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik? gereği 2009 yılı başından itibaren banka aracılığı ile ödenmektedir. Ancak, odamızda Başkan Vekili maaşı, Yönetim Kurulu Üyeleri oturum ücretleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin maaşlarının da zorunlu olarak bankalar aracılığı ile ödenip ödenmeyeceği konusunda çelişki yaşamaktadır. Bu nedenle, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin maaş ve/veya oturum ücreti alacaklarının elden ödenmesinin yasal anlamda sakınca doğup doğurmayacağı konusunda birliğimizden görüş almak için yazı yazdık. Ancak Birlik Avukatımız konuyla ilgili Konfederasyonumuzdan bilgi almamız gerektiğini ve sizden aldığımız cevabı onlara ilettiğimiz takdirde cevabi bir yazı yazacaklarını tarafımıza sözlü olarak bildirdi. Bu konuyla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.    Cevap: İlgili yönetmelik gereği hizmet akdi ile çalışanların istihkaklarının bankalar arcı kılınmak suretiyle ödeme zorunluluğu vardır. Saymış olduğunuz kurul üyeleri için ise bankadan ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-04-16 13:54:59   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:30:45

Soru: ODALAR ODA GENEL SEKRETRİNİ EN AZ ASGARİ ÜCRETLEMİ ÜCRETLENDİREBİLİRLER?    Cevap: Genel sekreterlerde iş kanununa tabi oldukları için en az asgari ücret üzerinden çalıştırılabilirler. 
 Soru Tarihi:2009-04-17 08:46:10   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:32:54

Soru: 2009/24 sayılı genelgeniz ile bildirmiş olduğunuz internet bankacılığı sistemi ile ücretlerin alınmasında esnaf sicil harcı nasıl tahsil edilecek. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Esnaf sicil harcı sicil müdürlüğüncemi alınacak yoksa üye bankayamı yatıracak. Nasıl olacak?    Cevap: Daha önceki uygulamanız ise aynı şekilde devam ettirmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-04-22 10:13:52   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:34:14

Soru: Oda genel sekreteriyim. Oda için yapılan bazı masraflarda (tutarı düşük olan harcamalar)fatura temin etmemiz mümkün olmadığından buna karşılık perakende satış fişi almamız uygun olur mu ve fişi gider hesabında gösterebilirmiyiz? Hayırlı çalışmalar dilerim.    Cevap: Burada aslolan işi veya hizmeti yapandan fatura almaktır.İstendiği takdirde karşı tarafta size bazı istisnalar dışında(akaryakıt gibi) fatura vermek zorundadır. 
 Soru Tarihi:2009-04-24 12:58:53   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:37:08

Soru: %5 lik ssk indirimden odalarta yararnıyormu tşk    Cevap: Evet bu indirimden odalarda yararlanabiliyor. 
 Soru Tarihi:2009-04-24 14:49:30   Cevap Tarihi:2009-06-02 20:37:54

Soru: 1985 ssk girişim var. 1991 tarihinde de esnaf odasında çalışmaya başladım halen çalışmaya devam etmekteyim. 25 yıl olan emeklilik yılım ocak 2010 da dolmaktadır. 2010 yılı gelmeden yönetim kurulu kararı ile Kıdem tazminatlarımı ödeyebilirmi.?    Cevap: Yönetim kurulu iş akdinize son verirse kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ancak iş akdinize son vermeden kıdem tazminatı ödenmesi yönünde, yönetim kurulunun karar alması doğru olmaz. 
 Soru Tarihi:2009-04-27 09:53:13   Cevap Tarihi:2009-06-02 21:48:47

Soru: GEÇMMİŞ DÖNEMLERE AİT 2 SENE ÖNCESİNDEN KALAN SSK PRİM BORCUNUN ÖDENMESİ DURUMUNDA YAPILACAK MUHASEBE İŞLEMİ NASIL OLMALIDIR    Cevap: Bahsedilen bu borcun geçmiş yıllarda tahakkuku yapılarak 361 kodlu ödenecek sosyal güvenlik primleri hesabına alacak yazıldı ise; ödeme durumunda 361 hesaba borç ödeme yapılan hesaba alacak yazılmalı. Eğer tahakkuku yapılmadı ise öncelikle tahakkuku yapılarak, hisseleri oranında sosyal güvenlik işveren primi ile personel ücret giderleri hesabına borç ile 361 hesaba alacak yazılarak tahakkuku yapılmalı ödendikten sonra yukarıdaki gibi 361 hesaba borç ödeme yapılan hesaba alacak yazılmalı. 
 Soru Tarihi:2009-04-27 09:54:43   Cevap Tarihi:2009-06-02 21:56:31

Soru: odamızın personeli ekim 2008 de vefat etti,hesaplanan kıdem tazminatı borcunun bir kısmı ödenecek,HANGİ HESAPLARI KULLANMALIYIM, NASIL TAHHAKKUK ETMEM GEREKİR,TEŞEKKÜRLER    Cevap: Hesapladığınız kıdem tazminatının tamamını, Personel ücret ve tazminatları hesabına borç, 335 personele borçlar hesabına alacak yazmalısının. Ödemeleri ise 335 hesaba borç ödeme yapılan hesaba alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-04-28 09:57:08   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:00:50

Soru: Fesih Olan Odalarda çalışan personel tazminat alabilirmi? Saygılar.    Cevap: Fesih olan odalardada personel tazminat alabilir. 
 Soru Tarihi:2009-04-28 14:53:33   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:02:38

Soru: genel sekreterim.oğlum üniversitede okuyor.bu teşkilatlarda personelin okuyan çocukları için herhangi kıredi veya burs veriliyormu? veriliyorsa nereye müracat edilecek?    Cevap: Çalışanların çocukları için özel olarak bir burs verilmiyor, burs veren kuruluşlara genel koşullar içinde başvurabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-04-29 14:13:33   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:05:45

Soru: işyerimizde 9 sigortalı var.1 tanede emekli çalışıyor.emekli 12 gün prim yatırılıyor.sormak istedigim maaşlar 10 ve üzeri çalışan varsa bankadan ödeme yapılacak deniyor.bende bankadan ödeme yapmak istemiyorum.emekli de çalışan kabul edilirmi yani 9+1=10 MU KABUL edilir.eger kabul edilirse 1 kişiyi işten çıkarmak istiyorum.emeklilere sadece saglık primi yattıgını duydum.bu nedenle işçi sayısı dışında tutulması gerekmezmi.    Cevap: Söz konusu olan hizmet akdi ile çalışanlardır. Emeklide hizmet akdi ile çalıştığına göre bu sayının hesabında dikkate alınmalıdır. Ayrıca, emekliler için sağlık primi değil, genellikle sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Ancak istemeleri durumunda emekli maaşı kesilerek uzun ve kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmeside mümkündür. 
 Soru Tarihi:2009-05-03 14:21:28   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:10:32

Soru: işyerimde 9 sigortalı var.1 tanede emekli 12 gün sigortasını yatırıyorum.maaşların bankadan yatacagını söylüyorlar.9+1 emekli=10 ettigi için.acaba emeklilerde bu sayı içine katılıyormu.eger dahil edilecekse 1 sigortalı işciyi işten çıkartacagım.çaresi varmı.lütfen cevap yazın.emekliye sadece saglık primi yatıyormuş.bunun için işçi gibi sayılmaması gerekiyor tahminimce.teşekkür ederim.    Cevap: Emeklinin çalışma gün sayısının önemi yoktur. Önemli olan hizmet akdi ie çalışması ve bu akdin sürmesidir. 
 Soru Tarihi:2009-05-03 14:32:33   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:12:44

Soru: SORUMUM TAHSİL TEDİYE FİŞLERİYLE İLGİLİ ELDE YAZILAN TAHSİL TEDİYE FİŞLERİNİ KULLANMAK ZORUNDAMIYIZ HER ŞEY BİLGİSAYAR ORTAMINDA TAKİP EDİLİYOR ZATEN HERŞEYİ BİLGİSAYARA İŞLİYORUZ BİRDE DÖNÜM AYNISINI ELDE YAZIYORUZ BİR ÇARESİ YOKMU ELDE YAZMAMANIN    Cevap: Muhasebe kayıtlarınızı bilgisayar ortamında takip ediyorsanız, bilgisayar ortamı için konfederasyonca bastırılan tahsil, tediye ve mahsup fişlerini birliğinizden temin edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-05-04 10:35:26   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:15:46

Soru: mrb .asgari geçim indirimi artı maaş ile ilgili bir adet ay sonu maaş taahhuk mahsubu ,bir adet ay sonu maaş ödeme mahsubu yada tediyesi bir adet ise takip eden aya ait muhtasar beyanname ödenince masup kaydı örneği yapabilirimisiniz?teşekkürler    Cevap: 600,00-TL net ücret alan bekar bir çalışanın aysonu maaş tahakkuku; Brüt maaş : 837,40 sosyal güv. primi işci : 117,24 işsiz. sig. işci : 8,37 gelir vergsi : 106,77 damga vergisi : 5,02 sosyal güv. işveren : 163,29 işsizlik işveren : 16,75 Ay sonu maaş tahakkuku: 770- pers. ücrt. 725,61 770-vergiler 111,79 770 sosy. güv işvr. 163,29 770 işsz. işveren 16,75 335- personele borç. 649,95 360- ödenecek gel. ver. 56,82 360 ödenecek damga ver. 5,02 361 ödenecek sosy. güv. 280,53 361 ödeneck işs. sig. 25,12 Maaş ödemesi: 335- pers. borçlar 649,95 102- bankalar 649,95 Muhtasar beyanname ödemesi: 360-ödenecek gel. ver. 56,82 360 ödenecek damga ver. 5,02 102 61,84 
 Soru Tarihi:2009-05-06 11:15:08   Cevap Tarihi:2009-06-03 11:43:26

Soru: birliğe katılıp payı için çek vermiştik. çek zamanında tahsıl edilmediği için banka ceki ödemiyormuş. çekin parasını oda olarak çektik başka bir bankadan birliğe havale yaptık.birde havale masrafı ödedik bunun muhasebe kaydını nasıl yapacağım.bilgilendirirseniz sevinirim. iyi çalışmalar    Cevap: Söz konusu olan havale masrafı muhsebe kaydımı? Verilen ve süresi içinde çekilmeyen çekin kaydımı? Başka bankadan yapılan ödemenin kaydımı? Bu konuda ayrıntılı bilgi verirseniz en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-05-06 12:00:20   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:25:57

Soru: işyerimde 9 sigortalı.1 emekli sigortalı aylık 12 gün çalışıyor.maaşları bankadan ödeme mecburiyetim varmı.9+1 emekli=10 ettigi için.eger mecburiyet varsa 1 sigortalı işciyi işten çıkartmam gerek.lütfen yardımcı olunuz.    Cevap: Tarafınıza bu konu ile ilgili cevap daha önce verimişti. Cevaplara bakarsanız bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-05-06 16:38:20   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:28:30

Soru: TAPDK İLE TESK YAPMIŞ OLDUĞU VE TESK İLE BAKKALLAR ODALARI ARASINDA YAPILAN PROTOKOL GEREĞİ YAPILAN HER TAPDK RUHSATI BAŞINA 10 TLOLMAK ÜZERE 2000 TLHİZMET BEDELİ ODALARIN BANKA HESABINA YATIRILDI MUHASEBE KAYDINI NASIL YAPMAMIZ GEREKİYOR    Cevap: İlgili banka hesabına borç, hizmet karşılığı gelirlerine alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-05-06 16:49:20   Cevap Tarihi:2009-06-03 14:07:41

Soru: YENİ ÇIKAN FAİZ AFFINDAN ÜYELERE TEBLİGAT ÇEKİYORUZ BİLGİ AMAÇLI VEDE BORÇLARINIDA YAZIYORUZ. ÖRNEĞİN 2005-2006-2007-2008-2009 YILLARI AİDATI TOPLAMI 369,59-TL.DİR. BUNA GÖRE ÜYEMİZ VERGİ KAYDINI 31.12.2007 TERK ETTİ. BİZ 2009 DAHİLMİ AİDATINI ALACAĞIZ 2007 YILI VERGİ KAYDINA GÖREDE ALABİLİYORMUYUZ. TEŞEKKÜRLER    Cevap: Aidatlarını üyelik kaydını sildirmek için size başvurduğu tarih itibari ile hesaplamalısınız. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi 2007/1 sayılı TESK genelgesinde bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-05-07 15:11:55   Cevap Tarihi:2009-06-03 14:14:52

Soru: ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN TAHAKKU VE ÖDEMESİNİN MUHASEBE KAYDI NASIL YAPILIR?ÖRNEKLE ONLATIRMISINIZ. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER    Cevap: 600,00-TL net ücret alan bekar bir çalışanın aysonu maaş tahakkuku; Brüt maaş : 837,40 sosyal güv. primi işci : 117,24 işsiz. sig. işci : 8,37 gelir vergsi : 106,77 damga vergisi : 5,02 sosyal güv. işveren : 163,29 işsizlik işveren : 16,75 Ay sonu maaş tahakkuku: 770- pers. ücrt. 725,61 770-vergiler 111,79 770 sosy. güv işvr. 163,29 770 işsz. işveren 16,75 335- personele borç. 649,95 360- ödenecek gel. ver. 56,82 360 ödenecek damga ver. 5,02 361 ödenecek sosy. güv. 280,53 361 ödeneck işs. sig. 25,12 Maaş ödemesi: 335- pers. borçlar 649,95 102- bankalar 649,95 Muhtasar beyanname ödemesi: 360-ödenecek gel. ver. 56,82 360 ödenecek damga ver. 5,02 102 61,84 
 Soru Tarihi:2009-05-08 13:16:41   Cevap Tarihi:2009-06-03 11:48:12

Soru: Yolcu taşıma biletlerinde Basit usüllerdeki gibi fiyatı %50 mi yoksa %100 oranında artıralak yönetim kurulu kararıyla satış yapılır?    Cevap: Yolcu taşıma bileti de basit usule tabi belge olduğundan en çok %50 oranında artırarak satabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-05-13 09:06:28   Cevap Tarihi:2009-06-03 14:20:16

Soru: 2009 yılının 31.04.2009 tarihinde maliye kaydını sildiren bir üyeden 2009 yılı aidatı olan 133 TL nin tamamınımı almak zorundayız. yoksa dört aylık bir çalışması olduğu için dört aylık çalıştığı süreler göz önünde bulundurduğu için dört aylık aidatınımı alacağız. 5362 sayılı kanunda "silindiği ay itibari ile tahsil edilir" denmektedir. bilgi verirseniz sevinirim.    Cevap: Üyelik aidatını kaydını sildirdiği tarih itibarı ile hesaplamalısınız. Yani 4 aylık aidat hesaplamalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-05-13 15:34:12   Cevap Tarihi:2009-06-03 14:32:59

Soru: İyi günler.Ben Odamızın Genel Sekreteriyim.Odamız üyelerinin ısrarı üzere Odamızda Basit Usul vergi mükelleflerinin muhasebesini tutmak istiyoruz.İlgili meslek için diplomaya ihtiyaç varmı.Sırasıyla işlemlere nasıl başlayacaz ve Gerçek usul muhasebe mükelleflerininde defterlerini tutabilirmiyiz.İyi Çalışmalar dilerim.    Cevap: Basit usule tabi olan üyelerinizin muhasebe kayıtlarını tutabilmeniz için meslek mensubu (serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir) anlaşmanız ve bu kayıtları bunun aracılığı ile tutmanız gerekir. Gerçek usulde gelir vergisine tabi üyelerinizin muhasebe kayıtlarını basit usulde muhasebe bürosunda tutamazsınız. 
 Soru Tarihi:2009-05-14 11:54:16   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:38:09

Soru: ODAMIZA BİR ADET TİCARET LİSEYE GİDEN STAJYER ÖĞR.ALMAK İSTİYORUZ.BORDRO TANZİM EDİLİRMİ? NE KADAR ÖDENİR?SSK-VERGİ KESİLİRMİ? YİNE ÜNİVERSİTELERİN 1 AYLIK STAJ ZORUNLULUKLARINDA STAJ YAPTIRILAN ÖĞRENCİYE VERGİ SSK YATARMI?BORDRO DÜZENLNİRMİ?TEŞEKKÜRLER    Cevap: Stajyer öğrencilere yaşına uygun asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere ücret ödenir. Stajyer öğrencilerin sosyal güvenlik primleri Milli Eğitim Bakanlığı veya okulları tarafından karşılanır.Bu ödemelerin asgari ücrete kadar olan kısmı her türlü vergiden muaftır. Zorunlu staja tabi üniversite öğrencileri içinde aynı durum söz konusudur. 
 Soru Tarihi:2009-05-20 09:26:10   Cevap Tarihi:2009-06-03 08:57:36

Soru: konfederasyonumuzun yayımlamış olduğu genelgede yönetim kurulunun uygun görmesi halinde gelir-gider muhasebe tutulabileceğimiz öngörülmüştür. 2009 yılı için gelir-gider muhasebe tutabilirmiyiz?    Cevap: 2009 yılında kullanacağınız muhasebe defterterlerini 2008 yılı aralık ayı içinde bilanco usulünde tasdik ettirdiğiniz için 2009 içinde gelir gider defteri kullanamssınız. Ancak dönemin kapanımasından sonra 2010 yılı için gelir gider defteri kullanabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-05-20 11:10:00   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:43:27

Soru: etsk.kredi başvuralarında kredi ödemeleri için sigorta yapıyormu kredi çeken kişiye birşey olması durumunda kredi borcu sigorta yapılıyorsa tahsil nasıl olmaktadır.    Cevap: Kredi alınması durumunda bankalar bir takım risklere karşı ilgiliyi sigorta yapabiliyorlar. Ancak bu konuda ayrıntılı bilgiyi bankalardan alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-05-21 17:17:44   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:46:06

Soru: İyi Çalışmalar.Odamızda basit usul vergi mükellefi üyelerimizin muhasebesini tutmak istiyoruz;1-) Muhasebe mezunu gereklimi-2-)Sene içerisinden itibaren başlanılabilirmi yoksa yıl sonunumu beklemek lazım.-3-)Bu konu ile ilgili gerekli prodüsürler nelerdir.    Cevap: Bu konuda daha önce cevap verilmiştir. Verilen cevapları incelemenizin tavsiye olunur. 
 Soru Tarihi:2009-05-22 00:32:04   Cevap Tarihi:2009-06-02 22:48:30

Soru: birliğe 2 taksitte ödenen katılım payı muhasebe kayıtlarına nasıl geçirilir hesap kodlarıyla birlikte söylerseniz daha açıklayıcı olur.teşekkür ederim    Cevap: katılma payları için yıl sonu tahakkuku yaptı iseniz, tahakkuk yaptığınız hesap kodu 369 olmalı. Ödeme durumunda da 369 hesaba borç 102 hesaba alaçak yazmalısınız. Tahakkuk yapmamışsanız 770- ödenecek aidat ve katılma payları hesabına borç 102 bankalar hesabına alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-05-25 09:38:15   Cevap Tarihi:2009-06-03 11:53:36

Soru: 2009 yılına ait olan yıllık iznimi kullanmadığım zaman ücretini alabilirmiyiz tşk.ederim    Cevap: Aslolan yıllık ücretli izin hakkını kullanmaktır. Ancak iş akdiniz sona erdiğinde ücretli izin parasını alabilirsiniz. İş akdiniz devam ettiği sürece izin parası alamazsınız. 
 Soru Tarihi:2009-05-25 18:26:02   Cevap Tarihi:2009-06-03 14:35:33

Soru: SAYIN ÜSTAD BEN ERZURUMDA MUHASEBECİLİK YAPAN BİRİSİYİM 2008 E KADAR YILLIK VERİLEN BA BS (YANİ 8000 YTL ÜZERİ ALIŞ VE SATIŞLARIN BİLDİRİLDİĞİ BİLDİRGE) 2008 DEN SONRA AYLIĞA DÖNDÜ ENSON 05,10 2008 TARİHİNDE VERİLMESİ GEREKİYORDU BİZLERDE (BİZ DİYORUM ÇÜNKÜ SORDURDUK ŞU AN İTİBARİ İLE BU PROBLEMİ YAŞAYANLARIN SAYISI BİNLERİ GEÇMİŞ DURUMDA SADECE ERZURUMDA ORTAYA ÇIKAN SAYI 18 MUHASEBECİDE BU SORUN VAR BU RAKAM ÇOK DAHA YUKARILARA ÇIKIYOR, ODADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ. BENDE BEYANNAMELERİ VERİRKEN HER AYIN DOSYALARINI AYRI AYRI OLUŞTURDUM PAKETLEME YAPIP GÖNDERDİM. FAKAT DAHA SONRA TAHAKKUK MAKBUZLARINI ÇIKARDIĞIMDA SADECE 9, AYLARI GÖNDERMİŞİM BİR DALGINLIKLA DİĞERLERİNİ UNUTMUŞUM ŞİMDİ MALİYE VERİLMEYEN AYLARIN BİLDİRGELERİ İÇİN BA YA BS YE HER BİR AYA AİT BİLDİRGEYE 1490 YTL CEZA KESTİ YANİ 8 AYLIK BEYANNAME VERİLMEMİŞ OLUYOR. BUNUNDA CEZASI HERBİR MÜKELLEF İÇİN AYRI AYRI 8* 1490= 11,920 YTL EDİYOR CEZALAR GELDİ BİZDE MAHKEMEYE VERDİK FAKAT ÇOK ZOR DURUMDAYIZ BU CEZALARIN ALTINDAN KALKMAK MÜMKÜN DEĞİL.NE BİZİM NEDE MÜKELLEFLERİN BU YÜKÜN ALTINDAN KALKMASI MÜMKÜN DEĞİL. CEZA GELECEKLERİN 3,Ü TASFİYE HALİNDE BOŞ 7.İ BAKKAL SIRF SIGARA VE KONTÜRDEN BÜYÜK DEFTERE GEÇTİLER ZATEN SATTIKLARI SİGARA KONTÖR EKMEK BU ORTAMDA KENDİNİ GEÇİNDİRMEKTE ZORLANAN BU İNSANLARA DÜKKANINDA BELKİ 5000 YTL ÖZ SERMAYESİ YOKKEN ONLARA 11.920 YTL CEZA NASIL UYGUN GÖRÜLEBİLİR. BU DURUMDA 10 İŞLETMEM VAR BU ON MÜKELLEFE TOPLAM KESİLECEK CEZA 119.200 YTL ÜSTELİK İŞLETMELERİN BU KADAR ZOR DURUMDA OLDUĞU BİR DÖNEMDE UNUTULARAK BİR TUŞA BASMAMANIN CEZASI BU OLMAMALI. İŞLETMELERE AYAKTA DURMALARI İÇİN ÇEŞİTLİ KOLAYLIKLAR HAZIRLANIRKEN BU GEÇ VERİLEN BİLDİRGELERE UYGULANAN CEZALARIN KALDIRILMASINI YADA SON BİR ŞANS VERİLİP SİRKÜ YAYINLATILARAK BİZLERE EK BİR GÜN TANINMASINI İSTİYORUZ SAYGILARIMLA UNUTMAMAK GEREKİRKİ BİZLERDE İNSANIZ ELBETTEKİ UNUTTUĞUMUZ ŞEYLER OLACAK FAKAT BİR UNUTMANIN BEDELİNİN 119,200 YTL OLMAMASI GEREKİR. HER UNUTTUĞUMUZ EVRAK İÇİN 1490,YTL CEZA KESİLİYOR BU SORUNLARIMIZLA (CEZALAR) İLGİLİ BİLGİLER MUHASEBE ODALARINDAN , TÜRMOB DAN VEYA MUSTAFA GÜLŞEN MEVZUAT SİTESİNDEDENDE ÖĞRENİLEBİLİR. ÇOK ACİLEN BU SIKINTILARIMIZIN GÜNDEME GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ SAYGILARIMLA huskar25@hotmail.com TELEFON NO (TÜRKSEL) 0532 705 32 51    Cevap: pozitifsmmm.com adresinde ilgili bir mahkeme kararı bulunuyor. 
 Soru Tarihi:2009-05-26 11:55:54   Cevap Tarihi:2009-06-03 14:59:50

Soru: selam tesk muhasebe işlemine bankaya yatan üye keyıt ücretine nasıl işlem yapmalıyız. teşekkürler    Cevap: Sorunuz net anlaşılmıyor. Daha net sorarsanız en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-05-27 12:01:04   Cevap Tarihi:2009-06-03 09:00:11

Soru: sevk irsaliyesi bakkala kaç nüshası verilmesi gerekir.biz 2 tanesini veriyoruz.bazıları 1 tane veriyor.bizde 1 tanesini versek olurmu.çünkü bakkalcı irsaliyenin bir nüshasını kaybediyor,sonrada biz 1 tane vermiş durumuna düşüyoruz.1 tane verenin öyle derdi olmuyor, 1 taneyi verip gidiyor.acaba kimin yaptıgı RESMİ oluyor.teşekkür ederim.    Cevap: 206 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ'ne göre 1 - Sevk irsaliyesi 1.1.1991 tarihinden itibaren en az üç nüsha olarak düzenlenecektir. 2 - Sevk irsaliyesinin iki nüshası mutlaka emtiayı taşıyan taşıtta bulundurulacaktır. 3 - Yoklama ve denetimlerde sevk irsaliyesinin ik nüshası da ibraz edilecektir. Denetim elemanı ibraz edilen sevk irsaliyesinin bir nüshasına adını, soyadını ve ünvanını yazdıktan sonra tarih belirterek mühürleyip imzalayacak ve ilgiliye iade edecektir. Denetim elamanınca alıkonulan diğer nüshası da Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Gene1 Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine defterdarlıkça gönderilecektir. 4 - En az üç nüsha düzenlenmeyen sevk irsaliyesi hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. Alıcıya sevk irsaliyesininin kaç nüshasının verileceğinin önemi yoktur. Ama mutlaka 3 nüsha olarak düzenlemek zorunluluğu vardır. 
 Soru Tarihi:2009-05-27 14:28:51   Cevap Tarihi:2009-06-03 09:32:29

Soru: müşteriye verilen irsaliye kaç nüsha verilmesi gerekiyor. 1 tane verilmesinde bir sakınca olurmu.    Cevap: 206 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ'ne göre 1 - Sevk irsaliyesi 1.1.1991 tarihinden itibaren en az üç nüsha olarak düzenlenecektir. 2 - Sevk irsaliyesinin iki nüshası mutlaka emtiayı taşıyan taşıtta bulundurulacaktır. 3 - Yoklama ve denetimlerde sevk irsaliyesinin ik nüshası da ibraz edilecektir. Denetim elemanı ibraz edilen sevk irsaliyesinin bir nüshasına adını, soyadını ve ünvanını yazdıktan sonra tarih belirterek mühürleyip imzalayacak ve ilgiliye iade edecektir. Denetim elamanınca alıkonulan diğer nüshası da Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Gene1 Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine defterdarlıkça gönderilecektir. 4 - En az üç nüsha düzenlenmeyen sevk irsaliyesi hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. Alıcıya sevk irsaliyesininin kaç nüshasının verileceğinin önemi yoktur. Ama mutlaka 3 nüsha olarak düzenlemek zorunluluğu vardır. 
 Soru Tarihi:2009-06-01 14:38:00   Cevap Tarihi:2009-06-03 09:32:53

Soru: Odamıza bağış olarak verilen elektronik alet,mobilya v.b eşyaların muhasebeleştirilmesini nasıl yaparız?Bağış yapılan eşyaların faturalandırılması gerekiyormu?    Cevap: Bağış olarak alınan bu tür demirbaşlar rayiç bedeli ile değerlenerek ilgili demirbaş hesabına borç diğer olağanüstü gelir ve karlar hesabına alacak yazılır. Ayni bağışta bulunan firmaların bunu faturalandırması gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-06-02 14:43:32   Cevap Tarihi:2009-06-03 10:22:05

Soru: kdv den muaf kamu kuruluşlarından alınan abonelik hizmetinde(örn kanunların külliyatı aboneliği vb.) fatura yoksa banka dekontu ile kayıt yapılabilir mi?? Böyle bir kayıt yapılmış ve geçici vergi tarihi geçmiş ise düzeltmesi nasıl yapılmalıdır.    Cevap: Banka dekontu da ispat edici belgedir. Ancak kamu kurumlarıda fat ve fiş yerine geçen belgler vermektedir. (Özellikle döner sermaye işletmeleri gibi.)Vergiyle olan ilgisi ise anlaşılmıyor. 
 Soru Tarihi:2009-06-03 02:02:29   Cevap Tarihi:2009-12-29 14:42:33

Soru: 1999yılından itibaren oda personeli olarak çalışmaktayım 2003 yılından itibaren yıllık izinleri kullanmadım 1985yılı itibariyle diğer sosyal güvenlik kurumundan girişim bulunmaktadır.1-kıdem tazminatım ilk işe giriş tarihindenmi yoksa 1999 yılındanmı başlar diğer çalıştığım kurumdan herhangibir tazminat almadım,2-yıllık izin günü sayım ilk işe girişime göremi alacağım.teşekkürler    Cevap: Kıdem tazminatınızın hesaplanmasında 1999 yılı esas alınır. Diğer sosyal güvenlik kurumu derken neyi kasdediyorsunuz çok net anlaşılmıyor. 2003 yılı öncesi izinlerinizi kullandığınıza göre, bu tarihten itibaren kullanmadığınız izinleri alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-06-04 09:36:51   Cevap Tarihi:2009-06-05 08:48:21

Soru: Eskiden elde tuttuğumuz gelir-gider defteri-tahsil-tediye vb fişleri ve tahsilat makbuzlarını ve tek düzen muhasebede kullanılan kasa-yevmiye-kebir-muhasebe fişleri ve gelir makbuzlarını arşivde ne kadar süre saklamak zorundayız. Eğer bir süre varsa bu sürenin sonunda nasıl bir işlem gerekmektedir. İyi Çalışmalar.    Cevap: Defterleri sürekli saklamak zorundasınız. Diğer muhasebe evraklarını ise saklama zorunluluğunuz 10 senedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliğinde bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-06-04 11:38:30   Cevap Tarihi:2009-06-04 12:06:06

Soru: Sosayal güvenlik kurumuna odamıza ait olan yer verdik.ortak giderlerimiz olan elektrik,su vs.gibi giderleri biz tamamını yatırdıktan sonra kurumdan isteyerek bankaya yatırtıyoruz.tek düzen muhasebede bu uygulamayı nasıl işlemeliyiz    Cevap: Size gelen faturadaki Sosyal güvenlik kurumu payını 136 Diğer çeşitli alacaklar hesabının borcuna, size ait olan kısmını ise kendi giderlerinize atmanız gerekir. Daha sonra sosyal güvenlik kurumundan size ödeme yapıldığında 102 hesaba borç 136 hesaba alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-06-04 16:42:31   Cevap Tarihi:2009-06-05 08:52:06

Soru: 2005 yılında yapılan genel kurul ve akabinde yapılan yönetim kurulu ilk toplantısında oda personeline ramazan ve kurban bayramında aldığı maaş kadar ikramiye verilmesine diye karar alındı bu karar yetrlimidir her bayramda almamız gerekir mi?    Cevap: Her bayramda alınmasında fayda var. 
 Soru Tarihi:2009-06-05 12:05:07   Cevap Tarihi:2009-06-05 12:08:47

Soru: hizmet binamızın içinde bulunan toplantı salonunu kiralamak istelen kişi ve kurumlardan ne kadaR kira ücreti almamız gerekiyor?alınan ücret makbuzda ne olarak kesilecek?nasıl muhasebeleştirilecek?    Cevap: Bu durumlarda alınacak ücret emsalleri ile aynı olmalıdır. Kira geliri olarak kesebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-06-15 09:30:09   Cevap Tarihi:2009-12-29 14:43:56

Soru: benim işyerimde 8 işci,1 emekli. emekliye 12 gün prim ödüyorum.1 gıda mühendisi.mühendisede aylık 6 gün prim ödüyoruz.8 işçi+1 EMEKLİ+1 GIDA MÜHENDİSİ=toplam 10 ediyor.benimde maaşları bankadan ödeme zorunlulugum var mı,yokmu.ama emekli 12 gün,mühendisde 6 gün sigorta ödendigi için, 10 kişi sınırı altında kalmış sayılıyormuyum. lütfen acil cevap bekliyorum.yazılarınızı her gün okuyup bilgi sahibi oluyoruz.    Cevap: Prim ödeme gününün bir önemi yok. çalışan sayınız 10 ve üzeri ise bankalar arcılığı ile ödemeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-06-30 17:48:44   Cevap Tarihi:2009-12-29 14:49:18

Soru: 01.07.2009 TARİHİ İTİBARIYLA AİDATLAR 167,00 TL DEN SENELİK 173,00 TL OLDU 2009 1. TAKSİT AİDATINI NİSAN 09 DA ÖDERKEN FAZLADAN 2009/2 TAKSİDİNE MAHSUBEN 1,TL VEYA 10,00 TL VEYA 20,00 TL ÖDEMİŞ BİR ÜYEYE TEMMUZ AYINDA GELMİŞ OLAN ÜYEYE AİDAT TAHAKKUKUNU YAPACAKMIYIZ.    Cevap: Daha önce tahakkukunu yapmış iseniz yapmayacaksınız. Aksi durumda yapmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-07-01 11:10:12   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:00:36

Soru: 01.07.2009 TARİHİNDE AİDATLAR YILLIK 167,00 TL DEN 173,00 TL YE ÇIKARILDI . 2009/1 TAKSİT İLK TAKSİDİNİ 83,50 NİSAN AYINDA ÖDEYEN ÜYEME 01.07.2009 TARİHİNDE KAÇ TL AİDAT FARKI TAHAKKUKU YAPACAĞIM    Cevap: 3(üç)TL fark tahakkuku yapmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-07-01 11:33:41   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:01:56

Soru: Oda defterlerinden kasa, yevmiye ve büyük defter tasdike tabidir. Bu defterleri Notere tasdik ettirirken damga vergis ve harç istisnası varmı dır.    Cevap: Defter tastiklerinde vergi ve harç istisnası yoktur. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 13:18:13   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:02:48

Soru: 09.01.2009 tarihli 1279 nolu ve 17.12.2008 tarihli 1119 nolu başvurularda meslek odalarının % 5 lik ssk indirminden faydalana bileceğinizi söylüyorsunuz. 5510 sayılı kanunda kamu kurum ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların % 5 lik ssk indiriminde faydalanamıyacağını belirtiyor. Ben bu konu hakkıda tekrar cevabınızı bekliyorum.ÇÜNKÜ MESLEK ODALARI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE DEĞİLMİDİR. TEŞEKKÜR EDERİM. SGK 2008-93 NOLU GENELGE 'BİR BÖLÜMÜ' ''''''2.1- Kapsama giren işverenler 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran, özel sektör işyeri işverenleri yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla, resmi nitelikteki işyerleri için sözkonusu prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmadığından, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen işyerleri ile resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri sözkonusu indirimden yararlanamayacaklardır''''''    Cevap: Söz konusu yasa maddesinden yararlanamayacak olan işverenler kamu işverenleridir.(kamu bütçesinden pay alan kuruluşlar.)Esnaf ve sanatkarlar teşkilatları bu indirimden yararlanabilirler ve yararlanıyorlarda. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 20:05:23   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:06:58

Soru: İyi günler ben odaya aidat borcu bulunan üyelerden aidat borcunu istediğimde aslını veririz gecikme zamını ödemeyiz diyorlar bende çok zor durumda kaldığım için aslını alıyom gecikme zamını almıyom ileride bana sorun olurmu.cevap verirseniz sevinirim.    Cevap: Gecikme zammınıda almanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-12-29 10:59:04   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:08:04

Soru: genel kurul da tesk muhasebe bölümünden tesk gelir tablosu çıkardığımızda yeterlimi yoksa başka biryerdenmi gelir gider bütcesi yapacağız.2005.2006.2007.2008.2009 yıllarınımı çıkaracağız.cevap verirseniz sevinirim.    Cevap: Gelir tablosu, bilanço ve mizanı genel kurula sunmalısınız. Yukarıda bahsettiğiniz yılları çıkaracaksınız. 
 Soru Tarihi:2009-12-30 15:55:34   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:09:35

Soru: 2005 YILINDA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULLARDA 30/09/2005 TARİHİNE KADAR ODA BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLMÜŞ VE ÜYELERCE KABUL EDİLMİŞTİ.2010 YILINDA YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURULLARDA 2005 YILININ HANGİ DÖNEM BİLANÇOSUNU HAZIRLAMAMIZ GEREKLİ? 01/10/2005-31/12/2005 Mİ 01/01/2005 - 31/12/2005 Mİ?    Cevap: Bilançolar belli bir tarih itibari ile çıktığı için 31/12/2005 tarihli bilançoyu sunmalısınız. gelir tablosu olarak ise 2005 yılının tamamını sunmanız daha doğru olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-30 19:34:20   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:10:08

Soru: mrb..yıllık ücretli izne işlerin yoğunluğu sebebi ile gönderilmeyen personele iznine denk gelen gün kadar maaşı üzerinden yapılacak hesapla ücreti ödenebilirmi?ssk vergi kesilirmi?maaş bölü 30 çarpı yıllık ücretli izin gün sayısı olarak mı hesaplanır_?teşekkürler    Cevap: İzin ücreti ancak çalışanın iş akdinin feshi durumunda ödenebilir. Bu durumda hesaplama sorunuzda belirttiğiniz gibi yapılır. 
 Soru Tarihi:2009-06-18 16:43:35   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:11:28

Soru: yıllık iznini kullanan bir personel bodrusunu nasıl düzenyeyecez bir örnekle açıklayabilirmisniz? hangi oranlar düşecek. birde nakit ödenen yemek yardımı izinli olduğu dönemde ödenirmi? tşk    Cevap: Normal bordro düzenlemelisiniz. Yemek yardımı konusunda kurumunuzun uygulaması nasılsa ona göre davranılmalıdır. 
 Soru Tarihi:2009-06-24 09:49:33   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:14:13

Soru: Oda'Mıza ait kestiğim gelir makbuzlarından sıralı olarak 2 adedine temizlik yapan bayan tarafından mürekkep dökülmek suretiyle zayi olmuştur ve atılmıştır.makbuzların seri nolarını yazarak bir tutanak yazıp başkan ve genel sekreter imzalasa yeterli olurmu.Bu konu ile ilgili bilgi verirseniz çok teşekkür ederim.    Cevap: Tutanak tutulması yerinde olacaktır. Ancak atmasanız o haliyle saklasanız daha iyi olurdu. 
 Soru Tarihi:2009-07-06 15:49:36   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:16:19

Soru: BİLİNDİĞİ GİBİ 01.08.2009 TARİHİNE KADAR E-BİLDİRGEDEN TAHAKKUK YAPA BİLMEK İÇİN ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDEN TÜM İŞ YERLERİ OLANLAR HARİÇ İŞ YERİ DOSYA NUMRASI AÇTIRMAK ZORUNDALAR.BU NUMARALARIDA E-BİLDİRGEYE GİRİLMESİ LAZIM.BİZDE ODA OLARAK DAHA ÖNCEDEN AÇILMAMIŞ OLAN DOSYA NOSU İÇİN BİLDİRGE DOLDURARAK G.ANTEP ÇALIŞMA BÖLGE MÜD.GÖNDERDİK.BU DURUMDAN DOLAYI HERHANGİ BİR CEZA VARMI.    Cevap: Yasal olarak cezası var. Ancak zaman zaman çalışma bölge müdürlükleri buna göz yumabiliyor. 
 Soru Tarihi:2009-07-09 09:21:06   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:17:44

Soru: e-esnaf veri tabanından belge verme işlemi yaparken maliye kısmında 9.55 tl lik bir rakam çıkıyor .Bununla birlikte belg ücreti 19.55 gibi bir rakam oluyor.Esnafla sıkıntı yaşıyoruz.Genelgede 10 tl almamız gerektiği belirtiliyor.Maliye harcını almazsak ne olur sıkıntı yaşarmıyız    Cevap: Sorunuz net olarak anlaşılmıyor. Maliye harcının maliyeye yatması gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-07-09 10:39:05   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:48:51

Soru: kredi kartı ile yapılan tahsilatların muhasebe işlemleri nasıl yapılmaktadır?    Cevap: Kredi kartı ile yapılan tahsilatları 108-Diğer hazır değerler kaleminde izlemeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-07-10 13:59:17   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:49:50

Soru: SGK KURUMUNA ELEKTRONİK BEYANNAME İLE ODAMIZIN SİGORTA PRİM BİLDİRGELERİ GÖNDERİLMEKTE İDİ.SGK ODAMIZ TÜZEL KİŞİLİK GÖRÜNMESİ GEREİRKEN GERÇEK GÖRÜNMEKTE BU SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİZ?    Cevap: SGK ya müracaat edin. 
 Soru Tarihi:2009-07-14 14:49:50   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:50:43

Soru: ODAMIZA AİT DEMİRBAŞI 7000.TL'SINA SATTIK. 5000 PEŞİN ALDIK 2000 LİRASINA 30.09.2009 SENET ALDIK.BUNU NASIL MUHASEBELEŞTİRECEĞİZ.GELİR MAKBUZUNU BUGÜN TARİHLİ 7000.TL SIMI KESMELİYİZ.YOKSA PEŞİN ALDIĞIMIZ 5000.TL Mİ KESMELİYİZ.2000 TL'YİDE 30.09.2009 DA MI KESMELİYİZ.    Cevap: Gelir makbuzunu aldığınız nakit tutar kadar kesmelisiniz. Muhasebe kaydı ise: 100- kasa hesabı borçlu 5.000,00- 121-alacak senetleri borçlu 2.000,00- 255-Demirbaşlar alacaklı 7.000,00 
 Soru Tarihi:2009-07-15 12:45:23   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:53:38

Soru: Başkan maaşı ayın 1 inde ödenebilirmi ,Personel ayın 25 inden önce maaş alma imkanı varmı    Cevap: Doğrusu başkan ve personel maaşının ayın sonunda ödenmesidir. 
 Soru Tarihi:2009-07-16 00:35:28   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:55:10

Soru: mrb..2010 yılında yapılacak genel kurulda 2005 yılına ait 10/11/12.Aylara ait kesin hesap cetvellerini mi yada 2005 yılının tamamını mı geçireceğiz(2005 yılı 10.aya kadar olan bölümünü geçirmiştik..)ayrıca genel kurullar için hazırlanan kesin mizanlar alt hesapları ile beraber mi yoksa ana hesapları ile mi geçirilmelidir.?yada sadece bilanço ve gelirgiderin ana hesapları yeterlimidir_?mizan konuluyormu?    Cevap: 2005 yılının tamamını geçirmeniz daha doğru olur(karşılaştırabilmek açısından).Mizanları ana hesap bazında sunabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-07-17 14:47:51   Cevap Tarihi:2009-12-30 17:58:25

Soru: Merhaba.550.00 TL.net maaş+100.00 TL.aylık kasa tazminatı alıyorum.Eşim çalışıyor.1 çocuğum var eşim agi alıyor.maaş bordrom nasıl oluyor.Brüt tutar ne olur?Yardımcı olursanız sevinirim.İyi çalışmalar dilerim.    Cevap: Brüt maaş :816,32 sgk primi : 97,70 işsizlik pr: 6,98 g. vergisi :106,75 d. vergisi : 4,89 agi. : 57,44 
 Soru Tarihi:2009-07-21 13:57:08   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:07:59

Soru: ODA GENEL SEKRETERİMİZ DOĞUM İZNİNE AYRILDI DOGUMDAN ÖNCE 1 DOĞUMDAN SONRA 4HAYLIK İZNE AYRILDI. GENEL SEKRETERİN BU DOĞUM İZNİNDE SİGORTASI YATIRILMIŞTIR. DAHA SONRADAN SSKDAN PARA TALEP ETMİŞTİR ACABA DOĞRUMUDUR.    Cevap: SGK dan alacağı parayı odaya vermesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-07-24 13:15:19   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:09:22

Soru: odamıza ait 2006 model hizmet aracını 28500 tl ye başka bir odaya sattık.karşılığında 60000 tl ye 2009 model hizmet aracı satın aldık.vadeli hesabımızda duran 30000 tl nin vadesini bozup yeni araç aldığımız için günlük banka hesasına aktardık.Sorum şu olacak:bu satış ve alış işleminin muhasebesini nasıl yapacağım.Amortisman oranını,vadeli hesap kapatılması gibi işlemleri nasıl muhasebeleştirmem gerekir.teşekkürler..    Cevap: satılan aracın kayıtlı değeri, amortisman ayrılıp ayrılmadığı, satışın peşinmi vadelimi olduğu, alınan yeni aracın peşinmi, vadelimi, kredilimi olduğunu bilmeden bu soruya cevap vermek yanlış ve eksik olur. 
 Soru Tarihi:2009-07-24 15:40:32   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:13:21

Soru: ESNAF SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL NASIL YAPTIĞI EKSİK VE YA YANLIŞ İŞ İÇİN SENET ALINIYOR İSE BUNA KARŞILIK OLARAK- TA YAPTIĞI İŞ İTİBARİ İLE KASA TAZMİNATI VB. GİBİ AYLIK TAZMİNAT HAKKI YOKMUDUR. TEŞEKKÜR EDER İYİ MESAİLER DİLERİM.    Cevap: Bu karar yönetim kuruluna aittir. 
 Soru Tarihi:2009-07-27 10:56:29   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:14:16

Soru: mrb..2010 yılı genel kurulunda 2005 yılı 10/11/12.aylara ait kesin mizanımı yoksa 2005 yılı tamamını mı verceğiz?3 ayı nasıl ayıracağız?teşekküler    Cevap: 2005 yılı kesin hesabının tamamını vermeniz daha doğru olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-07-27 13:56:17   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:15:08

Soru: 2000 yılının mayıs ayından bu tarafa meslek odasında genel sekreterlik yapmaktayım.bugüne kadar izin haklarımı tek personel olduğum için kullanamadım.Kullanmadığım izinlerimi şimdi kullanabilir miyim yada 2009 yılı için hakkım olan izin ne kadar ve geçmiş yıllara ait izinlerimin ücretini aktif çalışıyor iken alabilir miyim yada işi kendi isteğimle bırakırsam kullanmadığım izin hakklarımın ücretlerinin tamamını alabilir miyim TEŞEKKÜR EDERİM    Cevap: İş akdi devam ederkan izin parası alamassınız.Ancak İş akdiniz her ne şekilde sonlanırsa sonlansın iş akdi bittiğinde izin paralarını alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-07-30 09:40:05   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:17:17

Soru: 4 dönemdir oda başkanıyım. odanın maaddi zorlukları nedeniyle bugüne kadar hiç maaş almadım. geçmiş senelere ait maaş alacağım olabilirmi. önümüzdeki dönemlerde maaş alacakklarımı tahsil edebilime imkanım varmı. tşk ler iyi çalışmalar    Cevap: Maaş tahakkukları yapıldı ise geçmiş senelere ait maaşınızı alabilirsiniz. Yapılmadı ise genel kuruldan sonra alamassınız. 
 Soru Tarihi:2009-07-30 15:35:08   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:19:25

Soru: asgari ücretli çalışan kişinin maaş bordrosundaki tutarlar nelerdir?    Cevap: brüt tutar: 693,00 sgk primi : 97,02 işsizlik pr: 6,93 gelir v. : 88,36 damga v. : 4,16 net ödenen :496,53 
 Soru Tarihi:2009-07-30 16:16:21   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:21:38

Soru: TESK'e bağlı bir oda bünyesinde 7 yıldır çalışıyorum. Sigortam yatırılmıyor. Hiç yatırılmadı. İşsiz kalmamak için sesimi çıkaramıyorum. Engelliyim ve çalışmaya ihtiyacım olduğu için katlanmak durumundayım. Şikayet edersem işten çıkarılacağımı biliyorum. Lütfen yardımcı olurmusunuz? Not: Özgür Durul gerçek ismim değil. Bana girdiğim e-posta adresi üzerinden cevap verme gibi bir durumunuz olursa çok sevinirim.    Cevap: Sgk priminin yatırılması gerekir. Aksi durumda oda çok büyük cezalara maruz kalır. bu durumu başkan ve yönrtim kurulu üyelerine anlatmanda fayda var. 
 Soru Tarihi:2009-08-04 13:46:06   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:23:47

Soru: 7 personeli olan kurumlar için maaşların Bankaya yatırılması gerekiyormu?Yönetim ve Denetim kurulu bu sayıya ilave edilecek mi? (yasa 10 personel için geçerli)Teşekkür ediyorum.Hoşca kalın    Cevap: hayır gerekmiyor. yönetim ve denetim kurulu bu sayıya dahil değil. 
 Soru Tarihi:2009-08-05 09:34:02   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:24:42

Soru: Genel Sekreterden başka çalışan personeli olmayan bir Esnaf Odasında Genel Sekreter izne ayrılabilir mi? Oda muhasebesini tutan mali müşavirlikten gelecek Genel Sekreter vasıflarına sahip bir elemana vekalet verilebilir mi? verilebiliyorsa ne şekilde olmalı ve vekalet verilene ücet ödemesi ne şekilde yapılmalıdır? Cevabınız için şimdiden teşekkürler . İyi çalışmalar.    Cevap: elbette ayrılabilir. Dışardan gelecek biriside iş akdi ile istihdam edilmelidir.Ücret ise yönetim kurulunun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-07 13:31:21   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:26:35

Soru: ben teşkilatınıza bağlı bir odada çalışmaktayım 10 yıldır fakat evleneceğimden ötürü işimi bırakmam gerekecek tazminat alma hakkım varmı varsa nasıl bir yol izlemeliyim    Cevap: Evlendiğiniz tarihden itibaren bir yıl içinde iş akdinizi feshederseniz kıdem tazminatı alma hakkınız var. işvereninize müracaat etmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2009-08-07 14:18:46   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:28:33

Soru: soruma cevap alamadım.soruma cevap verirseniz sevinirim.teşekkürler..    Cevap: Sorunuza cevap verilmiştir. 
 Soru Tarihi:2009-08-07 14:25:29   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:29:52

Soru: ilçemiz mal müdürlüğü Basit usulde vergilendirilen mükellefleri Odamıza kayıt ve faturalandırmak için yönlendirmemektedir. Mükelleflere her yılın şubat ayında bize uğrayın bir vergilerinizi düzenleriz demektedirler. Şubat ayında mal müdürlüğüne giden mükelleflere kendilerince kafalarına göre beyannamelerini doldurarak kendi belirledikleri matrahlarla vergilendirmektedirler bu durum ne derece yasal bir durum ?    Cevap: Bu konuyu mal müdürlüğü veya ilgili deftardarlık ile görüşmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-08-10 16:19:40   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:32:32

Soru: ilçemiz mal müdürlüğü Basit usulde vergilendirilen mükellefleri Odamıza kayıt ve faturalandırmak için yönlendirmemektedir. Mükelleflere her yılın şubat ayında bize uğrayın bir vergilerinizi düzenleriz demektedirler. Şubat ayında mal müdürlüğüne giden mükelleflere kendilerince kafalarına göre beyannamelerini doldurarak kendi belirledikleri matrahlarla vergilendirmektedirler bu durum ne derece yasal bir durum ?    Cevap: Yasa çok açık. Konuyu ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğü ile görüşerseniz iyi olur. 
 Soru Tarihi:2009-08-10 16:20:29   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:33:40

Soru: ODAMIZA BİR KAÇ AYDA BİR TEMİZLİK HİZMETİ ALMAKTAYIZ. TEMİZLİK GİDERİ 60,00 TL DİR.GİDER MAKBUZU HAZIRLANIRKEN %10 LUK GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİM. GEÇMİŞE DÖNÜK GİDER MAKBUZLARI İÇİN DÜZELTME YAPMAK VEYA BU ÖDEMELER İÇİN TOPLU BİR GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR? TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Geçmişe dönük düzeltme beyannamesi vermeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-08-10 17:07:05   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:34:38

Soru: ODAMIZA YILLIK AİDATLARI TAHSİLAT YAPMAK İÇİN POST CİHAZI ALDIK.POST CİHAZINDAN GEÇMİŞ OLDUĞUMUZ MİKTARA GELİR MAKBUZU KESİYORUZ.PARA KASAMIZA GİRİŞ YAPIYOR AMA POST CİHAZI HESABA AYLIK GEÇTİĞİNDEN POSTTAN GEÇİLEN ÜCRET KASADA GÖZÜKÜYOR.BUNUN İÇİNDE 120 ALACAK HESAPLARINA BİR ALT HESAP AÇARAK POST CİHAZI ALACAKLARI HESABI AÇTIK.POST CİHAZINDAN GÜN İÇİNDE GEÇMİŞ OLDUĞUMUZ ÜCRETLERE AKŞAM GÜN SONU OLARAK OGÜN İÇİN GEÇİLEN POST ÜCRETLERİNİ KASADAN POST HESABINA AKTARIYORUZ.GÜNÜ GELİP BANKADAKİ HESABA GEÇTİĞİNDEDE POST HESABINDAN BANKADAKİ HSABA AKTARARAK MUHASEBESİNİ YAPIYORUZ. KISACA ŞU ŞEKİLDE. BORÇ ALACAK 100 KASA 00000 120.01 POST HES.    Cevap: Post makinasından yapılan tahsilatlar için 108- diger hazır değerleri kullanmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-08-13 14:20:13   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:36:14

Soru: 4 dönemdir oda başkanıyım. bugüne kadar hiç maaş almadım. son dönem oda başkanlık ücretini yoplu olarak talep edebilirmiyim. oda bana borçlanabilirmi. dönem sonu muhasebe işlemi nasıl olmalıdır. tşkl.    Cevap: Maaş tahakkukları yapıldı ise geçmiş senelere ait maaşınızı alabilirsiniz. Yapılmadı ise genel kuruldan sonra alamassınız. 
 Soru Tarihi:2009-08-18 13:57:19   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:37:34

Soru: MRB..SSK YA ŞİMDİKİ İŞYERİMDEN ÖNCE 02/09/1997 -31/05/1998 ARASI HİZMETİM VAR.ŞİMDİKİ İŞYERİMDE 11/01/1999 DAN İTİBAREN ÇALIŞMAKTAYIM.TOPLAM PİRİM ÖDEME GÜN SAYIM ŞİMDİLİK 4067 DEVAM EDİYORUM.BUNA GÖRE 15 YIL DOLDURUP 3600 İŞ GÜNÜ NÜ DOLDURAN KİŞİ İSTERSE SGK DAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR YAZISINI ALIP İŞVERN ÖDÜYORMUŞ.SİZCE BEN NE ZAMAN BU YAZIYI ALABİLİRİM?HESAPLARMISINIZ? DAHA ÖNCEKİ İŞYERİM DEKİ 9 AYLIK SÜRE 15 YILA DAHİL OLURMU?TEŞEKKÜRLER    Cevap: Prim ödeme gün sayısı ile yılını doldurarak yaş haddini bekleyenler kıdem tazminatı alabilir.(bunun sgk belgesi ile belgelendirilmesi gerekir.) Daha önce çalıştığın işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilir. 
 Soru Tarihi:2009-08-18 14:23:11   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:40:17

Soru: İyi günler sizden bi ricam olacak odada çalışan genel sekreter arkadaş emekli olmak istiyor emekli olacağında o arkadaş üst kuruluşumuz olan birlikten izin alacakmı ve ayrıca kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı mı alacak yoksa sadece kıdem tazminatımı alacak bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim.Sizlere şimdiden çok tşk ediyom kolay gelsin.    Cevap: Emekli olmak için izin alınmasına gerek yok.Sadece kıdem tazminatı alabilir. 
 Soru Tarihi:2009-08-19 09:55:10   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:41:18

Soru: Genel kurul kararında her yıl maaşımın %20 oranında arttırılacağı belirtilmiş olup son 1 yıldır maaşıma bir artış yapılmamıştır. ödenmemiş olan maaş zammı farkımı yönetim kurulu kararı ile alabilirmiyim.    Cevap: Tabiki yönetim kurulu kararı ile alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-08-20 10:09:33   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:42:10

Soru: oda üyelerimiz ödemelerini kredi kartı ile yapmak istiyorlar biz böyle bir uygulama yapabilirmiyiz.vergi daireleri MTV vergisini,Belediyelerde su paralarını böyle alabiliyo.aynı uygulama odalarda da yapılabilirmi    Cevap: Oda üyelerinden Kredi kartı ile tahsilat yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-08-21 09:50:05   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:43:15

Soru: Basit Usulde vergiye tabi olan bir Pazarcı esnafının,Ustalık Belgesi olmadığı için Odaya kaydını yaptıramadığı durumda,Basit Usul muhasebe belgelerini kırtasiyeden alıp,Noterden onay yaptırsa kullanabilirmi,Teşekkür Ederim.    Cevap: Basit usul muhasebe ile ilgili belgeleri herhangi bir odadan temin edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-08-27 15:17:19   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:16:26

Soru: Günaydın size bi sorum olacak geçen günde yazdım cevap gelmedi yeniden sormak zorunda kaldım.Esnaf Odasında çalışan genel sekreter arkadaş kendi isteğiyle emekli olmak için dilekçe verdi oda bu arkadaşa kıdem tazminatı ve ihbar tazminatımı ödeyecek yoksa sadece kıdem tazminatımı ödeyecek bu konuda acele bir şekilde cevap verirseniz çok seviniriz kolay gelsin .    Cevap: Emekli olmak için izin alınmasına gerek yok.Sadece kıdem tazminatı alabilir. 
 Soru Tarihi:2009-08-28 08:51:26   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:44:44

Soru: Öncelikle Selamlar sizden bir ricam olacak ben esnaf odasında çalışıyom odamıza kayıtlı üyelerden yıllık aidat borçlarını tahsil ederken gecikme zamını almadığımda her hangi bir sakıncası olurmu bilgi verirseniz sevinirim.    Cevap: Gecikme zammı almanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-08-31 10:42:43   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:45:28

Soru: odamızda çalışan bir personelimizi 3 yıllık tazminatınıda vererek 5 ay önce işten çıkardık. Şimdi bu arka daş odamıza gelerek içerde kalan 3 ikramiyesini istiyo fakat odamızın şuanda gelirleri bunu kar şılayamıyo    Cevap: Anlaşma yoluna gitmenizde fayda var. 
 Soru Tarihi:2009-09-01 10:44:46   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:46:15

Soru: başkanlar seminere kendi arabasıyla giderken neye gör harcırah alacaktır.    Cevap: Harcırahlarını genel kurul kararlarına göre almaları gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-09-01 11:00:27   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:47:14

Soru: kullanmış olduğumun tek düzen muhasebe defterlerinin lazer yaz<ıcı uyumlu olması bizleri memnun edecektir.nokta vuruşlu yazıcıda çok zaman kaybı oluyor ve aynı zamanda çok şerit israfına yol açıyor. ilginize teşekkürler    Cevap: Bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-07 11:49:59   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:47:57

Soru: tek düzen muhasebe defterlerinin yazdırma işini lazer yazıcıdan yapabilmemiz için biz düzenleme yapılırsa çok iyi olu kanaatindeyim. çünkü nokta vuruşlu yazıcıdan yazdırmak hem çok zaman alıyor hemde çok şerit israf oluyor.    Cevap: Bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-08 11:13:20   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:48:39

Soru: ÜYELERİMİZE AİT YILLIK AİDATLARI KREDİ KARTI İLE TAHSİL EDEBİLİR MİYİZ. MALİ AÇIDAN BİR SIKINTI OLURMU. GELİR MAKBUZU FATURA YERİNE GEÇERMİ. EĞER OLUR İSE TEK DÜZEN MUHASEBEDE İŞLEM NASIL YAPILIR.    Cevap: Kredi kartı ile tahsilat yapabilirsiniz. Yaptığınız bu tahsilatları 108-Diğer hazır değerler hesabında izlemeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-09-10 10:27:59   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:52:50

Soru: merhaba ben halil ibrahim. bir düğün salonu açmak istiyorum ve bunun için faizsiz kredi çekmek bu konuda beni bilgilendirirmisiniz    Cevap: Bölgenizde bulunan Esnaf odası veya Esnaf kefalet kooperatifi ile görüşmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-09-11 01:39:18   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:07:00

Soru: TESK MUHASEBE İŞLEMİNDE MUAVİN DEFTERİNE GİRERKEN KİTLEME YAPIYOR.AYNI OLAY FİŞ İŞLERKEN KODLAMA YAPARKEN DE AYNI ŞEY OLUYOR NE YAPMALIYIM    Cevap: Atılım bilgisayar ile görüşmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-09-11 14:08:17   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:53:36

Soru: ben bir odada genel sekreterlik yapıyorum 09.06.2009 tarihinde işe başladım bayram yardımı yada ikramiye almaya hak kazanıyormuyum bana en kısa sürede cevap verirseniz sevinirim iyi günler    Cevap: bunlar yönetim kurulunuzun takdirindedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-11 15:27:06   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:54:25

Soru: odamıza bir bankadan post cihazı aldık post cihazının muhasebesini şu şekilde tutuyorum.post cihazından geçmiş olduğum eksreleri akşam gün sonu alarak birbirine zımbalıyorum.posttam geçmiş olduğum ücretlerin makbuzunuda postan geçtiğim anda kesip üyeye veriyorum.tabi bu kasa hesabına alacak kaydediyor.posttan geçmiş olduğum miktarları akşam toplu olarak 100.kasa hesabından 120 li hesaplara alt hesap olarak 120.01 post hesabı açtım bu hesaba alacak kaydediyorum.posttan geçmiş olduğum ücret hesabıma 45 gün sonra geçiyor ücret hesabıma geçtiğinde 120.01 post hesabından 102 bankalar hesabına aktarıyorum.hesaplarıda eksrelerini alarak kontrol ediyorum düzenli takip ediyorum.yapmış olduğum işlem doğrumu acaba bilgilendirirseniz sevinirim.iyi çalışmalar.    Cevap: Post makinası ile yapmış olduğunuz tahsilatları 108-Diğer hazır değerler hesabında izlemeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-09-15 14:48:40   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:56:08

Soru: 4 yıldır sürdürmekte olduğum esnaf ve sanatkar odası genel sekreterlik görevimden ayrılacağım. 4 yıldır hiç yıllık izin kullanmadım, ayrılırken yıllık izin parası almam gibi bir durum olabilir mi? saygılarımla    Cevap: İş akdiniz bittiği takdirde kullanmadığınız yıllık izinlerin parasını alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-09-16 09:06:00   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:57:07

Soru: birliğe ödenen katılım payı nasıl muhasebeleştirilecek ayrıntıları ile yazabilirmisiniz teşekkür ederim    Cevap: Odaların üst kuruluşlara ödeyecekleri katılım payları için yıl sonlarında karşılık ayrılarak muhasebeleştirilmesi gerekir. Örnek: 691 �DÖN.KR.YAS.YÜK.KARŞ. XXX 370-DÖN.KAR.YAS.YÜK.KARŞ. XXX 
 Soru Tarihi:2009-09-18 09:29:46   Cevap Tarihi:2009-12-30 18:59:46

Soru: ben yıllık iznimi kullanacam. sgk pirmimde bir değişiklik olurmu yeni kanuna göre sgk primi bildiriminde yıllık izin seçeneği kaldırlmış tşk.    Cevap: Evet kaldırıldı. Priminizde bir değişiklik olmaz. 
 Soru Tarihi:2009-09-19 21:30:40   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:00:32

Soru: mrb..ticaret lisesi son sınıfa giden öğrenci 8 aylık staj için odamıza başvurdu ssk veya gelir vergisi yada damga vergisi taahhuk edermi?ücret ödenirmi?    Cevap: Yaşına uygun asgari ücretin en az %30'u ödenmelidir. Bundan harhangi bir kesinti yapılmaz. 
 Soru Tarihi:2009-09-23 16:16:31   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:01:49

Soru: rapor parası (geçici İşgöremezlik ödeneği)alma şartları nelerdir.    Cevap: iş kazası, meslek hastalığı, hastalık gibi hallerde sgk geçici işgöremezlik ödeneği vermektedir. 
 Soru Tarihi:2009-09-25 09:02:28   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:03:15

Soru: Tornacı mesleğinde başka bir firmada yeni işe başlayan yaklaşık 20 yıllık bir ustanın maaşı ortalama ne kadardır    Cevap: Bu durum bölgesine ve işyerine göre değişir. 
 Soru Tarihi:2009-09-25 13:03:04   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:04:17

Soru: Odamıza ait tüm demirbaşlar yangın dolayısı ile kullanılamaz hale geldi.Bununla ilgili yapılması gereken işlemler sırası ile nelerdir?Ayrıca demirbaştan düşülecek olan malzemelerin muhasebeleştirilmesi nasıldır?    Cevap: Öncelikle yetkili kolluk kuvetlerinin bir tutanak düzenlemesi gerekir. Daha sonra yanan ve kullanılamaz hale gelen demirbaşlar tespit edilerek karşılık ayrılmak suretiyle yok edilir ve demirbaş defterinden kaydı düşülür. 
 Soru Tarihi:2009-09-27 18:12:48   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:06:28

Soru: esnaf sanatkarlar odası bizim muhasebemizi tutuyor fakat benim beyannamelerimi aidat ve muhasebe borcum olduğunu bahane ederek maliyeye vermiyor bu yüzden 2000 tl vergicezası ödüyorum. oda başkanının veya oda muhasebesinin buna hakkı varmıdır lütfen yardımcı olun nereye başvurmam gerekli.not:2 yıldır beyannamemi vermiyor muhasebecim.1997 den beri vergi mükellefiyim    Cevap: Konuyu odanızla çözme yoluna gitmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2009-09-28 12:11:14   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:08:06

Soru: elimizde 1997 yılında kesilen irsaliye koçanları,fatura koçanları.muhasebecinin bize teslim ettigi masraf faturaları,işçi BODROLORU gibi.. evrakları ne zaman YAKARSAK cezalı olmayız.süre yıl olarak ne zaman sona eriyor.    Cevap: Son kullanma tarihinden itibaren üzerinden 10 yıl geçen muhasebe evrakını imha edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-09-29 16:19:04   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:09:21

Soru: Başkanların tazminat hakkı varmı    Cevap: Başkanların tazminat hakkı bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-10-08 15:06:26   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:17:40

Soru: GENEL KURULLARIMIZDA VE YÖNETİN KURULU TOPLANTILARINDA PERSONELLERE İKRAMİYE VERİLMESİ İÇİN KARARLAR ALINIYOR AMA MADDİ SIKINTILARDAN DOLAYI 9 SENEDİR İKRAMİYE ALMIYORUZ BİR PERSONEL EMEKLİ OLACAK ALAMADIĞI BU İKRAMİYELERDE TAZMİNATI HESAPLANIRKEN GEÇMİŞ YIL İKRAMİYELERİDE HESAPLANIRMI TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Mevcut yönetmeliğe göre bu konuda tek yetkili yönetim kurullarıdır. 
 Soru Tarihi:2009-10-08 15:31:27   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:13:58

Soru: Sigorta başlangaç tarihim 15.09.1981 olup şoförler odasında 01.05.1992 tarihinden beri çalışmaktayım kendi isteğim ile ayrılsam tazminat yapabilirmiyim. veya normal emikli olsam 980 TL bürüt maaşım var ne kadar tazminat alabilirim. teşekkürler    Cevap: Emekli olmadan kendi isteğiniz ile işten ayrılırsanız tazminat hakkınız olmaz. emekli olur iseniz kıdem tazminatı alabilirsiniz. tazmninat tutarınız brüt 17.089,81-tl bu tutardan sadece damga vergisi kesilir. 
 Soru Tarihi:2009-10-08 16:56:49   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:21:10

Soru: MRB..2005 YILINDAKİ GENEL KURULDA 2005 EKİM-KASIM -ARALIK AYLARINA AİT KESİN HESAP CETVELLERİ SUNULMAMIŞTI.2010 YILI GENEL KURULUNDA BUN AYLARA AİT CETVELLER SUNULACAKMI?AYRICA SADECE GELİR-GİDER YAZILMASI YETERLİMİ ?3 AYLIK BİLANÇO MU HAZIRLANACAK?EYLÜL 2005 TEN DEVİRLİ GELEN HESAPLAR YANİ ÖNCEKİ AYLARIN BAKİYELERİ BU CETVELLERE YANSITILACAK MI?TEŞEKKÜRLEER    Cevap: 2005 yılının tamamını sunarsanız daha doğru olacaktır. Gelir ve giderlerin ayrıntılı yazılması gerekir. Bilanço belli bir tarih itibari ile çıkarılır. Üç aylık bilanço olmaz. Aksi takdirde bilanço tutmaz. Devreden hesaplar bilançoda görülür. 
 Soru Tarihi:2009-10-09 13:15:39   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:26:26

Soru: 2801 NOLU SORUMA EK OLARAK ; YÖN KUR VE BAŞKAN ÜCRETLERİ GELİR VERGİSİ DİLİMLERİNE GÖRE YIL SONUNA KADAR BÜRÜT TUTARLARI ARTIŞ GÖSTERECEĞİNE GÖRE TAHMİNİ BÜTÇE TUTARLARINI YIL SONLARINA GÖRE BÜRÜTTEN Mİ YOKSA NET OLARAK MI YAZALIM ?YADA BÜRÜTÜNÜ YAZIP AÇIKLAMA KISMINA NET ..ŞU KADAR OLMASINA DİYE NOT MU DÜŞELİM?ÖRNEK BİR TAHMİNİ BÜTÇE VARMIDIR?    Cevap: Bu tür secilmişlerin ücret ve huzur haklarını net olarak yazın. Örnek tahmini bütçe yönetmelikte var. 
 Soru Tarihi:2009-10-12 15:03:22   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:27:53

Soru: Selam.Yatırım teşvik uygulayan bir firmaya Kdv siz fatura kesildi. Fakat faturadaki birkaç kalem maldan birtanesinde yanlışlık olduğu için, alıcı bu mala ilişkin iade faturası düzenleyecek.Bu iade faturası KDV.limi olacak.?Kdv siz satıldığı için iadeside Kdv sizmi olacak.Teşekkür ediyorum.    Cevap: Kdv'si olmayan bir mala ilişkin olarak düzenlenen iade faturasında da kdv olmaz. 
 Soru Tarihi:2009-10-13 14:47:38   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:35:12

Soru: G.KURUL VE YÖNETİM KURULLARINDA PERSONELLERE 3 MAAŞ İKRAMİYE VERİLSİN DİYE KARAR ALINMIŞTIR.MADDİ İMKAN OLMADIĞINDAN 6 YILDIR İKRAMIYE ALINMADI G.SEKRETERİMİZ EMEKLİ OLACAK TAZMİNATINI HESAPLATIRKEN İKRAMİYELERİNİDE KATMAKTA BU HESAPLAMA NASIL YAPMALIYIZ İYİ GÜNLER.    Cevap: Bu ikramiyeler yasa, yönetmelik veya sözleşmeden kaynaklanıyorsa tazminat hesabına dahil edilmelidir. 
 Soru Tarihi:2009-10-14 17:06:21   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:37:07

Soru: basit usulde kullanılan belgelerin çağın gereği OTOKOPİLİ(kendinden karbonlu)olmaları hepimiz için rahatlık olacaktır.İLGİLİLERE RİCA EDERİM.    Cevap: Otokopili belgeler maliyeti artırdığından bastırılmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-10-15 11:38:08   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:38:14

Soru: basit usülde bir işyerim var ve ssk lı olarak çalışıyorum şu an hiç ssk prim kesintim olmadı ancak ameliyat oldum rapor aldım 15 gün bu kesintiden dolayı bağkurla sorun yaşarmıyım    Cevap: Hayır herhangi bir sorun yaşamassınız. Çünkü bu süreçte sigortalılığınız devam etmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-10-15 16:04:04   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:39:28

Soru: tesk muhasede programında bulunan 2 yıllık tüm fişlerim silindi yeniden yükleme yağdığım için bunları nasıl düzezte bilirim lütfen yardımcı olurmusunuz çok zor durumda kaldım    Cevap: Yedek aldı iseniz yedekten yükleyin. Almadı iseniz bu fişleri tekrar girmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-10-19 10:10:52   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:40:41

Soru: müşterim olan elektronikçiler odasına ait bilgisayara bilgim dışında uygulanan format sonucunda tesk muhasebe programı verileri kaybedilmiştir bir çok veriyi kurtarmayı başardım ancak bu programın data klasorundeki verilerin uzantılarını bilmediğim için ayıramıyorum yardımcı olurmusunuz?    Cevap: Bu konuda atılım bilgisayarı aramalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-10-20 16:15:16   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:41:32

Soru: ACİL....32 haftalık hamileyim. doğum öncesi 3 haftalık iznimi kullanıp doğum sonrasına 5 haftayı aktarmak istiyorum.VE izin başlangıç günü bayramın 1.gününe denk geliyo 4 gün kurban bayramıda izinli günlerimdenmi sayılıyo yoksa 4 gün sonramı dr. rapor tarihini başlatabiliyormu.normalde 27 kasım başlangıç olucak.4 gün sonra ayın aralık 1 mi olması gerek raporum .ayrıntılı yazarsanız cok sevinirim.tşk    Cevap: Bayram süreside rapor süresinin içerisindedir. Yani raporunuzdaki doğum izninin başlangıç süresi esas alınmalıdır. 
 Soru Tarihi:2009-10-20 18:29:12   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:43:56

Soru: ŞUAN 32 haftalık hamileyim,4 aylık izin günüm için her ay nekadardan hesaplanıyor yanii ne kadar alabileceğim ssk dan.neye göre hesaplanıyor. ve ayrıyetten süt parasıda alacagım değilm.süt parasını nerden alıyoruz. ve isteğim doğrultuda 6 aylık ücretsiz izin kullanma hakkım banamı bağlı işyeri buna karışabilirmi vermeme gibi ve 6 aylık ücretsiz izin alındığımda ssk kam işyerim tarafından ödeniyormu.ve 6 ay ücretsiz izin istediğimde işten cıkartma olabilirmi...    Cevap: işgöremezlik ödeneği işgöremezlik tarihinden önceki 4 aylık süre içerisinde sgk ya bildirilmiş olan prim matrahları üzerinden hesaplanır. Süt parasınıda sgk dan alacaksınız. 6 aylık ücretsiz izin istediğiniz takdirde işveren bunu size vermek zorundadır. Bu sürede işveren priminizi ödemek zorunda değil. Bu nedenle işten çıkartılamazsınız. 
 Soru Tarihi:2009-10-20 18:47:35   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:47:45

Soru: öncelikle yapılan bu güzel çalışmanız için tşk. SORUM: Yapılacak olan Genel kurullarda Oda bünyesinde Eğitim Birimi ve İkdisadi işletme gibi alt birimler mevcut. Bunların raporlarını genel kurula ayrı ayrı mı sunmalıyız yoksa konsalide olarak sunsak olur mu? *Genel kurula sunulması gereken raporlar (Bilanço ve Gelir Tablosu) karşılaştırmalı (cari yıl-önceki yıl) olması zorunlumudur?    Cevap: Bu birimlere ait mali raporları konsolide yaparak sunmalısınız. Karşılaştırmalı raporlar zorunlu olmamakla birlikte, karşılaştırmalı olarak sunarsanız genel kurula daha sağlıklı bilgi vermiş olursunuz. 
 Soru Tarihi:2009-10-21 13:15:47   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:50:05

Soru: Odaların kullandığı gelir makbuzlarında bulunması gereken asgari bilgilerin ve bunun dayanağı olan kaynağının bildirilmesini arzederim    Cevap: Bu konuda müşterek muhasebe yönetmeliğine bakabilirsiniz. Gelir makbuzu: Gelir makbuzları üç nüshadan ibarettir. Her tahsilat mukabilinde bir makbuz verilir. Gelir makbuzları seri itibarıyla cilt ve yaprak sıra numarası taşırlar. Makbuzsuz veya adi bir senetle tahsilat yapılamaz. Makbuzlar, tahsilat ile vazifelendirilen memura cilt ve sıra numarası takip etmek suretiyle zimmet mukabilinde teslim edilir. Yeni makbuz verilirken kullanılmış ciltler geri alınır. Makbuzlar; asıl makbuz yaprağı ile kopya kısmını teşkil eden yaprak arasına karbon kâğıdı konularak tükenmez kalemle doldurulur. Makbuzlarda yırtma ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan makbuzlar üzerine iptal edilerek dip koçanlarda muhafaza olunur. 
 Soru Tarihi:2009-10-23 17:23:31   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:53:04

Soru: sadece 2 gün çalışması gereken işçi sigortalı yapılması gerekiyormu.    Cevap: evet yapılması gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-10-24 17:20:31   Cevap Tarihi:2009-12-30 19:53:26

Soru: merhaba..kolay gelsin..2010 yılı tahmini bütçesini hazırlarken 26743 sayılı yönetmelik gereği hazırlanması mı gerekir?yönetmelik kalemlerinde odamızda bulunmayan kalemleri çıkarmak yada olmayan kalemleri ekleyebilirimiyiz?ayrıca sadece 2010 a yapıp bırakacakmıyız diğer yılları en az yüzde kaç ile arttırılması lazım ?    Cevap: Müşterek muhasebe Yönetmeliğindeki kalemlere ekleme yapabilirsiniz. 2010 yılı tahmini bütçesini 2010 yılı için yapacaksınız. Diğer yıllarda ne oranda artırılacağına da o genel kurulda karar verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-10-27 09:07:31   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:19:25

Soru: bu durumda 31 12 2009 günü 2009 a ait kesin hesap cetveli hazırlanabilir e esnafa girilebilirmi?31 12 2009 da denetim kurulu toplanabilmesinde toplantı yapmasında sakınca varmıdır?    Cevap: Yasal anlamda sorun olmamasına rağmen fiilin pek mümkün görünmüyor. 
 Soru Tarihi:2009-10-29 21:09:22   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:22:20

Soru: birliğimize bağlı ortaköy ilçemiz esnaf sanatkarlar odasında görevli genel sekreter arkadaşımızın 23.10.2009 tarihinde emeklilik süresi dolmaktadır ve biz emekli tazmınatı hesaplamasında yardım isteyecektik. arkadaşın işe giriş tarihi 01.07.1989 ayrılış tarihi 23.10.2009 aylık bürüt maaşı 1.816,oo-TL yıllık ikramiye sayısı 2 2009 ikramiye bedeli bürüt 3.632,oo-TL hesaplamada yardımcı olursanız seviniriz. çalışmalarınızda başarılar    Cevap: kıdem süresi :20 yıl 3 ay 23 gün kıdem tazminatına esas ücreti :2.118,67 brüt kıdem tazminatı: 42.908,96 damga vergisi(-) : 257,45 net ödenecek tutar : 42.651,51 
 Soru Tarihi:2009-10-30 15:18:43   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:38:05

Soru: 01,01,2009 tarihinde işletme 35000 tl nakit para ve 30000 tl banka mevduatına sermaye olarak koyarak faaliyetine başlamıştır    Cevap: 100-Kasa hs. 35.000,00 102-Bankalar hs. 30.000,00 300/400-Banka krd. 30.000,00 501-Ödenmemiş serm. 35.000,00 
 Soru Tarihi:2009-10-31 19:13:47   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:49:45

Soru: mrb bakanlık temsilcilerine ödenecek ücret yönetmeliğin 19. maddesinde yazmaktadır.bordro düzenlerken asgari ücretin net tutarının içinde asgari geçim indirimini de dahil edecekmiyiz?yoksa agi tutarını düşüp net tutarın yüzde 10 unun mu alacağız?ayrıca banka yolu ile mi nakit mi vereceğiz genel kurulda bu ödeme için kasada para mı bırakılacak_?-hafta sonu olursa kasa işletilirmi?    Cevap: Asgari ücret üzerinden AGİ yapılmadan bulunan ücret üzerinden hesaplanarak ödeme yapılacaktır. Banka aracı kılınmak suretiyle ödeme zorunluluğu yoktur. Hafta sonu ödeme yaparsanız kasada hafta sonu işletilir. 
 Soru Tarihi:2009-11-06 13:45:51   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:52:55

Soru: esnafların istediği muhasebeciler nasıl olmalı?    Cevap: Soru net değil. Daha ayrıntılı sorarsanız en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-11-08 14:16:54   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:53:59

Soru: 1993 den beri genel sekreter olarak görev yapmaktayım. bu güne kadar hiç yıllık izin kullanmadım,bu güne kadar olan seneler için ücret talep edebilirmiyim.eğerki böyle bir hakkım var ise ne kadardır. teşekkürler    Cevap: İş akdiniz devam ederken yıllık ücretli izin parası talep edemezsiniz. Ancak iş akdiniz sona erdiğinde kullanamadığınız izin ücretlerini talep edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-10 16:08:13   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:55:50

Soru: 16 yıldır genel sekreter olarak çalışıyorum, kardesim üniversite öğrencisi tarafınızca burs alabilirmi    Cevap: Esnaf çocuğu ise, durumu burs komisyonunca değerlendirildikten sonra durumu uygunsa burs verilebilmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-10 16:38:42   Cevap Tarihi:2010-01-05 17:57:31

Soru: ODALAR İÇİN YAPILACAK OLAN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OCAK AYI İÇERİSİNDE İLK TOPLANTININ YAPILMASI KARARI ALINDIĞI TAKDİRDE İLK TOPLANTI GÜNÜNÜN TARİHİ BELİRLENİRKEN GELİR-GİDER TABLOSU VE BİLANÇOLARIN İLK TOPLANTI TARİHİNDEN 20 GÜN ÖNCE HAZIRLANMASI VE SANAYİ BAKANLIĞI VERİ TABANINDA YAYINLANMASI GEREKMEKTEDİR. BU TAKDİRDE İLK TOPLANTI TARİHİ OCAK AYININ 20? SİNDEN SONRA MI BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR.? ÖRNEĞİN 5 OCAK 2010? DAKİ İLK TOPLANTI TARİHİ İÇİN HAZIRLANACAK 2009 GELİR-GİDER TABLOSU VE BİLANÇO 11 AYLIK OLACAĞI İÇİN GENEL KURULA SUNULACAK GELİR-GİDER TABLOSU VE BİLANÇO YARIM OLACAKTIR. KONU HAKKINDA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.    Cevap: raporların genel kurul toplantısından 15 gün önceden e-esnaf ve sanatkar veri tabanında yayınlanması ve kuruluş merkezinde incelemeye açık tutulması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2009-11-11 09:40:00   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:00:21

Soru: 2006 yılında tek düzen muhasebe proğramına geçtik.Önceden elimizde kalan gelir makbuzlarını yönetim kurulu kararı alarak iptal edip arşive kaldırdık.Bu Makbuzların iptali için ayrıca Genel kurul kararı gerekirmi.İyi Çalışmalar.    Cevap: Bu konuda genel kurul kararı alınmasına gerek yok. 
 Soru Tarihi:2009-11-13 08:43:23   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:01:23

Soru: Birliğimize ait banka hesabına sehven bir şahıs 250,00-tl para yatırmıştır.O gün bankada işlem yaptırmadımız için daha sonraki gün böyle bir paranın yattığını gördük.fakat şahsın kendisine ulaşamıyoruz.doğal olarak muhasebe programındaki banka mevcudu ile hesapta bulunan para mitarı birbirini tutmuyor.Nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor.iyi çalışmalar...    Cevap: Yatan bu parayı kayıt altına almalısınız. yapacağınız kayıt ise; 102-bankalar hs. 250,00 336-Diger çeşitli brç. 250,00 sehven yatan meblağ ilgili bulunarak para iade edildiğinde 336 hesaptan çıkış yapmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-11-16 09:21:25   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:03:57

Soru: kanun gereği kasa defteri tutmak zorundayız. kasa defterini bilgisayardan döktürsek olurmu yoksa illaki elimizdemi tutmamız gerekiyor    Cevap: Kasa defterini bilgisayardada tutabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-16 09:30:35   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:04:52

Soru: Bilindiği gibi ocak, şubat ve mart aylarında odalar seçimlerini yapacaklardır. oda başkanımız seçimi ocak ayının ilk haftasında yapmak istemektedir. Fakat seçimde bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması gerekmektedir. 2010 yılında yapılacak olan genel kurullarda okunacak olan bilanço, gelir ve gider tabloları 2009 yılının tamamını kapsamalı mı yoksa 01.01.2009-30.11.2009 tarihli bir bilançoyu sunabilirmiyiz. teşekkür ederim.    Cevap: Bir sorunla karşılaşmamak için doğru olan 2009 yılının tamamını kapsamasıdır. 
 Soru Tarihi:2009-11-17 15:31:08   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:06:32

Soru: çalışma yılını ve pirim gün sayısını dolduran personole vede yaştan dolayı emekliliği bekleyene işten ayrılmadan kıdem tazminatı ödenebilirmi    Cevap: Bu koşullardaki bir kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için işten ayrılması gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-11-17 20:09:14   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:15:35

Soru: ODAMIZ ADNA KAYITLI OLAN DEMİRBAŞLARIN AMORTİSMANINI AYIRMAK İSTİYORUM FAKAT DEMİRBAŞLAR AYRINTILI OLARAK MUHASEBE PROĞRAMINA İŞLENMEMİŞ ESKİDEN BERİ ANA HESAPLARDA GÖRÜNÜYOR. MESALA MOBİLYALAR VE MEFRUŞAT, BÜRO MAKİNALARI. DİĞER DEMİRBAŞLAR DİYE 3 GRUPTA TOPLANMIŞ BUNU DÜZELTMENİN YOLU VARMI? TOPLU OLARAK AMORTİSMAN AYIRABİLİRMİYİM? ÖNCEKİ YILLARDADA HİÇ AMORTİSMAN AYRILMAMAMIŞ 5362 SAYILI KANUN GEREĞİDE AYRILMAYABİLİRMİŞ. BEN YENİDEN DEĞERLEME VE AMORTİSMAN AYIRMAK İSTİYORUM. NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR.    Cevap: esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları mevzuatında amortisman ayrılması zorunlu değil. Ancak amortisman ayrılması varlıkların gerçek durumunu ve değerini görmek açısından gerekli. Bu konuda yapmanız gereken şey, öncelikle varlıkların gerçek durumunu(fiilen bulunup bulunmadığı, kullanılıp kullanılmadığı vb.) tespit ettikten sonra değerleme günündeki rayiç bedelleri üzerinden kayıt altına almak ve amortisman ayırmaktır. 
 Soru Tarihi:2009-11-18 11:41:20   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:21:38

Soru: Sayın yetkili; sormak istediğim soru şu odada çalışan bir personelin veya genel sekreterin geçmiş yıllara ait kıdem tazminatını işten çıkarmadan kısmi olarak ödeme yapılabilirmi diyelimki 10 yıllık çalışmasının 5 yıllığının verilmesi gibi.vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.    Cevap: Mülga 1475 sayılı kanun'un yürüklükte olan 14. maddesinde kıdem tazminatı ödenmesinin koşulları sayılmıştır. İlgili yasada kısmi olarak ödeme bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-11-18 16:50:37   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:23:39

Soru: Basit Usul fiş-fatura satarken Odaların kar marjı nedir?    Cevap: En fazla %50'dir. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 11:57:51   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:37:40

Soru: 5362 SAYILI YASAYA GÖRE OCAK AYINDA BAŞLAYAN ODA SEÇİMLERİNİN OCAK AYININ KAÇINDAN İTİBAREN YAPILMASI GEREKİR.HAZİRUN LİSTESİNİN 15 GÜN ÖNCE E-ESNAF VERİ TABANINDA YAYINLANMASI GÖZÖNÜNE ALININCA OCAK AYININ İLK HAFTASI SEÇİM YAPMAK YASALARA UYGUNMUDUR.YA DA ARALIK 15 GİBİ KAPANIŞ YAPILIP OCAK AYININ İLK HAFTASI SEÇİM YAPILABİLİR Mİ?SAYGILARIMLA    Cevap: Sorun yaşamamak için yapılması gereken 31/12/2009 tarihinde hesapların kapatılması ve 15 günlük sürenin gözönünde bulundurularak genel kurul tarihinin saptanmasıdır. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 12:41:25   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:40:16

Soru: MRB..BAKANLIK TEMSİLCİSİNE ÖDENEN ÜCRETLER GENEL KURUL ANINDAMI ÖDENİR HAFTA SONU GENEL KURUL OLUNCA BU ÖDEME İÇİN KASADA PARA BULUNDURMAKMI LAZIM YADA GENEL KURUL GEÇİNCEMİ TAKİP EDEN MESAİ GÜNÜNDEMİ ÖDENİR    Cevap: Genel kurul anında ödenecek diye bir zorunluluk yok. Hafta sonu için kasada para bulundurarak ödeme yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-19 18:47:00   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:42:04

Soru: Bilindiği üzere odaların genel kurulları Ocak-Şubat-Mart ayında yapılacaktır. Oda Başkanlarımız seçimlerini Ocak ayının ilk haftasında yapmak istemektedirler. Benim sorum. Genel kurula sunulacak olan 2006-2007-2008-2009 yılına ait mali tablolardan 2009 yılı olanı tam takvim yılını mı içermesi gerekiyor? Genel kurul kararı genel kuruldan 20-30 gün evvel alınacağından 2009 yılı için hazırlayacağımız bilanço 01.01.2009 ile 10.12.2009 tarihlerini kapsayacağından bu şekilde bir bilanço yapmamız mümkünmüdür? yoksa odalar 2009 yılı hesaplarını kapattıktan sonra mı genel kurul kararını alacaklar? Bu şekilde olursa genel kurullar Ocak ayının sonunda mı yapmamız gerekecek? Birde bununla ilgili sorularımı TESK hangi birimi ile görüşmem gerek?    Cevap: Bu konudaki sorulara daha önce cevap verilmiştir. Tesk hızlı cevap sistemine bakarsanız bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-20 14:26:40   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:43:51

Soru: Halen Esnaf odasında memur olarak görevliyim.Ocak 2010'da doğum iznine ayrılmayı düşünüyorum.(Aralık 2009 sonu itibari ile Şubat 2010 sonuna kadar rapor almak sureti ile)raporlu olduğum dönemler içerisinde maaaş ve ikramiye ödemelerim tarafıma ödenebilir mi?Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim...    Cevap:  
 Soru Tarihi:2009-11-25 11:51:33   Cevap Tarihi:2009-12-03 11:40:18

Soru: 2005 yılında yapılan genel kurul toplantısında 2006 yılı için tahmin bütçe oluşturuldu. onaylandı. bu tahminibütçede 2007-2008-2009 yılları için tüfe oaranında artırılacak ibaresi geçti ayrı ayrı tahmini bütçe onaylatılmadı.2008 yılında 2007-2008-2009 yıllarına ait tahmini bütçe hazırdık yönetim tarafından onaylattık bu tahmini bütçeleri 2010 seçimlerind egenel kuruldan onaylatalım birde kesin hesaplarda 2010 şubat ayında seçimi yaparsak 2010 yılı bir aylık kesin hesap onaylatılacak mı?    Cevap: 2005 yılının genel kurula sunulamayan raporları ile 2006-2007-2008-2009 yıllarına ait raporların genel kurula sunulması gerekir. 2010 yılına ait bir aylık raporları zorunlu olmamakla birlikte isterseniz genel kurula sunabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-11-25 14:20:35   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:47:21

Soru: 2010 YILINDA YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISINDA SUNULACAK OLAN TAHMİNİ BÜTÇELERİ 2009 YILI ENFLASYON ORANINDA ARTIRARAK MI HESAPLIYCAZ BİRDE 2010 YILI İÇİN TAHMİNİ BÜTEYİ YAPIP 2011-2012-2013 YILLARI İÇİN ARTIŞIN NASIL OLACAĞINI BU HAZIRLANAN BÜTÇEDE BELİRTEREK YIL BİTTİKÇE Mİ HAZIRLIYCAZ YOKSA 4 YIL İÇİNDE HAIZRLAYIP GENEL KURULA SUNULACAK MI?BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ TŞK EDERİM.    Cevap: 2010 yılı tahmini bütçesini hazırlarken gerçeğe en yakın şekilde hazırlamalısınız. 2009 yılı enflasyon rakamını kullanmak zorunda değilsiniz. genel kurula sunulacak 2010 yılı tahmini bütçesinin 2011-2012-2013 yıllarında ne ölçüde artırılacağına 2010 yılında yapılacak genel kurulda karar verilmelidir. 4 yıl için ayrı ayrı tahmini bütçe yapılmasına gerek yoktur. 
 Soru Tarihi:2009-12-01 16:07:45   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:52:28

Soru: 2010 YILINDA YAPILACAK OLAN GENEL KURULDA GÜNDEM MADDELERİNDEN BİLANÇO,GELİR GİDER HESAPLARININ OKUNMASI VE MÜZAKERESİ YER ALMAKTADIR.BU MADDEYİ HAZIRLARKEN YILLAR YAZILACAK MI 2005-2006-2007-2008-2009 BİLANÇOSU GİBİ.TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR    Cevap: gündemde yılların belirtilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak belirtilmesinde de bir sakınca yoktur. 
 Soru Tarihi:2009-12-02 11:07:41   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:54:43

Soru: ÖNCELİKLE BU ÇALIŞMANUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM.BENİM SORUM MESLEKİ EĞİTİM BİRİMİNE ÖDENEN ÜCRETLERİN,BU BİRİM İLE İLGİLİ HARCAMALARIN VE YIL SONUNDA KARŞILIK AYRILAN KATILIM PAYLARININ KARŞILIK AYIRMA VE KAT.PAY.ÖDEMELERİ MUHASEBE KAYITLARINI HES.KODLARI İLE BİLGİLENDİREBİLİRMİSİNİZ    Cevap: Sorunuzla ilgili olarak Tesk hızlı cevap sisteminde daha önce yer verilmiştir. incelemeniz durumunda bulunabilecektir. 
 Soru Tarihi:2009-12-02 15:54:34   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:57:34

Soru: BİRLİĞİMİZİN ÇOK ÖNCEKİ YILLARDAN TESK TEN ALMIŞ OLDUĞUMUZ BAZI EVRAKLAR UYGULAMADAN KALKTIĞINDAN SATIŞINI YAPAMIYORUZ VE MEVCUT STOĞUMUZDA GÖRÜNÜYOR BU STOĞUMUZU NASIL ERİTİRİZ MUHASEBE KAYDI İLE İLGİLİ YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ.TEŞEKKÜRLER    Cevap: Yönetim kurulu kararına dayanarak, kullanmadığınız stok için karşılık ayırmak suretiyle yok edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-02 16:02:27   Cevap Tarihi:2010-01-05 18:59:09

Soru: BİRLİK MUHASEBE PERSONELİYİM.ODA VE BİRLİKLERİN MALİ MÜŞAVİR BULUNDURMA ZORUNLULUĞU OLMADIĞINI BİLİYORUZ SGK YA İNTERNETTEN GÖNDERİLECEK BİLDİRGE İLE İLGİLİ ŞİFRE MALİ MÜŞAVİR ŞARTI ARANMAKSIZIN VERİLİRKEN VERGİ DAİRESİNDE SADECE MUHTASAR BEYANNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ ŞİFRE BAŞ VURUMUZ KABUL EDİLMEDİ MALİ MÜŞAVİR İLE ANLAŞMALISINIZ DİYE BU UYGULAMA ESNETİLEMEZ Mİ ACABA KURUMUNUZUN ÇALIŞMALARI VAR MI?BİLGİLENDİREBİLİRMİSİNİZ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.    Cevap: Vergi mükellefiyetiniz bulunmadığı için böyle bir zorunluluğunuzda yok. Vergi dairesi ile bu konuyu görüşmeniz gerekli. 
 Soru Tarihi:2009-12-02 16:30:27   Cevap Tarihi:2010-01-05 19:02:07

Soru: Üye aidat borçlarını vadeli çek alarak tahsil edebilirmiyiz . Bunun muhasebe kaydını nasıl gerçekleştirebiliriz. Teşekkür ederim , iyi çalışmalar    Cevap: Aidat alacakları için çek alabilirsiniz. muhasebe kaydı: 101- Alınan çekler hesabına borç, karşılığında aidatları takip ettiğiniz hesaba alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2009-12-02 17:48:14   Cevap Tarihi:2010-01-05 19:04:52

Soru: 2010 yılı başında genel kurulumuzu yaplıcak 2005-2006-2007-2008-2009- yıllarına ait bilonçolarımızı hazırladık yalnız 2010 yılına ait 1 gün dahi olsa bilanço hazırlanması gerektiği doğrumudur.cevabınız şimdiden teşekürler.    Cevap: Hayır böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2009-12-03 12:30:04   Cevap Tarihi:2010-01-05 19:06:05

Soru: 100 lira net harcırah alan görevli- nin harcırah bordosu nasıl hesaplanır?    Cevap: Vergi matrahına yemek, konaklama gibi fiili giderlerin giderlerin ödenip ödenmemesine göre değişmektedir. Yapılan hesaplamada bu fiili giderlerin ödenmediği ve vergi matrahının %15 muafiyetin 37,50_tl olduğu düşünülerek yapılmıştır. Brüt harcırah :111,81 gelir v. muafiyeti : 37,50 gelir v. matrahı : 74,31 gelir vergisi : 11,14 damga vergisi : 0,67 kesintiler toplamı : 11,81 net ödenen :100,00 
 Soru Tarihi:2009-12-03 14:58:51   Cevap Tarihi:2010-01-05 19:17:08

Soru: İYİGÜNLER BİRLİĞİMİZDEN ALDIĞIMIZ GELİR MAKBUZLARINI -FATURA FİŞ VS. 2007 YILINDAN BU YANA ZİMMET DEFTERİNE İŞLENMEMİŞ ŞİMDİ BUNLARI GERİYE DÖNÜP İŞLENMESİMİ YOKSA BUGÜNDEN İTİBARENMİ İŞLENMESİ LAZIM TEŞEKKÜRLER    Cevap: Üst kuruluştan alınan bu tür evraklar zimmet defterine değil kıymetli evrak defterine kaydedilmesi gerekir. geçmişe yönelik olarak bunları kayıt altına alabilerseniz alınız. alamassanız bugünden itibaren almaya başlayınız. 
 Soru Tarihi:2009-12-07 11:51:01   Cevap Tarihi:2010-01-06 10:16:04

Soru: TESK MUHASEB PROGRAMINDAN 2007-2008 BİLANÇOLARINI ALMAK İSTİYORUM. ANCAK KAPANIŞ FİŞİ HAZIRLANDIĞINDAN VE DEFTERLER YAZILDIĞINDAN BİLANÇO VE GELİR TABLOSU SIFIR ÇIKMAKTADIR. OLAĞAN GENEL KURULUDA SUNMAK ÜZERE GEÇMİŞE DÖNÜK BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINI NASIL ALABİLİRİM?    Cevap: Kapanış işlemlerini silerek tekrar alabilirsiniz. Fakat bu sakıncalı olabilir. Çünkü aynı fişleri aynı açıklamalarla tekrar girmeniz gerekir. Bunun yerine kapanış fişlerinden yararlanarak manuel ortamda düzenlemeniz daha iyi olur. 
 Soru Tarihi:2009-12-08 13:25:16   Cevap Tarihi:2010-01-06 10:19:30

Soru: ESNAF VE SANATLARLAR ODASINDA SSK LI OLARAK ÇALIŞAN MALİ MÜŞAVİR KİŞİ BASİT USÜL BEYYANNAMELERİNİ GÖNDEREBİLİRMİ BUNUNLA İLGİLİ E-BEYANNAME ŞİFRESİNİ NASIL ALMASI GEREKİR.    Cevap: İlgili vergi dairesinden şifre alarak bu beyannameleri gönderebilir. 
 Soru Tarihi:2009-12-08 15:10:50   Cevap Tarihi:2010-01-06 10:20:56

Soru: bizim ödediğimiz aidatlar,fiş fatura bedelleri diğer belde ve ilçe odalarından neden daha fazla ?bu bedelleri konfederasyon belirliyorsa eğer neden bazı odalarda az da biz de fazla.teşekkür ediyorum şimdiden    Cevap: Bu konuda ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ile görüşmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-12-09 23:42:35   Cevap Tarihi:2010-01-06 10:22:16

Soru: Odamız 2005 ve 2006 Yıllarında Gelir Gider Defteri Tuttuğundan Dolayı Bu Dönemlere ait sadece Gelir tabloları vardır. 2010 Yapılcak Genel kurul Öncesi Gelir tabloları yeterlimidir yoksa Bu Dönemlere ait Bilançoların olmasıda gereklimidr.    Cevap: Gelir talosunun yanında, ilgili dönemdeki mevcutların,alacakların,borçlarında gelir tablosuna ek olarak verilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-12-10 10:23:15   Cevap Tarihi:2010-01-06 10:24:20

Soru: 2010 yılında yapılacak seçimlerde hazırlanacak olan tahmini bütçelere konfederasyon sitesinde bir tane örnek hazırlayarak yayaınlar mısınız?    Cevap: Tahmini bütçe örneği esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları muhasebe yönetmeliğinde bulunmaktadır. İlgili yönetmeliğe tesk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-11 09:43:26   Cevap Tarihi:2010-01-06 10:26:38

Soru: Genelkurulda alınan tahmini bütçe kararı nasıl hazırlanır?Önceki seçimlerde bemden önceki genel sekreter biryıl önceki bütçenin %10 kadar diye sonradan gelen yıllara da artışlı %10 kadar kararı almış doğrumudur?Örnrği varmıdır gönderebilirmisiniz.Teşekkürler. Faks:03326415598    Cevap: Tahmini bütçe örneği esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları muhasebe yönetmeliğinde bulunmaktadır. İlgili yönetmeliğe tesk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bütce artışının ne oranda olacağına genel kurul karar verir. %10 diye karar vermişse bu uygulanır. 
 Soru Tarihi:2009-12-14 23:16:43   Cevap Tarihi:2010-01-06 10:28:58

Soru: Şirket karar defteri dışında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Karar Defteri" olarak(üretim işletmeleri için), ayrı bir karar defteri(noter onaylı) zorunlumu dur? Teşekkür ederim.    Cevap: İş kanunu mevzuatında böyle bir defter zorunlu değildir. 
 Soru Tarihi:2009-12-15 10:35:17   Cevap Tarihi:2010-01-06 10:40:54

Soru: oda genel sekreteri kendi isteği ile işten çıkarsa tazminatını alabilirmi.    Cevap: Kendi isteği ile ayrılan çalışanlara kıdem tazminatı ödenmez. 
 Soru Tarihi:2009-12-15 15:25:15   Cevap Tarihi:2010-01-06 10:43:13

Soru: odamıza araç satın almak istiyoruz ötv ve kdv den muaf mı aynı zaman da yıllık vergiden de muaf mı    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları adına tescil edilen araçlar bu vergilerden muaf değildir. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 14:16:23   Cevap Tarihi:2010-01-06 11:12:45

Soru: ben aydın ili umurlu beldesinde oturan bir esnafım.bizler umurlu esnaf odasından fişleri 2.50 lira ,faturaları 5.50 liradan alıyoruz .başka beldelerde ,başka ilçelerde fişler-faturalar daha düşük bedellerle satılıyor.belde olarak biz 3.gruba girdiğimiz için bizler en az bedelle almamız gerekmez mi...bu fişlerin bedellerinin en az ve en üst limiti ne olmalı ? yine sizin sitenizden öğrendiğim kadarıyla fişler faturalar maliyet bedellerinin yüzde elli oranında fark koyularak satılabiniyor.dolayısıyle bu fiş ve faturaların esnaf odasına maliyeti nedir merak ediyorum.KOCAMAN TEŞEKKÜRLER.............    Cevap: Bu belgelerin en üst limitleri; Fatura :7,87-TL Fiş :3,37-TL'dır. Sizin bağlı olduğunuz oda gibi, ilgili meslek kuruluşunun yönetim kurulu isterse bu fiyatların altında satabilir. 
 Soru Tarihi:2009-12-16 23:38:06   Cevap Tarihi:2010-01-06 11:20:55

Soru: olağan genel kurulumuz için bilançoları yönetim kuruluna imzalatacağım fakat 2005 yılında yönetime seçilen üyelerden istifa edenler oldu yönetimde bulundukları dönemleri kendilerinemi imzalatmam gerekli bu konuda bilgi verirmisiniz.    Cevap: Raporları şu an mevcut olan yönetim kurulu üyeleri imzalamalı. 
 Soru Tarihi:2009-12-17 11:41:35   Cevap Tarihi:2010-01-06 11:22:29

Soru: BİRLİĞE ÖDEYECEĞİMİZ BİRLİK KATILIM PAYININ TAHAKKUKUNU NASIL YAPACAĞIM. HANGİ HESAPLARI KULLANACAĞIM. ÖRNEKLE AÇIKLARMISINIZ.    Cevap: Bu konuda TESK HIZLI CEVAP sisteminden daha önce yanıt verilmiştir. Hızlı cevap sistemine bakabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-18 11:22:03   Cevap Tarihi:2010-01-06 11:59:50

Soru: 2010 Yılında yapılacak olan Genel Kurula 2009 yılı bilançosu sunulacakmı?    Cevap: Evet sunulacak. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 09:57:46   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:01:26

Soru: İyi günler genel kurul da 2010.2011.2012.2013 yılı gelir gider ve tahmini bütcelerimi hazırlayacağız.bütce hazırlamak için her hangi bir örnek formu varmı.yardımcı olursanız sevinirim.    Cevap: Genel kurula 2010 yılı tahmini bütçesi sunulur ve bir dahaki genel kurula kadar bu bütçenin ne oranda artırılacağınada 2010 yılında yapılan genel kurulda karar verilir. Bu konuda ki örneği esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları muhasebe yönetmeliğinde bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 16:47:32   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:10:58

Soru: MRB..BAKANLIK TEMSİLCİLERİNE ÖDENECEK ÜCR.KANUNDA ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN ONDA BİRİ DER..NET ASGARİ ÜCRETİN HESABINDA AGİ TUTARI DAHİL EDİLECEKMİ?TEŞEKKÜRLER-AYRICA BAKANLIK TEMSİLCİSİ İSTEĞİ HALİNDE ODA PERSONELİ GÖREVLENDİRMESİNİ ODA BAŞKANINDAN İSTER DENİLMEKTE OLUP BU İSTEK GENEL KURUL TUTANAĞINA GEÇİRİLMELİMİDİR?TEŞEKKÜRLER    Cevap: Bu konuda Konfederasyon tarafından yapılmış genelgelere bakınız. 
 Soru Tarihi:2009-12-22 20:19:48   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:12:48

Soru: birlik ve konfederasyona ödememiz gereken katılım payı ve eğitim payının tahakukunu nasıl yapmam gerekiyor.hangi hesapları kullanmam gerekiyor.örnekle açıklarmısınız) yine oda hesabına yatması gereken oda kayıt ücretini birlik eğitim payı alacağı olduğu için hesabımıza yatırmadı bunun için nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor. örnekle açıklarmısınız? Soruma acilen cevap verirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkürler.    Cevap: Katılım ve eğitim payı tahakkukları konusunda TESK HIZLI CEVAP sisteminde daha önce cevap verilmiştir. Konu ile ilgili olarak tesk hızlı cevap sistemine bakınız. Kayıt ücreti konusunu ise birliğinizle görüşmenizde fayda var. 
 Soru Tarihi:2009-12-23 13:59:10   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:17:58

Soru: mrb. 2010 genel kurulunda sadece 2010 tahmini bütçesi mi okunacak ?    Cevap: 2010 Genel kuruluna 2010 yılı tahmini bütcesi sunulacak. Diğer yıllarda ne oranda artacağınada bu genel kurulda cevap verilecek. 
 Soru Tarihi:2009-12-23 14:36:26   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:19:19

Soru: İyi günler 2010 yılında yapılacak genel kurula 2010.2011.2012.2013 yılına ait tahmini bütcelerimi hazırlayacağız.bilgi verirseniz sevinirim.    Cevap: Konu ile ilgili olarak TESK HIZLI CEVAP sistemine bakınız. 
 Soru Tarihi:2009-12-24 11:13:00   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:20:03

Soru: 2005 2006 yıllarında gelir-gider hesabına göre blanço tuttuk.2007,2008,2009 yıllarında tekdüzen hesabına göre tuttuk.2010 yılında y.k.k ile gelir-gider hesabına göre muhasebe tutacağız.2010 yılında genel kurulda blanço bilgilerini gelir-gider hesabına göre müzakereye açabilirmiyiz.    Cevap: Geçmiş yıllarda tuttuğunuz muhasebe sistemine göre müzakere edilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-12-24 14:05:26   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:22:04

Soru: işyeri açmak istiyorum herhangi bir gelirim yok çalışmıyorum ama ufakta olsa birikimim var hangi banka bana kredi verir    Cevap: Bu hususu bankalarla görüşmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-12-25 14:29:27   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:22:52

Soru: Odamız adına bankadan post makinası alıp kullanabilirmiyiz. tşk iyi çalışmalar    Cevap: Kullanabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak Tesk genelgelerine bakınız. 
 Soru Tarihi:2009-12-28 10:08:12   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:23:39

Soru: 2005 YILINDA SEÇİMLERDE 31/09/2005 TARİHİNE KADAR OLAN BÜTÇELER OYLANMIŞTI.2010 YILINDA YAPILACAK OLAN SEÇİMLERDE 2005 YILININ KALAN 3 AYLIK BİLANÇOSUMU OYA SUNULACAK YOKSA YIL 2005 YILI OCAK AYI İTİBARİYLEMİ TEŞEKKÜRLER    Cevap: 2005 yılının tamamını sunmanız daha doğru olacaktır. 
 Soru Tarihi:2009-12-31 17:27:56   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:24:44

Soru: mrb..31.12.2009 tarihli genelgede bakanlık temsilcisi ücrettlerini belitmişssiniz.bu ücretler üzerinde gelir vergisi ve damga vergisimi kesilecek yada sadece damga vergisimi kesilecek?    Cevap: Hem gelir hemde damga vergisi kesilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2009-12-31 23:34:16   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:25:30

Soru: tek düzen muhasebe programını bilgi ve personel eksikliğimizden dolayı kullanmak istemiyoruz. 2010 yılı için gelir gider defterini aldık ve notere tasdik ettirdik bir de kasa defteri kullanmazmız gerekecekmi bir de kusura bakmayın yeni başladım göreve bu gelir gider defteri her belgede yazılacakmı yoksa gün ititbari ile mi yazılacak    Cevap: Kasa defteri tasdik ettirerek kullanmanız zorunlu. Gelir gider defterine tüm belgeleri işlemeniz gerekli. 
 Soru Tarihi:2010-01-04 10:22:35   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:27:36

Soru: DAHA ÖNCEDE 2 KERE SORUMU YAZMAMA RAĞMEN CEVAP VERMEDİNİZ.LÜTFEN BU SEFER CEVAP VERİNİZ.2010 YILINDA YAPILACAK GENEL KURULLARDA 2005 YILINA AİT BİLANÇOLARINI HANGİ DÖNEME GÖRE HAZIRLAYACAĞIZ 01/01/2005 31/12/2005 DÖNEMİMİ YOKSA 01/10/2005 31/12/2005 DÖNEMİMİ?????    Cevap: Bu konu ile ilgili olarak TESK HIZLI CEVAP sistemine bakınız. 
 Soru Tarihi:2010-01-04 18:44:10   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:28:32

Soru: Tahmini bütçede ücretleri Brüt üzerinden mi yoksa Net üzerinden mi göstermeliyiz? Eğer Net üzerinden gösterirsek yaptığımız tahmini bütçelerin Gelir Stopaj, Damga Vergisi ve SSK kesintileri ne şekilde değişecektir ?    Cevap: Tahmini bütçede ücretler, huzur hakları ve yolluklar net üzerinden gösterilmeli ve genel kuruldan geçirilmeli. vergi ve sosyal güvenlik primleri ayrıca kayıt altına alınmalı. 
 Soru Tarihi:2010-01-05 11:01:31   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:30:46

Soru: Yılsonu defterleri kasa defteri,yevmiye defteri-defteri kebire noter tarafından kapanış tasdiği yaptırılacakmı.Bu konuda bilgi verebilirmisiniz.    Cevap: Meslek kuruluşları mevzuatında kapanış tasdiki zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-01-05 15:40:10   Cevap Tarihi:2010-01-06 12:33:24

Soru: bir ay içinden birden fazla toplantı sonucun da doğan yönetimkurulu huzur hakkı için ayrı ayrı AGİ uygulanması mı gerekir yok sa ayda sadece 1 defamı AGİ ödenir.?    Cevap: İlgilinin alabileceği aylık AGİ tutarı gözönünde tutularak(bu tutar geçilmemek şartıyla)her huzur hakkı için ödenmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-01-08 20:07:08   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:03:15

Soru: 30198 1951 53 54 55 56 tahkuk    Cevap: Ne sorduğunuz tam olarak anlaşılmıyor. Daha açık sorarsanız en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 01:13:41   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:04:24

Soru: odamıza ait aracın trafik cezası odamıza ait giderlere işlenebilirmi    Cevap: Bu tür cezalar oda bütcesinden ödenemez. Cezaya muhatap olan ilgili kişiden tahsil edilmeli. 
 Soru Tarihi:2010-01-11 09:08:15   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:05:24

Soru: TESK MUHASEBE PROGRAMIM ESKİ VERSİYON OLUP,YENİSİ İLE NASIL GÜNCELEYEBİLİRİM.TESK. ANA SAYFA MENÜSÜNDE İŞLEMLERİN NASIL YAPILACAGI İZAH EDERMİSİNİZ.    Cevap: Bu konu ile ilgili olarak Atılım bilgisayarla görüşmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-01-12 15:17:31   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:06:16

Soru: seçimlerde tahmini bütçe nasıl yapılacak ve sadece 2010 yılı içinmi yoka 2013 yılına kadarmı yapılacak    Cevap: Tahmini bütceler 2010 yılı için yapılacak,diğer yıllarda nasıl uygulanacağına, 2010 yılında yapılan genel kurulda karar verilecek. 
 Soru Tarihi:2010-01-14 14:59:55   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:07:57

Soru: 2007 ve sonrası için bilançoya geçen odalar da fatura fiş basılı evrak alındığında satıldığında kayıt düzeni nasıl olacak.Ayrıca 2006 dan devreden işçi ssk ve ödenecek vergi nasıl kaydedilecek    Cevap: Basılı evrak alındığında 153-Ticari mallar hesabına borç yazılacak. Hesap dönemi sonlarında satılan malın maliyeti çıkarılarak 621 hesaba borç, ticari mallar hesabına alacak yazılacak. 2006 yılından devreden sgk primlerini 361 hesaba, vergileri ise 360 hesaba alacak yazmalısınız. 
 Soru Tarihi:2010-01-14 17:25:29   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:10:59

Soru: İyi günler 2005 yılı genel kurulda başkan maaşı asgari ücretin bürütünü net olarak ödenmesi diye geçmiş.genel kuruldan bu durumda asgari geçim indirimini de ayrımı yansıtacağız yoksa sadece asgari ücreti bürütünü net olarakmı ödemek gerek asgari geçim indirimini ödemeyeceğiz mi.cevap verirseniz sevinirim.    Cevap: Asgari geçim indirimini ayrıca ödenmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-01-15 15:26:41   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:11:59

Soru: Oda üye sayımız 300 dolayısıyla başkanımıza ücret bordrosu düzenlerken bir asgari ücret üzerinden net ve asgari geçim indirimi ekleyerek bordro düzenliyoruz ayrıca başkanımız ssk emeklisi ve maliye kayıtlı çalışıyor ücret bordrosu düzenlerken gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisinden başka sgk veya sgdp adı altındada başka kesinti olacakmı birde ayın onbeşinde personelle beraber başkanada ücret bordrosu düzenliyoruz bu doğrumu teşekkürler.    Cevap: Başkana ödenen ücretten vergilerin dışında herhangi bir sgp kesilmez. maaşları ayın onbeşinden onbeşine ödüyorsanız yaptığınız işlem doğru. 
 Soru Tarihi:2010-01-15 23:11:01   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:14:34

Soru: 2005 VE 2006 YILLARINDA GELİR-GİDER HESABINA GÖRE DEFTERLERİ TUTTUK. 2007-2009 YILLARINDA İSE TESK MUHASEBE PROGRAMINA GÖRE BİLANÇO USULÜ MUHASEBE TUTTUK. 2010 YILINDA TEKRAR GELİR GİDER HESABINA GÖRE MUHASEBE TUTABİLİR MİYİZ? 2006 YILINDAN KALAN GELİR GİDER DEFTERİNE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDEBİLİR MİYİZ? TEŞEKKÜRLER.    Cevap: 2010 yılında tekrar gelir gider defteri tutabilirsiniz. 2006 yılından kalan deftere devam edemezsiniz. Yeni defter tastik ettirmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-01-16 17:51:34   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:16:14

Soru: 2009 hesaplarını kapattım ve ocak ayında vereceğim stopaj beyannamesinde asgari geçim indirim çok olduğundan sorun çıkıyor.genel kurulum olduğundan hesaplarımı üst kuruluşa gönderdim ve e bakanlık sayfasındada yayınlandı.2010 yılı içinde yapacağı işlemlarde bunu düzeltmemin imkanı varmı.    Cevap: AGİ ile ilgili sorun nedir? Tam olarak açıklarsanız en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2010-01-17 11:56:47   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:18:42

Soru: 2007-2008 ve 2009 yılları için denetim kurulunun genel kurula sunacağı hesap raporları tekdüze hesabına göre gelir-gider ve bilanço olaçak fakat denetim kurulu üyelerimize eski sistemdeki gibi hazırladığımı hesap raporundaki gibi net gelir ve gider olarak yazmak isterse ne yapmamız lazım.örnek eskiden 10 tl gelir 9 tl gider diyerek anlatıyorduk. fakat bu tekdüzede ödenecekler borçlar çıktığı için ve demirbaş gider olarak çıkmadığuı için bizde anlatmakta güçlük çekiyoruz.en kısa zamanda bilgi verirseniz sevinirim.    Cevap: Gelir tablosunun geçmiş yıllardaki gelir tablosundan bir farkı yok. 2005 yılında yapılan genel kurula sunduğunuz tahmini bütçedeki kalemler yer alacaktır. Borç ve alacaklarınız ise bilancoda görülecektir. Denetim kurulu raporunu ise denetim kurulu istediği gibi verebilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-17 14:30:56   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:23:11

Soru: 2010 YILINDA TEKRAR GELİR GİDER DEFTERİ TUTMAK İSTİYORUZ. 2006 YILINDAN KALMIŞ OLAN GELİR GİDER DEFTERİNE DEVAM EDEBİLİR MİYİZ? TEŞEKKÜRLER.    Cevap: Yeni defter tasdik ettirmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 09:18:47   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:23:47

Soru: TESK MUHASEBE PROGRAMINI ODAMIZDAKİ BİLGİSAYARDA KULLANIYORUZ.MUHASEBECİMİZ BU YIL DEĞİŞECEK. MEVCUT PROGRAMI BİR BİLGİSAYARDAN DİĞERİNE TRANSFER EDEBİLİYOR MUYUZ ? ŞİMDİEN TEŞEKKÜRLER    Cevap: Proğramı başka bir bilgisayara aktarabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-01-18 11:21:39   Cevap Tarihi:2010-01-19 16:24:33

Soru: 2004 yılıda işyerimi kapatım iligili vergi dairesiile işlemlerimi yaptım fatat 4 yıl sonra faliyette olmadığım yıllar için aidatlarımın ödenmsi isteniyor bunu için ne yapmalıyım    Cevap: Vergi dairesinden ilişiğinizi kestiğinizde, Bağlı olduğunuz odadanda kaydınızı sildirmeniz gerekirdi. Bu konuda kayıtlı olduğunuz oda veya odanın bağlı olduğu birlik ile irtibata geçmeniz gerekir.  
 Soru Tarihi:2010-01-18 20:12:51   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:11:00

Soru: KULLANMAKTA OLDUĞUMUZ TEK DÜZEN MUHASEBEDEKİ SÜREKLİ KAĞITLAR ELİMİZDEKİ YENİ ÇIKAN YAZICILARA UYMUYOR.DEFTERLERİ YAZDIRIRKEN SORUN YAŞIYORUM.KONFEDERASYONDAN ALINAN SÜREKLİ KAĞITLAR A4 KAĞIDI ŞEKLİNDE BASILAMAZMI.ÇÜNKÜ YAZICILARIMIZ YENİ SİSTEME GÖRE.BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM.    Cevap: Bu konuda, Konfederasyon tarafından gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-19 10:36:52   Cevap Tarihi:2011-01-27 06:53:00

Soru: 09.01.2010 tarihinde yapmış olduğumuz olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereği gündemin 11.maddesi "Aylık ücretler,huzur hakları,yolluk ve konaklama ücretleri" 5362 sayılı kanunun 56. maddesi kapsamında öngörülen sınırlar içerisinde kalınmak suretiyle" verilen önerge kabul edilmiştir.Buna göre yönetim kurulumuz ücretler,oturm ve huzur hakları üzerinde karar alınmak şartıyla ücretleri düzenleme yetkileri varmıdır?Teşekkür ederim    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının en yetkili organı olan Genel Kurul'un kararlarına aykırı olarak yönetim kurulunca bir düzenleme yapılamaz. Ancak aylık ücret veya huzur hakkı alan kurul üyeleri, bu ücret veya huzur haklarını almaktan feragat edebilirler veya genel kurulda geçen tutardan daha az alabilirler.  
 Soru Tarihi:2010-01-21 12:04:06   Cevap Tarihi:2011-01-27 07:02:00

Soru: 2010 YILINDA YAPILACAK OLAN SEÇİMLERDE TAHMİNİ BÜTÇELER VS.GİBİ KONULAR 2010-2011-2012-2013 YILLARI İÇİN Mİ YOKSA 2010-2011-2012-2013-2014 YILLARI İÇİN Mİ OLACAKTIR. KOLAY GELİN.    Cevap: 5362 sayılıkanun uyarınca seçimler 4 yılda bir yapıldığından tahmini bütce 2010-2011-2012-2013 yılları için uygulanacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-22 11:23:48   Cevap Tarihi:2011-01-17 16:10:00

Soru: tahmini bütçeye ek olarak bütçe notunu hazırlamak ve genel kuruldan geçirmwk mecburimidir. bütçe notunda başkan-başkan v-denetim kurulu ücretleri ve yönetim kurulu oturum ücretleri tahmini bütçede yzdığımız gibi mi? yoksa kanunun öngördüğü adgari ücret üzerindenmi?    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları muhasebe yönetmeliği'nin 90. maddesine göre; Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının bütçesi, gelir ve gider kısmı olmak üzere iki kısımdan ve bunlara bağlı kadro cetveli ile yönetim kurulu tekliflerinden oluşur. Bütçe notundan kastedilen yönetim kurulu teklifleri ise, bunun bütçenin ekinde olması gerekir. Başkan, başkan vekili ve denetim kuruluna ödenecek ücretler ile yönetim kuruluna ödenecek huzur hakları, 5362 sayılı yasada belirtilen azami hadleri aşmamak koşulu ile ilgili meslek kuruluşunun genel kurulunca kararlaştırılır.  
 Soru Tarihi:2010-01-22 13:30:05   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:52:00

Soru: odamızın seçimleri mart ayında yapılacak.2010 yılı bütçesini seçim öncesi 01/01/2010 tarihini kapsayacak şekilde seçim öncesi yapsak bir mahsuru varmı.yoksa tahmini bütçeyi ocak ayı içerisinde yapmak zorundamıyız.teşekkürler    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları muhasebe yönetmeliğine göre; Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının hesap dönemi takvim yılıdır. Takvim yılı, ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının son günü biter. Bu nedenle,tahmini bütçenin 01/01/2010-31/12/2010 dönemini kapsayacak şekilde yapılması gekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-01-25 16:10:59   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:57:00

Soru: personel maaşını 770.01 nolu hesabları borçlu 360 - 361 - 335 nolu hesapları alacak yaparak yapıyorum.Ama 770.01 nolu personel maaşı hali ile vergi ssk payı içinde olduğu için yüksek gözüküyor ve yönetim personel bu kadar mı maaş alıyor diyor bunu en minimum şekilde nasıl mahsup yapabilirim    Cevap: Yönetimin istediği personele ödenen net maaş tutarını görmek ise, 770.01 hesabının altına, her bir kalem için (personele ödenen net maaşlar, sgk primi,işsizlik sigortası primi, sgk işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı, gelir vergisi ve damga vergisi gibi) alt hesap açarak buradan takip edilebilir. 
 Soru Tarihi:2010-01-26 23:08:38   Cevap Tarihi:2011-03-01 07:02:00

Soru: odalar bilanço esasına göre defter tutmak zorundamıdır yoksa gelir gider defteride tutabilirmi    Cevap: 31 Aralık 2007 tarih ve 26743 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliğini 82. maddesinin birinci fıkrasında; aynen “ Bu yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterlerin kullanılması esastır. Ancak bu yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan odaların, birliklerin ve federasyonların bütçe ve personel durumları dikkate alınarak bunların hangilerinin gelir-gider defteri tutacaklarına Konfederasyon Yönetim Kurulunca karar verilir” şeklinde hükme yer verilmiştir. 2009 yılında Konfederasyon yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda bu konuda ki uygulama yetkisi Odaların yönetim kurullarına bırakılmış ve bu husus 24/04/2009 tarih ve 28 sayılı genelge ile bağlı kuruluşlara duyurulmuştur. Bu genelge doğrultusunda uygulama odaların yönetim Kuruluna bırakıldığından, yönetim kurulu kararı ile odalar gelir gider defteri tutabilirler. 
 Soru Tarihi:2010-01-27 10:51:29   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:49:00

Soru: sorum şu olucak odalarda seçim kararı alıp karar defterine işledikten sonra aday olan başkan ve yönetim kurulu seçim çalışması için yemektir hediyedir yada benzeri harcamalar yapabilirmi. şimdiden teşekkür ederim    Cevap: Başkan ve yönetim kurulları, oda bütçesinden, seçim sonuçlarına etki edecek harcamalar yapamazlar. Ancak ayrım yapmaksızın, o günün anısına delegelere ve davetlilere yemek ve hediyeler verebilirler.  
 Soru Tarihi:2010-01-28 00:13:33   Cevap Tarihi:2011-03-02 13:46:00

Soru: 23.01.2010 tarihinde yapılan seçimde genel kurulda başkan 5362 ncı maddes kapsamında öngörülen sınırlar içerisinde kalınmak suretıyle oonaylandı tahmin butcede 500 tl geçirildi odamızın durum yok şu anda ne yapmam gerek    Cevap: Tahmini bütçe de başkana ödenecek tahmini ücret 500,00-Tl olarak belirtilerek tahmini bütçe bağlanmış olsa dahi, Genel kurulca farklı bir rakam ödenmesi(yasal sınırları geçmemek üzere)karar altına alınmış ise genel kurulca karar altına alınan tutarın ödenmesi gerekir. Ancak odanın fiilen ödeme imkanı yoksa, doğal olarak herhangi bir ödeme yapılamayacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-28 09:41:22   Cevap Tarihi:2011-03-01 08:15:00

Soru: 23.01.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oda başkanına 5362 sayılı kanunun 56 ncı maddesi kapsamında öngörülen sınırlar içerisinde asgari ücret aylık çıktı. tahnini butçede 500 tl geçirdik.odamızın bütçesi yeterli degil ne yapmam gerek    Cevap: Tahmini bütçe de başkana ödenecek tahmini ücret 500,00-Tl olarak belirtilerek tahmini bütçe bağlanmış olsa dahi, Genel kurulca farklı bir rakam ödenmesi(yasal sınırları geçmemek üzere)karar altına alınmış ise genel kurulca karar altına alınan tutarın ödenmesi gerekir. Ancak odanın fiilen ödeme imkanı yoksa, doğal olarak herhangi bir ödeme yapılamayacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-01-28 09:45:31   Cevap Tarihi:2011-03-01 08:21:00

Soru: KIDEM TAZMİNATI BÜRÜTTENMİ ÖDENİR YOKSA NETTENMİ ÖDENİR BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ.    Cevap: kıdem tazminatı brütten ödenir. Fakat brütten ödenen tutar o yılki kıdem tazminatı tavanını geçemez. 
 Soru Tarihi:2010-01-29 14:28:34   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:34:00

Soru: ÇALIŞMAKTA OLDUĞUM ODADA GELİR-GİDER VE KASA DEFTERİ OLARAK MUHASEBE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ BU ODA MUHASEBELERİ İÇİN DOĞRUMUDUR YOKSA BİLGİSAYAR ORTAMINDA BİR MUHASEBE UYGULAMASI MI DAHA DOĞRU OLUR    Cevap: 31 Aralık 2007 tarih ve 26743 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliğini 82. maddesinin birinci fıkrasında; aynen “ Bu yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterlerin kullanılması esastır. Ancak bu yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan odaların, birliklerin ve federasyonların bütçe ve personel durumları dikkate alınarak bunların hangilerinin gelir-gider defteri tutacaklarına Konfederasyon Yönetim Kurulunca karar verilir” şeklinde hükme yer verilmiştir. 2009 yılında Konfederasyon yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda bu konuda ki uygulama yetkisi Odaların yönetim kurullarına bırakılmış ve bu husus 24/04/2009 tarih ve 28 sayılı genelge ile bağlı kuruluşlara duyurulmuştur. Bu genelge doğrultusunda uygulama odaların yönetim Kuruluna bırakıldığından, yönetim kurulu kararı ile odalar gelir gider defteri tutabilirler. Bununla birlikte, bilgisayar ortamında muhasebe uygulamasının daha sağlıklı yürütüleceği düşünülmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-01-29 14:48:58   Cevap Tarihi:2011-01-27 04:55:00

Soru: Odamız bünyesinde faaliyetimiz ile ilgili tahsilatlarımızda Kredi Kartı POS cihazı kullanabilirmiyiz. Bankadan aldığımız ön bilgilere göre bir gün sonra hesapta olacak tahsilatlar için %1,05 kesinti, 45 gün sonra hesapta olacak tahsilatlar için komisyonsuz kesintisiz tahsilat yapabileceğimiz bildirilmiştir. Aylık 1500-2000TL tahsilat yaparak yıllık tahsilat miktarını aşarsak herhangi bir kullanım ücreti ödemeyeceğimiz bildirilmiştir. 5362 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerine göre kredi kartıyla tahsilat mümkünmüdür. Yıllık Aidatlarımızı, B.U.D. mükkelleflerin muhasebe ücretlerini, Şoförler Odalarında araç tescil ve sürücü belgesi işlem tahsilatlarını, Ambulans, Kurtarıcı, Cenaze aracı gibi hizmet tahsilatlarını tahsil edebilirmiyiz. Yıllık üye Aidatlarını 2 eşit taksitle tahsil etmemiz mümkün mü? Muhasebe işleyişi ve tahsilat takibi ile ilgili bilgi verirseniz teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.    Cevap: Konfederasyon tarafından Sanayi ve Ticaret bakanlığından alınan görüşe istinaden, Üye aidatları, pos cihazı kullanılmak suretiyle tahsil edilebilmektedir. Ancak aidatlar dışındaki tahsilatların pos cihazları aracılığı ile yapılabileceği hususunda herhangi bir görüş bulunmamaktadır. Günümüz koşullarında diğer tahsilatlarında pos cihazları aracılığı ile yapılabileceği düşünülmektedir. Pos cihazları ile yapılan tahsilatlar 108-Diğer hazır değerler hesabında izlenmeli, ilgili kuruluşun banka hesabına geçtiğinde ise bankalar hesabına alınmalıdır. 
 Soru Tarihi:2010-02-02 09:39:59   Cevap Tarihi:2011-03-01 08:33:00

Soru: 2009 yılına ait kapanışlar yapıldı fakat devir yaptığımda 2010 yılına ait fiş dosyası mevcut silinsinmi yazıyor hayır dediğim zaman bekliyor devir yapmıyor. evet işaretlediğimde açılış o görünüyor ne yapmam gerekir. teşekkürler.    Cevap: Konu ile ilgili olarak Yazılım firması ile görüşmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-02-02 10:25:19   Cevap Tarihi:2011-03-01 08:37:00

Soru: 2010 yılında yapıcak olan genel kurulda tahmini bütçe her yıl için ayrı ayrı mı düzenlecek. tahmini bütçe örneği elinizde varsa tarafıma verilmesini arz ederim    Cevap: Tahmini bütce tek veya her yıl için ayrı ayrı belirlenebilinir. Uygulamada tek hazırlanıp izleyen yıllar için artış oranı belirleme işlemi yaygındır. 
 Soru Tarihi:2010-02-02 19:25:33   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:39:00

Soru: İYİ ÇALIŞMALAR DİLİYORUM.BENİM SORUM HUZUR HAKKI ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ BAŞKANLARIN ALDIĞI ÜCRET AYLIK ÜCRET YÖNETİM DENETİM İSE HUZUR HAKKI OLARAK GEÇİYOR HUZUR HAKKI DA SSK PRİMİ HESAPLANMIYOR DİYE BİLİYORUZ FAKAT BAŞKAN AYLIK ÜCRET OLARAK GEÇİYOR KANUNDA,SADECE GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ Mİ VAR SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN FARKLI BİR UYGULAMA VAR MIDIR?BİLGİLENDİRİR İSENİZ SEVİNİRİM    Cevap: 5362 sayılı Kanun’un 56. maddesine göre yönetim kurulu üyelerine toplantı başı olmak üzere huzur hakkı verilir. Yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu üyelerine aylık ücret ödenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte 56. maddedeki hadler verilebilecek azami ücret ve huzur haklarını belirlemek için konulmuştur. Kurul üyelerine verilecek ücret ve huzur hakları tahmini bütçeye konulan rakamlar üzerinden yapılmalıdır. Kurul üylerine yapılan ödemlerden SGK primi kesilmez, gelir vegisi ile damga vergisi kesintisi yapılır. 
 Soru Tarihi:2010-02-04 15:19:05   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:46:00

Soru: BENİM SORUM GENEL KURULDA SUNULACAK TAHMİNİ BÜTÇE İLE İLGİLİ OLACAK.TAHMİNİ BÜTÇE HAZIRLANIRKEN BAŞKAN,VEK.YÖN.DEN.DİS.KURULU NET ÜCRETLERİ GÖSTERİLECEK DİYE DAHA ÖNCE CEVAPLANDIRMIŞSINIZ FAKAT GİDER KISMINDA 2010 SSK VE VERGİ HESAPLAMALARINI YAPARKEN BRÜT ÜZERİNDEN NASIL HESAPLAMAMIZ GEREKİYOR BİR AN ÖNCE AYDINLATABİLİRMİSİNİZ.TEŞEKKÜRLER    Cevap: Sgk ve işsizlik sigortası primleri ile vergileri de Yine tahmini ücretle ile huzur hakları üzerinden hesaplamanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-02-04 15:25:50   Cevap Tarihi:2011-03-01 08:40:00

Soru: personel taşımamacılığı kamu kurum ve kuruluşları yaklaşık maliyet tespit ettiği ücret 2010 nedir bilgi alabilirmiyiz    Cevap: Konu ile ilgili olarak KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ'ni incelemeniz gerkmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-02-04 19:22:34   Cevap Tarihi:2011-03-01 08:57:00

Soru: 1. SORUM:2007 YILI 5.000TL 2008 YILI 4.000TL KADAR ZARAR ETTİK.2009 YILINDA 259,00 KAR ETTİK 2010 YILINDA AÇILIŞTA NASIL BİR MUHASEBE İŞLEMİ YAPMALIYIZ HANGİ HESAPLARI KULLANMALIYIZ. 2. SORUM:TEK DÜZENE GEÇTİĞİMİZDE MUHASEBECİMİZ BANKALAR,BİNA,BİLGİSAYAR,YANİ DURAN VARLIKLAR KARŞISINA GEÇMİŞ YILLARIN KARI DİYE HESAP KULLANMIŞTIR KAPATMIŞ. 500 LÜ HESAP KULLANILMASI GEREKMEZMİYDİ.TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: Verilen bilgiler doğrultusunda; 2009 yılı kapanış fişinde 591-Dönem net zararı hesabı 8.741,00-Tl borçlu kapanır ve 2010 yılı açılış fişinden hemen sonra bu tutar 580-Geçmiş yıllar zararları hesabına devredilir. Duran varlıklar konusunda ise muhasebecinizin yaptığı işlem doğru. Bu tür kıymetler geçmiş dönem gelir fazlalıkları ile edinilmiştir.  
 Soru Tarihi:2010-02-06 00:16:32   Cevap Tarihi:2011-03-01 09:04:00

Soru: odamıza ait 1979 model kurtarma aracını hurdaya çıkartmak istiyoruz.ne yapmamız lazım.    Cevap: Önce yönetim kurulunca karar alınmalı, akabinden 5362 sayılı Kanun'un 22/h maddesi gereğince Bağlı olunan birlikten talepte bulunulmalı, birliğin Odanın talebine olumlu yönde karar vermesi halinde, oluşturulacak bir komisyonca kurtarıcının piyasa değeri tespit edilmeli ve satılarak Odaya gelir kaydedilmelidir. Satılma işleminden sonra Demirbaş Eşya Defterinden de düşümü yapılmalıdır.  
 Soru Tarihi:2010-02-08 13:23:12   Cevap Tarihi:2011-01-27 06:56:00

Soru: işsizlik maaşı alırken isteğe bağlı sigortalı olursam işsizlik maaşım kesilirmi?    Cevap: İşsizlik sigortasından, işsizlik ödeneği alırken gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilenin işsizlik ödeneği kesilir. İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyenin işsizlik ödeneği kesilmez.  
 Soru Tarihi:2010-02-09 12:57:17   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:00:00

Soru: seçimlerde hükümet komserine ödenen yasal net rakamların mahsup fişi hak. BÜRÜT :136,83TL ÖD.GV 360.01MH KODU ALACAK 20,52TL D.V 360.02 MH KODU 0,90 TL ALACAK BORÇLUKISIM NET ÜÇRET 115,40 TL BÜRÜT ÜÇRET 136,83 TL SORUMUZ BÜRÜT BORÇ KISMINDA 770.01... HESAP KODU VE HS ADI AÇIKLAMASI ALACAK KISIMDA 335.01.... HS KODU VE HS ADI ACIKLAMASI TEŞEKÜRLER    Cevap: Sorunuzdan anlaşıldığı kadarıyla Hükümet komiserlerine ödenen ücretlerin, personel ücret giderleri içinde değil, Genel kurul giderleri içerisinde muhasebeleştirilmesi daha doğru olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-02-10 13:14:10   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:06:00

Soru: odaların 2010 yılı genel kuruluna sunacağı gelir gider evrakları,tesk muhasebe tekdüzene göre çıkan mizanımı sunacağız yoksa eski proğramdan çıkarılan gelir giderimi sunacağız.not:2007 2008 2009 2010 yılları tekdüzen muhasebe.diğer kullandığımız proğramıda kullanmaktayız.    Cevap: Genel kurula sunulan mali raporların hangi proğramdan çıktısının alındığının bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan genel kurula sağlıklı ve anlaşılabilir bilgiler sunmaktır.  
 Soru Tarihi:2010-02-11 12:03:42   Cevap Tarihi:2011-03-01 09:08:00

Soru: Genel Kurulumuz ile ilgili giderlerimiz arasında ,91 nolu KDV Genel Tebliği ile belirtilen Tevkifat kapsamında yemek faturasına tevkifat oranı uygulayarak 2 nolu KDV beyannamesi vermemiz gerekli midir. Ya da bu konu ile ilgili bir değişiklik söz konusu ise bilgi verebilirmisiniz teşekkürler    Cevap: KDV dahil Yemek bedeli, o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca, Maliye Bakanlığınca belirlenen fatura düzenleme sınırını aşıyor ise Kdv tevkifatı yapılmsı ve 2 nolu kdv beyannamesi ile bildirilmesi zorunludur.  
 Soru Tarihi:2010-02-12 11:15:56   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:18:00

Soru: 25/01/2010 tarihinde seçimi yapılan Denizli servisciler odasında işe başladım.benim öğrenmek istediğim muhasebe işlemleri nereden ve nasıl takip ediliyor.    Cevap: Muhasebe işlemleri oda bünyesinde veya dışardan bir meslek mensubu aracılığı ile takip edilebilir. Ancak sorunuzu daha net sorarsanız daha ayrıntılı cevap verilecektir.  
 Soru Tarihi:2010-02-13 12:26:04   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:29:00

Soru: 2010 yılında esnaf sanatkar seçimlerinde başkan adayı olmak istiyorum ancak 2009 yılı içinde dönem içinde satın alınan emtia alış 1,100,000 (bir trilyon yüz milyar)dönem içinde elde edilen hasılat satış 1,300,000 (bir trilyon üçyüzmilyar) dır esnaf sanatkar sayılma hadlerini aşıyormuyum başkan adayı olabilirmiyim sicilimin silinmesi gerekirmi ticaret odasına mı kayıtlı olmam lazım başkan adayı olabilirmiyim    Cevap: Vermiş olduğunuz rakamlara göre esnaf sayılma hadlerini aşmışsınız. Kaydınızın sicil marifeti ile ilgili ticaret odasına aktarılması gerekir. Oda üyesi olmadığınız sürece aday olma şansınızda bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 14:36:42   Cevap Tarihi:2011-03-01 09:11:00

Soru: YAPILAN ODA OLAĞAN GENEL SEÇİMLERİNDEN SONRA GENEL KURUL EVRAKLARINI SANAYİ TİC.İL.MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERDİM.ANCAK EVRAKLARINI GÖNDEREN DİĞER ODALARADA İL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON AÇARAK GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLEN GEÇMİŞ YILLARA AİT(2005.2006.2007.2008.2009) BİLANCOLARLA İLGİLİ VAMGA VERGİSİ ÖDEMESİ(107,75TL) YAPMAMIZI İSTEMEKTEDİR.BU DOĞRU BİR UYGULAMAMIDIR,BU DAMGA VERGİSİ TAHAKKUKUNU YAPTIRMALIMIYIZ. TEŞEKKÜRLER.    Cevap: 5362 sayılı kanunu'un 65. maddesine göre damga vergisi ödenmemesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-02-16 16:19:18   Cevap Tarihi:2011-03-03 10:07:00

Soru: 10.02.2010 tarihinde yeni personel işe başladı. 2010 Şubat ayı içerisindeki 20 günlük Asgari Geçim İndirimi hesaplanması nasıl olacak Personelimiz Bekar vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.    Cevap: Öncelikle bu soruya güncel olması dolayısı ile 2011 yılı üzerinden cevap vermek istiyorum, 193 sayılı Kanun’un 32. maddesi uyarınca ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarı tam esas alınmalıdır. Şöyle ki; Bekar bir asgari ücretlinin, 2011 Ocak ayında 20 günlük süre çalışması halinde, asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. 2011 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (796,50 x 12=) .............................. : 9.558 TL Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı ............................................................. : % 50 - Mükellefin kendisi için .............................. % 50 Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (9.558 x % 50=) ................................. : 4.779 TL Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 4.779 x % 15=) ................................. : 717 TL’dir. Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. - 2011 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti (20 günlük). …….......................................... : 531TL - 2011 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı ............................................................. : 451,35TL - 2011 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi ................................... : 67,70 TL - 2011 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı ...................... : 59,75 TL - 2011 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi .................................................. : 7,95 TL’dir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacağından hesaplanan yıllık tutarın 1/12’si olan (717/12=) 59,75 TL’si Ocak ayına ait gelir vergisi tutarından (67,70 TL) mahsup edilecektir.  
 Soru Tarihi:2010-02-18 08:03:56   Cevap Tarihi:2011-01-19 17:06:00

Soru: 05.04.2001 yılında işe giren 29.01.2010 tarihinde işten ayrılmış olan personelin son brüt maaşı 1981,47 tl dir. geçen yıl içerisinde brüt 1680 tl ek ücret almıştır. kıdem tazminatı hesaplayabilirmisiniz.    Cevap: İşe giriş tarihi : 05.04.2001 İşten ayrılış tarihi: 29.01.2010 ------------ Çalıştığı süre 8 Yıl 9 ay 25 Gün Kıdem tazminatına esas ücret 2.121,47-Tl 8 yıllık kıdem tazminatı 8x2.121,47 =16.971,76 9 aylık kıdem tazminatı 2.121,47/12x9 = 1.591,10 25 günlük kıdem tazminatı 2.121,47/360x25 = 147,32 --------- Toplam brüt kıdem tazminatı 18.710,18 Damga vergisi kesintisi 123,49 --------- Net kıdem tazminatı 18.586,69  
 Soru Tarihi:2010-02-19 11:37:06   Cevap Tarihi:2011-03-01 09:24:00

Soru: İyi günler üyelerden yıllık aidatı tahsil edeceğimizde gecikme zamını nasıl hesap edeceğiz tesk in aidat sayfasında var fakat tam anlayamadım.mesela 2008 yılı aidatını şimdi tahsil edecek olursak nasıl gecikme zammı hesap edeceğiz hangi tarihleri yazıp ta hesap ettireceğiz.ve odada çalışan persone ve genel sekreter maaşlarını ayın 15 indemi yoksa 30.undamı alması gerek maaşını şimdiden tşk ediyom.kolay gelsin.    Cevap: Odalarda çalışan personelin maaşları; ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI, BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ gereğince ay sonunda ödenir. 
 Soru Tarihi:2010-02-23 09:09:48   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:26:00

Soru: Mayıs ayında doğum iznine ayrılacağım.Doğum izninde olduğum süre içersinde aylık maaşımı alamayacağım. maaş dışında aldığımız ücertler nasıl olacak.eylül ayında ikramiyem varraporlu oluğum için alamıycakmıyım birde her ay sonu kasa tazminatı almaktayım. bu ücretide raporlu olunca alma hakkım var mı? rapor bitince mi alabilirim bilgi veriraseniz sevinirim.    Cevap: Doğum izninde olduğunuz süreye isabat eden ücretlerinizi Sgk'dan alabilirsiniz. Çalışmadığınız süre içerisinde kasa tazminatı alamazsınız. İkramiye hususunda ise Yönetim kurulunuzun vereceği karara göre hareket etmelisiniz.  
 Soru Tarihi:2010-03-01 08:08:03   Cevap Tarihi:2011-03-01 09:28:00

Soru: Bir önceki dönemde odamızda yönetim kurulu üyeliği yapmış olan üyemiz, geriye dönük huzur haklarını talep etmektedir.Geriye dönük huzur hakları alacaklarının ödeme zorunluluğu varmıdır?    Cevap: Borçlar Kanunu’nun 126.maddesine göre ücret alacakları 5 yıllık zaman aşımına tabidir. Bu itibarla 5 yıl geriye dönük ücret alacağı talep edilebilir.  
 Soru Tarihi:2010-03-05 15:47:39   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:50:00

Soru: ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HAKKINDA DEĞİŞİK MUHASEBELEŞTİRM SİSTEMLERİ UYGULAYAN ARKADAŞLAR VAR,NASIL MUHASEBELEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR SAYGILAR...    Cevap: Normal bordro tahakkuku yapıldıktan sonra hesaplanan Gelir vergisinden düşülmelidir. 
 Soru Tarihi:2010-03-09 14:22:03   Cevap Tarihi:2011-01-19 17:13:00

Soru: Oda üyesiydim 2005 yılı aidatımı ödemedim 2006 yılı mart ayında verği kaydımı sildirerek işi bıraktım odaya ugramadım odadan bana 5 yıllık aidat borcu cıktı bunu ödemem lazımmı    Cevap: Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin son fıkrasında "Yıllık aidati ile bunlara ait kesinleşen geçikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresi 5 yıl..." olduğu hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte; 09.01.2007 tarih ve 01 genelge ve genelgeye kaynak teşkil eden Bakanlığın 29/11/2006 tarih ve 6197 sayılı cevabi yazısında; ODA KAYDININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN OLARAK; "Vergi kaydını sildirmesine rağmen bu durumu meslek odasına ve/veya sicil müdürlüğüne bildirmeyen ya da sicil ve vergi kaydının ikisini de sildirmekle beraber oda kaydını sildirmeyen üyelerin, oda kaydını sildirmek için odaya başvuru tarihinin; oda yönetim kurulu tarafından kayıtları resen silinen üyelerin ise, bu konudaki yönetim kurulu karar tarihinin, esas alınarak, aidat ve gecikme zamlarının tahsil edilmesi gerektiği" belirtilmiştir. Bu veriler ışığında vergi kaydını sildirmiş olsanız bile oda kaydını sildirmediğinizden 5 yıllık aidat borcu ve aidatın bir katını geçmeyecek şekilde geçikme zamlarınıda ödemek zorundasınız.  
 Soru Tarihi:2010-03-16 16:04:48   Cevap Tarihi:2011-01-27 05:43:00

Soru: sayın Yetkililer Muhasebe defterlınden kase defterı noterden tasdık zorunluğu varmı vegelir giderimizi işletme defterınden tuta bilirmiyiz saygılarımla    Cevap: 5362 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği Kasa defterinin notere tasdik ettirilmesi gerekir. Tesk tarafından yayınlanan 24/04/2009 tarih ve 2404 sayılı genelgeye istinaden esnaf ve sanatkarlar odaları, Yönetim kurulu kararı ile gelir gider defteri tutabilirler. 
 Soru Tarihi:2010-03-23 08:51:12   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:33:00

Soru: Odamızın bürosu Esnaf Kefalet Kooperatifinin mülkiyetidir.Biz E.K.K ye kira ödüyoruz.acaba stopaj beyannamesi vergi ödeyecekmiyiz.Madde 65 in açılımını tam olarak yapabilirmisiniz.acaba örneklerle hangi vergi ve harçtan müstesna olduğumuzu açıklarsanız çok teşekkür ederiz    Cevap: 5362 sayılı yasanın 65. maddesi esnaf vesanatkarlar meslek kuruluşlarının elde ettiği gelir ve iktisap ettikleri veya edecekleri Gayrimenkullerle ilgilidir. Esnaf kefalet kooperatifine ödenen kira üzerinden vergi tevkifatı yapılarak, süresi içerisinde bağlı olunan vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-03-24 14:23:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:40:00

Soru: Oda Genel Sekreteriyim. Basılı Evraklardan Fatura ve Fiş satış fiyatında bir üyenin muhasebecisi ile çatışma halindeyim. Şu anda fatura ve fiş satışı fiyatlarını en fazla kaç liradan verebilirim. Diğer odalar arasında da farklı rakamlar geçiyor.Acele cevap verirseniz sevinirim.    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca satışı yapılan BASİT USUL MUHASEBE EVRAĞI, üst kuruluştan yapılan alış bedeline en fazla %50 oranında bir ekleme yapmak suretiyle satılabilir. 
 Soru Tarihi:2010-03-29 08:42:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:56:00

Soru: odanın genel sekreteriyim. işe giriş tarihim 27.01.2007 çıkış tarihi 30.03.2010 brüt maaş 1.466.-TL. yılda 3 kez olmak üzere yıllık 3.150.-TL ikramiye aldım buna göre ihbar ve kıdem tazminatım ne kadar olacaktır. şimdiden teşekkür ederim.    Cevap: İşe giriş tarihi : 27.01.2007 İşten ayrılış tarihi: 30.03.2010 ------------ Çalıştığı süre 3 Yıl 2 ay 4 Gün Kıdem tazminatına esas ücret 1.728,50-Tl 3 yıllık kıdem tazminatı 3x1.728,50 =5.185,50 2 aylık kıdem tazminatı 1.728,50/12x2 = 288,08 4 günlük kıdem tazminatı 1.728,50/360x4 = 19,21 --------- Toplam brüt kıdem tazminatı 5.492,79 Damga vergisi kesintisi 36,25 --------- Net kıdem tazminatı 5.456,54 İhbar tazminatı: İhbar öneli 56 gün Günlük ihbar tazminatı =57,62 56 günlük ihbar tazm. =57,62x56= 3.226,72 Gelir vergisi kesintisi = 484,00 Damga vergisi kesintisi = 21,30 Ödenecek net ihbar tazminatı = 2.721,42-TL 
 Soru Tarihi:2010-03-30 13:34:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 09:47:00

Soru: odamız denetim ve yönetim kurulu üyelerine vermiş olduğumuz huzur ve ücretlerde asgari geçim indirimi uygulanacakmıdır ? uygulama oranı verilen ücret asgari ücretin altında kaldığı için asgari üçret üzerindenmi hesap edilecek yoksa verilen ücret ve ya huzur hakkı üzerinden mi hesaplanıp o şekilde asgari geçim indirimi uygulanacaktır? . iyi çalışmalar     Cevap: İlgiliye o ay içinde ödenen huzur hakkı veya ücret üzerinden AGİ hesaplanması gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-03-31 09:40:00   Cevap Tarihi:2011-01-19 16:46:00

Soru: işten çıkarılan personele ne kadar süre içinde ve ne şekilde(peşin veya taksit) kıdem tazminatı ödemesi yapılması gerekmektedir.    Cevap: Kıdem tazminatını hak edecek şekilde iş akdi sona eren personelin kıdem tazminatı, iş akdinin fesh edildiği tarihte ödenmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-03-31 09:41:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 14:58:00

Soru: "5362 sayılı Kanunun 56.maddesi gereğince esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez dışından genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir" hükmü yer almaktıdır. Odamızın yeni yapılan genel kurul toplantısında odabaşkanına, başkan vekiline ödenecek aylık ücretler ile yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesinde 5362 sayılı kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen sınırlar altında ücret tespiti yaptı. Yeni seçilen oda yönetimi "yönetim kurulu kararı" ile ücretleri 56 maddede belirtilen sınırlar seviyesine çıkartmak istemekdedir. Bilgilendirmenizi saygılarımla arz ederim.    Cevap: 5362 sayılı Kanun’un 56. maddesine göre yönetim kurulu üyelerine toplantı başı olmak üzere huzur hakkı verilir. Yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu üyelerine aylık ücret ödenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte 56. maddedeki hadler verilebilecek azami ücret ve huzur haklarını belirlemek için konulmuştur. Genel kurulda Kurul üyeleri için 56. maddede belirtilen hadlerden daha az ücret ve huzur hakkı belirlenmişse, Kurul üyelerine verilecek ücret ve huzur hakları tahmini bütçeye konulan rakamlar üzerinden yapılmalıdır. Başkan, yönetim veya denetim kurulu üyelerinin genel kurul kararına rağmen kendi ücret ve huzur haklarını arttırma yetkisi yoktur. 
 Soru Tarihi:2010-03-31 15:02:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:47:00

Soru: Merhaba, köyde basit usül vergili bir tekel büfesi açtım. Bakkallar odasından, satışını yaptığım sigaraları toplu olarak verdikleri koçana işlemem ve aylık olarak kendilerine teslim etmem gerektiği söylendi. Toplu olarak mı yoksa sattığım kadarını işlemem gerekiyor bilmiyorum. Ayrıca birinci sınıf vergiye tabi olmamam için aylık ya da yıllık olarak aldığım azami sigara fatura tutarı ne olmalıdır? Bunun yanı sıra aldığım gıda ve gıda dışı gruplara ait faturaların tutarları basit usül durumumu değiştirir mi? Cevaplarsanız memnun olurum.    Cevap: Bu konularla ilgili olarak bağlı bulunduğunuz esnaf odası ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-04-01 21:45:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 09:49:00

Soru: Çalışanlara, ücretlerine ilaveten nakit olarak ödenen yol ve yemek paralarından vergi ve sigorta primi kesintileri yapılıyormu?    Cevap: Çalışanlara nakit olarak ödenen yol parasından, hem SGK primi, hemde Gelir ve damga vergisi kesilir. Çalışanlara yemek parası adı altında yapılan nakit ödemelerin tamamından gelir vergisi ile damga vergisi kesilir. SGK primi yönünden ise fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6'sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmaz.  
 Soru Tarihi:2010-04-07 14:03:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 15:20:00

Soru: pos makınası aldım bunu malıye ye bıldırmek zorundamıyım    Cevap: Pos makinasını maliyeye bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-04-19 15:12:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 09:51:00

Soru: genel kuruldan geçen başkan maaşı ve yönetim kurulu hakkı huzur ücretleri yönetim kurulu kararı ile yükseltilip düşürülebilirmi.    Cevap: Meslek kuruluşlarının en yetkili organı Genel Kuruldur. 5362 sayılı Kanun’un 11/a maddesi uyarınca Oda başkanı veya yönetim kurulu oda işlerini mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek zorundadırlar. Ancak başkan dahil kurul üyeleri daha az huzur hakkı veya ücret almak istediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunmaları halinde istekleri işleme konularak daha az ücret veya huzur hakkı ödenebilir.  
 Soru Tarihi:2010-04-12 17:25:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:46:00

Soru: ben 01.04.2010 tarihinde genel sekreter olarak işe başladım.ssk'ya bildirildi.ancak ben 2009-ekim ayında emekli oldum.destek primi ödemem söylendi.asgeri ücret üzerinden maaşım destek primiveya varsa diğer kesintiler ne olur.Benim emekli maaşımda düşüş olurmu.teşekkür ederim.     Cevap: Asgari ücret 729,00 SGDP kesintisi 54,68 Gelir vergisi matrahı 674,32 Gelir vergisi kesintisi 101,15 Damga vergisi kesintisi 4,81 ele geçen net ücret 568,36-TL Not: Hesaplamada asgari geçim indirimi göz önünde bulundurulmamaıştır. emekli maaşınızda herhangi bir düşüş olmaz. 
 Soru Tarihi:2010-04-15 10:53:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 09:59:00

Soru: oda başkanı genel kuruldan gecen huzur hakkı ücretlerini düşürebilirmi    Cevap: Meslek kuruluşlarının en yetkili organı Genel Kuruldur. 5362 sayılı Kanun’un 11/a maddesi uyarınca Oda başkanı veya yönetim kurulu oda işlerini mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek zorundadırlar.5362 sayılı Kanun'un 56. maddesinde belirtilen haddi geçmemek kaydıyla oda başkanı genel kuruldan geçen huzur hakkı ücretini düşürme yetkisi yoktur, yönetim kurulunun da karar ile düşürme yetkisi yoktur. Ancak başkan dahil kurul üyeleri daha az huzur hakkı veya ücret almak istediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunmaları halinde istekleri işleme konularak daha az ücret ve huzur hakkı alabilirler.  
 Soru Tarihi:2010-07-09 16:18:00   Cevap Tarihi:2011-01-27 07:07:00

Soru: ODAYA AİT DÜKKANLARIN KİRAYA VERİLMESİ DURUMUNDA KDV YÖNÜNDEN SORUMLULUĞUMUZ VARMIDIR.    Cevap: Odaya ait işyerinin kiraya verilmesi durumunda KDV hesaplanmaması gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-07-09 10:15:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 10:15:00

Soru: iyi günler Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yetkili organları şehir dışına göreve gitdiği zaman bu kişilere 5362 saylı kanunun 56. madesi gereği yurt içi harcılarları ödendiği halde bu kişilere tekrar aynı görev için yol giderleri içinde bir ücret ödenirmi ? iyi çalışmalar     Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerine ödenen harcırahın yanında, genel kurul kararı var ise fiili yol ve konaklama giderleri ödenebilir. 
 Soru Tarihi:2010-07-08 16:13:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 10:03:00

Soru: daha öncede yazmıştım ama cevap alamadım. benim sorum 2009 yılında emekli oldum şu an odada genel sekreter olarak işe başladım. asgeri ücret üzerinden maaşım ssk kesintileri ne olur.emekli maaşımda düşme olurnu. ay sonuna maaşım hesaplanacak.o yüzden acele ediyorum.teşekkür ederim.    Cevap: Asgari ücret 729,00 SGDP kesintisi 54,68 Gelir vergisi matrahı 674,32 Gelir vergisi kesintisi 101,15 Damga vergisi kesintisi 4,81 ele geçen net ücret 568,36-TL Not: Hesaplamada asgari geçim indirimi göz önünde bulundurulmamıştır. emekli maaşınızda herhangi bir düşüş olmaz. 
 Soru Tarihi:2010-04-26 12:03:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 10:05:00

Soru: odanın bütçesinin bulunmadığı tespit edildiğinde yönetimin ve başkanın huzur haklarını nasıl alınacaktır    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetmeliğine göre herhangi bir şekilde bütçe yapılamaz ise mevcut bütçenin uygulanmasına devam olunur.Soruda kastedilen, genel kuruldan geçmiş bütçe de başkan, başkan vekili ve yönetim kurulu için ücret ve huzur hakkı belirlenmedi ise ücret ve huzur hakkı alamazlar.  
 Soru Tarihi:2010-07-14 09:44:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 10:10:00

Soru: tşof seçimi ile ilgili yol ücreti(minibüscüye verilecek) olarak banka hesabına gönderilen paranın girişi ve çıkısı nasıl yapılmalı    Cevap: Soru açık değil. Parayı odaya tşof'mu gönderdi? Soruyu biraz daha ayrıntılı sorarsanız en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2010-07-08 11:05:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:22:00

Soru: Odamızda yönetim kurulu üyelerine 75 tl huzur hakkı verilmektedir. buna 13,34 tl asfari geçim ilave edip 88,34 tl ödeme yaptık. aynı ay 2 kez oturum olduğu zaman yeniden asgari geçim ilave edecekmiyiz. İYİ ÇALIŞMALAR.    Cevap: İlgilinin aylık AGİ tutarını geçmemek kaydıyla iki toplantı içinde ödeme yapılması gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-07-15 11:19:00   Cevap Tarihi:2011-01-19 17:16:00

Soru: mrb benım 3 yasında bir kız cocugum var 3 yasına kadar cocuk parası alınmadı daha oncekı yıl almadıgım cocuk parası alınabiliyormu?    Cevap: Çocuk parasından ne kastedildiği anlaşılamamıştır. Sorunuzu daha açık sorabilirseniz en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2010-07-06 22:13:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 10:13:00

Soru: calıstıgım ıs yerınde haftalık 45 saat calısma zamanını bazı haftalar tamamlayamıyoruz böyle oluncada isverenımız hakedılmemıs hafta sonu adı altında pazar yevmeyesını ve sıgorta pırımını kesıyo böyle bı yasa yada hakkı varmı tesekkurler    Cevap: Haftalık 45 saatlik çalışma süresini sizin tamamlayıp tamamlamadığınız önemli değildir. Önemli olan işverenin emrinde, işyerinde veya müştemilatında işi yapmaya hazır olarak bulunmanız yeterlidir. İşyerinde işi yapmaya hazır halde bulunuyorsanız işvereninizhafta tatili ücretini kesemez. 
 Soru Tarihi:2010-07-20 16:35:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 10:18:00

Soru: calıstıgım ıs yerınde haftalık 45 saat calısma zamanını bazı haftalar tamamlayamıyoruz böyle oluncada isverenımız hakedılmemıs hafta sonu adı altında pazar yevmeyesını ve sıgorta pırımını kesıyo böyle bı yasa yada hakkı varmı tesekkurler    Cevap: Kısmi süreli,parça başına ücret, part time gibi iş sözleşmesi yoksa, haftalık 45 saatlik çalışma süresini sizin tamamlayıp tamamlamadığınız önemli değildir. Önemli olan işverenin emrinde, işyerinde veya müştemilatında işi yapmaya hazır olarak bulunmanız yeterlidir. İşyerinde işi yapmaya hazır halde bulunuyorsanız işvereninizhafta tatili ücretini kesemez.  
 Soru Tarihi:2010-07-20 16:36:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 10:30:00

Soru: iş yerinde fatura kesilip çıkışı yapılmış 1 nüshasını vermem gereken faturanın 3 nüsghasınıda dalgınlıkla müşteriye verdim ilk nüsha müşteriye 2 nüshası bende 3 nüshası merkeze şirkete gönderiliyor bunun tutanağını merkeze gönderdim ve alış veriş yapılan tutarın 10 katını kesmeye kalkabilirmi benden    Cevap: Sorunuzdan anlaşıldığı kadarı ile alış veriş tutarının 10 katını çalıştığınız firma maşınızdan kesmek istiyor. Çalıştığınız firma faturası olmayan alış veriş tutarını nereden biliyor? Görünen o ki elde olmayan fatura nedeniyle firmaya kesilebilecek cezaya karşılık maaşınızı kesmek istiyor. Sizde kalması gerekirken müşteriye verdiğiniz fatura ile ilgili olarak vergi dairesine elinizdeki tutanakla bildirimde bulunmanız ve dava açmanız gerekir. Çıkacak sonuca göre işverenin uğradığı zararı sizden talep hakkı olacaktır. 
 Soru Tarihi:2010-07-21 20:18:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 10:53:00

Soru: mrb 01,01,2010 tarihinden başlamak üzere asgari üçretle maaş almaktayım ayrıca 52,00 tl de yolluk adı altında fazla verilmektedir ancak bu 52,00 tl den vergi damga vergisi kesilirmi kesilirse ne kadardır bilgilendirirseniz sevinirim    Cevap: Çalışanlara, görev bölgesi dışında görevlendirildiklerinde yeme ve yatma giderlerine karşılık yolluk, gündelik, harcırah gibi adlar altında ödemeler yapılabilmektedir. Ancak sorudan anlaşıldığı kadarıyla, size ödenen 52,00-Tl yolluk değil ücret gibi düşünülmüş. Bu nedenle bu rakamdan vergi, sgk ve işsizlik sigortası primi kesilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-07-22 04:57:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 11:04:00

Soru: Odamızda 16.08.2004 tarihinden itibaren çalışmakta olan personelimizi 31.07.2010 tarihinde işine son verilecektir. Personelin Brüt maaş tutarı 790,19.-tl'dir ihbar ve kıdem tazminatı ne kadar ödememiz gerekecek yılda 2 ikramiye hakkı vardır. Ayrıca yıllık izninin 10 gününü kullanmış olup, 10 gününü de kullanmamıştır kalan izin süresinin de ücreti ödenecekmi. Cevabınız için şimdiden tşk.ederim.    Cevap: Verilen bilgiler doğrultusunda kıdem tazminatı aşagıdaki şekilde hesaplanacaktır. Çalıştığı süre :5 yıl 11 ay 16 gün Kıdem tazminatına esas ücret 921,89 5 yıllık kıdem tazminatı 4.609,45 11 aylık kıdem tazminatı 845,07 16 günlük kıdem tazminatı 40,97 toplam kıdem tazminatı 5.495,49 damga vergisi kesintisi 36,27 ödenecek net kıdem tazminatı 5.459,22 ihbar öneli 56 gün 1 günlük ihbar tazminatı 30,73 56 günlük " " 1.720,88 gelir vergisi kesintisi 258,13 damga " " 11,36 Ödenecek net ihbar tazminatı 1.451,39 10 günlük izin ücreti brüt 790,19/30x10=263,40 İzin ücretinden sgk ve işsizlik sigortası primi ile gelir ve damga vergisi kesilerek kalan tutar ilgiliye ödenmelidir.  
 Soru Tarihi:2010-07-26 01:13:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 11:16:00

Soru: taksicilik yapıyorum durağımı satacağım adliyeden keşiflere gidiyorum durağı sattıktan sonra arabaya fatura cıkarıkabilir mi durakta calısmadan sadece adliye için    Cevap: Sorunuz net değil, durağı sattıktan sonra arabaya ne faturası çıkacak. Mükellefiyetiniz gerçek usulmü? Basit usulmü? Sorunuzu daha net sorarsanız en kısa sürede cevap verilevcektir. 
 Soru Tarihi:2010-07-27 01:25:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 11:26:00

Soru: İyi günler bu soruyu daha önce 2 kez sormuştum ama herhangi bir cevap alamadım.Acaba sorum size ulaşmadımı. Yönetim Kurulu organları yurt içi görevleri durumundan 5362 sayılı kanun 56.maddesi çercevesinde yurt içi harcırahları ödendiği halde bu kişilerin aynı görev için yol giderleride ödenirmi iyi çaışmalar     Cevap: Bu sorunuza daha önce cevap verilmiştir. Hızlı cevap sisteminden bakabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-07-28 15:31:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 11:23:00

Soru: ODALAR BÜNYESİNDE BASİT USUL ÜYELERİNE SATILAN FATURA FİŞ VE BENZERİ GİBİ EVRAKLARI KENDİSİNE KAYITLI OLMAYAN ÜYELERE SATIŞ YAPABİLİRMİ VEYA YANLIŞLIKLA SATTIĞI EVRAKLARI TC. KİMLİK NOSU İLE STOK PROGRAMINDAN İÇERİYE VE 3. SAHISLARA TRANSFER EDEBİLİRMİ    Cevap: Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunup, meslek odalarına üye kayıtları yapılamayan, traktörle nakliyecilik yapanlar, hususi oto ile ticari faaliyette bulunanlar, biçer döver işletmecileri ile inşaat ustaları gibi mükellefler, kullanacakları belgeleri ikinci sınıf tüccarların tabi oldukları esaslar çerçevesinde (anlaşmalı matbaalara bastırmak veya noterlere tasdik ettirmek suretiyle) temin edebilmektedirler. Anılan mükellefler, diledikleri takdirde kullanacakları belgeleri faaliyette bulundukları yerdeki herhangi bir oda veya birlikten de temin edebilmektedirler.  
 Soru Tarihi:2010-08-03 08:47:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 11:31:00

Soru: bir dernek tarafından kullandıkları bilgisayarları ücretsiz olarak odamıza verdiler...bunların demirbaş olarak kayıtlarını nasıl yapmalıyız..muhasebe kayıtları nasıl olmalı...    Cevap: Hibe olarak gelen demirbaşlar öncelikli olarak rayiç değeri ile değerlenerek muhasebe ve Demirbaş Defterine kaydedilmesi gerekmektedir. Akabinde de yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde yapılmadır, 255 Demirbaşlar xxx 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar xxx  
 Soru Tarihi:2010-08-16 16:34:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:44:00

Soru: 01.01.1987tarihinde işe giriş,30.03.2010da emekli olan bürüt maaşı 1.750TLolan kişi ne kadar tazminat alır.Birde 2000yılından beri her Genel kurullarda oda personellerine 3maaş kadar ikramiye verilsin diye karar alınmıştı bugüne kadar hiç ikramiye alamadık odamızın imkanı olmadığından emekliolan arkadaşın tazminatına bunlarda eklenirmi.Ne kadar olur.Şimdiden teşekkür ederim     Cevap: Kıdem tazminatı; işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Ancak, bu tazminatın T.C Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.  
 Soru Tarihi:2010-08-10 15:40:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 11:40:00

Soru: ODAMIZ EĞİTİM ALAN DANIŞMANIMIZ OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN EMEKLİ OLAN KİŞİNİN GÖREVİNE DEVAM ETMESİNDE YASAL BİR ENGEL VARMIDIR?EĞER BÖYLE BİR ENGEL YOK İSE BİZİM KURS VE SINAVLARIMIZDA GÖREV ALABİLİRMİ?    Cevap: Yasal bir engel yoktur. Görev alabilir. 
 Soru Tarihi:2010-08-17 15:15:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:41:00

Soru: iyi günler Odamız demirbaşında kayıtlı 2006 yılında bozulan elektronik cıhazın 2006 yılında tamiri yüksek fiyata çıktığı için tamiri yapılmadı ve yönetim kurulu kararı ile demirbaş defterinden düşüldü Oda arşivinde beklemekteydi. 2010 yıılında bu elektronik cihaz tekrar tamirciye gösterildi. ve hrsaplı -makul bir fiyata tamirinin yapılacağı söylendi. biz bu cihazı tamir yaptırırsak demirbaş defterine tekrar kayıt yapabilmemiz için yönetim kurulu kararı ile eski fatusını kullanarak demirbaş defterine tekrar gecebilirmiyiz.ve bu yaptığımız uygulama ilerde bir sıkıntı yaşarmıyız.iyi çalışmalar     Cevap: Hurdaya ayrılan bir demirbaşın, tekrar kullanıma alınması durumunda, demirbaş defterine kaydedilmesinin herhangi bir sakıncası yoktur.  
 Soru Tarihi:2010-08-12 08:04:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 11:44:00

Soru: oda genel sekreteriyim.benim sorum şu; post makinası ile tahsilat yaptığımızda ve bankadan parayı çektiğimizde hangi hesapları kullanacağız.banka vadesi 45 gündür.    Cevap: Diyelim ki 100.-TL’lik tahsilatı pos cihazı aracılığı ile 01.01.2011 tarihi itibari ile yaptık. 01.01.2011 tarihli yevmiye kaydı; 108 Diğer Hazır Değerler 100 600 Yurtiçi Satışlar 100 45 gün sonra paranın hesaba geçtiği tarihteki yevmiye kaydı; 102 Bankalar 100 108 Diğer Hazır Değerler 100 Bankadan Kasaya aktarılması halinde ki yevmiye kaydı; 100 Kasa 100 102 Bankalar 100 şeklinde yevmiye kaydı yapılması lazımdır.  
 Soru Tarihi:2010-08-19 15:22:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:42:00

Soru: oda genel sekreteriyim.benim sorum şu; post makinası ile tahsilat yaptığımızda ve bankadan parayı çektiğimizde hangi hesapları kullanacağız.banka vadesi 45 gündür.    Cevap: Diyelim ki 100.-TL’lik tahsilatı pos cihazı aracılığı ile 01.01.2011 tarihi itibari ile yaptık. 01.01.2011 tarihli yevmiye kaydı; 108 Diğer Hazır Değerler 100 600 Yurtiçi Satışlar 100 45 gün sonra paranın hesaba geçtiği tarihteki yevmiye kaydı; 102 Bankalar 100 108 Diğer Hazır Değerler 100 Bankadan Kasaya aktarılması halinde ki yevmiye kaydı; 100 Kasa 100 102 Bankalar 100 şeklinde yevmiye kaydı yapılması lazımdır.  
 Soru Tarihi:2010-08-19 15:22:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:43:00

Soru: 2005 yılında odamıza kayıt olan bir esnafımız 2010 yılı dahil bütün aidatlarını düzenli ödemiştir.2010 ağustos ayı itibarıyla kaydının kapanışı yapılmıştır.Odamızdan 4 aylık aidatının iadesini istemektedir.Biz bu paranın iadesini ne şekilde yapabiliriz.Ne gibi işlemler yapılması gerekir.Teşekkürler...    Cevap: İlgilinin dilekcesini alarak bir tutanakla parayı iade edebilirsiniz. İade edilen bu tutarı aidat gelirleri hesabından düşmelisiniz.  
 Soru Tarihi:2010-08-25 17:23:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 11:47:00

Soru: asgari ücret ve yemek yardımı alan bir personelin maaş bordrosu muhasebeye nasıl işlenir? cevabınız için teşekkürler    Cevap: Normal ücretini personel ücret ve giderlerine, yemek yardımını ise sosyal yardım giderlerine işleyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-08-28 22:02:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 11:33:00

Soru: merhaba benden ssk 5750 iş günü istiyor suan 4800 iş günüm var 02 09 1979 dogumluyum ben 5750 işgünümü doldurursam işyerine cıkışımı verip tazminatımı alabılıyomuyum saygılar    Cevap: 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup, yaşın dolmasını bekleyen işçiler kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. 4447 sayılı Kanunun 45.maddesi ile getirilen,08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme gereği en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurup, yaşı bekleyen işçilerinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurarak İş Kanuna göre kıdem tazminatı alabilir yazısını almaları gerekir. Bu yazıyı işverenine ibraz eden işçi kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. İşverence kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işçinin İş Mahkemesine dava açması gerekir.  
 Soru Tarihi:2010-08-30 11:21:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:02:00

Soru: yıllık aidat borcumu ögrenebilirmiyim    Cevap: Bulunduğunuz İl/İlçe, iştigal ettiğiniz meslek dalı ve hanği dönemin aidat borcunu ögrenmek istediğinizi belirtmeniz halinde yardımcı olunulabilecektir.  
 Soru Tarihi:2010-08-30 14:24:00   Cevap Tarihi:2011-01-19 13:06:00

Soru: kartal da 1+1 daire de küçük ağda salonu açmak üzereyim.sorum bu;esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt yaptırıp daha sonra da estetisyenler odasına kayıt yaptıracağım ve basit usul vergiye tabii olacağımdan dolayı muhasebeci mi yoksa esnaf ve sanatkarlar odasımı tutuyor?muhasebeci basit usul vergiyi tutamayacaklarını söyledi bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.ayrıca size kayıt için geldiğimde ne kadar ödeme yaapıcam ve aylık ödemelerinizde varmı varsa ne kadar?teşekkür ederim.    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerin muhasebe kayıtları bağlı oldukları meslek odalarınca tutulur. Yapacağınız ödemeler konusunda ise kayıt olacağınız meslek odasından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-01 00:33:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:05:00

Soru: Şu an Sosyal sigortam çalıştığım Firmadan Halen aktif olarak yatırılıyormu Ağustos Ayı Yatırılmışmı ve Eylül devam ediyormu yoksa Kapatıldımı şüpheleniyorum Kasım sonuna kadar çalışmam gerekiyor bu Firmada fakat erken kapatıyorlar sigortamızı diğer bir arkadaş daha önce çalışmış öyle yapmışlar bilgilendirirseniz çok Müteşekkir kalacağım çok Teşekkürler.    Cevap: İlgili SGK İlçe müdürlüğüne müracaat etmeniz halinde tarafınıza bilgi verilecektir.  
 Soru Tarihi:2010-09-03 21:50:00   Cevap Tarihi:2011-01-19 13:11:00

Soru: harcırah hakkında bilgi verebilirmisiniz vergi sgk ve damga açısından bir örnekle açıklayabilirmisiniz* birde harcırah bordosu düzenlenmelimi? tşk    Cevap: Genel kuruldan geçen yolluk ve harcırahlar net olarak ilgilisine verilir.SGK primi kesilmez. Harcırah bordrosu düzenlenmesi gererkir. Ödeme, vergi matrahına yemek, konaklama gibi fiili giderlerin giderlerin ödenip ödenmemesine göre değişmektedir. Yapılan hesaplamada bu fiili giderlerin ödenmediği ve vergi matrahının %15 muafiyetin 41.-Tl (2011 yılı için devlet memuruna verilen en yüksek gündelik olup bu tutar gelir vergisinden istisnadır) olduğu düşünülerek yapılmıştır. Örneğin 95.-TL'lik günlük harcırah ödenmesinin işlemini yapalım. Brüt harcırah :105,28 gelir v. muafiyeti : 41 gelir v. matrahı : 64,28 gelir vergisi : 9,65 damga vergisi : 0,63 kesintiler toplamı : 10,28 net ödenen :95,00  
 Soru Tarihi:2010-09-07 11:47:00   Cevap Tarihi:2011-01-27 07:19:00

Soru: kendi muhasebemi kendim tutuyom.beyannamemi muhasebeci arkaşamım şifresiyle yolluyordum,arkadaşım bu işi bıraktı.ben beynnamelerimi oda vasıtasıyla gönderebilirmiyim.bide maliye muhasebeci ne hata yaparsa yapsın mükellefi sorumlu tutuyorsa,bana neden şifre vermiyorlar.dava açsam kazanabilirmiyim     Cevap: Basit usule tabi mükellef iseniz beyannamelerinizi bağlı olduğunuz meslek odası arcılığı ile gönderebilirsiniz. Muhasebecinizin hatası sonucu cezaya muhatap kalırsanız muhasebecinizi dava edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-08 12:58:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:08:00

Soru: ben 30,06,2006 tarıhınden begrı bı tekstıl fabrıkasında calısmaktayım 26,09,2010 tarınde nıkahımı yapacagım ısyerınden kıdem tazmınatı alabılırmıyım bırde bana 2010un 10 uncu ayından ıtıbaren evlılık altında verılen kıdem tazmınatının kalkacagını soyledıler dogrumu kalksa dahı bırsene calıssam sonunda alabılırmıyım yardımcı olursanız cok sevınırım sımdıden tesekkurler     Cevap: Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iş akdinizi sonlandırmanız durumunda kıdem tazminatı alabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-09-13 21:46:00   Cevap Tarihi:2010-09-14 15:48:00

Soru: ben 30,06,2006 tarıhınden begrı bı tekstıl fabrıkasında calısmaktayım 26,09,2010 tarınde nıkahımı yapacagım ısyerınden kıdem tazmınatı alabılırmıyım bırde bana 2010un 10 uncu ayından ıtıbaren evlılık altında verılen kıdem tazmınatının kalkacagını soyledıler dogrumu kalksa dahı bırsene calıssam sonunda alabılırmıyım yardımcı olursanız cok sevınırım sımdıden tesekkurler     Cevap: 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde, "...kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi... halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılacağı” hüküm altına alınmıştır. Anılan hüküm uyarınca evlendikten sonra 1 yıllık zaman periyodunda gerekli belgeleri işverene ibraz etmek suretiyle işten ayrılabilirsiniz. kıdem tazminatı alır, ihbar tazminatı alamazsınız. Kadının evlenmesi halinde kıdem tazminatı alamayacağına ilişkin yürürlüğe girmiş bir kanun bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2010-09-13 21:46:00   Cevap Tarihi:2011-01-19 13:56:00

Soru: ben 30,06,2006 tarıhınden begrı bı tekstıl fabrıkasında calısmaktayım 26,09,2010 tarınde nıkahımı yapacagım ısyerınden kıdem tazmınatı alabılırmıyım bırde bana 2010un 10 uncu ayından ıtıbaren evlılık altında verılen kıdem tazmınatının kalkacagını soyledıler dogrumu kalksa dahı bırsene calıssam sonunda alabılırmıyım yardımcı olursanız cok sevınırım sımdıden tesekkurler     Cevap: Aynı içerikli 9979 nolu başvurunuza 19.01.2011 tarihinde cevap verilmiştir. 
 Soru Tarihi:2010-09-13 21:46:00   Cevap Tarihi:2011-01-19 14:00:00

Soru: Gölcük Seyyar Pazarcılar Esnaf odasında 21.05.2010 tarihinde genel sekreter göreve başladım 01.01.2011 ylında TESK muhasebe proğramını kullanmak istiyorum fakat proğram hakkında hiç bir bilgim yok yardımcı olmanızı rica ediyorum.    Cevap: Konfederasyon 2008 yılı başından itibaren, bu proğramdan desteğini çekmiştir. Proğramla ilgili bilgileri, proğramı kullanan başka odalardan edinebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-15 15:34:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:11:00

Soru: Merhaba,Ben esnaf odası genel sekreteri olarak görev yapmaktayım.2010 yılında 6.yılımı doldurduğumdan 20 gün yıllık izin hakkım var bunun 5 gününü kullandım geri kalan 15 günün ücretini almak istiyorum ki genel kurul çalışma raporunda 8.maddesinde personelin kullanılmayan yıllık izinlerin ücretinin ödenmesi diye madde geçmekte olduğundan ücreti alma hakkım olduğunu düşünüyorum.15 günlük izin ücretalabiliyorsam bunu bordrosunun hesaplaması nasıl olmalı iş kazaları ve meslek hastalıkları hesaplanmaz diyor kanunda.İzin gün ücretimi brüttenmi alıyorum net ücrettenmi.Brüt ücretim 929,35 TL hesaplamasını yapabilirmisiniz     Cevap: Hizmet akdi devam ettiği sürece izin ücreti ödenemez. (genel kurulun böyle bir kararı olsa dahi) ancak iş sözleşmeniz sona erdiğinde kullanamadığınız yıllık ücretli izinlerin parasını alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-16 10:09:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:14:00

Soru: 2010 yılına ait yıllık iznimden 15 günlüğün ücretini almak istiyorum ve işverenimde tek çalıştığım ve bana iznimi kullandıramadıkları için ve genel kurulda çalışma raporunun 8.maddesinde personele çalışmadığı izin ücretinin ödenmesi kararını almıştur.Bu izin ücretlerini bana ödüyor üç yıldan beri.Fakat sig ve vergi kesintisi yapılması gerekiyormu?Nasıl hesaplanır?Brüt ücretim 929,35 TL.Bana bu konuda yardımcı olurmusunuz?    Cevap: İş akdiniz devam ettiği sürece yıllık ücretli izin parası alamazsınız. ancak iş akdiniz sona erdiğinde kullanamdığınız yıllık ücretli izin parasını alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-16 13:53:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:17:00

Soru: odamıza pos makinası almak istiyoruz.Bunun için hangi işlemleri yapmalıyız.    Cevap: Yönetim kurulundan karar aldırıp. pos cihazı almayı düşündüğünüz banka ile irtibata geçmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-17 17:54:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 09:45:00

Soru: İYİ GÜNLER BİR ODADA GENEL SEKRETER OLARAK GÖREV YAPMAKTAYIM.MUHASEBE ÜCRETLERİNİ OCAK/ŞUBAT/MART NİSAN /MAYIS/HAZİRAN TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL EKİM/KASIM/ARALIK OLARAK 4 DÖNEMDE ALMAKTAYIZ.MAYIS AYININ BAŞINDA VERGİ MÜKELLEFİ OLMUŞ BİR MÜKELLEFİN MUHASEBE ÜCRETİNİ AİT OLDUĞU DÖNEMİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YANİ NİSAN/MAYIS/HAZİRAN OLARAK ALMAMIZDA HERHANGİ BİR SAKINCA VARMIDIR YOKSA BU ÜCRETİ MAYIS AYI BAŞINDAN İTİBAREN HESAPLAYARAK ALMAMIZMI GEREKİR. NİSAN/MAYIS/HAZİRAN YANİ DÖNEMİN ÜCRETİNİ ALDIĞIMIZDA YASAL Bİ SIKINTI OLUŞTURURMU.TŞK    Cevap: Üyenin basit usul vergi mükellefi olarak ne zaman kayıtları tutulmaya başlanmışsa o tarihten itibaren muhasebe ücreti alınması gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-09-17 18:09:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:20:00

Soru: İYİ GÜNLER BİR ODADA GENEL SEKRETER OLARAK GÖREV YAPMAKTAYIM.MUHASEBE ÜCRETLERİNİ OCAK/ŞUBAT/MART NİSAN /MAYIS/HAZİRAN TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL EKİM/KASIM/ARALIK OLARAK 4 DÖNEMDE ALMAKTAYIZ.MAYIS AYININ BAŞINDA VERGİ MÜKELLEFİ OLMUŞ BİR MÜKELLEFİN MUHASEBE ÜCRETİNİ AİT OLDUĞU DÖNEMİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YANİ NİSAN/MAYIS/HAZİRAN OLARAK ALMAMIZDA HERHANGİ BİR SAKINCA VARMIDIR YOKSA BU ÜCRETİ MAYIS AYI BAŞINDAN İTİBAREN HESAPLAYARAK ALMAMIZMI GEREKİR. NİSAN/MAYIS/HAZİRAN YANİ DÖNEMİN ÜCRETİNİ ALDIĞIMIZDA YASAL Bİ SIKINTI OLUŞTURURMU.TŞK    Cevap: Sorunuza daha önce cevap verilmiştir. Tesk hızlı cevap sistemine bakabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-17 18:10:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:21:00

Soru: oda personeli ve sekreteriyim. 1999 yılından beri çalışmaktayım.2010 16 eylül tarihinde 1 çocuğum oldu. bu doğan çocuk için personel yönetmeliğinin 45. madesine göre doğum yardımı alabilirmiyim. bu hakkıma yönetim kurulunun müdahale etme yada reddetme yetkisi varmı. bu haktan yararlanmam için ne gibi işlem yapmam lazım.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği'nin 45. maddesinde, "Çocuğu dünyaya gelen kadrolu personele sanayi kesimi için onaltı yaşından büyüklere uygulanan asgari ücretin brüt tutarının iki katını net ödenmek koşuluyla doğum yardımı yapılabileceği" hüküm altına alınmıştır. "Yapılabileceği" ibaresinden anlaşılması gereken zorunlu olmayıp yapılması idarenin, uygulayıcının takdirindedir. Hal böyle iken şahsınıza doğum yardımı yapılabilmesi için yönetim kurulu kararı alınması lazımdır. Yönetim kurulu vermeme yönünde de irade kullanabilir.  
 Soru Tarihi:2010-09-20 11:09:00   Cevap Tarihi:2011-01-19 14:16:00

Soru: alınan ikramiyeleri sgk bildirgesine eklememiz gerekiyormu yoksa sadece vergisini ödememiz yeterlimi?    Cevap: Alınan ikramiyelerden SGK ve işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-09-22 10:54:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:24:00

Soru: 1/4/1998 TARİHİNDE ŞOFÖRLER ODASINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM.4550 PRİM GÜNÜM BULUNMAKTADIR. 12YILI ŞOFÖRLER ODASINDA ÇALIŞTIM.(30/07/2010 TARİH İTİBARİYLE)BÜRÜT KAZANCIN 838.11TLdir.kıdem tazminatımın hesaplanmasını rica ediyorum.2650.00tl maaş alacağım ve2008 yılında kullanmadığım iznim bulunmaktadır.(1475 14üncü maddesine göre işten ayrılmak istiyorum)     Cevap: Sorunuz tam olarak anlaşılmıyor. Son brüt maaşınızın 838,11 tl olduğu anlaşılıyor. Ancak 2.650,00_tl maaş nedir anlaşılmıyor. Kullanmadığınız yıllık ücretli izinlerin parasını son ücretiniz üzerinden alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-22 12:09:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:32:00

Soru: 10.000.TL si kapora 195.000.TL si banka hesabına havale yoluyla demirbaş dairemizi sattık, 10.000.TL kaporaya gelir makbuzu kesip satıcılar hesabına alacak olarak kayıt ettim, bu demirbaş satışı muhasebeleştimesi nasıl olur.    Cevap: Daireyisiz satan satıcı, satın alan ise alıcıdır. Bu durunda satıcılar hesabına alacak kaydı yapılmaz. Yapılacak kayıtlar: 1- Alınan kaporanın kaydı. 100-Kasa hesabı 10.000,00 326-Alınan depozito ve teminatlar 10.000,00 2-Dairenin satış kaydı. 120-Alıcılar 205.000,00 252-Binalar 205.000,00 3-kapora hariç kalan paranın tahsili: 102-Bankalar 195.000,00 120-Alıcılar 195.000,00 4-Alınan kaporanın alacaktan mahsubu: 326- Alınan depozito ve teminatlar 10.000,00 120-Alıcılar 10.000,00 İşlemlerde Dairenin kayıtlı değerinin satış fiyatı ile aynı olduğu varsayılmıştır. Şayet daire kayıtlı fiyatının üzerinde bir fiyatla satılmışsa kayıtlı değer ile satış fiyatı arasındaki fark 679-Diğer olağanüstü gelir ve karlar hesabına alınmalıdır.  
 Soru Tarihi:2010-09-22 16:28:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:11:00

Soru: 5.000 TL KAPORA VE 85.000.TL BANKA HAVALESİ İLE DEMİRBAŞ OLARAK DÜKKAN SATIN ALDIK,BU İŞLEMİN MUHASEBE KAYDI NASIL OLUR.    Cevap: 1-Kaporanın satıcıya ödenmesi: 126-Verilen depozito ve teminatlar 5.000,00 100-Kasa hesabı 5.000,00 2-Dükkanın alış kaydı: 252-Binalar 90.000,00 320-satıcılar 90.000,00 3-Bedelin ödenmesi: 320-satıcılar 85.000,00 102-Bankalar 85.000,00 4-Verilen kaporanın borca mahsubu: 320-Satıcılar 5.000,00 126- Verilen depozito ve teminatlar 5.000,00  
 Soru Tarihi:2010-09-22 16:35:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:17:00

Soru: Bağımlı çalışan malimüşavirin oda aidatı şirket tarafından ödenirse şirket bu ödemeyi gider olarak gösterebilir mi?    Cevap: Bağımlı olarak çalışan mali müşavirin aidatı çalıştığı şirket tarafından ödeniyor ise, Bu söz konusu mali müşavire ücret ödemesi niteliğindedir. Ücret ödemesi olarak giderlerine(Bu ödemeye istinaden ödenecek yasal yükümlülüklerde dahil)işleyebilir.  
 Soru Tarihi:2010-09-28 10:05:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 12:40:00

Soru: ben gaziantep pideciler simitçiler ve yufkacılar odası olarak 1-üyelerimiz ruhsat alınması için odamızdan kapasite raporu (ekspertis rapor tastik )ücreti olarak biz bu tastiğe ne kadar zam yapma hakkımız bulunmaktadır. 2 -odamız ekspertis raporunu vermek için odamız yönetiminden 2 kişi görevlendirilip üyemizin yerine bakıyorlar.2 kişiye ayrıyeten odamızdan ek bir ücret ödeme hakkı varmıdır.ek bir ödeme yapılsa ne kadar ödenmesi gerekmektedir. 3-ruhsat için hazırladığımız ekspertis rapor tastik ücretine ne kadar zam yapabiliriz. 3-    Cevap: Kapasite raporu onay ücreti hesaplanırken; Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçmediği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; sermaye- kıymetler durumu toplamının binde onudur. Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçtiği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısı kadar olacaktır. Bu durumda aşağıdaki oranlar uygulanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine bu işler için ek bir ücret ödeyemezsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-09-29 09:34:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 14:15:00

Soru: Oda genel sekreteriyim kasa tazminatı ne demektir nasıl alınır? ben hiç bir sosyal hakkımı alamıyor(izin,ikramiye) gibi bir dğer sorumda günlük çalışma saati kaç saattir? ben saat 08,30 da işe başlayıp öyle tatilim yemek ücretim olmadan saat 18,00'a kadar çalışmaktayım. çalışma saatim doğrumu?    Cevap: Kasa tazminatı akçalı işlerle uğraşanlara (para, kıymetli evrak v.b)verilen bir menfaattir. Kasa tazminatının nasıl ve ne oranda verileceği yönetim kurulunun yetkisindedir. Çalışma saatleri konusunda günlük değil haftalık çalışma saati esas alınır. Bu da iş kanununa göre haftalık 45 saattir. Ancak Esnaf ve sanatkarları odaları birlikleri ve federasyonları personel yönetmeliğine göre, haftalık çalışma süresi günde 8 saatten haftada 5 gün 40 saattir. 
 Soru Tarihi:2010-09-30 10:25:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:29:00

Soru: bir meslek kuruluşu olarak üç aydan üç aya muhasebe ücreti almaktayız(ocak şubat mart) gibi.şubat ayı ortasında kayıt olmuş bir mükellef için döneme ait olan ücreti almamız uygunmudur yoksa sadece kayıt olduğu tarihte itibarenmi muhasebe ücretini almamız gerekir. Bunun yasal bi yaptırımı varmı şimdiden tşk ederim en kısa zamanda cevap verirseniz tşk ederim     Cevap: Bu soruya daha önce yanıt verilmiştir. Cevabını Tesk hızlı cevap sisteminde bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-10-05 14:53:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:32:00

Soru: bir meslek kuruluşu olarak üç aydan üç aya muhasebe ücreti almaktayız(ocak şubat mart) gibi.şubat ayı ortasında kayıt olmuş bir mükellef için döneme ait olan ücreti almamız uygunmudur yoksa sadece kayıt olduğu tarihte itibarenmi muhasebe ücretini almamız gerekir. Bunun yasal bi yaptırımı varmı şimdiden tşk ederim en kısa zamanda cevap verirseniz tşk ederim     Cevap: Bu soruya daha önce yanıt verilmiştir. Cevabını Tesk hızlı cevap sisteminde bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-10-05 14:53:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:33:00

Soru: bir meslek kuruluşu olarak üç aydan üç aya muhasebe ücreti almaktayız(ocak şubat mart) gibi.şubat ayı ortasında kayıt olmuş bir mükellef için döneme ait olan ücreti almamız uygunmudur yoksa sadece kayıt olduğu tarihte itibarenmi muhasebe ücretini almamız gerekir. Bunun yasal bi yaptırımı varmı şimdiden tşk ederim en kısa zamanda cevap verirseniz tşk ederim     Cevap: Bu soruya daha önce yanıt verilmiştir. Cevabını Tesk hızlı cevap sisteminde bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-10-05 14:53:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:34:00

Soru: geride ödenmemiş aidat borcu olan bir kişiye yeni tarihli aidat makbuzu kesilebilirmi    Cevap: Aidat makbuzu para hangi tarihte tahsil edilmiş ise o tarihte kesilir. Ancak hangi dönemin aidatı olduğu makbuzun üzerine yazılır. Soru daha ayrıntılı sorulduğu taktirde daha ayrıntılı cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2010-10-08 13:15:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:37:00

Soru: BEN İŞTEN AYRILDIĞIMDA TAZMİNATIM NASIL HESAPLANIR ÖRNEK ALDIĞIM SON MAAŞA GÖRE VE KIDEM TAZMİNATIMI YOKSA İHBAR TAZMİNATIMI HERİKİSİNİMİ BİRDE BÜRÜTTEN Mİ YOKSA NET ELE GEÇENDEN Mİ ÖRNEK ALDIĞIM BÜRÜT MAAŞ+İKRAMİYE+YIL AY GÜN    Cevap: Kıdem ve ihbar tazminatı son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamaya kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan menfaatlerde eklenir. Ancak kıdem tazminatında tavan rakam geçilemez. ihbar tazminatında ise tavan söz konusu değildir. 
 Soru Tarihi:2010-10-09 22:54:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:41:00

Soru: B.usul muhasebe ne zaman kaldırılacak,belirli tarih veya yılı belli mi?En kısa zamanda bilgi verirseniz memnun olurum.Şimdiden teşekkürler.    Cevap: Şimdilik böyle bir şey söz konusu değil. 
 Soru Tarihi:2010-10-12 11:56:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:42:00

Soru: İCRA TAKİBİNE VERDİĞİMİZ ÜYELER İÇİN ÖDEDİĞİMİZ İCRA DOSYA ÜCRETLERİNİ NASIL MUHASABELEŞTİRECEĞİZ. BU DOSYA PARALARINI GECİKEN AİDATLAR İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİNCE HANGİ HESAPLARLA İŞLEYEYECEĞİZ.    Cevap: İcradan tahsil ettiğiniz aidatları aidatlar hesabına kaydetmelisiniz. İcra nedeniyle yapılan masrafları ise mahkeme masrafları kalemine kaydetmelisiniz. 
 Soru Tarihi:2010-10-12 15:29:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:45:00

Soru: İCRA TAKİBİNE VERDİĞİMİZ ÜYELER İÇİN ÖDEDİĞİMİZ İCRA DOSYA ÜCRETLERİNİ NASIL MUHASABELEŞTİRECEĞİZ. BU DOSYA PARALARINI GECİKEN AİDATLAR İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİNCE HANGİ HESAPLARLA İŞLEYEYECEĞİZ.    Cevap: Sorunuza daha önce yanıt verilmiştir. Cevabını tesk hızlı cavap sisteminde bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-10-12 15:29:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:47:00

Soru: selam benim sorumda şüşekilde cevaplarsanız sevinirim asgari ücretli calısanın günlük pirim ödemesi nekadardı işveren icin yanı günlük olarak hesaplanırsa kacliradı teşekür ederim şimdiden iyi calışmalar    Cevap: 2010 yılı ikinci dönem için: Sgk primi işçi payı:3,55 sgk primi işveren payı:4,94 İşsizlik sigortası işçi payı:0,25 İşsizlik sigortası işveren payı:0,51 Toplam :9,25 %5 Sgk primi işveren teşviki (-):1,27 Ödenecek tutar :7,98 2011 yılı birinci dönem için: Sgk primi işçi payı:3,72 sgk primi işveren payı:5,18 İşsizlik sigortası işçi payı:0,27 İşsizlik sigortası işveren payı:0,53 Toplam :9,70 %5 Sgk primi işveren teşviki (-):1,33 Ödenecek tutar :8,37  
 Soru Tarihi:2010-10-14 00:05:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 11:59:00

Soru: smmm rim odam bana kınama cezası verdi kınama cezası zaman aşımı varmı sürei nedir yargı sonu beklemeden ceza verilebilinirmi ne yapmalıyım    Cevap: Konu ile ilgili olarak; Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğini incelemeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-10-14 09:52:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:54:00

Soru: smmm rim odam bana kınama cezası verdi kınama cezası zaman aşımı varmı sürei nedir yargı sonu beklemeden ceza verilebilinirmi ne yapmalıyım    Cevap: Konu ile ilgili olarak; Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğini incelemeniz gerekmektedir.Ayrıntılı bilgiyi bu yönetmelikte bulabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-10-14 09:52:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:56:00

Soru: smmm rim odam bana kınama cezası verdi kınama cezası zaman aşımı varmı sürei nedir yargı sonu beklemeden ceza verilebilinirmi ne yapmalıyım    Cevap: Konu ile ilgili olarak; Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğini incelemeniz gerekmektedir.Ayrıntılı bilgiyi bu yönetmelikte bulabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-10-14 09:52:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 14:57:00

Soru: OdAmız 1991 yılında kurulmuş olup, biriken Tahsil Tediye Gelir Gider Makbuzların 1991-2000 arasını Yönetim kurulu kararı ve komisyon ile yakarak imha etmek istiyorum.Detaylı bilgi rica ediyorum.Teşekkürler    Cevap: Bu tür muhasebe evraklarını, belittiğiniz gibi, yönetim kurulu kararına istinaden oluturulacak bir imha komisyonu marifetiyle imha edebilirsiniz. İmha edilen evrakların nitelikleri belirtilmek suretiyle imha komisyonunca tutanağa bağlanması gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-10-22 10:26:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 15:05:00

Soru: SORUM ŞÖYLE.4 ORTAKLI BİR İŞYERİNDE HER ORTAK KENDİ SSK ÖDEMESİNİ KENDİ ŞAHSİ HESABINDAN MI YAPMALI YOKSA ŞİRKET KASASINDANMI    Cevap: Bu konudaki genel kanı Her ortağın sosyal güvenlik primini kendi hesabından yapması ve vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirime tabi tutması yönündedir. 
 Soru Tarihi:2010-10-22 12:55:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 15:39:00

Soru: Oda başkanımızın ücret bordrosunu düzenlerken gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıyoruz.Başkanımıza Asgari geçin indirimi uygulanırmı    Cevap: Başkanın aldığı ücretten gelir vergisi tevkifatı yapıldığından Asgari geçim İndirimi uygulanabilir. 
 Soru Tarihi:2010-10-28 15:22:00   Cevap Tarihi:2011-01-19 14:39:00

Soru: ticari taksi sahibiyim yanımda çalışan emekli bir kişiyi 15 gün çalışan nasıl sgklı gösteririm    Cevap: Yanınızda çalışan ve emekli maaşı alan birisini sgk lı yapmanın herhangi bir sakıncası yok. Ancak Ayda 15 gün çalışacağı için aranızda bir sözleşme yapmanız ve bu sözleşmenin bir suretini her ay eksik gün bildirim formu ile sgk ya vermeniz gerekmektedir. Emekli olduktan sonra bir işveren nezdinde çalışanlar içi sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-10-29 09:04:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 15:45:00

Soru: Yasal faiz 1,40 iken neden TESK'in sayfasında 0,45 oluyor. Neden bu durumda olduğu açıklayabilirmisiniz. Ayrıca 5362 sayılı yasada alacaklarımızın amme alacağı olduğu da belirtilmemiş durumda. Teşekkürler. Kolay gelsin.    Cevap: Yasal faiz oranı aylık %1,40 değil, %0,75 dir. Belirtmiş olduğunuz %1,40 amme alacaklarına uygulanan faiz oranıdır. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında uygulanacak faiz oranı,amme alacakları faiz oranı değil kanuni faiz oranıdır.  
 Soru Tarihi:2010-11-01 11:42:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 15:50:00

Soru: GENEL KURUL ONAYINDAN GECMİŞ OLAN BÜTCE FASILLARIN HARCAMALARI İÇİN YÖNETİM KURULU KARARIN ALINMASI GEREKİYORMU YOKSA BAŞKAN VE GENEL SEKRETERİN HARCAMA YETKİSİ VARMIDIR ,SAYGILARIMLA    Cevap: Rutin ve küçük tutarlı harcamalar için yönetim kurulunun bilgisine sunulmasına gerek yoktur. Örn. 5.-TL'lik kırtasiye harcaması gibi. Rutin harcama dışında olan, istisnai ve büyük tutarlı harcamalar yapılmadan önce yönetim kurulunun bilgisine sunulması, yapıldıktan sonrada onayına sunulması işleminin yapılmasının, sorumluluğun paaylaştuırılması açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-11-01 13:10:00   Cevap Tarihi:2011-01-27 05:05:00

Soru: GENEL KURUL ONAYINDAN GECMİŞ OLAN BÜTCE FASILLARIN HARCAMALARI İÇİN YÖNETİM KURULU KARARIN ALINMASI GEREKİYORMU YOKSA BAŞKAN VE GENEL SEKRETERİN HARCAMA YETKİSİ VARMIDIR ,SAYGILARIMLA    Cevap: Rutin ve küçük tutarlı harcamalar için yönetim kurulunun bilgisine sunulmasına gerek yoktur. Örn. 5.-TL'lik kırtasiye harcaması gibi. Rutin harcama dışında olan, istisnai ve büyük tutarlı harcamalar yapılmadan önce yönetim kurulunun bilgisine sunulması, yapıldıktan sonrada onayına sunulması işleminin yapılmasının, sorumluluğun paaylaştuırılması açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-11-01 13:23:00   Cevap Tarihi:2011-01-27 05:06:00

Soru: ÜYEMİZ 5YIL ÖZEL ŞİR.BETON MİKSERİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMIŞ VE İŞDEN ÇIKARILDI.ÜYEMİZE VERİLEN TAZMİNAT ÇOK DÜŞÜK FAZLA MESAİLERİ ÖDENMEMİŞ.SİZDEN BU ŞOFÖR ARKADAŞIMIZIN NORMAL MESAİ SAATİ KAÇ SAATTİR. TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: Konu ile ilgili olarak, arkadaşınız bölge çalışma müdürlüğüne müracaat ederse bölge çalışma müdürlüğü gerekli çalışmayı yaparak, bir hak kaybı varsa tespit edecektir. Bunun sonucunda hak kaybı için iş mahkemesinde dava açabilecektir. İş kanunu na göre haftalık çalışma saati en fazla 45 saattir.  
 Soru Tarihi:2010-11-03 12:15:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 15:55:00

Soru: Şoförler ve otomobilciler odalarının tutmak zorunda olduğu aylık ve yıllık defterler nelerdir?    Cevap: 5362 sayılı Kanunun'un 60. maddesinde (Üye Kayıt Defteri, Genel Kurul Karar Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Denetim Kurulu Karar Defteri, Gelenek ve Teamül Defteri, Demirbaş Defteri, Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri, Kasa Defteri, Kıymetli Evrak Defteri, Muhasebe Defterleri Bilanco esasına göre tutulusa;Günlük Defter, Büyük Defter aksi halde Gelir-Gider Defteri) sayılan defterler ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat yönetmeliğinin 48. maddesinde 5362. sayılı Kanun'un 60. maddesinden ayrıca sayılan "Denetim Defteri" tutulmak zorundadır. 
 Soru Tarihi:2010-11-04 10:41:00   Cevap Tarihi:2011-01-27 03:51:00

Soru: 6772 sayılı kanuna göre kurumumuzdaki işçilere ödenecek ilave tediyelerde asgari geçim indirimi de hesaplayıp ilave olarak işçilerimizin tediyelerine ilave edecekmiyiz. Yoksa zaten aylık ücretinde kesildiğinden dolayı ödenmeyecek mi. Bununla ilgili bir mevzuat verebilirmisiniz. Teşekkürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın 265 seri nolu gelir vergisi genel tebliğini inceleyebilirsiniz. İlave tediyelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıyor ise, ücretli için hesaplanan aylık asgari geçim indirim tutarını aşmamak koşulu ile AGİ hesaplanması ve ücretliye ödenmesi gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-11-04 10:51:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 16:06:00

Soru: ben 6m2 bir dükkan kiraladım hediyelik cam eşya satışı yapıcam ama deftere tabimi yoksa basit usulden mi göstermem gerekiyor teşekkirler    Cevap: 95/6430 Sayılı BKK İle Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler Gelir Vergisi Kanunu’nun 51 inci maddesinin Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilme kapsamına alınmıştır. a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar, c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar, d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar, e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler. Bu mükellefler, basit usulden yararlanmaya ilişkin genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın gerçek usulde vergilendirileceklerdir.  
 Soru Tarihi:2010-11-05 17:13:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 16:12:00

Soru: basit usülde vergi mükellefiyim ssk lı olarak sigortam devam ediyor 1.5 yıl kaldı gün sayımın dolmasına.yanımda ssk lı işci calıştırabilirmiyim.ssk dan bağ kur agecmeden.teşekkürler    Cevap: Yanınızda Sgk ya tabi işçi çalıştırmanızda bir sakınca yok. Ancak basit usule tabi olmanın genel şartlarından bir taneside işinin başında bilfiil bulunmak ve çalışmaktır. Bunu tespit ederler ise basit usulden faydalanamayabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-11-05 21:00:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 12:06:00

Soru: Hizmet Binamız haricinde 2007 yılında odamıza bir gayrimenkul (Çok amaçlı salon) almıştık. O zaman dan bu zamana kadar boş durmakta idi.Şimdi ise bu Gayrimenkulü Açık arttırma usulü ile satacağımızdan dolayı Sattığımız zaman Katma Değer Vergisi ödeyecekmiyiz. ödenmeyecek se ne ye göre ödemiyeceğiz. Kanun maddesini belirtirseniz iyi olacak. Ayrıca MalMüdürlüğü'ne yazı veya bilgi vermemize gerek varmıdır.?Teşekkürler.     Cevap: Odanız adına kayıtlı olan gayrimenkulün satışı KDV'ne tabi değildir. KDV Kanunu 17. Madde ye bakabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-11-09 15:02:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 12:15:00

Soru: iyi günler ben esnaf odasında genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyorum 2010 şubat ayında işe başladım haziran ayında sigortam yatmaya başladı ben ikramiyeye ne zaman hak kazanırım vede bayram ikramiyesi ne zaman alabilirim saygılar iyi çalışmalar.    Cevap: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği'nin 41. maddesinde "Personele, imkanlar dahilinde, yönetim kurulu'nun kararı ile yılda iki adeti geçmemek üzere birer aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilebilir." denşlmektedir. İfadeden anlaşılacağı üzere şahsınıza ikramiye verilmesi veya verilmemesi yönetim kurulunun takdirindedir. PERSONEL YÖNETMELİĞİ  
 Soru Tarihi:2010-11-10 09:34:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 10:31:00

Soru: İŞYERİMİZDE SSK EMEKLİSİ ÇALIŞANLAR VAR BIZ BUNLARIN SSK SINI BASLATTIK EMEKLİ OLARAK BU ÇALIŞANLANLARIMIZIN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILACAKMI VE ORAN KAÇTIR?    Cevap: 1- İşçinin SGK'dan aldığı emekli maaşında bir kesinti olmaz. 2. İşcinin sizden alacağı maaşından yüzde 30 Sosyal Güvenlik Destek Pirimi, ayrıca yapılan işin tehlike derecesine göre yüzde 1 ila 6,5 aralığında kısa vadeli sigorta primi kesintisi yapılır.  
 Soru Tarihi:2010-11-13 16:21:00   Cevap Tarihi:2011-01-27 03:33:00

Soru: Odamız tek düzen muhasebe yapmakta olup ayrıca Kasa defteri tutmak zorundamı?    Cevap: Her ne kadar VUK 185. maddesinde yer alan Kasa Defteri tutma zorunluluğunu içeren madde 01.01.1999 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmışsa da, 5362 sayılı Kanun’un 60/l’da Kasa Defteri tutulması zorunlu defterler arasında sayılması nedeniyle ve bu kanun meslek kuruluşları ile ilgili özel kanun olması nedeni ile kasa defterinin tutulması zorunludur. 
 Soru Tarihi:2010-11-25 09:05:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:41:00

Soru: 2007-2010 ARASI ODAMIZDA TESK MUHASEBE PROGRAMI İLE BİLENÇO USULÜNE GÖRE MUHASEBE KAYITLARI TUTULDU. 2011 YILI İÇİN İŞLETME DEFTERİ KULLANABİLİR MİYİZ? TEŞEKKÜRLER.    Cevap: 2011 yılında kullanacağınız muhasebe defterterlerini 2010 yılı aralık ayı içinde bilanco usulünde tasdik ettirdiğiniz için 2011 içinde gelir gider defteri kullanamssınız. Ancak dönemin kapanımasından sonra 2012 yılı için gelir gider defteri kullanabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-12-06 16:36:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 08:21:00

Soru: 2007-2010 yılları arası tesk muhasebe programı ile bilanço hesabı esasına göre defter tuttuk.. 2011 yılı için gelir gider defteri ne geçebilir miyiz oda olarak, eğer gelir gider defteri hesabına geçebiliyorsak ne tür bir karar almalı yetkili organlar ve bu defter birliklerde mi temin edilmeli? cevabınız için teşekkürler.     Cevap: Mevcut durum itibari ile 2011 yılı defterlerini 2010 yılının Aralık ayında onaylattığınız için (2011 yılında) kullamazsınız. Ancak 2012 yılı için 2011 yılı Aralık ayında gerekli defter onaylatmalarının yapılması halinde 2012 yılında kullanılablilir. Defterler bağlı olunan Birlik'ten temin edilebilinir. Bu işlem için 2009/28 sayılı genelge uyarıca ilgili odanın yönetim kurulunca karar alınması gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-12-09 13:01:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 08:57:00

Soru: muhasebe ile ilgili olarak odaların yevmiye defteri defter işleme şekli açıklamalı olarak berde tahsilat makbuzlarımızın karbonları yeterli degil alta çıkmıyor okunmıyor bu konuda bir çalımma varmı    Cevap: Konfederasyonumuzca "Autocopy"li tahsilat makbuzların basımı yapılmış olup teşkilata dağıtılmaya başlanmıştır. 
 Soru Tarihi:2010-12-14 13:11:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 08:26:00

Soru: İyi günler sizden bi sorum olacak genel kuruldan geçen yolluk ve harcırahlarda vergi kesilecekmi yoksa normal bi tutanakla yolluğu tam olarakmı alacağız.vergi kesilecekse nasıl kesmeliyiz.    Cevap: Genel kuruldan geçen yolluk ve harcırahlar net olarak ilgilisine verilir. Harcırah bordrosu düzenlenmesi gererkir. Ödeme, vergi matrahına yemek, konaklama gibi fiili giderlerin giderlerin ödenip ödenmemesine göre değişmektedir. Yapılan hesaplamada bu fiili giderlerin ödenmediği ve vergi matrahının %15 muafiyetin 41.-Tl (2011 yılı için devlet memuruna verilen en yüksek gündelik olup bu tutar gelir vergisinden istisnadır) olduğu düşünülerek yapılmıştır. Örneğin 95.-TL'lik günlük harcırah ödenmesinin işlemini yapalım. Brüt harcırah :105,28 gelir v. muafiyeti : 41 gelir v. matrahı : 64,28 gelir vergisi : 9,65 damga vergisi : 0,63 kesintiler toplamı : 10,28 net ödenen :95,00  
 Soru Tarihi:2010-12-15 10:09:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 09:40:00

Soru: MERHABA ODA PERSONELİMİZ MUHASEBECİ VEYA MALİ MÜŞAVİR DEĞİL ÜYELERİMİZİN BASİT USUL MUHASEBE EVRAKLARINI ODAMIZDA TUTUP ODAMIZIN ŞİFRESİYLE GÖNDEREBİLİR Mİ?BU KONUDA BİZİ AYDINLATIRSANIZ SEVİNİRİM.    Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinin 3. fıkrasında "Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubu çalıştırılması zorunludur." ifadesine yer verilmiştir. Bu kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, basit usulde vergiye tabi olan esnaf ve sanatkarların muhasebe işlemleri serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir olmayan oda personeli tarafından gerçekleştirilemez.  
 Soru Tarihi:2010-12-16 16:15:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 08:46:00

Soru: BASİT USUL MUHASEBESİNİ TUTMADIĞIMIZ ÜYELERİN İŞ YERLERİNİ KAPATTIĞINDA KALAN PERAKENDE SATIŞ FİŞİ FATURA FİŞ İPTALLERİNİN ODA OLARAK BİZ Mİ YAPACAĞIZ.VERGİ DAİRESİ Mİ YAPACAK.BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM    Cevap: Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden işlerini terk edenlerin kullanmadıkları belgelerin iptal işlemleri, belgeleri veren oda veya birliklerce yapılmaktadır. Belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırmak veya noterlere tasdik ettirmek suretiyle temin eden mükelleflerin belgelerinin iptali, vergi dairelerince yapılmaktadır.  
 Soru Tarihi:2010-12-16 17:12:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 08:38:00

Soru: sigortamın yatırılıp yatırılmadığını merak ediyorum. nerden öğrenebilirim?    Cevap: SGK primlerinin yatırılıp yatırılmadığını, çalıştığın işyerinin bağlı bulunduğu SGK ünitesinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca şifre almışsanız e-devlet veri tabanından da öğrenebilirsiniz. İşvereniniz bir önceki aya ait SGK aylık prim ve hizmet belgesini işyerinde görülebilecek bir yere asmak zorundadır. İşyerindende takip edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2010-12-16 19:11:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 07:21:00

Soru: Gelen Evrak ve Giden Evrak Defterleri notere tastik ettirilir mi?     Cevap: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUAMELAT YÖNETMELİĞİ hükümlerine göre,Gelen evrak defteri ile giden evrak defterinin notere tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2010-12-17 14:29:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 07:16:00

Soru: Tahmini bütçede herhangi bir hesap, belirlenen miktarı aştığında başka bir hesaptan aşan hesaba aktarım yapılabilir diye biliyorum. bunun içinde yönetim kurulu kararı almamız gerekir. Ekim ayında aşan hesap için aralık ayında aktarım kararı alınabilir mi?     Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları muhasebe yönetmeliğine göre, tahmini bütçede dönem içerisinde fasıllar arasında aşma olursa, fasıllar arası aktarma yretkisi yönetim kurulundadır. Fasıllar arsındaki aktarmaların ilgili harcama kalemindeki tutar aşılmadan yapılması gerekir. Ancak mücbir sebepler nedeni ile bu mümkün olmazsa, aktarma işlemi ilk yönetim kuruluna sunulmalıdır.  
 Soru Tarihi:2010-12-17 14:51:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 07:11:00

Soru: Tokat Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı ve Birliğe bağlı 35 odaya Mali Danışmanlık yapmaktayım. Birlik ve Odaların Yönetim Kurulu üyelerinin Yurt içi ve yurtdışı Görev yolluk bildirimleri düzenlemsinde 6245 sayılı hacrah kanuna tabi olup olmadıklarının bildirlmesini arz ederim. Saygılarımla MEHMET YAMAN (SMMM)     Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları 6245 sayılı harcırah kanunu kapsamında değildir. Ancak bu kuruluşların yetkili organ üyelerine verilecek yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları, 5362 sayılı yasanın 56. maddesinde belirtilen azami hadleri aşmamak koşulu ile ilgili meslek kuruluşunun genel kurul kararı ile belirlenir.  
 Soru Tarihi:2010-12-17 15:13:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 06:12:00

Soru: 02/05/1996 tarihinde işe girdim.2009 yılı iznimi kullandım 2010 yılı iznimi 02/05/2011 tarihinden sonra kullanacağım söylendi doğrumudur.2010 yılıiznimi ne zaman kullanabilirim    Cevap: İşe başlama tarihi 02 mayıs olan bir çalışanın, yıllık izin hakkı işe başladığı yılı takip eden yılın 2 mayısında doğar. 02/05/2010-01/05/2011 dönemi iznine 02/05/2011 tarihinde hak kazanıldığından, bu döneme ait izninizi 02/05/2011 tarihinden itibaren kullanmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2010-12-20 11:52:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 06:58:00

Soru: odamızdan görevlendirme yaılmış olup yol konaklama ve yemek bedeli fatura karşılığı odamız bütçesinden ödenmesi kararı alınarak ayriyeten genel kuruldan geçirilen asgari ücretin 1/5 oranında günlük yurt içi harcirah ödenmesine karar alınmıştır. bunun muhasebe işlemi ne şekilde olacaktır net 152 tl olacağıa göre vergi istisna gündelik tutarı 24,00 tlden mi olacak     Cevap: Geçici görevle görevlendirilenlerin giderleri, Yurtiçi yurtdışı seyahat giderlerinde takip edilmesi gerekir. Fiilen yapılan ve fatura karşılığı ödenen konaklama ve yemek giderleri varsa, vergi istisnası uygulaması söz konusu olmaz. Bu nedenle 152,00-Tl'yi brüte tamamlayıp bunun üzerinden vergi kesilmesi gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2010-12-20 15:52:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 20:40:00

Soru: Genel Kurul kararı gereği yurtiçi harcırahlar günlük 100 Tl olarak belirlenmiştir. Ancak devlet memurlarına verilen günlük harcırahların üzerinde olamayacağına dair bir kanı oluştuğundan bununla ilgili açıklamada bulunursanız seviniriz. Devlet memurlarına verilen günlük harcırahlar da 2010 yılı için ne kadardır?    Cevap: Mevzuatta yurtiçi ve yurtdışı harcırah ayrı ayrı belirlenmiştir. Hatta yurt dışı harcırahı gidilen ülkelere göre de ayrı ayrı belirlenmiştir. 5362 sayılı kanunun ilgili bendinde yurtiçi harcırahının asgari ücretin 1/5 inden fazla olamayacağı, yurtdışı harcırahının ise en yüksek devlet memuruna ödenen günlük (yurtdışı) harcırahından yüksek olamayacağı hüküm altına alınarak ikili ayrıma gidilmiştir. Hal böyle iken yetkili organ üyelerine yurtiçi için verilebilecek azami harcırahın, brüt asgari ücretin 1/5’inden fazla olamayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Siz genel kurulu 01.01.2010-30.06.2010 döneminde yapmış iseniz o dönemki brüt asgari ücret/5 yani 729/5=145,80.-TL’den, genel kurulu 01.07.2010-31.12.2010 döneminde yapmış iseniz ise o dönemki brüt asgari ücret/5 yani 760,50/5=152,10.-TL’den fazla belirleyemezsiniz. Genel kurul kararı ile yurtiçi harcırah tutarı 100.-TL olarak belirleyerek yukarıda hesaplanan her iki rakamında altında kalındığından, yetkili organ üyelerine günlük 100.-TL harcırah vermenizde kanuna aykırılık bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2010-12-22 11:20:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:55:00

Soru: 2008 yılında vefat eden abimin 1980'li yıllarda 7 yıl bağ-kur'a prim ödediğini biliyorum.Elimizde o yıllara ait vergi dairesinden alınmış,kendi hesabına "vergi mükellefi olduğuna"dair belge var.Ancak Bağ-kur kendilerinde böyle bir kaydın olmadığını söylüyor.Daha sonraki yıllarda Sigortalı olarak çalıştığı süreler(askerlik dahil)35 gün eksik geldiği için eşine maaş bağlanamıyor.Bağkur'la ilgili ne yapabiliriz?    Cevap: Bağ-Kur'a prim ödediğine ilişkin belgeleri bulabilirseniz, sorun çözülebilir. Aksi durumda bir şey yapmanız zor gözüküyor. 
 Soru Tarihi:2013-04-25 12:06:00   Cevap Tarihi:2013-07-12 11:52:00

Soru: Denetim kurulu defterini yazarken her yapılan gelir ve gider belgesini tek tek mi yazalım? Yada Aylık gelirimiz...... bukadar aylık giderimiz..... kadar şeklindemi yazalı?    Cevap: Aylık olarak yazmanız yeterli olur. 
 Soru Tarihi:2013-04-25 10:46:00   Cevap Tarihi:2013-07-09 09:09:00

Soru: Yönetim kurulu üyelerine, yurt içi etkimliklere katılmaları dolayısıyla ödenecek olan yolluk ücreti nasıl belirlenir? Belirlenen yolluk ücreti haricinde yol ve konaklama giderlerinin faturalarırı gider olurmu?    Cevap: Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarını belirleme yetkisi Genel kurul'a aittir. Ancak bu tutar asgari ücretin brüt tutarının %20 sini geçemez. Genel kurul kararınız var ise yol ve konaklama giderlerini de karşılayabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2013-04-25 10:07:00   Cevap Tarihi:2013-07-09 09:12:00

Soru: İNŞAAT şirketim var inşaat işçilerinin her inşaatta 1 gün çalışan 5 gün çalışan, 1 ay çalışan işçiler var ben bunların maaşlarını bankaya hesap açtırıp orayamı yatıracağım. SGK Numarasına göre bakarsam işyeri numarasına 10 işçiyi geçen aylar sadece 9 ve 10 ay ama vergi numarasına göre bakarsam 10 işçiyi hep geçiyor ben neye göre maaş yatıracağım bankaya yatırmak zorundamıyım şimdiden cevabınız için tşk ederim.    Cevap: Ücret, Prim ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeli'ğin 10.maddesine göre "İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler." ifadesini hüküm altına almıştır. Bu hüküm doğrultusunda Türkiye genelinde çalıştırdığınız işçi sayısı 10 ve üzerinde ise ödemelerinizi bankalr aracılığı ile yapmanız gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2010-12-28 18:37:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 20:35:00

Soru: aracı 31,12,2010 tarihi itibari ile satın al satın aldığım aracı fatura ile aldım peki tescil tarihi ruhsat yok ben aracı 31,12,2010 faturalı alış tarihi itibari ile amortisman ayırabilirmiyim    Cevap: 5362 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereğince esnaf vesanatkarlar meslek kuruluşlarında amortisman ayrılması zorunlu değildir. 213 sayılı VUK hükümlerine göre ise amortisman kıymetin aktife girdiği yıl başlar.Ancak, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç, binek Otmobillerin için alındığı ay tam sayılmak suretiyle kıst amortisman hesaplanması gerekir. Bu açıklamalar çercevesinde; aldığınız araç binek otomobil ise 2010 yılı aralık ayına isabet eden tutarda, eğer ticari ise 2010 yılının tamamı için amortisman ayırabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2010-12-28 13:51:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 06:53:00

Soru: odaların zorunlu tutması defterler içinde envarter defteride varmıdır    Cevap: Gerek 5362 sayılı Kanun’un 60. maddesinde, gerekse Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliğinin 82. maddesinde Envanter defteri tutulması zorunlu defterler arasında sayılmamıştır. Bununla birlikte envanter işlemlerinden Stok Sayma işlemi, Kıymetli Evrak Defteri ile Stok Takip Programı üzerinden, Maddi Duran Varlıkların Sayımı işlemi ise, Demirbaş Defteri üzerinden yapılmaktadır. Bununla birlikte kendi istekleriyle Bilanço esasına göre defter tutanlar VUK’un 182. maddesine göre envanter defteri tutmak zorundadırlar. Bununla birlikte esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları mevzuatında envanter defteri tutulmasına gerek yoktur.  
 Soru Tarihi:2010-12-28 17:07:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:39:00

Soru: HAVALE MASRAFI VE 01/07/2010 30/09/2010 DÖNEMİ HESAP İŞLETİM ÜCRETİ HANKI HESABA NASIL YAZILCAK NE OLARAK GÖSTERILECEK    Cevap: Bu tür giderler, müteferrik giderler hesabında izlenebilir. 
 Soru Tarihi:2010-12-29 15:51:00   Cevap Tarihi:2011-01-26 06:18:00

Soru: genel sekreter maaşları yılda en fazla kaç defa arttırılabilir ve her defasında en fazla maaşın yüzde kaçı kadar arttırılabilir.     Cevap: 5362 sayılı Kanun’un 57. maddesinin 3. fıkrası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre genel sekreterlerin maaşları Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumunca bir önceki yıl için açıklanan üretici fiyat endeksinden aşağı olmamak üzere yönetim kurulunca yapılır. 
 Soru Tarihi:2010-12-31 12:42:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:38:00

Soru: basit usul muhasebe ücreti olarak en fazla ne kadar ücret alabiliriz ivedi şekilde bilgi verirseniz sevinirim.iyi çalışmalar ayrıca yeni yılınızı kutlarım    Cevap: Bu konuda Konfederasyon tarafından yayınlanan 31.12.2010 tarih ve 96 nolu genelgede oda grupları,meslek grupları ve işyerlerine göre gruplar konusunda ayrıntılı bilgi verilmiştir. ilgili genelgeyi incelemeniz yerinde olacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-01-03 16:02:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 20:23:00

Soru: 1000 tl net olan kira bedelinin brütünü bulup kdv'sini hesaplama yötemini acil olarak cvp verirmisiniz birde kdv brüt üzerindenmi yoksa net üzerinden mi hesaplanıyo şimdidin ilginiz için teşekkürler.    Cevap: Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda(KDV ve Gelir vergisi stopajının kiracının üstünde kalacağı anlaşılıyor.)hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 1.000,00-TL net kiranın brüt tutarı 1.250,00-Tl. Gelir vergisi stopaj tutarı 250,00-Tl. KDV tutarı 225,00-Tl. Kiralayana Ödenmesi gereken tutar 1.225,00-Tl. Toplam maliyet 1.475,00-Tl. KDV brüt tutar üzerinden hesapalnır. 
 Soru Tarihi:2011-01-05 09:22:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 20:00:00

Soru: serbest meslek makbuzlarındaki 1.02041 oran neye göre değişir bu oranı nasıl buluruz.ben elimdeki avukat makbuzundan buldum örn,1500 net 1530,61 brüt 1530,61 bölü 1500 dediğimizde 1.02041 oranı buluyorum.fakat elimde avukat makbuzu olmasaydı oranı nerden bulabilirdim acil cvp bekliyorum ilginiz için şimdiden teşekkürler.    Cevap: Belirtilen oran ne için gerekiyor. Avukatla yapmış olduğunuz anlaşmaya göre(kdv ve verginin ücretin içinde belirlenip belirlenmediğine) bu oran değişecektir. Bu oranlar iç veya dış yüzde yöntemleriyle hesaplanabilir. 
 Soru Tarihi:2011-01-05 15:21:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 18:25:00

Soru: yıllık safi gelirden düşülecek giderler üst kuruluştan alınan evraklar denirken fiat tarifeleride dahil mi? birde basit usul kayıtları için sözleşmeli muhasebeciye ödenen ücretlerin örnek 2010 yılında 5 tl ödedik 2010 yılında tahsilatı yapılıpta 2011 yılında ödenecek 2 tl daha var.2011 yılında ödenecek olarak yansıtmalarını yaptık bunu eğitim bütçesini hesaplarken safi gelirden 5 tl olarakmı düşeceğiz yoksa 7 tl olarakmı düşeceğiz.    Cevap: Üst kuruluşlara ödenecek katılma ve eğitim payı hesaplanırken üst kuruluşlardan alınan ücret tarifelerinin maliyet bedelleride matrahtan düşülür. Basit usule bakan muhasebeciye ödemenmesi gereken tutar 2010 yılına ait ve kayıt altına alınmış ise, bu tutar 2010 yılı K/p matrahı hesaplanırken gayrisafi gelirden düşülmeli. Eğer bu tutar 2011 yılına ait ise 2011 yılı matrahı hesaplanırken gayrisafi gelirden düşülmeli. 
 Soru Tarihi:2011-01-06 10:28:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 18:08:00

Soru: odamızın banka hesabına dışardan bir şirket yanlış para aktarımı yapmış.bunun düzeltilmesi için bankadan aradılar ve para tekrar çekilerek düzeltildi.fakat bu işlem hesap cüzdanlarında gözüküyor.bunun için nasıl bi muhasebe kaydı yapmam gerekir.    Cevap: Para banka hesabına yattığında; 102-Bankalar hesabına borç, 336 Diğer çeşitli alacaklar hesabına alacak yazılır. Para bankadan iade edildiğinde ise yukarıdaki kaydın tersi yapılır. 
 Soru Tarihi:2011-01-06 13:37:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 17:04:00

Soru: BEN MUHASEBE ELEMANIYIM. BİR İŞÇİNİN SGK GİRİŞİNİ 10,12,2010 TARİHİNDE YAPTIM. MÜKELLEFİMİN 1 HAFTA SONRA TEKRAR AYNI KİŞİYİ İŞE GİRİŞİNİ YAPMAM İÇİN BANA BİLGİ VERDİ ANCAK BEN BUNU FARKEDEMEDİĞİM İÇİN AYNI İŞÇİNİN 17,12,2010 TARİHLİ GİRİŞİNİ YAPTIM. İPTAL DE EDEMİYORUM NE YAPMAM GEREKİYOR...??    Cevap: Anlaşıldığı kadarıyla, SGK'ya bildirilmiş ve çalışması devam eden bir sigortalı tekrar SGK'ya bildirilmiş. Bu durumu anlatan yazılı bir belge ile SGK'nın bağlı olduğunuz ünitesine başvurmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-01-10 13:48:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 17:59:00

Soru: 2009 yılında gelmeyip girilmeyen alış faturam var satıcı firmayla yaptığımız mutabakatta devir rakamımız farklı ben bu faturayı nasıl işler ve yada nasıl bir mutabakat farkı diye yazabilirim bana yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler    Cevap: Cari dönemden önceki dönemlere ait giderlerİn 681-Önceki Dönem gider ve Zararlarına kaydedilmesi gerekir. Satıcı firma ile mutabakatsızlık bu faturadan kaynaklanıyorsa sorun çözülmüş olacaktır.  
 Soru Tarihi:2011-01-12 14:51:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 17:28:00

Soru: Oda eğitim bütçesine karşılık ayrılması ve bunun banka hesabına aktarılmasının muhasebe kaydının nasıl olacağı hakkında bilgi verebilirmisiniz.    Cevap: Öncelikle katılım payı matrahına ulaşabilmek için gayri safi gelirden düşülmesi gereken kalemler tespit edilmeli ve bunlar gayri safi gelirden düşülmeli. Daha sonraki aşamada hesaplanan üst kuruluşlar katılım payları tahakkuk ettirilmeli. 691 hesap xxxxx 370 hesap xxxxx Daha sonraki aşamada 370 hesap 371 ve 198 nolu hesaplar ile kapatılmalı ve bakiyesi 369 nolu hesaba atılmalı. Ödemeler ise 369 nolu hesaptan yapılmalı. 369 nolu hesap(borçlu) xxxxx 102 nolu hesap(alacaklı)xxxxx  
 Soru Tarihi:2011-01-13 10:05:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 17:19:00

Soru: Oda eğitim bütçesine karşılık ayrılması ve bunun banka hesabına aktarılmasının muhasebe kaydının nasıl olacağı hakkında bilgi verebilirmisiniz.    Cevap: Öncelikle katılım payı matrahına ulaşabilmek için gayri safi gelirden düşülmesi gereken kalemler tespit edilmeli ve bunlar gayri safi gelirden düşülmeli. Daha sonraki aşamada hesaplanan üst kuruluşlar katılım payları tahakkuk ettirilmeli. 691 hesap xxxxx 370 hesap xxxxx Daha sonraki aşamada 370 nolu hesap 371 nolu ve 198 nolu hesaplar ile kapatılmalı ve bakiyesi 369 nolu hesaba atılmalı. Ödemeler ise 369 nolu hesaptan yapılmalı. 369 nolu hesap xxxxx 102 nolu hesap xxxxx  
 Soru Tarihi:2011-01-13 10:06:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 17:18:00

Soru: Ben 21.02.2010 tarihinde başkan olarak seçildim. 2010 Yılı gelir giderleri muhasebeye vereceğim. Benim dönemimdeki faturalar var. Yalnız benim dönemimden önce Ocak ve Şubat aylarında hesaptan para çekilmiş. Fakat nereye harcandığı belli değil. Faturalar yok. Ne yapmam gerekiyor, teşekkürler...    Cevap: Normalde sizin sorumluluğunuz Odayı eski yönetimden devraldığınız gün itibari ile başlar. Başkanlığınızdan önce çekilen paralardan şahsınız sorumlu değildir. Ancak hesaptan çekilen para kasa defteri ile muhasebe kayıtlarına işlenmiş mi? İşlendi ise kasanız tutmayacaktır. İşlenmedi ise parayı bankadan kim çekmiş, bunun tespit edilmesi gerekir. Bu konularda ayrıntılı bilgi verilmesi halinde açıklayıcı bilgi verilebilecektir. 
 Soru Tarihi:2011-01-13 16:54:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 14:58:00

Soru: bir odada genel sekreter olarak çalışmaktayım soruları okurken kasa tazminatıyla alakalı bi kaç soruya denk geldim fakat ben bunun ne demek olduğunu bilmiyorum kasa tazminatı nedir neye göre alınır yasal bi hakmıdır bu konuda beni bilgilendirirseniz çok tşk ederim     Cevap: Kasa tazminatı, mali sorumluluk tazminatı olarak da adlandırılır. 5362 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta mali sorumluluk tazminatının kimlere ve nasıl ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte uygulamada bu tazminat Veznedar, Ambar ve Depo sorumlularına, çalışma hayatında doğabilecek muhtemel açık ve zararlar için verilebilmektedir. 5362 sayılı Kanunun 11/k, 22/j, 30/g ve 39/h maddeleri uyarınca mali sorumluluk tazminatının verilmesi veya verilmemesi tamamen yönetim kurullarının yetkisindedir. Vezneden, ambardan veya depodan sorumlu olan personele mali sorumluluk tazminatı verilebilmesi için öncelikli olarak yönetim kurulunca personelin yaptığı hizmetin önem ve genişliği ile orantılı asıl ücretinin makul bir nispetinde mali sorumluluk tazminatı belirlenebilir. Bununla birlikte 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 61. maddesinde (Değişik 24.12.1980-2361/43 md.) “Kasa Tazminatı” ücret tanımının içerisinde yer almıştır. Bu haliyle mali sorumluluk tazminatı ücret bordrosunda gösterilmeli, bu tazminattan gelir ve damga vergisi kesilmeli, fakat SGK pirimi kesilmemelidir.  
 Soru Tarihi:2011-01-15 19:39:00   Cevap Tarihi:2011-01-18 13:15:00

Soru: 22.02.2010 tarihinde Başkan olarak seçildim. Yılsonu hesaplarını muhasebeye vereceğim. Yalnız benim dönemimden önce, 2010 Yılı Ocak ve Şubat aylarında 5300.00 (beşbinuçyüz) TL hesabtan çekilmiş. Fakat nereye harcandığı beli değil. Genel Sekretere soruyorum, bilmiyorum diyor. Nereye harcandığı belli olmadığı için gelir giderleri veremiyorum. Bu konuda ne yapmam gerekir. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. yardımcı olursanız çok sevinirim, şimdiden teşekurler...    Cevap: 114113 nolu başvurunuza cevap verilmiştir. 
 Soru Tarihi:2011-01-17 12:26:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:07:00

Soru: 22.02.2010 tarihinde Başkan olarak seçildim. 2010 Yılına ait gelir giderleri muhasebeye vermem gerekiyor. Fakat benim dönemimden önceki Ocak ve Şubat aylarında hesaptan 5300.00 (Beşbinüçyüz) TL çekilmiş olup, nereye harcandığı hakkında bir fiş/fatura bulunmamaktadır. Genel Sekreter'e sorduğumda, fiş/fatura almadığını iddia ediyor. Bu sebebten dolayı gelir gider birbirlerini tutmadığı için gelir giderleri muhasebeye veremiyorum. Ne yapmam gerekiyor, beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler...    Cevap: 114113 nolu başvurunuza cevap verilmiştir. 
 Soru Tarihi:2011-01-17 12:38:00   Cevap Tarihi:2011-01-17 15:09:00

Soru: torba yasasından faız ındırımı olacak mı kredı borcu olanlar ıcın oyle bır calısma varmı     Cevap: 17.12.2010 tarihli gazetede yayınlanan teblig ile 01.01.2011 tarihi itibariyle aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,26'ya, Aylık azami geçikme faizi oranı Türk Lirası için yüzde 2,76'ya indirilmiştir. Yeni gelirşmeleri TBMM Web sayfasından takip etmenizde fayda vardır.  
 Soru Tarihi:2011-01-17 16:28:00   Cevap Tarihi:2011-01-18 15:39:00

Soru: İyi calısmalar arkadaslar benim ögrenmek istedigim 2010 genel kurulundan gecen tahmini bütcede ikinçi baskanın maası eklenmemiş biz bunu 2011 tahmini bütcede ekleyebilirmiyiz ayrıca personel alımıda ekleyebilirmiyiz saygılarımla    Cevap: Personel alımını yönetim kurulu kararı ile yapabilirsiniz. Ancak İkinci başkanın veya başkan vekilinin maaşını ekleyemezsiniz. Bunun için genel kurul kararı gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-01-18 14:37:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 16:18:00

Soru: Ben 21.02.2010 tarihinde başkan olarak seçildim. 2010 Yılı gelir giderleri muhasebeye vereceğim. Benim dönemimdeki faturalar var. Yalnız benim dönemimden önce Ocak ve Şubat aylarında hesaptan para çekilmiş. Fakat nereye harcandığı belli değil. Çekilen para kasa defterine ve muhasebe kayıtlarına işlenmemiş. Parayı bankada Başkan ve Genel Sekreterin imzası ile çekilmiş. Fakat Genel Sekretere sorduğumda nereye harcandığını hatırlamadığını ve faturanın olmadığını iddia ediyor. (Önceki yıllara ait de fiş\fatura bulunmamaktadır.) Benden önceki hesap dökümanını değilde, seçildiğim günden itibarenki gelir gider hesap dökümanını muhasebeye göndersem olur mu ? Bu konuda ne yapmam gerekir ? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.     Cevap: Normalde sizin sorumluluğunuz Odayı eski yönetimden devraldığınız gün itibari ile başlar. Başkanlığınızdan önce çekilen paralardan şahsınız sorumlu değildir. Bankadan paranın kime ödendiğini öğrenebilirsiniz. Bankadan parayı alan üçüncü bir şahıs değilse paranın muhakkak kasa defterine işlenmesi gerekir. Aksi durumda banka ve kasa hesapları tutmayacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-01-18 17:32:00   Cevap Tarihi:2011-01-19 16:56:00

Soru: Sayın Yetkili ; İkamet Gündeliği ve Cumartesi Gündeliği nedir? Bu ad altında ödenen paraların ,huzur hakkından farkı nedir?Vergi kesintileri nasıl yapılır? Belgelemesi nasıl yapılır? Saygılarımla..    Cevap: Mevzuatımızda ikamet gündeliği veya Cumartesi gündeliği yer almamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-01-18 21:42:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 11:52:00

Soru: Bilindiği üzere odaların bankalardan para çekmeleri genel sekreter ile başakn yada başkanvekilinin müşterek imzaları ile olabilmektedir. Ancak bazı işlemlerde ( sgk prim ödemeleri, stopaj vergisi ödemeleri birliğe ve konfederasyona aktarılacak katılım payları v.b ) gibi işlemlerde kullanılmak üzere havale yada eft yapabilmek için internet bankacılığı kullanılabilirmi ? Banka şubesi yönetim kurulu kararıyla internet bankacılığı şifresini kullanıcak personelin yetkilendirilmesini ve yapacağı işlemlerin açıkça belirlenmesini istiyor. Bu mümkün olabilirmi ? hukuksal yönden bir sakınca doğurur mu?     Cevap: Yönetim kurulunca açıkça işlem matrahının üst sınırı belirtilerek, hanği konuda veya konularda personelin yetkilendirildiğine ilişkin karar alnması akabinde ise yapılan işlemlerin dekontlarının gün sonunda ilgili banka şubesine onaylattırılarak muhasebeleştirilmesi halinde mümkün olabilir.  
 Soru Tarihi:2011-01-20 15:38:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 11:40:00

Soru: ODAMIZ ÜYE SAYISI 211 BAŞKAN MAAŞI ÖDENİRKEN ASGARİ ÜCRET BRÜTÜNÜ ALIP VERGİLER ODADAN MI KARŞILANIR YOKSA BRÜTTEN DÜŞÜP NETİ BAŞKAN MI ALIR?    Cevap: 5362 sayılı Kanun’un 56. maddesine göre Yönetim kurulu başkanına aylık ücret ödenir. Bununla birlikte 56. maddedeki hadler verilebilecek azami ücret ve huzur haklarını belirlemek için konulmuştur. Başkana verilecek ücret tahmini bütçeye konulan rakamlar üzerinden yapılmalıdır. Tahmini bütceye konulan başkanlık ücreti (asgari ücretin brüt tutarı altında altında kalmak şartıyla) net olarak ödenir.vergiler odadan karşılanır. 
 Soru Tarihi:2011-01-24 08:17:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 09:08:00

Soru: TESK PROGRAMINDA YENİ BİR FİŞ KAYIT EDİLDİ FİŞ LİSTESİNİ OTAMATİK SIRAMAK İÇİN NERDEN YAPMALIYIM    Cevap: Bu konuyu proğramı yapan firma(ATILIM BİLGİSAYAR) ile görüşmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-01-25 09:27:00   Cevap Tarihi:2011-01-25 17:07:00

Soru: Basit Usule tabi vergi mükellefleri muasebelerini odanın haricinde bir muasebeciye tuturabilirmi    Cevap: İsteyen mükellefler, kayıtlarını oda haricinde bir muhasebeciye tutturabilirler.  
 Soru Tarihi:2011-01-26 14:45:00   Cevap Tarihi:2011-01-27 03:19:00

Soru: SELAMLAR, Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı için benden önceki dönemlerde Asgari Geçim İndirimi hesaplanmamış. Ancak GVK 61 maddesi değerlendirdiğimizde bana göre hesaplanması gerektiği kanaatindeyim. Sizlerin görüşleri yada uygulamaları nedir? Öğrenebilirmiyim. Cevap mesajınızı Genel sekreter Nurhayat Yazıcı hn. gönderebilirsiniz.. Saygılar    Cevap: Başkan veya yönetim kurulu üyeleri başka bir ücret geliri nedeniyle asgari geçim indiriminden faydalanmıyor ise, asgari geçim indirimi hesaplanması gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-01-27 08:46:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 14:35:00

Soru: Taşıyıcılar kooperatifi olarak kiralanan belediye dolmuş hattına ödenen kiranın yanında ya da kiraya dahil olmak üzere KDV ödenir mi?Ya da ilgili sözleşmeye KDV alınacaktır gibi bir şart koyulabilir mi? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.    Cevap: Belediyelerin bu tür teslimleri KDV'ne tabidir. 
 Soru Tarihi:2011-01-28 18:37:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 11:28:00

Soru: kasadan peşin alınan basılı evrakların tediyesinin yapıyorum mahsubunu da yapmalımıyım     Cevap: Üst kuruluşunuzdan almış olduğunuz evrak tutarını görebilmeniz açısından mahsup fişi kesilmesinde ve muhasebe kayıtlarına alınmasında fayda bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-02-01 03:54:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 14:32:00

Soru: İyi günler; Çalışmış olduğun esnaf odasından 01.07.2005 tarihi itibarı ile emekli oldum. 01.07.2005 tarihinden 05.01.2010 tarihine kadar yaklaşık 54 ay süre ile aynı odada sözleşmeli olarak çalıştım. 2010 yılı seçimlerinde başkan adayı olduğum için oda yönetim kurulu herhangi bir mazeret göstermeksizin (yönetim kurulu kararında görülen lüzum ve zorunluluk üzerine işten çıkarılmasına diye yazmaktadır.) iş akdimi tek taraflı olarak feshetti. Şu an ilgili odada oda başkanıyım. Sözleşmeli olarak çalışmış olduğum dönemler için odadan tazminat alma hakkım bulunmaktamıdır? Teşekkürler.     Cevap: Oda ile hizmet sözleşmenizin bulunduğu dönem için kıdem tazminatı alma hakkınız bulunmaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-02-01 03:55:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 14:28:00

Soru: Odamızın demirbaş defterinde bulunan ancak kullanılmayıp yıllarca arşivde kalarak rutebetden dolayı kullanılmayacak hale gelen demirbaşları çöpe atmak zorundayız.Nasıl bir yönetim kurulu kararı yanında yapmam gereken ne var. Ayrıyetten tutanak düzenlemelimiyim. Kararı nasıl alabilirim.     Cevap: Teknolojik olarak kullanma imkanı kalmayan, ekonomik ömrünü yitirmiş, kullanılamayacak derecede yıpranmış veya tamir edilemeyecek durumda olan demirbaşların belirlenerek yönetim kurulunun bilgisine sunulması, ayrıca yönetim kurulunca alınacak karar gereğince bu kapsamdaki demirbaşların kayıtlardan düşülmesi uygun olacaktır.  
 Soru Tarihi:2011-02-01 10:43:00   Cevap Tarihi:2011-02-03 07:42:00

Soru: DÖNEM BAŞINDA TAHAKKUK ETTİRDİĞİMİZ AİDAT GELİRLERİNİN TAHSİL EDİLMEDEN 600 LERDE GÖSTERİLMESİ DOĞRU MU?    Cevap: Muhasebede tahakkuk esası gereği işlem doğrudur. Ayrıca ilgililere sunulan mali tabloların anlaşılabilir ve doğru bilgiler içermesi için bu tür ekonomik değerler ortaya çıktıklarında kayıt altına alınmalıdır. 
 Soru Tarihi:2011-02-02 04:42:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 14:25:00

Soru: GENLGELER İNTERNET SAYFAMIZA DİREK GELSE VEYA GELEN EVRAK SAYFAMIZA KAYDEDİLSE EN AZINDAN KAĞIT İSRAFI OLMAZ BİZEDE ÇOK KOLAYLIK OLUR DÜŞÜNCESİNDEYİM.    Cevap: Genelgeler Tesk'in web sitesinde yayınlanmaktadır. Buradan alarak isteğiniz yere kaydedebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-02-02 08:41:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 14:18:00

Soru: BENİM SORUM EĞİTİM BÜTÇESİ HK.EĞİTİM BÜTÇESİ TUTARLARI EĞİTİM HESABINA ODANIN DURUMUNDAN DOLAYI YATMAYANLAR,2005 DEN İTİBAREN Mİ EĞİTİM BÜTÇESİ AYIRACAKLAR.VEYA AYIRMAK ZORUNDALARMI?    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları, 1991 yılından itibaren eğitim bütçesi yapmak zorundalar. 
 Soru Tarihi:2011-02-22 08:23:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 14:16:00

Soru: İst.Perakendeci Bakkal Benzer ve Müstahdemleri Esnaf Odası Kadıköy Şubesinin yaklaşık 30 yıllık 9448 nolu üyesiyim defterimi kendim tutmaktayım.2010 yılılnda beyannamelerimin her birini 10 TL karşılığında muhasebeci kanalıyla e-beyan ile göndermekteydim.2011 yılı için İstanbul Serbest Muhasebeci Odasının almış olduğu karar gereği kdv-muhtasar-geçici vergi beyannamelerinin her biri 50 TL gelir vergisi beyannameleri ise 250 TL karşılığında gönderilecektir denilmektedir.Aylık muhasebe ücretleri ise 120 TL olduğundan ben ve benim gibi dar gelirli üyelerinize ek bir külfet getirmektedir.Bu günün ekonomik şartlarında işlerimizin azalması masraflarımızın artması sonucunda dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalacağımızı bildiririm.Sayın Başkanımızın bu konuya olumlu yönde destek vererek ilgili mercilere sorunumuzu iletmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla     Cevap: Sebest muhasebeci ve mali müşavirler odalarının kendi meslektaşları için yayınlamış olduğu asgari ücret tarifeleri var. Oda üyeleri de bu tarifelere uymak zorundalar. Ancak iş hacminiz ve alış ve satış tutarlarınız belli rakamların altında ise beyannamelerinizi kendiniz gönderebilirsiniz. Defterlerinizi tutması konusunda bir muhasebeci ile anlaşmanız varsa, ayrıca beyanname gönderme ücreti ödemezsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-02-02 15:27:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 14:03:00

Soru: Sungurlu Kahveciler Lokantacılar EsnafOdası Genel Sekreteriyim. Sungurlu halk Bankası Şubesinde Odamız adına bulunan hesaba ilişkin yapılan işlemlerde ( havale, otomatik ödeme, eft vb. gibi )masraf alınmamaktaydı. Ancak 15.02.2011 tarihinde bağlı olduğumuz birlik ve federasyonumuza yapmış olduğumuz hesabtan havale işleminde masraf kesilmiştir. Bu tür işlemlerden muaf olduğumuzu banka memuruna izah ettim. Ancak adımıza, üst kuruluşlarına yapmış oldukları başvurunun ve güncelleme işlemlerinin red edildiği, onay verilmediği bildirilmiştir. Birliğimize durumu haber verdiğimde ise muafiyetimizin halen devam ettiği bildirilmiştir. Konu ile ilgili yapılması gereken işlemler için bilgi vermenizi istiyorum. Teşekkürler...    Cevap: Bankalar çalıştıkları müşterileri ile ilgili olarak maliyet analizi yapmaktadırlar. Müşterilerinin banka hesaplarında bulunan mevduatlarından bankanın elde ettiği gelir düşük çıkması durumunda, müşterinin yptığı işlemlerden çeşitli adlar altında ücret talep etmektedirler. Bunu aşmanın en iyi yolu internet bankacılığını kullanmaktır.  
 Soru Tarihi:2011-02-24 03:17:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 13:53:00

Soru: yeni torba yasasına göre işyeri açma ruhsatı kalkıyor mu hali hazırda 2002 beri vergi mükellefiyim     Cevap: 6111 sayılı kanuna göre avukatlık ve serbest muhasebeci mali müşavirlik büroları, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnamenin kapsamından çıkarılıyor. 
 Soru Tarihi:2011-02-24 05:18:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 14:13:00

Soru: Oda kaydı neden zorunludur.    Cevap: Belli bir mesleği icra edecekeler, ilgili meslek odasına kayıt yaptırmak zorundadırlar. Aksi taktirde, işyeri ruhsat almasından tutunda, gireceği ihalelere kadar bir çok sorunla karşılaşacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-02-24 10:45:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 14:42:00

Soru: gerçek usulde vergi veriyordum 31.12.2010 tarihinde bakkalı kapattım. yeni torba yasaya göre tekrar bakkal açsam basit usule göre vergilendirilirmiyim.    Cevap: Bahsedilen yasada böyle bir düzenlemeye gidilmemiştir. İşyerri açmanız durumunda gerçek usulde gelir vergisi olursunuz. 
 Soru Tarihi:2011-02-13 03:11:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 10:33:00

Soru: 2007 YILINDA ODAMIZ TEFTİŞ GEÇİRMİŞ OLUP VERGİ MÜKELLEFİYETİ UYGUN OLMAYAN ÜYELERİMİZİN PASİFE ALINMASI SAĞLANDI TEFTİŞ SONUNDA.BU ÜYELERİN DE ,ODA YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNE DE ÜYELİĞİ SON BULAN ÜYELER ŞEKLİNDE KARARLARI ALINDI.BU ÜYELERDEN HERHANGİ BİRİ 16.04.1999 TARİHİNDE ODAYA KAYIT OLMUŞ ODAYA HİÇ UĞRAMAMIŞ AİDAT ÖDEMESİNDE HİÇ BULUNMAMUŞ.14.02.2011 TARİHİNDE ZORUNLU HALLERDEN ODAMIZ KAYDININ TAMAMEN SİLİNMESİ İÇİN ODAMIZA GELDİ.AİDAT ÖDEMELERİNİ NASIL ALACAĞIM.    Cevap: Yönetim kurulu kararı ile üyeliğine 2007 yılında son verildiğine göre, üye tekrar odaya neden geliyor? Soruyu daha açık sorarsanız en kısa sürede cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2011-02-14 04:24:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 12:20:00

Soru: acaba 2011 üniversite burs sonuçları açıklandımı? ve ya ne zaman açıklanacak bi de burs miktarları ne olacak tşk ederim şimdiden...    Cevap: Kastetdiğiniz 2011-2012 dönemi bursları ise, Başvurular eylül 2011 ayında başlayacaktır. Bursların mikrıda ancak o tarihte belli olacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-02-13 09:13:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 10:39:00

Soru: Basit usule tabi berber dükkanım var.beyannamemi kendim vereceğim. iş yerinde kullandığım cep telefonu faturalarımı ve yiyecek içecek fişlerini gider kaydede bilir miyim?    Cevap: Basit usule tabi mükelleflerin cep telefonu faturalarını gider kaydetme imkanı bulunmamaktadır. Ancak iş ile ilgili ve iş hacmi ile orantılı olması koşulu ile yeme ve içme giderlerini, ticari kazancın hesabında indirim konusu yapabilirler. 
 Soru Tarihi:2011-02-16 01:52:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 13:04:00

Soru: oda da tek gen.sek.var.başka çalışan yok. 10 gün rapor alısa, doğum izine çıkarsa veya yıllık izine çıkarsa yerine kim bakar imza atar.tşk    Cevap: Belirli süreli hizmet akdi ile personel istihdam edilebilir ve imza yetkisi bu kişiye verilir. 
 Soru Tarihi:2011-02-15 07:28:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 10:42:00

Soru: 611 SAYILI KANUN CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN ONAYLANDI. (11) a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının tamamını; 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyona olan katılma payı borçlarının asıllarının tamamını; 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamını; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçları asıllarının tamamını; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren altı ay süreyle durdurulur. b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kuruluşların dışında kalan ve kanunla kurulmuş olan meslek kuruluşları da, gerek üyelerinin odalara gerekse odaların üst kuruluşlara olan aidat veya üst kuruluş payı niteliğindeki alacaklarını bu fıkrada öngörülen şekilde yapılandırabilirler. Bu fıkra hükmünü uygulamaya ilgili meslek kuruluşunun üst kuruluşu yetkili olup, bağlı odalarca üst kuruluşun kararı uygulanır BU KANUNUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHE KADAR ÖDENMEMİŞ AİDAT ASILLARININ TAMAMINI ÖDENMESİ HALİNDE GECİKME ZAMLARI AFFA GİRECEK BU KANUN 25 ŞUBAT 2011 DE YAYIMLANDI. AİDAT ASLINI 31.12.2010 TARİHİNE GÖRE Mİ ALACAĞIZ YOKSA KANUNUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDIĞI 25 ŞUBAT 2011 TARİHİNE GÖRE Mİ , (2011 YILININ OCAK ŞUBAT AYLARI AİDATININ ASILLARINI DA MI ALACAĞIZ, GECİKMELERİN AF OLABİLMESİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında üyelik aidatları Nisan ve Ekim aylarında 2 taksitte ödenmektedir. Süresi içerisinde ödenmeyen aidat, En son Ekim 2010 aidatıdır. Ocak-2011 ve şubat 2011 aylarına isabet eden aidat ise Nisan-2011 tarihinde ödenecektir. Söz konusu yasa maddesinden faydalanılabilmesi için Ocak ve Şubat 2011 aylarına isabet eden aidatların tahsiline gerek yotur  
 Soru Tarihi:2011-02-28 05:38:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 10:08:00

Soru: Sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından örneğin yemek kuponu karşılığında, gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi üzerine, işverence bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki fatura bedellerinden sigorta primi tahakkuk ettirilmemesi gerekmektedir.Bu doğrumu dur? İyi çalışmalar.     Cevap: Yaptığınız işlem doğru. Bu tür ayni yardımlardan SGK ve işsizlik sigortası primi kesilmez. 
 Soru Tarihi:2011-02-16 05:33:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 10:18:00

Soru: Odamız hesabında para olmadığından dolayı sosyal yardım ve ikramiye dağıtılamamaktadır. Personelin bu alacaklarını nasıl muhasebeleştirebilirim? Bu alacağı Muhasebede nasıl gösterebilirim? Cevab için teşekkür ederim.    Cevap: Yardım ve ikramiyelerin ödeme tutarı ile tarihleri kesin ise tahakkuklarını yaparak kayıt altına alabilirsiniz. Ancak tahakkuk yapmanız durumunda bunların Vergi ve Sgk primlerini ödemeniz gerekir.  
 Soru Tarihi:2011-02-16 05:15:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 10:37:00

Soru: Sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından örneğin yemek kuponu karşılığında, gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi üzerine, işverence bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki fatura bedellerinden sigorta primi tahakkuk ettirilmemesi gerekmektedir.Bu doğrumu dur? İyi çalışmalar.     Cevap: Yaptığınız işlem doğru. Bu tür ayni yardımlardan SGK ve işsizlik sigortası primi kesilmez. 
 Soru Tarihi:2011-02-16 05:36:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 10:19:00

Soru: ufak bir işyeri açıcam kahvaltılık ürünleri falan satıcam ustalık belgesi şartmı şartsa nasıl ve nerden alıcam.teşekürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak, bölgenizde bulunan Esnaf ve sanatkarlar odası ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 03:25:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:07:00

Soru: ufak bir işyeri açıcam kahvaltılık ürünleri falan satıcam ustalık belgesi şartmı şartsa nasıl ve nerden alıcam.teşekürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak, bölgenizde bulunan Esnaf ve sanatkarlar odası ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 03:25:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:09:00

Soru: bu yıl yeni bir muhasebeciye mükellef olduk benden 400 tl muhasebeciler odası tasdik ücreti diye aldı acaba doğrumudur    Cevap: Konu ile ilgili olarak, bağlı olduğunuz esnaf ve sanatkarlar odası ile Hatay serbest muhasebeci ve mali müşavirler odası ile görüşmeniz yerinde olacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-02-17 07:05:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:45:00

Soru: ufak bir işyeri açıcam kahvaltılık ürünleri falan satıcam ustalık belgesi şartmı şartsa nasıl ve nerden alıcam.teşekürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak, bölgenizde bulunan Esnaf ve sanatkarlar odası ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 03:26:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:10:00

Soru: ufak bir işyeri açıcam kahvaltılık ürünleri falan satıcam ustalık belgesi şartmı şartsa nasıl ve nerden alıcam.teşekürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak, bölgenizde bulunan Esnaf ve sanatkarlar odası ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 03:26:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:11:00

Soru: ufak bir işyeri açıcam kahvaltılık ürünleri falan satıcam ustalık belgesi şartmı şartsa nasıl ve nerden alıcam.teşekürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak, bölgenizde bulunan Esnaf ve sanatkarlar odası ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 03:26:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:12:00

Soru: ufak bir işyeri açıcam kahvaltılık ürünleri falan satıcam ustalık belgesi şartmı şartsa nasıl ve nerden alıcam.teşekürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak, bölgenizde bulunan Esnaf ve sanatkarlar odası ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 03:26:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:13:00

Soru: ufak bir işyeri açıcam kahvaltılık ürünleri falan satıcam ustalık belgesi şartmı şartsa nasıl ve nerden alıcam.teşekürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak, bölgenizde bulunan Esnaf ve sanatkarlar odası ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 03:26:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:14:00

Soru: ufak bir işyeri açıcam kahvaltılık ürünleri falan satıcam ustalık belgesi şartmı şartsa nasıl ve nerden alıcam.teşekürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak, bölgenizde bulunan Esnaf ve sanatkarlar odası ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 03:26:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:15:00

Soru: ufak bir işyeri açıcam kahvaltılık ürünleri falan satıcam ustalık belgesi şartmı şartsa nasıl ve nerden alıcam.teşekürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak, bölgenizde bulunan Esnaf ve sanatkarlar odası ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 03:26:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:16:00

Soru: 6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ 2011 YILI 015 SAYILI GENELGENİZDE Alacak asıllarının 25 Şubat 2011 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.BU TAM ANLAŞILAMAMIŞTIR. AİDAT ASILARININ KISMEN VE TAMAMEN ÖDENMESİ İLE İGİLİ ÖRNEK VEREBİLİRMİSNİZ???    Cevap: Genelge çok açık ve anlaşılır olmakla birlikte, konuyu örneklemek gerekirse; Nisan 2010 ayında ödenmesi gereken 100,00-tl'lik aidatın, süresi içerisinde ödenmediği ve temmuz 2010 ayı sonunda ödendiği düşünülürse, bu aidata temmuz 2010 ayı sonuna kadar (3 aylık) kanuni faiz olan 2,25-tl tahakkuk edecektir. Bu aidat aslı 6111 sayılı kanun'un yayım tarihinden önce(Temmuz 2010 ayı sonu) ödendiği için, bu aidata tahakkuk eden 2,25-tl'lik faiz alacağı ödenmeyecektir. 
 Soru Tarihi:2011-03-01 05:06:00   Cevap Tarihi:2011-03-01 06:00:00

Soru: 6111 saylı yasa ile, ödenmeyen oda aidat borçlarına 6 ayda ödenme imkanı getirilmiştir. Ödeme taahhütnamesi (dilekçe) alınmak suretiyle borçlu üyeye 5362 sayılı yasanın 61. maddesi gereğince oda üyelik belgesi verilebilirmi?    Cevap: 5362 sayılı yasanın 61. maddesi çok açık. "Ödeme yapılancaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez" diyor. Ancak senet veya çek alarak verebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-01 05:45:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 08:38:00

Soru: Soru :6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ 2011 YILI 015 SAYILI GENELGENİZDE Alacak asıllarının 25 Şubat 2011 tarihinden önce KISMEN veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.BU TAM ANLAŞILAMAMIŞTIR. AİDAT ASILARININ KISMEN VE TAMAMEN ÖDENMESİ İLE İGİLİ ÖRNEK VEREBİLİRMİSNİZ??? Cevap :Genelge çok açık ve anlaşılır olmakla birlikte, konuyu örneklemek gerekirse; Nisan 2010 ayında ödenmesi gereken 100,00-tl'lik aidatın, süresi içerisinde ödenmediği ve temmuz 2010 ayı sonunda ödendiği düşünülürse, bu aidata temmuz 2010 ayı sonuna kadar (3 aylık) kanuni faiz olan 2,25-tl tahakkuk edecektir. Bu aidat aslı 6111 sayılı kanun'un yayım tarihinden önce(Temmuz 2010 ayı sonu) ödendiği için, bu aidata tahakkuk eden 2,25-tl'lik faiz alacağı ödenmeyecektir. Saygılarımızla... TEŞEKKÜR EDERİM CEVABINIZ İÇİN. ANCAK BURADA ALACAK ASILLARININ TAMAMINI BÖLÜMÜ ÇOK AÇIK ANLAŞILIR HEM FİKİRİZ. ALACAK ASILLARININ KISMİ ÖDENMESİ BÖLÜMÜNÜ ANLAYAMADIM. KISMİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ BİR ÖRNEK VEREBİLİRMİSİNİZ? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM     Cevap: Konuyu örneklersek; Ekim 2009 ayında ödenmesi gereken 50,00-tl'lik aidat tutarından 30,00tl'lik kısmı ödenmiş,(Burada kısmi ödeme söz konusu) 20,00-Tl'lik kısmı ödenmemişse, Kalan 20,00-Tl'nin 31 Ağustos 2011 tarihine kadar ödenmesi halinde bu tutara yasal faiz tahakkuk ettirilmiyecektir. 
 Soru Tarihi:2011-03-01 08:20:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 09:39:00

Soru: gerçek kişi bir ticari işletme kurmak istiyorum ticari işletmeyi açarken ne gibi yerlere başvurup ne tür evraklar düzenlemem gerekiyor    Cevap: Ticari işletme kuruluşu sırasında; Bölgenizdeki vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumuna, bağlı olduğunuz belediyeye, Esnaf ve sanatkarlar sicil memurluğuna ve yapacağınız iş kolunda kurulmuş olan Esnaf ve sanatkarlar odasına başvurmanız gerekmektedir. 
 Soru Tarihi:2011-03-01 11:28:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 04:57:00

Soru: uzun yıllar muasabe elemanı olarak çalıştım. şimdi ise iş takip ve aracılık işi adı altında resmi olarak çalışmaktayım. sorum, kendi serbest meslek defterimi yasal olarak tutabilirmiyim? şimdiden teşekkürler. (vegi şifrem var9 selamlar    Cevap: 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğde belirtilen limitleri aşmadığınız sürece kayıtlarınızı kendiniz tutabilir ve beyannamenizi kendiniz gönderebilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2011-03-01 12:00:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 07:23:00

Soru: odamız adına 1 adet cenaze aracı almak için ne yapılmalı ve vergilerden muaf olup olmadığının konusunda bilgilerinize arz ederim    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek odalarının, taşıt arcı alabilmesi için genel kurul kararı ve bağlı olduğu birliğin muvafakatının olması gerekmektedir. Genel kurul kararı var ve birlikte muvafakat veriyorsa cenaze aracı satın alabilirsiniz. Cenaze aracının vergi muafiyeti söz konusu değildir.  
 Soru Tarihi:2011-03-02 03:55:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 04:43:00

Soru: odamız adına 1 adet cenaze aracı almak için ne yapılmalı ve vergilerden muaf olup olmadığının konusunda bilgilerinize arz ederim    Cevap: Esnaf ve sanatkarlar meslek odalarının, taşıt arcı alabilmesi için genel kurul kararı ve bağlı olduğu birliğin muvafakatının olması gerekmektedir. Genel kurul kararı var ve birlikte muvafakat veriyorsa cenaze aracı satın alabilirsiniz. Cenaze aracının vergi muafiyeti söz konusu değildir.  
 Soru Tarihi:2011-03-02 03:56:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 04:44:00

Soru: 01.03.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMELERİ BASİT USUL MÜKELLEFLERİNİDE KAPSAMAKTAMIDIR? KAPSIYORSA ODA OLARAK NE GİBİ İŞLEMLERİ TAKİP ETMELİYİZ.(MUDANYA ESNAF ODASI OLARAK ODAMIZDA BASİT USUL MUHASEBE TUTMAKTAYIZ.) NOT : İVEDİ OLARAK CEVAPLANDIRIRSANIZ SEVİNİRİM. SON GÜN 15.03.2011    Cevap: Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi ile ilgili olarak Maliye bakanlığınca yayınlanan 19/02/2011 tarih ve 406 sayılı vergi usul kanunu genel tebliğinde, 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarının, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi konusunda düzenlemelere yer verilmiştir. Basit usul mükelleflerle ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 
 Soru Tarihi:2011-03-02 06:28:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 08:24:00

Soru: 6111 SAYILI TORBA YASADA 1- ODALARIMIZA AİT ÜYELERİN YILLIK AİDATLARI TAHSİLİ YAPILIRKEN VERGİ BORCU GİBİ TAKSİTLENDİRME YAPILACAK MI VE TEFE/TÜFE ORANINA GÖRE FARK ALINIP ALINMAYACAĞI; 2- AİDATLARI 01.03.2011/31.08.2011 TARİHLERİ ARASINDA TAKSİTLENDİRİLİP TAMAMI ÖDENMEK ŞARTI İLE VADE FARKSIZ TAHSİLATMI YAPACAĞIZ ?    Cevap: 6111 sayılı Kanun uyarınca, Esnaf ve sanatkarlar meslek odası üyelerinin odaya, odaların bağlı olduğu birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların ise Konfederasyona ödeyecekleri aidat ve katılma payları borçlarının asıllarını 6 ay içerisinde (01/Mart/2011-31/Ağustos/2011)ödemeleri koşulu ile taksitlendirme yapılabilir. Bir başka ifade ile Son taksit tutarının 31 ağustos 2011 tarihini geçmemesi gerekir. Bu tarihe kadar ödenecek borç asıllarına herhangi bir faiz (Tefe veya Üfe dahil)işletilemez. 
 Soru Tarihi:2011-03-02 08:02:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 09:23:00

Soru: bir yakınım 2002 yılında vergi kaydı silindi ve işi bıraktı ancak oda kaydımı sildirmemiş.daha önce müracatında aidatlar ödenmeden kaydın silinemeyeceği belirtilmiş ve maddi nedenlerle ödeme yapamaması nedenle kayıt sildirememiştir.Sanırım daha önce çıkan yasa gereği esnaflık vasfını kaybedenlerin 2005 yılında kendiliğinden silinmesi gerekirken kayıt tarafında sildirilememiştir.Şu anda çıkan aftan (6111 sayılı yasa) yararlanarak sildirmek istemektedir. 1-hangi tarihe kadar müraccat etmeli 2-2005 yılı dahil aidatı ödemek zorunda mı 3-yıllık aidat tutarları tablo halınde 1990-2010 gönderebilirmisiniz.Sitenizde mevcut fakat 01/01/2010-30/06/2010 167 tl ve 01/07/2010-31/12/2010 173 tl görülmekte ve toplam yıllık aidat 340 tl gibi rakam çıkmakta.oysa geçikme cezalı tabloda 340 tl oldukça altında yaklaşık 186 tl. Bu nedenle yıllar itibariyle aidat hakkında doğru bilgiyi kestiremedim. Konu hakkında mailime detaylı bilgi vermenizi saygılarımla arz ederim. NOT: İSTANBUL İLİ TRİKOTAJCILAR ODASINA KAYITLIDIR.     Cevap: Yakınınızın odaya olan borç asıllarının 31/Ağustos/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu borç asıllarına herhangi bir faiz tahakkuk etmeyecektir.Yıllık aidatların tutarlarını TESK'in web sayfasında bulabilirsiniz.Bahsetmiş olduğunuz 167,00-Tl yılın birinci yarısı ve 173-Tl yılın ikinci yarısı için, asgari ücrete göre belirlenmiş tutarlardır. Nisan ayındaki aidat taksiti ödemesi 167,00/2=83,50-Tl, Ekim ayındaki aidat taksiti ödemesi 173,00/2=86,50-Tl olmak üzere toplam ödeme 170,00-Tl'dir.  
 Soru Tarihi:2011-03-02 09:40:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 09:59:00

Soru: Odamızın giderleri için aldığımız belgelerde perakende satış fişi alıyoruz. almış olduğumuz perakende satış fişleri musabeye işlerken gider kaydedebiliyormuyuz. yoksa faturamı almak gerekir.    Cevap: Asıl olan faturadır. Ancak fatura alınamayan ve tüketime tabi alımlar içinde perakende satış fişi gider belgesi olarak kullanılabilmektedir. Satıcılar müşterinin istemesi halinde, fatura düzenleme sınırının altında kalsa bile fatura vermek zorundadır. Bu nedenle oda adına yapmış olduğunuz mal ve hizmet alımlarının fatura ile yapılması gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-02 11:22:00   Cevap Tarihi:2011-03-02 12:58:00

Soru: 19/02/2011 tarihli 27851 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan V.U.K. 405 sıra nolu tebliği ile aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının beyannamesini gönderdiği müşterileri ile elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi (ek:3-ek:4) yapma ve bu sözleşmelerin internet vergi dairesine girişlerinin yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu durumda basit usul muhasebe tutan Esnaf odaları muhasebesini tuttuğu ve beyannamesini internet ortamında gönderdiği basit usulde vergilendirilen mükelleflerle aracılık sözleşmesi yapacakmıdır.    Cevap: Bu soruya daha önce cevap verilmiştir. Cevabını Tesk hızlı cevap sisteminde bulabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-03 03:32:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 08:31:00

Soru: 19/02/2011 tarihli 27851 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan V.U.K. 405 sıra nolu tebliği ile aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının beyannamesini gönderdiği müşterileri ile elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi (ek:3-ek:4) yapma ve bu sözleşmelerin internet vergi dairesine girişlerinin yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu durumda 1-basit usul muhasebe tutan Esnaf odaları muhasebesini tuttuğu ve beyannamesini internet ortamında gönderdiği basit usulde vergilendirilen mükelleflerle aracılık sözleşmesi yapacakmıdır. 2-Sözleşme yapılacaksa sözleşme meslek mensubu ile mükellef arasındamı yoksa oda ile mükellef arasındamı yapılacaktır.     Cevap: Söz konusu 405 nolu tebliğ ile getirilen düzenleme, 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarının, beyannamesini gönderdiği mükelleflerle yapacakları aracılık sözleşmesine ilişkindir. Basit usule tabi üyelerinin kayıtlarını tutan esnaf odaları için böyle bir sözleşme zorunluluğu bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2011-03-03 03:38:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 08:28:00

Soru: basit usül olan üyelerin odamızca gelir vergisi beyannamelerini veriyoruz.fakat odamızda sözleşmeli muhasebeci yok sadece çalışan personel gönderiyor beyannameleri böyle olduğu için üyelerle söleşme yapmak gerekirmi.sözleşme yapacak olursak forumları nedir.yardımcı olursanız sevinirim.acele    Cevap: Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkiniz olduğu sürece beyannameleri gönderebilirsiniz. Ancak yasa gereği basit usul muhasebe için meslek mensubu ile anlaşmanız gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-03-03 05:19:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 07:54:00

Soru: 6111 SAYILI KANUNLA İLE İLGİLİ "TORBA YASA" 2011//015 SAYILI GENELGENİZLE İLE İLGİLİ OLARAK ODA AİDATLARINA'DA 6-9-12-18 EŞİT TAKSİT YAPILABİLECEK MİDİR.TEŞEKKÜR EDERİM.    Cevap: Son taksit tutarının 31 ağustos 2011 tarihine kadar ödenmesi koşulu ile taksitlendirme yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-03 05:54:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 08:12:00

Soru: odamıza ait taşıtı sattık 13,000-TL olarak bilanço defterimizde görülen taşıtımızı 3000,00-tlsi peşin 3000,00-tl'sine senet aldık.bu güne kadar taşıtların amortismanı hiç ayrılmamış.Amortisman ayırma zorunluluğumuz oda olarak yok diye biliyorum. Nakit olarak aldığızı odaya gelir makbuzu ile girişini yaptım.ve nakiti banka hesabımıza yatırdım. bunların yevmiye kayıtlarını nasıl yapmam lazım. bilgilendirirseniz sevinirim.iyi çalışmalar    Cevap: Belirttiğiniz gibi, Esnaf ve sanatkarlar kuruluşlarının aktifinde bulunan duran varlıklar için amortisman ayırma zorunluluğu bulunmaamktadır. Satışını yaptığınız taşıt için yapacağınız muhasebe kayıtları ise; 1-taşıtın satış kaydı: 120-alıcılar hesabı 6.000,00- 654-Karşılık giderleri 7.000,00- 254-Taşıtlar hesabı 13.000,00- 2- Taşıt satış bedelinin tahsili: 100-Kasa hesabı 3.000,00 121-alacak senetleri hesabı 3.000,00 120-Alıcılar hesabı 6.000,00  
 Soru Tarihi:2011-03-03 06:30:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 08:09:00

Soru: basit usulde vergi mekellefi olan,ve oto tamirciliği yapan mükellef,resmi dairelerin araçlarını tamir ve bakımı için teklif mektubu verebilirmi.    Cevap: Bunun için yasal bir engel yok. 
 Soru Tarihi:2011-03-03 09:59:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 10:51:00

Soru: basit usulde vergi mekellefi olan,ve oto tamirciliği yapan mükellef,resmi dairelerin araçlarını tamir ve bakımı için teklif mektubu verebilirmi.    Cevap: Bunun için yasal bir engel yok. 
 Soru Tarihi:2011-03-03 09:59:00   Cevap Tarihi:2011-03-03 10:53:00

Soru: OTURUM ÜCRETİ ALAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ ASGARİ GİDER İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLİRMİ    Cevap: Başka bir ücret gelirinden dolayı faydalanmıyor ise, faydalanabilir. 
 Soru Tarihi:2011-03-10 03:17:00   Cevap Tarihi:2011-03-11 09:14:00

Soru: Yönetim kurulunca hurdaya alınan demirbaşın muhasebe kaydı nasıl olur.örnek muhasebe fişi nasıl olur     Cevap: Hek'e ayrılan duran varlıklar, muhasebe kayıtlarından karşılık ayrılmak suretiyle tasfiye edilirler. 654-Karşılık Giderleri xxxx 255-Demirbaşlar xxxx 
 Soru Tarihi:2011-03-04 04:36:00   Cevap Tarihi:2011-03-04 07:12:00

Soru: Yönetim kurulunca hurdaya alınan demirbaşın muhasebe kaydı nasıl olur.örnek muhasebe fişi nasıl olur     Cevap: Hek'e ayrılan duran varlıklar, muhasebe kayıtlarından karşılık ayrılmak suretiyle tasfiye edilirler. 654-Karşılık Giderleri xxxx 255-Demirbaşlar xxxx 
 Soru Tarihi:2011-03-04 04:36:00   Cevap Tarihi:2011-03-04 07:13:00

Soru: Yönetim kurulunca hurdaya alınan demirbaşın muhasebe kaydı nasıl olur.örnek muhasebe fişi nasıl olur     Cevap: Hek'e ayrılan duran varlıklar, muhasebe kayıtlarından karşılık ayrılmak suretiyle tasfiye edilirler. 654-Karşılık Giderleri xxxx 255-Demirbaşlar xxxx 
 Soru Tarihi:2011-03-04 04:36:00   Cevap Tarihi:2011-03-04 07:14:00

Soru: odamız adına üyelere vermek için çanta yaptırdık. Faturası kesildi ve karşılığında çek verildi.Bunun muhasebe kaydı nasıl yapılar. örnek verirmisiniz. cevabınız için Şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar     Cevap: Faturanın kaydı: 770-Genel yönetim giderleri xxxx 320-satıcılar xxxx Ödeme kaydı: 320-Satıcılar xxxx 103-Verilen çekler ve ödeme emirleri xxxxx  
 Soru Tarihi:2011-03-04 08:52:00   Cevap Tarihi:2011-03-08 05:07:00

Soru: merhaba eşim personel servis şöförü maliyeye 2006 girişi var bağkura bağlı fakat hiç açtırmadı şuan açtırmak istiyoruz açtırıp bağkur affından yararlanabilirmiyiz? teşekkür ederim...     Cevap: Vergi kaydı olması koşolu ile, sigortalılık başlangıcı 01/10/2008 kabul edilir. Bu tarihten itibarende yasadan faydalanabilir. 
 Soru Tarihi:2011-03-07 08:58:00   Cevap Tarihi:2011-03-08 05:03:00

Soru: "19/02/2011 tarihli 27851 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan V.U.K. 405 sıra nolu tebliği ile aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının beyannamesini gönderdiği müşterileri ile elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi (ek:3-ek:4) yapma ve bu sözleşmelerin internet vergi dairesine girişlerinin yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu durumda 1-basit usul muhasebe tutan Esnaf odaları muhasebesini tuttuğu ve beyannamesini internet ortamında gönderdiği basit usulde vergilendirilen mükelleflerle aracılık sözleşmesi yapacakmıdır. 2-Sözleşme yapılacaksa sözleşme meslek mensubu ile mükellef arasındamı yoksa oda ile mükellef arasındamı yapılacaktır.?" diye sorulmuş bir soruya "Meslek Odaları ile bu kob-nuda herhengi bir zorunluluk olmadığını" belirtmişsiniz. Tebliğde sözleşme yapılmadan beyanname gönderilen basit usuldeki bir mükellefe 530 TL ceza kesileceği bildirilmektedir. Ayrıca bugün Odamızın şifresiyle mükellefe ait beyanname göndermek istedim. Sistemde sözleşme yapmamız gerektiği uyarısı çıktı. Ceza kesebilir diye beyannameyi onaylamadım. Uygulamanın nasıl yapılacağı hakkında bilgi vermenizi arz ediyorum. 15 Mart son gün (acil)    Cevap: Daha öncede belirtildiği gibi, 405 nolu tebliğde Basit usul muhasebe bürosu oluşturmuş meslek odaları ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu ceza tebliğe uyulmaması ile ilgili. Basit usul mükellefler için ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır.  
 Soru Tarihi:2011-03-07 11:27:00   Cevap Tarihi:2011-03-08 05:19:00

Soru: iyi günler ben 1991-1994 arası bakkal dükkanı işlettim 1994 de oda kaydımı kattırdım.vergi levlam,maliye kaydım bulunmaktaydı.ben şimdi 1991 de bagkur kaydı gösterebilirmiyim...cevap için teşekkürler    Cevap: 5510 asyılı yasaya göre gösteremezsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-07 15:02:00   Cevap Tarihi:2011-03-08 05:04:00

Soru: odamızda muhasebe defteri dışarda tutuluyor muhasebe defterlerinin oda dışında tutulmasının sakıncası varmı     Cevap: Esas olan deftere işlemelerin daha etkin yapılabilmesi acısından muhasebe defterlerinin ilgili olduğu yerde tutulmasındır.Bunıunla birlikte Muhasebe defterinin dışarıda tutulmasında, kasa mutabakatını günlük yapılması, defterleri zamanında onaylatmanız, zamında işlenmesi, dönem sonlarında da işlenmiş defterleri alıp muhafaza etmeniz halinde bir sakınca bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-03-09 02:41:00   Cevap Tarihi:2011-03-09 06:03:00

Soru: ÖRNEĞİN BENİM İŞYERİM VAR bir sene kira ödedim (2010 yılı) 2500 lira kiram var 500 tl stopajım var.DÜkkan sahibi ödemiş olduğum stopajın devletten belli (başka bir yerde dükkanı var veya yoksada )bir oranda iadesini alabilirmi? Alabilirse nasıl alabilir veya beyanetmek zorundamı, etmiş olduğu beyanda bunu indirim konusu yapabilirmi? İndirim konusu yapabiliyorsa ne kadarını yapabilir bunun oranı ne kadardır ve hesaplama şeklini söyleye bilirmisiniz? Birde şu sorum olacak bu stopajı ben ödüyorum anlaştığım kira haricinde bunun iadesi alınıyor veya indirim konusu yapılıyor diye duydum.Aslında bu alınan iade veya indrim işyeri sahibinin olmazmı? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim    Cevap: Tevkifata tabi olan ve yıllık tutarı 22.000,00-TL'yi aşan kira gelirleri beyan edilmek zorundadır. Kaynakta kesilen vergi beyannamede hesaplanan vergiden fazla çıktığı taktirde aradaki farkı işyeri sahibi alabilir. 
 Soru Tarihi:2011-03-09 06:33:00   Cevap Tarihi:2011-03-10 07:26:00

Soru: 6111 sayılı torba kanunuda diğer borçlar ÜFE/TÜFE oranına göre değerlenirken odaların borçları neden ÜFE/TÜFE ye göre değerlenmiyor.Bizim burası küçük ilçe olduğu için mesala 2006 yılı 53.00 TL yani hiç bir değeri yok.tamam gecikme zammı siliniyor ama geriye aldığımız paranın bana göre hiç bir değeri kalmıyor.bu konu hakkında bir çalışma yaparsanız sevinirim.şimdiden teşekkür ediyorum.iyi çalışmalar kolay gelsin.    Cevap: Bahsettiğiniz gibi, aidat ve katılma payı borçlarının asıllarının 31/ağustos/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme faizi alınmayacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-03-10 14:25:00   Cevap Tarihi:2011-03-11 01:57:00

Soru: oda genel sekreteri : 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununu 65.maddesi gereğince; bankaların aylık kesmiş olduğu kesintiden muafiyetimiz varmıdır.eger varsa geriye dönük olarak nasıl tahsil edilebilir.(halk bankası bu bedeli keserken ziraat bankası bu kesintiyi yapmıyor)    Cevap: Bankalar çeşitli adlar altında ücretler almaktadırlar. Anlaşıldığı kadarıyla sizden alınanda hesap işletim ücreti. Bunu kestirmemek için çalıtığınız banka şubesi ile görüşmeniz gerekir. 
 Soru Tarihi:2011-03-11 04:19:00   Cevap Tarihi:2011-03-15 01:42:00

Soru: 15 MART 2011 SON GÜNÜ OLAN HİZMET ARACILIĞI YAPILAN MUHASEBE SÖZLEŞMELERİNİN G.İ.B.E GİRİLMESİ GEREKİYOR.BİZ ODA OLARAK B.U. MUHASABE HİZMETİ VERMEKTEYİZ FAKAT HİZMET SÖZLEŞMEMİZ YOK VE G.İ.B.İN SAYFASINDA GİREBİLECEĞİM HERHANGİ BİR LNK DE YOK.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.    Cevap: 405 Nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde Meslek odaları için bir düzenleme yok. Bu nedenle sisteme girmenize gerek bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2011-03-11 06:24:00   Cevap Tarihi:2011-03-11 09:17:00

Soru: Serbest Muhasebeciyim,Vuk 405 sayılı tebliğinde 15.03.2011 tarihine kadar işlerini takip ettiğimiz müşterilen E-Beyan ek 3'ü doldurmamız istenmektedir.Ayrıca Meslek mensubu olarak vergi mükellefiyiz.Kendimize de E-Beyan aracılık sözleşmesi yapacakmıyız?2.Sorum adi ortaklık veya Kollektif şirketlerin ortaklık ve şirket vergi numaralarına göre E-Beyan sözleşmesi kaydını yaptım.Lakin ortakların bireysel olarak gelir geçici ve yıllık gelir vergisi beyannamelerini verebilmemiz için ayrıca bir sözleşme yapmamız gerekir mi ?EĞer gerekirse onlar içinde hizmet sözleşmesi yapıp damga vergisi beyannamesi verecekmiyiz?Ortaklıktan ayrı bireyselden ayrı hizmet ücreti almıyoruz.Damga vergisi beyannamesine bedel olarak ne yazmalıyız?    Cevap: İstanbul serbest muhasebeci ve mali müşavirler odasının duyurusuna göre; 1-Kendinizle e-beyanname aracılık sözleşmesi yapmanıza gerek bulunmamaktadır. 2-Adi ortaklık ve şirketlerde hem ortaklıkla hemde ortaklarla ayrı ayrı sözleşme yapmanız gerekmektedir. Bunlarında damga vergisini vermeniz gerekir. Daha ayrıntılı biligi için bu duyuruya bakabilirsiniz.  
 Soru Tarihi:2011-03-13 15:59:00   Cevap Tarihi:2011-03-15 02:16:00

Soru: 04.05.2010 tarihinde işe başlayan asgari ücret alan personelin 31.03.2011 tarihinde işten çıkarılması halinde ne gibi ücret ödenir ve hangi belgeler hazırlanır    Cevap: Vermiş olduğunuz bilgilere göre, ilgili kişi sadece 4 haftalık ihbar tazminatına hak kazanabilir. 
 Soru Tarihi:2011-03-14 01:27:00   Cevap Tarihi:2011-03-15 02:28:00

Soru: işsizlik ödeneği alma koşulları ve nereye başvurulur    Cevap: 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU'NA GÖRE İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMANIN ŞARTLARI Madde 51 - Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. a) 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya 20/04/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi ya da 13/06/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak, b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak, c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak, d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak, e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak, f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak. g ) (Ek bent: 24/08/2000 - KHK/617, md.38; İptal: Anayasa M.nin 31/10/2000 - E. 2000/63, K. 2000/36 S. K.; (Yeniden düzenlenen bend: 25/06/2003 - 4904 S.K./28. md.) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak sona ermiş olmak. (Değişik fıkra: 25/06/2003 - 4904 S.K./28. md.) Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir.  
 Soru Tarihi:2011-03-14 01:46:00   Cevap Tarihi:2011-03-15 02:41:00

Soru: evlenip işten ayrılan genel sekretere kıdem tazminatı ve kullanmadağı izin ücreti oda tarafından verilebilirmi    Cevap: Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde iş akdini fesheden kadın çalışan, diğer koşullarıda(en az 1 yıllık kıdem süresi) sağlaması halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Kullanamadığı izin ücretini ise herhangi bir koşula bağlı olmaksızın iş akdi sona erdiği taktirde alabilir. 
 Soru Tarihi:2011-03-14 06:15:00   Cevap Tarihi:2011-03-15 03:10:00

Soru: evlilik nedeniyle işten ayrılan bayan genel sekreter ihbar tazminatı alabilirmi olaki oda yönetimi kıdem tazminatı kullanılmayan izin ücretini vermek istemezse ne yapılabilinir    Cevap: Evlilik nedeni ile işten kendi isteği ile ayrılanlara ihbar tazminatı ödenmez. Çalışan yasal haklarını alamaz ise mahkemeye başvurabilir. 
 Soru Tarihi:2011-03-15 06:18:00   Cevap Tarihi:2011-03-16 05:42:00

Soru: 611 sayılı kanunda taksi esnafının yanında çalışan şoförler için 17 günlük primi esnaf 13 günlük primi devlet karşılayacak. 1-) Kapsamı hangi tarihten başlayacak? Yasa yayınlandığında işçi çalıştıran basit usul taksici esnafı faydalanabilecek mi? 2-) işçi çalıştırmaya başlayan esnaf bu yasadan faydalanabilmek için SGK'ya yasadan faydalanmak istiyorum gibi bir yazı ile müracat etmesi gerekiyor mu? 3-) Çalışma süresi 10 günden az olan işçilerin vergi mükellefleri taksi esnafınca sgk'ya bildirim şekli nası olacak? Saygılarımla,    Cevap: Taksici esnafının yanında çalışanın, ay içerisinde çalıştığı süre 10 gün ve daha az ise priminin tamamını çalışan kendisi ödeyecek. 10 günden fazla ise primin tamamını taksici esnafı ödeyecek. ancak çalışan isterse 30 günden az süreleri sgk'ya ödeyebilecek. 
 Soru Tarihi:2011-03-14 10:20:00   Cevap Tarihi:2011-03-15 04:01:00

Soru: tarım bagkurum var mart 15 2011 itibari ile ssk lı işe girecem ziraat odası bagkurun çıkışını 30 mart 2011 itabari ile kapatacagını söylüyo toplantıları o zaman mış ben ssk girişim yapılırmı     Cevap: Tarımsal faaliyetiniz bitti ise, 5510 asyılı kanun'un 4/a maddesine tabi sigortalılığınız(ssk'lı) 15 mart 2011 tarihi itibari ile başlar. 
 Soru Tarihi:2011-03-14 13:53:00   Cevap Tarihi:2011-03-15 04:53:00

Soru: 2008 yılında son 5 yıllık oda aidat borçlarından dolayı icra takibine alınan üyenin aidat tahsili 2011 yılında gerçekleşirse tahsilat ne şekilde yapılır.Eski 5 yıl+2009+2010+2011 aidatları alınır mı?Kanunda son 5 yıl denilmekte fakat böyle bir durumda ne yapmalıyız?İyi çalışmalar.    Cevap: Tahsil ettiğiniz paradan aidat borcunun asıllarına isabet eden tutarları aidat gelirleri hesabına veya tahakkuk yapılmış ise ilgili tahakkuk hesabına, bunlara işletilen faizleri ise gecikme faizleri hesabına yazmalısınız. Zaman aşımına uğramış alacakları üye kendi isteği ile ödeyebilir. Sorunuzu daha ayrıntılı olarak sorabilirseniz, daha ayrıntılı cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2011-03-15 03:45:00   Cevap Tarihi:2011-03-15 05:03:00

Soru: 2005 KASIM AYINDA ODADA İŞE BAŞLADIM FAKAT SİGORTAM 2006 OCAK AYINDA BAŞLATILDI.HALEN GÖREVİME DEVAM ETMEKTEYİM GERİYE DÖNÜK 2 AYLIK YATIRILMAYAN SİGORTAM İÇİN BİR HAK İDDİA EDEBİLİRMİYİM.    Cevap: İşe başladığınız tarihten itibaren sigorta girişiniz yapılmalı ve adınıza aylık sigorta primi bildirgesi verilerek, primleri ödenmeli idi. Geriye yönelik hakkınız olmakla birlikte, Bunun işverene maliyeti bir hayli yüksek olacaktır. Zamanında verilmeyen işe giriş bildirgesi için 1 asgari ücret tutarında, verilmeyen aylık sigorta prim bildirgeleri için, asıl olması halinde asgari ücretin 1/5 i, ek olması halinde ise 1/8 oranında idari para cezası ile kasım ve aralık 2005 aylarına ilişkin aylık primler ile bunlara ilişkin gecikme zamlarının ödenmesi gibi bir sorunla karşı karşıya kalınacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-03-16 02:39:00   Cevap Tarihi:2011-03-22 01:37:00

Soru: slmlar ya tahmini bütçe yapmak istiyorum yıl için naısl yapıldıgını tam olarak bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim    Cevap: 2010 yılında yapılan genel kuruldan geçen tahmini bütçede yer artış oranı kadar 2011 yılı için tahminin bütçedeki her bir kaleme ait matrahı arttırıyorsunuz. İyi günler 
 Soru Tarihi:2011-03-17 03:13:00   Cevap Tarihi:2011-03-21 07:51:00

Soru: DEĞERLİ TESK ÇALIŞANLARIMIZ ODAMIZDA 1999 YILINDAN BÜ GÜNE KADAR 800 ADET ÜYEMİZİN BASİT USULDE DEFTERİNİ TUTMAKTAYIZ BU GÜNE KADAR YETKİLİ BİR MUHASEBECİ İLE ANLAŞMADIK 2007 YILINDAN İTİBARENDE BEYANNAMELERİ İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERDİK ANCAK 2012 BEYANNAME DÖNEMİNDEN ÖNCE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLE SÖZLEŞME YAPARAK BEYANNAMELERİ MUHASEBECİ KANALI İLE GÖNDERMEK İSTİYORUZ İŞLEMLER ODAMIZDA AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK BEYANNAMEYİ YİNE BİZ İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERECEZ AMA SÖZLEŞME YAPTIĞIMIZ MUHASEBECİNİN ŞİFRESİYLE GÖNDERECEZ İSMİ BEYANNAMENİN SAĞ ALT KÖŞESİNE ÇIKACAK VE VERGİ LEVHALARINIDA MUHASEBECİ ONAYLAYACAK KANUNU YÖNDEN BİR SAKINCASI VARMI BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.AYRICA 25 SAYILI GENELGE YE GÖRE ACABA İMZA YETKİLİ MUHASEBECİYE GEREK YOKMU TEŞEKKÜR EDERİM    Cevap: Yazınızda belirtmiş olduğunuz hususların kanunen bi rsakıncası bulunmamaktadır. 2011/25 sayılı genelgede bahsedilen, 405 nolu Vergi usul kanunu genel tebliğine ilişkin açıklamalardır. Basit usul muhasebe büroları için, 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensubuna ihtiyaç vardır. 
 Soru Tarihi:2011-03-17 06:21:00   Cevap Tarihi:2011-03-17 11:03:00

Soru: kapasite raporu işlemlerinde halk bankasına konfederasyon ve birlik için ayrı ayrı 79.50 tl ücret yatırılacaktır ancak bankadan her işlem için 21.00 havale masrafı veya komisyon alınmaktadı sicil vizeleri içinde aynı 47.00 tl yatacağı zaman 21.00 tl alınmaktadır bankadan masrafsız havale yaptırmamız için bir genelge varmı veya ne yapmamız gerekiyor teşekkür ederim    Cevap: Halk bankası aracılığı ile gönderiyorsanız; Konfederasyona gönderdiğiniz kapasite raporu onay ücretlerinden havale masrafı alınmaması gerekir.Birliğe göndediğiniz havaleler için masraf alınıyor ise, birlikle görüşün, birlik bu durumu bağlı olduğu şube aracılığı ile çözmeye çalışsın. Ancak kesin çözüm olarak çalıştığınız şubeden internet bankacılığı şifresi alarak, havale ve eft'lerinizi internet üzerinden yapabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-17 06:55:00   Cevap Tarihi:2011-03-24 12:03:00

Soru: merhaba ben ticaret meslek lisesinde okuyorum bana kırtasiyecler odası oda kayıt belgesi gerekiyor nerden bulabilirim    Cevap: Bulunduğunuz ilde kırtasiyeciler odası varsa oradan temin edebilirsiniz. Eğer kırtasiyeciler odası yok ise, herhangi bir esnaf odasından da temin edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-17 10:09:00   Cevap Tarihi:2011-03-17 11:16:00

Soru: merhaba ben ticaret meslek lisesinde okuyorum bana kırtasiyecler odası oda kayıt belgesi gerekiyor nerden bulabilirim    Cevap: Bulunduğunuz ilde kırtasiyeciler odası varsa oradan temin edebilirsiniz. Eğer kırtasiyeciler odası yok ise, herhangi bir esnaf odasından da temin edebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-17 10:09:00   Cevap Tarihi:2011-03-17 11:19:00

Soru: odalarda ağırlama giderlerinin limitlerini gösteren bi yönetmenlik varmıdır nerden bulabilirm    Cevap: Odalarda ağırlama giderlerinin limitlerine ilişkin bir yönetmelik mevcut degildir. Uygulamada ağerlama gideri olarak ne kadar harcanabileceği tahmini bütçe ile belirlenir. Uygulamda da, bu oran tahmini bütcenin % 5-10 undan fazla olmamalıdır. 
 Soru Tarihi:2011-03-17 12:10:00   Cevap Tarihi:2011-03-21 07:46:00

Soru: 1991 yılından beri ziraat odasına çiftci kaydım var ancak bağkurda kaydım çıkmıyor. geriye dönük olarak torba yasasından dolayı bağkur kaydımı yaptıra bilirmiyim. bilgi verirseniz çok sevinirim teşekür ederim.    Cevap: Geriye dönük olarak SGK kaydı yaptırmanız mümkün görülmüyor. 
 Soru Tarihi:2011-03-22 14:34:00   Cevap Tarihi:2011-03-23 02:06:00

Soru: 1991 yılından beri ziraat odasına çiftci kaydım var ancak bağkurda kaydım çıkmıyor. geriye dönük olarak torba yasasından dolayı bağkur kaydımı yaptıra bilirmiyim. bilgi verirseniz çok sevinirim teşekür ederim.    Cevap: Geriye dönük olarak SGK kaydı yaptırmanız mümkün görülmüyor. 
 Soru Tarihi:2011-03-22 14:35:00   Cevap Tarihi:2011-03-23 02:08:00

Soru: 1991 yılından beri ziraat odasına çiftci kaydım var ancak bağkurda kaydım çıkmıyor. geriye dönük olarak torba yasasından dolayı bağkur kaydımı yaptıra bilirmiyim. bilgi verirseniz çok sevinirim teşekür ederim.    Cevap: Geriye dönük olarak SGK kaydı yaptırmanız mümkün görülmüyor. 
 Soru Tarihi:2011-03-22 14:35:00   Cevap Tarihi:2011-03-23 02:08:00

Soru: Sigorta Acentesi olarak çalışıyorum. İş yerim bana aittir. bu iş yerinde mesai saatleri sonrası ALKOL ALMAK (BEN TEK BAŞIMA YADA ARKADAŞLARIMLA) cezai bir işlem gerektirir mi?    Cevap: Çevreyi rahatsız etmediğiniz sürece bir sorun olmaz.  
 Soru Tarihi:2013-04-19 17:57:00   Cevap Tarihi:2013-07-12 11:53:00

Soru: iyi çalışmalar bir üyemiz 2013 yılı yıllık aidatın bizim odamızın x banka sının odamız adına kayıtlı hesabına yatırdı. sonra kişi dediki ben aidatımı yatırdım benim makbuzumu bana postalayın dedi. biz bu kişiye gelir makbuzu kesecekmiyiz. yoksa gelir makbzuzu kesmeden bankadan aldığımız hesap defterine göremi muhasebe işlemi yapacağız. ve muhasebe işlemini nasıl yapacağız . teşekkürler    Cevap: Üye, yaptığı ödemeyi banka dekontu ile ispat edebilir ve işleme alabilir. Makbuz kesilmesine gerek yoktur. Oda ise bankadan aldığı hesap ekstresi ile muhasebe işlemlerini yapar. Bu durumda Banka hesabı borçlandırılır ve ilgili hesap (Gelir hesabı veya tahakkuk esaslı çalışması halinde ilgili tahakkuk hesabı) alacaklandırılır.  
 Soru Tarihi:2013-04-19 15:45:00   Cevap Tarihi:2013-07-12 11:58:00

Soru: İLİMİZE BAĞLI HERHANGİ BİR MESLEK ODASINDA YAPILAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA GECESİNE KATILAN ODAMIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ALMIŞ OLDUKLARI DAVETİYE BEDELİ ODA TARAFINDAN NE ŞEKİLDE KARŞILANIR. YÖNETİM KURULU KARARI YETERLİ OLUR MU? NOT: YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ ODAMIZDAN MAAŞ VE OTURUM ÜCRETİ ALMAMAKTADIR.    Cevap: Bütce sınırları içerisinde kalınması ve bu tür işlemlerin çok sık tekrarlanmaması kaydıyla yeter kurulu kararı alınması yeterli olur. Mümkünde karar ödeme tarihinden önce alınmalıdır.  
 Soru Tarihi:2011-03-23 04:52:00   Cevap Tarihi:2011-03-23 06:00:00

Soru: iyi günler biz babamızı emekli yapmak istiyoruz ama basit usulden bağkuru var ve esnaf ve pazarcılar odasına kaydı var emekli olması icin ne yapabiliriz yadımcı olabilirseniz sevinirin?    Cevap: Vermiş olduğunuz bilgiler çok yetersiz. Babanızın doğum tarihi, işe başlama tarihi,prim ödeme gün sayısı gibi bilgileri verebilirseniz, bu konuda yardımcı olunacaktır. 
 Soru Tarihi:2011-03-23 08:50:00   Cevap Tarihi:2011-03-24 12:06:00

Soru: 2011 emekli maaşıma zam geldi ama farklarla berabermi yatırıldı yoksa sadece bu ay içinmi anlayamadım farl sadece 67 tl cıvarında maaşım 1680 tl ben yanlışlık var diye düşünüyorum lutfen cevaplandırabilirmisiniz    Cevap: 6111 sayılı kanun'un geçici 34. maddesine göre maaşı 1.500,00-TL den az olanlara 60,00-Tl, fazla olanlara ise %4 oranında zam yapılması gerekir. Ancak ocak ayında verilen %2,72 lik zam tutarı bu meblağdan düşülecektir. Zam almadan önceki maaş tutarınızı bildirirseniz daha ayrıntılı cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2011-03-23 12:39:00   Cevap Tarihi:2011-03-24 12:11:00

Soru: 2011 emekli maaşıma zam geldi ama farklarla berabermi yatırıldı yoksa sadece bu ay içinmi anlayamadım farl sadece 67 tl cıvarında maaşım 1680 tl ben yanlışlık var diye düşünüyorum lutfen cevaplandırabilirmisiniz    Cevap: 6111 sayılı kanun'un geçici 34. maddesine göre maaşı 1.500,00-TL den az olanlara 60,00-Tl, fazla olanlara ise %4 oranında zam yapılması gerekir. Ancak ocak ayında verilen %2,72 lik zam tutarı bu meblağdan düşülecektir. Zam almadan önceki maaş tutarınızı bildirirseniz daha ayrıntılı cevap verilecektir. 
 Soru Tarihi:2011-03-23 12:40:00   Cevap Tarihi:2011-04-05 09:34:00

Soru: YILLIK İZNİMİ KULLANMADIM KULLANMADIĞIM İZİN İÇİN PARA ALABİLİRMİYİM    Cevap: 4857 sayılı iş kanunu'na göre yıllık izinin kullanılması esastır. İş akdiniz devam ettiği sürece izin parası alamazsınız. Ancak iş akdiniz sona erdiğinde kullanamadığınız yıllık ücretli izin paralarını alabilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-24 04:43:00   Cevap Tarihi:2011-03-24 12:14:00

Soru: 2008-2009 yıllarında oda bütçesi müsait olmadığından dolayı başkana ödeme yapamadık.şimdi bütçe müsait geriye dönük başkan maaşı ödemesi yapabilirmiyim.teşekkürler     Cevap: Başkanın odadan alacağı var ise ödeyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-29 04:29:00   Cevap Tarihi:2011-04-04 14:08:00

Soru: banka kredi borcu olan esnaf için af veya yapılandırmayla alakalı çıkan bir yasa varmı varsa nereye başvurabilirim yapılandırma için.teşekkürler    Cevap: Konu ile ilgili olarak, Tesk tarafından yayınlanan 16/03/2011 tarih ve 26 nolu genelgeyi inceleyebilirsiniz. 
 Soru Tarihi:2011-03-29 03:39:00   Cevap Tarihi:2011-03-29 06:36:00

Soru: bayan kuaförü ve güzellik merkezi sahipleri kaçıncı sınıf tacirdir gerçek kişinin işyeri açması için gerekli belgeler nelerdir bu benim muhasebe dönem ödevim yardımcı olursanız sevinirim     Cevap: İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER 1 ) VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER 2 ) İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER 3) ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTENEN BELGELER 4) İLGİLİ MESLEK ODA'SINDAN İSTENEN BELGELER 5 ) BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER *** VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER *** 1- Bildirim Formu 2- Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 3- İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü 4- İkametgah İlmühaberi 5- Nüfus Cüzdanı Örneği Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır. *** İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER *** 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda örnekleri bulunan beyan formlarının doldurulması gerekmektedir. EKLER EK - 1: SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU: EK-1 EK - 2: GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU: EK-2 EK - 3: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU: EK-3 EK - 4: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU: EK-4 EK - 5: İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI: EK-5 EK - 6: BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ: EK-6 -------------------------------------------------------- Aşağıda başlıkları listelenen "Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler için Ruhsat Müracat Klavuzu" isimli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Birim Müdürü Sn. Yusuf VANGÖL tarafından hazırlanan raporun tamamı için aşağıdaki dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz: RUHSAT-MURACAT-KLAVUZU 1- TANIMLAR 2- İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR 3- İŞYERİNİN AÇILMASI 4- BİLDİRİM 5- İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ 6- BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU BULUNAN İŞYERLERİ 7- RUHSATIN İŞYERİNDE BULUNDURULMASI 8- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN RUHSATIN DÜZENLENMESİ 9- SIHHİ İŞYERLERİNİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ KESİNLEŞMESİ 10- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR 11- GAYRI SIHHİ MÜESSESELERİN İNCELEME KURULLARI 12- SAĞLIK KORUMA BANDI 13- GAYRI SİHHİ MÜESSESE RUHSAT BAŞVURUSU 14- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ 15- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ MUAFİYETİ 16- DENEME İZNİ 17- AÇILMA RUHSATI 18- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İLE RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER 19- TESİSE DİĞER KURULUŞLARCA İZİN VERİLMESİ DURUMU 20- DENETİM 21- SORUMLU MÜDÜR TAYİNİ 22- GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERİN SANAYİ BÖLGELERİNDE KURULMASI 23- TESİSLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVE 24- RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN HALLER 25- İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN TESPİTİ 26- İÇKİLİ YER BÖLGESİ OLARAK TESPİT EDİLEMEYECEK YERLER 27- KARAR VE KROKİNİN HAZIRLANMASI 28- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI 29- AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ 30- MESAFE ÖLÇÜMÜ 31- MES'UL MÜDÜR 32- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 33- KOLLUK DENETİMİ 34- CANLI MÜZİK YAYINI 35- GEÇİCİ SÜREYLE FAALİYETTEN MEN VE İDARÎ PARA CEZASI 36- FAALİYETTEN MEN KARARININ UYGULANMASI 37- SÜRESİNDEN ÖNCE AÇILMA 38- İŞLETME İZNİNİN İPTALİ 39- KİMLİK BİLDİRME 40- KORUNMASI GEREKENLER VE YASAKLAR 41- GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ *** ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN İSTENEN BELGELER *** 1- Muhtardan resimli nüfus sureti ( 2 adet ) - ( ASIL ) 2- Muhtardan ikametgah senedi ( 2 adet ) - ( ASIL ) 3- Vergi Dairesi yoklama tutanağı veya Vergi Levhası fotokopisi ( Meslek belirtilmiş ) - ( ASIL ) 4- Kişinin kendisi veya noter tasdikli vekili ( Vekaletname ve Vekil kimlik fotokopisi. ) *** İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER *** 1- Vergi dairesine kayıt belgesi 2- İşyeri İkametgah ilmühaberi 3- Fotoğraf ( 3 adet ) 4- Nüfus cüzdanı örneği 5 -Sicile kayıt belgesi 6- Alanında ustalık belgesi *** BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER *** 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar. Bağ-Kur sigortalısı sayılır. 1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir EK -1 SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU …..……………. İL ÖZEL İDARESİNE ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Adı-Soyadı :……………………………………………………………………… 2- İşyerinin unvanı :……………………………………………….……………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………….……………… 4- İşyerinin adresi :……………………………………………….……………… Tel. no : ……….………… e-posta:……………….……………… .. 5- Pafta ve parsel no :……………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu Kira □ (Kira sözleşmesi) Malik□ (Tapu sureti) 7- İşyerinin kullanım alanı :……………….… m2 8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………….. 9- T.C. kimlik numarası :……………………………. 10- Ustalık belge no :…………… ( Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) 11- İşyerinin bulunduğu yer: Yerleşim yeri □ Sanayi bölgesi □ Endüstri bölgesi □ Sanayi sitesi □ Diğer □ …………………………………….. 12- Çalışacak personel sayısı : …………………………… 13- İstenen ruhsatın türü : Sıhhî müessese □ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri □ 14- Esnaf ve sanatkâr ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi Var □ Yok □ 15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin Var □ Yok □ 16- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin Var □ Yok □ 17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin Var □ Yok □ 18- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu Var □ Yok □ 19- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi Var □ Yok □ 20- Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler Var □ Yok □ Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim. Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. 14, 15, 16, 17,18 ve 19 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur. EK - 2 GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU …..……………. İL ÖZEL İDARESİNE ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 2- Tesisin sahibi :……………………………………………………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………………… 4- Tesisin adresi :……………………………………………………… Tel. no : …………………… e-posta:……………….……… 5- Pafta ve parsel no :……………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu Kira □ (Kira sözleşmesi) Malik □ (Tapu sureti) 7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan……………….… m2 8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: ………………………………………….. 9- T.C. kimlik numarası :……………………………. 10- Ustalık belge no :…………………….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) 11- Sınıfı : Birinci sınıf □ İkinci sınıf □ Üçüncü sınıf □ 12- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□ Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□ Diğer:……………… 13- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı? Evet □ Hayır□ 14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin* Var □ Yok □ 15- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor* Var □ Yok □ 16- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu * Var □ Yok □ 17- Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu* Var □ Yok □ 18- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi* Var □ Yok □ 19- Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre işyeri tabibi, diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse* Var □ Yok □ 20- Sosyal tesislerin durumu (tuvalet, lavabo, banyo/duş, pisuar, mutfak, diğer) * Var □ Yok □ Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim. Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. *İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden istenir. EK - 3 BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU 1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 2- Tesisin sahibi :……………………………………………………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………………… 4- Tesisin adresi :……………………………………………………… Tel. no : …………………… e-posta:.……….……………… 5- Pafta ve parsel no :……………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu Kira □ Malik □ 7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan………… m2 Kapalı alan……………….… m2 8- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□ Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□ Diğer…………… 9- Karayolu trafik güvenliği açısından izin gerektiriyor mu? Evet □ Hayır □ 10- İçme ve kullanma su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi………………….. 11- Termal ve mineral su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi…………………... 12- Yüzeysel su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi………………………….... 13- Yer altı su seviyesi durumu……………………………………………………………. 14- En yakın meskûn mahalle mesafesi…………………………………………………….. 15- Hakim rüzgar durumu………………………………………………………………….. 16- Civarındaki yerleşim yerlerine göre arazinin seviyesi………………………………….. 17- Tesisin kurulacağı yerin ve çevresinin halen ne amaçla kullanıldığı…………………. 18- Sağlık koruma bandı mesafesi…………………………………………………………. İnceleme kurulunun görüşü Tesisin kurulması uygundur/uygun değildir. (Uygun değilse gerekçesi) Başkan Üye Üye Üye Üye EK - 4 BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU 1- Tesisin adı veya unvanı :………………………………………………………… 2- Tesisin sahibi :………………………………………………………… 3- Faaliyet konusu :………………………………………………………… 4- Tesisin adresi :………………………………………………………… Tel. no :………………… e-posta:………….…………………. 5- Pafta ve parsel no :………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu Kira □ (Kira sözleşmesi) Malik □ (Tapu sureti) 7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan………… m2 8- Tesisin bulunduğu yer: Endüstri bölgesi □ Organize sanayi bölgesi □ Sanayi bölgesi□ Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□ Diğer………………… 9- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi var mı? Evet □ Hayır □ 10- Karayolu trafik güvenliği açısından uygun mu? Evet □ Hayır □ 11- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor Var □ Yok □ 12- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu Var □ Yok □ 13- Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu Var □ Yok □ 14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi Var □ Yok □ 15- Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre işyeri tabibi, diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse Var □ Yok □ 16- Sosyal tesislerin durumu uygun mu? (tuvalet, lavabo, banyo/duş, pisuar, mutfak, diğer) Evet □ Hayır □ 17- Sağlık koruma bandı mesafesi uygun mu? Evet □ Hayır □ 18- Tesisin çalışmasından kaynaklanacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilere karşı çalışanların korunmasına yönelik önlemler alınmış mı? Evet □ Hayır □ İnceleme kurulunun görüşü 1- Deneme izni verilmesi uygundur. 2- Açılma ruhsatı verilmesi uygundur. 3- Açılma ruhsatı verilmesi uygun değildir. (Gerekçe yazılacak) Başkan Üye Üye Üye Üye 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur. EK - 5 T.C. …………İL ÖZEL İDARESİ …………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI …………………BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Adı soyadı : İşyerinin unvanı : Faaliyet konusu : İşyerinin adresi : İşyerinin sınıfı : Veriliş tarihi : Adı Soyadı Unvanı Mühür ve İmza EK - 6 BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ Müracaat sahibinin adı soyadı : İşyerinin unvanı : Müracaatın alındığı tarih ve saat : Kayıt no : Varsa eksik belge : 1- 2- 3- Müracaatı kabul eden memurun Adı soyadı : Unvanı : İmza :  
 Soru Tarihi:2011-03-29 18:08:00   Cevap Tarihi:2011-03-30 05:31:00

Soru: bayan kuaförü ve güzellik merkezi sahipleri kaçıncı sınıf tacirdir gerçek kişinin işyeri açması için gerekli belgeler nelerdir bu benim muhasebe dönem ödevim yardımcı olursanız sevinirim     Cevap: Bu tür işyerini kuran ve işletenler Vergi usul kanunu'nun 177. maddesindeki hadlere göre birinci sınıf veya ikinci sınıf tacir olabilirler. İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER 1 ) VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER 2 ) İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER 3) ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTENEN BELGELER 4) İLGİLİ MESLEK ODA'SINDAN İSTENEN BELGELER 5 ) BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER *** VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER *** 1- Bildirim Formu 2- Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 3- İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü 4- İkametgah İlmühaberi 5- Nüfus Cüzdanı Örneği Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır. *** İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER *** 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda örnekleri bulunan beyan formlarının doldurulması gerekmektedir. EKLER EK - 1: SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU: EK-1 EK - 2: GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU: EK-2 EK - 3: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU: EK-3 EK - 4: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU: EK-4 EK - 5: İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI: EK-5 EK - 6: BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ: EK-6 -------------------------------------------------------- Aşağıda başlıkları listelenen "Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler için Ruhsat Müracat Klavuzu" isimli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Birim Müdürü Sn. Yusuf VANGÖL tarafından hazırlanan raporun tamamı için aşağıdaki dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz: RUHSAT-MURACAT-KLAVUZU 1- TANIMLAR 2- İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR 3- İŞYERİNİN AÇILMASI 4- BİLDİRİM 5- İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ 6- BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU BULUNAN İŞYERLERİ 7- RUHSATIN İŞYERİNDE BULUNDURULMASI 8- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN RUHSATIN DÜZENLENMESİ 9- SIHHİ İŞYERLERİNİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ KESİNLEŞMESİ 10- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR 11- GAYRI SIHHİ MÜESSESELERİN İNCELEME KURULLARI 12- SAĞLIK KORUMA BANDI 13- GAYRI SİHHİ MÜESSESE RUHSAT BAŞVURUSU 14- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ 15- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ MUAFİYETİ 16- DENEME İZNİ 17- AÇILMA RUHSATI 18- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İLE RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER 19- TESİSE DİĞER KURULUŞLARCA İZİN VERİLMESİ DURUMU 20- DENETİM 21- SORUMLU MÜDÜR TAYİNİ 22- GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERİN SANAYİ BÖLGELERİNDE KURULMASI 23- TESİSLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVE 24- RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN HALLER 25- İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN TESPİTİ 26- İÇKİLİ YER BÖLGESİ OLARAK TESPİT EDİLEMEYECEK YERLER 27- KARAR VE KROKİNİN HAZIRLANMASI 28- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI 29- AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ 30- MESAFE ÖLÇÜMÜ 31- MES'UL MÜDÜR 32- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 33- KOLLUK DENETİMİ 34- CANLI MÜZİK YAYINI 35- GEÇİCİ SÜREYLE FAALİYETTEN MEN VE İDARÎ PARA CEZASI 36- FAALİYETTEN MEN KARARININ UYGULANMASI 37- SÜRESİNDEN ÖNCE AÇILMA 38- İŞLETME İZNİNİN İPTALİ 39- KİMLİK BİLDİRME 40- KORUNMASI GEREKENLER VE YASAKLAR 41- GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ *** ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN İSTENEN BELGELER *** 1- Muhtardan resimli nüfus sureti ( 2 adet ) - ( ASIL ) 2- Muhtardan ikametgah senedi ( 2 adet ) - ( ASIL ) 3- Vergi Dairesi yoklama tutanağı veya Vergi Levhası fotokopisi ( Meslek belirtilmiş ) - ( ASIL ) 4- Kişinin kendisi veya noter tasdikli vekili ( Vekaletname ve Vekil kimlik fotokopisi. ) *** İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER *** 1- Vergi dairesine kayıt belgesi 2- İşyeri İkametgah ilmühaberi 3- Fotoğraf ( 3 adet ) 4- Nüfus cüzdanı örneği 5 -Sicile kayıt belgesi 6- Alanında ustalık belgesi *** BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER *** 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar. Bağ-Kur sigortalısı sayılır. 1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir EK -1 SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU …..……………. İL ÖZEL İDARESİNE ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Adı-Soyadı :……………………………………………………………………… 2- İşyerinin unvanı :……………………………………………….……………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………….……………… 4- İşyerinin adresi :……………………………………………….……………… Tel. no : ……….………… e-posta:……………….……………… .. 5- Pafta ve parsel no :……………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu Kira □ (Kira sözleşmesi) Malik□ (Tapu sureti) 7- İşyerinin kullanım alanı :……………….… m2 8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………….. 9- T.C. kimlik numarası :……………………………. 10- Ustalık belge no :…………… ( Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) 11- İşyerinin bulunduğu yer: Yerleşim yeri □ Sanayi bölgesi □ Endüstri bölgesi □ Sanayi sitesi □ Diğer □ …………………………………….. 12- Çalışacak personel sayısı : …………………………… 13- İstenen ruhsatın türü : Sıhhî müessese □ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri □ 14- Esnaf ve sanatkâr ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi Var □ Yok □ 15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin Var □ Yok □ 16- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin Var □ Yok □ 17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin Var □ Yok □ 18- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu Var □ Yok □ 19- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi Var □ Yok □ 20- Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler Var □ Yok □ Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim. Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. 14, 15, 16, 17,18 ve 19 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur. EK - 2 GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU …..……………. İL ÖZEL İDARESİNE ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 2- Tesisin sahibi :……………………………………………………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………………… 4- Tesisin adresi :……………………………………………………… Tel. no : …………………… e-posta:……………….……… 5- Pafta ve parsel no :……………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu Kira □ (Kira sözleşmesi) Malik □ (Tapu sureti) 7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan……………….… m2 8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: ………………………………………….. 9- T.C. kimlik numarası :……………………………. 10- Ustalık belge no :…………………….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) 11- Sınıfı : Birinci sınıf □ İkinci sınıf □ Üçüncü sınıf □ 12- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□ Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□ Diğer:……………… 13- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı? Evet □ Hayır□ 14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin* Var □ Yok □ 15- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor* Var □ Yok □ 16- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu * Var □ Yok □ 17- Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu* Var □ Yok □ 18- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi* Var □ Yok □ 19- Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre işyeri tabibi, diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse* Var □ Yok □ 20- Sosyal tesislerin durumu (tuvalet, lavabo, banyo/duş, pisuar, mutfak, diğer) * Var □ Yok □ Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim. Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. *İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden istenir. EK - 3 BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU 1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 2- Tesisin sahibi :……………………………………………………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………………… 4- Tesisin adresi :……………………………………………………… Tel. no : …………………… e-posta:.……….……………… 5- Pafta ve parsel no :……………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu Kira □ Malik □ 7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan………… m2 Kapalı alan……………….… m2 8- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□ Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□ Diğer…………… 9- Karayolu trafik güvenliği açısından izin gerektiriyor mu? Evet □ Hayır □ 10- İçme ve kullanma su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi………………….. 11- Termal ve mineral su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi…………………... 12- Yüzeysel su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi………………………….... 13- Yer altı su seviyesi durumu……………………………………………………………. 14- En yakın meskûn mahalle mesafesi…………………………………………………….. 15- Hakim rüzgar durumu………………………………………………………………….. 16- Civarındaki yerleşim yerlerine göre arazinin seviyesi………………………………….. 17- Tesisin kurulacağı yerin ve çevresinin halen ne amaçla kullanıldığı…………………. 18- Sağlık koruma bandı mesafesi…………………………………………………………. İnceleme kurulunun görüşü Tesisin kurulması uygundur/uygun değildir. (Uygun değilse gerekçesi) Başkan Üye Üye Üye Üye EK - 4 BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU 1- Tesisin adı veya unvanı :………………………………………………………… 2- Tesisin sahibi :………………………………………………………… 3- Faaliyet konusu :………………………………………………………… 4- Tesisin adresi :………………………………………………………… Tel. no :………………… e-posta:………….…………………. 5- Pafta ve parsel no :………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu Kira □ (Kira sözleşmesi) Malik □ (Tapu sureti) 7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan………… m2 8- Tesisin bulunduğu yer: Endüstri bölgesi □ Organize sanayi bölgesi □ Sanayi bölgesi□ Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□ Diğer………………… 9- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi var mı? Evet □ Hayır □ 10- Karayolu trafik güvenliği açısından uygun mu? Evet □ Hayır □ 11- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor Var □ Yok □ 12- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu Var □ Yok □ 13- Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu Var □ Yok □ 14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi Var □ Yok □ 15- Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre işyeri tabibi, diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse Var □ Yok □ 16- Sosyal tesislerin durumu uygun mu? (tuvalet, lavabo, banyo/duş, pisuar, mutfak, diğer) Evet □ Hayır □ 17- Sağlık koruma bandı mesafesi uygun mu? Evet □ Hayır □ 18- Tesisin çalışmasından kaynaklanacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilere karşı çalışanların korunmasına yönelik önlemler alınmış mı? Evet □ Hayır □ İnceleme kurulunun görüşü 1- Deneme izni verilmesi uygundur. 2- Açılma ruhsatı verilmesi uygundur. 3- Açılma ruhsatı verilmesi uygun değildir. (Gerekçe yazılacak) Başkan Üye Üye Üye Üye 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur. EK - 5 T.C. …………İL ÖZEL İDARESİ …………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI …………………BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Adı soyadı : İşyerinin unvanı : Faaliyet konusu : İşyerinin adresi : İşyerinin sınıfı : Veriliş tarihi : Adı Soyadı Unvanı Mühür ve İmza EK - 6 BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ Müracaat sahibinin adı soyadı : İşyerinin unvanı : Müracaatın alındığı tarih ve saat : Kayıt no : Varsa eksik belge : 1- 2- 3- Müracaatı kabul eden memurun Adı soyadı : Unvanı : İmza :  
 Soru Tarihi:2011-03-29 18:08:00   Cevap Tarihi:2011-03-30 05:36:00

Soru: bayan kuaförü ve güzellik merkezi sahipleri kaçıncı sınıf tacirdir gerçek kişinin işyeri açması için gerekli belgeler nelerdir bu benim muhasebe dönem ödevim yardımcı olursanız sevinirim     Cevap: Bu tür işyerini kuran ve işletenler Vergi usul kanunu'nun 177. maddesindeki hadlere göre birinci sınıf veya ikinci sınıf tacir olabilirler. İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER 1 ) VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER 2 ) İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER 3) ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTENEN BELGELER 4) İLGİLİ MESLEK ODA'SINDAN İSTENEN BELGELER 5 ) BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER *** VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER *** 1- Bildirim Formu 2- Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 3- İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü 4- İkametgah İlmühaberi 5- Nüfus Cüzdanı Örneği Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır. *** İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER *** 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda örnekleri bulunan beyan formlarının doldurulması gerekmektedir. EKLER EK - 1: SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU: EK-1 EK - 2: GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU: EK-2 EK - 3: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU: EK-3 EK - 4: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU: EK-4 EK - 5: İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI: EK-5 EK - 6: BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ: EK-6 -------------------------------------------------------- Aşağıda başlıkları listelenen "Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler için Ruhsat Müracat Klavuzu" isimli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Birim Müdürü Sn. Yusuf VANGÖL tarafından hazırlanan raporun tamamı için aşağıdaki dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz: RUHSAT-MURACAT-KLAVUZU 1- TANIMLAR 2- İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR 3- İŞYERİNİN AÇILMASI 4- BİLDİRİM 5- İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ 6- BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU BULUNAN İŞYERLERİ 7- RUHSATIN İŞYERİNDE BULUNDURULMASI 8- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN RUHSATIN DÜZENLENMESİ 9- SIHHİ İŞYERLERİNİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ KESİNLEŞMESİ 10- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR 11- GAYRI SIHHİ MÜESSESELERİN İNCELEME KURULLARI 12- SAĞLIK KORUMA BANDI 13- GAYRI SİHHİ MÜESSESE RUHSAT BAŞVURUSU 14- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ 15- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ MUAFİYETİ 16- DENEME İZNİ 17- AÇILMA RUHSATI 18- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İLE RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER 19- TESİSE DİĞER KURULUŞLARCA İZİN VERİLMESİ DURUMU 20- DENETİM 21- SORUMLU MÜDÜR TAYİNİ 22- GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERİN SANAYİ BÖLGELERİNDE KURULMASI 23- TESİSLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVE 24- RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN HALLER 25- İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN TESPİTİ 26- İÇKİLİ YER BÖLGESİ OLARAK TESPİT EDİLEMEYECEK YERLER 27- KARAR VE KROKİNİN HAZIRLANMASI 28- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI 29- AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ 30- MESAFE ÖLÇÜMÜ 31- MES'UL MÜDÜR 32- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 33- KOLLUK DENETİMİ 34- CANLI MÜZİK YAYINI 35- GEÇİCİ SÜREYLE FAALİYETTEN MEN VE İDARÎ PARA CEZASI 36- FAALİYETTEN MEN KARARININ UYGULANMASI 37- SÜRESİNDEN ÖNCE AÇILMA 38- İŞLETME İZNİNİN İPTALİ 39- KİMLİK BİLDİRME 40- KORUNMASI GEREKENLER VE YASAKLAR 41- GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ *** ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN İSTENEN BELGELER *** 1- Muhtardan resimli nüfus sureti ( 2 adet ) - ( ASIL ) 2- Muhtardan ikametgah senedi ( 2 adet ) - ( ASIL ) 3- Vergi Dairesi yoklama tutanağı veya Vergi Levhası fotokopisi ( Meslek belirtilmiş ) - ( ASIL ) 4- Kişinin kendisi veya noter tasdikli vekili ( Vekaletname ve Vekil kimlik fotokopisi. ) *** İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER *** 1- Vergi dairesine kayıt belgesi 2- İşyeri İkametgah ilmühaberi 3- Fotoğraf ( 3 adet ) 4- Nüfus cüzdanı örneği 5 -Sicile kayıt belgesi 6- Alanında ustalık belgesi *** BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER *** 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar. Bağ-Kur sigortalısı sayılır. 1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir EK -1 SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU …..……………. İL ÖZEL İDARESİNE ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Adı-Soyadı :……………………………………………………………………… 2- İşyerinin unvanı :……………………………………………….……………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………….……………… 4- İşyerinin adresi :……………………………………………….……………… Tel. no : ……….………… e-posta:……………….……………… .. 5- Pafta ve parsel no :……………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu Kira □ (Kira sözleşmesi) Malik□ (Tapu sureti) 7- İşyerinin kullanım alanı :……………….… m2 8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………….. 9- T.C. kimlik numarası :……………………………. 10- Ustalık belge no :…………… ( Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) 11- İşyerinin bulunduğu yer: Yerleşim yeri □ Sanayi bölgesi □ Endüstri bölgesi □ Sanayi sitesi □ Diğer □ …………………………………….. 12- Çalışacak personel sayısı : …………………………… 13- İstenen ruhsatın türü : Sıhhî müessese □ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri □ 14- Esnaf ve sanatkâr ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi Var □ Yok □ 15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin Var □ Yok □ 16- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin Var □ Yok □ 17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin Var □ Yok □ 18- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu Var □ Yok □ 19- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi Var □ Yok □ 20- Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler Var □ Yok □ Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim. Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. 14, 15, 16, 17,18 ve 19 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur. EK - 2 GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU …..……………. İL ÖZEL İDARESİNE ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 2- Tesisin sahibi :……………………………………………………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………………… 4- Tesisin adresi :……………………………………………………… Tel. no : …………………… e-posta:……………….……… 5- Pafta ve parsel no :……………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu Kira □ (Kira sözleşmesi) Malik □ (Tapu sureti) 7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan……………….… m2 8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: ………………………………………….. 9- T.C. kimlik numarası :……………………………. 10- Ustalık belge no :…………………….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) 11- Sınıfı : Birinci sınıf □ İkinci sınıf □ Üçüncü sınıf □ 12- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□ Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□ Diğer:……………… 13- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı? Evet □ Hayır□ 14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin* Var □ Yok □ 15- İtfaiye raporu gereken işyerleri