• E-Posta
  • Yazdır

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ


3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 3 Ağustos 2017 tarihli Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 33.maddesi uyarınca Konfederasyonumuza Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek üzere yetki verilmiştir. Konfederasyonumuzun eğitim iznine ilişkin yapmış olduğu izin başvurusu Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir.

Eğitim grup kontenjanı 24 kişi ile sınırlandırılmıştır. Başvuru sırasına göre kayıt alınacak ve gelen talebe göre yeni kayıt alınacaktır.

Mevzuat gereğince eğitim süresi 24 ders saatidir. Temel eğitime devam zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 5 yıl  fiilen çalışan  sertifika sahibi kişiler bilirkişilik bölge kurullarına  başvurmak suretiyle bilirkişilik yapabileceklerdir.

Eğitimlerimiz, Çukurca – Birlik Mahallesi 477. Sokak No:10 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan, TESK Otel Eğitim Bloğunda, yapılacaktır.

Başvurular, Konfederasyonumuz Hukuk Müşavirliğinde  görevli  Av. U.Tunca TURGAY’ a bizzat yapılacaktır.

Başvuru için gerekli evraklar
Başvuru kayıt formu
Nüfus cüzdanı fotokopisi                                       Ayrıntılı Bilgi İçin Telefon:  0312 418 32 69/ 406
1 adet vesikalık fotoğraf